Page 1


lassaque. for 책 la salamandere synge. mat.qxp 26.06.15 12.56 Side 1

f o r 책 la salam an d e re n syn ge


lassaque. for 책 la salamandere synge. mat.qxp 26.06.15 12.56 Side 2


lassaque. for å la salamandere synge. mat.qxp 26.06.15 12.56 Side 3

au r é l i a la s s a qu e

| For å la

salamanderen synge Til norsk ved Tom Lotherington f o r la g e t o k t o b e r 2 0 1 5


lassaque. for 책 la salamandere synge. mat.qxp 26.06.15 12.56 Side 4


lassaque. for 책 la salamandere synge. mat.qxp 26.06.15 12.56 Side 5

s olv e rv ja n u s i b ru n s t


lassaque. for 책 la salamandere synge. mat.qxp 26.06.15 12.56 Side 6


lassaque. for å la salamandere synge. mat.qxp 26.06.15 12.56 Side 7

s ankth ans | dage n

En løe står på grensen mellom årstidene og sprer en ange av varmt høy. Unghestene stamper i bakken og går til kamp mot hverandre i fryd over å blande svetten med smaken av det første blod.

|7


lassaque. for å la salamandere synge. mat.qxp 26.06.15 12.56 Side 8

I husene med de stengte skoddene knaker det i treverk som trutner av utålmodighet. Mennene, menn imellom, finner tilbake til sin natur. De tynner vinen med isbiter for å narre den lyse dagen, stiv som en gravstøtte i ørkenen.

|8


lassaque. for 책 la salamandere synge. mat.qxp 26.06.15 12.56 Side 9

Sola i senit tar opp i seg st책ket fra den plutselig helt ville ungeflokken.

|9


lassaque. for å la salamandere synge. mat.qxp 26.06.15 12.56 Side 10

Hun kom reisende fra Amerika med toget, med havet, med sommeren og de blanke koffertene sine. I håret en pynt som snapper til seg gullsommerfugler. Øyenvipper lagt som et slør over øyne av ild.

| 10

Aurélia Lassaque - For å la salamandere synge  

Bla i boka. Leseprøve på gjendiktningen av Aurélia Lassaques "For å la salamanderene synge". Gjendiktet av Tom Lotherington.

Aurélia Lassaque - For å la salamandere synge  

Bla i boka. Leseprøve på gjendiktningen av Aurélia Lassaques "For å la salamanderene synge". Gjendiktet av Tom Lotherington.

Advertisement