Impressum | 2021 Catalogue | 09

Page 1

RÓZSA ANNA ALAPÍTVÁNY ÉS DÍJ 1908-1980

1983-ban Rózsa Anna textilművész emlékének ápolására, művészi hagyatékának és négy évtizedet felölelő, a kéziszövés területén kiemelkedő munkássága iránt érzett elismerésének kifejezésére Alwin Widmer svájci üzletember létrehozta a Rózsa Anna Alapítványt, melynek célja Rózsa Anna életművének továbbéltetése és a kortárs textilművészek alkotásainak elismerése. A RÓZSA ANNA-DÍJAT a Fal- és Tértextil vagy a Textildesign kategóriában adja át az Alapítvány a Textilművészeti Tiennálé megnyitóján. Rózsa Anna felnőttként szeretett bele a szövésbe, 1940-től szövő- háziiparosként dolgozott, klasszikus gyapjú kosztüm és zakó szöveteket, 1947-től népművészeti ihletésű, gyapjú szoknya anyagokat szőtt. 1952-ben közreműködésével jött létre a Kéziszövők Szövetkezete, amelynek vezető tervezője lett. Sálakat, kendőket, vállkendőket tervezett magasfokú színés arányérzékkel, karakteres, egyedi stílusban. Fontosnak tartotta a kézi szövés, a takács mesterség életben tartását, művelőinek munkához juttatását. Több szakmai kitüntetésben részesült. A Szombathelyi Képtár őrzi a RÓZSA ANNA több évtizedes munkásságát reprezentáló, divattörténeti értékű, nagy darabszámú textil GYŰJTEMÉNYT, amely Ruttkayné Bíró Marianne, az Alapítvány első elnökének ajándéka. A díjazott művészek felajánlott műveivel folyamatosan tovább bővül a Rózsa Anna Gyűjtemény. A Szombathelyi Képtár több ízben rendezett kiállítást Rózsa Anna és a díjnyertesek alkotásaiból. KOVÁCS JÓZSEF formatervező iparművész, a Rózsa Anna Alapítvány elnöke

256

Rózsa Anna Alapítvány és Díj / The Anna Rózsa Foundation and Prize

_256_261_dijfelajanlok_2021_05_08.indd 256

2021. 05. 08. 14:28


THE ANNA RÓZSA FOUNDATION AND PRIZE KENDŐ – részlet, 1977, 100x100cm; gyapjú, szövés SHAWL – detail, 1977, 100x100cm; wool, weaving Fotó / Photo: KOVÁCS József

The Anna Rózsa Foundation was established in 1983 by the Swiss businessman Alwin Widmer, with the aim to acquaint the public with the artistic heritage of textile artist Anna Rózsa, keep her memory alive and express his appreciation for her activity which had a great impact on handweaving for decades. The aim of the Foundation is to keep the oeuvre of Anna Rózsa alive and support contemporary textile artists. The Foundation has been granting ANNA RÓZSA PRIZES in categories of Tapestry and Textile Design at the opening ceremonies of the Triennial of Textile Arts. Anna Rózsa fell in love with weaving as an adult and from 1940 she worked as a craftsperson producing woven goods. She created wollen fabrics first for classic style suits and jackets and later, from 1947 also for skirts which were inspired by folk art. In 1952 she co-founded the Cooperative of Hand Weavers, which she became the leading designer of. She designed scarfs and shawls in a unique style with a high level of sensitivity to colour and proportions. She felt it was important to keep the traditions of hand-weavers and websters alive and was anxious to provide work opportunities for them. She received numerous professional prizes for her achievements. The Szombathely Gallery owns a large COLLECTION OF ANNA RÓZSA’S DESIGNS which was gifted to the museum by Mrs. Mariann Bíró Ruttkay. The collection spanning a period of several decades is particularly significant in terms of fashion history. The Anna Rózsa Collection is expanded every year by pieces of art offered by the prize winner artists. The Szombathely Gallery has held several exhibitons to show the works of Anna Rózsa and the winning artists to the public. JÓZSEF KOVÁCS Designer, Chairman of the Anna Rózsa Foundation

