Page 1

katalog k t l 2010 barnetrinnett


Kontakt oss! Sentralbord: 22 03 41 80 Kundeservice: 22 03 42 01 E-post: undervisning@gyldendal.no Faks: 22 03 41 82

GYLDENDAL UNDERVISNING Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Besøksadresse: Sehesteds gate 4 www.gyldendal.no/grunnskole

Mona Kristin Austad Markedskonsulent Telefon: 22 99 04 08 mona.kristin.austad@gyldendal.no

Øyvind Stenseth Markedskonsulent Telefon: 22 99 05 23 oyvind.stenseth@gyldendal.no

Grunnskoleredaksjonen Ulv Pedersen Redaksjonssjef Telefon: 22 03 43 19 ulv.pedersen@gyldendal.no

Elisabeth Reizer Redaktør Engelsk 8–10 Telefon: 22 03 43 58 elisabeth.reizer@gyldendal.no

Fride Bergem Redaktør Norsk 1–7 Telefon: 22 03 41 36 fride.bergem@gyldendal.no

Inger Barstad Marbach Redaktør Spansk, tysk Telefon: 22 03 43 66 inger.barstad.marbach@gyldendal.no

Birgitte Larsen Redaktør Norsk 8–10, fransk Telefon: 22 03 43 17 birgitte.larsen@gyldendal.no

Bjørn Møst Redaktør Natur- og samfunnsfag 1–7, RLE 1–4 Telefon: 22 03 43 81 bjorn.most@gyldendal.no

Thor-Atle Refsdal Redaktør Matematikk 1–10 Telefon: 22 03 43 18 thor.atle.refsdal@gyldendal.no

Guro Marie Jørgensen Redaktør Matematikk 1–10 Telefon: 22 03 42 15 guro.jorgensen@gyldendal.no

Camilla Glende Redaktør Engelsk 1–7, RLE 5–10 Telefon: 22 99 04 65 camilla.glende@gyldendal.no

Lise Lahn-Johannessen Redaktør Naturfag 8–10, Samfunnsfag 8–10 Telefon 22 03 43 69 lise.lahn.johannessen@gyldendal.no

Tore Stavlund Nettredaktør Telefon 22 99 04 56 tore.stavlund@gyldendal.no


Innhold

Nyhetsbrev!

NY!

SALABY 1–4

2

Norsk

Gyldendal Undervisning vil for fremtiden informere mer og mer gjennom nyhetsbrev sendt på mail. Vi oppfordrer derfor alle lærere til å melde seg på våre nyhetsbrev. Nyhetsbrevene blir sendt direkte til din mailadresse. Du vil kun motta informasjon i de fagene som er interessante for deg. Nyhetsbrevene inneholder: • Fagstoff • Undervisningstips • Informasjon om våre læremidler • Kurstilbud • Spesialtilbud Slik gjør du:

• Gå inn på: • •

www.gyldendal.no/grunnskole Klikk på nyhetsbrev Velg fag

Safari 1–2 Lese og skrivestart Safari 1–2 Bokstavbøker Safari 1–2 ABC Safari 3–7 NY! Agora 3–7

Matematikk Multi 1–4 Multi 5–7 Parallellbøker NY! Multi 1–4 Smarte tavler NY! Multi 1–7 Halvårs- og helårsprøver NY! Multi 1–7 Grublishefter NY!

NY!

Informasjon om vårens og høstens kurs og inspirasjonsdager m.m. vil fra nå av finnes i vår nye kurskalender på nett. I kurskalenderen kan du lese om de forskjellige kursene samt melde deg og dine kolleger på til de dere finner interessante.

For informasjon om 8–10 trinn, se vår ungdomstrinnskatalog.

14 16 18 20 21

Natur- og samfunnsfag Gaia 1–4 Gaia 5–7 Naturfag Gaia 5–7 Samfunnsfag

22 24 26

Religion, livssyn og etikk NY! NY!

Kurskalender

4 6 8 10 12

Vivo 1–4 Vivo 5–7

28 30

Engelsk Steps 1–4 Steps 5–7

32 34

2. fremmedspråk C’est chouette Amigos Auf Deutsc

36 36 36

Gyldendals ordlister

38

Prisliste

39

Lærerplanlegger

57


2

– alle fag på ett sted Salaby er et digitalt læringsunivers for 1.–4. trinn og inneholder spennende undervisningsmateriale i alle fag. I Salaby finnes filmer, animasjoner, fagtekster, ny skjønnlitteratur, leseopplæringsopplegg og interaktive oppgaver både til tavleundervisning og pc. Lærerrommet inneholder en enkel oversikt over innholdet og undervisningstips i alle fag. I løpet av skoleåret kommer oppdaterte undervisningsopplegg knyttet til den grunnleggende opplæringen. Salaby er utviklet av norske pedagoger og fagfolk, og alt innhold er knyttet til kompetansemålene i læreplanene.


3

Dette er Norges raskest voksende by!

Hei, jeg heter Salto. Besøk meg i Skoleveien.

I Salaby finner du disse fagene på 1.– 4. trinn: • norsk • natur- og samfunnsfag • matematikk • kunst og håndverk • engelsk • kroppsøving • RLE • mat og helse • musikk

www.salaby.no


4

Norsk 1–2

Norsk 1–2

Arbeidsheftet finnes både med små og store bokstaver

Kåre Kverndokken

SAFARI 1–2 Lese- og skrivestart – den første norskboka Den første lese- og skriveopplæringen Safari 1–2 Lese- og skrivestart er elevenes første lese- og skrivebok. Lese- og skrivestart er en innføringsbok før ABC-verket. Her blir elevene blant annet kjent med bokstavene, starter utlytting av lyder, får den første skrivetreningen og begynner med felleslesing. På alle bokstavoppslagene vises det til tastaturoppgaver. Elevene skal finne bokstaver, lage tasteborder, skrive av og skape tekst selv. Slik får elevene gradvis IKT-ferdigheter og erfaring med bruk av datamus og tastatur.

Arbeidsheftet skal sikre at elevene forstår grunnleggende begreper knyttet til form, retning, posisjon og størrelsesforhold. Lese- og skrivestart finnes både i store og små bokstaver. Lese- og skrivestart har egne aktiviteter knyttet til hver bokstav i alfabetet på det prisbelønte nettstedet til Safari 1–2 ABC: www.gyldendal.no/safari.

www.gyldendal.no/safari


5

Norsk 1–2 Fra Safari 1–2, Lese- og skrivestart

S

Lite S-rim hvor S-en er tydelig markert

LESE SAMMEN

LYTTE – SAMTALE • Se på bildene over. Hva ser du?

SARAS SKI HAR SUPER GLID. SARAS SKI ER SMØREFRI.

• Lytt etter ord med S-lyd først. • Hører du S-lyd inne i noen ord? Sist? Først og sist i samme ord? • Klapp ordene/klapp stavelsene: sel – ett klapp Har alle ett klapp? • Les skiltene sammen. Finn S-ene. • Kan du andre tall med S i?

Skrive og spore

• Lytt til SAKS og SEKS? Hva er forskjellen? SKRIVE S • Sett pekefingeren på toppen av S-en, i startpunktet. Skriv over S-en med fingeren. • Skriv S-er – først en bue til venstre, så en bue til høyre. LESE RIM • Se på tegningene, «les» ordene. • Hva rimer på kåpe?

TEGNE OG SKRIVE

LESE RIM

• Lytt til ordene, finn rimpar. • Sett strek mellom rimordene. LESE SAMMEN • Les S-teksten om Sara sammen. Flytt fingeren under lesingen.

Tegneog skrivefelt for elevene

• Finn S-ene.Tell dem.

Til hvert• Skriv over S-ene med blått. • Les bare S-ordene sammen. Les hele teksten etterpå. bokstavoppslag • Finn like ord i teksten. finnes et pedagogisk oppleggTEGNE tilogOGskriv åSKRIVE • Tegn noe med S i seg. Du kan bruke hemmelig skrift. lytte, skrive, •tegne Skriv stor S på tastaturet. S border med tre og og lese • Lag tre S-er: SSS SSS SSS …, 14

med IS IS IS IS … www.gyldendal.no/safari

15

Fra Safari 1–2, Lese- og skrivestart DY R E LY D E R SAMTALE – LESE SAMMEN • Tell alle dyrene og fuglene. • Hva heter de, hva sier de?

KRA-KRA

• Hvilke har fire bein? Pek.Tell.

KY-KE-LI-KY

• Ett dyr er ikke husdyr. Hvilket?

KO-KO

U-HU

• Hvilket er størst? Minst? • Les boblene sammen. Begynn med ordene med to bokstaver.

VOFF

NØFF

• Pek på bokstaver som du kjenner, og si navnet på dem.

MJAU

• Hvor mange ord har to bokstaver? Tre? Fire …? • Hvilket ord er lengst?

BRUM

• Finn dyrelydene i boblene igjen i firkantene nede på siden.

• Lag dyregåter, for eksempel: Den har flat nese og har krøll på halen. Den er litt rosa. Den sier nøff, nøff. Det er… ?

TEGNE • Tegn rett dyr i firkantene. • Prøv å tegne og lese dyrelydene i firkantene, mens du holder over tegningene dine. Etter hvert endrer dere rekkefølgen i ordene dere leser.

Tegne og fortelle

LILL OG LEO • Les sammen hva Lill sier. • Hva betyr det som står i boblen over Leo?

HI HI!

BJØRN : BRUM

KU : MØ

HUND : VOFF

SAU : BÆ

KRÅKE : KRA-KRA

ZZZ

UGLE : U-HU 24

KATT : MJAU

GJØK : KO-KO

www.gyldendal.no/safari

SAFARI 1–2, LESE- OG SKRIVESTART Lese- og skrivestart (arbeidshefte). Små eller store bokstaver Ressursperm www.gyldendal.no/safari

• = engangsmateriell

GRIS : NØFF

HANE : KY-KE-LI-KY 25

1–2

• •


6

Norsk 1–2

Norsk 1–2

Bokstavbøkene finnes både med små og store bokstaver

Kåre Kverndokken og Sissel E. Blandehoel

SAFARI 1–2 Bokstavbøker – til samtale, språklig bevisstgjøring og samlesing Den første lese- og skriveopplæringen Bokstavbøkene (A–Å) tar for seg alle bokstavene i alfabetet, og er velegnet til veiledet og individuelt tilpasset lesing. Hver bok er på 16 sider med økende vanskegrad, og har en øvedel og en lesedel. Både lesedelen og øvedelen har flere nivåer. Øvedel: Utlytting av lyder, rimøvelser, gjenkjenning av stavelser i ord, oppmerksomhet mot ord i ulike bøyningsformer, helordslesing av ord som er mye brukt, sammensatte ord og enkle konsonantforbindelser. Lesedel: Rim, regler, sanger og fargetekster. Fortsatt arbeid med språklig bevissthet, men fokus på samlesing og samtale om innhold

og form. Heftene bruker ulike lesemåter som korlesing, ekkolesing og veksellesing.

Bokstavbøkene finnes i store og små bokstaver. De selges enkeltvis og i kassett à 25 hefter.

Alle sidene har spalter med leseøvelser og aktivisering av tekst. Bøkene selges enkeltvis og som klassesett. Bokstavbøkene er også egnet for elever med behov for repetisjon og tettere oppfølging i overgangen til 3. trinn. Felles ressursperm til Lese- og skrivestart og Bokstavbøker Lese- og skrivestart og Bokstavbøker har en felles lærerveiledning med mange kopioriginaler og konkrete råd til den viktige første leseog skriveopplæringen.

www.gyldendal.no/safari


7

Norsk 1–2 Fra Safari 1–2, I-boka (store bokstaver) A B C D Finn rimordene Ø V E

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

ØVE

TIGER

IS

IS RIS GRIS PARADIS

IS ITALIA INDIANERFJÆR

BRILLE NI TI

ITALIA FIRE

INDIANERFJÆR

ILD GRILL

BRILLE TIGER

BIL PIL

STIGE

STIGE

PIGGSVIN

SKI TIIllustrasjoner SKI med

i-lyd i ordet

TI

Veiledet lesing på flere nivåer

2

FIRE

RIMORD • Finn ordene som rimer. • Hvilke ord begynner med i-lyd? Hvilke har i inne i seg? • Finn flere rimord til BIL og PIL. • Sett F foran IS, så får du … Sett GL foran IS, så får du …

I

PIGGSVIN

I-LYDEN • Si ordene. Hvor mange begynner med i-lyden? • Hvilke ord har i-lyden inne i seg? Til slutt? • Se på ordene under bildene. Finn ordene i spalten til høyre. • Kjenner du noen med i-lyd i navnet sitt?

I

3

Fra Safari 1–2, H-boka (små bokstaver) A a B b C c D d E e F f G g Hh I i J j K k L l M m N n O o LØEVS EE

Hassan og Helene Her er Hassan. Han har ei h ytte. Her er h ytta hans. Her er Helene. Hun har en hund. Her er hunden hennes.

P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Yy Z z Æ æ Ø ø Å å LØEVS EE

ØVE

Hassan har ei hytte. Helene har en hund.

Hoppe sa gåsa Hoppe sa gåsa. Danse sa re ven. Så hopper vi, så danser vi, så setter vi oss ned – en, to, tre.

ØVE

gåsa reven hoppe danse en to tre

I bokstavbøkene finnes også en lesedel med rim, regler, sanger og faktatekst

10

Lese sammen • Se på ordene i spalten til høyre. Finn dem i teksten. • Les teksten. Hvor mange ord begynner på h? • Hvor mange ganger står det: Hun? Han? Her? • Se på ordene hun og hund. Hva er forskjellen?

H

Lese sammen • Klapp regla. Finn ordene med en stavelse, ett klapp. Med to. • Se på spalten til høyre. Finn ordene igjen i regla. • Ta vekk h fra hoppe. Hvilket ord blir det? • Les verset mange ganger. Lær det utenat.

SAFARI 1–2, LESE- OG SKRIVESTART Bokstavbøker. Kassett med alle 25 hefter (felles bok for C, X, Y og Z) små eller store bokstaver Ressursperm www.gyldendal.no/safari

h

11

1–2

• • •


8

Norsk 1–2

Norsk 1–2

Markedsleder

Kåre Kverndokken og Trine Solstad

SAFARI 1–2 ABC – grunnpilaren i lese- og skriveopplæringen Den første lese- og skriveopplæringen ABC-boka har et rikt tekstutvalg med illustrasjoner av høy kvalitet. Tekstene gir mange valgmuligheter og åpner for gode fellesopplevelser for elevene. Tydelig instruksjoner i margen åpner for en god dialog om læringsprosessen mellom hjem og skole. Boka er en klassiker og har over 20.000 fornøyde brukere.

Til ABC-verket hører oppgavebøker og skrivebøker. Oppgavebøkene gir et variert tilbud til en bredt sammensatt elevgruppe. Oppgavebok A følger leseboka tett, mens Oppgavebok B gir flere oppgaver og større utfordringer. Skrivebok A og B støtter selve bokstav- og ordinnlæringen og gir grunnleggende skrivetrening. Skrivebok A kommer i trykk-, stav-, og løkkeDifferensieringen ivaretas gjennom skrift, og Skrivebok B i stav- og ulike tekstnivåer på oppslagene i løkkeskrift. den store bokstavinnlæringsdelen. Andre komponenter støtter dette, som bruk av Les mer-bøkene, nettstedet og Bokstavbøkene.

Safari 1–3, Les mer A–D Les mer-serien består av fire lesebøker med tilhørende oppgaver for en differensiert undervisning. Les mer A følger ABC-boka og tilbyr enkle øvetekster for elever som har knekt lesekoden tidlig. Les mer B–D er gode overgangsbøker til 3. trinn.

www.gyldendal.no/abc


9

Norsk 1–2

2 ABC Fra Safari 1–

I i J j K k F f G g H h c D d Ee Aa B b C

Yy

Hver bokstav har eget oppslag. Illustrasjonene egner seg godt m N n O o L l tilM samtale.

å Æ æ Ø ø Å x Yy Z z V v W w X u U t T r S s P p Q q R

øy

ØVE

vn et Yg gd ra si l er na i Å sg ar d. på tu n- tr ee t

ØVE

m ye

dy r st yr

fy

fly

fly tt e

hy tt e

yr

LESE

Y g g d ra s il

øy hø y

gø y

de ne bo dd e D e no rr øn e gu i Å sg ar d. si l, vo ks te Yg gd ra M id t i Å sg ar d ve rd en s- tr ee t. k. em pe -s to r as D et va r en kj n- tr e. va r gu de ne s tu D en ne as ke n

je g bø ye r je g tø ye r

HJEM ME: NOE Å GJØ RE

med y i.

ord • Finn andreførs og få ord som • Sett inn y medt,y:

begynner tøy -r, -ggdrasil, -tter har y i seg: og få ord som • Sett y innid-ne , t-v gr-n, s-n, øveord for rt thve anne • Les hverandre. /saf www.gyldendal.no

ari

63

Samtalebilde

62

Oppslag består av: Øveord, noe å gjøre hjemme og lesetekst

SAFARI 1–2 ABC ABC, (små eller store bokstaver) ABC, Oppgavebok A, (små eller store bokstaver) ABC, Oppgavebok B ABC, Skrivebok A (med enten trykk-, stav- eller løkkeskrift) ABC, Skrivebok B (med enten stav- eller løkkeskrift) ABC, Storblokka ABC, CD med innleste tekster ABC, Lærerens bok SAFARI 1–3, Les mer A–D www.gyldendal.no/safari

• = engangsmateriell

1–2

1–3

• • • • •

• • •

• •


10

Norsk 3–7

Norsk 3–7

Kåre Kverndokken og Jannike Ohrem Bakke

SAFARI 3–7 – en reise til lesemestring og opplevelse Den videre lese- og skriveopplæringen Safari 3–7 består av to lesebøker for hvert trinn, med et felles lesehefte til begge bøkene. Tekstene er hentet både fra den norske og den globale tekstkulturen og følges av oppgaver som styrker lesekompetansen på flere plan. Elevene vil kunne reflektere over

innhold, virkemidler og forskjellige måter å lese en tekst på. De blir også introdusert for ulike arbeidsmåter knyttet til gjenfortelling, lesestrategiske valg, bildeforståelse og arbeid med muntlige tekster og fremføring.

I leseheftene finner du oppgaver til leseboka på ord- og setningsnivå.

www.gyldendal.no/safari


11

Norsk 3–7 Fra Safari 3, Lesebok B

Forfatterportrett

Møte med forfatteren Arne Svingen

Han er kanskje mest kjent for alle barnebøkene om Hubert. Det er en gutt som ofte havner i trøbbel. I boka Musetrøbbel, for eksempel, tar Hubert med seg seks mus på skolen. Det er ikke populært hos lærer Nilsen, som er skolen strengeste lærer. Nilsen hater dyr med pels. I boka Flekken får Hubert hundetiss på buksa – akkurat midt mellom beina. Hubert dikter opp sprø historier og lager rare kroppsbevegelser for at ingen skal se tisseflekken. Han er livredd for å få kallenavnet Tisselasse.

– Da jeg var barn, drev jeg med hundre forskjellige ting hele tiden, sier forfatteren Arne Svingen. – Jeg spilte fotball, var på epleslang, dro på sykkelturer, gikk på kino og mye annet. Men jeg fikk alltid tid til å lese også!

Forfatteren hører alltid på musikk når han skriver. Derfor har han en stor cd-samling. Først noterer han både gode og dårlige ideer med penn. Så skriver han historiene på pc. Om forfatteren kan gi et godt skriveråd til en ung skriver? – Lag mange slutter på en historie, sier Svingen. Så fortsetter han: – Velg den slutten som du tror vil overraske leseren din mest!

De gøyale barnebøkene av Roald Dahl var favorittene. Nå liker han selv å skrive humoristiske tekster. Den første boka begynte Svingen å skrive på i 5. klasse. – Den ble ikke særlig bra, men det var god trening, sier han. Siden har forfatteren laget mange bøker både for barn og voksne.

Spaltetekst med aktiviteter knyttet til teksten

LES OG FINN • I hvilket avsnitt står det om boka Flekken?

130

TENK OVER • I hvilket avsnitt står det om et godt skriveråd? Hva er rådet? • Hvor står det om Arne Svingens favorittforfatter? Hva heter han?

• Hubert dikter opp sprø historier for å skjule hundetiss på buksa. Hva finner han på, tror dere?

131

Fra Safari 6, Lesebok A Hilsen en som elsker deg

Lesetips

Boka Hilsen en som elsker deg åpner slik: Siste time gikk mot slutten. Anne Sofie, læreren deres,

Samtale om bildet

hadde sagt at de skulle pakke sammen. Maria løftet opp skolesekken sin og så at det var stukket et ark ned i den. Det lå halvt brettet sammen, oppå alle bøkene, og hadde ikke vært der for et par minutter siden. Hun lirket det ut og la det på pulten, det sto to linjer på det, skrevet på en PC. De ordene Maria leste, forvirret henne, og hun merket nesten ikke at hun satt og hvisket dem: «Elskede Maria. Du er så søt. Hilsen en som elsker deg.»

LESETIPS • Teksten i boka er et utdrag fra boka Hilsen en som elsker deg. Den er utgitt i ett bind sammen med en bok til, som heter Luft og kjærlighet.

Maria blir forvirret og lurer på hvem som kan ha gjort det. Kan det være Oskar? Oskar var lys og tynn med store, brune øyne, og han kunne snakke fransk. Eller var det Torgrim, den største og sterkeste gutten i klassen. Torgrim hadde rødt, kortklippet hår og var alltid litt hes. Alle går de i samme 6. klasse. I fortsettelsen skal dere få lese noen scener fra boka:

FRANSK På fransk: - Je t'aime /sjø tem/ – jeg elsker deg - amour /ámor/ – kjærlighet

SCENE 1

- école /e'kål/ – skole - ami /a'mi/– venn

Maria sitter og snakker med venninnen sin, Kristine, som sier:

• Jeg kjeder meg i hjel, mens du går omkring og får kjærlighetsbrev og alt mulig. Maria fikk nesten ikke til å si ordet: • Kjærlighetsbrev? • Ja, det er det du sitter med i hånden, sa Kristine irritert. • Mens jeg ligger her og råtner.

Ordforklaringer

LES BILDET • Hvilket inntrykk får dere av Maria? • På bildet er det streker som kan minne om en labyrint. Hva kan meningen være?

56

57

SAFARI 3–7

3

4

5

6

7

Lesebok A

• •

• •

• •

• •

• •

Lesebok B Lesehefte til Lesebok A og B Lærerens bok www.gyldendal.no/safari

• = engangsmateriell

3–7


12

Norsk 3–7

Norsk 3–7

Kari Bech, Tor Gunnar Heggem, Kåre Kverndokken og Linn T. Sunne

AGORA 3–7 – et språktorg for elevene Den videre lese- og skriveopplæringen Agora hjelper elevene til å utvikle muntlig og skriftlig språk- og tekstkompetanse, og legger opp til grundig og inspirerende språkarbeid på ord-, setnings- og tekstnivå. Hovedsjangrene fortelling, dikt og saktekster blir utførlig behandlet på hvert årstrinn, med tydelige språklige modeller. Spennende illustrasjoner og moderne design gir et godt utgangspunkt for samtaler, tolkinger og egen tekstskaping. Språkbøkene legger til rette for tilpasset opplæring ved å skape språklige rom der elevene kan løse oppgaver på sitt nivå.

Agora Øvehefte er en bearbeidet versjon av Agora Øvebok og tenkt brukt som et engangshefte i A4-format. Oppgavene er på ett nivå, enklere i formen og tilrettelagt for at elevene skal kunne skrive og gjøre oppgaver direkte i heftet. Øveheftet følger øveboka oppslag for oppslag, noe som gjør det enkelt å bruke disse to versjonene parallelt i undervisningen sammen med Agora Språkbok.

Nyhet! Kari Bech

 s

Tor Gunnar Hegge m

s

Kåre Kvernd okken

Øvehefte

Kari Bech

 s

Tor Gunnar Heggem

s

Kåre Kvernd okken 0145- (14$#

40'64+ 0 00'6

Øvehefte

0145- (14$#

40'64+ 00'6

www.gyldendal.no/agora


13

Norsk 3–7 Fra Agora 3, Øvebok

Vitser

AVSKRIFT OG TEGNSETTING 5

Skriv av vitsene og sett inn spørsmålstegn og punktum. Hva er blått og rødt og hopper fra tre til tre Et ekorn i treningsdrakt

Følger kapitlene i Språkboka

6

Skriv av vitsen og sett inn spørsmålstegn og punktum. Hvordan kan du vite at elefanten har vært i kjøleskapet Det er fotspor i leverposteien

7

En mann hadde vært på Nordpolen Der ble han angrepet av en isbjørn – Hva gjorde du da spurte kameraten – Jeg klatret opp i et tre – Fins det trær på Nordpolen – Nei, men hva skulle jeg gjøre

AVSKRIFT: 1

Skriv av vitsen. Hvorfor har elefanten røde øyne? Så han kan gjemme seg i kirsebærtreet.

2

Skriv av vitsen. Skriv riktige tegn.

HVA HØRER SAMMEN?

Emma: Jeg er glad jeg ikke er født i Italia. Markus: Hvorfor det? Emma: Jeg kan ikke italiensk!

8

Skriv ordene nedenfor i to grupper, bær og frukt. tyttebær, jordbær, eple, pære, appelsin, multe, solbær, banan

4

Ordne ordene nedenfor i fire grupper: dyr fra Afrika, dyr fra Norge, fugler, fisker. løve, laks, due, rein, spurv, flyndre, elg, sei, jerv, dompap, elefant, ørret, sebra, ørn,

HVA HØRER SAMMEN? 3

Skriv av vitsen og sett inn spørsmålstegn og punktum.

Skriv de ordene som passer sammen, to og to:

Oppgaver på to nivåer, rød og blå

undulat, katt, hund, fugl, bjørn, hi, hundehus, kurv, bur, reir 62

www.gyldendal.no/agora

Språkboka side 92–95

63

Fra Agora 3, Øvehefte

Vitser

AVSKRIFT OG TEGNSETTING 4

Forenklet utgave av øveboka, i A4-format med skrivelinjer

Oppgaver på ett nivå. Kan brukes parallelt med øveboka.

Hva er blått og rødt og hopper fra tre til tre Et ekorn i treningsdrakt 5

Sett inn spørsmålstegn og punktum. En mann hadde vært på Nordpolen Der ble han angrepet av en isbjørn

AVSKRIFT: 1

Sett inn spørsmålstegn og punktum.

Skriv av vitsen. Hvorfor har elefanten røde øyne? Så han kan gjemme seg i kirsebærtreet.

Hva gjorde du da spurte kameraten

Jeg klatret opp i et tre

Fins det trær på Nordpolen

Nei, men hva skulle jeg gjøre

HVA HØRER SAMMEN ? 6

Ordne ordene nedenfor i fire grupper. Sett strek til hver boks. løve

laks

due

rein

flyndre

elg

sei

jerv

spurv dompap

elefant

ørret

sebra

ørn

makrell

HVA HØRER SAMMEN ? 2

Skriv ordene nedenfor i to grupper, bær og frukt. Bær: Dyr fra Norge

Frukt:

Fugler

Fisker

tyttebær, jordbær, eple, pære, appelsin, multe, solbær, banan 3

Tegn en sirkel rundt de ordene som passer sammen, to og to: Bruk ulike farger.

62

Dyr fra Afrika

7

undulat

katt

hund

fugl

bjørn

hi

hundehus

kurv

bur

reir

Tre ord hører sammen. Ring rundt dem. rose

tulipan

bjerk

plen

lilje

gjerde

stein

Språkboka side 92–95

www.gyldendal.no/agora

AGORA 3–7

3

4

5

6

7

Språkbok

• •

• •

• •

• •

• •

Øvebok Øvehefte Lærerens bok www.gyldendal.no/agora

• = engangsmateriell

63

3–7


14

Matematikk 1–4

Matematikk

Ny utgave

1–4

lseth Bjørnar A tin Arnås Ann-Chris kegaard r i K k i r n He seland Mona Røs

lseth Bjørnar A tin Arnås Ann-Chris kegaard Henrik Kir seland Mona Røs

lseth Bjørnar A tin Arnås Ann-Chris rkegaard i K k i r Hen seland Mona Røs

GRUNNB

OK

OK

OPP GAV E

for Mat ematikk barnetrinnet

for Mat ematikk barnetrinnet

1

2. UTGAVE

2. UTGAVE

2. UTGAVE

GRUNNB

= +3

8+

BOK

for Mat ematikk barnetrinnet

12 =

1+

3=

Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland

MULTI 1–4 – ny utgave med bedre progresjon Multi i ny utgave I tråd med tilbakemeldinger fra multibrukerne har vi nå revidert Multi 1–4. Den nye utgaven gir en jevnere og bedre progresjon i arbeidet med tall og regning de første årene.

Elevene får med dette bedre tid til å utvikle grunnleggende tallforståelse og regneferdigheter. Sidetallet er øket fra 96 til 144 sider, og stoffet er nå fordelt på to grunnbøker, ellers er komponentstrukturen den samme.

På 1. trinn har vi lagt inn mer arbeid med

På 2. og 3.-trinn blir det:

• tallene opp til 10

• mer systematisk oppbygging av tallforståelsen

• telling og tallforståelse opp til 20.

• jevnere progresjon i arbeidet med to- og tresifrede tall

• utvikling av faktakunnskap og enkle regnestrategier

• mer vektlegging av faktakunnskap og regnestrategier

• addisjon og subtraksjon • aktiviteter utenfor elevbøkene. Disse er beskrevet i en fyldigere Lærerens bok.

Multi gir trygghet gjennom et tydelig faglig fokus og en progresjon som er i tråd med læreplanen og undervisningen

i dagens skole. Multi 2. utgave kommer med nytt omslag, men brukerne vil kjenne seg godt igjen i den nye utgaven. Man finner de samme fargerike og tydelige illustrasjonene og den samme ryddige layouten.

Overgangen til ny utgave Vi anbefaler at man høsten 2010 starter med Multi 1, 2. utgave, og innfører de neste trinnene høsten 2011. Første utgaven av Multi 1–4 vil fortsatt være i salg for de som ønsker å vente med innføringen av den nye utgaven.

www.gyldendal.no/multi


15

Matematikk 1–4 ave, Grunnbok Fra Multi 1A, 2. utg 6.5 ,97$// (1( 62 00

$1 */( 5

(

'

,

) (

6.5 ,9 7$/ /(1 (

' ( ) * + , (

'

+ Faglige mĂĽl for kapitlet

/$* (* 1( 7$/ /)Â? /*(

5

Mine ideer 6.5,9 7$//( 1(62 00$1

Matematisk innhold N N

(

ave, Fra Multi 1A, 2. utg k bo LĂŚrerens

(

'

Tallfølgen Ên til seks Tallforming

*/(5

',

) Hva skal gjøres?

q OHQHq 7DOOHQH v7DO v X Side 68 Fra prikk til prikkHWLOVNU QH UHWQLQJH LYHUHWQL WLOVNULYH PHUNH og QJHQH JJPHUN prikk QH/HJJ YLUXWH prikk til RVYLUX fra RWDOORV WRWDOO strek en WHQH/H WWWDOOW HWWWDOO Tegn v6NULYH HIDUJH vv6NULY Til den )•OJWDOOHQHPHGVDPP v7HJQVWUHNHUIUDWLO følg tallene i samme farge. tegnes to første oppgaven skal det tallene og streker, Ên for de svarte Ên for de røde. Til den andre tre streker, oppgaven skal det tegnes og Ên grønne de Ên til de gule, Ên til til de blü tallene.

Faglig innhold for hvert oppslag

Ideer til hvordan lÌrestoffet kan gjøres enklere, og hvordan det kan tilpasses elever som ønsker flere utfordringer

Tallforming r Skriv tallene i hver rad. Fokuse er ikke gjerne pĂĽ speilvending. Det skriver et farlig om elevene av og til oppgaven denne i men ndt, tall speilve ĂĽ øve pĂĽ ĂĽ fĂĽr elevene god hjelp til skrive dem riktig vei. tegne Til slutt kan elevene gjerne hver rad en ring rundt det tallet i til. som de synes de ďŹ kk best X Side 69 Tallfølger lge. Skriv tall pĂĽ strekene i rekkefø angitt, PĂĽ de tre første er starten ogsĂĽ ďŹ nne pĂĽ den siste skal elevene som det før r hvilke tall som komme er angitt. Mange omtaler dette som le er tallrekker. I forhold til dagligta atikken dette helt i orden. I matem er at en betyr imidlertid tallrekk mest legger sammen tallene. Det betegnelpresise er derfor ĂĽ bruke sen tallfølger. Egne tallfølger er. De Elevene lager egne tallfølg med noe bør oppfordres til ĂĽ starte kan ogsĂĽ annet enn tallet 1. Elevene det gjerne starte med ĂĽ skrive ruta og største tallet i den høyre ĂĽ skrive sĂĽ fortsette tallfølgen ved . venstre mot tall mindre stadig

6.5,9 7$//( 1(

(

ZZZJ\OGHQGDOQRPXOWL

' ( ) * + ,

v)RUWVHWWWDOOI•OJHQH6N

Plass til egne notaterOJHU OI•OJHU QHWDOOI• HJQHWDO v v/DJHJ  vv/DJ ULYWDOOHQHVRP PDQJOHU

+ /$*( *1(7$//)Â? /*(5

(

'

(

'v7HJQVWUHNHUIUDWLO)•O

 ZZZJ\OGHQGDOQRPXOWL v7DOOHQHq JWDOOHQHPHG VDPPHIDUJH

Forenkling

vv6NULYHWWWDOOWRWDOORVYL

side 68 og Den første oppgaven pĂĽ enklere om tallfølgene pĂĽ side 69 blir ĂĽ se etter. elevene har en tallfølge om Tallformingen blir enklere større ruter, elevene fĂĽr et ark med litt lse Kopioriginalene 6–10 ÂŤSymbo Elevene kan øvingÂť fra Kopiperm 1–4. tallsymbol gjerne arbeide med kun ett el eksemp for de at slik , om gangen ark, deretter først skriver ďŹ retall pĂĽ et femtall pĂĽ et annet ark osv.

Mer utfordring

med ďŹ re La elevene fĂĽ ere rekker r eller til sju felter, sirkler, ďŹ rkante et tall i ett tilsvarende ďŹ gurer. Skriv skrive elevene skal sĂĽ , av feltene . feltene alle i etter og tallene før til 20. Bruk gjerne større tall, opp

UXWHQH/HJJ PHUNHWLOVNULY

v)RUWVHWWWDOOI•OJHQH6NULYW

DOOHQHVRPPDQJOHU vv/DJHJQHWD

OOI•OJHU

HUHWQLQJHQH

slike oppElevene kan gjerne lage da gaver til hverandre. De bør lige utfordres til ü lage vanske ligere oppgaver, men ikke vanske enn at de für dem til selv! -tegninGi elevene strek-til–strek gjerne ger med høyere tall. Bruk m 1–4. Kopioriginal 16–25 fra Kopiper

Flere aktiviteter

Lage tallfølger til hverLa elevene lage tallfølger til seks andre. De tegner da tre ere tall i felter og skriver ett eller de tallfølge bytter Sü . feltene av noen Feltene bør med noen andre elever. De skal rekke. tt vannre ligge pü en mot høyre, felt øke med Ên for hvert for hvert og de skal minke med Ên felt mot venstre.

Bingo tt pü La elevene fylle ut et rutene 3 x 3 ruter med tallsymbolene selv bestem1, 2, 3, 4, 5 og 6. De kan dem og hvor me hvor de vil plassere LÌreren mange de vil bruke av hver. antall øyne. kaster en terning og sier det samme over kryss setter Elevene für Elevene sitt. ettet tallet pü spillebr trekning. kun sette ett kryss for hver hvordan Dere har pü forhünd avtalt vinneren skal küres: vannrett – Den som først har en rad, roper bingo. brett, – Den som først har fullt roper bingo

Henge opp tallene

pü lapper. Skriv tallene fra Ên til ti n. Lag til Bland tallene godt samme tallene en snor og be elevene henge har elevene Nür lge. rekkefø i opp

du ta vekk løst denne oppgaven, kan noen av kortene og be elevene kortene henge opp de resterende lge. i stigende rekkefø

Tips til andre aktiviteter med samme faglige mĂĽl

69

68

MULTI 1–4

1*

2

3

4

Grunnbok A

• • •

• • •

• • •

•

• •

• • •

• • •

Grunnbok B Oppgavebok Fasit til Oppgavebok LĂŚrerens bok A LĂŚrerens bok B Fasit til 4B + Oppgavebok 4

• • • • •

Kopiperm 1–4 Fasit til Kopiperm 1–4 Halvürs- og helürsprøver www.gyldendal.no/multi

• = engangsmateriell, * = Multi 1, 2. utgave lanseres 2010

•

•

•

1–4

•

• • •


16

Matematikk 5–7

Matematikk

Nyhet!

5–7

LSETH "J’RNAR! RDBERG 'UNNAR.O eland s s ø Mona R

5a Multi

PA R A LLE

LLBOK

5a PAR ALL ELL BO K Alseth Nordberg Røsseland Oslo

Røros

Nedbør i mm 100 80 60 40 20 0

januar

februar

mars

april

mai

juni

et for barnetrinn Matematik k

Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland

MULTI 5–7 – nye parallellbøker gir bedre mulighet for tilpasset opplæring Multi 5–7 har samme metodikk og solide og tydelige struktur som Multi 1–4. Dette sikrer en god overgang mellom trinnene. Multi gir læreren praktisk hjelp i klasserommet. Læreren får konkrete tips til hvordan lærestoffet kan tilpasses hver enkelt elev. Multi gir også forslag til arbeidsmåter som oppgaveløsing, spill, problemløsing og praktiske aktiviteter. Lærerne får dermed stort spillerom til å bruke verket slik det passer deres undervisningsform. Multi holder fokus over en lengre periode fordi de faglige emnene er samlet i større bolker. Dette gjør at hvert tema blir grundigere behandlet, noe som gir elevene bedre arbeidsro og mer tid til faglig fordypning.

Multi har: • Grunnbok som er delt i kapitler med faglige overskrifter • Oppgavebok som er organisert tematisk med samme kapitler som grunnbøkene. Kapitlene har oppgaver på ulike nivåer. • Lærerens bok som er lærerens nøkkelverktøy. Den følger grunnboka side for side. Her finner læreren det som trengs til den daglige planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. • Kopiperm 5–7 som inneholder et stort antall kopioriginaler med ulik vanskegrad til de forskjellige temaene. I lærerens bok henvises det til kopioriginalene. • Fasit

Multi 5–7 Parallellbøker Parallellbøkene er bearbeidede utgaver av Multis grunnbøker, og er tilpasset ved at de vanskeligste oppgavene enten er fjernet eller forenklet. Det er i tillegg lagt inn flere forklaringer og illustrasjoner. Parallellbøkene følger grunnbøkene oppslag for oppslag og læreren har dermed muligheten til å undervise klassen samlet. Formatet på parallellbøkene er økt noe (A4) og oppgavene er tilrettelagt slik at elvene kan skrive i bøkene. Dette gir blant annet elever med skrivevansker bedre muligheter til å følge matematikkopplæringen.

• Halvårs- og helårsprøver

www.gyldendal.no/multi


17

Matematikk 5–7 nbok Fra Multi 5A, Grun ren hver morgen. mülte Kari temperatu 1.19 En uke i februar inn i en tabell: Hun skrev resultatet lørdag onsdag torsdag fredag søndag mandag tirsdag Dag -4 °C -7 °C -2 °C -3 °C -3 °C 0 °C °C 4 r Temp eratu

Om vinteren kan det vÌre –10 grader, eller 10 kuldegrader.

GĂĽr det an ĂĽ ha mindre enn null, og hva heter de tallene?

rene. r og merk av temperatu a Tegn et termomete m r er forskjellen mello b Hvor mange grade • mandag og lørdag? • søndag og torsdag? • torsdag og fredag? • tirsdag og fredag?

null, kaller vi negative tall. Tall som er mindre enn minustegn foran tallet, Dette viser vi ved ĂĽ sette for eksempel -5. r viser termometrene? 1.17 Hvor mange grade c b a 10 5 0 -5 -10

tallinjen. 1.20 Regn ut. Bruk b -7 + 3 a 10 – 5

d

4–8

-4 + 4

3–6

-9 + 7

3–7

-4 – 5

4–9 10

10

10

5

5

0

0

0

-5

-5

-5

-10

-10

-10

5

Temp eratu r -4 °C

Hamar Kristiansand

det minste tallet. rekkefølge. Start med 1.21 Skriv tallene i b a 40 -20

-15 °C

Røros Trondheim

0 °C

Bodø

-8 °C 6 °C

Bergen 8

er det kaldest? 1.18 a I hvilken by pü re er det i Bodø enn dere b Hvor mye kalde

3 °C

10

5

0

-5

-10

4

By

d -10 + 4

c -5 – 2

7–3

8

-7

-5

-30

7

0

5

Hamar?

-2

enn ere er det i Bergen rmere c Hvor mye varm i Bodø? byene r skrive du d Lag en tabell der den kaldeste. i rekkefølge. Start med RG9:I6CR=6 B>C9G::CCCJAAD<=K6 =:I:G9:I6AA:C:

0

Fra Multi 5A, Parallellbok

200 70

-50 20

morgen. Kari temperaturen hver En uke i februar mĂĽlte i en tabell: Hun skrev resultatet

 (BK>CI:G:C @6C9:IKdG: <G69:G :AA:G @JA9:<G69:G

9

www.gyldendal.no/multi

VÂ&#x2022;QGDJ

'DJ

Følger sidene i grunnboka

WLUVGDJ

RQVGDJ

WRUVGDJ

IUHGDJ

OÂ&#x2022;UGDJ

§&

§&

§&

§&

§&

§&

§&

7HPSHUDWXU

1 â&#x20AC;˘ Hele tall

PDQGDJ

rene D Merk av temperatu

i diagrammet. 10°

10°

5°

5°

0°

0° -5° - 5°

QXOONDOOHUYLQHJDWLYHWDOO 7DOOVRPHUPLQGUHHQQ UHNVHPSHO LQXVWHJQIRUDQWDOOHWIR 'HWWHYLVHUYLYHGĂ&#x17D;VHWWHP viser termometrene? Hvor mange graderD

   

Forenklet utgave av grunnboka i A4-format med skrivelinjer

E

10

10

10

5

5

5

0

0

0

-5

-5

-5

-10

-10

-10

G

F

termo D Sett strek fra by til

10 5

§ §

0 -5 -10mandag

10

sMA

%RGÂ&#x2022;

§

0

sTORSDAGOGFREDAG

+DPDU

§

onsdag

torsdag

sSÂ&#x2019;NDAGOGTORSDAG

sTIRSDAGOGFREDAG

-5

minste tallet. følge. Start med det Skriv tallene i rekke

-10er det i Bodø enn pü Hamar?

