Helens bog om børn & opdragelse

Page 1

HELENS BOG OM

BØRN & OPDRAGELSE N

LY N G H A

N EN

HE

E

S

L

TYDELIGE VOKSNE GIVER TRYGGE BØRN


Helens bog om børn og opdragelse.indd 8

03/07/14 10.11


HELENS BOG OM

BØRN & OPDRAGELSE TYDELIGE VOKSNE GIVER TRYGGE BØRN

HELEN LYNG HANSEN

Helens bog om børn og opdragelse.indd 1

03/07/14 10.11


Helens bog om børn & opdragelse Tydelige voksne giver trygge børn Af Helen Lyng Hansen © 2014 forfatteren og Gads Forlag ISBN 978-87-12-04991-3 1. udgave, 1. oplag 2014 Projektledelse: Karen Ellehøj Forlagsredaktion: Ida Bjørg Medelgaard og Erik Høvring Omslag: Lene Nørgaard, Propel Omslagsfoto: Stort foto: Getty Images. Nederst til venstre og i midten: Corbis. Foto til højre: Shutterstock Prepress: LYMI DTP-service Tryk: Bookwell, Finland Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPYDAN TEKST OG TONE, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser. www.gad.dk

Helens bog om børn og opdragelse.indd 2

03/07/14 10.11


Indhold Forord ....................................................................................... 5 Kapitel 1 Sådan får du glæde af b ­ ogen.............................. 9 Kapitel 2 Tanker om ­opdragelse......................................... 15 Børns rettigheder 16 • At tage hensyn til andre 18 • Hvornår skal du begynde at opdrage? 23 • Du er i gang 34 • Flere kram, færre krav 36 Kapitel 3 At være en god forælder..................................... 41 Forældretyper 42 • Hvilken type forælder vil du gerne være? 48 • Det er dig, der er den voksne! 58 Kapitel 4 At give dit barn et godt selvværd....................... 71 Ros og selvværd 77 • Kommunikation med barnet 84 • Skældud 95 • Straf eller konsekvens 114 Kapitel 5 At lære dit barn gode m ­ anerer.......................... 121 Gode manerer 122 • Sociale kompetencer 123 • Hvordan lærer jeg mit barn at ­kunne selv? 134 • Ballade ved middagsbordet? 141 • I det offentlige rum 154 Kapitel 6 At lære dit barn at sige fra.................................. 175 At sige nej! 176 • Det er min krop! 198

Helens bog om børn og opdragelse.indd 3

03/07/14 10.11


Kapitel 7 At lære dit barn at høre efter............................. 211 Hjernens tredeling 213 • Lyt til mig, mor og far! 215 • Bliv hørt! 229 Kapitel 8 At give dine børn et godt søskende­forhold..... 237 Barnets rolle i familien 238 • Introvert eller ekstrovert? 268 • Du bliver, hvad du siger 278 Kapitel 9 Hvad gør vi nu?.................................................... 285 Genvej til bogens gode råd

At sætte grænser 66 At vise gensidig respekt 65 Hjælp søskende igennem konflikter 246 Kritik forklædt som ros 81 Morsyge og farsyge 258 Når dit barn griner ad dig 106 Når dit barn leger med maden 145 Når dit barn plager 157 Når dit barn siger: ”Du er dum!” 105 Når dit barn siger: ”Jeg vil ikke!” 179 Når dit barn skal med i byen 154 Når du siger: “Nej!” 189 Skæld mindre ud 95 Undgå at belære og moralisere 93 Undgå at sammenligne dine børn 249 Undgå at udspørge dit barn 87 Undgå bedømmende ros 79 Undgå konflikter om morgenen 221 Undgå trusler 224 Undlad at tale for meget 229

Helens bog om børn og opdragelse.indd 4

03/07/14 10.11


FORORD Forældre bliver ret tit i medierne fremstillet som arbejdsnarkomaner, der prioriterer sig selv og egne behov højest og afleverer deres børn mange timer i institution hver dag. De drømmer om og planlægger, hvornår de skal have børn, men de prioriterer dem ellers ikke. De børn, som ifølge medierne bliver stillet op på piedestaler, er egoistiske, tåler ikke modstand, er forældrenes små projekter og så videre. Opdragelse er der ifølge medierne ikke meget af i dagens Danmark. Børn får lov til for meget, bestemmer for meget, viser ingen respekt og ved ikke, hvordan man opfører sig. Sådan forholder det sig faktisk slet ikke. Mit indtryk er, at de fleste danske forældre går rigtig meget op i at opdrage deres børn. Mange børn er planlagte ønskebørn, og det er ikke en dårlig ting. Det må være dejligt at vokse op og være ønsket og elsket af sine forældre. Og forældre i dag ønsker ikke at sætte deres børn på piedestaler. De ønsker ikke egoistiske børn – tværtimod. Forældre ønsker børn med et højt selvværd, som føler sig set og elsket, som tager hensyn til andre, og som kan sige fra på andres og egne vegne. Børn, som lytter, viser forståelse og empati. Forældre vil rigtig gerne opdrage deres børn til at kunne netop disse ting, og det er sandsynligvis også derfor, du står med denne bog i hænderne lige nu. At opdrage sit barn er ikke nogen nem opgave, og når du interesserer dig for opdragelse, er det måske, fordi du savner redskaber i hverdagen. Du vil gerne vide, hvordan du kan møde og anerkende dit barn og samtidig lære dit barn at møde andre på en hensigtsmæssig måde. De værdier, du lægger vægt på, er værdier som selvværd, respekt, tolerance,

5

Helens bog om børn og opdragelse.indd 5

03/07/14 10.11


ærlighed, at have gode sociale evner og gode manerer. Men måske er du i tvivl om, hvordan du skal få alt det frem hos dit barn, samtidig med at du også skal sætte grænser, have overskud til dig selv, passe dit arbejde og helt forståeligt føler, at du mangler tid i en travl hverdag. De fleste forældre har antagelig dårlig samvittighed over ikke at bruge tid nok på deres børn. Vi behøver ikke læse i medierne, at vi skal bruge mere tid sammen, det ved vi godt. Måske handler det ikke så meget om tid, men derimod om, hvordan vi er sammen, når vi er sammen. Det at være forældre og opdrage vores børn handler i mine øjne netop om måden, vi er sammen på. Det handler om at skabe rammer i familien, hvor alle er lige meget værd, og hvor det ikke er et spørgsmål om, at de voksne altid bestemmer. Eller modsat, at det er børnene, som sætter dagsordenen. Men i stedet skabe en hverdag, der giver plads til alle, så alle i familien trives og har det godt – børn som voksne. Med udgangspunkt i seks overordnede ønsker fra jer forældre får du i denne bog mit bud på, hvordan du som forælder kan give dit barn selvværd og selvtillid. Hvordan du kan lære dit barn gode manerer, lære dit barn at sige fra, lære dit barn at høre efter, og mægle, når dine børn har konflikter. Hvordan du kan være en god forælder, der på en kærlig, omsorgsfuld og tydelig måde kommunikerer med dit barn. Kommunikation er alfa og omega. Måden, du møder dit barn på og taler til dit barn på, har stor betydning for, at dit barn lytter til dig. Det har betydning for, at dit barn hører, hvad du siger. På samme måde skal du naturligvis lytte til dit barn, vise oprigtig interesse og vise, at dit barn har betydning for dig. Forældre i Danmark er rigtig gode forældre. I gør det godt. Men de fleste af os kan stadig blive i tvivl og nogle gange have

6

Helens bog om børn og opdragelse.indd 6

03/07/14 10.11


brug for en ny måde at anskue tingene på. Måske har du selv stået i en situation, hvor du har tænkt: “Hvorfor gør han ikke bare, som jeg siger?”, “Hvorfor gør hun konsekvent det modsatte af, hvad jeg vil?”, “Vi har forsøgt alt, og intet virker – hvad gør vi nu”. Denne bog giver dig redskaber og forslag til, hvordan du kan møde dit barn. Det kan godt være, at det vil kræve en del af dig. Måske ligger det, jeg skriver, langt fra den måde, som du opdrager på nu, og du skal derfor til at tænke i helt nye baner. Måske vil det være let for dig at tage nogle af mine principper til dig og øve dig i at formulere dig på nye måder. Uanset hvad, vil du få inspiration til at møde dit barn med nye øjne. Rigtig mange af jer forældre har bedt mig om at skrive en bog om netop opdragelse. Nu er den her. Tusind tak for alle jeres spørgsmål og for alle jeres ønsker til denne bogs indhold. Jeg kunne ikke have skrevet den uden jer og alle jeres tanker. En stor tak til min mand og vores piger, som stadig lærer mig rigtig meget om opdragelse. Selv om børnene er blevet store, er der stadig mange overvejelser og situationer, hvor jeg selv som forælder bliver i tvivl. Så er det helt fantastisk at have sin mand at kunne tale med: “Hvad gør vi?”, “Hvad synes vi?”, “Hvad er egentlig okay i den her situation?”. Og endnu mere fantastisk er det, når man kan se på vores skønne piger, at det hele bærer frugt. Tak til Gads Forlag for det fantastiske samarbejde og for at gøre endnu en bog i min bogserie mulig. Rigtig god læselyst. Kærlig hilsen Helen

Helens bog om børn og opdragelse.indd 7

03/07/14 10.11


Helens bog om børn og opdragelse.indd 8

03/07/14 10.11


KAPITEL 1

Sådan får du glæde af ­bogen

Helens bog om børn og opdragelse.indd 9

03/07/14 10.11


Det er vigtigt for mig, at mine bøger er lette at gå til. Som forælder har man ofte ikke særlig megen tid i hverdagen, og man er også træt, for der skal holdes mange bolde i luften igennem en hel dag. Derfor kan det knibe med tid og overskud til at læse en bog på næsten 300 sider. Alligevel vil jeg foreslå dig at læse bogen fra ende til anden, da det vil give dig det bedste overblik. Alle emnerne i bogen hænger sammen, og det største overblik får du derfor, når bogen læses samlet. Derefter kan du naturligvis godt dykke ned i specifikke emner, når du står med et konkret problem eller bliver i tvivl i en bestemt situation. Min bog indledes med et afsnit om mine tanker om opdragelse. For hvad er opdragelse? Og hvad betyder det at opdrage? De fleste af os er enige om, at vores børn skal lære at begå sig socialt og lære at tage hensyn til andre. Der er visse kulturelle normer, som vi ønsker, at vores børn skal kende og skal kunne følge. Men hvordan skal vi lære dem det? Ganske kort kan man sige, at vi skal vise dem det, vi gerne vil lære dem. Men det er lettere sagt end gjort. Måske er du selv blevet opdraget på én måde, men vil gerne opdrage dine egne børn på en anden måde. Hvad skal du så gøre i stedet og hvordan? Og hvornår er det nu lige, at vi kan begynde at opdrage? Der er naturligvis forskel på, hvordan du skal reagere over for dit barn, alt efter om det er et lille spædbarn, en selvstændigheds­ udøvende tumling eller et sprogligt velformuleret børnehavebarn. Næsten 600 forældre har givet mig lange og uddybende svar på disse spørgsmål:

»» »» »»

Hvad betyder opdragelse for dig? Hvad vil du gerne undgå? Hvad vil du gerne opnå?

10

Helens bog om børn og opdragelse.indd 10

03/07/14 10.11


Tusind tak for jeres svar! Jeg har læst dem igennem flere gange, og samlet set giver besvarelserne udtryk for seks overordnede emner, der er vigtige for forældre i dag:

»» »» »» »» »» »»

At være en god forælder. At give sit barn selvværd og selvtillid. At lære sit barn gode manerer. At lære sit barn at sige fra. At lære sit barn at høre efter. At give sine børn et godt søskendeforhold.

Derfor har jeg inddelt bogen i netop disse seks områder. Når du læser, vil du fornemme, at alle områder krydser ind over hinanden og hænger sammen. Alle kapitlerne handler helt overordnet om, hvordan vi skal møde vores børn, så de er i stand til og tør stå ved sig selv. Det handler ikke så meget om “Sådan sætter du grænser”, men om “Sådan møder du dit barn”. For måden, du møder dit barn på, har betydning for, hvordan dit barn ser sig selv og ser på verden. Det handler om, hvordan du som forælder kan være tydelig over for dit barn. Tydelig, når du kommunikerer, så dit barn kan stole på dig, på det, du siger, og det, du signalerer. Dit barn skal bruge dig til at styre efter, så det hele tiden kan være trygt. Tydelige voksne giver trygge børn. At være en god forælder handler om at give dit barn et

godt selvværd. Det handler om at være bevidst om, hvilken opvækst og opdragelse du selv har med dig. Og hvad du vil eller ikke vil give videre til dit barn. Det handler om, at du skal være bevidst om, hvilken rolle du vælger som forælder. Hvilken type forælder, vil du gerne være? Det handler om at

11

Helens bog om børn og opdragelse.indd 11

03/07/14 10.11


stille krav, der passer til dit barns alder og udvikling. At kunne rumme dit barn og have overskud til det. Det handler om menneskesyn og tanker for fremtiden. Hvilke værdier vil du gerne lære dit barn? Det handler om at vise gensidig respekt. Og så handler det også om, at man ikke er perfekt. Børn skal også lære, at der er plads til at fejle. Og blot ved at være bevidst om, hvordan du taler til og agerer over for dit barn, er du allerede godt på vej. At give dit barn selvværd og selvtillid handler om at

have respekt for dit barn og det menneske, som det er. Kapitlet gennemgår forskellen på selvværd og selvtillid og drøfter, hvordan du især kan støtte dit barns selvværd. Når du skal lære dit barn at kunne sige fra og at høre efter, at have gode manerer, at kunne finde ud af at enes med andre børn, og når du skal mægle i konflikter, skal det alt sammen ske med anerkendelse af barnet. Derfor berører kapitlet også skældud, straf og konsekvens. Hvilke alternativer findes der? Som forældre ønsker vi, at vores børn hviler i sig selv, tror på sig selv og ved, at de er elsket, så vores børn får mod på livet. Helt kort handler det om at skælde mindre ud, prøve at forstå dit barn, lytte og sætte ord på. At lære dit barn gode manerer handler om at lære bar-

net sociale kompetencer. At lære at tage hensyn, at lære at vente og at lære at kunne selv. Det handler om at have regler og om, hvordan barnet lærer at forholde sig til disse regler. Det handler om at stille krav til dit barn – hjemme, og når I er i det offentlige rum. Så I kan gå på indkøb sammen, tage på besøg og spise et måltid sammen, uden at det ender i krig og konflikter. Det handler i bund og grund om, at det skal være

12

Helens bog om børn og opdragelse.indd 12

03/07/14 10.11


rart at være sammen med hinanden og med andre mennesker. Og så handler det igen om at vise dit barn det, du gerne vil lære ham. Det er dig, der skal være det gode eksempel. At lære dit barn at sige fra er ikke så svært, for de fleste

børn har en naturlig evne til at sige “nej!”. Derfor begynder dette kapitel netop med barnets nej. Hvorfor siger børn nej, og er der forskellige måder at sige nej på? Og hvad gør vi, når vores børn siger nej? Hvordan sørger du for, at dit barn tør stå ved sig selv og sine egne grænser, samtidig med at barnet ikke får en uhensigtsmæssig adfærd og også kan rette sig efter dig en gang imellem? Det handler om at prøve at forstå, hvorfor dit barn siger nej. Og om at respektere dit barns ret til selvbestemmelse. Får dit barn lov til at sige nej af og til, undgår I både en masse konflikter, og du giver dit barn plads til at udvikle sin selvstændighed. At lære dit barn at høre efter handler først og fremmest

om at forstå, hvordan dit barn i det hele taget lærer. Børn er nødt til at høste erfaringer for at blive klogere. Derfor handler det om at finde ud af, hvad det er, barnet vil. Hvorfor gør han det, han ikke må, igen og igen? Hvorfor kan han ikke skynde sig, når du siger det? Det handler om at have tålmodighed med dit barns umodne hjerne, der ganske enkelt ikke altid er i stand til at lytte til dig. Men du kan til gengæld lytte til dit barn. Du kan undlade at skabe magtkampe eller bruge trusler. Og du kan øve dig i at kommunikere kort og præcist – så dit barn bedre kan høre, hvad det egentlig er, du siger. At give dine børn et godt søskendeforhold handler

om at se dine børn som de individer, de er. Bare fordi man er

13

Helens bog om børn og opdragelse.indd 13

03/07/14 10.11


søskende, er man ikke nødvendigvis ens. Alle dine børn har brug for anerkendelse, kærlighed og støtte, men måske har de ikke brug for at blive støttet på samme måde. At få søskendekærligheden til at vokse handler om ikke at sammenligne. Det handler om at give plads til alle i familien og om at mægle, hjælpe og guide, så alle bliver hørt, når der opstår konflikter. I dette kapitel fortæller jeg også lidt om de to personlighedstyper introvert og ekstrovert. Måske ligner dit barn dig eller er helt modsat? Jeg fortæller også om generthed og om at have forskellige roller i familien.

Helens bog om børn og opdragelse.indd 14

03/07/14 10.11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.