Mor

Page 1


Mor.indd 2

2022-01-27 13:40


Rebecca Bach-Lauritsen Charlotte Pardi

MOR

et brøl, en sang, et suk

Gutkind

Mor.indd 3

2022-01-27 13:40


Mor er en maskine

Mor.indd 4

2022-01-27 13:40


Mor.indd 5

2022-01-27 13:40


Mor er et spejl

Mor.indd 6

2022-01-27 13:40


Mor.indd 7

2022-01-27 13:40


Mor er en hemmelig hule

Mor.indd 8

2022-01-27 13:40


Mor.indd 9

2022-01-27 13:40


Mor er et fartøj

Mor.indd 10

2022-01-27 13:40


Mor.indd 11

2022-01-27 13:40


Mor er et brøl

Mor.indd 12

2022-01-27 13:40


Mor.indd 13

2022-01-27 13:40


Mor er en bro

Mor.indd 14

2022-01-27 13:40


Mor.indd 15

2022-01-27 13:40


MOR – et brøl, en sang, et suk © Rebecca Bach-Lauritsen (tekst) og Charlotte Pardi (illustration) og Gutkind Forlag A/S, København 2022 1. udgave, 2. oplag, 2022 Grafisk tilrettelæggelse: Lundén Grafisk Design Forsideillustration: © Charlotte Pardi Sat med Gogh hos Lundén Grafisk Design og trykt hos Livonia Print, Riga ISBN 978-87-434-0321-0 Printed in Latvia

Enhver kopiering fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer. Tak til Autorkontoen i Dansk Forfatterforening for støtte til illustrationsarbejdet. Gutkind Forlag Læderstræde 9, 1. DK-1201 København K gutkind.dk gutkindforlag

Mor.indd 64

gutkind_forlag

2022-02-01 15:07
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.