__MAIN_TEXT__

Page 16

[FF TIPSAR]

Stiftelse vill skapa rättvisa i skatteprocess Stiftelsen Rättvis skatteprocess bildades förra året av en grupp skattejurister. De vill hjälpa enskilda personer att driva skatteprocesser, och på längre sikt förändra systemet. – Privatpersoner och småföretagare kan få sina liv krossade i ett skattemål. Jag har stött på flera personliga tragedier sedan jag började arbeta med det här, säger VD Carl Göransson. TEXT: MIA SANDBLOM

I BROTTSMÅL tilldelas den misstänkte en advokat. Någon motsvarande rättighet saknas i skattemålen, där eventuella ombud bekostas av den tilltalade. Skatteprocessen skiljer sig på fler sätt från brottsmålen. – Har ett brott begåtts mot en person så utreder polisen det. Åklagare driver sedan fallet och domstolen dömer. Vid en skatterevision ansvarar Skatteverket både för utredningen och beslut, och ofta sköts detta av samma person, säger Carl Göransson. HAN ARBETAR halvtid med organisationen, och har hjälp av flera experter på området. De tittar på det inkomna fallet och bedömer om de kan ta sig an det eller inte. – Vi måste kopplas in innan det är för sent att driva ärendet. Dessutom ska det inte finnas några oegentligheter. Vi hjälper privatpersoner och företag som farit illa i skattemål, inte de som fuskat eller haft uppsåt, säger Carl Göransson. ANLEDNINGARNA TILL att klienterna till

Rättvis skatteprocess råkat illa ut varierar. En del har fått fel information av Skatteverket, andra har blivit tilldömda företrädaransvar och därmed blivit skatteskyldiga på grund av att någon annan person i företaget fuskat. Gemensamt har de att de står inför en tuff motpart. – Att driva mål mot Skatteverket är kostsamt. Även om man vinner så betalas bara en så kallad skälig ersättning ut, vilket inte täcker kostnaderna för det juridiska ombudet,

16

Carl Göransson

Anledningar till att skatteförfarandet kan vara rättsosäkert >> Ett professionellt juridiskt ombud är viktigt att ha om man utreds av Skatteverket. Detta finansieras inte av staten, som vid brottsmål. >> Ersättningen vid vinst är låg. Enligt en undersökning Rättvis skatteprocess gjort får den skatteskyldige tillbaka i snitt 39 % av kostnaderna, om han eller hon vinner helt eller delvis. >> Handläggningen är inte enhetlig hos Skatteverket, och det är inte säkert att man får rätt information. >> Domstolarnas kompetens i skattemål är ojämn och visar på brister.

Profile for Fria Företagare

Fria Företagare nr1 2017  

Ur innehållet Brutus Östling - pippi på fåglar ROT/RUT och svartjobb Så behåller du likviditeten i företaget Vett & etikett för småföretag

Fria Företagare nr1 2017  

Ur innehållet Brutus Östling - pippi på fåglar ROT/RUT och svartjobb Så behåller du likviditeten i företaget Vett & etikett för småföretag

Advertisement