Fria Företagare #2 2022

Page 1

2022 #2 WWW.FF.SE

FRIA FÖRETAGARE SPILTANS GRUNDARE OM NYA LIVET SOM JOBBONÄR

FO KU S P E

FÖR DIG M NSION ELLER KOR ED LÅNG TT TILL PENS ID KVAR I O N!

• Allt fler arbetslösa – här är nycklar till arbete • Livet som pensionär – i annat land • Experten: ”Många är kraftigt underförsäkrade” • Här är livsstilen som håller länge • Dags att sälja företaget – så funkar det • Så hittar du rätt köpare till företaget • 6 av 10 företagare sparar inte till pensionen – stor besvikelse kan vänta för många


4-5

435 000 arbetslösa i landet och det lär öka i och med flyktingkrisen – här är åtgärderna som skapar arbete.

Glöm inte tjänstepension när du driver eget. Experten ger sina bästa tips. 6-9

14-16

Per H Börjesson vill inte sluta jobba utan kör vidare som jobbonär och det har han inte ångrat.

Tema

Hela detta nummer är fullproppat med artiklar som rör pension för dig som småföretagare. • Alarmerande få tror på dräglig pension. • Obehaglig överraskning kan vänta utan tjänstepension. • Rörelse och vin – här är tipsen som får dig att leva längre! • 6 av 10 företagare sparar inte till pensionen. • Trixen som maxar värdet inför försäljningen av företaget. • Svårt att komma på vad du ska göra som pensionär? Här är bucketlistan!

2

J

ag har nyligen uppnått den traditionella pensionsåldern 65 år. Men jag jobbar ändå, som många andra med mig. Jag trivs med det, och tycker att det är bra att man har möjlighet att kombinera jobb med pension. Dels för att samhället behöver det för att finansiera pensionskostnaderna för alla då vi blir äldre och äldre. Men framför allt för att jag tycker om att ha ”ett arbete” att gå till och engagera mig i. Dessutom har jag förmånen att vara frisk och har energi kvar till arbete. Frågan om pensionsålder är dock laddad med många åsikter. De som har jobbat länge med hårt kroppsarbete vill ha, och har möjlighet att ta ut pension vid 62 år, och de som inte vill släppa sitt arbete har numera rätt att arbeta kvar till 68 år. Inte så konstigt med tanke på att medelåldern i Sverige är nästan 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män idag. När folkpension infördes 1913 sattes pensionsåldern till 67 år samtidigt som medellivslängden enbart var 60 år. Man skulle med andra ord i princip jobba hela vägen till kyrkogården. Den pension som många i min ålder känner igen från sin uppväxt är Allmän TjänstePension, ATP infördes 1960 och drygt 15 år senare, 1976, sänktes pensionsåldern från 67 till 65 år. Då var medellivslängden 78 år för kvinnor och 72 för män. Med andra ord hade man i genomsnitt 7–13 år som arbetsfri pensionär. Idag är medellivslängden nästan 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män. Vi har möjlighet att ha 19–23 arbetsfria år i genomsnitt. Det kan förhoppningsvis bli många sköna år. Men det kräver idag att man som egenföretagare har planerat för detta med genomtänkt sparande i tjänstepension, privat sparande eller på annat sätt säkrat en inkomst för dessa år då den allmänna pensionen inte kommer att räcka till mer än knappt hälften av den lön som människor har i genomsnitt. Alternativt så väljer man frivilligt eller ofrivilligt att fortsätta som jobbonär så länge man orkar och har lust. Erfarenheterna och kunskapen behövs i samhället och i företagen. Jobbonären går en lysande framtid till mötes. I detta nummer har vi fokuserat på övergången från företagare till pensionär och kombinationen av dessa båda roller, vi hoppas att det ska ge dig insikter och idéer för framtiden, oavsett om du är nära min ålder eller om du har många år kvar till pensionsåldern. Oavsett är det klokt att planera för det redan nu. För tryggare, bättre, enklare och hållbarare företagande!

Mats Assarsson, förbundsordförande

Visste du att... ... Vi på Företagarförbundet har en enda uppgift, att förbättra villkoren för de svenska småföretagen. Vi jobbar hårt med att skapa kvalificerade medlemstjänster och att skapa ett stort utbud av förmåner till mycket gynnsamma storkundsrabatter. Medlemmar som använder förmåner från våra partners sparar i genomsnitt 6 100 kronor per år på medlemskapet,. Läs mer på www.ff.se/medlemsformaner KONTAKTINFO

SÄLJANSVARIG

REDAKTÖR

speglar nödvändigtvis inte den

Fria Företagare är organ

Mellansvenska

Dennis Oscarsson

ansvarige utgivarens eller Företa-

för Företagarförbundet

Telemarketingtjänsten AB

redaktion@ff.se

garFörbundets åsikter. Det är fritt

Box 1132, 262 22 Ängelholm

ANNONSBOKNING

TIPS

att citera Fria Företagare, källan

www.ff.se

bo.furevi@ff.se

Skickas till redaktion@ff.se.

ska dock alltid uppges.

e-post: info@ff.se

WEBBEN

Märk med Fria Företagare.

TRYCKERI

Telefon: 020-760 761

Facebook: FöretagarFörbundet

LAYOUT/ORIGINAL

Aller

BLI MEDLEM?

www.ff.se

New Copywriting

Tel: 020-760 761 (anknytning 1)

ANSVARIG UTGIVARE

ÖVRIGT

REDAKTIONSRÅD

Mats Assarsson

Åsikter uttryckta i denna publi-

Mats Assarsson, Bo Furevi

OMSLAGSFOTO

kation är antingen skribenternas

Dennis Oscarsson, Petri Savolainen

Foto: Niklas Thornblad

egna eller de intervjuades och

N VA

EM ÆRK

Tryksag 5041-0806

www.ff.se

info@ff.se

E T

52

Mattias tar sig fram med ett unikt tjänstefordon – en soldriven cykel.

Jag är jobbonär!

S

nn INNEHÅLL


” Uppåt för restaurangnäringen efter en riktigt tuff period under pandeFOTO: ADOBE STOCK min.

Rejält uppåt för restauranger

n I takt med att pandemin har klingat av och blivit något vi förväntas leva med, så har restaurangbranschen återhämtat sig ordentligt. Under det fjärde kvartalet 2021 ökade försäljningen i restaurangbranschen med 55 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, visar senaste restaurangindex. – De utvecklingstal vi ser nu visar på en återhämtning i restaurangbranschen från de historiskt låga nivåerna under pandemins första år. Den totala försäljningen i branschen under helåret 2021 var dock fortfarande lägre än 2019, säger Jonas Rutberg, statistiker på SCB.

Dyr lax på årets påskbord n Lax på påskbordet är lika givet som julskinka till julen. Men den lilla firren stack ordentligt i pris under årets första månader. – I januari i år var prishöjningen på lax den högsta sedan maj 2018, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB. Den rökta och gravade laxen har blivit drygt åtta procent dyrare sedan påsken 2021, visar SCB:s Konsumentprisindex. Just inför högtiderna brukar dock priserna sänkas och laxen används som lockvara.

nn UPPSNAPPAT

Företagen och hushållen har en större räntekänslighet än vad de förmodligen någonsin har haft. Riksbankschefen Stefan Ingves om räntehöjningar och det nya läget i svensk ekonomi i och med den snabba inflationsuppgången. Källa: Dagens Industri

Dags att söka korttidsstöd n För den som vill ansöka om ordinarie stöd för korttidsarbete går det att göra från och med den 1 april hos Skatteverket och går att söka retroaktivt från och med 1 december 2021. Karensregeln försvinner för företag som blivit godkända för det tillfälliga stödet under 2020.

FOTO: ADOBE STOCK

2021 ett rekordår för startups n Hela 7,8 miljarder euro investerades i svenska teknikbolag, en dubblering jämfört med året innan. Det går kort sagt bra för snabbväxande impactbolag, det visar en ny rapport baserad på data från Sweden Tech Ecosystem. Källa: Tillväxtverket

FOTO: ADOBE STOCK

www.ff.se

info@ff.se

FOTO: ADOBE STOCK

Påverkad handel i skuggan av kriget n Det pågående kriget i Ukraina påverkar stora delar av världen på olika sätt. Ekonomiskt är Ukraina en mindre handelspartner för Sverige och stod 2021 för 0,3 procent av Sveriges totala export och 0,1 procent av totalimporten. Vi köpte varor för en miljard, bland annat golvskivor, möbler och madrasser. Ryssland hör till Sveriges 30 största handelspartners. Vår handel med Ryssland motsvarade 1,4 procent av den totala exporten och 1,2 procent av importen av varor, såsom oljeprodukter, gödselmedel och uran. Bland exportvarorna ses bland annat läkemedel, telekomutrustning, bilar och lastbilar. Källa: SCB

70% Så mycket dyrare har bensinen blivit under 2020-talet. ”Priserna på drivmedel har stigit extremt mycket senaste året och har varit den största bidragande faktorn till att inflationen nu är den högsta på nästan 30 år”, säger John Eliasson, statistiker på SCB.

3


3

nn NÄRINGSPOLITIK

insatser för jobben

Kriget i Ukraina överskuggar allt. Trots det så behöver vi i Sverige fundera över fler saker än försvar. Vi har fortfarande 435 000 arbetslösa och till det ska läggas de 76 000 flyktingar från Ukraina som Migrationsverket räknar med fram till juni. Med andra ord saknar ungefär en halv miljon människor arbete. Därför är det viktigt att de styrande även ägnar sig åt frågan hur jobb ska skapas för alla dessa människor.

D

et är slående hur inget av partierna har någon tydlig plan för hur jobb ska skapas och hur arbetslösheten ska tryckas ner. Vid tidigare val har detta varit en viktig valfråga, men efter att regeringen valde att sluta tala om arbetslösheten i Sverige, 7,9 procent, som är bland de högsta i EU till att istället mäta ”sysselsättningsgrad”, 67,9 procent, där Sverige placerar sig på topp 5 i EU, så har jobben inte hamnat i samma fokus längre. Jämför med Stefan Löfvens ord inför valet 2014 ”mät mig på job-

4

ben” sa han och lovade att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. När det inte lyckades så valde regeringen att byta mätmetod, från arbetslöshet till sysselsättning. Och nu har Sverige många arbetslösa men som ändå har något att sysselsätta sig med.