Rózsa Anna Alapítvány és Díj / The Anna Rózsa Foundation and Prize

_256_261_dijfelajanlok_2021_05_08.indd 257

257 2021. 05. 08. 14:28


GORO NAGANO-DÍJ Goro Nagano 40 éve folytat alkotói és kutatói tevékenységet. A művészet és kutatás ötvözésével olyan egyéni megközelítést, nézőpontot alakított ki, amely csak az ő műveinek sajátja. Ennek csúcspontját jelenti két kötete – Base to Tip: Bast-Fiber Weaving in Japan and Its Neighboring Countries 1999 [Az alaptól a csúcsig: Háncsrost alapú szövés Japánban és a környező országokban], és Intertextuality 2011 [Intertextualitás]. 1982-től 14 alkalommal vett részt a Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálén, majd a Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálén, és munkáival három alkalommal díjat nyert. Nagano alkotásainak középpontjában nem a szépség keresése, hanem az anyag és az anyagi világ közötti kapcsolat kutatása áll. Nagano e rendezvénysorozat munkájához való folyamatos hozzájárulása, és számos elismerése adja az általa alapított díj létrejöttének elvi alapját. Reméljük, hogy a Goro Nagano-díj ösztönzést ad a fiatal generáció művészei számára a miniatűrtextil világának felfedezéséhez és az alkotáshoz e műfajban. A DÍJRÓL A Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálén szereplő munkákból a Bizottság választja ki azt a filozófiailag legelmélyültebb alkotást, amelyet az alkalmazott technikák és a mű témájának összhangja, a történelmi elemek megléte, a felhasznált anyagok megfontolt kiválasztása jellemez, valamint az, hogy a létrejött mű kifejezési formája csak a miniatűrtextil lehet. A legerősebb munkák a művészi nyelv dekompozíciójának és rekonstrukciójának mozzanatát is magukban foglalják, és egyedi megközelítést képviselnek. A Bizottság egy művet / művészt választ ki, és a díjat 2015-től folyamatosan odaítéli. GORO NAGANO-DÍJ BIZOTTSÁG

258

Goro Nagano-díj / Goro Nagano Prize

_256_261_dijfelajanlok_2021_05_08.indd 258

2021. 05. 08. 14:28


GORO NAGANO PRIZE Goro Nagano has been an artist and researcher for over 40 years. Combining the worlds of art and research, he has created an attitude, a standpoint that is unique to his work. The culmination of this is his two books, ‘Base to Tip: Bast-Fiber Weaving in Japan and Its Neighboring Countries 1999’, and ‘Intertextuality’, 2011. From the International Biennial of Miniature Textiles (the predecessor of the International Triennial of Miniature Textile) in 1982, Goro Nagano has participated a total of 14 times, and received 3 awards for his work. Rather than to seeks beauty in the work itself, Nagano’s work pursues the relationship between matter and the material world. Nagano’s continuous contributions to this organization, along with his many accomplishments are the rationale for the award founded by him. With the Goro Nagano prize, we hope to stimulate the younger generation to explore and create in the world of miniature textile.

KAPU SOROZAt #25, 2020, 17,5x11x2,4 cm; fa, átlátszatlan fehér festék, mixed media GATE SERIES #25, 2020, 17,5x11x2,4 cm; wood, white opaque color, mixed media

ABOUT THE PRIZE Out of the works selected for the International Triennial of Miniature Textile, the committee will pick the work that is philosophically thoughtful. The formation of techniques must speak to the theme of the work, and any historical elements will be considered. Materials used must be selected in a meticulous fashion; the resulting work can only be expressed by miniature. The strongest works will show the decomposition and reconstruction of the artistic language, pursuing a one-of-a-kind perspective.

Fotó / Photo: NAGANO, Goro

One person (contestant) will be selected and the prize will be awarded in a row also in 2015 or later. GORO NAGANO PRIZE COMMITTEE

Goro Nagano-díj / Goro Nagano Prize

_256_261_dijfelajanlok_2021_05_08.indd 259

259 2021. 05. 08. 14:28


POLGÁR CSABA-DÍJ Polgár Csaba Ferenczy-Noémi díjas textilművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem professzor emeritusa 1968-tól tevékenyen vett részt a magyar textil megújítását célzó mozgalmakban, a kísérleti textilművészet fontos megnyilvánulásaiban bel- és külföldön egyaránt. 1970-től több mint 45 éven át tanította a fiatalok nemzedékeit a mintatervezés szakmai és művészeti ismereteire. A ma élő és alkotó textilművészek jelentős hányadának mestere volt.

