__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

W NUMERZE POLECAMY: // Baranów na 6. miejscu

wśród 1559 polskich Gmin (str. 2) // Nowe przedszkole (str. 3-4)

// Wymarzone centrum Gminy? (str. 6-7) // Pożegnanie dha Tadeusza (str. 8)

// Antygona wg „Echa Pałacu” (str. 10) // Szósta szkoła podstawowa (str. 11) // Nie ma mocnych na sportowców

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

z Mroczenia (str. 14-15)

// Gloria Victoribus (str. 16)

Nr 14 (32) 2017

JUŻ CIĘ KOCHAMY, MRUCZUSIU! 27 października otwarto w Mroczeniu nowe przedszkole. Inwestycję realizowano dwa lata, a kosztowała ona ok. 4,5 miliona zł.


Na Starcie

NASZA GMINA NA 6. MIEJSCU W POLSCE Muszę z Państwem podzielić się ogromną radością, która towarzyszy mi od 6 listopada br., kiedy otrzymałam w Sali Kolumnowej Sejmu RP dyplom za zajęcie 6. miejsca w „Zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Ten ranking przygotowany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka powstał w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowano na podstawie danych GUS i  obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce. Na 1559 gmin w Polsce, szóste miejsce to ogromny sukces, który zawdzięczamy wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, ale przede wszystkim naszym Przedsiębiorcom. W pierwszej dziesiątce tego rankingu są gminy z czołówki najbogatszych gmin w  Polsce, a tu pośród nich MY – GMINA BARANÓW, która wśród tych najbogatszych jest dopiero na 121

2

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

miejscu (dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Ale oprócz zasobów finansowych liczy się w tym rankingu to, jak te pieniądze wydajemy, kto z nich korzysta, na co je przeznaczamy, ile dajemy środków na inwestycje, jaki jest dochód własny, ile jest podmiotów gospodarczych, ile jest osób pracujących, jaki procent ludności objętych jest wodociągami, kanalizacją. Najwięcej punktów i tak wysokie miejsce zawdzięczamy wysokim wydatkom na inwestycje. I tu muszę podziękować moim pracownikom, którzy pomagają mi ten budżet rozplanować i wydać oraz radnym, którzy wnoszą pomysły i te cele akceptują. Ze swojej strony mogę Państwa zapewnić, że 2018 rok nie będzie gorszy w inwestycje na terenie naszej gminy, a na pewno lepszy, bo budżet Gminy Baranów w wydatkach przekroczy 55 mln zł. Bogumiła Lewandowska-Siwek wójt Gminy Baranów


Kronikarz Przy Tym Był

W piątkowe przedpołudnie (27 października) otwarto w Mroczeniu nowe przedszkole. Inwestycję realizowano dwa lata, a kosztowała ona ok. 4,5 miliona zł. 160 tys. zł czyli 3,7% kosztów inwestycji Gmina pozyskała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu „MALUCH plus”.

MRUCZUSIU, JUŻ CIĘ KOCHAMY!

Wśród zaproszonych osób obecni byli: parlamentarzyści, przedstawiciele wojewody i marszałka województwa, samorządowcy na szczeblu gminnym i powiatowym, przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, strażacy, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, projektant, generalny wykonawca, inspektor nadzoru oraz najważniejsi: dzieci wraz z rodzicami. Po uroczystym przecięciu wstęgi proboszcz parafii ks. kanonik J. Kondal pobłogosławił i  poświęcił obiekt. Kolejny punkt programu to wzruszający występ artystyczny przedszkolaków. W części oficjalnej dyrektor placówki Ilona Grząka nawiązała do historii. – Po 56 latach mamy w Mroczeniu przedszkole na miarę XXI wieku. Od dziś zapisywać będziemy kolejne karty kroniki placówki, która przez lata wypracowała szczególny klimat życzliwości i dobrej współpracy z rodzicami. Jestem przekonana, że w tym wyjątkowym przedszkolu – przedszkolu marzeń, będziemy rozwijać i pielęgnować to, co najlepsze i  najpiękniejsze z poszanowaniem wartości i tradycji. Z tego miejsca mały człowiek spod troskliwych objęć rodzica wyrusza w  wielką podróż zwaną edukacją. W zdobywaniu tych cennych doświadczeń z pewnością wspomoże dzieci ten nowoczesny obiekt

– zaznaczyła. Następnie p. dyrektor podziękowała w imieniu swoim, a także wszystkich rodziców pani Wójt, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz osobom, które przyczyniły się do powstania przedszkola. Podziękowała wszystkim osobom, które pomagały przy inwestycji. Szczególne podziękowania złożyła na ręce firmy, która tak sprawnie zrealizowała inwestycję oraz osób przy niej współpracujących. Równie emocjonalne było wystąpienie wójta Gminy Baranów Bogumiły Lewandowskiej-Siwek. – Nawet nie wiecie jak się cieszę. – Tyle wysiłku, tyle pokonanych barier, ale i tyle pasji oraz zaangażowania. Bez tej wielkiej pracy – moich radnych, moich, bo podkreślam – nie wszyscy radni chcieli tu przedszkola – wysiłku społeczności Mroczenia, determinacji pana sołtysa – ten obiekt nigdy by nie powstał. Cieszmy się więc wspólnie – zachęcała. W dalszej kolejności głos zabrali goście, którzy byli pod ogromnym wrażeniem obiektu. Po oficjalnym otwarciu przedszkola  wszyscy goście, w tym rodzice i dzieci, mieli możliwość zwiedzenia pomieszczeń. Dokumentacja projektowa sporządzona została przez firmę Studio Warsztat Mikołaj Wower z Poznania. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 793,26 m2. Bu-

dynek przedszkola przeznaczony jest do opieki dziennej dla 75 dzieci w tym 25 dzieci w wieku żłobkowym od 2 do 3 lat oraz 50 dzieci w wieku przedszkolnym. Wykonawcą całego zadania inwestycyjnego była firma MPM Development Sp. z o.o. z Namysłowa. Kwota całego zadania inwestycyjnego wynosi 4 342 235,82 zł. Gmina pozyskała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu „MALUCH plus” kwotę 160 tys. zł (staraliśmy się o 600 tys. zł). Program dedykowany jest dla dzieci w  wieku do lat 3. Dotacja stanowi 3,7% kosztów inwestycji. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Baranów. Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Inwestycyjne Janusz Rybka z Wrocławia.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

3


Kronikarz Przy Tym Był

Początek przedszkola w Mroczeniu to rok 1961. Przeniesiono je z Lasek, a pierwszym kierownikiem była Pani M. Stodólska.

