Kjersti Bronken Senderud - Søsterkranser

Page 1

Bronken Senderud.qxp 01.12.2020 15:41 Side 1

kjer s t i bro nke n s e nderud Søsterkranser

9

7 8 8 2 4 9

5 2 3 2 3 8

fo rla get o kto ber

oms l ags bil d e : Gitte Holst Roness, The Yellow Blind bokd es ign: Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg | e x i l d es i gn

kjersti bronken senderud søsterkranser

di kt | fo r laget o kto ber


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 1


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 2


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 3

k j e rst i bro nk en s en derud

Søsterkranser Dikt

forlaget ok to be r 2 0 2 1


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 4


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 5

bak øynene finnes en sol lysende gul bølgende

5


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 6

lysende jord lysende tre bær frukt og fugl bær kronblad støvbærer gyllent gult støv bær dem som skal bringe støvet videre bær videre bær veien bak øynene bær øynene

6

sol sol lysende


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 7


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 8


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 9

det finnes en lysning i skogen som jegeren ikke vet om dette er harenes sted her skifter de fra vinter- til sommerpels og sommer- til vinterpels her viser de hverandre kunster som jegeren bare kan drømme om ü fü se

9


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 10

når diktet finner stien finner det også lysningen i skogen det finner haren og rådyret de innerste sporene tilbake til det jeg ikke kan huske til det jeg aldri har sett skrifta går mot lysningen uten å vite hvor lysningen er

10


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 11

rosene der hunden ligger har sådd seg selv blomster og bladverk vokser som en portal over det lille gravstedet i skråningen litt nedenfor danner plommetreet flere knopper enn noen vår tidligere ingen av oss husker nøyaktig når vi plantet treet det tar tid å skyte knopp det tar tid å vokse og feste seg til et sted plutselig åpner kronbladene til de syv epletrærne seg hele hagen lyser vi er våkne døgnet rundt for ikke å miste den korte blomstringen av syne vi lytter under trærne kjenner den svake summingen fra biene vibreringen i håndflatene

11


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 12

det aller første året plommetreet blomstrer kommer Bashō på besøk til bruket treet er ennå ikke stort nok til at vi kan sette oss under det og føre en samtale stammen er heller spinkel men greinene begynner å bli mange Bashō sier han egentlig ikke kan så mye om plommetrær men at her akkurat her til tross for at bakken er bratt og jorda ganske skrinn virker det rett å ha plantet et plommetre og idet jeg skjenker ham te ser jeg en blomst rive seg løs fra en grein og legge seg over Bashōs jakkekrage

12


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 13

Bashō har satt seg med ryggen mot åkerøtreet han drikker teen han ser utover jordet inne fra skogen begynner svarttrosten å synge hvite kronblad svever i lufta for å koke mer vann

jeg går inn i huset

men da jeg kommer tilbake

er både Bashō og tekoppen borte på bakken ligger et tynt lag med snø

13


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 75

kjersti bronken senderud Søsterkranser © forlaget oktober as, oslo 2021 bokdesign: Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg | exil design satt med sabon next 10/13 pkt omslagsbilde: Gitte Holst Roness The Yellow Blind papir: 100 g Munken Premium Cream 1,3 trykk og innbinding: Livonia Print, 2021 første opplag, 2021 isbn 978-82-495-2323-8 www.oktober.no


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 76


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 77

av kjersti bronken senderud Fremdeles. Dikt, 1997 Nå(r). Dikt, 1998 En reise fra. Dikt, 2000 Smeltevannet. Prosafortelling, 2002 Bi. Dikt, 2004 Huset. Roman, 2007 Himmelen er en samling. Dikt, 2009 Forgjengeligheten. Dikt, 2011 Marinas eik. Dikt, 2013 Fall- og lytteøvelser. Dikt, 2015 Bo. Roman, 2017 Hotellet. Roman, 2019


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 79


Bronken Senderud. Søsterkranser. Mat.qxp 01.12.2020 15:21 Side 80


Bronken Senderud.qxp 01.12.2020 15:41 Side 1

kjer s t i bro nke n s e nderud Søsterkranser

9

7 8 8 2 4 9

5 2 3 2 3 8

fo rla get o kto ber

oms l ags bil d e : Gitte Holst Roness, The Yellow Blind bokd es ign: Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg | e x i l d es i gn

kjersti bronken senderud søsterkranser

di kt | fo r laget o kto ber