1942-2016

Személyes alkotói tevékenysége sokrétű: kísérletező művész volt, aki a műfajok határait kitágítva foglalkozott textillel, tértextillel, fotóval, grafikával, festészettel, installációval. Minden alkotói tevékenységében hangsúlyos szerepet kapott a „minta”. Polgárné Varga Zsuzsanna, Polgár Csaba textilművész özvegye férje emlékére POLGÁR CSABA-díjat alapított. A díj odaítélésénél Polgár Csaba nyitott, megújulásra kész szellemiségét tükröző, kísérletező szemléletű alkotásokat kell figyelembe venni. POLGÁRNÉ VARGA Zsuzsanna

260

Polgár Csaba-díj / Polgár Csaba Award

_256_261_dijfelajanlok_2021_05_08.indd 260

2021. 05. 09. 16:59


POLGÁR CSABA AWARD From 1968 until his death Csaba Polgár – Ferenczy Noémi Prize laureate textile artist and professor emeritus at the Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest – played an active role in movements advocating the renewal of Hungarian textile art as well as in raising awareness about the genre of experimental textile in Hungary and abroad alike. For 45 years, starting from 1970, he taught the profession and art of pattern design to generations of young people; he was the master of a significant proportion of today’s textile artists. Csaba Polgár’s oeuvre is distinguished by great diversity: he was an experimental artist who approached textile, spatial textile, photography, graphic art, painting and installations by expanding the boundaries of these genres. The ‘pattern’ was assigned a crucial role in all of his artistic manifestations. Zsuzsanna Polgárné Varga, the widow of Csaba Polgár, established the POLGÁR CSABA Award in her late husband’s memory. The award is to be granted to artists whose works reflect an experimental spirit and an openness in their approach. Mrs Zsuzsanna VARGA POLGÁR

LAUFERÁLOM II., 1985, 100x100 cm; vegyes technika LAUFER DREAM II, 1985, 100x100 cm; mixed technique Fotó / Photo: GARAS Kálmán

Polgár Csaba-díj / Polgár Csaba Award

_256_261_dijfelajanlok_2021_05_08.indd 261

261 2021. 05. 08. 14:28


262

Melléklet / Appendix

_262_272_attekintes_tamogatok_impresszum_2021_05_08.indd 262

2021. 05. 09. 17:07


A SZOMBATHELYI TEXTILBIENNÁLÉK, TEXTILTRIENNÁLÉK ÁTTEKINTÉSE; KIÁLLÍTÁSOK, KATALÓGUSOK SURVEY OF THE TEXTILE BIENNIALS, TEXTILE TRIENNIALS OF SZOMBATHELY; EXHIBITIONS, CATALOGUES

Áttekintés – Biennálék és Triennálék 1970-től / Survey – Biennials and Triennials from 1970

_262_272_attekintes_tamogatok_impresszum_2021_05_08.indd 263

263 2021. 05. 08. 14:33


1970

I. Fal-és Tértextil Biennálé, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) (1st Textile Biennial)

1972

II. Fal-és Tértextil Biennálé’72, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) (2nd Textile Biennial)

1973

I. Ipari Textilművészeti Biennálé, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) (1st Industrial Textile Artistic Biennial)

1974

III. Fal-és Tértextil Biennálé / Third Biennial of Mural and Space Textile Arts, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.)

1975

II. Ipari Textilművészeti Biennálé, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) (2nd Industrial Textile Artistic Biennial) Magyar Miniatűr Textilek 1975 / Hungarian Miniature Textiles 1975, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) I. Ipari Textilművészeti Biennálé díjnyerteseinek kamara kiállítása. Lakástextil. Díjnyertesek: Hegyes Béláné, Bajkó Anikó Kőszeg, Zwinger (kat. / cat.) (Exhibition of Hegyes Béláné and Bajkó Anikó, Prize-winners of the 1st Industrial Textile Artistic Biennial)

1975 1975

1976

1976

1977 1977

264

IV. Fal-és Tértextil Biennálé, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) a katalógusban és a kiállításon ld még: Miniatűr Textilek.+ Külföldi kiállítók (mini) (4th Textile Biennial) in the catalogue and on the exhibition see too: Miniature Textiles + Foreign artists (mini) Németh Éva, Szenes Zsuzsa, Szilvitzky Margit – a III. Fal-és Tértexil Biennálé díjnyerteseinek kamara kiállítása, Kőszeg, Zwinger (kat./ cat.) (Exhibition of Németh Éva, Szenes Zsuzsa, Szilvitzky Margit, Prize-winners of the Third Biennial of Mural and Space Textile Arts) III. Ipari Textilművészeti Biennálé / 3rd Industrial Textile Artistic Biennial, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) A II. Ipari Textilművészeti Biennálé díjnyerteseinek kamara kiállítása / The Chamber exhibition of the 2nd Industrial Textile Artistic Biennial, Kőszeg, Zwinger (kat. / cat.) (Díjnyertesek / Prize-winners: Droppa Judit, Markovitsné Almásy Angéla)

Áttekintés – Biennálék és Triennálék 1970-től / Survey – Biennials and Triennials from 1970

_262_272_attekintes_tamogatok_impresszum_2021_05_08.indd 264

2021. 05. 08. 14:33


1978 1978 1978

1979 1979

1980 1980 1980

1981 1981

1982 1982

V. Fal-és Tértextil Biennálé, 1978. Folyamatok / 5th Textile Biennial, 1978 Processes, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) V. Fal-és Tértextil Biennálé, 1978. Nemzetközi Miniatűr Textilek, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) (5th Textile Biennial, 1978. International Miniature Textiles) Gecser Lujza kiállítása, Kőszeg, Zwinger (kat. / cat.) (a IV. Fal és Tértextile Biennálé díjazottja / Gecser Lujza’s exhibition, Prize-Winner of the 4th Textile Biennial) IV. Ipari Textilművészeti Biennálé / 4th Industrial Textile Artistic Biennial, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) Prohászka Margit, Ványai Katalin. III. Ipari Textilművészeti Biennálé díjnyerteseinek kamara kiállítása, Kőszeg, Zwinger / Exhibition of the prize-winners of the 3rd Industrial Textile Artistic Biennial, Zwinger, Kőszeg (kat. / cat.) 6. Fal-és Tértextil Biennálé, 1980 ± Gobelin / 6th Textile Biennial, 1980 ± Gobelins, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) 3. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 3rd International Biennial of Miniature Textiles, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) Kelecsényi Csilla, Nagy Judit. Az V. Fal-és Tértexil Biennálé díjnyerteseinek kamarakiállítása / Exhibition of the Prize-winners of the 5th Textile Biennial, Kőszeg, Zwinger (kat. / cat.) V. Ipari Textilművészeti Biennálé, Öltözködés ’81, / 5th Biennial of Industrial Textile Art, Clothing ’81, Savaria Múzeum, Szombathely (kat./ cat.) Pauli Anna és dr. Soós Imréné kiállítása. IV. Ipari Textilművészeti Biennálé díjnyerteseinek kamarakiállítása, Kőszeg, Zwinger (kat. / cat.) (Exhibition of Pauli Anna and dr. Soós Imréné, Prize-winners of the 4th Industrial Textile Artistic Biennial) 7. Fal-és Tértextil Biennálé 1982 Textil Utópia / 7th Textile Biennial 1982 Textile Utopia, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) 4. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 4th International Biennial of Miniature Textiles, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.)

Áttekintés – Biennálék és Triennálék 1970-től / Survey – Biennials and Triennials from 1970

_262_272_attekintes_tamogatok_impresszum_2021_05_08.indd 265

265 2021. 05. 08. 14:33


1983 1983

1984 1984 1984

1985 1985

1985

1986 1986 1986

1986

266

6. Ipari Textilművészeti Biennálé, A gyermek és a textil / 6th Biennial of Industrial Textile Art, The Child and Textile, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) Az V. Ipari Textilművészeti Biennálé díjnyerteseinek kamara kiállítása / Exhibition of the Prize-winners of the 5th Biennial of Industrial Textile Art. Balázs Kálmán, Straub Edit, Kőszeg, Zwinger (kat. / cat.) 8. Fal-és Tértextil Biennálé, Textilrealitás – Textilrealizmus / 8th Textile Biennial, Textile Reality – Textile Realism, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) 5. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 5th International Biennial of Miniature Textiles, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) A 7. Fal-és Tértexil Biennálé díjnyerteseinek kamarakiállítása / Exhibition of the Prize-winners of the 7th Textile Biennial. Gulyás Kati, Lovas Ilona, Kőszeg, Öregtorony / Kőszeg, Old-Tower (kat. / cat.) 7. Ipari Textilművészeti Biennálé. Lakástextíliák / 7th Industrial Textile Artistic Biennial Domestic textiles. Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) Ardai Ildikó, Erdei Irma, Molnár Mária kiállítása, Öregtorony, Kőszeg (kat. / cat.) (a 6. Ipari Textilművészeti Biennálé díjnyerteseinek kamarakiállítása / Exhibition of the Prize- winners of the 6th Biennial of Industrial Textile Art) Bódy Irén kiállítása, Jurisics Miklós Múzeum – Tábornokház Kőszeg (kat. / cat.) (A 8. Fal-és Tértextil Biennálé díjnyertesének kiállítása / Exhibition of the Prize-winner of the 8th Textile Biennial) 9. Fal-és Tértextil Biennálé / 9th Textile Biennial, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) 6. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 6th International Biennial of Miniature Textiles, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) Ardai Ildikó, Hauser Beáta kiállítása, Öregtorony, Kőszeg (kat. / cat.) (A 8. Fal-és Tértextil Biennálé díjnyerteseinek kiállítása / Exhibition of the Prize-winners of the 8th Textile Biennial) Kispál Lászlóné kiállítása, Kőszeg, Tábornokház / Miklós Jurisich Múzeum – General’s House (kat. / cat.) (A 7. Ipari Textilművészeti Biennálé díjazottjának kiállítása / Exhibition of the Prize-winner of the 7th Industrial Textile Artistic Biennial)

Áttekintés – Biennálék és Triennálék 1970-től / Survey – Biennials and Triennials from 1970

_262_272_attekintes_tamogatok_impresszum_2021_05_08.indd 266

2021. 05. 08. 14:33


1987

Katona Györgyi, Kiss Katalin, Vereczkey Szilvia lakástextiljeinek kiállítása, Szombathely, Savaria Múzeum (A 7. Ipari Textilművészeti Biennálé díjnyerteseinek kiállítása / Exhibition of the Prize-winners of the 7th Industrial textile Artistic Biennial) (kat. / cat.)

1988

Tisztelet Szombathelynek, 10. Fal-és Tértextil Biennálé / Homage to Szombathely, 10th Textile Biennial, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 8. Ipari Textilművészeti Biennálé, Öltözködés, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) (8th Industrial Textile Artistic Biennial, Clothing) 7. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 7th International Biennial of Miniature Textiles, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) A 9. Fal- és Tértextil Biennálé díjnyertesei / Prize-winners of the 9th Textile Biennial. Polgár Rózsa és Polgár Csaba kiállítása, Kőszeg, Jurisics Vár (kat. / cat.) (Exhibition of Polgár Rózsa and Polgár Csaba)

1988 1988 1988

1989

Textilbiennálék Szombathely 1970-1988. Szombathelyi Képtár (kat. / cat.) Válogatás a Fal-és Tértextil Biennálék, az Ipari Textilművészeti Biennálék és a Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálék anyagából / (Textile Biennials Szombathely 1970-1988. Selected art works from the Textile Biennials, from the Industrial Textile Artistic Biennials and from the International Biennial of Miniature Textiles)

1990

Párbeszédek. 11. Fal-és Tértextil Biennálé / Dialogues. 11th Textile Biennial, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 8. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 8th International Biennial of Miniature Textiles, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) Díjnyertesek kiállítása (S. Farkas Éva – biennálé díjas, Szilasi Anna – biennálé díjas, Málik Irén – Rózsa Anna díjas), Szombathely, Savaria Múzeum (kat. / cat.) (Exhibition of the Prize-winners: S. Farkas Éva, Szilasi Anna, Málik Irén)

1990 1990

1991

Kelmék és Ruhák, Savaria Múzeum, Szombathely (kat. / cat.) (Fehérné Markó Kamilla, Hellenbach Gabriella, Lőrincz Edit és Scheffer Mária, a 8. Ipari Textilművészeti Biennálé díjazottainak kiállítása / Fabrics and Clothings, exhibition of the Prize- Winners of the 7th Industrial Textile Artistic Biennial: Fehérné Markó Kamilla, Hellenbach Gabriella, Lőrincz Edit and Scheffer Mária)