5

0

-5

v+HOHWDOO

7

Grunnbok A

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Grunnbok B Parallellbok A Parallellbok B LĂŚrerens bok A LĂŚrerens bok B Oppgavebok Fasit til Grunnbok A og B + Oppgavebok

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

5â&#x20AC;&#x201C;7

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Kopiperm 5â&#x20AC;&#x201C;7

â&#x20AC;˘ = engangsmateriell

10 ZZZJ\OGHQGDOQRPXOWL

6

www.gyldendal.no/multi

 -10-10 + 4 =

-3 + 5 =

-2 + 2 =

4â&#x20AC;&#x201C;9=

F Hvor mye varmere

 

-4 â&#x20AC;&#x201C; 5 =

-5 â&#x20AC;&#x201C; 2 =

4â&#x20AC;&#x201C;8=

7â&#x20AC;&#x201C;3=G -5 + 10 =

F -2 â&#x20AC;&#x201C; 3 =

E3 â&#x20AC;&#x201C; 7 =

D 10 â&#x20AC;&#x201C; 5 = 

Regn ut. Bruk tallinjen.

5

Halvürs- og helürsprøver

MULTI 5â&#x20AC;&#x201C;7

Fasit til Kopiperm 5â&#x20AC;&#x201C;7

lørdag

fredag

forskjellen mellom

5

 vor mye kaldere E H

er det i Bergen enn i Bodø?

tirsdag

NDAGOGLÂ&#x2019;RDAG

meter.

7URQGKHLP %HUJHQ

søndag

r er E Hvor mange grade 

-10°

-10°

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘
18

Matematikk 1–7

Matematikk 1–7

MULTI 1–4 Smarte tavler – et nyskapende verktøy i matematikkundervisningen

Multi 1–4 Smarte tavler skaper nye og spennende muligheter for matematikkundervisningen! Multis grunnbøker aktiviseres ved at sider fra boken hentes opp på tavlen. Læreren kan gjennomgå og konkretisere begreper, eksempler og oppgaver ved å benytte ulike interaktive matematiske verktøy. Multi 1–4 Smarte tavler følger bøkene kapittel for kapittel, og det er utarbeidet en veiledning som gir praktiske og pedagogiske tips til undervisningen. Multi 1–4 Smarte tavler gir fine muligheter til matematiske samtaler med elevene.


19

Matematikk 1–7 Multi 4B, Smarte tavler

Kapittelstruktur som i boka

Matematiske verktøy knyttet til fagstoff i boka, samt til hvert enkelt kapittel

Multi 4B, Smarte tavler, kapittel 7

Knapp som rensker vekk det du har dratt frem på siden

Sidene fra boka


20

Matematikk 1â&#x20AC;&#x201C;7

d Mon a Røss elan Kirk egaa rd â&#x20AC;˘ th â&#x20AC;˘ Henr ik Bjør nar Alse

,?4 0#4 .5'

6* Â&#x2DC; '04 +-

2

10 # ?55 '.#0

& ,?4 0#4 .5'

6* Â&#x2DC; '04 +-

+4- ')## 4& Â&#x2DC;

G

SPR OG HELĂ&#x2026;R HALVĂ&#x2026;RSâ&#x20AC;&#x201D;

Ă&#x2DC;VE´i

3 â&#x20AC;&#x201C; 14 s ide 17 â&#x20AC;&#x201C; 29!´i

,?4

14& $'4) Â&#x2DC;

10 # ?55 '.#0

,?4

700 #4 0#4 .5' 6* Â&#x2DC;

14& $'4) Â&#x2DC;

J

´

  h EG '  5 +&'  G

#.8 Ă?45 24?8 h FM   5 +&' EK

'. Ă?45 24?8 '!

,?4 0#4 .5'

´! i 

14& $'4) Â&#x2DC;

K´i

10 # ?55 '.#0

& ´

!

  h EH '  5 +&'  G

#.8 Ă?45 24?8 h GN   5 +&' EI

'. Ă?45 24?8 '

 #80U

6* Â&#x2DC; 700 #4

#80U

  h EE  5 +&'  G

#.8 Ă?452 4?8' h FL   5 +&' EI

'. Ă?45 24?8 ' ´

&I

´

10 # ?55 '.#0

#80U´! i 

# ?55 '.#0 &&

Navn:

$'4) Â&#x2DC; 10

  h EG '  5 +&'  G 4?8' 24?8 Ă?452

#.8 Ă?45 EK h FK   5 +&' EK

'. Ă?45 24?8 '

700 #4 0#4 .5' 6* Â&#x2DC;

70 0 #4 14&

H

 ´

  +&'  G h EG Ă?45 24?8 '  5

#.88Ă?45 h FL   5 +&' EK

'. Ă?45 24?8 '

INN HOL D s ide side

e røve prøv ürsp Halvvürs røvee rs prøv lürsp Helü

+4- ')## 4& Â&#x2DC;#80U

#80UMULTI 1â&#x20AC;&#x201C;7 HalvĂĽrs- og helĂĽrsprøver â&#x20AC;&#x201C; kartleggingsprøver som følger elevbøkene Hvert hefte bestĂĽr av to prøver, en halvĂĽrsprøve og en helĂĽrsprøve. Prøvene er en kartlegging av hva elevene har lĂŚrt i løpet av det halvĂĽret som har gĂĽtt. Det følger en grundig lĂŚrerveiledning med til hver prøve. Denne veiledningen presiserer hvilke mĂĽl som testes i de ulike oppgavene, den gir tips til hvordan prøvene skal gjennomføres og ikke minst inneholder den fasit til alle oppgavene. PĂĽ Multis LĂŚrerrom pĂĽ nettet finner du en Veiledning til etterarbeid.

14 En contain er er 6 m lang , 2,5 m bred a Hvor stor t og 2 m høy. er volumet av containeren ? 16 Amalie sovn er en kveld kl. 22.48. Hun vük Hvor lenge har ner neste mor gen kl. 07.15. hun sovet?

b Hvor man ge slike con tainere mĂĽ vi for ĂĽ kunne ha frakte 100 kub ikkmeter?

17 Hvor stor del er farget? a b c

15 I Trondhe im sto sola en dag opp kl. 07.3 0 og gikk ned Hvor lenge var kl. 16.45. sola oppe den ne dagen?

18 Her er 18 elever. 1 av dem gĂĽr i 6. 3 klasse. a Hvor man ge gĂĽr i 6. klas se? 4 9 av elevene spiller fotb all. b Hvor man ge spiller fotb all?

19 Hvor mye er

Prøvene selges i pakker à  15 stykk.

a

1 3 av 21?

b

2 8 av 48?

c

4 5 av 35?

20

Helü rsprø ve

21


21

Matematikk 1–7

MULTI 1–7 Grublishefter – engasjerer elevene i problemløsing Grublisheftene er ment å styrke elevenes evne til problemløsning. De består av kopioriginaler med en kort veiledning til hver original. Oppgavene kan også brukes for å gi bedre tilpasset opplæring til de flinkeste og raskeste elevene. Det legges med en oversikt over hvilket fagstoff og til hvilke kapitler i Multi hver av oppgavene omhandler.

Tr inn 1− 2 Emne: Telling, form

er 3D

3D -pu sle sp ill Faglige mål

Forenkling

▪ Kjenne egenskap er ved tredimen sjona

Bildet av det ferdi ge puslespillet kan forstørres samme størrelse opp i som puslespille t blir når det er sammen riktig. Elevenes oppgave satt vil i så fall bli å riktig brikke til finnee riktig sted ved å legge oppå.

le figurer

Utstyr Saks, lim og et tegneark

3D -pu sle sp ill Kli pp ut bri kke ne ne de nfo r og set t de m sam me n til de tte bil de t.

Ko pio rig ina l

Mer utfordring

Introduksjon

Elevene får bare utdelt puslespillb rikkene og skal finne ut hvilket selv bilde En annen mulighet de kan danne. er å lage et pusle en linjal eller en spill ved å kopi tegnet tallinje ere med Klipp den så i tallene fra 0 til biter som eleve ne skal sette samm 20. en.

I denne oppgaven skal elevene klipp bitene til pusle e ut de forskjellig spillet og sette e dem sammen til slik tegningen et bilde på kopioriginalen viser.

Løsningsforsla g

2 12 6

9 5 1

Lærerside som forklarer hva som skal gjøres, hva de faglige målene er, hvordan grublisene kan gjøres enklere eller mer utfordrende, samt fasit.

3

7

1

4

7

10

10

11

2

5

8

11

8

4

3

6

9

12

36

Multi Kopiperm 1−4 Grubliser © Gyldendal Nors k Forlag AS

Kopioriginaler fra alle områdene av matematikkfaget på disse trinnene

Multi Kopiperm 1−4 Grubliser © Gyldendal Nors k Forlag AS

37

13


22

Natur- og samfunnsfag 1–4

Natur- og samfunnsfag 1–4

Dagny Holm, Inger Kristine Jensen, Marit Johnsrud, Guri Langholm, Ingrid Spilde, Berit Bungum, Anne-Elisabeth Utklev, Elisabeth Buer, Arnfinn Christensen og Ole Røsholdt

GAIA 1–4 Natur- og samfunnsfag – verden er et fantastisk sted! Gaia 1–4 er et læreverk med en rekke aktiviteter og engasjerende innfallsvinkler til fagstoffet. Med Gaia får du et verktøy som motiverer til nysgjerrighet og læring.

Fra 2. trinn er det arbeidsbøker med varierte oppgaver i tillegg til elevbøkene. I arbeidsbøkene kan elevene arbeide individuelt og uten behov for ekstrautstyr.

Hvert kapittel starter med en stor oppslagsillustrasjon som stimulerer nysgjerrigheten og gir mulighet til læring gjennom samtale og diskusjon. Sammen med bilder, bildetekster og overskrifter gir dette elevene en god oversikt over innholdet i hvert kapittel.

Lærerveiledningene gir tips til oppstart av emner, flere aktiviteter og oppgaver, arbeidsark og konkrete forslag til arbeid med grunnleggende ferdigheter.

Gaia Start er en kombinert læreog arbeidsbok. Gaia Start og Gaia 2 gir sammen stor fleksibilitet i undervisningen. På 3. og 4. trinn er tekstene differensiert på to nivåer.

Gaia har også: • Tydelig progresjon som gjør det enkelt å ta i bruk verket på alle trinn • Lærerveiledning med tips til undervisning i flerkulturelle elevgrupper • Bilder, bildetekster og overskrifter som er laget slik at de til sammen formidler hovedinnholdet i kapitlene

Gaia Tidslinje Tidslinjen til Gaia Samfunnsfag er laget i plast og er 4,20 meter lang og 0,50 meter høy. Den egner seg godt til å henge opp i klasserommet. Linjen starter ca. 4000 år f.Kr. og går opp til våre dager. Linjen inneholder ti historiske markeringer. På tidslinjen kan elevene selv fylle inn hendelser og epoker, enten med egne illustrasjoner eller med bruk av ferdiglagete markeringer som ligger som kopiark i veiledningene.

www.gyldendal.no/gaia


23

Natur- og samfunnsfag 1â&#x20AC;&#x201C;4 Fra Gaia 4 Natur- og samfunnsfag, Elevbok

1MBOUFOF HKFOOPNlSFU

Hvert kapittel starter med en detaljert oppslagstegning. Fint ĂĽ bruke til oppstart og oppsummering.

)FSLBOEVMÂ&#x17E;SF Â&#x2026; Â&#x2026; Â&#x2026; 

IWBFUGSÂ&#x;FS IWPSEBOGSÂ&#x;FOFLBOÂżZUUFQlTFH IWBTPNTLKFSNFEQMBOUFOFQlGPSTLKFMMJHF UJEFSBWlSFU

Kapitteloversikten har tydelige lĂŚringsmĂĽl

Tekstene er differensiert pü to nivüer. Innhold pü venstre side er lettere enn pü høyre side.

*OEJBIBWFU

4Â&#x;SJTIBWFU

Indiahavet skiller Afrika, Eurasia og Oseania. Det er det tredje største av de fem verdenshavene.

Sørishavet ligger rundt Antarktis. Det er det nest minste av de fem verdenshavene. Sørishavet har fĂĽtt navnet sitt fordi det er mye is og isfjell i havomrĂĽdet. Om vinteren er store deler av havoverďŹ&#x201A;aten frosset til is.

*OEJBIBWFU

.BEBHBTLBSFSFOTUPSÂ&#x;ZJ*OEJBIBWFU.BOHFEZSPHQMBOUFS MFWFSCBSFQl.BEBHBTLBS CMBOUBOOFUEFOOF4JUBLBMFNVSFO

*OEJBIBWFU

4QFLLIVHHFSFOMJLFS TFHJ4Â&#x;SJTIBWFU

Tekstene er krydret med smĂĽ ÂŤdropsÂť og faktabokser som gir elevene morsomme og interessante tilleggsopplysninger

4Â&#x;SJTIBWFU

1PMIBWFU

%FOGÂ&#x;STUFFVSPQFFSFOTPN TFJMUFGSB&VSPQBSVOEUTÂ&#x;S TQJTTFOBW"GSJLBPHUJM*OEJB WBS 7BTDPEB(BNB)BOTFJMUFVUGSB 1PSUVHBMJ PHLPNUJM*OEJB lSFUFUUFS

Det minste verdenshavet er Polhavet. Det ligger rundt isen pĂĽ Nordpolen. PĂĽ Nordpolen er det nemlig ikke fast land, bare is. Et annet navn pĂĽ Polhavet er Nordishavet.

4Â&#x;SJTIBWFU

1PMIBWFU

-BOHUNPUOPSEUSJWFTJTCKÂ&#x;SOFOHenvisning til spørsmül og oppgaver som er samlet bakerst i hvert kapittel

4QÂ&#x;STNlMTJEF0QQHBWFTJEF

*TFOWFE/PSEQPMFOCFWFHFSTFHIFMFUJEFO 4JEFO/PSEQPMFOJLLFMJHHFSQlGBTUMBOE LBOEVTFUUFOFEFUGMBHHQlQPMQVOLUFU PH FUUFSFOTUVOEIBSEFUESFWFUBWHlSEFNFE JTFO.FOTFMWFQVOLUFU/PSEQPMFOIBSJLLF GMZUUFUTFH

1PMIBWFU4QÂ&#x;STNlMPHTJEF0QQHBWFS°TJEF

XXXHZMEFOEBMOPHBJB

XXXHZMEFOEBMOPHBJB

Gaia Tidslinje (4,20 x 0,50 meter): VERDEN

TIDS LINJE

UTENFOR NORGE

Pyramider i Egypt c a . 2 7 0 0 â&#x20AC;&#x201C; 1 6 0 0 f . K r. Pyramider i Egypt c a . 2 7 0 0 â&#x20AC;&#x201C; 1 6 0 0 f . K r.

4000

f . K r. 3 9 0 0

3800

3700

3500

3600

f . K r.

3400

3300

3200

3100

3000

Bergbilder c a . 1 0 0 0 0 â&#x20AC;&#x201C; 5 0 0 f . K r.

NORGE

f . K r.

2900

2800

0

2700

2700

2600

2500

f . K r.

2600

2400

2300

Ziggurater i Mesopotamia c a . 2 2 0 0 â&#x20AC;&#x201C; 6 0 0 f . K r. 2200

2500

A rd e n t a s i b r u k c a . 2 3 0 0 f . K r.

2100

f . K r.

2000

VERDEN

S AMFUNNS FAG

UTENFOR NORGE

O l y m p i s ke l e ke r i H e l l a s c a . 8 0 0 f . K r. â&#x20AC;&#x201C; 4 0 0 e . K r. f . K r. 1 9 0 0

1800

1700

1600

1500

f . K r. 1 4 0 0

1300

1200

1100

1000

f . K r.

900

800

700

Muhammed drar fra Mekka til Medina i ĂĽr 622

Je s u f ø d s e l ca. ür 1 600

500

f . K r.

400

300

200

100

100

200

300

400

500

600

700

C o l u m b u s ko m m e r t i l A m e r i k a (1492) 800

900

Steinalder

i Norge fram til ca. 1800 f.Kr.

GAIA 1â&#x20AC;&#x201C;4 NATUR- OG SAMFUNNSFAG Start

Bronsealder

Jernalder

i Norge fram til ca. 500 f.Kr.

1â&#x20AC;&#x201C;2

â&#x20AC;˘

Elevbok Arbeidsbok LĂŚrerveiledning Tidslinje til klasserommet www.gyldendal.no/gaia

â&#x20AC;˘ = engangsmateriell

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

Svartedauden (1349)

Vikingtid ISBN 978-82-05-36465-3

1000

24

â&#x20AC;˘

i Norge fram til ca. 1500

2

3

4

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

NORGE

ca. 790â&#x20AC;&#x201C;1050

Middelalder

i Norge fram til ca. 1050

2000

1â&#x20AC;&#x201C;4

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘


24

Naturfag 5–7

Naturfag 5–7

Ingrid Spilde, Arnfinn Christensen og Berit Bungum

GAIA 5–7 Naturfag – verden er et fantastisk sted! I Gaia 5–7 Naturfag oppfordres elevene til å se verden med nye øyne. Nye innfallsvinkler og finurlige spørsmål inviterer til nysgjerrighet og undring, mens tekst og bilder tilbyr innsikt i verden rundt oss. Elevene får et møte med ekte forskermetoder, og får selv prøve seg som forskerspirer. Til hvert kapittel er det utarbeidet en del faktaspørsmål med entydige fasitsvar. Disse er fine å bruke til spill og quiz. Til hver elevbok hører det en arbeidsbok med varierte oppgaver. Elevene kan arbeide individuelt og uten behov for ekstrautstyr.

Gaia har også: • Tekster i ulike vanskegrader som egner seg godt til differensiert og variert undervisning • Bilder, bildetekster og overskrifter som sammen formidler hovedinnholdet i læreverket • Tydelig progresjon som gjør det enkelt å ta i bruk verket på alle trinn • Rikt illustrerte oppslag som underbygger teksten og skaper nysgjerrighet • Mange konkrete forslag til undervisningsopplegg • Enkle og konkrete forslag til aktiviteter både i elevbøkene og i veiledningene

www.gyldendal.no/gaia


25

Naturfag 5–7 Fra Gaia 7 Naturfag, Elevbok

Hvert kapittel starter med en detaljert oppslagstegning. Fint å bruke til oppstart og oppsummering.

Hva er vitenskap? Her kan du lære • hvordan vitenskapen ble til • hvorfor du må undersøke hypotesene dine på mange måter • at ingenting er helt sikkert

Kapitteloversikten har tydelige læringsmål

107

106

Lyd og ulyd Hørselen er jammen fin å ha. Den gjør at vi kan skravle med hverandre, høre viktige beskjeder eller lytte til fabelaktig felemusikk. Men lydene rundt oss er ikke alltid like behagelige. Noen lyder kan være irriterende, og enkelte lyder kan være skadelige. Lyder kan være bråkete og irriterende, eller til og med skadelige.

Fleksibelt tekstsystem Desibelskalaen hvor grunntekster Lyder måles i desibel. En lyd på 10 desibel er så svak at du så vidt og tilleggstekster kan høre den, menshar flymotorer dundrer med 120 desibel. I tabellen under – kan markert du lese hvor mange desibel ulike lyder tilsvarer. Den ulike nivåer røde fargen viser når lydene begynner å bli skadelige. med fargekoder 170 desibel

Lyder som skader Øret kan oppfatte svake suselyder, men også tilpasse seg slik at det tåler bråkete biler og høy musikk. Men øret takler ikke alt. Det er to typer lyder som er spesielt skumle for ører: Skudd eller andre veldig høye lyder som kommer plutselig, og ganske høye lyder som varer lenge. Slike lyder kan rett og slett ødelegge hårcellene i sneglehuset. Det gjør at hørselen blir dårligere. Skadene kan ikke helbredes.

Tekstene er krydret med Høy lyd kan brekke de små hårcellene i sneglehuset, små «drops» og slik at hørselen blir skadet for alltid. faktabokser SKADELIG BRÅK Lyder kan være skadelige selv om de ikke er sterke nok til å ødelegge hørselen. Folk som bor ved en veldig trafikkert vei, eller jobber på en bråkete arbeidsplass, kan bli urolige og stressede. Er det bråk om natta også, blir det dårlig med søvn.

146

Sansene

e dine at det gjør vondt, kan • Dersom lydene er så høye er best å holde dem ørene dine bli skadet. Det unna! r på musikk i øre• Vær forsiktig når du høre yrken helt opp, og telefoner. Ikke skru lydst om gangen. ikke hør på mer enn én time bråk er det greit å la • La ørene hvile. Etter mye får litt fred. e mp3-spilleren ligge, så øren m du vet at noe kommer • Bruk hørselvern derso du kjøpt små til å bråke. På apoteket får e. Mange musikere ørepropper til å stikke i øren når de øver. bruker slike ørepropper

Slik beskytter du øren

Henvisning til faktaspørsmål og oppgaver som er samlet bakerst i hvert kapittel

Oppskytning av en romrakett på nært hold.

