Informasjonshefte til Jon Michelets romanverk "En sjøens helt".

Page 1

michelet. en sjøens helt. folder med signatur.qxp_Layout 1 06.09.2018 15:30 Side 2

JON MICHELET

«Det er etter hvert blitt tydelig at Michelet med dette storverk har skapt det skjønnlitterære standardverk om de norske krigsseilernes innsats ... et litterært minnesmerke som vil bli stående» SV EIN JOHS. OTTESEN, A FTENPOSTEN

e n s j ø e n s h e lt. s ko g s m at ro s e n «Boka boblar av genuin forteljarglede og ramsalt humor … Michelet er i litterær kalasform» b j a r n e t ve i t e n , fæ d r e l a n d sve n n e n

En sjøens helt

«Hatten av for Jon Michelet» g u r i h j e lt n e s , vg

e n s j ø e n s h e lt. s kyt t e r e n «skrevet med kjærlighet, humor og varme» g u r i h j e lt n e s , vg t ve d e st r a n d s po st e n va r d e n Avslutningen av En sjøens helt. Krigerens hjemkomst skrev Jon Michelet for hånd, kapittel for kapittel.

e n s j ø e n s h e lt . k r i g e r e n s h j e m k o m s t h a lv o r s k r a m s ta d har ligget i koma på et hospital på Ny-Guinea etter kamikazeangrepet på m/s Morgedal. Krigen går mot slutten i Norge, men i Stillehavet fortsetter kampen mot japanerne. Med Liberty-båten d / s Armauer Hansen seiler Halvor til Okinawa, hvor både japanere og amerikanere lider enorme tap og et stort antall allierte skip blir senket.

SJETTE OG AVSLUTTENDE BIND I EN SJØENS HELT KOMMER HØSTEN 2018

t rø n d e r-avi s a

e n s j ø e n s h e lt. g u l lg u t t e n «Intens og medrivende kjærlighetserklæring til norske krigsseilere» b e r i t ko b ro, vg å r e ts b e st e b ø k e r 2 0 1 4 fæ d r e l a n d sve n n e n t ve d e st r a n d s po st e n va r d e n t rø n d e r-avi s a

I september 1945 er det nesten seks år siden Halvor dro til sjøs som attenåring, full av lysegrønne drømmer. Hardt merket av krigsopplevelsene vender han hjem til et land som han tror vil takke ham og de andre gjenlevende sjøfolkene for innsatsen, men som i stedet utviser forakt og dyp mistillit. Uteseilerne kjempet Norges krig på havet, og de vant, med store omkostninger for hver enkelt sjømann. Nå må en ny kamp kjempes: kampen om de tilbakeholdte hyrepengene i Nortraships hemmelige fond. Men denne gangen er det uretten som skal seire. Samtidig strammer kong alkohol sitt nådeløse grep om mang en desillusjonert krigsseiler. Kanskje ligger redningen for Halvor i ærlig arbeid – og i kjærligheten til irske Muriel.

e n s j ø e n s h e lt. b lo d i g e st r e n d e r «Ramsalt og eventyrleg» s i n d r e e k r h e i m , b e rge n s t i d e n d e fæ d r e l a n d sve n n e n t ve d e st r a n d s po st e n

e n s j ø e n s h e lt. b r e n n e n d e s k i p «Michelet på sitt aller beste» c at h r i n e k rø g e r , dag b l a d e t fæ d r e l a n d sve n n e n

i sb n : 978 -8 2 -4 95 -1 75 3 -4 | k r : 3 9 9 , - | i salg f ra 14 . september 2 0 18

j o n m i c h e l e t (1944–2018) var en av våre mest folkekjære forfattere. I unge år var han sjømann og bryggearbeider, og i 1964–1965 avtjente han verneplikt i Sjøforsvaret og ble signalmann med grad av ledende menig. Romanverket En Sjøens helt (2012–2018), som Jon Michelet skrev på like til det siste, har hatt en eventyrlig suksess allerede fra bind 1. For sitt arbeid med å løfte fram krigsseilernes skjebne ble Michelet tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris i 2015, Anders Jahres kulturpris i 2016 og Erik Byes minnepris i 2017. Det samlede opplaget av verket er på over 800.000 bøker.

nrk østfold va r d e n

desi gn: e xi l de s ig n | f o r fat t e r f oto : ha n s f r e d r ik a s b jø r n s e n | øvr ig e f oto : p r ivat


michelet. en sjøens helt. folder med signatur.qxp_Layout 1 06.09.2018 15:30 Side 1

Andre verdenskrig starter med Tysklands angrep på Polen

Tyskland angriper Danmark og Norge

m /s Tomar torpederes av en tysk ubåt utenfor Island

Skip i konvoifart spiller en avgjørende rolle i det pågående slaget om Atlanterhavet, ved å bidra til å holde Storbritannias forsyningslinjer åpne

Japan angriper Pearl Harbor og u sa kommer med i krigen

1941

1940

Halvor Skramstad, 18 år, får hyre som lettmatros på Wilhelmsens linjeskip m/s Tomar

Tyskland angriper Sovjetunionen

Battle of Britain innledes. Tysk luftoffensiv mot Storbritannia

1942

Halvor får hyre på m /t Iberia, som frakter flybensin til Storbritannias Royal Air Force

Halvor får hyre på m / t Vivian og seiler i nerveslitende konvoifart

m / t Iberia treffes av en mine ved Avonmouth i Bristol Channel

80% av de tyske styrkene settes inn på Østfronten

m / t Vivian torpederes utenfor Florida

Halvor sykeavmønstres i New York og behandles på White Plains Hospital

Halvor får en livstruende splintskade i konvoiseilas med m / s Kronprins Olav

8. mai 1945: Krigen er slutt i Europa

D-dagen, den hemmelige allierte invasjonen av Frankrike. Landgang på Normandie-kysten

1943

Halvor gjør marinetjeneste på d/ s Miragem og seiler i hemmelig operasjon utenfor Nord-Afrika

Tyskland presses gradvis tilbake til sine gamle grenser

Alliert invasjon av Sicilia sikrer de allierte kontroll over det sørlige Middelhavet

1944

Halvor tar skytterskolen i Camp Norway i Lunenburg, Nova Scotia

Halvor havner i «Prisonen» i Dundee etter et slagsmål med den gale major Kreigem

Halvor benådes av Kongen i statsråd og løslates fra fengsel

1945

Halvor, 22 år, har hyre på damperen Malviken som frakter amerikanske soldater til Omaha Beach på D-dagen

d / s Malviken kolliderer med britiske Fotherington

Halvor seiler til frontene i Stillehavet med m / s Morgedal og havner i verdenshistoriens største sjøslag i Leyte-bukta. Etter et kamikazeangrep faller Halvor i koma

us a slipper atombomber over Hiroshima og Nagasaki. 14 august: Andre verdenskrig er slutt


michelet. en sjøens helt. folder med signatur.qxp_Layout 1 06.09.2018 15:30 Side 1

Andre verdenskrig starter med Tysklands angrep på Polen

Tyskland angriper Danmark og Norge

m /s Tomar torpederes av en tysk ubåt utenfor Island

Skip i konvoifart spiller en avgjørende rolle i det pågående slaget om Atlanterhavet, ved å bidra til å holde Storbritannias forsyningslinjer åpne

Japan angriper Pearl Harbor og u sa kommer med i krigen

1941

1940

Halvor Skramstad, 18 år, får hyre som lettmatros på Wilhelmsens linjeskip m/s Tomar

Tyskland angriper Sovjetunionen

Battle of Britain innledes. Tysk luftoffensiv mot Storbritannia

1942

Halvor får hyre på m /t Iberia, som frakter flybensin til Storbritannias Royal Air Force

Halvor får hyre på m / t Vivian og seiler i nerveslitende konvoifart

m / t Iberia treffes av en mine ved Avonmouth i Bristol Channel

80% av de tyske styrkene settes inn på Østfronten

m / t Vivian torpederes utenfor Florida

Halvor sykeavmønstres i New York og behandles på White Plains Hospital

Halvor får en livstruende splintskade i konvoiseilas med m / s Kronprins Olav

8. mai 1945: Krigen er slutt i Europa

D-dagen, den hemmelige allierte invasjonen av Frankrike. Landgang på Normandie-kysten

1943

Halvor gjør marinetjeneste på d/ s Miragem og seiler i hemmelig operasjon utenfor Nord-Afrika

Tyskland presses gradvis tilbake til sine gamle grenser

Alliert invasjon av Sicilia sikrer de allierte kontroll over det sørlige Middelhavet

1944

Halvor tar skytterskolen i Camp Norway i Lunenburg, Nova Scotia

Halvor havner i «Prisonen» i Dundee etter et slagsmål med den gale major Kreigem

Halvor benådes av Kongen i statsråd og løslates fra fengsel

1945

Halvor, 22 år, har hyre på damperen Malviken som frakter amerikanske soldater til Omaha Beach på D-dagen

d / s Malviken kolliderer med britiske Fotherington

Halvor seiler til frontene i Stillehavet med m / s Morgedal og havner i verdenshistoriens største sjøslag i Leyte-bukta. Etter et kamikazeangrep faller Halvor i koma

us a slipper atombomber over Hiroshima og Nagasaki. 14 august: Andre verdenskrig er slutt


michelet. en sjøens helt. folder med signatur.qxp_Layout 1 06.09.2018 15:30 Side 2

JON MICHELET

«Det er etter hvert blitt tydelig at Michelet med dette storverk har skapt det skjønnlitterære standardverk om de norske krigsseilernes innsats ... et litterært minnesmerke som vil bli stående» SV EIN JOHS. OTTESEN, A FTENPOSTEN

e n s j ø e n s h e lt. s ko g s m at ro s e n «Boka boblar av genuin forteljarglede og ramsalt humor … Michelet er i litterær kalasform» b j a r n e t ve i t e n , fæ d r e l a n d sve n n e n

En sjøens helt

«Hatten av for Jon Michelet» g u r i h j e lt n e s , vg

e n s j ø e n s h e lt. s kyt t e r e n «skrevet med kjærlighet, humor og varme» g u r i h j e lt n e s , vg t ve d e st r a n d s po st e n va r d e n Avslutningen av En sjøens helt. Krigerens hjemkomst skrev Jon Michelet for hånd, kapittel for kapittel.

e n s j ø e n s h e lt . k r i g e r e n s h j e m k o m s t h a lv o r s k r a m s ta d har ligget i koma på et hospital på Ny-Guinea etter kamikazeangrepet på m/s Morgedal. Krigen går mot slutten i Norge, men i Stillehavet fortsetter kampen mot japanerne. Med Liberty-båten d / s Armauer Hansen seiler Halvor til Okinawa, hvor både japanere og amerikanere lider enorme tap og et stort antall allierte skip blir senket.

SJETTE OG AVSLUTTENDE BIND I EN SJØENS HELT KOMMER HØSTEN 2018

t rø n d e r-avi s a

e n s j ø e n s h e lt. g u l lg u t t e n «Intens og medrivende kjærlighetserklæring til norske krigsseilere» b e r i t ko b ro, vg å r e ts b e st e b ø k e r 2 0 1 4 fæ d r e l a n d sve n n e n t ve d e st r a n d s po st e n va r d e n t rø n d e r-avi s a

I september 1945 er det nesten seks år siden Halvor dro til sjøs som attenåring, full av lysegrønne drømmer. Hardt merket av krigsopplevelsene vender han hjem til et land som han tror vil takke ham og de andre gjenlevende sjøfolkene for innsatsen, men som i stedet utviser forakt og dyp mistillit. Uteseilerne kjempet Norges krig på havet, og de vant, med store omkostninger for hver enkelt sjømann. Nå må en ny kamp kjempes: kampen om de tilbakeholdte hyrepengene i Nortraships hemmelige fond. Men denne gangen er det uretten som skal seire. Samtidig strammer kong alkohol sitt nådeløse grep om mang en desillusjonert krigsseiler. Kanskje ligger redningen for Halvor i ærlig arbeid – og i kjærligheten til irske Muriel.

e n s j ø e n s h e lt. b lo d i g e st r e n d e r «Ramsalt og eventyrleg» s i n d r e e k r h e i m , b e rge n s t i d e n d e fæ d r e l a n d sve n n e n t ve d e st r a n d s po st e n

e n s j ø e n s h e lt. b r e n n e n d e s k i p «Michelet på sitt aller beste» c at h r i n e k rø g e r , dag b l a d e t fæ d r e l a n d sve n n e n

i sb n : 978 -8 2 -4 95 -1 75 3 -4 | k r : 3 9 9 , - | i salg f ra 14 . september 2 0 18

j o n m i c h e l e t (1944–2018) var en av våre mest folkekjære forfattere. I unge år var han sjømann og bryggearbeider, og i 1964–1965 avtjente han verneplikt i Sjøforsvaret og ble signalmann med grad av ledende menig. Romanverket En Sjøens helt (2012–2018), som Jon Michelet skrev på like til det siste, har hatt en eventyrlig suksess allerede fra bind 1. For sitt arbeid med å løfte fram krigsseilernes skjebne ble Michelet tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris i 2015, Anders Jahres kulturpris i 2016 og Erik Byes minnepris i 2017. Det samlede opplaget av verket er på over 800.000 bøker.

nrk østfold va r d e n

desi gn: e xi l de s ig n | f o r fat t e r f oto : ha n s f r e d r ik a s b jø r n s e n | øvr ig e f oto : p r ivat


michelet. en sjøens helt. folder med signatur.qxp_Layout 1 06.09.2018 15:30 Side 2

JON MICHELET

«Det er etter hvert blitt tydelig at Michelet med dette storverk har skapt det skjønnlitterære standardverk om de norske krigsseilernes innsats ... et litterært minnesmerke som vil bli stående» SV EIN JOHS. OTTESEN, A FTENPOSTEN

e n s j ø e n s h e lt. s ko g s m at ro s e n «Boka boblar av genuin forteljarglede og ramsalt humor … Michelet er i litterær kalasform» b j a r n e t ve i t e n , fæ d r e l a n d sve n n e n

En sjøens helt

«Hatten av for Jon Michelet» g u r i h j e lt n e s , vg

e n s j ø e n s h e lt. s kyt t e r e n «skrevet med kjærlighet, humor og varme» g u r i h j e lt n e s , vg t ve d e st r a n d s po st e n va r d e n Avslutningen av En sjøens helt. Krigerens hjemkomst skrev Jon Michelet for hånd, kapittel for kapittel.

e n s j ø e n s h e lt . k r i g e r e n s h j e m k o m s t h a lv o r s k r a m s ta d har ligget i koma på et hospital på Ny-Guinea etter kamikazeangrepet på m/s Morgedal. Krigen går mot slutten i Norge, men i Stillehavet fortsetter kampen mot japanerne. Med Liberty-båten d / s Armauer Hansen seiler Halvor til Okinawa, hvor både japanere og amerikanere lider enorme tap og et stort antall allierte skip blir senket.

SJETTE OG AVSLUTTENDE BIND I EN SJØENS HELT KOMMER HØSTEN 2018

t rø n d e r-avi s a

e n s j ø e n s h e lt. g u l lg u t t e n «Intens og medrivende kjærlighetserklæring til norske krigsseilere» b e r i t ko b ro, vg å r e ts b e st e b ø k e r 2 0 1 4 fæ d r e l a n d sve n n e n t ve d e st r a n d s po st e n va r d e n t rø n d e r-avi s a

I september 1945 er det nesten seks år siden Halvor dro til sjøs som attenåring, full av lysegrønne drømmer. Hardt merket av krigsopplevelsene vender han hjem til et land som han tror vil takke ham og de andre gjenlevende sjøfolkene for innsatsen, men som i stedet utviser forakt og dyp mistillit. Uteseilerne kjempet Norges krig på havet, og de vant, med store omkostninger for hver enkelt sjømann. Nå må en ny kamp kjempes: kampen om de tilbakeholdte hyrepengene i Nortraships hemmelige fond. Men denne gangen er det uretten som skal seire. Samtidig strammer kong alkohol sitt nådeløse grep om mang en desillusjonert krigsseiler. Kanskje ligger redningen for Halvor i ærlig arbeid – og i kjærligheten til irske Muriel.

e n s j ø e n s h e lt. b lo d i g e st r e n d e r «Ramsalt og eventyrleg» s i n d r e e k r h e i m , b e rge n s t i d e n d e fæ d r e l a n d sve n n e n t ve d e st r a n d s po st e n

e n s j ø e n s h e lt. b r e n n e n d e s k i p «Michelet på sitt aller beste» c at h r i n e k rø g e r , dag b l a d e t fæ d r e l a n d sve n n e n

i sb n : 978 -8 2 -4 95 -1 75 3 -4 | k r : 3 9 9 , - | i salg f ra 1 4 . se ptember 2 0 18

j o n m i c h e l e t (1944–2018) var en av våre mest folkekjære forfattere. I unge år var han sjømann og bryggearbeider, og i 1964–1965 avtjente han verneplikt i Sjøforsvaret og ble signalmann med grad av ledende menig. Romanverket En Sjøens helt (2012–2018), som Jon Michelet skrev på like til det siste, har hatt en eventyrlig suksess allerede fra bind 1. For sitt arbeid med å løfte fram krigsseilernes skjebne ble Michelet tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris i 2015, Anders Jahres kulturpris i 2016 og Erik Byes minnepris i 2017. Det samlede opplaget av verket er på over 800.000 bøker.

nrk østfold va r d e n

desi gn: e xi l de s ig n | f o r fat t e r f oto : ha n s f r e d r ik a s b jø r n s e n | øvr ig e f oto : p r ivat


michelet. en sjøens helt. folder med signatur.qxp_Layout 1 06.09.2018 15:30 Side 2

JON MICHELET

«Det er etter hvert blitt tydelig at Michelet med dette storverk har skapt det skjønnlitterære standardverk om de norske krigsseilernes innsats ... et litterært minnesmerke som vil bli stående» SV EIN JOHS. OTTESEN, A FTENPOSTEN

e n s j ø e n s h e lt. s ko g s m at ro s e n «Boka boblar av genuin forteljarglede og ramsalt humor … Michelet er i litterær kalasform» b j a r n e t ve i t e n , fæ d r e l a n d sve n n e n

En sjøens helt

«Hatten av for Jon Michelet» g u r i h j e lt n e s , vg

e n s j ø e n s h e lt. s kyt t e r e n «skrevet med kjærlighet, humor og varme» g u r i h j e lt n e s , vg t ve d e st r a n d s po st e n va r d e n Avslutningen av En sjøens helt. Krigerens hjemkomst skrev Jon Michelet for hånd, kapittel for kapittel.

e n s j ø e n s h e lt . k r i g e r e n s h j e m k o m s t h a lv o r s k r a m s ta d har ligget i koma på et hospital på Ny-Guinea etter kamikazeangrepet på m/s Morgedal. Krigen går mot slutten i Norge, men i Stillehavet fortsetter kampen mot japanerne. Med Liberty-båten d / s Armauer Hansen seiler Halvor til Okinawa, hvor både japanere og amerikanere lider enorme tap og et stort antall allierte skip blir senket.

SJETTE OG AVSLUTTENDE BIND I EN SJØENS HELT KOMMER HØSTEN 2018

t rø n d e r-avi s a

e n s j ø e n s h e lt. g u l lg u t t e n «Intens og medrivende kjærlighetserklæring til norske krigsseilere» b e r i t ko b ro, vg å r e ts b e st e b ø k e r 2 0 1 4 fæ d r e l a n d sve n n e n t ve d e st r a n d s po st e n va r d e n t rø n d e r-avi s a

I september 1945 er det nesten seks år siden Halvor dro til sjøs som attenåring, full av lysegrønne drømmer. Hardt merket av krigsopplevelsene vender han hjem til et land som han tror vil takke ham og de andre gjenlevende sjøfolkene for innsatsen, men som i stedet utviser forakt og dyp mistillit. Uteseilerne kjempet Norges krig på havet, og de vant, med store omkostninger for hver enkelt sjømann. Nå må en ny kamp kjempes: kampen om de tilbakeholdte hyrepengene i Nortraships hemmelige fond. Men denne gangen er det uretten som skal seire. Samtidig strammer kong alkohol sitt nådeløse grep om mang en desillusjonert krigsseiler. Kanskje ligger redningen for Halvor i ærlig arbeid – og i kjærligheten til irske Muriel.

e n s j ø e n s h e lt. b lo d i g e st r e n d e r «Ramsalt og eventyrleg» s i n d r e e k r h e i m , b e rge n s t i d e n d e fæ d r e l a n d sve n n e n t ve d e st r a n d s po st e n

e n s j ø e n s h e lt. b r e n n e n d e s k i p «Michelet på sitt aller beste» c at h r i n e k rø g e r , dag b l a d e t fæ d r e l a n d sve n n e n

i sb n : 978 -8 2 -4 95 -1 75 3 -4 | k r : 3 9 9 , - | i salg f ra 14 . september 2 0 18

j o n m i c h e l e t (1944–2018) var en av våre mest folkekjære forfattere. I unge år var han sjømann og bryggearbeider, og i 1964–1965 avtjente han verneplikt i Sjøforsvaret og ble signalmann med grad av ledende menig. Romanverket En Sjøens helt (2012–2018), som Jon Michelet skrev på like til det siste, har hatt en eventyrlig suksess allerede fra bind 1. For sitt arbeid med å løfte fram krigsseilernes skjebne ble Michelet tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris i 2015, Anders Jahres kulturpris i 2016 og Erik Byes minnepris i 2017. Det samlede opplaget av verket er på over 800.000 bøker.

nrk østfold va r d e n

desi gn: e xi l de s ig n | f o r fat t e r f oto : ha n s f r e d r ik a s b jø r n s e n | øvr ig e f oto : p r ivat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.