Áttekintés – Biennálék és Triennálék 1970-től / Survey – Biennials and Triennials from 1970

_262_272_attekintes_tamogatok_impresszum_2021_05_08.indd 267

267 2021. 05. 08. 14:33


1992

1992 1992

1994

1994

1996

1996 1996

1998 1998 1998 1998 1998

268

12. Magyar Textilbiennálé / 12th Hungarian Textile Biennial (kat. / cat.) – Költészet / Poetry (Textile art) Szombathelyi Képtár, Szombathely – Ünnep / Festival (Applied textile), Savaria Múzeum, Szombathely 9. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 9th International Biennial of Miniature Textiles, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) Díjnyertesek kiállítása, Szombathelyi Képtár (kat. / cat.) (Prizewinners). Fehér Márta biennálé díjas, Sóváradi Valéria biennálé díjas, Szittner Andrea Rózsa Anna díjas. A 11. Fal-és Tértextil Biennálé díjazottainak kiállítása / Exhibition of the Prizewinners of the 11th Textile Biennials 13. Magyar Textilbiennálé / 13th Hungarian Textile Biennial, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) – Tér- és Falitextil. Egyéni utak / Textile Art. Individual Ways – Alkalmazott textil. Kontrasztok / Applied textiles. Contrasts 10. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 10th International Biennial of Miniature Textiles, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 14. Magyar Textilbiennálé. Millecentenárium / 14th Hungarian Textile Biennial Millecentenary, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) – (Tér és Falitextil / Textile Art; Alkalmazott textil / Applied Textile) 11. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 11th International Biennial of Miniature Textiles, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 1. Magyar Zászlóbiennálé. Millecentenárium / 1st Hungarian Flag Biennial Millecentenary, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 15. Magyar Textilbiennálé. 15. Tér és Falitextil Biennálé Szabadság – 1998 / 15th Hungarian Textile Biennial. 15. Textile Art Biennial Liberty – 1998, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 15. Magyar Textilbiennálé. 15. Alkalmazott Textilbiennálé Szabadság – 1998 / 15th Hungarian Textile Biennial. 15. Applied Textile Biennial Liberty – 1998, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 12. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 12th International Biennial of Miniature Textiles, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 1. Nemzetközi Zászlóbiennálé / 1st International Flag Biennial, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 15. Magyar Textilbiennálé. Díjazottak / Prizewinners, Festőterem, Sopron (kat. / cat.) – Díjazottak kiállítása / Exhibition for Prizewinners. 14. Magyar Textilbiennálé, 11. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé, 1. Magyar Zászlóbiennálé / 14th Hungarian Biennial of Textiles, 11th International Biennial of Miniature Textiles, 1st Hungarian Flag Biennial

Áttekintés – Biennálék és Triennálék 1970-től / Survey – Biennials and Triennials from 1970

_262_272_attekintes_tamogatok_impresszum_2021_05_08.indd 268

2021. 05. 08. 14:33


2000 2000 2000 2000 2000 2000

16. Magyar Textilbiennálé. 16. Tér és Falitextil Biennálé, Idő – 2000 / 16th Hungarian Textile Biennial. 16. Textile Art Biennial Time – 2000, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 16. Magyar Textilbiennálé. 16. Alkalmazott Textilbiennálé / 16th Hungarian Textile Biennial. 16th Applied Textile Biennial, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 13. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé / 13th International Biennial of Miniature Textiles, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 2. Nemzetközi Zászlóbiennálé / 2nd International Flag Biennial, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) 1. Magyar Szalagkiállítás / 1st Hungarian Band Exhibition, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) Magyar Textilbiennálé. Díjazottak / Prizewinners, Festőterem, Sopron (kat. / cat.) – Díjazottak kiállítása / Exhibition for Prizewinners. 15. Magyar Textilbiennálé, 12. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé, 1. Nemzetközi Zászlóbiennálé / 15th Hungarian Biennial of Textiles, 12th International Biennial of Miniature Textiles, 1st International Flag Biennial

2002

Szombathelyi Textilbiennálék 1970-2000 / Textile Biennials of Szombathely 1970-2000 (kat. / cat.) Nagy Magyar Textilkiállítás a Szombathelyi Képtárban (Main Hungarian Textile Exhibition in the Gallery of Szombathely) – Visszatekintő a textilbiennálék 30 évének történetére (Retrospection on the thirty years’ history of the Textile Biennials) – Kortárs Fiatal Textilművészek (Contemporary Young Textile Artists) – „Félmondatok” – fiókban maradt tervek, kartonok („From the drawers” – non realized ideas, designs)

2003

1. Textilművészeti Triennálé Átjáró / 1st Triennial of Textile Art Passage, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) – 1. Fal és Tértextil Triennálé / 1st Textile Art Triennial – 1. Alkalmazott Textil Triennálé / 1st Applied Textile Triennial – 1. Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálé / 1st International Triennial of Miniature Textiles – 1. Nemzetközi Zászló Triennálé / 1st International Flag Triennial – 1. Szalag Triennálé / 1st Band Triennial – Díjazottak / Prizewinners, Festőterem, Sopron A 16. Magyar Textilbiennálé, a 13. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé, a 12. Nemzetközi Zászlóbiennálé és az 1. Magyar Szalag kiállítás díjazottainak kiállítása / exhibition of the Prizewinners of the 16th Hungarian Biennial of Textiles, the 13th International Biennial of Miniature Textiles, the 2nd International Flag Biennial and the 1st Hungarian Band Exhibition

Áttekintés – Biennálék és Triennálék 1970-től / Survey – Biennials and Triennials from 1970

_262_272_attekintes_tamogatok_impresszum_2021_05_08.indd 269

269 2021. 05. 08. 14:33


270

2006

2. Textilművészeti Triennálé Kontaktus / 2nd Triennial of Textile Art Contact, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) – 2. Fal és Tértextil Triennálé / 2nd Textile Art Triennial – 2. Textildesign Triennálé / 2nd Triennial of Textile Design – 2. Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálé / 2nd International Triennial of Miniature Textiles – 2. Nemzetközi Zászló Triennálé / 2nd International Flag Triennial – 2. Nemzetközi Szalag Triennálé / 2nd International Band Triennial – Díjazottak / Prizewinners, Zwinger Bástya / Öregtorony, Kőszeg Az 1. Fal-és Tértextil Triennálé, az 1. Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálé, az 1. Nemzetközi Zászló Triennálé és az 1. Szalag Triennálé díjazottainak kiállítása / Exhibition of the Prizewinners of the 1st Textile Art Triennial, the 1st Applied Textile Triennial, the 1st International Triennial of Miniature Textiles, the 1st International Flag Triennial and the 1st Band Triennial.

2009

3. Textilművészeti Triennálé Jelen-lét / 3rd Triennial of Textile Art Being present, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) – 3. Fal és Tértextil Triennálé / 3rd Textile Art Triennial – 3. Textildesign Triennálé / 3rd Triennial of Textile Design – 3. Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálé / 3rd International Triennial of Miniature Textiles – 3. Nemzetközi Zászló Triennálé / 3rd International Flag Triennial – 3. Nemzetközi Szalag Triennálé / 3rd International Band Triennial – A 2. Textilművészeti Triennálé díjazottai / Prize Winners of the 2nd Triennial of Textile Art, Városi Múzeum, Öregtorony (Zwinger), Kőszeg A 2. Fal-és Tértextil Triennálé, a 2. Textildesign Triennálé a 2. Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálé, a 2. Nemzetközi Zászló Triennálé és a 2. Nemzetközi Szalag Triennálé díjazottainak kiállítása / Exhibition of the Prize winners of the 2nd Textile Art Triennial, the 2nd Triennial of Design, the 2nd International Triennial of Miniature Textiles, the 2nd International Flag Triennial and the 2nd International Band Triennial

Áttekintés – Biennálék és Triennálék 1970-től / Survey – Biennials and Triennials from 1970

_262_272_attekintes_tamogatok_impresszum_2021_05_08.indd 270

2021. 05. 08. 14:33


2012

4. Textilművészeti Triennálé Textile + / 4th Triennial of Textile Art Textile +, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) – 4. Fal és Tértextil Triennálé / 4th Textile Art Triennial – 4. Textildesign Triennálé / 4th Triennial of Textile Design – 4. Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálé / 4th International Triennial of Miniature Textiles – 4. Nemzetközi Zászló Triennálé / 4th International Flag Triennial – 4. Nemzetközi Szalag Triennálé / 4th International Band Triennial – A 3. Textilművészeti Triennálé díjazottai / Prize Winners of the 3rd Triennial of Textile Art, Városi Múzeum, Öregtorony (Zwinger), Kőszeg A 3. Fal-és Tértextil Triennálé, a 3. Textildesign Triennálé, a 3. Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálé, a 3. Nemzetközi Zászló Triennálé és a 3. Nemzetközi Szalag Triennálé díjazottainak kiállítása / Exhibition of the Prize winners of the 3rd Textile Art Triennial, the 3rd Triennial of Design, the 3rd International Triennial of Miniature Textiles, the 3rd International Flag Triennial and the 3rd International Band Triennial

