Hygiëne&Food juli 2022

Page 1

&

HYGIëNE DÉ VAKBIJLAGE OP HET GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

FOOD ADDICTIVE MEDIA | JULI | 2022 | NUMMER 6

Kraamverkoop? Denk aan de extra hygiëneregels

Steen International maakt machines steeds veiliger

Op je eigen werkvloer: workshop Voedselveiligheid

De komende zomer is weer het toneel van festivals en braderieën, die een mooie kans bieden de zomerverkoop te stimuleren. Waar let je op, als je in een kraam of foodtruck verse voedselproducten wilt aanbieden?

Steen F.P.M. International nv is een begrip op het gebied van ontvel-, ontschub- en ontgraatmachines. Er wordt optimaal rekening gehouden met hygiëne, een snelle reiniging en veiligheid.

Volgens de wet moet er in elk voedselbedrijf een hygiënisch voedselveiligheidsplan aanwezig zijn. Tijdens een incompany workshop Voedselveiligheid, gewoon op de eigen werkvloer, leer je met je team alle ins en outs.

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 9

Lees verder op pagina 10


2

&FOOD

HYGIëNE

Validatie van inbedrijfstelling: ‘Vertrouwen is goed, maar controleren is beter’

Natuurlijk moet apparatuur in de levensmiddelenindustrie zorgen voor eten dat van goede kwaliteit én veilig is. In de training ‘Validatie van inbedrijfstelling’ van Précon leer je een methodiek om tijdens aanschaf, installatie en ingebruikname van nieuwe apparatuur zeker te stellen dat aan de (hygiëne)eisen wordt voldaan.

nieuwe levensmiddelenapparatuur. Want als je hierop pas bij de eerste commerciële productie controleert, is het meestal moeilijk (en duur) of soms zelfs niet mogelijk om geconstateerde gebreken in veiligheid en hygiëne nog geheel te herstellen.

alle bijbehorende documenten behandelen. En -niet onbelangrijk- ook de rolverdeling tijdens het gehele realisatieproces. Zowel de rollen binnen het bedrijf, maar ook de taken van de leverancier, want de validatie van inbedrijfstelling doe je

De methodiek je je aangeleerd krijgt heeft zich onder de noemer ‘validatie’ al bewezen in de farmaceutische industrie. De werkwijze wordt nu via de term ‘commissioning’ ook verplicht voor de houders van een IFS Food- of BRCGS Food Safetycertificaat. In de nieuwe versie (8) van de IFS Food-standaard wordt de al bestaande vereiste aangescherpt tot een verplichting tot validatie. In de versie 9-BRCGS Food Safety standaard wordt voor het eerst de vereiste van commissioning geïntroduceerd.

Esmeralda Wallast Groenewoud directeur Handhaven NVWA Esmeralda Wallast Groenewoud wordt met ingang van 11 juli 2022 directeur Handhaven bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Directie Handhaven is verantwoordelijk voor inspectie, regie & expertise, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD), laboratoria, het nationaal referentie centrum fytosanitair en het contact met klant, bedrijf & consument. Esmeralda heeft ruim 25 jaar ervaring in het veiligheidsdomein waarin zij verschillende functies heeft vervuld. Op dit moment is ze directeur van de directie Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam. Daarvoor werkte ze in diverse leidinggevende functies bij de politie eenheid Amsterdam. Esmeralda studeerde onder meer aan de Nyenrode Business Universiteit (MBA public & private), de Nederlandse politieacademie en de Rijks Universiteit Groningen (economie). Inspecteur- generaal Gerard

Het doel van de training van Précon is om je een methodiek aan te leren die ervoor zorgt dat op een gestructureerde en gedocumenteerde controles worden uitgevoerd op het gebied van voedselveiligheid, productkwaliteit, wetgeving en klanteisen. Dit geldt voor het gehele proces van ontwerpen (of aanschaf), installeren en in gebruik nemen van

‘MOOIE MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN’

Esmeralda Wallast Groenewoud motiveert: ‘De NVWA is een organisatie die tot mijn verbeelding spreekt. Na mijn studie economie kwam ik al snel tot de conclusie dat het commerciele bedrijfsleven mij niet trekt. Ik word geïnspireerd wanneer het om iets wezenlijks gaat. De mooie maatschappelijke belangen van de NVWA zoals productveiligheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid spreken me dan ook enorm aan. Ik kijk erg uit naar de kennismaking met de collega’s. Samen met hen én belanghebbenden staan we voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.’

NVWA legt miljoenenboete op aan voedselbedrijf De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een importeur van grondstoffen voor levensmiddelen een boete opgelegd van bijna 3,5 miljoen euro. Het bedrijf heeft partijen granen, zaden en peulvruchten verhandeld die niet aan de voedselveiligheidseisen voldoen.

BEZINT EER GE BEGINT

Welke naam je het ook geeft, de werkwijze laat zich kort samenvatten met twee uitdrukkingen: ‘bezint eer ge begint’ en ‘vertrouwen is goed, maar controleren is beter’, met als doel om zo vroeg mogelijk tijdens het project van aanschaf, installatie en inbedrijfstelling eventuele tekortkomingen van de nieuwe apparatuur op gebied van onder andere voedselveiligheid te ontdekken en verhelpen.

Bakker zegt erg verheugd met de benoeming van Esmeralda. ‘Ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van toezicht en handhaving. Die komt bij de NVWA natuurlijk goed van pas. Maar bovenal brengt ze een persoonlijkheid mee die perfect past in onze organisatie: stevig, helder én verbindend.’

VOOR WIE?

De training is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het opzetten van nieuwe productielijnen. Denk aan: QA-managers en –medewerkers, projectleiders en -medewerkers, validatie-engineers en inkopers van apparatuur in voedselverwerkende of – producerende bedrijven.

met een team. De training duurt een dag en wordt gegeven in Bunnik, op de volgende data: 27-09-2022, 09:00-17.00 uur 27-10-2022, 09:00-17.00 uur 22-11-2022, 09:00-17.00 uur 15-12-2022, 09:00-17.00 uur

TIJDENS DE TRAINING KOMEN DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

• Het opstellen van eisen waaraan nieuwe apparatuur moet voldoen; • Het controleren van het ontwerp of aanbieding; • Het bedenken van de uit te voeren controles tijdens de inbedrijfstelling. Daarnaast zal de cursus de methodiek voor opstellen en gebruik van

De NVWA neemt deze zaak hoog op. Omdat er volgens de NVWA in deze zaak sprake is van opzet en het bedrijf een omzet heeft van tientallen miljoenen, is besloten om een omzetgerelateerde boete van bijna 3,5 miljoen euro op te leggen. Bedrijven en consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat bedrijven in Nederland voedsel produceren en verhandelen volgens weten regelgeving. Het bedrijf kan nog bezwaar tegen deze boete aantekenen. WARENWET

Scan voor aanmelden de QR-code. Meer weten? Kijk op www.preconlearning.nl

Het gaat hier om overtredingen van de Warenwet. Een levensmiddelenbedrijf is verplicht om grondstoffen en levensmiddelen uit de handel te nemen

als er redenen zijn om aan te nemen dat deze niet voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften. Het bedrijf moet de NVWA hierover tijdig en volledig informeren. NVWA GRIJPT IN

Inspecteurs van de NVWA hebben door middel van administratieve controles en strafrechtelijk onderzoek geconstateerd dat van meerdere partijen grondstoffen voor levensmiddelen bij het bedrijf bekend was dat ze niet voldeden aan de voedselveiligheidseisen. Het bedrijf heeft deze partijen desondanks niet bij de NVWA gemeld en ze toch verhandeld. De NVWA heeft het bedrijf gesommeerd om alsnog de partijen te melden en om mogelijk schadelijke partijen uit de handel te halen, dat is ook gebeurd. Er is geen acuut gezondheidsrisco geweest. De NVWA heeft de restanten van de partijen in bewaring genomen en houdt hier toezicht op. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek.

COLOFON

DÉ VAKBIJLAGE OP HET GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

FOOD ADDICTIVE MEDIA | JULI | 2022 | NUMMER 6

IN BAKKERIJGEREEDSCHAPPEN BROODWAGENS, PLATEN, KOPPELS, WERKTAFELS, OVENWAGENS ENZ.

COVEKASCHOONMAAKSHOP.NL

SNEL - VAKKUNDIG - HYGIENISCH HAAL- EN BRENGSERVICE • LEENSERVICE

www.covekaschoonmaak.nl • 038-3333152

Jaargang 6, Week 28, 2022, nr. 6 Hygiëne & Food is een uitgave van Addictive Media en een speciale bijlage bij de vakkranten Bakery Next en Fishtrend. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl

EN

T WEE

N D S M AT E R A H E

WEBSHOP

&

HYGIëNE

IAL

REINIGING REPARATIE REVISIE

VAN AL UW: • BROODWAGENS • OVENWAGENS • PLATENWAGENS • KRUISREKWAGENS • BAKPLATEN • BROODKOPPELS ETC.

D

Uw specialist in reiniging van bakkerijgereedschappen

Kraamverkoop? Denk aan de extra hygiëneregels

Steen International maakt machines steeds veiliger

Op je eigen werkvloer: workshop Voedselveiligheid

De komende zomer is weer het toneel van festivals en braderieën, die een mooie kans bieden de zomerverkoop te stimuleren. Waar let je op, als je in een kraam of foodtruck verse voedselproducten wilt aanbieden?

Steen F.P.M. International nv is een begrip op het gebied van ontvel-, ontschub- en ontgraatmachines. Er wordt optimaal rekening gehouden met hygiëne, een snelle reiniging en veiligheid.

Volgens de wet moet er in elk voedselbedrijf een hygiënisch voedselveiligheidsplan aanwezig zijn. Tijdens een incompany workshop Voedselveiligheid, gewoon op de eigen werkvloer, leer je met je team alle ins en outs.

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 9

Lees verder op pagina 10

Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker Tel: 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

Redactie: Aranka Klomp redactie@bakerynext.nl Wendy Noordzij redactie@fishtrend.nl

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014

Twitter: @bakerynext @visvakkrant

Druk: Rodi Media ISSN: 2213-6193

Disclaimer: De Redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


&FOOD

HYGIëNE

E-learning Reiniging en desinfectie Goede reiniging en desinfectie vormt de basis voor voedselveiligheid, kwaliteit en een prettige en veilige werkomgeving. In veel productiebedrijven voeren eigen medewerkers de schoonmaak uit, maar zijn zij onvoldoende op de hoogte van de juiste manier van werken. De gevolgen kunnen verschillend zijn, van besmetting van producten tot aantasting van machines en materialen. Er is nu een online training waarin de cursist aan de hand van prak-

de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: • Reiniging • Desinfectie • Micro-organismen • Reinigingsmethoden Gevaarlijke stoffen • Schoonmaakinstructies Na het succesvol afronden van de toets krijgt de cursist een certificaat. De kosten bedragen €55.00 en starten kan op elk gewenst moment.

Kraamverkoop? Denk aan de extra hygiënemaatregelen De komende zomer is weer het toneel van festivals en braderieën, die een mooie kans bieden de zomerverkoop te stimuleren. Maar waar let je op, als je in een kraam of foodtruck verse voedselproducten wilt aanbieden? Het Nederlands Bakkerij Centrum zet een aantal tips voor buitenverkoop op een rij. Wees bij de verkoop van producten op een markt of in een stalletje voor de winkel bedacht op de extra hygiëne-eisen die dan gelden. Voor buitenverkoop gelden de volgende aandachtspunten:

tijkvoorbeelden kennismaakt met de verschillende schoonmaakmethodes en de situaties waarin de methodes moeten worden toegepast.

Scan de QR-code voor een impressie van de online cursus of ga direct van start via trainjezelf.nl/winkelmand

• Zorg dat de kraam aan de zij- en achterkant is afgeschermd. Voorkom dat door de wind meegenomen vuil of stof de producten verontreinigt. En voorkom vrije inloop van mensen in de kraam. • Zorg voor een opgeruimde werkplek.

Schoonhouden is beter dan schoonmaken. Een schone werkplek werkt prettiger en voorkomt (kruis)besmetting. • Zorg dat er mogelijkheid is om handen (en eventueel gereedschap) te wassen. Een jerrycan met kraan, met zeep en handdoeken is hiervoor toereikend. • Houd de kraam en omgeving schoon

door bijvoorbeeld een prullenbak te plaatsen, servetjes op te ruimen en tafels en werkbank te reinigen. • Zorg voor voldoende tangen bij de verkoop van de verschillende producten. • Houd voorraden klein. Beter is om regelmatig aan te vullen. • Maak hygiënisch werken een verantwoordelijkheid van iedereen

en maak duidelijke afspraken over wie wat doet. Zo houd je elkaar scherp. • Zorg dat er een map met productinformatie bij de hand is, om vragen van klanten over bijvoorbeeld allergene stoffen of ingrediënten te beantwoorden Bron: NBC

VOOR WIE?

De online training is geschikt voor medewerkers werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie die verantwoordelijk zijn voor

Doodt virussen │ Desinfecteert │ Zonder chemie │ HACCP │ Veilig │ Allergie & Hygiëne

Houwers Groep gaat met NVWA ‘Samen voor veilig voedsel’ Privaat Orgaan Controlesystematiek (POC) van de NVWA, waarbinnen Houwers Groep is geaccepteerd, is per 1 juni verdergegaan onder een nieuwe naam. Het ‘Checkpunt Voedselveiligheidprogramma’ biedt duidelijkheid en is scherp en herkenbaar.

met een dikke vink. Samen voor veilig voedsel.’ In december schreef de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een prijsvraag uit. Wie kon een nieuwe, hippe en catchy naam verzinnen voor de POCsystematiek? Vanuit Houwers Groep kwam een deelwinnaar voort. Toos Houwers: ‘We zijn enorm verheugd dat met het indienen van de suggestie Checkpunt, er nu een ladingdekkende, heldere term is ontstaan.’ Ondernemers kunnen een Checkpunt Voedselveiligheid worden wanneer:

Houwers Groep is één van de weinige inspectiebureaus dat binnen dit programma bedrijven mag beoordelen als Checkpunt Voedselveiligheid. Een status waarmee je als ondernemer aangeeft: hier eet en drink je voedselveilig. Met de nieuwe term en pay-off ‘Samen voor veilig voedsel’ continueert het inspectiebureau de ambitie om ondernemers te helpen aan zelfcontrole. ‘Deze nieuwe naam en het daarbij behorende logo slaan de spijker op de kop’, vertelt directeur Toos Houwers. ‘Voedselveiligheid

• Zij volgens een goedgekeurde hygiënecode werken en er geen eigen HACCP-plan of een zelfbedachte aanvulling daarop zijn; • Zij geen EG-erkenning hebben; • Zij meer dan 50 procent rechtstreeks aan de consument leveren. Denk aan cafetaria’s, restaurants, cateraars, ijssalons, bakkerijen, slagerijen en visspeciaalzaken. Jouw bedrijf als erkend Checkpunt Voedselveiligheid? Kijk op www.houwersgroep.nl

3

Uw stoomspecialist & adviseur. Unieke warmwater- en droge stoomtechniek. Stomen en zuigen in één handeling. Boilers met hoge capaciteit (8-10 bar druk, temperatuur tot 180 °C). Minimaal gebruik van vocht en chemie. Reinigt conform HACCP-normering. Voor bakkers, ijssalons, slagers, horeca, viszaken et cetera. ✓ Service in eigen beheer. ✓ Milieuvriendelijk. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Altijd advies op maat voor groot- en kleinbedrijf www.tce.nl ─ 0342-701205 ─ contact@tce.nl Vraag een vrijblijvende demonstratie aan.

• koelmeubels • koeltoonbanken met plaatkoeling • koeltoonbanken geforceerd gekoeld • winkelinrichting • koel- en vriescellen • klimaatbeheersing • airconditioning • im-/export • 24/7 service

Al bijna 40 jaar een onafhankelijk familiebedrijf met een breed scala aan professionele diensten en producten voor bedrijfkoeling en airconditioning

PROVINCIALEWEG 53 • 4031 JM INGEN • +31 (0)344 68 93 93 • INFO@MIDDENNEDERLAND.NL • WWW.MIDDENNEDERLAND.NL


4

&FOOD

HYGIëNE

Interceil ontzorgt met grondige reiniging: Schoon erin en schoon er weer uit

Let op de regels en maak een frisse start met je eigen bakkerij(winkel)

Dat bakkerijen en andere foodbedrijven de hygiëne op topniveau moeten hebben, behoeft geen betoog. Maar ga er maar aanstaan om na een drukke werkdag alle hoeken en gaten boven je eigen reikwijdte en buiten je blikveld na te lopen. En wat te doen met aanslag die zich zo geleidelijk opbouwt, dat je de ernst nauwelijks bemerkt? Interceil biedt dan de helpende hand.

Brood is weer in, de consumptie ervan stijgt, de consument is bereid te betalen voor een eerlijk en gezond product, en er is interesse in bijzondere granen. Zomaar wat redenen om als beginnend bakker of enthousiaste thuisbakker een eigen bakkerijwinkel te starten of een bestaande bakkerij over te nemen. Waar let je als starter op, als het om de bedrijfshygiëne gaat?

