Page 1

Aanestad. Kva hender i romanen. Omsl.qxp 13.03.18 10.55 Side 1

I serien Lese, skrive inviterer Forlaget Oktober utvalde forfattarar til ĂĽ reflektera over eiga skriving og lesing.

INGRID Z. AANESTAD Kva hender i romanen?

L/S #1

I N G R I D Z . A A N E STA D Kva hender i romanen? FORLAGET OKTOBER

Ingrid Z. Aanestad (f. 1983) debuterte i 2006 med romanen I dag er ein fin dag. Sidan har ho gitt ut ytterlegare fire romanar: Eg kjem med toget (2008), Stormkyss (2010), Sol, seier ho (2013) og Sibylle (2016).

L/S #1

Forsidebilde: Yumiko Kino shita | Anyo ne Bokdesign: Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg | E xil Desi g n

FORLAGET OKTOBER

Forla get Oktob er 2 018 I SB N 978-82-495-1921-7


L/S. Aanestad. Kva hender i romanen? Mat.qxp 06.03.18 01.39 Side 1

L/S #1


L/S. Aanestad. Kva hender i romanen? Mat.qxp 06.03.18 01.39 Side 2


L/S. Aanestad. Kva hender i romanen? Mat.qxp 06.03.18 01.39 Side 3

i n g ri d z . a a n es tad Kva hender i romanen?

forlaget oktober 2018


L/S. Aanestad. Kva hender i romanen? Mat.qxp 06.03.18 01.39 Side 4


L/S. Aanestad. Kva hender i romanen? Mat.qxp 06.03.18 01.39 Side 17

Eg møter ein eldre forfattar på fest. Han har lese fleire av bøkene mine. Svært vakker prosa, seier han, svært sanseleg. Men eg lurer på kva det underliggande prosjektet er? Dette ordet, under. Som i undertekst. Det som finst under orda? Ein eigentleg tekst under teksten, ei eigentleg tyding? Det djupaste i mennesket er huda, har Paul Valéry skrive. Eg tenker på andletet til kjærasten min når ho søv. Kinna er glatte og smiler ikkje, håret flokar seg, breier seg lyst utover den lyse puta. Iblant skin morgonsola rett inn gjennom det store vindauget på soverommet, lagar solflekkar, skuggar på huda og dyna. Ho pustar. Ting ligg meir oppe i dagen enn ein skulle tru. I Skärhamn er det kvitt på bølgjetoppane. Sterk sol, sterk blå himmel. Måkene seglar på vinden. Eg har kaffi med mjølk i koppen, ullsokkar på beina, litt seig appelsinsaft mellom fingrane. Eg tenker: Eg vil at livet skal henda i romanen. Det er når eg skriv, at det hender. Det eg skriv, har ikkje hendt. Eg samlar orda rundt meg, mappa veks. Det er visse ting som tiltrekker seg merksemda mi. Kjolar, tøy, pengar, hud, vindaugsflater. 17


L/S. Aanestad. Kva hender i romanen? Mat.qxp 06.03.18 01.39 Side 18

Nokon som rører seg i eit rom. Nokon som syr i mørkret. Ei mor i eit anna land. Ei ung kvinne. Noko utvidar seg i brystet hennar, liknar greiner som veks. Tyngdepunktet er lågt. Munnar snakkar, teier, et, kyssar. Kan ikkje begjæret like gjerne knyta seg til sjølve overflata som til noko som (kanskje) finst under? Eg trur ikkje på at noko «djupare» eller meir idémessig skal forklara eller rettferdiggjera ein person som lagar eit skjørt av presenning eller lyttar til dunka frå ein trykklufthammar. Kanskje ser ho sitt eige andlet i den blanke kaffien ho har helt i koppen, kanskje rører tanken seg raskt til barndommen. I romanen. Det er kanskje løyndomsfullt, men det finst ikkje eit utvitydig svar under overflata. Eg veit ikkje kva ho drøymer, kor ho er når ho søv. Eg går ikkje med på motsetninga som blir teikna opp i spørsmålet, er ikkje ute etter eit «underliggande prosjekt». Overflata, det som er – utstrekt framfor auga mine, hendene mine. Fingrane finn bokstavane, dei ømme punkta, dei lyse.

18

Ingrid Z. Aanestad – Kva hender i romanen?  

Bla i boka. Leseprøve. I serien Lese, skrive inviterer Forlaget Oktober utvalde forfattarar til å skriva om lesing og skriving. Den første b...

Ingrid Z. Aanestad – Kva hender i romanen?  

Bla i boka. Leseprøve. I serien Lese, skrive inviterer Forlaget Oktober utvalde forfattarar til å skriva om lesing og skriving. Den første b...

Advertisement