2015

5. Textilművészeti Triennálé Imago / 5th Triennial of Textile Art Imago, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) – 5. Fal és Tértextil Triennálé / 5th Textile Art Triennial – 5. Textildesign Triennálé / 5th Triennial of Textile Design – 5. Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálé / 5th International Triennial of Miniature Textiles – 5. Nemzetközi Zászló Triennálé / 5th International Flag Triennial – 5. Nemzetközi Szalag Triennálé / 5th International Band Triennial A 4. Textilművészeti Triennálé díjazottai / Prize winners of the 4th Triennial of Textile Art

2017

Apró óriások / Small Giants. A Szombathelyi Képtár Miniatűr Textil Gyűjteménye / The Collection of Miniature Textiles in the Szombathely Gallery, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.)

2018

6. Textilművészeti Triennálé Elmozdulás / 6th Triennial of Textile Art Shift, Szombathelyi Képtár, Szombathely (kat. / cat.) – 6. Fal és Tértextil Triennálé / 6th Textile Art Triennial – 6. Textildesign Triennálé / 6th Triennial of Textile Design – 6. Nemzetközi Miniatűrtextil Triennálé / 6th International Triennial of Miniature Textiles – 6. Nemzetközi Zászló Triennálé / 6th International Flag Triennial – 6. Nemzetközi Szalag Triennálé / 6th International Band Triennial A textil szombathelyi útja 1970-2018 / The history of textile in Szombathely 1970-2018

Áttekintés – Biennálék és Triennálék 1970-től / Survey – Biennials and Triennials from 1970

_262_272_attekintes_tamogatok_impresszum_2021_05_08.indd 271

271 2021. 05. 08. 14:33


TÁMOGATÓK / SPONSORS

IMPRESSZUM / IMPRESSUM

Emberi Erőforrások Minisztériuma Ministry of Human Capacities

Borítóterv / Cover design by ROZMANN Ágnes

Nemzeti Kulturális Alap National Cultural Found of Hungary

A katalógust szerkesztette / Catalogue edited by KESZTHELYI Katalin

Magyar Művészeti Akadémia Hungarian Academy of Arts

Fordította / Translation by KESZTHELYI Katalin, SARKADY Krisztina

Vas Megyei Önkormányzat Self-Government of County Vas

Kiadványterv / Layout design by ROZMANN Ágnes

Szombathely Megyei Jogú Város County-Rank City of Szombathely

Nyomda / Printed by EPC Nyomda, Budaörs

MANK Nonprofit Kft / Mank Nonprofit Ltd

Kiadó / Publisher: A Kulturális Alapítvány a Textilművészetért és a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Published by the Cultural Foundation for the Textile Arts and the Savaria Museum

Magyar Formatervezési Tanács Hungarian Design Council

Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Association of Hungarian Fine and Applied Artists

Kulturális Alapítvány a Textilművészetért Cultural Foundation for the Textile Arts

Felelős kiadó / Responsible: ATTALAI Zita, a Kulturális Alapítvány a Textiművészetért elnöke President of the Cultural Foundation for the Textile Arts ISSN 0239 1910

RÓZSA Anna Alapítvány / Rózsa Anna Foundation

ISBN 978-615-80984-1-0

GORO Nagano

Szombathelyi Képtár / Szombathely Gallery H–9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 12. Telefon / Phone: + (36) 94 508 800 keptar.szombathely@gmail.com www.keptar.szombathely.hu

POLGÁRNÉ VARGA Zsuzsanna Szombathelyi Képtár Szombathely Gallery Kunsthalle Szombathely

Savaria Múzeum / Savaria Museum

272

Kulturális Alapítvány a Textiművészetért Cultural Foundation for the Textile Arts textiltriennale2021@gmail.com https://textileartstriennialhungary.com