Het bedrijf is een specialist in het reinigen van wanden en plafonds (alsmede armaturen en roosters). Wie de mensen van Interceil over de vloer krijgt, haalt dertig jaar ervaring in huis. Directeur Henny Hendriks is er met recht trots op. ‘We bieden een unieke service en onze vakkundige uitvoerders staan volledig in dienst van de klant. Ze denken altijd in diens belang mee.’

Voordat de hygiëne aan bod komt, moet eerst de basis goed geregeld worden. Vraag bij de gemeente en bij de verhuurder en eventueel verzekering na of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten op de betreffende locatie is toegestaan volgens het bestemmingsplan/huurreglement en of er nog bijzondere (milieu)voorschriften zijn waaraan moet worden voldaan.

Dat is dan ook een van de sterke punten: de klant is leidend in de planning en organisatie van elke klus. Interceil werkt rond de klok en ook in het weekend. ‘Wij begrijpen dat foodbedrijven geen kantooruren aanhouden. Wij komen onze klanten niet om 9 uur voor de voeten lopen, als dan juist de productie volop aan de gang is.’

sen, terwijl je weet dat eens per jaar Interceil de puntjes op de i zet.’ Dat is ook precies wat Cérélia, fabrikant van kant-en-klare pannenkoeken, poffertjes en pancakes zo beviel. Teamleider Facility John Meerkerk: ‘Interceil bracht onze hygiënestandaard eigenlijk naar een ijkpunt, waarna wij zelf weer verder konden met het bijhouden ervan. We zijn inmiddels een vaste samenwerking met Interceil aangegaan, want de communicatielijnen zijn kort en prettig en het resultaat was zeer naar wens.’

de speciale technieken zoals onder andere ultrasone reiniging, zijn er geen agressieve middelen nodig voor een schoon resultaat.’

REGISTRATIE NVWA GROTE ÉN KLEINE ONDERNEMERS

Interceil werkt voor zowel grote industriebakkerijen en –voedselproducenten, als voor de kleine ondernemer, benadrukt Hendriks. ‘Dat vind ik heel belangrijk om te zeggen: we waarderen de kleine klant net zo zeer als de grote. Iedereen kan rekenen op dezelfde service, kwaliteit en maatwerk.’

Registreer het bedrijf vervolgens bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als levensmiddelenbedrijf. Ook inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is noodzakelijk. De KvK heeft veel informatie voor startende ondernemers en speciale voorlichtingsdagen over wetten en eisen.

producten produceren of verkopen die in deze Hygiënecode worden beschreven (waaronder ook chocolade en bonbons), en die daarbij werken volgens de in de hygiënecode beschreven processen. De Hygiënecode voorkomt dat elke bakkerij afzonderlijk onnodig veel tijd en energie moet besteden aan het ontwikkelen van een eigen voedselveiligheidssysteem. In de code staan basisvoorwaarden beschreven waaraan elk levensmiddelbedrijf moet voldoen, zoals de inrichtingseisen, persoonlijke hygiëne, voorkomen van kruisbesmetting en ongediertebestrijding, maar ook aanwijzingen voor inkoop, koelen, verhitten, opslag en vervoer van producten. Leef de eisen die daar in staan na. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert hierop. Voor horeca-activiteiten zoals een lunchroom, moet de starter aanvullend de Hygiënecode voor de Horeca raadplegen. Die is te bestellen op de website van Koninklijke Horeca Nederland (www.khn.nl/ lobby/khn-lobby/duurzaamheid/ hygienecode). VOEDSELVEIILIGHEID

De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij is te bestellen bij

MEEDENKEND EN FLEXIBEL

Deze meedenkende en flexibele benadering wordt gewaardeerd, merkt Hendriks: ‘Veel bakkerijen bijvoorbeeld, laten ons standaard eens per jaar komen. Zo weet je zeker dat je, bijvoorbeeld voor een audit, met een schone lei begint. Je kunt dan zelf met een gerust hart je reguliere reinigingsroutine toepas-

Interceil heeft zijn professionele lat erg hoog liggen. Dat is ook de reden dat het bedrijf zijn schoonmaakmiddel SA-8 volledig in eigen beheer heeft ontwikkeld, en dat geldt ook voor de reinigingsmachines. Hendriks: ‘Onze schoonmaakmiddelen zijn onschadelijk voor mens, milieu en het productieproces. Door

Dat maatwerk bestaat niet alleen uit de eerder genoemde flexibiliteit in planning. Ook de uitvoering van het werk is erop gericht het normale productieproces zo min mogelijk te verstoren. ‘Schoon erin, schoon eruit’, noemt Henny Hendriks dat. ‘Voor de meeste ruimtes geldt dat ze niet ontruimd hoeven te worden. Zowel het afdekken van het meubilair, het afplakken van roosters en elektra, als het inzetten van hoogwerkers en steigers regelen we allemaal.’ Naast reiniging van wanden en plafonds, kan Interceil die ook voorzien van een gloednieuwe coating in alle gewenste kleuren. Ook voor deze metamorfose van de bedrijfsruimte geldt dat de klant er weinig tot geen voorwerk van heeft en dat de ruimte bedrijfsklaar in een frisse jas wordt afgeleverd. Meer weten, of een kosteloze test of offerte aanvragen? Kijk op www. interceil.nl of neem contact op via henny@interceil.nl / 06-53 176 135.

CLEAREX® REINIGING EN DESINFECTIE.

Chemie, tijd, kracht en temperatuur: de basisvoorwaarden voor reiniging en desinfectie. In uw bedrijf dagelijkse praktijk. Clearex® is een compleet programma met eenvoudige en doeltreffende reinigingsmiddelen voor de voedingssector. Van eenvoudige allesreiniger tot compleet schuimreinigingssysteem. Altijd met oog voor mens en milieu. Wilt u advies voor een reinigingsplan op maat of Clearex® implementeren in uw hygiëneplan? Bel 088-8543800 of mail naar info@delmo.nl.

Voor ons dagelijks gebruik is het belangrijk dat een reinigingsmiddel krachtig ontvet, reinigt en desinfecteert. Clearex maakt voor ons daarin echt een verschil. Kees Vernooij ondernemer in de Meern

Om nog beter op de hoogte te zijn en blijven, kan een kersverse bakker zich richten tot de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). De NBOV (de brancheorganisatie voor de ambachtelijke bakkerij) heeft een bedrijfsadviseur in dienst die verder kan helpen bij de opstart of aankoop van een ambachtelijk (banket) bakkersbedrijf. Ook is alle informatie over hygiëneregels aanwezig. Naast het starten van een eigen bedrijf is het overnemen van een bakkerij natuurlijk ook mogelijk. Dat kent zo zijn voordelen: Het bedrijf of de winkel heeft al naamsbekendheid, een vaste klantenkring en medewerkers, en alles rondom de routines voor de hygiëne is al geregeld. HYGIËNECODE

Zoals genoemd, moet de (nieuwe) bakkerij geregistreerd worden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit is vastgelegd in Europese wetgeving. In de wet is ook vastgelegd dat elk levensmiddelbedrijf een voedselveiligheidsplan (op basis van HACCP) opstelt of invoert of een goedgekeurde Hygiënecode toepast. De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij is er voor alle brooden banketbakkerijen, markthandelaren en andere bedrijven, die

FoodBase op www.foodbase.nl/ kennis-regelgeving/hygiënecodevoor-de-brood-en-banketbakkersdip. Je hebt dan alle stappen voor de bereiding van brood, banket en andere bakkerijproducten op een rij en er wordt beschreven hoe je kunt voorkomen dat de voedselveiligheid in gevaar komt. Via FoodBase ontvang je ook de informatiemap Voedselinformatie & Aanduiden. Die vertelt je over de eisen die de overheid stelt aan de wijze waarop je klanten moet informeren over brood- en banketproducten. In de map worden de voorschriften uit de Productinformatieverordening toegelicht en begrijpelijk gemaakt. Wanneer je levensmiddelen produceert, bereidt of verkoopt, bent je dus verplicht je te houden aan de Warenwet. De Warenwet geldt voor alle producten die consumenten gebruiken en geeft algemene regels over volksgezondheid, veiligheid, eerlijke handel en goede voorlichting. De NVWA controleert of de Warenwet wordt nageleefd. Op de website van NBC (www.nbc.nl) vind je veel informatie over deze wet. Bronnen: nbc.nl / foodbase.nl


&FOOD

HYGIëNE

5

Tips om reiniging en desinfectie in de productie te verbeteren In veel productiebedrijven voeren de eigen medewerkers de schoonmaak uit. Door goed op de hoogte te zijn van de juiste manier van werken, wordt de kans op besmetting van voedingsmiddelen of beschadiging van machines en materialen een stuk kleiner. Vijf handige tips. 1. VOLG HET SCHEMA

Een schoonmaakschema geeft precies aan wanneer en hoe vaak bepaalde ruimtes, machines en onderdelen schoongemaakt moeten worden. Ook staan er instructies op vermeld, zodat de reiniging op de juiste manier uitgevoerd kan worden. Bovendien kun je op het schema nagaan wanneer voor het laatst schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

ducten besmet en zo kan gemorst middel zich niet verspreiden over de vloer. Op die manier voorkom je een chemische besmetting in het product.

BEHOEFTE AAN MEER KENNIS?

Voor alle medewerkers in de voedingsmiddelenindustrie die verantwoordelijk zijn voor schoonmaakwerkzaamheden is er de e-learning ‘Reiniging en desinfectie’ (zie ook het artikel hierover in dit katern). In deze korte, online cursus maak je aan de hand van praktijkvoorbeelden kennis met verschillende schoonmaakmethodes en de situaties waarin die methodes veilig en correct moeten worden toegepast.

Neem nooit eigen schoonmaakmiddelen mee. Volg altijd de instructies op die in jouw bedrijf gelden. Jouw werkgever stelt speciale schoonmaakmiddelen ter beschikking die precies voor dat doel, die machine of ruimte zijn ingekocht. Reinigings- en desinfectiemiddelen kunnen foodgrade zijn. Je gebruikt foodgrade-middelen om oppervlakken te reinigen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.

Meer informatie op www.preconlearning.nl/ trainingen/reiniging-en-desinfectie Bron: Précon Consulting Group B.V. Jesse Verhoeven

2. DESINFECTEER

Je hebt alles goed gereinigd en op het oog ziet het er schoon uit. Ben je nu klaar? Nee, je zult nog moeten desinfecteren. Waarom? Micro-organismen (bijvoorbeeld salmonella of listeria) kunnen op het oppervlak achtergebleven zijn. Die zijn niet zichtbaar met het blote oog, maar kunnen wel gevaarlijk zijn voor de voedselveiligheid. Met het juiste desinfectiemiddel dood je micro-organismen. 3. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM’S)

Draag de juiste PBM’s om je lichaam te beschermen en klachten te voorkomen. Draag - indien aangegeven - altijd handschoenen tijdens het schoonmaken van materialen, om bijvoorbeeld huidirritaties te voorkomen.

Gegarandeerde hoge kwaliteit

4. GEVAARSYMBOLEN EN ETIKETTEN

Hoge doorvoersnelheid

STEEN ST700V Automatische onthuidmachine

Kijk goed naar het gevaarsymbool op het reinigingsmiddel. Het symbool geeft aan op welke manier een stof gevaarlijk kan zijn. Lees het etiket en let op de pictogrammen die op het middel staan. Zo weet je met welk middel je werkt, welke beschermingsmiddelen je dient te gebruiken en in welke dosering je het middel moet gebruiken.

“Uw innovatieve oplossing voor visverwerking.”

Wat moet je doen als er iets misgaat? Gebruik een oogdouche alsje reinigingsmiddel in je ogen krijgt. Als er gemorst product op de grond ligt, kun je de giftige dampen inademen. Zorg zo snel mogelijk voor frisse lucht door bijvoorbeeld een raam open te zetten.

STEEN ST700T (Diep) Onthuidmachine Tafelmodel Eenvoudig instelbaar Multifunctioneel

5. GEBRUIK OPSLAG EN LEKBAKKEN

Sla reinigingsmiddelen op, op de daarvoor bestemde plekken. Laat reinigingsmiddelen niet rondslingeren in de productieruimte. Gevaarlijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen, worden apart opgeslagen. Zet ze in een afgesloten ruimte op lekbakken. Een lekbak voorkomt dat gemorst middel ook andere pro-


6

&FOOD

HYGIëNE

h OUWerS G rOep

en

C lean iT S OlUTiOnS

BUnDelen KraChTen in

C lean iT G rOUp BV

VEEL MEER DIGITAAL

‘Het beste van twee werelden onder één dak’ Houwers Groep in Geldermalsen en CleanIT Solutions BV in Haarlem richten met ingang van juni 2022 de CleanIT Group op. Met deze zet versterken beide partijen elkaar op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en digitale mogelijkheden. Beide dochterbedrijven blijven bestaan onder de eigen naam en al het personeel blijft behouden.

om digitaal HACCP-registraties te doen, is een van de succesvolle resultaten van deze samenwerking. Voor directeur Toos Houwers van Houwers Groep is de fusie niet alleen een strategische, maar ook een heel logische keuze. ‘Ondernemers zoeken naar meer mogelijkheden om efficiënter, maar ook vooral duurzamer te werken. Door de it-experts van CleanIT Solutions nu ook echt ín huis te hebben, spelen we veel strakker in op die vraag. En komen we zelf tegemoet aan onze wens om een duurzame, circulaire economie na te streven.’

Al ruim vier jaar trekken inspectiebureau Houwers Groep en softwareleverancier CleanIT Solutions samen op. De app CleanUpp, die het ondernemers mogelijk maakt

VERVUILDE PLAFONDS EN/OF WANDEN? HOE BELANGRIJK IS HYGIËNE? In het bakkersvak is hygiëne een belangrijk onderdeel van het bestaan. In de hygiënecode voor Brood- en Banketbakkerij staan regels voor het registreren van de schoonmaak. De wanden tot 1,80m is meestal geen probleem, daarboven wel evenals het plafond. Interceil past de werktijden aan de tijden van de bakkers aan, dus aanvang op het moment dat het u uitkomt.

Voor de meeste van onze activiteiten geldt dat de betreffende ruimtes niet ontruimd hoeven te worden. Waar nodig wordt uw materieel en goederen afgedekt met folie. Voor een kosteloze test en/of offerte, mail naar info@interceil.nl of bel 06-53 176 135 Interceil Nederland.

HOE SCHOON ZIJN UW WANDEN EN PLAFONDS?

Digitale registraties, schoonmaaklijsten, hygiënecodes, personeelsplanning – steeds minder bedrijven maken gebruik van papier. ‘Het hóeft ook niet meer’, meldt Houwers. ‘Een pdf’je is zoveel makkelijker om te lezen, zaken in op te zoeken en te delen met je werknemers.’ Houwers ziet ook een forse toename in het gebruik van e-learnings. ‘Deze bieden we al jaren aan, maar we zien nu echt een shift. Daar spelen we op in met bijvoorbeeld de nieuwe RE-learnings: online modules die je kennis in korte tijd opfrissen. Met de nieuwe collega’s van CleanIT Solutions kunnen we ook hierin een vernieuwingsslag toepassen.’ CLEANIT

De heren achter CleanIT Solutions, Gijsbert de Boer en Stefan Paap, zijn erg enthousiast over de uitbreiding van hun activiteiten. ‘We werken al jaren nauw samen met Houwers Groep. De laatste jaren is de omslag van papier naar digitaal echt in volle vaart ingezet. Doordat we de kunde van Houwers Groep nu in huis hebben, kunnen we onze klanten nog betere en completere oplossingen bieden dan voorheen. Onze klanten kunnen nu voor alles op het gebied van voedselveiligheid bij ons terecht. Van registraties en inspecties tot advisering en slimme sensor based-oplossingen. Daar zijn we enorm trots op.’ Samen vormen de bedrijven een dynamische, innovatieve en toekomstbestendige eenheid. ‘Het is enorm prettig samenwerken met deze jonge club’, vertelt Houwers. Het team omarmt de samenwerking en synergie. ‘Vol ideeën en met een frisse blik gaan we de toekomst tegemoet.’ Zowel CleanIT Solutions BV als Houwers Groep BV blijven gewoon onder hun eigen naam bestaan. Gijsbert de Boer: ‘Beide bedrijven hebben een sterke identiteit en expertise. Voor onze klanten verandert er daarom administratief gezien niets. Maar ze gaan wel degelijk profiteren van alle voordelen die de samenvoeging ons biedt. Het wordt echt het beste van twee werelden onder één dak.’ HOUWERS GROEP

Interceil Nederland is gespecialiseerd in: • Plafondreiniging • Wandreiniging • Armatuurreiniging Wij brengen de hygiëne in uw bakkerij naar een hoger niveau! Duisterestraat 17 6686 CS Doornenburg

T. +31(0)481 420 460

W. www.interceil.nl E. info@interceil.nl

Houwers Groep is specialist in inspecties, advies en trainingen op het gebied van HACCP. Het bedrijf in Geldermalsen bestaat ruim dertig jaar en is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Daarnaast is Houwers Groep door de NVWA geaccepteerd binnen het Checkpunt Voedselveiligheid-programma. Wat maakt dat ondernemers die meerdere keren op rij een zeer goede score ontvangen op het inspectierapport, gelabeld worden als Checkpunt Voedselveiligheid. En daarmee verminderd toezicht door de NVWA genieten. Zie ook www. houwersgroep.nl. CLEANIT SOLUTIONS

CleanIT Solutions bestaat sinds 2014 en is onder meer leverancier van CleanUpp, de slimme softwareoplossing voor digitale HACCPregistratie. CleanUpp wordt breed gebruikt door bedrijven en instellingen in Nederland, België en Frankrijk in de sectoren horeca, retail en gezondheidszorg. Zie ook www.cleanupp.com.


