FRA BLODET

Page 1

1
2

digte Gutkind

KRISTINA STOLTZ

KRISTINA STOLTZ FRA BLODET

FRA BLODET I

SÅRET FORDELT RETFÆRDIGT I

CENTRUM/ PERIFERI I

DET HALVE KONGERIGE I

FRA BLODET II

RITUAL I

ANDRE LANDSKABER I

VED FLODEN I

FORBRYDELSE OG STRAF I

BLACK BOX I

KLOSTER/ HOSPITAL I

FRA BLODET III

HÆRVÆRK I

CENTRUM/ PERIFERI II

VED FLODEN II

FRA BLODET IV

RITUAL II

FORBRYDELSE OG STRAF II

BLACK BOX II

WHITE BOX

FRA BLODET V

SÅRET FORDELT RETFÆRDIGT II

DET HALVE KONGERIGE II

ANDRE LANDSKABER II

FRA BLODET VI

KLOSTER/ HOSPITAL II

HÆRVÆRK II

FRA BLODET VII

FRA BLODET I

fra blodet løber floden vi bader under viadukten

10

fra blodet opstår den fortælling om digteren der går rundt i sin kappe med udsigt til byen og floden hele kloden kan hun jonglere med ”hvor skal vi begynde?” siger hun blodet danner en pøl mellem hendes ben

11

fra blodet løber skriften forbrydelsen begynder der lugter metallisk og hårdt som et våben

12

fra blodet begynder handel og udstykning af land det flyder i rendestenen efter et oprør for tiden bløder kvinder mere i fødsel jeg mødte min jordemoder i omklædningsrummet

13

fra blodet opstår fortællingen

om den hvide kjole på maleriet

sidder den unge kvinde og skuer ud over floden løber gennem hendes blod

15

SÅRET FORDELT RETFÆRDIGT I

angsten løber blodet gennem kroppen og gaden naturligt som ukrudt mellem brosten nogen viser vej det er mørket blodsporet får alting til at gro

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.