Fria Företagare nr1 2017

Page 1

2017#1

Brutus Östling – pippi på fåglar

RUT, ROT OCH SVARTJOBB

Kontanthantering ger huvudbry

TEMA: FINANSIERA MERA

Vett & etikett–tips för småföretagare

Så behåller du likviditeten i företaget! Det här är en tidning från Företagarförbundet Fria Företagare


Nytt förbättrat avtal med OKQ8!

Som medlem bidrar du till ett bättre småföretagarklimat och kan ta del av bra samt kvalificerade medlemstjänster och förmåner.

Vi ger dig som medlem i Företagarförbundet Fria Företagare med OKQ8 Företagskort generösa rabatter när du svänger in på någon av våra 700 serviceställen. Läs mer på www.ff.se Välkommen!

Ring vår medlemstjänst på 020-760 761 Företagarförbundet Fria Företagares rabatter* med OKQ8 Företagskort: Bensin ............... 43 öre/liter Etanol E85 ....... 43 öre/liter Diesel ................ 78 öre/liter Fordonsgas ...... 35 öre/kg

Trafikprodukter ........... 15 % Smörjmedel .................. 15 % Biltvätt .......................... 15%

* Rabatterna är inkl. moms och gäller tillsvidare på OKQ8s gällande företagspriser.

KaLLELSE

KALLELSE

ÅRSMÖTE

Förbundsstämma Lördagen den 13 maj 2017. marina Plaza, Kungstorget 6 i Helsingborg.

Företagarförbundet Fria Företagare Skåne

Program

Härmed kallas Du till årsmöte enligt ovan torsdagen den 20 april 2017 kl. 18.00

11.30–11.50 12.00–13.00 13.00– 14.25

Registrering av deltagande medlemmar och kaffe. Lunch. Förbundsstämma – närvaro endast för medlemmar.

Plats: Le Cardinal i Helsingborg. Efter årsmötet ca: kl. 19.30 bjuder vi på en lättare måltid.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars 2017 och skickas till: Fria Företagare Företagarförbundet, Box 1132, 262 22 Ängelholm.

AnmälAn lämnas enligt nedan senast den 10 april 2017. Anmälan är bindande.

AnMälAn lämnas enligt nedan senast den 7 april 2017.

Ej avanmält deltagande, senast 19 april, debiteras kostnad för mat.

Välkomna! Fria Företagare Företagarförbundets styrelse Varmt välkomna!

Anmäl Dig genom att maila in dina uppgifter senast fredagen den 7 april 2017 till kansliet med uppgifterna enligt nedan till: info@ff.se

Anmäl Dig genom att maila in dina uppgifter senast måndagen den 10 april 2017 till kansliet med uppgifterna enligt nedan till: skane@ff.se

❲ ❳ Jag /vi kommer på Fria Företagare Företagarförbundet förbundsstämma den 13 maj 2017.

❲ ❳ Jag /vi kommer på Företagarförbundet Fria Företagare i Skånes årsmöte 20 april 2017.

Medlemsnr

Telefon dagtid

Medlemsnr

Företag

Företag

Namn

Namn

Telefon dagtid


[INNEHÅLL]

BRUTUS ÖSTLING – entreprenören/fotografen som lever

på fantastiska fågelbilder

sid 4-5

ARBETSGIVARAVGIFTEN

PRYLTIPS – Benmassage

– sänk den och det skapas fler jobb i företagen sid 6-7

och handskar med inbyggd ficklampa sid 18

CAFÉNTREPRENÖREN – Eva Olsson byggde upp ett fi-

kaimperium

sid 14-15

Sänkta arbetsgivaravgifter skulle ge fler jobb

Ä

ven om det finns vissa sektorer där Sverige har brist på arbetskraft så är det trots allt så att vi behöver öka sysselsättningen. Framtidens automatisering kommer sannolikt att leda till att de stora företagen ersätter många jobb med robotar. Så var skapas det snabbast fler jobb? Ja, den grupp av företag som är flest till antalet – småföretagen – känns logiskt. Det är där den stora tillväxten av jobb har skett tidigare och det är där den kommer att ske framöver. Det handlar om att stimulera småföretag att växa och övertyga dem om att våga anställa. Därför bör regeringen se över de stora hinder som småföretagarna upplever.

TEMA: Finansiera mera

ARBETSGIVARAVGIFTEN

RUT, ROT OCH SVARTJOBB - sänkningen av Rut/Rot-

En generell sänkning av arbetsgivaravgiften för företag med upp till tio anställda skulle göra det billigare för de allra minsta företagen som kanske ska anställa sin allra första medarbetare.

– så behåller du likviditeten i företaget

avdrag gav negativa effekter

sid 8-9

ANNORLUNDA AFFÄRER

VETT & ETIKETT

– påverka kunderna med hjälp av dofter och andra affärsidéer sid 26-27

– Magdalena Ribbing tipsar småföretagare om hur man ska uppföra sig sid 21

UTAN KRAV PÅ REVISOR

KONTANTLÖST

– vad hände efter att kravet på revisor försvann? sid 24-25

– småföretagare i kläm när bankerna vill slopa kontanter sid 10-11

SJUKLÖNEANSVARET

I en undersökning bland våra medlemmar såg 6 av 10 småföretagare sjuklöneansvaret som ett stort eller mycket stort hinder för att anställa. Lika många angav att de skulle anställa 1-2 personer inom en 12-månadersperiod om sjuklöneansvaret togs bort. En reformering av sjuklöneansvaret skulle innebära betydligt många fler jobb och därmed ökad tillväxt. Däremot ska regeringen undvika beslut som sänkningen av rut och rot, något som lett till förlorade arbetstillfällen och ökat svartjobb i dessa branscher (som du kan läsa om i detta nummer). Lyssna på remissinstanserna – framför allt företagarorganisationerna! Slutligen: det är bland dagens småföretagare som vi hittar många av morgondagens svenska storföretag. Genom att hjälpa dem på traven när de anställer sina första medarbetare ökar vi också chansen att bygga fler framgångsrika MATS ASSARSSON företag som sysselsätter hundratals perORDFÖRANDE FÖRETAGARFÖRBUNDET soner. Bra för småföretagen, bra för Sverige! FRIA FÖRETAGARE

Visste du att... Med företagarförbundet Fria Företagares samarbete med Lessmore får du som medlem tillsammans med 40 000 andra småföretagare, tillgång till mycket gynnsamma storkundsrabatter från hundratals välkända leverantörer och varumärken.Förutom förmånerna via Lessmore kan du som medlem även ta del utav erbjudanden från följande företag: Tele2, OKQ8, Office Depot och Partner Försäkringar.

>>KONTAKTINFO

>>TRYCKERI

>>LAYOUT/ORIGINAL

>>REDAKTIONSRÅD

FöretagarFörbundets åsikter.

Fria Företagare är organ för

Bold Printing

LT Mediacenter Sverige AB

Mats Assarsson

Det är fritt att citera Fria Företa-

Företagarförbundet Fria

>>ANSVARIG UTGIVARE

>>ARTIKLAR

Kerstin Nilsson

gare, källan ska dock alltid upp-

Företagare.

Mats Assarsson

Skickas till info@dahlgren.net.

Sölve Dahlgren

ges.

Box 1132, 262 22 Ängelholm

>>REDAKTÖR

Märk mailet med Fria Företagare.

>>ÖVRIGT

www.ff.se

Sölve Dahlgren

>>WEBBEN

Åsikter uttryckta i denna pub-

e–post: info@ff.se

info@dahlgren.net

Facebook: FöretagarFörbundet

likation är antingen skribenter-

Telefon: 020–760 761

>>SÄLJANSVARIG

www.ff.se

nas egna eller de intervjuades

>>VILL DU BLI MEDLEM?

Mellansvenska

>>OMSLAGSFOTO

och speglar nödvändigtvis inte

Tel: 020–760 761 (anknytning 1)

Telemarketingtjänsten AB

© Ola Jennersten 2016

den ansvarige utgivararens eller

3


[KÄNDISFÖRETAGAREN]

Full fart för fågelfotograf Kritikerrosade BRUTUS ÖSTLING anses inte bara vara en av Sveriges främsta naturfotografer, han är även en av få som lever på sitt fotograferande. – Det handlar först och främst om att jobba målmedvetet och fokuserat. Men sen måste man nog ha en hel del tur också, säger han när vi når honom på telefon hemma på gården.

– I början tyckte jag att det var det värsta som fanns, men med tiden har det blivit tvärtom, säger han.

TEXT: PETER FREDRIKSSON

utställningarna har gjort att den egna verksamheten som bedrivs i ett eget aktiebolag tuffar på ganska bra även när han inte har en bok aktuell. Ännu bättre började det gå när han tillsammans med hustrun Agneta köpte all utrustning från en nedlagd ramverkstad för att själva kunna rama bilderna till de olika utställningarna. – Att lägga ut ramning är dyrt, och det tog bort vinsten. Kostnaden för de olika utställningarna stannar nu vid rena materialkostnader. – Första året sålde vi tavlor för 300 000 kronor. Det är ett välkommet tillskott för att täcka de löpande utgifterna i bolaget, säger Brutus Östling som beskriver sig som en inbiten småföretagare. Förutom några månader som anställd i tonåren har han i hela sitt liv drivit olika verksamheter.

DET ÄR tidigt på året och han ligger i startgroparna inför vårens utmaningar som handlar om flera resor till Afrika där han ska genomföra andra delen i ett större fotoprojekt, men sen har han även en hel del utställningar och föreläsningar inbokade runt om i Sverige. – Jag började min bana som bokförläggare och insåg tidigt vikten av att fördela gracerna eftersom det var svårt att göra några prognoser om hur olika titlar skulle tas emot. Samma sak gäller i fotobranschen, det går väldigt mycket upp och ned så därför vill jag ha flera ben att stå på, säger han och tillägger att själva basen utgör fotoböckerna där han till dags dato sålt närmare 300 000 exemplar i Sverige, USA och England. FÖR DEN breda massan är Brutus Östling därför mest känd som fotografen som lyckas fånga bilder på fåglar i situationer som gör att man lätt kan identifiera sig med dem. Det kan handla om allt från pingvinpar som får en blick av måttlös beundran från sin unge till fåglar som ser ut att skälla på varandra. En av de vanligaste frågorna han får är hur han bär sig åt för att lyckas fånga de här ögonblicken. – Först och främst handlar det om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Men sen handlar det även om att om så enkla saker som att mata fåglarna. Svårare än så är det inte, säger han men antyder ändå att det ligger ett hårt

4

FOTO: BRUTUS ÖSTLING

BRUTUS ÖSTLING OM... ...fotografer som stör häckande fåglar – Det är tack och lov sällsynt. Jag skulle vilja påstå att alla, både amatörer och proffs, blivit betydligt bättre på att ta hänsyn till fåglarnas behov av avskildhet. ...allemansrätten – En riktigt bra uppfinning, den är nästan för bra för att vara sann. Fotografer från andra länder blir alltid lika överraskade när de kommer hit. Slå vakt om den! ...bildmanipulation – Själv bryr jag mig inte om vad andra gör. Men själv tar jag helst inte bort eller lägger till något i bilderna. Orsaken är rent estetisk. Bilderna blir helt enkelt för perfekta och därmed dåliga. arbete bakom varje bild. När det gäller resor till andra länder och kontinenter föredrar han att jobba väldigt intensivt. Redan när han anländer vet han exakt var och när han ska befinna sig på olika platser för att fånga de där bilderna som blivit så pass kännetecknande för hans stil. ATT LEVA på att ge ut egna böcker innebär att intäkterna varierar oerhört mycket från år till år, så därför har han även valt att åka runt och föreläsa så mycket han mäktar med. Att stå på scen innebar i början mest ett lidande för hans egen del.

FÖRELÄSNINGARNA I kombination med

HAN BESKRIVER sig som en person som gillar utmaningar och att tänja på gränserna för vad som är möjligt, vilket går som en röd tråd genom hans företagande. Men det var först när han fick ett pris som förläggare som han kunde investera i en avancerad fotoutrustning och på så sätt få smak för naturfotografi. Fast när han började fotografera fåglar kunde han knappt skilja en trana från en häger. – Efter femton års fågelfotografering är det en helt annan sak, skrattar han och tillägger att sedan 2011 skriver han själv texterna till böckerna.


[KÄNDISFÖRETAGAREN]

– Men kanske var det mina dåliga förkunskaper som gjorde att jag inte hade några förutfattade meningar om hur fåglarna skulle fotograferas. Jag såg från början till det estetiska. Men så snart jag började göra böcker kom det också att handla om att värna såväl biotoper som fåglar från allt det galna vi människor ställt och ställer till med.

FOTO: BRUTUS ÖSTLING

1981

Startar bokförlaget Symposion.

1989

Ger på hösten ut en tjock antologi av den tjeckiska dramatikern Vaclav Havel: ”En dåre i Prag”. Havel sitter på nytt fängslad, och boken recenseras knappt. Fyra månader senare har muren fallit och Havel har valts till president.

1990

intresse från skoltiden. Svenska Akademien ger mig ett pris för min bildningsverksamhet, och det räcker till den bästa undervattensfotoutrustningen. Ett halvår senare säljer jag mina första dykreportage.

1999–2000

Jag börjar fotografera fåglar. Tidningen FOTO kör en stor artikel med mina fågelbilder.

2005

Symposion har två böcker som toppar DN:s, Sydsvenskans och GöteborgsPostens prestigefyllda kritikerlista under nästan hela året, ”En dåre i Prag” och Walter Benjamins ”Paris 1800-talets huvudstad”.

Första fotoboken kommer ut, den blir en storsäljare och ges sen ut i bland annat USA och Storbritannien. Boken väljs till Årets Pandabok av WWF. Sedan dess lever jag på mina fotoinkomster.

1997

På nytt dags för Årets Pandabok med ”Örnarnas rike”, upplaga 40000 exemplar

Jag börjar dyka och återupptar mitt foto-

2007

i Sverige, den bok som sålt mest i Sverige.

2009

Min egen femte fotobok, ”Att överleva dagen” (text av professor Susanne Åkesson), vinner Augustpriset. Förlaget har haft flera Augustnomineringar men det är första gången förlaget får en augustivinnare.

2011

Gifter mig med Agneta Östling (f.d. Algotsson).

2015

Boken ”Bevingat” utses till Årets Pandabok av WWF. De elva fotoböckerna har nu sålt över 200 000 exemplar i Sverige.

2017

I år ger jag ut en bok om djur på de hotade savannerna i Afrika.

5


[FF–FRÅGA I FOKUS ]

Högt upp på önskeli Sänkta arbetsgivara En enkel åtgärd för att få företag att anställa är att sänka kostnaden för detta. De höga arbetsgivaravgifterna är en stor dold tröskel för svenska småföretag. TEXT: SÖLVE DAHLGREN

FÖRETAGARFÖRBUNDET Fria Företag har i många år lobbat för att regeringen ska sänka arbetsgivaravgifterna för de minsta företagen, för att få bort den tröskeleffekt som de innebär. – Sänkningen bör ske med att den allmänna löneavgiften på 10,72 procent tas bort för de allra minsta företagen, upp till tio anställda. Detta sker via ett grundavdrag i arbetsgivaravgiften på årslönesummor upp till en miljon kronor, säger förbundets ordförande Mats Assarsson. I ETT internationellt perspektiv betalar de svenska småföretagen högre arbetsgivaravgifter än sina utländska konkurrenter.

Snittet i hela EU ligger strax över 20 procent. Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön. Arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt under 1970-talet för att nå en topp 1990 då den var hela 38,97 procent. DEN SENASTE justeringen av normalskattesatsen genomfördes år 2009 då arbetsgivaravgiften sänktes med en procentenhet till 31,42 procent – en nivå som även gäller för 2017. Trots att arbetsgivaravgifterna står för nästan en fjärdedel av den offentliga sektorns skatteintäkter är det inte många anställda som känner till dem eftersom de inte syns på lönebeskedet.

MELLAN 2007 och 2016 hade vi nedsatta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Denna nedsättning slopades tyvärr helt per den 1 juni 2016. För anställda över 80 år är arbetsgivaravgiften noll och för de som fyllt 65 år är den nedsatt till 16,36 procent. – Småföretagen är motorn i Sveriges tillväxt. Sänkta avgifter skulle göra att det blev lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, säger Mats Assarsson. FOTNOT: Utöver arbetsgivaravgift betalar de flesta företag också avtalade sociala avgifter, som fack och arbetsgivare kommit avtalat om, i form av olika försäkringar och premier till avtals- eller tjänstepension. Detta innebär ofta ytterligare minst 4,5 procent av månadslönen.

ARBETSGIVAR- OCH EGENAVGIFTER 2017 (PROCENT) Arbetsgivaravgift Egenavgift Födda 1937 eller tidigare 0,00 0,00 Födda 1938-1951 16,36 16,36 Födda 1952 eller senare 31,42 28,97

6

Källa: Skatteverket

Statslåneräntan 0,27 procent

Slarv med personalliggare

Färre rotföretag – fler rutföretag

Statslåneräntan är en referensränta inom skattelagstiftningen och som Riksgälden bestämmer. I skattelagstiftningen används statslåneräntan som gäller den 30 november året före beskattningsåret/inkomståret – vilket innebär 0,27% (30 nov 2016). Om du exempelvis lånar ut pengar till ditt eget aktiebolag bör räntan inte överstiga statslåneräntan +3 procent.

Förra året gjorde Skatteverket 12 094 kontroller på olika byggarbetsplatser för att se om de följer lagen om personalliggare. – Vi konstaterar att det inte finns rutiner för en fungerande personalliggare på väldigt många byggarbetsplatser. Men viljan att göra rätt inom branschen är ändå stor, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

Antalet företag som utförde rotarbete minskade med cirka 6 000 medan antalet företag som utförde rutarbete ökade med cirka 800. Antal köpare av rotarbete minskade med 180 000 personer medan antal köpare av rutarbete ökade med nästan 60 000 personer. Sedan den 1 augusti 2016 gäller rutavdrag även för vissa it-tjänster som utförs i bostaden.


[FF–FRÅGA I FOKUS]

istan: avgifter Detta vill Företagarförbundet Fria Företagare: ARBETSGIVARAVGIFTEN FÖR de allra minsta företagen med upp till 10 anställda sänks med 10,72 %, motsvarande den allmänna löneavgiften. Sänkningen sker via ett grundavdrag på årslönesummor upp till en miljon kronor, detta för att göra det lönsammare att driva och utveckla företag för den enskilde företagaren samt stimulera till anställning av nya och fler medarbetare.

Den fulla arbetsgivaravgiften (31,42 %) utgörs 2017 av dessa delar: Ålderspensionsavgift (10,21) Efterlevandepensionsavgift (0,70) Sjukförsäkringsavgift (4,35) Arbetsskadeavgift (0,20) Föräldraförsäkringsavgift (2,60) Arbetsmarknadsavgift (2,64) Allmän löneavgift (10,72)

KÄLLA: EKONOMIFAKTA.SE

Våga tänka utanför boxen ”Tänk utanför boxen!” har länge varit ett populärt tillrop. En ny avhandling i psykologi från Karlstads universitet visar att många faktiskt är bra på att tänka annorlunda. Men alla vill inte dela med sig av sina tankar, av rädsla för att få kritik eller göra ”fel”. Det finns mycket att göra för att öka kreativiteten på jobbet, menar forskaren Nina Svensson.

Hasse Håkansson vill anställa fler.

Hasse vill ha sänkta arbetsgivaravgifter Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar skulle göra det betydligt enklare att anställa fler personer, menar HASSE HÅKANSSON.

TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

DET ÄR FULL FART på verkstadsgolvet där de fem anställda på Kran & Dieselservice jobbar med tunga maskiner, och det ligger kvar en distinkt doft av dieselavgaser i luften efter att man kört in de senaste fordonen. Inne på kontoret följer Hasse Håkansson debatten om de sänkta arbetsgivaravgifterna med stort intresse eftersom han skulle välkomna om man återinförde de sänkta avgifterna för ungdomar. – Ja, det skulle verkligen underlätta för mig eftersom det kostar både tid och pengar att utbilda nyanställda. Men sen vore det även viktigt för hela samhället att få fart på sysselsättningen. Inte sällan är det just skoltröt-

ta ungdomar som söker sig till den här branschen, de har väldigt svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. HASSE HÅKANSSON tillägger att han upplever det som att många inte inser att de höga arbetsgivaravgifterna gör att svenska företagare betalar in motsvarande fyra månadslöner extra till staten varje år per anställd. De kommande åren ligger mycket av hans fokus på att hitta en efterträdare som vill ta över. Några av de anställda har visat ett visst intresse för att fortsätta verksamheten i egen regi, men man har inte kommit så mycket längre. – Jag har full förståelse för att många tvekar om att bli egna företagare, dels innebär det ett stort ansvar mot de anställda som blir helt beroende av hur duktig du är på att driva företaget. Men sen är det också förknippat med mycket kostnader och avgifter.

7


[ROT & RUT]

Varannan småföretagare upplever mer svartjobb Ett år efter åtstramningen av rot- och rutavdragen så upplever mer än varannan småföretagare i branschen att svartarbetet har ökat, visar en undersökning. Sämre efterfrågan från kunder har lett till att var tionde bolag i rotbranschen försvann 2016. TEXT: SÖLVE DAHLGREN FOTO: FOTALIA DEN 1 JANUARI 2016 halverades rutavdra-

get till 25 000 kronor per år för personer som inte fyllt 65 år. Även om en relativt liten andel köper RUT-tjänster för mer än 25 000 kronor per år så fick kundernas osäkerhet kring de nya reglerna negativ inverkan på hela RUTbranschen redan innan de trätt i kraft. Statistiken från Skatteverket visar att bara omkring 11 000 av de 616 000 svenskar som gjorde rutavdrag 2014 gjorde avdrag för mer än 25 000 kronor. Enligt statistiken påverkar förändringen endast drygt två procent av alla rutkunder. Men precis som branschen varnade för så är effekten tydlig ett år efter det sänkta rutavdraget – svartarbetet ökar. MER ÄN varannan småföretagare i rot- och rutbranschen upplever att svartarbetet har ökat sedan reglerna för avdragen strama-

des åt för ett år sedan, visar en undersökning från Visma. Nästan lika många vittnar om sämre efterfrågan från kunder – och under 2016 försvann var tionde bolag i rotbranschen. – Att skapa vita jobb var en av de främsta anledningarna till att rut- och rotavdragen infördes. Företagare arbetar långsiktigt, och då skapar kortsiktiga förändringar en oförutsägbarhet som skadar tillväxt och arbeten, säger Visma Spcs företagarexpert Boo Gunnarson.

har ökat sedan de nya reglerna trädde i kraft. Varannan småföretagare, 50 procent, uppger dessutom att efterfrågan från kunder har minskat i och med de nya reglerna. Var tredje, eller 33 procent, uppger att efterfrågan har fallit i mycket hög eller ganska hög grad. – Fyra av fem jobb skapas i de små och medelstora företagen. Därför behövs det en politik som gör att fler företag startas och inte försämrar förutsättningarna för branscher med bra tillväxt, säger Boo Gunnarson. UNDER ETT år med sänkta avdrag har

DEN 1 JANUARI 2016 sänktes rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Samtidigt halverades alltså maxbeloppet för rutavdraget. Mer än varannan småföretagare, 55 procent, i Vismas undersökning upplever att svartarbetet inom rot- och rutbranscherna

5 963 företag i rotbranschen försvunnit, enligt Skatteverkets statistik. Det motsvarar ungefär var tionde företag. De senaste årens stadiga tillväxt för rutsektorn bröts och antalet företag ökade där bara med knappt 800, trots att avdraget utvidgades till fler tjänster den 1 augusti.

Kraftigt minskade rot- och rutavdrag 15 MILJARDER kronor betalades ut i rot- och

rutavdrag 2016. Det innebär att rot- och rutavdragen minskade med 8,3 miljarder kronor jämfört med året före, skriver Skatteverket. 11,2 miljarder kronor betalades ut för rotavdrag 2016. Drygt en miljon köpte rotarbeten. För rutavdrag betalades 3,7 miljarder kronor ut. Närmare 730 000 köpte rutarbeten. Antal företag som utförde rotarbeten var närmare 62 000 och antalet företag som utförde rutarbeten var närmare 18 000. Utbetalningarna minskade med 8,3 miljarder kronor jämfört med 2015.

8


FOTO: FOTALIA

[ROT & RUT]

Fler vill måla svart efter sänkt ROT-avdrag "Jag är naturligtvis mycket bekymrad" Det blev som branschen hade befarat – det sänkta rot-avdraget har drabbat byggföretag som säljer till privatpersoner. Ett måleriföretag halverade ordrarna mellan 2015 och 2016. Fyra av tio företag har fått förfrågningar om att utföra tjänster svart, enligt en underökning. Det första året med sänkt ROT-avdrag har lett till stora konsekvenser för måleribranschen. Det visar en ny undersökning som bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige genomfört i januari 2017 bland sina medlemmar. ÅTTA AV tio måleriföretag som arbetar

mot privatpersoner upplever att efterfrågan har minskat kraftigt. Dessutom har fyra av tio företag fått förfrågningar om att ut-

föra tjänster svart efter att avdraget sänktes. – Jag är naturligtvis mycket bekymrad över de påföljder sänkningen har inneburit för måleribranschen. ROT-avdraget har varit oerhört viktigt för vår bransch och har i princip konkurrerat ut den svarta arbetskraften helt. Jag är oroad över hur mycket sämre orderingången är från privatpersoner nu än tidigare. Ett av våra medlemsföretag skickade under 2015 ut ca 1700 fakturor för ROT-arbeten, jämfört med 850 fakturor under 2016, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen. HELA 75 procent av måleriföretagen ser det sänkta avdraget som ett stort hinder för fortsatt utveckling av företagets verksamhet. 40 procent av företagen uppger att det finns risk för, eller att de redan har fått säga upp personal på grund av det sänkta ROT-avdraget.

En mätning utförd av Demoskop (sept 2016) visar att det sänkta ROT-avdraget får negativa konsekvenser även bland allmänheten. Hälften av de som svarade tror att sänkningen leder till minskat köp av professionella hantverkstjänster. Tre av tio svenskar uppgav till och med att de är benägna att köpa måleritjänster svart nu när arbetskostnaden är högre. – Det sänkta ROT-avdraget ger våra seriösa företag färre jobb vilket kommer att slå ut många av de mindre företagen helt. Det sänkta ROT-avdraget ökar också risken markant för att svart arbetskraft åter blir accepterat i de svenska hushållen, vilket är oerhört skadligt för hela samhället. Min förhoppning är att Sveriges politiker inser vilka konsekvenser sänkningen faktiskt har fått och kommer att få framöver, säger Björn Hellman.

9


[KONTANTHANTERING ]

Snart behöver du inte ha kontanter i plånboken längre.

Kontantlösa samhället "En skrämmande utveckling" Bankerna drar in på KONTANTERNA

samtidigt som man höjer avgifterna för hanteringen av mynt och sedlar.

TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

– En skrämmande utveckling, menar Eva Sandberg på Wärdshuset Öresund AB. Under de senaste åren har hon upplevt att det blivit allt besvärligare och dyrare att hantera kontanter. Men samtidigt är hon väldigt kritisk till att såväl myndigheter som banker förespråkar ett kontantlöst samhälle.

10

– Vi blir allt mer beroende av bankerna som en tredje part för att sköta våra betalningar, säger hon och tillägger att hon upplever det som att man måste beviljas audiens för att komma in på banken nu får tiden. – Dels drar de ner på öppettiderna. Och behöver man sen ta ut kontanter från sitt konto måste man svara på ett batteri med kränkande frågor. EVA SANDBERG menar att den försämrade servicen inte bara drabbar henne som näringsidkare, eftersom transaktionskost-

naderna ökar. Varje kortbetalning kostar henne mellan 66 öre och åtskilliga kronor, beroende på kortutgivare. Hon menar även att det är helt tyst i den offentliga debatten om vi verkligen vill ha ett samhälle utan kontanter. – Dels finns det flera grupper som inte kan få ett kort, det kan handla om alltifrån att de har dålig ekonomi till att de inte är myndiga. Men sen kan ju även korten eller kortmaskinerna plötsligt slutar att fungera. Det händer ganska ofta, och har man då inte kontanter med sig blir det omöjligt att betala.


[KONTANTHANTERING]

Vänsterpartiet vill tvinga banker att hantera kontanter Banker som inte vill befatta sig med kontanter ger företagare bekymmer. Kunder som inte kan sätta in sina pengar på kontot betalar istället med dem, och butiksinnehavaren står sedan med PROBLEMET att bli av med dagskassan.

TEXT: MIA SANDBLOM

FOTO: DENNY LORENTZEN

– Det är riskabelt för mig att förvara pengarna i flera dagar, säger en småföretagare som av säkerhetsskäl vill vara anonym. TROTS ATT värdet av de sedlar som cirkulerar stadigt minskat de senaste åren så är det ett faktum att många butiker och serviceinrättningar fortfarande tar emot kontanter. Allt fler banker blir däremot kontantfria. Fria Företagare har tidigare skrivit om småföretagare som haft problem att bli av med sina dagskassor och som tvingas gömma pengar hemma eller på jobbet. Vänsterpartiet vill komma tillrätta med problemet genom lagstiftning. – Vi tycker att Finansinspektionen bör förelägga bankerna att tillhandahålla kontanter, säger den ekonomisk-politiska presstalesmannen Ulla Andersson.

Ulla Andersson, vänsterpartiet.

rensfördel genom att ta emot insättningar och dagskassor. – Det finns ett glapp mellan Riksbanken och bankerna. Politiskt har man gett bankerna makten att bestämma över den här frågan, och det tycker vi är fel, säger Ulla Andersson.

HON MENAR att det är ett demokratiproblem. – En undersökning har gjorts som visat att var femte företagare är rädda för att de kom-

mer behöva lägga ner sin verksamhet om kontanterna försvinner helt, säger hon. Det finns inget som garanterar att de färska, nydesignade sedlarna kommer ut i samhället. Folk och företag som är beroende av kontanta medel får sätta sitt hopp till att det finns banker som fortfarande ser en konkur-

Var tredje drömmer om eget

Srf: höj gräns för revisionsplikt 4 av tio lägger ner företaget

Var tredje svensk drömmer om att ha ett eget företag, visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Visma. Bland unga mellan 18 och 29 år drömmer så många som varannan om småföretagslivet. Idag drivs sju av tio företag i Sverige av män, men undersökningen visade att 31 procent av kvinnorna jämfört med 39 procent av männen drömmer om eget företag.

Srf konsulterna anser att gränsvärdena för revisionsplikt bör följa EU-direktiven, som omfattar alla företag som inte överstiger mer än ett av gränsvärdena 80 mkr i omsättning, 40 mkr i balansomslutning och 50 anställda. Höjda gränsvärden för revisionsplikt skulle jämställa de svenska företagens konkurrenskraft i förhållande till resten av Europa, menar Srf.

Fyra av tio småföretagare planerar att lägga ned bolaget när de lämnar småföretagslivet, visar en ny undersökning från Visma. Bara var sjunde räknar med att någon i familjen tar över och driver verksamheten vidare. I undersökningen svarar var tredje småföretagare, 29 procent, att de kommer att ha lämnat småföretagslivet om fem år, de flesta pga hög ålder.

11


FOTO: FOTALIA

[INSÄNT]

"Obligatoriskt att driva företag i skolan" Mina barn har båda drivit UF-företag i skolan. Det har inneburit att de mycket bättre förstår hur vårt familjeföretag fungerar. Trots att de jobbat en del åt mig genom åren på sommarloven så var det först när dottern startade sitt UF-företag som hon på allvar insåg hur mycket jobb det krävs för att driva ett företag. Men det är långt ifrån alla ungdomar som får chansen eller väljer att driva UF-företag

under skolgången. Jag tycker att det borde vara obligatoriskt. Det är inte samma sak som att jag inbillar mig att alla kommer att välja att starta företag när de går ut skolan. Kanske att ytterligare någon lockas till det, men lika många kommer att bli avskräckta. Som en av dotterns kompisar utbrast: “vi har ju jobbat i typ 200 timmar tillsammans och ändå har vi bara tjänat 400 kr i vinst. Det blir en rätt usel

timlön!”Nej, det stora vinsten är förståelse. Så att den som drivit företag och fått kunskap om företagsekonomins grunder kommer att visa mycket större förståelse för småföretagare när de så småningom kommer ut i arbetslivet och hamnar på Försäkringskassan, banken, riksdagen eller kanske blir anställd i ett litet (eller stort) privat företag. YVONNE

"Vi höjer skatten på något för att…?" Politikerna använder normalt sett skattehöjningar för att styra konsumenter. Vi höjer skatterna på exempelvis tobak och alkohol för att minska bruket av dessa droger och förbättra hälsan hos medborgarna, vi höjer skatterna på energi för att vi ska vara sparsamma med energi och därmed naturresurserna. På samma sätt är det logiskt med höjda skatter på drivmedel. Däremot verkar politikerna anse att just

12

arbete går det bra att beskatta utan att effekten blir densamma. De höjer inkomstskatten så att den som jobbar extra eller lyckas så bra att man får en höjd lön eller bonus inte får ut lika mycket pengar i plånboken. Ja, och den som behåller sin lön oförändrad (som många småföretagare) får helt enkelt ut mindre i plånboken. Här vore det intressant om en politiker förklarade hur detta ska förbättra ekonomin för någon? Den som får ut mindre lön efter

skatt kommer att få spara in på något. Exempelvis sluta äta ute på lunchen vilket resulterar i ett antal restauranger som får skära ner personalen. Eller strunta i att köpa en ny cykel vilket drabbar andra företag och anställda. Så snälla politiker – förstå att när ni höjer skatten på arbete så minskar jobbandet. Oftast inte för att den som jobbar vill det. GUSTAV


"Det[REKRYTERING] är trevligt med hög omsättning, men det är vad som står på sista raden som verkligen räknas"

Venczel´s Bil och Maskin AB Antal anställda: 8 Omsättning: 28,8 miljoner kronor Säte: Olofström

Från arbetslös praktikant till succéföretagare Verkstadsägaren Thomas Venczel i Olofström firar snart tio år som egenföretagare och passar på att bygga ut anläggningen. TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

FÖR ÅTTA år sedan tog Thomas Venczel över den nedläggningshotade kommunala bilverkstaden och lyckades vända de ständiga minusresultaten till vinst, och sedan dess har det inte varit några förlustår. En anledning var att han kunde verksamheten på sina fem fingrar eftersom han från början blivit anvisad en plats på den kommunala verkstaden i Arbetsförmedlingens regi. – Ja, då var jag glad över att överhuvudtaget få ett jobb, men jag insåg ganska snart att verksamheten skulle kunna drivas på ett bättre och effektivare sätt. Så när kommunen ville avveckla verksamheten fick jag möjlighet att ta över och fick till en början ett treårigt avtal om att reparera och underhålla kommunens maskinpark, säger han och

Den nya bilhallen har byggts samman med bilverkstaden. tillägger att de första åren som egenföretagare var tuffa och det mesta handlade om att få verksamheten att gå runt. Men med tiden blev Venczel´s Bil och Maskin ett etablerat begrepp i kommunen och fick allt mer jobb från företag och privatpersoner. BILHALLEN SOM nyligen invigdes är på 640 kvadratmeter och den innebär att man

framöver kommer att lägga mer energi på försäljningen av nya begagnade bilar, och för att öka omsättningen har han anställt en person som ska sköta försäljningen. – Tidigare hade vi service och underhåll av kommunens bilar som bas i verksamheten, men nu har vi valt att inte lägga fler anbud på underhållet av deras fordonspark utan kommer istället att skaffa oss fler ben att stå på, säger han.

13


[ENTREPRENÖREN]

Cafédrottningen "Drivkraften är passion" Den då 25-åriga Eva Olsson var varken den första eller sista förväntansfulla och entusiastiska egenföretagaren som öppnade café med drömmar om att frälsa staden med sina hembakta kakor. Men något extra har hon, som gjort henne till Göteborgs stora caféägare. – Det finns alltid lösningar. Jag tänker inte ”om”, utan ”hur”, säger Eva Olsson. TEXT: MIA SANDBLOM

FOTO: XX

I MITTEN av 80-talet satte hennes föräldrar sitt hus i borgen för att hon skulle få ett banklån till att starta eget. Fröken Olssons kafé kallade hon Göteborgs första fikaställe som varken var konditori eller arbetarfik. Den hemtrevliga atmosfären gjorde omedelbar succé, men ändå var det nog få som anade att den utbildade kocken Eva Olsson skulle bli stadens stora namn inom cafénäringen. Det trodde hon nämligen inte själv. – Jag hade inte en målbild av mig själv som ägare till en massa caféer, säger hon. ISTÄLLET HAR processen skett stegvis. I flera år kämpade hon med Fröken Olssons, till och börja med tillsammans med en anställd. Långa dagar och hårt arbete krävdes för att bygga upp företaget. 1991 blev det anrika konditoriet Paleys till salu, högt upp på Avenyn.

1959

Eva Olsson föds.

1985

Hon öppnar Fröken Olssons Kafé i Göteborg. Kontantinsatsen har hon lånat av sina föräldrar.

1991

Har hon sparat ihop en miljon i företaget och tar över caféet Paleys på Avenyn. Hon kallar det Evas Paley.

14

Vid det laget hade Eva betalat tillbaka lånet till banken, och sparat ihop den första miljonen i företaget. Hon hade råd att ta över caféet och gjorde Evas Paley till sitt. Affärsidén har alltid varit densamma. Caféet ska vara en mötesplats, och erbjuda naturlig mat av bra råvaror. Eva ska själv trivas. – Jag har aldrig haft någon målgrupp till min verksamhet. Jag vill inte välja mina gäster, utan jag gör det bästa och finaste och godaste jag kan, och sedan får gäster som vill komma, och stanna så länge de önskar, säger Eva Olsson. HENNES EGEN stil har alltid genomsyrat

miljön. Kvällen innan Fröken Olssons kafé skulle öppnas, den där dagen 1985, tyckte Eva att något saknades i den nakna lokalen. Hon litade på sin egen känsla och åkte hem och fyllde ett släp med sina gamla avlutade stolar och byråer. Hon bar in alltihop och började möblera för att skapa en hemtrevlig och personlig stil på sitt första café. Den affärsidén har Eva Olsson hållit fast vid. Hon bestämmer hur inredningen ska se ut i alla sina lokaler. Väljer egna tyger och specialbeställer möbler som ska passa. HENNES ARBETSUPPGIFTER är extremt

varierande och hon tycker att varje dag på jobbet är rolig och meningsfull. – Fram till i mitten av 2000-talet jobbade jag regelbundet på golvet i både kök och kassa.

2003

Startar Eva sitt första Condeco. Snart därefter bestämmer hon sig för att det ska bli en kedja.

Nu sker det mer sällan, men jag brukar förlägga mina möten ute på caféerna för jag vill vara i miljön och möta gästen, säger Eva Olsson. JUST I mitten av 00-talet hände något. Eva Olsson startade 2003 det första caféet som skulle bli en del i Condeco-kedjan. Två år senare var de fyra. En större bagerilokal byggdes för att serva alla caféer med färska bakverk. – Det gick snabbt när jag väl bestämde mig för att starta en kedja, säger hon. IDAG ÄGER Eva Olsson 13 caféer, varav tio ingår i Condeco. En helt ny gren är det vegetariska stället Satori i Malmö. – Jag är entreprenör och har ett driv. Drivkraften är passion, vilket är en enorm kraft. Som entreprenör nöjer man sig inte, utan man vill fortsätta växa, säger Eva Olsson. Hon är som alltid full av idéer, men njuter nu av att ha en mängd kreativa medarbetare runt sig. – Jag behöver inte komma på allt själv längre, det är väldigt spännande, säger hon. EFTER ATT ha arbetat deltid medan barnen

varit små har Eva Olsson kavlat upp ärmarna igen och är laddad för att expandera, och etablera sig i huvudstaden. – I slutet av det här året, eller möjligen i början på nästa så är min förhoppning att jag har öppnat Condeco i Stockholm, säger Eva.

2014

Öppnar vegetariska caféet Satori i Malmö.

2017

Köper Eva en lokal som blir ett bageri till caféerna.

Driver Eva tio Condeco, samt Fröken Olssons, Evas Paley och Satori. Ungefär 300 personer får lön, även om alla inte arbetar heltid.

2011

2018

2009

Söker sig Condeco utanför Göteborg. Första caféet på annan ort startar i Växjö.

Planeras första Condeco öppnas i Stockholm.


"I slutet av det här året, eller möjligen i början på nästa, så är min förhoppning att jag har öppnat Condeco i Stockholm"

Eva Olsson Ålder: 56 Bor: Särö Familj: Maken Peter och två barn Yrke: Grundare och ägare till 13 caféer varav tio ingår i Condeco-kedjan som Eva också grundat. Intressen: Yoga och meditation. Mat är också ett stort intresse.

15


[FF TIPSAR]

Stiftelse vill skapa rättvisa i skatteprocess Stiftelsen Rättvis skatteprocess bildades förra året av en grupp skattejurister. De vill hjälpa enskilda personer att driva skatteprocesser, och på längre sikt förändra systemet. – Privatpersoner och småföretagare kan få sina liv krossade i ett skattemål. Jag har stött på flera personliga tragedier sedan jag började arbeta med det här, säger VD Carl Göransson. TEXT: MIA SANDBLOM

I BROTTSMÅL tilldelas den misstänkte en advokat. Någon motsvarande rättighet saknas i skattemålen, där eventuella ombud bekostas av den tilltalade. Skatteprocessen skiljer sig på fler sätt från brottsmålen. – Har ett brott begåtts mot en person så utreder polisen det. Åklagare driver sedan fallet och domstolen dömer. Vid en skatterevision ansvarar Skatteverket både för utredningen och beslut, och ofta sköts detta av samma person, säger Carl Göransson. HAN ARBETAR halvtid med organisationen, och har hjälp av flera experter på området. De tittar på det inkomna fallet och bedömer om de kan ta sig an det eller inte. – Vi måste kopplas in innan det är för sent att driva ärendet. Dessutom ska det inte finnas några oegentligheter. Vi hjälper privatpersoner och företag som farit illa i skattemål, inte de som fuskat eller haft uppsåt, säger Carl Göransson. ANLEDNINGARNA TILL att klienterna till

Rättvis skatteprocess råkat illa ut varierar. En del har fått fel information av Skatteverket, andra har blivit tilldömda företrädaransvar och därmed blivit skatteskyldiga på grund av att någon annan person i företaget fuskat. Gemensamt har de att de står inför en tuff motpart. – Att driva mål mot Skatteverket är kostsamt. Även om man vinner så betalas bara en så kallad skälig ersättning ut, vilket inte täcker kostnaderna för det juridiska ombudet,

16

Carl Göransson

Anledningar till att skatteförfarandet kan vara rättsosäkert >> Ett professionellt juridiskt ombud är viktigt att ha om man utreds av Skatteverket. Detta finansieras inte av staten, som vid brottsmål. >> Ersättningen vid vinst är låg. Enligt en undersökning Rättvis skatteprocess gjort får den skatteskyldige tillbaka i snitt 39 % av kostnaderna, om han eller hon vinner helt eller delvis. >> Handläggningen är inte enhetlig hos Skatteverket, och det är inte säkert att man får rätt information. >> Domstolarnas kompetens i skattemål är ojämn och visar på brister.


[ENTREPRENÖREN ]

Jan Tern, föreläsare och författare

Tipsen som hjälper dig att nå dina mål som entreprenör

TEXT: ANNIKA WIHLBORG

"Somliga säger att man aldrig ska ge upp. Men att säga nej till något är att säga ja till något annat"

TROTS ATT merparten av alla entreprenörer arbetar med att formulera olika typer av mål så är kompetensen kring hur man på ett professionellt sätt formulerar och arbetar för att verkligen uppnå sina mål. Det kan tyckas konstigt att vi kan arbeta så mycket med mål och ändå inte lägga mer tid eller stärka vår kompetens för att kunna göra det på ett bättre sätt. Det finns inget rätt eller fel när det gäller att formulera mål. Det viktiga är att målet motiverar dig, driver dig framåt och hjälper dig att fokusera och prioritera i vardagen. För att få effekt koncentrera din kraft till ett eller några få mål åt gången.

– Richard Branson, är en av världens mest framgångsrika entreprenörer. Han har startat massor av företag, men han är också snabb med att lägga ner dessa om de inte fungerar som han tänkt sig. Somliga säger att man aldrig ska ge upp, men att säga nej till något är att säga ja till något annat, säger Jan Tern, föreläsare och författare till boken ”Målskillnad – målstyrd eller målstörd”. – Välj hellre att fortsätta arbeta mot de mål som verkligen motiverar dig. Se till att resan är minst lika rolig och utvecklande som att nå själva målet. Glädje är en viktig komponent för att uppfylla sina mål.

En vanlig missuppfattning om mål är att de måste vara tydliga. Många framgångsrika personer har initialt inget tydligt slutmål. Deras mål har varit att testa något, för att få ny erfarenhet för att kunna göra nästa mål lite tydligare, säger föreläsaren och målexperten JAN TERN.

3 TIPS

Så når du dina mål som företagare

1

Utvärdera din måluppfyllelse varje dag med hjälp av en trafikljusmodell. Gradera hur du under dagen närmat dig ditt mål i grönt, gult eller rött, Har du mycket grönt och gult rör du dig framåt, har du mycket rött får du planera om eller lägga energin på något annat mål.

2

Fråga dig själv varför du vill nå ett specifikt mål följt av ”varför det?” ett par gånger för att komma till kärnan av det som motiverar dig. Får du inget bra svar på frågan varför, blir det svårt att motivera dig själv och din arbetsgrupp.

3

Omvandla oro till nyfikenhet och glädje. Om du känner oro, rädsla eller osäkerhet inför dina mål, sträva efter att transformera dessa känslor till nyfikenhet, mod eller glädje, känslor som istället får dig att bli peppad och göra saker. För om du inte gör något så händer inget

17


[FF TIPSAR]

KAPTIVO förvandlar din gamla whiteboard till en digital med hjälp av en kamera som monteras ovanför whiteboarden, en avancerad processor och ny patenterad programvara som filtrerar bort reflexer, skuggor eller smuts ytan. Nu behöver ni inte längre fotografera anteckningarna med mobiltelefonen – allt lagras. Du kan till och med dela whiteboardens innehåll i en videokonferens eller på en webbsida. PRIS: CA 3 500 KR LÄS MER PÅ KAPTIVO.COM HANDSKE med LED-belysning är egentligen tänkt för fiske utomhus, i mörkret. Men det finns många som kan ha nytta av tillgång till ficklampa. Istället för att hålla den i munnen för att ha två händer fria så får man med den här handsken (som bara täcker pekfingret och tummen) två ljuskällor. Eller fyra ifall du tar både en höger- och vänsterhandske. Vattentät så den skulle kunna funka även för en rörmokare. PRIS: CA 40 KR

PANASONIC LEG AIR MASSAGER är en massageapparat för benen, något som kan behövas efter en lång arbetsdag i butiken eller i något annat yrke där du står och går mycket på hårda underlag. Med åtta olika program som ska efterlikna professionella massörer kan du variera massagen efter var du är stel. Välj mellan rosa eller svarta omslag till dina ben. Med hjälp av värme, luftkuddar och plastkulor masseras dina ben. Kanske något för vilorummet på jobbet? PRIS: CA 3 000 KR

FIFFIGA PRYLAR TELESTEPS PRIME Teleskopstege ger dig en stege på 4,1 meter (finns även i varianter på 3,2 och 3,8 meter) men som bara blir 89 cm lång när du skjuter ihop den. Det gör att den enkelt får plats även i en personbil och gör det lätt att bära in den i ett rum eller uppför en trappa (den väger 13,8 kg). Smidig både för hantverkare och i företagets lokaler. PRIS: CA 3 500 KR.

18

ULTRA FLEXIBLE TWISTER Cable Dock & Tripod är till för dig som tröttnat på klena sladdar till laddare och vill kombinera det med en hållare för mobilen. Bara vrid sladden till önskad form och anslut till USB-porten på datorn eller i bilen – eller till en batteripack eller USB-laddare. Plötsligt har du mobilen i rätt höjd och du kan frigöra en hand. Finns för både Android och iPhone. PRIS: CA 300 KR


[RÅDGIVNINGSPANELEN]

Rätt till ersättning för störningar i hyrd lokal? FRÅGA: Jag hyr min lokal av fastighetsägaren. Jag i min tur hyr ut ett av rummen till en underhyresgäst. Fastighetsägaren hyr även ut en angränsande lokal till en annan hyresgäst som är min granne. Under tre månaders tid har grannen renoverat sin lokal. Det har varit en omfattande renovering med flytt av väggar, bilning i golv, flytt av badrum etc.Nu är byggnadsarbetena äntligen klara men under dessa tre månader då renoveringen pågick, stördes jag i princip varje dag. Under denna tid framförde jag ideligen mina klagomål både till fastighetsägaren och till min granne, men de tog inte mina klagomål på allvar. Jag utför behandlingsvård och tar emot många patienter dagligen. Jag har därför fått ställa in ett otal behandlingar på grund av alla störningar och framför allt har jag inte kunna planera min verksamhet. Min underhyresgäst, som är i samma bransch, tröttnade på alla störningar och flyttade. Hon har nu krävt mig på återbetalning av tre månadshyror med 15 000 kr. Min fråga är hur jag skall gå tillväga för att få ersättning för alla störningar och för kravet från min underhyresgäst. BIRGITTA

SVAR: Det problem du beskriver är inte helt ovanligt. Det finns t ex ett rättsfall som handlade om att verksamheten i ett gym på översta våningen i ett hus, framkallade oacceptabelt mycket störningar för de övriga hyresgästerna i huset och att hyresvärden därför blev ersättningsskyldig. Hyresvärden skall nämligen tillse att hyresgästerna ”iakttar god ordning”. Om en hyresgäst stör en annan så är det slutligen hyresvärden som skall tillse att den störande grannens beteende upphör. Det kan ske genom kommunikation med hyresgästen, men slutligen måste kanske hyresvärden delge hyresgästen en s.k. rättelseanmaning och följa upp den med ett uppsägningsförfarande för avhysning. Under den tid du har haft störningar har du i hyreslagens mening lidit ”men”. Du har med andra ord inte kunnat nyttja din lokal fullt ut. Du har då rätt till hyresnedsättning motsvarande den minskade användbarheten. Har du t ex bara kunnat nyttja 25% av lokalen, kan hyresnedsättningen motsvara 75% av hyran. Du kan även ha rätt till ersättning för skada som du har lidit. Framför allt om fastighetsägaren har förhållit sig passiv föreligger skadeståndsskyldighet för denne. En typisk skada är ju intäktsbortfall från en underhyresgäst. Jag tycker därför att du till värden skall framställa krav på dels hyresnedsättning under den tid störningarna pågått, dels även krav på ersättning för den uteblivna hyresintäkten om 15 000 kr. JOHAN ENGBORG, ADVOKATFIRMAN NOVA

Medlemmar i FöretagarFörbundet har kostnadsfri RÅDGIVNING från våra experter i Rådgivningspanelen. I varje nummer av Fria Företagare samlar vi några av de frågor som panelen har stött på eller frågor som är intressanta att dela med sig av till alla medlemmar. Har du någon fråga, kontakta kansliet. Rådgivningen är begränsad till max tre x 15 minuter per år och medlem.

ADVOKATER >> LARS ANDERSSON Advokataktiebolaget Janson & Partners, Helsingborg >> THORBJÖRN HILLESKOG Advokat Thorbjörn Hilleskog, Malmö >> MAGNUS HEDENBERG Bring & Bergkvist HB, Göteborg >> JOHAN ENGBORG Advokatfirman Nova, Stockholm >> LASSE GÄRDLUND Advokataktiebolaget Gärdlund AB, Norrtälje >> GÖRAN SMEDBERG Cross Advokater, Stockholm >> PER LARSSON Per Larsson AB, Sundsvall >> MARIA LIDSTRÖM Advokatbyrån Kaiding, Skellefteå

Leverantör kräver betalt en gång till FRÅGA: Vi har en leverantör i Asien som vi samarbetat med under många år. I samband med att vi gör en beställning så förskottsbetalar vi beloppet. Leverantören tillverkar därefter produkten och skickar den till oss. När vi nu senast gjorde detta så visade det sig att leverantörens konto hade blivit utsatt för intrång av en ”hackare” och att vår betalning således inte kommit leverantören tillgodo. Jag har följt leverantörens betalningsanvisningar fullt ut. Nu vill leverantören ha betalt en gång till. SVAR: Normalt sett skickas varor, mejl, meddelanden och även pengar på avsändarens risk. Det innebär att det är avsändaren som står risken fram till dess mottagaren har mottagit varan etc. Som jag förstår det i ditt fall så har du översänt beloppet elektroniskt och beloppet har kommit leverantörens konto tillhanda. Att det därefter inte kommit leverantören tillgodo på grund av intrånget är emellertid inte ditt ansvar. Kan du bara visa att beloppet skickats till det angivna kontot och har ”landat” där, har risken för pengarna övergått till leverantören. Det torde vara lätt för dig att genom din bank kontrollera betalningsströmmen och leverantörens mottagande av beloppet. Då behöver du självklart inte betala en gång till även om leverantören oturligt har förlorat pengarna. JOHAN ENGBORG, ADVOKATFIRMAN NOVA

PATENT OCH VARUMÄRKEN >> LARS GÖRANSSON Groth & Co, Stockholm

FÖRSÄKRINGAR >> LENNART BERG Advise Risk & Försäkring AB, Malmö

19


[FF TIPSAR]

BOKTIPSET Bygg en pengamaskin – Google AdWords för alla AV MICHAEL BERMAN OCH MICHAEL WAHLGREN

Google är världens största sökmotor och bara i Sverige görs över 50 miljoner googlingar varje dag. Med hjälp av AdWords har du möjlighet att annonsera till dina potentiella kunder i samma stund som de har gjort ett medvetet val att söka information som är relaterad till din produkt eller tjänst. Men, för att lyckas med det gäller det att förstå hur Google i allmänhet och Adwords i synnerhet fungerar – och det är här boken kommer in. En pedagogisk och lättläst introduktion för dig som vill testa sökmotorannonsering. Något som faktiskt funkar lika bra för det lilla företaget.

Administration för dig som hatar det AV HENRIK PERSSON GRUBB

Visste du att en normal svensk företagare lägger ner 44 timmar i månaden på administration? Författaren till den här boken vill lära dig att skära ner den tiden till mindre än hälften, så du kan lägga ner mer tid på det du egentligen vill göra. Den innehåller också “ett komplett system för att klara av administrationen på tio minuter” liksom tips på hur du bestämmer vilka saker du ska göra själv och vilka du ska hjälp med. Men precis som alla andra böcker av denna sort är det alltid upp till dig själv att faktiskt tillämpa råden i vardagen.

Den Passionerade Diktatorn AV THOMAS AHRENS

Författaren har i närmare 30 år jobbat med snabbväxande företag och tidigare skrivit en rad böcker om entreprenörskap. Denna bok bygger på djupintervjuer med 18 grundare till snabbväxande företag som Axis, Verisure, Tobii, Stadium och många fler.Behöver en företagsledare vara en diktator? Nej, titeln syftar på den starka övertygelse entreprenörer har som gör att de går genom berg för att nå sitt mål.

20

Paul Fuehrer är forskare vid Stockholms Universitet.

Mer fritid istället för mycket pengar Det är drömmen för många svenskar, såväl anställda som småföretagare. TEXT: PETER FREDRIKSSON

FOTO: PRIVAT

SEDAN LÄNGE är 40-timmarsveckan ett vedertaget begrepp som inte bara styr arbetsmarknaden utan även hur vi själva bedömer hur en normal vardag bör se ut. Samtidigt bär många på tydliga önskemål om att arbeta mindre för att på så sätt få mer tid över för familjen och sina egna fritidsintressen. När Paul Fuehrer som forskar i sociologi intervjuade 130 personer i Stockholm, Sörmland och Jämtland fann han att de flesta skulle kunna tänka sig att dra ned på arbetstiden på bekostnad av hög lön eller intäkter i det egna företaget. TROTS DET finns det en stor skillnad mel-

lan de uttalade önskemålen och vilka frågor som diskuteras i den offentliga debatten. Tidigare decenniers politiska krav om förkortad arbetstid lyser till exempel i stort sett med sin frånvaro. – Egentligen har det inte hänt speciellt mycket under de senaste 40 åren. Vi har i

och för sig fått något längre semester, som i sig är en arbetstidsförkortning. Men det finns inte mycket utrymme för att vare sig anställda eller egenföretagare ska kunna arbeta färre timmar i veckan om de så önskar, säger han. Paul Fuehrer tipsar om att googla på orden downshifter eller voluntary simplicity för att ta del av en världsomspännande gräsrotsrörelse som syftar till en enda sak, att få fler människor medvetna om att det går att leva bra utan att ägna sig åt arbete åtta timmar om dagen. – Men det finns normer och egna förväntningar som gör att de flesta inte får ekvationen att gå ihop, säger han.

Vill du testa att växla ned? >> Gör en kalkyl - hur mycket förlorar du i intäkter? >> Hur mycket sparar du på att slippa pendla, äta lunch ute och så vidare? >> Var beredd på att omgivningen reagerar på olika sätt, både med avundsjuka likväl som nyfikenhet.


[FF TIPSAR]

Stil och etikett på jobbet Som småföretagare förknippas du med firman. Därför är det extra viktigt att kunderna får en positiv uppfattning av dig som person. Magdalena Ribbing, etikettproffs och författare till ”Etikett på jobbet: Bra att veta på kontoret”, ger här några värdefulla tips:

TEXT: PETER FREDRIKSSON

Hel och ren

Rätt kläder

Visa hänsyn

Var tvättad och ha rena kläder för att lukta fräscht. Men använd inte parfym och andra dofter annat än försiktigt, det finns människor som vare sig uppskattar eller tål starka dofter.

Anpassa klädseln till arbetsuppgifterna, inte enbart egen smak. Det kan vara OK med sandaler och shorts i vissa sammanhang, medan det kan vara respektlöst och totalt fel på andra ställen.

Ta hänsyn till andra, både anställda och besökare. Håll upp dörren istället för att släppa den i ansiktet på den som kommer efter. Se den du talar med i ögonen och läs aldrig över axeln på andras datorer.

Hälsa på alla

Rätt sorts mat

Tips!

Det är inte ovanligt att arbetskamrater och andra låter bli att hälsa på varandra. Men ett enkelt hej när man börjar arbetsdagen är viktigt och ökar trivseln för alla.

Avstå från att äta lunchmat som sprider starka lukter om ni är flera som delar kök på den gemensamma arbetsplatsen. Fråga först om övriga tycker att det är okej.

Delta aldrig i mobbning eller skitsnack. Sägs något ofördelaktigt om en frånvarande person så motfråga ”hur vet du det?” eller säg ”så tycker jag inte alls”.

Minskat nyföretagande

Almis nyutlåning ökade 2016

Besked till digital brevlåda

Antalet registreringar av nya företag minskade med 11 procent i januari jämfört med samma månad i fjol. Efter en lång tid av starkt nyföretagande sjönk nu antalet nya företag för andra månaden i rad, visar statistik från Bolagsverket. 2016 var ett starkt år för nyföretagandet (68 793 nya företag), men under december vände trenden nedåt. (Källa: Visma)

Almis nyutlåning under 2016 var den högsta någonsin. Totalt beviljades 3 324 Mkr till närmare 4 700 företag. Det nya mikrolånet som introducerades under året har, tillsammans med fördubblingen av kapaciteten för tillväxtlånet till innovativa företag, bidragit till ökningen. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och ska komplettera bankerna.

Skickar ditt företag lönebesked till de anställda via digital brevlåda? Bara sju procent av svenska förvärvsarbetare får det, enligt en undersökning. Men intresset hos medborgarna är större och 34 % anser att kommuner, myndigheter eller arbetsgivare borde tillhandahålla digitala brevlådor. (Källa: Visma)

21


[REVISOR]

Färre än väntat valde bort revisor För sju år sedan blev det möjligt för de flesta mindre aktiebolag att välja bort REVISORN, men flykten från revisionen bland äldre företag blev inte så stort som förväntat. TEXT: PETER FREDRIKSSON

– Av det totala antalet aktiebolag så har 53 procent valt att inte ha någon revisor, konstaterar Ulf Karell på Bolagsverket men tillägger att när det gäller nyregistrerade aktiebolag under 2015 så valde 84 procent att inte ha någon revisor. Bolagsverket noterar även att det kommit in fler felaktiga årsredovisningar från nystartade bolag jämfört med när revisionsplikten fanns kvar.

22

PÅ BRANSCHORGANISATION Far som organiserar revisorer och rådgivare menar man att eftersom det är så pass vanligt att det blir fel är det även sannolikt att detta leder till skattebortfall, dock oklart hur stort. – När revisionsplikten försvann beställdes det en konsekvensanalys. Men den har regeringen prioriterat bort, så ingen vet vilka samhällsekonomiska effekter det blivit. Men det är ju som när man kör bil, om ingen övervakar hastigheterna kör en del för fort, säger Bengt Skough på Far. I sitt jobb är han ofta ute och besöker med-

lemmarna och han konstaterar att branschen överlevt och mår bra. – Visst, vi missar en stor del av tillväxten bland de nystartade företagen. Däremot har vi blivit bättre på rådgivning och konsultuppdrag, säger han.

deklarationer och letar efter branschvisa och företagsspecifika avvikelser. Det här innebär att den företagare som till exempel plötsligt börjar göra stora avdrag för något som de inte gjort tidigare får ögonen på sig.

EN VANLIG åsikt bland många småföretagare är att de vill behålla revisorn för att på så sätt minska risken för att Skatteverket gör en skatterevision. I dag är det dock ovanligt att Skatteverket gör rena gryningsräder, istället samkör man

Du måste ha revisor om ditt företag uppfyller minst två av dessa värden:

Stora bolag oftare sena betalare

Sju skickar snabb påminnelse

Fler fakturabedrägerier

En undersökning från Alektum Group visar att 30 dagars kredittid fortfarande är vanligast i näringslivet, 62% tillämpar denna och majoriteten ger normalt inte sina kunder olika kredittid. Men storbolagen särbehandlas och får ofta längre kredittid, särskilt i vissa branscher. Dessutom är det vanligare att stora företag dröjer med betalningen.

Svenska företag agerar snabbt om kunderna inte skulle betala i tid, enligt Alektum Group som intervjuat 350 företagare. Sju av tio (67%) svarar att de har som rutin att direkt efter förfallodag skicka ut en påminnelse till de som inte betalat i tid. Få drar sig sedan för att gå vidare med inkassokrav om kunden ändå inte betalar trots påminnelse.

Antalet inkomna anmälningar för fakturabedrägerier ökat för tredje året i rad, enligt en kartläggning av Inyett, som arbetar med säkra affärer och kontroll av betalningar och leverantörer. Under 2016 inkom 14 631 anmälningar i Sverige, en liten ökning med 2% jämfört med 14 318 anmälningar år 2015 och mycket fler än 11 886 anmälningar år 2014.

Fler än 3 anställda (i medeltal) Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning


[REVISOR ]

Ekonomibloggare skippar revisorn JAN BOLMESON som bland annat driver bloggen RikaTillsammans valde bort revisorn så fort han kunde. TEXT: PETER FREDRIKSSON

Fredrik Gilbertsson och Gillis Sundahl (t.h.) driver Byggteknik Blekinge AB.

Byggteknik Blekinge behåller revisorn När GILLIS SUNDAHL och FREDRIK GILBERTSSON startade eget byggföretag valde de att ha en revisor. TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

– Ja, det var ingen tvekan från vår sida. De extra tusenlapparna som revisorn kostar har vi igen flera gånger, säger Fredrik Gilbertsson som konstaterar att nu har företaget börjat gå så pass bra att de ändå måste ha revisor. MEN NÄR de startade bolaget kunde de ha sluppit revisionsplikten. – I början skötte vi all bokföring på egen hand, men nu har vi valt att lägga ut det på en redovisningsbyrå. Det är bättre att vi sysslar med det som vi kan och sen köper vi de tjänster som behövs, säger han och tillägger att vare sig han eller kollegan Gillis Sundahl har vare sig tid eller ork att sitta med pappersarbetet på kvällarna.

"De extra tusenlapparna som revisorn kostar har vi igen flera gånger om" DE BÅDA kollegorna menar att det stora mervärdet med att ha en revisor är att de får tillgång till expertis när de behöver det, och det är en stor fördel eftersom det händer mycket på skatteområdet som berör deras företag. Bland annat har man haft stor nytta av de råd man fått om planering och skatteoptimering. – Vi är ju båda hantverkare i grunden och känner att det här med administration och skatteregler inte riktigt är vårt skrå, det är bättre att allt blir rätt från början.

– Ja, det var ingen tvekan för min del. Syftet med en revisor är att, i en situation med flera ej operativa aktieägare, ha en oberoende person som ska säkerställa att bokföringen är korrekt. Om man äger sitt bolag själv finns det ingen mening att säkerställa bokföringen för någon annan, säger han och tillägger att han sa upp sin revisor så snart som kravet på revision för de minsta aktiebolagen upphörde. Samtidigt konstaterar han att en del småföretagare ofta blandar ihop begreppen revisor och en redovisningskonsult, där det sistnämnda är något som han menar att alla företagare bör anlita oavsett bolagsform. – Jag har från början anlitat en redovisningskonsult som hjälper mig med den löpande bokföringen och som upprättar årsredovisning och bokslut. Det har fungerat bra i alla år och är väl investerade pengar. Men jag ser som sagt inget mervärde för min egen del i att betala för att en revisor ska granska redovisningen och sedan bekräfta att den är korrekt inför ägaren, som ju är mig själv.

Jan Bolmeson driver bland annat bloggen rikatillsammans.se i det egna bolaget RikaTillsammans AB.

23


[NÄRINGSLIV]

Davids kamp i glesbygden mot Goliat "Det är lätt att köra över oss och vi har inte speciellt mycket att säga till om" Trafikverket tyckte att skylten på den lilla vägen till SPJUTSBYGDS gårdsbutik störde och tog bort den – men hamburgerjättarna fick ha sina kvar.

Lennarth Andersson är besviken på Trafikverket.

TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

SAMTIDIGT FICK de stora hamburgerkedjorna fortsätta att skylta vid betydligt mer vältrafikerade vägar. – Orättvist, tycker Lennarth Andersson som fått en riksdagsledamot att lägga en motion i ärendet. Att han är väldigt besviken på Trafikverket som plockade bort skylten som fanns vid den lilla landsvägen är tydligt eftersom den var väldigt viktig för att locka dit spontanbesökare.

24

– Redan när den togs ned minskade både besöken och omsättningen, vilket gjort att jag tagit bort de fasta öppettiderna och istället har öppet när jag är hemma, säger LENNARTH ANDERSSON som överklagat flera gånger och nu när det även finns en motion i riksdagen om ärendet hoppas han att han får sätta upp skylten igen. Han tycker att det är märkligt att stora kedjor som McDonald’s eller Max får ha stora

och många gånger störande skyltar vid vältrafikerade och stora vägar samtidigt som hans lilla skylt ansågs vara en trafikfara. – Men så är det för oss småföretagare, det är lätt att köra över oss och vi har inte speciellt mycket att säga till om. Men jag hoppas verkligen att jag får sätta upp skylten igen, den är oerhört viktig för min gårdsbutik som förutom lammkött och lammskinn från mina egna får även säljer en hel del andra produkter från andra småskaliga producenter här i trakten.


[NÄRINGSLIV ]

Hembakat och udda miljö receptet för framgång Nystartade CAFÉVERKSAMHETER brukar ofta få slå igen när det egna sparkapitalet är slut. TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

– Vi fick ta över stolsben och lite köksutrustning från konkursboet och med det som stomme byggde vi upp caféet till vad det är i dag, säger hon när hon visar runt i caféet som består av två plan.

MEN ELSAS Café går mot strömmen och är inne på sitt tredje år. Bakom satsningen står Catharina Samuelsson som erbjuder hembakat, bastanta frukostpaket samt en udda miljö med tydlig secondhandkänsla. – Tre år är nog lite av ett rekord på den här adressen, föregångarna har ofta fått slå igen redan efter några månader, säger hon och konstaterar att i en storstad hade läget sannolikt klassats som ett av de bättre. Men i en liten stad kan några hundra meter från stadskärnan vara alldeles för mycket för att gästerna ska hitta dit. Detta var hon mycket medveten om när hon fick möjlighet att hyra lokalen som då stått tom i ett och ett halv år.

I ANSLUTNING till entrén finns bardisken och 18 sittplatser och sen leder en ganska så brant trappa ned till källaren där de nakna stenväggarna ger en rustik och ombonad känsla, som sedan förstärks med murriga färger och en inredning där en hel del kommer från olika loppmarknader och secondhandaffärer. – Det är viktigt att kunna erbjuda kunderna något mer och för vår del handlar det om att vi gör allt från grunden. Dessutom tror jag att sådana enkla saker som en lekhörna lockar många att komma hit, det finns inte på de andra caféerna här i staden.

Catharina Samuelsson. Rossam AB Anställda: 5 Omsättning: 2,9 miljoner kronor Säte: Karlskrona

25


[ANNORLUNDA AFFÄRER]

Militär teknik i civil tappning Koncentrerad SOLVÄRME i kombination med svenska ubåtsmotorer ska erövra världen. TEXT: PETER FREDRIKSSON

Jimmy Brorsson

Dessertmästare startar eget "Jag gillar nya utmaningar" Kocken JIMMY BRORSSON satsade på efterrätter och utsågs till Årets Dessertmästare av Kanal 5.

bara på att han avsatt mycket tid åt teveinspelningarna.

DET HOPPAS Gunnar Larsson, tidigare vd för Kockums och nu vd för Ripasso Energy. Företaget har fått en unik möjlighet att licenstillverka så kallade stirlingmotorer, som är samma som Gunnar Larsson de som sitter i de svenska ubåtarna. – Motorn bygger på ett helt slutet system, där gas värms upp och kyls ned. Temperaturskillnaderna gör att gasen expanderar eller drar ihop sig, och detta i sin tur driver mekaniken i motorn, säger Gunnar Larsson som menar att om man koncentrerar solens instrålning med hjälp av speglar och driver motorn med den värme som alstras får man en väl fungerande elproduktion så länge när solen skiner. DET UNIKA med Ripasso Energys motor är att den kan drivas inte bara med sol utan även med gasformiga eller flytande bränslen, som till exempel biogas eller etanol. På så sätt kan stirlingmotorn fortsätta att producera el även när det är mulet eller mörkt. Företaget har tecknat ett ramavtal med en italiensk partner där man planerar att genomföra 16 solhybridprojekt på Sicilien, vilket i praktiken innebär en produktion av 100 motorer.

DET HAR även varit mycket att göra på de TEXT: PETER FREDRIKSSON

FOTO: KANAL 5

DE SENASTE månaderna har han figurerat i stort sett samtliga medier, nu startar han enskild firma för att kunna dra vinning av sitt nyvunna kändisskap. – Tanken är att jag ska kunna fakturera de mindre gästspelen i firman som jag kommer att driva vid sidan om mitt vanliga jobb, säger han och tillägger att den senaste tiden har varit ovanligt hektisk och det beror inte

26

ordinarie jobbet på Falsterbo golfrestaurang samtidigt som han fyllt 30 år. Även om han tidigare tävlat i matlagning hade han inte en tanke på att ställa upp i dessertmästarna, men en dag när man skojade lite i köket på jobbet slutade det hela med att han i alla fall ansökte till programmet. – Jag har alltid varit en tävlingsmänniska och gillar nya utmaningar. Men det var först när de läste upp mitt namn i finalen som jag insåg att jag faktiskt hade vunnit.

Systemet samlar värme från solen i en parabolisk reflekterande disk som värmer vätgas som i sin tur driver kolvarna i motorn.


[ANNORLUNDA AFFÄRER]

Plantagon vill förvandla städer till odlingar Lokal odling får en annan innebörd om företaget PLANTAGON lyckas med sina visioner om vertikala växthus inne i städerna – integrerade i vanliga byggnader. TEXT: SÖLVE DAHLGREN

FOTO: PRESS

REDAN 2002 föddes idén om att skapa od-

lingar inne i städerna som ett sätt att lösa matkrisen i världen. Företaget Plantagon och deras banbrytande visioner har rönt uppmärksamhet över hela världen. 32 patent är beviljade, och ytterligare 35 patentansökningar väntar på beslut. – Sverige är idag beroende av importerade livsmedel. I början av februari såg vi hur dåliga skördar i sydeuropa plötsligt gav tomma salladshyllor i butikerna här hemma. Genom att odla mer grönsaker själva inne i städerna blir vi mindre känsliga för klimatförändringar, säger Owe Pettersson, vd för Plantagon där drygt 20 personer jobbar idag. BEGREPPET AGRITECHTURE - en kombina-

tion av agrikultur, teknik och arkitektur – vill

Kontors- och växthuset World Food Building i Linköping hoppas Plantagon påbörja bygget av under 2017. Plantagon nu plantera hos stadsplanerare. Dels i form av att bygga gröna odlingsutrymmen inuti eller på utsidan av befintliga byggnader, dels genom helt nybyggda hus där de boende kan odla grönsaker. World Food Building (bilden) är ett storsla-

get projekt i Linköping – ett kombinerat kontorshus och växthus – där Plantagon hoppas få klart med alla hyresgäster i kontorsdelen inom kort och byggstart under 2017. Byggnaden blir 60 meter hög med 17 våningar och har ett jättelikt växthus på södra sidan.

Ljud och dofter kan lyfta olika verksamheter LEXTER jobbar framgångsrikt med ljud- och doftdesign, en ny nisch riktad bland annat mot hotell- och restaurangnäringen. TEXT: & FOTO: PETER FREDRIKSSON

MED RELATIVT enkla medel går det att förstärka gästernas upplevelse av sin vistelse på till exempel ett hotell eller restaurang. Genom att jobba med väl utvalda dofter eller genomtänkta ljudkulisser går det även att maskera störande inslag som till exempel matos eller dålig akustik. Lexter arbetar aktivt med ljuddesign och doftmarknadsföring för att få kunderna att

tänka positivt och bli mer benägna att stanna längre och därmed spendera mer pengar. Genom att använda speciella maskiner där man till exempel tillsätter doften av kaffe går det att locka kunder till cafeterian medan fräscha dofter gör att de känner sig extra välkomna i en lobby. – Det som gör att dofter är så pass effektiva i marknadsföringssyfte är att vårt luktsinne är det sinne som är mest emotionellt, och det gör att det till skillnad från de intryck vi får genom hörsel, syn och känsel är omedelbart och väcker starkare känslor, säger Margareta Andersson som är vd och ljudarkitekt på Lexter.

"Med rätt dofter går det att förstärka kundernas upplevelse av besöket", säger Margareta Andersson.

27


Nytt förbättrat avtal med OKQ8! Vi ger dig som medlem i Företagarförbundet Fria Företagare med OKQ8 Företagskort generösa rabatter när du svänger in på någon av våra 700 serviceställen. Läs mer på www.ff.se Välkommen!

Företagarförbundet Fria Företagares rabatter* med OKQ8 Företagskort: Bensin ............... 43 öre/liter Etanol E85 ....... 43 öre/liter Diesel ................ 78 öre/liter Fordonsgas ...... 35 öre/kg

Trafikprodukter ........... 15 % Smörjmedel .................. 15 % Biltvätt .......................... 15%

* Rabatterna är inkl. moms och gäller tillsvidare på OKQ8s gällande företagspriser.


TEMA FINANSIERA MERA

Så finansierar du ditt företag ANNORLUNDA FINANSIERING

PEPINS & FUNDEDBYME –två vägar till mer kapital

Småföretagare – så håller vi koll på likviditeten Finansiering – jämförelse: FÖRDELAR & NACKDELAR

Likviditetsprognos i praktiken


[FINANSIERA MERA]

Nina löste finansieringen på flera sätt Om BANKEN VÄGRAR att låna ut pengar gäller det att hitta andra sätt att finansiera verksamheten.

Hundleksaker är guld värda, tyckte alla utom bankerna som var skeptiska till Nina Ottossons affärsidé.

TEXT: PETER FREDRIKSSON

NÄR NINA Ottosson startade Zoo Active Products var tongångarna allt annat än optimistiska. Banken ställde sig helt frågande till om det verkligen gick att leva på att tillverka hundleksaker medan branschkunniga skakade på huvudet åt hennes affärsidé. I DAG säljs de egendesignade hundaktiveringsleksakerna till hela världen, men trots den snabba expansionen som skett med bibehållen lönsamhet har bankerna ofta varit kallsinniga till att bevilja krediter om hon inte belånat eller borgat privat. – Bankerna brukar säga att de inte är några riskkapitalister och därför inte kan låna ut pengar till innovationer om det saknas medfinansiärer. Därför har jag flera gånger under årens lopp fått välja andra vägar för att få in de pengar som krävs för att kunna utveckla nya produkter och för att kunna expandera. BLAND ANNAT har företaget haft stor nytta av ALMI Företagspartner som inte kräver lika stora säkerheter som de vanliga bankerna. Tack vare ett bidrag för externa utvecklingskostnader samt ett produktutvecklingslån kunde hon bland annat lösa hälften av finansieringen för en ny produktserie. Även Nuteks regionala investeringsstöd har gjort att företaget kunnat expandera, men här handlar det inte om lån utan om bidrag som i Nina Ottossons fall täckte en

2

Säger banken nej till lån? Så här gjorde Nina: >> Vänd dig till ALMI. >> Sök stöd eller bidrag via till exempel Nutek. >> Inteckna din villa eller gå i personlig borgen för företagets lån. fjärdedel av investeringskostnaden för en NC-maskin.

– Under de första åren sköt jag även till egna pengar samt lån från familj och bekanta, säger hon. Många företagare som behöver få in kapital snabbt frestas att sälja ut delar av sitt företag till delägare. Genom att låta riskkapitalister eller så kallade affärsänglar skjuta till pengar i utbytet mot en del av aktierna går det att få in externt kapital även i svåra tider. – Men det var aldrig ett alternativ för mig. Jag ville inte ge upp ägarskapet och kontrollen över mitt företag.


[FINANSIERA MERA]

10 tips för att finansiera företaget framgångsrikt Per Nilsson, författare till boken ”Hur du finansierar ditt företag med framgång”, tipsar om hur du får banken på bra humör: TEXT: PETER FREDRIKSSON

1 2 3 4

personer. Lyft fram förtjänsterna, lämna referenser och ge ett målinriktat och självsäkert intryck.

Var ute i god tid och ta inte finansieringen för given. Undvik att binda upp dig för kostnader som är ofinansierade. Presentera en väl utvecklad affärsplan. För banken är det viktigaste att de får lånet återbetalt med ränta. Visa hur du ska tjäna de pengar som krävs. Banken värdesätter att du själv tar en risk, till exempel genom insats av egna pengar eller genom att gå i personlig borgen för en del av ditt aktiebolags lån. Subjektiva bedömningar blir allt viktigare, det vill säga att banken bedömer dig och dina kollegor som

5

Vill du ha ett banklån som en likviditetsreserv? Glöm det. Banken vill veta exakt vad pengarna ska användas till.

Fick du nobben?

6

Ta reda på varför. Kanske går det att korrigera i affärsplanen eller upplägget så att det går att göra ett nytt försök längre fram.

7

Hitta andra finansiärer som till exempel ALMI, Industrifonden eller något av länsstyrelsernas olika

stöd. Med en medfinansiär blir det enklare att få banklån.

8

Sök medlemskap i en kreditgarantiförening. Här kan föreningens medlemmar gå in med säkerheter som kan öka möjligheterna att få banklån.

9

Låna in av egna medel till bolaget. En fördel med detta är att det ger möjlighet för dig själv att ta ut en marknadsränta som endast beskattas med 30 procent.

10

Överväg fakturabelåning. Genom att överlåta en fordran på ett factoringbolag får du in pengarna snabbare. Dessutom minskar risken för att du inte ska få betalt.

3


[FINANSIERA MERA]

Ökat intresse för FundedByMe FUNDEDBYME har kopplat samman 450 bolag och projekt med investerare som satsat närmare 300 miljoner kronor.

TEXT: PETER FREDRIKSSON

NÄR DEN nätbaserade tjänsten FundedByMe lanserades 2011 fokuserade man på mindre företag med behov av att ta in mellan en och fem miljoner kronor, men under årens lopp har marknaden mognat och nu handlar det ofta om belopp upp till tio miljoner kronor. Affärsutvecklaren Nils Nordström konstaterar att intresset bland såväl entreprenörerna som investerarna ökat markant under det senaste året. – Vi erbjuder en lösning där företagen antingen säljer aktier i utbyte mot delägarskap, eller så lånar man upp pengar till en konkurrenskraftig ränta utan att behöva ändra på ägarstrukturen, säger han och tillägger att det absolut vanligaste i dagsläget är man säljer aktier. HELA TJÄNSTEN är nätbaserad vilket innebär att den som söker finansiering börjar

med att ansöka på FundedByMes hemsida och sen får tillgång till systemet. DÄR SKAPAR man på egen hand eller med hjälp av samarbetspartners en pitch som består av en kort videopresentation samt svar på frågor om varför man vill ta in externt kapital, hur marknaden ser ut och vil-

ka produkter eller tjänster som företaget levererar. Under de kommande 45 dagarna pågår sedan kampanjen och om man lyckas nå finansieringsmålet är det bara att skicka ut teckningssedlar till intressenterna och föra in uppgifterna i bolagets aktiebok. – Ungefär hälften av alla bolag är framgångs– rika och får sin finansiering.

Pepins försöker sålla agnarna från vetet "Vi gör det möjligt för fler företag och fler investerare att mötas" PEPINS är en uppstickare som efter åtta månader förmedlat 300 miljoner kronor till åtta projekt. TEXT: PETER FREDRIKSSON

TILL SKILLNAD från många andra crowfundingsajter som mest kan liknas vid vanliga anslagstavlor där företagare och invest-

4

erare bara kommer i kontakt med varandra, har Pepins valt erbjuda flera tjänster. Först och främst är man väldigt selektiv i urvalet av bolag, vilket gör att man sorterar bort dem som är på idéstadiet och istället riktar sig mot etablerade företag som behöver accelerationskapital, det vill säga pengar för att kunna fortsätta att växa. – Vi går igenom bolagen noggrant och tar

sedan fram ett investeringsunderlag som alla investerare får ta del av, säger Anders Sjunnesson som är grundare till tjänsten. Om erbjudandet går igenom betalas pengarna ut till bolaget samtidigt som man för investerarnas räkning bildar ett holdingbolag, som i sin tur får ett aktieägaravtal med bolaget som fått sin finansiering. – Det företag som söker kapital slipper


[FINANSIERA MERA]

Har du koll på fikonspråket? Annuitetslån Innebär att summan av ränta och amortering är lika stor vid varje delbetalning.

Hypotek Är en värdehandling som lämnats som säkerhet till en långivare.

Betalningsanmärkning Uppstår om en skuld inte betalas i tid.

Indrivning Innebär att kronofogden kräver in en skuld som inte betalats i tid.

Blancolån Är ett lån som beviljats utan säkerhet. Checkkredit Har ett kreditutrymme som kontohavaren kan utnyttja när det behövs. Denuntiation Meddelande om att lånet övertagits av en annan kreditgivare. Effektiv ränta - är den årliga räntan inklusive alla övriga avgifter som låntagaren ska betala. Företagsinteckning Kallas även företagshypotek och innebär att företaget använder sin egendom som säkerhet för ett lån. Gäldenär Är en beteckning på en person eller företag som är skyldig någon pengar. Växel Är en skuldförbindelse.

Korglån Syftar till att sprida risken för långivare eftersom lånet är sammansatt av flera olika valutor. Långfristiga skulder Är de skulder som ska betalas inom tidigast ett år. Marknadsränta Är den ränta som gäller för lån som tas upp på den öppna marknaden. Nollränta Vanligt vid skuldsanering och innebär att låntagaren inte betalar ränta.

Rak ränta Gör att ränta betalas på det ursprungliga lånebeloppet, utan hänsyn till amorteringarna. Skuldkvot Räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt. Topplån Lån som läggs ovanpå ett bottenlån och som ofta har högre ränta. UC Betyder UpplysningsCentralen och är ett kreditupplysningsföretag. Ägarhypotek Innebär att ett pantbrev för lån inte använts fullt. Överskuldsättning Uppstår när man har så pass stora skulder att man inte kan betala dem.

Offentligt ackord Består av en överenskommelse mellan den som lånar och dem som lånat ut om att sätta ned skulderna. Pant Är lös egendom som låntagaren ställer som säkerhet för ett lån.

TEXT: ANNA SVENSSON

därmed en stor aktiebok och all administration som denna medför, säger han och tillägger att en annan fördel med upplägget är att alla kan investera online direkt i bolagen, vilket innebär att även småsparare får samma villkor som stora investmentbolag. – Dessutom erbjuder vi en aktieägarklubb samt en marknadsplats där det går att köpa och sälja holdingbolagets aktier. Allt sammantaget gör att vi gör det möjligt för fler företag och fler investerare att mötas. Pepins växer snabbt bland crowdfundingtjänsterna.

5


[FINANSIERA MERA]

Experten: Låt inte faktureringen vänta

Trots att företaget går bättre och bättre och jobben hopar sig, kan likviditeten vara ett problem. Pengar saknas ständigt på kontot och fordringsägare klagar. – Har man mycket att göra kanske faktureringen får vänta. Då blir likviditeten ett problem, trots att affärerna går bra, säger MIKAEL CARLSON, civilekonom. TEXT: MIA SANDBLOM

FOTO: PRESS

ATT ETT företags pengar tagit slut kan ha tre orsaker. Antingen handlar det om att företaget går med förlust och pengarna sinar. En annan anledning är att verksamheten växer och i och med ökade investeringar under en period har stora utgifter. Eller också beror det på dålig likviditetsplanering. Mikael Carlson är civilekonom och har skrivit flera böcker om ekonomi både för ekonomer, chefer och lekmän. – Likviditeten är viktig för alla företagare, för det påverkar beteendet. Vet man att pengarna finns vågar man satsa, säger han.

6

STORA BOLAG har folk som arbetar med likviditetsprognoserna, men i ett mindre företag måste den som är ansvarig kontrollera pengaflödet själv. – Varje månad måste man se över likviditeten, för personalen måste ha lön. Har du betalat räkningarna i ett par månader så har du en mental budget i huvudet, säger Mikael Carlson. Det är när företaget växer och nya investeringar görs som en ny likviditetsprognos måste sättas.

Kort om likviditet

Mikael Carlsson

>> Likviditeten är den kortsiktiga betalningsförmågan. >> Dålig likviditet kan innebära att företaget har svårt att betala sina räkningar, trots att företagets resultat är positivt. >> Skillnaden mellan likviditetsbudget och resultatbudget är att likviditetsbudgeten syftar till att kontrollera hur mycket pengar som finns på kontot, istället för att räkna på om företaget går med vinst. >> Om likviditetsbudgeten görs varje år så bör en prognos göras minst en gång varje månad, då det är viktigt att löner betalas ut i tid. >> Datum då pengar kommer komma in, och datum då pengar ska betalas ska märkas ut i en likviditetsprognos.

FINNS INTE pengar på kontot är en vanlig åtgärd att gå till banken och försöka höja checkkrediten, vilket inte löser några problem om lönsamheten i verksamheten är dålig. Det kan dessutom vara helt onödigt, om tillgångar finns i form av fordringar.

– I bokföringsprogrammen finns reskontra, som hjälper till att hålla koll på när pengarna kommer in. Ser man till att registrera fakturorna och löner där så ser man om tillgångarna räcker kommande månaden, säger Mikael Carlson.

Fler konkurser i januari

”Svensk kod för betaltider”

Vinstförbud hotar nya idéer

Årets första månad bryter trenden. Statistik från UC visar att antalet företagskonkurser i januari konsekvent har minskat sedan 2013, fram tills nu. I år är det för första gången på fyra år en ökning i antal konkurser i januari då 433 företagskonkurser registrerades jämfört med 350 i januari 2016.

Långa betaltider där (främst) stora företag begär betaltider på 60-120 dagar är ett problem för små leverantörer. Almega föreslår en “Svensk kod för betaltider”. – Lagstiftning är ett trubbigt verktyg som inte fungerar nog bra. Det bästa är att vi genom självreglering tar ansvar för en bättre modell, säger Ulf Lindberg, Almega.

Möjligheten att testa nya idéer är små inom den offentliga sektorn. Om det vittnar flera välfärdsföretagare som Stockholms Handelskammare intervjuat i en ny rapport. – I rapporten berättar vi om 35 innovationer inom vård, skola och omsorg som alla uppstått utanför den offentliga sektorn och som går i graven om vinstförbud införs för välfärdsföretag.


[FINANSIERA MERA]

Så gör småföretagarna med likviditetsbudgeten Vi frågade ett par småföretagare hur de gör för att hålla koll på likviditeten – och hur de finansierat sina företag.

PETER BORGMAN, VD, JS ENERGI

MICHAEL WICTOR, VD, EHANDEL.SE AB 1. Gör ni likviditetsbudget/prognos? – Vi vet att det är två gånger per år som likviditeten är ansträngd – i samband med momsinbetalningarna i februari och augusti. Vi har ett ojämnt intäktsflöde samtidigt som kostnaderna är ungefär desamma varje månad för löner och andra fasta utgifter för exempelvis lokaler. Den likviditetsångesten har vi löst med en checkräkningskredit som vi tar i anspråk ett par gånger per år.

1. Gör ni likviditetsbudget/prognos? – Likviditetsprognosticering sker löpande vecka för vecka både i redovisningsprogrammet (FortNox) och i ett separat xlsblad. Xls ger möjligheten att simulera olika intäktsmodeller samt placering av olika kostnad och investeringsperiod. Allt styrs av likviditet.

2. Hur har ni finansierat företaget? – Ägarna stoppade in ett mindre startkapital, efter det är vi egenfinansierade. Det enda vi har är checkräkningskrediten. Och sen är det väl som för många andra småföretag att ägarna i praktiken finansierar det genom att inte ta utdelning utan låta pengarna stå kvar i företaget för att man ska kunna fortsätta växa.

2. Hur har ni finansierat företaget? – Bolaget är 100% finansierat genom aktiekapitalet och organisk tillväxt. Checkkredit har funnits för att möjliggöra investeringar och tillfälliga försäljningstoppar som belastar likviditeten kortsiktigt i inköp. Genom full koll på likviditetsprognostisering möjliggörs planering av inköp och förhandlingar av betalningsvillkor.

Vanligt med cyberattacker

”Småföretag överbeskattade”

Kollektivt för tjänsteresor

Mer än hälften av svenska företag (52 procent) utsattes för en ransomware- eller filkrypteringsattack under det gångna året, 48 procent utsattes för nätfiske och 40 procent drabbades av trojaner. Det visar en undersökning som säkerhetsföretaget Check Point gjort. E-post med skadliga länkar eller bilagor är fortfarande den vanligaste metoden.

– Sveriges små och växande företag behöver bättre villkor. Det handlar om personaloptioner men även arbetsgivaravgifter och enklare regler för de företag som vill expandera. Sveriges småföretag är överbeskattade och överreglerade. Det förändras inte av regeringens besked om skattelättnader för vissa personaloptioner, säger Emil Källström (C).

Hallandstrafikens Företag Flex-kort förenklar för småföretag som vill välja kollektivt för tjänsteresor. Den som reser behöver aldrig oroa sig över om det finns pengar på kortet, utan företaget efterfaktureras med en samlingsfaktura en gång i månaden vilket förenklar bokföringen. 2016 gjordes det 25 559 tjänsteresor med Företag Flex (+150% på två år).

7


[FINANSIERA MERA]

Tänk annorlunda när du ska finansiera Banklån och investerare i all ära, men det går att tänka annorlunda för att FINANSIERA sitt företag. Här är några idéer som fungerat för andra. TEXT: SÖLVE DAHLGREN

FOTO: FOTALIA

FÖRBESTÄLLNINGAR (och förskottsbetalning) fungerar i vissa branscher. Inte minst har det dock blivit populärt via Kickstarter och andra sajter för crowdfunding där företag presenterar nya spännande produkter som de inte har råd att tillverka förrän en större grupp har finansierat det med förhandsbeställningar. Det här går förstås att göra lokalt också. Exempelvis kan du erbjuda dem som lägger order innan du ens beställt eller tillverkat får rabatt.

8

BETALTIDER kan påverka din likviditet i båda ändar. Det här gör stora företag hela tiden. Förhandlar med leverantörer om längre betaltid och försöker få sina kunder att betala så snabbt som möjligt. Om du säljer med tio dagars betaltid och köper med 90 dagars betaltid så kan du i bästa fall ha pengarna på banken några veckor - istället för att behöva ligga ute med dem. DELA KOSTNADER med andra är en väg

man inte alltid tänker på. Äger du dina lokaler men inte utnyttjar varje kvadratmeter kan du överväga att hyra ut en kontorsplats eller lagerutrymme till andra företagare och därigenom sänka dina egna lokalkostnader. Utrustning eller maskiner som inte används dagligen kanske man kan dela med ett an-

nat företag? Eller ha en gemensam reception eller dela ekonomipersonal? Det här kan finansiera lokaler och personal som ni annars inte haft råd med var för sig. UTFÖRSÄLJNING behöver inte bara ske vid panik. Det är vanligt att företag binder mer och mer pengar i lager av produkter som sedan inte säljer. Eller inventarier som samlar damm för att de inte användes så mycket som man trodde. Ibland är det därför bra att städa och rensa ut och försöka få tillbaka de pengar man kan. Att sälja till inköpspris sänker visserligen snittmarginalen - men det frigör också kapital som kan investeras i nya varor. Att sälja en oanvänd maskin under det bokförda värdet slår visserligen mot balansräkningen men en förbättrad likviditet är ofta viktigare.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.