__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

W NUMERZE POLECAMY: // Ostateczny bój o szkołę i halę sportową (str. 2)

// Wreszcie ruszyła! (str. 2-3)

// Przegląd inwestycyjny (str. 4-5) // Partnerstwo i przyjaźń (str. 6)

// Na szczęście to tylko ćwiczenia (str. 7) // Po Godzinach (str. 8-9) // Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni (str. 12)

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

// Parszywa 13. (str. 13) // Nasze Dożynki (str. 16)

Nr 13 (31) 2017

Święto plonów w Mroczeniu


Na Starcie Sesja nadzwyczajna w dniu 27 czerwca 2017 roku ostatecznie zakończyła bój o szkołę i radni głosami (8:4) zatwierdzili w budżecie kwotę 26 mln zł. Zawdzięczamy to ośmiu radnym (M. Florczak, D. Kocemba-Słupianek. M. Kremer, F. Łęgocki, M. Majczyk, R. Stasiowski, A. Stodolski, M. Wylęga), którzy rozumieją, że ta inwestycja w Baranowie jest potrzebna z różnych względów: w starej szkole brakuje sal lekcyjnych, świetlicy, kuchni ze stołówką, sali gimnastycznej, przestronnego miejsca do odpoczynku na przerwach, brak bezpieczeństwa – przy tak dużym ruchu samochodów itp.

Ostateczne zakończenie boju o budowę kompleksu oświatowo-sportowego Ze względu na trudności związane z projektowaniem tego kompleksu oraz zmianę ustawy oświatowej (likwidacja gimnazjów) ostateczne rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z firmą POLAQUA sp. z o.o.  nastąpiło w drugiej połowie 2017 r., a termin zakończe-

nia inwestycji to lato 2019 rok. Zatem uczniowie 1 września 2019 roku pójdą do nowej szkoły, a przedszkolaki do nowego przedszkola. Koszt inwestycji rozłożony będzie na 3 lata i nie ma obaw, że zahamuje to inne budowy czy remonty w naszej gminie.

Nie chcę już wracać do tego, jak radni opozycyjni – A. Bieluszewski, T. Jerzyk, K. Lipska, P. Marciniak, H. Urbańska i J. Wawrzyniak próbowali różnych sposobów, aby ta „wątpliwa” – ich zdaniem – inwestycja nie doszła do skutku. Najważniejsze, że oddaliśmy już plac budowy firmie Polaqua i rozpoczęliśmy pracę nad planami zagospodarowania starej szkoły, którą opuszczą uczniowie z końcem czerwca 2019 roku. Na parterze planujemy zagospodarować pomieszczenia dla seniorów – dzienny pobyt seniora wraz ze świetlicą, rehabilitacją, a może również opieką medyczną? Na piętrze będzie biblioteka, czytelnia, kawiarenka internetowa, świetlica dla dzieci itp. Zagospodarujemy również rynek, zmienimy diametralnie jego wygląd, aby służył wszystkim Mieszkańcom całej Gminy, a może nie tylko? Bogumiła Lewandowska–Siwek Wójt Gminy Baranów

„Recreo” to rozpisany na cały rok trzyczęściowy projekt, który powstał z myślą o lokalnych społecznościach i ma na celu stworzone centrum spotkań i rekreacji dla osób w różnym wieku. Jego ostatnia część zrealizowana zostanie w pierwszej połowie 2018 r. Operacja będzie obejmować trzy zadania inwestycyjne: niekonwencjonalny plac zabaw przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, street workout w Grębaninie, budowę oświetlenia boiska z masztami i złączami na stadionie w Mroczeniu. To trzecie zadanie jest na ukończeniu, więc możliwe, iż piłkarze „Orła” jesienią trenować i grać będą już przy sztucznym świetle.

„Orzeł” zagra przy jupiterach? „Budowa linii oświetlenia boiska z masztami i złączami” to jedno z trzech zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „RECREO”. Prace dotyczą przygotowania sztucznego oświetlenia tj. montażu masztów oświetleniowych oraz doprowadzeniu niezbędnego okablowania i skrzynki przyłączeniowej wraz z licznikiem energii elektrycznej. Celem tej operacji jest zapewnienie dostępności boiska gminnego w Mroczeniu o każdej porze dnia i roku. Obecnie dostępność

2

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

boiska jest uzależniona od warunków atmosferycznych, a więc nie daje możliwości rozwoju wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza w porze jesiennej. Niebawem rozpocznie się również realizacja drugiego zadania – budowa street workout w Grębaninie, natomiast na trzecie – zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na działce 661 w Mroczeniu jest w chwili obecnej ogłoszony przetarg. Czekamy na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac.

Operacja pn. „RECREO – nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji to 411 355,13 zł, w tym ze środków EFRROW – 261 745,00 zł kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski.


Krok po Kroku. W Kronikarskim Zapisie

RUSZA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W NASZEJ GMINIE Zakończyły się czynności proceduralne. Teraz czas na prace budowlane.

KALENDARIUM

15.05.2017 r. – otwarcie ofert złożonych przez czterech wykonawców na budowę kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Orlika w Baranowie.

19.07.2017 r.

– podpisanie umowy na budowę „kompleksu oświatowo-sportowego wraz zagospodarowaniem terenu przy Orliku w Baranowie”. Inwestycja kosztować będzie 25 939 182,37 zł. Zrealizuje ją Firma „Polaqua” z Piaseczna. Wskazany umową termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019 r. Dokument podpisali: Wójt Gminy Baranów – Bogumiła Lewandowska-Siwek i Tomasz Olej – dyrektor pionu Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego firmy Polaqua.

Trzy pytania do… TOMASZA OLEJA, dyrektora pionu budownictwa ogólnego i przemysłowego firmy Polaqua, Kronikarz pyta o jesienny harmonogram prac, zasoby ludzkie i termin zakończenia inwestycji. Prace przygotowawcze ruszą we wrześniu. Zaczniemy od montażu kontenerów socjalnych dla naszych pracowników oraz doprowadzeniu wody i prądu. Roboty ziemne zaczną się od zdjęcia humusu z nawierzchni placu budowy. Później zaczną się wykopy pod fundamenty. Będziemy stawiać jednocześnie wszystkie obiekty, a więc szkołę, przedszkole i halę sportową, od fundamentów po mury. Zamierzamy robić to szybko i sprawnie. Chciałbym jednak zastrzec, że Baranów objęty jest nadzorem archeologicznym, więc istnieje potencjalne niebezpieczeństwo opóźnienia prac. A nuż znajdziemy coś cennego historycznie? Ilość pracowników na placu budowy zależy od etapu inwestycji. Najwięcej fachowców potrzeba przy pracach wykończeniowych. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę z lokalnymi firmami. Może to przynieść korzyść obu stronom. Nasz harmonogram przewiduje zamknięcie wiosną 2018 r. stanu surowego. W przykrytych i ogrzewanych obiektach od jesieni 2018 trwać będą roboty wykończeniowe. Koniec prac to lato 2019 r.

4.08.2017 r. – przekazanie placu budowy

Właściciel biura inwestorskiego Polaqua – Janusz Rybka, Tomasz Olej – dyrektor pionu budownictwa Polaqua, Archeolog Grzegorz Gmyrek, kierownik budowy – Czesław Rokosa, Jerzy Pawul – koordynator projektu, Piotr Wasiucionek – inspektor nadzoru branży elektrycznej, Zdzisław Kruk – inspektor nadzoru branży konstruktorsko-budowlanej, Wójt Gminy Baranów – Bogumiła Lewandowska-Siwek, Halina Drobina – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Baranowie.

„Orlik” z lotu ptaka (fot. M. Jarych). Jesienią na terenie trawiastego boiska zaczną się prace budowlane. Z ciekawością i niecierpliwością śledzić będziemy jej kolejne etapy.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

3


Kronikarz Przy Tym Był 22.08.2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Baranów i Łęka Opatowska, w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska”.

WSPÓLNYMI SIŁAMI Zakłada on działania polegające na budowie i modernizacji instalacji (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pieców na biomasę) w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska. Podpisy pod umową ze strony Gminy Baranów złożyły Pani Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek wraz z Panią Skarbnik Marzeną Żłobińską. Gmina Łęka Opatowska reprezentowana była w osobie Wójta Adama Kopisa oraz Skarbnik Aliny Brząkały. Umowa określa zakres obowiązków obu stron przy realizacji projektu. Gmina Baranów w partnerstwie z Gminą Łęka Opatowska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Przez pierwszy tydzień lipca nasz urząd przeżył prawdziwe oblężenie. Mieszkańcy Gminy złożyli 240 wniosków (kolektory słoneczne – 179, panele 147, pellet – 46).

Łącznie z mieszkańcami Łęki Opatowskiej liczba wpłyniętych wniosków sięgnęła 500, co świadczy o dużym zainteresowaniu lokalnej społeczności sprawami środowiskowymi. Urząd Gminy w Baranowie zgłasza się do osób których wnioski zostały zakwalifikowa-

ne do projektu o uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W razie jakichkolwiek niejasności Urząd służy pomocą pod numerem +48 62 78 10 430 (mati)

Gmina nie jest w tym wypadku inwestorem, ale ta inwestycja od dawna wzbudza zaciekawienie i emocje. Ruszyła wreszcie budowa Galerii Handlowej

QUICK PARK W BARANOWIE Aktualny etap budowy obejmuje prace przygotowawcze takie jak wymiana gruntu przy jednoczesnym odwadnianiu terenu. Etap ten potrwa do końca bieżącego roku. Przypomnijmy, iż Quick Park w Baranowie będzie pierwszym tak nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiektem o charakterze handlowo-rozrywkowo-usługowym w  regionie. Zaoferuje 45 sklepów, lokali gastronomicznych i usługowych na 12 100 m2 powierzchni najmu. W obiekcie znajdzie się również jedyne w regionie wielosalowe kino.

fot. DM Studio – Dominik Makosch

4

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz i Gminne Projekty Budowa przedszkola w Mroczeniu powoli zbliża się ku końcowi, przez co budynek nabiera więcej barw. Inwestycja zakończy się w IV kwartale 2017 r.

NOWE PRZEDSZKOLE W MROCZENIU Przedszkole budowane jest w technologii energooszczędnej. Znajdzie się w nim miejsce dla 50 przedszkolaków oraz 25  dzieci w wieku żłobkowym. Od strony południowej zaprojektowane zostały sale dydaktyczne: dwie sale przedszkolne oraz sala żłobkowa wraz z przylegającą od strony wschodniej

sypialnią dla najmłodszych dzieci. Pomiędzy oddziałami przedszkolnymi usytuowano wspólny węzeł higieniczno-sanitarny z 4 toaletami, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, umywalkami oraz prysznicem. Oddział żłobkowy posiadać będzie własny węzeł higieniczno-sanitarny z 2  toaletami,

5 umywalkami oraz prysznicem. Każda z sal będzie mieć bezpośredni dostęp do podręcznego magazynu na sprzęt i materiały edukacyjne. Ponadto w budynku znajdować się będzie sala wielofunkcyjna (jadalnia, sala do organizacji zabaw i imprez okolicznościowych), pokój personelu pedagogicznego, szatnia, gabinet specjalisty, węzeł żywienia z pełną kuchnią, pomieszczenie techniczne/kotłownia oraz pomieszczenia pomocnicze. Przewidziano też parking na 17 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych, oraz plac zabaw. Ma być to jedno z najnowocześniejszych w regionie, a na pewno najnowocześniejsze w powiecie kępińskim przedszkole. Stary budynek przedszkola w Mroczeniu także znajdzie nowe zastosowanie – powstanie tam Klub Seniora. (mati)

PROJEKTY DLA SENIORÓW W ramach projektu pn. „Stary człowiek i może” odbyło się już spotkanie z Aleksandrem Bogdanem na temat „Odżywianie i zdrowy tryb życia w profilaktyce chorób nowotworowych” oraz warsztaty z decoupage w Dworku w Donaborowie. Druga połowa półrocza przyniesie nowe działania. Planowane są zajęcia z nordic walking (wrzesień), spotkanie z dietetykiem i wyjazd do teatru (październik) oraz event na zakończenie projektu z metamorfozą pięciu pań. Zapraszamy wszystkie osoby powyżej 60 roku życia do zapisów pod numerem telefonu: 62 78 10 430. Aktywna jest już strona na facebook’u Stowarzyszenia Seniorów Gminy Bara-

nów: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Senior%C3%B3w-Gminy-Baran%C3%B3w-330082827414621/ Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Zapraszamy Seniorów do bezpłatnego wpisywania się do systemu gminnych SmS-ów. 627810433

PRZEBUDOWA TRZECH DRÓG GMINNYCH W ramach poprawy stanu dróg gminnych, ich funkcjonalności i bezpieczeństwa, Gmina Baranów rozpoczyna realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Baranów”. Zadanie to obejmuje: 1. przebudowę ul. Juszczaka i części ul. Objazdowej o łącznej długości 312 m, wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i zjazdami do posesji, 2. przebudowę ul. Jasnej (dwa odcinki) oraz ul. Pięknej i ul. Skrytej o łącznej długo-

ści 732 m, wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i zjazdami do posesji, 3. poszerzenie drogi gminnej nr G852581P w Mroczeniu wraz z przebudową pobocza – długość ok. 300 m. 21 lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą, którym zostało KPDM z Kępna. Firma za zrealizowanie tego zadania inwestycyjnego otrzyma wynagrodzenie w kwocie: 2.078.555,03 zł brutto. Termin realizacji ustalono do dnia 30 listopada 2017 r. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

5


Kronikarz Wśród Przyjaciół

20 LAT PARTNERSTWA 13 lipca podczas uroczystej sesji Rady Gminy, która odbyła się w Chacie Baranowskiej, odnowiono umowę o partnerstwie z Gminą Ihlow (Niemcy). Na podstawie umowy o partnerstwie zawartej 14 lipca 1997 roku w Ihlow, którą w imieniu mieszkańców podpisali wówczas – wójt Jan Sarnowski (Baranów) i  burmistrz Rita Janßen, obecne władze obu Gmin Bogumiła Lewandowska-Siwek (wójt)

oraz Marian Kremer (przewodniczący rady) po stronie polskiej i Johann Börgmann (burmistrz) i Mettin Köllmann (przewodniczący rady) po stronie niemieckiej, zadeklarowały gotowość do kontynuowania współpracy w zakresie kultury, historii, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, ekonomii i przedsiębiorczości. Nasi goście przyjechali do Baranowa w środę 12 lipca. Następnego dnia, w trakcie

uroczystej sesji nastąpiło odnowienie umowy partnerskiej. Odczytano pierwszą umowę partnerską oraz zaprezentowano rezultaty dwudziestoletniej współpracy. Wśród obecnych gości, zaproszonych na uroczystość była poseł Andżelika Możdżanowska a także przedstawiciele dwóch innych polskich miejscowości o nazwie Baranów z województwa lubelskiego i mazowieckiego. Weekend partnerzy porozumienia spędzili na wspólnym podziwianiu walorów turystycznych Kotliny Kłodzkiej. (mart)

POLAK – WĘGIER... DWA STRAŻAKI W dniach od 30.06–03.07.2017 r. druhowie OSP w Baranowie wraz z p. wójt Bogumiłą Lewandowską-Siwek uczestniczyli w V zjeździe OSP nad jeziorem Tisza w partnerskiej gminie Tiszanana na Węgrzech. – Jak zwykle spotkaliśmy się z ogromną gościnnością, za-

6

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

pewniono nam wiele atrakcji, uczestniczyliśmy jako widzowie w zawodach strażackich i wszyscy cieszyliśmy się z tego kolejnego spotkania. Mieszkańcy gminy Tiszanana to wspaniali przyjaciele i współpraca z nimi to sama przyjemność. BLS

Dziękujemy! 22 czerwca na Osiedlu Murator w Baranowie oraz 29 czerwca w Grębaninie odbyło się uroczyste przekazanie środków pieniężnych zebranych w czasie trwania dwóch loterii fantowych, które były elementem Dni Baranowa 2017. Obie loterie przygotowało Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów, a  prezes tego Stowarzyszenia – Helena Pawlak wspólnie z Wójtem Gminy Baranów – Bogumiłą Lewandowską-Siwek, miały okazję porozmawiać „w  cztery oczy” z obdarowywanymi. Rodzice Sławka i Weroniki, nie kryli wzruszenia i z całego serca dziękowali za pamięć o ich dzieciach. Przy okazji serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizację loterii, zarówno przedsiębiorcom, którzy przekazali na ten cel nagrody, jak i  darczyńcom, którzy kupując los przyczynili się do poprawy życia Sławka i  Weroniki. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy! (mal)


Kronikarzu, wracaj do szkoły!

NA SZCZĘŚCIE TO TYLKO ĆWICZENIA W piątek 9 czerwca jednostka OSP  w Baranowie   przeprowadziła ewakuację w szkołach podstawowych w Łęce Mroczeńskiej i  Baranowie. Powodem ewakuacji były ćwiczenia zorganizowanie przez naszą jednostkę we współpracy z dyrektorami tych placówek. W  Łęce Mroczeńskiej scenariusz

zakładał bardzo duże zadymienie w jednej z klas, w której omdleniu uległa jedna osoba. Została ona szybko wyprowadzona w bezpieczne miejsce, gdzie udzielono jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po zakończeniu działań i zwinięciu sprzętu dzieciom zostało przedstawione wyposażenie wozu

strażackiego. W Baranowie doszło do pożaru w pokoju nauczycielskim, gdzie zasłabła jedna z nauczycielek. Tutaj również szybko wyprowadzono poszkodowaną poza budynek i udzielono jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po tym akcja przeniosła się na baranowskiego Orlika. Przygotowano tam sytuację, która obejmowała zderzenie dwóch pojazdów. Z jednego ofiara wydostała się sama, natomiast w drugim pojeździe poszkodowana została uwięziona i do jej wyciągnięcia potrzebny był sprzęt hydrauliczny. Dzieci podczas tych działań mogły zobaczyć jak wygląda praca strażaków i dowiedzieć się z czym naprawdę można mieć do czynienia podczas zdarzeń różnego rodzaju. Nad całością prowadzonych działań czuwał kpt. Mateusz Grzesiak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. (syl)

Przez cztery sierpniowe dni (07-11.08) ZS w Łęce Mroczeńskiej zorganizował dla 39 dzieci w wieku od 7 do 13 lat półkolonie.

POCZTÓWKA Z WAKACJI W programie półkolonii: zabawy integracyjne, budowanie właściwych relacji w grupie, problem uzależnień, bezpieczeństwo w sieci, wycieczka do obiektu pałacowo – parkowego w Gołkowicach, a tam grill dla dzieci, jazda konna, rejs łódką, gry i zabawy na wesoło, a ponadto rozgrywki sportowe na sali gimnastycznej, zajęcia w terenie: podchody, zagadki, łamigłówki, gry i zabawy na wesoło, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych – prezentacja prac. W ostatnim dniu półkolonii dzieciaki pojechały na ostrzeszowski basen „Oceanik”. Na apelu podsumowującym półkolonie każdy uczestnik otrzymał dyplom wzorowego uczestnika. (syl)

Kronikarz wraca na moment do uroczystości sumującej poprzedni rok szkolny, bo z tych dzieciaków warto brać przykład. Ciekawe czy w czerwcu 2018 r. pobity zostanie rekord nagród i stypendiów?

Nagrody i stypendia

27 czerwca w „Baranowskiej Chacie” miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród i Stypendiów Wójta Gminy Baranów. Przy-

pomnijmy, że uchwałą Rady Gminy w Baranowie Stypendium Wójta Gminy Baranów otrzymuje uczeń, który osiągnął średnią

ocen powyżej 5.00 (gimnazjum) i powyżej 5.20 (szkoły podstawowe) oraz uzyskał bardzo dobrą bądź wzorową ocenę ze sprawowania. Nagrodę Wójta Gminy Baranów przyznaje się za najwyższy w szkole wynik egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym, albo za szczególne osiągnięcia związane z procesem nauczania oraz osiągnięcia sportowe. W uroczystości wzięli udział najlepsi w minionym roku szkolnym uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Donaborowie. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

7


Po Godzinach Polski Wrzesień. Wicher historii kaleczy pamięć okruchami wspomnień. Spójrzmy, ośmioletnia Jadzia z Biadaszek marzy o kolorowej sukience, w której po raz pierwszy pójdzie do szkoły. Wojna niszczy ten obraz, zostawiając tylko ból wygnania, poniewierki. Mała dziewczynka nigdy nie zapomni piekła Dachau. Krwawych obrazów nie sposób wyrwać z pamięci. Z bólu i głodu/wołali do nieba/słaby człowieku/nie wołaj, nie trzeba/już opuszczają ich dobre anioły/co z nich zostało/łzy i popioły. – Nie mam żalu do dzisiejszego pokolenia Niemców, ale tę wojnę powinniśmy im stale przypominać. Niemiec był okrutny/ja go nie rozumiałam/ale na dowód zgody/kwiatek bym mu dała/by nigdy moje dzieci/i mój wnuczek mały/ jak ja w dzieciństwie/cierpieć nie musiały. – ocenia dziś Jadwiga Sroka. Słupianka. Poetka. Strażniczka pamięci. Pani Jadwiga stworzyła wierszowaną kronikę lat wojennej tułaczki i powojennej zawieruchy. „Wspomnienia z wojennych i powojennych lat” niedawno ukazały się drukiem. Moje młode lata nie pytały mnie o zdanie, tylko szły swoją ścieżką – pisze.

NA STRAŻY PAMIĘCI Komentarzem do wierszy Pani Jadwigi są zdjęcia. Poraża okrutna cisza sepii z Dachau; krematoria, stosy trupów. Fotografie wykonali Amerykanie, którzy w maju 1945 r. wyzwolili ten obóz. Żebym ja w tym świecie/ w ten czas rządzić mogła/wojny by nie było/na miejsce obozów drzewa bym posadziła. Po gehennie kacetu rodzina Pani Jadwigi trafiła do gospodarstwa rolnego pod Monachium. Tu też nie było lekko, ale na pewno bezpieczniej niż w obozie. Cierpieliśmy głód bez chleba/ale w obozie szli ludzie przez komin do nieba. – Spaliśmy w stodole. Do pracy wyganiano nas o świcie. Jeszcze dziś próbuję zrozumieć czym zawinił Niemcom mój dwuletni braciszek. I nagle otwiera się niebo pełne nieśmiałych kolorów. Na zdjęciu mała dziewczynka wreszcie się uśmiecha. Dzieje się to w w obozie dla przesiedleńców – dipisów – we Freimann. Tam mała Jadzia po raz pierwszy w życiu poszła do szkoły, tam przystąpiła do I komunii św. O Boże skrusz ten miecz, co siecze kraj/do wolnej Polski nam wrócić daj. W 1946 r. cała rodzina wróciła do Polski. Jej poetycka kronika to bolesne pytania

o sens cierpienia, to niespełnione marzenia małej dziewczynki, którą historia pozbawiła radości dzieciństwa. Ale to wszystko ważne jest dla niej dlatego, że jak pisze „Moje wiersze rosną z miłością powolutku z potrzeby serca”. Wiersz się rodzi w dzień i w nocy/ w radości i smutku/ jak dziecko. (ems)

Pierwszą komunię przyjęłam Dwanaście lat miała Ta duża dziewczynka Życie było smutne I głośno wołała Ta szara sukienka Skrzywdzona dziewczynka Daleko polska szkoła I Moja Ojczyzna

Były marzenia dziecięce O pierwszej klasie O kolorowej sukience Wojna się zaczęła Nie ma pierwszej klasy Ty mała Polko I mały Polaku Sukienka wisi tylko na wieszaku Były marzenia był surowy rozkaz Źli ludzie do Niemiec mnie wygnali Wojna się skończyła Ja w Niemczech w Freimann Do szkoły chodziłam Gwiazdy te same świeciły Marzenia się spełniły Świat był smutny i szary Hen, daleko polski kościół Marzenie Jadzi spełniło się dopiero w maju 1945 r. dwunastoletnia Jadzia Tu stare wojskowe koszary (od lewej, stoi w drugim rzędzie) przystąpiła do I Komunii św. W niemieckich koszarach Na obcej ziemi, ale wśród Polaków.

GALA „DWA TEATRY” W SOPOCIE 19 czerwca 2017 przedstawiciele młodzieży i opiekunki Grupy Teatralnej „Echo Pałacu” z  Gimnazjum w Mroczeniu oraz Pan Dyrektor Andrzej Tyra uczestniczyli w pierwszym dniu Gali Dwa Teatry w Sopocie, podczas której odebrali nagrodę za najlepszy spektakl według Internautów „Poskromienie złośnicy” w  IV Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr 2016/2017. Nagroda wręczona została w studio TVP w Gdańsku podczas uroczystej gali, na której wśród zaproszonych gości pojawili się znani aktorzy teatralni i filmowi: Beata Fido i Ireneusz Czop. Przedstawienie z Gimnazjum w Mroczeniu znalazło się wśród pięciu spektakli wybranych z całej Polski.

8

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach 16 czerwca 2017 r. to piękna i niezapomniana chwila dla Pana Wojciecha Rychlika, który właśnie w tym dniu obchodził swoje setne urodziny. Zazwyczaj bywało to tak, że przedstawiciele gminy, by nie sprawiać trudności Jubilatom, odwiedzali ich w miejscu zamieszkania. W tym dniu, ze względu na rzadko spotykany wigor, siłę, dobre zdrowie i niesamowitą chęć życia, Szacowny Jubilat wraz z najbliższymi zaszczycili nas przybyciem na skromną uroczystość, która miała miejsce w Sali Ślubów Urzędu Gminy.

95 lat Pani Franciszki Rubiszewskiej

WIZYTA JUBILATA Z POGRANICZA WIEKÓW Składanie życzeń rozpoczęły władze gminne – Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, Przewodniczący Rady Gminy Marian Kremer oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sylwia Adamska. Z życzeniami przybyli również: radny powiatowy Zenon Kasprzak, który reprezentował też Starostę Powiatu Kępińskiego, oraz przedstawiciele sołectwa Mroczeń – Pan sołtys Andrzej Stodolski i Przewodnicząca KGW w Mroczeniu Pani Barbara Lipińska, którzy przekazali Panu Wojciechowi życzenia w imieniu całej

społeczności mroczeńskiej. Pani Wójt odczytała również list gratulacyjny od Pani Premier Beaty Szydło. Po życzeniach przyszedł czas na tort, ciasto i lampkę szampana. Stulatek opowiedział wiele historii, jakie przydarzyły się na przełomie wieków. Uroczystość okazała się bardzo wzruszająca, zarówno dla dostojnego Jubilata, jak i dla wszystkich uczestników. Życzymy Panu Wojciechowi dobrego zdrowia, ludzkiej serdeczności i kolejnych 100 lat życia.

18 sierpnia br. swoje 95 urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka Łęki Mroczeńskiej Pani Franciszka Rubiszewska. Z tej okazji z życzeniami pośpieszyły Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sylwia Adamska. W imieniu własnym oraz mieszkańców złożyły Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości życia, pogratulowały Pani Franciszce kochającej i troskliwej rodziny, która na co dzień wspiera i opiekuje się Jubilatką. Jubilatka ma pięcioro dzieci: Bogdana, Feliksa, Mirosławę, Renatę i Stanisława, doczekała się 10 wnucząt i 18 prawnucząt. Jubilatce życzymy pogody ducha na dalsze lata życia i doczekania w zdrowiu następnych  jubileuszy.

Jubilaci obchodzący urodziny w lipcu i sierpniu 2017 r. (powyżej 80 lat)

96 lat (ur. 1921 r.)

84 lata (ur. 1933 r.)

Wacław Kuropka – Grębanin Marianna Szewczyk – Mroczeń

Maria Kubiak – Słupia pod Kępnem Rzeźniczak Marianna – Żurawiniec

Marianna Lenart – Mroczeń Franciszka Rubiszewska – Łęka Mroczeńska

Teresa Dobień – Donaborów Helena Giel – Mroczeń Stefan Gruszka – Słupia pod Kępnem Marianna Jurczyk – Słupia pod Kępnem Marta Kowalińska – Donaborów Marianna Zielińska – Baranów

95 lata (ur. 1922 r.) 93 lata (ur. 1923 r.)

Janina Gała – Łęka Mroczeńska

91 lat (ur. 1926 r.)

Regina Durniak – Donaborów

90 lat (ur. 1927 r.)

Teresa Kawula – Słupia pod Kępnem

88 lat (ur. 1929 r.)

Teresa Moś – Donaborów Ludwika Nowak – Feliksów

86 lat (ur. 1931 r.)

Marian Gruszka – Słupia pod Kępnem Anna Szubert – Grębanin

85 lat (ur. 1932 r.)

Teresa Otremba – Joanka Teresa Pietr – Mroczeń

83 lata (ur. 1934 r.)

82 lata (ur. 1935 r.)

Alfons Albert – Żurawiniec Idzi Kowalczyk – Baranów Maria Możdżanowska – Grębanin Kolonia Pierwsza Roman Szymański – Baranów Teresa Zielińska – Grębanin

81 lat (ur. 1936 r.)

Teresa Kołodziejczak – Grębanin Krystyna Kowalczyk – Baranów Marian Michalski – Baranów Stefan Pawlak – Jankowy

Regina Stencel – Grębanin Czesław Zalewski – Słupia pod Kępnem Anna Zimoch – Słupia pod Kępnem

80 lat (ur. 1937 r.)

Marianna Chwalińska – Żurawiniec Krystyna Gruszka – Słupia pod Kępnem Helena Hartman – Joanka Teresa Jerzyk – Grębanin Tadeusz Kokociński – Feliksów Maria Moś – Donaborów Irena Poszwa – Łęka Mroczeńska Jan Rachlak – Mroczeń Marianna Wawrzyniak – Słupia pod Kępnem Stefan Wróbel – Donaborów Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą w lipcu i sierpniu.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

9


Kronikarz Wśród Pasjonatów 1 lipca w „Baranowskiej Chacie” uroczyście podsumowano dziesięciolecie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” Baranów. Z tej okazji kilkadziesiąt osób wyróżniono tytułem. „Przyjaciel Klubu”. Wydaje się, że tak liczne i zacne Grono powinno bez problemów poradzić sobie z następną dekadą UKS-u. A może i z następnymi dziesięcioleciami?

BARANOWSKIEMU „PIONIEROWI” STUKNĘŁO 10 LAT NA POCZĄTKU WIELKIE NIC W owe świąteczne popołudnie wszyscy powrócili na chwilę do przeszłości. A jak dekadę temu wyglądał sport w Baranowie? Otóż zaczynał on się od wielkiego NIC a kończył na chaszczach wzrostu siedmiolatka, w okolicach ulicy, nomen omen, Sportowej. Mimo licznych wówczas deliberacji, konsultacji oraz rozmów wszystkich ze wszystkimi, długo nie udawało się ustalić, kto miałby je wykaszać. Uczniowie baranowskiej szkoły albo nie brali udziału w zawodach sportowych, albo też, niezależnie od dyscypliny, dostawali w nich tęgie baty. – Zakasaliśmy rękawy, i własnymi rękami zbudowaliśmy boisko. Co prawda ówczesny wójt patrzył na nas z początku jak na wariatów, ale szybko przekonał się, że mówimy i działamy poważnie – chwali się prezes „Pioniera” Andrzej Hełka. 27 marca 2007 r. powołaliśmy do życia „Pioniera”. „Pionier”, bo klub postawił przed sobą pionierskie zadanie, czyli reanimację w Baranowie sportu, a szczególnie dziecięcego. AŻ PRZYLECIAŁ ORLIK – Zaczęliśmy od boiska – przypomina prezes. Od połowy 2007 r. przy ulicy Sportowej 6  w Baranowie zaczęły się prace przy budowie pełnowymiarowej trawiastej płyty piłkarskiej. Członkowie klubu dobrowolnie się opodatkowali, udało się też pozyskać środki z unijnego programu „Make a connection”. W ciągu roku, przy wsparciu Urzędu Gminy, społecznicy zbudowali pełnowymiarową, ogrodzoną trawiastą płytę boiska. Powstało również boisko

treningowe. I wtedy nadleciał „Orlik”. Minister sportu długo nie chciał zgodzić się na zmianę typowego projektu, ale w końcu dał za wygraną. Boisko wielofunkcyjne zostało powiększone (45x30). Taki wymiar umożliwił grę w piłkę ręczną oraz tenisa ziemnego. Powiększone zostało również boisko do piłki nożnej (64 x 32). W ciągu ostatnich lat z inicjatywy „Pioniera” Orlik powiększył się o dwa place zabaw, boiska do plażówki i badmintona, trybuny piłkarskie, ławeczki dla rezerwowych na płycie głównej. Plac zabaw oraz nowe boiska zbudowane zostały ze środków własnych oraz pozyskanych w konkursie Wrót Wielkopolski „Małe projekty”. Oba przedsięwzięcia kosztowały po 75 tys. zł. PRZYJACIELU, DO DZIEŁA! Dziś w tym miejscu rozpościera się piękny kompleks sportowy „Orlik”. Co prawda Baranów żegna się z trawiastym boiskiem, bo na jego

miejscu zaczyna się budowa nowej szkoły i sali sportowej, ale wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek deklaruje, że postara się o nowe miejsce na stadion piłkarski. Trzymamy za słowo, choćby dlatego, że p. Wójt nie odrzuciła zaproszenia do grona „Przyjaciół UKS-u”! Dziś w „Pionierze” w trzech grupach wiekowych trenuje ponad 70 dzieci. Klub od trzech lat ściśle współpracuje z „Orłem” Mroczeń. Młodzi piłkarze „Pioniera” w rozgrywkach ligowych reprezentują barwy „Orła”. Choć młodzi sportowcy są dobrze wyekwipowani, to działacze nie odrzucą żadnej oferty sponsorskiej. – Przydałyby się nowe piłki, najmłodsi potrzebują ładnych dresów. Może jakiś sponsor uśmiechnie się do nas? – kusi prezes Hełka. Bo przecież Baranów to jeden z nielicznych ośrodków w naszej Gminie, w  których pracuje się systematycznie z najmłodszymi adeptami sportu. (es)

Blisko 350 małych piłkarzy rywalizowało w II edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Olimpionik CUP”, który odbył się na baranowskim Orliku. Równolegle rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej. Obu imprezom patronował Wójt Gminy Baranów – Bogumiła Lewandowska-Siwek.

Deszcz nie zgasił olimpijskiego entuzjazmu To miała być piękna sportowa sobota; największy w naszym powiecie turniej piłkarski dla dzieci, zmagania siatkarzy plażowych. Słowem-słońce, emocje, entuzjazm. Niestety swoje trzy grosze wtrąciła złośliwa aura zamieniając słońce na uporczywą zimną mżawkę. Na szczęście ani organizatorzy, ani też uczestnicy zawodów nie ulegli niezbyt gościnnej presji. Na stadionie sportowym w Baranowie zameldowały się 24 piłkarskie zespoły z różnych części Polski. Nam najbardziej zaimponowali siatkarze

10

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

plażowi, którzy przez kilka godzin toczyli szalony bój na mokrym piasku. Piłkarze rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych (2006, 2007, 2008). To największy turniej piłkarski w naszym powiecie. Poziom sportowej rywalizacji w zgodnej opinii trenerów też był bardzo wysoki. Sportowy kompleks Orlik w Baranowie idealnie nadaje się do rozgrywania tak dużych imprez. Piłkarskie zmagania toczyły się równolegle na trzech boiskach. W najmłodszej kategorii wystąpiły dwa zespoły „Pioniera” Bara-

nów. Dwie drużyny (2007, 2008) wystawił również „Strażak” Słupia. (es)


Kronikarz i Gminne Projekty Co prawda malowniczy park w Donaborowie widział już w swoim długim życiu niejedno, ale możemy się założyć, że widowisko przygotowane w tym miejscu w trzecią niedzielę czerwca zmieściłoby się w pierwszej trójce zjawisk niecodziennych i fascynujących. Wyobraźcie sobie połyskujące w wiosennym słońcu strażackie hełmy, ryk legendarnych motopomp, gorzki zapach spalin i kipiące emocjami boisko. W takiej scenerii odbyły się reaktywowane po latach zawody sportowo-pożarnicze. Wzięło w nich udział 18 drużyn z 10 (na 11) jednostek OSP z naszej Gminy.

GMINNE ZAWODY POŻARNICZE. REAKTYWACJA Paradoksalnie na druhów-ochotników przyszły trudne czasy. Niby coraz lepszy sprzęt, coraz większe umiejętności i doświadczenie, coraz węższa specjalizacja, a coraz mniej dzieciaków garnących się do straży. Pamiętacie jeszcze Wojtka co marzył, by zostać strażakiem? Dziś takich Wojtków trudno oderwać od komputerów i smartfonów a  oferta składana przez strażaków przypomina im pewnie wyblakły egzemplarz wierszyka sprzed lat. Tymczasem straż to prawdziwy wysiłek i ciężka praca. Warto jednak podkreślić, że druh – ochotnik wciąż cieszy się w swojej miejscowości prestiżem, bo to i odpowiedzialność, i duma, i honor, i odwaga. Można więc założyć, że taka straż nie jest dla wszystkich, a tylko dla najlepszych. Prawdziwym zaś wzorem, prawdziwą zachętą dla dziecka jest dziadek, tata, wujek w strażackim mundurze. Świadczą o tym listy startowe niedzielnych zawodów, gdzie nazwiska układają się w  niezwykłą sztafetę pokoleń. Strażackie klany wciąż na nowo tworzące historię swoich jednostek. Przedwczoraj dziadek, wczoraj – tata, dziś syn i wnuk. Krawczyk, Majczyk, Błażejewski, Chowis, Janus, Lubojański. W  niedzielne popołudnie widzowie nie szczędzili braw najmłodszym strażakom zmagającym się na torze przeszkód. Młodzieżowe Drużyny

Pożarnicze wystawiły jednostki z Baranowa, Janków i  Słupi (chłopcy) oraz z Janków i Słupi (dziewczęta). Jeśli ma się 10 lat

i otrzymuje nagrodę z rąk dziadka – komendanta i taty – prezesa, a  dodatkową pochwałą są ogniste brawa, to czyż można

wyłamać się z tej sztafety? To samo dotyczy pięknych dziewczyn, które zaryzykowały uszczerbek na urodzie dla fantastycznych emocji w strażackiej „bojówce”. W naszej Gminie mamy trzy takie drużyny. W  zawodach najlepiej radziły sobie słupianki, ale równie efektownie walczyły jankowianki i  donaborowianki. Ciekawe czy dziewczyny wrzuciły po zawodach do strażackiego basenu swoich komendantów, bo podobno taka tradycja? Najbardziej widowskową częścią zawodów pożarniczych  jest rywalizacja o  prestiżowy tytuł Mistrza Gminy. To  prawdziwy test sprawności zawodowej, determinacji i ambicji. Nie wystarczy więc pobiec najszybciej, bo równie mocno liczy się precyzja. Organizatorzy – Zarząd O. Gminnego ZOSP oraz OSP Donaborów – powrócili w tym roku do musztry i motopomp, co  strażackim zmaganiom niewątpliwie dodało kolorytu.  (ems) Kronikarz Ziemi Baranowskiej

11


Kronikarz Wśród Pasjonatów

JESZCZE SŁYCHAĆ ŚPIEW I RŻENIE KONI Ani się obejrzeliśmy, a kolejne Towarzyskie Zawody Konne od lat organizowane na baranowskim „Muratorze” przeszły do historii. Trzeba dodać, że tegoroczne (6 sierpnia) święto hippiki z historią splecione zostało jak nigdy dotąd. Jeźdźcy ze Stowarzyszenia 19. Pułk Ułanów Wołyńskich w znakomitym widowisku przywołali maestrię, dumę i odwagę polskiej kawalerii. Mirosław Obiegły i jego przyjaciele w ten niezwykły sposób kultywują wojenną pamięć Pułku, który 1–2 września 1939 r. stoczył pod Mokrą zwycięską bitwę z  niemiecką dywizją pancerną, niszcząc 62 czołgi i ok. 50 transporterów opancerzo-

nych. W nocy z 3 na 4 września żołnierze pułku przypuścili nocny atak na Kamieńsk, w czasie którego zniszczyli kilkanaście czołgów i  cystern, zabili ok. 100 żołnierzy wroga. Straty po stronie polskiej to  czterech żołnierzy. Generał Juliusz Rómmel przyznał 10 krzyży srebrnych Virtuti Militari dla uczestników tej akcji. Zastanówmy się, ile wiemy o tych wydarzeniach? A przecież Mokra leży niedaleko – tuż za Częstochową. Pokaz władania białą bronią, ułańskie lance i szable tnące sierpniowy upał, okazały się wspaniałym uzupełnieniem programu Towarzyskich Zawodów Konnych. Tłumy mi-

łośników hippiki z zapartym tchem podziwiały umiejętności jeździeckie zawodników biorących udział w sportowej rozgrywce. W programie znalazły się konkurencje konkurs zręczności w siodle, zawody w skokach przez przeszkody, konkursy klasy mini LL, LL, L i L1. Jeźdźcy rywalizowali o Puchar Wójta Gminy Baranów. Dla koni został przygotowany specjalny basen z  wodą. Uczestnicy festynu mogli posilić się i ugasić pragnienie w punkcie gastronomicznym. Zawody zorganizowały wspólnie: Urząd Gminy w Baranowie oraz Stajnia Sportowa „Respekt” pp. Wylęgów z Łęki Mroczeńskiej (anonimus)

Wyniki

Konkurs zręczności I – Aleksandra Duszyńska – koń IRYS II – Alicja Poprawa – koń FIONA III – Magda Wodzyńska – koń FILIPINKA Konkurs mini LL I – Magdalena Szkudlarek – koń  HORYZONT ZDARZEŃ II – Alicja Poprawa – koń FIONA III – Julia Wylęga – koń RED ROCK   Konkurs LL I – Patrycja Grzegorowska – koń ROMA II – Natalia Będkowska – koń WELINGTON III – Anna Tomalik – koń CARLOS   Konkurs L I – Dobrusia Pacyna – koń KAJA II – Julia Kędzierska – koń OLIWIER III – Oliwia Kubacka – koń POLAK   Konkurs L1 I – Julia Kędzierska – koń OLIWIER II – Paulina Kucharska v koń KASIM III - Ewelina Ciupka - koń BOLZANA

12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz Wśród Pasjonatów Takich zawodów jeszcze w naszej Gminie nie było. 1 lipca zapraszamy na Rajd Kamikadze: „Ostatnia Misja” – kusiły plakaty i ogłoszenia. – Chyba udało nam się dotrzymać słowa. W naszych trzech biegach na orientację wzięło udział aż 73 zawodników. Niemal połowa z nich to panie – nie ukrywa radości Marek Zaremba, jeden z grona organizatorów i zarazem sędzia główny zawodów. Satysfakcji organizatorów sekundują entuzjastyczne opinie uczestników. „Mapa bez dróg i ścieżek to był strzał w dziesiątkę. Były bagienka i pola z rzepakiem czyli to, co inowcy lubią najbardziej, a na koniec już prawie legendarna biesiada” – oto jeden z komentarzy z facebookowej stronie zawodów. „Fantastyczna impreza” – recenzuje krótko jedna z debiutantek po uwieńczonej sukcesem walce z trzynastokilometrową trasą.

OSTATNIA MISJA? ZA ROK PROSIMY O POWTÓRKĘ! KAMIKADZE: „Ostatnia Misja” to jedna z kilkunastu części ogólnopolskiej Ligi Pieszych Rajdów na Orientację. Rozpoczyna ją marcowe „Złoto dla zuchwałych”, a kończy listopadowy „Azymut Orient”. Organizatorzy imprezy zlokalizowanej na terenie naszej Gminy zdecydowali się na letni termin. – Zależało nam na tym, by przyciągnąć do nas jak największą ilość ludzi. – Przygotowanie takiej

Z trasą maratonu najlepiej poradzili sobie biegacze z Pszczyny i Wrocławia meldując się na mecie po 11 godzinach i 57 minutach! Dodajmy, że regulamin dopuszczał występ w drużynach, stąd okazały Puchar Kamikadze trafił w ręce Adama Skoczyńskiego, Romana Trochy i Ryszarda Świerczyńskiego. Duet biegaczy z Wrocławia – Agnieszka Dering i Marcin Dering triumfowali na trasie 25 km. Skąd jesteśmy? Wyszliśmy Prosto z Pasu – żartują zwycięzcy Parszywej 13. Krystyna Ruda-Ertel i jej mąż Radosław to prawdziwi eksperci w dziedzinie biegów na orientację. I jak ich przyjaciele z Klubu Kamikadze specjalizują się raczej w biegach ekstremalnych. Nieobcy jest więc im „Bieszczadzki Rzeźnik” (80 km!) czy 40 kilometrowa Jura Skałka Adventure. – Dziś to był fantastyczny relaks – zapewniają. Trudno to porównać ze wspinaniem po pionowych ściankach, czołganiem w błocie, oczywiście w towarzystwie np. drutu kolczastego, bieg z workami pełnymi piachu, wspinanie się po linie czy kąpiel w lodowatej wodzie. Wszystko zależy tak naprawdę od wyobraźni i kreatywności organizatora danej imprezy. A tego im nie brakuje. Przekonaliśmy o tym nie raz. A tu liczyła się dobra zabawa, co miało promować nasz ukochany sport – oceniają. Promocja udała się na „szóstkę”!

imprezy wymaga ogromnej pracy i wielu dni wyrzeczeń. Tak naprawdę zaczęliśmy już w styczniu… od pozyskania do grona sympatyków naszej imprezy pani Wójt – uśmiecha się Marek Zaremba. – W tym miejscu bardzo dziękuję za zasponsorowanie nagród. Warto zaznaczyć, że to nie jedyny udział Gminy w  tej imprezie. Otrzymaliśmy pomoc w postaci transportu zawodników, biuro zawodów mogliśmy zlokalizować w  Domu Wielofunkcyjnym na Muratorze, a w punktach specjalnych dzielnie uwijały się pani skarbnik i  pani sekretarz. Za to również dziękuję – dodaje. Organizatorzy przygotowali trzy trasy: 13  km – „unitarka czyli pierwsze kroki żołnierza w wojsku. Trasa dość łatwa, ale będąca dobrą lekcją nawigacji; 25 km –  dla zawodników z większym doświadczeniem; 50 km –  dla „weteranów” nawigacji, którym elektroniczna nawigacja jest obcą formą życia, a  kompas i mapa jest ojcem i matką”. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

13


Kronikarz Wśród Artystów

Nimfy rozpalają wyobraźnię Siedem Nimf spłynęło do Baranowa. Strzegą wejścia do Urzędu Gminy. Skąd one się tu wzięły? – pytają baranowianie. Trzy lata temu w Donaborowie odbył się plener rzeźbiarski. Wzięło w nim udział siedmioro uczniów Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Plonem pleneru jest siedem prac – niezwykłych rzeźb kobiet. Zapraszamy do zabawy. Spróbujcie sami opisać te rzeźby. Uruchomcie wyobraźnię. Najciekawsze prace nagrodzimy. Email: gmina@baranow.pl

Oto kilka interpretacji figur. SYLWIA MARSZAŁEK swoją nimfę prześmiewczo ustawiła w pionie, niczym wskazówkę słonecznego zegara. Ręce ułożone wzdłuż ciała wędrują ku niewiarygodnie długim nogom. Promyki słońca pieszczą twarz wzniesioną ku niebu. Jeszcze chwila, a nasza nimfa, wbrew woli swojej stwórczyni, położy się na trawie, a jej ciało utonie w miodowej słodyczy słońca. Nimfa buntu. BARTEK ZAMARŁO. Jego nimfa jeszcze obraca się w tańcu; przed sekundą wymknęła się z odmętu rytmicznej muzyki, długie włosy miękkim owalem otulają prawy policzek, szukając tam ust. Ale dwa szerokie pierścienie zamknęły już piersi i kibić. Nimfa zatrzymana w tańcu.

14

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

KAROLINA FIEDOR. Włosy tej Nimfy zsuwają się delikatnie na prawe ramię, łącząc się z ciasną tuniką, spiętą trzema poziomymi klamrami. Deseczki, łamiące pionową konstrukcję ciała, każą nam spojrzeć wyżej – w jasny owal twarz i zamyślone oczy. Nimfa zamyślenia. SONIA NOWOK. Jej wygięta uwodzicielsko nimfa, patrząc nam prosto oczy, rzuca wyzwanie: Czemu do mnie nie podejdziesz? Ale prawa stopa, jakby wsunięta w drzwi, mówi nie! Nimfa kusicielska i niedostępna. RENATA PALKA. Jej Nimfa kipi tajemniczą energią. Uniesionymi nad głową dłońmi rozczesuje splątane wiatrem włosy? Zdaje się nam, że jest tak blisko, że doskonale znamy krajobraz jej ciała, a i tak pozostaje dla

nas tajemnicą. Nie znamy jej oczu, skrytych w chaotycznej burzy włosów. Nimfa chaosu i tajemnicy. KATARZYNA PIĄTEK. Jej Nimfa to kolejna wersja Wenus z Milo, tyle że tu – w interpretacji naszej artystki – bez twarzy. Studiując powabne nagie ciało lipowej Nimfy, każdy przywoła inny kształt oczu, inną linię ust. Wystarczy przymknąć oczy – namawia Katarzyna Piątek. Nimfa magicznej wyobraźni. DAMIAN MASŁOWSKI. Jego nimfa zaklęta jest w archetyp władczyni triumfującej. Nike. Ale tu dziwnie spokojna. A może to nie tarcza w jej dłoniach? Może to lustro, przed którym musimy się zatrzymać i spojrzeć na siebie badawczo.


Sportowe Okruchy

Streetballowy zawrót głowy We wtorkowe przedpołudnie na baranowskim Orliku królowała koszykówka, a właściwie jej streetballowa odmiana. Od 2020 r. streetballowe trójki staną się jedną z dyscyplin olimpijskich. W naszych zawodach wzięły udział trzy szkoły (gimnazja z Mroczenia, Bralina i Trzcinicy). Każda z nich wystawiła po dwie drużyny. Ostateczna kolejność: 1. Trzcinica1, Bralin 1, Mroczeń 1, Mroczeń 2, Bralin 2, Trzcinica 2. Turniej odbył się w ramach Wielkopolskiego Orlika, a nagrody ufundowała Wójt Gminy Baranów.

Brązowy medal pana Władka Brązowy medal wywalczył Władysław Kącki w XVIII Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym. Zawody rozegrano 24 czerwca w Gorzowie Śląskim. To kolejne i jakże cenne trofeum pana Władysława, który zapowiada, że na pewno coś jeszcze do tego dorzuci.

Kolejny medal tancerzy z Baranowa 17 czerwca w Opolu odbyło się Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim. W turnieju wzięło udział 160 par z całego kraju. Bardzo dobry wynik uzyskała para z Baranowskiego Studia Tańca Szymon Zychla i Wiktoria Zychla. Podopieczni Natalii Jańskiej i Dariusza Baranowskiego w kategorii powyżej lat 15 Klasa D zajęli III miejsce. 1.

Salwin Michał

Kemona Eliza

ImpulS – Chorzów

2.

Zając Maciej

Marek Dominika

EVOLUTION – Kraków

3.

Zychla Szymon

Zychla Wiktoria

BARANOWSKIE ST – Baranów

4.

Galik Przemysław

Orzech Weronika

AKTAN – Wrocław

5.

Cisiński-Nguyen Krystian

Brzezińska Aleksandra

ELIDA – Mielec

6.

Ćwiek Wiktor

Przybytniak Marta

AKADEMIA TAŃCA – Warszawa

7.

Królikowski-Różycki Kamil

Królikowska-Różycka Kasja

AKADEMIA TAŃCA – Warszawa

8.

Jeziorek Łukasz

Jaroń Karina

DANCE CENTER – Kluczbork

Urząd Gminy w Baranowie Godziny pracy urzędu: Pn.: 10.00-18.00 · Wt.–Pt.: 8.00-16.00

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454

· Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw.sokolowski@baranow.pl · Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie · Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

15


W Kronikarskim Obiektywie W tym roku trud organizacji Gminnego Święta Plonów wzięło na siebie sołectwo Mroczeń. Uroczystą mszę św. odprawił w mroczeńskiej kaplicy ks. kanonik Jerzy Kondal. Uczestnicy i goście rolniczego święta wystawili gospodarzom najwyższą ocenę za wzorową organizację i atmosferę.  

ŻYTKO JUŻ SIĘ SYPIE/ PSZENICZKA SIĘ MIELE OBY Z NASZYCH PLONÓW/CHLEBÓW BYŁO WIELE W barwnym korowodzie dożynkowym znalazło się również miejsce dla niezwykłych gości. Z dalekiego Paderborn w Niemczech przyjechał do Mroczenia wielki przyjaciel Baranowa K.H Lieb. Przypomnijmy, że kierowana przez niego Maltańska Służba Medyczna przez całe lata wspierała charytatywnie mieszkańców naszej Gminy. Dziś przywiózł… chleb przyjaźni. Z Baranowa Lubelskiego przybył wójt Robert Gagoś. I w ten sposób poczuliśmy się jak w wielkiej baranowskiej rodzinie. W korowodzie do-

16

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

żynkowym znalazły się również delegacje wszystkich sołectw. Komisja konkursowa uznała, że najoryginalniej zaprezentowali się gospodarze, czyli Mroczeń, choć trzeba przyznać, że Grębanin postawił bardzo trudne warunki rywalizacji. Nagrodzono też najładniej ustrojoną posesję (Stanisław Wylęga). Najlepszym rolnikiem sołectwa Mroczeń został Szymon Balcer. Specjalne nagrody wręczone zostały kołom gospodarstw wiejskich za dożynkowe wieńce. W tej kategorii nagrodę zgarnęła Marianka

Mroczeńska. Obrzędowi wieńca i chleba z udziałem dożynkowych starostów Stanisława Nawrota i Teresy Kani, Pani Wójt Bogumiły Lewandowskiej-Siwek oraz sołtysa Andrzeja Stodolskiego, towarzyszył chór „Słupianie”. W części artystycznej zobaczyliśmy muzyków i aktorów z mroczeńskiego gimnazjum (Wężyk Band, Monika Jarych, „kabaret szekspirowski”). Po koncercie zespołu „Pieczarki” z Żywca,  wszyscy bawili się do późnej nocy przy muzyce grupy „Starter”.


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” przyjmowanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zaprasza rodziców do składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” strategicznym jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych. Kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie. Aby zapewnić dzieciom posiłki od początku roku szkolnego wnioski z pełną dokumentacją należy składać w miesiącu wrześniu u pracowników socjalnych. Do wniosku należy przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny: • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku; • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury; • decyzja dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z posiadanego gospodarstwa rolnego bądź prowadzonej działalności gospodarczej; • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą; Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Do wydania decyzji niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).

Dodatkowe informacje można uzyskać w GOPS Baranów tel. 627810413 lub 627810414


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY „RODZINA 500 PLUS” WAŻNE INFORMACJE Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 5, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Już od 1 sierpnia można składać wnioski o  500+ oraz na Świadczenia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz Świadczeń Rodzinnych. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: bankowość elektroniczną oraz ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole, Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA. Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Dzięki uchwalonemu przez parlament w połowie lipca pakietowi  zmian dla rodzin wnioski o świadczenie wychowawcze oraz rodzinne wraz z dodatkami będzie można złożyć wcześniej – od 1 sierpnia. To bardzo dobra wiadomość dla rodzin. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świad-

czenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od  1  grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.  Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o  niepełnosprawności lub orzeczeniem o  umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września

do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz 31  

Kronikarz 31  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded