Fish Trend nr 5 2023

Page 1

FISH TREND

FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

Visserijraad tegen ban op bodemvisserij

Tijdens de vergadering van de Visserijraad hebben bijna alle Europese landen zich gekeerd tegen het plan van de Europese Commissie om de bodem beroerende visserij geleidelijk uit te bannen.

Lees verder op pagina 5

Veiling eerste vaatje zorgt voor megarecord

Op de Visafslag Scheveningen is 22 juni het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild voor maar liefst 159.500 euro. De opbrengst gaat dit jaar naar Voedselbanken Nederland.

Lees verder op pagina 8

Zeeuwse mosselen van uitstekende kwaliteit

Onder grote belangstelling zijn 5 juli in de Oosterschelde officieel de eerste Zeeuwse mosselen van het seizoen 2023 van de bodem opgevist. Kenners roemen de kwaliteit.

Lees verder op pagina 16

Zonder goede hygiëne geen goed product In de bakkerij- en vissector is hygiëne van levensbelang. Jeroen en Trudy Krijgsman hebben het in hun bedrijf bovenaan hun prioriteitenlijst staan. ‘Klanten zien dat we tot het uiterste gaan.’ Lees verder op pagina Een wetswijziging gemist, hoe voorkom je dat? Aanpassingen in regelgeving volgen elkaar snel op. Met de tool Food Law Guide van Précon mis je geen enkele wetswijziging meer op het gebied van bedrijfshygiëne en voedselveiligheid. Lees verder op pagina 10 Verbeter je rol als verantwoordelijke voor hygiëne Ben jij binnen het bedrijf hoofdverantwoordelijk voor reiniging en desinfectie? En wil je het hygiëneniveau verder verbeteren? Dan heeft FoodBase heeft een aantal tips. Lees verder op pagina 11
12 | Week 28 | 2023 | Nummer 5 | www.
HYGIËNEINCLUSIEFSPECIAL&FOOD 5 Jaargang
shtrend.nl

Enzymen

De Hollandse nieuwe. Wat een pracht traditie. Ik stond 23 juni weer in de rij bij visspeciaalzaak Abbink in Sneek. En het uitstel heeft de haring zeker goed gedaan. Ik ben weer aan het genieten. Haring mag Hollandse Nieuwe heten als de vis voldoende vet is, en op de traditionele Hollandse manier gekaakt, gezouten en gerijpt is. Daarbij komt nog dat de haring, zoals iedere vis, diepgevroren moet worden, bij een temperatuur niet boven de -20 graden gedurende 24 uur. Het rijpingsproces duurt minstens één dag en maximaal zeven dagen bij een temperatuur 0-4 °C. Enzymen uit de alvleesklier en zout spelen een grote rol bij het rijpen van gekaakte haringen en zijn uiteindelijk bepalend voor de smaak.

Ook bij andere tradities zijn enzymen heel smaakbepalend, zo zag ik op televisie. De Keuringsdienst van Waarde besteedde onlangs aandacht aan vissaus. Deze manier van fermenteren kent zijn oorsprong in het Carthaagse Rijk en werd later een belangrijk ingrediënt van de Romeinen. Overschotten van de visvangst werden met zout ingelegd om in de volle zon te fermenteren. De aanwezige enzymen in de ingewanden van de vis speelden een grote rol in het transformatieproces: de vis werd door die enzymen verteerd en omgezet in een enorm krachtige smaakmaker die we tegenwoordig vooral kennen uit de Aziatische keuken: vissaus.

Ik moet eerlijk zeggen dat het er op televisie erg onsmakelijk uit zag. Sardines van een dag of drie oud met allemaal vliegen (‘bijen’ volgens de man die geïnterviewd werd) er omheen en erop. Het eindresultaat bleek echter verbazend lekker te zijn. Vooral doordat door de maandenlange werking van de enzymen de umamismaak naar boven komt. Daardoor is de Japanse saus veel lekkerder dan het slappe aftreksel dat in onze supermarkten te koop is. De oorspronkelijke vissaus bevat 85 procent vis en 15 procent saus. De vissaus die hier overwegend verkrijgbaar is bevat 3,5 visextract (!), mede doordat er ontzettend veel water wordt toegevoegd. En misschien nog

wel erger: om het productieproces te versnellen wordt soms zelfs zoutzuur toegevoegd. Zo ontstaat een hele onnatuurlijke smaak. De Nederlandse fermentatiedeskundige Christian Weij heeft er geen goed woord voor over. De vissaus smaakt volgens hem ‘als iets heel naars. Als flakes die je aan de vissen voert.’ Dus tja… dan is de oeroude methode misschien toch zo gek nog niet. Hoewel? Er schijnt een oplossing te zijn, die er minder ranzig uitziet. Merijn van Berlo en Maarten Bezem, chefs van het succesvolle restaurant Choux in Amsterdam, hebben onder de naam 621 Ferments krachtige natuurlijke smaakversterkers ontwikkeld. Zij maken hiervoor gebruik van een productieproces dat ontwikkeld werd door het Nordic Foodlab en recentelijk vooral bekend is geworden door restaurant Noma. In deze moderne garum variant staat de schimmelcultuur aspergillus oryzae centraal, ook wel bekend als koji die ook aan de basis van wellicht bekendere fermentaties staat zoals miso, saké en sojasaus. Door koji toe te voegen aan het fermentatieproces, wordt dezelfde enzymatische werking gecreëerd, net zoals bij de ingewanden van vis maar kan er bovendien nu ook gewerkt worden met totaal andere producten, in dit geval vlees of paddenstoelen maar dus ook kip, garnalen of zeewier. Daarbij hebben de twee chefs ervoor gekozen om vooral reststromen te gebruiken. Super duurzaam dus. Hun eindproduct is een heerlijke smaakmaker, die aan allerlei gerechten toegevoegd kan worden. Enzymen en een lang fermentatieproces zijn dus heel belangrijk. Zo kan de natuur zijn werk doen. Net zoals bij de Hollandse Nieuwe. Al ben ik heel blij dat daar geen brandende zon en blootstelling aan vliegen aan te pas is gekomen.

Wendy Noordzij

Als opstapper mee met de SL-45 voor overlevingsonderzoek

In het kader van het project ‘Discards Overleving Schol, Tong en Tarbot’ (DOSTT) stapte Amerik Schuitemaker van de Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid samen met onderzoeker Allard van Mens van Wageningen Marine Research (WMR) aan boord van flyshooter SL-45 ‘Stellar’. De visreis stond in het teken van onderzoek naar de overleving van ondermaatse schol in de flyshootvisserij. Amerik doet verslag van zijn ervaringen.

‘In de nacht van maandag 12 juni vertrokken we vanuit IJmuiden om na ongeveer zeven uur stomen het eerste schot te doen’, aldus Amerik Schuitemaker.

‘Als het aan het weer lag, kon de week al niet meer stuk; vlak zeetje, weinig wind en een aangename temperatuur. Ook al wist ik in grote lijnen hoe de flyshootmethode werkte, het was ontzettend mooi om het hele proces vanaf de brug en het dek te zien. Ook legde schipper Bertus de Boer enthousiast uit wat er zoal bij het flyshooten komt kijken.’

OVERLEVING

Het doel van de visreis was om data te verzamelen over de overleving van ondermaatse schol. Amerik: ‘Tijdens het verwerken van de vangst verzamelden we per trek aan het einde

van de verwerkingsband de ondermaatse schol en beoordeelden we de conditie van iedere verzamelde schol. Vervolgens werd deze schol in overlevingsunits geplaatst waar ze de rest van de week werden gemonitord. Ook maakten we van iedere verzamelde schol een foto met speciale camera’s. Hiermee wordt de computer geleerd om op basis van een foto te kunnen zeggen of een schol wel of niet zal overleven.’

