Fria Företagare 2018 #1

Page 1

EN TIDNING FRÅN FÖRETAGARFÖRBUNDET FRIA FÖRETAGARE

2018 #1 WWW.FF.SE

48 sido

r!

För dig som småföretaga re

Nybyggaren Ulf Bengtsson:

”Jag lever livet av bara faaan”

Så förbereder du dig för GDPR

Yepstr vill hjälpa småföretagare med sommarjobbare De vill lära svenska bönder att odla

FISK PÅ GÅRDEN

KRÅNGLIGT när egenföretagare vill vara föräldralediga


INNEHÅLL ENTREPRENÖRER OCH AKTUELLA FRÅGOR

04 05 06 10 11

KRÅNGLIGT REGELVERK. Snårigt värre för egenföretagare som vill ta ut föräldrapenning. HJÄLP PÅ VÄGEN. Yepstr vill hjälpa småföretagare med sommarjobbare. EXOTISKT BOENDE. Bovieran tar Rivieran till Sverige.

UNDERSÖKNING. Småföretagare föredrar låglönejobb framför etableringsjobb. EN STOR STARK. Ulf Bengtsson fortsätter bygga stort.

TEMA: FÖRBERED DIG FÖR GDPR

16 17 17 18

NY LAG. Den 25 maj maj börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Har du koll? FULLT UPP. Datainspektionen nyanställer för att mäkta med. VI FRÅGAR. Så här tycker småföretagare om den nya lagen. TIPS PÅ VÄGEN. Svårtolkat och mycket att tänka på – så fixar du ett bättre register.

TIPS OCH INSPIRATION

20 21

D

en andra söndagen i september vart fjärde år är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Vilket råkar vara i år, den 9 september. Här på Företagarförbundet Fria Företagare har vi förstås laddat upp för att få alla politiker att förstå vilka frågor som är viktigast för de svenska småföretagarna. Enligt en undersökning vi gjorde bland medlemmarna för ett tag sedan så ligger bland annat möjligheterna att hitta rätt kompetens och att kunna anställa på ett enkelt och flexibelt sätt bland det som efterfrågas mest.

DE KONKRETA FRÅGOR som småföretagarna vill se högt på den politiska agendan inför valet är:

• Turordningsreglerna. Fria Företagare föreslår att dessa görs om och moderniseras till Trygghetsreglerna. Att antalet arbetade år i företag ska ge anställningstrygghet kan ju försvaras med att lojalitet ska belönas med trygghet. Detta är dock ett system som inte passar i tider av snabb förändring, där konkurrenskraft för småföretagen i allt fler fall handlar om snabbhet, förändrings- och anpassningsförmåga. • Kompetensförsörjning, utbilda mot de behov som arbetsmarknaden har. • Arbetsgivaravgiften – sänk tröskeln för de minsta företagen med 1-9 anställda så ökar anställningarna i denna grupp av företag som uppgår till 259 000 företag. Dessutom finns över 800 000 enmansföretag utan anställda. En anställning i vart och ett av dessa skulle betyda mycket för Sverige. ÅTTA AV TIO nya jobb skapas i småföretagen. Därför är det viktigt att staten gör sitt yt-

tersta för att stötta dessa företag med bra regler anpassade för 2018 och framåt. Det är ingen överdrift att säga att det som är bra för småföretagarna är bra för Sverige.

OFTA UTFORMAS NY lagstiftning med de stora företagen i fokus. Det

märks exempelvis när man studerar den nya GDPR-lagen som ska ersätta PUL och träder i kraft den 25 maj. I detta nummer av Fria Företagare försöker vi reda ut begreppen. Det behövs eftersom 34 procent av småföretagarna fortfarande inte vet vad GDPR innebär.

MATS ASSARSSON ORDFÖRANDE FÖRETAGARFÖRBUNDET FRIA FÖRETAGARE

SÖMN – NYCKELN TILL FRAMGÅNG. Välj rätt säng så ökar chansen att du vaknar pigg och utvilad. SMARTA TIPS FÖR SÄKER LUR. Så skyddar du känsliga uppgifter i din smartphone.

ANNORLUNDA AFFÄRER

29 45

Valet närmar sig – dags att lyfta småföretagarnas viktigaste frågor

HET & FET AFFÄRSIDÉ. Enjay återvinner energin även från flottigt stekos. HAN GÅR MOT STRÖMMEN. Thomas Andersson hittade ett alternativ till båtens bensindunk.

TRYCKERI V-TAB, Svanenmärkning www.v-tab.se/om-vtab/ miljo-kvalitet

BLI MEDLEM? Tel: 020-760 761 (anknytning 1)

REDAKTÖR Sölve Dahlgren redaktion@ff.se

LAYOUT/ORIGINAL New Copy

OMSLAGSFOTO Luca de Santis

PRODUKTIONSANSVARIG Furevi Sales AB

SÄLJANSVARIG Mellansvenska Telemarketingtjänsten AB

2

WEBBEN Facebook: FöretagarFörbundet www.ff.se

ANSVARIG UTGIVARE Mats Assarsson

ÖVRIGT Åsikter uttryckta i denna publikation är antingen skribenternas egna eller de intervjuades och speglar inte nödvändigtvis den ansvarige utgivararens eller Företagarförbundets åsikter. Det är fritt att citera Fria Företagare, källan ska dock alltid uppges.

VISSTE DU ATT...

FOTO: GÅRDSFISK

46

REDAKTIONSRÅD Mats Assarsson Bo Furevi Sölve Dahlgren Petri Savolainen Dennis Oscarsson Krook

KONTAKTINFO Fria Företagare är organ för Företagarförbundet Fria Företagare. Box 1132, 262 22 Ängelholm www.ff.se e-post: info@ff.se Telefon: 020-760 761

FISKELYCKA I STALLET. Johan Ljungquist och Mikael Olenmark odlar fisk på ett annorlunda sätt.

...med företagarförbundet Fria Företagares samarbete med Lessmore får du som medlem tillsammans med 40 000 andra småföretagare, tillgång till mycket gynnsamma storkundsrabatter från hundratals välkända leverantörer och varumärken.Förutom förmånerna via Lessmore kan du som medlem även ta del utav erbjudanden från följande företag: Tele2, OKQ8, Office Depot, SafeSEC och Partner Försäkringar.

www.ff.se

info@ff.se


RESULTAT – PROVA TVÅ NUMMER GRATIS Resultat vänder sig direkt till dig som företagare och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Du får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. I en prenumeration ingår: • 6 nr av tidningen papper/digitalt • 10 nyhetsbrev • Löpande nyhetsflöde på tidningenresultat.se • 2 lathundar

Gå in på tidningenresultat.se och anmäl dig!

PS! I varje nummer hittar du exklusiva erbjudanden för dig som prenumerant.

Mycket läsnöje!

Charlotta Marténg, Chefredaktör charlotta.marteng@far.se www.ff.se

info@ff.se

3


FF-FRÅGA I FOKUS

Krångliga regler när egenföretagare vill vara föräldralediga Ersättningen i föräldraförsäkringen för egenföretagare har komplicerade regler och det är svårare att beräkna SGI, enligt Riksrevisionens granskning. När du blir förälder och ska vara hemma med ditt barn har du rätt att ta ut föräldrapenning. Den baseras på den så kallade sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). För egenföretagare är SGI svårare att beräkna än för anställda, vilket kan bidra till att fler egenföretagare väljer att inte ta ut någon föräldrapenning. EN OSÄKER ERSÄTTNING inom föräldraförsäk-

ringen kan även vara en bidragande orsak till att kvinnor, som nyttjar socialförsäkringarna mer än män, väljer bort egenföretagande när de ska få barn. – Att egenföretagare upplever det som osäkert hur stor föräldrapenning de kan räkna med riskerar i förlängningen leda till att de inte tar del av föräldraförmånerna. Det kan i sin tur undergräva förtroendet för försäkringen, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

behövs för att planera sin föräldraledighet, säger Jana Fromm, projektledare för granskningen.

RIKSREVISIONEN rekommenderar Försäkrings-

kassan bland annat att utveckla informationen till egenföretagare för att förenkla planering av föräldraledighet, samt att tydligt informera om möjligheten att få SGI fastställd utan ett ersättningsärende. Försäkringskassan är ytterligare en av många myndigheter som behöver skaffa sig bättre kunskaper om hur det är att driva små företag och skillnaden mellan att driva företag och att vara anställd av ett. TEXT: SÖLVE DAHLGREN FOTO: MOSTPHOTOS

”Det riskerar i förlängningen leda till att de inte tar del av föräldraförmånerna. Det kan i sin tur undergräva förtroendet för försäkringen”

RIKSREVISIONENS GRANSKNING VISAR trots

detta att Försäkringskassan har skapat relativt goda förutsättningar för en likvärdig handläggning av föräldrapenningärenden för egenföretagare, men att det finns delar som kan bli bättre. – Försäkringskassan bör följa upp vilka underlag som används i handläggningen och utveckla informationen till egenföretagare. Det ställs idag oproportionerligt stora krav på egenföretagare att själva skaffa sig den information som

Priset på åkermark ökar LRF Konsults statistik visar att det genomsnittliga åkermarkspriset i Sverige stigit till 138 Tkr per hektar (+10 procent på ett år och +32 procent på fem år). Mest bördig är marken i delar av Skåne och Östergötland där priset stigit kraftigt i flera år men 2017 sjönk med 3 procent till 340 Tkr/hektar.

4

259 049 Det finns 259 049 mikroföretag (företag med 1-9 anställda) i Sverige som tillsammans hade 634 455 anställda, enligt statistik från SCB. En anställd till i varje sådant bolag ... www.ff.se

info@ff.se

Dyrt entreprenörsansvar Regeringen har lagt ett förslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen som innebär att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala lön för andra underentreprenörers anställda. Kritiker menar att det framförallt kommer drabba mindre ägarledda företag.


FF-FRÅGA I FOKUS

Yepstr vill hjälpa ungdomar till extrajobb på småföretag Jobbappen Yepstr började med att förmedla barnpassning, gräsklippning och läxläsning. Nu vill de hjälpa småföretagare att hitta ungdomar till sommaroch extrajobb. FRIA FÖRETAGARE HAR tidigare berättat om

Yepstr (grundades 2015) som hjälper hushållen lösa sina vardagspussel samtidigt som drivna ungdomar får en första fot in i arbetslivet. Idag har de över 20 000 användare och lanserade nyligen tjänsten även för företag. – Det finns många uppgifter, exempelvis inventering av lager, försäljning på mässor eller klassiskt butiksarbete som lika gärna kan utföras av skolungdomar, säger Sofie von Krusenstierna, beteendevetare och expert på arbetsmarknadsfrågor för unga på Yepstr.

NÄR YEPPARNA (Yep – står för young entrepre-

neur) har fått ett antal goda omdömen för jobb åt privatpersoner öppnas även möjligheten att ta företagsjobb. Eftersom ungdomarna själva väljer vilka uppdrag de vill söka kan de lätt kombinera det med skolan. Det är också en möjlighet för dem att prova på många olika branscher och arbetsuppgifter. – Vi vill ge alla ungdomar en chans att visa vad de går för och tidigt skapa sig nätverk, referenser och erfarenheter från olika yrkesområden. Många företag ser även Yepstr som ett smidigt sätt att hitta framtida personal, förklarar Sofie von Krusenstierna.

ALLT SOM KRÄVS är att företaget registrerar ett

konto och skapar en uppdragsbeskrivning. De ung-

Sofie von Krusenstierna, community manager på Yepstr. Bilden ovanför: appen Yepstr

domar som vill åta sig uppdraget svarar och uppdragsgivaren väljer vem som ska få jobbet. Efteråt rapporterar de unga sina arbetade timmar och företaget får en faktura. Kostnad: 220 kronor per timme, allt inkluderat: ungdomens lön (120 kronor i timmen), skatt och försäkring samt Yepstrs marginal. – Den största vinsten tror jag ändå ligger i att inte kräver mer än ett fåtal knapptryck att få hjälpen på plats, all administration gällande annonsering, anställning, löneutbetalningar, avtal och sköter Yepstr, företagen behöver bara beskriva sitt behov och betala för de timmar de fick hjälp, säger Sofie. TEXT: SÖLVE DAHLGREN FOTO: YEPSTR

”Företagarna måste ha en god grundtrygghet för att kunna skapa jobb och tillväxt lokalt.”

Även golf är friskvård Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också sporter som golf, ridning, utförsåkning och segling ska omfattas av friskvårdsbidraget. Efter att tidigare diskriminerats är de fyra sporterna nu godkända som friskvård förutsatt att förmånen riktar sig till alla anställda.

Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, hoppas nya rikspolischefen Anders Thornberg prioriterar brott mot småföretagare. www.ff.se

info@ff.se

5


ENTREPRENÖREN

” Jag rekryterar människor som verkligen brinner för denna speciella boendeform, utöver att vara duktiga bostadsbyggare. Du hör ju hur jag låter när jag pratar om det” Sören Runsteen, VD Bovieran

6

www.ff.se

info@ff.se


ENTREPRENÖREN

BOVIERAN TAR

RIVIERAN TILL SVERIGE ”Vi levererar inte bara ett hus, vi skapar naturliga mötesplatser och utrymmen för att möten ska uppstå” Det började som en idé 1989 och blev till ett företag. Idag är BOVIERANS unika boendemiljö på väg att exporteras till andra nordeuropeiska länder med kallt vinterklimat. EN ÅLDERDOM MED utomhusaktivi-

teter året runt, och långa höstkvällar i prunkande miljö lockar många, men alla är inte redo att lämna släkt och vänner för en tillvaro i Spanien. Bovieran är då ett alternativ. – Vi har en riktad produkt till en riktad målgrupp. Vi vänder oss till seniorer som vill umgås med grannar i en fin miljö på hemmaplan, säger Sören Runsteen. Han är sedan 2015 VD på Bovieran och han kommer igång ordentligt när han pratar om affärsidén. – Vi levererar inte bara ett hus, vi skapar naturliga mötesplatser och gemensamma utrymmen för att möten ska uppstå, säger han.

Göran Mellberg började fundera på hur man kan ta efter livet runt Medelhavet, och utifrån nordiska förutsättningar skapa en liknande livsstil här hemma. Målet var att blanda bra bostäder och Rivierans klimat, i Sverige. En stor vinterträdgård i direkt anslutning till lägenheterna skulle bli lösningen. – Folk skrattade åt Göran Mellberg i början. Hans idé var så pass unik. Han valde därför att starta projektet själv, och klarade det genom att genomarbeta planerna ordentligt, och minimera riskerna, säger Sören Runsteen. Göran Mellberg lät det alltså ta tid. Tekniken för att bygga klimatboende i Sverige var inte tillräckligt utvecklad på den tiden. När förutsättningarna ändrats började han skissa på hur husen skulle kunna se ut.

”Folk skrattade åt Göran Mellberg i början. Hans idé var så pass unik”

GÖRAN MELLBERG FRÅN Göteborg var tidigt ute,

med en idé som inte ens hade några tekniska lösningar i början av 90-talet. Han hade då många års erfarenhet som byggmästare och bland annat varit med och byggt Gothenburg Medical Center, ett ortopediskt sjukhus. Där fördes diskussioner kring att skicka patienter till det varma och läkande klimatet på Rivieran.

MELLBERG HADE GENOM sitt långa

yrkesliv kontakter med kunnigt branschfolk, och tog hjälp av de medarbetare han behövde. Först 2007 kom det första projektet igång, och två år senare flyttade de första gästerna in i Bovierans första bostadsområde i Partille utanför Göteborg. Bygget kom att se ut ungefär som de följande har gjort. Att återanvända fungerande modeller är ett klassiskt knep för att kunna utveckla från småföretag till storproducent.

I vinterträdgården återfinns en prunkande grönska. Ett smart klimatsystem gör att klimatet alltid är det rätta.

HUSEN MED DET 50-talet lägenheterna byggs i tre

delar i vinkel mot varandra, och sammanbinds av den enorma vinterträdgården.

www.ff.se

info@ff.se

7


ENTREPRENÖREN

3 TIPS

från Sören Runsteen till företagaren som vill växa: 1. Låt företaget växa långsamt i början. 2. Minimera riskerna.Även om man ser stor potential i sin idé så bör man undvika att överinvestera. 3. Genomarbeta planerna, så att eventuella investerare kan vara trygga i att kunskapen finns.

Den är ungefär 1 600 kvadratmeter stor och håller ett behagligt klimat utan snö och regn. – Det finns över 1 700 växter där inne, och boulebana och sittplatser. Men varje Boviera utgår från individuella preferenser. Vi bygger en samlingslokal, och de boende får pengar och en uppgift att möblera och utsmycka lokalen. Det hade ju varit enkelt för oss att göra, men vi vill ge dem en möjlighet att nätverka och lära känna sina nya grannar, säger Sören Runsteen. DETTA KONCEPT HAR nu upprepats 20 gånger

och fler är på gång. I Danmark pågår förhandlingar med kommuner om att starta det första projektet. Bovieran tog nämligen tidigt patent på idén och äger nu rättigheterna i hela EU och Norge. – Det är främst i norra Europa konceptet är intressant. Här uppe delar vi kulturen att bo för oss själva, även i högre ålder. Klimatet är också detsamma.

SEX VIKTIGA ÅR

1989 Göran Mellberg fick idén till ett seniorboende i medelhavsklimat.

8

2006 Planerna börjar sorteras och skisserna på Bovieran-husen börjar ta form.

2013 STARTADES SAMARBETET mellan Bovieran

och Fastighets AB Balder. – Balders Erik Selin kom i kontakt med Bovieran och de fann varandra kan man säga. Balder är börsens största bostadsbolag och värderat till ungefär 95 miljarder, så det finns bra resurser, säger Sören Runsteen. Balder började köpa in sig successivt, samtidigt som Göran Mellberg som kommit upp i åren började trappa ner. 2015 gick Balder in som ensam ägare, och tillsatte den nya ledningen där Sören Runsteen alltså är VD. – Balder delar Bovierans vision, och det är signifikant bland alla medarbetare. Jag rekryterar människor som verkligen brinner för denna speciella boendeform, utöver att vara duktiga bostadsbyggare. Du hör ju hur jag låter när jag pratar om det, säger han med tydlig entusiasm. Idag är Bovieran dotterbolag till Balder, och med

tanke på trycket på nya lägenheter i medelhavsklimat så tycker Sören Runsteen att beslutet är helt rätt. – Ett så stort företag som Balder är oerhört professionellt i sitt sätt att arbeta. Det blir mer effektivt. Bemanningen är bättre, och kapitalet är naturligtvis också en fördel, säger han.

I OCH MED den ökade personalstyrkan efter 2015

har Bovieran kunnat arbeta mer aktivt med att nå ut till intressenterna. Nu har tillväxttakten kommit igång ordentligt. – Vi kan jobba på ett annat sätt med att expandera. Vi är ute och pratar med kommuner, politiker och även potentiella köpare, på olika orter för att planera nya projekt, säger Sören Runsteen. TEXT: MIA SANDBLOM

2009

2013

2015

2018

Första bostadsgästerna flyttar in i lägenheterna i den första Bovieran, i Partille utanför Göteborg.

Ett samarbete med bostadsjätten Fastighets AB Balder inleds.

Balder går in som ensam ägare och tillsätter Sören Runsteen som VD.

Satsningarna på utlandet börjar på allvar. Danmark planeras bli nästa land att erövra.

www.ff.se

info@ff.se


INSÄNT

”Alla dessa nya lagar och regler”

D

et är inte enkelt att vara småföretagare idag. Ständigt är det nya lagar och regler som man ska hänga med i. Är det inte skatteregler som förändras varje år så är det arbetsrätt eller brandsäkerhet eller miljöföreskrifter. Frågan är hur man som litet företag ska kunna hänga med i detta allt högre tempo med nya förslag från myndigheterna. Ofta är det dessutom svårt att veta ifall det är en utredning, ett förslag från ett enskilt parti eller regering, ett beslut eller en regel som träder i kraft. Jag driver själv eget bolag sedan mer än tio år tillbaka. Det kanske bara är en känsla men min bild är att det bara blir mer och mer för oss småföretagare att hålla reda på. Det är klart att man kan anlita experter som exempelvis för redovisningen men man kan ju inte ha hur många konsulter som helst bara för att leva upp till nya regler som staten hittar på.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING MED JONAS ERIKSSON Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare genom tiderna. Som entreprenör har han startat, byggt upp, drivit och sedan sålt bolag med stor framgång.

O GR BS! ÄN O PL SAT BS! AT SE ANT R! AL

BE

Genom sina speciella egenskaper, unika minne och speciella erfarenhet har Jonas ett brett och väldigt unikt perspektiv på ledarskap och kommunikation. Hur man agerar chef för Zlatan, Messi, Ronaldo och de bästa fotbollsspelarna i världen – men även hur man bygger framgångsrika företag med vinnarkultur. Som medlem i Företagarförbundet Fria Företagare inbjuds du/ni till Clarion Hotel Sign i Stockholm. lördagen den 5 maj 2018 kl 10:00.

Anmäl Dig genom att gå in på www.ff.se och klicka in dig på ”Välkommen på Inspirationsföreläsning” senast tisdagen den 3 april 2018. Max 2 per medlem.

JOHANNA

ä

www.solarplexius.com

Kundtjänst 013-87041

KALLELSE

KALLELSE

FÖRBUNDSSTÄMMA

ÅRSMÖTE

Företagarförbundet Fria Företagare Skåne

Lördagen den 5 maj 2018. Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Härmed kallas Du till årsmöte enligt ovan torsdagen den 5 april 2018 kl. 18.00

PROGRAM

Plats: Le Cardinal i Helsingborg. Efter årsmötet ca: kl. 19.30 bjuder vi på en lättare måltid.

Program för stämman kommer att meddelas senare till alla anmälda deltagare.

ANMÄLAN lämnas enligt nedan senast den 26 mars 2018. Anmälan är bindande.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING MED JONAS ERIKSSON

Klockan 10:00 välkomnar vi er medlemmar, se separat information ovanför denna kallese.

Ej avanmält deltagande, senast 4 april, debiteras kostnad för mat.

MOTIONER ska vara styrelsen tillhanda senast den 6 april 2018 och skickas till: Företagarförbundet Fria Företagare, Box 1132, 262 22 Ängelholm.

Välkomna! Företagarförbundet Fria Företagare Skånes styrelse

ANMÄLAN lämnas enligt nedan senast den 3 april 2018.

Välkomna! Företagarförbundet Fria Företagares styrelse

Anmäl Dig genom att maila in dina uppgifter senast måndagen den 26 mars 2018 till kansliet med uppgifterna enligt nedan till: info@ff.se ❲ ❳ Jag /vi kommer på Företagarförbundet Fria Företagare i Skånes årsmöte 5 april 2018. Medlemsnr

Telefon dagtid

Anmäl Dig genom att maila in dina uppgifter senast tisdagen den 3 april 2018 till kansliet med uppgifterna enligt nedan till: info@ff.se ❲ ❳ Jag kommer på Företagarförbundet Fria Företagares förbundsstämma den 5 maj 2018. Medlemsnr

Telefon dagtid

Företag Företag

Namn

Namn

www.ff.se

info@ff.se

9


UNDERSÖKNING

”Inträdesjobb? Kalla det i stället lärling ... för det är ju vad det är. Gör om detta till en studieform och ersätt arbetsgivaren för den utbildning som levereras.”

”För vår del är det helt galet att unga har i stort sett samma ingångslön som de som varit på arbetsmarknaden under väldigt många år. Vi väljer alltid någon som varit på arbetsmarknaden en längre tid då kostnaden är den samma.” ”Se över lärlingssystemet. Man lär sig bäst när man är ute i arbetslivet.

”Det är vansinnigt att enbart se till anställningstiden som i turordningsreglerna, det kan dränera ett företag helt. All kompetens kan försvinna i ett nafs.”

”Lärlingsutbildningar med successivt ökande lön som korresponderar till förvärvade kunskaper om det aktuella arbetet är den allra bästa lösningen. Jämför med exempelvis Tyskland.”

Småföretagare före låglönejobb framfö Småföretagare föredrar låglönejobb framför etableringsjobb, trots att detta sannolikt är en dyrare modell för företagaren, enligt en undersökning.

tagarförbundet Fria Företagare föreslår att regeringen gör om turordningsreglerna till trygghetsreglerna där kompetens värderas högre än DET HAR TALATS en hel del om etableringsjobb anställningstid. och låglönejobb för att lösa en del En genomgåav arbetslösheten. I en undersökende synpunkt ning bland Företagarförbundet hos småföretagaOM UNDERSÖKNINGEN Fria Företagares medlemmar föreren är att minskad Undersökningen om småföretagardrar småföretagaren låglönejobb arbetsgivaravgift nas utmaningar att hitta personal framför etableringsjobb. vore det bästa och genomfördes bland FöretagarförSmåföretagare ser möjligheten mest rättvisa sätbundet Fria Företagares medlemmed att nyanställda blir en naturlig tet att underlätta mar under december 2017. del av en liten grupp och utvecklas för företagen att med denna, lär sig arbetet och kan anställa fler. En ta mer och mer kvalificerade arsänkt arbetsgivarbetsuppgifter, en sorts lärlingsanställning. avgift för de minsta företagen med 0-9 anställda skulle leda till fler anLÖNEUTVECKLINGEN BLIR NATURLIG då den ställningar. anställde bidrar med mer värde och då får högre lön. Om inte så kommer löntagaren att skifta till arbetsgivare som är beredda att betala för dennes nyvunna kompetens. En stegvis löneutveckling blir också naturlig för företagaren i motsats till modellen med etableringsjobb där löneskuttet efter två år blir från 8 000 kr till minst 24 000 kr vilket riskerar att leda till att många företagare väljer att avsluta anställningen då skuttet blir för stort. ENDAST 2 PROCENT av småföretagarna tycker att

turordningsreglerna är bra som de är idag och Före-

10

TEXT: SÖLVE DAHLGREN

www.ff.se

info@ff.se


UNDERSÖKNING

”Jag har haft en nyanländ på etableringsstöd enligt gamla modellen i två år, och han har nu varit anställd hos oss i snart 4 år. Jag hade inte anställt honom utan stödet då det tar tid (kostar pengar) att lära personen vårt sätt att arbeta och bättra på språk.”

”Man överdriver vikten av långa utbildningar. Vore bättre med kortare utbildningar i flera steg tillsammans med att lära på jobbet. Kombineras med löneutveckling när man tar nästa steg.” ”Vi kan inte ta bort ’sist in först ut’, det handlar inte om att optimera personalstyrkan till varje pris, utan att ha respekt för individer som lagt många år av sitt liv för ett företag. Däremot kunde man ha lättare att avskeda folk som inte sköter sitt jobb.”

edrar modell med ör etableringsjobb Inget aprilskämt 1 krona i rabatt på diesel! Vårt avtal och kampanjerna med Shell/St1 fortsätter med förmånliga villkor. Under perioden 1 april till 15 maj 2018 erhåller du som medlem i Företagareförbundet Fria Företagare 25 öre per liter extra rabatt på drivmedel. Det innebär för dig som kund totalt hela 100 öre rabatt på diesel och 67 öre rabatt på bensin. Rabatter är inklusive moms ges mot gällande listpris vid tankning på Shell- och St1 skyltade stationer i Sverige. Använd ditt euroShell Företagskort som är kopplat till Företagareförbundet Fria Företagare vid betalning. Rabatten dras av på din faktura. För att ta del av ovanstående rabatter gå in på www.ff.se klicka på medlemsförmåner och välj SHELL och ST1, nu kan du fylla i den Pdf-ansökan som ligger på sidan eller klicka på länken och ansök direkt med mobilt bankID. Länk https://forms.eavtal.se/p/st1-euroshellfleet?k=K00184 Har ni frågor eller vill ansluta er till Shell Card Online är du välkommen att kontakta euroShell företagskort via e-mail: euroshell@st1.se eller telefon: 0200-810400.

www.ff.se

info@ff.se

11


ENTREPRENÖREN

12

www.ff.se

info@ff.se


ENTREPRENÖREN

ULF BENGTSSON – BYGGARE I

VÄRLDSKLASS Förlorade sitt livsverk – nu tillbaka starkare än någonsin Ulf Bengtsson är tillbaka, starkare än någonsin. En lärdom han dragit av sitt liv som elitidrottsman och serieentreprenör är att som småföretagare har man i slutändan ingen annan vän än sig själv. – Ja, så är det. Och det är också den röda tråden i min senaste bok ”No one cries for you”, säger han. Ulf Bengtsson när det begav sig. F oto: Privat

FÖR DEN YNGRE läsekretsen är Ulf Bengtsson

sannolikt mest känd för att ha startat och byggt upp den internationella gymkedjan World Class, medan äldre läsare mest minns honom som kroppsbyggarnas galjonsfigur på 1970- och 80-talet. Som bäst var han rankad trea i världen och vann samtliga svenska mästerskap mellan 1973 och 1983, och det var också under de intensiva tävlingsåren där han periodvis bodde i Kalifornien och tränade tillsammans med bland andra Arnold Schwarzenegger som idéerna på en svensk gymkedja började att ta form. På den tiden bedrevs gymträning oftast i sunkiga källarlokaler och det fanns i stort sett aldrig några separata omklädningsrum för kvinnor.

MED WORLD CLASS lanserades

”Jag känner att jag lever livet av bara faaan”

ett helt nytt koncept i Sverige och kunderna strömmade till, inte sällan dök turnerande kändisar som Bruce Springsteen upp för att köra några pass mellan gigen. Samtidigt lockade den enorma marknaden i dåvarande Sovjetunionen och Ulf Bengtsson lyckades mot alla odds få tillstånd att öppna det första World Class-gymmet i Leningrad, som snart följdes av ett i Moskva. Satsningen gick över förväntan och Ulf Bengtsson började håva in pengar, vilket väckte en upp-

märksamhet som kanske inte var den optimala i den tidens Ryssland. När han fick ett ”erbjudande” som det inte gick att tacka nej till, nämligen att bli utköpt av en bråkdel av World Class verkliga värde, var den ryska satsningen över. – Men jag lät mig inte knäckas. De stal mitt företag och hotade mig, men jag vek mig inte, säger han och tillägger att istället lade han sitt fokus på att utveckla World Class i andra länder och snart hade man 1 000 anställda och företaget börsnoterades.

www.ff.se

info@ff.se

IDAG ÄR DET inte så lätt att komma i kontakt med

Ulf Bengtsson som ofta och gärna är på resande fot. Med hemadresser i såväl Stockholm som Prag och Nairobi är han en flitig gäst hos de olika flygbolagen, och när vi till slut lyckas boka in en intervju med honom är han på väg till en tjeckisk flygplats för att, som han säger, flyga in till Stockholm senare under dagen. – Många kan nog tycka att det är fullbokat, men jag känner att jag lever livet av bara faaaan, säger han med ett stort skratt och tillägger för närvarande ligger hans fokus på fem saker, och det är i nämnd

13


ENTREPRENÖREN

ordning att sova, träna, älska naturen och människor samt att bygga upp nya verksamheter i Prag samt i Nairobi. HAN BESKRIVER SITT företagande som ett inter-

nationellt kluster som sträcker sig från Sverige till Afrika, vilket är den kontinent som ligger honom varmast om hjärtat. – Ja, Afrika är där vi alla härstammar från, där är skapelsen som tydligast och det är också där som genuiniteten hos mänskligheten finns kvar. Jag vill verkligen göra skillnad och vad kan vara PERSONLIGT mer meningsfullt än att Ålder: 63 år. skapa bättre villkor för Bor: Stockholm/Prag/ de allra fattigaste, säNairobi. ger han och tillägger att Familj: Yes, love them han nu håller på med att all. skapa en integrerad preGör: Lever utan bara ventiv hälsomodell för faaaan. den allra fattigaste delen Intressen: Skapelsen och av Nairobis befolkning, allt därtill. som ofta lider av bland Företag: I Sverige, på annat diabetes utan att Balkan och i Afrika. själva vara medvetna om det.

”Jag lät mig inte knäckas. De stal mitt företag och hotade mig, men jag vek mig inte.” Ulf Bengtsson om World Class-satsningen i Sovjetunionen som började i dur men slutade i moll.

HAN BESKRIVER RESPONSEN hos såväl svens-

ka som kenyanska myndigheter och näringsliv som fantastisk, och är fylld av förhoppningar på hur de kommande satsningarna kommer att tas emot. Bland annat planeras en första byggnad på 5 000 kvadratmeter med plats för såväl olika former av träning som andra hälsobefrämjande aktiviteter. Samtidigt lanserar han sin självbiografi ”No One cries for you”, som han jobbat med sedan händelserna i Ryssland. Från början var den mest tänkt som ett dokument till sönerna om något skulle hända honom, men nu ser han den även som sitt visitkort. – En bok säger mer än 1 000 ord, säger han med ännu ett stort skratt och tillägger att självbiografin är ett sätt att visa framtida samarbetspartners vem han är. – Titeln är också mitt motto, för jag har lärt mig att det alltid går att komma tillbaka. Hur motigt och omöjligt allt verkar så finns det massor av möjligheter. Jag tycker att man ska genomföra sina idéer, men samtidigt vara mentalt förberedd på att det kanske inte alltid lyckas. Och då ska man inte tillåta sig själv att bli knäckt.

Ulf Bengtsson tog hem SM-titeln samtliga år mellan 1973 och 1983 och var som bäst rankad trea i världen. 1983 startade han upp gymkedjan World Class på Atlasgatan i Stockholm.

TEXT: PETER FREDRIKSSON

SEX VIKTIGA ÅR

62/63 Marilyn Monroe dör, John F Kennedy mördas. Händelser som påverkade mig mycket.

14

1966 Ser tre tavlor på Louvren som formar resten av mitt liv.

1973

1983

1995

Vinner Mr Sweden, jag är 19 och får smak på segrar.

Startar gymkedjan World Class.

Ryssarna attackerar mig i Moskva. Jag förlorar allt, utom min självkänsla och vilja, gillar mig själv för det.

www.ff.se

info@ff.se

2008 Är tillbaka och noterar World Class på OMX/NASDAQ.


XX

Stefan Friberg, medförfattare (tillsammans med Margareta Boström) till boken Kundresan – din guide till hållbara kundrelationer , menar att företagandet gått åt fel håll de senaste hundra åren. Från att utgå från vad kunden önskar, till att arbeta för att ägarna ska vara nöjda. Han rekommenderar alla företag att byta kurs och bli insiktsorienterade istället för lösningsorienterade.

FÖRFATTAREN STEFAN FRIBERG OM SMÅFÖRETAGARES GULDLÄGE:

”Det mest effektiva är att leverera precis det som kunden vill ha” – Det är svårt att vara kund idag, men så ska det inte behöva vara säger Stefan Friberg, medförfattare till boken Kundresan – din guide till hållbara kundrelationer. HAN MENAR ATT företagandet gått

– Man tror man effektiviserar genom att kunderna sköter köpet själv, men det mest effektiva är att minimera spillet, och det är att leverera precis det kunden vill ha. Stefan Friberg beskriver Gekås som det ultimata exemplet på ett företag som arbetar insiktsorienterat. De levererar fynd, vilket i första hand är en upplevelse. Genom åren har de gått från att vara ett utflyktsmål där du kan handla och dricka en kopp kaffe, till ett besöksmål där du kan bo och semestra. – Gekås största konkurrenter är inte andra varuhus, utan andra turistmål. De har utgått från vad

”Ta reda på hur kunden tänker”

åt fel håll de senaste hundra åren. Från att utgå från vad kunden önskar, till att arbeta för att ägarna ska vara nöjda. Han rekommenderar alla företag att byta kurs och bli insiktsorienterade istället för lösningsorienterade. – Lär känna kunden. Ta reda på hur kunden tänker innan, under och efter köp, säger han. Det är ett sätt att utveckla affärerna, bidra till merköp och återfå kunden.

Hårdare rehabkrav på arbetsgivare Från den 1 juli 2018 skärps arbetsgivares ansvar för rehabilitering, något som det kan vara bra för egenföretagare med anställda att ha koll på. Redan idag har du som arbetsgivare ett stort ansvar för dina anställda och ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering för dina medarbetare. Det är ditt ansvar att genomföra all den anpassning och rehabilitering som kan ske inom och i anslutning till den egna verksamheten. Detta regleras i LAS, i arbetsmiljölagen och i socialförsäkringsbalken.

www.ff.se

kunden vill ha, och utvecklats utifrån det. Det typiskt lösningsbaserade hade varit att erbjuda e-handel istället, och då hade inte Ullared varit vad det är idag, säger han. STEFAN FRIBERG men-

ar att småföretagare har ett guldläge. Mindre företag är snabbfotade och behöver inte övertyga en massa aktieägare om att insiktsorientering är mest lönsamt i längden.

7 029

I januari registrerades 7 029 nya företag jämfört med 6 462 samma månad i fjol, en ökning med 8,8 procent. 16 av 21 län ökade och aktiebolagsformen är fortfarande den mest populära. info@ff.se

TRE BRA TIPS! på hur man uppnår en hållbar kundrelation: 1. Förstå ditt företag och varumärke. 2. Förstå hur omvärlden, de potentiella kunderna uppfattar dig. 3. Se till att motsvara kundens förväntningar. Det du säger och det du gör ska hänga ihop.

TEXT: MIA SANDBLOM FOTO: MOSTPHOTOS & PRESSFOTO

FOTO: MOSTPHOTOS

Har du med dig en inköpslista på tjugo produkter till matbutiken så handlar shoppingrundan om att välja bort ungefär 69 980 varor.

15


TEMA GDPR

TÄNK PÅ ... ... att skaffa samtycke från samtliga som ingår i ditt register. ... att se till att de får möjlighet att rätta eller tas bort. ... om du verkligen behöver extra känslig information som till exempel etnicitet, sexuell läggning, hälsostatus eller politiska åsikter? ... att information om minderåriga kräver samtycke från vårdnadshavare. ... hur du ska rapportera om någon utomstående kommer över informationen i ditt register.

Radera regelbundet kundinformation som inte längre behövs.

Har du koll på den nya lagen? Lägg den 25 maj på minnet. Då börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Och den kommer att i högsta grad att beröra ditt företag. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN ÄR döpt till

GPDR, vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation, och ställer betydligt hårdare krav på exakt hur du hanterar personuppgifter. Enligt EU är syftet först och främst att skydda personlig och känslig information när det gäller såväl företagets anställda som dess kunder, men sedan vill man

Många myndigheter sena Om tre månader träder GDPR i kraft och bara i Sverige beräknas 50-100 olika lagar påverkas av den nya EU-förordningen. Men många myndigheter kommer inte att klara av anpassningen i tid, tror EU-kommissionen som nu uppmanar sina medlemsländer att skynda på med arbetet, skriver Computer Sweden.

16

även att regelverket ska se likadant ut i alla länder. Det här innebär att samtliga företag som på något sätt behandlar personuppgifter i form av till exempel register över kunder eller anställdas e-postadresser, telefonnummer, personnummer, CV:n, foton, videor, löne- och kreditinformation berörs. Kort sagt, har du eller kommer du skriva in de här uppgifterna i datorn eller på ett vanligt papper så gäller det dig.

PRECIS SOM MED nuvarande personuppgiftslagen

(PUL) får du som företagare endast samla in de upp-

198 Mkr Ett företag som brister i sin behandling av personuppgifter kan tvingas betala en administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro (198 Mkr) eller 4 % av den globala omsättningen. www.ff.se

info@ff.se

gifter som behövs för ändamålet, och de får också bara sparas så länge som de behövs. Den stora skillnaden är att du från och med den 25 maj tydligt måste definiera syftet med datainsamlingen – i förväg. Vidare ska det bli enklare för dem som du samlat uppgifter om i ditt register att få sina uppgifter korrigerade, borttagna och överflyttade. De företag som inte uppfyller regelverket riskerar viten på upp till fyra procent av omsättningen. TEXT: ANNA SVENSSON FOTO: MOSTPHOTOS

Nytt samtycke krävs En av de sex möjliga grunderna för laglig behandling av personuppgifter är samtycke. Begreppet blir mer komplext i förhållande till samtyckesbegreppet i gamla personuppgiftslagen. Den som idag har inhämtat samtycke i enlighet med PUL har inte nödvändigtvis längre ett giltigt inhämtat samtycke enligt GDPR.


TEMA GDPR

Full fart hos Datainspektionen ”Ordning och reda i dina register, svårare än så är det inte” DET MENAR Agneta Runmarker på Datainspektio-

nen, som just nu nyanställer så att det knakar för att klara av de ökade uppdragen. – Vi förstår helt och fullt att den nya förordningen är svår att greppa för många småföretagare, som inte har tid att sätta sig in i det omfattande regelverket, säger hon och til�lägger att därför kommer man att fokusera på att nå ut med information på olika sätt, bland annat i form av checklistor.

HON MENAR ATT för en småföretagare

som inte hanterar känsliga personuppgifter behöver den nya förordningen inte innebära så många förändringar jämfört med idag, men det gäller att förstå själva grundinnebörden av regelverket. – Du får bara registrera de personuppgifter som du har skäl att göra och dessutom ska du informera de registrerade och vara beredd att snabbt lämna ut

uppgifterna om personen som kräver ett registerutdrag. Därför bör du skapa rutiner för att enkelt kunna göra det, säger hon. SOM TILLSYNSMYNDIGHET an-

svarar man för att regelverket efterlevs, men med tanke på att man i dagsläget bara har 55 anställda och uppdraget omfattar hela landet är det ganska osannolikt att man kommer att granska enskilda småföretagare på måfå. – Vi kan så klart inte berätta exakt hur vi utför vår tillsyn, men vi agerar ofta på klagomål på enskilda företag eller om vi ser att det förekommer problem i vissa branscher eller på områden där man behandlar många och känsliga personuppgifter.

DINA KUNDER HAR RÄTT ATT: 1. Få tillgång till sina personuppgifter 2. Få felaktiga personuppgifter rättade 3. Få sina personuppgifter raderade 4. Invända mot att uppgifterna används för direktmarknadsföring 5. Flytta personuppgifterna

KOLLA IN! Gör testet på: srfkonsult.se

TEXT: PETER FREDRIKSSON FOTO: PRESS

Vet du vad GDPR är för något och hur det påverkar dig och ditt företag?

ANJA OSCARSSON Chocolatte i Karlskrona – Jag tror inte att de nya reglerna kommer att påverka mitt företag i någon större utsträckning eftersom jag inte har något egentligt kundregister, utöver det som sköts via den kundklubb som vi är anslutna till samt i de få fall där jag fakturerar privatpersoner. Men självklart ska jag läsa på mer om hur regelverket kommer att se ut när det närmar sig och skulle det visa sig att jag behöver ändra något så gör jag det. Generellt tycker jag nog att det är bra att regelverket skärps, även om det kan ge merarbete för oss företagare.

KIM FÄRM Kim Färm guldsmide – Jag får nog erkänna att jag inte kan speciellt mycket om den nya lagen eller hur den påverkar mig, men eftersom vi valt att ha vårt kundregister hos en tredjepartsleverantör förutsätter jag att dessa sett till så att allt är korrekt skött. Men jag ska läsa på lite mer när det närmar sig och se om det är mer som behövs göras så att det inte blir några fel. Samtidigt verkar det bra att jag får ökade möjligheter att begära ut vad andra företag registrerar om mig som privatperson.

ANNA-LENA BRUNDIN Brunte Aktiebolag – Nej, det har jag ingen aning om vad det är för något, men det hoppas jag att min revisor har. Det är han som har mitt kundregister eftersom det är han som sköter all fakturering åt mig, och det har han alltid gjort bra. Men nu när du tar upp det så kanske jag ska kolla med honom om det är något jag själv behöver göra, men det hoppas jag verkligen inte. Mitt företaget är ju så litet och jag har ju nästan uteslutande företagskunder.

DIETMAR AIFF Hotell Rådmannen – Vår leverantör av bokningstjänster har uppdaterat och anpassat sina system så att de ska uppfylla de kommande reglerna, vilket jag tycker är en stor fördel. Själv är jag inte alls så insatt i detaljerna i GDPR-förordningen, så det är vid sådana här tillfällen som jag är glad över att vi lagt ut delar av våra administrativa system på externa leverantörer. På så sätt slipper vi hålla oss ajour med eventuella förändringar eller tillägg i både den nuvarande och kommande lagstiftningen.

MIKAEL IDENSJÖ Grundare Däck-Roy – Visst har jag läst på lite men vad jag förstår så berör den nya lagen oss inte speciellt mycket. När kunder köper däck av oss knackar vi in uppgifterna i datorn och sedan sköts kundregistret av Vianor, som är den kedja vi är anslutna till och som ska ha anpassat sina rutiner till GDPR. De uppgifter som sparas är registreringsnummer, namn och eventuellt telefonnummer om kunden vill bli uppringd när bilen är klar. Som däckfirma hanterar vi ju knappast några känsliga uppgifter.

Verkar det svårt? ETT AV DE bättre och

mer överskådliga självtesterna är det kostnadsfria som branschorganisationen Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, tagit fram. Här går det att snabbt att få en hum om vad PUL, den nuvarande lagen, innebär för att på så sätt enklare kunna ta till sig de tuffare reglerna inom GDPR. Testet består av 15 frågor som bygger på ett fiktivt företag, och det tar cirka en halvtimme att gå igenom de olika momenten. De rätta svaren visas direkt efter varje fråga, omedelbar feedback är ett väl beprövat pedagogiskt grepp när det gäller att lära sig snabbt och effektivt. VI GILLAR ATT man får

generella rekommendationer om vad man behöver ta tag i för att vara bättre förberedd för det nya regelverket, samtidigt som testet ger en del aha-upplevelser om hur man redan nu kan förbättra sitt företags dataskydd. Att det sedan även går att göra testet inte bara på en vanlig dator utan även mobilen är en stor fördel. Dock bör skärmstorleken på mobilen vara relativt stor, ungefär motsvarande en iPhone 6. Vår rekommendation är att göra testet vid lämpligt tillfälle, det är väl investerad tid som du har igen i det långa loppet. Speciellt intressant är delarna som ligger utanför själva självtestet, där man bland annat kan testa sina kunskaper om vad som är respektive inte är personuppgifter och vad som är känsliga uppgifter. TETX: ANNA SVENSSON

www.ff.se

info@ff.se

17


TEMA GDPR

Svårtolkat regelverk för lekmän Små företag omfattas inte fullt ut av de tuffa kraven. Men fortfarande finns det mycket att tänka på. DET KONSTATERAR GÖRAN Laxén på PwC. Han

har ägnat åtskilliga timmar åt att läsa förordningen, som han beskriver som väldigt detaljerad och omfattande. – Jag kan förstå att det är svårt för många småföretagare att få grepp om vad det hela handlar om, säger han men tillägger att mycket handlar om sunt förnuft. Kokar man ned de detaljerade bestämmelserna innebär det att man som småföretagare först och främst ska vara väldigt försiktig med att bygga upp register med uppgifter som är mer omfattande och känsliga än vad som behövs. VANLIGA ADRESSUPPGIFTER OCH telefonnum-

mer som är sökbara på Internet är ofta OK, men att till exempel att lägga till att man tycker att en kund är allmänt otrevlig eller att man misstänker att denne har dålig ekonomi är betydligt mer tveksamt. – Sedan ska man även se till att radera de uppgifter som man inte längre behöver, säger Göran Laxén som menar att vi först under hösten kommer att få se hur förordningen fungerar i praktiken.

HAN TROR ATT blivande Integritetsskyddsmyn-

digheten (nuvarande Datainspektionen) kommer att fokusera på större arbetsgivare som till exempel landstingen och fackförbunden, men utesluter inte att man även kommer att granska mindre företag. – Det gäller framförallt om en kund klagar direkt till myndigheten. Har man brutit mot regelverket kan man drabbas av antingen föreläggande eller sanktioner. TEXT: PETER FREDRIKSSON

Fullbokade GDPR-kurser Datainspektionen anordnar flera endagskurser om GDPR under mars och april. Men samtliga kurser i storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö är sedan länge fullbokade med långa reservlistor. Arrangörer av GDPR-kurser och GDPR-konsulter lär inte ha några problem med kunder under våren 2018.

18

Så fixar du ett bättre register Passa på att skapa ett bättre kundregister nu när nya regler börjar gälla. FÖRST OCH FRÄMST gäller det att gå igenom de

scha och man inte sparat filerna någon annanstans blir det mycket merarbete för att rekonstruera registret.

gamla uppgifterna, har dina kunder gett samtycke GENOM ATT ANVÄNDA molnbaserade program till att du sparat uppgifter om dem? Och är det som för kalkyl och ordbehandling, via till exempel Google eller Microsoft får man inte bara autodu valt att registrera verkligen relevant matisk backup utan även möjlighet att för din verksamhet? TÄNK PÅ ATT komma åt uppgifterna från vilken daSedan är det bara att ta ställning till 1. Säkerheten är A och O. tor som helst. hur du ska spara uppgifterna i framti2. Förhindra att obehöriSamma sak gäller moderna molnden. Det klassiska kundregistret finns ga kommer åt registret. baserade program för till exempel fakpå papper i en pärm, där du enkelt kan 3. Förhindra att uppgiftturering, där det även finns funktioner lägga till och ändra uppgifter med en erna försvinner. för att spara alla kontaktuppgifter till vanlig penna. Just enkelheten och överkunder. skådligheten hör till de stora fördelarHär är en stor fördel att har man na, här krävs inga inloggningsuppgifter väl registrerat kundens uppgifter går det att använeller krångliga system för att göra backup. da dem igen när kunden handlar nästa gång, dessutBETYDLIGT VANLIGARE IDAG är att man lägger om går det även att följa upp den egna försäljningsin uppgifterna i datorn, antingen i excel-ark eller ett statistiken. TEXT: ANNA SVENSSON vanligt ordbehandlingsprogram. Uppgifterna finns FOTO: MOSTPHOTOS tillgängliga på den egna datorn, men skulle den kra-

Sjuttiotvå Om personuppgifter till exempel kommit på villovägar exempelvis genom intrång ska detta anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det att man fick kännedom om incidenten. Ett bra samarbete med Datainspektionen är viktigt för att reducera de väldigt höga böter som kan utfärdas till företag. www.ff.se

info@ff.se

Vem blir er DPO? Lär dig titeln Dataskyddsombud (DPO) som är en ny befattning med fler formella krav än personuppgiftslagens personuppgiftsombud. DPO förkortning av engelska Data Protection Officer. Många, men inte alla, företag är skyldiga att utse dataskyddsombud och anmäla detta till Datainspektionen före 25 maj.


TEMA GDPR

Många småföretagare har inte koll på GDPR De allra flesta svenska småföretagare har inte börjat förbereda sig för GDPR och en av tre har dålig koll på vad den nya lagen innebär. Det visar Fria Företagares undersökning. DEN UNDERSÖKNING SOM gjordes bland med-

lemmar i Företagarförbundet Fria Företagare under januari månad visar att det verkligen behövs. Kunskapen om den nya lagen är generellt väldigt dålig. Det finns checklistor för de allra viktigaste delarna i GDPR-lagen som behöver uppfyllas av alla företag – oavsett storlek. I undersökningen bad vi därför småföretagarna att svara på om de börjat förbereda sig och vad de i så fall gjort. Vanligast (3 av 10) hade utsett en ansvarig och 18 procent hade kontrollerat IT-säkerheten. Däremot var det bara 1 procent av dem som svarade på enkäten som hade konsulterat en jurist.

”En av tre svarade att de fortfarande inte vet”

DET ÄR OCKSÅ tydligt att långt ifrån alla företag

hunnit sätta sig in i vad GDPR faktiskt innebär. En av tre (34 procent) svarade att de fortfarande inte vet. Blott 3 procent menade att de var klara med alla förändringar som krävs. En viktig del av GDPR är att veta hur personuppgifter ska hanteras och ett första steg är då att veta vilka uppgifter som omfattas av GDPR. Här visade det sig snabbt att företagarna underskattar mängden data som räknas som personuppgifter. De flesta förstår att namn, adress och epostadress täcks in liksom löneinformation. Däremot är det många som inte tänker på att CV:n som skickas in av arbetssökande måste hanteras på rätt sätt då det är personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar den nya lagen gälla. Fortfarande är 97 procent av småföretagen inte redo. Tillhör du dessa är det hög tid att påbörja arbetet. TEXT: SÖLVE DAHLGREN

GDPR-bok sålde slut Boken med titeln Dataskyddsförordningen GDPR: förstå och tillämpa i praktiken av Monika Wendleby och Dag Wetterberg kom ut den 23 januari och sålde slut nästan direkt. Boken är både en handledning av lagtexten samt en vägledning i det praktiska arbetet så det är lätt att förstå efterfrågan.

” PUL, har kallats tandlös. Det Praxis dröjer 3-4 år tolkning av GDPR bygger på praxis. Vilket lär är inte fallet med GDPR. Det Exakt dröja, kanske så länge som tre till fyra år enligt experter. Den centrala dataskyddsstyrelsen i EU komhär är PUL på steroider.” IT-juristen Dag Wetterberg menar i en DN-intervju att väldigt få svenska företag kommer att kunna leva upp till den nya lagen. www.ff.se

info@ff.se

mer ta fram tolkningar. Men det kommer sannolikt att bli ett och annat rättsfall att vänta i EU-domstolen. Småföretag lär inte ha råd att överklaga.

19


FF TIPSAR TRE LÄSVÄRDA BÖCKER

1

Hejdå saker: konsten att bli lyckligare genom minimalism Av: Fumio Sasaki Förlag: Brombergs Författaren, bosatt i Tokyo, jobbade långa dagar och kopplade av med öl, tv och shopping. En dag tröttnade han och läste om den japanska minimalismen – bli lycklig med färre saker. Det här är en handbok för dig som behöver rensa ut där hemma – eller kanske på jobbet? Lär dig hur du känslomässigt tar farväl av dina ägodelar och frigör dig från köphysterin. Själv bor han i en 20 kvadratmeter stor lägenhet med en trälåda, ett skrivbord och en madrass. Lyckligare än någonsin.

2

Startupmodellen Av: Eric Ries Förlag: Volante Även mogna etablerade företag kan lära av startups, menar Eric Ries som med sin tidigare bok The lean Startup gav startup-världen en tydlig metod för att starta och driva moderna företag. Begrepp som MVP (minimum viable product) och pivotera spred sig bland entreprenörer. Den nya boken fokuserar på hur man få igång innovationen och hålla den vid liv även när företaget inte längre är nystartat.

3

Svenssons svindlande affärer: snilleblixten som räddade Kolmården Av: Ulf Svensson och Per Frankelius Förlag: Fantasi fakta Det var på 1960-talet som Ulf Svensson fick sin idé – varför inte bygga ett fritidsområde med djurpark? Han förverkligade sin dröm och 1965 öppnade Kolmården som idag är Nordens största djurpark och en av de största i världen till ytan. Hur skapar man en djurpark från noll? En spännande berättelse om de många oväntade utmaningar som väntar och hur man hittar innovativa finansieringslösningar och tar hand om djur. Läsvärt för den som är intresserad av innovation och kanske även destinationsutveckling och turistföretag.

20

Inred sovrummet så att det skapar lugn och ro. Öronproppar stänger ute ljud och ger en bättre sömn. Ha fasta rutiner och lägg dig samma tid. Passa på att vara utomhus på dagen – då går din inre klocka rätt. Låt sovrummet vara ett sovrum – bort med datorer, teve och andra elektroniska prylar och mörklägg sovrummet med hjälp av tjocka gardiner

Bästa investeringen:

SÄNGEN Du sover bort en tredjedel av ditt liv. Välj rätt säng så ökar chansen att du vaknar pigg och utvilad. – Provligg olika alternativ. Det är inte säkert att dyrast är bäst, säger Torbjörn Åkerstedt som är professor på Stressforskningsinstitutet i Stockholm. HAN KONSTATERAR ATT studier

”Provligg så många alternativ som möjligt. Och se till att köpa en bred säng”

visar att vi sover allt sämre och oroligare. Bakom den dåliga nattsömnen finns det lika många förklaringar som det finns människor. – Men en dålig säng minskar knappast problemen. Tyvärr finns det ingen forskning om vilka sängar som är bäst att sova i. Tillverkarna testar endast sängens kvalitet och hållbarhet. Ett högt betyg behöver inte innebära att man sover bättre i den, säger han men tillägger att det är viktigt att säng-

www.ff.se

info@ff.se

en är uppbyggd så att den stödjer kroppen. En mjuk yta som tillåter kroppen att sjunka in mot den allt fastare kärnan minskar risken för att hjärnan får smärtsignaler, vilket stör sömnen. Sängen bör även kunna hantera värmeavgivningen eftersom vi sover bäst om kroppstemperaturen får sjunka något. TORBJÖRN ÅKERSTEDT MENAR att

frånvaron av forskning på området gör att var och en måste lita på sitt sunda förnuft när de väljer säng. – Provligg så många alternativ som möjligt. Och se till att köpa en bred säng. Det är inte ovanligt att vi vänder oss upp emot 60 gånger per natt, och då är det bra om det finns gott om plats, säger han. TEXT: PETER FREDRIKSSON FOTO: MOSTPHOTOS


FF TIPSAR

Så säkrar du din smarta telefon

FYRA ANVÄNDBARA APPAR 7 minute work out FINNS PÅ: Android och iOS PRIS: Gratis Har du sju minuter? Då hinner du med ett träningspass. Det är hela grundtanken med den här appen, att man inte ska ha någon ursäkt för att inte hinna med träning trots att man har ett hektiskt schema. Inte minst som småföretagare är det både svårt och viktigt att hålla sig i bra kondition. Allt du behöver är en stol och en vägg.

Linkedin FINNS PÅ: Android och iOS PRIS: Gratis Är du medlem på LinkedIn? Om inte registrera dig idag. Det är världens största nätverk för affärskontakter och ett utmärkt sätt att hålla kontakten med fd kollegor, kunder och leverantörer. Som ett slags Facebook men med fokus på jobb. Många använder LinkedIn för att rekrytera. Med appen har du alltid tillgång till LinkedIn i telefonen när du letar efter någon.

Din telefon innehåller massor av känsliga uppgifter - har du skyddat dem? Hoten mot innehållet i våra telefoner blir allt fler. Därför är det väl investerad tid att skydda uppgifterna. Här är några av de viktigaste åtgärderna:

1 2 3 4 5 7 8

Se till att det krävs inloggning för att dels starta telefonen, men även för att aktivera den från sitt viloläge. Annars kan vem som helst komma åt dina uppgifter om du till exempel tappar telefonen.

Superstark LED ficklampa FINNS PÅ: Android PRIS: Gratis

Använd ett säkerhetsprogram, precis som på datorn. Ofta går det att köpa ett paket med både dator- och mobilskydd. Programmet skyddar mot virus och intrångsförsök.

De flesta mobiltelefoner har inbyggda appar som med hjälp av mobiltelefonens blixt förvandlar den till en ficklampa. Den här appen tar det ett steg längre och påstår sig förvandla din smartphone till en superstark ficklampa.

Tacka omedelbart ja till uppdateringar av själva operativsystemet eftersom dessa bland annat täpper till säkerhetsbrister. Anslut aldrig till öppna oskyddade nätverk (wifi) när du till exempel är ute på stan - även om dessa sparar in på din mobila surfkvot.

SafeInCloud Password Manager FINNS PÅ: Android PRIS: Gratis

Installera inte okända appar. Och ge inte de appar du installerar behörighet att komma åt mer information än vad de rimligen kan behöva.

Använder du samma lösenord till alla dina inloggningar? Ingen bra idé eftersom det öppnar för hackare att komma över alla dina konton. Ett bra lösenord ska vara svårt att gissa, bland stora och små bokstäver, siffror samt specialtecken. För att hålla redan på hundratals sådana svåra lösenord behövs en app med tillhörande molnsynkning.

Registrera ett konto där dina data säkerhetskopieras, till exempel via Google eller iCloud. På så sätt kan du föra eller synkronisera information till någon annan enhet om du till exempel tappar telefonen. Spara aldrig koder eller inloggningsuppgifter i din telefon.

Småföretagare vill digitalisera

TEXT: ANNA SVENSSON FOTO: MOSTPHOTOS

Mer än var fjärde småföretagare rankar administration som den viktigaste arbetsprocessen att digitalisera under de närmaste tre åren, enligt Vismas rapport Det digitala samhället. Men ännu fler uppger att de är inlåsta i sina nuvarande system, vilket står i vägen för digitalisering.

Dyrare bryta mot transportregler Tappat eller glömt telefonen? Då gäller det att du har skyddat den.

www.ff.se

info@ff.se

Den 1 mars höjs sanktionsavgiften för exempelvis felaktigheter med färdskrivaren eller förare som avviker från reglerna om kör- och vilotider. Takbeloppet för hur stor total avgift ett transportföretag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjs från 200 000 kr till 800 000 kr.

21


FF TIPSAR

Davek Solo är ett paraply som blir 94 cm i diameter utfällt men under 30 cm ihopfällt. Byggd i kolfiber, stål och aluminium för att klara vindstyrkor på upp över 26 sekundmeter. Tanken är att paraplyet ska leva i många år och därför lämnar de till och med livstids garanti. Davek har även mindre och ännu mer kompakta modeller. Pris: 1 100 kronor

5

Neato Botvac D85 är en robotdammsugare som klarar upp till 300 kvm. Den är igång 60-90 minuter åt gången och behöver sedan laddas i 2-3 timmar. Kan vara ett alternativ för att hålla rent på kontoret, knappast i verkstaden. Om du ska låta den städa nattetid – kolla så den inte utlöser larmet. Pris: 5 000 kronor

fiffiga prylar

FITT360 är en videokamera som filmar i 360 grader, alltså runtomkring den som bär den. Det åstadkoms med tre kameror placerade i en båge som bärs över nacken. Upp till 90 minuter i full HD, inbyggd bildstabilisering. Via mobilen kan du ladda upp filmerna i molnet eller streama live. Går även att ta stillbilder i 2K-upplösning. Släpps senare i år. Pris: 4 800 kronor

Royole RoWrite är ett smart anteckningsblock där du skriver med en vanlig penna på vanligt papper. Under pappersarket finns Royoles sensor som känner av och registrerar varje penndrag. När du är klar med ett blad överförs det med ett klick till din Android/ iOS-enhet. Du kan till och med exportera en anteckning som video och spela upp senare, ord för ord. Pris: 1 100 kronor

Wacom Bamboo Tip är en ny penna för mobiler/surfplattor från Android och iOS med en spets blott 1,9 mm bred. Målgruppen är de som använder sina skärmar för att göra anteckningar och växlar mellan mobil och surfplatta, vilket ska kunna ske utan att behöva para ihop dem varje gång. Batteritiden på 20 timmar förlängs genom att pennan stänger av sig själv efter några minuter om den inte används. Pris: 550 kronor

22

www.ff.se

info@ff.se


FF TIPSAR

Uppsagt samarbete med kort varsel Hur sent får

man fakturera?

FRÅGA: Vi har ett samarbete med en skola som

går ut på att vi disponerar deras skolkök för vår cateringverksamhet. Vi betalar ingen hyra i pengar för vår rätt att disponera skolköket men däremot lagar vi mat och serverar denna för skolans elever varje dag. Avsikten var att vi skulle arbeta tillsammans på detta sätt under de två första åren. I förra veckan sade emellertid skolan upp samarbetet med oss med tre veckors uppsägningstid och bad oss flytta från skolköket. Har de rätt att slänga ut oss på så kort tid? STEN SVAR: Ert samarbete består ju dels i ert matlag-

ningsuppdrag, dels i er rätt att nyttja lokalen. När det gäller uppsägningstid för samarbeten generellt finns inget direkt regelverk att hänvisa till. Lagen om Handelsbolag tillämpar en uppsägningstid om 6 månader men det regelverket är inte aktuellt i detta ärende. I övrigt finns det olika rättsfall som anger att en uppsägningstid av ett samarbete ska vara skäligt i förhållande till samarbetets varaktighet och andra omständigheter. Jag skulle säga att en uppsägningstid om 1-2 månader vore rimligt i ert fall. Dock så kompliceras frågan av att ni enligt samarbetet ska ha rätt att nyttja skolköket och i så fall kommer hyreslagens tvingande regler in om en uppsägningstid om nio månader.

FRÅGA: Jag har en kund som vi utförde ett arbe-

För att hyreslagens regler ska bli tillämpliga, ska ersättning utgå för nyttjandet. Disponerar hyresgästen lokalen gratis föreligger inget hyresförhållande i egentlig mening. Ersättning för hyra behöver emellertid inte utgå i kontanta medel, utan om hyresgästen utför till exempel arbetsinsatser som kompensation för nyttjanderätten är det tillräckligt. Eftersom jag förstår det som så att ni har överenskommit att ni nyttjar skolköket mot att ni tillagar och serverar skolans elever lunch varje dag utan kompensation, anser jag att värdet av den arbetsinsatsen ni därvid gör ska anses vara ”hyra” i hyreslagens mening. Av denna anledning anser jag att hyreslagens uppsägningstid är tillämplig och att ni således ska ha fortsatt besittningsrätt till skolköket under hela uppsägningstiden om nio månader. JOHAN ENGBORG ADVOKATFIRMAN NOVA

te för i juni månad 2017. På grund av olika administrativa problem under hösten fick vi inte iväg fakturan förrän nu i december 2017. Kunden blev mycket irriterad över att få fakturan så sent och påstår nu att de inte är betalningsskyldiga eftersom vi fakturerat dem för sent. Kan detta verkligen stämma? AMANDA SVAR: Har ni inte kommit överens om någonting

annat och annat inte följer av branschvillkor eller sedvänja mellan parterna, är det vanliga preskriptionsregler som gäller. Enligt dessa regler preskriberas en fordran mot en konsument efter tre år och i övrigt efter tio år. Du kan således med gott samvete lagligen vidhålla ditt krav. Sedan är det naturligtvis en annan sak att din kundrelation kan blir så ansträngd att du tappar fortsatta uppdrag från kunden. Kundens irritation kan ju eventuellt bero på att de möjligen hade bokslut per den 30 juni 2017 och ville ha kostnaden i det bokslutet, men det förtar som sagt inte er rätt att fakturera med stor fördröjning. JOHAN ENGBORG ADVOKATFIRMAN NOVA

RÅDGIVNINGSPANELEN

Medlemmar i FöretagarFörbundet har kostnadsfri rådgivning från våra experter i Rådgivningspanelen. I varje nummer av Fria Företagare samlar vi några av de frågor som panelen har stött på eller frågor som är intressanta att dela med sig av till alla medlemmar. Har du någon fråga, kontakta kansliet. Rådgivningen är begränsad till max tre x 15 minuter per år och medlem. ADVOKATER

PATENT OCH VARUMÄRKEN

LARS ANDERSSON Advokataktiebolaget Janson & Partners, Helsingborg

LASSE GÄRDLUND Advokataktiebolaget Gärdlund AB, Norrtälje

LARS GÖRANSSON Groth & Co, Stockholm

THORBJÖRN HILLESKOG Advokat Thorbjörn Hilleskog, Malmö

GÖRAN SMEDBERG Advokatfirman Göran Smedberg AB

FÖRSÄKrINGAR

MAGNUS HEDENBERG Bring & Bergkvist HB, Göteborg

PER LARSSON Per Larsson AB, Sundsvall

LENNART BERG Advise Risk & Försäkring AB, Malmö

JOHAN ENGBORG Advokatfirman Nova, Stockholm

MARIA LIDSTRÖM Advokatbyrån Kaiding, Skellefteå

Skicka in din fråga till kansliet! E-post: info@ff.se

www.ff.se

info@ff.se

23


ANNORLUNDA AFFÄRER

De båda grundarna Jesper Wirén och Nils Lekeberg.

Återvinning av varmt stekos blev vinnande affärsidé ”Vi hade fjorton investerare att välja mellan. Ett riktigt lyxproblem” Varmluften från restauranger har historiskt gått till spillo. Fett och sot har förstört alla chanser till energiåtervinning. Skåneföretaget Enjay har kommit på en lösning. – Först testade vi Lepido på Burger King, som grillar köttet över öppen eld. Klarar vi det så klarar vi allt, resonerade vi, säger grundaren Nils Lekeberg.

RESTAURANGERS VARMA FRÅNLUFT går inte

att återvinna, på grund av fett och sot, det är ett välkänt problem inom ventilationsbranschen. Nils Lekeberg och Jesper Wirén arbetade tillsammans på ett företag som sålde ventilationslösningar, och stötte åtskilliga gånger på frågan hur energin från storkök kan tas tillvara. På ledig tid arbetade Lekeberg och Wirén med att komma på produkten som det

fanns ett uppenbart behov av. Lösningen blev Lepido. Den patentskyddades och den första prototypen sattes in på Burger King. Stena fastigheter i Malmö blev första kunden. Serietillverkningen startade efter jul, och i april lanseras den på marknaden. – Vi hade fjorton investerare att välja mellan. Ett riktigt lyxproblem. Men vi behövde inte bara pengar. Både jag och Jesper kommer från mindre företag, och vi visste redan när vi insåg att Lepido fungerar att det här kommer bli ett storbolag. Vi behövde strategisk hjälp att driva företaget, säger Nils Lekeberg.

www.ff.se

info@ff.se

HAN UPPGER ATT vare

sig han eller Jesper Wirén ser sig som VD för Enjay i framtiden. – Var och en ska göra det den är bra på. Jag och Jesper ska fortsätta uppfinna nya produkter inom företaget, och så får någon annan leda, säger Nils Lekeberg. TEXT: MIA SANDBLOM FOTO: ENJAY

VISSTE DU ATT ... Lepido är en energiåtergivare som hämtar energin ur frånluften. Den filtrerar bort sot, fett och lukt genom energin som utvinns i kondensögonblicket. Kondensen rengör även utrustningen. Resten av energin går tillbaka in och värmer upp fastigheten.

29


”Vi ser det mest som ett sätt att bygga det egna varumärket”

Skeppsgossens öl ska lyfta det egna varumärket och intresset för de 16 sorterna som ingår i sortimentet har varit mycket stort, enligt Joakim Bengtsson.

Lyckad satsning på mikrobryggeri – RANN ÖVER PÅ RESTAURANGVERKSAMHETEN Tack vare uppmärksamheten i framförallt sociala medier har kunderna strömmat till, vilket gör att man tror sig kunna räkna hem investeringarna relativt snabbt. FRÅN BÖRJAN VAR det tänkt att det egna ölet pri-

märt skulle ingå i restaurangens utbud. Satsningen gick över förväntan och nu har man 16 olika sorter som även säljs på Systembolaget. – Marginalerna är väldigt små när det gäller ölbryggning och vi ser det mest som ett sätt att byg-

ga det egna varumärket, säger Joakim Bengtsson när han tar emot i det lilla bryggeriet.

TILL SKILLNAD FRÅN många andra mikroprodu-

center som ofta själva bryggt hemma under många år var Joakim Bengtsson lite av en novis på området, vilket han menar var både en fördel och en nackdel. – Jag hade inga förutfattade meningar om hur bryggningen skulle gå till i praktiken, så jag kunde gå in i det hela med öppna ögon och det gjorde att jag det blev enklare att se vilken nytta ett eget

www.ff.se

info@ff.se

mikrobryggeri skulle göra i den ordinarie verksamheten.

TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

33


ANNORLUNDA AFFÄRER

HÅRDA FAKTA

Själva båtskrovet ligger på cirka 600 000 kronor och sedan tillkommer cirka 800 000 kronor för den elektriska drivlinan och batteripacket. Väljer man istället en vanlig fossilmotor, till exempel en 80-hästars utombordare från Suzuki, stannar kostnaden för drivlinan på cirka 80 000 kronor.

Längd: 6,8 meter Bredd: 2,22 meter Vikt: 450 kg utan motor, totalvikt med motor och batteri 1050 kilo Max antal personer: 6 Motor: Torqeedo Deep Blue 80 R, 345 V, 60 kW Batteri: BMW i3 Litiumjon 32 kWh Laddtid: Med 16A-säkring tio timmar från tomt till fullt batteri (under året lanseras en snabbladdare där laddtiden blir 45 minuter) Toppfart: 25 knop Marschfart: 5–15 knop Räckvidd: 15–40 distansminuter Pris: 1,4 miljoner kronor

Går helt mot strömmen med svenskfinsk elbåt ”Vi insåg att vi var något stort på spåren” THOMAS ANDERSSON tröttnade på att behöva kånka

tunga bensindunkar till sin båt och funderade över alternativen.

ISTÄLLET UTVECKLADE HAN tillsammans med

sin svåger Merione 22, en båt skräddarsydd för eldrift. – Vi har lagt enormt mycket tid på att optimera skrovet för att på så sätt minska effektbehovet från motorn, säger han. Under de senaste åren har det blivit allt glesare med bensinmackar längs våra kuster, och det har fått många båtägare att tröttna på att göra längre resor. – Ja, det är ingen höjdare att behöva bunkra upp med mängder av 20-litersdunkar inför utflykterna, så när jag tillsammans med min svåger Martin Gustavsson började skissa på hur vi ville att en eldriven båt skulle se ut insåg vi

snart att vi var något stort på spåren. Även om det här med elbåtar fortfarande är i sin linda är intresset från andra båtägare enormt, konstaterar han och tillägger att den stora utmaningen var att ta fram ett lämpligt skrov.

EFTERSOM EN BÅT alltid färdas unge-

fär som i en uppförsbacke, till skillnad från en bil kan den ju aldrig frirulla när man släpper gasen, gällde det att dels minimera vattenmotståndet men även vikten. Tillsammans med den erfarne båtbyggaren Pekka Vahtera i Finland, som bland annat bygger SailJet segelbåtar på sitt varv Time Yachts, tog man fram de första skisserna på ett skrov i kompositmaterial som var betydligt lättare än liknande båtar. – Det var en riktig utmaning att hitta den perfekta designen, och vi lade ned mycket tid och pengar på

”Intresset från båtägare är enormt”

www.ff.se

info@ff.se

datorsimuleringarna för att optimera hydrodynamiken så att båten skär genom vattnet på ett bra sätt även vid lägre hastigheter.

NÄR VÄL SKROVET var utformat gällde det att

hitta en lämplig drivlina, och den fann man hos tyska Torqueedo som tillsammans BMW marinanpassat samma batteri som sitter i BMW:s i3-modeller, i det här fallet en variant på 32 kW/h. Marinpassningen som skett på BMW:s fabrik innebär att batteripacket uppfyller kraven på CE-märkning, och ska enligt Thomas Andersson vara den första lösningen som försäkringsbolagen godkänner fullt ut. Inför den kommande säsongen är man i färd med att färdigställa ytterligare två skrov och dessa kommer då att få en inombordare med samma specifikationer som utombordaren, den enda skillnaden är att motorn är inbyggd och att propellern drivs via en axel. TEXT: PETER FREDRIKSSON FOTO: SAVOY ELBÅTAR

45


FOTO: MOSTPHOTOS

ANNORLUNDA AFFÄRER

I höst blir det prao igen Regeringen har tagit beslut om att återinföra obligatorisk prao. Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas genom att huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna prao. I grundskolan ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt från och med årskurs 8.

Kommun besöker företag Huddinge kommun vill höra vad företagarna tycker. Fram till och med april ska 100 företag i Huddinge besökas för att både politiker och tjänstemän ska träffa lokala företag i deras vardag för att få tips om vad Huddinge som kommun kan utveckla och arbeta vidare med när det gäller företagsklimatet.

70%

En global undersökning av Clarizen visar att hela 70 % av företagen redan idag har personal som jobbar hemifrån eller utanför kontoret på andra sätt, exempelvis ute hos kunder.

Nya krav på tillgänglighet Med start 1 maj 2018 måste också små företag med färre än tio anställda, exempelvis frisörer och restauranger, se till att även personer med funktionsnedsättning kan vistas i deras lokaler. Idag finns ett undantag i diskrimineringslagen för mindre företag FOTO: MOSTPHOTOS men det försvinner alltså i år.

Fler kvinnliga innovatörer

Ideon Innovation i Lund har gått ifrån att ha 10 procent kvinnor i inkubatorn till att 70 procent av de ansökningar som kommit in under hösten är från kvinnor. Detta är resultatet av projektet The Yes Way som nu har erhållit 1,1 miljon kronor från Vinnova för 2018 med ambition att fortsätta i ytterligare två år.

46

Johan Ljungquist och Mikael Olenmark odlar fisk på ett miljöanpassat sätt. Under de senaste åren har de förfinat den egenutvecklade metoden som innebär att man odlar fisk inomhus i stora bassänger. Det näringsrika restvattnet används sedan som gödningsmedel hos de närliggande lantbruken. – Vårt system integrerar lant- och vattenbruk och gör det först och främst möjligt att på ett hållbart sätt odla god och nyttig fisk. Men sedan skapar detta även nya affärsmöjligheter för lantbrukare, och kan på så sätt bidra till en levande landsbygd, säger Johan Ljungquist som ser en enorm potential i verksamheten.

till den första anläggningen i Sverige som inte genererar några utsläpp. – De flesta sa att det var ett omöjligt projekt, men nu har vi motbevisat dem och produktionen är i full gång.

VISSTE DU ATT ...

FÖRRA ÅRET ODLADE man cirka

... den tropiska fisken Clarias påminner om ål i både smak och konsistens?

30 ton, men redan om tre år räknar man med att vara uppe i 1 000 ton. Basen i verksamheten är en lantbruksfastighet på 2,2 hektar och som var nedgånget och förfallet när de köpte det. Med en begränsad budget och oräkneliga timmar byggde de på egen hand om stallet

www.ff.se

info@ff.se

FISKARNA SOM ODLAS är Röd-

strimma och Clarias, som är varmvattenlevande och även motståndskraftiga mot bakterier och virus. Gårdsfisk säljer till Ica och Coop, och finns för närvarande i var tionde butik. Under de kommande åren kommer man även att sälja såväl kompletta systemlösningar som licenser till lantbrukare. TEXT: PETER FREDRIKSSON FOTO: GÅRDSFISK


ANNORLUNDA AFFÄRER

Mikael Olenmark och Johan Ljungquist (t.h.) framför stallet som numera är fyllt av jättelika bassänger med fisk. Foto: Eva-Lisa Svensson

www.ff.se

info@ff.se

47


Nytt förbättrat avtal med OKQ8! Vi ger dig som medlem i Företagarförbundet Fria Företagare med OKQ8 Företagskort generösa rabatter när du svänger in på någon av våra 700 serviceställen. Läs mer på www.ff.se Välkommen!

Företagarförbundet Fria Företagares rabatter* med OKQ8 Företagskort: Bensin ............... 43 öre/liter Etanol E85 ....... 43 öre/liter Trafikprodukter ........... 15 % Diesel ................ 78 öre/liter Smörjmedel .................. 15 % Fordonsgas ...... 35 öre/kg Biltvätt .......................... 15% * Rabatterna är inkl. moms och gäller tillsvidare på OKQ8s gällande företagspriser. Aktuellt företagspris finns på www.okq8.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.