Page 1

Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Omsl.qxp 21.06.2019 10:56 Side 1

t o rg e i r r e b o l l e d o p e d e r s e n (f. 1949) debuterte med Tidr i 1983. Han har et rikt forfatterskap bestående av kritikerroste diktsamlinger, litterære kabareter, korverk og dramatikk for scene, radio og dukketeater. For librettoen til Alfa Romeo, med musikk av Tor Halmrast, mottok han både Prix Italia og Edvard-prisen i 1999. For Blåveisfra (1998) mottok han Oktoberprisen og Den norske Lyrikklubbens pris. Rebolledo Pedersen har opptrådt med Stuntpoetene og jazzgruppen Søyr, og han ble norgesmester i slampoesi i 2005. I 2013 ble han tildelt Doblougprisen for hele sitt forfatterskap.

Forfatterportrett: ing er marie g rin i Omslagsdesign: Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg | exi l desi gn

Torgeir Rebolledo Pedersen har siden debuten i 1983 vært en av våre mest markante poeter. Diktene har en utpreget vitalitet og musikalitet. Han er en språkarbeider som vrir og vender på ord og uttrykk, han underliggjør det kjente og hverdagslige, alltid med menneskets grunnvilkår i sikte. I forordet til dette utvalget skriver Vigdis Hjorth at de ordene som faller henne inn i møte med Rebolledo Pedersens forfatterskap er «fall og erfaring, fedre og sønner, avl og arv», og videre: «Det er ved første øyekast lett vovet og muntert, ved nærmere ettersyn originalt tenkt, intelligent og tankeeggende som det meste av Rebolledo Pedersens diktning, som stadig og stedig beskjeftiger seg med de største av tilværelsens spørsmål, samtidig som den sjarmerer og forfører med sin sanselighet, lekenhet og rytme.»

Torgeir Rebolledo Pedersen Dikt i utvalg F O R L AG E T O K TO B E R

Dikt i utvalg Torgeir Rebolledo Pedersen I krig og kjærlighet er mye ugjort F OR LAGE T O K TO BE R

Sauesankertanker (2018) «Klangrike dikt som dyrkar tankesvivet og høgg til» s i n d r e e kr h e i m, d a g o g t i d Åstedsblomster (2015) «svaier av rytmisk driv, fra underfundige betraktninger til nådeløs brutalitet» c at h r i n e s t r ø m, kla s s e ka mp e n Erfaring og forsvinning (2010) «en leken, nysgjerrig attityde til språket. Stuntpoet, jazzpoet, språksjonglør Torgeir Rebolledo Pedersen står på trammen med sin trettende diktsamling, og vil inn. Slipp ham inn» fa rt e i n h o rg a r , a d r e s s e avi s e n Min fars tegnemaskin (2008) «Sterke dikt om sorg og savn … Slagkraftig musikalitet … det rytmiske rammeverket har nesten en sorgterapeutisk og erindringsvekkende funksjon» s i n d r e e kr h e i m, b e rg e n s t i d e n d e Geitehjerte (2006) «Dikt preget av språklig lekenhet og ironisk distanse … stramme, poetiske enkeltdikt, gjerne med en satirisk, humoristisk brodd og et lekent, kreativt forhold til faste uttrykk og vendinger» ma r i a n n e n g e , a f t e n p o s t e n


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 1


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 2


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 3

Dikt i utvalg Torgeir Rebolledo Pedersen F O R LAG E T O KTO B E R 2 0 19


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 4


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 5

19 Fra frø til sønn til far til farfar til farvel | Vigdis Hjorth 35 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

|5

tid r Papyrus Havet Rivearbeidsformann Evolusjonens røst Prosess Lyng-gutter Sterkeste fyret i verden Generasjoner Når jeg er så nær Men nå har de blitt erotiske og … Norgenorge Når du kjæreste dør


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 6

|6

51 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

gule sko. gå m e d lø ve t Mitt første dikt Etter krigen Ett verdensrom, kjøkken og do i gården Det skjeve rare smilet hennes Fotosyntese Gule sko. Gå med løvet Ikke for meg Bytrær Posisjon Snøkjerringer Vinter Et stykke erotikk Vinterkrigens seierherre

69 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

pube Fra første pubertet Bror En dag skal han åpne en eng Mens han pakker koffertene Gammeldags guttelangrenn Han visste han satt familiært i det Ranet for alle rynkene Han glemmer henne neppe 1 Han glemmer henne neppe 2 En gang hadde han regnet ut alt Fra en stabel kvinner Blindpassasjeren En dag skal han komme igjen og dømme kartet og terrenget