Aan het einde van de reis zijn de overlevingsunits getransporteerd naar Yerseke, waar ze de komende twee weken nog worden gemonitord. Met

de verzamelde data hoopt WMR een uitspraak te kunnen doen over de mate van overleving van ondermaatse schol in de flyshootvisserij. Het doel van het onderzoek is het op wetenschappelijk verantwoorde wijze meten van de overlevingskansen van schol-, tong- en tarbotdiscards in de boomkorvisserij en van scholdiscards in de flyshootvisserij. De resultaten kunnen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), opdrachtgever van het DOSTT-Project, gebruikt worden om te beargumenteren dat de uitzondering op basis van ‘hoge overleving’ op de aanlandplicht verlengd dient te worden.

ZELFREDZAAM OP ZEE

‘De SL-45 richtte zich vooral op het vangen van mul, poon, schar en makreel, maar bij de eerste trekken viel het nog niet mee om de viskisten goed te vullen’, aldus Amerik. ‘Ook werkte de techniek aan boord niet altijd even goed mee; door een defecte verwerkingsband, een vastlopende vislijn en een haperende lier werd de visserij meerdere keren

wilfred@addictivemedia.nl

Samenwerking:

onderbroken. Het was indrukwekkend om te zien hoe de bemanning de mankementen iedere keer zelf weer oploste of repareerde. Dit laat zien dat je op zee echt zelfredzaam moet zijn en de juiste technische kennis en ervaring moet hebben. Later in de week deden we een aantal mooie schone trekken met makreel, waardoor er aan het einde van de week een mooie vangst op de kade van IJmuiden kon worden gezet.’

VERVOLGREIZEN De onderzoeksreis met de SL-45 is onderdeel van een serie onderzoeksreizen binnen het DOSTT-project. Binnenkort volgt er nog een onderzoeksreis met de SL-45 en ook neemt de KW-145 vanuit de boomkorvisserij deel aan het project. Ben Scholten en Amerik Schuitemaker zullen vanuit de Nederlandse Vissersbond ook bij deze reizen als opstapper mee gaan. Binnenkort zal er ook in Visserijnieuws aandacht worden besteed aan het DOSTT-project.

Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601

edwin@addictivemedia.nl

Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279

redactie@ shtrend.nl

Twitter: @visvakkrant

Coverfoto:

Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2213-6193

André Schoppen Tel: 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: André Schoppen Tel: 06-16044131

Wilfred Wubs Tel: 06-20479538

Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande,

| 2 FISH TREND
Jaargang 12, Week 28, 2023, nr. 5 Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar.
Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever:
andre@addictivemedia.nl
Druk:
Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten)
kan elk gewenst moment ingaan
wordt automatisch verlengd,
twee maanden voor de
schriftelijk
Nederlands Visbureau Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014
Rodi
‘Be our next friend’
en
tenzij
vervaldatum
is opgezegd.
de uitgever.-HYGIËNEINCLUSIEFFOOD SPECIAL 5 Jaargang 12 Week 28 2023 Nummer www. shtrend.nl FISH TREND FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Visserijraad tegen ban op bodemvisserij Visserijraad hebben bijna alle Europese landen Commissie om de bodem beroerende visserij Veiling eerste vaatje zorgt voor megarecord eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild voor jaar naar Voedselbanken Nederland. Lees verder op pagina uitstekende kwaliteit opgevist. Kenners roemen de kwaliteit. Lees verder op pagina 16 C OLOFON VOORWOORD O P VeRantwOORde wijze Meten Van de OVeRleVinGskansen sCHOl , tOnG en taRBOt
schriftelijke toestemming van

Uitgekookt kiest voor delaware met SAP S/4HANA

Maaltijdserviceleverancier Uitgekookt heeft ervoor gekozen om de switch naar SAP S/4HANA te maken. Onder begeleiding van delaware gaat het IJsselmuidens bedrijf over op de geavanceerde ERP-oplossing van SAP. Bij de implementatie gaat delaware gebruik maken van FAST-Solution for Food, een volledig Food geavanceerde oplossing op basis van S/4HANA waarmee delaware de Food & Beverage sector helpt om hun groei- en innovatiedoelstellingen te verwezenlijken.

nieuwe systeem. ‘Deze oplossing maakt voor ons nieuwe businessmodellen mogelijk en ondersteunt onze groeiambitie. We hebben duidelijk voor een pakket en partner gekozen waarmee we het productieproces kunnen beheersen en de voedselverspilling nog verder kunnen terugdringen. Tegelijkertijd krijgen we meer flexibiliteit waarmee we commerciële kansen kunnen creëren en benutten.’ En dat is precies wat ze nodig hebben om verder te kunnen groeien. Met FAST-Solution for Food en SAP

service van vandaag de dag. We willen Nederland gezonder laten eten. Daarom maken we dit zo makkelijk mogelijk. Wij stoppen veel aandacht en liefde in onze gerechten. Dat maakt onze maaltijden lekker, gezond en lekker makkelijk. Voor meer informatie zie: www.uitgekookt.nl.

OVER DELAWARE delaware is een snelgroeiende, internationale organisatie die geavanceerde oplossingen en services levert aan organisaties die ernaar streven om op een duurzame manier de concurrentie een stap voor te blijven. We helpen onze klanten met hun zakelijke transformatie, waarbij de technologie van partners als SAP, Microsoft en OpenText wordt toegepast. We blijven onze klanten ondersteunen om wendbaar te blijven en continuïteit te waarborgen. We passen altijd ons duurzame businessmodel toe dat zich richt op lange termijn succes. De toekomstige leiders zijn de drijvende kracht achter het succes van onze klanten en helpen hen zich te onderscheiden van de rest en zich voor te bereiden op morgen.

Filled with a surprise.

Contact: +31 79 799 6060 | www.midol.nl

Wetenschappers uiten zorgen over negatieve effecten windparken op Noordzee

Uitgekookt is een bekend synoniem voor lekker en gezond eten zonder zelf te koken. De in IJsselmuiden gevestigde marktleider in thuisbezorgde koelverse maaltijden levert elke week maaltijden vers aan huis door heel Nederland. Bij Uitgekookt werken ruim 300 medewerkers en 1.000 bezorgers. De afgelopen zes jaar gebruikte Uitgekookt een zelf ontwikkeld maatwerkpakket.

Om de groeiaspiraties van de verse maaltijdleverancier mogelijk te maken, heeft het bedrijf gekozen haar IT ontwikkelcapaciteit in te zetten op de strategisch onderscheidende processen en voor de standaard processen een robuuste standaard oplossing te gebruiken. Om succesvol aan de toekomst te kunnen bouwen, had de operatie behoefte aan meer snelheid en flexibiliteit om het sterke ondernemerschap bij Uitgekookt te kunnen volgen.

Daarom koos het bedrijf na een zorgvuldige selectieprocedure voor FAST-Solution for Food van delaware. ‘delaware is een betrouwbare speler die al meer dan dertig jaar actief is in de foodmarkt’, legt Rogier van den Esker uit. Als Operationeel directeur bij Uitgekookt. nl was hij nauw betrokken bij de keuze van de nieuwe oplossing. ‘De functionaliteiten die FAST-Solution for Food biedt, sloten perfect aan bij de wensen van Uitgekookt.’ Alle Food specifieke wensen en eisen waren hierin geborgd.

VAN MAATWERK NAAR

STANDAARDISATIE De ERP-oplossing van SAP en delaware gaat de ruggengraat van Uitgekookt vormen. Vrijwel alle standaard processen zijn straks vastgelegd in SAP, van inkoop, verkoop en productieplanning tot voorraadbeheer en finance. SAP zal worden gekoppeld met de strategische onderscheidende processen, die in huis ontwikkeld worden.

