Fortnox Magazine 2 - 2022

Page 28

FAR & SRF Konsulterna

Trends Camilla Carlsson FAR Allt fler underkonsulter i branschen En växande trend i branschen är att allt fler börjar profilera sig som underkonsulter. Vi på FAR ser även att efterfrågan på underkonsulter ökar. Gissningsvis är skälet att det är enklare för en mindre byrå att anlita en underkonsult än att anställa. Den här utvecklingen skapar nya möjligheter för dig som är byråkonsult. Det innebär att du kan använda din specialistkompetens och hjälpa andra byråer med resursförstärkning vid arbetstoppar och sjukdom. Du kan också bidra med unik kunskap: bokslut, årsredovisningar, koncernredovisning eller hållbarhetsredovisning. Det finns även underkonsulter som stöttar andra byråer i att se över interna arbetsprocesser. Trenden är ”win win” både för dig som är underkonsult och för den byrå som behöver din kunskap. Men den är inte utan utmaningar. Som alltid måste du och byrån beakta om ni har rätt kompetens och resurser för uppdraget. Och om det finns risker att förhålla sig till. Ni behöver också fundera över hur ni ska utföra uppdraget, så att ni följer god yrkessed. Ni ska följa byråns egna riktlinjer och rutiner när det gäller nya uppdrag.

28 I Fortnox Magazine #2-2022

Om ni behöver vägledning i god yrkessed finns Reko, som är den svenska standarden för redovisningstjänster. Även byrån som anlitar en underkonsult bör fundera på ett antal frågor innan samarbetet inleds. Finns det några kvalitetsrisker? Självklart måste det upprättas ett uppdragsavtal. Byrån behöver också säkerställa att underkonsulten har rätt kompetens och resurser. Särskilt viktigt är det att verifiera att underkonsulten följer byråns riktlinjer och rutiner, i allt från hur byrån utför redovisningstjänster till hur man dokumenterar och kommunicerar utfört arbete. Och på tal om kommunikation – glöm inte att vara tydlig, så att det inte uppstår några missförstånd mellan byrån och underkonsulten. Se också till att underkonsulten får rätt förutsättningar för att kunna utföra uppdragen enligt byråns riktlinjer och rutiner. Ett tydligt uppdragsavtal är det bästa sättet att minimera risken för missförstånd. Kanske är underkonsult något för dig? Trenden är tydlig och möjligheterna stora, så tveka i så fall inte att göra verklighet av dina drömmar!