__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

W NUMERZE POLECAMY: // Nasze szkoły po reformie (str. 2)

// Recreo w Grębaninie i Mroczeniu (str. 3) // Klub seniora? (str. 4)

// Owacje na stojąco (str. 5)

// Stulatek z pogranicza wieków (str. 8-9) // Przyjaźń nie zna granic (str. 10) // Strażacka sztafeta pokoleń (str. 12-13) // Medalowa wiosna naszych sportowców (str. 15)

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

// Bieg Wężyka w naszym obiektywie (str. 16)

Nr 12 (30) 2017

Dzień Matki

CZYTAJ 

Strona

8

26 MAJA – DZIEŃ MATKI, 1 CZERWCA – DZIEŃ DZIECKA, 23 CZERWCA – DZIEŃ OJCA

Wszystkim cudownym mamusiom, tatusiom oraz ich pociechom składamy serdeczne życzenia


Na Starcie W styczniu br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o likwidacji gimnazjów, a co za tym idzie uchwałą Rady Gminy zatwierdzono sieć szkół: 6 szkół podstawowych ośmioklasowych w naszej Gminie tj. Baranów, Łęka Mroczeńska, Donaborów, Słupia, Grębanin i Mroczeń. Aby przygotować szkoły do tej reformy, zaproponowałam dyrektorom placówek, żeby szóstoklasiści wszystkich szkół jeszcze jeden, ostatni rok, uczęszczali do siódmej klasy w Gimnazjum w Mroczeniu. Ta propozycja spotkała się z aprobatą wszystkich dyrektorów, a ja rozpoczęłam spotkania z rodzicami, aby przekonać ich do tego pomysłu.

SIÓDMA KLASA PRZEZ ROK W MROCZEŃSKIM GIMNAZJUM Kiedy (oprócz Słupi) wszyscy rodzice z większym lub mniejszym entuzjazmem zgodzili się na tę propozycję, postanowiłam, że pięcioosobowa klasa w Słupi zostanie uchwałą przyłączona również do gimnazjum w Mroczeniu, dla dobra dzieci – tylko i wyłącznie! Rada większością głosów zatwierdziła tę uchwałę. Dziękuję bardzo WSZYSTKIM Rodzicom za zrozumienie, za akceptację tego rozwiązania (gdzie w środku roku budżetowego mamy nie wiadomo skąd znaleźć pieniądze i przygotować się do reformy oświaty), za podjęcie decyzji o kontynuacji nauki swoich pociech w Gimnazjum w Mroczeniu.

Ja ze swojej strony gwarantuję, że zapewnimy wszystkim uczniom dojazd, dobrych pedagogów i wiele zajęć pozalekcyjnych. Od 1 września będą w Mroczeniu dodatkowe lekcje wyrównawcze i ponadprogramowe z matematyki, chemii, j. angielskiego i zajęcia sportowe dla siódmych klas oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach teatralnych, kulinarnych i tanecznych. Jestem pewna, że pod opieką tak znakomitej kadry z p. dyrektorem Andrzejem Tyrą na czele, Wasza młodzież będzie miała możliwość wszechstronnej edukacji, rozwoju i dobrej zabawy. Bogumiła Lewandowska–Siwek Wójt Gminy Baranów

NASZA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA. KOLEJNY KROK 15.05.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych przez czterech wykonawców na budowę kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Orlika w Baranowie. Obecnie trwają prace związane z oceną złożonych ofert. Plano-

2

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

wany termin ukończenia budowy nowego kompleksu obiektów przewidziany został na lipiec 2019 roku. Będzie to największa inwestycja, jaką do tej pory realizowała gmina Baranów. (jm)

XV EDYCJA

PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Fundacją Przedsiębiorczości w Łodzi realizują XV edycję „Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018”. Program adresowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria: –– zostaną przyjęte w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich; –– są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; –– są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat; –– mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; –– pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2017); –– osiągnęli na egzaminie maturalnym co  najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na  stronie www.stypendia-pomostowe.pl – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i  podpisany wniosek wraz z załącznikami przekazuje do Oddziału Agencji w  Poznaniu. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017  r., do godziny 16.00. Szczegółowe informacje oraz „Regulamin przyznawania i  przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" Segment I A (wraz z załącznikami) są dostępne na stronie internetowej – www.stypendia-pomostowe.pl


W Kronikarskim Zapisie „Recreo” to rozpisany na cały rok trzyczęściowy projekt, który powstał z myślą o lokalnych społecznościach i ma na celu stworzenie centrum spotkań i rekreacji dla osób w różnym wieku. Jego ostatnia część zrealizowana zostanie w styczniu 2018 r. Operacja będzie obejmować trzy następujące zadania inwestycyjne

RECREO W MROCZENIU I GRĘBANINIE Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661 w Mroczeniu Wydzielone zostały przestrzenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nawierzchnię na ścieżce zaprojektowano jako płytę chodnikową i żwirek. Główny plac otoczono krętą ścieżką, która wyznacza przestrzeń. Jest to miejsce, gdzie można spędzić czas skacząc na trampolinach i przeglądając się w magicznych lustrach. Zaprojektowano również plac wyłożony płytami drewnianymi w  kształcie spirali. Na ich zwieńczeniu będzie zlokalizowany labirynt XXL, przy którym dzieci mogą uczyć się zręczności i logiki. Kolejnym elementem jest park linowy. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 5 lat. W  przyszłości zamierza się stworzyć w centrum plac z minigolfem. Zieleń ozdobna projektowana w drewnianych kwiatonach, które mogą służyć jako siedziska. Realizacja operacji ma charakter niekomercyjny i umożliwi wszystkim mieszkańcom wsi Mroczeń oraz okolicznych sołectw uczestnictwo w ofercie sportowej i rekreacyjnej poprzez stworzenie

nowoczesnego miejsca z szerokim wachlarzem atrakcji dla osób w różnym wielu.

Budowa oświetlenia boiska z masztami i złączami Prace polegać będą na przygotowaniu sztucznego oświetlenia spełniającego wymogi licencyjne PZPN, gdyż na przedmiotowym boisku trenuje czwartoligowy zespół sportowy „ORZEŁ” Mroczeń Z powstałej infrastruktury będzie korzystać cała społeczność a w szczególności mieszkańcy Mroczenia, zawodnicy i kibice LZS„Orzeł” Mroczeń, która wynosi około 500 os. Ogólna dostępność boiska gminnego w Mroczeniu znacznie wpływa na ilość osób – potencjalnych odbiorców zadania. Obecnie nie ma możliwości korzystania z ww. boiska po godzinie 17:00 z uwagi na zapadający zmrok, co w znacznym stopniu ogranicza aktywność fizyczną mieszkańców Mroczenia i okolic. Celem ww. operacji jest zapewnienie dostępności boiska gminnego w  Mroczeniu o  każdej porze dnia i roku. Obecnie dostępność boiska jest uzależniona od warunków atmosferycznych, a więc nie daje możliwości rozwoju wszystkim mieszkańcom, chcącym

skorzystać z boiska. Natomiast w  porze jesiennej całkowicie uniemożliwia przeprowadzenie jakichkolwiek zajęć sportowych i rekreacyjnych w przedmiotowym miejscu.

