Læsepadden Pede

Page 1

Læsepadden_Pede_Indhold.indd 1

2021-10-27 21:35


Læsepadden Pede © Carl Quist-Møller og Gutkind Forlag A/S, København 2022 1. udgave, 1. oplag, 2022 Grafisk tilrettelæggelse: © Rasmus Funder Sat med Cabrito Printed in Latvia 2022 ISBN 978-87-434-0239-8 Enhver kopiering fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Bogen er udgivet i samarbejde med HOME-START Familiekontakt Danmark med støtte fra Egmont Fonden

Home-start.dk

Gutkind Forlag Læderstræde 9, 1. DK-1201 København K gutkind.dk f gutkindforlag I gutkind_forlag

Læsepadden_Pede_Indhold.indd 4

2021-10-27 21:35


L Æ S E PA D D E N

af Carl Quist-Møller GUTKIND

Læsepadden_Pede_Indhold.indd 5

2021-10-27 21:35


Her er Pede. Pede er en lille skildpadde. Men Pede er også en sløv padde, som ikke vil komme ud af sit skjold om morgenen, når mor kalder.

Læsepadden_Pede_Indhold.indd 6

2021-10-27 21:35


I dag skal Pede på tur med Ræv, Hare, Mus og Grævling. De skal på biblioteket. Men Pede har ikke lyst til at stå op. Han føler sig helt træt bare ved tanken.

Læsepadden_Pede_Indhold.indd 7

2021-10-27 21:35


Grævling og de andre venner glæder sig. De taler om alle de spændende bøger, de skal låne på biblioteket. Pede hører ikke efter. Han sover.

Læsepadden_Pede_Indhold.indd 8

2021-10-27 21:35


Ræv, Hare, Mus og Grævling springer ud ad vognen, så snart de er fremme. Men ikke Pede. Han er træt efter den lange tur.

Læsepadden_Pede_Indhold.indd 9

2021-10-27 21:35


Læsepadden_Pede_Indhold.indd 10

2021-10-27 21:35


Pede padder sig langsomt ned ad de lange gange. Der er bøger alle vegne. Det er gabende kedeligt.

Læsepadden_Pede_Indhold.indd 11

2021-10-27 21:35


Læsepadden_Pede_Indhold.indd 12

2021-10-27 21:35


Pede prøver at finde sine venner. Men Pede kan kun se bøger. Hvor er Ræv, Hare, Mus og Grævling henne? Pede er træt af at lede. Måske han bare skulle tage sig en lur?

Læsepadden_Pede_Indhold.indd 13

2021-10-27 21:35


Læsepadden_Pede_Indhold.indd 45

2021-10-27 21:37


Læsepadden_Pede_Indhold.indd 45

2021-10-27 21:37


Læsepadden_Pede_Indhold.indd 48

2021-10-27 21:37


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.