&FOOD

HYGIëNE

G eCerTiFiCeerDe

hYGiËne Én FUll - SerViCe :

Troeven van textilesharing voor de voedingsindustrie De wettelijke voorschriften voor beroepskleding in de voedingssector zijn erg complex. Volgens de bepalingen van de IFS Food (International Featured Standards) moeten processen ervoor zorgen dat de kleding van medewerkers 100 procent hygiënisch zuiver is en mag ze geen enkel contaminatiegevaar inhouden voor geproduceerde levensmiddelen. De dienstverlening van MEWA ondersteunt de bedrijfsleiding bij sluitend maken van hun hygiëneproces. In de levensmiddelenindustrie is hygiëne een absolute vereiste. Iedereen die voedingsmiddelen bereidt, verwerkt en verkoopt, moet voldoen aan strikte hygiënevereisten. Dat betekent dat alle medewerkers, actief in deze omgeving, onberispelijke en gecertificeerde hygiënekleding moeten dragen. Producenten die de specifieke en tijdrovende zorg die deze werkkleding vereist liever uit handen geven, kunnen een beroep doen op een professionele textieldienstverlener. MEWA levert hen op continue basis betrouwbare, veilige en functionele werkkleding, die voldoet aan alle

Bedrijven moeten consumenten beter informeren over allergenen in voedsel De meeste bedrijven in retail, ambacht en horeca informeren klanten niet goed over welke voedselallergenen tijdens de productie in een product terecht zijn gekomen. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA inspecteerde in 2021 ruim 5.000 bedrijven op naleving van de regels voor het verstrekken van allergeneninformatie. Allergenen zijn stoffen in levensmiddelen waar sommige mensen ernstig ziek van kunnen worden. De allergenen kunnen onderdeel zijn van de ingrediëntenlijst. Ook kan door kruisbesmetting een ‘vreemd’ allergeen in het product terecht zijn gekomen, als op de werkplek met dat allergeen is gewerkt voor een heel ander product.

wettelijke hygiënevoorschriften. De uitbesteding hiervan blijkt niet enkel tijds- en kostenefficiënt. Het slimme full-service textielmanagementsysteem van MEWA is een uitstekend voorbeeld in de textielverzorgingsindustrie. Zo worden dus ook de verwachtingen van duurzame ondernemers binnen de voedingsindustrie ingelost.

MEWA hanteert, waarbij de kleding een speciaal was- en verzorgingsproces ondergaat. De verzorging van de kleding en het hele proces is onderworpen aan de kwaliteitsnorm EN 14065. Het behandelingsproces garandeert microbiologische zuiverheid, maximale veiligheid en de hoogste kwaliteitsstandaard in textielhygiëne. Kortom, de hygiënekleding van MEWA past in elk HACCP-concept en draagt bij aan de hygiënische veiligheid binnen de levensmiddelenindustrie.

MET REINHEIDSGARANTIE

MEWA werkt hiervoor volgens het RABC-systeem (RisicoAnalyse en BiocontaminatieControle-systeem). Het gaat hierbij om een hygiënemanagement- en controlesysteem dat

FULL-SERVICE

Bij MEWA worden geen toegevin-

gen gedaan als het om hygiënische kwaliteit gaat. ‘Een hoog niveau van hygiëne is inherent aan ons werkproces’, benadrukt IR. Danny Vermeir, verantwoordelijk voor milieu- en procestechnologie bij MEWA Servibel. ‘Voedingsproducenten huren hun hygiënekleding bij ons en wij brengen, halen, behandelen en vervangen deze op betrouwbare wijze. Naast een desinfecterend wasproces in professionele wasinstallaties en nabehandeling van het wasgoed, zorgen wij ook voor een gedocumenteerde en gevalideerde verwerking van de hygiënekleding. MEWA neemt het proces van A tot

Z voor zijn rekening. Van het wassen tot en met het toeleveren in de kledinglocker.’ De hygiënekleding van MEWA is gepersonaliseerd. ‘Iedereen in het team krijgt zijn eigen outfit die na een wasbeurt terug aan de juiste persoon worden bezorgd. Een barcode verzekert dit proces. Desgewenst kunnen ook de namen van de medewerkers op de kleding geborduurd of genaaid worden. Daarenboven biedt MEWA tal van producten aan die voldoen aan de hygiënevoorschriften, vereist in sanitaire blokken en andere bedrijfsruimten. Het MEWA Textilesharing concept zorgt er dus voor dat klanten zich ten volle kunnen concentreren op hun core business.’

Geïnteresseerd in een e-learning over voedselveiligheid? Een greep uit ons aanbod: • Reiniging en desinfectie • Voedselveiligheid • Food defense en voedselfraude • Listeria monocytogenes • Temperatuurbeheersing in de koelketen • Veilig aan de slag • Ongediertewering en -bestrijding

Meer informatie? Ga naar de website: www.preconlearning.nl/trainingen/

Quality for tomorrow’s best

Précon Consulting Group B.V. 030-6566010 info@precon.group www.precon.group

the greenest way to clean

Opstartproblemen door vastgelopen machines?

Reinig sneller, doeltreffender en duurzamer met stoom en droogijs!

WAARSCHUWINGEN

Van de 3.196 horecabedrijven voldeden er 2.088 (65 procent) niet aan de eisen. Bij de ambachtelijke bedrijven ging het om 977 (51 procent) van de 1.910 bedrijven en binnen de retail om 191 (41 procent) van de 471 bedrijven. In totaal heeft de NVWA 3.990 maatregelen opgelegd, waarvan 3.399 schriftelijke waarschuwingen en 591 boetes van 525 euro. Sinds 2021 is allergeneninformatie, naast het toezicht op onder andere hygiëne en plaagdierbestrijding, een vast onderdeel van de NVWA-inspecties. Omdat veel ondernemers niet voldoen aan de wetgeving, zal de NVWA ook dit jaar actief toezien op allergeneninformatie bij bedrijven.

Voor

Na

Heeft u last van vastgelopen machines en hardnekkige vervuiling na traditionele schoonmaak? Met als gevolg daarvan:

De oplossing: reinigen met stoom of droogijs! De voordelen zijn onder andere:

Hardnekkige vervuiling die moeilijk te verwijderen is

Kan uitbraak van multiresistente bacteriën voorkomen

Hoge kosten door stagnatie verpakkingsproces

Geen of zeer weinig reinigingsmiddelen nodig

Vorming van Biofilm of Micro-organisme

Milieuvriendelijk en duurzaam reinigen

Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies voor uw situatie

 www.innovibv.nl

|

 info@innovibv.nl

|

 0546 66 07 10

7


8

&FOOD

HYGIëNE

Krattenwasser Impact 3 reinigt zeer vervuilde kratten in visindustrie Worden de kratten niet schoon genoeg? Blijven er visresten achter? Zijn de randen niet goed schoon? Hier heeft Lets bv een oplossing voor: de krattenwasser Impact 3. Deze nieuwe krattenwasser is speciaal ontworpen voor het wassen van zwaar vervuilde kratten in de visindustrie.

In deze wasser worden de kratten op de zijkant door de machine gevoerd. Hierdoor blijft er nagenoeg geen water in de rand staan, waardoor er een beter reinigend effect ontstaat. Wanneer er water in de rand zou blijven staan, zal de

reinigingsstraal niet of nauwelijks het oppervlak van het krat raken, met onvoldoende reiniging als gevolg. BELANGRIJKE BESPARING

Doordat de nozzles op twee roterende armen aan de zijkant in de machine

De machine heeft de volgende uitbreidingsmogelijkheden:

zijn geplaatst, worden alle hoeken en gaatjes geraakt met volle kracht. Na deze sectie is nog een aparte spoelzone gemaakt, om alle los gespoten vervuiling grondig te verwijderen. De los gespoten visresten worden opgevangen in een zeef die makkelijk schoon te maken is. Het spoelwater met reinigingsmiddel gaat door twee filters en wordt hergebruikt. Hierdoor ontstaat een belangrijke besparing op water en zeepverbruik.

MOBIELE TESTUNIT

De unit zoals op de foto is te zien, wordt eerdaags geïnstalleerd bij een goede klant op Urk. Omdat hier relatief veel vervuiling in de kratten zit, is de machine uitgerust met een trommelzeef. Hierdoor draait gelijk alle vervuiling uit het wasbad en voert deze af. Mede daardoor is lang wassen achter mogelijk met hetzelfde waswater.

De specialisten van Lets vertellen graag over de mogelijkheden die deze machine biedt. Twijfelt u over het reinigingsresultaat of wellicht over de toe te passen druk om uw krat perfect schoon te krijgen? Voor u heeft Lets bv een mobiele testunit gemaakt waarmee we geheel gratis en vrijblijvend bij de geïnteresseerde bedrijven een demo geven.

Coveka schoonmaak: snel, vakkundig en hygiënisch

- Een groot, gebruiksvriendelijk display die iedereen kan bedienen. - Een voorspoelzone, om schuimvorming in het hoofdbad te voorkomen. - Een uitkloprek, zodat alle loszittende vervuiling al voor het wassen verwijderd wordt. - Een droger - Uitgevoerd op wielen

Interesse? Stuur dan een e-mail naar: demo@letsbv.nl.

Het reinigen van bakkerijgereedschappen heeft een aantal positieve effecten. Zo wordt de levensduur erdoor verlengd en verbeteren de bakresulaten met schoon gereedschap. En er valt nog meer voordeel te behalen.

ovenwagen al ruim tien keer duurder is. Selles: ‘Het loont dan al snel om de optie van grondig reinigen te overwegen.’ Ze vervolgt: ‘Iedere bakker kan bij ons terecht voor de reiniging van wagens, platen en koppels. Wij zorgen wij ervoor dat de gereedschappen er weer als nieuw uitzien.’ Dit alles is bovendien inclusief kleine reparaties en het doorsmeren van de wielen. ‘Naast reiniging en reparatie, hebben wij ook een haal- en brengservice. Natuurlijk kan de klant ook zelf de spullen aanleveren’, vult Luck Selles aan. VERVANGEND MATERIAAL

Als extra service heeft Coveka Schoonmaak ook vervangend materiaal voorhanden. ‘Tijdens de periode van reiniging hebben wij indien gewenst ook leenwagens, -platen en -koppels beschikbaar. Met deze service bieden wij een kwalitatief, hoogstaand totaalpakket voor een aantrekkelijke prijs. Ook tijdens het weekend of in vakantieperiodes.’

Luchtzuiveringsoplossing voor de voedingsindustrie Luchtkwaliteit in de voedselproductie is essentieel om de duurzaamheid van het product te garanderen, een gezonde werkplek voor het personeel te creëren en voor procesefficiëntie. Wij bieden een scala aan mobiele en vrijstaande luchtreinigers speciaal voor de voedingsindustrie. Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, neem dan geheelvrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Een belangrijk pluspunt van goede reiniging is, zeker in deze dure tijden, het lagere energieverbruik. Gereedschappen zonder oud vet, dat als isolator kan gaan optreden, vragen minder energie. Natuurlijk staat het belangrijkste voordeel van een gedegen reiniging voorop: een goede hygiëne is van levensbelang voor een bakkerij.

Coveka Schoonmaak heeft ook een webshop waar bakkers terecht kunnen voor nieuwe en tweedehands materialen. Hier zijn onder andere broodwagens, bakplaten, broodkoppels en een breed assortiment aan wielen te vinden.

GOEDE INVESTERING

Roestvrij

Voldoet aan toonaangevende voedselnormen

Hoge luchtstroom en meertraps mechanische EPA-filtratie

Probleemloze installatie en gebruik

Constante luchtstroomregeling

Lifetime Performance Guarantee

www.qleanair.nl

info@qleanair.nl

T: 085 047 1822

Luck Selles van Coveka Schoonmaak benadrukt om al deze redenen waarom het goed onderhouden van je dure accessoires de moeite waard is. Coveka kan daarbij helpen. ‘Wij gaan snel, vakkundig en hygiënisch te werk en de kosten van onze diensten zijn een goede investering. Denk maar eens aan de levensverlenging van je spullen.’ Zo kost het reinigen van een ovenwagen voor platen 800x600 ongeveer zestig euro, terwijl het aanschaffen van een nieuwe

Meer informatie? Bel met Coveka Schoonmaak op 038-3333152 of kijk op www.covekaschoonmaak.nl


&FOOD

HYGIëNE

T OM l eUriDan

Van

STeen F.p.M. i nTernaTiOnal

9

nV OVer De OnTVel -, OnTSChUB - en OnTGraaT - apparaTUUr :

‘Onze machines worden steeds hygiënischer en veiliger’ Steen F.P.M. International nv is een begrip op het gebied van ontvel-, ontschub- en ontgraatmachines. Het bedrijf richt zich continu op verdere verbetering van het assortiment. Zo wordt er optimaal rekening gehouden met aspecten als hygiëne, een gemakkelijke en snelle reiniging, energiezuinigheid en veiligheid. STEEN F.P.M. International nv is gespecialiseerd in machines voor het ontvellen van vis. ‘Dat doen we al meer dan zestig jaar’, vertelt Tom Leuridan. ‘Vroeger hadden we deze machines alleen voor de platvis, maar tegenwoordig verkopen we ze ook voor bijvoorbeeld het ontvellen van inktvis en octopus, omdat deze vissoorten in Europa steeds meer worden gegeten.’ Een machine biedt volgens hem veel voordelen. Leuridan: ‘Het ontvellen van vis is een tijdrovende klus en het kan lastig zijn om personeel te vinden die dit werk wil en kan uitvoeren. Want ook al hoef je er geen opleiding voor te volgen; het zijn toch best specifieke handelingen. Zeker in deze tijd met personeelstekorten is het aan te bevelen om het werk door een machine te laten doen. Hoewel een

automatische machine natuurlijk veel sneller werkt dan een kleine, manuele machine, kun je ook met zo’n manueel apparaat een flinke tijdwinst behalen.’ De manuele machines worden gebruikt in viswinkels, marktkramen en in versafdelingen van supermarkten en groothandels, zoals Hanos, Makro en Sligro. ‘Groot voordeel is dat deze machines, die ideaal zijn als een je paar uur per dag aan het ontvellen bent. werken op 220 Volt.’Visverwerkingsbedrijven die de hele dag door produceren kiezen voor een automatische ontveller. CONTINUE VERBETEREN

Ondanks dat de kwaliteit van de machines uitstekend is, probeert Steen F.P.M. International nv

continue verbeteringen door te voeren. ‘Zo proberen we onze machines zo energiezuinig mogelijk te maken. We houden ook alle steeds strenger wordende normen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne in de gaten, zodat onze machines altijd aan de meest recente eisen voldoen.’ Op dat gebied zijn al allerlei aanpassingen verricht. ‘Zo hadden we vroeger bijvoorbeeld witte banden en gebruiken we nu standaard blauwe banden.’ HYGIËNE

Recentelijk is de nieuwe ontvelmachine ST700 op de markt gekomen als aanvulling op de ST600. Leuridan licht toe: ‘Deze machine heeft als voordeel dat hij gemakkelijk te openen is, waardoor je hem

beter en sneller kunt schoonmaken. Daardoor is dit model nóg gebruiksvriendelijker.’ Een goede en snelle reiniging wordt steeds belangrijker, weet hij. ‘Om de ondernemers op dit gebied nog meer te ondersteunen hebben we een speciaal karretje ontwikkeld voor het ontmantelen van de machine. Als je deze wilt schoonmaken, dam kun je de verschillende onderdelen, zoals de bovenunit en de banden, op het karretje leggen. Dan heb je alles netjes van de grond bij elkaar liggen.’

chine voor zalm, forel en zalmachtigen, die zowel verse als gerookte vis kan ontgraten. ‘Ook verkopen we een seperate machine voor het wegsnijden van kop en vinnen. Deze manuele machine is alleen bestemd voor platvis. Verder hebben we een handschubber voor praktisch alle vissoorten en een semi automatische schubton voor vissoorten zoals roodbaars en zeebaars met een maximum lengte van 30 centimeter.’ Voor meer informatie zie: www.steen.be.

VEILIGHEID

Verder is de veiligheid van de kleine ontvelmachines verder verbeterd. ‘De veiligheid van de machine wordt in hoge mate bepaald door de manier waarop gewerkt wordt. We hebben al veel veiligheidsmaatregelen toegepast om de veiligheid verder te vergroten en de meest recente verbetering is het plaatsen van een extra beschermrol.’ ANDERE HANDIGE MACHINES

Naast ontvelmachines heeft STEEN F.P.M. International nv nog allerlei andere handige apparatuur in het assortiment, zoals een ontgraatma-

Binnenluchtkwaliteit van belang voor product, werknemer en consument QleanAir Scandinavia draagt al ruim 30 jaar zorg voor schone lucht in binnenruimten wereldwijd. Met een reeks mobiele en vrijstaande luchtreinigers voor elke gewenste situatie, is er voor elke uitdaging een oplossing.

deze uitdagingen, wat leidt tot ziekteverzuim en productiviteitsverlies. Werknemers in de foodproductie hebben een van de hoogste letsel- en ziektecijfers in vergelijking met andere industrieën, volgens de Tasa-groep ENERGIEZUINIG

Binnenluchtkwaliteit is een belangrijke factor in de veiligheid, kwaliteit en houdbaarheid van producten, evenals in de gezondheid van werknemers. Er zijn veel hygiënenormen om producten, personeel en consumenten te beschermen en om het bedrijf te helpen dure tegenslagen te voorkomen.

Elk detail van het FS 70 Food Grade-assortiment is ontworpen in nauwe samenwerking met de voedsel- en drankenindustrie om conform te zijn met toonaangevende hygiënische normen. Krachtig, energiezuinig en stil, met roestvrij staal, een afgedicht chassis, oppervlakken zonder holtes en afgeronde randen voor eenvoudig schoonmaken.

KRUISBESMETTING

Kruisbesmetting tussen producten kan leiden tot verslechtering van producten en voor ernstige allergiesymptomen bij personeel of consument. Door de lucht vervoerde microbiële besmetting door schimmelsporen en bacteriën zoals salmonella, listeria en campylobacter, vermindert de kwaliteit en houdbaarheid van de producten en bedreigt de gezondheid van de consument. Deeltjesvervuiling zoals stof, ingrediënten in poedervorm en verbrandingsdeeltjes verhoogt de schoonmaakkosten en beschadigt producten en apparatuur. Bovendien lijdt de gezondheid van werknemers onder al

SINDS 1974 ERVARING IN HYGIËNISCHE VLOEROPLOSSINGEN TOTA T AL IN: TA

VLOEREN, WANDBESCHERMING & AFWATERING VOOR NIEUWBOUW & RENOVATIE

Deeltjes worden opgevangen met behulp van meertrapsfilters die direct in het rooster zijn geplaatst om ophoping in de unit te voorkomen, voordat de gereinigde lucht wordt teruggeleid. Er zijn verschillende filterconfiguraties en uitlaataccessoires beschikbaar om voor elke behoefte een op maat gemaakte oplossing te kunnen creëren. De FS 70 Extra Capacity en FS 90 Standard zijn ook geschikt wanneer er meer stofopnemendvermogen nodig is. Neem contact op voor een geheelvrijblijvend en kosteloos advies: www.qleanair.nl

INFO@RUYSGROEP.NL

WWW.RUYSGROEP.NL


10

&FOOD

HYGIëNE

Op je eigen werkvloer: praktische workshop Voedselveiligheid Volgens de wet moet er in iedere (banket)bakkerijeen voedselveiligheidsplan aanwezig zijn. Hiervoor kun je gebruik maken van de Hygiënecode. Maar hoe voer je deze goed in? Tijdens een incompany workshop Voedselveiligheid, dus gewoon op de eigen werkvloer, leer je alle ins en outs.

Op deze manier leren de medewerkers snel en bijzonder effectief op een juiste wijze met voedselveiligheid om te gaan. CERTIFICAAT

Vragen die veel voorkomen zijn: Hoe leg je het belang van voedselveiligheid uit aan de medewerkers? En hoe zorg je

wordt behandeld. De training is maatwerk en wordt helemaal afgestemd op de specifieke situatie op de werkvloer.

Na de training, die een dagdeel in beslag neemt, is het de medewerkers helemaal duidelijk waarom voedselvei-

ervoor dat zij het voedselveiligheidsplan naleven? Als dit herkenbare vragen zijn, dan kan deze workshop, door opleider FoodBase (onderdeel van NBC) de helpende hand bieden

Daarom wordt vooraf een inspectie van de verschillende werkplekken gedaan. Op basis van alle informatie behandelt een deskundige trainer van FoodBase de verschillende onderdelen in het bedrijf.

ligheid zo belangrijk is en wat hun eigen rol is op dat gebied. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een door de branche erkend FoodBase certificaat.

MAATWERK

Bij aanvang van de workshop krijgen de deelnemers een speciaal voor de training ontwikkeld naslagwerk. Alle relevante theoretische en praktische kennis over voedselveiligheid

Tijdens de workshop zullen er onder meer diverse praktische proefjes plaatsvinden. FoodBase werkt bewust met kleine groepen, zodat iedereen optimaal de aandacht krijgt.

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems

Vragen over de workshop Voedselveiligheid? Neem contact op met de afdeling sales support via 0317471215. Informatie is ook te vinden op training.foodbase.nl/opleidingen/ voedselveiligheid-281. Daar kun je je ook inschrijven.

Moderne vliegenbestrijding beschermt het bedrijf Vliegen zijn niet alleen hinderlijk, maar ook een serieuze bedreiging voor de bedrijfsvoering in de voedingsmiddelensector. Wereldwijd zijn er maar liefst 120.000 verschillende soorten vliegen. Zij vormen een (gezondheids)risico voor mensen, dieren en goederen. Vliegen zijn de insecten die bedrijfsprocessen het vaakst schaden en verstoren. Vliegen kunnen bacteriën zoals salmonella en E. coli met zich meedragen. Daarnaast kan een ogenschijnlijk kleine overlast van vliegen razendsnel tot een plaag uitgroeien. Dergelijke gezondheidsrisico’s kunnen impact hebben op uw klanten, medewerkers en de arbeidsproductiviteit. Een vliegenplaag kan bovendien reputatieschade veroorzaken.

en effectief vliegen afvangen, uit het zicht van klanten, medewerkers en leveranciers. Kamervliegen worden aangetrokken door ultraviolet licht (iv-A). Hun ogen zijn gevoelig voor straling op deze golflengte. Ledlampen hebben extra aantrekkingskracht op vliegen, omdat ze intens uv-A licht produceren, met een zeer groot bereik. Uit testen is bewezen dat

KOSTENBESPAREND EN MILIEUBEWUST

Lumnia met ledverlichting sneller vliegende insecten aantrekt, tot op wel 80% grotere afstand dan traditionele fosforlampen. Leds verbruiken daarbij tot 70% minder energie en gaan tot drie keer langer mee. o bespaart u geld en bent u milieubewust bezig.

De innovatieve Lumnia led-insectenlampen van Rentokil bestrijden een eeuwenoud probleem met een moderne oplossing; snel

Totaalleverancier van reinigingssystemen voor de voedselverwerkende industrie Vervaardiging in eigen werkplaats, maatwerk mogelijk Betrouwbaar

Krattenwasser met ontstickeraar testen? Dat kan! Wij komen gratis naar u toe.

De Lumnia-range bestaat uit vier verschillende led-insectenlampen. In overleg wordt bepaald welk model en uitvoering het beste past bij de betreffende bedrijfsvoering. Door de brede range kunnen we per ruimte en locatie het best passende advies geven. Of de Lumnia insectenlampen nu wordt gebruikt in openbare gelegenheden of op industriële locaties, voor elke omgeving is er een passend en effectief model. GEPERSONALISEERD

Scan hier uw afspraak

Het nieuwste model uit de range is de Lumnia Slim. Het is één van de kleinste en meest discrete insectenlampen. Lumnia Slim is zeer geschikt voor publieke omgevingen zoals, receptieruimtes of winkelruimtes tot maximaal 36m2 vloeroppervlak. De lamp rekent af met vliegende insecten, zonder dat uw bezoekers iets in de gaten hebben. Sinds kort kan de Lumnia Slim zelfs voorzien worden van uw eigen logo, zodat de insectenlamp nog meer opgaat in uw interieur. Meer weten?

Bedrijfsweg 33

8251 KK Dronten

+31 (0)321 - 386 600

verkoop@letsbv.nl

Kijk dan op www.rentokil.com/nl/lumnia.


&FOOD

HYGIëNE

Voedselveilig werken, samen met je team én met FoodBase Dat de wereld sinds de coronapandemie enorm is veranderd, dat mag duidelijk zijn. Hygiëne en gezondheid werden het gesprek van de dag. En iedereen moest zich aanpassen aan een nieuwe realiteit. De verwachtingen rondom persoonlijke veiligheid werden hoger en dat neemt verder toe, zo is de verwachting. Maar hoe doe je dat in jouw bedrijf? In de praktijk heb je te maken met wisselingen in personeel, personeelstekort of uitval door ziekte. Hierdoor is het niet altijd makkelijk om alle regels op het gebied van voedselveiligheid na te leven. Gelukkig zijn er manieren om voedselveilig werken, door goede voorbereidingen makkelijker te maken. Bij FoodBase helpen ze graag met die goede voorbereiding. Wij spraken met Nanda van Dijk, (Hygiëne inspecteur) en Martin Riemersma (Hygiëne adviseur) en vroegen naar de tips en tools. HULP BIJ (HACCP-) REGISTRATIES

Bij voedselveilig werken horen kloppende hygiëneregistraties. De (HACCP) registraties in orde krijgen is vaak een tijdrovende klus die er gemakkelijk bij in schiet. Maar gelukkig zijn hier makkelijke hulmiddelen voor. Hygiëneadviseur Martin Riemersma van FoodBase: ‘We ontwikkelden hygienetool.nl en een app om hygiëneregistraties makkelijker te maken. Je ziet nu in één oogopslag welke registraties er die dag voor jouw filiaal of filialen nodig zijn.’ Zo signaleer je snel afwijkingen en heb je inzichtelijk of alle acties worden uitgevoerd. ‘Met een mobiele telefoon of tablet in je hand voer je de volledige registratie uit of zie je hem in. Papier-

11

T he C lean E xperience (TCE):

Krachtig en veilig reinigen met dry steam-techniek The Clean Experience (TCE) uit Barneveld is leverancier van ­krachtige, professionele droge stoomapparatuur voor bedrijven. Veel klanten binnen de foodsector werken al met deze droge stoomtechniek, omdat stoom binnen de HACCP-regels is goedgekeurd als reinigingsmethode.

werk is verleden tijd’, legt Riemersma uit. Met de Hygiënetool pas je de richtlijnen van de Hygiënecode eenvoudig toe en heb je de registraties in orde voor een bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de tool houd je niet alleen (HACCP) registraties bij. Je maakt ook eenvoudig een schoonmaakschema, houdt de temperatuur van je koelkast bij en registreert goederenontvangst. Daarnaast stel je zelf je eigen norm in en geeft de tool je een waarschuwing bij afwijkingen. Een groot voordeel van hygienetool.nl is dat je niet meer alleen verantwoordelijk bent voor voedselveiligheid. Je medewerkers krijgen een account en meldingen als registraties niet zijn ingevuld. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en bewustzijn rondom voedselveiligheid. Wanneer je vervolgens meer aandacht geeft aan je medewerkers, is de kans groter dat ze ook betrokken blijven. Overigens mag je ook best wat terugvragen van je team. Aandacht is immers geen eenrichtingsverkeer. De beste

ideeën komen vaak van medewerkers zelf. Dus bespreek en bedenk samen verbeterpunten op het gebied van voedselveilig werken. Meer tips hierover vind je in de whitepaper ‘Voedselveilig werken, samen met je team’. Hij is gratis te downloaden op de website van FoodBase. In de whitepaper vind je ook praktische voorbeelden, een mini-quiz en een checklist. Die helpen om samen het hygiëneniveau binnen je bedrijf op peil te brengen, maar vooral te houden. Ook bij een personeelstekort of -wisselingen. HYGIËNE-INSPECTIE

Wil je vervolgens weten hoe jullie er voor staan wat betreft voedselveiligheid? Dan kun je een Hygiëne-inspectie laten uitvoeren. Nanda van Dijk, Hygiëne-inspecteur, legt uit: ‘Ik kom dan jaarlijks onaangekondigd langs om te toetsen of jouw zaak voldoet aan de eisen van de voor jouw bedrijf geldende Hygiënecode. Tijdens een bezoek maak ik een analyse en rapportage op basis van de processen en interviews met medewerkers.’ Daarnaast neemt de inspecteur ter verificatie van het proces producten

mee voor microbiologisch onderzoek. Van Dijk: ‘We werken met een stoplichtsysteem conform de kleurresultaten van de NVWA. Zo zie je in één oogopslag of de inspectienorm is gehaald. Groen betekent dat je het hebt gehaald. Als je oranje scoort ben je goed op weg en bij rood zijn er nog punten waaraan je moet werken.’

Droge stoom heeft een duidelijk bijkomend voordeel: er is nagenoeg geen chemie meer nodig, stoom doet namelijk het zware werk. Hooguit bij het verwijderen van hardnekkig vet op ovens, afzuigsystemen, bakkerskarren of de frituur, kan een toevoeging van bijvoorbeeld Bio-Steamclean, handig zijn. Dit biologische middel wordt door de stoom versterkt en is goedgekeurd binnen de voedingsindustrie. TCE leverde al aan onder andere visspeciaalzaken, bakkerijen, chocolaterieën, slagers, kaas- en delicatessenzaken, poeliers, horeca en andere voedingsindustrie en krijgt zeer enthousiaste reacties op hun stoomzuiger.

een bakkerij, waar men met meel en gisten werkt, veilig worden gereinigd zonder dat het deegproces verstoord wordt. De inzetbaarheid van een TCE-stoomstofzuiger is breed. Stoom desinfecteert direct. Snijplanken, werkbladen, vitrines, ramen, vloeren, vriezers, koelcellen, plafonds en ovens, echt alles is te reinigen met droge stoom. Het vuil wordt gelijk opgezogen in de vuilwaterbank van de stoommachine. Dus niet meer dweilen met doeken en het vuil verspreiden.

VEILIG

op locatie of in hun showroom in Barneveld. Bel voor een afspraak met 0342-701205 of kijk op de website: www.thecleanexperience.com. Check de socials voor wat actiefoto’s en video’s. Zoek dan op: ‘The Clean Experience’.

Wil jij ervaren wat droge stoomreiniging voor jouw bedrijf kan betekenen? The Clean Experience geeft vrijblijvende demonstraties

ZELFCONTROLE

De NVWA werkt al vanaf 2010 samen met private inspectiebureaus, die een door de NVWA geaccepteerd controlesysteem toepassen bij bedrijven die voedsel leveren aan consumenten. Bijna 3000 ondernemers die actief zijn in de horeca, retail, catering en ambachtelijk productie zoals bakkers en slagers nemen inmiddels deel aan deze vorm van zelfregulering. Door deze deelname laten ze zien dat ze voedselveiligheid serieus nemen en aantoonbaar voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Van Dijk: ’FoodBase behoort tot één van de zeven bureaus die door de overheid zijn aangemerkt als ‘geaccepteerd zelfcontrolesysteem’. Als je bij FoodBase al langere tijd een voedselveiligheidsbewijs hebt of je certificaat in één keer behaalt, vertrouwt de overheid dat je voedselveiligheid op hoog niveau is. Als ambachtelijk bedrijf krijg je dan minder controle van de NVWA. Zo kan FoodBase je begeleiden in het gehele proces van voedselveiligheid en hygiëne. Van tool en tips, tot controle en advies. De website biedt een helder overzicht van alle diensten die FoodBase aanbiedt. Je vindt er ook de link naar de gratis whitepaper, de Hygiënetool,nl én ervaringen en tips van collega’s in de food-sector. Kijk op www.foodbase.nl

‘Dry steam-techniek’, droge stoom dus, is oververhitte stoom in een boiler, waardoor er slechts tussen de 3 en 10 procent vocht wordt gecreëerd. Daardoor kan bijvoorbeeld kan bijvoorbeeld zelfs binnen

Hygiënische vloeren voor de Vis en zeevruchten industrie Na 1 uur uitharding weer volledig belastbaar Hygiëne en veiligheid, twee beslissende factoren in de vis verwerkende industrie spreken voor Silikal reactieve kunsthars vloeren systemen. Vocht, koude, zouten, zuren, loog noch constante mechanische belastingen zal de geringste negatief effect hebben op een Silikal vloer. Naadloze, monolithische coatings bieden de beste voorwaarden voor absoluut sanitaire vloeren. WELK SILIKAL PRODUCT IS GESCHIKT VOOR EEN VLOER IN DE VIS EN ZEEVRUCHTEN INDUSTRIE? Neem contact met ons op via +31(0)344645196 of info@avgvloeren.nl Wij geven u vrijblijvend professioneel advies.

Industrieweg 16 | 4051 BW Ochten | Telefoon 0344 - 64 51 96 | info@avgvloeren.nl

WWW.AVGVLOEREN.NL


The Experts in Pest Control

Lumnia productrange Werkt effectiever en efficiënter dan iedere andere led-insectenlamp Bescherm uw bedrijf tegen overlast van vliegende insecten. Lumnia biedt de meest uitgebreide serie insectenlampen voor elke omgeving en combineert ledlamptechnologie met ongeëvenaarde wetenschappelijke innovaties en expertise. En dat leidt tot effectieve vliegenbestrijding én totale ontzorging.

Bel ons 0800 7368654

Mail ons info@rentokil.nl

Bezoek ons www.rentokil.com/nl/lumnia


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.