Dock ger Sysselsättningsåtgär-

der inga skatteintäkter vilket riktiga jobb gör. Skatteintäkter som vi behöver för alla de satsningar på försvar, polis, infrastruktur, energi, skola och vård som vi alla önskar och kräver. Riktiga jobb behövs för att vår gemensamma välfärd

www.ff.se

ska kunna utvecklas och bli bättre, det kan inte ske genom att ”enbart” skapa sysselsättning för att hålla ner statistiken.

Enligt statistik från SCB så har

4 av 5 nya jobb skapats i små och medelstora företag de senaste 25 åren. Där måste med andra ord stimulanser ske för att skapa de 2–300 000 jobb som ska till för att placera Sverige bland de bästa länderna i EU vad det gäller arbetslöshet. Potentialen i drygt 1 miljon företag är enorm. Om bara var femte företag kan anställa en person så är uppgiften löst. Då

info@ff.se

har vi sänkt arbetslösheten från en halv miljon till 300 000, från 8–9 till 5 procent. Med det också skatteintäkter till kommunerna på omkring 18 miljarder. Det skulle innebära ytterligare drygt 100 tjänster, lärare eller vårdpersonal per kommun.

Företagarförbundet föreslår in-

för valet tre tydliga insatser för att skapa jobb i småföretagen. Insatser som företagen frågat efter och som de säger kommer att bidra till att de kan anställa fler.


nn NÄRINGSLIV

1

TILLVÄXTJOBB. En modern lärlingsutbildning där den anställde kan kompetensutveckla sig på plats i företaget under de första året/åren. Företagen kan anställa på deltid och individen får hjälp med att lyfta sin kompetens för att successivt kvalificera sig för en heltidsanställning. Enligt en undersökning av Företagarförbundet skulle 49 procent av småföretagen anställa om det fanns möjlighet att kompetensutveckla på deltid.

2

MIKROLÅN. Småföretag kräver ofta små insatser för att kunna ta ett steg till. Ett mikrolån för att klara av en mindre investering eller för att våga ta det första steget och anställa sin första medarbetare. Vi föreslår att CSN ska erbjuda småföretagen ett motsvarande CSN-lån, det vill säga ett lån med lägsta räntan och lång återbetalningstid. CSN –lån är en investering i kunskap för samhället och kan på samma sätt vara en investering i utveckling av jobbskapande småföretag.

3

SLOPAD ARBETSGIVARAVGIFT. Helt slopad arbetsgivaravgift för företag som anställer personer som varit arbetslösa i minst sex månader. Inget krångel med sänkt arbetsgivaravgift till en annan nivå eller olika ålderskrav. Enkelhet och tydlighet. Företag med upp till tio anställda kan anställa en arbetslös med slopad arbetsgivaravgift under ett år. En skatterabatt från stat som direkt ger skattekronor till kommunerna. Som ger arbetslösa jobb och som utvecklar samhället genom fler och växande småföretag. Att anställa och växa är ett risktagande, jag ser inte att det risktagandet kommer att ske i den offentliga verksamheten och därmed kommer inga jobb att skapas där. De tusen största industriföretagen med cirka en miljon anställda kommer inte att ha möjlighet att nyrekrytera flera hundra tusen. Jobbskapandet är hänvisat till de små och medelstora företagen.

www.ff.se

info@ff.se

Text: Mathias Rebane Näringspolitisk talesperson Företagarförbundet mattias.rebane@ff.se

5


nn TRYGGHET

Med avsättningar för tjänstepension kan företagare med tiden bygga upp ett stort pensionskapital. Sparandet kan också innehålla flera andra trygga delar.

Experten om pension och långsiktigt sparande:

”Många företagare är kraftigt underförsäkrade

D

e flesta svenskar har tjänstepension.Den betalas av arbetsgivaren, antingen genom ett kollektivavtal eller genom en individuell överenskommelse. Företagare omfattas inte automatiskt av tjänstepension, utan måste själva se till att starta ett sådant sparande. – Som företagare ska man inte behöva ha det sämre än man hade haft som anställd. Ändå är många företagare kraftigt underförsäkrade. Det kan bero på att de inte tänker på att de går miste om förmånen med tjänstepension när de är egna företagare. Det kan också vara så att de är försiktiga med kostnader i sin verksamhet, eller kompenserar genom att lyfta utdelning från bolaget, säger Anders Klang, pensionsoch försäkringsrådgivare på Handelsbanken. Anders Klang menar att det nu förmodligen är viktigare än någonsin att planera sin pensi-

6

on och sitt långsiktiga sparande. – Vi börjar jobba senare och senare i livet, samtidigt som vi lever längre, säger han. Det gör att vi behöver ett kassaflöde högre upp i åldern än tidigare. Pensionssystemet brukar ofta liknas vid en pyramid bestående av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. – De som idag får pension har en stor del av pensionen som allmän pension. Personer som är födda under andra halvan av 1900-talet och på 2000-talet kommer att få betydligt större del av sin pension från tjänstepension och privatsparande. Därför är det viktigt att inte glömma tjänstepensionen när man driver eget.

För tjänstepensioner i kollek-

tivavtal avsätts ofta 4,5 procent på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent däröver. 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar 44 375 kronor.

www.ff.se

– Ur avdragssynpunkt säger huvudregeln att företaget får avsätta maximalt 35 procent på lön inklusive förmåner innevarande eller föregående år, säger Anders. Avsättningen får dock maximalt vara 10 prisbasbelopp, det vill säga 483 000 kronor. Vill man avsätta mer än så kan man göra en beräkning enligt kompletteringsregeln, som innebär att man kan köpa ikapp ej tidigare tryggad pension.

En bra tjänstepension består in-

te bara av sparande. Den kan också innehålla andra viktiga delar som ger ökad trygghet för den som driver eget företag. – Tjänstepensionen kan bestå av de fyra byggstenarna ålderspension, sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring och familjepension, säger Anders. Ålderspensionen är själva sparandet. Hos Handelsbanken kan man välja bland 80 olika fonder och ha upp till tio fonder samtidigt. Dessa kan bytas

info@ff.se

utan kostnad inom försäkringen. Historiskt har fonder med bred spridning och låg avgift gett ett mycket bra utfall.

Sjukförsäkringen är ett försäk-

ringsskydd med 30 eller 90 dagars karens innan utbetalning sker. Försäkringen betalas ovanpå utbetalningen från Försäkringskassan. – Som företagare kan man försäkra sig för en högre sjukpenning än lönen. Detta eftersom företagare ofta inte lyfter marknadsmässig lön i förhållande till det arbete de lägger ner. Premiebefrielseförsäkring är ett skydd som försäkrar bort risken att företaget ska behöva betala tjänstepensionslösningen i händelse av sjukskrivning. – Premierna betalas istället in av försäkringen, säger Anders. Det sker fram tills man är frisk igen, alternativt fyller 65 år. Man kan dessutom lägga till familjepension, så att förmånstagarna får mer än värdet


nn ENTREPRENÖR

”Som företagar e ska man inte behöva ha det sä mre än man had e h af t som anst älld”

Anders Klang, Handelsbanken

www.ff.se

info@ff.se

7


nn TRYGGHET

av det uppsamlade kapitalet i försäkringen om man skulle avlida.

Pengarna i tjänstepensionen

kan man börja ta ut när man fyllt 55 år och man kan välja så kort utbetalningstid som 5 år. Ett vanligare val är utbetalningar under 15 års tid, med start vid 65 års ålder. För att visa hur stort kapital som med tiden kan byggas upp genom en tjänstepensionslösning har Anders skissat på ett par exempel. – Per och Karin är egna företagare. Båda är 35 år gamla, vill gå i pension vid 65 års ålder och tar ut en lön på 45 000 kro-

8

nor per månad. Per avsätter 10 procent till tjänstepension. Karin avsätter maximala 35 procent. Premie för sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring tillkommer.

I Pers och Karins tabeller här in-

till framgår vilka premier deras företag betalar in per månad. Det uppsamlade kapitalet efter 30 år visas också, med 5 procents respektive 7 procents genomsnittlig årsavkastning för både Pers och Karins sparande. – Slutligen visar tabellerna hur stort belopp som kommer att betalas ut per månad under samtliga 15 år av utbetalningstiden, säger Anders. Här ser vi

www.ff.se

Exempel

n Per sätter av 10 procent av lönen till sin tjänstepension. n Pers uppsamlade kapital samt utbetalningen per månad för varje år som tjänstepensionen betalas ut, med 5 procent respektive 7 procent genomsnittlig avkastning per år.

n Karin sätter av maximala 35 procent till sin tjänstepension. Karins uppsamlade kapital samt utbetalningen per månad för varje år som tjänstepensionen betalas ut, med 5 procent respektive 7 procent genomsnittlig avkastning per år.

exempelvis att Per, om han når 5 procent förräntning per år, kommer att få 17 933 kronor per månad under det första året som tjänstepensionen betalas ut. Under det sista året, som 79-åring, får Per 34 227 kronor varje månad. Om Karin, som sätter av maximala 35 procent, skulle nå 7 procents avkastning per år är hennes motsvarande belopp 86 325 kronor per månad som 65-åring och hela 221 038 kronor per månad som 79-åring.

Text: Stefan Hedner Foto: Adobestock

info@ff.se


Ditt smarta

medlemskort med alla förmåner på plats i telefonen.

Kära medlem! Sedan en tid erbjuder Företagarförbundet alla medlemmar ert digitala medlemskort, som en app i er smartphone. Med kortet/appen har ni direkt tillgång till våra partners fina erbjudanden och kan spara tiotusentals kronor varje år på några av sveriges bästa förmåner. Du får alla nyheter direkt i appen och har alltid våra experter i rådgivningspanelen nära till hands. PS. Missa inte att vi erbjuder en av Sveriges förmånligaste sjukvårdsförsäkring - en värdefull trygghet om olyckan skulle vara framme Mats Assarsson, ordförande

l l l l l

Aktuella medlemsförmåner Rådgivning direkt via appen Nyheter om företagande Medlemskort för att utnyttja dina förmåner Medlemsundersökningar

Du hittar den i App Store eller Google Play. Sök på Företagarförbundet. Logga in med din mailadress, eller ditt organisationsnummer.

www.ff.se

info@ff.se

9


nn TRYGGHET

Avsaknad av tjänstepension kan bli obehaglig överraskning

A

ndelen mindre företag som saknar avsättningar till tjänstepension blir allt fler och har ökat med 7,3 procentenheter på fem år. Detta trots att tjänstepensionen står för mellan 20 och 50 procent av den totala pensionen. Företag med kollektivavtal sätter av till avtals-

10

pension enligt avtalet medan företag utan kollektivavtal behöver handla upp tjänstepension privat för sig själv och sina anställda. Det faktum att många småföretag saknar kollektivavtal kan alltså bidra till att färre gör avsättningar till tjänstepensionen. – För den som drömmer om ett liv som pensionär med eko-

www.ff.se

nomiskt utrymme att göra det man vill är tjänstepensionen den viktigaste löneförmånen då den kan står för närmare hälften av den sammanlagda pensionen. Vi blir allt äldre och det allmänna pensionssystemet lägger mer ansvar på den enskilde svensken. Därför är det mycket olyckligt att vi ser att andelen mindre företag

info@ff.se

saknar avsättning till tjänstepension blir allt fler, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Företagare kan få avdrag med

35 procent av den anställdes lön, för att göra avsättningar till tjänstepension. Småföretagare som har en lön på 36 000 kronor måste spara ungefär


nn TRYGGHET

Fler småföretagare planerar att gå i pension innan 65

Jörgen Kennemar

behöver sätta undan nästan 3 000 kronor.

Trifa Chirehs råd till företagare

Trifa Chireh, pensionsekonom.

2 000 kronor per månad för att kompensera för utebliven tjänstepension. Den som tjänar 46 000 kronor i månaden

är att ta ut så mycket lön som möjligt, helst minst upp till brytpunkten för statlig skatt på ca 44 000 kronor. Det är viktigt eftersom både allmän pension och allmän sjukförsäkring baseras på den lön du tar ut och skattar för. – Spara mellan 4,5 och 6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande. Då har du lagt en bra grund som liknar en vanlig anställds situation med tjänstepension via arbetsgiva-

ren. Om du inte vet hur mycket du kommer att tjäna under året kan du vänta till december med att göra insättningen. Se också till att ha ett bra försäkringsskydd i form av en sjukförsäkring som ersätter utebliven inkomst vid långtidssjukskrivning. Det kan vara avgörande för dig eller din familj om du inte kan jobba på grund av sjukdom under en längre period, säger hon.

Text: Annika Wihlborg Foto: Länsförsäkringar

n Hälften av småföretagarna planerar att gå i pension innan 65 års ålder, enligt en undersökning från Swedbank. Det är en ökning med 13 procent jämfört med för fyra år sedan. Enligt Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, kan coronapandemin, som gått hårt åt många företagare, ha påverkat statistiken. Även skattetekniska skäl kan spela in. De som väljer att ta ut pension före 65 år och fortsätter arbeta kan ta ut en mindre lön ur företaget och ha mer pengar kvar för löneuttag från och med det år de fyller 66 år. Fördelen är att företagaren då betalar lägre egenavgifter, endast ålderspensionsavgiften, samtidigt som jobbskatteavdraget höjs. Att gå i pension före 65 års ålder innebär dock att den allmänna pensionen blir lägre eftersom avsättningarna till den minskar. Jörgen Kennemar påpekar därför vikten av att noga kolla upp hur den framtida pensionen påverkas för den som väljer att sluta jobba innan 65.

: TO

FO

www.ff.se

info@ff.se

AD

E OB

OC ST

K

11


Medlems förmåner! ! e r a g a t e r ö f å m s för alla Alla medlemmar har tillgång till fina förmåner som kan spara mycket pengar för dig som småföretagare. Testa några av nedanstående. Bara att sikta med mobilen och registrera dig som medlemskund på partnerns sajt. Enkelt och smart.

På hela Swedols sortiment både på webben och i butiken! Gäller ej blåa priser/storköpspriser i katalogen, kampanjpriser eller produkter i Nima-katalogen.

ri Medlemmar ksrpaperra år snitt 6200 skapet* på medlem Kanske marknadens bästa fraktavtal! …för små och medelstora företag.

Avtalet omfattar inrikes och utrikestransporter, både paket och pallsändningar. Du som avtalskund får tillgång till service och bra priser från några av de största transportörerna i världen – DHL, TNT och Fedex

Opel Combo upp till 26% rabatt Gäller Opel Combo eller Combo-e Opel Vivaro eller Vivaro-e samt Movano 25 procents rabatt

på alla dina obetalda fakturor Vi hjälper dig effektivt att få betalt för dina fakturor. Prova oss! Vill du slippa fakturahanteringen helt? Teckna fakturaserviceavtal 14,90kr/fakt

Enligt en undersökning bland medlemmarna i februari 2021 så sparar de som använder förmånerna i genomsnitt 6.200kr på att utnyttja förmånerna. Med vårt nya fraktavtal har de som skickar mycket angett att de sparar över 100.000kr!

CRM för offentliga affärer

Kolla dina kollegors offentliga affärer, checklista - hur genomför jag ett anbud?, Offentliga affärer för ”dummies”

Ditt smarta medlemskort som app med alla förmåner på plats i telefonen. Du hittar den i App Store eller Google Play. Sök på Företagarförbundet. Logga in med din mailadress, eller ditt organisationsnummer.

12

Gratis inkasso!

www.ff.se

35% rabatt

...på berättigat katalogsortiment. - Aktuella priser finns på officedepot.se - Nettoprislista på frekventa kontorsvaror. - Fraktfria leveranser oavsett ordervärde på lagersortiment. - 30 dagar netto, inga övriga kostnader

Medlemsförmåner återkommande medlemmar 2022 V4

15% rabatt

info@ff.se


nn TRYGGHET

SMÅA gav Ulf chansen att göra comeback – som företagare Företagaren Ulf Elgehed har varit medlem i SMÅA sedan 1986. Det är ett beslut som han inte har ångrat. När pandemin slog till hade Ulf inget annat val än att sätta sitt företag i konkurs. SMÅA klev in och efter en tid med ersättning från a-kassan kunde han ta sig an företagarrollen igen. Ulf Elgehed är egenföretagare sedan 40 år tillbaka, främst verksam inom reklam och marknadsföring. Han beskriver sig själv som en sann entreprenör i balans med familj och fritid. – Jag ser för det mesta positivt på livet och umgås gärna i kreativa miljöer där fysiska möten är en viktig del, berättar han.

Under de senaste åren har Ulf

agerat som konsult/projektledare inom företagsetableringar parallellt med att vara handledare för universitetsstudenter. – Det bästa med att vara egenföretagare är att man får använda sin kreativitet i medoch motgång. Att bygga relationer, bygga bredare kunskap likt en allkonstnär att även anpassa sina kunskaper efter ändrade regler och förutsättningar, säger Ulf. Oavsett hur driven och framgångsrik en företagare är går

D et betyder väldigt mycket för mig att jag kunnat komma tillbaka som företagare. det inte att förbereda sig för konsekvenserna orsakade av en pandemi. Ulf hade inget annat val än att sätta sitt bolag i konkurs och anmäla sig som arbetssökande. – Så hårt som pandemin slog hade man inte kunnat föreställa sig. Jag är glad över att jag snabbt tog beslutet att lägga ner företaget och att jag kunde få ersättning från a-kassan. Det innebar en stor trygghet för mig och min familj, säger han.

www.ff.se

Ulf, som har lång erfarenhet som företagare i både medoch motgång, delar gärna med sig av sin kunskap till andra företagare. – Redan från start bör man skaffa sig goda erfarna mentorer från olika branscher. Var lyhörd och ödmjuk, se till att omge dig med rätt människor och skaffa ett stort kontaktnät.

En annan del som Ulf vill lyfta

fram är ett medlemskap i a-kassan. Ulf berättar att han fick höra talas om SMÅA, a-kassan för företagare, i början på 80-talet genom äldre företagare. Några år senare valde han att gå med. – För att känna trygghet är det viktigt att vara rätt försäkrad både i sitt företag och privat. Att driva företag går upp och ner och vi är mer känsliga

info@ff.se

Ulf Elgehed n Ålder: 62 år n Bor: Växjö n Familj: Gift, 2 barn och 2 barnbarn n Företag/bransch: Grafiska branschen n Arbetar som: Projektledare inom reklam samt etableringar för bygg, mark, exploatering n Medlem i SMÅA sedan: 1986

för yttre påverkan, därför är rätt försäkring viktigt. A-kassan innebär en låg månadskostnad men ger en bra försäkring om det inte går som du har tänkt dig. Du kan även intyga en inkomst för hyresvärdar, banker med flera, säger Ulf Elgehed.

13


nn ENTREPRENÖREN

Per H Börjesson, 67, är en av Sveriges alla jobbonärer, det vill säga pensionärer som fortsätter att jobba. För honom har det varit helt otänkbart att trappa ner och lämna yrkeslivet. ”Jag jobbar alltid, men är alltid ledig. Detta eftersom det jag sysslar med också är mitt stora intresse”, säger han.

Investerarproffs kör på som jobbonär

H

emma står resväskorna packade och om några dagar bär det av till de italienska alperna, där det blir några dagars skidåkning. Resan bokades långt innan den ryska invasionen av Ukraina, och eftersom det var försent att avboka valde familjen att fullfölja planerna. Att kunna sticka iväg några dagar så här är en av de stora fördelarna som pensionär, företaget rullar på som vanligt eftersom mycket av ansvaret delegerats till kunniga medarbetare. Och skulle det vara något akut av mer övergripande karaktär som dyker upp är han inte längre bort än ett telefonsamtal. – Vår verksamhet är utpräglat långsiktig, så jag tror inte

14

att jag kommer att bli störd i skidbacken. Och skulle det ändå hända gör det inget, jag tycker att det vi sysslar med är så stimulerande så det skulle inte störa om någon ringde, säger han och tillägger att han aldrig haft några planer att trappa ner och ägna dagarna åt att till exempel spela golf eller gå långpromenader.

Som 67 år fyllda konstaterar

han att han fortfarande har en hel del kvar att ge, och när han jämför sig med internationella storheter som Joe Biden som fyller 80 och Warren Buffet som blir 92 är han själv rena ungdomen. – Visst kommer krämporna med åren, jag har bland annat förlorat hörseln på ena örat. Men min plan är att köra på så

www.ff.se

länge jag orkar. Jag tror att det är viktigt att hålla igång hjärnan med meningsfulla sysselsättningar, och för min del handlar det främst om att skapa värden för alla dem som äger aktier i Spiltan. Samtidigt medger han att det gäller att ta sig tid att göra andra saker än att bara ägna sig åt företaget, och det är något som han också insett när han tagit del av andra företagares erfarenheter av sin pensionering.