150 desibel

Et geværskudd på nært hold.

120 desibel

Et rockeband eller en jetmotor på nært hold.

100 desibel

Fyrverkeri eller et pressluftbor.

90 desibel

Tung trafikk like ved.

80 desibel

En støvsuger.

50 desibel

Noen som snakker vanlig.

20 desibel

Noen som hvisker.

10 desibel

Pusten til et menneske eller løv som rasler svakt.

0 desibel

Faktaspørsmål: 5 side 154

Grensen for hvor svak lyd et menneske kan høre.

Oppgaver: 20–26 side 155 og 156

TINNITUS Noen mennesker får lidelsen tinnitus – eller øresus. Det betyr at de hører pipelyder eller buldrelyder i ørene hele tiden, selv når det egentlig er helt stille.

Gruble

Hva er lyd, og hva er ulyd? Vi mennesker har veldig forskjellige meninger om hvilke lyder som er behagelige og ubehagelige. Kan dere komme på noen eksempler?

www.gyldendal.no/gaia

GAIA 5–7 NATURFAG

5

6

7

Elevbok

Arbeidsbok Lærerveiledning www.gyldendal.no/gaia

• = engangsmateriell

«Grubliser» er gjennomgående i hele boka

147

5–7


26

Samfunnsfag 5–7

Samfunnsfag 5–7

Dagny Holm, Anne-Elisabeth Utklev, Ole Røsholdt og Jens Fredrik Nystad

GAIA 5–7 Samfunnsfag – verden er et fantastisk sted! Gaia 5–7 Samfunnsfag er et lære- Gaia har også: verk med en rekke aktiviteter og • Tekster i ulik vanskegrad som engasjerende innfallsvinkler til fagegner seg godt til differensiert stoffet. Med Gaia får du et verktøy og variert undervisning som motiverer til nysgjerrighet og • Bilder, bildetekster og overskrifter læring. Læreverket gir rik anledsom til sammen formidler hovedning til å diskutere og fundere over innholdet i læreverket verden og hvor fantastisk den er. • Tydelig progresjon som gjør det enkelt å ta i bruk verket på alle Oppgavene i Gaia er mange og trinn varierte, og tar hensyn til ulike læringsstiler. Mange av oppgavene er åpne og kan løses på ulike måter og nivåer. Til hvert kapittel er det utarbeidet en del faktaspørsmål med entydige fasitsvar. Disse er fine å bruke til spill og quiz. Til hver elevbok hører det en arbeidsbok med varierte oppgaver. Elevene kan arbeide individuelt og uten behov for ekstrautstyr.

• Rikt illustrerte oppslag som underbygger teksten og skaper nysgjerrighet • Lærerveiledning med tips til undervisning i flerkulturelle elevgrupper

Gaia Tidslinje Tidslinjen til Gaia Samfunnsfag er laget i plast og er 4,20 meter lang og 0,50 meter høy. Den egner seg godt til å henge opp i klasserommet. Linjen starter ca. 4000 år f.Kr. og går opp til våre dager. Linjen inneholder ti historiske markeringer. På tidslinjen kan elevene selv fylle inn hendelser og epoker, enten med egne illustrasjoner eller med bruk av ferdiglagete markeringer som ligger som kopiark i veiledningene.

• Mange konkrete forslag til undervisningsopplegg

www.gyldendal.no/gaia


27

Samfunnsfag 5â&#x20AC;&#x201C;7 Fra Gaia 7 Samfunnsfag, Elevbok

Hvert kapittel starter med en detaljert oppslagstegning. Fint ĂĽ bruke til oppstart og oppsummering.

'PSFMTLFMTFPHLKÂ&#x17E;SMJHIFU )FSLBOEVMÂ&#x17E;SF Â&#x2026; PNGPSFMTLFMTF Â&#x2026; PNIFUFSPžMJPHIPNPžMJ Â&#x2026; PNVMJLFGBNJMJFUZQFS Â&#x2026; PNlTFUUFHSFOTFSSVOEUTFHTFMW

Kapitteloversikten har tydelige lĂŚringsmĂĽl

'/TIÂ&#x;ZLPNNJTTÂ&#x17E;SGPSGMZLUOJOHFS

1lGMVLUGSB/PSHF

FN arbeider spesielt for verdens ďŹ&#x201A;yktninger. Den som har hovedansvaret, kalles FNs høykommissĂŚr for ďŹ&#x201A;yktninger. Den engelske forkortelsen er UNHCR. Arbeidet for ďŹ&#x201A;yktninger kan deles i to store oppgaver: 1 Gi ďŹ&#x201A;yktninger beskyttelse. 2 Finne gode, varige løsninger for ďŹ&#x201A;yktningene.

Under andre verdenskrig, 1940â&#x20AC;&#x201C;45, var Norge okkupert av Tyskland. Nesten 50 000 personer mĂĽtte ďŹ&#x201A;ykte ut av landet fordi de ble forfulgt. De ďŹ&#x201A;este dro til Sverige, som var det nĂŚrmeste landet der de kunne vĂŚre trygge. Etter krigen reiste de aller ďŹ&#x201A;este hjem igjen, sĂĽ fort det var mulig. Det var ogsĂĽ mange som mĂĽtte ďŹ&#x201A;ytte til et annet sted i Norge. Hus, skoler og veier ble ødelagt, og over 100 000 innbyggere ble tvangsďŹ&#x201A;yttet hjemmefra og bosatte seg andre steder i landet. Dette gjaldt spesielt dem som bodde i Finnmark og Nord-Troms.

*%BONBSLPH4WFSJHFWBSEFU JOOTBNMJOHFSUJMEFUOPSTLF GPMLVOEFSBOESFWFSEFOTLSJH )KFMQFOEFHB WBSCMBOUBOOFU NBU LMÂ&#x17E;SPHQFOHFS

Fleksibelt tekstsystem hvor grunntekster og tilleggstekster har ulike nivĂĽer â&#x20AC;&#x201C; markert med fargekoder

Ordforklaringer

Medlemslandene i FN hjelper til med dette viktige arbeidet. Blant annet tar de imot et visst antall ďŹ&#x201A;yktninger, en kvote, av dem som FN har godkjent som ďŹ&#x201A;yktninger. Stortinget bestemmer hvor stor kvote som kan komme til Norge hvert ĂĽr. I 2006 tok vi imot 992 personer. De blir ogsĂĽ kalt overføringsďŹ&#x201A;yktninger, fordi ansvaret for dem blir overført fra ett land til et annet med hjelp fra høykommissĂŚren.

§,POUSPMMCPLGPSFWBLVFSUF¨GPSFO LWJOOFTPNVOEFSBOESFWFSEFOTLSJH CMFUWBOHTGMZUUFUGSB/PSE5SPNT%F TPNWBSUWBOHTGMZUUFU NlUUFBMMUJEIB EFOOFCPLBNFETFH

4ZNCPMFUUJM '/TIÂ&#x;ZLPNNJTTÂ&#x17E;SGPSGMZLUOJOHFS

'/TIÂ&#x;ZLPNNJTTÂ&#x17E;S GPSÂżZLUOJOHFSIBS GlUU/PCFMTGSFETQSJT UPHBOHFS%FU TLKFEEFJPHJ 

'-:,5/*/(%"(&/

'/UBSBOTWBS

7FSEFOTÂżZLUOJOHEBHFS KVOJ%FOEBHFOTLBMWJ IVTLFQlBMMFEFNTPNFSQl ÂżVLUJWFSEFO

Like etter andre verdenskrig var rundt 30 millioner mennesker pĂĽ ďŹ&#x201A;ukt. Hvor skulle de gjøre av seg? Hvem kunne hjelpe dem? FN var akkurat stiftet, og en av de store oppgavene ble ĂĽ hjelpe ďŹ&#x201A;yktningene.)Â&#x;ZLPNNJTTÂ&#x17E;S1FSTPOTPNIBSFU WJLUJHPQQESBHJFOPSHBOJTBTKPO GPS FLTFNQFMJ'/

Tekstene er krydret med smĂĽ ÂŤdropsÂť og faktabokser

Henvisning til spørsmül og oppgaver som er samlet bakerst i hvert kapittel

.FOOFTLFSQlGMVLU

#BSOTUlSJLÂ&#x;GPSlGlSFOUWBOOJFO GMZLUOJOHMFJSJ#BOHMBEFTIXXXHZMEFOEBMOPHBJB

'BLUBTQÂ&#x;STNlM°TJEF0QQHBWFS°TJEF

Gaia Tidslinje (4,20 x 0,50 meter): VERDEN

TIDS LINJE

UTENFOR NORGE

VERDEN

S AMFUNNS FAG

UTENFOR NORGE

C o l u m b u s ko m m e r t i l A m e r i k a (1492) Pyramider i Egypt c a . 2 7 0 0 â&#x20AC;&#x201C; 1 6 0 0 f . K r.

4000

f . K r. 3 9 0 0

3800

3700

3500

3600

f . K r.

3400

3300

3200

3100

3000

f . K r.

2900

2800

2700

2600

Bergbilder c a . 1 0 0 0 0 â&#x20AC;&#x201C; 5 0 0 f . K r.

NORGE

2500

Ziggurater i Mesopotamia c a . 2 2 0 0 â&#x20AC;&#x201C; 6 0 0 f . K r. f . K r.

2400

2300

2200

2100

2000

O l y m p i s ke l e ke r i H e l l a s c a . 8 0 0 f . K r. â&#x20AC;&#x201C; 4 0 0 e . K r. f . K r. 1 9 0 0

1800

1700

1600

1500

f . K r. 1 4 0 0

1300

1200

1100

1000

f . K r.

900

800

700

Muhammed drar fra Mekka til Medina i ĂĽr 622

Je s u f ø d s e l ca. ür 1 600

500

f . K r.

400

300

200

100

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Steinalder

i Norge fram til ca. 1800 f.Kr.

1000

1100

1400 1200

1300

Bronsealder

i Norge fram til ca. 500 f.Kr.

Jernalder

Middelalder

i Norge fram til ca. 1050

7

Elevbok

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

www.gyldendal.no/gaia

â&#x20AC;˘ = engangsmateriell

1600

1700

1600 1800

1900

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

2000

NORGE

i Norge fram til ca. 1500

6

Tidslinje til klasserommet

1500

ca. 790â&#x20AC;&#x201C;1050

5

LĂŚrerveiledning

1500

Svartedauden (1349)

GAIA 5â&#x20AC;&#x201C;7 SAMFUNNSFAG

Arbeidsbok

1400

Svartedauden (1349)

A rd e n t a s i b r u k c a . 2 3 0 0 f . K r.

Vikingtid ISBN 978-82-05-36465-3

C o l u m b u s ko m m e r t i l A m e r i k a (1492)

1300

5â&#x20AC;&#x201C;7

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘


28

RLE 1–7

RLE 1–7

Nyhet!

Elen Egeland, Anne Grete Ingebretsen Husan, Kjerstin C.D. Jacobsen og Ariane Schjelderup

VIVO 1–4 – fleksibelt, praktisk og levende Vivo er Gyldendals nye læreverk i RLE på barnetrinnet. Læreverket består av flertrinnsbøker som gir stor fleksibilitet i undervisningen og som enkelt kan tilpasses ulike lokale læreplaner. På 1.–4. trinn består verket av to bøker, én fellesbok for 1.–2. trinn og én fellesbok for 3.–4. trinn.

unnbok Fra Vivo 3–4, Gr

%XGGKLVPHQ Her skal du lære om • Buddhas liv og lære • høytiden vulan elet • munker og livet i temp

176

Læringsmål

Bøkene er oversiktlige og har en tydelig struktur. Hver bok består av sju kapitler: etikk og filosofi, jødedom, kristendom, islam, livssyn, hinduisme og buddhisme. Hvert kapittel er delt i to deler, A og B. Det gjør det enkelt å velge ulike modeller for undervisningen, for eksempel å velge litt fra hvert kapittel på hvert trinn, eller å gå i dybden og gjennomgå kapitlet i sin helhet:

Samtalebildene kan brukes til oppstart og avslutning av kapitlet

undervise i A-delene på ett trinn, B-delene på det andre

• undervise i tre kapitler på ett trinn, fire på det andre Flertrinnsbøkene gir mange fordeler. Stoffet er hele tiden tilgjengelig for repetisjon, og det er lett å få oversikt. Bøkene egner seg også godt for differensiering og fådelte klasser. Læreverket tilbyr flere komponenter og mengder med stoff å fylle på med etter behov.

www.gyldendal.no/vivo


29

RLE 1–7 Fra Vivo 3–4, Grunnbok

$

)RUWHOOLQJHUIUDKLQGXLVPHQ

Vishnu ble vekket av en annen gud, guden Brahma, som spurte: «Si meg, hvem er du?» Vishnu svarte: «Vit at jeg er Vishnu. Jeg er universets øverste person. Inni meg kan du se hele verden. Alle fjellene, havet og innsjøene kan du se der. Du kan også se deg selv.»

*XGHQ9LVKQX Hinduismen har mange guder. En av dem er Vishnu. Av og til kommer han ned på jorda for å hjelpe menneskene.

Samtalespørsmål på hvert oppslag. Faktaspørsmål, oppgaver og sammendrag bakerst i hvert kapittel. I Vivo 1–2 er det samtalespørsmål på hvert oppslag samt Husker du?-spørsmål bakerst.

Lotusblomsten er et bilde på renhet. Kona til Vishnu har ofte på seg en kjole i lotusblomstens farge.

En gang mens Vishnu sov, vokste det en lotusblomst ut fra navlen hans. Lotusblomsten var vidunderlig vakker. Den spredte blomsterbladene sine langt utover jorda, så stor var den. Den hadde like skarpt lys som morgensolen, og den hadde en himmelsk duft. Den sto midt i verden.

Hvert tema behandles på en dobbeltside

Vishnu som universet. Alle kreftene i universet vises ut fra kroppen hans. Blåfargen står for at han skal leve for alltid.

Hvis lotusblomsten vokste fra Vishnus navle, hvordan kunne den stå midt i verden?

1 Kan du beskrive hvordan lotusblomsten så ut? 2 Hvem sa Vishnu at han var?

Bildetekster og ordforklaringer

3 Hvordan ville du beskrive deg selv?

162

HINDUISMEN

DEL A: FORTELLINGER FRA HINDUISMEN

Fra Vivo 3–4, Lærerens bok Guden Vishnu

en lotusblomst og en gullkølle. Se under «Bakgrunnsstoff» for betydningen av disse. • Foto side 163: Lotusblomsten er et viktig symbol for gudinnen Lakshmi, som Vishnu er gift med.

Mål Kunnskapsløftet etter 4. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om en av hinduismens guder og gudinner.

Faglige mål

Konkrete mål i Vivo 3–4 Elevene skal kunne • fortelle om guden Vishnu • lære at hinduismen har mange guder

Utstyr • A3-ark til tegning/maling av lotusblomst • Vannfarger og pensler • Silkepapir i forskjellige farger • Lim • Eventuelt arbeidsbok

Bakgrunnsstoff

Nødvendig bakgrunnsstoff

Vishnu (den som antar mange skikkelser) er en av hinduismens viktigste guder. Hinduismen forteller at når det oppstår et alvorlig problem i verden, stiger Vishnu ned på jorda i form av forskjellige skikkelser, avatarer. Det kan være som en helt i dyre- eller menneskeskikkelse. Avatarene kommer for å gjøre noe godt i verden. Det fortelles oftest om ti nedstigninger, der de to viktigste er Rama og Krishna. Vishnu har ansvaret for å opprettholde verden. Ved verdens undergang kommer Vishnu ned som sin siste avatar. Det er den tiende nedstigning. Da er han tilbake i sin opprinnelige form, ridende på en hvit hest, og ødelegger verden for deretter å gjenskape den, bygge den opp på nytt. Vishnu fremstilles ofte med fire armer og med en gjenstand i hver hånd. Det er en diskos som symboliserer bevisstheten og sola, en gullkølle som er

162

HINDUISMEN

163

Lærerens bok følger grunnboka side for side og gir en mengde tips til gjennomføring av undervisningen

Filosofiske samtalespørsmål underveis

et symbol på kunnskap og hvilke evner bevisstheten har, en lotusblomst som symboliserer renhet og fruktbarhet, og en konkylie som står for «om», urlyden som skapelsen oppsto av. Når det blåses i en konkylie i et tempel, betyr det at Vishnu er til stede. Vishnu bor i himmelen Vaikuntha. Ridedyret hans er ørnen Garuda, som er et symbol for himmelen og sola. Vishnu har også en slange han er nært knyttet til: Shesha. Shesha har tusen hoder og er et symbol for det uendelige. I periodene mellom nedstigningene ligger Vishnu og hviler på sengen som er slangen Shesha, og som flyter på urvannene.

Presentasjon av tema

Bearbeiding av tema

• Fortell historien om Vishnu for elevene. • Dramatiser samtalen mellom Vishnu og Brahma. • Fortell mer for elevene om guden Vishnu. Se «Bakgrunnsstoff».

SAMTALE • La elevene beskrive hvordan de tror lotusblomsten som vokste ut av Vishnus navle, så ut. • Hvordan vil du beskrive «en himmelsk duft»? • Snakk sammen om det Vishnu sa: «Inni meg kan du se hele verden.» Hvis det var til deg han sa det, hva tenker du at du ville se, da? • Hva tenker dere at menneskene kunne trenge hjelp av Vishnu til? • Se på bildet av Vishnu. Hvor mange figurer finner du malt på kroppen hans, som du ser hva er?

Tips til presentasjon og gjennomføring av undervisning

AKTIVITETER/VIDERE ARBEID • Les teksten og svar på spørsmål. • Tegn/mal lotusblomsten, eller riv bladene i silkepapir. La bladene dekke hele arket, og velg farger du synes er de vakreste. Ha en lysende gul bakgrunn.

• Studer bildet av Vishnu. Skriv ned det du ser. Ser dere forskjellige ting? Forklar for hverandre det dere ser. • Lag spørsmål til stykket. Still spørsmålene til de andre elevene i klassen. • Skriv faktaopplysninger om stykket. • På kroppen til Vishnu ser vi figurer/ tegninger som symboliserer universets krefter. Tegn noen av dem. Kan du forklare hva tegningene forestiller?

FILOSOFISK SAMTALE • Samtale om monoteisme/polyteisme: Hva er forskjellene/likhetene mellom guden Vishnu og den Gud som tilbes i kristendom og islam? Del tavla i to. På den ene siden skriver dere opp «fordeler» ved å tro på bare én gud, på den andre skriver dere «fordeler» ved å tro på flere guder. Sammenlign. Er det noen fordeler forbundet med ikke å tro på noen gud i det hele tatt? • Refleksjon: Vishnu sier: «Inni meg kan du … se deg selv.» Hvordan er det mulig å se inni Vishnu? Er du inni Vishnu, er Vishnu inni deg, eller ingen av delene? Hva ser du hvis du ser inni deg selv? • «Filosofen»: Be elevene skrive et svar på spørsmålet i skrivebøkene sine. Svaret bør være i én setning. Ta en runde hvor alle leser opp sitt svar. Gi hver av dem i oppgave å plukke ut det svaret de synes er best. Ta en runde hvor de forteller hvilket de likte best. Ha en samtale om hva som gjør noen svar bedre enn andre.

Forslag til filosofiske samtaler

ILLUSTRASJONER • Maleriet side 162: Vishnu som universet. Malt på 1800-tallet. Det venstre øyet er mørkt og symboliserer natten, mens det høyre øyet er lyst og symboliserer dagen. Solen kommer ut av munnen hans, og kjortelen er av flammer. En regnbue kommer til syne over hoftene hans, og håret består av skyer. I de fire hendene holder han en diskos, en konkylie,

DEL A: FORTELLINGER FRA HINDUISMEN

163

VIVO 1–4

1–2

3–4

Grunnbok

• • • •

• • • •

Arbeidsbok Lærerens bok Kopiperm CD www.gyldendal.no/vivo

• = engangsmateriell


30

RLE 1–7

RLE

Nyhet!

1–7

John Harald Bondevik, Anne Borgersen og Ariane Schjelderup

VIVO 5–7 – fleksibelt, praktisk og levende Vivo 5–7 er flertrinnsbøker som lett kan tilpasses lokale årsplaner. En tydelig struktur gjør bøkene lette å bruke over tre trinn. Lærerens bok foreslår ulike årsplaner, følger grunnboka side for side og har samme struktur som i Vivo 3–4 (se side 23).

Ingressen støtter førlesingen og gir informasjon om tekstene

tami. kvinne som het Kisago En gang levde det en til å begynne en rik kjøpmann, og Hun giftet seg med noe ... ig. Men så hendte det med var hun svært lykkel

Grunnboka gjennomgår emnene i faget på en oversiktlig måte. Hvert kapittel er delt i tre deler som kan fordeles på tre trinn eller jobbes med under ett. Det varierte bildeutvalget gir økt kunnskap og inspirasjon. Noe av fortellingsstoffet er lagt til en egen fortellingsbok.

a. psfrøet?» spurte Buddh er «Har du fått tak i senne skjønner jeg at jeg ikke og smilte. «Men nå «Nei», sa Kisagotami av livet. Og døden rer seg – det er en del forand Alt sørge. å alene om e.» seiner eller før eten kommer til alle, Hun ville lære sannh av Buddhas tilhengere. Så ble Kisagotami en

Vivo Fortellingsbok

om livet.

A_iW]ejWc_ ble han syk og døde. n hennes var ett år, Da den eneste sønne gikk hun fra dør til dør knust. Fra seg av sorg Kisagotami var helt sønnen hennes in som kunne gjøre og spurte etter en medis hele tatt. Andre lo bak det i henne brydde seg ikke om synd på levende igjen. Noen klok mann som syntes en dag møtte hun en Men s. henne ryggen kje han kan henne. tami», sa han. «Kans Kisago a, Buddh «Gå og snakk med e sine. hjelpe deg.» hun fremdeles i armen til Buddha. Barnet bar Og Kisagotami gikk hun. «Hjelp meg å gjøre Herre Buddha», gråt «Jeg bønnfaller deg, igjen, vær så snill.» e hvor levend så min n han sønne a vennlig, for Kisagotami», sa Buddh fra «Jeg skal hjelpe deg, og hente et sennepsfrø først må du gå til byen ulykkelig hun var. «Men dødd.» huset hun så. et hus der ingen har første det ved t seg til byen og stanse dødd.» Kisagotami skyndte et hus der ingen har psfrø», sa hun. «Fra «Jeg må ha et senne få et sennepsfrø. Men svaret. «Du kan gjerne «Jeg er lei for det», var fjor.» i døde bestemoren min svaret. Alle ville hjelpe fikk hun det samme dødd. Overalt hvor hun kom, var det noen som hadde . I hvert eneste hus henne, men ingen kunne tilbake til Buddha. Om kvelden gikk hun

266

BUDDHISME

Fortellingene inneholder også faktabokser og ordforklaringer

BUDDHISME

267

Fortellingsboka er et viktig supplement til grunnboka 5–7, men kan også fungere som høytlesning på 1.–4. trinn, eller uavhengig av læreverket Vivo. Boka inneholder sentralt fortellingsstoff fra ulike religioner og utdyper og levendegjør stoffet i grunnboka. Fortellingene er rikt illustrert, og det er forslag til oppgaver til hver fortelling.


31

RLE 1–7 Fra Vivo 5–7, Grunnbok

Fattigdom og rikdom

Enkelt språk, ordforklaringer i marg

Hva vil det si å være fattig?

Alle har rett til å få nok mat

bekjempe – motarbeide eller slåss imot noe

Det står i FNs menneskerettighetserklæring at alle har rett til mat, klær, et sted å bo og andre livsnødvendige ting. Alle må også kunne få hjelp når de er syke. Derfor er det bestemt at FN skal hjelpe til med å bekjempe fattigdom i verden. Men mange mennesker lever i stor nød. De får ikke nok mat eller varme klær, og de bor dårlig. Mange av barna dør av sykdommer fordi foreldrene verken har penger til lege eller til medisiner.

Det er store forskjeller i verden. Mange land har mye gjeld d og store problemer med å skaffe nok penger til skole og helsevesen for alle. De fleste som bor i disse landene, er veldig fattige. I Norge kan alle få nok å spise, og vi er rikere enn de fleste i verden. Men noen føler seg fattige likevel fordi de har mindre penger enn andre. Kanskje kan de ikke reise på ferie eller kjøpe fine julegaver.

gjeld – å skylde penger til noen

Krig og fattigdom henger sammen

Noen hus som blir brukt til søppel, kan være flottere enn hus som det bor mennesker i.

Når det er krig, er alle utrygge, og mange må flykte fra hjemmet sitt. Da blir det vanskelig å dyrke jorda eller drive en butikk for å tjene penger til mat. Dessuten er det dyrt å være i krig. De som styrer, bruker heller penger til våpen enn til å bygge skoler og sykehus. Det koster også mye å bygge opp igjen det som blir ødelagt i en krig. Hvis det er mye fattigdom, kan det lettere bli krig og konflikter, særlig hvis verdiene i landet er urettferdig fordelt.

Overskrifter og bildetekster egnet til førlesing

Illustrasjoner som inspirerer og gir kunnskap

En hane På en bondegård fantes det en gang en hane. Dagen lang gikk han og sparket og pirket i jorda. Der lette han etter frø, korn, mark og andre godsaker. En dag fant han en diamant som noen hadde mistet. Skuffet sparket han den til side og sa: «Typisk T meg, uheldig som jeg er. Jeg som hadde håpet på en fet mark!» Det som er verdifullt for noen, er verdiløst for andre.

32

ETIKK OG FILOSOFI

Thiagos høyeste ønske er mat og tak over hodet. Mari skulle ønske at mamma hadde tid til å være mer sammen med henne.

DEL B: VERDEN VI LEVER I

33

Fra Vivo 5–7, Grunnbok

Trener opp grunnleggende leseferdigheter og sjangerkunnskap

VIVO MAGASIN NR. 2

VIVO MAGASIN NR. 2

Kosher

TO OPPVASKMASKINER

œ Jødene tror at Gud har gitt dem nøyaktige regler for hva de kan gjøre.

Av John Harald Bondevik

Kjøkkenet til Natti (9) er ikke som alle andre kjøkken i Norge. Nattis familie er jødisk, og har kosherkjøkken med to sett glass og tallerkener, to skuffer med bestikk, to oppvaskkummer – og to oppvaskmaskiner. var kjøttmat, og her hvis det var melkemat, sier han, og peker først på den ene siden av vasken og så på den andre.

«Avisoppslag» i hvert kapittel − autentiske intervjuer med barn fra hver religion

Regler fra Gud I jødenes hellige skrift, Toraen, står det at kjøtt og melk ikke skal blandes. – Da vi jøder tok i mot læren fra Gud, aksepterte vi også reglene, sier mamma Pia. Men hun forteller videre at slett ikke alle jøder følger reglene så strengt. – De fleste jøder, i hvert fall i Norge, har ikke kosherkjøkken.

œ Det kalles kosher, det som er tillatt i jødedommen.

– Ofte sier jeg at jeg ikke kan ta det. Men av og til spiser jeg det likevel. Mamma sier ikke noe på det. Velger selv – Vi forteller barna våre hva vi syns er riktig, men vi kontrollerer dem ikke, sier hun. – Joel er veldig opptatt av reglene, mens Natti ikke alltid er like nøye. – Jeg er glad jeg ikke er en gris, sier Joel. – For da kunne jeg ikke bodd i denne familien. – Jo, da. Du kunne bodd her. Men vi kunne ikke spist deg, kommer det fra pappa, som akkurat er kommet hjem.

œ Det er 613 regler i jødenes hellige skrift, Toraen. œ Det er mange regler for mat og matlaging.

Kosher kjøkken œ Kjøttprodukter og melkeprodukter må ikke blandes. œ Det er to sett med servise, redskap, oppvaskkummer osv. œ Det må gå tre timer mellom spising av kjøttmat og spising av melkeprodukter.

To oppvaskkummer og to oppvaskbørster må til for at kjøtt og melk ikke skal bli blandet når en vasker opp.

œ Frukt, grønnsaker, egg og fisk kan brukes med både kjøtt og melk.

Hva kan jøder spise?

– Hender det at dere glemmer dere, og legger ting feil sted? – Vi pleier å huske det. Men en gang tok jeg feil stekepanne, smiler mamma. – Da var kjøtt og melk blandet, så den måtte vi kaste, sier hun, og åpner skapet der stekepannene står. Det er to etasjer i skapet. Alt som skal brukes til kjøtt, står øverst, mens det som skal brukes til melk, står nederst.

œ Fugler og dyr som er slaktet på en spesiell måte œ Kjøtt av dyr som selv ikke spiser kjøtt, som har kløvde hover og er drøvtyggere, for eksempel ku œ Fugler som holdes som husdyr, for eksempel kylling og høne œ Fisk og sjømat som har finner og skjell

Natti leser i en av de fem mosebøkene, der blant annet reglene for matlaging står. Lillebror Joel følger nysgjerrig med.

œ Alt av frukt og grønnsaker – Dette bestikket brukes til kjøttmat, påpeker Natti og Joel. – I den andre skuffen ligger bestikket som brukes når det er melk i maten.

– Her ligger bestikket vi bruker til kjøttmat, og her er det vi bruker til melkemat! Natti (9) viser fram kjøkkenet sitt til Vivo magasin, som er på besøk hjemme hos Natti og familien hans i Oslo.

52

Først vil vi vite hva et kosherkjøkken er. – Det er et kjøkken der en har kjøtt og melk forskjellige steder, sier Natti. Lillebror Joel (7) vil vise: – Når vi er ferdige med å spise, legger vi det her hvis det

Blanding av kjøtt og melk er ikke det eneste Natti må passe på. Det er flere typer kjøtt han ikke kan spise, for eksempel svinekjøtt. Alt han kan spise, er kosher. – Så hva gjør du hvis du er borte, for eksempel i bursdag, og får mat som ikke er kosher?

œ Egg og melk som kommer fra kosher dyr

Gode faktabokser som svarer til kompetansemålene

Kilde: dmt.oslo.no. Natti trenger en boks til å ha noe mat med melk i. Da må han ta fra nederste etasje i skapet. I øverste etasje står bokser, kasseroller og stekepanner til kjøttmat.

Denne rømmen inneholder verken melk eller kjøtt, og kan brukes til all slags mat. Flere slike produkter er laget for å gjøre det litt enklere å følge reglene. De kalles parve, og er merket med et eget symbol.

53

VIVO 5–7

1–2

Grunnbok

Arbeidsbok

Fortellingsbok

• • • • •

Lærerens bok Kopiperm CD www.gyldendal.no/vivo

• = engangsmateriell


32

Engelsk 1–4

Engelsk 1–4

Juliet Munden og Maria Elind m. fl

STEPS 1–4 – språkglede og mestring fra første skritt Steps 1–2 representerer noe nytt og lekent i engelskundervisningen på småskoletrinnet. I den første elevboka er hånddukken Freddy med på å gjøre språkinnlæringen levende og engasjerende gjennom rollespill, dialoger og motiverende aktiviteter. Steps 1–2 ressursperm inneholder blant annet 126 kort med fargebilder av alle basisordene. Steps 3–4 har klare mål for hvert kapittel. Måloppnåelsen synliggjøres for elevene, læreren og foreldre ved at barna fargelegger fotspor. Elevene evaluerer på denne måten egen kunnskap og arbeidsinnsats.

Fra 4. trinn møter elevene flere og lengre tekster og muntlige aktiviteter i Textbook. Activity Book inneholder spennende og varierte oppgaver i ulik vanskegrad. Steps 1–4 • Temautvalg og tekster som gjenspeiler både elevenes hverdag og verden utenfor

Freddy

• Instruksjoner både på engelsk og norsk • Steps 1–2 og Steps 3 er engangsbøker (Pupils Book) • Steps 4 består av Textbook og Activity Book

• Spennende før- og etterlesingsaktiviteter • Differensieringsmuligheter i tekster og aktiviteter • Språket er grundig bearbeidet og bevisst tilpasset for å hjelpe elevenes innlæring • Velkjente og nye sanger, rim og regler

www.gyldendal.no/steps


33

Engelsk 1–4 Fra Steps 1–2, Pupil’s book Reven Freddy snakker bare engelsk. Han bor i en eske, men kommer frem og synger, snakker og spør.

46

47

Where is Freddy?

Draw an alien Eleven tegner selv

He has got: ears hands

Presentasjon av nytt kapittel

legs arms

Eleven skriver inn tall

Fra Steps 4, Pupil’s book 28

www.gyldendal.no/steps

Shake it all about

The body

Fotspor viser målet 2:/!Uif!Iplfz!Dplfz for kapitlet

Start in Activity Book 21

“Walk around the hall!” “Walk faster!” “Stop!”

'¼ndjgaZ[iVgb¼ (¼ndjgg^\]iaZ\¼ ) ¼ndjgaZ[iaZ\¼ * ¼ndjgl]daZhZa[¼

“Run around the hall!” “Run slower!” “Stop!”

 NdjYdi]Z]d`ZnXd`Zn! 6cYndjijgcVgdjcY# I]ViÈhl]Vi^iÈhVaaVWdji#

“Run on the spot!” “Lift your knees!” “Stop!”

a warm-up – oppvarming walk – gå around – rundt faster – fortere run – løp jump – hopp

on the spot – på stedet slower – saktere

Blå gloser er above – ovenfor basisord som touch – rør stand – stå elevene skal lære

Steps4_001_029-070704.indd 28

higher – høyere stretch – strekk

id\Zi]ZgÃhVbbZc g^\]iÃ]³ngZ h]V`ZÃg^hiZg aZ[iÃkZchigZ

 D]!]d`Zn]d`ZnXd`Zn D]!]d`Zn]d`ZnXd`Zn D]!]d`Zn]d`ZnXd`Zn

“Jump on the spot!” “Jump higher!” “Stop!”

lesson – time the hall – gymsalen

4HECHILDRENIN*OSHUA°SCLASSALSOSING ANDDANCETHE(OKEY#OKEYTOGETHER

 Ndjgg^\]iVgbdji! Ndjgg^\]iVgb^c! 6cYndjh]V`Z^iVaaVWdji#

“Walk on the spot!” “Lift your knees!” “Stop!”

Kapitlet starter i Activity Book

ndjgl]daZhZa[Ã]ZaZYZ\ ijgcVgdjcYÃhcjggZggjcYi i]ViÈhl]Vi^iÈhVaaVWdjiÃYZiZgYZiYZi ]VcYaZgdb

 @cZZhWZcY!VgbhhigZiX]! gVgVgV]

“Stretch your arms above your head!” “Touch your toes!” “Again!” “Touch your head, shoulders, knees and toes!” “Again!” “Stop and stand still!”

;A3=

31/!Qmfbtf!Tiblf!zpvs!Ifbe"!!!!! š $OTHEACTIONSWHICHSTARTWITH 'JœRBEVEGELSENESOMBEGYNNERMED ­0LEASE¤® 0LEASESHAKEYOURHEAD 0LEASETOUCHYOURTOES

š $ON°TDOTHEACTIONSWHICHSTARTWITH )KKEGJœRBEVEGELSENESOMBEGYNNERMED ­$ON°T¤® $ON°TSTRETCHYOURARMS $ON°TTURNAROUND <did6Xi^k^in7dd`''

28-02-08 13:31:23

1–2

3

Pupil’s book

Textbook

CD-er Freddy (hånddukke) Språkkort www.gyldendal.no/steps

• = engangsmateriell

• • • •

4

1–4

• •

Activity book

Ressursperm

Følg fotsporene mellom Textbook og Activity Book

WZcYÃW³n

;3=

STEPS 1–4

Plakater

'.

&Ndjejindjgg^\]iVgb^c!

18. Joshua’s PE Lesson It is Thursday. Joshua’s class has a PE lesson in the hall. Mrs Jones starts the lesson with a warm-up.

NZ!XPSME

• •

• •


34

Engelsk 5–7

Engelsk 5–7

Juliet Munden m. fl.

STEPS 5–7 – rikt tekstutvalg som engasjerer og formidler kunnskap I Steps 5–7 blir man kjent med barns virkelighet i store deler av verden gjennom spennende tekster og autentisk litteratur. Steps har et stort utvalg av oppgaver og tekster både for lesesvake elever og for elever som aldri får nok utfordringer. Steps har klare mål som er synlige for elevene, og de får muligheten til å evaluere egen kunnskap og arbeidsinnsats underveis. Elevene blir presentert for gloser og språkstrukturer på en systematisk og variert måte. Basisgloser er samlet etter tema bakerst i Activity Book. Bakerst i Textbook finns alle glosene fra Textbook og Activity Book.

En flott ressursperm for hvert trinn gir detaljerte forslag til undervisningsopplegg og mye ekstrastoff. Den inneholder også informasjon til foresatte om mål og prosjektarbeid, om ulike strategier for innlæring av språk, og om hvordan de best kan hjelpe barna med engelskfaget.

• Velkjente og nye sanger, rim og regler • Enkel og oversiktlig arbeidsgrammatikk i Activity Book • Steps 6 og 7 har lydskrift i ordlisten bakerst

Steps 5–7 • Tekst og temautvalg som gjenspeiler et flerkulturelt samfunn • Differensieringsmuligheter i tekster og aktiviteter • Språket er grundig bearbeidet og bevisst tilpasset for å hjelpe elevenes innlæring • Gode før- og etter-lesingsaktiviteter

www.gyldendal.no/steps


35

Engelsk 5â&#x20AC;&#x201C;7 Fra Steps 5, Textbook Fotspor og mĂĽl for kapitlet 

&&%

Dijmesfo!Mfbsojoh!Fohmjti IV`Zi]ZhiZeEaVcc^c\bngZVY^c\l]Zc ndj]VkZXVgg^ZYdjindjggZVY^c\eaVc# HiVgi^c6Xi^k^in7dd`($&(

IV`Zi]Z:c\a^h]^ci]ZldgaYhiZel]Zcndj ]VkZVchlZgYi]ZfjZhi^dchVWdjii]Z X]^aYgZc#

4 !DIJMESFO!QBTU!BOE!QSFTFOU

&&& 7/!Fohmjti!jo!uif!Xpsme 

7HATLANGUAGEINTHEWORLDDOYOUTHINK THATMOSTPEOPLESPEAKASTHEIRšRST LANGUAGE 4HEANSWERISNOT%NGLISH BUT -ANDARIN#HINESE"UTFORTRAVELLINGAND WORKINGANDUSINGTHE)NTERNETITISVERY IMPORTANTTOKNOW%NGLISH)NFACTOVER ONEBILLIONPEOPLECANSPEAKSOME%NGLISH !NDTHEREareNEARLYFOURHUNDREDMILLION PEOPLEWHOSPEAK%NGLISHASTHEIRšRST LANGUAGE (EREYOUCANREADABOUTCHILDRENIN .ORWAY &INLAND THE.ETHERLANDS (UNGARY )SRAEL #HINA 0APUA.EW 'UINEA 3RI,ANKA .AMIBIA -EXICOAND %RITREA4HEYAREALLLEARNING%NGLISHAT SCHOOL

Kapitlet starter i Activity Book

Basisord i blĂĽtt

   & CdglVn ' ;^caVcY ( i]ZCZi]ZgaVcYh ) =jc\Vgn * >hgVZa + 8]^cV , EVejVCZl<j^cZV - CVb^W^V . :g^igZV &% Hg^AVc`V && BZm^Xd

W^aa^dcĂ&#x192;b^aa^VgY XVgg^ZYdjiĂ&#x192;ji[Âłgi [^ghiaVc\jV\ZĂ&#x192;bdghbÂ&#x20AC;a!YZi[ÂłghiZhegÂ&#x20AC;`Zi bVca²gZghdbWVgc [dgZ^\cĂ&#x192;[gZbbZY aVc\jV\ZĂ&#x192;hegÂ&#x20AC;` igVkZaa^c\Ă&#x192;gZ^h^c\

Fra Steps 7, Textbook &&%

xxx/hzmefoebm/op0tufqt

XF!BSF!UIF!XPSME

Fotspor og mĂĽl for kapitlet 22/!WbmfoujofĂ&#x2013;t!Ebz

Mpwf 8gZVi^kZlg^i^c\

21/!Mpwf!jt!Ă&#x160; Read the seven captions (bildetekstene) below and match them to the pictures. There is one caption too many. Write the matching numbers and letters on a piece of paper.

;

Hi#KVaZci^cZ^hi]ZeVigdchV^cid[adkZgh!VcY dc;ZWgjVgn&)i]bVcnXdjcig^ZhXZaZWgViZ KVaZci^cZĂ&#x2C6;h9Vn#7jil]dlVhKVaZci^cZ4 I]ZgZVgZbVcnaZ\ZcYhVWdji]^b# I]^h^hdcZd[i]Zb/

6

Mpwf!jt!Ă&#x160;

7

& ' ( ) * + ,

sharing everything. holding hands. when you canâ&#x20AC;&#x2122;t think of anyone else. when she notices you. having fun together. seeing your grandparents again always being there for you.

8

:

9

Sangforslag til temaet

Valentine was a priest in Rome in the third century A.D. He was put in prison for not obeying the Emperor. The prison guard let his daughter come and visit Valentine. Before Valentine was put to death, he left a note for the guardâ&#x20AC;&#x2122;s daughter, which said, â&#x20AC;&#x153;Love from your Valentine.â&#x20AC;? The day on which we celebrate, February 14th, is when we think St. Valentine died. Here Eloise describes how she and her family celebrate: Valentineâ&#x20AC;&#x2122;s Day is a popular holiday among Americans. Itâ&#x20AC;&#x2122;s fun for everybody because everybody takes part. If you walk into a drugstore after New Yearâ&#x20AC;&#x2122;s, youâ&#x20AC;&#x2122;ll ďŹ nd Valentines in all shapes and sizes. Some years we buy our own cards from drugstores and some years we make them at home on the computer or by hand. This year we bought them. Some kids give little wrapped candies with â&#x20AC;&#x153;to/fromâ&#x20AC;? tags on them as well as their cards (or instead of cards).

Følg fotsporene mellom Textbook og Activity Book

Ă&#x2026;HjbbZgC^\]ihĂ&#x2020;dceV\Z&)' <did6Xi^k^in7dd`&,

At home we traditionally have a treasure hunt on Valentineâ&#x20AC;&#x2122;s morning before school. My mom hides notes, and each note leads to another hidden note, and the last one leads to a Valentineâ&#x20AC;&#x2122;s gift. This year the last note led to the refrigerator where my brothers and sister and I found a new kind of Coke (Vanilla Coke) and our own special Coke glasses. Valentineâ&#x20AC;&#x2122;s Day is celebrated by adults and kids of all ages. Sometimes I feel embarrassed about giving Valentines to annoying boys (or any boys). At my age itâ&#x20AC;&#x2122;s not really romantic at all.

<did6Xi^k^in7dd`&-

STEPS 5â&#x20AC;&#x201C;7

5

6

7

Textbook

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Activity Book Ressursperm CD-er SprĂĽkkort www.gyldendal.no/steps

â&#x20AC;˘ = engangsmateriell

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

5â&#x20AC;&#x201C;7

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

&&&


36

2. FremmedsprĂĽk 5â&#x20AC;&#x201C;7

2. FremmedsprĂĽk 5â&#x20AC;&#x201C;7

7 FRANSK 5â&#x20AC;&#x201C;

Fra Câ&#x20AC;&#x2122;est Chouette DĂŠbutant

Samarbeidsoppgaver

CHANSON

Bon anniversaire

Sitt i smĂĽgrupper. Se pĂĽ mĂĽnedsnavnene i oppgave 4: Hvilke mĂĽneder skrives likt pĂĽ fransk og norsk? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(MĂŠl. : Happy Birthday)

Bon anniversaire

Joyeux anniversaire

Bon anniversaire

Joyeux anniversaire

Bon anniversaire, Marie

Joyeux anniversaire, Xavier

Bon anniversaire

Joyeux anniversaire

Velg den mĂĽneden du liker best, og lag en tegning med et lite dikt pĂĽ eget ark. Bruk ord som du har lĂŚrt.

Kan du sette inn navnene pĂĽ mĂĽnedene? Du har litt hjelp i tallene 4 og 12 ... En mĂĽned mangler. Hvilken?

12

Enkle sanger og dialoger

%!"!

!

4

V

! !! %!"! 

! $ %!"! %!

!

 USFOUFTJY

Skriv navnene pü münedene under ürstiden de tilhører. -$

Lytt til ĂĽrets mĂĽneder og gjenta: KBOWJFS

GnWSJFS

NBST

BWSJM

NBJ

KVJO

KVJMMFU

BP~U

TFQUFNCSF

PDUPCSF

OPWFNCSF

EnDFNCSF

www.gyldendal.no/chouette

Lytteoppgaver

 "!

-*"*

+ÂľBJEPV[FBOT

-#"

USFOUFTFQU 

FRANSK, SPANSK OG TYSK 5â&#x20AC;&#x201C;7 â&#x20AC;&#x201C; motiverende start pĂĽ et nytt sprĂĽk De fleste elever syns det er spennende ĂĽ lĂŚre et nytt sprĂĽk. Det er morsomt med nye lyder og fremmede ord. Vi gir elevene de første smakebitene gjennom muntlig fokus, varierte og aktiviserende oppgaver, lek og enkle sanger. BĂĽde Auf Deutsch, Câ&#x20AC;&#x2122;est chouette og Amigos bestĂĽr av ĂŠn bok som kan brukes fleksibelt mellom ĂĽrstrinnene. Bøkene har enkle tekster og morsomme illustrasjoner. Elevene fĂĽr basiskunnskaper og motiveres for videre lĂŚring.

Felles for sprĂĽkbøkene: â&#x20AC;˘ Muntlig fokus â&#x20AC;˘ Varierte og aktiviserende oppgaver â&#x20AC;˘ Enkle sanger â&#x20AC;˘ Kulturkunnskap â&#x20AC;˘ Morsomme illustrasjoner â&#x20AC;˘ Tekst og oppgaver i samme bok (engangsbok)

SprĂĽkkort Til lĂŚreverkene er det laget enkle sprĂĽkkort, som kan brukes pĂĽ ulike nivĂĽer og pĂĽ mange ulike mĂĽter. Det er 52 kort med en enkel tegning sammen med rett ord. Eksempler pĂĽ bruk er LĂŚr ordet, Lag setninger eller Beskriv og gjett.

LĂŚrerveiledningene inneholder: â&#x20AC;˘ Metodeforslag â&#x20AC;˘ Bakgrunnskunnskap â&#x20AC;˘ Kopieringsoriginaler â&#x20AC;˘ Transparenter â&#x20AC;˘ Spill

Differensieringsmulighetene gjør at sprükkortene kan brukes büde pü barnetrinnet og ungdomstrinnet.

www.gyldendal.no/amigos

www.gyldendal.no/aufdeutsch

Bøkene egner seg ogsü til differensiering pü ungdomsskolen.

www.gyldendal.no/chouette


37

2. FremmedsprĂĽk 5â&#x20AC;&#x201C;7

7 SPANSK 5â&#x20AC;&#x201C;

Fra Amigos cero

Morsomme skriveoppgaver

1 F

1 G Habla Jobb sammen to og to. Les det dere skrev i øving E høyt. En leser Manuelas replikker og en leser Ricardos.

Escribe Manuela og Ricardo hilser pĂĽ hverandre og prater litt. Hva sier de? Skriv i snakkeboblene. Bruk det du har lĂŚrt i kapittel 1 og 2.

1

Canta Hola, seĂąorita Me llamo Carmencita Ahora estoy lista Digo hasta la vista

Muntlige samarbeidsoppgaver

2

3 4

Hola, seĂąores Me llamo Dolores Ahora estoy lista Digo hasta la vista

Sanger innspilt pĂĽ CD

Hola, seĂąora Me llamo Zamora Ahora estoy lista Digo hasta la vista

5 6 7 8

Det er kjempebra! Da ser man for eksempel at det er et spørsmül før man har lest setningen.

SĂĽ kult at man bruker opp ned tegn pĂĽ spansk!

PALABRAS me llamo â&#x20AC;&#x201C; jeg heter ahora â&#x20AC;&#x201C; nĂĽ estoy lista â&#x20AC;&#x201C; jeg er ferdig digo â&#x20AC;&#x201C; jeg sier hasta la vista â&#x20AC;&#x201C; vi ses

10

TYSK 5â&#x20AC;&#x201C;7

Gloser

www.gyldendal.no/amigos

11

Fra Auf Deutsch Wir starten

Dialoger

 %3"/0".+ </0."

&./&+$"+!/"$"+,$"+)&"!

    

" '$% +$-

&/4+$".."$+1"/+$"+

'&&)"%& !"# %),$!& !%"#!&

%%& &%%*&% %($%%!   !)"%&%   %$& %   ")%

8.0". .!

4DIXFTUFSO XP 5PQ EBT XFJÂ&#x2021; MFJEFS GJOEF EBTTUJNNU

TÂ&#x;TUSF IWPS UPQQ EFU WFU EFTTWFSSF GJOOFS EFUTUFNNFS

 &.)"/"+1+!/ %."&"+ &)"/".,$/(.&2".

Sanger

"MMF'BSCFOTJOEKBEB BMMF'BSCFOBMMF 3PUVOEHSOVOEHFMCVOECMBV FJOFHBO[F'BSCFOTDIBV "MMF'BSCFOTJOEKBEB BMMF'BSCFOBMMF "MMF'SFVOEFTJOEKBEB BMMF'SFVOEFBMMF 8PMMFOTPSFDIUMVTUJHTFJO VOEBVGT'BSCFOGFTUTJDIGSFVÂľO "MMF'SFVOEFTJOEKBEB BMMF'SFVOEFBMMF FT IBCFWFSHFTTFO TDISFJCU &.BJMT TPXBT (SPÂ&#x2021;TDIXFTUFSO GSBHFO OJF

EFO EFU IBSHMFNU TLSJWFS FQPTU IBSEVIÂ&#x;SUQlNBLFO TUPSFTÂ&#x;TUSF TQÂ&#x;S BMESJ

FTUFSO TDIX (SPÂ&#x2021; HFOOJFŠ GSB"MMF4DIMFSTJOEKBEB BMMF4DIMFSBMMF 8PMMFOTPSFDIUMVTUJHTFJO VOEBVGT'BSCFOGFTUTJDIGSFVÂľO "MMF4DIMFSTJOEKBEB BMMF4DIMFSBMMF'BSHFMFHHSFHOCVFO 4OBLLTBNNFOPNIWJMLF GBSHFSEFSFTLBMCSVLF'PSUTFUUNFE-FISFS MÂ&#x17E;SFSF 5JFSF EZS PHŠ

"SCFJETBNNFO-FTTBNUBMFOPWFOGPSNJOTUUSFHBOHFS#ZUU QlNFElWÂ&#x17E;SF4POKBPHNPS7FMHUPMJOKFSBWTBNUBMFOIWFS PHTLSJWEFNQlMJOKFOFOFEFOGPSFMMFSQlFUBSL#SVLEFUP MJOKFOFTPNEJLUBUGPSIWFSBOESF#ZUUBSLPHLPOUSPMMFSNFE UFLTUFO5FMMIWPSNBOHFPSETPNWBSIFMUSJLUJHTLSFWFU

5JQT 1lTJEF89 LBOEV GJOOFVUMJUUNFSPN IWPSEBOTVCTUBOUJW QlUZTLLBOTFVUJ GMFSUBMM

&./1 %"+1+!/ %."&"+ &)"0".,$/(.&2". -FTHKFOOPNTBOHUFLTUFO'JOOEFTVCTUBOUJWFOFTPNTUlSJGMFSUBMM PHTLSJWEFNQlMJOKFOOFEFOGPSFMMFSJBSCFJETCPLFOEJO

8.0". .!

Leseog skriveoppgaver

EB HBO[ 'BSCFOTDIBV 'SFVOEF XPMMFO

EFS IFM U

FUGZSWFSLFSJBWGBSHFS WFOOFS WJM

TPSFDIU MVTUJHTFJO VOE TJDIGSFVÂľO 4DIMFS

Gloser

40 XXXHZMEFOEBMOPBVGEFVUTDI

2. FREMMEDSPRĂ&#x2026;K PĂ&#x2026; BARNETRINNET

WJSLFMJH IBEFUHÂ&#x;Z PH HMFEFTFH FMFWFS

3 )JFSXPIOFJDI 41

5â&#x20AC;&#x201C;7

Fransk

Spansk

Tysk

Câ&#x20AC;&#x2122;est chouette DĂŠbutant

Amigos cero

Auf Deutsch Wir starten

CD

CD

CD

Ressursperm

LĂŚrerveiledning

LĂŚrerens bok

SprĂĽkkort

SprĂĽkkort

SprĂĽkkort

www.gyldendal.no/chouette

www.gyldendal.no/amigos

www.gyldendal.no/aufdeutsch

â&#x20AC;˘ = engangsmateriell

AMIGOS cero

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘


38

Gyldendals ordlister

Dag Gundersen

GYLDENDALS BOKMÅLSORDLISTE – ordliste med tilbehør! Gyldendals bokmålsordliste har alfabetiske fingermarkører og solid plastomslag. Ordlisten har eget tillegg med oppgaver i ordlistebruk, kort oversikt over grammatikk, ordlære, rettskriving, tegnsetting og verb. Revidert etter ny rettskriving 1. juli 2005.

I ordlisten finnes ellers: • Nyord • Fullstendige bøyningsformer • Ordforklaringer • Synonymer og eksempelsetninger • Uttale av vanskelige ord • Fremmedord • Forkortinger • Ordklasser til oppslagsordene er oppgitt


prisliste i li t Prisene er veiledende og vi tar forbehold om prisendringer.


40

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Norsk 1–2 1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Kverndokken m. fl.: Safari 1–2, Lese- og skrivestart og Bokstavbøker, Store bokstaver Safari 1–2, Lese- og skrivestart, Store bokstaver

124,–

978-82-05-33377-2

978-82-05-33441-0

Safari 1–2, Lese- og skrivestart og Bokstavbøker, Ressursperm 712,–

978-82-05-38445-3

978-82-05-38446-0

Safari 1–2, A–Å, Store bokstaver (Boks med 25 hefter)

958,–

978-82-05-34430-3

Safari 1–2, A-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34399-3

Safari 1–2, B-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34400-6

Safari 1–2, C, Q, W, X, Z-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34401-3

Safari 1–2, D-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34402-0

Safari 1–2, E-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34403-7

Safari 1–2, F-boka, Store bokstaver

49.-

978-82-05-34404-4

Safari 1–2, G-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34405-1

Safari 1–2, H-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34407-5

Safari 1–2, I-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34408-2

Safari 1–2, J-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34409-9

Safari 1–2, K-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34410-5

Safari 1–2, L-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34411-2

Safari 1–2, M-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34412-9

Safari 1–2, N-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34413-6

Safari 1–2, O-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34414-3

Safari 1–2, P-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34416-7

Safari 1–2, R-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34418-1

Safari 1–2, S-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34419-8

Safari 1–2, T-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34421-1

Safari 1–2, U-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34422-8

Safari 1–2, V-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34424-2

Safari 1–2, Y-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34426-6

Safari 1–2, Æ-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34427-3

Safari 1–2, Ø-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34428-0

Safari 1–2, Å-boka, Store bokstaver

49,–

978-82-05-34429-7

1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Kverndokken m. fl.: Safari 1–2, Lese- og skrivestart og Bokstavbøker, Små bokstaver Safari 1–2, Lese- og skrivestart, Små bokstaver

124,–

978-82-05-37796-7

978-82-05-38015-8

Safari 1–2, Lese- og skrivestart og Bokstavbøker, Ressursperm

712.-

978-82-05-38445-3

978-82-05-38446-0

Safari 1–2, A–Å, Små bokstaver (Boks med 25 hefter)

978-82-05-38269-5

948,–

978-82-05-37540-6

Safari 1–2, A-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37515-4

Safari 1–2, B-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37516-1

Safari 1–2, C, Q, W, X, Z-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37517-8

Safari 1–2, D-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37518-5

Safari 1–2, E-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37519-2

Safari 1–2, F-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37520-8

Safari 1–2, G-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37521-5


41

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Norsk 1–2 Safari 1–2, H-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37522-2

Safari 1–2, I-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37523-9

Safari 1–2, J-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37524-6

Safari 1–2, K-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37525-3

Safari 1–2, L-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37526-0

Safari 1–2, M-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37527-7

Safari 1–2, N-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37528-4

Safari 1–2, O-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37529-1

Safari 1–2, P-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37530-7

Safari 1–2, R-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37531-4

Safari 1–2, S-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37532-1

Safari 1–2, T-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37533-8

Safari 1–2, U-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37534-5

Safari 1–2, V-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37535-2

Safari 1–2, Y-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37536-9

Safari 1–2, Æ-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37537-6

Safari 1–2, Ø-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37538-3

Safari 1–2, Å-boka, Små bokstaver

49,–

978-82-05-37539-0

Safari 1–2, ABC, Små bokstaver

300,–

978-82-05-34374-0

Safari 1–2, ABC, Store bokstaver

300,–

978-82-05-34376-4

Safari 1–2, ABC, Bokstavplansjer

318,–

978-82-05-34398-6

b/n

Safari 1–2, ABC, Lærerens bok

548,–

978-82-05-34393-1

b/n

Safari 1–2, ABC, Oppgavebok A, Små bokstaver

102,–

978-82-05-34377-1

978-82-05-34378-8

Safari 1–2, ABC, Oppgavebok A, Store bokstaver

102,–

978-82-05-34302-3

Safari 1–2, ABC, Oppgavebok B

102,–

978-82-05-34379-5

978-82-05-34380-1

Safari 1–2, ABC, Skrivebok A, Løkkeskrift

102,–

978-82-05-34381-8

978-82-05-34382-5

Safari 1–2, ABC, Skrivebok A, Stavskrift

102,–

978-82-05-34383-2

978-82-05-34384-9

Safari 1–2, ABC, Skrivebok A, Trykkskrift

102,–

978-82-05-34385-6

978-82-05-34386-3

Safari 1–2, ABC, Skrivebok B, Løkkeskrift

112,–

978-82-05-34388-7

978-82-05-34389-4

Safari 1–2, ABC, Skrivebok B, Stavskrift

112,–

978-82-05-34391-7

978-82-05-34392-4

Safari 1–2, ABC, Storblokka

385,–

978-82-05-34394-8

978-82-05-34395-5

Safari 1–2, ABC, CD med tekster*

292,–

978-82-05-34396-2

978-82-05-34397-9

Safari 1–3, Les mer A

129,–

978-82-05-34431-0

978-82-05-38273-2

Safari 1–3, Les mer B

129,–

978-82-05-34436-5

978-82-05-34432-7

Safari 1–3, Les mer C

129,–

978-82-05-34705-2

Safari 1–3, Les mer D

1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Kverndokken m. fl.: Safari 1–2, ABC 978-82-05-34375-7

Kverndokken m. fl.: Safari 1–3, Les mer

129,–

978-82-05-34706-9

Safari 1–3, Les mer B, Oppgaver

53,–

978-82-05-34435-8

Safari 1–3, Les mer C, Oppgaver

53,–

978-82-05-34707-6

Safari 1–3, Les mer D, Oppgaver

53,–

978-82-05-34708-3

* Veil. pris inkl. mva

978-82-05-34434-1


42

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Norsk 1–2 1.–2. trinn Elsbak, Valle: Språksprell for 4–6-åringer

668,–

978-82-05-26850-0

668,–

978-82-05-33454-0

88,–

978-82-05-33455-7

107,–

978-82-05-23748-3

978-82-05-24294-4

99,–

978-82-05-23749-0

978-82-05-24301-9

Gyldendals ABC-verk, ABC-boka med små og store bokstaver

299,–

978-82-05-29866-8

978-82-05-29862-0

Gyldendals ABC-verk, ABC-boka med store bokstaver

292,–

978-82-05-29852-1

Gyldendals ABC-verk, Skriveboka med stavskrift

102,–

Gyldendals ABC-verk, Den andre skriveboka med løkkeskrift

112,–

Gyldendals ABC-verk, Den andre skriveboka med stavskrift

112,–

978-82-05-32831-0

978-82-05-32832-7

Gyldendals ABC-verk, Lettleseboka A

130,–

978-82-05-32726-9

978-82-05-32726-9

54,–

978-82-05-32647-7

978-82-05-32691-0

Olvik, Valle: Språksprell i skolen Språksprell i skolen, Metodiske språkleker Språksprell i skolen, Aktivitetsbok

1. trinn Fors m.fl.: Den første boka Den første boka, Bokstavhefte Den første boka, Tallhefte

2. trinn Kverndokken m.fl.: Gyldendals ABC-verk

Gyldendals ABC-verk, Lettleseboka A, oppgaver Gyldendals ABC-verk, Lettleseboka B, oppgaver

978-82-05-30491-8 978-82-05-32830-3

54,–

978-82-05-32690-3

Gyldendals ABC-verk, Lærerens bok

548,–

978-82-05-29872-9

Gyldendals ABC-verk, Oppgaveboka 1 med store bokstaver

100,–

978-82-05-34444-0

Gyldendals ABC-verk, Oppgaveboka 2

102,–

Gyldendals ABC-verk, Storblokka

422,–

978-82-05-29874-3

978-82-05-29875-0

Gyldendals ABC-verk, CD med tekster*

270,–

978-82-05-30562-5

978-82-05-30739-1

Gyldendals ABC-verk, Bokstavplansjer

355,–

978-82-05-31004-9

b/n

Safari 3, Lesebok A

255,–

978-82-05-33373-4

978-82-05-33374-1

Safari 3, Lesebok B

255,–

978-82-05-33428-1

978-82-05-33447-2

Safari 3, Lesehefte til Lesebok A og B

103,–

978-82-05-33449-6

978-82-05-33450-2

Safari 3, Fasit, Lesehefte til Lesebok A og B

124,–

978-82-05-37883-4

Safari 3, Lærerens bok

545,–

978-82-05-33452-6

978-82-05-33453-3

Agora 3, Språkbok

260,–

978-82-05-32631-6

978-82-05-32634-7

Agora 3, Øvebok

150,–

978-82-05-32632-3

978-82-05-32635-4

b/n

978-82-05-31251-7

Norsk 3–7 3. trinn KUNNSKAPSLØFTET Kverndokken m.fl.: Safari 3, Leseverk

 Kari Bech

s

Tor Gunnar Heggem

s

Kåre Kverndokken

Øvehefte

Bech m. fl.: Agora 3, Språkverk

Agora 3, Øvehefte 0145-(14$#40'64+00'6

NY!

Agora 3, Lærerens bok

* Veil. pris inkl. mva

95,–

978-82-05-39760-6

978-82-05-39761-3

549,–

978-82-05-32633-0

b/n


43

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Norsk 3–7 4. trinn KUNNSKAPSLØFTET Kverndokken m.fl.: Safari 4, Leseverk Safari 4, Lesebok A

255,–

978-82-05-34270-5

978-82-05-34271-2

Safari 4, Lesebok B

255,–

978-82-05-34272-9

978-82-05-34273-6

Safari 4, Lesehefte til Lesebok A og B

103,–

978-82-05-34276-7

978-82-05-34277-4

Safari 4, Fasit, lesehefte til Lesebok A og B

124,–

978-82-05-38504-7

Safari 4, Lærerens bok

545,–

978-82-05-34278-1

978-82-05-34279-8Bech m. fl.: Agora 4, Språkverk

Kari Bech

Agora 4, Språkbok

260,–

978-82-05-34252-1

978-82-05-34253-8

Agora 4, Øvebok

150,–

978-82-05-34254-5

978-82-05-34255-2

Agora 4, Øvehefte

NY!

95,–

978-82-05-39762-0

978-82-05-39763-7

549,–

978-82-05-34256-9

b/n

Safari 5, Lesebok A

277,–

978-82-05-33456-4

978-82-05-33458-8

Safari 5, Lesebok B

277,–

978-82-05-33457-1

978-82-05-33459-5

Safari 5, Lesehefte til Lesebok A og B

103,–

978-82-05-33461-8

978-82-05-33464-9

Safari 5, Fasit, Lesehefte til Lesebok A og B

124,–

978-82-05-37882-7

Safari 5, Lærerens bok

545,–

978-82-05-33466-3

978-82-05-33467-0

Agora 5, Språkbok

278,–

978-82-05-33435-9

978-82-05-33436-6

Agora 5, Øvebok

150,–

978-82-05-33437-3

978-82-05-33462-5

Agora 5, Lærerens bok

549,–

978-82-05-33439-7

b/n

Safari 6, Lesebok A

277,–

978-82-05-34286-6

978-82-05-34287-3

Safari 6, Lesebok B

277,–

978-82-05-34296-5

978-82-05-34288-0

Safari 6, Lesehefte til Lesebok A og B

103,–

978-82-05-34290-3

978-82-05-34291-0

Safari 6, Fasit, Lesehefte til Lesebok A og B

124,–

978-82-05-38453-8

Safari 6, Lærerens bok

545,–

978-82-05-34293-4

978-82-05-34294-1

Agora 6, Språkbok

278,–

978-82-05-34257-6

978-82-05-34259-0

Agora 6, Øvebok

150,–

978-82-05-34260-6

978-82-05-34262-0

Agora 6, Lærerens bok

549,–

978-82-05-34263-7

b/n

Safari 7, Lesebok A

277,–

978-82-05-37826-1

978-82-05-37824-7

Safari 7, Lesebok B

277,–

978-82-05-37827-8

978-82-05-37828-5

Safari 7, Lesehefte til Lesebok A og B

103,–

978-82-05-37830-8

978-82-05-37831-5

Safari 7, Fasit, Lesehefte til Lesebok A og B

124,–

978-82-05-39052-2

Safari 7, Lærerens bok

545,–

978-82-05-37833-9

Agora 4, Lærerens bok

s

Tor Gunnar Heggem

s

Kåre Kverndokken

Øvehefte

5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Kverndokken m.fl.: Safari 5, Leseverk

Bech m. fl.: Agora 5, Språkverk

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Kverndokken m.fl.: Safari 6, Leseverk

Heggem m. fl.: Agora 6, Språkverk

7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Kverndokken m.fl.: Safari 7, Leseverk

978-82-05-37832-2

0145-(14$#40'64+00'6


44

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Norsk 3–7 Heggem m. fl.: Agora 7, Språkverk Agora 7, Språkbok

278,–

978-82-05-38193-3

978-82-05-38194-0

Agora 7, Øvebok

150,–

978-82-05-38195-7

978-82-05-38196-4

Agora 7, Lærerens bok

549,–

978-82-05-38197-1

b/n

Språket ditt, Grunnbok 3

277,–

978-82-05-25112-0

978-82-05-25113-7

Språket ditt, Øveboka 3

116,–

978-82-05-25114-4

978-82-05-25115-1

Språket ditt, Lærerens bok 3

585,–

978-82-05-25116-8

978-82-05-25117-5

Leseboka for grunnskolen, Bind 1

261,–

978-82-05-21070-7

978-82-05-23382-9

Leseboka for grunnskolen, Bind 2

261,–

978-82-05-21676-1

978-82-05-23383-6

Leseboka for grunnskolen, Lesehefte til bind 1 og 2

100,–

978-82-05-21071-4

978-82-05-23384-3

Leseboka for grunnskolen, Lærerens bok til bind 1 og 2

499,–

978-82-05-21072-1

978-82-05-23385-0

Leseboka for grunnskolen, Fasit til Lesehefte bind 1 og 2

143,–

978-82-05-27365-8

Språket ditt, Grunnbok 4

277,–

978-82-05-26126-6

Språket ditt, Øveboka 4

116,–

978-82-05-26129-7

978-82-05-26131-0

Språket ditt, Lærerens bok 4

584,–

978-82-05-26132-7

978-82-05-26133-4

3. trinn Bech m.fl.: Språket ditt

Kverndokken: Leseboka for grunnskolen

4. trinn Bech m.fl.: Språket ditt

Kverndokken: Leseboka for grunnskolen Leseboka for grunnskolen, Bind 3

277,–

978-82-05-22457-5

978-82-05-23368-3

Leseboka for grunnskolen, Bind 4

277,–

978-82-05-22458-2

978-82-05-23369-0

Leseboka for grunnskolen, Lesehefte til bind 3 og 4

110,–

978-82-05-22459-9

978-82-05-23370-6

Leseboka for grunnskolen, Lærerens bok til bind 3 og 4

499,–

978-82-05-22460-5

978-82-05-23371-3

Leseboka for grunnskolen, Fasit til Lesehefte bind 3 og 4

143,–

978-82-05-27366-5

5. trinn Bech m.fl.: Språket ditt Språket ditt, Grunnbok 5

312,–

978-82-05-24387-3

978-82-05-24388-0

Språket ditt, Øveboka 5

116,–

978-82-05-24389-7

978-82-05-24390-3

Språket ditt, Lærerens bok 5

585,–

978-82-05-24392-7

Kverndokken: Leseboka for grunnskolen Leseboka for grunnskolen, Bind 5

307,–

978-82-05-23386-7

978-82-05-25125-0

Leseboka for grunnskolen, Bind 6

307,–

978-82-05-23388-1

978-82-05-25126-7

Leseboka for grunnskolen, Lesehefte til bind 5 og 6

116,–

978-82-05-23389-8

978-82-05-25127-4

Leseboka for grunnskolen, Lærerens bok til bind 5 og 6

490,–

978-82-05-23391-1

978-82-05-25128-1

Leseboka for grunnskolen, Fasit til Lesehefte bind 5 og 6

139,–

978-82-05-27367-2

310,–

978-82-05-25118-2

6. trinn Bech m.fl.: Språket ditt Språket ditt, Grunnbok 6

978-82-05-25119-9


45

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Norsk 3–7 Språket ditt, Øveboka 6

116,–

Språket ditt, Lærerens bok 6

585,–

978-82-05-25122-9

978-82-05-25123-6

Leseboka for grunnskolen, Bind 7

325,–

978-82-05-23372-0

978-82-05-25850-1

Leseboka for grunnskolen, Bind 8

325,–

978-82-05-23374-4

978-82-05-25851-8

Leseboka for grunnskolen, Lesehefte til bind 7 og 8

116,–

978-82-05-23375-1

978-82-05-25854-9

Leseboka for grunnskolen, Lærerens bok til bind 7 og 8

490,–

978-82-05-23376-8

978-82-05-25856-3

Leseboka for grunnskolen, Fasit til Lesehefte bind 7 og 8

142,–

978-82-05-27368-9

Språket ditt, Grunnbok 7

310,–

978-82-05-26134-1

978-82-05-26135-8

Språket ditt, Øveboka 7

116,–

978-82-05-26136-5

978-82-05-26137-2

Språket ditt, Lærerens bok 7

585,–

978-82-05-26138-9

978-82-05-26139-6

Leseboka for grunnskolen, Bind 9

325,–

978-82-05-25129-8

978-82-05-26140-2

Leseboka for grunnskolen, Bind 10

325,–

978-82-05-25130-4

978-82-05-26122-8

Leseboka for grunnskolen, Lesehefte til bind 9 og 10

116,–

978-82-05-25131-1

978-82-05-26123-5

Leseboka for grunnskolen, Lærerens bok til bind 9 og 10

490,–

978-82-05-25798-6

978-82-05-26125-9

Leseboka for grunnskolen, Fasit til Lesehefte bind 9 og 10

142,–

978-82-05-27369-6

Les og lær om dyr, Bjørner

59,–

978-82-05-27000-8

Les og lær om dyr, Bier

59,–

978-82-05-27003-9

Les og lær om dyr, Ulver

59,–

978-82-05-27001-5

Les og lær om dyr, Løver

59,–

978-82-05-26999-6

Les og lær om dyr, Elefanter

59,–

978-82-05-27009-1

Les og lær om dyr, Sjiraffer

59,–

978-82-05-27007-7

Les og lær om dyr, Krokodiller

59,–

978-82-05-27011-4

Les og lær om dyr, Aper

59,–

978-82-05-27006-0

Les og lær om dyr, Pingviner

59,–

978-82-05-27010-7

978-82-05-25121-2

Kverndokken: Leseboka for grunnskolen

7. trinn Bech m.fl.: Språket ditt

Kverndokken: Leseboka for grunnskolen

Tilleggsmateriell – Norsk Les og lær om dyr

Aga, Thaugland: Smånøtter arbeidshefte

108,–

978-82-05-07949-6

978-82-05-09880-0

Aga, Thaugland: Større nøtter arbeidshefte

99,–

978-82-05-07777-5

978-82-05-07873-4

Aga, Thaugland: Kokosnøtter lesebok

95,–

978-82-05-07784-3

Aga, Thaugland: Kokosnøtter arbeidshefte

95,–

978-82-05-07785-0

978-82-05-07966-3

Danielsson m.fl.: Mitt lille bibliotek Mitt lille bibliotek, Rufsi – fortellingen om en hund

52,–

Mitt lille bibliotek, Uno – fortellingen om en hval

52,–

978-82-05-21649-5

978-82-05-21650-1

Mitt lille bibliotek, Pip – fortellingen om en mus

52,–

978-82-05-21640-2

978-82-05-21642-6

Mitt lille bibliotek, Brum – fortellingen om en bjørn

52,–

978-82-05-21647-1

978-82-05-21648-8

978-82-05-21646-4


46

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Norsk 3–7 Skorge: Les og løs Les og løs A

101,–

978-82-05-20368-6

Fasit A

101,–

978-82-05-20371-6

Les og løs B

101,–

978-82-05-20369-3

Fasit B

101,–

978-82-05-20372-3

Les og løs C

101,–

978-82-05-20370-9

Fasit C

101,–

978-82-05-20373-0

Les og løs D

101,–

978-82-05-23380-5

Fasit D

101,–

978-82-05-23667-7

Les og løs E

101,–

978-82-05-23381-2

Fasit E

101,–

978-82-05-23668-4

Gundersen: Gyldendals bokmålsordliste for barnetrinnet

169,–

978-82-05-34696-3

129,–

978-82-05-33036-8

978-82-05-33037-5

81,–

978-82-05-37545-1

978-82-05-37544-4

149,–

978-82-05-33039-9

b/n

Multi 1A, 2 utg. Grunnbok

89,–

978-82-05-39260-1

978-82-05-39383-7

Multi 1B, 2. utg. Grunnbok

89,–

978-82-05-39384-4

978-82-05-39385-1

Multi 1, 2. utg. Oppgavebok

119,–

978-82-05-39390-5

978-82-05-39391-2

Multi 1A, 2 utg. Lærerens bok

109,–

978-82-05-39393-6

b/n

Multi 1B, 2. utg. Lærerens bok

109,–

978-82-05-39396-7

b/n

375,–

skoleåret 2010–2011

Gyldendals arbeidshefter i norsk

Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland

s. 54

Matematikk 1–7 2. UTGAVE

GRUNNBOK

Matematikk for

1. trinn KUNNSKAPSLØFTET

barnetrinnet

Alseth m.fl.: Multi 1 Multi 1, Grunnbok Multi 1, Oppgavebok 1+

3=

Multi 1, Lærerens bok

1. trinn, KUNNSKAPSLØFTET

Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland

NY!

2. UTGAVE

Alseth m.fl.: Multi 1, 2. utgave L ÆRERENS BOK

Matematikk for barnetrinnet

1+

3=

Alseth m.fl.: Multi 1–4 Smarte tavler, 1. og 2. utgave Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland

Multi 1–4, Smarte tavler, Enbrukerlisens*

NY!

2. UTGAVE

OPP GAV EB OK

2. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Matematikk for barnetrinnet

1+

Alseth m.fl.: Multi 2

3=

Multi 2A, Grunnbok

159,–

978-82-05-33047-4

978-82-05-33048-1

Multi 2B, Grunnbok

159,–

978-82-05-33051-1

978-82-05-33052-8

Multi 2, Oppgavebok

159,–

978-82-05-33044-3

978-82-05-33046-7

81,–

978-82-05-36452-3

b/n

Multi 2A, Lærerens bok

179,–

978-82-05-33050-4

b/n

Multi 2B, Lærerens bok

179,–

978-82-05-33054-2

b/n

Multi 2, Halvårsprøver (Høst- og vårprøve) (pakke à 15)

365,–

978-82-05-38011-0

978-82-05-38010-3

Multi 2, Fasit oppgavebok

* Veil. pris inkl. mva


47

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Matematikk 1–7 3. trinn KUNNSKAPSLØFTET Alseth m.fl.: Multi 3 Multi 3A, Grunnbok

159,–

978-82-05-33057-3

978-82-05-33058-0

Multi 3B, Grunnbok

159,–

978-82-05-33063-4

978-82-05-33064-1

Multi 3, Oppgavebok

159,–

978-82-05-33055-9

978-82-05-33056-6

81,–

978-82-05-36453-0

Multi 3A, Lærerens bok

179,–

978-82-05-33061-0

b/n

Multi 3B, Lærerens bok

179,–

978-82-05-33066-5

b/n

Multi 3, Halvårsprøver (Høst- og vårprøve) (pakke à 15)

365,–

978-82-05-38012-7

978-82-05-38013-4

Multi 4A, Grunnbok

159,–

978-82-05-33069-6

978-82-05-33070-2

Multi 4B, Grunnbok

159,–

978-82-05-33073-3

978-82-05-33074-0

Multi 4, Oppgavebok

159,–

978-82-05-33067-2

978-82-05-33068-9

81,–

978-82-05-36454-7

b/n

Multi 4A, Lærerens bok

179,–

978-82-05-33072-6

b/n

Multi 4B, Lærerens bok

179,–

978-82-05-33077-1

b/n

Multi 4, Halvårsprøver (Høst- og vårprøve) (pakke à 15)

365,–

978-82-05-38014-1

978-82-05-38034-9

Multi 1–4, Kopiperm

605,–

978-82-05-35625-2

978-82-05-37023-4

71,–

978-82-05-37715-8

b/n

398,–

978-82-05-39833-7

978-82-05-39834-4

180,–

978-82-05-33340-6

978-82-05-33341-3

Multi 3, Fasit oppgavebok

4. trinn KUNNSKAPSLØFTET Alseth m.fl.: Multi 4

Multi 4, Fasit Grunnbok 4B og Oppgavebok

Multi 1–4, Kopiperm. Fasit Multi 1–4, Grublisbok

NY!

5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Alseth m.fl.: Multi 5 Multi 5A, Grunnbok Multi 5B, Grunnbok

180,–

978-82-05-33995-8

978-82-05-33996-5

Multi 5A, Parallellbok

NY!

162,–

978-82-05-39823-8

978-82-05-39824-5

Multi 5B, Parallellbok

NY!

162,–

978-82-05-39821-4

978-82-05-39822-1

Multi 5, Oppgavebok

180,–

978-82-05-33998-9

978-82-05-33999-6

Multi 5, Fasit Grunnbok A og B og Oppgavebok

138,–

978-82-05-35617-7

Multi 5A, Lærerens bok

200,–

978-82-05-34000-8

b/n

Multi 5B, Lærerens bok

200,–

978-82-05-35525-5

b/n

Multi 5, Halvårsprøver (Høst- og vårprøve) (pakke à 15)

365,–

978-82-05-38004-2

978-82-05-38007-3

Multi 6A, Grunnbok

180,–

978-82-05-34005-3

978-82-05-34006-0

Multi 6B, Grunnbok

180,–

978-82-05-34007-7

978-82-05-34008-4

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Alseth m.fl.: Multi 6

Multi 6A, Parallellbok

NY!

162,–

978-82-05-39827-6

978-82-05-39828-3

Multi 6B, Parallellbok

NY!

162,–

978-82-05-39825-2

978-82-05-39826-9

Multi 6, Oppgavebok

180,–

978-82-05-34009-1

978-82-05-34019-0

Multi 6, Fasit Grunnbok A og B og Oppgavebok

138,–

978-82-05-35620-7

Multi 6A, Lærerens bok

200,–

978-82-05-34011-4

b/n

Multi 6B, Lærerens bok

200,–

978-82-05-35629-0

b/n

Multi 6, Halvårsprøver (Høst- og vårprøve) (pakke à 15)

365,–

978-82-05-38008-0

978-82-05-38009-7


48

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Matematikk 1–7 7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Alseth m.fl.: Multi 7 Multi 7A, Grunnbok

180,–

978-82-05-34013-8

978-82-05-34014-5

Multi 7B, Grunnbok

180,–

978-82-05-34015-2

978-82-05-34016-9

Multi 7A, Parallellbok

NY!

162,–

978-82-05-39829-0

978-82-05-39830-6

Multi 7B, Paralellbok

NY!

162,–

978-82-05-39831-3

978-82-05-39832-0

Multi 7A, Oppgavebok

90,–

978-82-05-34018-3

978-82-05-34010-7

Multi 7B, Oppgavebok

90,–

978-82-05-38613-6

978-82-05-38616-7

Multi 7, Fasit til Grunnbok A og B og Oppgavebok

138,–

978-82-05-35623-8

b/n

Multi 7A, Lærerens bok

200,–

978-82-05-34021-3

b/n

Multi 7B, Lærerens bok

200,–

978-82-05-35631-3

b/n

Multi 7, Halvårsprøver (Høst- og vårprøve) (pakke à 15)

365,–

978-82-05-38385-2

978-82-05-38386-9

Multi 5–7, Kopiperm. Ringperm med ilegg til 5. trinn

330,–

978-82-05-35633-7

978-82-05-37016-6

Multi 5–7, Kopiperm. Konvolutt med ilegg til 6. trinn

163,–

978-82-05-35634-4

978-82-05-37447-8

Multi 5–7, Kopiperm. Konvolutt med ilegg til 7. trinn

978-82-05-37806-3

158,–

978-82-05-37805-6

Multi 5–7, Kopiperm. Fasit 5. trinn

52,–

978-82-05-37716-5

Multi 5–7, Kopiperm. Fasit 6. trinn

52,–

978-82-05-37802-5

Multi 5–7, Kopiperm. Fasit 7. trinn

52,–

978-82-05-37804-9

298,–

978-82-05-39835-1

318,–

978-82-05-33151-8

Matematikkspørreboka 1

105,–

978-82-05-28442-5

Matematikkspørreboka 2

128,–

978-82-05-28443-2

Gaia Start, Natur- og samfunnsfag, Aktivitetsbok

103,–

978-82-05-34659-8

978-82-05-34658-1

Gaia 2, Natur- og samfunnsfag, Elevbok

267,–

978-82-05-34660-4

978-82-05-34661-1

Multi 5–7, Grublisbok

NY!

978-82-05-39836-8

Gjone, Bergem: Kasparia Kasparia, Elevbok 5. klasse

Nordberg: Matematikkspørreboka

Gyldendals arbeidshefter i matematikk

s. 54

Naturfag 5–7 1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Jensen m. fl: Gaia 1–2, Natur- og samfunnsfag

Gaia 2, Natur- og samfunnsfag, Arbeidsbok Gaia 1–2, Natur- og samfunnsfag, Lærerveiledning

73,–

978-82-05-34662-8

978-82-05-34663-5

549,–

978-82-05-34139-5

b/n

268,–

978-82-05-34135-7

978-82-05-34136-4

3. trinn KUNNSKAPSLØFTET Holm m. fl.: Gaia 3, Natur- og samfunnsfag Gaia 3, Natur- og samfunnsfag, Elevbok Gaia 3, Natur- og samfunnsfag, Arbeidsbok Gaia 3, Natur- og samfunnsfag, Lærerveiledning

* Veil. pris inkl. mva

73,–

978-82-05-34665-9

978-82-05-34666-6

549,–

978-82-05-34140-1

b/n


49

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Naturfag 5–7 4. trinn KUNNSKAPSLØFTET Holm m. fl.: Gaia 4, Natur- og samfunnsfag Gaia 4, Natur- og samfunnsfag, Elevbok Gaia 4, Natur- og samfunnsfag, Arbeidsbok Gaia 4, Natur- og samfunnsfag, Lærerveiledning

322,–

978-82-05-34141-8

978-82-05-34142-5

73,–

978-82-05-34667-3

978-82-05-34668-0

549,–

978-82-05-34143-2

b/n

368,–

978-82-05-33590-5

978-82-05-33591-2

73,–

978-82-05-34675-8

978-82-05-34676-5

549,–

978-82-05-33592-9

b/n

368,–

978-82-05-34127-2

978-82-05-34128-9

73,–

978-82-05-34677-2

978-82-05-34679-6

549,–

978-82-05-34130-2

b/n

368,–

978-82-05-38202-2

978-82-05-38203-9

73,–

978-82-05-34680-2

978-82-05-34682-6

549,–

978-82-05-38201-5

b/n

368,–

978-82-05-33190-7

978-82-05-33586-8

5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Spilde: Gaia 5, Naturfag Gaia 5, Naturfag, Elevbok Gaia 5, Naturfag, Arbeidsbok Gaia 5, Naturfag, Lærerveiledning

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Spilde: Gaia 6, Naturfag Gaia 6, Naturfag, Elevbok Gaia 6, Naturfag, Arbeidsbok Gaia 6, Naturfag, Lærerveiledning

7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Spilde: Gaia 7, Naturfag Gaia 7, Naturfag, Elevbok Gaia 7, Naturfag, Arbeidsbok Gaia 7, Naturfag, Lærerveiledning

Gyldendals arbeidshefter i natur- og miljøfag

s. 56

Samfunnsfag 5–7 5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Holm m. fl.: Gaia 5, Samfunnsfag Gaia 5, Samfunnsfag, Elevbok Gaia 5, Samfunnsfag, Arbeidsbok Gaia 5, Samfunnsfag, Lærerveiledning

73,–

978-82-05-34669-7

978-82-05-34670-3

549,–

978-82-05-33587-5

b/n

368,–

978-82-05-34131-9

978-82-05-34133-3

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Gaia 6, Samfunnsfag, Elevbok Gaia 6, Samfunnsfag, Arbeidsbok Gaia 6, Samfunnsfag, Lærerveiledning

73,–

978-82-05-34671-0

978-82-05-34672-7

549,–

978-82-05-34134-0

b/n


50

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Samfunnsfag 5–7 7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Holm m. fl.: Gaia 7, Samfunnsfag Gaia 7, Samfunnsfag, Elevbok Gaia 7, Samfunnsfag, Arbeidsbok Gaia 7, Samfunnsfag, Lærerveiledning

368,–

978-82-05-38199-5

978-82-05-38200-8

73,–

978-82-05-34673-4

978-82-05-34674-1

549,–

978-82-05-38198-8

b/n

415,–

978-82-05-36465-3

324,–

978-82-05-32864-8

195,–

978-82-05-38787-4

1.–7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Gaia 1–7, tidslinje samfunnsfag

Tilleggsmateriell – Samfunnsfag Gyldendals skoleatlas

Religion, Livssyn og Etikk (RLE) 1–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET

NY!

Vivo 1-2, Grunnbok Vivo 1-2, Arbeidshefte

978-82-05-38788-1

88-

978-82-05-39401-8

978-82-05-39402-5

Vivo 1-2, Lærerens bok

225,–

978-82-05-39404-9

b/n

Vivo 1-2, Kopiperm

428,–

978-82-05-39405-6

b/n

Vivo 1-2, CD*

265,–

978-82-05-39403-2

285,–

978-82-05-38789-8

978-82-05-38790-4

88,–

978-82-05-39367-7

978-82-05-39370-7

Vivo 3-4. Lærerens bok

325,–

978-82-05-39371-4

b/n

Vivo 3-4, Kopiperm

428,–

978-82-05-39373-8

b/n

Vivo 3-4, CD*

265,–

978-82-0-539374-5

b/n

Vivo 5-7, Grunnbok

325,–

978-82-05-38791-1

978-82-05-38792-8

Vivo 5-7, Arbeidshefte

138,–

978-82-05-39406-3

978-82-05-39407-0

Vivo 5-7, Lærerens bok

355,–

978-82-05-39408-7

b/n

Vivo 5-7, Kopiperm

428,–

978-82-05-39410-0

b/n

Vivo 5-7, CD (2 stk)*

445,–

978-82-05-39409-4

b/n

Vivo, Fortellingsbok

295,–

978-82-05-39411-7

978-82-05-39412-4

3–4. trinn KUNNSKAPSLØFTET

NY!

Vivo 3-4. Grunnbok. BM Vivo 3-4. Arbeidshefte

5–7. trinn KUNNSKAPSLØFTET

* Veil. pris inkl. mva

NY!


51

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Engelsk 1–7 1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Munden, Elind m. fl.: Steps 1–2 Steps 1–2, Pupil’s book

95,–

978-82-05-33593-6

Steps 1–2, CD (2 stk.)*

538,–

978-82-05-33598-1

Steps 1–2, Posters

439,–

978-82-05-35421-0

Steps, Hånddukke Freddy*

269,–

978-82-05-35519-4

Steps 1–2, Ressursperm

717,–

978-82-05-33599-8

b/n

Steps 3, Pupil’s book

138,–

978-82-05-34150-0

978-82-05-34151-7

Steps 3, CD (2 stk.)*

538,–

978-82-05-34154-8

Steps, Språkkort

106,–

978-82-05-35561-3

Steps 3, Ressursperm

717,–

978-82-05-34152-4

b/n

Steps 4, Textbook

162,–

978-82-05-34157-9

978-82-05-34158-6

Steps 4, Activity book

118,–

978-82-05-34159-3

978-82-05-34160-9

Steps 4, CD (2 stk.)*

548,–

978-82-05-34162-3

Steps 4, Ressursperm

717,–

978-82-05-34161-6

b/n

Steps 5, Textbook

246,–

978-82-05-33600-1

978-82-05-33601-8

Steps 5, Activity book

138,–

978-82-05-33602-5

978-82-05-34694-9

Steps 5, CD (4 stk.)*

812,–

978-82-05-33604-9

Steps 5, Ressursperm

712,–

978-82-05-33603-2

b/n

Steps 6, Textbook

256,–

978-82-05-34164-7

978-82-05-34165-4

Steps 6, Activity book

138,–

978-82-05-34166-1

978-82-05-34167-8

Steps 6, CD (4 stk.)*

662,–

978-82-05-34169-2

Steps 6, Ressursperm

712,–

978-82-05-34168-5

b/n

Steps 7, Textbook

256,–

978-82-05-34801-1

978-82-05-36593-3

Steps 7, Activity book

138,–

978-82-05-36594-0

978-82-05-37994-7

Steps 7, CD*

828,–

978-82-05-38204-6

Steps 7, Ressursperm

712,–

978-82-05-36595-7

Freddy (hånddukke)

3. trinn KUNNSKAPSLØFTET Munden, Elind m. fl.: Steps 3

4. trinn KUNNSKAPSLØFTET Munden, Elind m. fl.: Steps 4

5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Munden, Elind m. fl.: Steps 5

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Munden, Elind m. fl.: Steps 6

7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Munden, Elind m. fl.: Steps 7

* Veil. pris inkl. mva

b/n


52

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Engelsk 1–7 2. trinn Esvall m.fl.: Thats it! 2 That’s it! 2, Elevhefte

100,–

978-82-05-23758-2

That’s it! 2, Teacher’s Book

496,–

978-82-05-23761-2

That’s it! 2, CD (2 stk.)*

595,–

978-82-05-26944-6

3. trinn Esvall m.fl.: That’s it! 3 That’s it! 3, Elevhefte

105,–

978-82-05-25023-9

That’s it! 3, Teacher’s Book

505,–

978-82-05-25024-6

That’s it! 3, CD (2 stk.)*

605,–

978-82-05-28439-5

4. trinn Esvall m.fl.: That’s it! 4 That’s it! 4, Elevhefte

105,–

978-82-05-26185-3

That’s it! 4, CD (2 stk.)* Utsolgt! Kommer ikke igjen

585,–

978-82-05-26232-4

That’s it! 4, Teacher’s Book

522,–

978-82-05-26186-0

179,–

978-82-05-34538-6

b/n

That’s it! 5, Grunnbok

284,–

978-82-05-23765-0

978-82-05-23766-7

That’s it! 5, Pen Practice, arbeidsbok

107,–

978-82-05-23767-4

978-82-05-23768-1

That’s it! 5, CD (2 stk.)*

605,–

978-82-05-26245-4

That’s it! 5, Teacher’s Book

474,–

978-82-05-23771-1

b/n

1.–4. trinn That’s it! Reader

5. trinn Esvall m.fl.: That’s it! 5

6. trinn Esvall m.fl.: That’s it! 6 That’s it! 6, Grunnbok Utsolgt!

278,–

978-82-05-25027-7

b/n

That’s it! 6, Pen Practice, arbeidsbok

107,–

978-82-05-25028-4

b/n

That’s it! 6, Teacher’s Book

505,–

978-82-05-25029-1

That’s it! 6, CD (4 stk.)*

884,–

978-82-05-26231-7

That’s it! 7, Grunnbok

287,–

978-82-05-26188-4

b/n

That’s it! 7, Pen Practice, arbeidsbok

107,–

978-82-05-26191-4

b/n

That’s it! 7, Teacher’s Book

515,–

978-82-05-26190-7

That’s it! 7, CD (4 stk.)*

884,–

978-82-05-26233-1

7. trinn Esvall m.fl.: That’s it! 7

* Veil. pris inkl. mva


53

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Engelsk 1–7 Tilleggsmateriell – Engelsk Fenner, Anne-Brit Engelsk-norsk. Norsk-engelsk. Ordbok til skolebruk Utsolgt! Kommer ikke igjen

199,–

978-82-05-21625-9

Readers 1, pakke med 8 hefter

388,–

978-82-05-28476-0

Readers 2, pakke med 8 hefter

388,–

978-82-05-28477-7

Lærerveiledning 1

202,–

978-82-05-28473-9

Lærerveiledning 2

202,–

978-82-05-28474-6

Readers 1 CD 1–2*

293,–

978-82-05-28478-4

Readers 2 CD 1–2

293,–

978-82-05-28479-1

C’est chouette Débutant

103,–

978-82-05-33509-7

C’est chouette Débutant, CD*

260,–

978-82-05-33514-1

C’est chouette Débutant, Ressursperm

433,–

978-82-05-33517-2

C’est chouette, Språkkort

107,–

978-82-05-35157-8

Amigos cero

119,–

978-82-05-35303-9

Amigos cero, CD*

260,–

978-82-05-35305-3

Amigos cero, Lærerveiledning

433,–

978-82-05-35307-7

Amigos, Språkkort

107,–

978-82-05-35558-3

Auf Deutsch, Wir starten A

119,–

978-82-05-33608-7

Auf Deutsch, Wir starten A, CD*

260,–

978-82-05-33607-0

Auf Deutsch, Wir starten A, Lærerens bok

432,–

978-82-05-33609-4

Auf Deutsch, Språkkort

107,–

978-82-05-35563-7

Zapper Books

Gyldendals arbeidshefter i engelsk

s. 55

2. fremmedspråk 5–7 5.–7. trinn, fransk KUNNSKAPSLØFTET Jorand: C’est chouette Débutant 978-82-05-33510-3

b/n

5.–7. trinn, spansk KUNNSKAPSLØFTET Mikalsen m. fl.: Amigos cero 978-82-05-35304-6

5.–7. trinn, tysk KUNNSKAPSLØFTET Heimdal m. fl.: Auf Deutsch, Wir starten A

* Veil. pris inkl. mva

978-82-05-33605-6

b/n


54

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Gyldendals arbeidshefter Norsk Primo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

Medio A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

Ultimo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo C

59,–

978-82-05-28414-2

978-82-05-30740-7

267,–

978-82-05-28415-9

978-82-05-30741-4

59,–

978-82-05-28416-6

978-82-05-30742-1

267,–

978-82-05-28417-3

978-82-05-30743-8

59,–

978-82-05-28418-0

978-82-05-30745-2

267,–

978-82-05-28419-7

978-82-05-30746-9

59,–

978-82-05-26976-7

978-82-05-27362-7

267,–

978-82-05-27412-9

978-82-05-30748-3

59,–

978-82-05-26977-4

978-82-05-27363-4

267,–

978-82-05-27413-6

978-82-05-30750-6

59,–

978-82-05-26978-1

978-82-05-27364-1

267,–

978-82-05-27414-3

978-82-05-30752-0

87,–

978-82-05-28420-3

978-82-05-31208-1

393,–

978-82-05-28421-0

978-82-05-31209-8

87,–

978-82-05-28422-7

978-82-05-31210-4

393,–

978-82-05-28423-4

978-82-05-31211-1 978-82-05-31212-8

87,–

978-82-05-28424-1

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit, bokmål

365,–

978-82-05-28425-8

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit, nynorsk

393,–

978-82-05-31213-5

Matematikk Primo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

Medio A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

Ultimo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

59,–

978-82-05-28372-5

978-82-05-28373-2

267,–

978-82-05-28399-2

978-82-05-28400-5

59,–

978-82-05-28370-1

978-82-05-28371-8

267,–

978-82-05-28397-8

978-82-05-28398-5

59,–

978-82-05-28368-8

978-82-05-28369-5

267,–

978-82-05-28395-4

978-82-05-28396-1

59,–

978-82-05-26982-8

978-82-05-27348-1

267,–

978-82-05-27398-6

978-82-05-27399-3

59,–

978-82-05-26983-5

978-82-05-27349-8

267,–

978-82-05-27400-6

978-82-05-27401-3

59,–

978-82-05-26985-9

978-82-05-27350-4

267,–

978-82-05-27402-0

978-82-05-27403-7

87,–

978-82-05-28366-4

978-82-05-28367-1

393,–

978-82-05-28392-3

978-82-05-28393-0

87,–

978-82-05-28364-0

978-82-05-28365-7

393,–

978-82-05-28390-9

978-82-05-28391-6

87,–

978-82-05-28361-9

978-82-05-28362-6

393,–

978-82-05-28388-6

978-82-05-28389-3


55

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Gyldendals arbeidshefter Engelsk Primo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

Medio A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

Ultimo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

59,–

978-82-05-28374-9

b/n

267,–

978-82-05-28375-6

b/n

59,–

978-82-05-28376-3

b/n

267,–

978-82-05-28378-7

b/n

59,–

978-82-05-28379-4

b/n

267,–

978-82-05-28381-7

b/n

59,–

978-82-05-26973-6

b/n

267,–

978-82-05-27395-5

b/n

59,–

978-82-05-26974-3

b/n

267,–

978-82-05-27396-2

b/n

59,–

978-82-05-26975-0

b/n

267,–

978-82-05-27397-9

b/n

87,–

978-82-05-28382-4

b/n

393,–

978-82-05-28383-1

b/n

87,–

978-82-05-28384-8

b/n

393,–

978-82-05-28385-5

b/n

87,–

978-82-05-28386-2

b/n

393,–

978-82-05-28387-9

b/n

Geografi Primo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

Medio A Norge Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio B Europa Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio C Verden Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

Ultimo A Norge Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo B Europa Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo C Verden Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

59,–

978-82-05-28445-6

978-82-05-28446-3

267,–

978-82-05-28447-0

978-82-05-28448-7

59,–

978-82-05-28449-4

978-82-05-28450-0

267,–

978-82-05-28451-7

978-82-05-28452-4

59,–

978-82-05-28453-1

978-82-05-28454-8

267,–

978-82-05-28455-5

978-82-05-28456-2

87,–

978-82-05-26931-6

978-82-05-27354-2

383,–

978-82-05-27387-0

978-82-05-27389-4

87,–

978-82-05-26932-3

978-82-05-27355-9

393,–

978-82-05-27390-0

978-82-05-27392-4

87,–

978-82-05-26933-0

978-82-05-27356-6

393,–

978-82-05-27393-1

978-82-05-27394-8

87,–

978-82-05-28340-4

978-82-05-28341-1

383,–

978-82-05-28338-1

978-82-05-28339-8

87,–

978-82-05-28342-8

978-82-05-28343-5

393,–

978-82-05-28344-2

978-82-05-28345-9

87,–

978-82-05-28336-7

978-82-05-28337-4

393,–

978-82-05-28347-3

978-82-05-28348-0


56

Klassetrinn/forfatter/læreverk

Veil. pris ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Gyldendals arbeidshefter Natur- og miljøfag Primo A Uteboka Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo B Uteboka Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo C Uteboka Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

Medio A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

Ultimo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

59,–

978-82-05-28359-6

978-82-05-28360-2

267,–

978-82-05-28405-0

978-82-05-28406-7

59,–

978-82-05-28357-2

978-82-05-28358-9

267,–

978-82-05-28403-6

978-82-05-28404-3

59,–

978-82-05-28355-8

978-82-05-28356-5

267,–

978-82-05-28401-2

978-82-05-28402-9

87,–

978-82-05-26979-8

978-82-05-27351-1

393,–

978-82-05-27404-4

978-82-05-27405-1

87,–

978-82-05-26980-4

978-82-05-27352-8

393,–

978-82-05-27406-8

978-82-05-27408-2

87,–

978-82-05-26981-1

978-82-05-27353-5

393,–

978-82-05-27409-9

978-82-05-27411-2

87,–

978-82-05-28353-4

978-82-05-28354-1

393,–

978-82-05-28411-1

978-82-05-28412-8

87,–

978-82-05-28351-0

978-82-05-28352-7

393,–

978-82-05-28409-8

978-82-05-28410-4

87,–

978-82-05-28349-7

978-82-05-28350-3

393,–

978-82-05-28407-4

978-82-05-28408-1

198,–

978-82-05-40140-2

Materiell til læreren Holst m.fl.: Lærerplanlegger for grunnskolen 2010–2011


FAG:

Side 132

10:42

05.01.06

Grunns egger 06-07

E: KLASSE/GRUPP

FAG:

E: KLASSE/GRUPP

taler Elevsamtaler/Av

taler Elevsamtaler/Av

Lærerplanl

vtaler Elevsamtaler/a Dato

ELEVENS NAVN:

vtaler Elevsamtaler/a Dato

ELEVENS NAVN: foresatt–elev AVTALER: Lærer–

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

ELEVENS NAVN:

ELEVENS NAVN: foresatt–elev AVTALER: Lærer–

ELEVENS NAVN:

FEBRUAR S NAVN: ENS ELEVEN

APRIL

UNNSK R FOR GR

ELEVENS NAVN:

1

11

10 9

31

8

30

18

17 16

7

15

6

25

24 23

14

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

22

13

4

3

2

21

1

20

11

10 9

28

ELEVENS NAVN:

27

8

18

17 16

7

15

6

25

24 23

14

22

13

1

31 30

21

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

29

20

8

7

6

28

5

27

14

13

4

LÆR

SK R GRUNN EGGER FO ERPLANL

12

3

21

19 26

6

5 4

25

3

24

13

12 11

2

10

1

20

19 18

9

17

8

27

26 25

16

24

15

3

2 1

23

31

22

10

9 8

30

7

29

17

16 15

6

14

5

24

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

22

JUNI

13

21

12 20 19

UNNSK R FOR GR

22 29

28 27

18 17

15

33 OLEN • 1

20

11 10

ANLEGGE

4

3 2

23

MAI

ERPL 8 • LÆR

25

24

OLEN

28

27

26

16

MARS

ANLEGGE

21

20 19

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

18

17

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

RERPL 132 • LÆ

11

10

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

14

13 12

9

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

7

6

5

4

2

1

1 8 2 15 3 22 4 29 5 5 6 12 7 19 8 26 9 5 10 12 11 19 12 26 13 2 14 9 15 16 16 23 17 30 18 7 19 14 20 21 21 28 22 4 23 11 24 18 25

Onsdag 3

Uke

Søndag

Lørdag

Fredag

Torsdag

ELEVENS NAVN:

Tirsdag

Mandag

Mnd Uke JANUAR

År sk ale nd er

VN: ELEVENS NAVN:

Side 8

År sk ale nd er

Lærer

08:42 s 05.01.06 foresatt–elev 06-07 Grunn AVTALER: Lærer– planlegger

LÆRERPL

ANLEGGE

UNNSK R FOR GR

OLEN

LÆRERPLANLEGGER 2010–2011 – en nyttig planleggingsbok for den nye skoledagen

Et praktisk verktøy for dokumentasjon av: • Timeaktiviteter • Avtaler om prøver, planer og lekser • Elevobservasjoner, fravær, ukeplaner og halvårsplaner • Prosjekt- og temaarbeid • Loggskjema, klassekart, osv • Kalenderoversikt over skoleåret 2010–2011 • Solid stivbind i A4-format Lærerplanleggeren er skreddersydd for lærerens pedagogiske virksomhet. Den egner seg ypperlig som planleggingsverktøy i undervisningen og fungerer som et praktisk hjelpemiddel for dokumentasjon av pedagogisk arbeid. Boka letter arbeidet med karakterer, elevsamtaler, fravær, halvårsplaner m.m. ISBN 978-82-05-40140-2

Lærerplanleggeren gir det pedagogiske arbeidet en nyttig struktur, nøyaktighet og etterrettelighet. Timeaktiviteter, avtaler om prøver, planer og lekser kan føres systematisk.

BESTILL PÅ NETT! 2–9 eks.

kr 190,– pr. bok

10–20 eks.

kr 180,– pr. bok

21 eller flere

kr 170,– pr. bok

1 eks.

kr 198,–

kjøpes i bokhandel

Bøkene sendes fraktfritt. Bestill enkelt på: www.gyldendal.no/grunnskole Bøkene foreligger medio mars

OLEN • 9


Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82 www.gyldendal.no/grunnskole, e-post:undervisning@gyldendal.no

10-100-008 | Prepress: Laboremus Oslo AS. Trykk: Zoom Grafisk, Drammen. | Forsidefoto: © ImageSource/Scanpix.

BOKMÅL

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Barnetrinnskatalogen Gyldendal Undervisning  

Katalog med omtaler og oversikt over alle Gyldendal Undervisnings bøker på barnetrinnet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you