Fria Företagare #5 2020

Page 1

2020 #5 WWW.FF.SE

FRIA FÖRETAGARE

7

temasidor säkerhet

Ansökningarna har ökat med flera hundra procent Helena Lundgren om det ökade trycket på Småföretagarnas a-kassa.

PRIVATA SÄKERHETSBOLAG ALLT VANLIGARE I SVERIGE Fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag Stegen till en bra hållbarhetsresa

Rör på påkarna – på jobbet! Viktigt både för dig och för företaget


INNEHÅLL Aktuella frågor

04

Säkerheten först när Gothia Protection Group står för personskyddet. ”Många vill ha en quickfix, en vakt, eller att vi håller span, och visst, vi gör sådant också, men vi måste skaffa oss en nulägesbild”, säger Stellan Kjellberg.

8-9 10

Veckans medlemsfokus inriktar sig på förslaget om en modern lärlingsutbildning som kallas ”Tillväxtjobb”.

Bli inte sittandes – det är en hälsorisk. Med enkla hjälpmedel kan du röra på påkarna även när du jobbar.

Målsättningen är att fördubbla vår omsättning varje år och att etablera Love Breath på en internationell marknad 2021.

14-16 14

Erik Vestin från Pastillfabriken har en tydlig plan för hur framtiden ska se ut.

Småföretagen är entreprenörslinjen ” A

– för att 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag rbetslinjen myntades för drygt hundra år sedan efter första världskriget, Alliansen dammade av uttrycket för snart två decennier sedan och det fick nytt politiskt värde. Trots att de numera är lönsammare att arbeta jämfört med bidragsberoende hotas nu jobben av den pandemi som startade i mars. Ekonomin sätts under stor press och många medborgare riskerar att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Med detta kommer stor problematik för landet på många plan. Efterhand har insikten kommit om att det är entreprenörskap, innovation och individuella initiativ som ska vända utvecklingen. Det är i entreprenörsföretagen som jobben måste skapas för att välfärden ska kunna bevaras. ”Entreprenörslinjen” måste få samma genomslagskraft som arbetslinjen! Arbetslinjen är viktig för att folk skall gå till jobbet – Entreprenörslinjen är viktig för att det ska finnas jobb att gå till. Politiken måste snabbt se över incitament för att starta och driva företag, incitament för jobbskapande, att hinder för entreprenörskap undanröjs och att trösklar för entreprenörsföretag filas ned för att entreprenörslinjen ska fungera och jobben utvecklas i småföretagen igen. Individer, deras drivkraft och engagemang avgör framgången. En framgång som kollektivt blir Sveriges framgång vad det gäller jobb, skatteintäkter och välfärd. På sidan 8-9 kan du läsa om ett av Företagarförbundets huvudförslag för att utveckla entreprenörslinjen – Tillväxtjobb. Ta hand om varandra. Ta hand om era företag.

Entreprenörslinjen är viktig för att det ska finnas jobb att gå till.

MATS ASSARSSON ORDFÖRANDE FÖRETAGARFÖRBUNDET

Sälja aktiebolaget eller bara rörelsen? Hur gör jag när beställaren inte betalar? Rådgivningspanelen reder ut.

Tema: Trygghet

18-24

Cyberhot, olyckor, skadestånd, A-kassa och så lite pandemi på det. Vi hjälper dig rätt i trygghetsfrågorna.

Annorlunda affärer

KONTAKTINFO

SÄLJANSVARIG

REDAKTÖR

LAYOUT/ORIGINAL

Fria Företagare är organ

Mellansvenska

Dennis Oscarsson

New Copywriting

för Företagarförbundet

Telemarketingtjänsten AB

redaktion@ff.se

ÖVRIGT

Box 1132, 262 22 Ängelholm

ANNONSBOKNING

TIPS

Åsikter uttryckta i denna publikation är

www.ff.se

bo.furevi@ff.se

Skickas till redaktion@ff.se.

antingen skribenternas egna eller de

e-post: info@ff.se

WEBBEN

Märk med Fria Företagare.

intervjuades och speglar nödvändigtvis

Telefon: 020-760 761

Facebook: FöretagarFörbundet

REDAKTIONSRÅD

inte den ansvarige utgivarens eller

BLI MEDLEM?

www.ff.se

Mats Assarsson

FöretagarFörbundets åsikter. Det är fritt

Tel: 020-760 761 (anknytning 1)

ANSVARIG UTGIVARE

Bo Furevi

att citera Fria Företagare, källan ska dock

TRYCKERI

Mats Assarsson

Dennis Oscarsson

alltid uppges.

V-TAB

OMSLAGSFOTO

Petri Savolainen

Pressfoto

FÖRETAGAR FÖRBUNDET

Visste du att...

38-39 2

Hygglo har lyckats med en lite annorlunda och klimatsmart affär, att låna istället för att köpa.

...Vi på Företagarförbundet har en enda uppgift, att förbättra villkoren för de svenska småföretagen. Vi jobbar hårt med att skapa kvalificerade medlemstjänster och att skapa ett stort utbud av förmåner till mycket gynnsamma storkundsrabatter. Medlemmar som använder förmåner från våra partners sparar i genomsnitt 6100 kr per år på medlemskapet,. Läs mer på www.ff.se/medlemsformaner

www.ff.se

info@ff.se


UPPSNAPPAT FOTO: PRESSBILD AMAZON

Färre små vill växa sig stora Småföretagares vilja att växa med antal anställda och omsättning, har minskat med hela sju procent på tolv år. Från 76 procent 2008 till 69 procent 2020. Tillväxtviljan skiljer sig dessutom beroende på vem det är som leder företaget, personer med utländsk bakgrund vill växa i högre grad än de med svensk bakgrund.

Han siktar på att skapa lakritsens huvudstad

Industrins orderingång ökade 0,3 procent i september jämfört med augisti i säsongrensade tal. Starkast utveckling visade industrin för metallvaror som ökade med 24,4 procent. Både hemma- och exportmarknaden visar upp en positiv trend jämfört med augusti månad, med en ökning på 0,5 procent för exportmarknaden och 0,8 för hemmamarknaden. Sett till året hittills har orderingången varit 6,3 procent lägre än motsvarande period mellan januari och september förra året. Källa: SCB

Så många procent uppgick arbetslösheten till i september månad. Räknat i personer innebär det 453 100 som går utan arbete, en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med samma period förra året. Källa: SCB

Det började som en slump men nio år senare siktar lakritsentreprenören Martin Jörgensen betydligt större än så. – Min förhoppning är att Helsingborg ska bli lakritsens huvudstad, säger Martin Jörgensen, grundare och vd på Lakritsfabriken i Ramlösa. Källa: DN

FOTO: MOSTPHOTOS

Uppåt för industrin

8,3

FOTO: PRESSBILD AMAZON

Fullt upp för kungen

Sett till andelen av totala it-relaterade kostnader och investeringar spenderade de små företagen procentuellt sett mer av sina totala it-kostnader på AI. Björn Forssell, en av rapportförfattarna till SCB:s nya rapport Artificiell intelligens i Sverige, om användningen av artificiell intelligens som blir allt vanligare i både företag och offentlig sektor.

1 miljon fler svenskar 2030 Sveriges befolkning växer snabbt och enligt en prognos från SCB har landet 11 miljoner invånare om tio år.

Tuff start för Amazon Ingen har väl missat amerikanska e-handelsjättens intåg på den svenska marknaden och många har varit oroliga för hur marknaden kommer att påverkas. Men, det verkar inte bli en helt enkel match att vinna över svenskarna på sin sida. Enligt en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdragag av Prisjakt svarar hela 33 procent av de tillfrågade att de har en mycket, eller något negativ bild av e-handelsjätten. 41 procent uppger att troligtvis inte kommer att handla från Amazon.

www.ff.se

info@ff.se

Om det håller i sig året ut kommer kungen ha fullt upp att skriva ut gratulationer. Sverige har nämligen fler 100-åringar än någonsin. Hela 1 563 personer kan förvänta sig en gratulation i samband med sin 100-årsdag under året. Den svensk som blivit äldst hittills nådde åldern 113 år och hade då bockat av 26 stadsministerbyten.

3


ENTREPRENÖREN

Säkerhetsbolag skyddar samhällets viktigaste – utan att synas

S

tora, uppmärksamma, svartklädda män med hörsnäckor i öronen är kanske den allmänna bilden av vad personskydd innebär. Men för säkerhetsbolaget Gothia Protection Group är det bara en liten del av verksamheten. – Det finns mer effektiva sätt att arbeta förebyggande, säger Stellan Kjellberg. Stellan Kjellberg berättar att när han var med och grundade Gothia Protection Group, 1997, fanns en allmän uppfattning i Sverige att privata säkerhetsbolag var överflödiga. – Den bilden har förändrats. Idag samarbetar vi med myndigheterna, vi har samma system som polisen för att kunna överlämna ärenden, säger han.

4

Från början arbetade företaget m ed uppdrag som skedde i Sverige, och ganska snart hörde utländska kunder av sig. De behövde skydd när de var på besök här. Samtidigt började Stellan och hans kolleger följa med exempelvis artister på turné utomlands och snabbt blev GPG ett företag med världen som arbetsplats. Stellan Kjellberg träffas för en intervju i foajén på ett hotell i Landvetter. Han bor sedan ett år tillbaka i Marbella där företaget numera har kontor, men är på besök i hemstaden Göteborg eftersom delar av huvudkontoret på Landvetter flygplats ska flytta till en mer central adress. Behovet av säkerhet ökar just nu i rask takt, och Gothia Protection Group har expanderat. För två år sedan köptes företaget upp av Tempest Security AB. – Det innebär framförallt att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet eftersom de tar över HR, IT och ekonomi, säger Kjellberg. Den växande trenden har skett över lång tid, men vissa mediala händelser ökar efterfrågan

www.ff.se

info@ff.se

på skydd. När Sibas Fabian Bengtsson kidnappades, eller när den norska miljardärshustrun försvann förra året, till exempel. Samtidigt sker mycket i det dolda. Mörkertalet är troligtvis stort när det kommer till utpressning, och kanske också kidnappning. Många som kontaktar säkerhetsföretaget gör det i förebyggande syfte, men en del är rädda och befinner sig i ett akut läge. I rädsla tänker man inte alltid klart och därför är säkerhetsrådgivning en viktig del i arbetet. – Många vill ha en quickfix, en vakt, eller att vi håller span, och visst, vi gör sådant också, men vi måste skaffa oss en nulägesbild.

Stellan Kjellberg säger att man kommit längre i effektiviseringen av säkerhet de senaste åren. – Förr var de flesta säkerhetsåtgärderna reaktiva. Man använde ofta livvakt, vilket fortfarande kan vara nödvändigt till exempel vid tillfällig exponering på ett torg. Tillgänglighe-


ENTREPRENÖREN

Gothia Protection Group avslöjar inte vilka klienter de skyddat, men det handlar om allt från småföretagare till de stora läkemedelsjättarna. Det har blivit färre resor senaste halvåret, och företaget har anpassat sig efter covid-19. ”I vårt uppdrag ingår all typ av säkerhet, så vi erbjuder även sanering och provtagning till våra kunder”, säger Stellan Kjellberg.

Säkerhetsrådgivaren tipsar! •

• •

Sprid riskerna. Det kan handla om att etablera företaget i flera olika länder istället för bara ett, men att teckna försäkringar är också att sprida risken. Behandla riskerna, dels genom tekniska hinder, som lås, larm, it-skydd och kameraövervakning, men också genom att arbeta med rutinerna. Ändra beteende, skaffa kunskap, utbilda personal, gör bakgrundskontroller, byt processer. Planera i flera led. Ett larm kräver även en reaktiv åtgärd, till exempel. Använd sociala medier strategiskt. Vänta med att avslöja vissa detaljer till i efterhand.

ten ökar risken, och vi behandlar risken. Men oftast är just livvakt en dålig taktik. Istället för att ständigt skydda akut arbetar Gothia Protection Group med att kombinera

reaktiva åtgärder med proaktiva och produktiva insatser. – Vi arbetar proaktivt, alltså förebyggande, genom att exempelvis göra kontinuerliga sök på vad som skrivs på nätet om personen eller organisationen vi skyddar. Både robotar och människor jobbar med detta för att hitta hot. Vi analyserar information, säger Stellan Kjellberg. Man letar efter hotutövarens motiv, som kan vara ekonomiska, personliga, ideologiska, religiösa eller etniska. Utövarens förmåga analyseras. Ibland konfronterar säkerhetsbolaget hotet. De produktiva insatserna består av praktisk hjälp med bokning av trygga resor, säkra hotell och säker uppkoppling och liknande. Kjellberg beskriver begreppet risk som en kombination av sannolikhet och konsekvens. Det gäller att hitta en acceptabel risknivå. Utsätter man sig för mycket, utan att ändra något så ökar risken eventuell till en ohållbar nivå. – Det är en balansgång. Presidenten åker i en

www.ff.se

info@ff.se

skalskyddad bil. Det ökar sannolikheten för attentat eftersom bilen väcker mer uppmärksamhet, men konsekvenserna av en attack minskar.

Exponering ökar ofrånkomligt risken. Idag arbetar många företag och organisationer aktivt med att nå ut och synas så mycket som möjligt. En del entreprenörer är starkt förknippade med sitt varumärke, vilket kan vara en smart strategi ur marknadsföringssynpunkt. Men det ökar också hotbilden mot företagaren som person. Att ständigt synas ökar tillgängligheten på gott och ont. – Vår utgångspunkt är att man ska få synas, men vi kan hjälpa till att reducera risken, säger Stellan Kjellberg.

TEXT & FOTO: MIA SANDBLOM

5


Medlems förmåner!

FRIA FÖRETAGARE

Alla medlemmar har tillgång till fina förmåner som kan spara mycket pengar för dig som småföretagare. Testa några av nedanstående. Bara att sikta med mobilen och registrera dig som medlemskund på partnerns sajt. Enkelt och smart.

15% rabatt

På hela Swedols sortiment både på webben och i butiken! Gäller ej blåa priser/storköpspriser i katalogen, kampanjpriser eller produkter i Nima-katalogen.

Medlemserbjudande

- 35 % på berättigat katalogsortiment. - Aktuella priser finns på officedepot.se - Nettoprislista på frekventa kontorsvaror. - Fraktfria leveranser oavsett ordervärde på lagersortiment. - 30 dagar netto, inga övriga kostnader eller expeditionsavgifter tillkommer.

Kanske marknadens bästa fraktavtal!

Gratis inkasso!

Avtalet omfattar inrikes och utrikestransporter, både paket och pallsändningar. Du som avtalskund får tillgång till service och bra priser från några av de största transportörerna i världen – DHL, TNT och Fedex

Scanna QR koden och låt oss hjälpa dig att få betalt för dina gamla fakturor...

…för små och medelstora företag.

…för alla dina gamla liggande obetalda fakturor!

Rabatt på bränsle! 78 öre rabatt på Diesel 43 öre rabatt på Bensin och Etanol Dessutom 15% på tvätt, smörjmedel och andra trafikprodukter hos din OKQ8 station. Ansök om kort direkt!

Ny Peugeot - upp till 26% rabatt Gäller Peugeot Partner 25 procent rabatt på Peugeot Expert och Peugeot Boxer

Enligt en undersökning bland medlemmarna i februari så sparar de som använder förmånerna i genomsnitt 6.200kr på att utnyttja förmånerna. Med vårt nya fraktavtal har de som skickar mycket angett att de sparar över 100.000kr!

Ditt smarta medlemskort som app med alla förmåner på plats i telefonen. Du hittar den i App Store eller Google Play. Sök på Företagarförbundet. Logga in med din mailadress, eller ditt organisationsnummer.

6

www.ff.se

info@ff.se


KNEP & KNÅP

ASK – Anagram Sudoku Korsord O N D T N

PUMP

E D L

GER SPÄNNINGSHUVUDVÄRK?

NATRIUM

TVÅ I BASKET

FLAGGAT RÖTT

O

E

GÅR DET DUGLIGA BANDYORT

O M Ä

DOPP

ETT TAL I VARDAGLIGT TAL

M Ä

SOCIALT KLUMPIG

R

NÅGOT MAN GÖR

M Ä

PÅ ROMKÄRRA SPANSK KUNG

I DEN BOR NASSEN

SOSSESYMBOL

FÖLJER ROLLS

R

SJÖNG BAKOM

SYSSLA FÖR FÖRÄLDER TYNGT

HAR SIN BRANSCH

R Ä N

SLIPPER

TILL- STICKA DELADE MED

© Kryss & Quiz AB

D E

E

SPÅR AV SÅR VERKAR MED SIG

E

E R N M

DEN KAN MAN KALLA GLACIÄR APA RYSKT NAMN

ÅKLA- DEN UTAV GAREN GÖRS TONER

ÄR JU HABANERON 101

BEHÖVER OREN EN

PLATS FÖR FÖRSTA SVINGEN

I sudokut är siffrorna ersatta av bokstäver. De gula raderna bildar två olika ord som är varandras anagram. Du kan börja med antingen korsordet eller sudokut.

Lös korsorden och vinn bensincheckar från OKQ8!!! Skicka in lösningarna till info@ff.se och i ämnesraden skriver ni ”KRYSS FF NR 5”, glöm inte namn och telefonnummer.

HAR SVÅRT ATT FOKUSERA

1:a pris. Bensincheck 300 kr 2:a pris. Bensincheck 200 kr

Tävlingen sponsras av

Vår erfarenhet och rådgivning gör skillnad Välkommen till oss på Max Matthiessen, din specialist inom liv- och pensionsförsäkringar, företagsförsäkringar och investeringar. Kontakta oss så berättar vi mer!

Mats Johansson, finansiell rådgivare • 0708-87 61 03 • www.maxm.se

201x125 Helsingborg.indd 1

2020-11-19 16:44

www.ff.se

info@ff.se

7


MEDLEMSFOKUS

TRAPPSTEGSMODELLEN - SÅ FUNKAR DEN

Tillväxtjobb sänker tröskeln för att anställa genom att en anställning kan ske på 25 procent (orange) under de första 12 månaderna och kompletteras med 75 procent kompetensutbildning (blå). Därefter kan steg för steg tas på ”trappan” till full anställning efter 3 års tid.

Medlemsenkäten På frågan ”Om du som företagare kunde anställa en person på deltid som på resterande tid kunde kompetensutveckla sig på plats på företaget, skulle du då vara intresserad av att göra det?” Svarar nästan hälften av medlemmarna att de är intresserade av att anställa om det fanns en form som kunde kombinera anställning med kompetensutveckling.

Fyra av fem

”Om var tredje entreprenörsföretag kan erbjuda ett tillväxtjobb kan arbetslösheten hållas nere…samtidigt som 
det sker ett kompetenssprång hos både individ och företag”

Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag Antalet enmansföretag 830 000 Antal anställda i små och medelstora företag (1-249) 1,9 miljoner Antalet anställda i Stora företag (>250) 1 miljon

8

www.ff.se

info@ff.se


MEDLEMSFOKUS

Tillväxtjobb – modern lärlingsutbildning Företagarförbundet föreslår att Sverige och regeringen skapar en modern lärlingsutbildning som vi kallar ”Tillväxtjobb” som bidrar till lösningar för flera av de problem som arbetsmarknaden står inför idag. Kompetensutveckling av individ Arbetslöshet (stigande till följd av Corona) Kompetensunderskott i företagen Matchningsproblematik Miljöbelastning (till följd av kompetens och matchningsproblematik) Tröskelproblematik vid anställning för små företag. Tillväxtjobb löser problemen ovan.

Kompetensutveckling av individ. P å samma sätt som hem-PC reformen på 90-talet styrde kompetenshöjningen mot IT och datavana styr kombinationen utbildning och jobb individerna mot kompetens direkt knuten till behoven på företaget där arbetstagaren arbetar. Ett hållbart stöd genom att stödinsatsen direkt avsätts i faktiska värden som skapar utveckling på företaget och därigenom behov för mer arbetskraft och fortsatta anställningar.

Arbetslöshet. G enom Tillväxtjobb sänks trösklar för att anställa, samtidigt som företagen kan erbjudas den kompetensutveckling de saknar för att utvecklas på samma sätt som individen erbjuds dess kompetensutveckling den behöver för att vara anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden. Genom Tillväxtjobb har de dessutom redan ”en fot inne” och har under utbildningens gång haft chansen att bidra och ”skapa sitt” värde för företaget och sig själv vilket i många fall kommer leda till en fulltidsanställning.

individens, skapas ett förnuftigt förhållande mellan en nyanställd och företaget. Matchning och miljö
Ett stort glesbefolkat land som Sverige och en individuell möjlighet att utbilda sig oavsett marknadsbehov bygger en svårighet att matcha arbetskraft mot företagens behov. Detta leder till att arbetskraft tvingas att flytta eller pendla stora avstånd med miljöbelastning som följd. Att istället anställa en ”semi-matchad” person och kompetensutveckla denne på plats hos arbetsgivaren blir en mer hållbar lösning ur många perspektiv.

Tröskelproblematiken vid anställning i små företag
Att anställa en eller flera personer i ett litet företag är oftast ett stort och avgörande steg. Att gå från en till två är ett enormt steg! Helt plötsligt skall omsättningen i det närmaste dubblas, vilket är en stor utmaning. Därför måste trösklarna hyvlas ner. Genom Tillväxtjobb erbjuds företagen en möjlighet att ta halva steget mot en anställning. Samtidigt som den nyanställde kommer att bidra med sin nyvunna kunskap allteftersom och skapa större värde för sig och företaget.

Jobb och kompetensutveckling f ör både individ och företag
Genom införandet av en modern lärlingsutbildning ”Tillväxtjobb” flyttas arbetslösa medborgare till sysselsatta och kompetensutvecklande. Jobbet med tillhörande utvecklingsprogram är på riktigt, kraven från företaget den anställde jobbar/kompetensutvecklar sig på är på riktigt. Uppskattningen för den anställde är på riktigt. Kompetensutbildningen leder till ett jobb – det hela är på riktigt! Samtidigt som både individ, företag och samhälle kompetenshöjs. Bra för Sverige helt enkelt!

Kompetensunderskott i företagen.
 Till följd av svårighet att matcha uppstår kompetensunderskott i företagen och utvecklingen stannar av i onödan. Genom att erbjuda Tillväxtjobb där arbete kombineras med utbildning på plats hos företaget kan detta underskott avhjälpas. Med utbildning som är vald för arbetets och företagets utvecklingsmöjligheter lika mycket som

www.ff.se

info@ff.se

Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson Företagarförbundet

9


Fakta

MEDLEMSFOKUS

Motionera mera WHO rekommenderar minst 150 minuters motion i veckan, så att man blir andfådd och varm. Två av tre svenskar bedömer att de når rekommendationen. 25 procent av alla vuxna svenskar motionerar sällan eller aldrig. Källa: idrottsstatistik.se

Trygga företaget – rör på påkarna! Långa stunder av stillasittande är en hälsorisk. Men det finns enkla hjälpmedel för den moderna arbetsplatsen, där medarbetarna kan röra på sig och ändå jobba koncentrerat. Trygghet för ett företag är mer än rätt försäkringar och stöldskydd. Många företag menar att medarbetarna är den största resurs de har, men vad händer om medarbetarna blir sjuka? Hur kan man arbeta förebyggande och undvika läkarbesök och långvariga sjukskrivningar? Ett sätt är naturligtvis att hålla igång på fri-

10

tiden. Tyvärr är ett stillasittande arbete fortfarande en hälsorisk, även om vi motionerar flera gånger i veckan. Därför är det en god idé att på olika sätt försöka bryta stillasittandet i arbetet med rörelse av olika slag.

Det kan vara så enkelt s om att man passar på att gå en runda på kontoret i samband med fikapausen eller toabesöket. Att man tar trapporna istället för hissen på morgonen och lunchen. Att man har ett höj- och sänkbart skrivbord som ger variation i arbetställningen. Eller att man

www.ff.se

info@ff.se

ensam eller tillsammans med arbetskamraterna gör några minuters pausjympa vid ett fast klockslag varje dag. Men det kan också vara i form av rörelse på själva arbetsplatsen. Allt fler spännande hjälpmedel och redskap hittar in till våra kontor, där de ger möjlighet till ökad blodcirkulation och bättre fokus. Forskning har till exempel visat att den som rör sig samtidigt som den arbetar eller studerar, läser snabbare och även kommer ihåg mer av det den har läst. TEXT: STEFAN HEDNER FOTO: AJ PRODUKTER & DPJ

DPJ


MEDLEMSFOKUS

Take a walk Kanske ta en promenad samtidigt som du läser in dig på de senaste försäljningssiffrorna? Bandet flyttas enkelt mellan arbestplatserna, så att flera kan dela på det under dagen.

Balansera Att vara i lite rörelse är ofta mindre tröttande än att vara helt stilla. Sitt på en balansboll eller stå på en balansbräda när du arbetare, så hittar kroppen enklare en bra hållning. Koordinationen förbättras och blodcirkulationen ökar.

Sätt igång och trampa Ökad rörelse istället för stillasittande minskar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Skrivbordscykeln rullas in under ett upphöjt skrivbord. Justera motståndet och se distans, tid och kaloriförbrukning på en display.

www.ff.se

info@ff.se

11


MILJÖ & KLIMAT

Även mindre bolag kan ha mycket att vinna på ett mer hållbart företagande. Det visar en rapport från Nordea.

Hållbarhet viktigt även för Hållbarhet är en av de hetaste frågorna just nu. Många stora företag gör redan affärer med hållbarhet som tungt argument, medan mindre bolag ofta inte har kommit lika långt. Nordea genomförde nyligen en studie över hur nordiska företag ser på framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv. – Där noterar vi ett positivt intresse bland småföretag när det gäller att ställa om och integrera hållbarhet i sin affärsplan, säger Andreas C Andersson, chef små och mindre bolag på Nordea.

Hållbart företagande handlar enkelt uttryckt om att kombinera lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang. Delarna ska gå hand i hand och genomsyra alla delar av företagets verksamhet. – När konsumenter och företag blir mer medvetna ställer de helt andra krav än tidigare, säger Andreas C Andersson. Det medför ofta att de väljer leverantörer med en hållbar profil. För kunderna är det viktigt att veta hur en produkt eller tjänst har tillverkats.

12

När konsumenter och företag blir mer medvetna ställer de helt andra krav än tidigare. Andreas C Andersson, chef små och mindre bolag på Nordea.

Att bli ett tydligare alternativ för miljömedvetna konsumenter är alltså ett skäl att bli mer hållbar. Att allt fler också vill arbeta för företag med värderingar som speglar deras egna är ett annat. Dessutom kan en tydligare hållbarhetsprofil göra det enklare att locka investerare. I Nordeas studie visar det sig att 56 procent av nordiska företag med 0–19 anställda anser att hållbarhet är en viktig fråga för det egna

www.ff.se

info@ff.se

företaget. Endast 40 procent anger dock att företaget har börjat ställa om till en hållbar framtid. – Ett mindre företag som vill påbörja sin hållbarhetsresa kan göra det i tre steg, säger Andreas C Andersson. Starta med att besvara frågan varför ni ska vara ett hållbart företag. Skapa sedan en hållbar affärsmodell och avsluta med att implementera hållbarhetsarbetet på alla plan. Nyckeln till framgång ligger i själva affärsmodellen, där man bland annat behöver titta på hur företaget får sina intäkter, hur varor och tjänster produceras samt hur leveranskedjan kan bli mer hållbar.

TEXT: STEFAN HEDNER FOTO: MOSTPHOTOS


MILJÖ & KLIMAT

Experttipset

T

a möjligheten nu, imorgon är det för sent! Globala målens lansering 2015 har ändrat spelplanen för oss alla. Detta är en stor möjlighet för dig som företagare, men också utmanande att i en operativ verksamhet ställa om från en linjär ekonomi tänkande till ett cirkulärt tänk och framförallt agerande. Om 56 procent av nordiska företag anser hållbarhet är viktigt och således 44 procent det motsatta är första steget som småföretagare att tillsammans med dina rådgivare bestämma vilken grupp tillhör du? Med en ärlig självinsikt och definiera din egen kunskaps startpunkt inom hållbarhet är förutsättningarna goda att kunna påbörjan en förändringsresa. För en förändring är just vad detta handlar om, småföretagare är bra på att anpassa sig. Mycket har hänt de senaste åren med våra attityder, våra beteende och nya normer växer fram, det pratar hållbarhet överallt, alla påverkas. Dina kunder håller redan på att förändras, några branscher är redan på väg in i det nya normala, några ser inte vad som komma skall och håller kvar i det gamla. Gör en plan på din egen och ditt företags förflyttning, ta hjälp och framförallt är mitt bästa råd, prata hållbarhet och skapa samarbeten med människor som inte kommer från din bransch. Nya synsätt och mångfald är nyckelorden. Här finns svaren i den cirkulära framtiden, du måste i större utsträckning leda ditt företag på ett sätt som du inte gör idag, ta den möjligheten, imorgon kommer det att vara din nya lönsamma hållbara vardag!

små företag Fakta Sveriges mest hållbara varumärken Enligt Sustainable Brand Index, där svenska konsumenter rangordnar varumärken utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 1.IKEA 2.Änglamark 3.ICA 4.Coop 5.Apoteket

BOSSE NILSSON A SUSTAINABLE TOMORROW WWW.ASUSTAINABLETOMORROW.SE GRUNDARE OCH SMÅFÖRETAGARE

www.ff.se

info@ff.se

13


Erik Vestin och Pastillfabriken fÜrvaltar Gävles arv som en konfektyr- och pastilltillverkande stad.

14

www.ff.se

info@ff.se


KÄNT FÖRETAG

Stolt konfektyrtradition på

PASTILLFABRIKEN När den anrika pastilltillverkaren Läkerol lade ner sin verksamhet och flyttade till Slovakien 2014 bestämde sig Erik Vestin tillsammans med tre kollegor från Läkerolfabriken att själva spinna vidare på Gävles långa historia som Sveriges pastillhuvudstad. Samma år startade de Pastillfabriken, ett småföretag som inte tvekar att ta upp kampen med pastillmarknadens globala jättar.

I

flera hundra år har Gävle varit hem för stora och små tillverkare av alltifrån godis till kaffe, cigarrer och kryddor. Här finns en lång och stolt tradition inom konfektyrområdet. –Vi var ett gäng på fyra personer som länge jobbat tillsammans på Läkerolfabriken. När vi fick veta att fabriken skulle läggas ned började vi fundera på hur vi kunde förvalta den rika tradition av smaker och dofter som finns i Gävle. Vi ville visa att Gävles långa tradition som en konfektyr- och pastilltillverkande stad inte var slut, det här var istället början på ett helt nytt kapitel. Efter ett år anslöt ytterligare en tidigare kollega från Läkerol, säger Erik Vestin, som är produktutvecklare och smakkreatör på Pastillfabriken.

Pastillfabrikens vision var redan från start att etablera en småskalig pastillfabrik som tillverkar och säljer svenska kvalitetspastiller med fokus på naturliga ingredienser och svenska smaker. Pastillfabriken står för äkthet, kunskap och en stark passion för pastilltillverkning, det vill man förmedla vidare till sina kunder. Tog fyra år att bygga upp en komplett fabrik –I början fokuserade vi förstås mycket på att bygga upp en egen fabrik. Vi skannade löpande

av marknaden för andrahandsmaskiner och eftersom marknaden i Sverige är begränsad fick vi tidigt leta utanför Sveriges gränser. Det tog fyra år att bygga upp en komplett produktionsanläggning. Vi trodde att det skulle gå betydligt snabbare, men det tog sin tid att hitta rätt maskiner till rätt pris, säger Erik Vestin. De fyra grundarna nyttjade sitt kontaktnät och valde efter ett par månader att anlita en legotillverkare som tillverkade Pastillfabrikens produkter under de första åren. Tack vare det nära samarbetet med legotillverkaren kunde Pastillfabriken lansera sin första produkt redan 2015.

Först ut på produktionslinan var en Whiskypastill, som producerades i samarbete med ett annat Gävleföretag, Mackmyra Whisky. Tanken var att pastillen, som innehåller tio procent whisky och är Sveriges första i sitt slag, skulle bidra till att sätta Pastillfabriken på kartan som ett innovativt och nytänkande företag. Tänkte om och skapade nästa generations pastill Ytterligare en viktig uppgift under Pastillfabrikens första år var att knyta kontakter och skriva samarbetskontrakt med återförsäljare runtom i landet. Till en början valde man att

www.ff.se

info@ff.se

sälja sina pastiller i plåtaskar via inredningsbutiker och andra småbutiker runtom i Sverige. Verksamheten gick bra och omsättningen ökade. Efter ett par år insåg dock Pastillfabrikens grundare att de behövde tänka om och skapa något helt nytt för att företaget skulle förbli lönsamt och överleva på sikt. –En ögonöppnare var när vi skickade några förpackningar med pastiller till bloggaren och tv-kändisen Bianca Ingrosso. Hon visste inte vad pastiller var överhuvudtaget. Det fick oss att inse att unga människor, som inte har någon tradition av att exempelvis äta halstabletter, inte känner till pastiller som produkt, säger Erik Vestin. Det blev startskottet på ett intensivt arbete med att skapa ett helt nytt varumärke, Love Breath, som lanserades 2020. Det är en sockerfri och vegansk pastill som innehåller bakteriedödande zink.

Love Breath är den nya generationens pastill som ger en attraktivare andedräkt. Det tog två år att utveckla varumärket Love Breath och precis när Pastillfabriken var redo för lansering, i mars 2020, hade Coronapandemin slagit till med full kraft. –Vi hade lyckats attrahera tre privata finan-

15


KÄNT FÖRETAG

Vi ville visa att Gävles långa tradition som en konfektyroch pastilltillverkande stad inte var slut, det här var istället början på ett helt nytt kapitel.

Fakta • Pastillfabriken grundades 2014 i Gävle av Erik Vestin, Kenneth Wallström, Torbjörn Johansson, Peter Bostedt och Thomas Englund. • Företaget består i dagsläget av totalt sju medarbetare, varav fem delägare.

Det tog fyra år för Pastillfabriken att bygga upp en komplett produktionsanläggning. Pastillfabriken satsar nu fullt ut på det internationella varumärket Lovebreath.

siärer och hade även beviljats finansiering från Almi Invest. När Corona kom var vi förstås oroliga att finansiärerna skulle dra sig ur, men de stod kvar och visade att de trodde långsiktigt på oss och vår produkt. Det kändes förstås jättebra, säger Erik Vestin.

Hans främsta drivkraft som entreprenör är att skapa arbetstillfällen lokalt i Gävle, att förvalta

den kompetens och långa erfarenhet av pastilltillverkning som finns lokalt och att kunna fortsätta arbeta som smakkreatör. –Pastillmarknaden präglas av tuff konkurrens med flera stora globala aktörer som funnits i minst hundra år. Det gör det förstås svårt för oss hävda oss som en liten tillverkare med sju medarbetare. Att komma in i detaljhandeln är tufft, men när vi fick börja sälja våra pro-

TRE VIKTIGA ÅR

2014

Pastillfabriken startades.

2015

Företagets första produkt, en Whiskypastill i samarbete med Mackmyra Whisky, lanseras.

2020

Pastillfabriken lanserade sitt nya globala varumärke Love Breath.

dukter via först Pressbyrån och 7Eleven och senare även Ica och Axfood så kändes det som en jätteviktig milstolpe för vårt företag, säger Erik Vestin.

En stor utmaning just n u är att få till en bra exponering ute i butikerna och att hinna med såväl marknadsföring som försäljning. Pastillfabrikens tre säljare ska hinna bearbeta hela den svenska marknaden. Dessutom säljs företagets produkter även i Tyskland och Holland. –Nu satsar vi i princip fullt ut på Love Breath, det är ett varumärke vi verkligen tror på långsiktigt. Målsättningen är att fördubbla vår omsättning varje år och att etablera Love Breath på en internationell marknad 2021. Året därpå hoppas vi att produkten finns i minst tre länder, säger Erik Vestin. TEXT: MIA SANDBLOM FOTO: PASTILLFABRIKEN

16

www.ff.se

info@ff.se


NYHETER FRÅN TIDNINGEN FAR Pandemin och stödåtgärderna ställer nya krav på företagen och det är viktigt att hålla sig uppdaterad om det senaste.

Visste du att...

Tänk på det här när du redovisar i coronatider

... tidningen Resultat ges ut av FAR – branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare. Resultat skriver om senaste nytt inom skatt, moms, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Tidningen ges ut sex gånger om året och finns även på tidningenresultat.se och facebook.

Pandemin ställer nya krav på hela samhället. Också när företag ska sköta sin redovisning dyker en rad frågor upp. Vi bad Kevin Kristoffersson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, på Frejs, svara på några viktiga frågor. Upplysningarna bör ge läsaren en tydlig bild av om bolaget har förutsättningar för att fortsätta driften. Kevin Kristoffersson säger att allt egentligen kokar ner till ”fortsatt drift”. – Going concern som termen lyder på engelska, säger han. • Finns det krav om att informera om covid-19 under allmänt om verksamheten i årsredovisningen? – Nej, inte under ”Allmänt om verksamheten”, däremot ska enlig K3 såväl viktiga förhållanden och väsentliga händelser, förväntad framtida utveckling och väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer tas upp i förvaltningsberättelsen och enligt K2 under ”Väsentliga händelser”. För

ÂÂ Kevin Kristoffersson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

de flesta företag faller covid-19 in under båda dessa rubriker. Kan du ge exempel på någon upplysning som bör finnas med? – Vi kan till exempel ta ett företag som bokar artister och dylikt. Där finns en uppenbar osäkerhet kring vad som kommer att gälla framöver beträffande begränsningen på maximalt 50 personer i samma lokal. • Ska man upplysa även om bolaget inte påverkats av covid-19?

– Först och främst har jag svårt att se att något företag går helt opåverkat genom coronakrisen. Men om så skulle vara fallet tycker jag absolut att företaget ska upplysa om det, eftersom coronakrisen är en sådan stor och speciell händelse som påverkar det mesta i samhället. • Väsentliga händelser under räkenskapsåret – vad bör framgå där med anledning av coronakrisen? – Företaget bör beskriva hur coronakrisen har påverkat bolaget och vilka åtgärder företaget har vidtagit för att motverka den. Vad bör framgå under noten Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång? – Det är egentligen en fortsättning på Väsentliga händelser under räkenskapsåret, där bolaget utvecklar vad som har hänt efter året i relation till covid-19, hur företagets åtgärder har fallit ut och om företaget har ändrat något i sin strategi. TEXT: BJÖRN DICKSON FOTO: JONAS TOBIN & GETTY IMAGES

Tung bevisbörda för att slippa skatta

Dags för rutiner för personal från utlandet

Varken heltidsanställning i Schweiz, kontoutdrag från banken eller flygloggar dög för kammarrätten som har dömt en svensk bosatt i utlandet att betala skatt för tjänsteinkomst i Sverige. Rådet till den som åberopar sexmånadersregeln: Spara all dokumentation.

Från årsskiftet minskar möjligheterna för personal från utlandet att undvika svensk beskattning för tillfälligt arbete här. Då förväntas begreppet ekonomisk arbetsgivare införas i svensk skattelagstiftning. Det blir betydligt mer administration för utländska arbetsgivare med anställda i Sverige.

www.ff.se

info@ff.se

17


TEMA: TRYGGARE SKALL ALLA VARA

A-KASSAN

Viktig trygghet – men komplicerat regelverk Att vara medlem i en a-kassa är en självklarhet för många arbetstagare. Men för småföretagarna är situationen ofta en annan. – Systemet är på många sätt byggt på att man ska vara anställd och ha månadslön, säger Helena Lundgren, ordförande i Småföretagarnas a-kassa.

tagare och huruvida företaget behöver läggas vilande. Men trots ett komplicerat regelverk och att systemet prövats under coronapandemin tycker Helena Lundgren ändå att småföretagare ska vara anslutna till en a-kassa. – I de flesta fall går det faktiskt att få ersättning, även om det kan ta viss tid. Och vi försöker förändra lagstiftningen som styr a-kassans arbete så att behandlingen av företagare och arbetstagare ska vara mer likvärdig. Som exempel är det nästan omöjligt att stämpla upp från deltid som företagare. Där tycker vi att regelverket ska ändras.

Under coronapandemin har antalet som söker ersättning från landets olika a-kassor ökat kraftigt. Så också på Småa, Småföretagarnas arbetslöshetskassa. Från att under hela 2019 ha delat ut 443 miljoner kronor till medlemmarna har utbetalningarna stigit till 455 miljoner kronor, bara under perioden januari till Tycker du att lagstiftarna lyssnar på augusti 2020. era synpunkter? – Antalet ansökningar har ökat med flera – Vi har en bra diskussion, och systemet är hundra procent, både för oss och andra a-kas- så komplext att det inte går att tänka att det sor, säger Helena Lundgren, och fortsätter: ska förändras över en natt. Men visst skulle – Det har tyvärr lett till långa handläggdet behöva hända mer konkret, särskilt ningstider och väntan innan man får när fler och fler på arbetsmarknaett svar på sin ansökan, och vi har full den går mellan företagande och förståelse för att det är tufft med levatt vara anställda, säger Helena nadsomkostnader som Lundgren. ska betalas. I Småa:s fall kompliceras också handläggningarna ofta av regelverket ... svenskar är medlemmar TEXT: HANS L. OLOFSSON 25 a-kassor. Kassorna kring vem som är fö- i någon av landetsreFOTO: MOSTPHOTOS samlar in medlemsavgifter och betalar ut ersättning till arbetslösa. Nivån på ersättningen bestäms av regering och riksdag. Sedan 13 april 2020 får den som har rätt till inkomstbaserad a-kassa 80 procent av lönen, upp till en ersättning om max 1 200 kronor per dag.

Fakta

Fyra miljoner...

18

www.ff.se

info@ff.se

Helena Lundgren är ordförande i Småföretagarnas a-kassa, som är en av de arbetslöshetskassor som tillåter egenföretagare som medlemmar. FOTO: SMÅA

Vi försöker förändra lagstiftningen så att behandlingen av företagare och arbetstagare ska vara mer likvärdig.


TEMA: TRYGGARE SKALL ALLA VARA

Experttipset

D

Det kan se ut som att mejl kommer från en person inom företaget, när det i själva verket är någon annan.

Cyberhot kan bli kostsamma 60 procent av småföretag som drabbas av intrång i IT-system går i konkurs inom sex månader från attacken, enligt en amerikansk enkät. Samtidigt blir attackerna allt mer sofistikerade, även i Sverige. – Det kan se ut som att mejl kommer från en person inom företaget, när det i själva verket är någon annan, säger Johan Lugnet, forskare inom informationssystem vid Luleå tekniska universitet. Luleå tekniska universitet och finska Centria-ammattikorkeakoulu samarbetar inom projektet Cynic, som ska hjälpa företag att utvärdera risker och faror i verksamheten, bland annat kring cybersäkerhet. Forskaren Johan Lugnet har inom projektet mött en bristande medvetenhet inom vilka risker ett företag ställs inför. – Många tänker att det inte drabbar oss, och då är det svårt att motivera att lägga resurser på den typen av frågor. Först när ett annat företag i branschen eller i samma geografiska område drabbas hajar man till, säger han.

Enligt en undersökning från Företagarna som publ-

tag som utsatts för IT-angrepp ökat från 19 procent till 29 procent på ett år. Och attackerna sträcker sig från direkta intrång i IT-system för att stjäla data, till virus och inlåsningsattacker. Johan Lugnet tar bland annat upp exempel på företag som förlorat ett halvårs arbete i samband med en attack, när säkerhetskopieringen visades vara korrupt. – Ofta handlar det om att det är den mänskliga faktorn som felar. Du kan ha uppdaterade system med antivirusprogram, men om en anställd haft ett dåligt lösenord som läckt ut eller klickar felaktigt på en länk kan det ändå vara förgäves, säger han.

Att tänka på IT- och informationssäkerhet mer ur ett dagligt perspektiv är viktigt, tror han. – Även om du på större företag kanske får en kort introduktionskurs när du börjar anställningen så behöver vi öka medvetandet och få in tankesättet i de dagliga arbetet. Om det inte pratas nästan dagligen om risker som kan uppstå via mejl, lösenord och annat så är det lätt hänt att den mänskliga faktorn är framme och företaget utsätts för en onödig risk.

Johan Lugnet är forskare inom informationssystem vid Luleå tekniska universitet, och han uppmanar företagare att tänka mer på IToch informationssäkerhet i vardagen.

et är inte rocket science att minska riskerna för cyberbrott. Överväg nedanstående punkter så är du på rätt väg för att vara bättre skyddad. Installera alltid de senaste uppdateringar för din mjukvara. Säkerhetskopiera din data utanför din IT domän och se till att backuperna är testas löpande. Dina medarbetare är de bästa väktarna mopt cyberbrott – se till att de är medvetna om vilka hot och risker som finns. Ge dina medarbetare access rättigheter endast till det de behöver. Och säkerställ att deras access tas bort när de byter jobb. Skydda ditt IT-system med antivirus och brandväggar. Se till att även mobila enheter omfattas. Skapa en nödplan om det värsta ändå händer. Det kommer spara värdefull tid när du skall återskapa och få tillbaks ditt IT-system. FRANK HOLMGRÜN, SENIOR UNDERWRITER FL CYBER / CRISIS MANAGEMENT

TEXT: HANS L. OLOFSSON

icerades under hösten 2019 har andelen före-

FOTO: MOSTPHOTOS & PRIVAT

www.ff.se

info@ff.se

19


TEMA: TRYGGARE SKALL ALLA VARA

”Står man upp efter krisen så är man en visare företagare och människa” En pandemi må komma sällan, men kriser sker ofrånkomligen då och då. Henrik Kristensen, ekonomie doktor, menar att det är en skyldighet att vara beredd på sämre tider och att formulera en reservplan. – En företagares jobb är att tänka innan. Henrik Kristensen som är ekonomie doktor i företagsekonomi och vd på Reguity Group AB rekommenderar företagaren att göra ett enkelt personlighetstest bestående två simpla frågor. Den första avgör om du är en individualistisk eller kollektivistisk person. – Många företagare är individualister och inställda på att sköta en kris själv. Men inte alla. Den andra kontrollfrågan är hur osäkra situationer upplevs. Känns det stressat, eller är en viss osäkerhet okej? – Agera utifrån dessa svar. Det finns troligen en viss övervikt på individualistiska företagare som accepterar en del osäkerhet, säger Henrik Kristensen. Är man en person som v ill

Missa inte!

undvika osäkerhet så gäller det att planera i förväg. Då kan försäkringar vara ett bra alternativ. Tycker man däremot att en viss osäkerhet är acceptabel så gäller det att vara beredd på att reagera. Då är flexibilitet viktigt. Att kunna ställa om produktionen till exempel. – Ett föredömligt exempel från coronapandemin är när Sas-personalen gick in i sjukvården när planen stod stilla. Alla företagare har möjlighet att ställa om. En del företagare har hela sin förmögenhet i bolaget. Bolaget är en sorts försäkring i sig och det värdet måste värnas. Kristensen råder företagaren att undersöka vilka konsekvenser en kris kan få för privatekonomin. – Behöver huset säljas? Är det i så fall acceptabelt? Är det inte det så kan man teckna

Vissa konsekvenser är inte okej, och då måste man agera innan.

20

Bufferten ska täcka en viss pro-

ÂÂ Henrik Kristensen

cents minskning av omsättningen under en period då företaget är drabbad av en finanskris, naturkatastrof, pandemi eller krig. Även om dessa typer av katastrofer känns avlägsna så är det troligt att ett företag någon gång drabbas av svårigheter. Det är viktigt att snudda vid tanken under en lugn period, eftersom det är svårt att tänka klokt i kris. – Står man upp efter krisen så är man en visare företagare och människa, säger Henrik Kristensen. TEXT: MIA SANDBLOM

Upptäck företagskapningen i tid Vid en företagskapning skaffar sig en bedragare kontrollen över ditt företag. Syftet kan vara att tömma bolaget på pengar. Genom att vara förutseende går det att upptäcka attacken innan det är för sent.

Med Bolagsverkets app får du en notis så fort någon påbörjar ett ärende som rör ditt företag.

en inkomstbortfallsförsäkring. Vissa konsekvenser är inte okej, och då måste man agera innan. Man bör bygga en buffert, den ska byggas i bra tider och den tar tid att bygga, menar han.

Tänk dig att någon förfalskar ett årsstämmoprotokoll för ditt företag, där en ny styrelse utses. Handlingarna skickas in till Bolagsverket, som registrerar de nya uppgifterna. Därefter kan bedragaren ta ut pengar från ditt bolag, köpa varor och ingå eller avsluta avtal. Förutom risken att förlora pengar skulle en sådan händelse stjäla både tid och energi från den vanliga verksamheten. Så hur skyddar du dig?

www.ff.se

info@ff.se

Genom att ladda ned Bolagsverkets app kan du snabbt få en notis till din telefon så fort Bolagsverket tar emot, handlägger och avslutar ett ärende som rör ditt företag. Det gör att du kan stoppa ändringar som du inte känner igen. Om företaget ändå skulle kapas kan Bolagsverket ge information om vem som ligger bakom. Polisanmäl direkt. Med en digital brevlåda från exempelvis Kivra får du digital post från myndigheter och företag som du har en relation med. Även en ID-bevakning ingår, så att du snabbt får information om när en kreditupplysning har tagits på dig eller om din folkbokföringsadress har ändrats. Det kan skydda från eventuell ID-kapning.


TEMA: TRYGGARE SKALL ALLA VARA

Experttipset

S

Det orange kuvertet visar hur mycket du tjänat in till din allmänna pension. Som företagare finns det en del att tänka på.

Pension – så funkar det!

Pensionen vi får efter avslutat arbetsliv kommer från olika håll. Som egen företagare är det mycket som påverkar – från uttag av lön till eget pensionssparande.

män pension automatiskt. Väljer man att ta ut en lägre lön för att istället ta utdelning från sitt aktiebolag kommer den framtida pensionen och sociala förmåner som till exempel föräldrapenning att påverkas negativt.

rande. Jämfört med anställda är det minst 4,5 procent av lönen behöver sättas i ett långsiktigt sparande för att kompensera.

Den så kallade pensionspyramiden visar de delar som ingår i vår penI mitten av p ensionspyramiden sion. I botten av pyramiden finns tjänstepensionen, som finns den allmänna penbetalas av arbetsgivaren sionen, som består av och hanteras av ett tjänsinkomstpension och tepensionsbolag. Ungepremiepension. Den fär 9 av 10 anställda har här delen kommer tjänstepension. från staten, adminis– En egen företagatreras av Pensionsmynre behöver ha extra koll på det här och ta digheten och bestäms   Agneta Claesson ett större ansvar för bland annat av hur stor inkomst man har haft. sin pension, jäm- fört – Det här måste företagare också med en anställd som har tänka på, säger Agneta Claesson, pen- tjänstepension, säger Agsionsspecialist på Pensionsmyndighe- neta Claesson. Antingten. Det är viktigt att ta ut lön från sitt en behöver företagaaktiebolag eller ha ett överskott i sin ren betala in till en enskilda firma, eftersom storleken på egen tjänstependen allmänna pensionen beror på hur sion eller ockmycket skatt man betalat in på lönen så kompenseeller det överskott man har haft. På ra utebliven lönen eller överskottet betalas arbets- tjänstepengivaravgifter alternativt egenavgifter sion med och via dessa sker sparandet till all- eget spa-

består av frivilligt eget sparande, till exempel i ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. – Som egen företagare kan man göra avdrag för privat pensionssparande, säger Agneta Claesson. Även här gäller dock att det kan påverka den allmänna pensionen och olika sociala förmåner. På pensionsmyndigheten.se finns utförlig information om vad företagare bör tänka på.

www.ff.se

info@ff.se

Den översta delen av pensionspyramiden

TEXT: XX XX FOTO: PENSIONSMYNDIGHETEN

EGET SPARANDE

TJÄNSTEPENSION

ALLMÄN PENSION Inkomstpension Premiepension

parande till pension är en viktig fråga att ta tag i tidigt stadium. Ju tidigare man kommer igång att ”amortera” till sin pension, desto längre tid med ränta-på-ränta effekt får man på sitt sparande, vilket i sin tur ger högre kapital. Det är bättre att komma igång med en mindre summa för att sedan öka på denna vartefter ditt företag går bra. Att spara till pension kan ske på olika sätt. Tjänstepension är det vanligaste sättet men det finns även möjlighet att spara i en kapitalförsäkring. Den ena sparformen utesluter inte den andra. Det är därför viktigt att du som egen företagare tar dig tid att kontakta en rådgivare för att belysa just din situation och möjligheter till ett för dig skräddarsytt sparande. Glöm inte bort att även se över ersättningar vid händelse av långvarig sjukskrivning eller dödsfall.

FÖRNAMN MATS EFTERNAMN, JOHANSSON FINANSIELL RÅDGIVARE TITEL MAX MATTHIESSEN AB

21


TEMA: TRYGGARE SKALL ALLA VARA

Fakta Tänk på det här... ... om du vill kamerabevaka som företag: • Bevakningen måste vara motiverad. Exempelvis genom att du kan visa att det sker brott eller skadegörelse i området. Dokumentera motiveringen! • Kameran får inte gömmas och det måste finnas skyltar om kamerabevakningen. • Ljudinspelning och lagring av materialet under lång tid har högre krav, undvik om det inte är nödvändigt. skadegörelse eller olyckor. Utöver kamerabevakningslagen måste företagen också följa dataskyddsförordningen.

Enligt Datainspektionen behöver företaget som be-

Kamerabevakning – det här får du göra Ett sätt att förhindra fysisk brottslighet mot företag är att kamerabevaka. Och med nya regler som infördes 2018 kan många företag ha kameror, utan krav på tillstånd. Men vad gäller? Den nya lagen ger företag rätt att kamerabevaka utan tillstånd om verksamheten inte är av allmänt intresse (som exempelvis skola el-

22

ler vårdcentral som drivs av företag). Men kravet som ställs är att bevakningen ska ha ett berättigat intresse, som att förebygga brott,

www.ff.se

info@ff.se

vakar kunna visa att det faktiskt finns en risk för brott, exempelvis genom att området är brottsutsatt. Och möjligheten till bevakning utan tillstånd gäller då bara de delar av verksamheten som är utsatta för risken. Företag får alltså inte i grundläget bevaka ett fikarum om det bara är entrén som utsätts för skadegörelse. Företaget måste också ta ställning till om kamerabevakningen är viktigare än det intrång i människors integritet som den innebär. Enligt Datainspektionen måste bedömningen ha gjorts – och dokumenterats – innan bevakningen påbörjas. Det krävs också större skäl för att få spela in ljud, som ses som särskilt integritetskränkande, och det finns regler kring hur länge materialet får sparas. Om det inte finns särskild anledning är grundregeln tre dygn.

Företaget måste också se till att materialet inte används till annat än anledningen till kamerabevakningen. Det innebär att om en entré bevakas för att förhindra brott så får företaget inte använda videomaterialet för att kontrollera så att besökare får hjälp inom en viss tid av personalen. Det krävs också tungt vägande skäl för att få kamerabevaka personal rutinmässigt. Ett skäl kan vara en misstanke om att anställda begår brott under arbetstiden. Kamerabevakning av anställda ska förhandlas med facklig organisation om sådan finns. TEXT:STEFAN HEDNER FOTO: MOSTPHOTOS


TRYGGARE SKALL ALLA VARA När ett företag får problem eller hamnar i en kris beror det oftast på att man inte har haft koll på sina risker. Med en strukturerad riskanalys går det att undvika mycket bekymmer.

Riskanalys ett sätt att undvika krisen Både små och stora företag kan ha mycket att vinna på att identifiera olika risker i verksamheten. Men hur ska man veta vilka risker som finns – och hur allvarliga de är? – Ett enkelt sätt är att göra en riskanalys, förklarar Gey Widengren, partner och riskexpert på PwC, som bland annat hjälper företag med revision, skatte- och affärsrådgivning. Genom att gå igenom områden som digitalisering, leverantörer, kunder, personal och nya reglering-

ar, går det att få grepp om riskerna och strukturera arbetet med att hantera dem. PwC erbjuder en molnbaserad tjänst som ger kundföretaget en samlad bild av vilka risker och utmaningar som är viktigast att hantera. Ett digitalt verksamhetsstöd ingår också som stöd i arbetet. – Vi ger även personligt stöd och ledning genom hela processen, bland annat i en workshop och genom kontinuerlig avstämning

www.ff.se

info@ff.se

Gey Widengren är riskexpert på PwC, som med sin analystjänst hjälper små och stora företag att identifiera och kontrollera olika risker.

med dem som företaget utser till riskansvariga, säger Gey Widengren. Det är viktigt att inte arbetet avstannar efter den inledande analysen, utan att man kommer framåt, prioriterar rätt och utvecklar en handlingsplan. Där finns vi med som bollplank och coach. Den digitala lösningen gör att vi kan erbjuda allt till en kostnad kring ungefär 3 000 kronor per månad. TEXT: STEFAN HEDNER FOTO: MOSTPHOTOS

23


TEMA: TRYGGARE SKALL ALLA VARA

Marlen Wolf:

”Det är skillnad om man tillverkar vantar eller dynamit” På försäkringsförmedlaren Norrfinans i Kiruna, som ingår i koncernen Hjerta, hanterar rådgivarna företag från många olika branscher, och i många olika storlekar. Vd Marlen Wolf har några handfasta råd till småföretagare. – Tänk på ansvarsförsäkringen. Du vet aldrig vilka krav du kan komma att ställas inför. Det är skillnad om man tillverkar vantar eller dynamit.

I gruvstaden Kiruna syns en tydlig tonvikt på företagare med anknytning till LKAB:s järnmalmsgruva och det framväxande nya Kiruna centrum. Staden står de närmaste åren inför miljardinvesteringar i ny infrastruktur och bostäder, kontor och kommersiella lokaler allt eftersom gruvdriften påverkar. Många projekt drivs genom huvudentreprenörer, som i sin tur anlitar underentreprenörer, ofta i flera steg. Och där kan det uppstå en komplicerad situation för en liten företagare. – Det är inte lätt att hålla reda på exakt vilka

24

krav som ställs på dig, så det är viktigt att titta igenom avtalen och se över vilka försäkringar du har. Exempelvis en dator eller en maskin vet du ju ofta värdet på och kan försäkra efter just det värdet, men om något går fel – det vill säga om du som företagare orsakar en skada – kan skadeståndsbeloppen bli på flera miljoner. Och för de allra flesta skulle det innebära konkurs utan en ansvarsförsäkring, säger Marlen Wolf. En annan risk som hon upplever är viktig att tänka på är den för olycksfall. – Vi är nog många som väljer att inte tänka på att något faktiskt kan hända. Och en olycksfallsförsäkring kan i det fallet ta hand om de långsiktiga konsekvenserna som kan bli. Du kanske skadar dig så illa att du förlorar 50 procent av din arbetsförmåga. Då måste du kunna få ersättning som täcker förlorad inkomst livet ut. TEXT & FOTO: HANS L. OLOFSSON

www.ff.se

info@ff.se

Marlen Wolf, vd på Norrfinans, som ingår i Hjerta-koncernen, ser många olika småföretagare i sitt arbete.


FF TIPSAR

Med den här skrivbordscykeln kan du dra ut på cykeltur när du vill under arbetsdagen. Ett bra sätt att kombinera arbete med motion och med en lågintensiv cykeltur får du igång blodcirkulationen på bra sätt. Variabel sitthöjd och reglerbart motstånd. 4 190 kr (ajprodukter.se)

Athom Homey Pro knyter ihop alla smarta-hem-prylar i ditt hem. Den här tekniska knutpunkten kan prata med i stort sett alla varumärken och ger dig full kontroll via en app i mobilen. Funkar både för iOS och Android. Du kan ha upp till 40 anslutningar till Homey Pro och den kan styras på svenska. 4 190 kr (netonnet.se)

5

smarta prylar

Med elscootern Ninebot by Segway tar du dig enkelt fram i 20 knyck och med en räckvidd på hela 65 km så kanske det kan vara ett alternativ i pendlingen? Miljömässigt och helrätt för den som vill slippa trängsel i kollektivtrafiken. 8 990 kr (elgiganten.se)

Sällan har tvål varit så omtalat som i dessa coronatider. Med den här automatiska tvålpumpen behöver du dessutom inte röra något för att tvätta dig. Med hjälp av sensorer doserar pumpen tvål direkt i handen, hygieniskt – inte minst på arbetsplatsen – för att minska smittspridning. Finns i flera färger och du kan enkelt justera mängden tvål som pumpas ut. 394 kr (smartasaker.se)

Tröttnat på att bara ha fått med dig en enda laddare när du är ute och reser? Eller kanske trött på sladdtrassel hemma? Då är Deltaco portabel laddningsstation något för dig. Med den här kan du ladda flera saker samtidigt: smartphone, dator och andra tekniska prylar. Fyra USB-portar och dessutom USB-C-port som snabbladdar exempelvis en Iphone 0-50% på 30 minuter. Smidigt! 499 kr (teknikmagasinet.se)

www.ff.se

info@ff.se

25


FRIA FÖRETAGARE

Tryggare skall alla vara... Att vara företagare innebär att ta risker. Det handlar om att våga tro på sin idé och att riskera både pengar och tid för något man brinner för. Det gör våra medlemmar och hundratusentals andra småföretagare i Sverige varje dag, varje vecka, varje månad. Men även om företagande handlar om risktagande, så kan man skapa trygghet för företaget och företagaren på många sätt. Det finns ingen poäng med att riskera saker i onödan. Företagarförbundet erbjuder sedan 2019 tre helt nya trygga försäkringar anpassade för dig som småföretagare. Försäkringarna erbjuds i samarbete med stabila partners för att skapa en långsiktig trygghet för dig som företagare.

Anpassad för småföretag! ...men vi finns med dig när företaget växer! l Låga självrisker och generösa försäkringsbelopp. l Försäkringsställe – Glöm det, med vår försäkring behöver ni inte ange detta. l 10 % rabatt på fordonsförsäkringar om du tecknar företagarförbundets försäkring.

Hela 6 försäkringar i 1 För att du ska slippa ekonomiska bekymmer om något händer har vi tagit fram en förmånlig gruppförsäkring, Liv & Hälsa som består av 6 olika försäkringar. Liv-, sjuk-, sjuk och olycksfall-, olycksfall, barnförsäkring och vårdförsäkring.

På 5 minuter kan du teckna en företagsförsäkring anpassad efter din verksamhet. Säkra Stenstaden hjälper dig att identifiera ditt behov.

Ditt smarta medlemskort som app med alla förmåner på plats i telefonen. Du hittar den i App Store eller Google Play. Sök på Företagarförbundet. Logga in med din mailadress, eller ditt organisationsnummer.

26

www.ff.se

info@ff.se

En av de mest prisvärda sjukvårdsförsäkringarna! Du som medlem i FF har möjlighet att teckna en sjukvårdförsäkring. Försäkringsgivare är SEB. Med försäkringen får du snabb tillgång till privat vård genom ett stort nätverk av specialister i hela landet. I (bifogade) ansökningsblanketter finner du information om pris och innehåll i vårdförsäkringen för dig och ev. medförsäkrad.


RÅDGIVNINGSPANELEN

Fordran preskriberad? Hej, jag utförde ett arbete som underentreprenör 2017. Jag skickade faktura efter slutförande av mitt uppdrag men trots påminnelser har beställaren inte betalat. Nu när jag för någon tid sedan påminde om mitt krav, hävdade beställaren plötsligt att min fordran är preskriberad enligt ABT06. Vad gäller egentligen? /Per

re saknar vi utrymme att inom ramen för detta svar utveckla det. Jag vet inte heller huruvida ABT06 ens är avtalsinnehåll mellan er. Men självfallet är du välkommen att kontakta oss om du så önskar! JOHAN ENGBORG, ASTRALAW JACOB LINDBLOM, ASTRALAW

FOTO: MOSTPHOTOS

Svar: H ej Per, normala preskriptionstiden är tio år mellan näringsidkare och tre år mellan näringsidkare och konsument. Har det hunnit förflyta längre tid utan att preskriptionsavbrott har gjorts, till exempel såsom påminnelse, krav via kronofogdemyndigheten eller stämning vid domstol, kan fordringsägaren inte med framgång åberopa kravet. Däremot finns det andra och kortare preskriptionsregler (s.k specialpreskription) som olika parter i olika konstellationer har avtalat fram. En av dessa avser just entreprenadprojekt. ABT06 anger som exempel i sina regler 6 kap 19 § att preskriptionstiden är sex månader från entreprenadens godkännande. Inom denna tid måste således underentreprenören presentera sitt krav. Annars preskriberas det. Detta är huvudregeln. Det finns visserligen undantag men dessvär-

Sälja min verksamhet? Hej, jag vill sälja min restaurangverksamhet men vet inte riktigt om jag ska sälja mitt aktiebolag eller bara rörelsen? Vad är för- och nackdelen med de olika alternativen? / Beatrice

detta korta forum ta upp alla aspekter. Tittar vi bara lite skatterättsligt så drabbas du personligen av skattekonsekvenserna om du säljer aktierna, medan däremot ditt bolag drabbas om du i stället säljer verksamheten/inkråmet. Detta måste du således räkna på. Hyresrättsligt innebär det normalt sett ingenting alls om du säljer aktierna. Det är ju fortfarande ditt bolag som är hyresgäst, oavsett vem som äger bolaget. Det kan dock finnas villkor i ett hyresavtal som reglerar hyresvärdens krav på vem som ska äga aktierna så titta på det. Om du däremot säljer verksamheten i ditt bolag (inkråmet) till någon som ska fortsätta verksamheten ska det inte heller vara några problem. Om hyresvärden trilskas kan du annars låta hyresnämnden pröva frågan och de ger regelmässigt tillåtelse om köparen ska fortsätta din verksamhet. Är det däremot fråga om att köparen ska bedriva en annan verksamhet blir det dock värre. Beakta vidare att en hyresvärd inte har rätt att ändra befintliga hyresvillkor, till exempel att höja hyran, bara för att du överlåter inkråmet, än mindre aktierna.

JOHAN ENGBORG, ASTRALAW MATILDA WESTERBERG, ASTRALAW

Svar: Hej Beatrice, Oj, det var en komplex fråga. Det är svårt att i

RÅDGIVNINGSPANELEN Medlemmar i Företagarförbundet har kostnadsfri rådgivning från våra experter i Rådgivningspanelen. I varje nummer av Fria Företagare samlar vi några av de frågor som panelen har stött på eller frågor som är intressanta att dela med sig av till alla medlemmar. Har du någon fråga, kontakta kansliet. Rådgivningen är begränsad till max tre x 15 minuter per år och medlem. LASSE GÄRDLUND Advokataktiebolaget Gärdlund AB Norrtälje

PER LARSSON Per Larsson AB, Sundsvall

REBECCA EDMAN Säkra Stenstaden AB Stockholm

THORBJÖRN HILLESKOG Advokat Thorbjörn Hilleskog Malmö

GÖRAN SMEDBERG Advokatfirman Göran Smedberg AB

JOHAN ENGBORG Astra Advokater Stockholm

www.ff.se

LARS ANDERSSON Advokataktiebolaget Janson & Partners, Helsingborg

MARIA LIDSTRÖM Advokatbyrån Kaiding, Skellefteå

FRÅGA OSS!

Skicka in din fr åga till kansliet! E-po st: info@ff.se

MAGNUS HEDENBERG Advokatfirman Hedenberg & Partner KB, Göteborg

info@ff.se

27


ANNORLUNDA AFFÄRER

Coworking med gemenskap, service och flexibla ytor är en stark trend både globalt och i Sverige. En av de aktörer som märker ett ytterligare lyft i samband med pandemin är myOffice i Örebro.

lyft Corona för coworking 30

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

H

ur mycket ensamt hemarbete vid matbordet klarar vi i Coronatider? Det är individuellt, förstås, men det ser ut som att behovet av gemenskap får många företagare att söka sig till landets coworking-aktörer. Där kan de få en flexibel kontorsyta på kort kontrakt, med service som reception, städning, kaffe, utskrifter, mötesrum och events. Hos myOffice i Örebro finns till och med en Tesla som medlemmarna i huset kan hyra förmånligt när de behöver sticka iväg på något ärende. – Coworkingen här i huset har definitivt fått ett lyft av Corona, säger Tony Oscarsson, vd och grundare av myOffice. Vår parallella konferensverksamhet har tagit mycket stryk, men när det gäller coworking är det stor efterfrågan. Från www.ff.se

ensamföretagaren som vill ha en arbetsplats med folk omkring sig till satellitkontor för större företag och interimslösningar för olika projektgrupper. MyOffice i Örebro byggdes 2017 för just coworking. På fem plan och 3 600 kvm sitter nu 100 företag i vitt skilda branscher. – Nätverket och den samverkan som finns mellan medlemmarna i huset är affärsdrivande för dem, säger Tony Oscarsson. Jag tror också att pandemin får ännu fler att upptäcka fördelarna med den här typen av flexibla kontorsytor, där man snabbt kan öka eller minska sin yta efter behov. TEXT: MIA SANDBLOM FOTO: MYOFFICE

info@ff.se

31


ANNORLUNDA AFFÄRER ANNORLUNDA AFFÄRER

Krossat urberg går åt som smör i solen

S

chweden Splitt AB i Karlshamn tillverkar en unik produkt som efterfrågas framförallt utomlands, nämligen makadam av granit. Inom det södra Östersjöområdet finns det inte något urberg som är lämpligt för produktion av kvalitetsmakadam, vilket gör att länder som Danmark, Tyskland, Polen, den ryska enklaven Kaliningrad och de baltiska länderna måste förlita sig på import. Stora projekt är ofta EU-finansierade, vilket gör att det ställs mycket höga krav på makadamen. Då går det inte att använda sig av inhemska typer som till exempel kalksten eftersom dessa ger en kortare livslängd för bärlagret. För Schweden Splitts del innebär detta att man har en stor och till synes omättlig marknad att leverera till samtidigt som man kommer från den stora akilleshälen, nämligen transporterna. Med ett läge alldeles intill havet är det kostnadseffektivt att frakta massorna med transportband till båtarna som sedan går i skytteltrafik till den andra sidan Östersjön. Där väntar sedan inhemska åkare som i sin tur transporterar makadamen ut till byggena och de stora projekten. Brytpunkten för transporter av makadam i de forna östländerna ligger något högre än de fem mil som man brukar räkna med i Sverige, så där har man vissa kostnadsfördelar som gör det möjligt att frakta materialet längre sträckor. TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

34

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

www.ff.se

info@ff.se

35


ANNORLUNDA AFFÄRER

Hygglig idé minskar på prylsvinnet

A

tt låna istället för att köpa är enkelt, ekonomiskt och klimatsmart. Hygglo heter företaget som gjort business av det självklara. Vem som helst kan registrera sig på hemsidan och hyra ut en dykardräkt, takbox eller vedklyv. Vem som helst kan logga in och hyra en resesäng eller högtalare. – Det är inget unikt i idén, många har haft den och en hel del har prövat den. Men vi kände inte att någon hade gjort något tillräckligt bra av den, så vi ville testa att göra det på vårt sätt, säger Axel Hellström. Han och kollegorna Henrik Fräsén och Ola Degerfors hade noterat att det finns mycket prylar som bara ligger och skräpar. De kallar det prylsvinn. För att öka nyttjandegraden på de prylar som redan finns startade de Hygglo. – Vi tyckte helt enkelt att det var dumt att prylar produceras och köps för att sedan bara ligga och samla damm, vilket tyvärr är sant för merparten av alla prylar där ute, säger Axel Hellström. TEXT: MIA SANDBLOM FOTO: PRESSBILD

38

www.ff.se

info@ff.se

ÂÂHENRIK FRÄSÉN


ANNORLUNDA AFFÄRER

ÂÂ AXEL HELLSTRÖM

ÂÂOLA DEGERFORS

www.ff.se

info@ff.se

39


ANNORLUNDA AFFÄRER

46

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

Sopigt snyggt på kontoret Dino Eklöf grundade Office Recycling för 10 år sedan, med målet att göra återvinningsbranschen grönare. De hämtar dels grovsopor, men även papper, glas, batterier och andra återvinningsbara rester från företag i Stockholm och Uppsala. Transporterna är fossilfria, och kunden får hjälp med att öka sin återvinning med minst 50 procent. Företaget är sedan fem år tillbaka märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och är ensamma om det i sin bransch. Office Recycling utmärker sig också genom att sälja snygga sopkärl som smälter in i en stilenlig kontorsmiljö. Företaget levererar designade möbler som innehåller återvinningssystem, utan att det syns utifrån. Allt för att det ska bli mer lockande att ta hand om sopor på rätt sätt och därmed driva miljövänligare företag. TEXT: MIA SANDBLOLM FOTO: ADOBE STOCK

www.ff.se

info@ff.se

47


FRIA FÖRETAGARE

MEDLEMSERBJUDANDE

Unikt fraktavtal för små och medelstora företag Transportlösningar för de mindre företagen - hur ser dessa ut 2020 Hur sköter ett litet företag bäst logistik av varor och produkter och transporter år 2020 när krav på snabbhet, prispress och hållbarhet är höga? Vi ringde upp Albert Svane på Excitus som är Företagarförbundets nya partner för transporter och frakter inom Sverige, Europa och hela världen! FF. Vilka är Excitus? Albert. Vi kallar oss fraktbolag eller speditör och startade 2015. Men ni har inga egna bilar? Nej vi samlar frakter från en mängd kunder i ett och samma avtal och kan därmed erbjuda små och medelstora företag schyssta priser som endast större kunder tidigare haft möjlighet att få tillgång till. Har du som kund små volym är det svårt att komma till ett fraktbolag och begära volympriser. Så ni jämnar ut prisskillnaden? Ja vi blir lite "Robin Hood" i transportbranschen.

Men vem kör? Vi har avtal med DHL som är stora, men även med TNT och numera ett fantastiskt avtal på utrikes med FEDex. Så vi klarar transporter över nästan hela världen.

ningar och att använda rätt tjänster vid rätt tillfälle kan vi hjälpa våra kunder att hålla nere klimatavtrycket på frakterna. Det är minst lika viktigt idag som Pris och bekvämlighet.

Men är priset det enda som är viktigt? Så klart är priset viktigt men vi märker att enkelhet och bra och snabb service efterfrågas. För många av våra kunder är det viktigt att kunna boka enkelt och smidigt i ett system som är lätthanterligt och där man i förväg kan se vad frakten kostar. Att som företag ha en fraktlösning som du är trygg med, som är bekväm, snabb och pålitlig och som inte kostar skjortan är för många företag ett väsentligt verktyg - lika viktigt som en hammare, en servicebil, eller en dator.

Vilka företag har största nytta av Excitus? Företag som både jobbar med nationella och internationella transporter med varierande storlekar på paket eller palltransporter.

Hur ger ni dem det? Vi har en portallösning där man bokar sina frakter enkelt och där systemet sorterar fram det optimala alternativet beroende på försändelse, volym, vikt och destination. Exempelvis ger valet här unika fördelar avseende pris (upp till halva priset) på en halvpall om du skickar denna som ett paket i vissa fall. Det gör det tryggt för kunden oavsett vilken frakt man skickar. Så schysst pris och bekvämlighet är det ni erbjuder? Ja, men också hållbarhet och miljö. Genom att rådde våra kunder om smarta förpack-

www.ff.se

info@ff.se

Vilka sparar mest? Jag skulle vilja säga bolag med mycket export men pengar finns att spara på alla frakter. Vad sparar en genomsnitts kund förutom tid? Våra kunder som är Småföretag som jobbar med export sparar i genomsnitt 30-40 procent. Många lite större kunder sparar hundtratusentals kronor på sina frakter. Det är för många ett stort steg att byta leverantör, kan man testa er på något sätt? Ja man kan få testköra en demoversion för att se hur verktyget fungerar. Tack för samtalet och lycka till med fortsatt fraktande!

49


ÅTERBLICKEN

Kriser som världen minns 100 år efter spanska sjukan härjade drog covid-19 över jordklotet och drabbade varenda världsdel hårt. Konsekvenserna av det kan vi ännu inte se, men vi har andra kriser att ta lärdom av.

1

1.Den 26 april 1986 i nträffade reaktorolyckan på kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina. Antalet dödsfall var relativt få och de första dagarna försökte man mörka katastrofen för omvärlden, men sanningen hann i kapp och än idag är området närmast anläggningen helt övergiven. Stadens namn är fortfarande förknippat med livsfarlig strålning och utvecklingen fick ett abrupt slut. Med vinden och molnen spred sig strålningen över stora delar av Europa och i svenska Västerbotten drabbades renskötare och bönder. Cesium har en halveringstid på 30 år, så världen bär fortfarande spår efter olyckan.

2.Direkt efter att planen flög in i World Trade Center den 11 september 2001 rasade börsen. Strax därefter attackerades Pentagon, och ytterligare ett kapat flygplan störtade. New York-börsen höll stängt i en hel vecka, vilket var den längsta perioden sedan depressionen 1929. Trots att terrorattackerna ledde till krig i Afghanistan och Irak hämtade sig ekonomin förvånansvärt snabbt och ledde inte till någon akut internationell kris. Det beror på en kombination av en rad omständigheter, till exempel att centralbankerna snabbt sänkte räntan, men också på att USA finansierade krigen med lån och skapade på så sätt ett underskott i statsfinanserna.

3

3. Mer är 3 miljoner människor s ökte asyl i EU under flyktingkrisen som kulminerade under 2015. Över hälften kom från Syrien, till följd av inbördeskriget. Världsekonomin höll då precis på att återhämta sig efter den dramatiska finanskrisen som tog sin början 2008, men EU fick svårt att komma överens om hur mottagandet skulle fördelas. Grekland som sedan länge hade en svår situation hotade med att sluta betala till EU och i värsta fall lämna samarbetet om de inte fick skattelättnader. Strax därefter beslöt sig Storbritannien för att lämna EU, vilket ledde till enorma börsfall. TEXT: MIA SANDBLOM FOTO: MOSTPHOTOS

50

2

www.ff.se

info@ff.se


Äntligen!

FRIA FÖRETAGARE

...ett smart medlemskort med alla förmåner på plats i telefonen.

Hej kära medlem! Nu lanserar vi ditt digitala medlemskort, som en app i din smartphone. Med kortet/appen har du direkt tillgång till dina förmåner och kan spara tiotusentals kronor varje år på några av sveriges bästa förmåner. Du får också alla nyheter direkt i appen och har alltid våra experter i rådgivningspanelen nära till hands. Mats Assarsson ordförande

l l l l l

Aktuella medlemsförmåner Rådgivning direkt via appen Nyheter om företagande Medlemskort för att utnyttja dina förmåner Medlemsundersökningar

Du hittar den i App Store eller Google Play. Sök på Företagarförbundet. Logga in med din mailadress, eller ditt organisationsnummer.

www.ff.se

info@ff.se

51


n till fossilfriheten e m m o k l ä V OKQ8 har varit med och format utvecklingen kring bilism och drivmedel under snart 100 år. Vi utvecklar och erbjuder en mångfald av hållbara drivmedel och energitjänster för olika behov – så att vi tillsammans med dig som kund kan göra skillnad här och nu och ställa om för en fossilfri framtid.

Hållbara drivmedel Med Sveriges bredaste nätverk av förnybara drivmedel* kan du som kund lättillgängligt tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) och biogas samt snabbt ladda din elbil på våra stationer. Ju mer hållbara drivmedel som efterfrågas och används av våra kunder, desto mer sänks CO2eutsläppen vilket leder till att samhällets miljöpåverkan minskar.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) Genom vårt samarbete med Neste, världens största tillverkare av HVO100, kan vi erbjuda Sveriges bredaste nätverk av fossilfri diesel. Att tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) sänker utsläppen med upp till 90 % jämfört med vanlig fossil diesel.

Elbilsladdning var du än är

Ta del av förmånliga företagsrabatter: Anslut ditt OKQ8-kort till Företagarförbundets avtal så får du ta del av våra förmånliga rabatter. Just nu får du 78 öre rabatt/liter på Go Easy Diesel samt Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). Ansök smidigt via:

OKQ8.se/foretagare

Kör mer hållbart med OKQ8

Nu finns OKQ8 Elbilsladdning; en helhetslösning som ger dig möjlighet att snabbt och säkert ladda din elbil var du än befinner dig – på arbetsplatsen, hemma och längs vägen. OKQ8 Elbilsladdning erbjuder marknadsledande laddutrustning, installation och service samt enkel uppföljning av hur mycket som laddats i tjänsten och privat.

Laddutrustning för hemmet och på arbetsplatsen 1 000 laddplatser för elbilar över hela Sverige*

Business Basic El – alla drivmedel på samma faktura Med vårt nya kort Business Basic El vill vi underlätta övergången från fossildrivna till eldrivna fordon. Kortet är unikt på marknaden och möjliggör att samla alla drivmedelsköp, både flytande och el, på samma faktura. Aktivera laddning på någon av OKQ8:s eller våra partners publika laddare genom att blippa kortet på laddstationen. Kortet kan också användas på din uppkopplade laddbox från OKQ8 i hemmet, och möjliggör att kunna nyttja drivmedelsförmånen även där.

HVO100

Sveriges största nätverk* av HVO100, 100% fossilfri diesel

*Tillsammans med våra samarbetspartners