För dem som bara haft företaget

som sitt enda intresse blev det ofta en chockartad upplevelse den dagen de sålde sitt livsverk. Plötsligt slutade telefonerna att ringa och dagarna blev oändligt långa när de inte visste vad de skulle fylla dem med.

info@ff.se

– Många sitter med en stor påse pengar som de fått när de sålde sitt företag, men vad har man för nytta av pengar om man inte kan använda dem till något som man själv upplever som meningsfullt? En del kanske försöker sig på aktieplaceringar för första gången i sitt liv, utan att ha några större kunskaper. Ibland går det bra, men det finns många exempel på motsatsen, säger han och tillägger att även om all historik visar att börsen stiger på lång sikt visar samma historik att på kort sikt är det fullständigt omöjligt att tajma marknaden.

Per H Börjesson menar att det

bästa som fungerar för honom själv är att fortsätta som innan, att jobba men samtidigt se till


nn FÖRETAGSAMT

Personligt

Namn: Per Håkan Börjesson Ålder: 67 år Familj: Fru och tre barn Gör: Grundare, vd och huvudägare i Investment AB Spiltan

www.ff.se

info@ff.se

15


nn ENTREPRENÖREN

Det papperslösa kontoret är inget för Per H Börjesson. FOTO: RICKARD KILSTRÖM

Min plan är att köra på så länge jag orkar. Jag tror att det är viktigt att hålla igång hjärnan med meningsfulla sysselsättningar. att ta sig tid till familjen. – Det finns dessutom ekonomiska incitament till att vara pensionär och driva företag. När du tar ut pension kan du även minska dina löneuttag, och då bygger du upp värdet i företaget som kommer antingen dig eller dina efterlevande tillgodo. Men under de yrkes-

16

Intresset för Spiltanaktien har varit stort sedan noteringen. FOTO: KNUT CAPRA PEDERSEN

verksamma åren tycker jag att det är en vettig strategi att ta ut lön upp till gränsen för statlig skatt och därefter sätta av till tjänstepension. Välj en lösning med låga avgifter eftersom det är avgörande för hur mycket du i slutänden får ut. Som helhet tycker Per H Börjesson att det svenska pen-

www.ff.se

sionssystemet i sin nuvarande tappning är bra, även om regelverket är lite väl gammeldags.

För även om en företagare kan

jobba kvar hur länge han eller hon vill finns inte samma möjligheter för anställda. – Min hustru som jobbat in-

info@ff.se

om vården hade en kollega som grät när hon var tvungen att sluta vid 67, trots att hon gärna hade varit kvar längre. Det tycker jag är ett stelbent synsätt, för äldre personer har en stor erfarenhet och kompetens som de kan tillföra.

Text: Peter Fredriksson


nn ENTREPRENÖREN

www.ff.se

info@ff.se

17


nn NYTT FRÅN TIDNINGEN BALANS

Ägarna vill inte driva aktiebolaget vidare. Att sälja bolaget är inte aktuellt. Då är frivillig likvidation den naturliga vägen för att avveckla företaget. Processen tar vanligen minst sju till åtta månader, så det är bra att börja i god tid.

Likvidation – så går det till Syftet med likvidationen är att avveckla bolaget och omvandla tillgångarna till pengar för att betala bolagets skulder. Om det därefter finns pengar kvar ska de pengarna gå till aktieägarna. Detta är alltså ett mycket mer ordnat sätt att lägga ner bolaget på än konkurs. Vid en frivillig likvidation fattas beslutet av bolagsstämman. Beslutet ska anmälas till Bolagsverket.

Inför stämman ska styrelsen el-

ler aktieägaren skriva ett förslag till beslut om likvidation. Förslaget till beslut ska ge svar på en rad frågor: n Vilka är skälen för likvidation? n Från vilken dag är det tänkt att likvidationen ska gälla? n När är det tänkt att ett eventuellt överskott i bolaget ska skiftas ut till aktieägarna? n Hur stora är de tillgångar

18

som beräknas bli kvar till aktieägarna? n Vem föreslås bli likvidator?

om likvidation kan också tas upp på en extra bolagsstämma.

Bolagsstämman kan lämna för-

I så fall ska en rad handlingar

slag om vem som ska vara likvidator och Bolagsverket kan därefter säga ja eller nej till förslaget. Om stämman inte föreslår någon likvidator utser Bolagsverket en advokat till likvidator. Därefter fattar stämman beslut om likvidation. Om bolagsordningen inte anger något annat räcker det med enkel majoritet för att besluta om likvidation. Beslutet gäller direkt efter klubbslaget och är då oåterkalleligt. Men stämman kan också bestämma att beslutet ska gälla från ett senare datum, dock måste det vara under innevarande räkenskapsår. Man måste inte invänta en ordinarie stämma utan frågan

www.ff.se

bifogas till förslaget om likvidation: n Den senaste årsredovisningen. n Om bolaget har krav på revisor ska en kopia av den senaste revisionsberättelsen bifogas. n Viktiga händelser som har inträffat efter att årsredovisningen lämnades in ska tas upp i en redogörelse. n Dessutom ska en revisor yttra sig över styrelsens redogörelse, om aktiebolaget har krav på revisor. Processen med likvidation tar vanligen minst 7–8 månader. Bolagsverket tar en avgift på 1 100 för en likvidation.

Det allra viktigaste när ett bolag ska försättas i likvidation är

info@ff.se

att noga fundera på vem man vill ha som likvidator. Det säger Elin Gyllenqvist, rådgivare på Aspia i Sundsvall. Vi ställde några frågor till henne.

n Vad är det allra viktigaste att tänka på för ägarna inför en likvidation? – Fundera på vem man skulle kunna tänka sig som likvidator. Det är Bolagsverket som beslutar vem som ska vara likvidator, men om bolaget har revisor och inga påtagliga brister kan ägarna själva föreslå en person som likvidator. Det kan vara bolagets styrelseordförande eller vd. Men tänk på att likvidatorn ersätter hela styrelsen, vd och firmatecknare, så det bör vara någon som man har stort förtroende för. n Vilka är de vanligaste fallgroparna? – Att man underskattar tids-


nn NYTT FRÅN TIDNINGEN BALANS

Balans – FAR:s medlemstidning

Hos oss hittar du de senaste nyheterna, vassaste krönikorna och mest djuplodande fördjupningsartiklarna inom revision, redovisning, skatt, lön, rådgivning – och från andra branschaktuella områden.

Likvidatorn ska vara en person som man har stort förtroende för. Det säger Elin Gyllenqvist, rådgivare på Aspia i Sundsvall. FOTO: ASPIA

åtgången. I vissa fall kan en likvidation ta flera år. – Missa inte att om bolaget passerar ett bokslut ska årsredovisningen upprättas precis som vanligt.

n Är en likvidation något som de flesta ägare i små och medelstora företag klarar på egen hand? – Jag rekommenderar i de allra flesta fall att man tar hjälp. Jag har sett företagare som varit duktiga på både redovisning och ekonomi, samt haft få eller inga borgenärer, men som ändå missar viktiga delar i processen. n Vilka är fördelarna med att söka hjälp? – Det finns aktörer och advokater som jobbar heltid med likvidationer, och som har koll på alla fallgroparna! Tänk på att det också går att ta hjälp

med bitar av likvidationen. – Man kan vara likvidator själv, men ta professionell hjälp med beslutshandlingar och slutredovisningar. – Om det råder osämja mellan aktieägare eller bland styrelsemedlemmarna bör man ta hjälp av en oberoende advokat så att alla kan känna sig trygga med att det blir rätt.

n Något annat som bör framhållas i sammanhanget? – Om bolaget saknar revisor utser Bolagsverket en person som inte har ingått i aktiebolagets ledning eller som genom aktieinnehav har utövat ett bestämmande inflytande över aktiebolaget till likvidator. – Tänk också på att eventuell vinstutdelning ska vara beslutad innan man beslutar om att träda i likvidation.

Tvångslikvidation – en helt annan sak Bolagsverket kan besluta att ett aktiebolag ska gå i likvidation om: n Aktiebolaget inte anmält en behörig styrelse till Bolagsverket n Aktiebolaget varit skyldigt att anmäla en särskild delgivningsmottagare till Bolagsverket men inte gjort det n Ett publikt aktiebolag inte anmält en verkställande direktör till Bolagsverket n Aktiebolaget har krav på revisor och någon sådan inte anmälts till Bolagsverket n Aktiebolagets årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelse inte har kommit in till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång n Aktiebolaget är skyldigt att lämna en koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket, men inte har gjort det inom elva månader från räkenskapsårets utgång.

Allmän domstol kan besluta att

ett aktiebolag ska gå i likvidation bland annat om: n Aktiebolagets egna kapital underskrider hälften av det registrerade aktiekapitalet. Då riskerar flera personer att bli personligen ansvariga för aktiebolagets skulder. Det gäller: Styrelsen, VD och aktieägarna. Det gäller om de har handlat för aktiebolagets räkning med vetskap om styrelsens underlåtenhet att bland annat ansöka om att aktiebolaget ska gå i likvidation hos tingsrätten.

Text: Björn Dickson

www.ff.se

n Aktiebolaget efter byte av redovisningsvaluta till svenska kronor inte har ett registrerat aktiekapital eller minimikapital på minst 25 000 kronor (privata bolag) eller 500 000 kronor (publika bolag) och bolaget inte inom sex månader har anmält den ökning av aktiekapitalet som krävs n Aktiebolaget har varit tvunget att minska aktiekapitalet under 25 000 kronor (privat bolag) eller 500 000 kronor (publikt bolag) efter att avyttring av egna aktier skett.

Ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om likvidation.

info@ff.se

KÄLLA: BOLAGSVERKET

ILLUSTRATION: ADOBESTOCK

19


nn PENSION

20

www.ff.se

info@ff.se


nn PENSION

Undersökningar visar att 6 av 10 företagare inte sparar till pensionen. Är du en av dem kan det löna sig att förstå hur hjärnan fungerar.

Därför vill hjärnan fly pensionsbeslut Även om världen har utvecklats enormt jämfört med när våra förfäder levde på savannen för tusentals år sedan, fungerar hjärnan fortfarande på samma sätt. Det gör att vi gärna skjuter upp beslut om sådant som vi vet är viktigt att ta tag i, men som lönar sig först i framtiden. Som pensionssparande. – Hjärnan väger 1,5 kg men står för 25 procent av vår energiförbrukning, säger Cristofer Andersson. Människans främsta drift är att överleva och för det krävs mat. Under många tusen år visste vi inte när vi skulle få mat nästa gång. Därför är hjärnan programmerad att hushålla med energin så länge som möjligt. När den ställs inför svåra beslut som kräver tankeverksamhet och tid, men som inte här och nu är livsavgörande, vill den skjuta på besluten.

Cristofer är gymnasielärare i

svenska och historia, samt intresserad av börsen och investeringar. Han har bland annat

skrivit böckerna ”Börspsykologi” och ”Mer börspsykologi”. Han är även medförfattare till nyligen utgivna ”Livet, börsen och allting”. – Mentala fallgropar lurar inte bara på börsen, utan också i många vardagliga situationer, säger han. Den som är medveten om hur hjärnan fungerar kan fatta bättre beslut.

Flockmentalitet är en annan

faktor som fortfarande spelar roll för oss. Särskilt när det gäller ämnen som vi inte vet så mycket om. – Under tusentals år var vi beroende av flocken för att överleva, säger Cristofer. Den som inte tillförde något riskerade att bli utstött, vilket förmodligen innebar en säker död. Därför drar vi oss fortfarande för att visa oss okunniga eller svaga, berätta om våra misstag eller be om hjälp. Parallellen till obefintligt pensionssparande är inte svår att dra. Men i vår moderna värld behöver vi inte kunna allt om tjänstepensionsavsätt-

www.ff.se

Hjärnan är programmerad att hushålla med energi och vill därför skjuta på svårare beslut, säger Cristofer Andersson.

Vi drar oss för att visa oss okunniga eller svaga, berätta om våra misstag eller be om hjälp.

ningar. Så länge vi vet vilka spratt hjärnan kan spela oss ska vi ändå våga ringa banken och be om råd. Vi riskerar inte att bli utstötta ur flocken, och eftersom vi numera alltid har nära till nästa mål mat har vi råd att låta hjärnan brottas med knepiga frågor. Det lönar sig på sikt. Uppge rabattkod BÖRSPSYKOLOGI i kassan på pugforlag.se så får du 10

Text: Stefan Hedner Foto: Adobestock

info@ff.se

procents rabatt på Cristofer Anderssons böcker.

21


nn PENSION HÅLLBARHET & PENSION

Gapet mellan mål och förväntningar på vår framtida pension är i många fall alarmerande stort. Många förväntar sig helt enkelt att få ut mer i pension än vad de faktiskt kommer att få. Förväntningarna på pensionens storlek minskar dock med stigande ålder.

Stor spricka mellan mål och förväntningar Alarmerande få tror på dräglig pension

E

nligt en rapport som Novus tagit fram tillsammans med Söderberg & Partners har över hälften av alla svenskar som mål att få mer än 71 procent av sin lön i pension, men det är bara 17 procent som faktiskt tror att de kommer att lyckas uppnå det, enligt rapporten ”Pensionssprickan”. Enligt rapporten förväntar sig 22 procent av de tillfrågade männen att få en pension motsvarande minst 71 procent av deras slutlön. Motsvarande siffra för kvinnorna är endast 12 procent. På frågan om hur mycket man sparar till sin pension privat varje månad uppger 13 procent av männen att de sparar mer än 5 000 kronor i månaden. Motsvarande andel bland kvinnorna är 7 procent. Rapporten visar också på en tydlig korrelation mellan ålder och nivå på den förväntade pensionen. Förväntningarna på pensionen sjunker i takt med stigande ålder. Ju äldre åldersgrupp, desto lägre andel förväntar sig en pension på minst 81 procent. – Alla borde sätta ett eget pensionsmål och

22

sedan jämföra det med en prognos över hur mycket man kan vänta sig att få. När du vet hur stor skillnaden är mellan målet och prognosen kan du börja planera för hur mycket du själv behöver spara för att täcka upp och nå målet. Saknar du tjänstepension i din anställning, driver eget företag eller arbetar deltid är det extra viktigt att du sparar privat till din pension, säger Marielle Ramel, pensionsrådgivare på Söderberg & Partners. Diskrepansen mellan mål och förväntningar antyder ett visst missnöje hos befolkningen inför deras pensionssituation, men också en viss uppgivenhet inför deras möjligheter att själva påverka situationen. –Mer av den allmänna debatten kring pensionsfrågor behöver belysa vikten av det privata pensionssparandet och vilken skillnad det kan göra för individernas möjligheter att nå sina mål för sin pension, säger Marielle Ramel.

Text: Annika Wihlborg Foto: Adobestock

www.ff.se

info@ff.se


nn HÅLLBARHETn&n PENSION

www.ff.se

info@ff.se

23


nn PENSION

Nycklarna

arklund Bertil M er: 76 år.

. Åld a barnbarn rn och ått a llb a e i r tr o , run Åsa h profess Familj: F läkare oc rsitet. e m iv so n t U a s b r job teborg r, Yrke: Ha älsa på Gö va böcke och folkh ed att skri in ic m t d e ra e m in b män m o k , . rtfarande h föreläsa mmans Forskar fo odcast oc gre” tillsa n lä spela in p u d r e v le å a namn ”S m n m odcaste n med sa p e d k e o b M : – ll y Aktue n Asterb alisten Lin vid jul. äppmed journ kommer Åtgärd” sl tom Råd m y ku ”S sj k r o fö utb en bas ertils deb s vänts som p n ti a Övrigt: B r 0 ”1 te x n e vars te iden. Bok u g rd . tes 1980, å 15 V om 20 rna i 1177 r längre” k skötersko h lev 10 å c k. o rå re sp tt ä 2 ll 2 – må b versatts ti Den har ö

24

www.ff.se

Forskningen visar att det är livsstilen som till 75 procent avgör hur länge man lever – det är alltså du själv som bestämmer hur du vill och inte vill åldras. Bertil Marklund – professor i allmänmedicin och folkhälsa – ger dig tio viktiga tips att tänka på. • Rör på dig – försök att föra in promenader i vardagen, ta trapporna istället för hissen och städa hemmet. Forskning visar att det räcker med 4 400 steg per dag för att leva längre. – Cirka 30 minuter per dag och fem dagar i veckan är det bra att få upp pulsen i någon form av träning – kan vara en rask promenad, jogga, spela padel eller något annat. Positivt för kroppen är även att

info@ff.se

bygga muskler på ett gym ett par gånger i veckan eller om du har vikter hemma. • Sola 15 minuter per dag – det ger enormt med D-vitamin. På vinterhalvåret går det bra att ta en 10 mikrogram D-vitamintablett om dagen i stället. • En optimistisk person lever längre än en pessimist. – Forskningen visar att positiva människor som hellre letar lösningar än ser problem i snitt lever sju år längre. Den ständigt negativa inställningen skapar en inre stress och frustration som leder till inflammationer. Något som tär på både kroppen och immunförsvaret. • Försök att vara lite lagom tjock. Tänk på hur du äter, vad du äter och när du äter. En period av tolv timmars fasta varje dygn (helst 19 till 07) är po-


nn PENSION

till ett längre liv sitivt för de som vill må bra och gå ner i vikt. • Ta bara en portion, ät långsamt så du känner när mättnadshormonet slår till (efter cirka 20 minuter) och bli inte mer än två tredjedels mätt. Ät helst 500 gram frukt och grönsaker per dag, samt gärna avokado, olivolja och naturella nötter – som innehåller bra fetter och näringsämnen. *Begränsa intaget av godis, läsk och vitt bröd eftersom det är inflammationsframkallande och lägger sig direkt på buken. Räcker om du håller dig till helgen. • Drick tre–fyra koppar kaffe per dag och ett till två glas

rödvin då och då, men högst tio glas i veckan. – För att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, alzheimer/demens och diabetes är just tre– fyra koppar bryggkaffe allra bäst. När det gäller rödvin tänker jag förstås inte övertala en nykterist att dricka. Men det innehåller också mycket antioxidanter som kan ta bort inflammationer i kroppen, samt minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. • Dra ner på det farliga stillasittandet – rör på dig efter 30 till 45 minuter. – Enligt en färsk rapport är stillasittandet lika illa för hälsan som att röka. För mycket av den varan kan förkorta livet upp till tio år.

• Sov sju–åtta timmar per natt – och ta gärna en tupplur på runt 15 minuter på dagen. Framför allt efter ett tufft pass eller om du sovit dåligt på natten. Då rensas hjärnan från slaggprodukter. • De som har en god munhälsa lever sex år längre än de som har inflammerat tandkött. Tandborstning räcker inte, utan använd även tandtråd varje kväll. • Tänk på återhämtning, sänk axlarna, ta djupa andetag. Stressen ökar risken för en rad olika sjukdomar. Lär dig säga nej när det behövs och lägg in pauser i din vardag så mår du bättre och lever längre, tipsar Bertil Marklund.

Text: Joakim Löwing Illustration: Adobestock

www.ff.se

info@ff.se

”Enligt en färsk rapport är stillasittandet lika illa för hälsan som att röka. För mycket av den varan kan förkorta livet upp till tio år.”

25


nn PENSION

Fixa dig en bucketlist! Du har arbetat hårt som egenföretagare med långa dagar under ett långt arbetsliv. När livet byter skepnad och pensionärslivet börjar är plötsligt kalendern full med utrymme att göra spännande saker på. Fria Företagare tipsar om 10 saker som du kan sätta upp på din egen ”pensionärsbucketlist”.

Res

Satsa inte på EN drömresa utan på flera resor, det är många år som kan fyllas med spännande reseupplevelser.

Engagera dig i en förening

Erfarenheterna från företagandet är värdefulla i föreningslivet och dina insatser kommer att uppskattas stort av många nyvunna vänner.

Arbeta som volontär

Även här är företagare stora tillgångar med kunskaper som bidrar till värdefullt arbete som ger många behövande en bättre tillvaro.

Knäck extra som lärare

Anmäl dig som frivillig till skolan. Behovet av stödjande personer i skolorna är stort och umgänget med barnen och ungdomarna kommer att både trötta ut dig och ge dig ny energi.

Åk Göta kanal

En av de underbaraste resor man kan göra i Sverige och har du ännu inte gjort den så är det dags nu.

Skriv en bok

De flesta med ett långt yrkesliv bakom sig har underbara historier att berätta, och många vill inget hellre när de träffar nya människor än att just berätta dem. Ta chansen och skriv en bok med dina historier, det är enkelt idag att publicera själv genom egenutgivartjänster.

Tågluffa

Ta tåget genom Sverige och passa på att besöka platser i hela vårt vackra avlånga land. Har du inte sett norrsken ännu är det dags att styra kosan mot Norrland.

Odla eget

Få saker är så berikande som att så sina egna fröer, plantor och se dem växa. Oavsett om det slår ut som blommor eller om det kommer grönsaker eller frukter från din odling är tillfredsställelsen av detta skapande en ljuvlig hobby som många gånger kräver omsorgen och tiden som en pensionär har.

Bli jobbonär

Sluta inte helt att jobba utan erbjud dig att hjälpa unga företagare i deras verksamhet, det kan vara några timmar om dagen eller i veckan. Känslan av att kunna bidra och att vara behövd fyller kroppen med glädje och energi. Och trivs du inte så är det ju bara att lämna …

Lär dig ett instrument

Många företagare har inte hunnit med en så underbar sak som att spela musik. Är du en av dem så ta en musikkurs på något instrument. Du kommer att ha glädje av det under många år, och förhoppningsvis även glädja andra.

26

www.ff.se

info@ff.se


4 av 10 småföretagare saknar avsättning till tjänstepensionen Beräkningar från Länsförsäkringar visar att hela 4 av 10 företagare med uppemot 20 medarbetare saknar tjänstepensionsavsättningar till ägarna eller de anställda, vilket kan få stora konsekvenser längre fram i livet. Individer som saknar tjänstepension får nämligen betydligt lägre pension än genomsnittet. För de flesta står den allmänna pensionen för ungefär hälften av slutlönen den dagen man går i pension. Tjänstepensio-

nen är ett komplement till den allmänna pensionen och det privata pensionssparandet. När det blir dags att sluta arbeta kan det uppgå till hälften av den totala pensionen. Bland de enskilda firmorna är det hela 63,7 procent som inte gör tjänstepensionsavsättningar, bland handelsbolagen 52,2 procent och i aktiebolagen 31,4 procent. De mindre företagen i Stockholms och Skåne län är sämst i landet på att göra avsättningar till tjänstepension.

www.ff.se

Minskad ekonomisk trygghet –Eftersom tjänstepensionen innehåller viktiga skydd i form av sjukförsäkring och efterlevandeskydd riskerar många även ett betydligt sämre skydd vid långvarig sjukdom, olycksfall och dödsfall. Därför är det viktigt att företagare försöka skaffa sig hela bilden av vad avsaknad av tjänstepension kan betyda för framtiden. Att många företagare inte gör tjänstepensions-

info@ff.se

avsättningar kan vara ett resultat av att de inte har råd, tid att sätta sig in det eller känner till att de behöver ordna med den ekonomiska tryggheten för företagaren själv, för sin familj och för medarbetarna, säger Trifa Chireh pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Text: Annika Wihlborg Foto: Adobe Stock

27


nn PENSION

Gör dig redo för det I Sverige finns ingen fast pensionsålder men enligt de regler som gäller idag kan du tidigast börja ta ut din allmänna pension från och med den månad du fyller 62 år. Viktigt att tänka på är att eftersom den genomsnittliga livslängden i vårt land ökar – behöver de flesta jobba längre för att få ut samma nivå på pensionsinkomsten som den äldre generationen. Den 21 maj 1913 tog Sveriges riksdag ett beslut om att införa en allmän pensionsförsäkring som i stort omfattade hela befolkningen. Därmed blev Sverige den första nation i världen som införde en allmän pensionsförsäkring.

Den lagstadgade pensionsåldern sattes till 67

år – trots att medellivslängden bara var 56 år för män och 62 år för kvinnor. Med andra ord innebar det ju knappast någon större belastning på pensionssystemet – eftersom många inte blev så gamla så att de hann ta ut pensionen. En lagändring 1976 sänkte pensionsåldern till 65 år. Medellivslängden låg då på cirka 72 år för män och 78 år för kvinnor. Sedan den allmänna pensionen infördes har medellivslängden ökat medan den genomsnittliga pensionsåldern har varit i stort sett konstant. Något som innebär att den totala pensionssumman måste fördelas på fler år än tidigare, vilket ger en lägre pension per månad. Att många utbildar sig längre och kommer ut på arbetsmarknaden senare gör också att fler behöver jobba längre än till 65 år – som är åldern för grundskydden inom den allmänna pensionen och ålder för uttag av många tjänstepensioner.

Idag finns annars ingen fast pensionsålder i

vårt land. Men enligt de regler som gäller kan du tidigast börja ta ut din allmänna pension från och med den månad du fyller 62 år. Du

28

har rätt att arbeta fram till 68 års ålder, i vissa fall längre än så om du kommer överens om det med din arbetsgivare. Ju längre du väntar med att ta ut din pension, desto högre månadsbelopp får du. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension.

Efter att du har fyllt 66 år betalar du lägre skatt om du fortsätter att jobba. Detsamma gäller skatten på din pension. Du kan också arbeta samtidigt som du tar ut din pension. Den allmänna pensionen – det vill säga inkomstpension och premiepension – kan du ta ut till 25, 50, 75 eller 100 procent oavsett hur mycket du jobbar. I december 2021 fanns 2,3 miljoner personer med allmän pension. Dessa hade en genomsnittlig inkomst på någonstans mellan 20 000 och 25 000 kronor i månaden före skatt. Under 2022 får åtta av tio pensionärer en höjning av sin totala pension mellan 360 och 840 kronor per månad efter skatt.

Text: Joakim Löwing Foto: Adobestock

www.ff.se

info@ff.se


nn PENSION

ljuva livet

Pensionsålder i olika länder (2021) Män/kvinnor/folkpension Australien: 58 år/66 år 6 månader Belgien: 65 år Cypern: 65 år Danmark: 67 år/66 år 7 månader Estland: 64 år Finland 63 år 9 månader/68; 65 år Frankrike 66 år 7 månader Grekland 67 år Island 67 år Italien 67 år Japan 63 år /61; 65 år Kanada 65 år Kroatien 65 år/62 år 9 månader Lettland 64 år Litauen 64 år 2 månader/63 år 4 månader Malta 63 år Norge 62–75 år Polen 66 år 6 månader Portugal 66 år 6 månader Rumänien 65 år/61 år 9 månader Ryssland 61 år 6 månader/56 år 6 månader Schweiz 65 år/64 år Spanien 66 år Storbritannien 66 år Sverige 62–68 år Tjeckien 63 år 10 månader Tyskland 65 år 9 månader USA 66 år 2 månader Österrike 65 år/60 år

Medellivslängd i Sverige Män/kvi nnor 1970: 72,2/77,0 6 år 1980: 72,76/78 ,81 år 1990: 74,81/80 ,41 år 2000: 77,38/ 82,03 år 2010: 79,52/83 ,49 år 2020: 80,6/8 4,29 år

www.ff.se

info@ff.se

29


nn PENSION

Dags att sälja?

Så hittar du rätt köpare Intresset för att driva företag är stort, och det finns många som söker med ljus och lykta efter verksamheter att ta över. Men när programvaruföretaget Visma gjorde en stor undersökning visade det sig att fyra av tio små företag riskerar att läggas ner när ägaren går i pension, eftersom man inte hittar någon som vill ta över. En orsak kan vara att verksamheten i enmansföretag är så pass förknippad med en enda person. Om själva kärnverksamheten består av det kunnande och kompetens som finns i huvudet hos ägaren kan det vara svårt att överföra denna till en köpare. Förr skedde kompetensöverfö-

30

ringen genom att den som skulle ta över arbetade sida vid sida med ägaren i många år, inte sällan rörde det sig om något eller några av barnen som skulle gå i föräldrarnas fotspår.

Idag är rörligheten betydligt stör-

re på arbetsmarknaden och det blir alltmer sällsynt att små företag överlåts inom familjen. I de fall man hittar en köpare är det ofta en anställd som tar över eller någon konkurrent som passar på att stärka och utvidga sin egen verksamhet.

www.ff.se

Det här upplägget är ofta det bästa eftersom man inte bara har en personlig relation till den som ska ta över, de kan även branschen vilket gör det enklare vid prisförhandlingar eftersom den stora frågan brukar vara vad företaget egentligen är värt.

Det finns många olika modeller

där man till exempel kan titta på hur liknande företag som är till försäljning värderas, eller hur de framtida kassaflödena bedöms se ut. För äldre mogna företag med stabil utveckling kan man även utgå från aktuellt eget kapital samt beräknade överavkastningar de kommande åren.

info@ff.se

När det gäller överlåtelser inom familjen går man ofta istället på substansvärdet, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder. Men som i alla affärsförhandlingar finns det bara ett enda relevant pris. Och det är exakt det beloppet som köparen är villig att betala.

Text: Peter Fredriksson Foto: Adobestock


nn PENSION

Drömmer du om en snar exit som pensionär, då gäller det att ta tag i försäljningen i god tid. Det finns många som är intresserade av att driva företag. Den stora utmaningen är att matcha köpare och säljare.

Trixen som maxar värdet på företaget Ska du sälja? Tänk på att ordning och reda betalar sig. Och då handlar det inte bara om att det ska se rent och snyggt ut på företaget. Betydligt viktigare är att räkenskaperna är i ordning. En vettig strategi inför en försäljning är att försöka öka omsättningen år för år innan försäljningen. På så sätt blir det tydligt för en spekulant att företaget har en bra affärsidé och att det finns utrymme för framtida expansion. Försök även att öka lönsamheten genom att skala bort allt som drar med sig fler kostnader än intäkter. Som alltid är det vad som står på sista raden av resultaträkningen som betyder något. Inte sällan har många mindre företag flera olika verksamheter som kan-

www.ff.se

info@ff.se

ske inte har ett naturligt samband. Genom att dela upp dessa i olika bolag blir det enklare att utvärdera de olika rörelsegrenarna. En blivande köpare vill att själva övertagandet ska gå så smidigt som möjligt. Se därför till att det finns skrivna avtal med kunder och leverantörer som spekulanten kan ta del av. I mindre företag saknas det ofta sådana avtal, och det kan sänka värdet på ditt företag. Glöm inte att sälja in dig själv. Ofta finns det ett mervärde om du erbjuder dig att stanna kvar i företaget under en övergångsperiod, antingen som anställd eller som fristående konsult.

