Page 1

Hatløy. Dikt i samling. Omsl.qxp 16.06.17 16.50 Side 1

kjartan hatløy (f. 1954) bur ved Åfjorden i Sogn. Han debuterte i 1996 med diktsamlinga Solreven. Sidan har han gitt ut ytterlegare ti samlingar samt prosaboka Nattsong og andre forteljingar (2002). Kjøkkendikt frå 2012 vart innstilt til Brageprisen, og Den kvite vegen frå 2016 vart innstilt til Ungdommens kritikerpris.

Forfatterportrett: od dleiv apnes eth Omslagsdesign: Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg | exi l desi gn

Kjartan Hatløy har dei siste åra stått stadig tydelegare fram som ein av våre viktigaste naturlyrikarar. I Hatløys dikting er det kosmiske dimensjonar over sjølv dei minste og mest kvardagslege ting: lydane i den vesle bekken, lyset frå kniven på kjøkkenbenken, det svarte glimtet i kråkas auge, kattens langsame steg over tunet. Kvar rørsle er ei stor hending, kvar minste eksistens eit mirakel, og mennesket får halda seg i bakgrunnen. For riket er vårt, men jorda er berre til låns. Med denne boka ligg alle Kjartan Hatløys elleve diktsamlingar føre i eitt band.

FORLAGET OKTOBER 2017 ISBN: 978-82-495-1858-6

Kjartan Hatløy Dikt i samling FO R LAG ET O K T O BER

Dikt i samling Kjartan Hatløy FO R L A G E T OK T OB E R

Om Den kvite vegen (2016) «En stor ro og uforstyrrelighet hviler over Kjartan Hatløys tekster … Hva skal vi kalle det? Visdomslitteratur? … Sjelden har jeg sett veier, bekker og elveløp skildret slik» t o m e g i l h ve rve n , kla s s e ka mp e n , å r e t s b e s t e b ø ke r 2016 «Lågmælt og likevel høgtidsstemt er denne boka, full av livsglede og takksemd, ei varmande bok» e mi l o t t o s y ve rt s e n , fæd r e la n d s ve n n e n Om Mi meinings hus (2014) «Hatløy får det nære og kjente – fjorden, kråkene, kjøkkenredskapene – til å gløde av liv … han besitter en slags poetisk magi som åpner opp verden … Uansett hva han tar i, blir resultatet poesi» e s ki l s kj e l d a l , vå rt la n d «ein utidssvarande buddhist som gjer skrifta si til audmjuk meditasjon over alt som finst og bærer tilværets grunnleggjande krefter i seg» h a d l e o f t e d a l a n d e r s e n , kla s s e ka mp e n Om Kjøkkendikt (2012) «Sterke og intense vitnemål om kjærleiken til verda» tore elias hoel, dag og tid «en samling lyse, livsbekreftende dikt som løfter all slags prosaisk kjøkkenutstyr til uante høyder» i n g u n n ø kla n d , a f t e n p o s t e n Om Fjord (2011) «Det er ikkje dei store abstrakte drama som er på gong i desse dikta, men små konkrete naturforandringar som i Hatløys særeigne språk sender skjelv inn i lesaren» s i n d r e e kr h e i m, b e rg e n s t i d e n d e «Fjord er ei konsentrert, intens og gjennomtenkt diktsamling som krev mykje av lesaren, men gjev desto meir» tore elias hoel, dag og tid


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 1


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 2


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 3

Dikt i samling Kjartan Hatløy fo rlaget oktober 2017


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 4


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 5

7 65 131 177 249 305 363 419 507 569 671

Solreven Svarande pupill Svarte lyn Stasjon smale seng Steg – frå klår himmel Riket er vårt, damti damti I kråkekrins Fjord Kjøkkendikt Mi meinings hus Den kvite vegen


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 7

Solreven 1996


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 9

stemmene i dei grunne hava mellom heite haugar spørsmåla blir lipper, berre bøar den tørre brune molda si pålitelege kalling trilobittiske flytt

9|


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 65

Svarande pupill 1997


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 67

fell mot sanden: ei bylgje frĂĽ verda med kvitnande rasling fleire pustars intervall der stilla

67 |


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 131

Svarte lyn 1999


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 133

Ein himmel kosar med dalen Eg morgonmerkar elva Ho når meg mellom stammane til høge graner No luktar eg kvar grein Høyrer fuglane fylte av løyndomar Vegen Støyter i hofteskålene Eg merkar suget frå eit vogntog Dødens varme ape Hoppar på meg frå svingen

133 |


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 177

Stasjon smale seng 2001


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 179

Svev vår gange Solvindras Ned drøymerom

Ein arm Er Ikkje vit kvar han peikar Ein brå drikk: kvelvens farge I vandrande regn Og støtt må alle tenkje seg mold flagge kring nyaste no

179 |


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 249

Steg – frå klår himmel 2003


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 251

kvar dag gür himmelkvelvane bøyer seg for steget inni dine steg

251 |


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 305

Riket er vĂĽrt, damti damti 2005


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.11 Side 309

4 svarte sniglar skal kvar sine vegar gras er byrja lytte for desse var skyer lært opp av fjell dei vart til i går av svart lys alle regnseine i baner kring vårens kvite hus sanneleg noko hos eit menneske rekk å forstå straks følehorn blygt dreg seg inn endeleg opnar ei strålande bok

309 |


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.12 Side 363

I krĂĽkekrins 2006


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.12 Side 365

4 kråker kom ned så vi møttest der på den grå vegen deira den fangar alt kva dag dei vil saman jaga vi den ferske stunda, til ho byrja le frå skyene saman lærde vi leksene frå himmelen gav døden mat og seng

365 |


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.12 Side 419

Fjord 2011


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.12 Side 421

Fjorden. Eg tek litt av den med meg heim kvar dag. Seinare tek den meg heim til seg. Det er stilt nedi der.

421 |


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.12 Side 507

Kjøkkendikt 2012


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.12 Side 509

Den som likar kjøkkenet best er det det held seg der no, drikk ivrig av byrjinga på morgonen får seg glede av ei open jentehand sendt fram, bygd av solkjernen sitt stoff spanande hending dag for dag: noko som er eldre enn alle soler, sikrar det eit brunt varmt golv her inne her inne er tryggheita mektig, her inne er berre unge syrinluktande vegar ut, ei heil mengd, og av same blod som våren

509 |


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.12 Side 569

Mi meinings hus 2 0 1 4


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.12 Side 573

Ja kom du land ved vegen fram du mose, grøne pute på denne rabben her kald dogg pryd på deg den er midt i eine dropen drog ein hegre stilt forbi

573 |


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.12 Side 671

Den kvite vegen 2016


Hatløy. Dikt i samling. Mat.qxp 21.06.17 18.12 Side 675

her h ar òg foreldra mine budd, i dette same kvite vesle huset, for det meste trygge, i periodar sæle. Kor lenge sidan er ikkje det. No er her nordisk natt. No er her vakker sommar. No er dei små timane her, lenge sidan midnatt. Eg avgjer at eg vil feire at desse timane hender. Endå det er så seint i livet. Eg feirar ikkje med dram, berre med å la tankane svive og ikkje vike unna for noko. Om lag kl. 03 er det at eg legg meir merke til døra i gangen. Eg lyt leggje merke til den, det litt nifse som brått er der bak eit rektangel av småbylgjete glas. Der, bak det, er det ikkje berre nattemørkret som er møtt fram, men noko ufråvikeleg, høgst levande svart, det er gjerne den strengaste herren som er komen så nær, eller kan det vere sjølve inkje som sender ein roande engel. Berre for menneske som er uroa, er han eit problem, er han til. Ikkje nokon farge er han, ikkje svart lys. Og ikkje døden heller. Men det er noko som er lagnad, står berre og strålar stilt no lenge før morgonen kjem, og ein brenn ikkje slikt.

675 |

Kjartan Hatløy – Dikt i samling  

Bla i boka. Leseprøve på Kjartan Hatløys "Dikt i samling"

Kjartan Hatløy – Dikt i samling  

Bla i boka. Leseprøve på Kjartan Hatløys "Dikt i samling"

Advertisement