__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

W NUMERZE POLECAMY:

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

Nr 2 (35) 2018

// Wójt planuje nie tylko półrocze (str. 2) // Baranów i Majowa Konstytucja? (str. 3) // Druh Tadeusz z nieba patrzy z dumą (str. 4) // Donaborów jak z obrazka? (str. 5) // Jankowy. Zdążyć na Jubileusz (str. 6) // Przepisy mają w małym palcu (str. 7) // Pierwszy krążek „Wężyk Band'u” (str. 8) // Moja Rumba… na scenie (str. 10) // Streetball wrócił na Orlika (str. 11) // Bieg w arystokratycznym tempie (str. 12) // Puchar Niepodległej (str. 13) // Futbol z dziecięcych marzeń (str. 14) // Bieg Muratora. Sportowo i promocyjnie (str. 16)


Na Starcie

MÓJ PLAN NIE TYLKO NA DRUGIE PÓŁROCZE INWESTYCJE Za chwilę minie półrocze, wiele inwestycji jest realizowanych, wiele w trakcie przygotowań, ale czas już myśleć o następnym roku budżetowym. Właśnie tak to działa, trzeba zbierać pomysły, rozmawiać z mieszkańcami o ich potrzebach, wysuwać propozycje i układać wstępnie budżet na 2019 rok. Już w  tym roku aplikujemy o dofinansowanie drogi Mroczeń – Słupia, aby budowa jej ruszyła w  przyszłym roku. Jeżeli ostatecznie będziemy mieli decyzję, że nie przyznano nam z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania z OZE (odnawialne źródła energii), będę przekonywać Radę, aby zatwierdziła dofinansowanie do wymiany pieców c.o. co najmniej 5 klasy lub na gazowe dla Mieszkańców naszej gminy. A może znajdzie się to jeszcze w budżecie na 2018 rok? Nie zaniechamy również dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem. Ubiegamy się o dofinansowanie z wielu źródeł, spis tych programów jest na wiele stron, Wydział Rozwoju Gminy pracuje ze zdwojoną siłą, ale decyzje w urzędach nie zapadają. Z niecierpliwością czekamy na decyzje o dofinansowaniu dwóch wozów strażackich, rewitalizacji rynku w Baranowie czy właśnie OZE… Planujemy rozpisanie konkursu na projekt rynku na Muratorze, aby Mieszkańcy tego sołectwa mieli możliwość pospacerować, spotkać się przy kawie, dzieci miały miejsce do zabaw, a starsi do wypoczynku i rozmów.

Aby wszystkie pokolenia znalazły coś dla siebie. No i oczywiście trwa budowa Szkoły Podstawowej w Baranowie. Wszystko realizowane jest zgodnie z planem. Ta inwestycja pozwoli nam na rozbudowę biblioteki, miejsca dla Seniorów w starej szkole, uporządkowanie rynku i upiększenie zielenią.

OŚWIATA Tak się w tym roku złożyło, że rozpisano konkurs na dyrektora dla trzech szkół. W dwóch zakończyły się kadencje (Baranów i Grębanin), a w Słupi p. dyrektor odchodzi na zasłużoną emeryturę. W Baranowie było dwóch kandydatów, ale konkurs nie został rozstrzygnięty (ostateczna decyzja należy do wójta w porozumieniu z kuratorium oświaty), a w Grębaninie nikt się nie zgłosił. No, szkoda, że nauczyciele tej szkoły walczą o pracę, namawiają rodziców, aby dzieci nie kierowali do innych szkół, aby tej szkoły nie redukować, po czym nikt nie chce się podjąć kierowania taką szkołą. Bez komentarza. A w Baranowie dzieci siódmych klas będą uczęszczać do Mroczenia. W zamian utworzone zostaną dwie pierwsze klasy. Wszystkie chętne dzieci będą przyjęte, zapraszamy również inne dzieci spoza obwodu, ponieważ będzie za rok perspektywa nowej szkoły, nowoczesnej w nauczaniu i zajęciach pozalekcyjnych z piękną halą sportową i stołówką.

SENIORZY Zapraszamy do Klubu Seniora w Mroczeniu. W poniedziałki, środy i piątki można w miłym towarzystwie i różnorodnie (gry, masaże, prace w ogrodzie, rozmowy przy kawie) spędzić czas od godziny 9.00 do 15.00 Zapraszamy również do Stowarzyszenia Seniorów w Baranowie. Mamy do zaoferowania wyjazdy do teatru, kina, wycieczki krajowe i zagraniczne, udział w projektach unijnych. Zachęcamy do aktywności wszystkich Mieszkańców 60 + !!! Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek

W dobie zmagania się z problemem zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Baranów oraz dużym zainteresowaniem mieszkańców odnawialnymi źródłami energii, nasz samorząd podjął próbę pozyskania dodatkowego dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę pieców, instalacje kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

GMINA CZEKA NA DECYZJĘ

Proces oceny wniosków trwał od września 2017 r. do 5 kwietnia 2018 r., kiedy to okazało się, iż nie otrzymaliśmy dofinansowania z uwagi na niewystarczające środki finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gmina uplasowała się na 45 miejscu listy rankingowej, a środków wystarczyło do miejsca 18. W piśmie z dnia 13 kwietnia Urząd Marszałkowski poinformował o możliwości wniesienia protestu w stosunku do oceny w ramach poszczególnych kryteriów, dlatego też samorząd złożył odpowiednie pismo z prośbą o uwzględnienie dodatkowych punktów. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Niewystarczające środki finansowe spowodowały w Urzędzie Marszałkowskim ko-

2

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

nieczność podjęcia dyskusji na temat przesunięcia środków finansowych na działanie nr 3.1.1., w ramach którego istnieje możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii. Projekt, gdzie zaplanowane były wymiany pieców na biomasę, instalacja kolektorów słonecznych i  fotowoltaicznych, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców całego województwa. Możliwość dofinansowania 85% do instalacji jest bardzo korzystna, dlatego też Gmina Baranów przywiązała szczególną wagę do przedmiotowej aplikacji. Jednak niewystarczające środki w stosunku do ilości wnioskujących gmin powodują, iż zarówno zaangażowanie mieszkańców jak i pracowników może nie odnieść zakładanych efektów.

Pragnę poinformować, iż wpłacona przez uczestników projektu kwota 120 zł została przekazana firmie, która wykonała wizje lokalne, niezbędne do sporządzenia wniosku o dofinansowanie, dlatego też, tak jak już informowaliśmy w ubiegłym roku, nie podlega ona zwrotowi. W działalności Gminy był to pierwszy krok na tak dużą skalę w kierunku poprawy jakości życia indywidualnych mieszkańców i ochrony powietrza w regionie. Mamy nadzieję, iż złożony protest przyniesie oczekiwany skutek, a jeśli ostatecznie nie otrzymamy dofinansowania, samorząd znajdzie inne możliwości pomocy naszym Mieszkańcom. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek


I Kronikarz Tam Był…

Co łączy Majową Konstytucję z Naszym Baranowem? 3 maja przedstawiciele naszego samorządu (Przewodniczący Rady Gminy Marian Kremer, p. sekretarz Gminy Ilona Skiba oraz p. kierownik Centrum Usług Wspólnych Sylwia Szmaja), w asyście strażackich pocztów sztandarowych oraz delegacji  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Baranowie (prezes – Michał Balcer, p. sekretarz – Iwona Głowik, p. skarbnik – Jan Możdżanowski oraz Komendant Gminny – Sebastian Błażejewski)  złożyli kwiaty pod pomnikiem Serca Chrystusowego – ku Czci Ofiar Wojen Światowych, tradycyjnym w Baranowie miejscu uroczystości patriotycznych. Zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a do wspólnej modlitwy za zdradzonych bohaterów Naszej Wolności sprzed 227 lat zaprosił ks. kanonik Jerzy Kondal. Rocznicowe spotkania mają to do siebie, że zapominamy często po co się spotykamy, zacierają się kontury zdarzeń sprzed wieków. Spróbujmy więc spojrzeć na opisane wyżej zdarzenie nieco inaczej. Czy jest jakiś bezpośredni związek łączący malutki Baranów, leżący i wówczas u wrót Wielkopolski, z Sejmem Wielkim i Konstytucją 3 maja? Z zachowanych dokumentów wynika, że już w połowie XV wieku to szlacheckie miasto miało swojego burmistrza i radę miejską. Po II rozbiorze Polski (1793) Baranów znalazł się pod panowaniem pruskim. Prusacy z katowską cierpliwością

uśmiercali nasz Baranów. Miasteczko, pozbawione niegdysiejszych praw i przywilejów, z przetrąconą gospodarką, w końcu XVIII wieku wyludnia się i w roku 1816 liczy zaledwie 350 mieszkańców. W latach 1905–1907 miały tu miejsce protesty i wystąpienia Polaków przeciwko nasilającej się akcji germanizacyjnej. W odwecie zaborca zadaje Baranowowi śmiertelny cios pozbawiając go w  roku 1907 praw miejskich. A  gdyby „akt ostatniej woli i  testament gasnącej Ojczyzny” nie stałby się owym testamentem, gdyby plan reformatorów powiódł się, jaki los czekałby nasze miasto? Przecież Konstytucja 3 maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad systemu

politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Niestety Fryderyk Wielki okazał się wiarołomnym zdrajcą, a przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W  wojnie w obronie konstytucji Polska, zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederację targowicką. (es)

W dniach 27.04–01.05.2018 pięcioosobowa delegacja strażaków z  Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie przebywała w miejscowości Weene. Pobyt delegacji związany był z obchodami 25-lecia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

PRZYJACIELSKA WIZYTA

Podczas wizyty wzięliśmy udział w uroczystości jubileuszowej oraz uczestniczyliśmy w zawodach pożarniczych. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń między jednostkami. Jak zwykle spotkaliśmy się z gościnnością i życzliwością. Od kilku lat co roku organizowane są młodzieżowe obozy sportowo-pożarnicze (raz w  gminie niemieckiej, raz w gminie Baranów). Obóz, który w tym roku zorganizuje nasza jednostka, będzie kolejną okazją do spotkania się młodzieży obu jednostek. (syl) Kronikarz Ziemi Baranowskiej

3


Kronikarz na Budowie Trwa rozbudowa domu ludowego w Joance

DRUH TADEUSZ PATRZY Z NIEBA Z WIELKĄ DUMĄ

Dom Ludowy był oczkiem w głowie śp. Tadeusza Szlezyngera. Teraz patrzy z nieba z dumą na to, co teraz dzieje się z tym obiektem. Trwa jego rozbudowa. W miejscu nowego rośnie bowiem nowy dom ludowy o imponującej konstrukcji. W budynku będą się mieścić pomieszczenia dostosowane do potrzeb OSP Joanka jak i pomieszczenia domu ludowego. Budynek zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach 22,33  x  20,11 m i zwieńczono wielospadowym dachem. Wysokość maksymalna budynku wynosi 6,22 m, wysokość minimalna 4,10 m. Charakterystycznym elementem przyjętej formy bryłowej jest zaprojektowany w północno-zachodniej części budynku dziedziniec z  umieszczonym osiowo drzewem, tworząc przedłużenie sali wielofunkcyjnej. Bryła budynku o zwartej zabudowie charakteryzuje się prostotą pod względem formy jak i zastosowanych rozwiązań kompozycyjno-materiałowych zdefiniowanych dwukolorową szatą graficzną elewacji. Zagospodarowanie terenu obejmuje między innymi: a) wykonanie chodników z kostki brukowej, b) wykonanie ogrodzenia z elementów systemowych, c) wykonanie oświetlenia zewnętrznego na słupach aluminiowych anodowanych. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Ogólnobudowlany Marek Wierzchołek z Kępna. Prace mają się zakończyć 21 września 2018 r.

Podniebny raport z budowy szkoły i hali sportowej w Baranowie

4

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz Przy Tym Był Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy nowym przedszkolu w Mroczeniu

RECREO PO MROCZEŃSKU Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie działki nr 661 w Mroczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wraz z montażem urządzeń zabawowo-sprawnościowych oraz nasadzeniem roślinności. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obejmuje między innymi: a) wykonanie nawierzchni utwardzonych ścieżek i placów rekreacyjnych, b) budowę oświetlenia terenu rekreacyjnego, c) wykonanie terenu trawiastego oraz nasadzeń roślin, d) wykonanie trzech szałasów i jednego tunelu z plecionej wierzby, e) wykonanie systemu automatycznego nawadniania, f ) wyposażenie terenu rekreacyjnego w elementy małej architektury. Wykonawca zadania to Zakład Wielobranżowy„KARSTEM” Karol Stempin z Janków, a jego zakończenie wyznaczono na 15.06.2018 r.

14 maja podpisano umowę z firmą HER-OW z Poznania na remont szkoły w Donaborowie. Przypomnijmy, że cztery lata temu wykonano pierwszy etap remontu szkoły. Naprawiono wówczas m.in. dach, a budynek zyskał nową elewację. Teraz przyszedł czas na prace wewnątrz obiektu. Prace potrwają do 20 sierpnia 2018 r.

PO WAKACJACH SZKOŁA W DONABOROWIE JAK NOWA Prace remontowe będą polegały między innymi na: a) wykonaniu instalacji telekomunikacyjnych w budynku oraz instalacji elektrycznych wraz z wymianą opraw oświetleniowych; b) częściowej wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej; c) w dwóch klasach zamontowany zostanie podwieszany sufit; d) wymianie parapetów wewnętrznych na korytarzu i w klasach;

e) powiększeniu pokoju nauczycielskiego poprzez wyburzenie łączącej ściany z pomieszczeniem ksero; f ) wykonaniu wokół umywalek w klasach oraz wokół zlewu w powiększonej części pokoju nauczycielskiego „fartuchów” z glazury; g) zamurowaniu wnęk pod oknami; h) zerwaniu starych okładzin podłogowych (paneli) z oderwaniem listew przyściennych, ułożeniu obiektowych wykładzin rulonowych, wykonaniu robót malarskich po uprzedniej naprawie tynków oraz wykonaniu gładzi gipsowych; i) wykonaniu nowych podejść wod.-kan. do umywalek; j) montażu w klasach elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody w komplecie z  baterią umywalkową o mocy grzewczej 4,5 kW na napięcie 230 V. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

5


W Kronikarskim Notatniku 4 kwietnia Wójt Gminy podpisał umowę na remont szatni sportowej w Jankowach. W tym roku zasłużony klub LKS Jankowy świętować będzie jubileusz 50-lecia. Cztery lata temu Gmina wyremontowała siedzibę klubu. Naprawiono wówczas dach oraz przebudowano toalety zewnętrzne. Teraz trwa remont wnętrza budynku. Trzeba się spieszyć, by zdążyć na jubileusz. Termin realizacji zadania wg harmonogramu to 28.09.2018 r., z tym że całość robót budowlanych wewnątrz budynku zakończy się 29.06.2018 r.

ZDĄŻYĆ NA JUBILEUSZ

Budynek szatniowy zostanie docieplony. Szczegółowy zakres prac obejmuje: a) wykonanie okładzin schodów zewnętrznych oraz balustrady ze stali nierdzewnej, b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, c) wymianę wewnętrznych instalacji sanitarnych: wod.–kan i c.o. wraz z wymianą kotła, d) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, e) wykonanie nowych posadzek wraz z zerwaniem istniejących, f ) wymianę okładzin ściennych i posadzek w pomieszczeniach łazienek i toalet, g) wykonanie robót malarskich. Wykonawcą zadania jest Korporacja „BUDONIS” z Kępna. Jego koszt to 319 620,21 zł.

Do końca czerwca potrwają prace przy przebudowie drogi gminnej nr G 852554 Mroczeń-Feliksów (512 mb). Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: „Przebudowa i remonty dróg gminnych”.

PÓŁ KILOMETRA NOWEGO ASFALTU Zakres przebudowy drogi gminnej obejmuje między innymi: a) ułożenie nowej warstwy ścieralnej jezdni o grubości 4 cm na wyremontowanej i wyrównanej istniejącej nawierzchni bitumicznej, b) częściową wymianę konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 5 m, c) jednostronne poszerzenie nawierzchni, d) ułożenie krawężnika najazdowego oraz krawężnika najazdowego ze ściekiem przykrawężnikowym, e) odprowadzenie wód deszczowych. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX z Lublińca. Termin realizacji to 23.06.2018 r.

6

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz Na Drogach Trwa remont drogi gminnej w Donaborowie

STARA DROGA JAK NOWA

Remontowany odcinek drogi liczy 1100 m. Zakres prac obejmuje: a) ścinkę poboczy gruntowych na całym odcinku remontowanej drogi obustronnie, b) wzmocnienie poboczy drogi mieszanką kamienną, c) ułożenie warstwy wyrównawczo-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 2 cm na całej szerokości i długości drogi, d) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, e) wykonanie odwodnienia. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX z Lublińca. Prace zakończą się 31.05.2018 r.

MŁODZI MISTRZOWIE WIEDZY O RUCHU DROGOWYM Baranowskie miasteczko ruchu drogowego na Muratorze od lat gości uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy o Przepisach Ruchu. Kolejna edycja tej jakże cennej imprezy dla dzieci odbyła się 8 maja. Patronat nad nią sprawowali: Wójt Gminy Baranów oraz Komenda Powiatowa Policji w Kępnie. Tytuły mistrzowskie obroniły zespoły z Mroczenia i Słupi. Opiekunowie obu ekip – Kazimierz Orszulak i Jarosław Kupczak to najlepsi eksperci w tej dziedzinie. Ich kolejni wychowankowie ruszą wkrótce do walki o trofea w finale wojewódzkim. W zawodach wzięło udział 6 gmin z powiatu kępińskiego (ze szkół podstawowych po 4 osoby, z gimnazjów – po 3 osoby).

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

7


Po Godzinach 4 kwietnia w Bibliotece w Mroczeniu odbyło się spotkanie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem pod hasłem

ŚLADAMI STASIA I NEL Na spotkanie przybyli uczniowie z Zespołu Szkół w Baranowie oraz Szkoły Podstawowej w Donaborowie, którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli relację z niecodziennej wyprawy po Afryce. Piotr Kowalczyk jest organizatorem wypraw w różne rejony świata, geografem, przewodnikiem, pasjonatem fotografii, publikuje artykuły w czasopismach podróżniczych, prowadzi serwis www.globtroterzy.net, jest autorem projektu  www.afrykazachodnia.pl  oraz festiwalu podróżniczego „Tydzień Ziemi” w Szczecinie. Podczas spotkania Pan Piotr opowiadał o  swojej wędrówce do Afryki, szlakiem z  Egiptu przez Sudan, Etiopię i  Kenię. Wy-

prawę inspirowaną powieścią Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” przedstawił przez pryzmat własnych przeżyć, obserwacji i doświadczeń. Zaprezentował zdjęcia z  odwiedzanych miejsc, znajdujących się na trasie wędrówki. Ukazał społeczeństwo i przyrodę tego regionu. Oprócz ciekawych informacji na temat fauny i flory, kultury i  tradycji, biorący udział w spotkaniu uczniowie poznali panoramę odwiedzanych miejsc i  współczesne atrakcje. Podróżnik nakreślił wędrówkę Stasia i Nel jako pełną trudów i  niebezpieczeństw, przebiegającą przez piękne a jednocześnie groźne miejsca. Od gorącej, niegościnnej Sahary, przez pełną dzikich zwierząt sawannę po rozległe bagna w Sudanie, będące domem niezliczonych węży, krokodyli i innych niebezpiecznych stworzeń. Opowiedział również o  plemio-

nach zamieszkujących te niegościnne dla nas tereny, jak się przystosowały do życia i co robią żeby przetrwać w trudnych warunkach. Opowieść Pana Kowalczyka była dla uczniów niezwykle praktyczną formą nauki: dzięki jego doświadczeniom piątoklasiści mogli nie tylko wysłuchać opowieści prowadzącego, ale też wypytać go o różne interesujące ich tematy.

Zespół z Gimnazjum w Mroczeniu wydał swoją pierwszą płytę

„WĘŻYK BAND” ZE SWOIM PIERWSZYM KRĄŻKIEM Zespół „Wężyk Band” z Gimnazjum w Mroczeniu (obecnie szkoła podstawowa) działa od lutego 2016 r. Wykonuje muzykę z gatunku polski poprock. Obecny skład zespołu to osiem dziewcząt i jeden chłopak z II i III klasy gimnazjalnej. Wśród nich są wokaliści: Beata Mejza, Martyna Cieślak, Dagmara Szczupak i Nicola Łyczkowska oraz instrumentaliści: Wiktoria Zychla (gitara elektryczna i akustyczna), Nikola Czajkowska i Dagmara Szczupak (perkusja), Adrian Rzepka (gitara elektryczna i akustyczna), Sandra Pomiankowska (klawisze, metalofon), Karolina Nowak (gitara basowa) i Danuta Wieczorek (akordeon, opiekun artystyczny zespołu). Nazwa „Wężyk Band” została stworzona w drodze konkursu szkolnego na nazwę zespołu, przez ucznia zafascynowanego twórczością koleżanek i kolegów, Tobiasza Lubowskiego. Młodzież muzykuje na instrumentach szkolnych zakupionych przez Gminę Baranów oraz Radę Rodziców. Grając w zespole uczniowie realizują swoje pasje i poszerzają uzdolnienia

8

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

muzyczne. Potrzeba współdziałania w grupie wskazuje na celowość integracji młodzieży w różnym wieku i z różnych klas oraz motywuje ich do wspólnego muzykowania po zajęciach szkolnych. Członkowie zespołu chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu kępińskiego. Młodzież występowała wielokrotnie podczas uroczystości szkolnych oraz lokalnych, m.in.: Festynu Integracyjnego, Festiwalu Smaku w Mroczeniu, Dni Baranowa, dożynek gminnych, a także na kępińskim rynku czy w pubie „Gramofon” w Kępnie. Zespół koncertował też dla pracodawców ze środowiska lokalnego, gościnnie podczas dyskoteki w Gimnazjum w Opatowie czy dla przedszkolaków. Zespół jest widoczny w mediach społecznościowych. Zespół „Wężyk Band” w ostatnim czasie odnotował kolejny bardzo duży sukces, jakim bez wątpienia jest wydanie pierwszej płyty. Zebrano na niej znane i lubiane przeboje w aranżacji młodzieżowego zespołu. Krążek jest wynikiem pasji i zainteresowań młodzie-

ży. Dla młodzieży to wspaniała pamiątka trzyletniego okresu (2015-2018) wytężonej pracy nad szlifowaniem talentu wokalnego i umiejętności gry na instrumentach. Zespół opracował wiele utworów muzycznych, z których tylko wybrane znalazły się na płycie. Do wydania płyty przyczynili się: wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, dyrektor szkoły w Mroczeniu Andrzej Tyra, opiekun artystyczny Danuta Wieczorek, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Hartman-Hojka, fabryka mebli „BENIX”, firma „MARSYL”, Małgorzata i Karol Zychlowie, Ewa Jędrzejewska. Patronat medialny objęło Radio SUD, a wydanie płyty dofinansowano ze środków Gminy Baranów. (kr)


Po Godzinach

BARWNA PISANKA Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie wraz z filią biblioteczną w Mroczeniu i Słupi po raz kolejny zorganizowała Gminny Konkurs Wielkanocny, pod hasłem: „Barwna pisanka”. Celem konkursu było: kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów ludowych charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych, rozwijanie umiejętności technicznych i plastycznych oraz zachęcenie dzieci do twórczej aktywności. Komisja konkursowa w składzie: Bogumiła Lewandowska-Siwek – Wójt Gminy Baranów, Agnieszka Sitek – nauczyciel plastyk oraz Barbara Lipińska – przewodnicząca KGW w Mroczeniu, wyłoniła zwycięzców, biorąc pod uwagę trzy kategorie wiekowe. Jurorów pozytywnie zaskoczył wysoki poziom wykonania prac. Wszyscy zachwyceni byli ich pomysłowością i oryginalnością. Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień, odbyło się 26 marca br. w Filii bibliotecznej w Mroczeniu, które zostało połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Nagrody i dyplomy wręczała Bogumiła Lewandowska-Siwek – Wójt Gminy Baranów oraz członkowie komisji. Wszy-

scy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali dyplomy i słodycze, a laureaci nagrody książkowe. Dodatkowo dla zwycięzców słodycze ufundowało Koło Gospodyń Wiejskich w Mroczeniu. Autorzy po raz kolejny wykazali się niezwykłą inwencją i kreatywnością oraz bogactwem zastosowanych materiałów. Wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

LAUREACI: I kategoria: dzieci przedszkolne I miejsce: Jan Brzozowski i Staś Brzozowski II miejsce: Praca zbiorowa 4-latków Przedszkole w Mroczeniu III miejsce: Zofia Lipińska Wyróżnienia: Praca zbiorowa 5-6-latków Przedszkole w Donaborowie Praca zbiorowa 5-latków Przedszkole w Łęce Mroczeńskiej Zuzanna Kłobus Lena Andrys Miłosz Skiba

II Kategoria: dzieci klas I-III I miejsce: Martyna Tomaszek II miejsce: Oliwia Wylęga III miejsce: Oliwia Federowicz Wyróżnienia: Martyna Kuźnik Szymon Michalak

III Kategoria: dzieci klas IV - VI I miejsce: Maja Jerzyk II miejsce: Jagoda Lipińska III miejsce Karolina Napierała Wyróżnienie: Zofia Gierak.

Jubilaci obchodzący urodziny w marcu, kwietniu i maju 2018 r. (powyżej 80 lat)

95 lat (ur. 1923 r.)

Janina Sibera – Baranów

94 lata (ur. 1924 r.)

Janina Gała – Łęka Mroczeńska Klara Grel – Mroczeń

93 lata (ur. 1925 r.)

Benedykt Haglauer – Joanka

92 lata (ur.1926 r.)

Stanisław Kaźmierczak – Mroczeń

91 lat (ur.1927 r.)

Stanisław Banasiak – Feliksów Kazimiera Janusz – Baranów

90 lat (ur. 1928 r.)

Helena Appel – Słupia pod Kępnem Aniela Troska – Łęka Mroczeńska Józefa Zaborowska – Baranów

89 lat (ur. 1929 r.)

Czesław Jarych – Mroczeń Aniela Małolepsza – Słupia pod Kępnem Helena Pelikan – Grębanin Kolonia Pierwsza Helena Skiba – Donaborów

88 lat (ur. 1930 r.)

Stanisława Dyla – Młynarka

87 lat (ur. 1931 r.)

Irena Błaszczyk– Joanka Krystyna Borowska– Słupia pod Kępnem Joanna Kosińska – Młynarka Monika Możdżanowska – Łęka Mroczeńska Helena Pilarczyk – Słupia pod Kępnem Wanda Pilarek – Baranów

Leokadia Płóciennik – Joanka Felicja Skiba – Donaborów Władysława Urbańska – Baranów

86 lat (ur.1932 r.)

Agnieszka Dłubek – Grębanin Kolonia Druga

85 lat (ur. 1933 r.)

Aniela Gruszka – Donaborów Marianna Kokot – Donaborów Czesława Lenart – Mroczeń Jan Musiał – Żurawiniec Marianna Słupianek-Mielcarek – Mroczeń

84 lata (ur. 1934 r.)

Stanisława Dziergwa – Grębanin Krystyna Florczak – Mroczeń Franciszka Niechciał – Grębanin Kolonia Druga Helena Udała – Jankowy Mieczysława Zając – Jankowy

83 lata (ur. 1935 r.)

Barbara Giebel – Słupia pod Kępnem Stanisława Lenart – Jankowy Marianna Maciejewska – Łęka Mroczeńska Władysław Ruszkowski – Grębanin Jadwiga Starek – Żurawiniec

Cecylia Nowojska – Baranów Helena Pliszka – Grębanin

81 lat (ur. 1937 r.)

Władysława Albert – Łęka Mroczeńska Marianna Grzesiak – Słupia pod Kępnem Stanisław Jerczyński – Słupia pod Kępnem Maria Nasiadek – Słupia pod Kępnem Józef Poszwa – Łęka Mroczeńska Anna Szczęsna – Słupia pod Kępnem Anna Tomaszek – Marianka Mroczeńska Marianna Wróbel – Donaborów Helena Żołędziewska – Baranów

80 lat (ur.1938 r.)

Maria Barwan – Słupia pod Kępnem Alicja Feja – Lisiny Zofia Jańska-Żurecka – Grębanin Marianna Kasprzak – Jankowy Anna Kaźmierczak – Mroczeń Halina Kieroń – Młynarka Czesław Lorenz – Słupia pod Kępnem Emilia Moch – Grębanin Kolonia Pierwsza Helena Wawrzyniak – Żurawiniec

82 lata (ur. 1936 r.)

Natalia Gąszczak – Słupia pod Kępnem Zygmunt Jankowski – Lisiny Helena Kamoś – Grębanin Marianna Kula – Grębanin Kolonia Druga Stanisław Kurbel – Donaborów Joachim Kuropka – Baranów Marian Maciejewski – Łęka Mroczeńska

Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą w marcu, kwietniu i maju.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

9


W Kronikarskim Obiektywie W niedzielne popołudnie 13.05.2018 Teatr "Echo Pałacu" ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu wystawił trzecią w tym roku szkolnym premierę. Tym razem było to przedstawienie opowiadające historię tancerzy biorących udział w mistrzostwach.

„MOJA RUMBA” JUŻ PO PREMIERZE Młodzi ludzie ciężko pracują, by przygotować się do pokazów tanecznych, ale niektórzy odnajdują w sobie inne zamiłowania i z  dnia na dzień rezygnują, nie myśląc o konsekwencjach, o tym, że swoją decyzją niszczą karierę innych i zaprzepaszczają dotychczasową pracę. Jak to zwykle bywa wśród młodych, oprócz pracy łączy ich też uczucie, które odchodzi razem ze złą decyzją. W czarny charakter na scenie wcielił się Patryk Lubowski. Na szczęście nie wszyscy zmieniają plany i pasje, dlatego występ na mistrzostwach można uratować. Utalentowana tancerka, w którą wcieliła się Wiktoria Zychla, znajduje nowego partnera, którego zagrał Jan Oszenda i tańcem finałowym urzekają wszystkich.Sztuka pokazała też jak ważne jest wsparcie rodziców w realizacji zamierzeń i planów dorastających dzieci, które cały czas potrzebują akceptacji i zaufania ze strony najbliższych. Wiktoria Zychla napisała sztukę, której temat zaczerpnęła ze swojego życia i swoich zainteresowań. Ćwiczy taniec towarzyski już od kilku lat, osiągając niemałe sukce-

sy. Teraz miała możliwość zaprezentować swoje umiejętności przed licznie zgromadzonymi widzami. Reżyserią spektaklu tradycyjnie zajęły się panie: Joanna Gruszka i Elżbieta Ilska. Układy taneczne przygotowała pani Natalia Jańska, zaś doborem

POSPRZĄTALI SWOJE OSIEDLE W sobotnie przedpołudnie, 14 kwietnia po raz kolejny mieszkańcy Osiedla Murator – zarówno dorośli, jak i dzieci – spotkali się, aby posprzątać okoliczne tereny, w tym również trasę „Biegu Muratora”. Wszyscy zakasali rękawy i przystąpili do pracy. Akcja trwała prawie 4 godziny. Zebrano mnóstwo śmieci, wśrod których najwięcej było butelek i opakowań po jedzeniu, nie zabrakło

10

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

również opon, materiałów budowlanych i kanapy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczną akcję sprzątania, szczególnie najmłodszym. Szkoda, że wzięło w niej udział tak niewiele osób, pomimo wcześniejszych plakatów informacyjnych. Sołectwo Murator to nasza mała ojczyzna, dlatego jego mieszkańcy powinni zadbać o porządek. (iw)

muzyki i oświetleniem zajął się pan Paweł Hańczak. Była to już ósma sztuka wystawiana przez Teatr „Echo Pałacu”, który działa przy Szkole Podstawowej w Mroczeniu od trzech lat. Joanna Gruszka


Kronikarz Na Orliku

KOCHAMY TĘ GRĘ! Wiosną na baranowski Orlik powróciła koszykówka. Ta piękna gra nie ma co prawda w naszym regionie zbyt wielu fanów, ale jesteśmy przekonani, że turnieje rozegrane tu w kwietniowe przedpołudnie (13.04) przekonają do niej nie tylko uczestników zawodów. W Baranowie 8 drużyn (5 chłopięcych i 3 dziewczęce) walczyło o Puchar Wójta oraz awans do Finału Rejonu Kaliskiego. Podziwialiśmy magiczne wiosenne słońce i mieniące się w nim wspaniałe koszykarskie zagrania. Z rywalizacji w obu kategoriach zwycięsko wyszły zespoły z Mroczenia i Kępna (SP 3). Najlepsza zawodniczka turnieju to Zuzanna Wajerowska (SP 3), a najlepszy koszykarz – Tobiasz Rabiega (SP Mroczeń). Następna okazja do spotkania ze streetbalem nastąpi 27 kwietnia. (es)

WIOSENNE PORZĄDKI NA ORLIKU

Przed wiosenno-letnim sezonem sportowym na baranowskim Orliku przeprowadzono szereg prac porządkowych. Zgodnie z umową i harmonogramem firma Sportcare z Oleśnicy odnowiła wszystkie boiska. Rozczesano sztuczną trawę na boisku piłkarskim, uzupełniono gumowy granulat (1200 kg!) naprawiono uszkodzenia nawierzchni. Naprawy wymagał również piłkochwyt. Uzupełniono też piasek na „plażówce” i w piaskownicy na dużym placu zabaw. Niestety, nie udało się uratować małego placu zabaw. Zdemolowane, połamane huśtawki nie nadawały się do naprawy i trzeba je było usunąć.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

11


Czy Pan Hrabia To Widział? W sobotę 21 kwietnia odbył się IV Bieg im. Hrabiego Wężyka organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczeniu we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich, Radą Rodziców i Urzędem Gminy w Baranowie. Z roku na rok impreza cieszy się coraz to większym zainteresowaniem. W tym roku do rywalizacji zgłosiło się ponad 150 zawodników w czterech kategoriach wiekowych.

BIEG W… ARYSTOKRATYCZNYM TEMPIE W każdej kategorii trzem najlepszym zawodnikom przyznano dyplomy i medale. Dodatkowo w najmłodszej kategorii oraz kategorii OPEN każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Po raz pierwszy zorganizowano dla pań marsz Nordic Walking. Wszystkie Panie biorące w nim udział otrzymały medale. W trakcie całej imprezy można było potańczyć zumbę wraz z zespołem tanecznym MRODANCE, skosztować pysznej grochówki, czy też specjałów z grilla. Poniżej

12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

przedstawiamy klasyfikację końcową: Kat. I-III SP dziewcząt 1. Amelia Kuchciak 2. Milena Mikołajczyk i Zofia Gość 3. Marcelina Godek; Kat. I-III SP chłopców 1. Wojciech Jakubowski 2. Miłosz Nawrot 3. Karol Woźniak; Kat. IV-VI SP dziewcząt 1. Amelia Dwornik 2. Adriana Otremba 3. Magdalena Jerczyńska; Kat. IV-VI SP chłopców 1. Piotr Mikisz 2. Jakub Dudziak 3. Bruno Lempert; Kat. II-III G i VII SP dziewcząt 1. Patrycja Dwornik 2. Klaudia Pietrzak 3. Joanna Makowska; Kat. II-III G i VII SP

chłopców 1. Dawid Piasecki 2. Jacek Ertel 3. Natan Rabiega; Kat. OPEN kobiet 1. Martyna Rybczyńska 2. Matylda Polańska 3. Paulina Więckowska; Kat. OPEN mężczyzn 1. Damian Dyduch 2. Dawid Jerzyk 3. Artur Rychlik. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, trenerom, rodzicom, kibicom za wspaniałą atmosferę, która towarzyszyła nam w trakcie trwania imprezy. Już dziś zapraszamy wszystkich na jubileuszowy V Bieg Wężyka. Natalia Jańska


Sportowo i Patriotycznie

PUCHAR NIEPODLEGŁEJ NA BARANOWSKIM ORLIKU 32 zespoły w czterech kategoriach wiekowych, ponad 400 młodych piłkarzy, dziesiątki jeśli nie setki fantastycznych kibiców i 500 wiatraczków w naszych narodowych bar-

wach. „Puchar Niepodległej” to największy turniej dla dzieci w naszym regionie. Przez dwa upalne dni (1 i 3 maja) baranowski Orlik pulsował niezwykłymi emocjami. Nagrody ufundowali: Wójt Gminy Baranów, Starosta Kępiński oraz Firma Idźczak Meble. Wręczyli je: Przewodniczący Rady Gminy Baranów – Marian Kremer oraz Sekretarz Gminy – Ilona Skiba. Baranowski turniej piłkarski dla dzieci udało się pięknie połączyć z nutą patriotyczną. Po uroczystym otwarciu zawodów przez Przewodniczącego Rady Gminy w Baranowie – Mariana Kremera, radną Gminy Baranów Ewę Marszałek oraz p. Sekretarz Gminy – Ilonę Skibę, wszyscy w skupieniu wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego. Na zakończenie zaś turnieju młodzi adepci futbolu wznieśli w niebo wiatraczki w biało-czerwonych bar-

wach. A w niebo pofrunął huragan braw od wiernych i jakże cudownych kibiców. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

13


Sportowe Okruchy 6 kwietnia na baranowskim Orliku rozegrano eliminacje IX Turnieju „Wielkopolskiego Orlika o Puchar Wójta Gminy Baranów”.

FUTBOL Z DZIECIĘCYCH MARZEŃ 8 drużyn, ponad 6 godzin piłkarskich zmagań, 30 litrów herbaty, entuzjastyczni kibice na trybunach – to najkrótsza statystyka turnieju, któremu patronował Wójt Gminy Baranów. Punktualnie o 9.00 p.  wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek uroczyście otworzyła zawody, których stawką były ufundowane przez nią nagrody oraz awans (dwie drużyny) do kolejnego etapu roz-

14

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

grywek. Eliminacje rozgrywane w dwóch grupach wyłoniły pary półfinałowe – SP Baranów, SP nr 3 Kępno, SP Krążkowy i SP Słupia. W walce o Puchar Wójta po raz drugi tego dnia zmierzyły się ekipy z Kępna i Baranowa. Tutaj ponownie lepsi (3:1) okazali się piłkarze Piotra Olesia z Kępna. Mecz trzymał jednak w napięciu do ostatnich chwil, bo trzeciego gola kępnianie zdobyli

w ostatniej minucie gry. Nagrody – statuetki dla najlepszego bramkarza, zawodnika i strzelca, dyplomy, upominki ufundował Wójt Gminy Baranów. Otrzymali je: Jakub Hurny – (SP Krążkowy) najlepszy strzelec; Piotr Kubot – najlepszy piłkarz (SP Baranów), Mateusz Kamiński (SP 3 Kępno) najlepszy bramkarz.


Na Finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty GRUPY WSPARCIA

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ŝŶĨŽƌŵƵũĞ͗ W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ͕ŽĚϭŵĂũĂϮϬϭϴƌ͘ zaczynają obowiązywać UCHWAŁY Edz^DK'Kt͕ które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz ĚŽƚƌnjLJŵĂŶŝĞŶŽƌŵĞŵŝƐLJũŶLJĐŚ͘ Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ǁǁǁ͘Ƶŵǁǁ͘Ɖů

Urząd Gminy w Baranowie Godziny pracy urzędu: Pn.: 10.00-18.00 · Wt.–Pt.: 8.00-16.00

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z  grupy wsparcia dla osób z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy, stosowania przemocy lub innych uzależnień.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Baranowie (p. Anna Paczkowska)  tel. 62 78 10 414.

· Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw.sokolowski@baranow.pl · Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie · Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

15


W Kronikarskim Obiektywie Druga edycja „Biegu Muratora” wzbudziła wśród fanów ogromne zainteresowanie. Na listę startową imprezy zorganizowanej przez OSP Baranów, Osiedle Murator oraz Urząd Gminy w Baranowie wpisało się aż 130 osób. Niezwykle malowniczą siedmiokilometrową trasę, wijącą się przez osiedle, tereny leśne oraz ścieżkę rowerową, wszyscy pokonali we wspaniałej formie. Każdy biegacz otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi – cenne nagrody.

BIEG MURATORA: I SPORTOWO, I PROMOCYJNIE Po przekroczeniu mety każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal z rąk Wójt Gminy Baranów – Bogumiły Lewandowskiej-Siwek, Prezesa OSP Baranów Osiedle Murator – Roberta Seifferta. Po zakończeniu biegu zostały wręczone statuetki oraz nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn. Dodatkowo nagrody wręczono zwycięzcy w obu kategoriach oraz najlepszemu biegaczowi wśród strażaków. Open Kobiety 1. Weronika Paleczna (Baranów) 2. Ewa Kupczak (Mroczeń) 3. Milena Mądra (Kobyla Góra)

16

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Open Mężczyźni 1. Damian Dyduch (Grębanin) 2. Dawid Mazurkiewicz (Kluczbork) 3. Artur Rychlik (Feliksów) Gmina Baranów – mężczyźni 1. Damian Dyduch (Grębanin) 2. Artur Rychlik (Feliksów) 3. Bartosz Horosiewicz (Łęka Mroczeńska) Gmina Baranów – kobiety 1. Weronika Paleczna (Baranów) 2. Ewa Kupczak (Mroczeń) 3. Ewa Tokarz (Baranów) Najlepszy biegacz wśród strażaków: Tomasz Seiffert (OSP Murator)

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz maj 2018 55  

Kronikarz maj 2018 55  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded