Fortnox Magazine 1 - 2022

Page 1

ETT MAGASIN FÖR REDOVISNINGSBRANSCHEN NR 1–2022

Så stöttar du dina kunder hela vägen Redovisningsbyråns kundresa i Fortnox. Sidan 18

Nyhet!

Tips!

masterclass

Full koll på kunder och uppdrag. Sidan 12

Ännu bättre rådgivning. Sidan 14

Så får du livet tillbaka. Sidan 24

Ny klientvy Fortnox i Digital byrå Insikter

Detta är Shane Lukas


”Real + Fortnox är lite som det bästa ur två världar” Hamiltone är ett fastighetsbolag i Markaryd. Idag finns 117 lägenheter och de blir allt fler. Företaget har växt snabbt sedan starten för sex år sedan då de första lägenheterna stod inflyttningsklara. – Vi hade Real fastighetssystem redan från början och trivdes bra med det, säger Marie Wombell, boendeansvarig. Men efter ett par år valde vi att gå över till ett annat system, eftersom det även innehöll bland annat bokföring. Men det blev kortvarigt, vi gick snabbt tillbaka till Real igen. Nu har Hamiltone en lösning där Fortnox är integrerat med Real, vilket blev i det närmaste perfekt enligt Marie. – Det är lite som det bästa ur två världar faktiskt. Det är två smidiga system som synkar väldigt bra ihop. Vi spar massor av tid. Marie får till sist frågan om hon kan nämna en sak som hon särskilt nöjd med hos Real. Hon får svårt att välja visar det sig. – Det bästa med Real är nog att det är så brett. Man kan göra det mesta och samtidigt är det smidigt att jobba i. Och skulle man någon gång köra fast är ju Reals support alltid så tillmötesgående. Just det, det är såklart skönt att det är webbaserat också – att man kan logga in från vilken dator som helst.

Boka guidad visning

 010 602 32 00

 info@real.se


En företagsplattform med allt för byrån Camilla Skoog – Affärsområdeschef

16

22

29

33

FORTNOX GO – NU KOMMER VI TILL DIG

KICKSTARTA HÅLLBARHETSARBETET MED ALMI

Vi har i tidigare nummer av Fortnox Magazine pratat om att vårt viktigaste uppdrag är att underlätta ditt jobb. Det vill vi göra genom att samla allt som du och dina kunder behöver på ett och samma ställe. Sveriges största företagsplattform. I detta nummer djupdyker vi i Fortnox företagsplattform och synliggör hur den kan vara med på ett företags resa från idé till förverkligande. Från det att bolaget ska starta kan du hjälpa din kund att köpa ett lagerbolag och därefter allt från fakturering och löpande bokföring till Bokslut & Skatt. Kanske behöver kunden låna pengar eller sälja fakturor, då finns även den möjligheten. Företagsplattformen och visionerna växer och utvecklas hela tiden och vi är nyfikna på vad du ser för behov framåt. Vad hade underlättat ditt och dina kunders gemensamma resa mot att bli framgångsrika tillsammans?

Redaktionsråd

Annonsering

Åsa Färm, Marcus Johansson, Tina Svensson, Anita Lindblom, Pia Eriksson, Camilla Kaltin och Camilla Skoog.

Är du intresserad av att synas i ­tidningen? Kontakta oss på: magazine@fortnox.se

Produktion GoBrave Växjö

FRAMTIDEN – VÅR FÖRETAGSPLATTFORM VÄXER

NAVIGATOR SCALE UP – STÖD PÅ LEDNINGSNIVÅ

INNEHÅLL

Fortnox Magazine nr 1-2022

4

FORTNOXNYHETER Få en ännu smartare vardag med Fortnox.

6

BRANSCHNYHETER Nyheter för alla byråer och småföretagare.

11

UPDATE Senaste nytt i Fortnox Bokslut & Skatt.

18

FRÅN IDÉ TILL DRÖMBYRÅ Redovisningsbyråns kundresa i Fortnox.

28

VI TIPSAR BRANSCHEN Försäkra din inkomst med SMÅA.

37

KRÖNIKA MED MATTIAS SEGERBRAND ”Extra allt och jag vill bara ha mer”.

38

VISSELBLÅSARLAGEN Hjälp dina kunder att leva upp till kraven.

Vi vill veta vad du tycker om Magazinet. Tyck till här!

Fortnox Magazine #1-2022 I 3


Fortnoxnyheter

Fortnox offert, order & fakturering Fler referenser per kund i registret

Nu kan man ange upp till fem referenser per kund i kundregistret. Det innebär att när man skapar en offert, order eller faktura, så kan man välja mellan de olika referenser man har angett på kundkortet i stället för att ange nya varje gång. Detta underlättar för företag som gör affärer med bolag som kräver referenser i olika sammanhang.

Fler sätt att hantera utskriftsmallar

Du kan nu skapa flera utskriftsmallar för dokument som till exempel offert, order och faktura och som dessutom kan justeras i efterhand. I den nya funktionen Hantera utskriftsmallar kan du numera välja att aktivera Swish som QR-kod på fakturor till privatpersoner. De kan då skanna QR-koden i Swish och betala på ett enkelt sätt. Vi har även släppt en ny funktion för att hantera flera logotyper i samma mallhanterare. Det innebär att du kan skapa en ny mall och välja en annan logotyp på just den, om du exempelvis har en bifirma. I den nya mallhanteraren kan du också justera storleken på logotypen. Alla funktioner för att hantera dina utskriftsmallar kommer du åt under Inställningar – Fakturering – Utskrifter – Hantera utskriftsmallar.

Nya utskriftsmallar

I våra nya utskriftsmallar går det att hantera längre benämningar på order-, offertoch fakturarader. Det medför att den tidigare begränsningen på 50 tecken per rad/order-, offert- och faktura slopas. De nya utskriftsmallarna skapar du under Hantera utskriftsmallar. Har du skapat egna utskriftsmallar sedan tidigare gäller fortfarande max 50 tecken per rad.

Fortnox lager Helt ny funktion – intrastatunderlag Nu kan du ta ut ett intrastatunderlag, som samlar all din in- och utförsel av varuhandel inom EU. Det kan du sedan ha som underlag om du behöver lämna in en intrastatrapport till SCB. Du kan också ange statistiska varukoder på artiklar i artikelregistret. När artiklarna används vid registrering av en kund- eller leverantörsfaktura kommer affärshändelserna att visas i intrastatunderlaget. Med den här sammanställningen får företagare kontroll över vilka affärshändelser som berör varuhandel mellan EU-länder. Underlaget kommer man åt under Rapporter - Intrastatunderlag.

4 I Fortnox Magazine #1-2022

Enklare att hantera periodisk sammanställning Vi har gjort flera förbättringar för att förenkla hanteringen av den periodiska sammanställningen. Vårt fokus har varit att hjälpa kunderna att få med rätt underlag i sammanställningen, vilket framför allt är viktigt för kunder som säljer varor eller tjänster till andra företag inom EU och som ska lämna in sammanställningen till Skatteverket. Vi har tagit bort flera manuella steg och gjort hanteringen mer flexibel – samtidigt som programmet nu hjälper till att få med rätt underlag i rapporten.

Justera rabatt på fakturan direkt i appen Nu finns det möjlighet att justera rabatt på fakturan direkt i Fortnox app. Dessutom kan du ange och justera Er referens i samband med utskick av en faktura.


Fortnoxnyheter

Fortnox Tid Ny detaljerad översikt

Den detaljerade översikten i Fortnox Tid har fått sig ett ordentligt lyft, vilket ger användarna en mycket bättre uppföljning av arbetad och debiterbar tid mot kund och projekt. Uppdateringen gör att uppföljningen på användarnivå också blir bättre eftersom den nedlagda tiden summeras ihop. Den nya detaljerade översikten tar hänsyn till faktiskt fakturerad kostnad på fakturorna som genereras, och visar resultatet mot debiterbar tid samt eventuella varor som även registreras och faktureras. Det innebär en ännu mer träffsäker uppföljning.

Som användare kan man dessutom använda sig av vår nya filterfunktion, där man kan gruppera översikten per kund, projekt eller användare. Dina filter sparas som mallar för att snabbt få fram den översikt som du själv redan har anpassat. Grafiska diagram och utökade exportmöjligheter av underlaget ingår också i uppdateringen.

Projekt direkt i appen

Nu finns det även möjlighet att lägga upp ett nytt projekt och hantera frånvaroregistreringar direkt i Fortnox app. Det sparar mycket tid för användare som ska registrera sin tid eller ett projekt.

Fortnox lön Byta bokföringskonto på lönearter

En efterfrågad ny funktion är möjligheten att kunna byta bokföringskonto på lönearter. Fältet för att byta bokföringskonto hittar du under Register – Lönearter och koder. Dubbelklicka på lönearten så att du kommer till kortläget och där finns fältet Kontonummer under Grunduppgifter.

Flera registreringar på samma dag i kalendariet

Nu kan du göra flera registreringar på samma dag i kalendariet , om ni till exempel har olika projekt och kostnadsställen som dagens timmar ska fördelas på. Registreringarna kan göras direkt i kalendariet, men även på registreringar som importeras från ett försystem via API eller PAXml.

Frånvaro på anställd med nollschema

Under Inställningar – Lön – Kalendarium går det nu att aktivera Frånvarobaserat nollschema. Det innebär att när man registrerar frånvaro på en anställd som har nollschema, genereras det automatiskt en schematid på dagen i kalendariet som motsvarar frånvarons timmar. Vid ”nej” på denna inställning behöver man fortfarande göra en schemaändring på dagen innan frånvaron registreras för att frånvaron ska kunna hanteras korrekt av programmet.

Utökade avtal Det finns nu möjlighet att skapa upp fler avtal än de två som har funnits i Fortnox lön för Arbetare och Tjänstemän. Det innebär att ni kan ha olika avtal för arbetare med månadslön, arbetare med timlön osv. Det unika är att du kan skapa upp så många avtal som ni behöver i ert företag, vilket ger er en större flexibilitet än tidigare. Du kopplar sedan det avtal som den anställde ska följa under Register – Personal – Anställning. I samband med den här förändringen flyttas de avtalsinställningar som ni har gjort tidigare från Inställningar – Lön – Avtal till Register – Avtal för löner.

Fortnox Magazine #1-2022 I 5


Fortnoxnyheter / Branschnyheter

Fortnox lön mini nu även på webben Med Fortnox Lön Mini kan de allra minsta företagen enkelt hantera lönen precis där det passar dem - på webben eller i appen. Som användare kan man lita på att allt blir rätt, att man inte missar något och att lagar och regler följs. Fortnox Lön Mini förenklar även redovisningskonsultens arbete eftersom kunderna kan sköta hela löneutbetalningen själva och byrån slipper jaga underlag till lönerna. Istället sköts allt digitalt och betydligt snabbare än tidigare. På webben finns det även möjlighet för konsulter att logga in i kundens Fortnox Lön Mini. Det innebär att konsulten får möjlighet att hålla koll på vad kunderna gör och stötta upp där det behövs. Om byrån är deklarationsombud i kundens företag kan byrån till exempel ta hand om deklarationen medan kunden själv sköter löneutbetalningarna. – Vi vet att kontroll är viktigt för många byråkonsulter och det är en viktig anledning till att vi gör den här förändringen. Det skapar en trygghet och underlättar för dem att ge kunderna relevant rådgivning och uppbackning, säger Malin Sköld, produktområdeschef för Medarbetare på Fortnox.

Nyheter i branschen Lagen om tillfälliga undantag för bolagsoch föreningsstämmor är tillbaka I april 2020 kom en lag om tillfälliga undantag för företag att kunna genomföra bolags- och föreningsstämmor på ett smittsäkert sätt. Lagen var tidsbegränsad till den sista december 2021. Nu har de tillfälliga reglerna återinförts under en begränsad tid. De innebär dels att det blir lättare att samla in fullmakter och poströsta inför, dels att det blir möjligt att hålla stämman utan fysiskt deltagande. Lagen gäller från 1 mars till den sista december 2022.

Slopat fribelopp för studenter första halvåret 2022 Fribeloppet, gränsen för hur stora inkomster studerande får ha utan att studiemedlet påverkas, slopas för studenter under första halvåret 2022. Skälet är att studenter som jobbar och bidrar inom vård och omsorg inte ska behöva oroa sig för studiemedel eller återbetalningsskyldighet till CSN. Det innebär att studenter kan arbeta hur mycket de vill under den här perioden och att studenter som säljer sin bostad inte heller behöver oroa sig för att studiemedlet ska dras in på grund av vinsten.

6 I Fortnox Magazine #1-2022

Ny momsgräns Regeringen har överlämnat ett lagförslag till riksdagen om höjd omsättningsgräns för befrielse från moms, från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli.

Förlängning av fri parkering Riksdagen har beslutat att förlänga skattefriheten för förmån av fri parkering vid arbetsplatsen till den 30 juni 2022. Det innebär att anställda får parkera gratis eller till subventionerat pris vid arbetsplatsen, utan att förmånsbeskattas för det. Lagändringen trädde i kraft den 1 mars 2022 men gäller retroaktivt från och med årsskiftet.


Den perfekta kombinationen Fortnox hjälper dig med ekonomin. XTND plattformen ger dig kontroll över order och varuflöde. Den perfekta kombinationen som skapar det moderna affärssystemet, byggt för multikanal och tillväxt. XTND plattformen effektiviserar order, lager och inköpsprocesserna. Fortnox hanterar dina ekonomiska transaktioner. Tillsammans blir vi en perfekt kombination - ett molnbaserat affärssystem för handel. Hela ditt varuflöde digitaliseras, du får överblick över ditt lager i realtid och du slipper manuell handpåläggning. XTND plattformen är ett skalbart system med funktioner som multikanalförsäljning, orderhantering, lagerhantering/WMS, automatisk lagerpåfyllnad, koppling till tredjepartslogistiker samt saldosynkning i realtid mot lager och webbshop. Vårt affärssystem är enkelt att implementera och integrera, så du kan enkelt skala upp och addera de funktioner din verksamhet har behov av.

Väx snabbare, bli effektivare och mer lönsam – eller bara få ordning på allt som känns svårt. Läs mer och kontakta oss på extend.se

Fortnox Magazine #1-2022 I 7


Branschnyheter

Håll koll på

stödåtgärderna åt dina kunder Trots att samhället har öppnat upp igen kan dina kunder fortfarande söka stöd med anledning av covid-19. Här går Lendos sparekonom Sharon Lavie igenom vad som gäller. Omsättningsstöd Stödet riktar sig till enskilda näringsidkare och handelsbolag som inte kunnat nyttja de övriga stödåtgärderna. Detta gäller: – Att det måste finnas minst en fysisk person som är delägare i bolaget (gäller i handelsbolag) – Att omsättningstappet ska ha varit minst 30 procent jämfört med motsvarande period 2019 – Att nettoomsättningen för 2019 ska ha varit minst 180 000 kronor (per delägare i handelsbolag) Stödet motsvarar 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kr per månad och delägare (i handelsbolag) och går att söka för december 2021, januari och februari 2022 fram till och med den 30 april 2022. Omställningsstöd baserat på omsättningstapp Stödet är till för fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet och har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med motsvarande period 2019. Nettoomsättningen ska 8 I Fortnox Magazine #1-2022

ha varit minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020. Som mest kan dina kunder få mellan 70 och 90 procent av företagets fasta kostnader eller icketäckta fasta kostnader. Maxbeloppet är 117 miljoner kronor och de som ansöker om stöd på mer än 100 000 kronor ska bifoga ett yttrande från ett registrerat revisionsbolag eller auktoriserad revisor. Stödet kan sökas om för december 2021, januari och februari 2022. Perioderna december 2021 och januari 2022 stänger 31 mars och perioden februari 2022 öppnar den 1 mars och stänger 13 april 2022. Korttidsarbete Reglerna för korttidsarbete innebär att staten, arbetsgivaren och arbetstagaren delar på kostnaderna och för att använda sig av korttidsarbete måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens. Från och med den 1 oktober 2021 gäller det ordinarie systemet för stöd vid korttidsarbete,


men reglerna om karens har slopats tillfälligt. Det innebär att dina kunder från och med 1 april kan godkännas för nya stödmånader från och med december 2021 – trots att det inte gått 24 kalendermånader sedan sist. Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader Stödet ska kompensera arbetsgivare för sjuklönekostnader som är högre än normalt. Storleken bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av de totala lönekostnaderna. Kostnaden för sjuklön ersätts i sin tur enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot. Kompensationen är mest generös för mindre företag och den maximala ersättningen är 250 000 kronor för ett år.

till den måste inventarierna fortfarande tillhöra samma näringsverksamhet vid utgången av beskattningsåret 2022. Reduktionen kan användas av både juridiska och fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet eller som delägare i handelsbolag. Skattereduktionen blir 3,9 procent av värdet på de inventarier som införskaffades under 2021 och räknas av mot företagets beräknade skatt. Endast inventarier där utgifterna dras av genom årliga värdeminskningsavdrag omfattas av reglerna. Den ska enligt lag tillgodoräknas det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum.

Stödet omfattar perioden mellan 1 december 2021 till 31 mars 2022. Sjuklönekostnaderna redovisas i arbetsgivardeklarationen och ersättningen beräknas och krediteras automatiskt på skattekontot.

Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga Arbetsgivare som planerar att behålla och nyanställa personal mellan 19 och 23 år får sänkta arbetsgivaravgifter, från 31,42 till 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023.

