Fria Företagare 2018 #2

Page 1

WWW.FF.SE

EN TIDNING FRÅN FÖRETAGARFÖRBUNDET FRIA FÖRETAGARE

2018 #2

FRIA FÖRETAGARE !

or d i s 80

m o s g i d r Fö e r a g a t e r småfö

JESSICA FENA PÅ SURF I LÖFSTRÖM: VÅGAD SATSNING ”Får energi RUT&ROT av krig” VÄNSTERN VILL AVSKAFFA

TEMA

DIGITALISERING

TRE AV FYRA SAKNAR PLAN ALLT OM NYA SJUKVÅRDSSKATTEN

ANNA BENNICH KARLSTEDT:

”Det råder bråttomsjuka i samhället”


INNEHÅLL ENTREPRENÖRER OCH AKTUELLA FRÅGOR

04 06 09 10 14

Vänstern vill avskaffa RUT och ROT. Jessica Löfström – framgångsrik kvinna i mansdominerad bransch. Trots protester –sjukvårdsskatten klubbad.

Nya regler för skattedeklaration från 1 juli.

Tareq Taylor – entreprenören som gick köksvägen.

TEMA DIGITALISERING

20 22 25

Digitaliseringen ökar bland företagen.

Fem småföretagare: Så långt har vi kommit med digitalisering. Undersökning: Tre av fyra småföretagare saknar plan för digitalisering.

TIPS OCH INSPIRATION

14 19 28

Rådgivningspanel: Vilka regler gäller för unga sommarjobbare? Apparna som gör din telefon till ett bättre arbetsredskap. Hälsotipset: Ta riktiga pauser från allt varje dag.

Politikerna blundar för företagens betydelse

D

en 9 september avgörs det svenska riksdagsvalet, samt givetvis val till kommun- och landstingsfullmäktige. Men för företagen är det framför allt i riksdagen som besluten påverkar vardagen. Vilka frågor som blir störst i höstens val kan du säkert ana när du läser dagstidningar och ser debatter på tv. Något som blir väldigt uppenbart är att det inte är speciellt många företagarfrågor som ligger i fokus.

NÄR VÄL FÖRETAGEN hamnar i blickfånget för politikerna är det främst som syndabockar. Vissa

politiker vill minska eller till och med avskaffa RUT och ROT trots att det är tydligt att de båda avdragen bidragit till att minska svartjobben. Med avdragens hjälp har fler haft råd att anlita hantverkare och städhjälp som får betalt. Det har ökat skatteintäkterna men också gjort det möjligt för seriösa företag att sälja sina tjänster utan att behöva konkurrera med dem som jobbar svart. En annan företagarfråga som figurerat är vinster i välfärden. Ofta rent ideologiskt anses det att varken vård eller skola ska få drivas av privata företag, i alla fall inte om dessa går med vinst. Samtidigt som flera undersökningar visar att företagen i de allra flesta fall får bättre betyg än sina kommunala eller landstingsdrivna konkurrenter. Man kan tycka att offentlig sektor ofta kan lära sig av små företag som är vana vid att hålla i kostnaderna.

DET SOM BORDE ligga i fokus är hur vi får ut så mycket som möjligt av de skatter som vi alla gemensamt betalar in. I det sammanhanget är det viktigt att öka förståelsen och kunskapen om att företagen står för en stor del av de skatter som betalas in i form av arbetsgivaravgifter men även skatt på den vinst som ett företag gör. Utan företag stannar Sverige. Åtta av tio nya jobb skapas i de små företagen. Därför är det viktigt att staten gör sitt yttersta för att stötta dessa företag med bra regler anpassade för 2018 och framåt. Min högsta önskan är att politikerna inför valets slutspurt inser att det som är bra för de minsta företagen även är bra för Sverige. MATS ASSARSSON ORDFÖRANDE FÖRETAGARFÖRBUNDET FRIA FÖRETAGARE

ANNORLUNDA AFFÄRER

Hennes affärsidé – bärbara hem för nödsitutationer.

foto: xx

45 74

Frisör och reklamare startade glassfabrik tillsammans.

78 2

KONTAKTINFO

SÄLJANSVARIG

OMSLAGSFOTO

ÖVRIGT

Fria Företagare är organ

Mellansvenska

Pressfoto

Åsikter uttryckta i denna publikation är

för Företagarförbundet

Telemarketingtjänsten AB

REDAKTIONSRÅD

antingen skribenternas egna eller de

Fria Företagare.

WEBBEN

Mats Assarsson

intervjuades och speglar nödvändigtvis inte

Box 1132, 262 22 Ängelholm

Facebook: FöretagarFörbundet

Bo Furevi

den ansvarige utgivararens eller Företagar-

www.ff.se

www.ff.se

Sölve Dahlgren

Förbundets åsikter. Det är fritt att citera Fria

e-post: info@ff.se

REDAKTÖR

Petri Savolainen

Företagare, källan ska dock alltid uppges.

Telefon: 020-760 761

Sölve Dahlgren

ANSVARIG UTGIVARE

Förbundet har semesterstängt vecka 28-31

BLI MEDLEM?

info@dahlgren.net

Mats Assarsson

(9/7 - 6/8-2018).

Tel: 020-760 761 (anknytning 1)

ARTIKLAR

LAYOUT/ORIGINAL

TRYCKERI

Skickas till info@dahlgren.net. Märk med

T Media

V-TAB

Fria Företagare.

VISSTE DU ATT... Alexanders surfbrädor skapar sin egen framgångsvåg.

...Vi på Företagarförbundet Fria Företagare har en enda uppgift, att förbättra villkoren för de svenska småföretagen. Vi jobbar hårt med att skapa kvalificerade medlemstjänster och att skapa ett stort utbud av förmåner till mycket gynnsamma storkundsrabatter.Som medlem kan du ta del av erbjudanden från tex: Tele2, Hallon Företag, OKQ8, Shell/St1, Office Depot, Fortnox och Partner Försäkringar. Läs mer på www.ff.se/medlemsformaner

www.ff.se

info@ff.se


RESULTAT – PROVA TVÅ NUMMER GRATIS Resultat vänder sig direkt till dig som företagare och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Du får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. I en prenumeration ingår: • 6 nr av tidningen papper/digitalt • 10 nyhetsbrev • Löpande nyhetsflöde på tidningenresultat.se • 2 lathundar

Gå in på tidningenresultat.se och anmäl dig!

PS! I varje nummer hittar du exklusiva erbjudanden för dig som prenumerant.

Mycket läsnöje!

Charlotta Marténg, Chefredaktör charlotta.marteng@far.se www.ff.se

info@ff.se

3


ROT & RUT I FOKUS

Vänsterpartiet vill försämra Rut och Rot ”Ger fördelar till dem med högst inkomster” 2004

Vänsterpartiet är motståndare till Rut-avdraget och målet är att få bort det helt.

Införs Rot-avdraget, dels för att öka byggnadsarbeten hos villaägare, men främst för att minska svartjobben inom byggbranschen. Det innebär ett avdrag på 50 % av arbetskostnaden. ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad.

Det har hittills inte lyckats, men genom budgetförhandlingar med regeringen har de minskat taket från 50 000 till 25 000 kronor om året, för personer som ännu inte fyllt 65. Partiet ligger även bakom beslutet att slopa Rut-avdrag för läxläsningshjälp och poolrengöring.

2007

Införs Rut-avdraget, som innefattar hushållsnära tjänster. Det innebär ett avdrag på 50 % av arbetskostnaden. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt.

FRIA FÖRETAGARE HAR upprepade gånger

sökt representanter för Vänsterpartiet och de har valt att inte uttala sig, men Jonas Sjöstedt sa till SVT förra året att skattepengar bör gå till välfärden. – Rut och rot ger fördelar till dem med högst inkomster. Om fler anställdes inom välfärden skulle nyttan vara större för alla.

VÄNSTERPARTIET STÖTTADE DEN första versionen av Rot-avdraget, som infördes 2004, men har de senaste åren arbetat för att trappa ner på det. 2016 sänktes subventionsgraden från 50 % av arbetskostnaden för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, till 30 % och partiet skriver på sin hemsida att målet är att gå vidare och sänka taket ytterligare. Även det motiveras med att gynna allmännyttan. – Rot-avdrag har gett villaägare möjlighet till privat ombyggnation, nu måste det vara hyresgästernas tur, skriver Vänsterpartiet på sin hemsida. TEXT: SÖLVE DAHLGREN FOTO: DENNY LORENTZEN

Lönsamma småföretag 2017 blev ett rekordår för svenska småföretags lönsamhet enligt rapporten Småföretagens Lönsamhet (LRF Konsult). Resultatet baseras på faktiska bokslut från 6 600 småföretag runt om i Sverige. Den genomsnittliga lönsamheten har ökat med 0,5 procentenheter till 24,3 procent av omsättningen.

4

2013

1 januari 2013 innefattas även läxhjälp i Rut-avdraget.

2015

1 augusti 2015 avskaffas Rut-avdraget för läxhjälp.

2016

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet

”Rot-avdrag har gett villaägare möjlighet till privat ombyggnation, nu måste det vara hyresgästernas tur”

52%

Hela 52 % anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering, enligt Företagarnas finansieringsundersökning 2018.

www.ff.se

info@ff.se

1 januari 2016 reducerades skattereduktionen vid användning av ROT, från 50 % till 30 % av arbetskostnaden. Samma datum halverades även maxtaket på RUT, från 50 000 till 25 000 kronor för personer som inte fyllt 65. Samtidigt exkluderas matlagning och poolrengöring från Rut-avdraget.

2017 1 januari 2017 utökas Rut-avdraget till att omfatta reparation av vitvaror.

Släkt och vänner finansierar Småföretag är i högre grad beroende av finansiering från ägare och närstående som familj och vänner. Så många som 14 procent av företagen uppgav att lån från familj, vänner eller ägare finansierade en eller flera investeringar det senaste året. En fördubbling jämfört med 2016. Källa: Företagarna


ROT & RUT I FOKUS

Skatteverket ser flera fördelar med Rot- och Rut-avdrag Att Rot-avdraget minskat från 50 % till 30 % av arbetskostnaden har lett till att färre ansökningar sker. – Man har krånglat till det. Halva priset är tydligt för alla. Nu kanske man inte orkar göra sig besväret om det bara gäller småjobb, säger Pia Blank Thörnroos, jurist och expert på Rot- och Rutavdrag på Skatteverket. Huvudargumentet för rot- och rutavdrag har varit att minska svartjobben. Någon tydlig statistik finns dock inte. Skatteverkets egna attitydundersökningar visar att allt färre svenskar säger sig tycka att svartjobb är okej, men Skatteverket efterfrågar mer forskning på vad Rot- och Rutavdraget har inneburit för företagandet.

– Vi har inte möjlighet att göra någon riktig, grundlig undersökning kring hur svartjobben utvecklats sedan avdragen infördes, och sedan reducerades. Det är önskvärt att politikerna gör en sådan, säger Pia Blank Thörnroos.

SKATTEVERKET HAR SETT andra fördelar med avdragen. – Vi får ju löpande inkomstuppgifter från många företag numera. Förr hade vi bara deklarationen att gå på. Det innebär att Skatteverket har ytterligare information att gå på när de undersöker företagens affärer. – Om någon har lämnat in avdrag för exempelvis sju miljoner så vet vi ju att det har gjorts

Bästa skola för unga företagare Alla elever på Thoren Business School i Helsingborg får möjlighet att starta företag och nätverka med näringslivet i Helsingborg. Vid SM i Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan i Älvsjö och fick skolan ta emot Vismas pris Årets UF-skola för sitt arbete med entreprenörskap.

ett visst antal affärer inom företaget, säger Pia Bland Thörnroos.

DET FINNS exakt statistik för antal köpare och belopp som omfattats av Rot- och Rutavdrag sedan de infördes och Rot minskade tydligt i både antal och summa efter reduktio- Pia Blank Thörnroos. nen från 50 % till 30 % avdrag på arbetskostnaden 2016. Rut har däremot fortsatt öka trots att taket samma år minskade från 50 000 till 25 000 för köpare under 65 år. – Vi har färre företag i systemet nu, men om det betyder att de försvunnit kan jag inte svara på, som sagt, det skulle vara intressant med flera undersökningar, säger Pia Blank Thörnroos. TEXT: MIA SANDBLOM FOTO: SKATTEVERKET & MOSTPHOTOS

6 veckor Den 16 maj klubbade riksdagen förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar vilket ger företag och Skatteverket sex veckor att anpassa sig innan det träder i kraft 1 juli.

www.ff.se

info@ff.se

5


6

www.ff.se

info@ff.se


ENTREPRENÖREN

JESSICA LÖFSTRÖM VILL SE

FLER KVINNOR I BYGGBRANSCHEN Samtidigt som Jessica Löfström har startat och drivit upp ExpanderaMera till 200 anställda, har hon utkämpat flera strider – bland annat mot byggfacket. – När allt rullar på blir jag lite uttråkad. Jag får energi av krig, men nu hoppas att jag detta mot den osunda byggsektorn blir mitt sista, och att jag kan nå en omsättning på en halv miljard, säger hon.

J

ESSICA LÖFSTRÖM AVSLÖJAR redan när hon pratar om sin utbildning, att hon är rastlös och mår bäst av ett högt tempo. Som tjugoåring började hon på Komvux, med sikte mot högre studier, men ganska snart insåg hon att även om hon läste i dubbel hastighet så var målet för långt borta. – Jag älskar effektivitet, och kan inte göra en sak åt gången. Jag läser ingen skönlitteratur, för då lär jag mig inget. Däremot läser jag en del facklitteratur, men då alltid på utländska, så att jag samtidigt får språkträning, säger hon. EN HÖGSKOLEUTBILDNING skulle

Prins Daniel och Jessica Löfström när hon tog emot Kungl. Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj – en belöning för framstående entreprenörskap – har den 23 april 2018.

”Jag älskar effektivitet och kan inte göra en sak åt gången

alltså ta för lång tid, så Jessica Löfström siktade mot entreprenörskap. De första försöken ledde till att hon valde att satsa stort på viltkött. Skulle hon få fler svenskar att äta kött skulle antalet djur som for illa av dålig djurhållning minska, resonerade hon. Viltköket fick in en fot hos Ica, och

hon satte sina charmigaste väninnor på att demonstrera produkterna. Det blev succé, men som vegetarian hade hon inte samvete att fortsätta med sin affärsidé. Men demonstratriserna blev efterfrågade och Jessica Löfström fick en idé om att hyra ut dem till andra företag. – Detta var år 2000 och bemanningsföretag www.ff.se

info@ff.se

kom stort. Jag fick ett uppdrag från ett stort företag att fixa tjugo möbelmontörer. När det var klart skulle de sluta, men en av dem hade träarbetarkort och undrade om jag kunde hyra ut honom till Skanska. Då upptäckte jag att bemanning inte fanns inom byggbranschen och jag trodde att jag som kommit på detta var smartare än alla andra, säger Jessica.

7


ENTREPRENÖREN

2002 STARTADE EN långdragen kamp som skulle komma att vara i flera år. 2003 tvingades hon säga upp fyrtio personer, sälja sin tävlingshäst och leva på pengarna efter den i en hyresetta. Omsättningen var noll under flera år och Jessica började fundera på att leva på hästexport istället. 2004 hände plötsligt något. – I och med Laval-konflikten där Byggnads fick kritik för att de blockerat ett bygge med utländska arbetare så såg jag min chans till förhandling. Facket var pressade och jag är säker på att det gjorde att jag till slut fick mitt hängavtal 2005, säger hon. DÅ LOSSNADE AFFÄRERNA och Expandera-

Mera blev utsett till årets femte snabbast växande företag. 2008 var omsättningen uppe i 52 miljoner. Sedan kom den internationella finanskraschen som drabbade alla branscher mer eller mindre, och bemanningsföretag först av alla. ExpanderaMera minskade sin verksamhet med 60 %. Strax efteråt födde Jessica Löfström sina två barn i rask takt och tappade i engagemang och skärpa. Det blev några år då företaget precis höll sig över ytan, men efter 2011 har vinden vänt och omsättningen är nu hundra miljoner. Men VD Jessica Löfström är inte nöjd. Hon menar att byggbranschen är osund och att alltför många utländska byggföretag undviker att betala skatt. – Detta är oseriösa aktörer, i vissa fall kriminella. Svenska företag har svårt att vinna upphandlingar mot dem och våra skattepengar går

FOTO: JANNE DANIELSSON

HON HADE VID den tiden aldrig hört talas om fackförbundet Byggnads, och när hon sedemera gjorde det trodde hon att de skulle ta emot hennes idé med öppna armar. Branschen skrek vid det här laget efter folk och ExpanderaMera fick ramavtal med Skanska och erbjöd tillfälliga boenden till snickare från Norrland. – Jag trodde att jag kommit på något nytt, men så var det inte. Byggnads ville inte ha bemanning i byggbranschen och de blockerade mig, säger Jessica Löfström.

”Jag får energi av krig, men nu hoppas att jag detta mot den osunda byggsektorn blir mitt sista, och att jag kan nå en omsättning på en halv miljard” Jessica Löfström om den tuffa kampen med bemanning i byggbranschen.

dit. Det är dessutom farligt på sikt, att ställa arbetare mot varandra, säger Jessica Löfström.

växa, så mitt råd är att anställa så fort som möjligt, säger hon.

prenörskap. – Dels för branschens skull. Byggsektorn hade varit sundare om fler kvinnor deltog. Män tar större risker, men kvinnor tänker mer långsiktigt och moraliskt, säger hon. Hon drömmer om ett byggföretag med kvinnlig ledning, men dit är vägen lång. Jessica Löfströms tips till kvinnliga småföretagare är att lära sig delegera och anställa. – Många kvinnor är vana vid att göra jobbet själv, och är väldigt ambitiösa. Då orkar man inte

sen Sveriges bråkigaste kvinna, som hon tilldelades 2011 av Passionforbusiness. Hon har bråkat med facket och branschen och gått igenom finanskriser och personliga utmaningar. – Utan alla dessa motgångar hade jag kanske sålt och gått vidare, säger Jessica Löfström. En fejd vid sidan om företagandet är kanske det hon behöver för att följa sin livsregel att alltid göra två saker samtidigt.

HON ENGAGERAR SIG även i kvinnligt entre-

JESSICA LÖFSTRÖM ÄR stolt över utmärkel-

TEXT: MIA SANDBLOM

SEX VIKTIGA ÅR

2000

Jessica Löfström startar bemanningsföretaget ExpanderaMera.

8

2002

Omsätter företaget ungefär 20 miljoner och fackförbundet Byggnads blockerar verksamheten.

2005

När omsättningen är noll får ExpanderaMera äntligen ett hängavtal och växer explosionsartat.

www.ff.se

2008

Finanskraschen drabbar byggbranschen och bemanningsföretag hårt.

info@ff.se

2009

Jessica Löfström får barn och sänker takten tillfälligt.

2018

ExpanderaMera omsätter 100 Mkr med 150-200 anställda beroende på säsong.


FF-FRÅGA I FOKUS

SJUKVÅRDSSKATTEN

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

FöretagarFörbundet Fria Företagare är bara en av flera som kritiserat den nya sjukvårdsskatten. Alla är överens om att det är en dålig idé. Sjukvårdsförsäkringar bidrar till kortare vårdköer. – Privata sjukvårdsförsäkringar har genom försäkringspremierna delvis finansierat nya sjukvårdsinitiativ. Dessa har på ett effektivt förnyat och utvecklat sjukvården samt framförallt avlastat den offentliga redan hårt belastade vården på ett effektivt sätt, säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare. FÖRUTOM GOD SJUKVÅRD så har

tecknat ca 480 000 privata sjukvårdsförsäkringar, till ett uppskattat värde mellan 2-4 miljarder kronor. Pengar som kommit sjukvården till hjälp för att minska belastningen på den offentliga vården och därmed korta köerna. I höstas lade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet efter en uppgörelse fram ett förslag som syftar till att utjämna skillnader i kostnader för privat sjukvård i Sverige. Förslaget bygger på att man tar bort den skattefrihet som företagen erbjuds idag för sjukvårdsförsäkringar. Det ska ge statskassan drygt 1 miljard kronor per år.

”Dessa har på ett effektivt förnyat och utvecklat sjukvården samt framförallt avlastat den offentliga redan hårt belastade vården på ett effektivt sätt”

korta köer bidragit till att många sökt sig till privata initiativ. Så också småföretagare då deras verksamhet är helt beroende av att företagaren själv och deras personal snabbt kan komma tillbaks till jobbet när olyckan varit framme eller vid sjukdom. Därför har företagare

31 juli För aktiebolag med bokslutsdag den 31 december 2017 är tisdagen den 31 juli 2018 sista dagen att lämna in årsredovisningen. Det är nu möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt.

EN MAJORITET I riksdagen, bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var emot. Men när det var dags för omröstning i riksdagen den 16 maj lade Allianspartierna ner sina röster för att inte gå emot den tidigare lagda budgeten. Därmed införs den nya sjukvårdsskatten redan den 1 juli 2018. För en medarbetare som har en privatvårdsförsäkring utan remiss och en premie på 4 600 kr (förmånsvärdet 3 450 kr) får en årlig förmånsskatten på mellan 1 104 och 1 968 kr (beroende på margi-

Ludwig plåtslagarmästare Ludwig Uhrbom från Ebersteinska gymnasiet i Norrköping tog hem guldet i finalen av SM för unga plåtslagare 2018, som genomfördes under två dagar på Yrkes-SM i Uppsala. Tävlingsuppgiften bestod av att göra en bandtäckning på ett farstukvisttak i förzinkad lackerad stålplåt. www.ff.se

info@ff.se

nalskatt). Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter men får göra avdrag för kostnaderna. I exemplet sänks bolagsskatten (om man gör vinst) med 1 250 kr. Det ger en minskad kostnad för företaget med ... 166 kr per år. BESLUTET ÄR ETT svek emot remissinstanserna, vad skall vi med dessa till om inte de styrande lyssnar på dem? Ett svek mot företagen, företagarna och dess anställda, menar Företagarförbundet Fria Företagare.

TEXT: SÖLVE DAHLGREN FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: ELIN STAHRE

Trots omfattande kritik fick regeringen igenom den nya sjukvårdsskatten som drabbar 650 000 personer varav 480 000 företagare. Redan 1 juli 2018 förmånsbeskattas dessa.

9


NYA SKATTEREGLER

NYTT FRÅN 1 JULI

Kontrolluppgifter – varje månad Det nya sättet att redovisa arbetsgivardeklaration kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Det gäller alla arbetsgivare, vissa redan från 1 juli 2018. Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

I PRAKTIKEN INNEBÄR det att den information som tidigare redovisades som kontrolluppgifter i januari, året efter, nu ska lämnas in varje månad istället. Detta innebär nya blanketter för dem som fortfarande redovisar på papper men förhoppningen är att de flesta företag ska använda e-tjänsterna. SYFTET MED ATT införa reglerna är att minska

skattefusk. En mer detaljerad redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen är en effektiv åtgärd för att rätt uppgifter redovisas, menar staten. Redan idag redovisar och betalar arbetsgivare in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de anställda till Skatteverket, men det är först

Stoppa kompetensutvisningar Migrationsverkets tillämpning av lagen om arbetskraftsinvandring har varit att minsta avvikelse från försörjningskrav eller kollektivavtalsvillkor rörande lägstalön, försäkringar eller semester automatiskt leder till utvisning. Regeringen borde inför en amnesti, menar nu allt fler.

10

när kontrolluppgifterna lämnas som lön, förmåner och avdragen skatt kopplas till den anställda och det är ofta då som eventuella fel upptäcks. En fördel är att de anställda kommer att kunna se de uppgifter som arbetsgivaren redovisat till Skatteverket.

”För småföretagare innebär det en ökad admininstration. Det är främst staten och de anställda som tjänar på det nya systemet”

Från och med 2019 blir det synligt på Mina sidor för arbetstagaren. Det innebär bland annat att om man har flera arbetsgivare blir det enklare att se den sammanlagda inkomsten och man kan själv visa uppgifterna som ett intyg om någon efterfrågar. FÖR SMÅFÖRETAGARE INNEBÄR det en ökad

administration. Det är främst staten och de an-

300 000 Svenska små och medelstora företag sitter i genomsnitt på oanvänd utrustning för drygt 300 000 kronor, enligt en enkät som Inizio gjorde för PS Auctions räkning hösten 2017.

www.ff.se

info@ff.se

NÄR BÖRJAR REGLERNA GÄLLA FÖR DIG? Förändringen gäller för alla arbetsgivare från redovisningsperiod januari 2019, men införs i två steg: 1 juli 2018, arbetsgivare med personalliggare och 16 eller fler anställda Företag i vissa branscher som har 16 anställda eller fler och ska föra personalliggare ska börja redovisa på det nya sättet för utbetalningar som görs från och med 1 juli 2018, redovisningsperiod juli 2018. Din första arbetsgivardeklaration på individnivå blir alltså den som ska redovisas i augusti 2018. 1 jan 2019, övriga arbetsgivare Från 1 januari 2019 gäller de nya reglerna alla som är skyldiga att redovisa utbetald ersättning och gjorda skatteavdrag i en arbetsgivardeklaration. Din första arbetsgivardeklaration på individnivå blir alltså den som ska redovisas i februari 2019.

ställda som tjänar på det nya systemet. Men för den som redan använder ett lönesystem integrerat med ekonomisystemet och lämnar sin arbetsgivardeklaration via e-tjänsten bör dock det extra arbetet bli minimalt. TEXT: SÖLVE DAHLGREN ILLUSTRATION: MOSTPHOTOS

Många vill bli företagare Drygt varannan svensk är redan eller skulle kunna tänka sig att vara egenföretagare. Att kunna styra över sin egen tid är den främsta anledningen till att starta eget. Men det är inte alla som har modet. En av tio skulle nämligen vilja, men vågar inte ta steget. GfK Norm/Huawei


www.ff.se

info@ff.se

11


FF-FRÅGA I FOKUS BONUS MALUS För nya bilar som registreras efter den 1 juli 2018 gäller en beskattning de tre första åren. Nya bilar som släpper ut 0-60 g/ km får bonus. Maxbeloppet är 60 000 kronor (för nollutsläpp) och minskar sedan linjärt ner till 10 000 kronor. Bonusen får dock utgöra högst 25 procent av bilens pris och betalas ut först efter sex månader.

Stor kostnad med arbetsfordon för småföretag Drygt hälften av småföretagarna har tjänstebilar i företaget och sex av tio använder arbetsfordon, enligt en undersökning Företagarförbundet gjort bland sina medlemmar. En av småföretagens stora kostnader är ofta tjänstebilen eller arbetsfordonen. På samma sätt är de ofta en förutsättning för verksamheten. Därför påverkar ändringar som Bonus Malus småföretagen mycket. Val av tjänstebil och arbetsfordon är viktiga och förutsägbarheten i regelverken kring dessa är viktigt för småföretagaren. Att vara hantverkare som

12

precis leasat en pickup på 36 månader i en stad som nu straffar dieselbilar är inte optimalt. Företagarförbundet har kartlagt medlemmarnas bilinnehav och bilpark för att visa på att bilen och regelverken är viktiga för Sveriges småföretagare. VART TREDJE FÖRETAG i undersökningen är

enmansföretag och ytterligare 15 procent har två anställda. Drygt hälften (56 procent) har tjänstebilar i företaget och 59 procent av småföretagen använder arbetsfordon för att driva sitt företag. www.ff.se

info@ff.se

Malus, eller förhöjd fordonsskatt under tre år, drabbar bilar som släpper ut 95 gram eller mer per kilometer. Det är rätt stora summor: 95-140 gram/km ger 82 kr/gram över 95 och utsläpp över 140 gram/km straffas med 107 kr/g. Grundbelopp 360 kr och dieselbilar får dessutom ett miljötillägg på 250 kr. Ett räkneexempel från Bil Sweden: Volvo V90 D4 AWD diesel som släpper ut 128 gram får skatten 5047 kr år 1-3. Det är en ökning med 3057 kr jämfört med idag.

DÄRMED BLIR DEN nya Bonus Malus (se fak-

taruta) kännbar för många småföretagare. Ändringarna berör personbilar, däribland lätta lastbilar och bussar upp till 3,5 ton. Högre utsläpp ger högre skatt, men utan att ta hänsyn till energieffektivitet eller hur fordonet används. En yrkesgrupp som drabbas hårt är hantverkare, inte minst på landsbygden. Var fjärde småföretagare i undersökningen var hantverkare. TEXT: SÖLVE DAHLGREN ILLUSTRATION: FÖRETAGARFÖRBUNDET


INSÄNT

”Ekonomikunskaper hos journalister och politiker”

J

ag förstår att inte alla kan lära sig företagsekonomi. Eller om jag ska vara helt ärlig så förstår jag inte det eftersom varje småföretagare, alla vi hundratusentals företagare som driver enmansbolag eller har ett par anställda. Vi är så illa tvungna att lära oss grunderna i företagets ekonomi, många av oss har bokfört varje verifikat och kvitto åtminstone första året när vi drev företag. Verktygen har blivit bättre och möjligheterna idag är enorma jämfört med när jag började och hade en kassabok på papper som jag fyllde i med penna. Det går enkelt att köra ut resultat- och balansrapporter. De allra flesta företagare kan läsa dessa, inbillar jag mig, men när jag läser tidningar och hör politiker prata så är det helt uppenbart att många av dem inte kan skil-

ja på begreppen. Inte helt ovanligt att man ser olika listor i tidningar om vilka som tjänade mest och sen läser man artikeln och inser att de egentligen pratade om förmögenhet eller tvärtom. Kan man inte skilja på intäkter och tillgångar är det förstås omöjligt att förstå en resultaträkning eller balansräkning. Och då blir det genast svårt att föra ett vettigt samtal om villkoren för företag eller för en journalist att skriva vettiga artiklar. Det här är extra allvarligt i år när det är valår och politiker och journalister ska förklara för de vanliga väljarna varför de ska rösta på en viss politik. Det borde vara obligatoriskt för politiker att lära sig företagsekonomi.

