Page 1

shakespeare. som dere vil. omslag.qxp 13.02.17 12.36 Side 1

wi ll i am s ha k e s p e a re s om d ere vil f or lag et oktober

forlaget oktober 2017 | isbn 978-82-495-1797-8


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 2


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 3

w i l l i a m sh ak es peare Som dere vil Oversatt av Ă˜yvind Berg

f o r laget o kt o b e r 2 0 1 7


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 4

william s h ak es peare Som dere vil Originalens tittel As You Like It Norsk utgave © Forlaget Oktober as , Oslo 2017 Bokdesign og omslag Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg | exi l desi gn Satt med s abon n ex t 10,5/14 pt. Papir 90 g mun k en print c ream 1,5 Trykk og innbinding livon ia print, 2017 Første opplag, 2017 is bn: 978-82-495-1797-8 www.oktober.no william s h ak es peare i g j en dik ting ved ø y vi nd berg: Hamlet, 1998 En midtsommernattsdrøm, 2009


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 5

Personer

h e rtu g e n, landsforvist ro s al i n d, hans datter, senere forkledd som Ganymedes a mi e n s

} adelsmenn i hertugens følge

ja c q u e s

to pa s j e r f r e d e r i c k, som har tatt over hertugdømmet og landsforvist sin bror c e l i a, Fredericks datter, senere forkledd som Aliena l e b e au, en av Fredericks hoffmenn c h ar l e s , Fredericks bryter to u c h s to n e, en hoffnarr og klovn o l i ve r, sir Rowland de Boys’ eldste sønn o r la n d o ja c q u e s

} Olivers yngre brødre

a d am , sir Rowlands tidligere tjener d e n n i s, Olivers tjener c o r i n, en gammel gjeter si lvi u s , en ung gjeter, forelsket i Phoebe phoebe au d r e y

} gjeterjenter

w i l l i am , en bondegutt, forelsket i Audrey s i r o l i ve r vr a n g te k s t, en landsens prest h y m e n, ekteskapsguden ad e l s m e n n , pas j e r , f ø lg e

|5


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 6


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 7

1.1

Orlando og Adam. o r land o Jeg husker da godt, Adam, hvordan han testamenterte meg fattige tusen kroner og, du sa det jo selv, nektet å velsigne min bror før han tok på seg det hele og fulle ansvaret for min utdanning. Nettopp der begynner min ulykke. Studiene til vår bror Jacques finansierer han villig vekk, og jeg hører at Jacques gjør det glimrende. Meg, derimot, holder han her som en annen bondetamp – eller for å si som sant er, han tar ikke ansvar for noe som helst. Ja, hva skal du si når en mann av min familie blir satt på bås som en annen okse? Hestene steller han bedre med, for de får ikke bare rikelig med fôr, de får også god dressur, og han hyrer inn rådyre hestetemmere. Men jeg, hans egen bror, får mat i skrotten og ingenting annet, og krypene på møkkadynga kan takke ham like mye for den maten som jeg. I tillegg til dette ingenting som han generøst overøser meg med, stjeler han rutinemessig alt som er min naturlige rett. Han lar meg spise med tjenestefolket, han sperrer veien for meg som bror, og slik lar han meg utdanne ved å undergrave mitt adelskap etter beste evne. Det er dette som plager meg, Adam; jeg bærer |7


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 8

min fars ånd inni meg, og den vil gjøre opprør mot dette slaveriet. Jeg finner meg ikke i det lenger, men jeg vet ennå ikke hvordan jeg skal slippe unna. Oliver kommer. adam Der har vi jo min husbond, Deres bror. o r land o Gjem deg, Adam, så skal du få høre hvordan han herjer med meg. Adam fjerner seg. o l i ver Nå, sir, hva driver De med? o r land o Jeg driver dank, det er alt jeg har lært. o l i v er De driver vel med noe faenskap? o r land o Nei, sir, men jeg hjelper en viss faen med å drive noe Gud har skapt – Deres usle, verdiløse bror – ut i lediggang. o l i v er Da får De finne på noe bedre – et annet sted!

|8


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 9

o r land o Skal jeg røkte grisene dine og spise skorper med dem? Er jeg en slags fortapt sønn som har sløst bort farsarven og endt opp i denne elendigheten? o l i ver Vet De ikke hvor De er, sir? o r land o Jo da, sir, det vet jeg godt, jeg er i Deres frukthage. o l i ver Vet De hvem De snakker med? o r land o Ja, bedre enn han jeg snakker med, kjenner meg. Jeg vet at De er min eldste bror, og hvis De lytter til blodets hvisken, burde også De kjenne meg. Vanlig folkeskikk i alle land rangerer Dem som nummer én fordi De er den førstefødte, men den samme folkeskikken tynner ikke ut mitt blod, om det så var tjue brødre mellom oss. Det renner like mye av min far i mine årer som i Deres, men jeg innrømmer at De som førstemann står ham litt nærmere i rang. o l i ver slår eller griper etter ham Ikke prøv deg, din hvalp! o r land o tar kvelertak på ham Kom igjen, storebror, De er ikke stor nok til dette!

|9


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 10

o l i v er Legger du hånd på meg, din kjeltring? o r land o Jeg er ingen kjeltring. Jeg er den yngste sønnen til sir Rowland de Boys. Han var faren min, og den som sier at han avlet kjeltringer, blir selv en trippelkjeltring. Hvis du ikke var broren min, tok jeg ikke denne hånden bort fra strupen din før den andre hadde revet tungen ut av kjeften på deg, etter det du sa. Du skeit i eget reir. adam kommer fram Ta det rolig, mine herrer. Slutt nå fred, om ikke annet så for Deres fars skyld. o l i v er til Orlando Slipp meg, sier jeg. o r land o Jeg slipper når det passer meg. Nå skal De høre etter. Min egen far påla Dem i testamentet sitt å sørge for min høyere utdanning. I stedet har De gitt meg en bondes skolegang, De har skjult og mørklagt for meg alt som heter dannelse. Min fars ånd gror sterkt i meg, og jeg tåler det ikke lenger. Hvis De ikke vil gi meg en utdannelse som passer for en mann av min stand, får De i alle fall gi meg den lille fillesummen som far etterlot meg i sitt testamente. Så går jeg ut i verden og kjøper lykken med den.

| 10


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 11

o l i ver Og hva gjør du når pengene er brukt opp – tar tiggerstaven fatt? Nei, sir, De får komme Dem inn. Nå får det bli en slutt på dette tullet. De skal få en del av det De ber om. Og når det er sagt, farvel. o r land o Jeg skal ikke plage Dem mer enn det gagner meg selv. o l i ver til Adam Slå følge med ham, du, din gamle hund. adam Er «gamle hund» takken jeg får? Riktignok er jeg blitt tannløs i Deres tjeneste, men Gud velsigne min gamle herre, han ville aldri sagt noe slikt. Orlando og Adam går. o l i ver Er det sånn det er fatt? Han vil vokse meg over hodet? Jeg skal kurere ham for grokraft, og de tusen kronene får han aldri. Hei, Dennis! Dennis kommer. denni s De ropte, min herre?

| 11


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 12

o l i v er Var ikke Charles, hertugens bryter, kommet for å snakke med meg? denni s Jo, hvis det passer Dem, så står han rett her ute, i påvente av at De har tid til ham. o l i v er Slipp ham inn. Dennis går. Sånn skal det gjøres. Og i morgen blir det brytekamp. Charles kommer. c h ar l es God morgen, min herre. o l i v er Min kjære monsieur Charles – er det noe nytt fra hoffet? c h ar l es Det er ikke annet nytt fra hoffet, sir, enn gammelt nytt. Det vil si at den gamle hertugen ble landsforvist av lillebroren sin, den nye hertugen, og at tre–fire trofaste adelsmenn gikk i frivillig eksil med den gamle, og at deres jord og inntekter gjør den nye hertugen enda rikere, så han var bare glad til da de stakk.

| 12


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 13

o l i ver Vet De om Rosalind, hertugens datter, ble landsforvist sammen med faren sin? c h ar l es Nei, hun er jo så inderlig glad i den nye hertugens datter, de er kusiner og lå i vogga sammen, og hvis den ene ble tvunget i eksil, ville den andre følge med, eller dø av savn. Hun er ved hoffet, og onkelen hennes er like glad i henne som i sin egen datter. De unge damene henger sammen i tykt og tynt. o l i ver Hvor vil den gamle hertugen slå seg ned? c h ar l es De sier at han alt er i Ardenskogen, og at han har med seg mange lystige menn, og der lever de det frie liv som gamle Robin Hood i England. Hver eneste dag er det mange unge adelsmenn som slutter seg til denne banden, sies det, og de fordriver tiden like sorgløst som i gullalderen. o l i ver Hva? Og De har en brytekamp i morgen, for den nye hertugen? c h ar l es Det stemmer, derfor kom jeg hit for å drøfte en sak med Dem. Sir, jeg har fått høre via sikre kilder at Deres yngre bror Orlando har planer om å prøve seg mot meg, forkledd som en vanlig mann. Og i morgen, sir, forsvarer jeg mitt

| 13


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 14

gode rykte, og den som slipper unna meg uten beinbrudd, skal være god til å bryte. Broren Deres er ung og veik, og for Deres skyld vil jeg nødig skade ham, men hvis han stiller opp, er jeg nødt til å knuse ham, hvis ikke blir jeg selv til spott og spe. Av respekt for Dem kom jeg derfor hit for å gjøre Dem kjent med saken, slik at De enten kan få ham til å ombestemme seg eller i alle fall ikke laste meg for en ulykke han oppsøker selv, med vitende og vilje, stikk i strid med mine ønsker. o l i v er Takk for at du er så åpen om dette, Charles, du skal bli rikelig belønnet. Jeg har allerede fått nyss om disse planene hans, og via noen omveier har jeg prøvd å få ham fra dette, men han står på sitt. Jeg skal si deg en ting, Charles, at verre stabukk fins ikke i hele Frankrike, han drømmer om å bli noe stort, ser du, han skuler misunnelig til alt som er bra i andre mennesker, og mot meg – hans egen bror – smir han stadig nye konspirasjoner og intriger. Nå er det opp til deg. For min del kan du like gjerne knekke nakken på ham som en finger. Men vær på vakt; for hvis du bare skader ham lett og gjør ham til latter, skyr han verken gift eller andre skitne knep, og han gir seg nok aldri før han tar livet av deg på nederdrektig vis. For det kan jeg love deg – og jeg sier det ikke uten å få tårer i øynene – at det fins ingen i hele verden som er like ung og like pill råtten. Og dette sier jeg som broren hans, for hvis jeg skulle dissekere typen og vise ham fram som han virkelig er, så ville jeg rødme og grine, og du ville bli hvit av sjokk.

| 14


shakespeare. som dere vil. mat.qxp 10.02.17 11.20 Side 15

c h ar l es Jeg priser meg lykkelig for at jeg oppsøkte Dem. Hvis han dukker opp i morgen, skal han få som fortjent. Hvis han noensinne klarer å stå på beina igjen, skal jeg aldri mer bryte for penger. Måtte Gud velsigne Dem. o l i ver Farvel, gode mann. Charles går. Da gjelder det bare å egge opp den unge slåsskjempen. Jeg håper jeg snart ser livet forlate ham, for jeg vet ikke helt hvorfor, men det er ingen jeg hater mer enn ham. Han er jo en grei kar, han har ingen utdanning, men er likevel kunnskapsrik, han er full av godvilje, og han kan sjarmere alle i senk. Sånn er det overalt, og kanskje særlig blant mine egne folk, som kjenner ham best og som derfor går rundt og ser ned på meg. Men dette skal det snart bli slutt på. Denne bryteren gjør rent bord. Alt som trengs er at jeg tenner en liten gnist i ham, og det er nok fort gjort. Han går.

| 15

Willam Shakespeare – Som dere vil (oversatt av Øyvind Berg)  

Bla i boka. Leseprøve på stykket Som dere vil av Willam Shakespeare. Oversatt av Øyvind Berg.

Willam Shakespeare – Som dere vil (oversatt av Øyvind Berg)  

Bla i boka. Leseprøve på stykket Som dere vil av Willam Shakespeare. Oversatt av Øyvind Berg.

Advertisement