Page 1

goksøyr. samme hvem vi er. omsl.qxp 12.07.16 15.26 Side 1

«Alle vet det, men det er viktig å si det likevel: Alle trenger å bli hørt og respektert som menneske. Ingen skal føle seg redde, alle skal føle seg trygge.» i 2 0 1 2 de bu t e rt e Marte Wexelsen Goksøyr med den personlige og politiske boka Jeg vil leve, der hun fortalte åpenhjertig om å ha Downs syndrom og være utrydningstruet. Nå er Goksøyr tilbake med samme polemiske kraft og inderlighet, og denne gangen er temaet mobbing og diskriminering.

fo r laget o kto ber 2016 i sbn: 978-82-495-1687-2 foto: kine øynes | omslag: exil design

fo r lage t okt obe r

Samme hvem vi er er en samtalebok og en personlig bok, et sterkt og ærlig innspill i en viktig debatt.

ma rte we x e lse n goksøyr Samme hvem vi er

m a rt e w e x e l s e n g o k s ø y r (f. 1982) er forfatter, skuespiller og samfunnsdebattant. Hun er den eneste norske kvinnen som er blitt tildelt Bjørnsonprisen (2011), og for sitt virke og engasjement har hun også mottatt nfus ærespris, Wenche Foss-prisen, Livsvernprisen og Stolthetsprisen. Samme hvem vi er er hennes andre bok.

MARTE WEXELSEN GOKSØYR

SAMME HVEM VI ER forla g et oktober

Om Jeg vil leve (2012): «I sin poengterte og velskrevne bok utfordrer Marte Wexelsen Goksøyr oss. Vi kan lett skyve utfordringen fra oss som et samfunnsansvar, men hun retter sitt skarpe blikk like mye mot den enkelte» alf kjetil igland, Fædrelandsvennen «Lunt og treffsikkert» frode johansen riopelle, Klassekampen Årets bøker 2012 «boken hennes er full av livsglede og humor, men også et stort alvor … en ekte og engasjerende bok om en jente som kjemper for å få gjøre det hun vil, i et samfunn med rom for alle» ann kristin ødegård, Bergensavisen «en fakkel av en bok, en heftig protest mot det perfekte sorterings- og botoxsamfunnet vi er i ferd med å utvikle» johan o. jensen, Adresseavisen «Med Jeg vil leve utfordrer Goksøyr alle våre fordommer mot Downs syndrom. Goksøyrs bok er velskrevet, morsom og utfordrende» sigrun hodne, Stavanger Aftenblad


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 1

samme h v e m v i e r


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 2

m a rt e w e x e l se n gok s øyr


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 3

Samme hvem vi er

f o r laget o k t o b e r 2016


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 4

m a rt e w e x e l s e n go k s ø y r Samme hvem vi er © Forlaget Oktober as, Oslo 2016 Bokdesign: Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg | EXIL design Satt med Sabon Next 10,5/14 pkt Trykk og innbinding: s c a n d b o ok a b , 2016 Papir: Munken Print Cream 80 g. Bulk 1,8 i s b n: 978-82-495-1687-2 Første opplag, 2016 Forfatteren har mottatt støtte fra n f f. Denne boka er produsert etter miljøsertifisering i so 14001. www.oktober.no av m a rt e we x e l s e n gok s ø y r Jeg vil leve (2012)


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 5

Rett i hjertet jeg t ro r i k k e man får en god følelse av å mobbe. Jeg tror man blir uvel av det. Både den som mobber og den som blir mobbet, blir uvel. Noen mener at jeg ikke hører til her fordi jeg har Downs syndrom. Det er en vond følelse. Det er diskriminering. Kanskje er det også en form for mobbing. Når folk sier at Downs syndrom er en slags sykdom, og begynner å forklare meg om det, blir så jeg trist, forbanna og såra at tårene bare renner. Bare fordi jeg er annerledes. Det går rett i hjertet. 5


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 6

Noen episoder husker jeg ikke. Det kan være at jeg ikke husker. Det kan også være at jeg husker noe av det, men ikke har lyst til å rippe opp i det. Jeg er ikke så glad i å rippe opp i gamle, vonde, såre opplevelser. Jeg vil si hva jeg mener, og gå rett i menneskenes hjerter.