Van den Esker verwacht dat Uitgekookt veel profijt zal hebben van het

S/4HANA als fundament maakt

Uitgekookt een belangrijke professionaliseringsslag.

OVER UITGEKOOKT

Uitgekookt is ontstaan vanuit de passie van de familie Van Marle voor goed en gezond eten. De familie begon met het verbouwen en venten van groenten in 1830 en begon later een vooruitstrevende groentewinkel die als eerste panklare groente (gewassen en gesneden) verkocht. Bijna twee eeuwen later is Uitgekookt de innovatieve maaltijd-

Zie ook: www.delaware.pro/nl-nl.

MEER INFORMATIE?

Om groei- en innovatiedoelstellingen te bereiken, hebben kleine en middelgrote ondernemingen in de Food & Beverage sector een platform nodig om hun bedrijfsproces te versnellen en de besluitvorming te vereenvoudigen. Om aan deze behoeften tegemoet te komen, ontwikkelde delaware FASTSolution for Food, een uitgebreid ERP-template gebaseerd op SAP S/4HANA.

Kijk hier voor meer informatie: www.delaware.pro/nl-nl/solutions/food

Hogere output

Grotere nauwkeurigheid

Maximale procesbetrouwbaarheid

Tijdens een uitzending van wetenschapsprogramma Focus op NPO 2 uitten onderzoekers hun zorgen over de effecten van windturbines op de groei van plankton. Fytoplankton vormt de basis van het voedsel web voor het leven in en op zee.

Als er iets gebeurt met het fytoplankton, kan dat effect hebben op al het leven in de zee. ‘Als je op veel plekken een negatieve impact hebt op fytoplankton, moet je je wel heel goed afvragen waar je mee bezig bent’, zegt onderzoeker Luca van

Duren, hoofdonderzoeker van kennisinstituut Deltares. Gedragsecoloog Jeroen Hubert van de Universiteit Leiden geeft in het programma aan dat er ook zorgen bestaan over het effect van stroomkabels op embryo’s van haaien en roggen en over het geluid van het heien voor duizenden nieuwe turbines. Hubert zegt het gevoel te hebben dat het onderzoek achter de windenergie ambities aan hobbelt.

YOUR PRODUCTS ALWAYS IN VIEW

Multipond weger met 3D camera’s

Multipond weegsystemen houden vanaf nu een waakzaam oog op de productie met het 3D ARGUS camera systeem: voor een automatische, intelligente aansturing van de product flow.

Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions.

Multipond hee patent op dit systeem

PERFORMANCE MEETS PRECISION

| 3 FISH TREND
MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com
n ieUwe BUsinessMOdellen CReËRen en VOedselVeRsPillinG teRUGdRinGen

Nederlandse cateraars serveren geen ‘rode’ vis in meer dan 1500 restaurants

De Nederlandse cateraars Albron, Vermaat en Sodexo hebben bevestigd een volledig ‘roodvrij’ visassortiment aan te bieden in hun restaurants. Daarmee serveren zij in meer dan 1500 restaurant géén vis meer die op rood staat op de VISwijzer.

In Nederland eten we volop vis, zoals sliptong, paling, tonijn, kabeljauw en gamba’s. Deze vissoorten staan op de rode vislijst, de lijst van vis die met veel bijvangst gevangen wordt, illegaal gestroopt wordt en zwaar overbevist is. Of gevangen wordt met een hoge CO2 uitstoot tot gevolg.

BELANGRIJKE STAP

Vis is een van de belangrijkste voedselbronnen in de wereld, maar tegelijkertijd zorgt de handel in vis voor overbevissing en afname van de biodiversiteit in de oceanen, een van de grootste milieuproblemen ter wereld. De World Ocean Deal wil rode vis uit de

Nederlandse markt halen of laten vervangen door een duurzaam alternatief. Met deze belangrijke stap zorgen de foodservice bedrijven er niet alleen voor dat het merendeel van de cateraars ‘Roodvrij is’ maar hopen ze daarmee ook andere partijen te inspireren hun voorbeeld te volgen. En dat is nodig want uit onderzoek blijkt, dat de meerderheid van de restaurants nog steeds RODE1 vis op de kaart zét.

GEBREK AAN KENNIS

‘Als wij blijven consumeren zoals wij gewend zijn, zullen vissen verdwijnen van ons menu. Maar dit hoeft niet. Deze World Ocean Deal laat zien welke belangrijke rol de foodservice partijen en overige horeca hebben als koplopers in het serveren van duurzame vis’, aldus Margreet van Vilsteren, directeur Good Fish. ’Chef-koks willen wel verantwoorde vis op de kaart maar het lukt vaak niet door gebrek aan kennis en informatie.

Door een samenwerking met Good Fish, kunnen cateraars en hun leveranciers de correctie informatie krijgen en daarmee de juiste, duurzame vis aanbieden.’

Natuur Fonds. ‘Het is dus super belangrijk en waardevol dat we deze deal hebben getekend, een eerste stap richting duurzame visserij. Voor ieder die verzot is op zilt en een verantwoorde keuze wil maken, geven wij de tip om allereerst meer plantaardig te gaan

Wat krijgen we op ons BORdje?

In de voorjaarsnota 2023 zijn enkele fiscale maatregelen opgenomen die het kabinet voor ogen heeft. Ik zoom met name in op de voorgestelde wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de bijbehorende doorschuifregeling (DSR).

OVERBEVISSING

Momenteel is 35% van de visbestanden in de wereld nog overbevist en wordt 58% maximaal bevist. Overbevissing neemt helaas nog steeds toe, zegt Corné van Dooren, food expert van Wereld

eten en minder dierlijk. Dan vervolgens stap voor stap de volgende vissoorten van het menu te weren: paling, sliptong, Noordzee kabeljauw en ongecertificeerde gamba’s en tonijn.

OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP

Goed ingerichte visspeciaalzaak gelegen in dicht bevolkte woonwijk te Huizen. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud en hier zijn zeker nog positieve omzetstijgingen te realiseren. Deze viszaak is ter overnam ivm. veranderde ambitie huidige eigenaar. Dus schroom niet en bel voor het maken van een bezichtiging.

Een op zeer goede locatie gelegen visspeciaalzaak te Almere, deze is gelegen aan wandelpromenade met daar achter groot parkeerterrein. Hier wordt een goede omzet als wel rendement gerealiseerd. Gehele inventaris verkeert in goede staat van onderhoud. Dit is een unieke kans voor creatieve en enthousiaste handen. Bel maar gerust voor aanvullende informatie.

Vraagprijs T.E.A.B.

Visspeciaalzaak gelegen op top locatie midden in het centrum van Bloemendaal, ivm veranderde ambitie eigenaar is deze viswinkel te koop, sterke landelijke bekende filiaalketens zijn de directe buren. Gelet op de huidige openingstijden zijn hier zeker nog diversen omzet stijgende mogelijkheden aanwezig. Dit is een kans voor creatieve en enthousiaste handen. Bel gerust voor het maken van een afspraak. Vraagprijs T.E.A.B.

TER OVERNAME

Twee perfect ingerichte visspeciaalzaken beide gelegen in de regio Den Haag In beide winkels worden zeer goede omzetten gerealiseerd alsmede een zeer goed rendement behaald, 1 winkel is in 2018 geheel gestript en weer helemaal up to date ingericht. nieuwsgierig? Bel ons gerust voor het maken van een afspraak ter plaatse. Separate koop is bespreekbaar met eigenaar.

U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land.

Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Agro

De BOR en DSR regelingen wordt door sommige politieke partijen als een doorn in het vlees ervaren terwijl anderen de waarde ervan inzien. Inzet van de regelingen was en is te voorkomen, dat de continuiteit van (familie)bedrijven in gevaar komt als er een aanzienlijke belastingclaim betaald moet worden welke ten koste gaan van het eigen vermogen van het bedrijf. Dat geld kan dan namelijk niet gebruikt worden voor investeringen etc. Gehouden onderzoek richtte zich met name op de verbetering van de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de BOR in schenk- en erfbelasting en de DSR bij bedrijfsopvolgingen in de inkomstenbelasting. In de huidige plannen worden de regelingen aangepast, maar of de regeling op de lange termijn overeind blijft, is nog maar de vraag. Er klinken in de politiek nog steeds oproepen tot verdergaande beperkingen.

HOE IS HET NU?

De BOR en DSR zijn regelingen die ervoor zorgen dat er minder belasting verschuldigd is bij erven en schenken van de onderneming of een aandelenbelang van 5% of groter. Voor de BOR geldt er onder voorwaarden een vrijstelling in de schenkbelasting en de DSR zorgt ervoor dat de inkomstenbelastingclaim doorgeschoven kan worden naar de opvolger. De vrijstelling van overgedragen bedrijfsvermogen in de BOR bedraagt voor 2023 100% over de eerste € 1,2 miljoen (afgerond) en 83% over het meerdere. Er gelden enkele voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de BOR. Zo moet een opvolger die (aandelen in) een onderneming geschonken krijgt, die minstens vijf jaar voortzetten en moet al drie jaar werkzaam zijn in de onderneming. Ook moet de schenker tenminste vijf jaar eigenaar zijn geweest van de onderneming. Verder moet het gaan om een ‘materiële onderneming’, die daadwerkelijk activiteiten heeft. Van beleggingsvermogen mag 5% van het ondernemingsvermogen aangemerkt

worden als ondernemingsvermogen (de doelmatigheidsmarge).

WAT GAAT ER VERANDEREN?

De voorgestelde veranderingen zijn het vanaf 2025 oprekken van de eerste ‘schijf’ naar 100% van de going concern waarde van de onderneming tot 1,5 miljoen en een verlaging van de vrijstelling van de tweede schijf naar 70% over het meerdere. Daarnaast wordt de doelmatigheidsmarge afgeschaft. Vanaf 2024 worden aan derden verhuurde onroerende zaken standaard aangemerkt als beleggingsvermogen. Tevens komen straks alleen reguliere aandelen met een belang van 5% die volledig meedelen in de winstgerechtigheid en liquidatieopbrengst nog in aanmerking. Bedrijfsmiddelen die ook buiten de onderneming worden gebruikt, kwalificeren straks alleen nog voor het deel dat in de onderneming wordt gebruikt voor de BOR en de DSR. De bezits- en voortzettingseis in de BOR worden in bepaalde situaties versoepeld en de dienstbetrekkingseis wordt afgeschaft. Constructies met de BOR (dubbel en oneigenlijk gebruik) zullen worden aangepakt.

Inmiddels is er meer duidelijk geworden en is er een extra aanpassing aangekondigd, namelijk dat de BOR en de DSR straks alleen gelden voor verkrijgers van 21 jaar en ouder. Neem voor meer uitleg over de BOR of andere fiscale vragen contact met ons op!

bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.

| 4 FISH TREND
De auteur van dit artikel, Gerrit van
als belastingadviseur werkzaam
FISH ACCOUNTANTS
Gerrit van den Berg RB
den Berg, is
W W W.S PA KO.N L +31 (0)493 - 35 21 80 sales@spako.nl
OVERNAME TER OVERNAME TER OVERNAME TER OVERNAME
TER
Business Park 75 | 6708 PV Wageningen
Telefoon 06 51 510 316 home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl
|
Vlnr: Merijn Koops (Vermaat), Femke van Dijk (Albron), Margreet van Vilsteren (Good Fish), Stephan de Leeuw (Sodexo), Corné van Doorn (WWF Nederland).