”Alla dessa krångliga regler – varför inte lättläst?”

Nu vet jag ju inte eftersom jag bara läst information på svenska men jag gissar att det bara är en rak översättning av det ofta ganska krångliga språk som används, framför allt när det handlar om regler och bestämmelser. Svenska myndigheter borde lära sig av de förlag som ger ut lättlästa böcker. Varför inte införa ett krav på lättlästa regler? Det ska inte behövas en högskoleexamen för att begripa hur olika regler ska tolkas. Om myndigheter lade mer energi på att all information skulle leva upp till att vara lättlästa skulle det bli mindre fel och småföretagen skulle behöva lägga mindre tid på att tyda komplicerade texter och mer tid på att driva sina företag.

J

ag har en son som har haft stora problem att lära sig läsa i skolan. Det visade sig efter en del utredningar att han lider av dyslexi. Vi har då upptäckt den underbara värld av böcker och till och med tidningar som finns med lättlästa texter. På samma sätt är svenska myndigheter måna om att olika regler och texter ska finnas tillgängliga på olika språk så att även den som är nyinflyttad och inte kan alla ord på svenska ska kunna tillgodogöra sig information från exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan. www.ff.se

JAN-OLOF

GUNILLA

info@ff.se

13


RÅDGIVNINGSPANELEN

FRÅGA: Vilka regler gäller för

sommarjobbare under 18?

ZZ Hej, jag och min man driver ett trädgårdsföretag. Vi säljer växter men vi har även ett Café i växthuset. Nu inför sommaren är det många ungdomar som har frågat om vi har något sommarjobb att erbjuda. Vi vill såklart gärna hjälpa till men måste få klarhet i regelverket. Så min fråga är helt enkelt; vad gäller för sommarjobbare under 18 år? Mvh Sara SVAR: Reglerna om vilka arbetstider arbetstagare får, ska och kan arbeta framgår främst av Arbetstidslagen (ATL) och av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Från tillämpliga lagregler kan arbetsgivaren ha avtalat om undantag, vilka framgår av för arbetsplatsen tillämpligt kollektivavtal. Endast genom kollektivavtal kan undantag göras från t ex ATL. Det är således viktigt att känna till om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal eller inte. Generellt kan man dela in arbetstagare i kategorierna: under 13 år, 13-15 år, 16-18 år samt 18 år och därutöver. UNDER 13 ÅR

Som huvudregel får de som är yngre än 13 år inte sysselsättas i vad som kallas arbete. Som i de flesta fall finns även här ett undantag och det gäller arbete som innebär lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom verksamhet som drivs av familjen. Ett bra exempel är gräsklippning i familjens trädgård. 13-15 ÅR

Om man är 13-15 år får man arbeta men då ska arbetet vara klassificerat som enkelt och riskfritt. Vad som menas med ”enkelt och riskfritt arbete” kan exemplifieras såsom arbete i kiosk eller, även här, enklare trädgårdsarbeten. Arbetstiden för 13-15-åringar får vara max 7 timmar per dag och högst 35 timmar i veckan. Arbetsdagen för en 13-15-åring får inte börja före kl. 06:00 och inte sluta efter kl. 20:00. För arbetsgivaren gäller att en förälder eller vårdnadshavare måste ge sitt godkännande till att dennes 13-15-åring arbetar.

14

16-18 ÅR

Den som har fyllt 16 år får i princip ta alla jobb. Undantag gäller för arbete med maskiner, kemikalier och tunga lyft. Arbetstagare som är under 18 år får inte arbeta ensam. Detta gäller särskilt vid hantering av pengar, t ex att sitta i kassan. Arbetstiden för en arbetstagare mellan 16-18 år ska vara förlagd mellan kl. 06.00–22.00 eller kl. 07.00–23.00. Arbetstiden får inte gå utöver 8 timmar på ett dygn och vara max 40 timmar i veckan. ALLMÄNT

Oavsett ålder ska arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje www.ff.se

info@ff.se

period om sju dagar. Så långt som möjligt ska denna ledighet förläggas till helgen. Härutöver ska det finnas kortare avbrott under arbetstiden då arbetstagaren har rätt att avlägsna sig från arbetsplatsen och ta så kallad rast. Rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i följd. Utöver rast har arbetstagaren rätt att ta paus då och då. Med detta menas t ex att arbetstagaren går iväg och hämtar en kopp kaffe.

ADVOKAT ANNELI LÖNNBORG ADVOKATFIRMAN NOVA ANNELI.LONNBORG@NOVA.SE FOTO: MOSTPHOTOS


RÅDGIVNINGSPANELEN

FRÅGA: Hur påverkas lönehantering av GDPR? ZZ Det här med GDPR verkar så komplicerat. Vad gäller till exempel för mig som är chef för ett företag med 50-talet anställda när det gäller löner? Måste jag be dem om ett medgivande för att kunna skicka ut löner? Anton SVAR: Dataskyddsförordningen (GDPR – Gene-

ral Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Den ersätter då vår gamla personuppgiftslag (PUL) från -95. Syftet är att stärka individens ställning och enkelt uttryckt så handlar det mest om att spara mindre, informera mer och dokumentera allt.

EN VIKTIG REGEL är att man måste ha ”rättslig grund” för att behandla personuppgifter. Det handlar om att man gör det efter ett uttryckligt medgivande, för att uppfylla ett avtal, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att skydda vitala (livsviktiga intressen), för att utföra en uppgift av allmänt intresse (rör myndigheter) eller att man efter en intresseavvägning bedömt att man har ett berättigat intresse som väger tyngre än individens behov av skydd.

NÄR DET GÄLLER anställda så kan bara medgivanden användas i undantagsfall eftersom samtycket endast kan ges frivilligt och de anställda är i en beroendeställning. Grunden för att behandla de anställdas personuppgifter är därför

RÅDGIVNINGSPANELEN

främst avtal (man måste kunna behandla tidsregistrering och betala lön m.m.) samt att man har en rättslig förpliktelse att t.ex. betala skatter, sköta bokföringen enligt lag och hantera försäkringar.

ENDAST NÄR DET gäller sådant där den anställde verkligen kan neka, kan och bör man använda sig av medgivande; att få sin bild på företagets hemsida är ett sådant exempel. I sammanhanget bör man komma ihåg att ett medgivande ska vara tydligt informerat så att den som ger det måste veta vad det är man ger medgivande till. Dessutom ska man komma ihåg att

ett medgivande alltid återkallas. Att tänka på i sammanhanget är att det är företaget som samlar in och behandlar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Om man anlitar ett annat företag för t.ex. lönehantering eller bokföring så behöver man ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med uttryckliga instruktioner m.m. Det är därför viktigt att man har kontroll på sina processer för att veta vad för uppgifter som behandlas var och av vem. MATS LEKMAN ADVOKATFIRMAN NOVA MATS.LEKMAN@NOVA.SE FOTO: MOSTPHOTOS

Medlemmar i FöretagarFörbundet har kostnadsfri rådgivning från våra experter i Rådgivningspanelen. I varje nummer av Fria Företagare samlar vi några av de frågor som panelen har stött på eller frågor som är intressanta att dela med sig av till alla medlemmar. Har du någon fråga, kontakta kansliet. Rådgivningen är begränsad till max tre x 15 minuter per år och medlem. PATENT OCH VARUMÄRKEN

ADVOKATER LARS ANDERSSON Advokataktiebolaget Janson & Partners, Helsingborg

LASSE GÄRDLUND Advokataktiebolaget Gärdlund AB, Norrtälje

LARS GÖRANSSON Groth & Co, Stockholm

THORBJÖRN HILLESKOG Advokat Thorbjörn Hilleskog, Malmö

GÖRAN SMEDBERG Advokatfirman Göran Smedberg AB

FÖRSÄKrINGAR

MAGNUS HEDENBERG Bring & Bergkvist HB, Göteborg

PER LARSSON Per Larsson AB, Sundsvall

LENNART BERG Advise Risk & Försäkring AB, Malmö

JOHAN ENGBORG Advokatfirman Nova, Stockholm

MARIA LIDSTRÖM Advokatbyrån Kaiding, Skellefteå

Skicka in din fråga till kansliet! E-post: info@ff.se

www.ff.se

info@ff.se

15


ENTREPRENÖREN

16

www.ff.se

info@ff.se


ENTREPRENÖREN

TAREQ TAYLOR

EN KOCK I ROPET ”Har väldigt svårt att säga nej till uppdrag” Tareq Taylor är verkligen i ropet. Under vintern och våren har han deltagit flitigt i olika teveprogram och nu jobbar han för fullt med den kommande säsongen av Trägårdstider, där man fått ovanligt gott om tid för inspelningarna. – Programmet sänds inte förrän nästa år så vi kan följa växtförloppet och skörda i rätt tid, säger han glatt.

A

tt jobba med teveproduktioner handlar mycket om framförhållning, och nu när det är valår har SVT valt att flytta fram premiären av Trädgårdstider, vilket gör att tv-teamet kan sprida ut inspelningstillfällena under en större del av året.

PARALLELLT MED INSPELNINGARNA håller han på med att färdigställa sin kommande kokbok som ännu inte fått en titel, men där temat ska vara enkelhet. – Tanken är att den ska underlätta i vardagen för dem som har mycket att stå i. Genom att använda sig av ugnen frigör man mycket tid samtidigt som det finns fantastiskt mycket man kan laga med hjälp av en plåt. Så temat blir ”en plåt – en måltid”, säger han och tillägger att han trivs med att driva olika verksamheter inom restaurangnäringen. – Jag har alltid jobbat mycket, det är jag van vid och trivs med, men nu handlar det om tolv timmar om dagen sju dagar i veckan. Min ambition är att gå ned i arbetstid så att jag åtminstone har en dag i veckan ledigt, men just nu har jag väldigt svårt att säga nej till uppdrag. Jag har

alltid varit impulsiv och gjort saker på infall utan att tänka efter för mycket, säger han och tillägger att under de senaste 16 åren har han bara tagit semester en enda gång, och det var för fyra år sedan.

DET HELA GAV dock mersmak och den gången

lovade han sig själv att det skulle bli semester varje år, men saker och ting har kommit emellan. – Om man har jobbat i den här branschen hela sitt liv har arbetet blivit en naturlig del i tillvaron, så är det för de flesta av oss. Jag trivs verkligen med det jag gör och ser hela tiden nya möjligheter att utvecklas som kock och företagare, och har man då flytet är det svårt att hejda sig, konstaterar han. Att vara med i teve tillhör något av det roligaste han vet och när det gäller SVT:s trädgårdsprogram går en hel del tid åt till förberedelser som att samla ihop råvaror och skriva recept. Men sen brinner han även för den egna restaurangen Kockeriet, som finns i det gamla spannmålsmagasinet på Norra Vallgatan i Malmö. Hit vill han locka såväl matglada besökare som riktiga entusiaster och yrkesfolk.

DEN HÄR SATSNINGEN kommer han att lägga

extra mycket tid på den kommande tiden, men samtidigt har han varit mån om att skaffa sig duktiga platschefer som kan driva satsningen i hans anda när han själv inte är på plats. Han säger sig vara dåligt uppdaterad på vad som är inne och ute för tillfället, utan går istället på vad han själv tycker är gott. – Jag äter gärna på andra restauranger, då får www.ff.se

info@ff.se

”Krångla inte till det, mat ska vara en njutningsfylld upplevelse utan en massa krav”, säger Tareq Taylor.

17


ENTREPRENÖREN

”Det är bättre att få kunskap i utbyte än pengar, lönen gör du av med ganska snabbt men kunskapen bär du med dig hela livet” jag inspiration och lär mig mer. Men om vi nu ska tala om trender så skulle jag önska att vi blev bättre på att äta tillsammans. Istället för att lägga upp mat på individuella tallrikar borde vi satsa mer på gemensamma upplägg som vi plockar ifrån och där vi PERSONLIGT sen skickar maten till Namn: Tareq Taylor varandra. Det vill säga Ålder: 48 att vi fokuserar mer Familj: Fru och en på hur vi äter istället dotter, hund på vad vi äter, det vore Utbildning: Hotell & trevligt. Restaurangprogrammet Företag: Tareq Taylor AB, Kockeriet AB SOM KÄND tevekock får Tareq Taylor ofta Intressen: Familjen, frågor från yngre för- jobbet och motorsport mågor om hur de ska Läser: Kokböcker kunna gå vidare i sina karriärer, och svaret brukar bli detsamma. Förutom en grundutbildning på till exempel gymnasiet, som är den enda formella utbildningen som han själv har, handlar det mesta om learning by doing. – Ha alltid en anteckningsbok med dig och lyssna på dem som vet vad de talar om. Sök praktik på ställen som är framåt och var beredd på att jobba gratis i början. Det är bättre att få kunskap i utbyte än pengar, lönen gör du av med ganska snabbt men kunskapen bär du med dig hela livet. TEXT: PETER FREDRIKSSON FOTO: TAREQ TAYLOR

Tareq Taylor är en kock med många strängar på sin lyra. FOTO: TAREQ TAYLOR

SEX VIKTIGA ÅR

1986

Gick ut restaurangskolan.

18

1995

Gifte mig med Kristina.

2000

Det här året öppnade jag min första restaurang.

www.ff.se

2003

Min dotter Ellen föddes.

info@ff.se

2008

Nära konkurs, en väldigt viktig lärdom.

2009

Fick rollen i Trädgårdstider.


FF TIPSAR FYRA ANVÄNDBARA APPAR Bitdefender Mobile Security & Antivirus Både Android- och iOS-telefoner är utsatta för malware och olika typer av nätfiske, därför är det en god idé att installera antivirus även på din smartphone. Bitdefender har fått bra betyg i flera tester. Förutom att leta efter skadlig kod i appar och på webbplater finns funktioner som att skydda känsliga appar med pinkod, surfa med VPN och låsa, spåra eller radera din telefon om den kommer på avvägar.

Asana För att genomföra ett projekt, litet som stort, behöver deltagarna hålla koll på alla delmoment och inte minst vem som utför dem. Här kommer Asana in. Projektledaren skapa uppgifter och utser ansvarig. Texter, bilder, länkar och dokument kan laddas upp direkt i Asana och teamet kan diskutera via meddelanden – istället för mejltrådar. Börja testa gratis, i premiumversion finns fler funktioner och mallar.

Buffer Nu går det att få koll på hästen dygnet runt.

Smart app har koll på hästen Intelligent teknik ska underlätta för landets alla hästägare DET HOPPAS GÄNGET bakom Videquus som tagit fram en lösning som gör att de fyrbenta vännerna kan övervakas dygnet runt. Detta sker genom att man installerar en intelligent IR-kamera som även i fullt mörker registrerar alla avvikande rörelsemönster. Skulle detta ske skickas ett larm till ägarens mobiltelefon, som på så sätt snabbt kan vidta nödvändiga åtgärder.

väl mycket tid i stallet. De första försöken visade på att tekniken fungerade och tillsammans med fler hästkunniga personer förfinades programvaran och nu lanserar man konceptet på bred front. – Vi har fått in pengar från Skaraborg Invest, Almi Invest och Palle Stenberg samt vunnit Västsvenska Handelskammarens Draknäste. Kapitalet gör att vi har kunnat utveckla produkten, anställa fler och förbereda lanseringen, säger Linus Jernbom, vd för Videquus.

”Kapitalet gör att vi har kunnat utveckla produkten”

BAKOM SATSNINGEN STÅR entreprenören Orvar Ottestedt som fick idén när han tyckte att frun fick tillbringa lite

TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSO

www.ff.se

info@ff.se

Har ditt företag börjat använda sociala medier för att skriva om verksamheten och framför allt marknadsföra er och kommunicera med kunder? Det är lätt att det blir många att hålla reda på. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest och LinkedIn är kanske de vanligat. Med Buffer kan man tidsinställa inlägg på olika sociala medier och mäta resultat.

Google Keep Var gör du dina anteckningar? Appen Google Keep ska ersätta papperslappar och anteckningsblock och post-its. Du kan ladda upp anteckningar, foton, tal och att-göra-listor och sedan synka via Google Drive. Finns för Android, iOS, Chrome och webbläsaren så att man kan komma åt dem via sin dator. Du kan till och med rita på bilder direkt i Keep-appen.

Ineffektiv förmögenhetsskatt När Stefan Löfven talade om att återinföra förmögenhetsskatten röt finansmannen Sven Hagströmer till i Dagens Industri: “Förmögenhetsskatten var en av de mest ineffektiva skatter som Sverige haft, nämligen förmögenhetsskatten. Den bidrog med 3 promille av skatteintäkterna, men skapade ett enormt regelkrångel och drev Ingvar Kamprad och Björn Borg från Sverige. Bolag som Tetra Pak och Ikea såg sig tvingade att flytta från landet för att säkra successionen, och Millicoms och Metros säte lades i Luxemburg.”

19


TEMA DIGITALISERING

Digitaliseringen ökar bland företagare Visma har gjort en stor studie av hur långt de svenska företagarna kommit i sin digitalisering. Resultatet visar på att utvecklingen går snabbt framåt.

Med digital teknik går det att jobba effektivare och smartare. En laptop med mobilt bredband underlättar för alla som är på resande fot.

Svenska företag och företagare har av tradition legat långt framme när det gäller att ta till sig nya rön och metoder teknik.Den kanske främsta anledningen är att det finns väldigt mycket tid och pengar att spara när man automatiserar ekonomiska och administrativa processer.

VISMA HAR FRÅGAT företag om hur långt de kommit i sin digitala resa, och i den senaste undersökningen som omfattade nästan 900 tillfrågade fann man att den största ökningen fanns inom de automatiserade attestflödena. Här kan det till exempel handla om att sätta ett maxbelopp för telefonfakturor från en leverantör, därefter godkänns alla fakturor så länge de inte överskrider maxbeloppet. Även automatisk tidrapportering hamnar högt i undersökningen, där till exempel en hantverkare kan tidrapportera på plats när alla uppgifterna fortfarande finns i färskt minne. NÄR DET GÄLLER den löpande ekonomiska uppföljningen uppger fler att de börjat använda sig av program som kokar ned alla nyckeltal till relevant information.

Lämna redovisning digitalt Sedan den 26 mars är det möjligt för de flesta av Sveriges aktiebolag att lämna in sin årsredovisning digitalt. Företagaren skickar in årsredovisningen direkt från sin programvara, signerar med sitt bank-id och får en kvittens på att Bolagsverket tagit emot handlingarna.

20

Pappersfakturorna är på väg bort och de tillfrågade menade att de i ökad grad börjat digitalisera de utgående fakturorna, för att slippa

70% Hela 70 procent av landets småföretagare vill att kommunerna gör mer för att snabba på digitaliseringen av näringslivet. Det visar Vismas rapport Det digitala samhället.

www.ff.se

info@ff.se

printa, kuvertera, frankera och slutligen posta breven.

TEXT & FOTO: ANNA SVENSSON

Sverige näst bäst i EU Sverige är tvåa på en ranking av EU-ländernas digitala mognad, efter Danmark. Sverige är ett i delmoment som utbyggnaden av 4g och andel av hushåll som abonnerar på ultrasnabbt bredband. 90 procent av internetanvändarna i Sverige skickar in blanketter digitalt till myndigheter. Källa: IDG


TEMA DIGITALISERING

VAR SÖKER MAN STÖDET? Affärsutvecklingscheckarna söks hos den region (länsstyrelse, region eller regionförbund) där företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Passa på att söka checkar för att göra din verksamhet mer digital.Tillväxtverket står för halva notan.

Nytt stöd till digitalisering Tillväxtverket öppnar plånboken och erbjuder affärsutvecklingscheckar för mindre företag som vill satsa på digitalisering. Syftet med projektet är att det ska bidra dels till att mindre företag blir bättre på digitalisering, men även till att skapa nya värden i företaget. I praktiken innebär detta att det går att få ett generöst ekonomiskt stöd om man vill ta fram en digital strategi, hitta nya affärsmodeller och/ eller att digitalisera företagets verksamhet och processer.

DE KRAV TILLVÄXTVERKET ställer är att fö-

retaget har en uttalad ambition att växa och att man har mellan två och 49 anställda. Vidare ska omsättningen vara minst tre miljoner svenska kronor och högst tio miljoner euro. Det går att få stöd för att antingen köpa in tjänster eller projektanställningar som tillför ny digital kompetens till företaget. Storleken på stödet är mellan 50 000 och 250 000 kronor, och företaget ska betala minst halva kostnaden ur egen ficka. Med andra ord är det viktigt att du som fö-

retagare har en långsiktig idé om hur du vill utveckla sin verksamhet, och om hur du tror att digitalisering kan bidra till detta.

DE NYA AFFÄRSUTVECKLINGSCHECKARNA

finns i alla regioner med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen, eftersom här finns andra stöd för affärsutveckling.

TEXT: ANNA SVENSSON FOTO: MOSTPHOTOS

”Vi borde inte längre prata om ‘digital marknadsföring’ utan marknadsföring i en digital värld.”

Ny app från Bolagsverket Bolagsverket har lanserat en app där företagare får tillgång till sina aktuella företagsuppgifter direkt i mobilen, helt kostnadsfritt. Det går även att ladda ner registreringsbevis och årsredovisning samt följa sina senaste ärenden hos Bolagsverket.

Keith Weed, marknadschef för Unilever, sa detta redan för tre år sedan – frågan är hur många företag som ändrat tankesätt?

www.ff.se

info@ff.se

21


TEMA DIGITALISERING

Hur långt har ni komm

Hur långt har egentligen småföretagarna kommit med sitt digitaliseringsarbete? Vi ställde frågan till fem småföretagare och kan konstatera att det skiftar väldigt mellan både företag och branscher hur man prioriterat.

22

www.ff.se

info@ff.se


TEMA DIGITALISERING

mit i er digitalisering? MATTIAS RAGNAR, CAFÉ MANDELTÅRTAN – I dagsläget använder vi oss av en digitaliserad kassatjänst och den är vi mycket nöjda med, samma sak gäller faktureringen som går via molnet. Däremot skulle vi kunna bli mycket bättre på att använda oss av de nya tjänster som finns. Vi har tittat en hel del på olika appar och andra molnbaserade program, men inte riktigt haft tid med att lära oss använda dem. Så fortfarande sker en hel del av administrationen på det gamla sättet. Rent spontant verkar det intressant att på ett enkelt sätt följa upp hur verksamheten går via olika nyckeltal.

ARNE THÖRN, LANTBRUKARE – Vi var tidigt ute med robotmjölkningssystem i kombination med lösdrift som underlättar oerhört. Skulle en ko till exempel halta ser man det direkt, men även dataövervakningen indikerar om en ko till exempel rört sig ovanligt lite under de senaste timmarna. Tack vare datastyrningen går det också att följa upp foderkonsumtionen och mjölkningsstatusen hos de enskilda korna. Allt sammantaget kan den nya tekniken göra att lantbrukare blir mindre bundna av fasta tider samtidigt som miljön för korna förbättras.

EVA JOHANSSON, BJÖRKLIDENS MATERIALAFFÄR AB – Vi har inte kommit speciellt långt när det gäller digitaliseringen, och har inga planer på att göra det heller. Visst använder vi oss av dataprogram för att skapa fakturor och för bokföringen, men vi ser ingen större nytta med att automatisera administrationen. En orsak är att vi tycker att vi har bättre koll när vi gör det mesta manuellt, och det gäller inte bara det vanliga pappersarbetet utan även inventering av lager. En annan anledning är att företaget är ganska litet och att det skulle ta värdefull arbetstid i anspråk att lära sig nya system.

ANDREAS ERIKSEN, STURKÖ AB – Vi har börjat använda oss av digital fakturering vilket är betydligt billigare och enklare än att skicka pappersfakturor. Vissa kunder vill ha fakturorna som pdf-filer, medan bland annat Karlskrona kommun får dem via en digital bokföringstjänst som vi använder. Vi har även börjat marknadsföra oss digitalt genom att skicka sms till kunder inför till exempel speciella event eller högtider. Tack vare att vi gör det via en sms-tjänst når vi 150 kunder med en knapptryckning, och det har visat sig vara ett effektivt sätt att nå ut med riktade erbjudanden och information.

BERNE JOSEFSSON, BERNES BILSERVICE AB – Jag har inte kommit så långt med digitaliseringen utan kör vidare som tidigare. Jag är 64 år och har börjat trappa ned lite smått, och jobbar nu fyra dagar i veckan. En del av mina stamkunder betalar fortfarande med kontanter medan andra vill att jag fakturerar dem med vanliga pappersfakturor. Faktum är att jag har inte ens en kortläsare i verkstaden eftersom avgifterna är för höga samtidigt som det inte är något som mina kunder frågat efter. Däremot har jag så klart en nätbank, och jag tar gärna emot leverantörsfakturorna som pdf:er på mailen, som jag sedan skriver ut och betalar.

www.ff.se

info@ff.se

23


TEMA DIGITALISERING På jobb utomlands? Då gäller det att ha koll på bland annat nivåerna på traktamenten.

Det är enkelt att fotografera av till exempel taxikvitton.

Minska papperskrånglet vid resor DET ÄR BÅDE enkelt och billigt att digitalisera

reseräkningarna. Även i ett litet företag kan hanteringen av reseräkningar ta mycket värdefull tid i anspråk, inte minst med tanke på att du ska redovisa alla kvitton på utlägg enligt Skatteverkets regler och ersättningsnivåer. Varför inte testa en molnbaserad lösning nästa gång du är ute på jobb? I dag finns det flera mobilappar där du till exempel kan fotografera av taxikvitton samt ut-

GDPR kostar 2000 miljarder Den totala kostnaden för att införa den nya dataskyddsförordningen GDPR blir runt 2 000 miljarder kronor, eller 198 miljarder euro, för företag i EU. Detta enligt statistik från kredithanteringsbolaget Intrum och enkäten European Payment Report. Källa: Dagens Industri

24

gifter för representation och hotellnotor, som sedan automatiskt TÄNK PÅ ATT... matchas mot övriga utlägg. Under…spara alla papperskvitlaget laddas upp till företagets adton i fysisk form. ministrativa system, som även det …testa några olika appar kan vara molnbaserat, och vips så innan du bestämmer är alla siffror på rätt ställe och risdig för vilken du ska ken för att du gjort fel minimerats. använda Tack vare att uppgifterna läggs in omedelbart är det även enklare för dig att följa upp företagets resultat i realtid.

1703

Gottfried Wilhelm von Leibniz förklarar och visionsätter konceptet som blivit känt som ”Digitalisering, i sin publikation Explication de l’Arithmétique Binaire från 1703.

www.ff.se

info@ff.se

EN ANNAN STOR fördel med den

här typen av lösningar är att de automatiskt uppdateras när regler och nivåer på olika ersättningar ändras, ett aktuellt exempel kan vara att det numera enbart är til�låtet att lyfta momsen vid en representationsmåltid. TEXT: ANNA SVENSSON FOTO: MOSTPHOTOS

Betydelsen av digitalisering Digitalisering kan avse att införa nya informationssystem, webb- och appbaserade e-tjänster och undervisningsmetoder för e-lärande, ofta i syfte att ersätta pappersblanketter och manuella rutiner, och rationalisera bort administrativa arbetsuppgifter och distributionsled. Källa: Wikipedia


TEMA DIGITALISERING

Få småföretag har plan för digitalisering Hela 72 procent av svenska småföretag saknar en uttalad plan för digitalisering. Men tre av fyra använder ekonomi- eller fakturahanteringssystem, enligt en undersöking.

HUR DIGITALISERADE ÄR de svenska småföre-

tagen? Det var en av frågorna som Anton Karlsson och Edvin Andersson, ekonomistudenter vid Linköpingsuniversitet, ville få svar på i en studie de gjort. Slutsatsen blev att svenska företag till stor del är digitaliserade men digitaliseringsgraden skiljer sig mycket åt och majoriteten av företagen har ingen plan för sin digitalisering.

”Företag med generellt god inställning till digitalisering hade högre lönsamhet än övriga” DEN MEST POPULÄRA delen av verksamheten att digitalisera är administration och 78 procent av de undersökta småföretagen använder ett digitalt ekonomi- eller fakturahanteringssystem. Någon skulle kanske invända att det är märkligt att inte samtliga företag svarar ja på frågan men i vissa fall kan det bero på att man lämnar bort all ekonomihantering till en redovisningsbyrå. DE BÅDA STUDENTERNA fann också att företag med generellt god inställning till digitalisering hade högre lönsamhet än övriga. Men det förutsatte att företagen hade en plan och strategi för hur digitaliseringen ska utföras och hur de digitala verktygen ska användas. Kort sagt – det räcker inte att köpa in exempelvis ett affärssystem och förvänta sig att det ska minska kostnader och öka lönsamhet per automatik.

DET FINNS MÅNGA områden där digitalisering enkelt kan spara tid – bara en av fyra småföretagare har digital tidrapportering exempelvis. Knappt hälften använder webbaserad bokföring och bara 29 procent av inkommande fakturor tas emot digitalt. TEXT: SÖLVE DAHLGREN

www.ff.se

info@ff.se

25


TEMA DIGITALISERING Yeti Tablet är en jättelik tablet, i sex olika skärmstorlekar mellan 27 och 98 tum i 4K UHD-upplösning. Den använder Open Android OS och har multi touch som låter flera personer jobba samtidigt på skärmen. Yeti togs ursprungligen fram för undervisning men ersätter nu traditionella whiteboards med smarta appar som även kan skräddarsys för exempelvis användning som infotavlor. Läs mer på www.kuori.tech

Fotoramen Aura Quartz Smart photo frame. Bakom den snygga träramen finns en skärm på 9,7 tum (1536 x 2048 pixlar) med bakgrundsbelyst LED. Med hjälp av en gratis app kan man dela sina bilder till fotoramen. Perfekt att ha på kontoret så att man hela tiden kan få nya bilder från familjen? Eller kanske i fikarummet så att de anställda kan ta bilder från verksamheten och dela med sig internt? Pris: 3 500 kr

Airwheel SR3 är en smart robot-resväska som följer dig automatiskt. Med hjälp av kamerna, radar och andra sensorer bygger väskan upp en 3D-bild av omgivningen i realtid för att kunna undvika hinder. Med hjälp av AI kan väskan sedan följa efter dig, ungefär som en hund. Givetvis inbyggt larm. Dessutom kan man styra den med en app i telefonen. www.airwheel.net

5

Retro 7 i 1 är en äkta multimediaspelare. Dels ser den ut som en radio från 50-talet (?) byggd med en massiv låda i ekfanér, dels hanterar den i stort sett alla musikformat: Bluetooth, MP3-CD, skivspelare (33/45/78 varv per minut), kassett-bandspelare, DAB + FM-radio och inspelning till USB-sticka. Inbyggda stereohögtalare men kan även kopplas till externa för mer kraft. Den här hifi-anläggningen finns i flera olika varianter och från flera olika leverantörer. Pris: från 2 700 kr

Eldriven enhjuling (16 tum, motor 1000 W) ett nytt sätt att ta sig till jobbet? Självbalanserande, reglera hastigheten (max 18 km/h) genom att luta dig framåt eller bakåt. Laddbart batteri ger 3 mil på en laddning (två timmar). Maxvikt på åkaren 120 kg. Maxhastighet 18 km/h (börjar varna vid 16 km/h). Vikt 14 kg. Pris: 5 000 kr

26

digitala prylar

www.ff.se

info@ff.se


TEMA DIGITALISERING

DIGITALA SENSORHALSBAND LÅTER BONDEN ÖVERVAKA KOR OCH ANDRA DJUR Sakernas internet (IOT) är ett begrepp. Men med hjälp av dem kan bonden nu koppla upp kor, renar och getter och övervaka mer än bara deras position. Bortsprungna djur är snart ett minne blott. Sakernas internet (IOT), den nya tidens kommunikationsnätverk, byggs för fullt i Sverige och nu har nätverksoperatören IoT Sweden 65 % täckning i Sverige med hjälp av Sigfox LPWA-teknik.

På en gård utanför Uppsala har kor försetts med smarta sensorhalsband som ger bonden värdefulla djurhållningsdata som skickas via internet och kan övervakas via en app i mobilen.

HALSBANDET RYMMER EN smart, robust och

lätt GPS-sändaren som har utökats med extra sensorer och AI på serversidan. Det ger rymningslarm, temperatur, kalvningsdetektor, aktivitetsmätare och mycket mer. Kalvarna förses med en Bluetooth-tagg som kommunicerar med www.ff.se

info@ff.se

kvigans sensorhalsband och på så sätt får man även data från dem.

SYSTEMET FINNS TILLGÄNGLIGT inte bara för

kor utan även renar och getter. Snart ska det även finnas en mindre modell för hundar. Att endast behöva ladda sensorhalsbandet en gång per år är nyckeln till framgång. Pilotprojektet har blivit en succé enligt EyeO. Flera andra jordbrukare i trakten vill nu digitalisera sitt jordbruk. TEXT: SÖLVE DAHLGREN

27


FF TIPSAR TRE BRA BÖCKER

ANNA TIPSAR!

1

1. Lyssna på kroppen och ta signalerna på allvar. 2. Ta tid för återhämtning i vardagen. Sätt realistiska mål, i form av små pauser under arbetsdagen då du till exempel promenerar iväg och äter ett äpple. Återhämtning ska inte vara ytterligare ett stressmoment.

Challengers! Företagen som ritar om kartan Av: Claes Knutson Författaren Claes Knutson har lång egen erfarenhet av Challengers och har de senaste 20 åren som arbetat som konsult med flera snabbväxande bolag. Han har tidigare skrivit Har du attityden? (2012). Målet med den här boken är att ge dig som entreprenör, ledare eller medarbetare inspiration att tänka annorlunda och en förståelse för vad som krävs för att bygga morgondagens framgångsrika företag. Bland de case som finns med i boken märks exempelvis iZettle som nyligen såldes till PayPal för 19 miljarder kronor. Lite inspiration för hängmattan i sommar!

2

Gnosjöandan Av: Christer Nordmark Begreppet Gnosjöandan är välkänt och symboliserar entreprenörskap och företagande, framför allt småföretagande. Författaren tittar närmare på vad som skapat Gnosjöandan i ett område i Småland som präglats av misstro mot överheten och behovet av att ta ansvar för sig själv. I århundraden har företagandet varit ett sätt att överleva och även en livsstil. Även när konkurrensen från låglöneländer och ny teknik påverkat svenska företag har Gnosjöföretagarna lyckats anpassa sig och överleva. Vad kan småföretagare i andra delar av landet lära sig av Gnosjötraktens företagare?

3

Den svenska enhörningen : storyn om Spotify Av: Rasmus Fleischer, Pelle Snickars Alla svenskar känner till Spotify och väldigt många använder den digitala musiktjänsten dagligen. Men har du koll på storyn bakom kulisserna? De båda författarna har försökt gräva i hur det egentligen gick till när ett svenskt bolag förändrade musikbranschen fullständigt på tio år. Det är också en spännande berättelse om utmaningarna med att finansiera ett bolags tillväxt (Spotify har fortfarande inte gått med vinst, förra året omsatte bolaget 28,6 miljarder kronor men gjorde en förlust på 5,3 miljarder) och övertyga skivbolag och artister om ett helt nytt sätt att sälja musik.

28

3. Du har inte bråttom jämt. Skilj ut när du måste skynda.

ANNA BENNICH KARLSTEDT:

”Man kan även bli utmattad av något som är kul” Företagare är extra utsatta för stress. Samtidigt är det en grupp som inte gärna pratar om nackdelarna med jobbet. – Entreprenörer behöver hålla fasaden uppe för verksamhetens skull. Men en engelsk studie visar att närmare 68 procent av egenföretagarna upplever problematisk stress, säger Anna Bennich Karlstedt.

systemet under lång tid ger symptom och kan göra en sjuk, säger Anna Bennich Karlstedt.

TIDIGA SYMPTOM ÄR koncentrationssvårighe-

ter, sömnstörningar och magkatarrer. Att aldrig komma ner i varv leder till slut till utmattningsreaktioner som gör en orkeslös, trög och ledsen. – Entreprenörer säger ofta att de älskar och lever för sitt jobb, och så kan det vara, men man kan även bli utmattad av något som är kul. Saknas återhämtningen så leder det till sjukdom.

”Ger symptom och kan göra en sjuk”

HON ÄR PSYKOLOG och psykoterapeut. Hon föreläser om bland annat stress och arbetsmiljö, och har skrivit boken ”Sjukt stressad – en handbok i att hantera vardagens stress”. Hon menar att det finns reella faktorer som drabbar företagare på ett annat sätt än anställda. Det handlar om arbete som pågår dygnet runt, ekonomisk press och skyldigheter inför anställda. Men ändå skiljer sig jobbstress inte från någon annan typ av stress. – Jag gillar inte att prata om positiv och negativ stress, för stress är stress. Påslag av stres-

www.ff.se

info@ff.se

ATT TA SMÅ pauser under dagen, då även mo-

biltelefonen får vila är ett sätt. Men det gäller också att få koll på stressande tankar. – Katastroftankar som innehåller krav eller är hotfulla drar igång stressen lika mycket som verkliga händelser. Det är viktigt att få koll på, säger Anna Bennich Karlstedt. TEXT: MIA SANDBLOM FOTO: CAROLINE ANDERSSON


NYTT FRÅN TIDNINGEN

Skattefri hälso- och sjukvård slopas från och med 1 juli ”Som jag ser det är det här fel väg att gå” Snart blir det dyrare att ha en sjukvårdsförsäkring genom jobbet. Riksdagen har fattat beslut att slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård. Redan 1 juli i år införs de nya reglerna som innebär slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Omfattas gör bland annat sjukvårdsförsäkringar, som i dag är skattefritt för arbetstagaren samtidigt som kostnaden för vården eller försäkringen inte är avdragsgill för arbetsgivaren. – Av de cirka 650 000 personer i Sverige som i dag har en privat sjukvårdsförsäkring är det sju av tio som får den betald av företaget. Som jag ser det är det här fel väg att gå. Först slopar man avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar, sedan det här, säger Jörgen Hägglund, revisor Revisionskonsulterna J Hägglund i Halmstad. I och med riksdagens beslut slopas skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta slopas även avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

EN ANSTÄLLD SOM får hälso- och sjukvårdsförmåner av sin arbetsgivare, till exempel en sjukvårdsförsäkring, kommer nu att förmånsbeskattas. Arbetsgivaren kommer att betala sociala avgifter på förmånen samtidigt som kostnaden blir avdragsgill i verksamheten. Det finns dock undantag i förslaget. När det handlar om insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands finns skattefriheten kvar. Skattefriheten kommer även finnas kvar för statligt anställda stationerade utomlands när

Drygt 600 000 personer berörs av de nya reglerna om slopad skattefrihet för hälso- och sjukvårdsförsäkringar.

VISSTE DU ATT...

det gäller förmån av vård och läkemedel för den anställde och för medföljande familjemedlemmar. ÄNDRINGEN INNEBÄR INGA förändringar när

det handlar om förmåner av företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering. De nya reglerna ska tillämpas första gången när det handlar om förmån av hälso- och sjukvård och läkemedel som har tillhandahållits ef-

ter 30 juni 2018. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet.

...tidningen Resultat ges ut av FAR – branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare. Resultat skriver om senaste nytt inom skatt, moms, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Tidningen kommer ut sex gånger om året och finns även på www.tidningenresultat.se.

TEXT: CHARLOTTA MARTÉNG

Karensdag blir karensavdrag

Skattetillägg även vid självrättelse

Från och med 1 januari 2019 införs ett karensavdrag som kommer att uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklönen. Karensavdraget ersätter karensdagen. Regeländringen gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

1 augusti inför Skatteverket nya regler. Skattetillägg ska kunna tas ut även vid vissa självrättelser. Skattetillägg ska kunna tas ut om: Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har koppling till den aktuella kontrollen eller om rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

36

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

KORT OM

Företag: Ölandschoklad AB Anställda: 10 Omsättning: 6,6 miljoner kronor Säte: Färjestaden

Glada miner i köket. Fr v Nobbe Dannberger, Martin Gregori samt Magnus Bremefors.

Här bjuds det på friserad reklamglass Reklammakaren Magnus Bremefors och frisören Nobbe Dannberger från Kalmar slog sina påsar ihop och startade - glassfabrik på soliga Öland. När de båda kompisarna kände att det var dags att byta spår i livet valde de att satsa i en helt annan bransch. Tillsammans med sina fruar började de tillverka choklad men kom snart att utvidga verksamheten till såväl caféverksamhet som småskalig glassproduktion. – Vi har hittat ett lyckat koncept. De olika verksamheterna kompletterar varandra på ett utmärkt sätt och vi har en jämn beläggning över hela året, säger Magnus Bremefors som konstaterar att det finns flera fördelar med att äga hela kedjan från produktion till försäljning.

MED GOD HJÄLP av den italienske glassmästaren Martin Gregori lärde de sig hantverket från grunden och sedan var det bara att börja producera glass i stora lass.

– Att sälja egenproducerad glass har flera fördelar, menar Magnus Bremefors som pekar på att dels går att det att producera glassen just-intime, det vill säga man slipper lagerhålla stora mängder eftersom man har bra koll på hur stort behovet är.

ATT GLASSEN ÄR så färsk som möjligt är inte bara ett viktigt försäljningsargument utan även ett sätt för dem själva att visa att de inte tummar på sina egna kvalitetskrav. – Vi själva och våra familjer älskar glass och vill så klart inte servera något som vi inte själva tycker om, det skulle kännas fel. Nu när vi blivit mer varma i kläderna har vi även börjat experimentera med olika smaker och lyckats få fram en hel del nya produkter som gästerna uppskattat. TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

www.ff.se

info@ff.se

Gisela Bremefors serverar glass i stora lass.

45


ANNORLUNDA AFFÄRER

Tandborstar i bambu ska ge renare tänder – och miljö Den svenska tandborsten Humble tillverkas i bambu och är nedbrytbar. Det minskar mängden plastskräp i haven - och ger barnen bättre tänder. Noel Abdayems familj är godisgrossister men själv läste han till tandläkare. Under sin utbildning volontärarbetade han för organisationen A child’s smile på Jamaica. Där lade han märke till två saker: alla hade inte egna tandborstar och stränderna var fyllda med gamla tandborstar i plast som spolats i land från havet.

58

Varje år säljs i Sverige 34 miljoner tandborstar i plast, i hela världen tillverkas över 7 miljarder. Utslitna tandborstar slängs i soporna och många hamnar i havet. Noel Abdayem började undersöka möjligheten att tillverka nedbrytbara tandborstar och fastnade för materialet bambu som växer snabbt, är

Noel Abdayem.

naturligt och dessutom antibakteriellt. Trots löftet till föräldrarna att inte bli www.ff.se

entreprenör drog han igång The Humble Co vid sidan om tandläkarjobbet. info@ff.se

Sedan dess har tillväxten varit imponerande. På fyra år har omsättningen gått

från 1,4 Mkr till nästan 23 Mkr och bambutandborstarna säljs även utomlands. För varje såld tandborste går 4 procent av intäkten till Humble Smile Foundation som driver ideellt förebyggande tandvårdsarbete över hela världen. Och trots att Noel nu är framgångsrik entreprenör jobbar han fortfarande som tandläkare 1-2 dagar i veckan. TEXT: SÖLVE DAHLGREN FOTO: PRESS


FRIA FÖRETAGARE

Vi har en* enda uppgift – att förbättra villkoren för de svenska småföretagen. * Och erbjuda våra medlemmar kvalificerade medlemstjänster och ett stort utbud av förmåner.

FÖRETAGARFÖRBUNDET Fria Företagare

www.ff.se

info@ff.se

59


ANNORLUNDA AFFÄRER

Richard vaskar inte bubblet I dessa tider av lyx och flärd är Richard Juhlins affärsidé helt rätt. HAN ANSES INTE bara som en av världens främsta kännare av champagne, hans företag är även aktuellt när han lanserar appar och webbtjänster för världens alla champagneälskare. Till dags dato har fler än 11 000 stycken sorters champagne provats, och han menar att den franska drycken är överlägsen alla andra alternativ. – Champagne har den egenheten att den smälter så väl in i sin omgivning, den är nästan som en kameleont, säger han glatt när vi får en kort pratstund med honom. RICHARD JUHLIN HAR blivit internationellt känd för sitt

närmast fotografiska doftminne, och brukar utklassa sina konkurrenter under blindtester vid internationella vinprovningar. – När jag började intressera mig för champagne ansågs drycken här i Sverige vara detsamma som allt mousserande vin, och då låg vi på 30:e plats när det gäller konsumtionen av champagne per capita. I dag ligger vi på åttonde plats, säger han och tillägger att det troligtvis ligger lite i den svenska mentaliteten. – När vi väl intresserat oss för något vill vi hela tiden lära oss mer. Det kan vi även se på sortimentet på Systembolaget, förr fanns det åtta sorter att köpa. I dag finns cirka 500 stycken om man räknar in specialsortimentet, säger han.

”Självklart ska det vara äkta bubbel i glaset”

TEXT: PETER FREDRIKSSON FOTO: PRESS

KORT OM Namn: Richard Juhlin Ålder: 56 Företag: The Juhlin Champagne Company Handelsbolag Favoritchampagne på Systembolaget: 2009 Cristal

www.ff.se

info@ff.se

67


ANNORLUNDA AFFÄRER

17-åring uppfann väska för boende och överlevnad Kimberly Clark från Malmö, är delvis uppvuxen i Kina, och har alltid haft en önskan om att göra skillnad. 17 år gammal har hon kommit en bit på vägen, tack vare sin uppfinning Shellter – en överlevnadsväska och temporärt boende. I vår tar Kimberly Clark studenten från IB-programmet. Samtidigt som hon gått landets mest krävande gymnasieutbildning har hon tagit fram en produkt som hon hoppas kommer förenkla livet för människor på flykt. Det är en ryggsäck som även fungerar som sovutrustning. – Jag skulle starta UF-företag och ville göra något som kan hjälpa människor, säger hon.

KIMBERLY CLARK UPPTÄCKTE att hjälporganisationer lägger mycket energi på att bygga läger och erbjuda mat och vård där. Hon ville erbjuda ett komplement. – Det saknas ofta en plan efter flyktinglägret, men faktum är att man inte kan stanna där.

74

MÅLGRUPPEN VAR FRÅN början hjälporgani-

sationer som arbetar med människor på flykt, men fler är intresserade av Shellter. – På en mässa i Malmö förstod jag att människor kan tänka sig att köpa väskan som en del av en nödutrustning ifall det sker en katastrof. Dessutom skulle min väska passa inom militären, säger Kimberly Clark. I höst ska hon studera ekonomi i Lund eller på Handels i Stockholm. Men företagandet fortsätter. Hon arbetar just nu även på en flytväst som kan användas som kudde, samt ett portabelt vindskydd som fungerar som myggnät. TEXT: MIA SANDBLOM FOTO: SHELTER

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

ANNORLUNDA AFFÄRER

Hans surfbräda fu Alexander Lind har åkt wakeboard hela livet och är en av grundarna till Radinn som säljer en elektronisk jetboard. Ungefär 90 000 kostar en bräda idag, men trots priset tycks försäljningen inte vara något problem. – Det finns ungefär 25 miljoner surfare runt om i världen, plus några ytterligare miljoner som håller på med kite eller wakeboard. Nästan alla vill ut oavsett väder, så behovet finns, säger Alexander Lind.

IDÉN MED ELEKTRISKA vattenbrädor är inte ny. Det första patentet togs för 120 år sedan. 2012 började Radinn utveckla sin version av bräda, med trådlös handkontroll och möjlighet att i tysthet fara fram över havsytan i valfri hastighet. 2014 släpptes en prototyp och en film som spreds organiskt via sociala medier. – Filmen blev uppmärksammad i internationell media. Vår produkt är väldigt visuell och skapar ett ha begär. Därför var intresset stort redan innan vi kommit igång med produktionen, säger Alexander Lind.

FRÅN BÖRJAN HANDTILLVERKADES brädan och de senaste åren har handlat om att få igång serietillverkningen. – Långsiktigt vill vi nå de volymer som krävs för att priset ska kunna sänkas utan att kvaliteten försämras, säger Alexander Lind. TEXT: MIA SANDBLOM FOTO: RADINN

78

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

ANNORLUNDA AFFÄRER

unkar i alla väder ” Det finns ungefär 25 miljoner surfare runt om i världen, plus några ytterligare miljoner som håller på med kite eller wakeboard. Nästan alla vill ut oavsett väder, så behovet finns”

www.ff.se

info@ff.se

79


Nytt förbättrat avtal med OKQ8! Vi ger dig som medlem i Företagarförbundet Fria Företagare med OKQ8 Företagskort generösa rabatter när du svänger in på någon av våra 700 serviceställen. Läs mer på www.ff.se Välkommen!

Företagarförbundet Fria Företagares rabatter* med OKQ8 Företagskort: Bensin ............... 43 öre/liter Etanol E85 ....... 43 öre/liter Trafikprodukter ........... 15 % Diesel ................ 78 öre/liter Smörjmedel .................. 15 % Fordonsgas ...... 35 öre/kg Biltvätt .......................... 15% * Rabatterna är inkl. moms och gäller tillsvidare på OKQ8s gällande företagspriser. Aktuellt företagspris finns på www.okq8.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.