__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

W NUMERZE POLECAMY: // Przy wigilijnym stole (str. 2) // Joanka, idzie nowe (str. 3)

// Stary człowiek. I może (str. 4) // Sztafeta pokoleń (str. 7)

// Mała Wiktoria śni o Mundialu? (str. 8) // Dietetyczny karp (str. 11) // Superpuchar dla Korczaka (str. 13) // Nowy harmonogram

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

Nr 15 (33) 2017

wywozu odpadów (str. 15) // Nie wolno wątpić w św. Mikołaja! (str. 16)


W Kronikarskim Zapisie

PRZY WIGILIJNYM STOLE W Gminie Baranów od wielu lat przy wigilijnym stole spotykają się przedstawiciele społeczności lokalnej. Tym razem symbolicznym opłatkiem przełamano się w Słupi pod Kępnem. 15 grudnia do świątecznego stołu zaprosiły Panie z KGW w Słupi z przewodniczącą Ireną Hełką na czele. Zanim popłynęły życzenia, zebranych olśniły jasełka w wykonaniu

2

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

dzieci z miejscowej szkoły. Po ich występie długo nie milkły zasłużone brawa. Usłyszeć można było również uczniów Antoniego Janaszewskiego oraz Zespół Słupianie. Życzenia mieszkańcom całej gminy złożyła wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek, wspominając również tych, których z nami już nie ma. Świąteczne życzenia złożył także Przewodniczący

Rady Gminy – Marian Kremer oraz przybyli na uroczystość goście: przedstawiciele minister Andżeliki Możdżanowskiej i poseł Bożeny Henczycy oraz radni powiatowi – Michał Błażejewski i Marian Górecki. Wspaniałe potrawy wigilijne przygotowane przez Panie z KGW oraz piękne kolędy cudownie wprowadziły zgromadzonych w świąteczny nastrój.


Kronikarz i Nasze Projekty Rozpoczęły się prace przy budowie nowego domu ludowego w Joance. Stary budynek został już rozebrany. Projektant przewidział wkomponowanie w nowy obiekt toalet zbudowanych w 2015 r.

JOANKA. IDZIE NOWE W Budynku znajdą się pomieszczenia dla OSP jak i te służące potrzebom domu ludowego. Obiekt zaprojektowano na planie prostokąta 22,33 x 20,11. Budynek zwieńczony zostanie wielospadowym dachem. Charakterystycznym elementem projektu jest

umieszczony w północno-zachodniej części budynku wewnętrzny dziedziniec. Budynek będzie dwukolorowy. Wartość inwestycji to 1 762 938,02 zł. Wykona ją Zakład Ogólnobudowlany Marek Wierzchołek z Kępna. Zakończenie prac nastąpi we wrześniu 2018 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

3


Kronikarz Przy Tym Był

Rewitalizacja Gminy Baranów Gmina Baranów zakończyła realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego. W dniu 29 listopada 2017 r. w „Baranowskiej Chacie” odbyła się konferencja, w czasie której przedstawiono „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Baranów na lata 2017–2023”. Zaprezentowano najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy stanu rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, a następnie zaprezentowano obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zlokalizowane w sołectwach Baranów, Joanka i Mroczeń. W czasie konferencji skupiono się na zaplanowanych projektach społecznych, inwestycyjnych i uzupełniających. W ramach rewitalizacji prowadzone będą działania mające na celu integrację mieszkańców i aktywizację różnych grup społecznych. Zadania inwestycyjne będą polegały m.in. na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe w Baranowie, „Baranowskiej Chaty”, modernizacji Domu Ludowego w Joance oraz Pałacu Wężyków w Mroczeniu. Szacuje się, że koszt wszystkich projektów wyniesie ok. 56 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina postara się uzyskać dofinansowanie w wysokości 43 mln 860 tys. zł, a z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 mln 955 tys. zł. Wkład własny z budżetu Gminy wyniesie ok. 10 mln 185 tys. zł. Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Programem Rewitalizacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranów.

A ty się nie bój seniorze Dziś szczególna okazja Namawiamy więc mili By Was porwała fantazja Tu w tym miejscu i chwili. Posłaliśmy list w zaświaty z cygarem i szklanką whiski By Ernest ożywił klimaty Bo ciągle on jest nam bliski. Patrzcie jak dzielny Santiago w morzu się mierzy z rekinem. Choć stary człowiek - odwagą I dziś porwać może dziewczynę.

4

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

By wlać w Wasze serca nadzieję Z tremą pożegnać się – z lękiem Na spółkę z Hemingwayem Proponujemy piosenkę: Choć trosk szaleje morze Choć kłębi się czasu żywioł Ku życiu ruszaj seniorze Aż się młodzi zadziwią Jakże jest ślepy i głuchy, Ten, co w nas widzi staruchy. Fantazja go w oczy bije Bo my wciąż - Carpe diem! Jakże jest ślepy i głuchy, Ten, co w nas widzi staruchy. Fantazja go w oczy bije Bo my wciąż - Carpe diem!

Bo każdy rozumie z wiekiem, jak pięknie brzmi słowo senior Dobrym wciąż być człowiekiem To wszyscy jeszcze cenią Dobrym wciąż być człowiekiem To wszyscy jeszcze cenią Bo człowiek z wiekiem ma chęci, By światem trochę pokręcić. Bo człowiek z wiekiem nie powie, Że senior to nie jest człowiek. Kto się raduje – ten żyje Czemu nie ulec radości, Gdy czas nastanie starości. Kto się raduje – ten żyje Seniorze – Carpe Diem (MS)


Kronikarz Przy Tym Był

SENIORZE – CARPE DIEM! Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów rzuciło wyzwanie stereotypowi kojarzącemu osobę starszą tylko z bezradnością i niemocą. Finałem projektu pn.: „Stary człowiek i może” był Wielki Bal Seniora. Widowiska, jakie przygotowano w piątek 24 listopada, „Baranowska Chata” długo nie zapomni. Projekt realizowany tej jesieni przewidywał różne formy aktywności. Od warsztatów artystycznych (decaupage), zajęć sportowych (nordic walking), konsultacji medycznych i dietetycznych, do wspomnianego już Balu. Chcieliśmy pokazywać, że stateczny wiek nie muszą blokować twórczej aktywności. Przecież seniorzy inicjują ciekawe przedsięwzięcia, pomagają w  rozwiązywaniu lokalnych problemów, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów – tłumaczy prezes Stowarzyszenia – Helena Pawlak. Niezwykłym wprowadzeniem w rytm zaba-

wy stanowiły „Metamorfozy”. Za tą tajemniczą nazwą stał pomysł …diametralnej odmiany. Oto pięć odważnych pań (Wiesława Przydatek, Krystyna Oleś, Joanna Nowicka, Maria Nokiel, Helena Kokot) przyjęło ofertę Atelier Urody „Staszak”, by po skrywanych tajemnicą przygotowaniach ukazać ich efekty nie tylko licznej publiczności, ale i ciekawej zmian rodzinie. Efekty przeszły wszelkie oczekiwania. Lustro przecież nie kłamie! Każda z cudownych Dam otrzymała od zachwyconego ich urodą przewodniczącego Rady Gminy w Baranowie Mariana Kremera

czerwoną różę. Następnie głos zabrała pani wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek dziękując za zaproszenie oraz życząc udanego wieczoru, po czym na ręce pani prezes przekazała kwiaty. Odczytano również życzenia od pani minister Andżeliki Możdżanowskiej oraz poseł Bożeny Henczycy. Po części oficjalnej przyszła pora na uroczysty bal, który rozpoczęty został skrzypcowym ach recitalem Jacka Klyty. Projekt Stowarzyszenia Seniorów Gminy Baranów otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

01 Decoupage

02 Spotkanie z onkologiem Kronikarz Ziemi Baranowskiej

5


Kronikarz Przy Tym Był

03 Nordic Walking

04 Warsztaty z dietetykiem

05 Wyjazd do teatru Capitol we Wrocławiu

06 Metamorfozy 6

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

07 Bal Seniora


I Kronikarz Tam Był…

JUNIORZY – SENIOROM. SZTAFETA POKOLEŃ PO MROCZEŃSKU Jeden z projektów realizowanych w Mroczeniu zasługuje na szczególną uwagę. Oto najmłodsi ustąpili nieco miejsca seniorom i przenieśli się do skrojonego na miarę XXI wieku nowego przedszkola, natomiast seniorzy z niecierpliwością czekają na zakończenie modernizacji budynku, który stanie się Klubem Seniora. Prace rozpoczęły się 29 września. Wykonawcą jest firma „Pablo” z Wieruszowa. Projekt przewiduje mi.in. budowę nowych łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, adaptację wielofunkcyjnych pomieszczeń oraz ich wyposażenie w sprzęt specjalistyczny. Termin zakończenia prac to 22 grudnia. Koszt inwestycji wynosi 112 641 zł.

Organizacje pozarządowe Na sesji 25 października 2017 roku Rada Gminy Baranów uchwałą nr XLIX/236/2017 przyjęła uchwałę „Programu Współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program w szczegółowy sposób wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu Gminy Baranów. Kwota zaplanowana na realizację zadań przez organizacje pozarządowe jest w tym roku wyższa o 20 000,00 zł i odpowiednio będzie rozdzielona na dwa priorytety: • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów – w kwocie 180 000,00 zł (w 2017 roku 160 000 zł) • Upowszechnianie kultury – w kwocie 20 000,00 zł (w 2017 roku 20 000 zł) Otwarty konkurs ofert zastał już ogłoszony, a składanie ofert trwa do 2 stycznia 2018 r. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie, pok. 200 lub za pośrednictwem poczty lub kuriera – liczy się data wpływu do urzędu. Więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy w Baranowie, stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń. Zachęcamy do zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu i składania ofert. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

7


Po Godzinach NASZA GMINA W STATYSTYCZNYM PRZEKROJU Mijający rok* z pewnością zapisze się w gminnych statystykach jako niezwykły, gdyż po raz pierwszy od bardzo dawna odnotowaliśmy przewagę nowo narodzonych dziewczynek nad chłopcami. Płeć piękna wyprzedziła brzydszą przysłowiowym rzutem na taśmę. W 2017 r. urodziło się 48 dziewczynek i 45 chłopców. Przypomnijmy, że w 2016 r. urodziło się 53 chłopców i 45 dziewczynek, w 2015 r. 54 chłopców i 32 dziewczynki. Wydaje nam się, że wójt Gminy powinien szybko podjąć decyzję o specjalnej nagrodzie dla noworodka – mieszkańca naszej gminy, który stanie się obywatelem nr 8000. Do tej granicy brakuje 62 urodzeń. W ubiegłym roku nasza Gmina liczyła 7909 mieszkańców, w tym (do 30 listopada) 7938.

BRAWO, PANNY! Na ślubnym kobiercu W roku 2017 sakramentalne tak wypowiedziały w naszej gminie 92 pary. To nieco mniej niż rok wcześniej (98). Tradycyjnie najwięcej osób decyduje się na zawarcie małżeństwa w czasie wakacji. Warto dodać, że w ubiegłym roku w baranowskim USC 12 par obchodziło swój jubileusz Złotych Godów (50 lecie pożycia małżeńskiego), 3 pary obchodziły 55 lat pożycia małżeńskiego, jedna para 60 lat pożycia małżeńskiego. Najstarsza para przeżyła razem aż 65 lat.

Franciszek i Oliwia Dla jednych wybór imienia dla dziecka jest oczywisty i związany z rodzinną tradycją, dla innych ta powinność stanowi nie lada problem. Wszak wybrane imię będzie towarzyszyło dziecku przez całe życie. Od momentu i urodzenia dziecka rodzice mają dwa tygodnie na rejestrację pociechy. W ciągu kilku dni USC dostaje ze szpitala adnotację o urodzinach. Ze statystyk wynika, że obecnie rodzice bardzo rzadko decydują się na nietypowe, niepolskie imiona, np. Samir czy Roxana. A przecież doskonale pamiętamy niegdysiejszy wysyp Jessic, Angelik czy Natanów. W ubiegłym roku do grona mieszkańców naszej Gminy dołączyli m.in., Milan i Bruno oraz Zoja i Sara. Najpopularniejsze imiona to Franciszek, Ada, i Oliwier wśród chłopców oraz Oliwia, Amelia i Julia wśród dziewczy-

nek. W ubiegłym roku w pierwszej czwórce notowaliśmy Julię, Maję, Bartosza i Filipa.

LICZBA Lp.

Albertów

Jezus Kowalski z Muratora? Teoretycznie rodzic mógłby nadać swemu synowi imię Jezus, bo polskie prawo tego nie zabrania. Jak dotąd żaden z mieszkańców naszej Gminy na to się nie zdecydował, bo imię to związane jest ze sferą sacrum. Wybierając imiona dla dzieci, kierujemy się nie tylko modą i telewizyjnymi serialami. W dobrym smaku jest sięganie do tradycji, korzeni. Ten swoisty konserwatyzm w nadawaniu imion nie pozwala nam jednak na łamanie religijnego tabu i nadawanie dzieciom imienia Jezus. Jesteśmy przekonani, że gdyby rodzice dziecka poprosili swego proboszcza, by ochrzcił je imieniem Jezus, spotkaliby się ze stanowczą odmową, bo to wbrew polskiej tradycji. Wtedy imię noszone przez dziecko mogłoby być odebrane jako rodzaj żartu, drwiny. Zamiast uczcić Chrystusa, można by zrobić dziecku krzywdę. Jednak Kazimierz Rymut w „Słowniku imion współcześnie w Polsce używanych” informuje, że w latach 80. w Polsce imię Jezus nosiła jedna osoba, a imię Jesus - sześć.

MIEJSCOWOŚĆ

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

2

0

2 1.

Baranów

1000

1039

2039 Lisiny

19

28

47 Słupia pod Kępnem

648

640

1288

2. Młynarka

47

Mroczeń

643

41

88

3.

620

1263 Feliksów

61

55

116 Grębanin

279

304

583 Grębanin Kolonia Pierwsza 4.

86

76

162 Grębanin Kolonia Druga

43

43

86 Lipka

Robert i Wiktoria? Kiedy drużyna Kazimierza Górskiego zdobyła medal mistrzostw świata, przyszłego ojca zapytano, jak da na imię dziecku, które

11

16

27 5.

6.

Jankowy

287

285

572 Łęka Mroczeńska

237

248

485 7. 8.

Donaborów

263

515 Joanka

122

132

254 Żurawiniec

9.

252

95

109

204 Justynka

23

24

47 10.

Marianka Mroczeńska

90

70

160

Mała Wiktoria z Mroczenia śni o sukcesach naszych piłkarzy na rosyjskim mundialu

8

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Suma (M, K)

3945

Razem

7938

3993


Po Godzinach ma się urodzić. – Jeśli będzie chłopiec – to Robert, jeśli dziewczynka to Gadocha – odparł bez wahania. Ciekawe czy po przyszłorocznym mundialu nie będziemy świadkami podobnej historii? Jeśli syn to Robert, jeśli córka to Kurzawa? Na Kurzawę urzędnicy na pewno się nie zgodzą, ale czemu dziewczynce nie nadać imienia Wiktoria? W naszej Gminie znamy już taki przypadek! Mała Wiktoria z Mroczenia patronować więc będzie sukcesowi naszych piłkarzy na mistrzostwach świata. W ubiegłym roku Rada Języka Polskiego negatywnie zaopiniowała pomysł ojca, który chciał córkę nazwać Legia na cześć ulubionej drużyny piłkarskiej, która w  niesamowitych okolicznościach obroniła tytuł Mistrza Polski. Przypominamy, że wg polskiego prawa nie można nadać dziecku imienia pochodzącego od wyrazu pospolitego (torba czy taboret), czy nazwy geograficznej (Niagara czy Samica). Dlatego nie spotkamy na naszych ulicach Baranowa panny Tokio czy Truskawki. Ale Jagodę Różę i Kalinę już tak. A pamiętacie jak na imię ma najlepszy do niedawna amerykański koszykarz, Bryant? *(ems)

• Nie zezwala się na nadawanie imion pochodzących od wyrazów pospolitych takich jak np.: antena, sonet, markiza (wyjątek stanowi Jagoda czy Róża). • Nie zezwala się na nadawanie imion pochodzących od nazw geograficznych takich jak np.: Malta, Pekin, Ibiza, Dakota. • Zaleca się, by imiona nadawane w Polsce pozostawały w zgodzie z jego regułami gramatycznymi i ortograficznymi. • Imię powinno w sposób jasny określać płeć dziecka.

• Imię nie może być dla dziecka obraźliwe, np. Belzebub, Kurtyzana. • Imię powinno zachowywać polską pisownię, np.: Ksenia nie Xenia, Wiktoria nie Victoria. • Zaleca się, by nadawać dziecku imię w pełnej formie, a nie w formie zdrobniałej, rozumianej jako nieformalna. • Zakazuje się nadawania dziecku więcej niż dwóch imion pisanych osobno. (ms)

* dane na 30.11.2017 r. *Jego imię pochodzi od nazwy wołowiny „Kobe”, którą to ojciec Joe Bryant lubił jeść w jednej z japońskich restauracji na przedmieściach Filadelfii[

Jak stanowi prawo w Polsce? Prawo w Polsce zajmuje w temacie nadawania imion dzieciom jednoznaczne stanowisko: • Zaleca się nadawanie imion polskich, czyli np. Jan nie John, Katarzyna nie Catherine.

Jubilaci obchodzący urodziny w listopadzie i grudniu 2017 r. (powyżej 80 lat)

95 lat (ur. 1922 r.)

Helena Skąpska – Słupia pod Kępnem

86 lat (ur. 1931r.)

82 lata (ur. 1935 r.)

92 lata (ur. 1925 r.)

Seweryn Skiba – Donaborów Sylwester Stasiak – Grębanin

Marianna Fiołka – Słupia pod Kępnem

Jan Czapczyński – Słupia pod Kępnem Olimpia Oleksyk – Mroczeń Kazimiera Wróbel – Jankowy

90 lat (ur. 1927r.)

85 lat (ur. 1932 r.)

Franciszek Dyla – Młynarka

84 lata (ur. 1933 r.)

Maria Chmielarz – Mroczeń Kazimierz Gawlik – Marianka Mroczeńska Kazimiera Jerczyńska – Słupia pod Kępnem Maria Krawczyk – Grębanin Sylwester Siwek – Jankowy Zenon Zimny – Słupia pod Kępnem

83 lata (ur.1934 r.)

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Sylwester Lempert – Marianka Mroczeńska Aleksander Michalczyk – Łęka Mroczeńska

89 lat (ur.1928 r.)

Jan Urbański – Baranów

88 lat (ur. 1929 r.)

Cecylia Lempert – Marianka Mroczeńska

87 lat (ur. 1930 r.)

Mieczysława Dudziak – Łęka Mroczeńska Marianna Froń – Słupia pod Kępnem Marta Froń – Łęka Mroczeńska Cecylia Orszulak – Żurawiniec Jan Otremba – Joanka Eleonora Pelińska – Mroczeń Irena Stryjakiewicz – Mroczeń

Teresa Jakubowska – Młynarka Pelagia Jerczyńska – Donaborów Waleria Kuropka – Grębanin Józef Niwa – Marianka Mroczeńska Leokadia Wiśniewska – Mroczeń Irena Dybska – Donaborów Andrzej Jędrysiak – Donaborów Aniela Majczyk – Jankowy Jan Jerzyk – Grębanin Barbara Kula – Mroczeń Genowefa Woźniak – Słupia pod Kępnem

81 lat (ur.1936 r.) 80 lat (ur.1937 r.)

Wójt Gminy Baranów składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą w listopadzie i grudniu.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

9


Kronikarz Przy Tym Był

BARANOWSKA CZĘŚĆ KĘPIŃSKIEJ OBWODNICY 27 listopada w Urzędzie Gminy Baranów miało miejsce spotkanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II.”

11 grudnia w Bibliotece w Mroczeniu odbyła się pierwsza część warsztatów

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA Wzięli w nich udział uczniowie klas IV z Grębanina i Łęki Mroczeńskiej. Spotkanie rozpoczęła Wójt Gminy Baranów – Bogumiła Lewandowska-Siwek, która na początku przeczytała dzieciom o tradycjach i zwyczajach Bożonarodzeniowych. Po wspólnej rozmowie na temat zbliżających się świąt dzieci zabrały się do twórczej pracy, tworząc gwiazdki z papierowej wikliny. Prowadząca warsztaty – Aleksandra Jokiel – pokazała, jak ze zwykłej gazety można stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Wszyscy bawili się znakomicie i pracowicie wykonywali ozdoby świąteczne. Na zakończenie zaproszeni goście otrzymali świąteczne upominki, a uczestnicy słodycze.

10

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz Przedświątecznie Sporym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane 11 października w „Baranowskiej Chacie” spotkanie z dietetykiem. Zebrani zasypali Dominikę Parzonkę (www.zdietanaty.pl) mnóstwem pytań, jak jeść smacznie i zdrowo i nie przytyć? Zbliżają się święta, a więc czas niekoniecznie kojarzący się z kulinarnymi wyrzeczeniami. Panią Dominikę zapytaliśmy czy to prawda, że

PO ŚWIĘTACH GABINET DIETETYKA PĘKA W SZWACH?

– Niekoniecznie. Zdecydowanie więcej klientów przychodzi do mnie na początku roku, kiedy większość z nas wyznacza sobie „noworoczne postanowienia”. – Czy proszono kiedyś Panią o ułożenie dietetycznego menu na święta? – Do tej pory nie zdarzyło mi się układać konkretnego świątecznego menu, natomiast często padają pytania o przepisy na „lżejszą” czyli bez panierki i niesmażoną postać ryby, pełnoziarniste pierożki czy pierniki. – Czy dietetyk w swojej prywatnej przedświątecznej kuchni przymyka oko na twarde zasady serwowane na co dzień klientom?

– Hmm, nie uważam, żeby zasady zdrowego żywienia były twarde. W święta kieruję się zasadą, że wszystkiego kosztuję, natomiast nie doprowadzam do sytuacji przejedzenia, bólów brzucha czy pojawiających się z tego powodu wyrzutów sumienia. – Czego więc unikać w świątecznym menu? – Należy znaleźć umiar, nie przejadać się. W święta w wielu domach panuje przesyt jedzenia. Przez kilka następnych dni zjadamy to samo, a często dochodzi jeszcze do marnowania żywności, bo ileż można zjeść tych pierogów? Zawsze powtarzam, że święta nie są dobrym czasem na odchudzanie. Możemy to zrobić stosując się do zasad zdrowego żywienia i poprzez wyraz szacunku dla swojego układu pokarmowego, a ten męczy się z nadmiarem jedzenia. – Na spotkaniu w Baranowie wspomniała Pani o badaniach antropometrycznych. Jak się je wykonuje i na czym one polegają? – Badanie to polega na zebraniu informacji dotyczących masy ciała, wzrostu, obwodu talii czy bioder oraz na wykonaniu (o ile nie ma przeciwskazań) pomiaru składu ciała za pomocą specjalistycznego sprzętu –

analizatora do badań metodą bioelektrycznej impedancji (BIA). – Większość osób udających się do dietetyka, oczekuje, że specjalista ułoży im dietę. Czym różni się taki jadłospis od tych dostępnych w gazetach czy Internecie? – Większość kolorowych czasopism oraz Internet udostępnia diety nieadekwatne do obecnego stanu zdrowia, odżywienia pacjenta. Często są to bardzo niskokaloryczne posiłki, których powinniśmy unikać, ponieważ mogą bardzo zaszkodzić naszemu zdrowiu oraz samopoczuciu. Dietetyk układa jadłospis indywidualny, dobiera odpowiednią kaloryczność, uwzględnia preferencje smakowe pacjenta, możliwości czasowe czy finansowe. Dominika Parzonka Poradnia „Z dietą na Ty”. Kępno, ul. Ks. Wawrzyniaka 38 tel. 793164939 biuro@zdietanaty.pl www.zdietanaty.pl

SUKCESY TANCERZY Z BARANOWA 25 listopada w Prusicach k. Wrocławia odbył się I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy. W turnieju wzięło udział 150 par tanecznych z całego kraju. Gminę Baranów reprezentowały trzy pary. Ogromny sukces odniosła para Szymon Zychla, Wiktoria Zychla zajmując w kategorii powyżej 15 lat D I miejsce. W tych samych zawodach w  klasie do lat 9 H Błażej Gruszka, Paulina Kolendowicz zajęli II miejsce.  W klasie 10-11 H Filip Kubik, Kamila Kryściak zajęli II miejsce. 2 grudnia 2017 r. w Oleśnie odbył się  XXVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego W turnieju wzięło udział 130 par tanecznych z całego kraju. Gminę Baranów reprezentowały trzy pary. Kolejny sukces odniosła para Szymon Zychla, Wiktoria Zychla zajmując w kategorii pow. 15 lat klasa D I miejsce w  tańcach latynoamerykańskich. Decyzją komisji sędziowskiej para została przeklasyfikowana do wyższej klasy tanecznej C. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

11


W Kronikarskim Notatniku

12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


W Kronikarskim Notatniku 3 grudnia swoje mistrzostwa rozegrali pingpongiści z naszej Gminy

SUPERPUCHAR DLA PIOTRA KORCZAKA

Pierwsza grudniowa niedziela należała do pingpongistów. Turniej rozegrano w sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej. Po niemal pięciu godzinach zmagań poznaliśmy mistrzów w

z szkoły w Mroczeniu – Jakub Pawlak i Bartek Górecki. Ich pojedynki były prawdziwą ozdobą naszych mistrzostw. Po grach eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach do rozwiązania

każdej kategorii. Ogromne emocje budziła rywalizacja w kat. 36-50, gdzie od samego początku brylował Krzysztof Rabiega. Przypomnijmy, że to kapitan reprezentacji sołectwa Mroczeń, a do rywalizacji indywidualnej powrócił po kilku latach przerwy. Z całą pewnością do tej decyzji zdopingowali go synowie. Starszy, Bartek, ma na swoim koncie złote medale mistrzostw powiatu czy rejonu kaliskiego. Jego śladem podąża młodszy brat, Tobiasz, który wraz z drużyną SP Mroczeń zameldował się w tegorocznym Finale Województwa Wielkopolskiego. Trzeba też zaznaczyć, że w naszym Turnieju wystąpili również pozostali zawodnicy teamu

pozostała tylko jedna zagadka, mianowicie kto z czterech mistrzów sięgnie w tym roku po Superpuchar? Przedsmakiem finałowych emocji były pojedynki grupowe. – Znamy się doskonale, każdy wie na co stać rywala, więc o zwycięstwie może decydować jakiś drobiazg. Wygrałem pierwszy mecz z  Piotrem Korczakiem, ale prawdopodobnie spotkamy się raz jeszcze, no i może być różnie – tak nieco ostrożnie Władysław Kącki komentował swoje zwycięstwo w eliminacyjnym meczu z Piotrem Korczakiem. Pan Władek to prawdziwa legenda naszego pingponga. Ostatnie złoto do swojej przebogatej kolekcji dorzucił 24 czerwca w Gorzowie

Śląskim, gdzie wywalczył tytuł Mistrza Polski Samorządowców. Mecz finałowy zdawał się układać po jego myśli. Prowadził 1:0 i 2:1, ale od tego momentu nad spokojem Pana Władka górę zaczął brać żywioł rywala. Piotr Korczak ruszył do gwałtownego ataku i nie zatrzymał się w nim aż do końca. Organizatorzy starali się, by zawodnicy mogli się skupić tylko na grze. Każdy z uczestników mógł napić się kawy czy herbaty i posilić się smaczną kanapką, o co zadbała dyrekcja szkoły. Pani Justyno, gorące podziękowania! Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny Alojzy Piasecki. Niespodziewanym dopełnieniem sportowej imprezy stała się prośba dziewcząt, które przez prawie pięć godzin pełniły rolę sędzin stolikowych. Prośbę uwzględniliśmy i dziewczęta mogły rozegrać turniej w swojej kategorii. Radości i  entuzjazmu było nawet więcej niż w trakcie losowania grup piłkarskiego Mundialu. Nagrody – puchary, dyplomy oraz gadżety sportowe ufundował Wójt Gminy Baranów. (es)

MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM. ŁĘKA MROCZEŃSKA, 03.12.2017 r. Dziewczęta 1. Izabela Janczak 2. Kornelia Gattner 3. Marta Maksim

18-35 + Junior + 1. Jakub Pawlak 2. Bartosz Górecki 3. Tobiasz Rabiega

36-50 1. Krzysztof Rabiega 2. Jacek Śpigiel 3. Leszek Mejza 4. Michał Kula

50+ 1. Piotr Korczak 2. Władysław Kącki 3.Bogusław Górecki

SUPERPUCHAR Piotr Korczak

Tu w tej chwili nie ma nawet ścierniska, ale za dwa lata... pingpongistów pełna chata!

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

13


-

-

R-1 R-2 R-3 R-4

R-1 R-2 R-3 R-4

-

2 9 16 23

5 12 19 26

6 i 20

14 i 28

2 i 16

9 i 23

luty

22 26 27 29

-

5 12 19 26

6 i 20

14 i 28

2 i 16

9 i 23

marzec

-

-

9 16 23 30

3 i 17

11 i 25

6 i 20

13 i 27

kwiecień

5 i 19

13 i 27

1 i 15

3 i 17

11 i 25

6 i 20

13 i 27

lipiec

7 i 21

8 i 22

3 i 17

10 i 24

sierpień

20 24 25 27

-

3 10 17 24

4 i 18

12 i 26

7 i 21

14 i 28

wrzesień

ODPADY SEGREGOWANE : Plastik , Papier 7 4 2 6 14 11 9 13 21 18 16 20 28 25 23 27 ODPADY SEGREGOWANE : Szkło 4 3 11 10 18 17 25 24 ODPADY WIELKOGABARYTOWE -

(II i IV wtorek m-ca )

