Bogen der ikke ville læses

Page 1

I_BSIVBL.indd 1

09.04.2021 13.56


I_BSIVBL.indd 2

09.04.2021 13.57


BOGEN DER IK K E V ILLE L ÆSES

”Psst … at læse et eventyr om en bog, der ikke vil læses, kan være ret svært. Nærmest umuligt. Måske I bare skulle finde en anden bog i stedet for?

GUTKIND

I_BSIVBL.indd 3

09.04.2021 13.57


e med, t d n y g e b le e h Det de sig le d n a v r o f n e g at bo sne k o v n e D . t a r t til e at styre l i t t e g n u v t v ble med rattet.

W

W Den voksne drejede til højre. WRUUM. WRUUM. Og til venstre. WRUUM. WRUUM.

I_BSIVBL.indd 6

09.04.2021 13.57


” ! T Y D ”DYT voksne og

sagde den et. n r o h å p e trykked

W

W

Snart var de fremme.

I_BSIVBL.indd 7

09.04.2021 13.57


Da fo

rvand

lede b

ogen

VING

sig til

ER!

aske b t a e t ynd Og beg ugl! f n e m o rundt s holde e t t å m sne Den vok å den s , n e g o ib godt fast ad vinduet! ud ikke fløj I_BSIVBL.indd 10

09.04.2021 13.57


e!

ask b e sk

Ba

H

Æ JÆ

L Æ

! ! ! P!

Den voksne må tte lægge sig på bogen og tælle til Forhåbentlig havde bogen nu lært at opføre sig o rdentligt. I_BSIVBL.indd 11

09.04.2021 13.57


Hjælp!

I_BSIVBL.indd 26

09.04.2021 13.57


Alle R var pluds elig forvandlet til U.

Det vau ikke uar t, synes den voks ne. Tænk, hvis deu k ommeu en kuoko dille, og man bliveu nø dt til at uåbe:

”PAS PÅ KUOKOD

ILL

EN! ” Så fouståu de må ske ikke, hvad jeg sigeu, og så bliveu de spist af kuokodillen. Tuist. Viukelig tu ist. Og tuagisk. Uigtigt tuagisk.

I_BSIVBL.indd 27

09.04.2021 13.57


er B ovO K er E N sat B bl So ish C n ©fra OgeM ed oE B Da Gr on by pynrioBoken2s0ve2ns deIrNikT ao n v 0k a ke Ev V Hi idLSu figsGkufDenineargrCe ghrtig©isnom i D f i I s t o ay n eamr Dalnte aTvinidlle læL L E o t e r k ud les a prvoi e FS ses B L ris ou din inm Bo ka gt og s 1p. uod Foo cghav net nw Bvid S ldleublk lyuvhnd I L Ä i i ie ke ST nerä rPao vilylus drgtaävtrtlag ll:u©sDtithoSkfuönrd ltäistonolm n f ef trra e, ärA/S raat alo lian tre tr rtr re r ter gn yc æ tfi r 1. o te, K vidio mo g2,0S ån da Gr et ktt a onån pl ckøb Sn n 2t e ag nean unAlseso 0ock Tr nsk aISfiBs Naf F afvDLa r aark t d x ho yk vwe k t: 9 re vivi f A i,v2e02 haavv in nisAH l t h rwsi ilr 78d- ri doSn lex n1 n Fre geonl m m I åk E on. ett 9k1 T uina is Ge 20 dr cm SB os w u n N Li :bRon elæ - 7je diPriHo tty 21 ik y qvi af n s hve 97 vo as ni g 9r7n5 n ntlm , Lqv & S Tjer st 14 ke r k 8-8 ni muerge st-r 0 . ju ef o ns eitst hu a l c s 9 ö 7 s a -4 Pr Fu rels m 6ni ter pie 34 in n en 1 tland tters tröm 19 re rin t d 01 , R er .se 20 toc 95 gl g 71 ig 20 k m ern fra -1 a ed e d Gu en i s L e l DK æ tk ne ov ne re om bo -12 der ind æn o g 01 str Fo r æ K dr pha g f u ø d la in vs i gu tkin ben e 9, g ge re gu tki d. ha 1. r. t tk nd dk vn in fo K d_ rla fo g rla g Pu

I_BSIVBL.indd 38

09.04.2021 13.57


n, øavt , n s n mi seot okge d e l b da le hr af kxsnae kuullle elnl.. . a t s v k u tä u e o rent ennvv ienntes ae kavf t gå a n br de g st e äbra tdeed dt einn l nnæä i used, åu. a N D eöm artta teinl uhvu t g g såfo teasd lfsåe de ll! n ti ! åä td fihni åu Sv uda cka pøj f o j Vi hv LyPø

I_BSIVBL.indd 39

09.04.2021 13.57


I_BSIVBL.indd 40

09.04.2021 13.57