Street Workout w Grębaninie Polegać będzie na budowie placu do uprawiania street workoutu w centrum miejscowości, z przeznaczeniem dla wszystkich, o charakterze niekomercyjnym. Lokalna młodzież często korzysta z podobnego placu w Kępnie, jednak odległość obu miejscowości nie pozwala na zaszczepienie tej dyscypliny sportu. Street workout pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu, przy jednoczesnym budowaniu tężyzny fizycznej. Społeczność Grębanina nie posiada miejsca aktywnego wypoczynku młodzieży czy dorosłych. Stworzenie tego miejsca polegać będzie na uprzątnięciu oraz wyrównaniu placu, następnie zakupione oraz zamontowane zostaną elementy street workout. Owe elementy będą dobrane w taki sposób, aby każda osoba – mniej lub bardziej zaawansowana – mogła skorzystać z workoutu bez obaw o swoje bezpieczeństwo. Bartosz Malinowski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „RECREO – nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów” mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i uatrakcyjnienie obszaru LGD poprzez zagospodarowanie terenu i budowę linii oświetlenia boiska w m. Mroczeń oraz budowę Street Workout w m. Grębanin w roku 2017, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

WÓJT BARANOWA W GRONIE LAUREATÓW Podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w kwietniu w Motelu Za Miedzą w Chojęcinie ogłoszono wyniki konkursu Człowiek Roku 2016 Powiatu Kępińskiego. Konkurs odbył się pod egidą Twojego Pulsu Tygodnia – gazety, która świętowała również 15-lecie swojego istnienia na prasowym rynku. W kategorii SAMORZĄDOWIEC ROKU w trójce laureatów znalazła się Bogumiła Lewandowska–Siwek – wójt Gminy Baranów. Gratulujemy! Kronikarz Ziemi Baranowskiej

3


Kronikarz wśród projektów i pomysłów Kiedy przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu pomału przeprowadzać będą się do nowiutkiego budynku oświatowego, pozostawione pomieszczenia nie pozostaną długo puste. Jeszcze w sierpniu powinna wejść tam ekipa remontowa, która przygotuje obiekt pod

KLUB SENIORA W MROCZENIU? roboty murowe, tynki, płytki na ścianach, zabudowy, stolarka, roboty malarskie, instalacje elektryczne (szatnia, WC), instalacje sanitarne, wyposażenie, pochylnia dla niepełnosprawnych, malowanie istniejącego ogrodzenia. W wyniku ww. robót budowlanych powstanie: –pomieszczenie – ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań wraz z pomieszczeniem klubowym wyposażonym w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele, –pomieszczenia – kuchenne z aneksem kuchennym, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, –łazienka – wyposażona w dwie toalety (dla kobiet i osób niepełnosprawnych oraz męż-

czyzn) i umywalki wraz z prysznicem i krzesełkiem oraz uchwyty pod prysznicem. –wydzielone – miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów, –pomieszczenie – do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace, lustra, stół rehabilitacyjny oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników. Klub Seniora umożliwi osobom starszym spędzanie czasu w sposób efektywny, dając im jednocześnie poczucie bezpieczeństwa i spokoju. (kk)

W środę, 24 maja Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów zorganizowało w Baranowskiej Chacie spotkanie ze specjalistą w dziedzinie w profilaktyki chorób nowotworowych.

Gmina Baranów pozyskała 15 000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pomocy finansowej na ochronę i kształtowanie przyrody w roku 2017. Dzięki otrzymanym środkom zostanie zrewitalizowany park przy Gimnazjum w Mroczeniu.

Utworzenie Klubu Seniora polegać będzie na przeprowadzeniu prac budowlanych w pomieszczeniach poprzedszkolnych. W  ramach planowanych prac zostaną przeprowadzone: demontaże i roboty rozbiórkowe, podkłady betonowe, posadzki,

DLA ZDROWIA Zebrani mieli okazję posłuchać wykładu Aleksandra Bogdana na temat zagadnień onkologicznych w powiązaniu z naszym trybem życia. Wykładowca podkreślał rolę czynników, mających bezpośredni wpływ na to jak się czujemy, jednocześnie podkreślając rolę ludzkiej psychiki. Sposób myślenia ma ogromny wpływ na przebieg choroby, od diagnozy po proces rekonwalescencji. Wykładowca wskazywał na rolę czynników wewnętrznych (np. uwarunkowań genetycznych) oraz zewnętrznych (np. wdychanie zanieczyszczonego powietrza, dieta bogata w produkty kancerogenne). Na spotkaniu przedstawiono jeszcze wiele różnych aspektów dotyczących zagrożeń onkologicznych. We wrześniu zaplanowane jest jeszcze spo-

4

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Projekt dofinansowany zostanie ze środków Programu wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020”

DRUGA MŁODOŚĆ ZABYTKOWEGO PARKU

tkanie z dietetykiem, na które już teraz zaprasza serdecznie Wójt Gminy Baranów oraz Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów.

W ramach projektu planuje się wykonanie prac pielęgnacyjnych polegających na przeprowadzeniu cięć sanitarnych, technicznych oraz redukcji koron. Drzewa stare, próchniejące i nierokujące na przeżycie, zostaną usunięte. W związku z wycinką drzew, planuje się także wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty ekologicznej. Dodatkowo zakupione zostaną również budki lęgowe, budki pod ptaki śpiewające, a także budki dla jeży i sów. Park jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności, ponieważ na jego terenie znajduje się pałac w stylu późno klasycystycznym z XIX w., w którym obecnie mieści się szkoła. (kk)


W Kronikarskim zapisie. Blisko, coraz bliżej Trwają prace przy budowie nowego przedszkola i żłobka w Mroczeniu.

JUŻ SIĘ MURY PNĄ DO GÓRY W ostatnim okresie nastąpiło ich znaczące zintensyfikowanie. Zakończono roboty murowe, dokonano przykrycia obiektu oraz wykonano już instalacje podtynkowe i przystąpiono do prac tynkarskich. Wykonawcą zadania jest MPM Development Sp. z o.o. z Namysłowa. Wartość zadania wynosi ponad 4 mln zł. Przedszkole będzie miało trzy oddziały. Przyjmie 50 dzieci przedszkolaków oraz 24 dzieci do żłobka. W budynku znajdzie się sala wielofunkcyjna do zabaw oraz imprez okolicznościowych, gabinet pedagoga, gabinet specjalistyczny, szatnia, kuchnia z zapleczem oraz pomieszczenia pomocnicze. Nowe przedszkole w Mroczeniu będzie dysponowało trzema oddziałami, w tym jednym oddziałem żłobkowym. Do nowego przedszkola i żłobka przyjętych zostało 69 dzieci. Są to dzieci w przedziale wiekowym od 2 lat do 4 lat. Dzieci 5-letnie będą zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej. (jm)

W lutym na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona lista ofert zakwalifikowanych do dofi-

nansowania w konkursie „Maluch plus 2017 – moduł 1”, wśród których znalazła się również oferta złożona przez Gminę Baranów. Wysokość dotacji, jaką otrzymała Gmina Baranów to 168 000,00 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę oddziału żłobkowego w Mroczeniu, a także na bieżącą działalność żłobka. Dodatkowo Gmina

Baranów pozyskała z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2017 – moduł 2” dotację w  wysokości 67  200,00 zł, która przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie żłobka znajdującego się na osiedlu Murator. (mar)

Teatr „Echo Pałacu” z Gimnazjum w Mroczeniu wystawił sztukę pt. „Rodzina na Kredyt”. Jej autorkami są dwie uczennice tej szkoły – Dominika Gruszka i Julia Winiecka.

OWACJE NA STOJĄCO Sztuka przedstawia problemy współczesnej rodziny. Autorki szukają odpowiedzi, co jest w życiu najważniejsze. Główne role zagrali w niej uczniowie klas trzecich. Julia Winiecka, Dominika Gruszka, Jakub Oszenda. Jakub

Lempert i Roksana Janus. Spektakl wyreżyserowały Elżbieta Ilska oraz Joanna Gruszka. Każdy z młodych aktorów po raz kolejny potwierdził swoje umiejętności aktorskie. Nagrodą były owacje na stojąco.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

5


Kronikarz Wśród Inwestycji

NOWE CHODNIKI W SŁUPI

Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową ul. Polnej w Baranowie

POLNA PIĘKNIEJE Z WOLNA

W Słupi pod Kępnem realizowana jest budowa chodników w ciągu dróg gminnych: ulicy Słonecznej i ul. Kwiatowej. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – Tomasz Oziębły z Namysłowa. Wartość umowna zadania wynosi 157 tys. zł (jm)

Zakres prac na odcinku o dł. 585 m obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie linii oświetleniowej z montażem latarń. Wykonawcą zadania jest „ELEKTROMEX” Sp. z o.o. z Kępna. Wartość umowna zadania wynosi ponad milion zł. (jm)

WIĘCEJ ŚWIATŁA! Wykonano nowe oświetlenie uliczne (montaż nowych latarni) na drodze gminnej stanowiącej dojazd do sali sportowej przy szkole w Donaborowie. Zapewni to bezpieczny i wygodny dostęp dla osób korzystających w  godzinach popołudniowych i wieczornych z obiektu. Wartość umowna zadania wynosi 25 tys. zł. (jm)

NOWY PLAC ZABAW NA MURATORZE Na osiedlu Murator w Baranowie powstał nowy plac zabaw przy ul. Wiosennej, w skład którego wchodzi między innymi wieża ze zjeżdżalnią, huśtawka „bocianie gniazdo”,

bujak, karuzela tarczowa, dwie ławki, kółko-krzyżyk. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Usług Komunalnych „ Caloring” z siedzibą w Kępnie. Koszt zadania: 12,5 tys. zł. (jm)

WRESZCIE BĘDZIE CIEPLEJ Trwają prace przy termomodernizacji budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Ogrodowej w Baranowie. Budynek zostanie ocieplony, otrzyma nową elewację, naprawiony zostanie dach. Wykonawcą zadania jest Zakład Ogólnobudowlany – Marek Wierzchołek z Kępna. Wartość umowna zadania wynosi 85 tys. zł. (jm)

6

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz Wśród Artystów Zastanawialiście się czy w dobie wszechobecnej telewizji, Internetu i gier komputerowych istnieje jeszcze coś takiego, jak magia teatru? Pozytywną odpowiedź na to pytanie znaleźliśmy w Baranowie, gdzie we wtorek 28 marca, odbył się XVII Gminny Przegląd Teatralny. Dzieci kochają teatr! I to całym sercem!

DZIECI KOCHAJĄ TEATR Baranowski teatr to widownia z ławeczek ustawionych w ciasnej salce gimnastycznej, kulisy umiejscowione tuż za filarami oraz prawdziwa kurtyna. Zanim ta poszła w górę, świat stanął na głowie; zobaczyliśmy więc krasnoludki uwijające się wśród potężnych sześcianów lodu... z tektury, szczękające łańcuchami senne koszmary z roześmianymi buziami, i wydobyty z baśniowych czeluści XIX-wieczny Londyn zaludniony dżentelmenami we frakach i damami w stylowych kreacjach z epoki. Już w tym momencie było jasne, że jury Przeglądu – Joanna Gruszka, Edyta Lesiak, Julia Winiecka i Mirosław Sokołowski – stanie przed piekielnie trudnym zadaniem. Baranów oczarował widzów adaptacją ,,Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa” pt. „Zawsze można się zmienić”. Dzieci zagrały wspaniale, ukazując przemianę chciwego i skąpego kupca w człowieka wielkodusznego i miłosiernego. W rolę Ebenezera Scrooge’a wspaniale wcielił się Jakub Baranowski. W dojrzałej kreacji pokazał głębokie doświadczenie i przemianę skąpca zachodzącą w czasie nocy wigilijnej. Początkowo nieufny Ebenezer zmienia zdanie pod wpływem wizyt kolejnych duchów. Przerażony wizją samotnej śmierci pojmuje beznadziej-

RECYTATORSKI LAUR KAMILI

ność takiego nastawienia do innych ludzi, staje się z powrotem szczodrym, serdecznym człowiekiem, jakim był za młodu. Łęka Mroczeńska pokazała nam autorską wersję Andersenowskiej baśni „Królowa śniegu”. W tej opowieści zachwyciła scenografia oraz aktorski błysk grającej jedną z drugoplanowych ról Ali Wylęgi. Jej Ćwirek był radosną iskierką – marzeniem, do której zmierzali Gerda i Kaj. W trzecim przedstawieniu przygotowanym przez zespół ze Słupi widzowie zapoznali się z niebezpieczeństwami czyhającymi w Inter-

necie („Bezpieczny Internet”). Popisową rolę w tym widowisku zagrała Julia Olejnik. Donaborów przedstawił nam „Królewnę Śnieżkę”. Najskromniejsza personalnie inscenizacja (tylko 8 aktorek) wyróżniała się przede wszystkim barwnością kostiumów. Wyniki 1.SP Baranów i SP Łęka Mroczeńska 2.SP Słupia i SP Donaborów Nagrody za kreacje aktorskie: Jakub Baranowski, Julia Olejnik, Alicja Wylęga

UNIA EUROPEJSKA BEZ TAJEMNIC DLA GIMNAZJALISTEK Z MROCZENIA W Dzień Europy – 9 maja – odbył się VII Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej organizowany przez Gimnazjum nr 2 w Kępnie. W konkursie zmierzyli się w 3-osobowych drużynach uczniowie z  Gimnazjów nr 1 i 2 w Kępnie, Perzowie, Krążkowych, Mikorzynie, Bralinie i Mroczeniu. Gimnazjum w Mroczeniu reprezentowały trzy uczennice: Julia Winiecka, Dominika Gruszka oraz Sandra Skiba – wszystkie z klasy IIIb i zarazem członkinie Szkolnego Klubu

Europejskiego „Eurogimnazjalista”. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z pytaniami o różnym poziomie trudności, np. dotyczącymi dopasowania flag do państw, dopasowania postaci do krajów pochodzenia i dziedziny nauki, czy też udzielenia odpowiedzi z banku pytań. Nasze reprezentantki zdobyły aż 116 pkt i zajęły I miejsce. Do konkursu przygotowywała gimnazjalistki opiekunka Szkolnego Klubu Europejskiego „Eurogimnazjalista” – Kinga Maciejewska. (km)

Już po raz czternasty w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski. Uczestnikiem konkursu była uczennica klasy czwartej SP w Łęce Mroczeńskiej – Kamila Kryściak, która zaprezentowała dwa wiersze jeden Janiny Porazińskiej  „Wisła”, drugi Karola Wojtyły „Do sosny polskiej”. Umiejętności recytatorskie Kamili doceniło jury konkursu przyznając jej pierwsze miejsce. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

7


Po Godzinach 16 czerwca Wojciech Rychlik z Mroczenia będzie świętował wspaniały jubileusz. Za nim cały wiek. Wiek wojen, dziejowych burz, zawieruch i katastrof, ale on mawia, że jest z pogranicza, a z takimi los obchodzi się łaskawiej. Zna smak ciężkiej pracy, ceni wolność, wyróżnia go pogoda ducha. A wspaniałej pamięci pozazdrościć mogą mu o dekady młodsi.

STULATEK Z POGRANICZA WIEKÓW

Na Helę czekałem w Drożkach

Urodził się 16 czerwca 1917 r. w Buczku Małym. Dzieciństwo i młodość spędził w Drożkach, na polsko-niemieckim pograniczu (trzy kilometry od niemieckiej granicy). – W wojnę we wsi mieszkało tylko trzech Polaków, ale w okolicę Niemcy zwieźli mnóstwo naszych rodaków. Niewolników – wylicza. W gronie sześciu braci on był najmłodszy. – W 1939 chyba zabrakło dla mojego rocznika mundurów i dlatego nie wzięli do wojska – dziwi się z oddali. Bracia doświadczyli jednak wojennej tułaczki. Jemu los tego oszczędził. Żonę poznał w Buczku, ale ona była…z Łęki. – Moją Helę Niemcy wywieźli z rodzinnej wsi do Drożek. A ja tu na nią

czekałem – wzrusza się. Ślub wzięli 13 maja 1945 r. w Grębaninie. – To mój najszczęśliwszy dzień życia. Sakramentu udzielił nam ks. Gmerek – przypomina. Po wojnie zamieszkali na Ciapie, pod koniec lat 60-tych osiedlili się w Mroczeniu.

Zawsze byłem wartki Pracował jako robotnik budowlany. Przez 10 lat codziennie ruszał do pracy do Wrocławia. – Wstawało się o 3 rano, wracało o ósmej wieczorem – wspomina. Z żoną wychowali jednego syna i pięć córek, doczekali się 16  wnuków i 15 prawnuków. Twierdzi, że pamięta daty urodzin swoich dzieci. Do 97 roku życia jeździł na rowerze, do 94 – palił papierosy. – Ale to była jedna z głupszych

Dzień Matki to idealna okazja, by wynagrodzić mamom wszystkie te pospieszne dni, kiedy nie mieliśmy czasu pogadać z nimi o naszych uczuciach. Świetnie ujął to niegdyś niezapomniany Wojciech Młynarski: Nie ma jak u mamy/ciepły piec, cichy kąt/ nie ma jak u mamy/kto nie wierzy robi błąd. Chcąc uniknąć owego błędu Wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek wespół z Kołem Gospodyń Wiejskich z Donaborowa zorganizowała Gminny Dzień Matki.

NIE MA JAK U MAMY. DZIŚ – W DONABOROWIE Gertruda Drożdż –

mama 5 dzieci, 12 wnucząt, 8 prawnucząt

Krystyna Gruszka –

mama 3 dzieci, 9 wnucząt, 1 prawnuk

Zofia Stokowska –

mama 5 córek, 2 synów, babcia 23 wnuków, 1 prawnuk

Grażyna Wróbel –

mama 5 dzieci, w tym dwie bliźniaczki

Maria Skąpska –

mama 7 dorosłych dzieci, 4 córki i 3 synów, 8 wnucząt

8

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Z zaproszenia skorzystały radne, dyrektorki naszych szkół, małżonki sołtysów i przedsiębiorców, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych. Nie zabrakło również lokalnych mediów. Zacne miejsce w gronie zaproszonych gości zajęły mamy szczególnie zasłużone. Donaborowianki, mamy, babcie, prababcie, a wszystkie – członkinie miejscowego KGW. Na ich ręce popłynęły kwiaty i wzruszające życzenia ze strony p. Wójt Bogumiły Lewandowskiej–Siwek („Życzę wam, abyście zawsze były kochane”) oraz przedstawicielek posłanki Andżeliki Możdżanowskiej. Niezwykłym upominkiem dla wszystkich mam było z pewnością skrzące się muzyką i tańcem widowisko przygotowane przez dzieci z  miejscowej szkoły. Finałem tego niezwykłego popołudnia był słodki poczęstunek przygotowany przez, a jakże, mamusie z KGW w Donaborowie. (es)


Po Godzinach rzeczy, jakie w życiu robiłem – sumituje się. Pan Wojciech uwielbia taniec, dobrą zabawę. Wspomina jak to jeszcze w czasie wojny bawił się z przyjaciółmi na tzw. porąbce, czyli w lesie, na przesiece. – Wystawialiśmy czaty, żeby Niemcy nas nie capnęli – wydobywa z  pamięci. A w Mroczeniu i okolicach taneczne popisy Wojciecha Rychlika trafiły do legendy. – Na zabawę to tatuś i przez okno potrafił hycnąć, ale walczyka czy polkę tańczył naprawdę rewelacyjnie – przypomina z rozrzewnieniem jego córka Irena.

się. – A życie potrafi być piękne nawet teraz. Kiedy wyjdę do ogrodu, popatrzę na ptaki, nawet jak do szpitala trafiam, to też nie jest źle, bo tam są piękne pielęgniarki – uśmiecha się filuternie. Jeśli czegoś nie znosi, to swarów. Wciąż ciekawy świata. Uważnie

ogląda telewizję, słucha radia, czyta gazety (ukochany Tygodnik Kępiński, a teraz Kronikarz Ziemi Baranowskiej), marzy, by rządzący przestali się wreszcie kłócić. Bo i światu przydałoby się więcej pogody ducha i optymizmu. (es)

W życiu w wygodnych butach chciałem chodzić W rodzinnym domu było bardzo biednie. Imał się różnych prac, ale tak naprawdę dostępna była tylko ciężka harówka. Marzył o wolności, ale jak już wydawało się, że przyszła, to pokazała nagle wykrzywioną gębę bolszewika. I znowu pozostawały tylko marzenia. Twierdzi jednak, że teraz, u schyłku życia, jest naprawdę szczęśliwy. – Mam zdrowie i moje córeczki przy sobie – cieszy

Wojciech Rychlik w rodzinnym gronie

Jubilaci obchodzący urodziny w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2017 r. (powyżej 80 lat)

100 lat (ur. 1917 r.)

Wojciech Rychlik – Mroczeń

94 lata (ur. 1923 r.)

Janina Sibera – Baranów

92 lata (ur. 1925 r.)

Benedykt Haglauer – Joanka Mieczysława Aniela Maćkowiak – Łęka Mrocz.

91 lat (ur. 1926 r.)

Stanisław Kaźmierczak – Mroczeń Taborski Teofil – Baranów

90 lat (ur. 1927 r.)

Stanisław Banasiak – Feliksów Kazimiera Mścisława Janusz – Baranów Franciszek Polewski – Łęka Mroczeńska Anna Urbańska – Słupia p. Kępnem

89 lat (ur. 1928 r.)

Helena Appel – Słupia p. Kępnem Władysława Mega – Baranów Aniela Troska – Łęka Mroczeńska Anna Zimoch – Baranów

88 lat (ur. 1929 r.)

Czesław Jarych – Mroczeń Aniela Małolepsza – Słupia pod Kępnem Helena Pelikan – Grębanin Kolonia Pierwsza Helena Skiba – Donaborów

87 lat (ur. 1930 r.)

Stanisława Dyla – Młynarka

86 lat (ur. 1931 r.)

Irena Błaszczyk – Joanka Krystyna Stanisława Borowska – Słupia p. Kępnem

Alojzy Jeżewski – Joanka Joanna Kosińska – Młynarka Marianna Julianna Lorenz – Słupia p. Kępnem Monika Zofia Możdżanowska – Łęka Mrocz. Helena Pilarczyk – Słupia p. Kępnem Wanda Alfreda Pilarek – Baranów Leokadia Płóciennik – Joanka Felicja Skiba – Donaborów Władysława Urbańska – Baranów

85 lata (ur. 1932 r.)

Agnieszka Dłubek – Grębanin Kolonia Druga Emilia Michalak – Joanka

84 lata (ur. 1933 r.)

Aniela Marianna Górecka – Donaborów Aniela Franciszka Gruszka – Donaborów Marianna Kokot – Donaborów Jerzy Wincenty Kosmalski – Słupia p. Kępnem Czesława Lenart – Mroczeń Jan Musiał – Żurawiniec Marianna Słupianek–Mielcarek – Mroczeń

83 lata (ur. 1934 r.)

Stanisława Dziergwa – Grębanin Krystyna Florczak – Mroczeń Franciszka Niechciał – Grębanin Kolonia Druga Jan Pastusiak – Donaborów Anna Pośpiech – Słupia p. Kępnem Helena Julianna Udała – Jankowy Mieczysława Zając – Jankowy

82 lata (ur.1935 r.)

Barbara Teresa Giebel – Słupia p. Kępnem Mieczysława Janus – Jankowy Łucja Maria Kalis – Żurawiniec Stanisława Teresa Lenart – Jankowy Marianna Maciejewska – Łęka Mroczeńska

Leon Pilarczyk – Słupia p. Kępnem Władysław Ruszkowski – Grębanin Jan Skąpski – Słupia p. Kępnem Jadwiga Starek – Żurawiniec

81 lat (ur. 1936 r.)

Natalia Gąszczak – Słupia p. Kępnem Zygmunt Jankowski – Lisiny Helena Kamoś – Grębanin Marianna Kula – Grębanin Kolonia Druga Stanisław Kurbel – Donaborów Joachim Kuropka Stanisław – Baranów Marian Alojzy Maciejewski – Łęka Mroczeńska Cecylia Nowojska – Baranów Helena Pliszka – Grębanin

80 lat (ur. 1937 r.)

Marianna Albert – Żurawiniec Władysława Albert – Łęka Mroczeńska Marianna Grzesiak – Słupia p. Kępnem Stanisław Jerczyński – Słupia p. Kępnem Jacenty Kieszkowski Antoni – Grębanin Tadeusz Kuboszek Władysław – Mroczeń Maria Nasiadek – Słupia p. Kępnem Józef Poszwa – Łęka Mroczeńska Piotr Rabiega – Łęka Mroczeńska Anna Szczęsna – Słupia p. Kępnem Anna Tomaszek – Marianka Mroczeńska Marianna Wróbel – Donaborów Helena Żołędziewska – Baranów Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą w marcu, kwietniu, maju i czerwcu.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

9


Kronikarz Wśród Przyjaciół W sobotę, 22 kwietnia odbył się Bieg Muratora, zorganizowany przez OSP Baranów Osiedle Murator oraz Grupę Odnowy Miejscowości w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu Gminy Baranów. Na starcie stanęło 86 uczestników, którzy mieli do pokonania trasę o długości 6,2 km. Mateusz Niechciał oraz Mateusz Grzesiak postarali się o urozmaicenie trasy biegu. Przebiegała ona przez osiedle, tereny leśne i ścieżkę rowerową.

BIEG MURATORA Po przekroczeniu mety każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal z herbem Gminy Baranów z rąk Wójt Gminy Baranów – Bogumiły Lewandowskiej–Siwek, Prezesa OSP Baranów Osiedle Murator – Roberta Seifferta oraz burmistrza zaprzyjaźnionej partnerskiej gminy Tiszanána – Jozsefa Tótha. W ramach Biegu Muratora odbył się również piknik ekologiczny, zorganizowany przez Stowarzysze-

nie Wolna Przedsiębiorczość, w ramach projektu „Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne”, podczas którego zainteresowani mogli skorzystać z tlenoterapii, porad ekspertów w zakresie budownictwa energooszczędnego, fotowoltaiki, systemów grzewczych i  wentylacyjnych, a także odnawialnych źródeł energii. Po zakończeniu biegu zostały wręczone statuetki oraz nagrody rzeczowe dla trzech

najlepszych zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn. Dodatkowo zwycięzcy w obu kategoriach oraz najstarszy zawodnik otrzymali mierniki jakości powietrza ufundowane przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. KLASYFIKACJA KOŃCOWA BIEGU MURATORA: w kategorii kobiet: I miejsce – Kinga Gierak, II miejsce – Magdalena Grycman, III miejsce – Paula Damasiewicz; w kategorii mężczyzn: I miejsce – Damian Dyduch, II miejsce –Artur Rychlik, III miejsce – Dominik Wylęga.

Od piątku do poniedziałku (21-24) kwietnia gościliśmy strażaków i samorządowców z Tisanana (Węgry) oraz Weene (Niemcy). Obie delegacje zostały zaproszone przez prezesa OSP oraz wójta Baranowa na obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie.

PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC Czterodniowy program wizyty bogaty był w różnorodne emocje i wrażenia. – Staraliśmy się, by nasi goście czuli się u nas dobrze, aby mogli zobaczyć, co się u nas zmieniło, ale zostawiliśmy też miejsce na małą rywalizację – zapowiedziała Bogumiła Lewandowska–Siwek. W piątek wizytę rozpoczęto turniejem w piłkarzyki. Gospodarze okazali się bardzo gościnni przegrywa-

10

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

jąc ten mecz. Sobota to przede wszystkim sport, gdyż goście kibicowali biegaczom, uczestniczącym w I Biegu Muratora, a burmistrz József Toth wraz z wójtem Baranowa wręczali najlepszym biegaczom medale i nagrody. Następnie zwiedzili budynek OSP w Baranowie. Kolejnym punktem wizyty był spacer po malowniczej Kobylej Górze, a następnie kilka rund w kręgle

w Ostrzeszowie. W tej dyscyplinie rywalizacja była już bardziej wyrównana. Niedzielę wypełniła uroczystość 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. Przedstawiciele delegacji z Tisanana i Weene przekazali baranowskiej straży odznaczenia i pamiątki. W ostatni dzień delegacje zwiedziły przedsiębiorstwo DIG-NET w Mroczeniu. (map)


Kronikarz i Gminne Projekty

PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ W GMINIE BARANÓW

Łączna liczba uczestników objętych zadaniem: 161 uczniów klas III wszystkich szkół Gminy Baranów. Zajęcia zorganizowano na krytej pływalni ZSS w Słupi. Pływalnia udostępniła sprzęt do zabaw i nauki pływania: deski, przyrządy

do nurkowania, piłki itd. Naukę prowadziło dwóch instruktorów pływania. Dzieci w czasie zajęć opanowały umiejętności leżenia na piersiach i grzbiecie, poślizg na piersiach i grzbiecie, pracę nóg do kraula na piersiach i grzbiecie, pracę rąk do kraula na piersiach

i grzbiecie, skoki na nogi do wody, wyławianie przedmiotów z dna basenu, nurkowanie w głąb i w dal. Termin realizacji: 15.03.2016-03.12.2016. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Umiem Pływać.

W czwartek 30 marca na basenie w Słupi byliśmy świadkami zmagań w kolejnej Olimpiadzie Pływackiej.

NASZE DZIECI PŁYWAJĄ NA MEDAL Baranowska Olimpiada to zwieńczenie całorocznego programu nauki pływania w naszych szkołach. Od października do  marca Gmina finansowała projekt (koszty wynajęcia basenu, instruktora, transportu), w którym brali udział uczniowie klas IV-VI. W ubiegłych latach projekt kończył się w maju. Powodem tegorocznej zmiany jest remont basenu w Słupi. Nie zapomniano również o dzieciach młodszych. One ćwiczyły na basenie w ramach projektu „Umiem pływać” realizowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

VII Olimpiada Pływacka Gminy Baranów 30.03.2017 r. Styl grzbietowy 25 m Kategoria: Dziewczęta kl. IV-V Miejsce I: Magdalena Jerczyńska – ZS w Donaborowie Miejsce II: Amelia Dwornik – ZS w Donaborowie Miejsce III: Kamila Kryściak – ZS w Łęce Mroczeńskiej Kategoria: Dziewczęta kl. VI Miejsce I: Natalia Goj – ZS w Donaborowie Miejsce II: Wiktoria Bączkiewicz – ZS w Baranowie Miejsce III: Klaudia Góra – SP w Łęce Mroczeńskiej Kategoria: Chłopcy kl. IV–V Miejsce I: Jakub Michalczyk – ZS w Łęce Mroczeńskiej Miejsce II: Filip Kubik – SP w Grębaninie Miejsce III: Marcin Musiała – ZS w Słupi pod Kępnem Kategoria: Chłopcy kl. VI Miejsce I: Sławomir Brzeziński – ZS w Łęce Mroczeńskiej Miejsce II: Jakub Zemski – ZS w Donaborowie Miejsce III: Maksymilian Musiała – ZS w Słupi pod Kępnem

Miejsce II: Piotr Jarych – ZS w Baranowie Miejsce III: Jakub Zemski – ZS w Donaborowie

Miejsce II: Sławomir Brzeziński – ZS w Łęce Mroczeńskiej Miejsce III: Jakub Michalczyk – ZS w Łęce Mroczeńskiej

Styl klasyczny (żabka) 25 m

Styl dowolny 50 m

Kategoria: Dziewczęta kl. IV–V Miejsce I: Wiktoria Hendrys – ZS w Słupi pod Kępnem Miejsce II: Amelia Mielcarek – ZS w Słupi pod Kępnem Miejsce III: Martyna Jurasik – ZS w Słupi pod Kępnem

Kategoria: Dziewczęta kl. IV-VI Miejsce I: Patrycja Dwornik – ZS w Donaborowie Miejsce II: Natalia Goj – ZS w Donaborowie Miejsce III: Wiktoria Bączkiewicz – ZS w Baranowie

Kategoria: Dziewczęta kl. VI Miejsce I: Patrycja Dwornik – ZS w Donaborowie Miejsce II: Joanna Makowska – SP w Grębaninie Miejsce III: Natalia Goj – ZS w Donaborowie

Kategoria: Chłopcy kl. IV–VI Miejsce I: Jacek Ertel – ZS w Baranowie Miejsce II: Wiktor Dziergwa – ZS w Baranowie Miejsce III: Piotr Jarych – ZS w Baranowie

Kategoria: Chłopcy kl. IV–V Miejsce I: Jakub Musiała – ZS w Donaborowie Miejsce II: Michał Żurecki – ZS w Baranowie Miejsce III: Wiktor Dziergwa – ZS w Baranowie

Styl klasyczny (żabka) 50 m

Kategoria: Chłopcy kl. VI Miejsce I: Maksymilian Musiała – ZS w Słupi pod Kępnem Miejsce II: Piotr Jarych – ZS w Baranowie Miejsce III: Michał Mądry – ZS w Łęce Mroczeńskiej Styl grzbietowy 50 m Kategoria: Dziewczęta kl. IV-VI Miejsce I: Natalia Goj – ZS w Donaborowie Miejsce II: Patrycja Dwornik – ZS w Donaborowie Miejsce III: Wiktoria Bączkiewicz – ZS w Baranowie Kategoria: Chłopcy kl. IV–VI Miejsce I: Wiktor Dziergwa – ZS w Baranowie

Kategoria: Dziewczęta kl. IV–VI Miejsce I: Wiktoria Hendrys – ZS w Słupi pod Kępnem Miejsce II: Patrycja Dwornik – ZS w Donaborowie Miejsce III: Kamila Kryściak – ZS w Łęce Mroczeńskiej Kategoria: Chłopcy kl. IV–VI Miejsce I: Jakub Musiała – ZS w Donaborowie Miejsce II: Maksymilian Musiała – ZS w Słupi pod Kępnem Miejsce III: Piotr Jarych – ZS w Baranowie Sztafeta 6 x 25 m szkoła podstawowa Miejsce I: Zespół Szkół w Donaborowie Miejsce II: Zespół Szkół w Słupi pod Kępnem Miejsce III: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie

Styl dowolny 25 m Kategoria: Dziewczęta kl. IV–V Miejsce I: Amelia Mielcarek – ZS w Słupi pod Kępnem Miejsce II: Kornelia Gattner – ZS w Łęce Mroczeńskiej Miejsce III: Magdalena Jerczyńska – ZS w Donaborowie Kategoria: Dziewczęta kl. VI Miejsce I: Natalia Goj – ZS w Donaborowie Miejsce II: Wiktoria Bączkiewicz – ZS w Baranowie Miejsce III: Patrycja Dwornik – ZS w Donaborowie Kategoria: Chłopcy kl. IV–V Miejsce I: Kacper Marciniak – ZS w Słupi pod Kępnem Miejsce II: Wiktor Dziergwa – ZS w Baranowie Miejsce III: Kacper Wróbel – ZS w Baranowie Kategoria: Chłopcy kl. VI Miejsce I: Jacek Ertel – ZS w Baranowie

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

11


Wielki Jubileusz Baranowskich Strażaków Historia baranowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej zatoczyła swoiste koło. Ciekawe czy młodzi mieszkańcy tej miejscowości zdawali sobie sprawę, że swoją decyzją o założeniu w Baranowie OSP, otwierają wielką księgę ambicji, honoru, trudu i odwagi. I że tę księgę pracowicie uzupełniać będą kolejne pokolenia? 90 lat temu, w czwartkowy wieczór Trzech Króli, w Domu Katolickim, Wojciech Marszałek, Władysław Śpikowski, Paweł Śpikowski, Marian Taborski, Jan Zawieja, Piotr Taborski, Stanisław Janicki i Seweryn Jerczyński, w obecności kępińskiego działacza strażackiego – Józefa Wilaszka – powołali w Baranowie OSP. Jej pierwszym naczelnikiem został Wojciech Marszałek. Po dekadzie baranowska straż liczyła 73 członków, czynnych 26, wspierających 46 i jednego honorowego. Ostatnie posiedzenie Walnego Zgromadzenia przed wybuchem wojny odbyło się 20 marca 1939 r. W wojenne dzieje jednostki chlubnie wpisała się decyzja o obronie sztandaru. Dziś osobowy stan posiadania jest bardzo podobny. Jednostka liczy 80 druhów czynnych i wspierających oraz 6 druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

OSP BARANÓW. HONOR, Jubileusz wraz ze strażakami świętowali zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele władz strażackich, samorządowych, parlamentarzyści, dyrektorzy gminnych instytucji, oraz przebywające z wizytą w Gminie delegacje strażaków z Niemiec i Węgier. Wspólne świętowanie rozpoczęto mszą św. Następnie strażacy przedefilowali pod swoją remizę. Dowódca druh Ryszard Stasiowski

12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Na maszt podniesiono związkową flagę. Poczet flagowy tworzyli: druh Marcin Górecki, druh Łukasz Witek i druh Dawid Sielski. – OSP w Baranowie to nie tylko strażnica i sprzęt, to przede wszystkim grupa ochotników. Strażak ochotnik w społeczeństwie kojarzony jest z poczuciem bezpieczeństwa, chęcią niesienia pomocy,

z ochroną życia i mienia innych ludzi – mówił prezes Arkadiusz Krawczyk. W stronę baranowskiej jednostki popłynęło wiele życzeń od zaproszonych gości. Za służbę dziękowała strażakom poseł Andżelika Możdżanowska. O pomocy ze strony Gminy zapewniała wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. – To, że jesteście, dla nas jest chwałą i będziemy Was zawsze wspierać – obiecała.


Wielki Jubileusz Baranowskich Strażaków

ODWAGA, CHLUBNA SZTAFETA POKOLEŃ Druhów, którzy już odeszli, a którzy tworzyli piękną historię baranowskiej jednostki, uczczono minutą ciszy, natomiast kilku jej obecnym członkom przyznano za ofiarną służbę medale złote, srebrne i brązowe oraz odznaczenia. Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano druhów: Piotra Raka, Tomasza Stawskiego, Karola Trąpczyńskiego, Stanisława Kotasa, Eligiusza Pilarka i Andrzeja Śpikowskiego. Srebrny Medal wręczono druhom: Pawłowi Zielińskiemu, Marcinowi Stawskiemu, Łukaszowi Witkowi oraz Bartoszowi Trąpczyńskiemu. Brązowym Medalem odznaczony został druh Michał Kotas. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nadało też odznaki Strażaka Wzorowego oraz odznaki za wysługę lat. Odznaka Honorowa Dolnosaksońskiej Młodzieżowej Straży Pożarnej wręczona została przez przedstawicieli niemieckiej delegacji prezesowi jednostki OSP w Baranowie Arkadiuszowi Krawczykowi za szczególny wkład we współpracę pomiędzy obiema zaprzyjaźnionymi drużynami. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

13


Sportowe Okruchy Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej. Baranów, 15-19.05.2017

JAK MAJÓWKA TO PLAŻÓWKA Przez pięć majowych dni (15-19.05.2017) na baranowskim Orliku niepodzielnie królowała siatkówka plażowa. Organizatorom, czyli Urzędowi Gminy w Baranowie i Starostwu Powiatowemu w Kępnie udało się rozegrać mistrzostwa szkół we wszystkich kategoriach. Najlepsze pary, oprócz medali i dyplomów, wywalczyły awans do finałów rejonowych. Do wspaniałego poziomu sportowego dostroiła się również aura, choć trzeba przyznać, że w poniedziałek i środę zamierzała zgłosić votum separatum. Organizatorzy i sportowcy odrzucili deszczową aplikacją, więc w odwecie niebo w czwartek i piątek zesłało iście saharyjski żar. Zmaganiom siatkarzy upał dodał tylko blasku. Zawody rozegrano systemem brazylijskim do dwóch przegranych meczów. We wtorek w ramach XVIII Gimnazjady rywalizowały dziewczęta, w środę chłopcy, w  czwartek na baranowskim piasku zmierzyły się siatkarki w ramach Licealiady, w piątek walczyli ich koledzy. W rywalizacji wszystkich szczebli wzięło udział kilkadziesiąt par. W sumie przez boisko plażowe w Baranowie przewinęło się ponad 100 miłośników tej wspaniałej gry.

NA ORLIKU ZAGRALIŚMY DLA LAURY Sportowa niedziela na baranowskim Orliku to żadna nowość, tym razem jednak chodziło nie tylko o zabawę. Przez ponad 8 godzin trwał tu (7.05.2017) piłkarski festyn, którego celem było wsparcie dla zmagającej się z ciężką chorobą koleżanki. Piłkarze starali się grać jak najpiękniej zachęcając kibiców do jeszcze większej hojności, kaprysić przestała nawet złośliwa aura. Do południa swój turniej rozegrały skrzaty z „Pioniera” Baranowa, Marcinków Kępno i Akademii Piłkarskiej Reiss. Najmłodszy futbolista liczył pięć wiosen, najstarszy zaś siedem. Dla większości piłkarzy, a na pewno dla dzieci z Baranowa był to absolutny debiut. Później do rywalizacji przystąpili ich nieco starsi koledzy (r. 2008-

2009) z Baranowa i Bralina. W tej kategorii wiekowej nagrodę dla najlepszego zawodnika wywalczył Eryk Nitzke z Baranowa, natomiast tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Fabian Przybył z Sokoła Bralin. W  następnym turnieju dla starszych adeptów futbolu wzięło udział 10 drużyn, głównie sama młodzież. Prawdziwą gwiazdą zawodów był Rafał Kurzawa z Górnika Zabrze, którego zespół wygrał ten turniej. Niedzielna piłkarska zabawa na Orliku ze szczytnym celem na pierwszym miejscu, miała bardzo ładną oprawę. Organizatorzy nie zapomnieli ani o głodnych, ani o spragnionych. Można było skosztować pysznej kawy, napić się gorącej herbatki czy też posmakować domowych wypieków. (es)

MISTRZOSTWA POWIATU W INDYWIDUALNEJ LA, Kępno 11.05.2017 WOREK MEDALI LEKKOATLETÓW Z MROCZENIA Miejsca medalowe dziewcząt

Miejsca medalowe chłopców

I MIEJSCE SZTAFETY 4 x100 DZIEWCZĄT (Weronika Gruszka, Paulina Michalska, Amelia Tyra, Sandra Skiba)

I MIESCE MIKOŁAJA FRASA W PCHNIĘCIU KULĄ

I MIEJSCE WERONIKI SZUBERT W RZUCIE OSZCZEPEM

14

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

I MIEJSCE KRYSTIANA GRUSZKI W BIEGU NA 100 m

III MIEJSCE MILENY WINIARSKIEJ W SKOKU WZWYŻ

I MIEJSCE SZTAFETY SZWEDZKIEJ W SKŁADZIE: Adrian Rzepka, Jakub Kupczak, Filip Klepin, Kamil Gurtman

III MIEJSCE ALEKSANDRY GIEL W BIEGU NA 600 m

II MIEJSCE JAKUBA LEMPERTA W RZUCIE OSZCZEPEM

III MIEJSCE SZTAFETY SZWEDZKIEJ W SKŁADZIE: Karolina Nowak, Agnieszka Gruszka, Martyna Zawada, Klaudia Jerczyńska.

II MIEJSCE SZTAFETY 4 x 100 m W SKŁADZIE (Krystian Gruszka, Dawid Żurecki, Kacper Małolepszy, Dominik Kalis) III MIEJSCE KAMILA GURTMANA W BIEGU NA 300 m.


Sportowe Okruchy

SPORTOWA WIOSNA NASZEJ MŁODZIEŻY  Wspaniale rozpoczęła się wiosna dla sportowców z Gimnazjum w Mroczeniu. W środę, 10 maja, reprezentacja szkoły wygrała eliminacje

rejonowe turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Futboliści Jerzego Mosia w pokonanym polu zostawili rywali z Gołuchowa (1:0. Mateusz Dyduch) Ostrzeszowa (1:0, Adrian Rzepka) i Chynowy.

„Powitanie Wiosny 2017” dla baranowskich tancerzy

9 kwietnia we Wrocławiu odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. W turnieju uczestniczyło 150 par z całego kraju. Gminę Baranów reprezentowały trzy pary z Baranowskiego Studia Tańca: Filip Kubik – Kamila Kryściak kategoria 10–11 H, MIEJSCE II Filip Gąszczak – Aleksandra Lamek kategoria 12–13 G, MIEJSCE III Błażej Gruszka – Paulina Kolendowicz kategoria do lat 9, MIEJSCE I

Mistrzowie Rejonu Kaliskiego Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Górny rząd, od lewej: Adrian Rzepka, Tobiasz Rabiega, Bartosz Białek, Filip Klepin, Łukasz Maciejewski, Mateusz Gogół, Kacper Fojtar, Kacper Małolepszy, Szymon Skiba, Tobiasz Froń, Patryk Lubowski. Dolny rząd, od lewej: Jakub Piasecki, Mateusz Dyduch, Krystian Gruszka, Krzysztof Brząkała. Trener: Jerzy Moś

 Dwa dni później lekkoatleci z Mroczenia wywalczyli aż 11 medali (pięć złotych, dwa srebrne i cztery brązowe) w Gimnazjadzie, czyli Mistrzostwach Powiatu. Złota sztafeta sprinterek Sandra Skiba, Amelia Tyra, Weronika Gruszka, Paulina Michalska

 Tego samego dnia na Muratorze rozegrano Finał Powiatu w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I tu bezkonkurencyjni okazali się sportowcy z Mroczenia. Warto dodać, że w kategorii szkół podstawowych po raz kolejny mistrzami zostali zawodnicy Jarosława Kupczaka ze Słupi.

gimnazjum: I Wiktoria Zychla – Gm. Baranów II Nikola Czajkowska – Gm. Baranów III Patryk Malcher – Gm. Baranów Opiekun: Kazimierz Orszulak

Najlepsi zawodnicy:

szkoła podstawowa: I Zofia Lorenz – Gm. Baranów II Maksymilian Musiała – Gm. Baranów III Martyna Jurasik – Gm. Baranów Opiekun: Jarosław Kupczak

Urząd Gminy w Baranowie Godziny pracy urzędu: Pn.: 10.00-18.00 · Wt.–Pt.: 8.00-16.00

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454

· Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw.sokolowski@baranow.pl · Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie · Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

15


W Kronikarskim Obiektywie 13 maja Gimnazjum w Mroczeniu we współpracy z OSP, Kołem Gospodyń Wiejskich z Mroczenia oraz Radą Rodziców zorganizowało III Bieg im. Hrabiego Wężyka.

III BIEG WĘŻYKA W tym roku do rywalizacji przystąpiło 123 biegaczy w czterech kategoriach wiekowych. Kategoria klas I-III SP, IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum rozegrana została na terenie parku otaczającego Pałac Hrabiego Wężyka. Trasa biegu OPEN w tym roku została wydłużona i liczyła ok. 7 km. Ponownie została wytyczona poza terenem szkoły. Naj-

16

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

lepsi biegacze zostali udekorowani medalami, otrzymali także pamiątkowe dyplomy. Podczas całej imprezy można było skosztować pysznej grochówki, przysmaków z grilla oraz domowych ciast. Całość uświetnił występ zespołu Wężyk Band oraz grupy tanecznej Mrodance.

III Bieg Wężyka wyniki Kategoria Szkół Podstawowych kl. I-III Dziewczęta 1 msc Amelia Kuchciak 2 msc Róża Giel 3 msc Zofia Gierak 4 msc Oliwia Laske 5 msc Maja Grycman 6 msc Zuzanna Kubik Kategoria Szkół Podstawowych kl. I-III Chłopcy 1 msc Miłosz Nawrot 2 msc Bartłomiej Goj 3 msc Dawid Kryściak 4 msc Dawid Dombek 5 msc Bogumił Kłodnicki 6 msc Fabian Paduch   Kategoria Szkół Podstawowych kl. IV-VI Dziewczęta 1 msc Gabriela MIkoś 2 msc Julia Jenda 3 msc Adrianna Otremba 4 msc Martyna Hojeńska 5 msc Julia Czajkowska 6 msc Angelika Kuchciak   Kategoria Szkół Podstawowych kl. IV-VI Chłopcy 1 msc Jacek Ertel 2 msc Patryk Wróbel 3 msc Filip Gola 4 msc Przemysław Domagała 5 msc Maciej Kozłowski 6 msc Filip Kubik   Kategoria Gimnazjum Dziewczęta 1 msc Martyna Rybczyńska 2 msc Klaudia Jerczyńska 3 msc Martyna Zawada 4 msc Karolina Hucz 5 msc Kinga Przybylska 6 msc Paulina Michalska   Kategoria Gimnazjum Chłopcy 1 msc Paweł Gliński 2 msc Mateusz Brzeziński 3 msc Mateusz Jajko 4 msc Natan Rabiega 5 msc Jakub Lempert 6 msc Dawid Wylęga   Kategoria OPEN Kobiety 1 msc Katarzyna Bacińska 2 msc Weronika Paleczna 3 msc Justyna Prochowska 4 msc Matylda Polańska           Martyna Rybczyńska 5 msc Joanna Forysiak   Kategoria OPEN Mężczyźni 1 msc Artur Rychlik            Damian Dyduch            Dominik Wylęga            Sylwester Parzonka 2 msc Roland Błach 3 msc Wiktor Rybczyński 4 msc Przemysław Zimoch 5 msc Ireneusz Nowakowski 6 msc Rafał Polewski

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 30  

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 30  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded