__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Rewaloryzacja parku w Mroczeniu zakończona Dobiegły końca prace związane z realizacją projektu pn.: „Przyrodnicza rewaloryzacja parku przy Pałacu Feliksa hr. Wężyka w Mroczeniu”, zrealizowanego przy współfinansowaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity koszt zadania wyniósł 24 tys. zł, z czego dofinansowanie to 15 tys. zł. Prace związane z rewaloryzacją były wykonywane od września do października bieżącego roku i obejmowały: 1. usunięcie 20 drzew (klon zwyczajny 5 szt., dąb czerwony, dąb szypułkowy, jesion wyniosły 2 szt., robinia akacjowa 7 szt., klon jawor, kasztanowiec zwyczajny, wiąz, sosna pospolita); 2. prace pielęgnacyjne w obrębie koron 36 drzew; 3. wykonanie 34 nasadzeń zastępczych na terenie parku (lipa drobnolistna 5szt., dąb bezszypułkowy 3 szt., głóg 3 szt., jarząb pospolity 5 szt., cis pospolity 5 szt., klon czerwony 10 szt., kasztanowiec zwyczajny 3 szt.); 4. uprzątnięcie terenu i wywóz odpadów powstałych w wyniku wykonywanych prac.

W KRONIKARSKIM OBIEKTYWIE

Baranowski Quick Park wyłania się z ziemi

Jakie pojemniki na odpady zmieszane?

Na terenie Gminy Baranów obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów spoczywa na właścicielu tej nieruchomości. Wielkość pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela nieruchomo-

ści, jednakże dla domów jednorodzinnych zaleca się pojemniki na odpady komunalne zmieszane w kolorze grafitowym o pojemności 120 i 240 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego, spełniające wymogi bezpieczeństwa i jakości oraz posiadające atest PZH i certyfikat zgodności z Polską Normą.


RAPORT Z BUDOWY Trwają intensywne prace przy budowie kompleksu edukacyjno-sportowego w Baranowie (szkoła i hala sportowa). Czas na fundamenty!

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz nr 32 - insert  

Kronikarz nr 32 - insert  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded