Fria Företagare #3 2020

Page 1

WWW.FF.SE

2020 #3

FRIA FÖRETAGARE

Ur kriser kommer alltid nya möjligheter

Coronaspecial!

PÅ SPANING EFTER LJUS I KRISTUNNELN

Entreprenören Christer Paulsson om att agera i kris

Stödpaket i fokus – företagare tycker till

FULL RULLE – urbyte gick i spinn

AKTA DIG FÖR ATT GÅ IN I VÄGGEN – TIDIGA TECKEN ATT SE UPP MED


INNEHÅLL Aktuella frågor

04

Corona, corona, corona. Pandemin slår hårt mot alla företagare. Så här tycker småföretagare om stödpaketen.

14-16 20

Anrik firma lämnade tickande ur-bransch för business med drag i.

Se upp för väggen! Det är lätt att tappa fotfästet i kristid – här är tipsen som hjälper dig på vägen.

Ingen idé att lägga sig under filten.

21

Christian von Essen blickar framåt och delar med sig av sin prognos om tiden efter corona.

Tema: corona

23-27

Coronakrisen är inte bara mörker, det skapar även möjligheter för dig som agerar rätt.

23

Två veckor – sedan raserades företaget av coronakrisens framfart och gick i konkurs.

25

Sitter du i en knipa? Dra i bromsen i tid och få koll på skillnaden mellan konkurs och rekonstruktion.

Annorlunda affärer

32

Salt så det förslår när lagren fylls på i Åhus.

Tack alla företagare - för att ni kämpar vidare i krisen

H

ej alla företagare! Jag vill börja med att tacka för att ni kämpar med era företag i krisen. Tack! Jämte mig borde jag ha många fler som tackar er. Alla anställda som erbjuds jobb hos er, alla som nyttjar era tjänster eller köper era produkter. För utan er skulle det inte finnas kaféer, restauranger, frisörsalonger, redovisningsbyråer, taxibilar, byggföretag, bilverkstäder, tidningar, underhållning … ja, listan kan göras hur lång som helst. Det är era företag som förser samhället med all den service och alla de varor vi alla uppskattar dagligen. Det som väldigt många saknar i krisen när man inte får vara ute och handla, äta på restaurang eller gå på konsert i samma utsträckning som förr. Därför är det många medborgare som borde tacka er. Alla politiker borde stå jämte mig och tacka er. Tacka er för alla de skattekronor era verksamheter och de jobb ni skapar tillför till statskassan och välfärden. Tacka er för att ni skapar fyra av fem nya jobb, något som verkligen kommer att behövas när krisen klingar av.

Ändå visas det på tok för lite u ppskattning för företagarna. Tvärtom misstänkliggörs företag, både stora och små, och utpekas som fuskare och skattesmitare. Det blev särskilt tydligt när man ströp utdelningarna i kombination med krisstöd. Och när politiker i regeringen uttrycker stor oro och rädsla för att företag ska missbruka krisstöden och ”stjäla” skattebetalarnas pengar. Det är beklämmande att hela företagarkollektivet ska stå till svars för att några få missbrukar stödet. Skulle samma praxis gälla för politiker som missbrukar ersättning för dubbelt boende? Ska då alla politiker bli utan denna ersättning för att några få betett sig illa? Självklart inte. På samma sätt får inte heller politiker förbjuda och försvåra för alla företag att överleva och ställa om i krisen, bara för att några få mis�sköter sig. Nej, det är på tiden att politiker och medborgare i bredd ställer sig upp och tackar alla företagare för ert slit och ert oförtröttliga bidrag till samhällsbygget i form av tjänster, service och inte minst skattekronor. Jag ställer mig upp och bugar ända ner till tårna… TACK! MATS ASSARSSON ORDFÖRANDE FÖRETAGARFÖRBUNDET

KONTAKTINFO Fria Företagare är organ för Företagarförbundet Box 1132, 262 22 Ängelholm www.ff.se e-post: info@ff.se Telefon: 020-760 761 Semesterstängt V27-V30 BLI MEDLEM? Tel: 020-760 761 (anknytning 1) TRYCKERI V-TAB

SÄLJANSVARIG Mellansvenska Telemarketingtjänsten AB ANNONSBOKNING bo.furevi@ff.se WEBBEN Facebook: FöretagarFörbundet www.ff.se ANSVARIG UTGIVARE Mats Assarsson OMSLAGSFOTO Pressfoto

REDAKTÖR Sölve Dahlgren redaktion@ff.se TIPS Skickas till redaktion@ff.se. Märk med Fria Företagare. REDAKTIONSRÅD Mats Assarsson Bo Furevi Sölve Dahlgren Petri Savolainen

LAYOUT/ORIGINAL New Copywriting ÖVRIGT Åsikter uttryckta i denna publikation är antingen skribenternas egna eller de intervjuades och speglar nödvändigtvis inte den ansvarige utgivarens eller FöretagarFörbundets åsikter. Det är fritt att citera Fria Företagare, källan ska dock alltid uppges.

Visste du att...

38 2

Grön odlare månar om granarna – sommaren till trots, familjen Göther har redan tagit sikte på julen.

...Vi på Företagarförbundet har en enda uppgift, att förbättra villkoren för de svenska småföretagen. Vi jobbar hårt med att skapa kvalificerade medlemstjänster och att skapa ett stort utbud av förmåner till mycket gynnsamma storkundsrabatter. Medlemmar som använder förmåner från våra partners sparar i genomsnitt 6100 kr per år på medlemskapet. Läs mer på ff.se/medlemsformaner.

www.ff.se

info@ff.se


UPPSNAPPAT FOTO: MOSTPHOTOS

Nya jobb i pandemins spår Coronapandemin har skapat arbetslöshet men även helt nya jobb, rapporteras det från USA. Några sprider sig säkert även till Sverige. På restaurangen vakar speciella kövakter vid toaletter och entréer för att kontrollera att alla håller avstånd. Eller temperaturkollare som tar tempen på anställda och besökare.

Svartarbetet minskar?

Tveksam till att ta bussen i coronatider? Du är inte ensam. På flera håll rapporteras att cykelförsäljningen ökat i april månad när de som kan tar cykel istället för buss. Det är högtryck i cykelverkstäderna. Däremot har försäljningen av elcyklar dämpats något när subventionerna försvann.

Skatteverkets undersökning visar att svartarbetet i Sverige minskar. Visserligen svarar nästan en av fem (19 procent) att de känner någon som arbetat svart under det senaste året. Men 2015 var samma andel 29 procent och 2018 var den 26 procent. Och bara 16 procent känner någon som anlitat svart arbetskraft.

FOTO: MOSTPHOTOS

Inställda mässor leder till miljardförluster Mängder av mässor har ställts in eller flyttats till hösten på grund av corona och förbudet mot större sammankomster. Enligt siffror från fyra arrangörer (Easyfairs Nordic, Stockholmsmässan, Svenska Mässan och Elmia) tillför deras mässor under ett normalår 9 miljarder kronor i turistekonomiska effekter till de regioner där de är verksamma. De inställda mässorna innebär tusentals heltidsjobb som försvinner, skriver de i en debattartikel i SvD.

5G

Nu är 5G-näten igång

Det är också smärtsamt att ge sitt allt i ett land som påstår att man vill att folk ska integrera, men där systemet bevisar motsatsen. 32-årige Marvin Ngoma, IT-säkerhetsexpert från Zambia, tvingas lämna Sverige efter sex år. Orsak? Hans arbetgivare annonserade för kort tid på Arbetsförmedlingens plattform, skriver Dagens Industri.

Farligt elarbete i hemmen Elsäkerhetsverket har ihop med butiker, e-handlare och återförsäljare av elprodukter, tagit fram tjänsten Kopplasäkert.se som ska göra det enklare att göra rätt när el ska installeras i bostaden. Flera hundra svenskar skadas allvarligt av el i hemmen varje år. t

På påståendet ”Det är lätt att få information från Skatteverket” instämde 65 procent av dem som svarade på Attitydundersökningen för 2019. Det var en förbättring mot 2018 då endast 59 procent höll med.

FOTO: MOSTPHOTOS

Cykelboom väntas i sommar

65%

Slipper vi snart papperskvitton? Regeringen har tillsatt en utredning för ”Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag” (mikroföretag definieras av EU som tio eller färre anställda och omsättning under 2 miljoner euro). En av punkterna är att ta bort krav på att spara papperskopior av kvitton som finns scannade.

www.ff.se

info@ff.se

I slutet av maj öppnade Tele2 sitt 5G-nät, det första kommersiella i Sverige, i Stockholm. Göteborg och Malmö följer i juni. Några dagar senare körde Telia igång. 5G tillåter hastigheter över 1 gigabit, upp till fyra gånger snabbare än dagens 4G-nät. Men det krävs telefoner och modem som klarar 5G.

3


FF-FRÅGA I FOKUS: CORONA

Coronakrisen slår hårt mot näringslivet

Småföretagare tycker

Har ditt företag kunnat nyttja något av stödpaketen i coronakrisen och hur lätt/svårt tycker du att det har varit att sätta sig in i dem och veta om de gäller ditt företag? Hans-Peter Bloom, Blekinge Bildreportage AB

Per Brunberg, Björketorps gård

– Coronakrisen har gjort att jag mist en hel del jobb, men jag har inte tagit mig tid att sätta mig in i reglerna om vilka stöd och bidrag som skulle kunna vara aktuella för min del. Och det kanske är lika bra att bara köra på som vanligt. Det har ju varit väldigt många turer med olika regler och tolkningar av hur de olika stödpaketen ska tillämpas i praktiken, så det verkar som att det finns risk för att många kommer att tvingas betala tillbaka till exempel korttidsstödet.

– När regeringen gick ut med att man skulle stödja oss småföretagare trodde jag först att man helt skulle ta bort arbetsgivaravgifterna. Det hade varit en enkel åtgärd som inte lämnat utrymme för missförstånd och olika tolkningar. När det inte blev så bestämde jag mig för att inte söka några stöd eller bidrag eftersom det finns så många oklarheter. Jag tror att det kommer att bli många tvister mellan staten och enskilda företag framöver, och något sådant vill jag inte lägga tid och energi på. Vi jobbar på och hoppas på det bästa, klarade vi torkan 2018 ska vi nog klara detta också. Men på längre sikt ser det väldigt mörkt ut med tanke på att mjölk- och skogspriserna fallit kraftigt.

Högre moral hos företagarna När Skatteverket i sin årliga attitydundersökning gjorde påståendet ”Jag känner en moralisk plikt att hålla mig till skattereglerna” instämde 92 procent av privatpersonerna. Men hela 96 procent av företagarna instämde. Det var heller inget nytt, under de senaste fyra åren har företagarna legat högre.

Att man ändrar i nya lagar, det förstår jag. Men att ändringarna ska gälla retroaktivt – där börjar vi få stora problem. Martin Östling, en av grundarna till it-konsultbolaget Biolit, om Tillväxtverkets skärpta utdelningsförbud som innebar att permitteringsstödet drogs in. (Di)

4

www.ff.se

info@ff.se


FF-FRÅGA I FOKUS: CORONA

r till om stödpaketen Claus Ståhlgren, Stall Djupadal

Jim Bardesten, Bardestens Brunnsborrning AB

– Jag tycker att det varit svårt att få en överblick över vilka stöd som eventuellt skulle kunna vara aktuella för vår verksamhet. Även om vi kanske borde tagit oss den tiden har vi upplevt att det inte varit värt besväret. Vi öppnade vårt stora ridstall tidigare i år och har haft en väldigt god beläggning, men på grund av coronakrisen har vi tvingats att anpassa bokningarna så att det inte är för mycket kunder här samtidigt. Detta ger så klart ett intäktsbortfall som vi får kompensera genom att ha öppet betydligt mer än vanligt.

– Det enda vi använt oss av var de delvis nedsatta arbetsgivaravgifterna under våren och försommaren. Nu tror jag inte att vi ska behöva korttidspermittera eller söka någon annan form av bidrag framöver. Men det är bra att möjligheten finns, och skulle det bli aktuellt skulle jag värdesätta om informationen om vilka möjligheter och vilka regler som gäller för just mitt företag var rakare och tydligare än den varit hittills. Det får inte finnas utrymme för missförstånd som gör att man kanske först får ett stöd och sen tvingas betala tillbaka det.

Tjugofem miljarder Att svenskar tillåts turista på hemmaplan i hela Sverige kan rädda 25 miljarder i intäkter för svensk turistindustri. Men trots det räknar man med 55-80 förlorade turistmiljarder.

Vilka vanor blir bestående? Under coronakrisen har vi fått lära oss att tvätta händerna med tvål och vatten samt gärna använda handsprit. Det sistnämnda ökade redan i samband med svininfluensan 2009 och blev en ny vana. Nu ska vi hålla avstånd och undvika att hosta eller nysa bland folk. Kommer dessa vanor att bli bestående?

www.ff.se

info@ff.se

5


Ur kriser kommer alltid nya möjligheter. Nya influenser. Men vi behöver entreprenörer som ser andra möjligheter. Det vi lär oss av historien är att när vi kommer ut ur en kris ser det aldrig ut som tidigare. Det skapas nya beteenden. 6

Christer Paulsson

www.ff.se

info@ff.se


ENTREPRENÖREN

CHRISTER PAULSSON – EN TVÄTTÄKTA

ENTREPRENÖR V

Christer Paulsson har varit bonde och officer, drivit krog, gratistidning, etablerat Rix FM i Helsingborg och startat flygbolag men driver nu pensionat i Mölle. Fast han har ett finger med i ett nytt flygbolag också.

i träffas på Pensionat Strandgården som ligger på första parkett i Mölle med fri utsikt ut över havet. Det är i slutet av maj och Christer och hans fru Tina som driver pensionatet har gått igenom ett par tuffa månader precis som alla andra i hotell- och restaurangbranschen. Han är hoppfull inför sommaren men tror däremot att det blir fortsatt tufft i höst. – I april försvann de flesta bokningarna, framför allt konferenser. Maj blir också dåligt men helgerna har varit bra nu på slutet och i sommar ser det bra ut, säger Christer Paulsson. Det är inte lätt att veta var man ska börja men på sätt och vis är cirkeln sluten när han nu lagar mat åt gästerna på Pensionat Strandgården. En gång i tiden var han med och startade Grafitti Café i Helsingborg som blev en succé. Efter att ha jobbat med gratistidningar och reklamradio i flera år blev han headhuntad av Pigge Werkelin.

Året var 2003 när Kullaflyg b örjade flyga mellan Ängelholm och Bromma. Två år tidigare hade Werkelin och Michael Juniwik dragit igång Gotlandsflyg. Det byggde på engagemang från det lokala näringslivet på båda orterna som ville ha flygresor till lägre priser med en bättre tidtabell. – Förväntningarna var väldigt låga. Vi hade inte drivit flygbolag tidigare och använde pro-

Som chef tar jag alltid ansvar även för medarbetare som gör fel. Vi pratade ofta om 80-20, att alla får lov att göra 20 procent fel. Så länge man lär sig av felen. pellerplan, tillät endast bokningar via nätet och tog betalt för kaffet. Men vi fokuserade på att överträffa folks förväntningar. Det är många som gör misstaget att bre på och lova för mycket i sin marknadsföring, säger Christer.

Den lärdomen tillämpar h an även på Pensionat Strandgården. Ett pensionat betecknas som ”enklare hotell”. – Kunden förväntar sig vad vi kommunicerar, då är det bättre att hålla låg profil. Nu har vi 9,0 i rating på Booking så förväntningarna stiger. Det folk lyfter fram i recensionerna är utsikten som är svårslagen, frukosten och bemötandet av personalen. De serverar en bra frukost. Precis som på Kullaflyg satsar de på lokala producenter i Kullabygden och närområdet. Ett annat råd han

www.ff.se

info@ff.se

ger alla företagare är att lösa kundens problem. – På Kullaflyg talade vi om att ”vi ska vara bäst när det skiter sig”. När allt flyter på är det lätt att ge kunderna vad de behöver. Men flyg blir alltid inställda och då gäller det att lösa uppgiften som är att transportera kunden dit de vill åka. Fokusera på kundens behov, även om vi inte kan påverka det.

Ett klassiskt exempel v ar när askmoln från en vulkan på Island ställde inte bara Kullaflygs utan alla plan på marken. Då körde Kullaflyg istället en buss till Stockholm. – Om man visar att man anstränger sig och gör allt man kan för att lösa kundens problem då får man kunder som kommer tillbaka. De flesta kunder går inte ut och berättar om det som är normalt. Men om de får mer än förväntat kan de säga något. Men allra mest benägna är kunderna att berätta när något är under förväntan. Han betonar också att mycket av att driva ett företag handlar om att rekrytera människor efter egenskaper och inte bara spetskompetens. Att ha medarbetare med befogenheter och mandat som tillåts att göra fel. – Som chef tar jag alltid ansvar även för medarbetare som gör fel. Vi pratade ofta om 8020, att alla får lov att göra 20 procent fel. Så länge man lär sig av felen. I organisationer där medarbetare hela tiden ”måste fråga chefen” blir det jobbigt att lösa kundens problem, säger Christer.

7


ENTREPRENÖREN

Pensionat Strandgården Strandgården startades som Bengtssons pensionat av Bernhard och Alida Bengtsson på 1910-talet. Han drev taxirörelse och körde turister upp på Kullaberg. Bengtssons pensionat bytte namn till Strandpensionatet. På 1930-talet blev det allt fler tyska turister. Men 1967 avled Birgit Bengtsson (dotter till Bernhard och Alida) och huset såldes. De nya ägarna byggde om till konvalescenshem och bytte namn till Strandgården. 1993 såldes Strandgården till Rose-Marie Öhrstedt som drev det vidare som rehabiliteringshem i tio år innan hon omvandlade det till Strandgårdens Bed & Breakfast. Sedan 2017 är det nu Tina och Christer Paulsson som arrenderar och försöker driva det som ett pensionat. Läs mer på pensionatstrandgarden.se

Coronakrisen är exceptionell f ör både flyg- och hotellbranschen. Kullaflyg blev en del av Sverigeflyg som senare bytte namn till BRA. När vi gör intervjun är BRA under rekonstruktion och flygtrafiken mellan Ängelholm och Stockholm har stått stilla. Dessutom hotas flygplatsen av nedläggning. – Det var brutalt. Behovet upphörde över en natt. Ingen reste och ingen behövde hotellrum, menar Christer.

dem. När behoven uppstod så fanns det entreprenörer som såg möjligheter. De byggde hotellen så att turister kunde övernatta. Och sedan gick hotellägarna ihop och byggde en järnväg mellan Mölle och Höganäs, berättar Christer. En annan tidig entreprenör var fotografen Peter P Lundh som tog många av de legendariska badbilderna. Han gav även ut den första turistboken om Kullen, redan 1901: Bilder från Kullen, som såldes till turister.

Historien ger perspektiv. Mölle växte fram som tu-

Historien finns skildrad i flera olika böcker, fyllda

ristort i slutet av 1800-talet. Det fanns ett behov hos stadsbor att komma ut i naturen, de ville gärna promenera på Kullaberg. Och när de gjort det så ville de svalka sig i havet. Det ledde till de klassiska bilderna på randiga baddräkter (synden i Mölle) som med dagens mode ter sig heltäckande. – Naturupplevelser precis som fjällen som blivit attraktiva av sig själv när folk upptäckt

med bilder av bland andra Lundh, som ligger i matsalen på pensionatet. Hotellen i Mölle har gått igenom flera kriser. 1914 kom första världskriget som innebar en rejäl nedgång. Men de hämtade sig igen. Under andra världskriget blev pensionatet flyktingboende då många danska judar flydde över Öresund. – Ur kriser kommer alltid nya möjligheter. Nya influenser. Men vi behöver entreprenörer

som ser andra möjligheter. Det vi lär oss av historien är att när vi kommer ut ur en kris ser det aldrig ut som tidigare. Det skapas nya beteenden, säger Christer.

På tal om nytt så har han hans gamla kompanjoner Werkelin och Junivik bestämt sig för att starta ett nytt flygbolag på Gotland. Christer är med och hjälper till. Dessutom sitter han i styrelsen för Ängelholms flygplats. – Det behövs en flygplats i regionen. Det bästa vore egentligen om alla kommunerna runt Ängelholm gick ihop tillsammans med Halmstad och finansierade flygplatsen. Jag tror på inrikesflyget, men volymerna blir lägre och då måste branschen anpassa sig. Det finns inte underlag för två små flygplatser 30 minuter ifrån varandra, säger Christer Paulsson.

TEXT & FOTO: SÖLVE DAHLGREN

SEX VIKTIGA ÅR

1980 Gör värnplikt på P6 Kristianstad och stannade som officer.

8

1987 Startar Grafitti Café i Helsingborg.

1995 Börjar på gratistidningen Mixen (nuvarande Lokaltidningen).

www.ff.se

2003 Är med och startar Kullaflyg.

info@ff.se

2017 Tar över Pensionat Strandgården i Mölle tillsammans med Tina Paulsson.

2020 Delaktig i uppstart av nytt flygbolag på Gotland.


KNEP & KNÅP

ASK – Anagram Sudoku Korsord V E

D E

KAN SES I COCKTAIL

HAR KANSKE KREATIV VYERNA

WC

I V

GÅ PÅ SNEDDEN

T GJORDE NOG FILANTROP

D T O R R A

I

D

O A

M

R

O

E

V

I sudokut är siffrorna ersatta av bokstäver. De gula raderna bildar två olika ord som är varandras anagram. Du kan börja med antingen korsordet eller sudokut.

Lös korsorden och vinn bensincheckar från OKQ8!!! Skicka in lösningarna till info@ff.se och i ämnesraden skriver ni ”KRYSS FF NR 3”, glöm inte namn och telefonnummer.

BEGÄRA

SKOLSAL

REPSLAGET?

SKJUL FÅR KALLA HANDEN

KAN NYNNAS PÅ

T

VÄXTERNA SOM SÄTTER SMAK

© Kryss & Quiz AB

D

R

A

ETT SÅNT ÖNSKAR MAN NOG ATT ETT SÅNT GÖR (FÖR ATT NÅ PALLEN I HÖJD)

BOSKAP EN SÅN LEDER VÄL TILL DITT HUVUDKONTOR SKOGSKATT

BLIR MAN VID MISS AV SÅDAN

KÖTTRÄTT SÄGER NYPT

ÖLTYP STILLA SITT HABEGÄR?

LIKNAR VASS DET ATT FIGHTEN STOPPA BLOD- SNABELFLÖDE DJUR

TA EN PAUS

KAN SES PÅ KARTA

HÖRS KANSKE ROSA KLOCKA

DEN ÄR ETT PROGRAM KNÄCKT VÄRLDSDEL

KALIUM

MALER PÅ

1:a pris. Bensincheck 300 kr 2:a pris. Bensincheck 200 kr

Tävlingen sponsras av

MEDLEMSERBJUDANDE

Kostnadsfritt Inkasso På ALLA gamla obetalda fakturor

Resultat Finans erbjuder Företagarförbundets medlemmar förmånliga inkassotjänster. Gör det du är bäst på och låt Resultat Finans driva in dina pengar. sfritt skicka in Medlem i Företagarförbundet kan kostnad för inkasso. alla gamla fordringar och förfallna fakturor 1. Plocka fram dina förfallna kundfakturor, 2. Fota av dem med mobiltelefonen. 3. Maila dem till ff@resultatfinans.se tillsammans med dina kontaktuppgifter. 4. Vi kontaktar dig och lovar att göra allt vi kan för att du skall få dem betalda. Om du därefter fortsatt vill ha hjälp med inkasso betalar medlem i Företagarförbundet endast 49 SEK per ärende samt 0% i provision. (ord. 350 kr/ärende samt 3% provision)

www.ff.se

info@ff.se

9


PARTNERARTIKEL: SÄKRA

Vart fjärde småföretag tar onödiga risker 1 2 ” 3

Nästan var fjärde småföretagare saknar företagsförsäkring, något som kan bli en väldigt dyr affär om något går illa.

Cirka 25 procent av alla småföretag väljer att driva sitt företag helt utan företagsförsäkring. Hur kommer det sig? Kanske är småföretagare lite mer ”wild & crazy” och känner sig trygga med tanken att ”det drabbar inte mig”. Så är det förmodligen inte, man hinner helt enkelt inte köpa rätt skydd som är anpassat efter ens unika verksamhet. Det är dessutom en kostnad som man kanske inte har råd med som ny företagare, som sedan övergår i någon slentrian tanke att ”jag ordnar det sedan”. Men om oturen drabbar dig vill du mer än någonsin vara försäkrad. En skada kan vara förödande för din verksamhet och förstöra allt du har byggt upp. Det är dessutom av stor vikt att ha skydd för tvister tidigt i sitt företagande. En rättsskyddsförsäkring gäller nämligen inte för avtal som ingåtts innan försäkringen trätt i kraft. Vi har observerat ”misstag” man ofta gör när man köper sitt försäkringsskydd. En vanlig brist är fel angivna belopp som premien grundar sig på, exempelvis omsättning och antal anställda. Påföljden kallas underförsäkring och man riskerar nedsättning av ersättning vid skada. Glöm inte heller att ange försäkringsställe (adressen där verksamheten bedrivs) och kontrollera försäkringsbelopp för exempelvis egendom så de inte är för låga. Som företagare ska man även vara observant så att man inte saknar vissa områden/moment:

10

Exempel 1: Företagaren har en vanlig ansvarsförsäkring men saknar exempelvis åtkomst. Då får du betala alla kostnader för att själv ”komma åt” och rätta till en skada orsakad av exempelvis ett fel utfört arbete.

Exempel 2: Företagaren kör runt med verktyg och varor i bil men har missat att teckna tilläggsförsäkring. Detta tillägg kan oftast tecknas i både företags- och fordonsförsäk-

ringen.

ÂÂ Rebecka Edman

Exempel 3: Företaget bedriver rådgivande verksamhet men har endast tecknat vanlig ansvarsförsäkring. En vanlig ansvarsförsäkring ersätter endast person- och sakskada medan företaget i detta fall behöver skydd för ren förmögenhetsskada.

Dessa saker är väldigt vanliga misstag som lätt går att avhjälpa. Vi hjälper dig gärna. Kontakta oss på Säkra för genomgång av ditt försäkringsskydd och offert från medlemsförsäkringen. Vi vill också tipsa om sjukavbrottsförsäkring. Som småföretagare är det viktigt att företaget finns kvar även efter en längre sjukskrivning. Försäkringen tecknas för nyckelperson och ersätter företagets fasta kostnader. I Företagarförbundets medlemsförsäkring har vi ett brett skydd till förmånliga priser.

www.ff.se

info@ff.se

Om oturen drabbar dig vill du mer än någonsin vara försäkrad. En skada kan vara förödande för din verksamhet och förstöra allt du har byggt upp. Det är dessutom av stor vikt att ha skydd för tvister tidigt i sitt företagande. Hör av dig till oss på Säkra om du har några frågor om medlemsförsäkringen. Säkra Stenstaden AB. Telefon: 060 – 61 25 30. Mail: stenstaden@sakra.se


TRYGGARE SKALL ALLA VARA FOTO: MOSTPHOTOS

www.ff.se

info@ff.se

11


RÅDGIVNINGSPANELEN

Säga upp på grund av arbetsbrist eller corona? FRÅGA. Med anledning av coronakrisen har mitt företag fått ekonomiska problem och jag måste minska arbetsstyrkan. Kan jag säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist? Lennart Svar: Som bekant kräver uppsägningar att det föreligger saklig grund. 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) preciserar inte vad som anses utgöra saklig grund, men den grundläggande gränsdragningen görs mellan personliga skäl och arbetsbrist. Uppsägning på grund av arbetsbrist kan vara den enda utvägen för en arbetsgivare när andra åtgärder som till exempel korttidsarbete inte är möjligt eller tillräckliga. Om en arbetsgivare inte kan bereda sina arbetstagare arbete kan man säga att det rent faktiskt är arbetsbrist. Begreppet arbetsbrist kan uppfattas som missledande eftersom arbetsbrist inte behöver betyda att det är brist på arbete. Ett bättre begrepp hade kanske varit uppsägning på grund av organisatoriska skäl. En driftsinskränkning kan exempelvis innebära att vissa tjänster försvinner. Innan man kan säga upp måste företaget göra en omplaceringsutredning för att se om de berörda ar-

12

Arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta två arbetstagare från turordningen. Dessa ska ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. betstagarna kan omplaceras till andra tjänster hos arbetsgivaren. En omplacering kan faktiskt innebära lönesänkning och andra försämringar i anställningsvillkoren. Tanken är att LAS ska skydda mot friställningar, inte vara ett befattningsskydd. Först ska arbetsgivaren undersöka om det finns några vakanta tjänster. Om sådan finns ska den erbjudas arbetstagaren om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren även följa turordningsreglerna i 22 § LAS. Enligt 22 § LAS ska arbetsgiva-

www.ff.se

info@ff.se

ren upprätta en eller flera turordningskretsar. Den yttersta gränsen för turordningskretsen är den juridiska personen. Nästa indelning är driftsenhet, till exempel kontor, affär eller fabriksbyggnad. Om arbetsgivaren har kollektivavtal ska en turordningskrets upprättas per kollektivavtalsområde. En juridisk person med flera driftsenheter och med flera kollektivavtal kan således ha flera turordningskretsar. För varje turordningskrets ska en lagturordningslista med utgångspunkt i anställningstid upprättas. Om arbetstagare med längre anställningstid har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet har denne företräde till att vara kvar. Arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta två arbetstagare från turordningen. Dessa ska ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Innan du går vidare med ett beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist måste du dock iaktta förhandlingsreglerna i MBL. GÖRAN SMEDBERG CAROLINE SCHIESS


RÅDGIVNINGSPANELEN

Har inte kollektivavtal - måste jag förhandla med facket? FRÅGA. Jag är tvungen att minska min personalstyrka. Jag är inte bunden av kollektivavtal. Måste jag förhandla med facket? Anna-Lena Svar: Innan arbetsgivaren fattar beslut som uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren oftast skyldig att förhandla med en eller flera fackföreningar. De grundläggande reglerna om förhandlingsskyldighet finns i 10–13 § medbestämmandelagen (MBL). Som arbetsgivare måste du förhandla innan beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist fattas. Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls måste arbetsgivaren primärförhandla enligt 13 § MBL (som hänvisar till 11 § MBL) med alla berörda arbetstagarorganisationer, det vill säga de som har medlemmar som berörs av arbetsbristen. Arbetsgivaren måste alltså fråga arbetstagarna om facklig tillhörighet. Om arbetstagaren vägrar att berätta för arbetsgivaren om han eller hon är medlem i någon fackförening, kan arbetsgivaren

utgå från att arbetstagaren inte är medlem i någon fackförening. Men glöm inte säkra bevisningen. Om arbetstagarna inte är medlemmar i någon fackförening finns det inte någon förhandlingsskyldighet enligt MBL. Den enskilde arbetstagaren har inte någon rätt till förhandling enligt MBL. Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal ska förhandla med kollektivavtalsbunden fackförening enligt 11 § MBL vid driftsinskränkningar innan beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist fattas. Förhandlingsskyldigheten är dock långt mer vidsträckt än så i 11 § MBL. En arbetsgivare med kollektivavtal måste påkalla och genomföra förhandling i frågor som rör en viktigare förändring av verksamheten och frågor som rör viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållande för medlem i fackföreningen. Förhandlingsskyldigheten är således väldigt omfattande. Den kan till exempel röra hur organisationen ska se ut. I båda situationerna gäller att om förhandling inte äger rum eller om förhandling påkal-

Arbetsgivaren är oftast skyldig att förhandla med en eller flera fackföreningar. las för sent gör sig arbetsgivaren skyldig till brott mot förhandlingsskyldigheten. Sanktionen är allmänt skadestånd (ideellt skadestånd) som kan bli tämligen kännbara. Under förhandlingarna om arbetsbristuppsägningar är det en rad frågor som behandlas, till exempel behovet av driftsinskränkningen, det vill säga motivera arbetsbristen i sig, omplaceringsmöjligheter och turordningsfrågor samt ofta gå igenom en konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagens regler. GÖRAN SMEDBERG CAROLINE SCHIESS

RÅDGIVNINGSPANELEN Medlemmar i Företagarförbundet har kostnadsfri rådgivning från våra experter i Rådgivningspanelen. I varje nummer av Fria Företagare samlar vi några av de frågor som panelen har stött på eller frågor som är intressanta att dela med sig av till alla medlemmar. Har du någon fråga, kontakta kansliet. Rådgivningen är begränsad till max tre x 15 minuter per år och medlem. LASSE GÄRDLUND

THORBJÖRN HILLESKOG

LARS ANDERSSON

Advokataktiebolaget Gärdlund AB Norrtälje

Advokat Thorbjörn Hilleskog Malmö

Advokataktiebolaget Janson & Partners, Helsingborg

PER LARSSON

GÖRAN SMEDBERG

MARIA LIDSTRÖM

Per Larsson AB, Sundsvall

Advokatfirman Göran Smedberg AB

Advokatbyrån Kaiding, Skellefteå

REBECCA EDMAN

JOHAN ENGBORG

MAGNUS HEDENBERG

Säkra Stenstaden AB Stockholm

Astra Advokater Stockholm

Advokatfirman Hedenberg & Partner KB, Göteborg

www.ff.se

info@ff.se

FRÅGA OSS!

Skicka in din fr åga till kansliet! E-po st: info@ff.se

13


Veikko Hemming, 77, guidar gärna i sportfiskarnas museum.

14

www.ff.se

info@ff.se


KÄNT FÖRETAG

ABU fick fiskerullar

PÅ KROKE N

F

När andra världskriget slog undan benen för ABU:s taxametrar gick man över till spinnrullar för sportfiske. Trots amerikanska ägare tillverkas fortfarande Ambassadeur-rullarna i Sverige.

ör inte så länge sedan jobbade 1 000 personer på fabriken, som dominerade arbetsmarknaden i Svängsta. Numera är det knappt 50 personer som stämplar in varje morgon. Åtskilliga av de monotona och slitsamma arbetsmomenten har ersatts av maskiner, men när det gäller till exempel montering av evighetsskruven samt vev- och stjärnhjul finns det inget som slår duktiga yrkesmän. Här finner vi Annelie Sandin som i och för sig saknar de gamla arbetskamraterna, men som samtidigt konstaterar att allt var inte bättre förr. – Idag är arbetsmiljön mycket bättre och dessutom finns inte gruppackorden kvar, som ofta var en källa till konflikter, säger hon när hon snabbt och säkert sätter ihop de komplicerade konstruktionerna. I de angränsande lokalerna där det förr väsnades av maskiner och samtal mellan de anställda finns det en uppsjö av olika maskiner som jobbar utan att göra något större väsen av sig.

AB Urfabriken startades redan 1921 av urmakaren Carl August Borgström som hade blivit arbetslös i och med att hans arbetsgivare Halda Fickurfabrik gått i konkurs. Till en början tillverkade man fickur men växlade snart över till taxametrar. Andra världskriget slog dock undan benen för hela den svenska taxibranschen

och därmed även för ABU:s taxametrar. Istället började man tillverka spinnrullar för sportfiske, och kunde redan 1941 lansera den första spinnrullen som döptes till Record. Det här var en relativt enkel konstruktion jämfört med dagens fiskerullar, men trots den höga kvaliteten och tillförlitligheten blev den ingen succé på grund av de hårda handelsrestriktionerna under och efter kriget. Men när fabriken lanserade sin Ambassadeur 5000 väckte den stor uppmärksamhet i hela världen. Här kunde fritidsfiskarna få tillgång till värdefulla finesser som frikopplingsbar spole, centrifugalbroms och inställbar slirbroms.

– Vi hade en besökare från Danmark här för ett tag sedan, och han berättade att för en sådan här får man betala minst 35 000 kronor för på auktion i Danmark. Om man överhuvudtaget hittar någon, säger Veikko Hemming när han plockar fram en grön Ambassadeur Record. Som ny kostade den en bråkdel av den summan, vilket innebär att fiskerullar kan vara bättre än aktier som investeringsobjekt.

Veikko Hemming t illhör en

liten grupp av före detta ABU-anställda som ser till att hålla det lilla museet öppet, och han menar att samlandet av fiskeutrustning inte handlar om pengar utan snarare om nostalgi och en genuin vilEn rosa rulle? Den här ja att bevara äldre föremål. Redan prototypen av Ambas- som tonåring började han jobba som I dag har de numera världsberömda svenska fiskerullarna fått sitt eget sadeur 6000 C vann lärling på den närliggande Haldafamuseum, som ligger ett stenkast från aldrig sportfiskarnas briken som tillverkade skrivmaskiden nuvarande fabriken. Även om en hjärtan. ner, men kom på 80-talet att få andel av rullarna har livstids garanti så ställning på Abu Garcia. – Det var en härlig stämning på föhar många av redskapen fallit i glömska. retaget och vi utvecklade nya produkter och Under de senaste åren har vissa av de gam- produktionsmetoder på löpande band. Och la ABU-rullarna blivit riktigt värdefulla i sam- som fiskeintresserad var det en ren bonus att larkretsar. få ägna arbetsdagarna åt att ta fram och prova www.ff.se

info@ff.se

15


KÄNT FÖRETAG

Det var en härlig stämning på företaget

Fiskedrag av alla de slag smyckar väggarna.

Den tipstypiska reklamskylten från det glada 50-talet är kanske inte helt politisk korrekt i dag. Veikko Hemming, 77, guidar gärna i sportfiskarnas museum.

Maskinerna som användas för att tillverka de första fiskerullarna fungerar fortfarande, trots att vissa av dem är drygt 100 år gamla.

Gammelgäddan håller ett vakande öga på besökarna.

Har du en sådan här hemma? Grattis, den är värd en hel del i samlarkretsar.

ut nya rullar, säger han när han öppnar de olika skåpen som är sprängfyllda av rullar.

Här finner vi förutom de olika varianterna av Record och Ambassadeur även prototyper som aldrig kom ut på marknaden samt märkliga färgkombinationer som antingen var för vågade eller före sin tid. I museet visas även rullar som är anpassa-

de till den kontinentala marknaden istället för den nordiska. I övriga Europa är det vanligare att man fiskar med öppna haspelrullar istället för spinnrullar. – Därför utvecklades nya serier av haspelrullar som till exempel ABU 333, 444 och Cardinal, säger han och tillägger att han tillsammans med några gamla kollegor gärna ställer upp och guidar besökare i museet.

Trots att man inte marknadsför museet och att det krävs att man ringer till växeln hos Abu Garcia i Svängsta för att avtala om personlig guidning har snart 100000 besökare sett utställningarna. Museet har belönats med Alice Tegnérs stipendium, landstingets kulturpris samt Riksantikvarieämbetets medalj och diplom.

TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

SEX VIKTIGA ÅR

1921 ABU, Aktie Bolaget Urfabriken bildas.

16

1934 Företaget tar fram världens minsta taxameter.

1939 Nytt fokus på spinnfiskerullar.

www.ff.se

1941 Recordrullen lanseras.

info@ff.se

1952 Ambassadeur 5000 blir en stor succé

1984 ABU byter namn till Abu Garcia.


NYTT FRÅN FAR FOTO: PIXABAY

Visste du att... ... tidningen Resultat ges ut av FAR – branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare. Resultat skriver om senaste nytt inom skatt, moms, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Tidningen ges ut sex gånger om året och finns även på tidningenresultat.se och facebook.

Skattekonsekvenser i coronatider i och med 183-dagarsregeln Rörligheten mellan länderna har nästan upphört på grund av corona. Frågan hur länge en person vistats i Sverige kan få konsekvenser för beskattningen.

Rörligheten mellan olika länder har nästan helt upphört till följd av coronapandemin. Markus Thaler, skattejurist på EY och ordförande i FAR:s specialistgrupp för skatt, reder ut vad som händer när utlandsstationeringar avbryts och vistelser i Sverige förlängs. Frågan om hur länge en person vistas i Sverige kan få stora konsekvenser för beskattningen. − Den som är här och arbetar kortare tid än sex månader beskattas med 25 procent enligt lagen om särskild inkomstskatt för utlandsbosatta, SINK. I vissa fall sker ingen beskattning alls i Sverige. När vistelsen blir längre än sex

månader gäller inte dessa specialregler utan personen ska deklarera och skatta på vanligt sätt, något som gäller retroaktivt från första dagen, förklarar Markus Thaler. − Något undantag för särskilda situationer finns inte i lagstiftningen. Det innebär tyvärr att många sannolikt kommer att få en ökad beskattning, fortsätter han.

Den som åker från Sverige för tillfälligt arbete utomlands slipper ta upp inkomsten i Sverige om kraven om de så kallade sex- och tolvmånadersreglerna är uppfyllda. Om anställningen och utlandsvistelsen varar minst sex månader är inkomsten skattefri i Sverige om inkomsten beskattas i arbetslandet. Vid anställningar som överstiger ett år behöver inkomsten inte ens beskattas i arbetslandet. Besöken i Sverige

får inte överstiga sex dagar per månad eller 72 dagar per år. Om utlandsvistelsen blir kortare än planerat på grund av oförutsedda händelser finns en säkerhetsventil som innebär att utlandsinkomsten ändå inte beskattas om det skulle vara uppenbart oskäligt. − Skatteverket har gått ut med information om att säkerhetsventilen kan tillämpas vid utlandsstationeringar som blivit kortare än beräknat på grund av coronapandemin, men att vistelsen ändå måste pågå minst under tre respektive sex månader. Säkerhetsventilen kan också bli aktuell om antalet dagar i Sverige överstiger det högsta tillåtna, men då är kraven högt ställda. I ett rättsfall var en komplicerad förlossning inte tillräckliga skäl för att slippa svensk beskattning, avslutar Markus Thaler. TEXT: SOFIA HADJIPETRI GLANTZ

Skattefri parkering vid jobbet

Fakturering med hyresrabatt

På grund av smittskyddsskäl föreslår regeringen i en lagrådsremiss skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Att kunna ta sig till jobbet på annat sätt än med kollektiva färdmedel, tillsammans med behovet av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen utan att det blir föremål för förmånsbeskattning, anses nödvändigt. Lagändringarna föreslås gälla till 31 december 2020.

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning om faktureringsskyldighet. På sin webb ger myndigheten ett exempel på hur faktureringen till hyresgästen kan ställas upp, så att det blir rätt med hyresrabatten. Stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset och ska därför ingå i ersättningen vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

www.ff.se

info@ff.se

17


INSÄNT FOTO: MOSTPHOTOS

Kanske är nu bästa tiden att lägga ner sitt företag Tanken slår mig när jag tittar på siffrorna för resultaträkningen de senaste månaderna och läser rapporterna om coronakrisens inverkan. Kanske har det aldrig funnits en bättre tid att bara lägga ner mitt företag. Det här kan förstås låta negativt och kan missförstås. Det är skillnad på kris och kris och alla företag drabbas olika. Men i vissa fall är det coronakrisen droppen som får bägaren att rinna över. Om man som företagare kämpat för att hålla näsan över vattenytan i flera år med allt sämre lönsamhet så är det kanske nu man ska avveckla.

Coronakrisen kanske öppnar ögonen på folk Coronakrisen har slagit hårt mot oss småföretagare. Även om jag inte drabbats personligen så har jag mängder av företagare runtomkring mig som plötsligt tappat mer försäljning än de gjort under någon tidigare kris. Hotell och restauranger går i konkurs. Klädbutiker går på knäna. När jag läser debatten i tidningarna så märker jag hur dåligt insatta politikerna är i småföretagarnas vardag. Det är egentligen ingen överraskning, men nu under coronakrisen har det blivit extra uppenbart eftersom de försöker skapa stödpaket som ska lindra krisen för de drabbade. Det är svårt när de inte förstår.

Ta bara debatten om utdelning. D et är klart att det sticker i ögonen om någon ska göra aktieutdelning och samtidigt ta emot stöd. Det är lätt

18

att tycka att bolaget då ska använda sina egna pengar istället för skattepengar. Men då glömmer man att det är förra årets resultat som nu under våren kan bli aktieutdelning. Eller kanske till och med flera års slit som en ägare nu planerat att belöna sig själv för, som kompensation för att ha tagit ut en låg lön.

Det är då det blir uppenbart hur regeringen och många debattörer inte begriper någonting. Förbud mot utdelning är förstås tänkt att riktas mot stora börsbolag som permitterat. Men jag hoppas att det kommer något positivt ut ur det hela, att regeringen och alla andra politiker faktiskt börjar begripa lite mer om både företagsekonomi och småföretagarnas villkor. SEBASTIAN

www.ff.se

info@ff.se

Så hur ska man v eta

Om man som företagare kämpat för att hålla näsan över vattenytan i flera år med allt sämre lönsamhet så är det kanske nu man ska avveckla.

om ens företag har en framtid efter att coronapandemin är över? Ja, det är väl det som är den svåra frågan. En viktig fråga är om du kan hitta sätt att överleva, om du kan hitta andra sätt att göra affärer. Kanske måste man helt byta affärsidé. Kanske har man vetat det innerst inne i flera år, att ett beteende är på väg att förändras men har inte sett eller velat inse det. Corona blev bara som syre på elden och gjorde förloppet så mycket snabbare.

Det sägs att det är bra att starta företag i lågkonjunktur eller mitt i en kris eftersom den som kan växa och lyckas i de förhållandena kommer att blomstra i högkonjunktur. Om det är sant så har det aldrig funnits en bättre tid att starta företag. Eller att lägga ner för den delen. Istället för att säga att tiden sprungit ifrån ditt företag eller att du misslyckats går det nu att hänvisa till coronakrisen.

ALI


INSÄNT

Krångliga regler drabbar småföretag hårdare

Men vi som driver ett litet företag där någon sköter ekonomin vid sidan om sina vanliga arbetsuppgifter och på sin höjd har en redovisningskonsult och revisor som tar hand om bokslut – hur ska vi kunna göra samma bedömning?

FOTO: MOSTPHOTOS

Mitt företag tillhör inte de som drabbats allra hårdast av coronakrisen, men vår omsättning har minskat med runt 20 procent jämfört med 2019. Eller hur mycket har vi egentligen tappat? Det är nästan omöjligt att säga eftersom vi hittills växt varje år så utan corona kanske vi hade omsatt 10-15 procent mer än 2019. Vi har i alla fall tittat på olika alternativ för att minska våra kostnader och även försökt utforska alla de olika stödpaket som har lanserats. Än en gång blir det tydligt hur de stora företagen gynnas i en sån här situation. De har ekonomer och jurister som är heltidsanställda och kan ägna arbetsdagar åt att lusläsa alla regler kring krisstöden. De kan räkna ut både ifall de omfattas och om det är bra för företaget rent ekonomiskt att nyttja stöd.

Än en gång blir det tydligt hur de stora företagen gynnas i en sån här situation. Det låter bra när de står där i tv och berättar att företagen nu kan ta del av stödpaket på 10 eller 100 miljarder. Men ute i verkligheten är det inte så enkelt. Tänk om vi söker och får ett stöd och sedan visar det sig två månader senare att det faktiskt inte gällde utan vi blir återbetalningsskyldiga? Eller om vi tolkat det fel och inser att räntan på det där uppskovet eller

Upptäck Sverige som resmål Jag hoppas att 2020 blir året och framför allt sommaren när svenskarna upptäcker vilket otroligt resmål Sverige är. Hörde någon säga att rådet nu var att semesterresan inte ska vara längre än två timmar, så max 15-20 mil bort med andra ord. Kanske inser några att vi inte behöver flyga till FOTO: MOSTPHOTOS

ÂÂ Svemester är i ropet 2020

Thailand för att uppleva sol, bad och fantastiska miljöer. Visst, det är inte alltid Sverige kan erbjuda 30 grader men vi har mycket annat. Vet du att folk reser från hela jordklotet för att upptäcka den svenska vildmarken och naturen? Nu kommer inte de långväga turisterna men jag hoppas att

du och andra svenskar sätter er i bilen (eller om du ska vara miljövänlig – på cykeln) för att uppleva den svenska sommaren. Den svenska turistnäringen kommer att behöva vårt stöd när inte tyskar, norrmän, danskar och finnar får åka hit. Och knappast de kineser som flugit hit på senare år. Ofta behöver du inte ens åka långt, de allra flesta har outforskade turistmål i hemkommunen. De där som man glömmer bort och bara besöker när man själv får gäster och vill visa upp sin ort.

amorteringsfriheten var en riktigt dålig affär? Komplicerade regelverk misgynnar småföretag. Om våra kunder ska förstå våra produkter eller erbjudanden måste vi förenkla och vara supertydliga – kan man inte ställa samma krav på staten? TRANSPORTFÖRETAGARE

RESULTAT – PROVA TVÅ NUMMER GRATIS Resultat vänder sig till dig som företagare och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Du får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företags­ aktuella ämnen. I en prenumeration ingår: • 6 nr av tidningen papper/digitalt • 10 nyhetsbrev • Löpande nyhetsflöde på tidningenresultat.se • 2 lathundar

PS!

I varje nummer hittar du exklusiva erbjudanden för dig som prenumerant.

Gå in på tidningenresultat.se och anmäl dig!

Tidningen Resultat ges ut av

SANNA JOHANSSON

www.ff.se

info@ff.se

19


FF TIPSAR Tre bra böcker

1

Bubblan som aldrig sprack : Internetpionjärerna som skapade det svenska techundret av Christian Albinsson Minns du it-bubblan? Den 9 augusti 1995 börsnoterades Netscape och startade en våg av allt högre värderade it-företag tills bubblan sprack den 6 mars 2000. Men egentligen var det mest av allt en finansbubbla. Författaren Christian Albinsson intervjuar i sin bok en rad svenska entreprenörer och andra som upplevde den svenska delen av it-bubblan. Där konstaterar man snabbt att utan pionjärerna på 1990-talet hade de svenska techundren på 2010-talet (Skype, Spotify, Klarna, iZettle och många fler) aldrig inträffat.

2

Moderna tider 4.0 : Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna av Jonas Grafström Alla vanliga tider liknar varandra, men den ovanliga tiden är annorlunda på sitt eget sätt. Jonas Grafström menar att vi redan före Coronakrisen befann oss i en ovanlig tid. Idag går utvecklingen tio gånger snabbare än för hundra år sedan, skalan är 300 gånger större, vilket grovt räknat ger 3 000 gånger större effekt. Det här är en bok om framtidens arbetsmarknad som hjälper dig att förstå att exempelvis morgondagens ”bank” inte har några likheter med dagens eller gårdagens. Småföretagare måste ställa frågan: Finns efterfrågan på mina produkter/tjänster kvar om tio år?

3

Hindret är vägen : Den klassiska konsten att vända motgångar till fördelar av Ryan Holiday Finns det någon bok som behövs mer just nu? I en helt förändrad värld behöver vi hjälp att hitta vägar framåt – och att förstå att människan genom alla tider har hanterat kriser. Med inspiration från stoicismen, och dess tänkare som Marcus Aurelius (som dog på grund av en pandemi) och Seneca, presenterar Ryan Holiday de klassiska sätten att förhålla sig till missöden och svårigheter och att vända dem till fördelar – och till och med segrar. Budskapet är att du kan inte kontrollera allt i världen omkring dig, men du kan kontrollera hur du uppfattar vad som händer och vad du själv gör.

20

Stressad? Stanna upp och bli medveten.

Så undviker du väggen Många småföretagare sjukskrivs för utmattning, speciellt nu i dessa coronatider när stressen ökar. I en tid när förändringarna inte bara går snabbare än någonsin men där även de grundläggande spelreglerna plötsligt förändras är det lätt att tappa fotfästet. Detta gäller speciellt för den som driver ett litet företag där det ofta är helt omöjligt att göra några som helst prognoser om framtiden.

Testa det här!

Tidiga tecken på utmattning är att det blir svårt att sova, aptiten försvinner, man tappar lätt fokus och blir lätt irriterad. Där och då gäller det att dra i bromsen och ta det lugnare, men forskning visar att de flesta gör tvärtom. Det uppskruvade tempot börjar snarare upplevas som ett normaltillstånd, och inte sällan tar man även på sig helt andra uppgifter. Om man väljer att ställa sig inför allt större utmaningar hinner hjärnan inte med samtidigt som dagens ständiga flöde av information och

www.ff.se

info@ff.se

andra distraktioner gör det allt svårare att fokusera på en sak i taget. Forskning visar att bland dem som sjukskrivits för just utmattning har en gemensam faktor varit att de inte sett problemen komma, de hade omedvetet låtit stressen öka gradvis och inte gett sig tid för återhämtning.

Mindfulness är ett b eprövat verk-

tyg som visat sig fungera både i förebyggande syfte men även som en del av rehabiliteringen av utmattning, och Här är en enkel övning innebär att istället för i mindfulness: att man tillåter sig att köra på som vanligt is1. Stanna upp. tället stannar upp och 2. Bli medveten om din blir medveten om tillandning. varon exakt här och 3. Observera. nu. 4. Prioritera. TEXT: ANNA SVENSSON FOTO: ANNA SVENSSON


FF TIPSAR

Christian vill sprida hopp om framtiden

Användbara appar Dags att ladda inför sommaren. Kanske behöver du röra mer på dig eller strukturera ditt arbete? Eller ta betalt ute hos kund? Det finns appar för (nästan) allt.

ANY.DO Appar för att-göra-listor råder det ingen brist på. Any.Do fokuserar på enkelhet men naturligtvis som alla konkurrenter att kategorisera uppgifter. Huvudvyn delas in i fyra sektioner: Today, Tomorrow, Upcoming och Someday (men du kan även skräddarsy kategorier). Gratisapp med en premiumvariant som ger tillgång till mer avancerade funktioner.

”Ingen idé att lägga sig under filten” Han har snart intervjuat 200 smarta människor i sin podcast. Nu skriver Christian von Essen en bok där visionärer får ge framtidsspaningar om Sverige efter corona.

TEXT: SÖLVE DAHLGREN FOTO: PRIVAT Fotnot: Boken Vad händer nu med ÂÂ Christian von Essen framtiden? 20 visioner om Sverige efter Corona utkommer den 25 juni.

FOTO: MOSTPHOTOS

Frilansjournalisten Christian von Essen driver podcasten Heja Framtiden, som föddes ur ett intresse för just framtiden. Första avsnittet med Micael Dahlén släpptes i januari 2018, och i skrivande stund har han gjort avsnitt nummer 165. Utbudet av fantastiskt smarta människor tycks aldrig sina. – Som frilansskribent intervjuar jag hela tiden spännande visionärer, och roligast blir det när vi kommer in på trender och framtidsspaningar. Det är viktigt att främja framtidsoptimism och visa på vilka sätt världen ständigt blir bättre, säger Christian von Essen.

och stora politiska idéer, samt nya sätt att arbeta, utbilda och samskapa – inte minst för att hantera de problem som viruset också blottlägger. – Det är ingen idé att bara lägga sig under filten i väntan på att det här ska blåsa över. Tvärtom är det nu vi verkligen kan börja kratta för nya drömmar och visioner.

Planerna på en Heja Framtiden-bok förändrades av coronakrisen och Christian tog kontakt med 20 tidigare podd-gäster. – Vi tittar på risker och möjligheter, och jag försöker få alla att komma med sina egna visioner kring vad de önskar sig av Sverige framöver. Det handlar inte så mycket om att förutspå framtiden som att vara delaktig i att skapa den framtid vi faktiskt vill ha.. Vad har de viktigaste lärdomarna varit under arbetet med boken? – Det är tydligt att vi går in i en ekonomisk kris som kan pågå ganska länge. Samtidigt lyfter flera av mina intervjupersoner att det aldrig har funnits en bättre tidpunkt för att tänka nytt.

Behöver du ta betalt ute på fältet? Men ändå kunna ordna kvitton och få allt bokfört på ett smidigt sätt? Med iZettle förvandlar du mobilen/plattan till en kassaapparat. Med tillhörande kortläsare kan du ta emot kortbetalningar men du kan även använda Swish där kunden kan scanna en QR-kod från din skärm. Mejla kvitto till kunden med ett klick. Lite mer avancerat är att ansluta kvittoskrivare och kassalåda för kontanter. Då blir det inte längre mobilt.

Stegräknare Det finns en uppsjö av olika appar för att mäta och registrera din träning. Denna har det fullständiga namnet ”Stegräknare – gratis pedometer och kaloriräknare” med uppgift att automatiskt mäta dina dagliga steg. Det finns de som menar att vi människor borde gå 10 000 steg om dagen, vilket är svårt för den som har ett stillasittande jobb. En app som triggar vardagsmotionen. Hur långt ska du gå i sommar – och resten av 2020?

Trello Hur ska du hålla koll på alla olika projekt som involverar inte bara dig och eventuella anställda utan även frilansare? Projektledningsverktyg som Trello är då perfekta. Bakom appen finns givetvis ett konto och ett webbgränssnitt så att du kan få en överblick på din laptop. Men för små statusuppdateringar är det skönt med Trello-appen.

Återvinning förändrar allt

Christian (och experterna i boken) menar att det kommer finnas utrymme för smarta digitala affärsmodeller, en snabbare grön omställning

iZettle

Hur blir tiden efter corona? Ser du ljuset i tunneln?

www.ff.se

info@ff.se

Dagens Industri har pratat med experter och pekar ut fyra branscher där cirkulär ekonomi blir en game changer: Avloppsvatten – vi har blivit bra på sopsortering med slösar med vatten vid dusch och tvätt. Matproduktion – en tredjedel av all mat som produceras slängs idag. Modebranschen – ett genomsnittligt plagg används bara tio gånger innan det slängs. Byggindustrin – nio miljoner ton icke-farligt byggavfall årligen utgör en tredjedel av allt svenskt avfall.

21


FF TIPSAR

STOKE ELECTRIC SKATEBOARD är vad det låter som. Glöm elscooters, visst är det coolare med en skateboard? Men med elmotor (2 x 1500 W) så att du kan ta dig upp för backar med så mycket som 30 % lutning. Längd 85 cm, hjulbas 61 cm. Räckvidd upp till 16 km (laddas på knapp två timmar). Maxlast 100 kg. Topphastighet på 35 km/h låter småfarligt. Pris: ca 11 000 kr (www.selfridges.com)

SANDBERG OUTDOOR SOLAR POWERBANK 24000 är en powerbank på just 24 000 mAh (vilket alltså räcker för att ladda mobilen 7-8 gånger). Tål vatten och damm. Inbyggda solceller för stranden eller arbete utomhus. Det tar dock 60 timmar att nå full laddning med solkraft jämfört med 8 timmar i vägguttaget. Fungerar även som ficklampa. USB A- och C-utgångar. Storlek 180 x 89 x 30 mm, vikt 553 gr. Pris: 1 250 kr (www.powerbankspecialisten.se)

5

BRÜ TEA är en ... tebryggare. Ja, nu ska även tedrickare få sina maskiner. Fyll på vatten i tanken. Därefter lägger du påste eller löste i en plåtbehållare som stoppas in i Brü. Placera koppen och ange hur mycket vätska den rymmer samt önskad temperatur (utifrån tesort). Tryck på knappen och maskinen brygger din kopp. Mer energieffektiv än vattenkokare, enligt tillverkaren. Pris: ca 1 800 kr (www.bru-tea.com)

smarta prylar

REMARKABLE 2 är en tablet som ska efterlikna papper. Används för att anteckna (kan konvertera handstil till text) med specialpenna, läsa och granska dokument. Synkar dessutom till mobil och dator. Endast 4,7 mm tjock. 10,3 tums monokrom skärm. Batteritid två veckor.

MASTER LOCK 4901EURDLH är ett biometriskt hänglås. Glöm nycklar, koder eller upplåsning med mobiltelefon. Allt du behöver är en tumme eller ett finger. Stöd för upp till tio fingeravtryck (med backup i form av kod). Anpassad för utomhusbruk med extra regnskydd. Drivs med CR2-batteri och varnar vid lågt batteri. 9 mm tjock bygel med innermåtten 51 x 23 mm. Pris: 1 500 kr (www.sikkerheten-selv.no)

Pris: ca 500 euro (remarkable.com)

22

www.ff.se

info@ff.se


TEMA CORONA

Nytt samarbete. T.v. Petrit Elezi från Trossö Taxi (t.v.) och Niclas Haakman från Elbilslandet Syd.

Hemkörning av mat – helt ny nisch för taxiföretag i coronatid ” Trossö Taxi har hittat en ny nisch och erbjuder nu hemkörning av matkassar och restaurangmat.

När coronakrisen slog till på allvar tappade Trossö Taxi i likhet med de flesta andra taxiföretag i stort sett samtliga kunder. För Petrit Elezi som driver företaget innebar det att han omgående tvingades säga upp två anställda.

Om vi inte hade kört ut matkassar skulle vi ha tappat upp till 90 procent av omsättningen.

Nu har han tillsammans m ed Ica Maxi i Karlskrona, restaurangen Sumo Sushi samt EU-projektet Elbilslandet Syd hittat en lösning som gagnar alla parter. Kunder beställer via nätet matkassar som

plockas av Maxis anställda eller färdiglagad mat från Sumo Sushi, och sedan får Trossö Taxi uppdragen att köra ut beställningarna. – Om vi inte hade kört ut matkassar skulle vi

www.ff.se

info@ff.se

ha tappat upp till 90 procent av omsättningen. Nu handlar det om cirka hälften, säger Petrit Elezi som konstaterar att körningarna gör det möjligt för företaget att överleva.

Eftersom han sedan länge använt elfordon i verksamheten gagnas dessutom miljön eftersom det blir färre transporter som görs med fossildrivna fordon. Varje dag kör Trossö taxi ut upp till 50 matkassar och Petrit Elezi ser nu ljusare på framtiden, inte minst med tanke på att verksamheten fått ett nytt ben att stå på. TEXT: ANNA SVENSSON FOTO: NICLAS HAAKMAN

23


TEMA CORONA

ÂÂ 31 december 2019: Kina informerar Världshälsoorganisationen (WHO) om ett okänt virus som orsakat 41 fall av lunginflammation i mångmiljonstaden Wuhan. De första ska ha insjuknat i början av december.

ÂÂ 7 januari: WHO meddelar att det nya viruset har identifierats som ett tidigare okänt coronavirus.

ÂÂ 23 januari: Wuhan sätts i karantän och tåg- och flygförbindelser dras in. Dessutom ställs det kinesiska nyårsfirandet in i hela landet.

ÂÂ 26 januari: Sveriges utrikesdepartement avråder från resor till områden i Kina som drabbats av coronaviruset.

ÂÂ 11 februari: Viruset döps till sars-cov-2 och WHO meddelar att sjukdomen som viruset leder till får namnet covid-19.

ÂÂ 28 februari: WHO uppgraderar risken för global smittspridning till ”mycket hög”.

The Lodge är ett romantiskt spa-hotell, beläget på toppen av Romeleåsen, med en svårslagen utsikt över det böljande skånska landskapet. Konkursen inleddes 26 mars och konkursboet har nu sålts via anbudsförfarande. I skrivande stund är de nya delägarna inte offentliggjorda.

Allt raserades – på två veckor Coronakrisen slår obarmhärtigt mot alla branscher, men värst drabbade är företagen inom hotell- och besöksnäringen. För gänget bakom hotellet The Lodge innebar de plötsliga och omfattande avbokningarna att man tvingades lämna in konkursansökan. Trots att hotellet bara hade 22 dubbelrum snittade man på en omsättning på cirka 30 miljoner kronor, vilket är ovanligt mycket med tanke på rumskapaciteten. – Vi har alltid förstått hur viktigt det är att lyssna på våra gäster och att rätta till varje detalj som har gått att förbättra i våra gästers upplevelse. På Tripadvisor har vi fått alla priser som går att få, och 2019 blev vi dessutom utsedda till Sveriges fjärde bästa lilla hotell, säger Camilla Persson som ansvarade för sälj och marknadsföring och får medhåll av Henrik Holmqvist som är en av grundarna. – När jag tillsammans med min bror Anders Holmqvist och Mikael Goldner fick möjligheten av Björnstorps Gods att ta över driften av den lilla kaffestugan med torvtäckt tak, beläget 167 meter över havet, så insåg vi att det här skulle kunna bli till något utöver det vanliga. – Vi började bygga på det hotellkoncept som vi efter våra resor över hela världen tyckte att

24

Vi insåg snabbt hur ensamma och utlämnade vi egentligen var. vi saknade i Sverige – en lyxig men avslappnad lodge som vi själva skulle vilja vara gäster på, säger han och konstaterar att de senaste tio årens målmedvetna arbete med att skapa en lodge, beläget mitt i vildmarken men med en serviceklass av internationella mått gick hem bland besökarna.

Framtiden såg ljus ut och prognoserna pekade på att man skulle överträffa sin omsättningsbudget för andra kvartalet i år med mer än 23 procent. – Allt var fullbokat och vi kunde som vanligt med stolthet i rösten säga att det var ”omöjligt” att få rum en helg innan sommaren eller en plats på brunchen de närmaste månaderna. Våra gäster anpassade sina vistelser hos oss till ett datum när det gick att få ett rum. Men så vände det på bara några dagar.

www.ff.se

info@ff.se

Nu ville ingen boka utan snarare avboka, och när Danmark stängde sina gränser insåg de att det här skulle sluta illa eftersom danska gäster varit en viktig målgrupp.

Redan på ett tidigt stadium tog de kontakt med bank, ALMI, facket och inte minst Visita för råd och möjligheter. I och med att regeringen meddelade att de sköt till 500 miljarder till svenska företag och att man införde korttidsarbetet verkade det ändå som att det skulle gå att rida ut krisen. – Men vi insåg snabbt hur ensamma och utlämnade vi egentligen var. Bankerna sa att de enbart lånar ut pengar på ”vanliga villkor”. Det betyder att de gör en kreditprövning för att se om bolaget går bra och har bra framtidsutsikter. Självklart vill ingen bank låna till någon i denna bransch just nu. Beloppen vi behövde låna var dessutom höga för att kunna hålla oss flytande till augusti i år. Dessutom insåg vi snabbt att permitteringsstödet som vid den tidpunkten var upp till 60 procent inte räckte till. Hade vi fått hjälp av regeringen genom bankerna och 100 procentigt permitteringsstöd som i Danmark så hade vi kanske kunnat övervintra. TEXT: ANNA SVENSSON


TEMA CORONA

ÂÂ 11 mars: WHO slår nu fast att coronautbrottet är en pandemi. Samma dag avlider den första svensken i covid-19.

ÂÂ 13 mars: Riksbanken fattar beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag.

ÂÂ 14 mars: UD avråder från alla icke-nödvändiga utlandsresor.

ÂÂ 16 mars: Krispaket från regeringen på 300 miljarder kronor för att bromsa effekterna av coronakrisen. Omfattar bland annat ett system för korttidspermitteringar.

ÂÂ 20 mars: Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor och ska därmed kunna öka sin utlåning till små och medelstora företag.

ÂÂ 24 mars: Sommar-OS i Tokyo skjuts upp till 2021.

Dra i bromsen i god tid

Har du koll på vad som gäller vid konkurs respektive rekonstruktion?

Enligt statistik från UC ökade antalet konkurser med 30 procent i april jämfört med samma månad förra året.

taren verksamheten och säljer tillgångarna där ett eventuellt överskott skiftas ut till borVärst drabbad är hotell- och restaurangbran- genärerna. I vissa fall schen där konkurserna ökade med 159 procent. kan styrelsemedlem– Bakom de här fruktansvärda siffrorna hit- marna bli personligt tar vi personliga tragedier. Det är många en- betalningsansvariga, treprenörer som sett sina livsverk gå upp i rök vilket i fåmansbolag ofta innebär att på bara några månader, konstaterar ägaren får Rickard Damberg som är ekonom på UC. betala Han tror att vi kommer ur att få fler vågor av konegen ficka. Vid en rekonkurser den kommanstruktion kommer istället de tiden för framförallt bolagets intäkter som vanhotellbranschen om de ligt in på kontot, och därhårda reserestriktioefter kan företaget i bästa nerna kommer att finfall betala en del av sina utnas kvar. Men även om gifter. Det kan vara möjligt läget kan tyckas vara nattatt nå en uppgörelse om nedsvart behöver en konkurs skrivningar av skulderna med ÂÂ Rickard Damberg, UC. inte alltid vara det bästa alterupp till 75 procent. nativet, om man bedömer att det går att återfå lönsamheten i företaget kan Har du anställda blir de automatiskt uppsagda om bolaget försätts i konkurs, medan de får rekonstruktion vara en lösning. behålla sina anställningar vid en rekonstrukDen stora fördelen med en rekonstruktion är att tion. I praktiken innebär rekonstruktionen ofta bolaget lever vidare, men det krävs tuffa och att det ändå måste till uppsägningar, speciellt långtgående åtgärder för att komma tillrät- av dem som inte är absolut nödvändiga för att ta med problemen. Under rekonstruktionen driva verksamheten. driver du fortfarande bolaget, men behöver i Värt att notera att anställda alltid har rätt många fall inhämta samtycke från rekonstruk- till lönegaranti både vid konkurs och rekontören. struktion. Vid en konkurs förlorar du som ägare allt inflytande och istället avvecklar konkursförvalTEXT: ANNA SVENSSON

Många har sett sina livsverk gå upp i rök på bara några månader.

www.ff.se

info@ff.se

Konkurs Du själv eller en borgenär kan sätta bolaget i konkurs. En konkursförvaltare tar över bolaget och avvecklar det.

Rekonstruktion Efter beslut av domstol kan du få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera verksamheten. Du måste dock följa rekonstruktörens anvisningar.

25


TEMA CORONA

ÂÂ 25 mars: Nytt krispaket med bland annat sänkta arbetsgivaravgifter under fyra månader (mars-juni), statlig företagsakut (70 procent av risken på banklån upp till 75 miljoner) samt möjlighet för egenföretagare att kvitta förra årets vinst mot årets potentiella förluster.

ÂÂ 30 mars: Covid-19 har skördat 35 000 dödsoffer globalt och smittan har spridits till 183 länder, meddelar WHO.

ÂÂ 6 april: Svenska flygbolaget BRA ansöker om rekonstruktion för att skydda bolaget från konkurs efter att ha pausat all flygtrafik en vecka tidigare. Hoppas starta upp igen efter sommaren.

ÂÂ 16 april: Regeringen avsätter 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror (april-juni) för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

ÂÂ 30 april: Regeringen presenterar ett nytt omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. Företag med ett omsättningstapp mars-april på minst 30 procent kan få upp till 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader i stöd.

ÂÂ 7 maj: Ersättning för karensavdrag (karensdag) införs samt slopat krav på läkarintyg (första 14 dagarna) och staten tar över ansvar för sjuklönen retroaktivt från 1 april. Ska gälla till och med juli.

FOTO: MOSTPHOTOS

”Möjlighe ter finns för de so agerar rä m tt”

Så kan du agera i krisens spår Coronakrisen skapar inte bara problem, den öppnar även för möjligheter för småföretagare.

Pontus Tonning är partner och delat ansvarig för affärsområde assurance på PWC, och han följer utvecklingen med stort intresse. – Trots att situationen är svår och kommer ge negativa effekter under en längre tid så kommer det även finnas möjligheter för de som agerar rätt, säger han och pekar på att de stora förändringarna i kunders beteenden och konsumtionsmönster skapar nya intäktsmöjligheter. Det här kan man möta genom att erbjuda allt ifrån kompletterande eller helt nya tjänster till att digitalisera befintliga tjänster i högre grad. Samtidigt konstaterar han att det kommande halvåret kommer det mesta att handla om att se till att företaget klarar sig.

26

– Vi ser att många av våra kunder tvingats genomföra åtgärder för att reducera sina kostnader i form av lokalomförhandlingar, korttidspermitteringar, uppsägningar och reducering av eget löneuttag. Likviditetsfrågan är central och man bör ha en beredskap på olika utfall, säger han och tillägger att många förändringar mycket väl kan bli bestående. Det kan handla om alltifrån hur vi interagerar med andra människor, reser, använder teknik i arbetet och hur vi konsumerar. Just nu finns det väldigt mycket bidrag och skattelättnader som näringslivet kan ta del av. Vilka risker ser ni för den enskilde småföretagaren med att ge sig i bidragskarusellen? – Det bästa man kan göra som småföretagare är att vara påläst och se till att man verkli-

www.ff.se

info@ff.se

ÂÂ Pontus Tonning, PWC.

gen uppfyller de krav som ställs för att vara berättigad till stödet. För småföretagare blir till exempel begränsningen avseende utdelning i samband med korttidsstödet problematisk eftersom utdelning ofta används istället för ett högre löneuttag.

TEXT: ANNA SVENSSON FOTO: PWC


TEMA CORONA

ÂÂ 14 maj: Över 420 000 personer i Sverige omfattas av stöd för korttidspermittering och nästan 22 miljarder kronor har betalats ut. Prognosen för 2020 är 550 000 personer och en kostnad på 95 miljarder kronor.

ÂÂ Håll dig uppdaterad: På ff.se rapporterar vi löpande om nya stödpaket och andra beslut som påverkar ditt företag. Där kan du också följa våra förslag på förbättringar för småföretagare.

?

Nya möjligheter i coronakrisens spår Små företag kan ställa om rekordsnabbt, som till exempel det svenska bolaget mShield. Entreprenörerna Peter Johnsson och Håkan Liljekvist insåg att bristen på personlig skyddsutrustning skapade inte bara nya affärsmöjligheter, här fanns det även en chans att göra skillnad på riktigt. På rekordtid tog de fram ett verktyg och en formspruta för att massproducera skyddsvisir som uppfyller de högt ställda kraven inom vården. – Vi var igång med produktionen bara några veckor efter att vi tagit fram den första skissen. Nu lanserar vi mVisor 7001 på bred front, säger Peter Johnsson som tillsammans med sin kollega kan konstatera att det här var en satsning som var rätt i tid och rum.

Formsprutningen av visiret sker i den egna fabriken i Markaryd och monteringen utförs i Helsingborg. Just nu pågår arbetet med att CE-certifiera produkten.

Region Skåne har beställt en halv miljon visir och man har flera förfrågningar om leveranser till andra kunder. Av naturliga skäl är efterfrågan rekordhög just nu eftersom det råder akut brist på bland annat skyddsvisir, men Peter Johnsson tror att produkten kommer att bli långlivad. – Det har skett ett markant ändrat beteende hos oss alla. För bara några månader sedan var det otänkbart för de flesta att ha munskydd på sig när man till exempel skulle gå och handla. Idag är det så vanligt att ingen reagerar längre. Håkan Liljekvist konstaterar att det inte bara är sjukvården och äldreomsorgen som behöver skyddsutrustning. Även inom andra serviceyrken, kollektivtrafiken och bland privatkunder finns det ett stort behov.

ÂÂ Håkan Liljekvist och Peter Johnsson lanserar mVisor 7001.

– En stor fördel är att vi kan producera allt inom landets gränser eftersom vi använder polykarbonat som det finns gott om. Tack vare

www.ff.se

info@ff.se

materialet får visiret god hållbarhet och kan återanvändas efter desinfektion.

TEXT: ANNA SVENSSON FOTO: TOMAS LOVÉN

27


ANNORLUNDA AFFÄRER ANNORLUNDA AFFÄRER

Här är det saltigt värre Framförhållning är A och O och nu fylls lagren av vägsalt för att det ska räcka under de kalla månaderna. Även om den senaste vintern var ovanligt mild och nederbördsfattig i stora delar av landet finns det inget som säger att det blir likadant i år. Åhus hamn hanterar drygt 30 000 ton som lastas av från fartyg och sedan förvaras i jättelika tält tills det är dags att fylla upp lastbilarna som transporterar ut saltet till användningsområdet i Skåne, Småland och Blekinge.

32

www.ff.se

info@ff.se

TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON


ANNORLUNDA AFFÄRER ANNORLUNDA AFFÄRER

www.ff.se

info@ff.se

33


ANNORLUNDA AFFÄRER

Visste du att... ...entomologen Arne Fjellberg 1984, räknade alla kryp han hittade på och i en grankvist. Han uppskattade att det på en rejäl julgran med 100 grenar då skulle kunna bli 20 000 småkryp. Källa: nrm.se

38

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

GRANODLARE LADDAR FÖR JULEN

Familjen Göthner är en av få svenska skogsägare som satsat på storskaliga odlingar av den kontinentala kungsgranen. Den kommande julen ska de vackra granarna att pryda hemmen i Sverige och i andra länder. I utbudet finns det flera olika kvaliteter som till exempel kungsgranar i slottskvalitet, prima, standard eller mix av kvaliteter. Till det kommer sedan vanliga julgranar som antingen är naturliga eller formklippta samt dekorationsris av nobilis eller nordmanniana. Under sommaren laddar man upp inför högsäsongen som infaller under hösten då beställningarna ramlar in. TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

www.ff.se

info@ff.se

39


ANNORLUNDA AFFÄRER

42

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

GLASS I STORA LASS

Eget glassmärke blev framgångsrecept Restaurang Skeppsgossen fick ordentlig fart på affärerna när de lanserade egentillverkad glass under det egna varumärket Karlskronaglass, som nu säljs inne på restaurangen och utomhus. Glassen marknadsförs som närproducerad eftersom så mycket som möjligt av råvarorna kommer från lokala leverantörer, däremot är de olika sorterna framtagna efter italienska gelatorecept. Ägarna Joakim Bengtsson och Camilla Rosengren har tidigare varit på plats i Bologna och Rimini där de fördjupat sig i hur man gör glass. På riktigt. TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

www.ff.se

info@ff.se

43


ställning – på dina vil m o r a lkor b Håll Vår bransch en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna. Om vi ska finnas kvar om tio år, om du ska kunna fortsätta ta dig fram längs Sveriges vägar, behöver vår affär förändras i grunden. Vi förstår det. Omställningen har börjat, och det är inte bara vi som behöver tänka om. Hela samhället behöver det. Vi vill leda den utvecklingen och samtidigt hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, ställa om till mer fossilfria alternativ. OKQ8 har varit med och format utvecklingen kring bilism och drivmedel under snart 100 år. Idag står vi inför historiskt stora utmaningar i att säkra en mobil och samtidigt hållbar framtid. Den största skillnaden gör vi genom att skapa förutsättningar för dig som kund att själv kunna vara med och bidra. Därför utvecklar och erbjuder vi en mångfald av hållbara drivmedel och energitjänster för olika behov – så att du kan göra skillnad här och nu.

Sveriges största nätverk

100 % fossilfritt drivmedel

Tillgängliga lösningar för alla Genom OKQ8 får du tillgång till Sveriges största stationsnätverk* med täckning från Pajala i norr till Malmö i söder. Vårt breda utbud av förnybara drivmedel och stora nätverk för elbilsladdning är en förutsättning för att du som kund ska kunna välja transportmedel som ger lägre klimatavtryck. I vår hyrbilsflotta erbjuder vi även elbilar och bilar som kan köras fossilfritt på biogas eller HVO100.

Elbilsladdning var du än är Nu finns OKQ8 Elbilsladdning; en helhetslösning som ger dig möjlighet att snabbt och säkert ladda din elbil var du än befinner dig – på arbetsplatsen, hemma och längs vägen. OKQ8 Elbilsladdning erbjuder marknadsledande laddutrustning, installation och service samt enkel uppföljning av hur mycket som laddats i tjänsten och privat.

210 laddplatser för elbilar*

El-, biogas- och HVO100-bilar i hyrbilsflottan

OKQ8 GoEasy

Skräddarsydda kortlösningar

Diesel Extra

Genom våra olika företagskort kan vi anpassa en lösning utifrån de behov som passar din verksamhet bäst. Du får tillgång till en mängd produkter och tjänster – och kan samla alla inköp på samma faktura. Läs mer på OKQ8.se/foretagskort.

Alltid med minst 40 % förnybar inblandning