Det er de danske som flygter: Persongalleri

Page 1

Romanens vigtigste personer Fanø: Erling Brinch – søn af Søren og Katrine, født i Sønderho på Fanø Ida Brinch – Erlings yngre søster Jakob – Erlings afdøde lillebror Hubert – den vanskabte dreng fra Fattiggården, som bliver Erlings ven Verner – skipper fra Sønderho og modstandsmand København: Morten Sivertsen, kaldet Sivert – dukker op i rum sø, indehaver af Flynderen Høgen – radikal redaktør, stamgæst på Flynderen Gribben – konservativ redaktør, Høgens yndlingsfjende Syndikalisten, kaldet Leo – Høgens utilpassede yndling Slengenborgs – magtfuldt radikalt ægtepar på Frederiksberg Kate Brodersen – idealisten, der rejser ud til verdens brændpunkter Vejle: Ragnhild Tystrup – rigmandsdatter fra Bredballe Oskar og Inger Tystrup – sukkerdynastiets grundlæggere, Ragnhilds forældre Eva Brinch – datter af Erling og Ragnhild Jens Møller Kristensen – boghandler på hovedgaden Anna Møller Kristensen – boghandlerens kone fra Færøerne Ruth Jensen – lærerinde, plejemor for søn af en fængslet kommunist Viktor Salomonsen – jødisk bibliotekar med familie i Tyskland Ole og Henrik – Evas klassekammerater og frihedskæmpere Kamma og Klaus – tvillinger og klassekammerater, børn af nazisten Marius Hermann Weissborn – tysk officer med hovedkvarter i Vejle ‘Hermes’ – ung jøde, der rejser ad Europas farligste flugtruter Jørgen Ballegaard – læge på Erlings klinik Jakob og Thomas – Evas sønner og børn af Krigen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.