Przez wiele lat przedszkole wykształciło wielu mieszkańców naszego regionu – tej pracy nie da się przecenić.

W 2015 roku zaistniała potrzeba budowy nowego żłobka i przedszkola na miarę XXI wieku więc już w 2016 r. rozpoczęto pierwsze prace.

Powierzchnia pod nowym obiektem wymagała ogromnego nakładu pracy ze względu na mocno podmokły teren.

Fundamenty pod budynkiem musiały być mocne – w końcu to będzie dom dla wielu dzieci przez kilka godzin dziennie.

Mury rosną w szybkim tempie i widoczny jest już zarys poszczególnych pomieszczeń – praca wre bez względu na pogodę.

Solidność murów sprawdzana była wiele razy. Budynek ma służyć wielu pokoleniom w przyszłości.

Zawiła konstrukcja więźby dachowej nad stołówką robi wrażenie – podziwiać ją można nawet teraz, gdyż wszystkie belki są widoczne.

Budynek jest wykańczany wewnątrz jak i na zewnątrz – nie został pominięty żaden centymetr obiektu.

Placówka nabiera barw! Malowanie ścian i montaż elementów placu zabaw świadczy o przeznaczeniu budynku. Koniec prac blisko!

27.10.2017 r. – ten dzień zostanie zapamiętany na długo. To właśnie tego dnia nowe przedszkole i żłobek zostały oficjalnie otwarte!

Z początkiem listopada swoje porządki zaprowadziły już dzieci. Uśmiechy na twarzach i wesoły gwar świadczą o wszystkim.

4

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Spacerkiem po Gminie

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

POŻEGNANIE Z KOCIMI ŁBAMI

Ależ gnało się na boisko po tej ulicy. Na Juszczaka diabelsko telepało na kocich łbach. Teraz przyszedł czas na ich pożegnanie.

Urząd Gminy w Baranowie zakończył przyjmowanie wniosków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, które można było składać od kwietnia br. O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości, gdzie nie planuje się w  najbliższym czasie budowy, bądź rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tj. Joanki, Feliksowa, Marianki Mroczeńskiej, Żurawińca, Justynki, Grębanina Kolonii I  i II, części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej oraz Baranowa. Dofinansowanie wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości, dlatego Rada Gminy Baranów podjęła trzykrotnie uchwałę o  przekazanie środków finansowych na ten cel. Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł. Dotacje przyznawane były do czasu wyczerpania środków, według kolejności zgłoszeń. Łącznie od kwietnia tego roku na dofinansowanie przeznaczono 120  000,00 zł. Do 15 września złożono 39 wniosków.

Polna nie do rozpoznania

12 listopada w Urzędzie Gminy w Baranowie podpisano protokół odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Baranowie” wy-

konanych przez kępińską firmę „Elektromex”. Roboty budowlane obejmowały przebudowę drogi, rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę linii oświetlenia ulicznego. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 1.229.577,48 zł. Na realizację wymienionego zadania Gmina Baranów uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 77.500,00 zł. (matigo) Kronikarz Ziemi Baranowskiej

5


Kronikarz Wśród Projektów Trwają prace nad koncepcją rewitalizacji centrum Baranowa. - Mamy nadzieję że za trzy lata będzie to nasza piękna wizytówka i jedno z najładniejszych miejsc w regionie. O jego ostatecznym kształcie wciąż mogą zdecydować mieszkańcy całej Gminy. Czekamy na opinie i pomysły – zachęca wójt Baranowa.

ZAPROJEKTUJMY CENTRUM KULTURALNE GMINY Atrakcyjne miejsce do zamieszkania Trzy ostatnie dekady to dla naszej Małej Ojczyzny czas radykalnych przemian. Z miejsca peryferyjnego i zaniedbanego, o mocno ograniczonych aspiracjach, Baranów jako gmina stał się atrakcyjnym „miejscem do zamieszkania”. Nowe szkoły, sale gimnastyczne, przedszkola i żłobki, drogi, place zabaw, siłownie zewnętrzne czy ścieżki rowerowe, to mocny argument dla tych, którzy szukają takiego właśnie miejsca. – Realizujemy zarówno duże inwestycje, jak i te niewielkie w poszczególnych sołectwach. Staramy się również wyznaczać takie kierunki działań, które pomogą mieszkańcom po prostu lepiej żyć – wylicza wójt Gminy Baranów. W najbliższym czasie nasza Gmina przystąpi do konkursu, którego celem jest rewitalizacja czyli odnowienie społeczno-kulturalnego wizerunku Gminy. – Połączymy inwestycje w infrastrukturę oraz ludzi – uzupełnia nieco zagadkowo.

Nie uszczęśliwiać na siłę – Nie zamierzamy uszczęśliwiać ludzi na siłę i projektować czegoś, co kłóciłoby się z ich

Rewitalizacja (łac. re-+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie). W języku polskim pojęcie rewitalizacji nadużywane bywa jako nazwa wszelkich remontów, adaptacji, modernizacji. Tymczasem pojęcie to odnosi się do działań podejmowanych w dużej skali (dzielnica, część miasta) i w odniesieniu do wielu płaszczyzn funkcjonowania przestrzeni miejskiej (architektonicznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej itp). Dlatego błędem jest określanie mianem rewitalizacji np. przebudowy lub adaptacji pojedynczego budynku, lub remontu części miasta (placu, ulicy) mającej wyłącznie charakter budowlany, nawet jeśli przyjmowane jest założenie, że same działania budowlane mogą przynieść wielopłaszczyznowe skutki. Rewitalizacja mylona jest z pojęciami takimi jak: remont czy modernizacja. Są to działania, które mogą składać się na rewitalizację, lecz jej nie zastępują.

6

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

potrzebami. To mieszkańcy w trakcie konsultacji wskazali m.in. problem braku w naszej Gminie miejsc integracji różnych grup wiekowych – od dzieci po seniorów. I tak powstała idea stworzenia centrum kulturalnego Gminy. Miejsca, z którego mieszkańcy będą dumni, gdzie każdy będzie chciał przyjść, zatrzymać się na chwilę, odpocząć, porozmawiać, wymienić się poglądami, poczytać prasę, zagrać w szachy, czy play station przy

kawie albo herbacie. Miejsca, które będzie tętniło życiem od rana do wieczora. Chcemy, by to nowo projektowane miejsce nie było obojętne dla lokalnej społeczności, by łączyło, a nie dzieliło mieszkańców sołectw tworzących Gminę Baranów. Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnego miejskiego placu wielofunkcyjnego, służącego do rekreacji, wypoczynku, pikników rodzinnych, festynów, imprez okolicznościowych, miej-


Kronikarz Wśród Projektów cji; pomieszczenie do pracy indywidualnej lub w małej grupie z interaktywną podłogą i dwoma stanowiskami, które mogą być wykorzystane do różnego rodzaju edukacji.

Stary człowiek i może! Pamiętacie pomysł zagospodarowania parteru na potrzeby seniorów? Dom Seniora umożliwi spotkania młodych i starszych, ma za zadanie nauczyć nas szacunku i niesienia pomocy osobom starszym, konfrontować różne spojrzenia, wymieniać się wiedzą i umiejętnościami. Projekt ten przewiduje utworzenie: strefy TV, komputerowej, wypoczynkowej, sali ćwiczeń ruchowych z urządzeniami takimi jak rowery, drabinki, kabiny do ćwiczeń, rotory, szatni, pokoju zabiegowego, jadalni, kuchni i pomieszczeń socjalnych. Cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoże w tym winda! Obsłuży ona również urząd gminy.

Spacerowe aleje i amfiteatr na dachu? Ważną częścią projektu jest zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku starej szkoły. W tym celu obiekt ten zostanie rozbudowany. Może tu znaleźć miejsce pawilon handlowo-gastronomiczny, który stanie się przedłużeniem powierzchni placu. Dach pawilonu stanie się przestrzenią publiczną z siedziskiem o charakterze amfiteatru. Na nowym rynku zaprojektowane zostaną ciągi piesze, pełniące funkcję spacerową. Wśród istniejącej zieleni wysokiej i niskiej projektuje się aleje artystyczne, wzdłuż których na betonowych ściankach mogą być prezentowane plakaty lub obrazy. Przy ulicy znajdzie się również ciąg pieszy oraz dodatkowe miejsca postojowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, obsługujące dom seniora, galerię i bibliotekę. sca uczącego historii, patriotyzmu, miejsca kształtującego estetykę – ujawnia szczegóły projektu wójt Baranowa.

Wyobraź sobie… 30 czerwca 2019 r. stara szkoła opustoszeje. Co powiedzielibyście na centrum kulturalno-oświatowe w tym miejscu? Budynek zostanie podzielony na trzy strefy. Pierwsza (parter), to strefa dziennego pobytu dla osób starszych. Druga, ogólnodostępna, z biblioteką, czytelnią i galerią (część parteru i  pierwszego piętra). Trzecia (na poddaszu), to pomieszczenia biurowe. A co powiecie na

Baranowską Izbę Pamięci? Przecież istnieje mnóstwo pamiątek świadczących o naszej dumnej historii. Nadążacie? Biblioteka, która umożliwia dostęp do szeroko pojętych mediów (prasa, internet, multimedia), miejsce w którym organizowane będą wystawy, spotkania, zajęcia dla dzieci, seniorów, pokazy filmowe, koncerty. A gdyby ją też podzielić na strefy? – cichą – czytelnię; komputerową – z wydzielonymi stanowiskami; głośną – bibliotekę, z księgozbiorem dla dorosłych i młodzieży; pracownię plastyczną, literacką czy teatralną. Strefę dla dzieci, zaprojektowaną z myślą o dobrej zabawie oraz eduka-

Czekamy O tym, czy tak będzie wyglądać centrum naszej Gminy już za trzy lata, zdecydują mieszkańcy, ale Wójt obawia się, czy nie uszczęśliwi ich na siłę. Frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych nie była, delikatnie mówiąc, przekonująca. Łatwo w takiej sytuacji o niezbyt odkrywczy wniosek, że najłatwiej i najlepiej nie robić nic. – Nie, nie, to fałszywy wniosek – broni swojej koncepcji wójt Baranowa. I zachęca, byście podzielili się z nami swoją opinią i pomysłami. (kk)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

7


Po Godzinach 14 PAŹDZIERNIKA KGW GRĘBANIN ŚWIĘTOWAŁO SWOJE 75 LECIE DZIAŁALNOŚCI Na uroczystości nie zabrakło przewodniczącego Rady Gminy Baranów z radnymi, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kępnie, przedstawicieli instytucji i zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich. Od wszystkich popłynęły życzenia z okazji tak wspaniałego jubileuszu. Życzenia złożył też przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Baliński oraz członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Michał Błażejewski. Podczas spotkania obejrzeć można było wystawę przedstawiającą działalność grębanińskiego Koła. Program artystyczny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Grębaninie.

Jubileusz KGW w Grębaninie Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w miejscowej kaplicy. Po niej uroczystości przeniosły się do sali wiejskiej. Gości powitała przewodnicząca Koła Teresa Jerzyk. Przedstawiła też krótki rys historyczny. Pierwszą przewodniczącą była Jadwiga Cizot. Po niej

liczy 30 osób. – Organizujemy coroczne spotkania opłatkowe, z okazji Dnia Kobiet, wieczorki sylwestrowe. wspólnie z Radą Sołecką organizujemy dożynki wiejskie oraz parafialne – wylicza Teresa Jerzyk. Osobom zasłużonym na przestrzeni lat przewodnicząca

DH TADEUSZ SZLEZYNGER 28.10.1937–09.10.2017 9. 10. 2017 r. pożegnaliśmy Tadeusza Szlezyngera – Strażaka, Sołtysa, Społecznika.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! Tadeusz Szlezynger wstąpił w szeregi OSP Joanka w 1964 roku. Rok później powierzono Mu funkcję sekretarza OSP. Od stycznia 1972 roku do ostatniej chwili życia był prezesem tej jednostki. Z chwilą powstania zarządów gminnych został wybrany na prezesa i tę funkcję pełnił do czerwca 2011 r. Na zjeździe w 2011  roku nadano Mu godność Honorowego Prezesa Zarządu Gminnego OSP. Przez wiele lat był członkiem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w  Kępnie. Jego praca na rzecz pożarnictwa została nagrodzona w  następujący sposób: • 1980 r. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, • 1984 r. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, • 1988 r. Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa • 1995 r. Złoty Znak Związku, • 2007 r. Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza, • 2011 r. Honorowa Odznaka Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego „SEMPER VIGILANT”

Tadeusza Szlezyngera odznaczono:

• 1970 r. Brązowym Krzyżem Zasługi • 1977 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi • 1984 r. Złotym Krzyżem Zasługi • 2003 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Koło prowadziła Cecylia Szubert. Do roku 1986 przewodniczącą była Zofia Sibińska. W latach 1986-2009 miejscowemu Kołu przewodniczyła Stefania Kamińska. Od 2009 funkcję tę pełni Teresa Jerzyk. Obecnie Koło

wręczyła podziękowania. Wyróżnienia otrzymały: Stefania Kamińska, Bożena Sordyl, Maria Hodyjas, Michalina Domagała, Anna Berska, Anna Stasiak, Ewa Stasiak, Helena Rudnik, Maria Szubert i Stanisława Dziergwa.

28 października odbyło się w Niemczech spotkanie z Komendantem Oddziału Maltańskiej Służby Medycznej w Hovelhof – Karlem - Heinzem Liebem.

Przyjacielska wizyta Wójt Gminy Baranów wraz z Kierownikiem Referatu Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji, udały się jego zaproszenie do Salzkotten, celem omówienia dalszej współpracy. W spo-

8

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

tkaniu uczestniczył także Zastępca Komendanta Oddziału – Franz Kudak, który jest Polakiem od dawna zamieszkującym tereny niemieckie i stale związanym ze służbą maltańską. Przypomnijmy, iż organizacja Maltańska Służba Medyczna niesie pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Wyraziliśmy wspólnie chęć dalszej współpracy, omówiliśmy możliwości pomocy, poinformowaliśmy o naszych planach dotyczących rozwoju gminy w różnych kierunkach, pomocy rodzinom potrzebującym, seniorom oraz dzieciom i młodzieży. Szukamy dobrych rozwiązań w obecnej rzeczywistości wspólnej współpracy. Na pewno jesteśmy otwarci na propozycje, nowe pomysły i rozwiązania dla dobra naszej gminy i rozwoju organizacji – służby maltańskiej – skomentowała spotkanie wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek.

Tadeusz Szlezynger wyróżniał się również pracą społeczną w różnych organizacjach. Przez długie lata był Prezesem Zarządu Banku Ludowego w Kępnie, a później członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie. Od 1999 roku przez trzy kadencje był radnym Rady Powiatu w Kępnie. 01.03.1968 r. – 31.12.1972 r. – Prezydium Gromadzkiej Rady Nadzorczej (Mroczeń). 01.01.1973 r. – 30.04.1996 r. – praca w Urzędzie Gminy w Baranowie. Od 1990 roku do 1998 roku Radny Rady Gminy w Baranowie, w kadencji 1994–1998 Przewodniczący Rady Gminy w Baranowie. Sołtys wsi Joanka od 1999 roku do 2015 roku.


Po Godzinach

Żelazne, Diamentowe, Szmaragdowe i Złote Gody w Gminie Baranów 10 października 2017 r. w Baranowie miała miejsce wyjątkowo podniosła uroczystość jubileuszowa. Siedemnaście par zamieszkujących gminę Baranów, związanych przed laty ślubną przysięgą, obchodziło jubileusz żelaznych, diamentowych, szmaragdowych oraz złotych godów małżeńskich. Z tej okazji w budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami. Przybyłych gości powitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sylwia Adamska, która wraz z Wójtem Gminy Baranów Bogumiłą Lewandowską-Siwek oraz Przewodniczącym Rady Gminy Marianem Kremerem, skierowali do Jubilatów słowa uznania za wiele lat spędzonych wspólnie, oraz życzyli dobrego zdrowia, nieustającej pogody ducha, wiele spokoju, zadowolenia

z każdego wspólnie przeżytego dnia, w otoczeniu najbliższej rodziny, jak również doczekania kolejnych pięknych jubileuszy. Pary obchodzące 50 lat Pożycia Małżeńskiego zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 sierpnia 2017r. Po złożeniu życzeń ksiądz Dariusz Woźniak, proboszcz parafii na Muratorze pobłogosławił zgromadzonych Jubilatów. Po krótkiej modlitwie został wzniesiony uroczysty toast. Przy wspólnym poczęstunku dostojni Jubilaci mogli powspominać swoje wspólnie przeżyte lata i życzyć sobie wzajemnie kolejnych pięknych rocznic. Podczas uroczystości obecni byli również ks. Kan. Jerzy Kondal, Sekretarz Gminy Ilona Skiba oraz Skarbnik Gmi-

ny Marzena Żłobińska. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Wszystkim dostojnym Jubilatom życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat. (syla)

Jubileusze obchodzili Państwo: 65-lecia pożycia małżeńskiego Władysława i Jan Urbańscy

60-lecia pożycia małżeńskiego Krystyna i Stefan Gruszkowie

55-lecia pożycia małżeńskiego Janina i Kazimierz Kwijasowie Maria i Józef Poślednikowie Zofia i Jan Poźniakowie

50-lecia pożycia małżeńskiego Krystyna i Bronisław Berscy Agnieszka i Erhard Bieńkowie Kazimiera i Idzi Kalisowie Marianna i Zygmunt Kasprzakowie Maria i Czesław Lenartowie Elżbieta i Zbigniew Markowscy Krystyna i Jan Mrulowie Maria i Bernard Niwowie Jadwiga i Czesław Poszwowie Maria i Kazimierz Rabiegowie Łucja i Zygmunt Sadurowie Agnieszka i Stanisław Salamonowie

Jubilaci obchodzący urodziny we wrześniu i październiku 2017 r. (powyżej 80 lat)

98 lat (ur. 1919 r.)

Kazimierz Hadryś – Baranów

91 lat (ur. 1926 r.)

Wacław Kulak– Mroczeń

86 lat (ur. 1931 r.)

Edward Rzeźniczak – Żurawiniec Jan Stryjakiewicz – Grębanin Teresa Trzmiel– Grębanin Kolonia Druga

85 lata (ur. 1932 r.)

89 lat (ur. 1928 r.)

Jadwiga Albert – Żurawiniec Jadwiga Sroka – Słupia pod Kępnem

88 lat (ur.1929 r.)

Marianna Błoch – Baranów Edward Kucharzak – Młynarka

Teresa Hełka – Grębanin Edmund Żurecki – Łęka Mroczeńska Irena Tomaszek– Marianka Mroczeńska

87 lat (ur.1930 r.)

Maria Czarnasiak – Mroczeń Wiktoria Haglauer – Joanka Teresa Hełka – Donaborów Bernarda Kobza – Mroczeń Jadwiga Kokot – Donaborów Edward Trąpczyński – Baranów

84 lata (ur. 1933 r.)

81 lat (ur.1936 r.)

Edmund Rak – Słupia pod Kępnem

80 lat (ur.1937 r.)

Genowefa Drobina – Słupia pod Kępnem Józef Gąszczak – Słupia pod Kępnem Teresa Grzesiak – Słupia pod Kępnem Sabina Jańska – Grębanin Marianna Mejza – Grębanin Wacław Wawrzyniak – Słupia pod Kępnem

83 lata (ur.1934 r.)

Gertruda Drożdż – Donaborów Edmund Giebel – Słupia pod Kępnem Marianna Gruszka – Słupia pod Kępnem

82 lata (ur.1935 r.)

Krystyna Gumna – Baranów Krzysztof Jasiński – Baranów Helena Konarska – Baranów

Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą we wrześniu i październiku.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

9


Kronikarz Na Salonach 29 października za sprawą grupy teatralnej „Echo Pałacu”, czyli uczniów Szkoły Podstawowej w Mroczeniu, przenieśliśmy się do starożytnej Grecji, by na nowo odczytać losy mitycznej Antygony.

„ECHO PAŁACU” WYSTAWIŁO „ANTYGONĘ”

Z uznaniem trzeba stwierdzić, że „Echo Pałacu” z Mroczenia nie boi się artystycznych wyzwań. Młodzież sięga śmiało po wielką klasykę teatralną. Najpierw po Szekspira, a teraz po Sofoklesa. Tym razem uczniowie działający w szkolnym teatrze „Echo Pałacu” wystawili „Antygonę”. Spektakl w reżyserii Joanny Gruszki i Elżbiety Ilskiej został znakomicie przyjęty przez liczną publiczność, którą tworzyli przedstawiciele samorządu gminnego, rodzice i przyjaciele. „Antygona” w wersji „Echa Pałacu” to ciekawa próba przełamania klasycznej konwencji. Reżyserki i aktorzy np.

znacznie uwspółcześnili chór – komentatora zdarzeń. Widzowie zobaczyli też wielu nowych adeptów teatralnego wtajemniczenia. W przedstawieniu pojawiła się spora grupa nowych talentów z klas siódmych, a więc najmłodszych uczniów szkoły. W tytułową bohaterkę wcieliła się Wiktoria Zychla. Świetne kreacje stworzyły też Milena Winiarska (Kreon) oraz Alicja Kaźmierczak (Ismena). Publiczność nagrodziła twórców spektaklu niekończącym się aplauzem. „Echo Pałacu” przymierza się do kolejnej premiery, którą zobaczyć będzie można w styczniu. (ems)

Piątek, 13 października nie był w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczeniu dniem pechowym ani ponurym. Uśmiechów na twarzach członków społeczności szkoły nie brakowało, gdyż świętowano Dzień Edukacji Narodowej.

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI ŚWIĘTOWALIŚMY W MROCZENIU Gminna uroczystość DEN rozpoczęła się częścią oficjalną, podczas której powitalne słowo do zgromadzonych licznie gości skierował dyrektor SP w Mroczeniu pan Andrzej Tyra. Wójt Gminy Baranów pani Bogumiła Lewandowska-Siwek, przewodniczący Rady Gminy pan Marian Kremer oraz ks. Jerzy Kondal – proboszcz parafii Baranów – złożyli pedagogom oraz pracownikom obsługi szkół najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Podczas obchodów DEN 7 nauczycieli z naszej gminy: Lidia Wojciechowska (ZS w Donaborowie), Alojzy Piasecki (ZS w  Donaborowie), Anna Gembala (ZS w Baranowie), Gabriela Oleś (ZS w Łęce Mroczeńskiej), Romana Rosielewska (ZS w Słupi pod Kępnem), Małgorzata Mikoś (SP w Mroczeniu) i  Kinga Maciejewska (SP w Mroczeniu) otrzymało nagrody Wójta Gminy Baranów

10

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

za wzorową pracę. 9 wyróżniających się nauczycieli oraz 4 pracowników administracji i obsługi SP w Mroczeniu zostało nagrodzonych przez Dyrektora p. Andrzeja Tyrę. Młodzież klas IIb i IIIa wraz z wychowawczyniami p. Kingą Maciejewską i p. Małgorzatą Mikoś oraz p. Urszulą Barteczką przygotowała dla

zgromadzonych gości wspaniałą część artystyczną pod hasłem „Na backstage`u” czyli „Za kulisami”. Nastolatkowie zademonstrowali swoje muzyczne talenty, zaprezentowali umiejętności taneczne i recytatorskie, a podczas humorystycznego skeczu rozbawili widzów do łez.


Kronikarz Zagląda do… Nowej Szkoły 1 września 2017 r. Gimnazjum w Mroczeniu stało się szóstą szkołą podstawową w naszej Gminie. – 122 uczniów dwóch ostatnich klas gimnazjalnych ukończy naukę wg odrębnego programu, natomiast 67 siódmoklasistów codziennie dowozimy do nowej dla nich szkoły – tłumaczy wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek. Takie rozwiązanie to eksperyment i jednocześnie ewenement w skali całego regionu. W murach jednej szkoły zgromadzono wszystkich potencjalnych gimnazjalistów z całej Gminy. Dla każdego z nich nowa szkoła ma ofertę rozwoju. Do kół zainteresowań zapisali się wszyscy. Efekt jest taki, że już jesienią sportowcy tej szkoły zdominowali wszystkie rozgrywki w skali powiatu, a np. grupa teatralna „Echo Pałacu” wystawiła Antygonę.

MROCZEŃ WYSOKO ZAWIESIŁ POPRZECZKĘ – Nie jest tak, że wspomniane koła zainteresowań wymyśliliśmy ad hoc – w lipcu czy sierpniu, a sukcesy sportowe to jakieś pojedyncze przypadki. Moja szkoła od kilku lat zmienia oblicze. Staramy się, by młodzież mogła wybrać najlepsze dla siebie pole do samorealizacji. Mamy więc świetny zespół muzyczny „Wężyk Band”, rewelacyjną grupę aerobiku Mrodance. Ambitna trupa teatralna „Echo Pałacu” wystawia nie tylko wielką klasykę – Szekspira czy Sofoklesa, ale i własne sztuki. Co roku we współpracy z KGW organizujemy wspaniały „Festiwal Smaku”. Oczywiście nie zapominamy o naukowych kołach zainteresowań. Bez pomocy nie zostawiamy również tych, którzy słabiej radzą sobie np. z matematyką. Stworzyliśmy dla tych uczniów zespoły wyrównawcze. No i  wreszcie sport. Przypomnę, że trzy lata temu utworzyliśmy klasy o profilu sportowym dla dziewcząt i chłopców (siatkówka i piłka nożna). Teraz zbieramy owoce świetnej pracy naszych nauczycieli wychowania fizycznego. Chciałbym podkreślić, że nowe oblicze naszej szkoły to efekt wspaniałej pracy całego grona pedagogicznego – objaśnia dyrektor Andrzej Tyra.

Koło języka angielskiego. Na zajęcia uczęszcza 12 uczniów klas VII – 8 dziewcząt i 4 chłopców. Kółko chemiczne. Na zajęcia uczęszcza 13 uczniów klas VII – 5 dziewcząt i 8 chłopców. Szkolny Klub Europejski. Do Szkolnego Klubu Europejskiego należy 2 uczniów klas VII – 2 dziewczęta i 0 chłopców. Zespół profilaktyczny (PaT – profilaktyka a ty). Do zespołu PaT należy 9 uczniów klas VII – 9 dziewcząt i 0 chłopców. Koło plastyczne. Do Koła należy 3 uczniów klas VII – 2 dziewczęta, 1 chłopiec. W różnych formach zajęć pozalekcyjnych uczestniczy 67 uczniów klas VII (wszyscy uczniowie klas VII). W jednych zajęciach – 13 uczniów, w dwóch zajęciach – 19 uczniów,

w trzech zajęciach – 19 uczniów, w czterech zajęciach – 12 uczniów, w pięciu zajęciach – 4 uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Mroczeniu realizowane są projekty w których biorą udział uczniowie klas VII szkoły podstawowej i II, III gimnazjum: 1. 500 lat Reformacji. 2. Maxwell – czym jest światło? 3. Rok 2018 – rok praw kobiet 4. Adventure with English – przygoda z angielskim 5. Józef Konrad Korzeniowski czy Joseph Conrad? 6. Teoria Darwina – co o tym sądzisz? 7. Tadeusz Kościuszko – 200 rocznica śmierci. 8. Czy matematyka musi być nudna? (es)

Zajęcia pozalekcyjne dla klas VII w roku szkolnym 2017/2018 SKS. Na zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego uczęszcza 31 uczniów klas VII – 16 dziewcząt i 15 chłopców. Teatr „Echo Pałacu”. Na zajęcia grupy teatralnej uczęszcza 28 uczniów klas VII – 23 dziewczęta i 5 chłopców. Koło kulinarne. Na zajęcia uczęszcza 18 uczniów klas VII – 6 dziewcząt i 9 chłopców. Zespół taneczny „Mrodance”. Na zajęcia uczęszcza 16 uczniów klas VII – 16 dziewcząt i 0 chłopców. Zespół muzyczny. Na zajęcia uczęszcza 9 uczniów klas VII – 9 dziewcząt i 0 chłopców. Koło matematyczne. Na zajęcia uczęszcza 10 uczniów klas VII – 4 dziewczęta i 6 chłopców. Zajęcia wyrównawcze z matematyki. Na zajęcia z matematyki uczęszcza 16 uczniów klas VII – 11 dziewcząt i 5 chłopców. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Na zajęcia uczęszcza 4 uczniów klas VII – 2 dziewczęta i 2 chłopców. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

11


I Kronikarz Tam Był… Czy wiecie co łączy AC/DC, Bon Jovi, Metallicę, G`n`Roses, Scorpions, Pink Floyd, Michaela Jordana…a nawet Jana Pawła II? Otóż platynowe lub złote reliefy wykonane przez Zdzisława Chico Mikołajczaka. W poniedziałek, 30 października, z tym niezwykłym artystą spotkali się w Baranowskiej Chacie uczniowie naszych szkół.

WIARA W SIEBIE I SZCZYPTA SZCZĘŚCIA Znany na całym świecie kępnianin przybliżył tajniki swojej pracy, nie ukrywał też prawdy o meandrach kariery. Z pasją opowiadał o swoich zainteresowaniach i gustach muzycznych. – Trzeba być dobrym w tym, co się robi, wierzyć w siebie, solidnie pracować, no i oczywiście mieć trochę szczęścia. Zachować własną osobowość, nie zapominać o szacunku i uznaniu dla innych – podkreślał. Nasz Gość długo i wyczerpująco odpowiadał na pytania zafascynowanej jego opowieścią młodzieży. Po wszystkim chętnie rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Chico, kępnianin z  urodzenia, od 1983 r. mieszka i tworzy w Niemczech. Wykonuje prace na zlecenie wytwórni fonograficznych, zespołów i czasopism muzycznych oraz osób prywatnych. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. (es)

SEKRET CHICO NA DZIEŁO SZTUKI

Większość moich prac ma rozmiary dawnych płyt analogowych – 30 cm x 30 cm. Do stworzenia reliefu wykorzystuję keramin i keraquick, stosowana przeze mnie technika poprzez patynowanie umożliwia nadanie każdemu odlewowi metalicznego efektu srebra, brązu, miedzi bądź platyny. Z formy matki wykonuję dowolną liczbę ściśle limitowanych i numerowanych kopii. Gotowy relief oprawiam w drewnianą ramę.  Platynowe, złote awardy z  mojej ręki  posiadają takie gwiazdy jak np. Metallica, Bon Jovi, Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, AC/DC... i wiele innych. Moją ulubioną pracą jest relief wykonany dla Naszego Ojca Świętego, Jana Pawła II, z okazji  25-lecia pontyfikatu.  Praca ta pozostała w zbiorach watykańskich.

W ramach projektu pn. „Stary człowiek i może” w naszej Gminie zorganizowano zajęcia z nordic walking dla osób powyżej 60 roku życia. Pierwsze zajęcia odbyły się 22 września w Donaborowie.

Nordic Walking dla aktywnych seniorów

Wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą przekazała seniorom Elżbieta Zaremba – trenerka nordic walking. Podczas kolejnych zajęć seniorzy dowiedzieli się jak wykonywać ćwiczenia rozgrzewające przed marszem oraz rozciągające na koniec zajęć, a co najważniejsze otrzymali wskazówki dotyczące prawidłowej techniki nordic walking, dzięki czemu można spalić do 40% więcej kalorii niż w przypadku zwykłego marszu. Szczególne zainteresowanie warsztatami wykazały panie z Donaborowa. Cieszymy się, że przeprowadzone zajęcia choć dla części uczestników stały się inspiracją do kontynuowania przygody z nordic walking. Realizowany przez Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów projekt dofinansowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. (maf)

NA ZDROWIE W środę 11 października w Baranowskiej Chacie, odbyło się spotkanie z dietetykiem Dominiką Parzonką. Spotkanie dot. m.in. wprowadzenia prawidłowych zasad żywienia do codziennego jadłospisu, zasad interpretacji składu produktów spożywczych.