Sänkt skatt för företag som investerar i inventarier i år Den här tillfälliga skattereduktionen riktar sig till företag som investerat i nytillverkade eller begagnade inventarier under 2021. För att ha rätt

Under perioden juni – augusti 2022 utökas sänkningen så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas in. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2022. Fortnox Magazine #1-2022 I 9


Fortnox Digital byrå

Har du tid? Vi har tid för dig. Med Blikk får du full koll på uppdrag, tidredovisning, kvitton, fakturering och löneunderlag – både för dig som byrå och dina kunder.

BLIKK BYRÅ - FREE Jobbar du på en mindre byrå? Byråer med upp till två användare kan använda Blikk Byrå helt kostnadsfritt.

Rabatt för medlemmar i FAR och Srf konsulterna

Blikk Byrå - Byråstöd

Blikk Byrå Partnerportal (kostnadsfri)

Uppdragshantering och tidredovisning

Samarbetsverktyg för dig och dina kunder

Flexibel tidredovisning för fakturering och lön Uppdragshantering, jobba med löpande och fasta priser samt återkommande fakturering

Bjud in kunder och underlätta löneadministrationen Minska dubbelarbete

Bevakningslistor

Sakgranska tidrapporter, kvitton och utlägg

Effektiv resursplanering

Överför tids- och lönedata till lönesystemet

Förenklad hantering av kvitton och utlägg

Dela årshandlingar och andra viktiga dokument

Avtalshantering med e-signering

E-signering

Analysverktyg och rapporter

Skicka meddelanden

Integrerat med Fortnox, Visma eEkonomi, Visma Administration och Björn Lundén. Kompatibelt med marknadens vanligaste lönesystem. Fördelaktiga partnerupplägg / Molnbaserat / Månads- eller årsabonnemang / Kostnadsfri support

10 I Fortnox Magazine #1-2022

Testa gratis och boka demo: Besök www.blikk-byra.se eller ring 0911-25 73 00


Bokslut & Skatt

Fortnox Bokslut & Skatt

update ”Pssssst. Under 2022 har vi ett bättre pris för årsredovisningar enligt K2 och K3 – 200 kronor per styck.

Vår senaste nyhet har redan hunnit fylla sju månader. Vad passar då bättre än en update om vad som hänt sedan sist – och vad som är på gång? Den stora grejen som hänt är att Fortnox Bokslut & Skatt numera stödjer digital inlämning och signering av årsredovisning. Det innebär att en av de största och viktigaste punkterna i vår roadmap från i höstas nu är avbockade. Hurra! – För våra kunder innebär det att de nu kan skapa de där sömlösa digitala flödena som ger dem och deras kunder en enklare och roligare vardag. Och det är vi såklart jätteglada att vi kan ge dem, säger Simon Thellsson, produktchef för Fortnox Bokslut & Skatt. Utvecklingen av mjukvaran i Fortnox Boklsut & Skatt sköts av Agoy, i nära samarbete med Fortnox – inte minst om vad som ska göras och prioriteras. I takt med att användarna blir fler kommer det in mer och mer feedback. Som Agoy och Fortnox tar vidare tillsammans.

– Det handlar mycket om att göra programmet komplett. Att man vill att det ska funka som det gör i Fortnox övriga plattform, både med smartness men också med viktiga funktioner som påminnelser, varningar och checklistor, säger Simon Thellsson. Det släpps ny funktionalitet varje vecka. Små förbättringar som inte är “världsomvälvande”, men som ökar användarvänlighet och sparar viktig tid för konsulten. Som till exempel en knapp som gör att man kan spara ner underlag direkt från Fortnox. Och att det numera går att bifoga egna dokument i rapportverktyget och få med sig saldot in i avstämningsdelen. Parallellt med de löpande, lite mindre förbättringarna pågår ett mer övergripande arbete med att bygga ut Fortnox Bokslut & Skatt. Målet är att skapa ett verktyg som passar alla i branschen, som alla kan använda. Just nu tittar utvecklarna bland annat på hur det ska anpassas för fler bolagsformer.

Sedan vi lanserade Fortnox Bokslut & Skatt har vi pratat mycket om att vi förändrar redovisning i grunden. Det vi bland annat menar är vår lösning för avstämning och rapportering underlättar för konsulterna att jobba modernt. Med bokslut varje månad och månadsvisa rapporter till kunderna, som kan fatta beslut på dagsfärska siffror. Just eftersom vi vet att det är det arbetssätt som både levererar störst värde till kunderna och ger konsulterna en roligare jobbvardag har vi brutit loss Avstämning & Rapportering ur Bokslut & Skatt. Som en egen produkt för konsulter och byråer som vill jobba nära kunderna och deras företag, men som i dagsläget inte gör skatt, deklaration och årsbokslut. Om du är nyfiken på vad som händer i Avstämning & Rapportering och/ eller Bokslut & Skatt – missa då inte våra utbildningsevents sista vardagen varje månad. Där och då går vi igenom vad som har hänt sedan sist.

Fortnox Magazine #1-2022 I 11


Digital byrå

” Nu behöver konsulter inte leta i olika system parallellt, utan all information man behöver finns samlad på ett och samma ställe” Sisse Handrup, produktägare Digital byrå

12 I Fortnox Magazine #1-2022


Digital byrå

Ny klientvy Digital byrå banar väg för ännu bättre rådgivning Fortnox Digtal byrå är navet i vår företagsplattform för dig som är redovisningskonsult. Det är där du håller koll på alla klienter och uppdrag. Det är där din rådgivning börjar. Framåt kommer det att hända mycket i Digital byrå med målet att stärka dig i din roll som redovisningskonsult. Parallellt med arbetet att skapa morgondagens mjukvara för redovisningsbranschen lanseras nyheter och förbättringar löpande. – Ett sådant exempel är en ny klientvy. En yta som ger trygghet och kontroll på klientnivå, där all information om klienten på sikt ska samlas. Information som redan finns i olika vyer i Fortnox och från externa parter som exempelvis banken och Skatteverket, säger Sisse Handrup, produktägare Digital byrå. Så här aktiveras den nya klientvyn Den nya vyn är tillgänglig om man klickar på önskad klient under den nya fliken ”Mina klienter” i Fortnox Digital byrå. Viss funktionalitet, som exempelvis grunduppgifter och dokument har funnits tidigare, under

”Hantera klient”. Det som är nytt är att mer information om bolaget hämtas automatisk, som momsperiod och bokföringsmetod. Dessutom kan man lägga till egna kontaktpersoner och om klienten har revisionsplikt. Gör man bokslut med hjälp av Fortnox Bokslut & Skatt eller Capego kommer avstämd period också att visas automatiskt. Bättre rådgivning Så vad innebär då den här nya klientvyn för konsulter och byråer? – Att konsulter inte behöver leta i en massa olika system parallellt framöver, utan att all information man behöver för sin rådgivning finns samlad på ett och samma ställe, säger Sisse Handrup. Eftersom redovisningskonsulterna har tillgång till avstämda och korrekta siffror i realtid och därmed full koll på hur klienterna och hur deras företag mår, kan de därmed ge bättre rådgivning än tidigare.

Fortnox Magazine #1-2022 I 13


Insikter

Goda råd gav 1,1 miljarder i tillskott till företag

Nu utökas Fortnox InSIkter Framöver kan redovisningskonsulter förvänta sig betydligt mer hjälp med rådgivningsmaterial i tjänsten Insikter, som numera är en del av Fortnox Digital byrå. – Det här är ett superspännande område. Konsulten kan handplocka åtgärder till sina kunder, säger Lalle Zlatanovski och Kristian Elmefall. Insikter smygstartade 2021 med information om vilka av byråns kunder som kan ha rätt till omställningsstöd. De konsulter som agerade, hjälpte svenska företag att få in totalt 1,1 miljarder kronor. Förbrukat aktiekapital Ett exempel på en kommande nyhet i Insikter är förbrukat aktiekapital. När 40 procent av aktiekapitalet är förbrukat signalerar systemet. – Då kan konsulten ta upp möjligheten att göra en kontrollbalansräkning, som blir ett krav vid 50 procent förbrukat kapital, säger Kristian Elmefall, Head of Product Management.

16 I Fortnox Magazine #3-2021 14 #1-2022

Löneuttag och aktieutdelning En annan kommande nyhet är löneuttaget och den påföljande effekten på aktieutdelningsutrymmet. – Om det finns möjlighet att höja lönen så kan man också höja aktieutdelningen. Det kan vara bra att ha en dialog med kunden om det. Det görs ofta på hösten inför bokslutet till exempel, säger Kristian Elmefall. Bokföringsdata Förutom bokföringsdatan – det som all rådgivning utgår från och som därför måste vara uppdaterad för att vara helt korrekt – använder sig Fortnox av myndighetsdata från Bolagsverket och Skatteverket.


Insikter

Insikterna integreras i Digital byrå och ska med tiden bli en naturlig del av vardagen för de flesta. De stora byråerna upptäckte tjänsten tidigt och efterfrågar nu fler insikter. – Det blir ju en tidsbesparing. En konsult som har en känsla för att något behöver kollas upp, får hjälp med det. Sedan är det upp till konsulten att avgöra om informationen passar att kommunicera vidare till en viss kund eller inte. Data kanske säger en sak men beroende på var kunden befinner sig så är det rätt eller fel att följa rådet. Målet är att utveckla Insikter så att det innehåller allt som konsulter behöver, säger Lalle Zlatanovski, Product Manager för Fortnox Insikter. “Superspännande område” Han har själv jobbat med rådgivning innan han började på Fortnox. – Det här är ett superspännande område. Jag vet att det är svårt att själv gå igenom data och dra slutsatser snabbt. Många gånger finns inte tiden för grävande arbete.

“Handplocka åtgärder” Kristian Elmefall har företagarens perspektiv i åtanke: – Jag tycker det är jätteroligt att vi kan sammanställa data som gör att konsulten kan handplocka åtgärder som passar varje företag. Alla insikter passar ju inte för alla. – Ta exemplet med löneutrymmet. Vi kan räkna ut vad som är optimalt för att kunna dela ut så mycket som möjligt. Men om företaget ska göra uppköp kanske det är bättre att spara pengarna. Det där vet ju inte vi. Men det vet konsulten som har en unik möjlighet att skapa värde. – Vi sammanställer materialet och så kan konsulten fundera på hur det ska presenteras och för vilket företag. I förlängningen kan de ge ett ännu bättre kunderbjudande och byrån får möjlighet att lägga mer tid på kundrelationen och kundleveransen. Planen är att lansera fler insikter i Digital byrå under kvartal två.

Fortnox Magazine #1-2022 I 15


Fortnox GO

Efter nästan två år av restriktioner är det äntligen dags igen. Vi ger oss ut på vägarna igen för att möta och prata med våra fantastiska kunder. Håll utkik – snart kommer Fortnox GO till en stad nära dig. Anita Lindblom, Support Manager på Fortnox.

16 I Fortnox Magazine #1-2022


Fortnox GO

Ses vi på

Fortnox Go under våren? – Digitalt i all ära, men vi ser väldigt mycket fram emot att träffas irl igen. Med Fortnox GO vill vi inspirera fler till att jobba ännu smartare. 2021 var ett händelserikt år för oss som bolag och vår plattform och nu vill vi visa på helheten och knyta ihop säcken, säger Anita Lindblom, Support Manager på Fortnox.

– Vi kommer att prata mycket om arbetssätt och inspirera till ett smartare samarbete, där rätt person gör rätt saker. Men vi kommer också att öppna upp för frågor och dialog. Vi vill veta vad kunderna förväntar sig av oss som leverantör, men också öppna upp för dialog kollegor emellan. Vi vill ju bygga vidare på vår plattform tillsammans med branschen, säger Anita.

Under 2021 utökades både Fortnox-familjen och företagsplattformen: Efter affären med Bolagspartner kan man köpa färdiga aktiebolag och vara igång med sitt företag på bara ett par timmar Genom delägarskapet i Agoy kunde vi lansera Fortnox Bokslut & Skatt, som innebär att byråerna nu kan sköta hela den löpande redovisningen åt sina kunder i Fortnox. Efter förvärvet av Capcito kommer vi att stärka upp vårt erbjudande inom finansiering, bland att med företagslån.

På plats kommer våra dedikerade experter att vara. För 499 kronor ingår utöver en heldag av inspiration fika, lunch och mingel. Anmäl dig redan idag på fortnox.se! Det finns plats för 50 personer/tillfälle.

Vad innebär då allt det här för dig som redovisningsbyrå och kund hos Fortnox? Det är det vi ska prata om på Fortnox GO. Upplägget är alltså att vi ses fysiskt under en heldag, där vi går igenom hur du numera kan stötta dina kunder på hela deras resa som företagare. Från att starta med Fortnox Lagerbolag och få hjälp med finansiering via Fortnox egna tjänster samt Capcito, till att jobba löpande med avstämning och rapportering och bistå med skatt, deklaration och årsredovisning. Dessutom kommer vi att gå igenom det som är navet i våra byråkunders vardag – Fortnox Digital Byrå och appen. För givetvis händer det saker även där.

Varmt välkommen!

Turnéplan för Fortnox GO Gävle Uppsala Stockholm Stockholm Luleå Umeå Stockholm Stockholm

26 april 27 april 4 maj 5 maj 17 maj 18 maj 31 maj 1 juni

Fortnox Magazine #1-2022 I 17


Från idé till drömbyrå

Redovisningsbyråns kundresa i Fortnox

Från idé till Vi brukar säga att Sveriges viktigaste jobb kräver 100%-igt stöd och att vi gör allt för att byrån, medarbetarna, kunderna och samarbetspartners ska få bästa möjliga uppbackning. Samtidigt kan det vara bra att då och då ställa sig frågan om jag använder funktionaliteten och plattformen på bästa möjliga sätt. Därför kommer här en genomgång av allt vi har för Sveriges byråer och företagare. Nu köööör vi!

En idé tar form Varje år ser många redovisningsbyråer dagens ljus. Och allt startar med en idéfas. “Jag vill starta en byrå”, “jag vill driva min byrå så här” eller “jag tänker absolut inte starta en byrå som gör på det här sättet”. Här har vi samlat det som gör det lätt att kickstarta resan. Starta företag supersnabbt direkt i Fortnox. Vi har nyregistrerade aktiebolag på lager, så kallade lagerbolag, färdiga att köpa. Inom bara två timmar har du organisationsnummer och bolagshandlingar klara. Hurra! I vår företagsplattform kan du skräddarsy samarbetet med dina kunder. Du kan jobba modernt och hänga med i branschens omställning. Vårt grymma onboarding-team, Digital PT, hjälper dig att komma igång när du är ny i Fortnox. Om du jobbar i andra system, men är nyfiken på Fortnox: Boka en personlig demo där vi går igenom vad vår plattform kan göra för dig och din byrå. Efter mer än 20 år i branschen har vi samlat på oss massor av kunskap. Kunskap som vi gärna delar med oss av: Utbildningar (både egna och i samarbete med andra), innehåll, inspiration, tips och trix. Vi samarbetar med det brittiska affärsutvecklingskonceptet AVN som vänder sig till byråledare. Inför starten är det de tre första stegen i utbildningen du ska hålla koll på: nuläge, positionering och värde.

Snabbgenomgång av Fortnox för dig som har planer på att starta byrå: l Ett helt team som bara fokuserar på att skapa bästa förutsättningar för byråer l Oändliga möjligheter att samarbeta med kunderna med den senaste tekniken l Med vårt Digital PT-gäng behöver du inte gå på gamla minor - vi ser till att du kommer igång l Vi bjussar på allt vi kan och har lärt oss genom åren

18 I Fortnox Magazine #1-2022


Från idé till drömbyrå

drömbyrå

Nu smäller det ... Det är dags att gå från idé till verklighet. Att starta upp det företag som ska bli din drömbyrå. Valet av plattform är det viktigaste för en nystartad byrå. Varför då? Jo, för att det avgör vilken redovisningskonsult du vill vara. Om du vill jobba mer med relationer, företagande och affärer ska du välja en plattform där du kan skräddarsy tajta samarbeten och processer och kommunicera med dina kunder. Som har så mycket smartness så att du kan lägga tiden på kunderna istället för att behöva hålla dig uppdaterad om deras uppdrag. I Fortnox får du allt det där – plus så mycket annat: 3 Digital byrå – ger dig kontroll på ett obegränsat antal kunder och uppdrag. 3 Fem program – Bokföring, Fakturering, Lön, Offert & Order och Anläggningsregister, som gör att du kan anpassa ditt samarbete med varje kund helt individuellt. 3 Digital PT – ta nästa digitala steg, gratis och oavsett var du befinner dig idag. Som om det inte vore nog så finns fyra helt digitala arbetsflöden som du och dina kunder kan koppla på och samarbeta kring fakturor, leverantörsfakturor, lön och kvitto & utlägg.

Fortnox Magazine #1-2022 I 19


Från idé till drömbyrå

...och vi växer tillsammans När du växer vill vi växa med dig. Därför har vi ett helt ekosystem av branschanpassade integrationer och samarbeten samt ett öppet API som går att bygga på eller om efter dina behov. Och när du vill hjälpa dina kunder att växa finns bl.a. våra finansiella tjänster, så som företagslån och faktureringstjänster. När ni ska ta nästa steg är det du som byråledare som har taktpinnen när det gäller byråns position på marknaden och hur ni ska marknadsföra er på webben och i sociala medier. Om du tycker det är svårt eller behöver inspiration – då finns Fortnox Masterclass powered by AVN. En sak vi tycker är viktigt är att du alltid känner dig trygg med oss. Därför har vi helt transparent prissättning och mycket som ingår. Alltid fri support, gratis utbildningar samt att vi har massa kunskap och inspiration på vår webb. Vi ser också till att din byrå är synlig på sidan “Hitta en redovisningsbyrå”.

Snabbgenomgång av Fortnox för dig som vill se byrån växa: l Öppna API:er och smarta integrationer till t.ex. banker och myndigheter l Bra service till dina kunder med företagslån som möjliggör tillväxt l Utbildningar som inspirerar byråledare att utveckla byrån l Vi håller dig i handen när det är dags för nästa steg l Inga dolda kostnader och mycket som ingår

drömbyrån 20 I Fortnox Magazine #1-2022


Från idé till drömbyrå

working ”nine to five” Nu är du igång med byrån och samarbetet med kunderna. Nu handlar det mesta om att fortsätta att vara relevant för kunderna, att ge dem det de vill ha. Och att skapa en jobbvardag utan alltför mycket stress och jämnare arbetsflöden över året. Allt som hör en modern redovisningsbyrå till börjar i Digital byrå: 3 Du kan strukturera arbetet som det passar dig 3 Du kan lägga grunden för moderna och automatiserade processer 3 Du kan hålla koll och systemet varnar om det finns saker du behöver agera på. 3 För att kunna jobba automagiskt behöver din bank kunna prata med Fortnox och tvärtom. Vi har automatisk koppling till alla de stora bankerna i Sverige 3 Du kan aktivera smart funktionalitet som Fakturaservice, Automatisk bokföring från kontoutdrag och Fakturatolkning med bokföringsförslag 3 Digital inlämning till myndigheter Insikter är det nya svarta när det kommer till smartness i vår bransch och här händer det grejer. Under pandemin kunde du som konsult få en notis för de av dina kunder som var aktuella för regeringens omställningsstöd. Framåt kan du få notiser om kunden har minus på skattekontot och om aktiekapitalet är förbrukat. Nu finns hela flödet i Fortnox Numera har vi ett komplett byråerbjudande. För att byråerna ska kunna skräddarsy både arbetssätt och samarbetet med kunderna har vi delat upp Fortnox Bokslut & Skatt i två delar: 1. Avstämning & Rapportering – marknadens smartaste lösning för ett modernt och löpande samarbete mellan byrå och företag. 2. Skatt, deklaration och årsbokslut – byråer som sköter hela den löpande redovisningen åt sina kunder kan nu samla allt i ett och samma system = tryggt och säkert. När du väl är igång med byrån så är det de här stegen i AVN:s road map du ska hålla koll på: teamet, automatisera, rätt kunder och meningsfullt företagande.

Snabbgenomgång av Fortnox för dig som driver byrå: l Allt för byrån och företagen på samma ställe. l Utvecklas i samarbete med konsulter som förstår hur branschen jobbar l Nyttja smarta funktioner som ger dig underlag för att kunna vara rådgivaren du vill vara l Ta byrån och medarbetarna till nästa nivå med Fortnox Masterclass powered by AVN

Fortnox Magazine #1-2022 I 21


Framtiden

Framtiden i Fortnox Fram till 2021 har Fortnox haft två tillvägagångssätt för att vidareutveckla sin företagsplattform och växa som bolag. Dels har vi byggt funktionalitet själva, dels har vi samarbetat med andra leverantörer och integrerat deras lösningar. Förra året kompletterades strategin med ett tredje ben – förvärv. – Om vi skulle göra allt vi vill göra själva skulle det ta väldigt lång tid. Förvärv och investeringar är ett sätt att speeda på processen så att kunderna kan få det de vill ha snabbare, säger Håkan Rosén, chef för Fortnox strategiska partnerskap och förvärv. Det började med Offerta, där privatpersoner kan begära in offerter från olika lokala tjänsteföretag helt digitalt. Offerta hjälper därmed Fortnox kunder att vinna fler affärer. Sedan följde mjukvaruföretaget Agoy. Och Fortnox + Agoy blev Fortnox Bokslut & Skatt – som i sin tur betyder att en byrå numera kan sköta alla delar av den löpande redovisningen åt sina kunder i Fortnox. – Det här är en investering som huvudsakligen riktar sig till våra byråer. Vi vet att det har varit efterlängtat länge att kunna samla allt i samma flöde hos oss, säger Håkan. Kort därefter förvärvades lagerbolagsverksamheten i Bolagspartner och blev Fortnox Lagerbolag. På bara ett par timmar kan man nu starta ett färdigt aktiebolag direkt i Fortnox.

22 I Fortnox Magazine #1-2022

Capcito senast in i Fortnox-familjen Det senaste förvärvet är fintech-bolaget Capcito, med företagslån och fakturafinansiering i sin portfölj. Med Capcito i Fortnox kan byråerna hjälpa sina kunder att få bättre kassaflöden på ett enklare sätt. Dessutom tar Capcito med sig Monto, en plattform där man i realtid kan koppla upp alla som vill ha en kredit mot deras bokföring och olika publika register. Monto ger inte bara en god bild av finansiella nyckeltal utan även väsentlig information om bolagets och dess styrelses “heder och vandel”. – Det här ju också en möjlighet för byråer och redovisningskonsulter att få korrekta rapporter och analyser om en kund och ge rådgivning efter det, säger Håkan. Framtidsspaning eller Fortnox i framtiden Om 2021 var ett händelserikt år – vad kan vi då förvänta oss under 2022 och framåt? – Mitt jobb handlar mycket om att Fortnox ska hålla koll på de stora trenderna i samhället och försöka omsätta det som är relevant för våra kunder i produkter och lösningar, säger Håkan.


Framtiden

” Förvärv och investeringar är ett sätt att speeda på processen så att kunderna kan få det de vill ha snabbare” Håkan Rosén, chef för Fortnox strategiska partnerskap och förvärv. Betalningar är en sådan trend, där våra förväntningar som privatkonsumenter slår igenom bland företagare och konsulter. Idag räknar man med att det finns olika sätt att göra och ta emot hela eller delar av betalningar och att transaktionerna syns i flödet direkt. Framför allt vill dagens kunder kunna betala direkt i Fortnox, men även kunna erbjuda sina kunder att betala på ett smidigt sätt Fakturor och hur man kan automatisera hanteringen i ännu större utsträckning är en annan sådan trend. Med 22 miljoner fakturor ut från Fortnox och 30 miljoner in, så finns det mycket tid att spara på att öka graden av automation. Ett tredje område där det händer mycket och Fortnox har tentaklerna ute är HR & Lön, där det finns en vilja att kunna erbjuda de lite större företagen en smidigare lösning. På frågan om hur man håller ihop allt när bolaget växer genom förvärv svarar Håkan: – Kundresan måste hänga ihop. Flödena behöver vara naturliga, det vill säga att data från det ena flödet flyttas över automatiskt till nästa. Det får inte börja spreta, då är man på fel spår. Är du nyfiken på vårt nästa steg? Kika gärna in i vårt nyhetsrum: https://www.fortnox.se/nyhetsrum/

Fortnox Magazine #1-2022 I 23


Masterclass powered by AVN

Master

“The more they pay, the more they pay attention” Känner du att du jobbar för mycket? Men att det ändå inte visar sig på sista raden? Behöver du mer energi och inspiration för att utveckla din redovisningsbyrå och era arbetssätt? Vi på Fortnox är otroligt stolta över att presentera vårt nya partnerskap med stjärnförfattaren, kände föreläsaren och affärsutvecklaren Shane Lukas från Affärsutvecklingsföretaget AVN for Accountants.

24 I Fortnox Magazine #1-2022


Masterclass powered by AVN

rclass I över tjugo år har Shane Lukas jobbat med att coacha redovisningsbyråer att bli mer effektiva och lönsamma.

Vad är den största skillnaden mellan att jobba med svenska och brittiska redovisningskonsulter?

– Jag har alltid varit bra på att se vad som får ett företag att fungera och komma på ideer för hur företagare kan effektivisera och utveckla sina verksamheter.

– Det är i mångt och mycket samma problem i Sverige som hemma i England. Kort och gott handlar det om att öka sin lönsamhet, samtidigt som man får mer tid över för rådgivning och sina kunder.

– En god vän till mig hade precis startat ett företag som han kallade för AVN och ytterligare en god vän och kollega hade precis börjat jobba där. När jag började blev vi tre snabbt grundstommen i företaget. 2007 tog Shane över som vd för AVN och några år senare köpte han ut sina kollegor och tog över ägarskapet till 100 procent. AVN:s mission är “Helping Accountants Get Their Life Back” och i dagsläget har man hjälpt över 3 000 byråer att jobba smartare. Förra året bestämde sig Shane för att bredda sin kundkrets till andra delar av Europa, och Sverige och Fortnox kändes som det självklara alternativet. – Jag tycker att företagskulturen på Fortnox är helt fantastisk. Jag är nöjd med samarbetet och ser verkligen fram emot att utveckla det ytterligare i framtiden. Ur samarbetet föddes Fortnox Masterclass. Det är ett tre dagar långt seminarium där Shane Lukas går igenom hur byråledare kan göra sin byrå mer lönsam, samtidigt som de får mer tid över till det som är viktigt i livet. Det första tillfället gick av stapeln i Stockholm redan i mars och ytterligare tillfällen planeras senare under året.

Shane Lukas berättar att Masterclass är framtaget för att hjälpa byråledare inom en mängd olika områden – ledarskap, marknadsföring, att bygga en stark företagskultur och maximera tiden så att man kan vara rådgivare. Den vanligaste och största utmaningen för byråledare, enligt Shane, är det här med prissättning. – Att ta betalt av sina kunder på rätt sätt kan hjälpa byråkonsulter på så otroligt många sätt. En konsekvent prissättning kan bland annat underlätta för byrån att locka till sig nya, kvalitativa kunder. Har man inte rätt prissättning från början måste man helt enkelt jobba mycket mer för att kunna kompensera för sina låga inkomster.

Jag brukar säga att “The more they pay, the more they pay attention”. Shane Lukas

Fortnox Magazine #1-2022 I 25


Tips & Trix

tips & trix från supporten Allt du behöver veta om GLN-nummer GLN-nummer används för att skicka elektroniska dokument som exempelvis e-fakturor. GLN står för Global Location Number och gör det möjligt att identifiera fysiska platser, företag och organisationer. Ett företag kan ha ett GLN-nummer medan en avdelning eller filial på bolaget kan ha ett annat GLN-nummer. Det gör det betydligt enklare att skicka fakturan till rätt mottagare. I Fortnox får du inget GLN-nummer per automatik, utan skulle du behöva ett kan du läsa mer om hur man skapar och köper ett sådant på GS1’s webbplats.

När du kopplar en ny kund/klient till byrån… … tänk då på att du måste vara tilldelad åtkomst till kunden/klienten. Läs mer här: fortnox.se/klienter/hantera-atkomst-till-klienter Om du inte är systemadministratör hos klienten behöver du be den som är det att ge dig åtkomst i klientens “Administrera användare”-vy.

Du har väl inte missat att du kan hålla koll på driftstatus på alla delar i vår plattform. Missa inget av alla nyheter och uppdateringar som sker hos oss. Här hänger du med: support.fortnox.se/2022/nyheter

Ny klient-knapp i Digital byrå. Istället för två knappar – “Koppla klient” och “Skapa klient” – finns numera en knapp för det som egentligen är nya klienter. Den heter just “Ny klient” och med den behöver du inte fundera på om kunden redan finns i Fortnox – det sköter vi åt dig.

26 I Fortnox Magazine #1-2022


SRF / FAR

ng Kom igå å direkt p .com moreflo ån -/m fr. 299:

Nyhet! SumUp fungerar med MoreFlo 3 Utan bindningstid 3 Modern terminal för 199 kr 3 Registrering på några minuter

Flexibla kassasystem och onlinelösningar. Bokföringen rakt in i Fortnox! Med MoreFlo Bokföringsunderlag bokför du allt direkt i Fortnox. Dessutom sitter allt ihop hos oss som kassa, webbshop, bokningar, biljetter och servicesystem. Kom igång redan idag så slipper du krångel med trepartslösningar och merarbete. Med Moreflo Kassasystem och Fortnox får du en effektivare vardag och mer tid över till din försäljning.

Kompletta kassalösningar – certifierad partner med Fortnox Fortnox Magazine #4-2021 I 31

moreflo.com • 08-613 70 20


Vi tipsar branschen

fortnox tipsar branschen

Försäkra din inkomst

via SMÅA

Turbulens har varit en stor del av vardagen de senaste åren. Därför är det viktigare än någonsin att försäkra sin inkomst. Småföretagarnas a-kassa, SMÅA, har 110 000 medlemmar och försäkrar allt från frisörer till naprapater, taxichaufförer – och redovisningsbyråer. – Att vara medlem i SMÅA är lika självklart som att försäkra sitt hem. Det går väldigt bra nu, men det kan svänga snabbt och vad händer sedan? Det är otroligt skönt med den trygghet som SMÅA ger, säger hantverkaren Ted Fransson. Men att gå med i a-kassan när man är företagare är ingen självklarhet. Många som driver eget har inte koll på vare sig att det finns en a-kassa för egenföretagare, eller SMÅA. “A-kassa en självklarhet för mig” Ted jobbar bland annat med betongrenovering, vattentätning av betong och asbestsaneringar i Jönköping med omnejd. Ett område i Sverige där det både rivs och byggs väldigt mycket och det är ingen överdrift att han har massor att göra på jobbet. – Jag har alltid varit med i a-kassan, även om jag är i en bransch där det har funnits väldigt mycket jobb.

28 I Fortnox Magazine #1-2022

Det är en självklarhet för mig. Så fort jag fick höra att man kunde ha arbetslöshetsförsäkring även som egen företagare gick jag med, säger han. SMÅA är en renodlad a-kassa utan kopplingar till fackförbund eller politisk organisation, som har specialiserat sig på företagarfrågor och kan ge företagare den hjälpen de behöver om de helt plötsligt skulle bli arbetslösa. – Månadsavgiften är låg, så det är inga pengar vi pratar om, och det innebär framför allt en stor säkerhet om något faktiskt skulle hända, säger Ted Fransson. Vill du veta mer om SMÅA kan du läsa mer och bli medlem på www.smakassa.se

Sveriges största a-kassa för företagare. Medlemsavgift

159 kr/mån


Vi tipsar branschen

fortnox tipsar branschen

Kickstarta arbetet med

hållbarhet

Nu kan du och dina kunder kickstarta hållbarhetsarbetet med Almi. Hållbarhet är viktigt och en fråga som blir allt hetare för redovisningsbyråer och deras kunder. Men många har idag ingen plan för sitt hållbarhetsarbete, och vet inte var eller hur de ska börja. De undrar om det är värt att satsa på – och varför det är viktigt för deras kunder. Många kämpar också med att få tiden att räcka till.

Grundkonceptet har tre steg och målsättningen är att rusta företaget för framtiden: 3 behovsanalys 3 framtidsdialog 3 hållbarhetsworkshop

Almis Framtidsgenerator är ett sätt att komma igång med hållbarhetsarbetet och få in hållbarhet som en naturlig del av verksamheten.

Därefter kan man, i samråd med sin Almirådgivare, välja till olika erbjudanden. Som till exempel vd-grupp hållbarhet, coaching hållbarhet och ekonomisk framtidssimulering.

Målgruppen är små och medelstora företag. Det kan vara du och din redovisningsbyrå, men givetvis också dina kunder och deras företag. Framtidsgeneratorn är en del av EU-projektet “Hållbara intraprenörer”, som ska bidra till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling.

Känner du att det är dags för dig och byrån att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet, eller har du kunder som vill men inte vet hur man kommer igång? Almis Framtidsgenerator är kostnadfri och hittas enkelt via almi.se

Framtidsgeneratorn Framtidsgeneratorn vänder sig till företag som vill: l

kickstarta sitt hållbarhetsarbete

l

få finansiering till sin gröna satsning

l

identifiera nya affärsmöjligheter

l

l

identifiera hållbarhetsrisker

l

koppla sina hållbarhetsmål till Agenda 2030

få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet

l

göra ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner

l

få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget

Fortnox Magazine #1-2022 I 29


Feedbackloopen

Feedback l pen hade varit bra att kunna massbearbeta ”Betaldatum” i steget innan betalfilen för 1 Det leverantörsfakturor skickas. Då skulle man kunna välja att alla fakturor, trots förfallodatum, tidigareläggs.

Svar: Man kan justera betaldatum för samtliga fakturor genom att markera de fakturor som ska betalas i Leverantörsfakturalistan – Betalfil – Justera betaldatum längst ner till höger på sidan under ”nytt betaldatum”. Då kommer samtliga fakturor få samma betaldatum oavsett förfallodatum. Lycka till! gång jag fakturerar de kunder som inte har fast pris, så hade jag önskat två funktioner 2 Varje för att göra mitt arbete med fakturering ännu mer effektivt. Det gäller alltså Tid, fliken Debiterbar tid, där får jag upp alla tider på alla kunder. Här skulle det vara önskvärt att det fanns en funktion där man kan ställa in att det endast kommer upp kunder som har en registrering av tid på sig. Idag får vi upp alla kunder här, oavsett om det finns något att fakturera eller ej. Du kan ju tänka dig listan!

Det andra önskemålet är att när jag väl är i den väldigt långa listan och klickar upp en kund, för att se vilka registreringar som finns och anteckningar mm, så finns det ingen spårbarhet på vilken ruta jag har öppen. Det vore det mycket hjälpsamt om det står kundens namn eller kundnummer eller någon form av spårbarhet på vilken kund jag är inne och redigerar. Svar: Tack för din feedback! Små saker som gör arbetet lättare är ju verkligen att föredra och här har du två bra synpunkter vi vill titta närmare på och fixa till. Tack än en gång! förstått att det sker utveckling kontinuerligt inom Bokslut & Skatt. Finns det något 3 Har bra ställe / forum där man kan följa vilka funktioner och nyheter som släpps? Svar: Tack för din synpunkt. Det stämmer att Bokslut & Skatt utvecklas hela tiden och är högt prioriterad för att få till smarta funktioner för Bokslut, Avstämning och Årsredovisning. Vi tittar just nu på att ha ett flöde inne i Digital Byrå där man hela tiden kan se vilka funktioner som släppts. Senaste nytt ska även finnas med i våra nyhetsbrev. Dessutom kör vi ett digitalt event varje månad där vi presenterar alla nyheter.

30 I Fortnox Magazine #1-2022


Feedbackloopen

På Fortnox vill vi veta vad ni tycker om att jobba i våra produkter. Därför finns Feedback-loopen här i Fortnox Magazine. Ni ställer frågorna och vi svarar.

ni säkert vet så kan man ha en viss eftersläpning på bokföringen, speciellt i semester4 Som tider. Att man bokför november i början av januari är nog inte helt ovanligt, och det är helt

förenligt med bokföringslagen även för de som har månadsmoms. Ni har ju nyligen lanserat möjligheten att bokföra semesterskulden automatiskt, vilket är efterlängtat och uppskattat! Tyvärr fick vi den otrevliga överraskningen att vi inte kan boka semesterskulden för november när vi nu gör novemberstängningen i januari. Jag tycker att man borde få boka upp semesterskulden per vilken månad man vill, men som minimum måste ju möjligheten finnas så länge som bokföringslagen tillåter att perioden inte är låst, allt annat är ju helt orimligt. Svar: Begränsningen i att bara kunna bokföra semesterskulden för innevarande eller föregående månad är främst för att minska risken för fel vid uppbokningen av semesterskulden från programmets sida. Dels vill vi undvika att man inte bokför semesterskulden i rätt ordning, om flera månader är tillgängliga så finns risken att man bokför en senare månad före en tidigare månad. Det finns även risker med att man har gjort ändringar i inställningar för semestern på den anställde eller i företagsinställningarna. Bokför man då en äldre månad som inte ska beröras av dessa ändringar så blir semesterskulden som bokförs också fel. Vi behöver samtidigt ta hänsyn till de kunder som inte bokför semesterskulden varje månad och kan därför inte göra en begränsning i att det skulle vara tvingande att bokföra varje månad. Det är alltid en avvägning i hur man begränsar viss funktionalitet för att det samtidigt ska vara en hjälp för så många användare som möjligt. Allra vanligast bland våra kunder är att man bokför både löner, arbetsgivaravgifter och semesterskuld i samband med att löneutbetalningen är gjord och löneperioden har passerat. Vi tar med oss dessa synpunkter och kommer se över om det är en förbättring som gynnar användarna mer än det kommer vara en risk för fel vid uppbokningen.

en klient som har integration med banken läses återrapportering från bankgirot in i 5 För respektive modul; in/utbetalningar. Det hade varit smidigt om man kunde flytta en trans-

aktion. Till exempel när en kundkreditfaktura betalas ut hamnar den inlästa posten i Leverantör – Utbetalningar. Då får man radera den och gå in och registrera manuellt under Fakturor – Inbetalningar. Då skulle man vilja kunna styra över den inlästa posten istället. Den funktionen skulle ju vara fantastisk.

Svar: Tack för din feedback! Den här funktionaliteten finns redan och den hanteras i vår tjänst som heter Bokföring från kontoutdrag som ingår i produkten Bokföring. Kontakta vår support för mer information om hur du aktiverar funktionen så kommer ditt problem att lösa sig!

Fortnox Magazine #1-2022 I 31


SRF / FAR

Har ni fortfarande kunder som saknar koppling mot Fortnox? Ordersystem för hantverkare inom service och installation med full koppling mot Fortnox. Enkelt för dig, enkelt för kunden.

EL KYLA BORR KOPIATORER VENTILATION LARM & SÄKERHET

Branschanpassat ordersystem utvecklat sedan 1989. Anpassat för alla arbetsplatser - fältet, kontoret eller hemmet.

Kopplingar mot Fortnox • • • • •

Faktura eller order Löneunderlag Kunder Artiklar Import av leverantörskostnader till projekt i SDF • ROT 32 I Fortnox Magazine #1-2022

Med SDF Ordersysstem har användarna full koll på prissättning, arbetsorder, personal, projekt och dokumentation. Och dessutom: • kostnadseffektivt • fri support i årsavgiften • personlig och trevlig service

SDF

Ordersystemet för service och installation

SVENSK DATAFÖRVALTNING www.sdfab.se | 031 - 711 96 30


Navigator ScaleUp

Prisat koncept för framgångsrika företag

Navigator scaleup Navigator Scaleup är ett svenskt acceleratorkoncept. Genom att stötta mindre bolag med olika kompetenser på ledningsnivå kan de påbörja sin tillväxtresa. 2017 fick konceptet ta emot European Enterprise Promotion Awards, EEPA, och rankas idag som ett av de bästa koncepten för scaleup i Europa.

Grundaren heter Anette Rhudin och har en bakgrund inom livsmedelsindustrin, en bransch där man ständigt vidareutvecklar processer för att ge kunderna en produkt de vill ha och betala för. När hon gick in som projektledare i en inkubator upptäckte hon att många av de mindre företagen drogs med dålig ekonomi och lönsamhet och verkligen fick kämpa för att få affärerna att gå ihop. – För mig blev det tydligt att den här bristen på ekonomisk hållbarhet beror på att de saknar resurser för att se till så att alla processer i företaget hänger ihop, säger Anette Rhudin. Det skapar ett Moment 22 eftersom låg produktivitet och dålig lönsamhet gör att det är svårt växa organiskt och få in externt kapital.

”Som att låna in en ledningsgrupp” Det startade som ett EU-projekt, Business Generator, år 2014 och målgruppen var och är just mindre företag som vill växa från startup till moget bolag. Idag drivs konceptet via en icke vinstdrivande stiftelse som är stiftad av Sparbankernas Riksförbund. Första steget är att definiera bolagets processer och mål. Därefter tittar man på vilka kompetenser som kan bli aktuella för tillväxtresan. Med i processen finns också företagets bankkontakter. Så kompetens, kapital och kombinationen av de två är det som skapar tillväxt i en navigator. Nästa steg är att matcha in 4 navigatorcoacher, alltid 2 män och 2 kvinnor med olika erfarenheter av entreprenörskap och tillväxtfrågor.

Fortnox Magazine #1-2022 I 33


Navigator ScaleUp

SCALE UP Tillsammans ska de titta på och stötta utifrån fyra olika perspektiv – kunder, processer, ekonomi och utveckling.

– Nej, tanken är inte att man ska jobba gratis med att stötta andra entreprenörer på deras tillväxtresa, säger Anette.

Stöd i forskningen Konceptet har stöd i forskningen. Som dels visar att hållbara bolag skapas när man tar in extern kompetens som matchar den interna, dels hur viktiga bankerna faktiskt är för tillväxt i mikrooch småbolag.

Eftersom bankerna är en viktig dörröppnare är Sparbankernas Riksförbund numera stiftare i Stiftelsen Navigator Scaleup.

2017 fick konceptet EEPA för att de riktade ljuset mot sambandet mellan lönsamhet, antalet anställda och köp av tjänster. På kort tid hade bolagen ökat sin omsättning med 222 procent och anställningarna med 35 procent. På längre sikt har det också visat sig att bolag med externa kompetenser i sina ledningsprocesser klarar sig bättre. Bankerna vägen in Bankerna är oftast vägen in till Navigator Scaleup. Bolagen kommer dit för att låna pengar, men eftersom siffrorna ofta ser ut som de gör, har banken ingen säkerhet. Då kan navigatorcoacher vara en väg framåt. Men att vara navigatorcoach är inget ideellt arbete.

34 I Fortnox Magazine #1-2022

Hållbarhet en drivkraft Hållbarhet är en viktig drivkraft för Navigator Scaleup. Utgångspunkten är att företag som inte själva är ekonomiskt hållbara inte heller har möjlighet att jobba med hållbarhet på det sätt de förväntas göra idag. – Det säger sig självt att de som inte vet hur det blir imorgon eller nästa vecka inte kan tänka på planetens framtid, avslutar Anette Rhudin.

det är som att låna in en ledningsgrupp. De flesta företag i det här segmentet har inte den här kompetensen internt och har inte råd att ta in den externt


Krönika

P

Fortnox Magazine #1-2022 I 35


Byrån peppar byrån

Byrån peppar byrån Du som får företag att starta, växa och blomstra har det viktigaste jobbet. Vårt jobb är att stötta dig 100% hela vägen. Med vår företagsplattform såklart – så att du och dina kunder kan ha ett tajt samarbete. Men också genom att se till så att byråer och redovisningskonsulter kan dela med sig av all den kunskap och erfarenhet ni har – och lära av varandra. Varför hålla saker för sig själv eller lära nytt på egen hand när man kan göra det tillsammans?

36 I Fortnox Magazine #1-2022

Därför kommer vi här och i Fortnox övriga kanaler låta konsulter och redovisningsbyråer inspirera och peppa varandra att jobba modernt. Vi kallar det för “Byrån peppar byrån”. Mattias Segerbrand är först ut. Han är något så spännande som kreativ ledare och affärsutvecklare på Saldo Redovisning – en byrå som många andra tittar på och inspireras av. Här delar han med av sig av allt han lärt sig om att ta betalt de senaste, för branschen omvälvande, åren. Läs och lär av Mattias krönika!


Krönika

Mattias Segerbrand

Kreativ ledare på SALDO

Branschen idag: Extra allt och jag vill bara ha mer Om jag skulle berätta för dagens 20-åringar om hur min uppväxt såg ut skulle jag bli inkastad i en grotta och aldrig mer släppas ut. Jag upplevde ju själv att mina föräldrar hörde hemma i stenåldersgrottor och det är väl så det funkar mellan de olika generationerna. Men den utveckling världen har skådat de sista 30 åren är väl ändå bortom allt som har skett under den tid som mänskligheten har funnits. Jojo, hjulet, elektriciteten, industrialismen och det bensindrivna fordonet är några saker som har förändrat världen – men den tekniska utvecklingen vi har varit med vår livstid tror jag toppar det med råge och har satt mängder av saker på sin spets. Och tack och lov för det! Jag vill se mer sådant. Visst kan det kännas läskigt. Men mest av allt är det helt, helt underbart. Så känner i alla fall jag. Fast i vår bransch, upplever i alla fall jag, är inte alla lika positivt inställda till den nya smarta tekniken. Jag antar att det beror på att förändring är jobbigt och människor vill fortsätta som de alltid har gjort.

händer med mig som redovisningskonsult och byrå om bokföringen blir helt automatiserad. Det är ju bokföring vi tar betalt för, eller? Jag ser det mer som att det är nu vi har vår chans. För det är ju inte bokföring vi tar betalt för. Eller det borde inte vara det. Det vi ska ta betalt för är vår kunskap. Vi ska ta hand om produkten av bokföringen, vi ska analysera siffror och ge våra kunder och företag råd om vilka åtgärder och beslut de bör ta och sedan följa upp och stötta dem i deras utveckling och tillväxt. Det är så vi skapar verkligt värde, för alla.

Är man van att bokföra manuellt kan det svårt att anamma den automatiserade, digitaliserade tsunami som har sköljt över oss. Det är liksom så människan är byggd och fungerar. Att upprepa och göra samma saker som man alltid har gjort. Det kan liknas vid alla de som går på gym, dag ut och dag in med samma rutin. Träningen blir gjord, men utvecklingen uteblir.

Jag är extremt glad för alla programvaruutvecklare som finns i Sverige. De system som finns på marknaden har gjort det möjligt för vår bransch att ta oss bort från högar av pappersarbete till en helt annan arbetssituation – en som gör det roligt att vara redovisningskonsult och som äntligen kan göra oss lönsam. Att ta till vara alla möjligheter med digitalisering, automatisering och fantastiska integrationer kan liknas med en godispåse jag aldrig vill sluta prassla i.

Det finns också många i vår bransch som är rädda för den tekniska utvecklingen som skett, för vad

Mattias Segerbrand – Kreativ ledare och fortfarande auktoriserad redovisningskonsult Saldo Redovisning

Fortnox Magazine #1-2022 I 37


Visselblåsarlagen

visselblåsarlagen Visselblåsning – så här kan du hjälpa dina kunder att leva upp till kraven. Den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft 17 december 2021 stärker skyddet för personer som slår larm om missförhållanden på till exempel en arbetsplats. Sedan 2017 finns redan ett skydd mot repressalier för visselblåsare – men den nya lagen omfattar både fler missförhållanden och personer samt ställer tuffare krav på hur rapporterna om missförhållanden ska tas om hand. För företag innebär det tuffare krav och ännu mer att hålla reda på. Här går vi igenom hur du som redovisningskonsult kan stötta dina kunder i att leva upp till de nya lagkraven. Därför är visselblåsning viktigt Det finns många kända visselblåsare. En var Sarah Wägnert, undersköterskan som larmade om missförhållanden på äldreboendet där hon jobbade och som genom sin visselblåsning fick igenom en ändring i Socialtjänstlagen – Lex Sarah. Att vi kan slå larm om missförhållanden är viktigt. Ur ett samhällsperspektiv såklart. För att förhindra korruption, pengatvätt, olaglig avlyssning och miljöbrott. Men också för trovärdighetens skull. 38 I Fortnox Magazine #1-2022

Verksamheter som inte tar det här med visselblåsning på allvar riskerar att uppfattas som icke-transparenta och oseriösa. Därför behöver man som företagare och arbetsgivare ha koll på visselblåsarlagen och hur man gör för att leva upp till den. Det spelar ingen roll om du är stor eller liten, lagen gäller för alla företag. Anställda inom offentlig sektor skyddas istället genom meddelarskyddet, som i sin tur regleras i grundlag. Både du som företagens viktigaste rådgivare och vi som leverantör till branschen har ett viktigt uppdrag – att upplysa och se till att de system som behövs finns på plats. Den nya visselblåsarlagen – detta gäller I januari arrangerade vi ett välbesökt event om den nya lagen, där arbetsmiljö- och arbetsrättsexperten Milla Jonsson gick igenom vad som är nytt:


Visselblåsarlagen

” Många företag har inte kompetensen internt och det är både tidskrävande och kostsamt att jobba med visselblåsarärenden. Med vår lösning kan de outsourca hanteringen av ett obegränsat antal ärenden.” Andrea Ekström, 2Secure

Allmänintresse – skyddet för visselblåsare gäller vid rapporter om missförhållanden som strider mot svensk lag eller EU-rätt samt om det finns ett allmänintresse. Det kan vara att skattepengar används fel eller att en produkt som säljs är farlig. Fler omfattas av skyddet – numera skyddas även arbetssökande, volontärer och praktikanter även innan de har börjat jobba och efter att de har slutat.

Säkrare att visselblåsa – visselblåsares identitet ska omfattas av den starkaste formen av sekretess och får inte lämnas ut under några omständigheter. Inrapporteringskanaler – som företagare och arbetsgivare med fler än 50 anställda ska du tillhandahålla både interna och externa kanaler som underlättar visselblåsning. De interna kanalerna ska kompletteras med tydliga rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla rapporter om missförhållanden.

Kraven kommer införas i två steg Arbetsgivare med minst 250 anställda och alla offentliga arbetsgivare med 50-249 anställda ska ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 juli 2022. Privata arbetsgivare med 50-249 anställda ska ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 december 2023. De får dela kanaler och processer för rapportering, medan stora bolag är skyldiga att inför egna. Fack:app – Din digitala rådgivare inom arbetsrätt – Målgrupp: alla företag och arbetsgivare som behöver och vill hålla sig uppdaterade om lagar och regler – Skapad av arbetsmiljö- och arbetsrättsexperten Milla Jonsson – Ladda ned gratis via Fortnox App Market – Ger dig som är företagare och arbetsgivare en snitslad bana genom hela processen

”Som visselblåsare är du inte skyldig att bevisa något. Det räcker med att du skickar vidare informationen.” Citat Milla Jonsson

2 Secure – Helhetsleverantör av oberoende visselblåsarsystem. Webbaserat med extern handläggning av de rapporter som kommer in – Garanterar anonymitet, korrekt ärendehantering och att lagar och regler följs – Minimerar risk eftersom missförhållanden upptäcks i ett tidigt stadium – Målgrupp: företag med fler än 50 anställda som omfattas av lagkravet att tillhandahålla kanaler för rapportering av missförhållanden och tydliga rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla rapporter om missförhållanden – Kan köpas via 2secure.se rabatterat med kampanjkoden FORT2022.

Fortnox Magazine #1-2022 I 39


Hej Redovisningskonsult! Har vårstressen dragit igång? Genom att byta till Fortnox och samla allt i vår företagsplattform kan du preppa dig för 2023 redan nu. Låt våra grymma byråexperter guida dig till en smartare vardag. Boka en personlig demo redan idag!

fortnox.se/boka-demo