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 7

87 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

lan d skapets h en gsle r Det nye barnet Gjøre alt klart Hun og Hibiscus Forsommernattcafé Høysommer (apokalyptisk) Jeg tilhører flokken (den maniske) Blodbøk Kongelig resolusjon vedrørende landskapet Fjelltale Vardøger

101 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

stråm an n Skaperverket ser på meg Drømmesmitte Selv om vi bebor et Aftenland Testamentet Jeg drar dødens blomsterkjerre gjennom livet Fra en stråmanns liv og levnet De elskendes jul (som utopi) Min sønn St. Hans Gode råd til Månen Av hor er du kommet Om enhver ble seg selv nærmest ville antall omfavnelser øke Gud. Jeg er av dine engers ivrigste. Som døgnflue er jeg udødelig Du påstår liv Timeglass Hjertets lån på hjerners grå marked

116 117 118 119

|7


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 8

121 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

h an som elsket ve rde n Syvende far er et annet sted Forventning Første stadium Krangel I god tro Han bryter seg inn i et ekteskap Han er livet Nest etter sotteseng er distraksjonsdøden minst heroisk Så lenge Piaf er i lufta Prestekrage Det er kråker nok Høsten dyttes i en sekk På sporsnø bør man gjøre opp for seg Væpnet som gigolo elsker han verden Slik sjømenn går i land Sirenene sitter på taket. Trener på dommedag En liten sønn må vite Han har lagt forbildene bak seg Han går omkring i skaperverket

145 149 150 151 152 154 155 156 157

i krig o g kjæ rli ghe t e r e nnå my e u gj o rt I krig og kjærlighet er ennå mye ugjort Om estetikkens juss, ikke om etikkens Trosartikkel Sottesang Så lenge det er mer liv enn liv Jeg hakker ikke bud Å leve er å skrive er å falle Vulgariteter fra virtualiteten

|8


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 9

158 159 160 161 162 163 164 166 167 168 170 171 172 173

Å møtes, på en bro Gud går meg, faen flår meg Død manns debut Forandre på gammel forandring? Aftenlandets lette rus (klisjé for 2) Når mine fingre går på huden din (f.eks på ditt kinn) og snubler i en rynke Elskede, sa hun i telefonen Fra topografi til typografi og tilbake Her, i denne hver dags verden Elegi Ribbet Er proklameres Sirenesang For å minnes døde, et minutt

175 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

verd n er gud en ga ng ga u t Verden vil forgå Metaforen, menneskets beste venn Et poetisk prosjekt Livets lodd og kunstens Blasfemi er i en kvinnes øyne Ceci n’est pas la vie, c’est la Knepp meg opp Livet er en dans på roser Sivilisasjonens vugge Svik og Sellanraa Det ubarberte barbariet, og lille fr. Braun Så lenge makten aldri møter med sitt ansikt Venezia i hjertet

|9


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 10

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 203 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

Fin de Siecle Verdner Gud engang ga ut (ii) Verden vil forgå (ii) Den definitive Don Juan Viklet inn og ut av blodets bånd Måten reven fraskriver seg rognebær på Jeg bor i et rom pr. tilmålt tid og i en tid pr. tilmålt rom (i) Jeg bor i et rom pr. tilmålt tid og i en tid pr. tilmålt rom ( ii) Jeg bor i et rom pr. tilmålt tid og i en tid pr. tilmålt rom ( iii) Jeg er det uoppdragne pollenkornet

blåv eisfra Verden tatt fra hverandre Moratoriet. Første bok Moratoriet. Annen bok Frødd i Frødd ii Jeg og syningoms fortrøstningsfulle fjell Tiden leger alle osv. Wittgensteins vagle Med Anne i Olivenland Ta på meg Ta av meg Før vi vet ordet av oss Verden fortærer sin framtid Om her er tynt befolket er her tykt bepelset Jeg stålsetter meg. Gatene stålsetter seg slynger tanker og trikker veggimellom 222 Her kommer guttemusikken 223 Venus fra Milo osv.

| 10


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 11

224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

Hund, gjø meg Bak alltings tinglysning Som folkflest (blåveisfra) der folkfærrest er fra Himmelens skyer, og Majakovskijs Gud og gutterommet I lyset fra Gud står Madonna Herbariet Håpet som lysegrønt Til døden drar den under som skal dras Å leve for det jeg vet / Å falle for det jeg tror på Verden satt sammen

235 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

regn esty kke for e n sk y Katedraler og paraboler Gamle kriger Kameler og kompromisser Hvor Gud er Hvem Gud er Narcissus & Narcissi i Ikaros i Mikrokosmos Das ewig Weibliche zieht uns hinan (Solveigversjonen) Tale ved en tenkt ankomst Tale ved en tenkt avskjed Forestillingen om deg (sa jeg) Vi som er verden Våren Det jordiske å tro Trikolor, ikke trikolor Kjærlighet (Iflg. Éluard et uavsluttet menneske) Væren

| 11


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 12

256 257 258 259

Livet er en felle Livet er en gravferd Livet som tar på seg liv (og død) Livet der det står til liv (og død)

261 267 269 270 271 272 279 280 281 282 283 289 290 292 295 296 297 303 304 305 306 308 309

ferd skriver Origo Ja vi holder våre sår åpne Tilgivelse er opp til målet Ode til Leadbelly Guder guder imellom (Pantheon) Sjelens ingeniør Blant intensjonelle feller En fjær flyr bedre enn fem høns Det gamle kalifatet i Córdoba Altelskeren Sola er østens avkom Et øyeblikk I (burka) Tvil og tro og tid Bidrag til det skjeve smils historie Unge menn (som gamle menn) som gjør så godt menn kan Retoriske figurer Etter Origo Etter en lang sommer Innsnørte liv (de overdådigste korsetter) Lærestykke For hver stillhet som senkes stiger en uro Verden for fire vinder

| 12


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 13

311 315 318 319 321 322 324 325 326 327 328 330 331 332 333 334 336 337

geiteh jerte Jakten på jaet i En far som elsker tukter Vi er sangere og sonere Gud i hvermann Verden i hvitt Bekkegjennom Verden i gult og svart Blåbæret Morfars trokeer Stille samles skyene Geitehjerte Variasjoner over tema Fedre i sønner og sønner i fedre Jakten på jaet ii Som tidene skifter Prioritet i pantet La meg spre

339 341 342 343 345 347 355 356 357 359 360

min fars tegn ema sk i n Kjærligheten er en pinne Fars føtter og mine føtters far Suset gjennom små steder Matteus 5.3. Min fars tegnemaskin Han som kan tegne kan skjelve Hvem jeg var Hvem jeg vil være Jeg som Ikaros Hvem samler på Tyskland i

| 13


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 14

361 362 367 368 369 370 372 373 374 375 377 379 380 381 383 387 388 389

Hvem samler på Tyskland ii Hvem samler på Tyskland iii Mor min ambassade i far Min baug og fars Kjærligheten (som hengivelsen) en hval Tårer går i arv og tørre kinn Det koster dyrt Sjeler er vi suger til oss i Sjeler er vi suger til oss ii Sjeler er vi suger til oss iii Taushetens medalje ii Ukelangs Hva stuter stanger for Far og mor og månen Kjærligheten en humle Far og mor og mørket Nøkkerose Tiden et tre

391 397 398 399 400 402 403 404 405 406 408

erfarin g o g fo rsvi nni ng Kom sier krokusen Ta hit hele landskapet O meitemark Å pynte kloden Regn med sol Måltroststrategier Trekket gjennom meg Ryk og reis sa hun men reis på meg Grindgløtt Din tulipan

| 14


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 15

409 Jeg sier la oss ikke være varer for hverandre 410 Elegi over et par elskende 413 Å minelegge er en løytnants lodd / Å minnelegge er en dikters 417 Døden og piken 418 Døden og gutten 419 Takk for fatet 420 Seidmannsang 422 Erfaring og forsvinning 425 Landminner 426 Derfor er fedre strenge fedre 430 Tale sølv, tie gull 432 Nøkkelen til faenskapet 434 Gyntiana 437 Kom mann med to skjorter 439 443 444 445 447 449 451 454 456 458 460 463 465 468

| 15

åsted sblom ster Åstedsfrø Kropper fødes sjeles på Min barndoms nes Min ungdoms delta Brorskap Himmelbrev til far Pilegrim til St. Petersburg Peter båret ut av meg Kropper faller sjeles av Mors ensomhet Ensomheter Anne Tilfluktsrom for tanker Åstedsblomster


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 16

470 471 473 475 476 477 479 481 485 487 490

En knagg har navnet ditt Sang for en sjel St. Paul’s Cathedral Drømmer itømt Ensomheter jeg Knapt et muskettskudd fra Amalienborg Biologier og botanikker Gamle gutter gamle graner Til en død dikter Ensomhet er dødelig og digitalis Gå med livet

493 497 499 502 506 509 511 513 517 523 524 525 528 530 533 535 536 543

sauesan kertank e r Kråkesølv Jeg blar i løv tilbake Jegerhjerte En drysser i desember Eksistenser mellom var og er Stand in for sitt sted Min flaggspett heist Sauesankertanker Skjærefjær Og Gud skildte lys fra mørke Tiden er en trakt Stand in for en sønn Månen krysser melkeveien Tar en tust og tygger drøv Formaning fra mørket Enhver er slave av sin klave Gravøl for et tømt revir

| 16


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 17

546 547 553 555 558 560 562 564

Slik tro forskyver tro Hver v책r koffert i Berlin Tidemand og Gud Alle har vi v책rt Jeg og Notre-Dame i n책et Jeg og Notre-Dame i str책et Ved verdens ende Katekisme


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 18


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 19

Fra frø til sønn til far til farfar til farvel av v igd i s hj o rth


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 20


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 21

d e n s i s t e m å n e d e n har jeg lest samtlige av Torgeir Rebolledo Pedersens diktsamlinger, og det har vært en sann svir i sol på strand, i skog ved vann, flere hundre dikt om alle slags emner, naturlig nok, ettersom Rebolledo Pedersen har stått i poesiens tjeneste i en mannsalder. Lar det seg overhodet gjøre å si noe samlende og overordnet om denne veldige vidtfavnende varierte produksjonen? Sist jeg skrev om Torgeir Rebolledo Pedersens poetikk, tok jeg utgangspunkt i samlingen Erfaring og forsvinning som kom i 2010, to år etter at han mistet sin eldste sønn i en trafikkulykke. Tittelen min den gangen, Å danse en trist tanke, kan forsåvidt stå som credo for hans virke, men etter den siste månedens møte med det hele er det likevel andre ord som faller meg inn: Fall og erfaring, fedre og sønner, avl og arv. Det falles mye i Rebolledo Pedersens dikt. Snø faller og fnugg faller og regndråper faller og ett dikts jeg faller som en bekk faller og tvetydigheter faller og en nattergal faller i en sprekk og ett dikts du bærer fjell og bærer fall som det

| 21


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 22

samme diktets jeg bærer fjell og bærer fall, og ett dikts vi lar kongler falle og frø falle ut av kongler og et annet dikts jeg faller på post og et annet faller i egne meningers feller og av og til faller én fatalt for en annen: Slik jeg falt og faller for ditt Slik du falt og faller for mitt mørke Og etter at de har falt i kjærlighet, avler de avkom i alvor, selv om det ikke må bli barn igjen, for mens de elsker, raser krigene, mellom fedrene. Kvinnen bærer fram og føder barnet, men mannen er med barn sprengt inn i henne; hanen er uunnværlig: Den må ta hanen med som ennå finner mening i å disputere det evinnelige Hvemkomførst. Mao.: Var egget befruktet, kom hanen i høna før egget kom i skall. Var egget ubefruktet, kom egget i skall før hanen kom i høna Det er ved første øyekast lett vovet og muntert, ved nærmere ettersyn originalt tenkt, intelligent og tankeeggende som det meste av Rebolledo Pedersens diktning, som stadig og stedig beskjeftiger seg med de største av tilværelsens spørsmål, samtidig som den sjarmerer og forfører med sin sanselighet, lekenhet og rytme. vi unnfanger og oppdrar | 22


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 23

vi sønner på vi sønner av Men det er blodig alvor, for: Vi som setter barn til verden, må gå gode for den. (…) Vi som har bein og setter bein til verden, må gå gode for de barnsbein som skal gå oss gode. (…)

For det er krevende å være barnsbein, sønn av far og sønn av mor: mor er veggen far er skruen skrudd i mor far er forbildet hengt på skruen far er forbildet mandag tirsdag far er takstmannen som kommer onsdag far er forbildet jeg averterer torsdag

| 23


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 24

far er forbildet jeg selger fredag for å savne søndag

En liten sønn lærer nemlig fort det som små sønner må vite: at før livet blir en lek er det alvor; Mor er mor og far metafor for hans kommende jeg. Mannen han må ta, før han får Ballen.

Men lykkeligvis er det slik at: mor er min ambassade i far mor forhandler på mine vegne overfor far hos mor inngås villig og uvillig kompromisser men hos mor er jeg trygg for far for mor er min ambassade i far og fars ambassade i meg mor forhandler på fars vegne overfor meg

| 24


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 25

hos mor inngås villig og uvillig kompromisser. men hos mor er far trygg for meg for mor er fars ambassade i meg

Rekk opp hånden, den som har lest et bedre dikt om foreldres ulike roller i et avkoms barndom eller ett som like kortfattet og presist har satt ord på det komplekse forholdet mellom fedre og sønner som i de følgende: Aldri skal fedre finne fram i sine sønner og aldri sønnene bak sine fedre Alltid skal panserpappa rulle inn i pubertetens Praha Alltid skal sønner springe rundt og forbytte gateskilt

Og: I fedres blikk for sønner finnes midlertidig ømhet Så lenge sønnene er gutter Så lenge tilgir fedrene dem

| 25


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 26

I fedres blikk for sønner finnes en definitiv hardhet I voksne sønner ser fedre sin tilkortkomming gå i mål Slik legeres i sønners blikk en hardhet myntet på fedre I sønners blikk for fedre finnes en midlertidig hardhet Sønneløse sønner ofrer ikke fedrene andre blikk

Og særlig: En far som elsker sine sønner tukter dem så tvetydig han kan En far som elsker sine sønner skryter indirekte av dem Eldste sønn skrytes av i yngste sønns nærvær Yngste sønn skrytes av i eldste sønns nærvær

| 26


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 27

En far som tukter sine sønner elsker dem så tvetydig han kan Sønner skal ikke skinnes på sønner skal skytes opp i skyggen av sønner

Vi er unektelig og uløselig viklet inn i blodets bånd, skriver Rebolledo Pedersen og viser oss på hvilke måter, og at det ikke bare er hanegal som går i arv og avl: tårer går i arv og tørre kinn går i arv takt og utakt går i arv takk går i arv og utakk taushet går i arv og tale snakk og sukk går i arv sår går i arv og arr arr går i arv og pollen går i arr når jeg går går jeg i arv når du går går du i arv først går jeg så du og uten arv går du ikke i mitt testamente er du tilgodesett med den tilgivelsen min far din farfar arvet fra sin far din farfars far

| 27


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 28

i tilfelle min far din farfar ikke skulle strekke til som far en tilgivelse han insisterer på at jeg skal arve heller vil han leve med skylden enn å ta av tilgivelsen en helt intakt tilgivelse en helt intakt tilgivelse er det han vil la meg arve i tilfelle heller ikke jeg skulle strekke til som far en tilgivelse som jeg når min tid en gang er ute vil gi deg ubrukt heller lever jeg med skylden enn å ta av tilgivelsen i tilfelle du en gang heller ikke skulle strekke til bare så du vet det sønn så du er orientert jo selv takk kom deg av gårde gå nå, gå i arv

| 28


Rebolledo Pedersen. Dikt i utvalg. Mat.qxp 17.06.2019 16:13 Side 29

Det er et dikt som insisterer på vår tilknytning til de fortidige og de framtidige, og som vektlegger vårt ansvar for utviklingen og oppfordrer oss til å se med forsonlige øyne på det vi har et eget uttrykk for i språket vårt: fedrenes synder, for å kunne legge dem bak oss og komme videre, fordi vi først og fremst har dette felles, menn, kvinner, sønner, døtre, at: vi erfarer og forsvinner vi er saker vunnet vi er saker tapt og saker anket opp i trærne tredd årring på årring lagt bark på bark fra skudd til skog og tilbake åsteder er vi og steder stedt til hvile vi erfarer og forsvinner erfar erfarfar og erfarfars far

Profile for Forlaget Oktober

Torgeir Rebolledo Pedersen – Dikt i utvalg. I krig og kjærlighet er mye ugjort  

Bla i boka. Leseprøve på Torgeir Rebolledo Pedersens "Dikt i utvalg. I krig og kjærlighet er mye ugjort". Med forord av Vigdis Hjorth.

Torgeir Rebolledo Pedersen – Dikt i utvalg. I krig og kjærlighet er mye ugjort  

Bla i boka. Leseprøve på Torgeir Rebolledo Pedersens "Dikt i utvalg. I krig og kjærlighet er mye ugjort". Med forord av Vigdis Hjorth.