8 i 22

9 i 23

4 i 18

8 i 22

czerwiec

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE 11 i 25

maj

-

-

1 8 15 22

2 i 16

10 i 24

5 i 19

12 i 26

październik

-

2 9 16 23

5 12 19 26

6 i 20

14 i 28

2 i 16

9 i 23

listopad

-

-

3 10 17 24

4 i 18

(I i III środa m-ca )

5 i 19

7 i 21

14 i 28

grudzień

I poniedziałek miesiąca

REJONY:

R-1 R-2 R-3 R-4

: Mroczeń, Feliksów, Joanka : Grębanin, Kolonie I-II, Lipka, Żurawiniec, Justynka, Marianka Mroczeńska, Łęka Mroczeńska : Baranów, Murator, Lisiny : Słupia, Donaborów, Jankowy, Młynarka

I i III wtorek miesiąca

II i IV środa miesiąca

I i III piątek miesiąca

II i IV piątek miesiąca

III piątek miesiąca IV piątek miesiąca

I piątek miesiąca II piątek miesiąca

IV poniedziałek miesiąca

III poniedziałek miesiąca

II poniedziałek miesiąca

Odpady należy wstawić w dni odbioru, najpóźniej do godz. 7:00 w miejscu widocznym, umożliwiającym swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do altanki śmietnikowej.

8 15 22 29

2 i 16

10 i 24

5 i 19

12 i 26

styczeń

R-1 R-2 R-3 R-4

R-4

R-3

R-2

R-1

rejon

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE BARANÓW W 2018 ROKU

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE BARANÓW W 2018 ROKU


Na Finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 21, 63-604 Baranów tel. 62 7810414 fax 62 7810413 email: gops@baranow.pl

„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” - przyjmowanie wniosków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje zainteresowanych rodziców dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania dzieci w szkole na rok 2018. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – strategicznym jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych. Kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie. Aby zapewnić dzieciom posiłki od początku roku szkolnego wnioski z pełną dokumentacją należy składać w miesiącu grudniu u pracowników socjalnych. Do wniosku należy przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny: • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku; • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury; • decyzja dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z posiadanego gospodarstwa rolnego bądź prowadzonej działalności gospodarczej; • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą; Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Do wydania decyzji niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym). Dodatkowe informacje można uzyskać w GOPS Baranów tel. 627810413 lub 627810414.

Urząd Gminy w Baranowie Godziny pracy urzędu: Pn.: 10.00-18.00 · Wt.–Pt.: 8.00-16.00

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Małgorzata Wiśniewska

· Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw.sokolowski@baranow.pl · Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie · Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

15


W Kronikarskim Obiektywie

Nie wolno wątpić w św. Mikołaja! Przyznajmy szczerze, wątpiliśmy. Wątpiliśmy w przychylność nieba, w świąteczną magię, w choinkowe gwiazdki. I w Świętego Mikołaja. Wiarę przywróciły nam dzieci, które w środowe popołudnie stawiły się tłumnie pod naszą choinką. – Czekamy na Ciebie, Święty Mikołaju – zapraszały. I wreszcie, ku zdumieniu niedowiarków, pojawił się wśród nas w wyśnionym przez naszych strażaków nowym wozie bojowym. A równo o 17.00 świątecznymi gwiazdkami zamrugała do wszystkich gminna choinka. Święty Mikołaj i Śnieżynki mieli ręce pełne roboty, nie mogli przecież pominąć żadnego dziecka. Nie mogli zapomnieć również o obowiązkach medialnych. Tego wieczora każdy chciał mieć fotkę ze Świętym Mikołajem. Nawet Ci, którzy jeszcze kilka chwil wcześniej wątpili w jego istnienie.

– Św. Mikołaju, Czy mógłbyś przyspieszyć budowę nowej szkoły? – prosi pani dyrektor.

– Nie poznajecie mnie?

Kolędowanie czas zacząć

– Zrobię wszystko, co się tylko da!

W rodzinnym gronie – ze Śnieżynkami i bratem bliźniakiem

Wszystko, co chcecie wiedzieć o prezentach, ale boicie się zapytać

Joanka Tu na razie gruzowisko, ale już wkrótce – Kosmiczny Dom Ludowy

Prezent dla naszych seniorów?

Jejku, a gdzie się podziały te śliczne kocie łby z Juszczaka w Baranowie?

Mikołaj „W samo południe”

Z wizytą u „Mruczusia”

16

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Mikołaju, do dzieła!

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz 33  

Kronikarz 33  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded