Mother Earth læsekreds

Page 1

"En rent ud sagt skideskæg satire"

- Euroman

Alexander Rich Henningsen

(f. 1992, Svendborg) er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og redaktør på magasinet ATLAS, som han også er medejer af.

Til ATLAS skriver han også selv essays, reportager samt artikler om alt fra ungdomsoprør og social ulighed til progressive bedsteforældre og internationale debatter.

Spørgsmål

‘Mother Earth’ er fortalt gennem tre forskellige hovedpersoner, Andreas, Liselotte og Claus.

· Hvordan fungerer det med de skiftende synsvinkler?

· Hvordan beskrives hovedpersonerne?

· Hvad driver dem?

Hvordan udvikler de sig hver især?

· Beskriv dynamikken mellem deres arbejdsliv og privatliv.

· Giv et bud på, hvad der sker med Andreas, Liselotte og Claus efter romanens slutning.

Der et stort persongalleri rundt om de tre hovedpersoner. Hvilke værdier repræsenterer de forskellige karakterer?

· Isak

· Bo

· Alma

· Michael

· Peter Ravn

’En forvaltningsgyser’ er romanens undertitel.

· Hvad forstår du ved denne genrebetegnelse?

Hvordan er romanen en gyser? Og hvordan er den en satire?

· Beskriv, hvordan humoren kommer til udtryk i romanen

· Hvad er forholdet mellem humor og alvor i fortællingen?

· Kan du komme i tanke om lignende satiriske romaner?

"For mig har det at læse bøger været en naturlig del af det at være menneske"

- Alexander Rich Henningsen

Mother Earth er et højhus og en byggeskandale.

· Hvad er visionerne for Mother Earth og hvorfor går det galt?

· Hvad synes du, historien fortæller om den offentlige forvaltning?

Hvilke paralleller til virkeligheden peger romanen på?

· Hvordan tolker du romanens slutning?

Noter

Gå på opdagelse i al Gutkinds læsekredsmatariale på: Gutkind.dk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.