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 7

I Norges lov grunnen til at jeg skriver om mobbing, er at jeg synes det er livsviktig. Det skulle ha vært i Norges lov. Det snakkes veldig mye om mobbing i pressen, på tv, i regjeringen, i hele Norge, fordi det er viktig å sette søkelys på problemet. Jeg er selv en kvinne med Downs syndrom. Jeg er ikke syk, jeg har ikke en kromosomfeil, jeg har et ekstra kromosom. Jeg er en uredd forfatter og person som sier fra om

7


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 8

hva jeg mener, og hva jeg brenner for. Jeg vil inspirere dere. Tenk før dere handler.


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 9

Å gjemme seg d en 2 4 . f ebruar 2 0 1 2 så jeg Skavlan intervjue artisten Tooji. Han snakket om oppvekst og det å bli mobbet. Jeg fikk klump i halsen da jeg så programmet. Det er et alvorlig tema som er veldig viktig å ta opp. Norge må bli et trygt land å bo i. Da Skavlan spurte om hvordan det var å komme til Norge, svarte Tooji at det var preget av mye mobbing, og at skolen ikke tok tak i det. Han fortalte: «Jeg brukte friminuttene på å finne steder å gjemme meg … det var fysisk vold og utskjelling, 9


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 10

jævla pakkis og gud vet hva, så det ble til at jeg gjemte meg enten i buskene … ungene kom etter meg, jeg løp og gråt og jeg var ganske fra meg og desperat, så jeg fant den første døra i nabolaget og banket på, jeg visste ikke hvem som bodde der, men jeg sto og gråt da en dame åpnet døra … hun slapp meg inn.» Tooji forteller at rektor anbefalte ham og moren å «pakke lasset og dra videre», og at han ikke så seg selv som annerledes eller tenkte over at han hadde en annen hudfarge. Fortellingen til Tooji er noe av det groveste jeg har hørt. Etter å ha hørt historien hans bestemte jeg meg for at jeg ville skrive en bok om mobbing og diskriminering, for å få folk til å slutte å plage andre bare fordi man er usikker på det som er annerledes.


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 11

Det vi ikke ser h v i s j e g f i k k bestemme noe i Norge, ville jeg oppfordre hele lande til å slutte å mobbe. Jeg ville sagt av hele mitt hjerte: Snu holdningen din. Ikke la usikkerheten din gå ut over andre. Det er ubehagelig og skremmende og sårende og mye, mye mer. Jeg vil ha slutt på mobbing. For å forandre noe må man først være klar over hva som skjer. Jeg ønsker å bidra ved å synliggjøre hvor vondt det er å bli utsatt for mobbing, hvor sårende det er.

11


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 12

Jeg vil også sette søkelys på hvorfor man mobber andre, hvordan mobbing oppstår. Er holdninger og fordommer i samfunnet, som vi ikke ser, med på å skape mobbere? Man hører at barn mobber hverandre på skolen. Er skolen med på å mobbe barn ved å rangere dem etter hvor skoleflinke de er? Lærer skolen barn på den måten at noen er mer verdifulle enn andre? Kan det gi grunnlag for at barn mobber hverandre? Er skolen rollemodell? Kan det være at man mobber andre for å føle overtak selv, og hvorfor har man behov for det? Kan politikere, som er i et maktsystem, ofte bli utsatt for mobbing, og kan de bli mobbere? Vil mennesker som skiller seg ut fra det såkalt normale, lettere bli mobbeofre, og i tilfelle hvorfor? Er diskriminering en form for mobbing? Dette er spørsmål jeg ønsker å finne svar på ved å intervjue mennesker. Med denne 12


goksøyr. samme hvem vi er. mat.qxp_goksøyr. samme hvem vi er. mat 15.07.16 00.22 Side 13

boka vil jeg spre et budskap og dele fortellinger. Jeg skriver om egne erfaringer og tanker omkring temaet. Jeg har intervjuet folk som har noe interessant å si om mobbing, enten fordi de har blitt mobbet selv eller har mobbet noen. Kanskje også noen som er mobbere uten selv å være klar over det. Mange snakker om mobbing på nett, og det er de samme mekanismene som gjelder der, som mobbing på andre måter. Selv er jeg ikke blitt mobbet på nett, men det må gjøre like vondt som andre former for mobbing.

Marte Wexelsen Goksøyr - "Samme hvem vi er"  

Bla i boka. Leseprøve på boka "Samme hvem vi er" av Marte Wexelsen Goksøyr.

Marte Wexelsen Goksøyr - "Samme hvem vi er"  

Bla i boka. Leseprøve på boka "Samme hvem vi er" av Marte Wexelsen Goksøyr.

Advertisement