Text: Peter Fredriksson Foto: Adobestock

31


nn PENSION

Begriper du begreppen? Pensionsbegreppen är många och kan ibland vara svåra att skilja på. Här är en kort beskrivning av de vanligaste. Allmän pension

Den pension du har rätt till enligt lag, förutsatt att du har bott eller arbetat i Sverige. Den består av inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension, garantipension och tilläggspension. Den allmänna pensionen grundas på alla inkomster du betalat skatt för. Hit räknas även arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever.

Garantipension

Ett grundskydd i den allmänna pensionen, men tjänas inte in genom inkomst. Garantipensionen är till för dig som haft liten eller ingen inkomst under livet. Har du bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre.

Premiepension

Den del av den allmänna pensionen som du själv har möjlighet att påverka. Det gör du genom att bestämma vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras i. 2,5 procent av ditt pensionsunderlag går till premiepensionen. Är du född 1938–1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

Tilläggspension

Är du född mellan 1938 och 1953 får du en del av din allmänna pension som tilläggspension. Den delen beräknas enligt reglerna i det tidigare ATP-systemet.

Tjänstepension

Kan du få utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen. För de flesta svenskar grundas tjänstepensionen antingen på ett kollektivavtal eller på en individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Som egen företagare behöver du själv se till att du får tjänstepension, eller att du kompenserar dig på annat sätt.

Pensionsförsäkring

Ett sätt att spara enligt särskilda skatteregler. Betalas pensionsförsäkringen av arbetsgivaren kallas den tjänstepensionsförsäkring. Betalar du den själv är det en privat pensionsförsäkring. Om du skulle dö betalas pensionen ut till dina förmånstagare, om du har efterlevandeskydd.

32

www.ff.se

info@ff.se


nn PENSION Är pensionsbegreppen kluriga? Förstår du dem förstår du också hur pensionen är uppbyggd – och hur du själv kan påverka storleken på din framtida pension.

TEXT: STEFAN HEDNER FOTO: OLYA KOBRUSEVA/PEXELS

www.ff.se

info@ff.se

33


nn PENSION

Ditt smarta

medlemskort med alla förmåner på plats i telefonen.

Kära medlem! Sedan en tid erbjuder Företagarförbundet alla medlemmar ert digitala medlemskort, som en app i er smartphone. Med kortet/appen har ni direkt tillgång till våra partners fina erbjudanden och kan spara tiotusentals kronor varje år på några av sveriges bästa förmåner. Du får alla nyheter direkt i appen och har alltid våra experter i rådgivningspanelen nära till hands. PS. Missa inte att vi erbjuder en av Sveriges förmånligaste sjukvårdsförsäkring - en värdefull trygghet om olyckan skulle vara framme Mats Assarsson, ordförande

l l l l l

Aktuella medlemsförmåner Rådgivning direkt via appen Nyheter om företagande Medlemskort för att utnyttja dina förmåner Medlemsundersökningar

Du hittar den i App Store eller Google Play. Sök på Företagarförbundet. Logga in med din mailadress, eller ditt organisationsnummer.

34

www.ff.se

info@ff.se


nn PENSION n Vad passar bättre än att ta sig an en fisketur när det bjuds på lite mer fritid och egentid. Om du är trött på ditt gamla spö och vill satsa på något riktigt vasst så kanske det kan passa med det här unika enhandsflygspöet, Scott SC, framtaget i samarbete med den japanske mästaren på Splitcane-spön. Ett välbyggt cane-spö i absolut högsta kvalitet med snakeöglor, linförare med agatinlägg, rullfäste i nickelsilver med Amboyna Burlinlägg och nickelsilver-holkar. Men smakar det så kostar det. Pris från 39 000 kr, fishline.se

n Sugen på båt? En båt som är billig i drift och bättre för miljön? Varför inte slå till med en elbåt? Med en Elwood 550e HT – eldriven klassisk träbåt – får du allt det där och dessutom en snygg, traditionell design. Elmotorn kan färda båten i upp till 40 sjömil, om man nöjer sig med att puffa fram i fem knop. Med plats för åtta passagerare. Pris från: 199,000 euro

6

PRYLAR

till pensionen

n Ta chansen och upplev fantastiskt orörd natur, titta på vita, vackra isbjörnar i deras naturliga habitat. En resa till Svalbard bjuder på en riktig naturupplevelse bland valar, valrossar och sjöfåglar. Prisexempel från Myplanet: 12 dagar från 59 900 kronor

n Svårt att komma på vad du ska ägna dagarna åt? Det löser denna handbok för dig med glimten i ögat. Gratisnöjen, husmorstips, raggningsrepliker eller pensionärvitsar. Pris: 118 kr, adlibris.se

n Husbilen har verkligen fått sig ett rejält uppsving på senare tid med pandemi och andra oroligheter i världen. Och det har hänt en del på husbilsfronten. Eller vad sägs om den här snygga Adria Corall med takfönster och loungesittgrupp? En lyxig variant fullsmetad med utrustning. Pris: från 857 000 kr n När är det dags för pension? Med den här nedräkningsklockan får du stenkoll på hur lång tid innan hatten läggs på hyllan. Pris: 275 kr, granado.com

www.ff.se

info@ff.se

35


nn RÅDGIVNINGSPANELEN

Att komma till jobbet, starta datorn och mötas av en svart skärm eller ett meddelande från någon IT-skurk som begär en rejäl lösensumma för att låsa upp din dator är en mardröm för många företagare. Hoten från cyberrymden har ökat de senaste åren och i samband med Ukraina-kriget är många rädda för att attacker mot företag kommer att öka ytterligare. Därmed ökar behovet av kunskap om IT-säkerhet och vad man som företagare kan och bör göra för att skydda sin dator, sitt IT-system och den data som lagras i företaget.

Företagarförbundet erbjuder ny rådgivning

F

öretagarförbundet tar initiativ och förstärker vår rådgivning med expert på IT-säkerhet som du som medlem kan tala med för att få råd om hur du ska skydda ditt företag på bästa sätt. Vi ställde några frågor till rådgivaren Christoffer Söderlund som till vardags arbetar på C IT Consulting AB.

n Vad omfattar IT-säkerhet i din mening? – Det handlar om att hålla information säker, skyddad och tillgänglig när man vill. Det omfattar mer än säkerhetskopior av data. Även strömavbrott, stöld eller så enkla saker som att medarbetare spiller kaffe över sin dator bör man skapa rutiner och skydd emot.

36

n Men det som de flesta tänker på är ändå cyberintrång eller ”ransomware-attacker” när det kommer till IT-säkerhet eller? – Ja, det är nog det som skrämmer mest och det är de historierna som man hört talas om i medier och från andra företagare som råkat illa ut. n Vad är det vanligaste som småföretagare råkar ut för? – Just ransomware ser vi ökar för både stora och små företag. Där lösensumman kan vara allt från 50 000 kronor för ett litet företag till mångmiljonbelopp för stora företag. Det vanligaste är att angriparen skickar en bilaga eller försöker få användaren att klicka på en länk inuti ett mail som kan innehålla skadligt innehåll

www.ff.se

som i sin tur installerar ett virus eller motsvarande på din dator som krypterar och låser alla dina filer. Så var riktigt försiktig med okända bilagor eller länkar.

Var försiktig med användandet av bank-ID för att godkänna och signera saker du inte känner igen. info@ff.se

n Så vad gör man som liten företagare för att skydda sig? – Backup! En schemalagd rutin för backup av din data på din dator eller systemet är det enskilt viktigaste och bästa skyddet. n Ska den vara i molnet eller fysisk? – Det viktigaste är ATT du gör en backup. Molnet har som fördel att det är enkelt att skapa en backup och då blir det gjort. En fysisk regelbunden backup som man sparar på en hårddisk eller ett USB-minne


på annat ställe än där datorn finns är i mitt tycke ännu bättre. Men kom ihåg att den måste vara på annat ställe än datorn, annars gör den inte mycket nytta om datorn brinner upp eller blir stulen.

n Hur ofta ska det ske? – Detta kan variera beroende på företag och verksamhet som bedrivs men min rekommendation är att tänka utifrån hur mycket data du kan klara av att förlora. Om en veckas arbete är kritiskt så gör backup löpande under veckan, om man klarar att hantera en förlust på en månads arbete så gör en backup var fjärde vecka, anpassa helt enkelt efter era behov.

Missa inte! n Företagarförbundet tipsar också om att det finns cyberförsäkringar som hjälper dig om något skulle hända. Dels handgriplig hjälp med att återställa och säkra datorer och system men även ersättning för de kostnader som en attack kan medföra. n En sådan försäkring kan tecknas via ”vår” företagsförsäkring ”Trygghetspaketet”.

n Om man nu väljer den enkla varianten med en backup i molnet, vilka molntjänster är säkrast? – De flesta molntjänster idag är generellt både säkra och användarvänliga men tänk på att det finns en risk att datan som läggs upp i molnet kan läsas av de som hanterar molntjänsten så ett tips är också att kryptera datan innan du lagrar den i molnet.

nn RÅDGIVNINGSPANELEN ler virus körs på din dator. Aktivera tvåfaktors/multifaktors autentisering på alla tjänster som går. Det försvårar rejält för ett eventuellt intrång på exempelvis er mail eller andra konton som nyttjas inom företaget. Christoffer fortsätter: – Jag måste fylla på med ytterligare några saker. Bedrägerier ökar och var försiktig med användandet av bank-ID för att godkänna och signera saker du inte känner igen. Om någon påstår att den ringer ifrån en bank eller liknande så ring det officiella numret och be växeln koppla dig till handläggaren. Var medveten om vilka risker och hot som finns och gör medarbetarna medvetna gällande IT-säkerhet. Använd sunt förnuft och magkänsla, är det något som skaver så tänk till en extra gång när du får ett konstigt mail eller blir ombedd att göra något hastigt. Om du blir drabbad av ett ransomware eller liknande, ta hjälp!

n Om man då lyder ditt råd och tar hjälp, hur lång tid tar det för ett litet företag att göra de insatser som du förespråkar? – Det beror på hur stort företaget är och hur känslig data som hanteras samt i vilket skick system och datorer är idag, men de flesta små företag kommer långt med bara 1–2 timmars guidning och rådgivning. Du kommer långt med ett första kostnadsfritt rådgivningssamtal via Företagarförbundets rådgivningspanel, där numera Christoffer finns med och hjälper dig. Gör det idag!

n OK, vad använder man då för krypteringstjänst? – En bra lösning är 7-zip som är gratis och är enkel att använda som möjliggör att kryptera datan innan du exempelvis lagrar det i molnet eller på annan plats. n Till sist, vilka tre åtgärder skulle du råda alla företag att minst göra för att skydda sig mot attacker eller skydda sin IT och data mot förlust av något slag? – Skaffa en regelbunden backup-rutin, helst fysisk! Uppdatera antivirus och operativsystem så snart uppdateringar finns tillgängliga. Detta minskar risken att en trojan el-

Frågor får svar!

Medlemmar i Företagarförbundet har kostnadsfri rådgivning från våra experter i Rådgivningspanelen. I varje nummer av Fria Företagare samlar vi några av de frågor som panelen har stött på eller frågor som är intressanta att dela med sig av till alla medlemmar. Har du någon fråga? Kontakta kansliet. Rådgivningen är begränsad till max tre gånger 15 minuter per år och medlem. Lasse Gärdlund Advokataktiebolaget Gärdlund AB Norrtälje Thorbjörn Hilleskog Advokat Thorbjörn Hilleskog Malmö Lars Andersson Advokataktiebolaget Janson & Partners, Helsingborg Göran Smedberg Advokatfirman Göran Smedberg AB

Maria Lidström Advokatbyrån Kaiding, Skellefteå

Rebecca Edman Säkra Stenstaden AB Stockholm

Johan Engborg Astra Advokater Stockholm

Magnus Hedenberg Advokatfirman Hedenberg & Partner KB, Göteborg Per Larsson Per Larsson AB, Sundsvall

Christoffer Söderlund

Text: Dennis O Krook Foto: Adobestock

www.ff.se

info@ff.se

C IT Consulting AB Skicka in din fråga till kansliet! info@ff.se

37


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

Pensionär och företagare på samma gång Stig Olsson hann knappt sälja sin bilverkstad förrän han öppnade en ny, men nu som pensionär.

U

nder de yrkesverksamma åren drev han en bilverkstad med flera anställda, men idag består verksamheten av bara honom själv. Och det är en alldeles lagom omfattning, menar den glade pensionären som trivs alldeles utmärkt med att driva företag på deltid. – Nu jobbar jag bara med veteranbilar, och det är alltid lika roligt att hjälpa mina kunder med dem, säger han när vi träffas i lokalen. På verkstadsgolvet står en Renault 4 som en kund lämnat in för översyn samt en Citroën DS som är hans egen.

Även om han inte kör speciellt långa sträckor med bilen är varje

tur ändå en ren njutning. – Jag har fler veteranbilar hemma i garaget, så det gäller att varmköra dem regelbundet. Gamla bilar ska användas och inte stå och samla damm, så därför ser jag till att hålla dem i ett riktigt bra bruksskick, säger han när vi tar en tur längs några kurviga småvägar. Här och var finns potthål men tack vare den sinnrika gashydrauliska fjädringen rinner bilen elegant över ojämnheterna. Stig Olsson som nu är 72 år menar att det är just omväxlingen som är själva tjusningen med att fortsätta att jobba i mindre omfattning som pensionär.

Text & foto: Peter Fredriksson

Stig Olsson, 72, är pensionerad bilmekaniker som gillar äldre bilar. Verkstadslokalen rymmer flera veteranbilar på samma gång.

38

www.ff.se

info@ff.se


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

Jag har fl er veteranb ilar he mm ai garaget, s å det gäll er att varmköra dem rege lbu Gamla bi lar ska an ndet. vändas och inte s tå och sa mla damm , så därför se r j a g t i ll a t t hålla de m i ett riktig t bra bruksskic k.

www.ff.se

info@ff.se

39


40

www.ff.se

info@ff.se


nn INSPIRERANDE PENSIONÄRSLIV

Pensionärslivet i annat land

Najs i Nice eller mysigt

Många drömmer om morgonpromenader vid Medelhavet efter pensioneringen. Men vad ska man tänka på för att få det så bra som möjligt? – Mitt första råd är att inte enbart låta det ekonomiska styra, utan att flytta till en plats där man verkligen trivs, säger Henrik Johnsson på företaget Sparsam Skatt, som arbetar specialiserat med utflyttning av pensionärer och entreprenörer. För många handlar utlandsflytten om att göra en livsstilsförändring, att få en enklare och behagligare vardag i ett skönare klimat. – När barnen är utflugna och man har jobbat ett helt liv så kan det plötsligt bli möjligt, säger Henrik. Dessutom kan skatten på pensionen bli lägre, så att man får mer för sina pensionspengar. Sverige har olika skatteavtal med olika länder. För att dra nytta av en lägre beskattning behöver man bli vad som kallas begränsat skattskyldig i Sverige. Då kräver Skatteverket exempelvis att man inte har någon permanentbostad, något företag eller några barn under 18 år i Sverige. Är man gift ska båda flytta och man behöver ha en bostad i det nya landet.

46

– Man får heller inte vistas så mycket man vill i Sverige. En tumregel är att tre sommarmånader och ytterligare 30 dagar utspridda över året bör vara okej. Man får även ha en sommarbostad i Sverige. Ytterligare faktorer att fundera över är levnadsomkostnader, bostadspriser och möjligheter till sjukvård i det nya landet. – Tar man ut allmän pension har man rätt att komma in i det allmänna sjukvårdssystemet i det nya EU-landet, säger Henrik. Man har också rätt till vård i Sverige.

www.ff.se

Text: Stefan Hedner

info@ff.se


nn INSPIRERANDE PENSIONÄRSLIV

i Malaga Populära pensionsländer

Statistiken över vilka län der som är populärast för svenska pensionärer påverkas av att många utrikes födda flyttar hem efter pensionering. Det gör Finland, Tyskland och Norge till de populäraste länderna. Län der där kombinationen av klimat och svenska skatteavtal kan upplevas som positiv är annars Grekland, Frankrike, Italien, Ma lta, Portugal, Spanien och Thailand. Frankrike kan vara intr essant för personer med lägre pension. Dels för att landet tillämpar en progressiv beskattning och dels för att Sverige inte alls får beskatta den allmänna pen sionen för svenskar som flyttar full ständigt till Frankrike.

www.ff.se

info@ff.se

47


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

Soldriven cykel

52

www.ff.se

info@ff.se


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

– som tjänstefordon Mattias Rubin har ett minst sagt annorlunda tjänstefordon. Han har byggt en soldriven cykel. Solpanelerna med tillhörande batteri finns på en släpkärra, och dessa ger tillräckligt med ström för att han ska komma 18 mil. – Det är en gammal dröm som gått i uppfyllelse, säger han när vi möts på Stensö campingplats utanför Kalmar. Solen gassar för fullt och termometern utanför glasskiosken indikerar att detta kommer att bli en av årets varmaste dagar. – Det här är perfekt väder för min del, säger han och berättar att han sedan länge drömt om att kunna bygga ett fordon som inte bara är batteridrivet utan även självförsörjande på el, och som vid behov skulle kunna användas i det egna fotoföretaget. – Som mest har jag kommit 18 mil på en dag men då gäller det

www.ff.se

att utnyttja dagsljuset på bästa sätt, under optimala förhållanden producerar anläggningen mer energi än jag förbrukar, säger han och visar hur cykeln fungerar. Själva släpet är ett hemmabygge som ska klara drygt 100 kilo och består av aluminiumprofiler som bärs upp av två smala och hårdpumpade däck. De båda seriekopplade solpanelerna från Renesola är på 250 W stycket och har en total area på 3,3 kvadratmeter, vilket innebär att den totala effekten är på 500 W.

Text & foto: Peter Fredriksson

info@ff.se

53


nn I BACKSPEGELN

Som första land i världen införde Sverige allmän pension 1913. Då hade olika former av pensionsliknande, sociala skyddsanordningar redan funnits under lång tid i landet.

Pension – en gammal

N

är den allmänna pensionen infördes hade bland annat statsanställda redan rätt till pension. Men många svenskar som inte hade något sparkapital, barn eller andra släktingar att förlita sig på, hade varit hänvisade till fattigvården när de inte längre klarade av att arbeta. Redan på medeltiden hade hantverkare visst skydd vid bland annat sjukdom genom sitt skråväsende. På 1600-talet hade en del statliga tjänstemän rätt till viss pension. Den första pensionskassan upprättades av den svenska flottan 1642, till förmån för bland andra skadade i krig och under övrig tjänstgöring samt till ”gamla och orkeslösa”. Anställda inom flottan betalade in en knapp procent av sin lön till kassan.

När skadade och arbetsoför-

mögna svenska soldater återvände hem från trettioåriga

58

Sex viktiga tidpunkter Medeltiden Hantverkare hade visst skydd vid sjukdom. 1600-talet Vissa statliga tjänstemän fick pension. 1642 Svenska flottan upprättar en pensionskassa. 1648 Soldater kan ”pensionera sig” i Vadstena. 1778 Vissa tjänstemän kan sluta arbeta vid 70 års ålder, med full lön. 1913 Sverige blir första land i världen att införa allmän pension.

www.ff.se

kriget i Tyskland i mitten av 1600-talet fick de bo tillsammans med sina familjer i det gamla klostret i Vadstena. De fick också ett litet penningunderstöd. 1778 fick tjänstemän vid bland annat Tullverket och Riksgälden möjlighet att sluta arbeta vid 70 års ålder, med full lön under resten av sina liv. Innan dess hade de haft rätt att inneha sin anställning och arbeta så länge de levde. Under 1700-talet bildade även institutioner som Riksbanken, Dramaten och Kungliga hovkapellet egna pensionskassor.

När den allmänna pensionen

infördes 1913 var pensionsåldern 67 år. Medellivslängden för svenska män och kvinnor var då 56 respektive 62 år. 1976 sänktes pensionsåldern till 65 år. Då var medellivslängden 72 år för män och 78 år för kvinnor.

Text: Stefan Hedner Foto: Adobestock

info@ff.se


nn I BACKSPEGELN

svensk historia

www.ff.se

info@ff.se

59


Ett okomplicerat erbjudande 2000: Vi hjälper dig och ditt företag att gå över till en elektrifierad fordonsflotta utan att fastna i en massa tidskrävande administration. Med vår företagslösning är du alltid fulladdad hemma, på jobbet och längs vägen. Eller som vi på OKQ8 brukar säga: Hur enkelt kan det bli? Läs mer på okq8.se/ladda-bilen

Visste du att du som medlem i Företagarförbundet får 2.000:- i rabatt vid köp av laddbox till din villa/radhus. Ange avtalskoden 10100 vid beställning. Erbjudandet gäller t.o.m 31/5 2022.

rabatt vid kö p av

-

l ad dbo x!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.