12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Mamy nadzieję że zdobyta wiedza wpłynie pozytywnie na zdrowie i samopoczucie uczestników spotkania. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.


W Kronikarskim Notatniku

SPOTKANIE Z KAZIMIERZEM SZYMECZKO 19 października w Bibliotece w Mroczeniu gościł Kazimierz Szymeczko – autor książek dla dzieci i młodzieży. Wśród uczestników spotkania byli uczniowie szkół z Baranowa i Donaborowa. Na początku spotkania pisarza oraz dzieci przywitała dyrektor biblioteki – Edyta Lesiak, a następnie gość w kilku zdaniach się przedstawił. Jego pierwszy literacki tekst ukazał się w 1996 roku w „Guliwerze”, a potem publikował już opowiadania i książki. Kazimierz

INFORMACJA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie informuje o utworzeniu grupy wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu i narkotyków. Osoby chętne do pracy w grupie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 62 78 10 414 lub osobiście w GOPS w Baranowie ul. Rynek 21, 63-604 Baranów.

Szymeczko jest autorem popularnych książek dla dzieci i młodzieży, opowiadań, tekstów w podręcznikach szkolnych i reklamach radiowych. Polonista, bibliotekarz i pasjonat historii. Dalsza część spotkania przebiegała już w formie rozmowy – dzieci zadawały pytania. Pytały m.in. o to ile książek napisał, co robi oprócz pisania, co go skłoniło żeby zostać pisarzem, a także o to, co robi w wolnym czasie. Pisarz ze sporą dozą humoru odpowiadał

na każde pytanie, prowadząc żywy dialog z publicznością. Przy okazji pokazywał swoje książki, w tym: serię „Zdarzyło się w Polsce”, Sprawa dla rozsupływacza”, „Kopidoł i Kwiaciareczka”, „Tetrus” „Pościg za czarną Hondą”, „A to historia”. Jak podczas każdego spotkania autorskiego na koniec dzieci ustawiły się w kolejce po autograf. Książki Kazimierza Szymeczko znajdują się w zbiorach biblioteki w Baranowie, Mroczeniu i Słupi.

Profilaktyka oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi to główne zadania Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. GKRPA poprzez różne działania stara się zapobiegać oraz niwelować skutki jakie niesie ze sobą problem uzależnienia od alkoholu.

PROFILAKTYKA I TURYSTYKA W dniach 30.09.-01.10.2017 r. zorganizowano wycieczkę integracyjno-warsztatową do Kudowy–Zdroju i Wrocławia. Podczas dwóch dni, uczestnicy połączyli wypoczynek z aktywnym udziałem w warsztatach psychoedukacyjnych z zakresu problematyki alkoholowej. Oprócz zajęć warsztatowych dla rodziców i dzieci, zwiedzono: „Błędne skały”, Kudowę–Zdrój wraz z Parkiem Wodnym oraz „Hydropolis” i wrocławskie „Afrykarium”. Do

kolejnych działań GKRPA, oprócz comiesięcznych konsultacji, można zaliczyć dofinansowanie kolonii letnich oraz finansowanie półkolonii. Komisja wspiera też finansowo różnorodne działania profilaktyczne, jakie proponują szkoły. Nową inicjatywą, jaką planuje podjąć baranowska GKRPA, jest założenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych z terenu Gminy Baranów. Agnieszka Sitek

DAR ŻYCIA

22 października po raz kolejny z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie zorganizowana została zbiórka krwi w Szkole Podstawowej w Baranowie. Zarejestrowało się 50 osób, a krew oddało 46 honorowych krwiodawców. W czasie akcji udało zebrać się ponad 20 litrów krwi. Wśród krwiodawców rozlosowano nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Baranów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję honorowego oddawania krwi. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

13


Sportowe Okruchy „Skrzat” to najmłodsza piłkarska kategoria wieka. Obejmuje siedmio i sześciolatków (2010-2011). W piątkowy wieczór 20 października na baranowskim Orliku skrzaty z powiatu kępińskiego walczyły o awans do finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Tymbarka. W zawodach wzięły udział trzy zespoły (UKS „Pionier” Baranów, „Strażak” Słupia, „Marcinki” Kępno). Z tej rywalizacji zwycięsko wyszły kępińskie Marcinki. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale, wszystkie teamy – piękne dyplomy, a najlepsze zespoły – okazałe puchary. Nagrody ufundował Wójt Gminy Baranów.

SKRZATY W BLASKU JUPITERÓW Wszystkie mecze były bardzo zacięte i obfitowały w mnóstwo emocji. Kibice dostroili się do poziomu rozgrywek i gorąco oklaskiwali najładniejsze akcje. Dwa pierwsze spotkania zakończyły się bezbramkowymi remisami. O ostatecznej kolejności decydował więc trzeci mecz turnieju, w którym gospodarze,

piłkarze UKS „Pionier” Baranów, zmierzyli się z kępińskimi „Marcinkami”. I tu również do przerwy był bezbramkowy remis. Rozstrzygnięcie nastąpiło tuż przed ostatnim gwizdkiem. Dwa gole Jasia Wyrzykowskiego dały „Marcinkom” upragniony awans. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe

medale, wszystkie teamy – piękne dyplomy, a najlepsze zespoły – okazałe puchary. Nagrody ufundował Wójt Gminy Baranów. Wspomnieliśmy już, ze imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera. Piłkarskie zmagania skrzatów toczyły się w blasku jupiterów, a trybuny falowały emocjami. Organizatorzy nie zapomnieli również o gorącej herbatce (40 litrów!) oraz paróweczce dla piłkarzy. Kibiców namawiamy, by odnotowali nazwiska chłopców, którzy tego dnia zdobyli uznanie w oczach kolegium trenerskiego i sędziowskiego. Jesteśmy pewni, że o Adasiu Lenorcie (najlepszy bramkarz. UKS „Pionier” Baranów), Jasiu Wyrzykowskim (najlepszy strzelec. „Marcinki” Kępno), Oliwierze Żłobińskim (Najlepszy zawodnik. „Strażak” Słupia) usłyszymy jeszcze niejeden raz. Warto podkreślić, że cała trójka pierwsze piłkarskie kroki stawiała w Baranowie. (es)

W poniedziałek 20 października w kępińskiej hali KOSiR rozegrano Mistrzostwa Gminy Baranów w Futsalu w kategorii szkół podstawowych. W turnieju triumfowali piłkarze z Baranowa.

MISTRZOWIE W FUTSALU MARZĄ O WŁASNEJ HALI

Podopieczni Jacka Klyty wygrali 3 z 4 meczów, jeden bezbramkowo zremisowali, strzelili 12 goli i stracili tylko jednego. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie zespoły walczyły dzielnie i ambitnie, o czym może np. świadczyć rezultat ostatniego meczu. Decydujący o remisie gol padł wraz z syreną oznaczającą koniec spotkania. Większość piłkarzy mistrzowskiego teamu z Baranowa na co dzień ćwiczy w UKS „Pionier” Baranów” – na Orliku – i marzy, by już wkrótce trenować zimą we własnej hali. Wtedy o kolejne sukcesy w futsalu będzie znacznie ła-

twiej. Bo talentu na pewno im nie brakuje. Póki co korzystamy z gościnności dyrekcji kępińskiego KOSiR-u. Turniej rozegrany na prawdziwym futsalowym boisku, z tablicą świetlną i z profesjonalną obsługą sędziowską, to dla naszych młodych piłkarzy dodatkowe fascynujące doświadczenie. A gdy jeszcze piękne nagrody – Puchary, statuetki i dyplomy – wręcza przedstawiciel władz samorządowych? – Gratuluję umiejętności, podziwiam ambicję. Życzę sukcesu w finale powiatowym – podkreślił przewodniczący Rady Gminy Baranów Marian Kremer.

Pingpongiści z Mroczenia najlepsi w rejonie kaliskim Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczeniu: Jakub Pawlak, Bartosz Górecki, Tobiasz Rabiega podczas zawodów finału rejonu kaliskiego rozgrywanych 9 listopada w Raszkowie w imponującym stylu obronili tytuł najlepszej drużyny tenisa stołowego. Po  wygraniu wszystkich poje-

14

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

dynków zespół z Mroczenia uzyskał prawo startu w finale wojewódzkim. W zawodach rejonowych grała także drużyna dziewcząt w składzie: Dagmara Zając, Joanna Makowska. Po dobrej grze i kilku udanych meczach ostatecznie zajęły X miejsce w rejonie.


Sportowe Okruchy

PIŁKARZE „LEKKOATLETYCZNY Z MROCZENIA CZWARTEK” MISTRZAMI POWIATU TYM RAZEM W ŚRODĘ W FUTSALU Kolejny duży sukces sportowy osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczeniu. Na rozgrywanych 15 listopada 2017 r. w hali KOSiR w Kępnie mistrzostwach powiatu wygrali rywalizację wśród ośmiu szkół startujących w zawodach i uzyskali awans do finałów rejonu kaliskiego. Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju został: Mateusz Dyduch. Zespół wystąpił w następującym składzie: Mateusz Gogół (bramkarz), Krystian Gruszka, Bartosz Górecki, Kacper Fojtar, Łukasz Maciejewski, Bartosz Białek, Sebastian Krawczyk, Adrian Rzepka, Tobiasz Rabiega, Szymon Skiba. Trenerem drużyny jest Jerzy Moś.

Od roku sportowcy z naszych szkół podstawowych biorą udział w tzw. „Czwartkach Lekkoatletycznych”. Zawody rozgrywane na stadionie kępińskiej Polonii gromadzą lekkoatletów ze wszystkich szkół powiatu kępińskiego oraz z Gminy Baranów i Oleśnica. Sportowa rywalizacja na bieżni, skoczni i rzutni to fragment ogólnopolskiej imprezy, którą wieńczą finały z udziałem najlepszymi zawodników w sezonie. Warunkiem jest czterokrotny udział w eliminacjach. Najlepsze wyniki można znaleźć na stronie www. czwartkila. W środę 18 października na kępińskim stadionie po raz drugi tej jesieni zameldowali się nasi lekkoatleci. Plon ich występu to 16 medali, w tym aż cztery złote!

ZŁOTO UNIHOKEISTEK

Znakomita jesienna passa sportowców ze szkoły w Mroczeniu zdaje się nie mieć końca. Tym razem złote medale i tytuł Mistrzyń Rejonu Kaliskiego wywalczyły unihokeistki. – Moje dziewczęta wygrały bardzo trudny i długi turniej. Dość powiedzieć, że finałowy mecz zaczął się przed 17.00, a z Mroczenia wyjechałyśmy tuż po godz. 8 rano. Ale dałyśmy radę. Wygrałyśmy z Gorzycami, a  więc gospodyniami mistrzostw – cieszy się Małgorzata Mikoś – trenerka złotej drużyny. Gratulacje!

Urząd Gminy w Baranowie Godziny pracy urzędu: Pn.: 10.00-18.00 · Wt.–Pt.: 8.00-16.00

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454

· Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw.sokolowski@baranow.pl · Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie · Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

15


W Kronikarskim Obiektywie

Gloria Victoribus W sobotę 11 listopada w całej Polsce obchodziliśmy 99. rocznicę Odrodzenia Ojczyzny. Uroczystości w Baranowie rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie, w asyście pocztów sztandarowych wszystkich straży pożarnych z Gminy Baranów i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz akompaniamencie Orkiestry Dętej z Dzietrzkowic, złożono kwiaty pod pomnikiem Ofiar Wojen Światowych. Następnie orszak przeszedł ulicami Rynku, by przed Urzędem Gminy wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Z okolicznościowymi przemówieniami zwrócili się do zebranych: Bogumiła Lewandowska-Siwek Wójt Gminy Baranów, Bożena Henczyca – poseł RP, Włodzimierz Mazurkiewicz – dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Maria Fikus – wnuczka powstańca

16

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

wielkopolskiego, Helena Pawlak – prezes Stowarzyszenia Seniorów Gminy Baranów. Później na wszystkich czekały liczne atrakcje. Dla ciała (strażacka grochówka, gorąca herbata i słodkie marcinki), i ducha (koncert pieśni patriotycznych). Spore zainteresowanie wzbudziła prezentacja uzbrojenia wykorzystywanego przez Armię Wielkopolską w latach 1918-1921. Na zaimprowizowanej polowej strzelnicy historycznej można było spróbować swych sił w obsłudze tej broni. Zaprezentowano również elementy historycznego umundurowania oraz wyposażenia wojsk powstańczych. Całości dopełniła prelekcja wzbogacona prezentacją multimedialną. Projekt pod nazwą „Gloria Victoribus. Ocalić od zapomnienia Powstanie Wielkopolskie” dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz nr 32  

Kronikarz nr 32  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded