Fortnox Magazine 2 - 2022

Page 1

ETT MAGASIN FÖR REDOVISNINGSBRANSCHEN NR 2–2022

säg hej då till vårstressen 2023 Det är vi som hjälper dig att byta till Fortnox. Sidan 20

Nyhet!

AVN

Helt nytt mindset

Nu är vi där vi vill vara

För Sveriges viktigaste uppdrag. Sidan 8

Johan Larsson berättar. Sidan 18

Läs om alla nyheter. Sidan 24

Nu kommer 100% Byrå

Fortnox lön


”Real + Fortnox är lite som det bästa ur två världar” Hamiltone är ett fastighetsbolag i Markaryd. Idag finns 117 lägenheter och de blir allt fler. Företaget har växt snabbt sedan starten för sex år sedan då de första lägenheterna stod inflyttningsklara. – Vi hade Real fastighetssystem redan från början och trivdes bra med det, säger Marie Wombell, boendeansvarig. Men efter ett par år valde vi att gå över till ett annat system, eftersom det även innehöll bland annat bokföring. Men det blev kortvarigt, vi gick snabbt tillbaka till Real igen. Nu har Hamiltone en lösning där Fortnox är integrerat med Real, vilket blev i det närmaste perfekt enligt Marie. – Det är lite som det bästa ur två världar faktiskt. Det är två smidiga system som synkar väldigt bra ihop. Vi spar massor av tid. Marie får till sist frågan om hon kan nämna en sak som hon särskilt nöjd med hos Real. Hon får svårt att välja visar det sig. – Det bästa med Real är nog att det är så brett. Man kan göra det mesta och samtidigt är det smidigt att jobba i. Och skulle man någon gång köra fast är ju Reals support alltid så tillmötesgående. Just det, det är såklart skönt att det är webbaserat också – att man kan logga in från vilken dator som helst.

Boka guidad visning

 010 602 32 00

 info@real.se


Lägg vårstressen åt sidan – redan i höst Camilla Skoog – Affärsområdeschef

12

16

22

30

STÖTTA DINA KUNDER HELA VÄGEN I FORTNOX

SÅ BYTTE EXCENDO TILL FORTNOX

Vi vet att våren är den mest hektiska tiden för en redovisningskonsult. Dagarna och kanske också nätterna blir långa och allt ska hända samtidigt. Nu när sommaren står för dörren är det ett ypperligt tillfälle att fundera på det som du vill göra annorlunda till nästa vår. Kanske se över hur ni jobbar med löner eller löpande med avstämning och rapportering? För visst går det redan nu att förbereda för den hektiska bokslutsperioden 2023. Därför hittar du en massa inspiration kring arbetssätt och tillvägagångssätt i det här numret av Fortnox Magazine. Du kan också läsa om 100% Byrå och hur vi stöttar dig som har Sveriges viktigaste uppdrag. I allt från vår företagsplattform, som har allt för byrån och företagen, till hur vi jobbar tillsammans med byråer när vi utvecklar ny funktionalitet och vår interna organisation, där vi har fullt fokus på dig som är redovisningskonsult.

Redaktionsråd

Annonsering

Tina Svensson, Åsa Färm, Carolina Nordenfjord, Pia Eriksson, Camilla Kaltin, Anita Lindblom och Anna Ericsson.

Är du intresserad av att synas i ­tidningen? Kontakta oss på: magazine@fortnox.se

Produktion GoBrave Växjö

NYA LAS – SHARON LAVIE SAMMANFATTAR

RAPPORT FRÅN ACCOUNTEX I LONDON

INNEHÅLL

Fortnox Magazine nr 2-2022

4

NYHETER I FORTNOX Få en ännu smartare vardag med Fortnox.

8

BRANSCHNYHETER Nyheter för alla byråer och småföretagare.

10

FORTNOX INSIKTER Nya smarta funktioner i Fortnox Digital byrå.

22

EXCENDO BYTTE TILL FORTNOX ”Överlägset på alla sätt”.

26

NYHET 2023! Vi lanserar Fortnox Kort.

34

FEEDBACKLOOPEN Ni ställer frågorna, vi svarar.

36

SKAPA TRYGGHET I DEN DIGITALA ERAN Krönika av Erik Ekblad på Fyrtech.

Vi vill veta vad du tycker om Magazinet. Tyck till här!

Fortnox Magazine #2-2022 I 3


Fortnoxnyheter

Nytt i Fortnox Lön Nu finns stöd för SINK

I Fortnox Lön finns nu stöd för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, så kallad SINK-skatt. På personalkortet styr du vilka anställda som har sådan skatt samt vilken skattesats som gäller.

Hela dagar vid registrering av semester

För de som använder Lön Personlig går det nu att styra om de enbart ska kunna registrera hela semesterdagar eller ange timsemester. Inställningen gör du på ert avtal under ”Register” – ”Avtal för löner”.

Fler lönearter för nettoavdrag

Löneartstabellerna är utökade med fler lönearter för nettoavdrag. Fördelen nu är om du har olika nettoavdrag som ska bokföras på olika bokföringskonton, då kan du ändra och ha olika bokföringskonto på de olika avdragen på lönearten under ”Register” - ”Lönearter och koder”.

bokslut & skatt Digital inlämning av K2 En efterlängtad nyhet är att du nu kan lämna in årsredovisningar av storleken K2 digitalt till Bolagsverket och få ett helt digitalt flöde för dina årsredovisningar.

Privatpersoner som kundtyp med INK1 Nu finns möjligheten att lägga upp privatpersoner i programmet. De ligger som en separat kundtyp i ”Översiktsvyn” och när du sedan skapat upp en privatperson kan du via modulen ”Skatt” komma åt bland annat inkomstdeklaration 1, men också underblanketterna K4, N3A och K10.

Ökad kvalitetsgranskning i avstämningen Att granska bokföringen är en viktig del av Bokslut & Skatt och där kan du numera markera ett konto som kvalitetsgranskat. Du eller någon av dina kollegor kan då kontrollera en sista gång att bokföringen stämmer.

Spara underlag från reskontran För att förbättra arbetssättet för avstämningen av reskontra och skattekonto har vi lagt till möjligheten att automatiskt spara t.ex. kundreskontran för en viss period på ditt konto. När du gör det uppdateras också det faktiska saldot.

Utökad översiktsvy För snabbare information har vi uppdaterat ”Översiktsvyn” i Bokslut & Skatt. Där får du information om hur du ligger till med avstämning, rapportering eller månadsbokslut, men även saldot på skattekontot visas i denna vyn.

4 I Fortnox Magazine #2-2022

Ny filtyp Danske Bank Tillsammans med Danske Bank byter vi ut den filtyp som används för betalningar idag. Du kan läsa mer om hur ditt arbetssätt påverkas i vårt Användarstöd. Filtypen byts ut automatiskt och fram tills bytet kommer du att kunna hantera dina betalningar som vanligt.

Aktiv koppling till ditt bankkonto När du har integrerat ditt bankkonto till Fortnox, visas det nu direkt i översiktsvyn via ”Register” – ”Bankkonto”. Ytterligare en kolumn har lagts till, där du ser vilket eller vilka konton du har en aktiv koppling till.

Enkelt att bokföra betalning på inaktiverat kostnadsställe Vi har förbättrat arbetsprocessen för dig som arbetar med kostnadsställen. Numera särskiljs verifikat som avser betalningar och verifikat som inte är kopplade till någon betalning. Således behöver man inte längre manuellt låsa upp inaktiverade kostnadsställen för att bokföra betalningen.

Fortnox Tid Med prisgrupper går det att sätta olika priser på tjänster beroende på vem som utför arbetet. Priser i en prisgrupp kan även skapas mot olika prislistor på tjänsten, vilket innebär att kunden kan avgöra vilket pris som ska användas för en prisgrupp.


Fortnoxnyheter

Nyhet!

Automatisk bokföring från kontoutdrag för företag med bankkoppling till Handelsbanken, SEB och Länsförsäkringar Bank Sedan januari är Fortnox Bokföring från kontoutdrag lanserad fullt ut till företag som har bankkoppling till Handelsbanken, SEB och Länsförsäkringar Bank. Med funktionen kan stora delar av dina kunders bankhändelser hanteras och bokföras helt automatiskt. Med Fortnox Bokföring från kontoutdrag behöver dina kunder inte logga in på banken, utan en stor andel av alla transaktioner förs över automatiskt till Fortnox, där de hanteras och bokförs – också helt automatiskt. Från att först ha behövt logga in på banken för att kolla vad som är betalt, för att sedan logga in i Fortnox för att stämma av vad som är bokfört – så sköter numera vår plattform merparten av det flödet åt dina kunder. Flera av de funktioner som tidigare har saknats i vyerna utbetalningar och inbetalningar är nu på plats. Dessutom är matchningen av fakturor

och verifikat mer kraftfull, det finns stöd för valutakonton och en automatiserad process för transaktioner med Fortnox Finans. Korrekta rådgivningsunderlag Förutom att det är enkelt och smidigt för dina kunder, kan du som är redovisningskonsult se allt som händer på banken i Fortnox. I Digital byrå plingar det till exempel när kunden fått in en betalning och du får korrekta rådgivningsunderlag redan där och då. Eftersom bokföringen sker i realtid blir avstämningarna mer korrekta och du som konsult kan känna dig trygg med att dina råd är väl förankrade.

I dagsläget automatiserar Fortnox Bokföring från kontoutdrag 70 procent av företagens alla transaktioner. Planen framåt är att även företag som har en bankkoppling med Swedbank och Danske Bank ska kunna aktivera funktionen. Så här aktiverar dina kunder Fortnox Bokföring från kontoutdrag: Se till att kunden skaffar en bankintegration till Handelsbanken, SEB eller Länsförsäkringar Bank. Klicka på knappen “Jag är intresserad” i vyn “Inbetalningar” eller “Utbetalningar”.

Fortnox Magazine #2-2022 I 5


Branschnyheter

Nyheter i branschen Enklare för myndigheter att motverka ekobrott

Nya bestämmelser som började gälla i maj underlättar för Bolagsverket att samarbeta och utbyta information utan hinder av sekretess med andra myndigheter för att motverka ekobrott.

Mervärdesskatt vid omvandling av lokaler Efter flera motionsyrkanden som rör mervärdesskattereglerna vid omvandling av lokaler och kontor till bostäder samt undantaget för mervärdesskatteskyldighet vid interna tjänster gör Skatteutskottet följande två medskick till regeringen: 1. Att skyndsamt se över mervärdesskattelagstiftningen så att den inte i onödan minskar incitamenten att omvandla lokaler eller kontor till bostäder. 2. Att snabbt utreda hur frågan om intern mervärdesskatt mellan föreningar i samma organisation kan lösas utan att orsaka snedvridning av konkurrensen i strid med EU-rätten och utan att öka risken för fusk med momssystemet.

Omsättning och mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden Den som har en årlig omsättning här i landet som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får redovisa mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden. Med begreppet avses enligt Skatteverket inte bara värdet av den skattepliktiga och den från skatteplikt undantagna omsättningen, utan också värdet av exportomsättningen.

Tillfälliga lagen om digitala bolagsoch årsstämmor återinförs Den tillfälliga lagen för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor på sätt som förhindrar smittspridning av covid-19 återinförs. Den trädde i kraft den 1 mars och gäller resten av året.

Nya nivåer i bonus malus-systemet för nya bilar Riksdagen har sagt ja till att ändra bonus malus-systemet för nya bilar. Det innebär att gränsen för det förhöjda koldioxidbeloppet (malus) sänks från 90 till 70 gram koldioxid per kilometer. Även gränsen för när den högre nivån av det förhöjda beloppet tas ut sänks, från 130 till 125 gram per kilometer.

Ny rapport från IMY om personuppgiftsincidenter

I Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) rapport för 2021 beskrivs de nästan 6 000 personuppgiftsincidenter som anmäldes till IMY under året. I rapporten finns också rekommendationer för hur man förebygger incidenter, information om vilka incidenter som måste anmälas och hur IMY arbetar. Dessutom redovisas pågående och avslutade tillsynsärenden och läsaren får en internationell jämförelse över incidenter inom EES.

6 I Fortnox Magazine #2-2022

Brexit – stöd för ökade kostnader Regeringen har beslutat om en förordning som ger små och medelstora företag stöd för ökade kostnader och ökad administration på grund av Brexit. Bakgrunden är en EU-förordning med syftet att underlätta övergången för företag nu när Storbritannien inte längre är en del av EU – och den så kallade Brexitjusteringsreserven (BAR). Den baseras på medlemsstaternas storlek på handeln med Storbritannien och fisket i Storbritanniens exklusiva ekonomiska zon och har hittills gett 137 miljoner euro i stöd. Det lämnas som s.k. försumbart stöd och kan därför även avse kostnader som redan uppstått. Stöd får lämnas för kostnader mellan 1/1 2020 och 31/12 2023.

skattereduktionen för gåva utökas Riksdagen har beslutat att höja gåvobeloppsgränsen från 6 000 till 12 000 kronor. Eftersom skattereduktionen är 25 procent av beloppet innebär det att skattereduktionen för gåvor som mest kan uppgå till 3 000 kr.

extra sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga Riksdagen har beslutat om en tillfällig extra sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga mellan 19–23 år. För ersättning upp till max 25 000 kronor som betalas ut under månaderna juni, juli och augusti 2022 är arbetsgivaravgifterna 10,21 procent istället för 19,73 procent.


Den perfekta kombinationen Fortnox hjälper dig med ekonomin. XTND plattformen ger dig kontroll över order och varuflöde. Den perfekta kombinationen som skapar det moderna affärssystemet, byggt för multikanal och tillväxt. XTND plattformen effektiviserar order, lager och inköpsprocesserna. Fortnox hanterar dina ekonomiska transaktioner. Tillsammans blir vi en perfekt kombination - ett molnbaserat affärssystem för handel. Hela ditt varuflöde digitaliseras, du får överblick över ditt lager i realtid och du slipper manuell handpåläggning. XTND plattformen är ett skalbart system med funktioner som multikanalförsäljning, orderhantering, lagerhantering/WMS, automatisk lagerpåfyllnad, koppling till tredjepartslogistiker samt saldosynkning i realtid mot lager och webbshop. Vårt affärssystem är enkelt att implementera och integrera, så du kan enkelt skala upp och addera de funktioner din verksamhet har behov av.

Väx snabbare, bli effektivare och mer lönsam – eller bara få ordning på allt som känns svårt. Läs mer och kontakta oss på extend.se

Fortnox Magazine #1-2022 I 7


100% Byrå

För Sveriges vikt Att företag startas, växer och blomstrar är basen i ett välmående samhälle. Som redovisningskonsult är du deras främsta rådgivare och samarbetspartner. Du som peppar entreprenörer har Sveriges viktigaste uppdrag. Vårt kall är därför att stötta dig och byrån till 100%. Så att ni kan bli framgångsrika ihop med era kunder. Sedan hösten 2021 har vi samlat allt som du som redovisningskonsult och dina kunder behöver i vår samarbetsplattform. Från löpande bokföring till periodbokslut och skatt. Och allt däremellan. Vi är absolut inte färdiga på något sätt och kommer aldrig att bli. Men vi vill att du ska veta att vi har 100% fokus på dig, byrån och dina kunder. 100% Byråfokus Under 2020 genomförde vi en omorganisation på Fortnox och Byrån bröts ut till en eget affärsområde. Vi har alltid haft stort fokus på byråerna, men nu fick vi möjlighet att bygga upp en organisation som enbart jobbar för dig och dina behov. Det var startskottet mot att bli 100% Byrå.

8 I Fortnox Magazine #2-2022

Strävar mot 100% av det byrån behöver För att samla allt det du behöver, och med rätt prio, har vi en referensgrupp av byråer som är involverade i utveckling och prioritering. Ibland utvecklar vi själva, ibland genom samarbeten och ibland genom förvärv. I produktutveckling blir man dock aldrig 100%. Teknikutveckling, nya behov och möjligheter kommer alltid pusha gränsen för vad som är 100% av det du behöver. Och den utvecklingen vill vi driva ihop med dig och dina kunder. 100% Byrå - så mycket mer än produkt För att vara 100% för dig så räcker inte en riktigt bra plattform. Det vet vi. Så när vi pratar 100% Byrå så menar vi även de mjukare delarna av vårt erbjudande, såsom Digital PT, alla våra gratis utbildningar, inspiration på blogg och i detta Magazine.


100% Byrå

tigaste uppdrag Allt som ingår Fortnox Byråpaket

The Fortnox Way

Digital PT Byråsupport Gratis utbildningar Fortnox Magazine Events

100% The Fortnox Way Det handlar också om hur vi är organiserade och hur vi jobbar, eller som vi säger - The Fortnox Way. Vi har dedikerade utvecklare, kundansvariga success managers med fokus på din byrå. Vi har vår egen byråsupport och hjälper dig att marknadsföra dig om du vill. Dessutom erbjuder vi affärsutveckling för dig som är byråledare – och mycket, mycket mer.

Referensgrupp Egna utvecklare Kundansvarig Marknadsföring Affärsutveckling för byråledare

Vi vill helt enkelt förklara vårt 100% byråfokus. Så att du verkligen förstår vår drivkraft och varför vi går till jobbet på morgonen. För vi tycker att du har Sveriges viktigaste uppdrag. Och vårt jobb är att underlätta det. Kort och gott - vi ska vara 100% Byrå!

Fortnox Magazine #2-2022 I 9


Fortnox Insikter

Nyhet!

Insikter flaggar upp för avvikelser som rör

moms och kostnader Stående från vänster: Daniel Larsson och Lalle Zlatanovski, sittande från vänster: Jonas Häll och Edward

10 I Fortnox Magazine #2-2022


Fortnox Insikter

Byråer kommer få det lättare att stämma av kundernas bokföring i framtiden. Det frigör tid, minskar risken för den mänskliga faktorn och ökar konsulternas kontroll. Det skapar utrymme för mer och bättre rådgivning, helt enkelt. Lalle Zlatanovski, Product Manager för Fortnox Insikter.

Vi har skrivit om det tidigare. Att vår nyhet Fortnox Insikter banar väg för mer och bättre rådgivning. Redan idag flaggar tjänsten upp kunder som har förbrukat för stor del av sitt aktiekapital eller har kostnadsavvikelser från historiska mönster. Informationen är integrerad i Digital byrå och redovisningskonsulter kan använda den som rådgivande underlag i samarbetet med kunderna – och handplocka tips och åtgärder. – Konsulten får viktiga insikter om kundens företag som går att dela och använda som skarpt beslutsunderlag. Vår ambition är att konsulter inte ska behöva lägga tid på att kontrollera bokföringen, det ska plattformen göra åt dem, säger Lalle Zlatanovski, Product Manager för Fortnox Insikter. Nästa grej i Fortnox Insikter? Det är att pilotprojektet, där man får testa tjänsten i skarpt läge utökas med ytterligare 300 redovisningsbyråer. Tjänsten identifierar och varnar för avvikelser både när det gäller ingående moms och kostnader. Tjänsten kommer även att identifiera och varna konsulten om ett företag börjar närma sig gränsen för att behöva upprätta en kontrollbalansräkning, en insikt vi vet att många efterfrågar. – Det innebär att byråer inte kommer att behöva granska kundernas bokföring i framtiden. Det frigör

tid, minskar risken för den mänskliga faktorn och ökar konsulternas kontroll. Det skapar utrymme för mer och bättre rådgivning, helt enkelt. De som nu får börja testa Insikter är redovisningskonsulter som jobbar på byråer som har återförsäljningsavtal med Fortnox. Lalle har ett medskick till dem: – Prova gärna och glöm inte att svara på våra frågor om en avvikelse är korrekt eller ej. För ju fler som använder Insikter, desto smartare blir det och desto större skillnad kommer vi att kunna göra i konsultens och företagens vardag. Vad kan man förvänta sig framåt? Lalle och hans kollegor har en tajt dialog med branschen, både via egna kontaktnät och Fortnox referensgrupp. Många uppslag och idéer kring hur Insikter kan utvecklas framåt kommer direkt från redovisningsbyråer och konsulter. – Hållbarhet är en viktig framtidsfråga för branschen och hållbarhetsredovisning är en konkret sak vi tittar på. Vi kikar också på hur vi kan synka Insikter med Fortnox Bokslut & Skatt och hur man skulle kunna göra smarta rimlighetsbedömningar av månads- eller kvartalsavstämningar, avslutar Lalle Zlatanovski.

Fortnox Magazine #2-2022 I 11


Stötta dina kunder hela vägen

Så kan du stötta dina kunder HELA vägen

Företagens resa i Fortnox Livet som företagare lockar många och en hel del väljer också att kasta sig ut i den spännande tillvaron som entreprenör. Under 2021 gjorde nästan 80 000 entreprenörer just det. – För dem spelar du som är redovisningskonsult en viktig roll som rådgivare, samarbetspartner, bollplank, mentor, coach eller vad man nu väljer att kalla det. Och för dig har vi ett helt batteri med tips och smarta tjänster i vår företagsplattform, som gör att du kan peppa dina kunder var de än befinner sig på sin företagsresa, säger vår egen affärsutvecklare Pia Eriksson.

”Jag har en dröm”

Ja, att vara företagare lockar många. Drivkraften varierar; friheten, att få förverkliga en idé eller bygga sitt bolag från grunden. Vi har jobbat nära entreprenörer i 20 år och har en massa erfarenheter och kunskap som vi gärna delar med oss av. För de som funderar på att bli med företag och vill ha inspo finns vår egen företagsguide, blogg och våra utbildningar och webbinarier som inte kostar något, där vi bjuder på våra bästa tips & trix för och om entreprenörskapets olika faser. Givetvis finns vi även på Facebook, Instagram och LinkedIn och på vår sajt hjälper vi dessutom blivande företagare och de som redan är igång att hitta en redovisningsbyrå att samarbeta med, på den ort där de är.

12 I Fortnox Magazine #2-2022


Stötta dina kunder hela vägen

Psssst! Vi har ett helt ekosystem av branschanpassade integrationer, som går att koppla på. Våra öppna API:er underlättar dessutom att bygga egna lösningar om det behövs.

”Jag ska starta företag”

Pia Eriksson vet det mesta om entreprenörskap. På frågan om vilka råd du ska ge dina kunder innan de går till Bolagsverket svarar hon: – Gör en omvärldsanalys, för att se om idén och planen håller. Fråga dig själv hur hemmamarknaden ser ut. Vilka är dina kunder och hur ser ditt erbjudande ut? – Välj en bolagsform som passar din verksamhet och förutsättningar. – Tänk igenom vad som händer vid till exempel sjukdom, arbetslöshet och pension. Uppmana till ett hållbart entreprenörskap genom att se till så att de tar ut lön, försäkrar företaget och personalen, väljer antal karensdagar, anmäler till Försäkringskassan och informera om a-kassa. – Sköt faktureringen själv och få koll på de grundläggande siffrorna och hur företaget går. Sedan är det bara att köra: 3 Starta aktiebolag med Fortnox Lagerbolag. Du skyddar din privatekonomi och har organisationsnummer och bolagshandlingar klara på bara två timmar. 3 Fakturera automagiskt med Fortnox Fakturering. Företagaren skapar och skickar fakturor direkt i mobilen och får inbetalningarna bokförda automatiskt. Och får hjälp med att påminna om fakturan inte betalas i tid. 3 Hjälp dina kunder att hitta kunder med Offerta, Sveriges största marknadsplats för tjänster. Via Offerta kan entreprenören öka sin lönsamhet, fylla tidsluckor och få en enklare vardag. Perfekt tips till dina kunder som just startat och vill komma igång. 3 Smart från start. Bankkoppling innebär att kundens bank kan prata med oss och vice versa, grunden i moderna och automatiserade processer. Vilken tur då att vi kan koppla upp oss mot alla stora banker i Sverige.

Fortnox Magazine #2-2022 I 13


Stötta dina kunder hela vägen

”Livet som entreprenör”

En fråga som alla företagare bör ställa sig – helst så tidigt som möjligt är hur man planerar för eventuell vinst. – Syftet med aktiebolagslagen är att ge bolaget bästa möjliga förutsättningar att skapa vinst till ägarna. Vinsten motsvarar den risk som företagaren tar vid starten och under driften av företaget. En viktig fråga att ställa sig är därför: vad gör jag med vinsten?, säger Pia. Det första steget för att kunna jobba och samarbeta modernt och få sömlösa digitala flöden – och hålla koll på ekonomin! – är att ladda ned Fortnox App. Då har du företaget i fickan och kan snabbt få fram den information du behöver. Du kan fota dina kvitton och attestera eller se dina leverantörsfakturor. Nästa steg är att aktivera fakturatolkning och kunna bokföra med ett klick. Nästa steg är att koppla på de fyra digitala arbetsflödena – fakturor, leverantörsfakturor, lön och kvitto & utlägg – och samarbeta med sin byrå om. Vanligtvis blir företagaren allt mer involverad i sitt bolag ju längre tiden går. Och ser andra värden i att samarbeta med och få rådgivning från sin redovisningskonsult.

16 I Fortnox Magazine #3-2021 14 #2-2022


Stötta dina kunder hela vägen

”Det går bra nu”

Nu rullar det på och förhoppningsvis är det dags för nästa steg; att anställa, flytta till nya lokaler, utöka marknaden, investera i en ny maskin eller ta fram en ny produkt eller tjänst. Då behövs det pengar! Ett sätt att tillfälligt stärka bolagets likviditet är att sälja fakturor till oss. Men observera att Fortnox Fakturaköp förutsätter att din kund har Fortnox Fakturering. Capcito, som sedan ett tag tillbaka också är en del av Fortnox-familjen, har företagslån till de lite större investeringarna. Där kan man få låna upp till 2 miljoner i upp till 48 månader, utan dolda avgifter och krångliga krav. Som redovisningskonsult kan du tipsa dina kunder om det finns pengar att söka från statliga myndigheter, som till exempel Tillväxtverket, och även stipendier. En annan sak som du kan prata med dina kunder om och ge råd kring är kompetensen i bolaget: – Att till exempel utöka sin marknad kräver oftast annan kompetens. Ställ frågor till dina kunder som till exempel: behöver du anställa eller utveckla kompetensen bland de nuvarande medarbetarna?, säger Pia. – Ett annat viktigt tips till klienterna är att nätverka och kanske hitta externa aktörer som kan bidra med den kompetens som saknas, säger Pia.

Generationsväxling är när man låter en släkting ta över bolaget. Man kan också sälja eller avveckla företaget.

”Allt har sin tid”

– Mitt viktigaste tips här är att se till så att dina kunder vet att de kan ta hjälp av dig, att du kan bistå med att sälja eller avveckla. Eller att du har koll på bra externa aktörer som kan göra det åt dina kunder, avslutar Pia Eriksson.

Fortnox Magazine #2-2022 I 15


Nya LAS

samlat i 9 punkter

L a g f ö r s l a g

nya LAS Den 30 juni föreslås den nya Lagen om anställningsskydd, LAS, träda i kraft. Sharon Lavie, som är sparekonom på Lendo, går igenom de 9 viktigaste punkterna i det lagförslag som kan bli den viktigaste arbetsrättsliga reformen i modern tid.

LAS reglerar anställningsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och innehåller regler om vad som gäller vid anställning, uppsägning och avskedande. Nya LAS tillämpas första gången 1 oktober 2022.

1. Större möjligheter att runda turordningsreglerna När ett företag behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist är det ”sist in, först ut” – turordningsreglerna – som gäller och de baseras på arbetstagarens anställningstid. Innan lagändringen kunde arbetsgivare med högst tio anställda undanta två arbetstagare av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten från turordningen. I nya LAS kan de istället undanta tre personer – oavsett hur många anställda hen har. För att förhindra missbruk av undantaget införs en tremånadersspärr, så att arbetsgivaren inte kan utnyttja undantaget igen förrän det har passerat tre månader sedan de sista uppsägningarna.

3. En omplaceringsutredning räcker Enligt nya LAS behöver en arbetsgivare bara göra en omplaceringsutredning även om arbetstagaren fortsätter att åsidosätta sina ålägganden efter att hen tidigare blivit omplacerad på grund av personliga skäl. Och det spelar ingen roll om det rör sig om samma eller en ny typ av misskötsamhet. Har det gått en ”längre tid” sedan omplaceringen kan det uppstå en förnyad skyldighet att göra en omplaceringsutredning. Vad ”längre tid” innebär blir det upp till domstolarna att tolka.

2. Saklig grund blir sakliga skäl vid uppsägning Tidigare krävdes det “saklig grund” för att arbetsgivare skulle kunna säga upp anställda. Nu ändras det till ”sakliga skäl”, vilket innebär att man tar större hänsyn till själva avtalsbrottet och mindre hänsyn till arbetstagarens personliga intressen. Det har alltså ingen betydelse att arbetstagaren har försörjningsplikt eller har svårt att få nytt jobb. Arbetsgivaren måste dock fortsätta med de milda åtgärderna – tillsägelser, varning och omplacering – innan uppsägningen.

4. Heltid är den nya normen Om inget annat avtalas är heltidsanställning huvudregel enligt nya LAS. Omfattar en anställning inte heltid har den anställde rätt till en skriftlig förklaring från arbetsgivaren.

5. Generösare villkor för anställda som vill läsa vidare För att främja vidareutbildning och omskolning ska den som vill studera under sin anställning kunna göra det med 80 procent av lönen under ett år och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

16 I Fortnox Magazine #2-2022


Nya LAS

6. Kortare startsträcka till tillsvidareanställning

En av de stora förändringarna i nya LAS är att arbetstagare kan få en trygg anställning snabbare. Det räcker med att man har jobbat 12 månader under den senaste femårsperioden för att anställningen ska omvandlas till en fast anställning, en halvering av tiden som gällde innan. Den arbetstagare som har jobbat minst nio månader under en period på tre år får förtur till en visstidsanställning. Har en arbetstagare haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar (ett begrepp som ersätter begreppet allmän visstid) under samma månad får hen tillgodoräkna sig tiden mellan dessa som anställningstid.

8. Svårare att ”hyvla ner” från heltid till deltid

Arbetsgivare som vill ändra sysselsättningsgraden, det som kallas för hyvling, ska följa turordningsreglerna om det finns flera anställda. Arbetstagare med kortare anställningstid ska erbjudas omplacering före arbetstagare med längre anställningstid. Dessutom ska ett erbjudande med lägre sysselsättningsgrad lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad. Berörda har även rätt till en omställningstid när heltid omvandlas till deltid. Den ska motsvara uppsägningstiden, men inte vara längre än tre månader. Under denna tid har arbetstagaren rätt till sin tidigare sysselsättningsgrad, lön och andra förmåner.

7. Nya regler som rör oenighet om uppsägning

Reglerna för vad som händer om arbetsgivaren och den anställde inte är överens om uppsägningen och fallet går vidare till domstol ändras också. Nu ska anställningar upphöra vid uppsägningstidens slut även om uppsägningen är tvistig. Arbetsgivaren behöver inte heller betala ut lön till den anställde under tiden fallet prövas i domstol. I stället får medarbetaren ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande. Skulle en domstol ogiltigförklara uppsägningen ska lön betalas ut för den tidsperiod som tvisten har pågått. Det allmänna skadeståndet kommer dessutom att bli högre.

9. Nya villkor gällande inhyrd personal

Om företaget A hyr in personal från ett bemanningsföretag ska företaget A erbjuda en tillsvidareanställning om medarbetaren varit inhyrd på samma ställe i 24 månader under en treårsperiod. Företaget A kan då välja mellan en tillsvidareanställning med samma sysselsättningsgrad, eller en ersättning motsvarande två månadslöner. Om inte erbjudandet antas kan uthyrningen fortsätta.

Fortnox Magazine #2-2022 I 17


AVN For Accountants

Nytt mindset med AVN For Accountants:

”Vi är också företagare” Förra året, efter nästan 15 år i branschen kände Johan Larsson på Ekonomiavdelningen i Kristianstad att det var dags för en utmaning. Att sluta driva byrån som ett levebrödsföretag – och växla upp.

Till sin hjälp har han tagit AVN For Accountants, det brittiska affärsutvecklingsföretaget som även står bakom Fortnox Masterclass. Det har bara gått ett år, men mindsetet är redan ett helt annat: – AVN har fått mig att inse att vi som driver redovisningsbyråer också är företagare och behöver avsätta tid för att vara just det, säger Johan. AVN For Accountants är ett koncept som går ut på att skapa processer, rutiner och strukturer som främjar byråns ekonomiska tillväxt. Det består av sju steg, som man delar upp i mindre uppgifter, målsätter och betar av i sin egen takt. Under tiden träffar man regelbundet en konsult, som stöttar och lotsar vidare mot de uppsatta målen. Johan träffar sin var tredje vecka och går

18 I Fortnox Magazine #2-2022

igenom de uppgifter som han och medarbetarna har gjort och rapporterat in i AVN:s eget webbaserade verktyg. En uppgift kan till exempel handla om rekrytering, att byrån får ta fram en plan för onboarding. En annan om fakturering, att byrån ska automatisera hela eller delar av processen. Prissättning är ett annat exempel, där byrån tillsammans med konsulten tar ett helhetsgrepp. – De här coachande mötena har fått mig att inse många saker. Vad jag egentligen gör på dagarna och att jag kanske inte måste göra allt. Att det saknas struktur på sina håll och att jag vinner i längden på att försöka sätta en bättre struktur. Mötena fungerar både som en morot och en piska, säger Johan.


AVN For Accountants

Johan Larsson har kommit till insikt om att själva resan, att bygga ett välmående företag, är det som driver honom.

Den stora utmaningen är att få tiden att räcka till och Johan, som fortfarande är på första steget, önskar att han hade kommit längre. Samtidigt är han väl medveten om att det här är en resa som både tar och måste få ta tid. Vardagen på en byrå är komplex, konsulterna måna om att göra ett bra jobb och att anställa fler för att byrån ska utvecklas snabbare är inte helt okomplicerat. Under året som gått har Johan kommit till insikt om att själva resan, att bygga ett välmående företag, är det som verkligen driver honom. – Jag vill ju ha livet som företagare och jobba med att få mitt bolag att växa. Och det har hänt mycket. Just nu tittar vi på nya, större lokaler där det får plats betydligt fler medarbetare än vi har idag.

Arbetsmiljön och ett roligare jobb är en annan viktig drivkraft. Målet är mer luft i vardagen för att kunna ta även lite snabbare puckar och vara mer tillgängliga för kunderna. Det handlar om att jobba smartare, med fler automatiserade och standardiserade processer för att minska arbetstiden som är uppbokad med löpande bokföring. Det handlar också om att fortsätta kunna sälja in mer av andra tjänster, som till exempel rådgivning, som kunderna både uppskattar och vill ha. Varför AVN? – AVN har paketerat sina tjänster på ett väldigt bra sätt och har stöd för viktiga saker som exempelvis att ställa om till mer rådgivning och fastpris, avslutar Johan. Fortnox Magazine #2-2022 I 19


Byt till Fortnox

Kickstarta hösten med Fortnox och skippa vårstressen 2023 Snart är det höst och tid för nystart. Eller kanske kickstart? I alla fall ett perfekt tillfälle att tänka till på vad du behöver göra för att få en skönare jobbvardag med jämnare arbetsflöden över året. För det här med att nästan stressa ihjäl sig på våren och sommaren är faktiskt både onödigt och förlegat.

Att byta till Fortnox och flytta över all information är enkelt och går snabbt. Det funkar också att göra när som helst under året – när det passar dig. Vi har ett helt tech-team som jobbar med att hjälpa både företag och byråer att göra just det. Men den stora majoriteten av de som får hjälp är redovisningsbyråer. Teamet består av Johan Bertilsson, Malin Nordström och Niclas Andersson och tillsammans har de många års erfarenhet av att flytta byråer och deras data från andra system till Fortnox företagsplattform. 3 000 konverteringar i år – Vi hjälper till med att få över information som inte går att flytta själv. Tack vare vårt interna verktyg går det både snabbt och smidigt att importera data från andra system, allt från kund- och leverantörsfakturor till ordrar, säger Johan.

20 I Fortnox Magazine #2-2022

Klart samma dag Det trillar in mellan 30-50 ärenden per dag till Johan och hans kollegor och av dessa blir i princip alla klara samma dag som ärendet påbörjas. Undantagen är stora bolag med många transaktioner varje dag och byråer där medarbetarna har jobbat i andra system under lång tid. – För dem kan det bli en stor omställning att börja jobba på ett annat sätt och det är ju helt rimligt. Samtidigt har vi en massa olika utbildningar och events, skräddarsydda och mer generella, som är ett bra stöd till alla som är nya i Fortnox, säger Johan. Han berättar att ledtiderna kan variera något under året eftersom arbetsbelastningen ser olika ut. Från slutet av sommaren till årsskiftet är den mest hektiska perioden. Det är då de allra flesta bytena sker. Krävs bara en säkerhetskopia Vägen in till Johan och resten av konverteringsgänget börjar för det mesta hos någon av Fortnox säljare. Hen informerar om vilka filer byrån behöver plocka ut från det gamla systemet.

Eftersom de flesta bytena till Fortnox företagsplattform görs från Visma Administration handlar det oftast bara om att skapa en säkerhetskopia. Nästa steg för byrån är att skicka in underlaget via ett formulär på fortnox.se/byt-till-fortnox. Därefter checkas ärendena av i turordning. Johan och kollegorna skickar ut mail till kunden både när konverteringen påbörjas och är klar. – Det vi gör är att läsa in backupen och göra en spegling av all kundens information i vår egen plattform, säger Johan. Hjälper till med allt Uppstår det några problem eller frågetecken under resans gång tar de kontakt med kunden direkt. – Vi hjälper till med det mesta som rör konvertering. Samtidigt finns det vissa saker som kunderna kan göra själva, men fördelen med att lägga ansvaret på oss är att det oftast går snabbare och blir rätt, avslutar Johan.


Byt till Fortnox

Vi hjälper till med det mesta som rör konvertering. Fördelen med att lägga ansvaret på oss är att det oftast går snabbare och blir rätt. Malin Nordström, Niclas Andersson och Johan Bertilsson jobbar med konvertering på Fortnox

Fortnox Magazine #2-2022 I 21


Byt till Fortnox

Ö

Vissa av kollegorna hade testat Fortnox och redan flyttat över några av sina kunder. Och de var alla väldigt nöjda, så vi följde efter. Martin Ekeroth, grundare och ägare av Excendo

22 I Fortnox Magazine #2-2022


Byt till Fortnox

Överlägset på alla sätt Excendo bytte till Fortnox Efter ett par års funderande bestämde sig Martin Ekeroth och kollegorna på Excendo sommaren 2020. De skulle byta till Fortnox och flytta över alla kunder. Numera är 99 procent av dem i Fortnox och alla är nöjda. Både byrån och kunderna. Två skäl var avgörande till beslutet. – Det ena var det tekniska. Det är både tidskrävande och dyrt att jobba i en serverprodukt. Det krävs mycket datorkraft, man behöver hålla koll på uppdateringar av databaser och det finns stor risk för att det blir fel. Integrationerna hänger inte heller alltid med genom uppdateringar och databasbyten, säger Martin. – Det andra är själva produkten. Man märkte snabbt att i Fortnox har man tänkt 100% digitalt från start och tagit höjd för ett modernt arbetssätt. Plattformen säger åt mig vad jag ska göra, det går att koppla upp sig mot banken och skräddarsy samarbeten för alla olika sorters kunder, säger Martin. Martin sammanfattar det som att Fortnox var överlägset på alla sätt

jämfört med andra system de kikade på. Och att den största vinsten – i alla fall i början – har varit tid: – Numera lägger vi i princip ingen tid på it-support eller it-service. Vi har också kunnat trolla bort väldigt många pappersutskrifter, papperskopior och manuella arbetsmoment. Att vi aldrig har haft så låga kostnader för pärmar och kontorsmaterial säger en hel del. Efter sommaren 2020 började Excendo prata om bytet med kunderna, skaffa licenser till dem och flytta över gradvis. Martin beskriver det som att de “konverterade sig själva” – och att det var en enkel process. – Det enda som behövs är ju en säkerhetskopia från det förra systemet. Och för oss på byrån att sätta oss in i produkterna och hur man kan jobba

smart. Det har vi gjort både med hjälp av de utbildningar och webbinarier som Fortnox erbjuder och interna utbildningar, där någon av oss har testat olika delar av plattformen, utvärderar och lär upp oss andra. På frågan om vad kunderna tycker svarar Martin att de är väldigt nöjda. – Till en början sparade vi ju en massa pengar åt dem eftersom vårt manuella arbete minskade. Men i takt med att vi kunde prioritera vår rådgivning började de köpa andra tjänster. Det vi debiterar idag ligger på samma nivå som tidigare, men vi levererar ett helt annat värde för våra kunder och deras verksamheter.

Fortnox Magazine #2-2022 I 23


Fornox Lön

Fortnox lön ”Nu är vi där vi vill vara”

Att utveckla en mjukvara som passar de flesta behoven tar tid. Inte minst på löneområdet. Samtidigt har det under de två senaste åren varit stort fokus på just lön. Nya regler på grund av pandemin har stått som spön i backen och utvecklingstakten har varit hög.

– Nu är vi äntligen där vi vill vara med Fortnox Lön, säger Malin Sköld, produktområdeschef på Fortnox. Malin berättar att hon och hennes kollegor genom åren har pratat med både byråer och redovisningskonsulter, bland annat i Fortnox referensgrupp, om hur de och deras kunder vill jobba med lönerna, och sedan utvecklat funktionalitet som löpande har lyfts in i programmet. Målet har hela tiden varit att det ska vara smidigt – och att man ska dela på arbetet. – Rätt person ska göra rätt saker, det är det smidigaste sättet. Och att underlagen kommer in digitalt minskar dessutom både det manuella arbetet och risken för fel samt ger alla insyn i löneprocessen. – Eftersom materialet redan är attesterat och klart är det bara att trycka på knappen när det är dags för lönekörning, säger Malin.

24 I Fortnox Magazine #2-2022

Flexibelt och automatiserat En nyhet i Fortnox Lön är att man numera kan skapa upp så många olika avtal man vill och behöver. Till exempel efter olika kollektivavtal, tim- eller månadslöner eller procentsatser för semesterberäkning. En annan nyhet är rapportering till ByggLÖSEN, fackförbundet Byggnads verktyg för att lämna in granskningsunderlag. Sedan ett tag tillbaka sker också uppbokningen av semesterskulden automatiskt i samband med lönekörningen i Fortnox Lön. Även hanteringen av arbetsgivarintyg har automatiserats och det går att datumstyra både schemabyten och nya löner. – Att det ska passa så många verksamheter som möjligt är vår ledstjärna. Liksom att automatisera bort onödiga steg. Därför var vi först ut med digital inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) och skapade tidigt Lön Personlig, där anställda och byråer jobbar i samma kalendervy, säger Malin.

Involverar användarna Strategin framåt är att fortsätta ha med sig användarna i utvecklingsprocessen. Och, såklart, att göra det ännu enklare att samarbeta kring lönerna. Det senaste exemplet är att Lön Mini numera också finns på webben, så att byråer kan stötta även ägarledda bolag i deras lönehantering. – Tack vare en tajt dialog med landets redovisningsbyråer har vi kunnat bocka av det mesta på deras önskelista och har nu ett löneprogram som matchar marknadens behov, avslutar Malin.

När du byter till Fortnox: – De anställdas flesta grund- uppgifter flyttas med – Från Visma Lön 600 kan även arbetsscheman föras över – Fortnox Support hjälper gärna till om du behöver hjälp – Ta hjälp av Fortnox Användarstöd


Fortnox Lön

Några tips på vägen: – Byt när du har tid och inte innan nästa lönekörning – Börja med de enklaste kunderna – Gör två lönekörningar parallellt, i det gamla och i det nya programmet Malin Sköld, Produktområdeschef på Fortnox

Fortnox Magazine #2-2022 I 25


Lagar & regler

Nyhet 2023!

Vi lanserar Fortnox kort Vid årsskiftet kommer Fortnox Kort, ett företagskort som automatiserar kvittoredovisningen, ger realtidskoll på utgifterna, bokförs automatiskt och ger bättre uppföljning. Fortnox Kort är resultatet av vårt senaste samarbete med det svenska fintech-bolaget Mynt. – En av de största tidstjuvarna för en redovisningskonsult är ju att tjata på klienterna för att få in kvitton som saknas. Nu slipper du göra det eftersom vårt kort sköter det åt dig helt automagiskt, säger Malin Sköld, produktområdeschef på Fortnox. Helt gratis! Fortnox Kort lanseras vid årsskiftet 2022/2023 och kommer att erbjudas till både nya och befintliga kunder helt gratis. De kommer i sin tur att kunna ge Fortnox Kort till sina anställda. Direkt kopplat till Fortnox Eftersom Fortnox Kort är direkt kopplat till företagets löpande redovisning via vår företags-

plattform, slipper dina kunders anställda ligga ute med privata pengar och dina kunder – företagen – lägga en massa tid på spend management. “Kvittona rätt in i bokföringen”, som Mynt själva uttrycker det. Dina kunder kan ge Fortnox Kort till sina anställda och sätta olika köpgränser för olika anställda. Tjänsten har smarta funktioner som ger bättre översikt på företagets utgifter och ökad kontroll för dig som är konsult. Inköpen och vem som har gjort dem syns i realtid och kreditkortsfakturan blir alltid avstämd så fort den kommer. Mer information om Fortnox Kort kommer.

Fortnox Kort – så funkar det! 3 Om du har kunder som har anställda som spenderar mycket pengar i tjänsten så är Fortnox Kort perfekt – och ett smart tips från dig som är deras viktigaste rådgivare.

3 När det gäller de anställdas kort får arbetsgivaren en sammanställning på alla inköp, som – tada! – automatiskt hamnar i bokföringen.

3 När kunden eller deras anställda väl har skaffat kortet och gör ett inköp, så fotar de bara av kvittot i Fortnox egen app. Då hamnar det automatiskt i bokföringen.

3 Fortnox Kort ger möjlighet till en kostnadsfri och flexibel kredit, för ett jämnare kassaflöde.

26 I Fortnox Magazine #2-2022


SRF / FAR

ng Kom igå å direkt p .com moreflo ån -/m fr. 299:

Nyhet! SumUp fungerar med MoreFlo 3 Utan bindningstid 3 Modern terminal för 199 kr 3 Registrering på några minuter

Flexibla kassasystem och onlinelösningar. Bokföringen rakt in i Fortnox! Med MoreFlo Bokföringsunderlag bokför du allt direkt i Fortnox. Dessutom sitter allt ihop hos oss som kassa, webbshop, bokningar, biljetter och servicesystem. Kom igång redan idag så slipper du krångel med trepartslösningar och merarbete. Med Moreflo Kassasystem och Fortnox får du en effektivare vardag och mer tid över till din försäljning.

Kompletta kassalösningar – certifierad partner med Fortnox Fortnox Magazine #4-2021 I 31

moreflo.com • 08-613 70 20


FAR & SRF Konsulterna

Trends Camilla Carlsson FAR Allt fler underkonsulter i branschen En växande trend i branschen är att allt fler börjar profilera sig som underkonsulter. Vi på FAR ser även att efterfrågan på underkonsulter ökar. Gissningsvis är skälet att det är enklare för en mindre byrå att anlita en underkonsult än att anställa. Den här utvecklingen skapar nya möjligheter för dig som är byråkonsult. Det innebär att du kan använda din specialistkompetens och hjälpa andra byråer med resursförstärkning vid arbetstoppar och sjukdom. Du kan också bidra med unik kunskap: bokslut, årsredovisningar, koncernredovisning eller hållbarhetsredovisning. Det finns även underkonsulter som stöttar andra byråer i att se över interna arbetsprocesser. Trenden är ”win win” både för dig som är underkonsult och för den byrå som behöver din kunskap. Men den är inte utan utmaningar. Som alltid måste du och byrån beakta om ni har rätt kompetens och resurser för uppdraget. Och om det finns risker att förhålla sig till. Ni behöver också fundera över hur ni ska utföra uppdraget, så att ni följer god yrkessed. Ni ska följa byråns egna riktlinjer och rutiner när det gäller nya uppdrag.

28 I Fortnox Magazine #2-2022

Om ni behöver vägledning i god yrkessed finns Reko, som är den svenska standarden för redovisningstjänster. Även byrån som anlitar en underkonsult bör fundera på ett antal frågor innan samarbetet inleds. Finns det några kvalitetsrisker? Självklart måste det upprättas ett uppdragsavtal. Byrån behöver också säkerställa att underkonsulten har rätt kompetens och resurser. Särskilt viktigt är det att verifiera att underkonsulten följer byråns riktlinjer och rutiner, i allt från hur byrån utför redovisningstjänster till hur man dokumenterar och kommunicerar utfört arbete. Och på tal om kommunikation – glöm inte att vara tydlig, så att det inte uppstår några missförstånd mellan byrån och underkonsulten. Se också till att underkonsulten får rätt förutsättningar för att kunna utföra uppdragen enligt byråns riktlinjer och rutiner. Ett tydligt uppdragsavtal är det bästa sättet att minimera risken för missförstånd. Kanske är underkonsult något för dig? Trenden är tydlig och möjligheterna stora, så tveka i så fall inte att göra verklighet av dina drömmar!


FAR & SRF Konsulterna

spaning Lali Fjellström – SRF Konsulterna Hur branschen kan ta sig an gig-ekonomin och gig-kunderna De senaste årens samhällsutveckling har omdanat både branscher och yrkesroller, och ökat konkurrensen om rätt kompetens. Är gig-ekonomin lösningen och hur kan vår bransch ta sig an den? Kompetens är en färskvara som påverkas av teknik, förändringar i omvärlden, nya kundbeteenden och krav på kunskap. Samtidigt förändras arbetsmarknaden av att fler vill driva eget. Personer tas in på tillfälliga gig i stället för att bli anställda. Pandemin har också präglat arbetslivet i stor utsträckning. Fler vill kunna styra mer över sina liv och gigandet skapar nya möjligheter att kombinera jobb och privatliv. Gigare kan också hjälpa byråer att stärka upp med kompetens när det behövs. Därför utvecklar byråer numera interimstjänster, en slags gig-variant. När digitaliseringen förändrar kompetensbehoven, blir tillfälliga lösningar mer intressanta. Det är inte längre bara tekniken som är tillgänglig överallt, utan även kompetensen.

Plattformar för matchning ser till att uppdragsgivare och gigare möts. Det kan vara interna, tillfälliga projekt som bemannas upp med både anställda och tillfälliga uppdragstagare. Det skapar en mer flexibel arbetsmarknad, något många företagare vill ha. Idag har Sverige cirka 900 000 egenföretagare, varav många är enskilda näringsidkare. Men alla startar inte företag, utan jobbar med kortare anställningar – eller är anställd i ett egenanställningsföretag under den tid som ett uppdrag utförs. Det tar fullt arbetsgivaransvar och redovisar moms, skatter och sociala avgifter till myndigheterna. Uppgifter som många byråer sköter och skulle kunna komplettera sitt erbjudande med. Viljan att vara sin egen bara ökar. Genomsnittet sedan 2010 har legat på 70 000 nya företag. Under 2021 landade motsvarande siffra på 80 000. Det innebär att marknaden för rådgivning till gigare växer. För byårerna innebär gigekonomin alltså ny-gamla möjligheter. Rätt paketerade kan de skapa bra förutsättningar att klara kompetensbehovet. För kunden, gigaren och inte minst för redovisningsbyrån.

Fortnox Magazine #2-2022 I 29


ACCOUNTEX London 2022

Största mässan för branschen i Europa

Accountex Accountex är den största mässan i Europa för redovisningsbranschen. På plats är redovisningskonsulter, revisorer och ekonomiassistenter från olika länder. Dit kommer också branschorganisationer, programleverantörer, rekryteringsfirmor och outsourcingbolag. Vi var såklart också på plats i London den 11-12 maj. Att hålla sig uppdaterad om vad som händer i omvärlden och vilka som är de stora branschtrenderna är avgörande för att hänga med i branschens omställning. Därför åkte Pia Eriksson, affärsutvecklare på Fortnox, till London tillsammans med kollegan Michael Hansson, Head of Solution Management, för att omvärldsbevaka och trendspana.

30 I Fortnox Magazine #2-2022

Sammanfattning av de viktigaste trenderna som kommer att påverka branschen framåt: Konsulten viktigare än någonsin På Accountex blev det tydligt att pandemin har förändrat synen på konsulten – som numera ses som någon som är så mycket mer än den som “bara” stöttar företagare när de vill eller behöver. För många företagare har konsulten varit helt avgörande för att kunna ta sig igenom pandemin med alla dess utmaningar; från minskad efterfrågan och bekymmer med att få ekonomin att gå ihop till omställning av både erbjudande och arbetssätt, sjukfrånvaro etc.


ACCOUNTEX London 2022

En av de som pratade om att byråer borde outsourca mer var Shane Lukas från AVN som står bakom Fortnox Masterclass.

Konsulten förväntas göra skillnad Som företagens viktigaste trusted advisor, vän, coach, rådgivare och psykolog kan konsulten göra stor skillnad för entreprenörer och samhället. Det vet vi sedan tidigare. Det nya är att det nu också finns en förväntan från kunderna om att konsulten SKA göra det. Till exempel ge väl underbyggda och konkreta råd om hur man kan fatta beslut som leder till ökad hållbarhet. Användaren i fokus för leverantörerna Även programleverantörerna har insett hur viktig konsulten är och har därför skiftat fokus. Från att utveckla och lansera funktionalitet som de själva tycker att branschen behöver – till att

lyssna in och ta fram funktioner som hjälper konsulterna att göra ett bra jobb. Att allt fler leverantörer numera har användaren i fokus märktes också bland föreläsningar och seminarier, där kunder och klienter både föreläste och deltog i paneldiskussioner. Outsourcing och rekrytering Outsourcing, att man låter någon annan sköta delar av verksamheten, blir allt vanligare i branschen. Rekrytering är en utmaning för många, inte minst inom vissa områden och att outsourca kan då vara ett alternativ. Det leder till att byrån blir mindre sårbar vad gäller personal och kan fokusera mer på high value-tjänster.

Fortnox Magazine #2-2022 I 31


SRF / FAR

Tröttnat på dubbelarbete i flera system? Vi har samarbetsverktyget för dig och dina kunder. I Blikks kostnadsfria partnerportal har du som byrå möjlighet att bjuda in och samarbeta med dina kunder. När majoriteten av kunderna arbetar i ett system slipper ni onödigt dubbelarbete och kan standardisera ert arbetssätt för lön och dokumenthantering.

BLI BYRÅPARTNER Genom att bli byråpartner har du möjlighet att ta del av provisioner och rabatterade priser när du bjuder in kunder till Blikk

Öka konkurrenskraften genom att erbjuda ett komplett byråkoncept för tid och lön, till dina kunder

Överför tids- och lönedata till marknadens vanligaste lönesystem

Underlätta löneadministrationen – minska manuell hantering av tidrapporter, kvitton och utlägg

Dela årshandlingar och andra viktiga dokument med möjlighet till e-signering

Skicka meddelanden till kund

Teckna ett återförsäljaravtal och öka byråns intäkter

Integrerat med Fortnox, Visma eEkonomi, Visma Administration och Björn Lundén. Kompatibelt med marknadens vanligaste lönesystem. Fördelaktiga partnerupplägg / Molnbaserat / Kostnadsfri support

32 I Fortnox Magazine #1-2022

Testa gratis och boka demo: Besök www.blikk.se/partnerportal eller ring 0911-25 73 00


Redo för semestern

Slappa med gott samvete

Att tänka på inför

semestern

Snart är det semester! Ser du fram emot att slappa i hängmattan eller är du stressad över allt som måste göras innan du och dina kunder går på semester? Om du planerar i god tid och förbereder så mycket du kan, ökar chansen för att din och dina kunders verksamheter flyter på. Här kommer några tips på vad du som redovisningskonsult bör tänka på – och ett par goda råd att ge till dina kunder.

Det här kan konsulten tänka på:

Det här kan företagaren tänka på:

Är semesterårsavsluten gjorda? Det är i semesterårsavslutet som lönesystemet omvandlar de intjänade och kvarvarande betalda semesterdagarna per den 31 mars, till nya betalda och sparade dagar från 1 april.

Semestervikarier – vad ska man tänka på? När sommarjobbarna är anställda är det viktigt med en tydlig introduktion. För en ung person eller den utan större arbetslivserfarenhet är inte allt lika självklart hur rutinerna fungerar på er arbetsplats. Läs mer i vår guide om vad man ska tänka på när man ska anställa sommarjobbare på Fortnox.se!

Har du inte gjort semesterårsavslut ännu är det dags att göra det nu, innan semestern, för att du ska kunna betala ut semester till de anställda. Förutom semesterår 1 april - 31 mars kan man även ha kalenderår, från 1 jan till 31 dec. Sjukdom och VAB under ledigheten Om en av dina kunders anställda blir sjuk under ledigheten har hen rätt att sjukanmäla sig och inte ta ut sin semester under den tiden. Ersättning för sjukdom under semestern hanteras på samma sätt som om personen hade arbetat. Samma sak gäller vid vård av barn (VAB). Förbered löner och inbetalningar Planera för löneutbetalningar och skatteinbetalningar i den mån det går. Glöm inte att semestertillägg som ska betalas ska vara med på juni månads löneutbetalning. Se till att de anställda klarmarkerar sina tidrapporter i tid.

Glöm inte autosvar Har någon av dina kunder helt semesterstängt under en viss period? Tipsa dem då om att lägga in ett automatiskt svar i telefonen och i mailen. Det kan också vara bra att hänvisa till hur ofta man ska kolla mail eller mobil. Skapa en “att göra”-lista Ibland kan det vara svårt att släppa tankarna på jobbet. En bra idé kan vara att skriva ner alla måsten, men även nya idéer som dyker upp – på en lista. Så vet man vad man ska ta tag i när man kommer tillbaka, med förnyad energi. Det kan även vara bra att göra en checklista för att säkerställa att sommaranställda vet vad och hur saker ska göras!

Fortnox Magazine #2-2022 I 33


Feedbackloopen

Feedback l pen flera kontaktpersoner på vissa klienter som vi vill få in i Digital byrå 1 Viförhar att slippa ha det sparat i andra system. Till exempel en kontaktperson inom lön, löpande bokföring och bokslut m.m. Det hade underlättat om vi kunde lägga upp samtliga i klientvyn.

Svar: Hej! Stort tack för att ni hör av er om funktionalitet som ni saknar! Vi har nu skapat en första version av klientvyn, som vi vill bygga vidare på och fylla med mer värdefull information om klienten. Vad gäller kontaktperson så har vi redan släppt en uppdatering som möjliggör flera kontaktpersoner. är i avstämningsdelen i Bokslut & Skatt, t.ex. i december, och går in 2 Jag under ”transaktionsanalys”. Där bläddrar jag i ”kalendern” och i januari

hittar jag en transaktion jag behöver till decemberavstämningen. Om jag då trycker på ”överför till specifikation för verifikationens månad” så hamnar den i specifikationen för januari. Jag måste då gå till januari månad och kopiera det HELA vägen – månad för månad – till december. Omständligt och borde hamna i den månad jag står i. Eller i alla fall bör det finnas det valet också, att kopiera den transaktionen till den månad man jobbar med. Svar: Hej! Tack för att du återkopplar till oss. Vi jobbar just nu på en funktion för att förenkla flytt av transaktioner mellan perioder. Inom kort bör du se en förändring inne i Bokslut & Skatt.

34 I Fortnox Magazine #2-2022


Feedbackloopen

På Fortnox vill vi veta vad ni tycker om att jobba i våra produkter. Därför finns Feedback-loopen här i Fortnox Magazine. Ni ställer frågorna och vi svarar.

jag loggar in är det första jag gör att gå in på en av mina klienters företag. 3 När Jag brukade kunna göra det på ett enda klick. Nu tar det tre klick och det låter kanske lite löjligt att klaga på skillnaden mellan ett och tre klick. Men min feedback är ändå att det är för många steg att komma in i deras bokföring. Ni kan säkert göra en version av den nya klientvyn där man kan nå klientens bokföring lika snabbt som tidigare.

Svar: Hej, tack för att du skickar in din feedback. Vi har fått in samma synpunkter från andra som har reagerat på att antalet klick har ökat. Vi kikar just nu på lite olika förslag som kan minska antalet “klick”. Vi kommer att släppa en uppdaterad version med färre klick inom kort.

gillar den nya klientlistan med sökrutan, men det varit bra om jag 4 Jag även såg klientens organisationsnummer. Nu måste jag först välja kunden innan jag ser det. Kan ni lägga till det?

Svar: Hej! Kul att du gillar nya klientlistan och extra kul att du använder feedbackfunktionen. Vi lyssnar och har precis kompletterat klientlistan med ett organisationsnummer.

Din åsikt är viktig för oss! Så här gör du för att göra din röst hörd och ställa frågor här i Feedback-loopen.

Skanna & läs mer.

Fortnox Magazine #2-2022 I 35


Byrån peppar byrån

n å r By par peprån by

Fyrtech med bakgrund i redovisningsbranschen hjälper företag att digitalisera och automatisera processer för att ta steget till en smartare vardag.

Erik Ekblad Fyrtech

Så kan ni skapa trygghet i den digitala eran ”Hej! Jag skulle vilja ha med dig på ett kundmöte. Företaget som vi ska träffa behöver digitaliseras, men kan inte byta ekonomisystem”. Så låter det ofta när vi på Fyrtech får en förfrågan om att ta oss an ett uppdrag. Det handlar då om att en redovisningsbyrå ska påbörja en digitaliseringsresa tillsammans med någon av sina kunder, ett av alla företag i Sverige.

På Fyrtech tror vi starkt på att hjälpa kunderna till rätt försystem. Då får man sällan frågan om att byta till nya ekonomisystem och slipper otryggheten i att jobba i olika lösningar, där man inte är expert på ett enda.

För tio år sedan var trygghet i vår bransch detsamma som att jobba i ett så komplext system som möjligt. Då kunde företagen växa. Men numera konkurrerar användarvänlighet med anpassningsbarhet i allt större utsträckning. I många fall är systemen så komplexa att det krävs flera olika konsulter för att göra minsta lilla anpassning.

För en av våra kunder utvecklar vi deras tredje interna verksamhetssystem. De har trots stora förändringar i verksamheten aldrig behövt byta ekonomisystem eftersom processerna är integrerade i ekonomisystemet på ett smart och smidigt sätt.

Därför sitter många företag i Sverige fast i lösningar där man knappt vågar röra något av rädsla för konsekvenserna. Samtidigt går utvecklingen blixtsnabbt på sina håll. I vår bransch är vi just nu retrofuturistiska. Vi pratar artificiell intelligens i samma andetag som många av oss fortfarande knappar in fakturaunderlag manuellt mellan system A och B. Det är dags för företagare och byråer att ompröva de gamla sanningarna om vad som är trygghet. Min definition av trygghet går på tvärs med den gamla. Det är synonymt med att jobba i användarvänliga och enkla system med öppna API:er, som är lätta att integrera med andra lösningar.

36 I Fortnox Magazine #2-2022

När integrationsmöjligheterna ökar växer konsulternas trygghet. Vi kan sitta stilla i båten – och jobba vidare i och bli ännu bättre på samma system. Det är den bästa vägen och mest långsiktiga vägen till trygghet att alltid kunna stötta sin kund och behålla den.

Checklista – tryggare redovisningskonsulter i 5 steg: – Våga ta upp systemfrågan med kunden – Skapa fler expertområden på byrån – Håll verktygslådan med integrationer uppdaterad – Samarbeta med programleverantörerna – Anlita experter när det behövs


Krönika

Fortnox Magazine #2-2022 I 37


Tips & Trix

tips & trix

Bokför och skicka i ett enda klick

Bokför och skicka. Nytt val i kundfakturadetaljvyn och i kundfakturalistan för att bokföra och skicka fakturan med ett klick. Alla valen (bokför, skicka och bokför & skicka) visas i en dropdown och som default visas det val som senast användes vid skapande av fakturan. Husarbete och grönt avdrag. Ny design i webb för att ange skatteavdrag per typ av grönt avdrag; solceller, lagring egenproducerad el, laddningspunkt elfordon.

Bokföra lönen på en eller flera verifikationer?

Under inställningar kan du och dina kunder ställa in hur ni vill att lönebeskeden och arbetsgivaravgifterna ska bokföras. Om du vill att allt ska hamna på en verifikation eller om det ska bli en verifikation per lönebesked.

Förhandsgranska den preliminära arbetsgivardeklarationen

Innan lönebeskeden för en period är utbetalda så kan du eller dina kunder skapa upp en preliminär arbetsgivardeklaration och granska innehållet. Glöm inte återskapa den när alla löner är utbetalda och skicka till Skatteverket.

AppMarket – De mest populära apparna just nu

När du loggar in i Fortnox hittar du alla våra samarbetspartners och integrationer som kan ge dig och dina klienter en ännu smartare och smidigare vardag. Välj app och klient och aktivera med ett klick. Populära appar just nu är: 3 Cling Offert och E-signering

3 Klarna PayConnect

3 Sheety för Google sheets Byrå

Hjälp dina kunder att få fler kunder med Offerta Tusentals företagare skaffar uppdrag via Offerta, som ju ingår i Fortnox-familjen. Har du klienter inom städ, bygg eller flytt? Tipsa dem om att ta hem fler jobb via Offerta – just nu får din kund prova Offerta och kontakta 5 kunder helt gratis när de anmäler intresse via offerta.se/fxmagazine

38 I Fortnox Magazine #2-2022


Utbildningar & events

få ett vinnande arbetssätt med

Fortnox Masterclass Powered by AVN Fortnox Masterclass är en tre dagar lång utbildning för byråledare och ledningsgrupper som är redo att bygga en modern och mer framgångsrik redovisningsbyrå med nöjdare kunder och roligare jobbvardag.

Dags igen ! 27–2 9/9 stoc khol m

Läs mer och anmäl dig på fortnox.se/masterclass Psst! Vi har fler utbildningar som hjälper dig och dina kunder på vägen: fortnox.se/utbildningar

Fortnox Magazine #2-2022 I 39


För Sveriges viktigaste uppdrag Som redovisningskonsult är du företagens främsta rådgivare som peppar och boostar. Vårt kall är därför att stötta dig och byrån till 100%. Genom att välja vår företagsplattform skapar du oändliga möjligheter att bli framgångsrik tillsammans med dina kunder.

fortnox.se/byra