099 Veien til Urnes

Page 1

Busshållplats

/ So

lvor n

Besöksparkering

M ot

färja

Veien til Urnes

31

Fv3

Besökscenter

31

Fv3 t Ur

Mo nes

Urneshagen

r vky

Sta ka

N

N

5 m.

Lustrafjorden och omgivande fjordlandskap samt siktlinjer mot Stavkyrkan.

15 m.

20 m.

Situationsplan 1:500

5 m.

Vision Urnes - en unik plats på världskartan som har en stark kopplig vår historia så väl som kulturlandskap. Här på sluttningen, på vägen till Urnes Stavkyrka, slingrar sig det nya besökscentret upp ur landskapet. En ingångsportal att stanna till vid och fördjupa sig i berättandet om stavkyrkan, världsarven och kulturlandskapet i Urnes. Byggnaden underordnar sig landskapet och den kontext den befinner sig i, respekterar de storslagna vyer ut över

10 m.

10 m.

15 m.

Byggnadsvolymen respekerar omgivande naturlandskap och placerar sig in i terrängen samtidigt som den öppnar upp sig mot olika riktningar. Som besökare erbjuds du olika inramningar av det storslagna omgivande landskapet och kopplingen till naturen utanför är alltid påtagande. Den skyddade gårdsplatsen fungerar som entrén till Urneshagen - Besökscentrets entréplats med uteservering som en utsiktsplats över Lustrafjorden - Byggnadens taklandskap som en ny tillgänglig väg för besökande till Urnes Stavkyrka som erbjuder utsiktsplatser och vistelse.

Veien til Urnes/ Det nya besökscentret blir ett stop på vägen till Urnes Stavkyrka. En besöksväg som blir en aktiv del av berättelsen och lärandet om stavkyrka och omgivande landskap

Inspiration/ Byggnadens utformning och slingrande uttryck på den branta tomten hämtar inspiration från norskt naturlandskap såväl som ornamentiken från Urnesstilen. En byggnad som klättrar upp för sluttningen / skäres ut ur landskapet.

Motto: Veien til Urnes

20 m


Besökscentret entré och taklandskap xxxxxxxx

A

O

R

D

TO

ES

N

R

U

5%

VIEW POINTS

AD

RO

ES

5%

RN

U TO

APPLE TREE ROAD TO URNES

EXHIBITION

OFFICE

N

ITIO

IB EXH

SHA

SHARED ROAD TO URNES

5%

%

VIEW POINTS

ROAD TO URNES

RED

OFFICE

5%

%

5% 5%

Vägen till Urnes Tomtens branta sluttning används till at skapa en upplevelse på

Program Besökscentrets huvudsakliga program delas upp med en tydlig

Öppnar upp mot vyer till omgivande landskap Byggnadsvolymen relaterar till den

En universellt utformad gångväg Taklandskapet blir en tillgänglig / universellt

Siktlinjer Taklandskapet och den nya gångvägen upp mot stavkyrkan bjuder på

vägen till Urnes Stavkyrka

funktionsfördelning längs med den nya förbindelsen till stavkyrkan.

starkt sluttande terrängen och ramar in omgivande kulturlandskap. Urneshagen

utformad gångväg som leder besökarna upp mot Stavkyrkan, där idag den

storslagna vyer. Som gående befinner man sig på taket, en bit ovanför terrängen

får en ny entréplats för aktiviteter, lärande och möten genom den nya sydvända

existerande vägen inte uppfyller kraven för tillgänglighet. Genom en noga placering

vilket bjuder på nya perspektiv och utkiksplatser.

gårdsplatsen som vänder ut mot äppelträdgården.

av byggnadsvolymer i den branta sluttningen säkras en maximal lutning på 1:20.

En del av berättelsen Promenaden upp mot Urnes stavkyrka blir en del av berättelsen och kunskapsinlärningen om stavkyrkan, naturen och kulturlandskapet. Med platser att samlas på för samtal och föreläsningar, utkiksplatser mot fjorden och Urneshagen samt platser för aktivitet - fortsätter lärandet hela vägen upp till kyrkan.

Motto: Veien til Urnes


Publikumsfunksjoner

Ansatte- og driftsarealer

1 Resepsjon / Vestibyle 2 Kafé 3 Kjøkken 4 Lagre kafé 5 Publikumstoaletter 6 Museumsbutikk 7 Lager museumsbutikk 8 Filmrom 9 Aktivitetsområde for barn og unge 10 Salgsrom lokalprodusert mat.

BB

Entréplan ansatte- og driftsarealer 1:200

BB

Entréplan publika arealer 1:200

P

16 Kontor daglig leder 17 Åbne arbeidsplasser 18 Kopirum, lager rekvista 19 Møterom, pauserom 20 Toaletter og garderobe personale 21 Renholdsrom, lager, renholdsutstyr 22 Fælles varemottak 23 Lager redskap, utemøbler etc. 24 Tekniskt rom

Utstillinger

Publikumsfunksjoner

11 Basisutstilling Norges verdensarv 12 Utstilling ‘Urnes stavkirke - tre og tro gjennom tusen år’ 13 Lager utstilling 14 Teknisk rom utstilling 15 Lager utstilling, formidlingsutstyr

4 Lagre kafé

12. 'Tre og tro gjennom tusen år' Kirkerommet

14. Proje

'Tre og tro gjennom tusen år' Skogsrommet

n ksjo

12. w ca Sho se

13. 15.

+ 35 m

11. Inte

Utstilling Verdesarv

rakti

6.

rt

7.

vt ka

AA

Proje

Garderobe

AA

n ksjo

+ 34 m

WC

+ 33 m

Hage, dyrkning av vekster

5.

1.

HWC Tekjøkken

+ 32 m

Utendørs treverksted Overdækning

2.

10.

Hovedinngang

+ 31 m

3. 4. Uteservering

9.

Heis

+ 30 m

24.

23.

4.

22.

20.

21.

8.

Informasjonsskulptur UNSECO

N

+ 29 m

19.

17.

Parkering

P

P

+ 28 m

AA

Urnes verdensarvsenter AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

ROMKATEGORI

BB

+ 27 m

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner

372

Resepsjon/vestibyle

145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk

5 m.

10 m.

15 m.

Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

20 m.

5 m.

Arealoversigt

Ett världsarvscenter och en lokal samlingsplats

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

Urnes verdensarvsenter Arealoversikt innsendt forslag Veien til Urnes

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI N

N

IO IBIT EXH 01 TOILET

Urnes Världsarvcenter blir en del av ett globalt nätverk av UNESCO destinationer. En global arena som blir ett första stop på vägen mot Urnes Stavkyrka. Berättelserna om kulturhistorien, världsarvet och landskapet är integrerat i hela byggnadens utformning och kopplingen till Urneshagen och landskapet utanför alltid närvarande. En tydlig funktionsindelning gör det enkelt att skärma av utställningsdelen av besökscentret och låta Urnes lokalbefolkning använda de andra publika delarna som en lokal samlingsplats och kulturarena utanför centrets öppettider. Administrationen placeras avskärmat men ändå med koppling till de publika arealen och i nära anslutning till lager och varumottagning.

MAIN ENTRANCE

ENT

DELIVERY

5% GARDEN

RAC

4X

2X

IO IBIT EXH 02

E

CAF

E

LOC A FOO L D

APPLE TREE

5% KID S ROO M

ENTRANCE SPACE

STAFF ENTRANCE

Trafik, parkering och logistik Varumottagning/avfall placeras i den lägre

Publika- och utställningsareal Besökscentret har en tydlig funktionsfördelning där

byggnadsvolymen med ankomst från väg Fv331. Med en hiss i direkt anslutning till

de publika funktionerna samlas runt en gemensam gårdsplats. De publika arealen

köket och vestibulen säkras en effektiv varuhantering. Shuttle-bussen stannar till på

placeras ut mot entréplatsen och har en utsikt mot fjorden så väl som Urneshagen.

två ställen, både vid den större parkeringsplatsen och överst uppe på taklandskapet.

Från vestibulen når man utställningsarealerna, något avskärmat så de kan avskärmas

HC-parkering placeras nära huvudentrén vid väg Fv331.

utanför besökscentrets öppetider, men samtidigt som en naturlig fortsättning från vestibulens reception.

säkras för att alla areal är utformade efter kraven för universell utformning. Alla ramper inne i byggnaden har en max. lutning på 1:20.

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

372

Resepsjon/vestibyle

145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20 30

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke –

232

35

35 22

20

60 140

N.B. oversigt fortsætter her

35 15 m. 20 232 60 140 12 8 12 92

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita

380.5 145 50 28 23 21.5 20 6 30

6

Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

30

Ansatte- og driftsarealer

m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner

Lager museumsbutikk

Universell utformning Terrängens naturliga fall tas vara på samtidigt som det

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

8 24 5

Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak

20

Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

15 70

SUM FUNKSJONSAREAL

+ 27 m

6

10 m.

1 AA

Arealoversikt innsendt forslag Veien til Urnes

Romprogram konkurransegrunnlaget

Ingang personal

P

BB

P

+ 29 m

Til vestibul / kafé

+ 28 m

Varemottak HCP

N

16. 18.

Avfall

Til ansattearealer

HCP

+ 30 m

Heis

5 5 10

20 m.

380.5 145 50 28 23 21.5 20 6 30 35 22

231.6

60

140 11.5

8.6 11.5

160.9 Inkluderer a 7.7 23.2 5 19 6 6 10 16

68 696

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

773 1011

231.6 60

Motto: Veien til Urnes


Sektion Aa 1:200

N

+40.20

+37.90

+33.00 +31.20

5 m.

10 m.

15 m.

20 m.

15 m.

20 m.

Sektion Bb 1:200

N

+40.20

+37.90

+35.80 +35.00

+31.80

+29.20 +28.10

5 m.

10 m.

Utnyttjar terrängens fall Besökscentret slingrar sig upp över terrängens branta fall och ger kontakt med naturen på bägge sidor. Sicksacks-formen som karvas ut ur landskapet ger siktlinjer åt olika riktningar ut mot naturen såväl som visuell förbindelse mellan de publika arealen och utställningsarealerna. Byggnadsvolymen underordnar sig omgivande landskapet och stavkyrkan, samt säkrar siktlinjer ut mot fjorden när man beger sig ner längs vägen från Stavkyrkan. Byggnadens taklandskap blir utsiktsplattformar med platser för uppehåll, aktiviteter och lärande. Vy från vägen mot stavkyrkan ovanför besökscentret

Ankomst från Urneshagen in mot gårdsplatsen

Vy från taklandskapet, utsikt över Urneshagen

Vy från taklandskapet, utsikt mot fjorden / nordväst

Motto: Veien til Urnes


Besökscentrets reception och vestibul Vestibulen blir en naturlig mötesplats för besökare och lokalbefolkning. Från caféområdet och vestibulen erbjuds storslagna vyer över Lustrafjorden tillsammans med inramade vyer mot Urneshagen och den skyddade gårdsplatsen. Säljområde för lokalt producerad mat integreras med caféet och dess serveringsdisk. Museumsbutiken blir en del av receptionsdisken med hyllor som kan låsas utanför centrets öppetider.

Materialval och hållbarhet

Konstruktion - med stavkyrkan som förebild

Med medvetna materialval och med respekt för kulturlandskapet som besökscentret befinner sig i är målet att byggnaden har ett så litet avtryck som möjligt, både för miljön och landskapet utanför. Lokala material används i en så stor utsträckning som möjligt där träet är det dominerande materialvalet.

Den bärande konstruktionen är i massiv trä med pelare och kryssbjälkar spelar an til Urnes Stavkyrkas konstruktionsteknik med stavar, syllar och krysskonstruktion. Byggnadens fundament och stabiliserande gavel-väggar muras upp i sten då de blir en integrerad del av terrängen eller “berget” med den lätta träkonstruktionen placerat ovanpå, ovan jord.

Omgang

Mittskep

Omgang

Urnes stavkyrka som en lärobok

Principerna från Urnes stavkyrka förtolkas i

konstriuktionsprinciper.

En tydlig programförelning med funktioner placerade i

besökscentrets konstruktion, materialval och organisation. Ett tätt struktruellt

“mittskeppet” och cirkulation längs med fasader spelar i sin tur an til organisationen

grid med pelare och kryssbjälklag i massiv trä spelar an till besökscentrets

av stavkyrkan.

Motto: Veien til Urnes


Vy från Lustrafjorden - Veien til Urnes Kvällsvy från från Solvorn och fjorden - besökscentret som slingrar sig upp längs bergssluttningen mot Urnes Stavkyrka. De flesta besökare ankommer till Urnes med färja, var det nya besökscentret blir ett stop, en portal, på vägen från färjeläget upp till stavkyrkan.

Ankomsten till Urnes De flesta besökare kommer till Urnes med färjan från Solvorn. Från båtfärden över fjorden upplever man besökscentret, landskapet och Stavkyrkan tillsammans. På kvällstid lyses vägen från färjeläget, via besökscentret, upp mot stavkyrkan upp med belysning - vilket ger en karaktärsfull och poetisk identitet för Urnes Stavkyrka och besökscentret.

Motto: Veien til Urnes


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.