Visserijraad tegen ban op bodemvisserij

De raad van ministers van Europa kwam onlangs bij elkaar tijdens de Agrifish Council, oftewel de Visserijraad. Tijdens de vergadering hebben bijna alle Europese landen zich gekeerd tegen het plan van de Europese Commissie om de bodem beroerende visserij geleidelijk uit te bannen.

Tijdens de Visserijraad was er veel tegenstand onder de ministers over het plan van de Europese Commissie om bodem beroerende visserij uit beschermde gebieden te bannen. Onder meer Nederland en België keerden zich tegen het plan van de Commissie. Nederlandse visserijminister Piet Adema stelt dat ‘dit een signaal is dat de Europese Commissie niet zomaar kan negeren.’

FLINK WAT HUISWERK

De tegenstanders stelden 75 aanbevelingen op om het actieplan bij te stellen en kregen daarvoor steun van bijna alle 27 EU-lidstaten. Minister Adema en de Vlaamse minister Hilde Crevits zijn tevreden. De Europese Commissie heeft ‘flink wat huiswerk’ meegekregen, aldus minister Adema.

Minister Hilde Crevits stelt: ‘Dit is een belangrijk signaal en een stap vooruit, want zowat alle van de 64 vaartuigen van de Vlaamse vissers werken met die boomkortechniek. Een algemene ban zou de toe-

komst van onze vissersvloot ernstig in gevaar brengen en zou ervoor zorgen dat vis van derde landen moet komen, landen die vaak veel minder duurzaam werken. Dit gaat trouwens ook voorbij aan de vele inspanningen die de Vlaamse visserijsector onderneemt om te verduurzamen. Elke vloot, ook de kleine, is belangrijk om tot lokale voedselvoorziening te komen. Lokaal duurzame voedsel is en blijft voor Vlaanderen cruciaal.’

VERZET NEDERLANDSE

EUROPARLEMENTARIËRS

In de Visserijcommissie van het Europees Parlement was na de presentatie van het actieplan van de Europese Commissie op 1 maart jl. breed verzet onder de Europarlementariërs. Ook de Nederlandse Europarlementariërs toonden hun ongenoegen over de doelen van het actieplan.

HOOP

Het geeft een steun in de rug dat Nederland en andere EU-lidstaten zo krachtig reageren richting de Europese Commissie. Deze realiteitszin bij EU-lidstaten geeft hoop. Het is voor nu afwachten hoe de Europees Commissaris Sinkevicius reageert en in hoeverre de plannen worden bijgesteld.

P ROeFkeUken Van a dRi & z OOn :

Visit & taste

Adri & Zoon beschikt over een prachtige proefkeuken met uitzicht over de Oosterschelde. In deze proefkeuken hosten zij smakelijke workshops en proeverijen. Ga jij voor een Fruit de Mer lunch met een proeverij van bijpassende wijnen of toch liever voor een workshop oesters steken?

Als echte liefhebber van verse vis, schaal-en schelpdieren importeren én exporteren zij de lekkerste producten. En dat allemaal vanuit het kloppend hart van de viswereld, Yerseke. Ben je geïnteresseerd in

hun prachtige assortiment of wil je met jouw team de kneepjes van het vak leren? Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden: Events@adrienzoon.com, of tel: 0113 - 57 20 87

Sneller, beter en stabieler

VSD heeft een nieuwe rooktechnologie ontwikkeld waarmee vis op een snelle en beter manier én met een stabielere kwaliteit gerookt kan worden.

Het VSD TEC Smoke systeem is een techniek op basis van elektrostatisch roken en kent alle voordelen van het traditionele rookproces.

VSD Tec Smoke systeem biedt volgens Maarten Kooij (CEO VSD Food Machinery) echter nog tal van andere voordelen. Het is een slimmer rooksysteem dat het rookproces met 70 procent inkort, waarbij de rookkwaliteit wordt verhoogd en de productiecapaciteit toeneemt.

Het enige verschil met het traditionele rookproces is dat het VSD TEC Smoke systeem gebruik maakt van ionisatoren die de rookwolk elektrostatisch laden en zorgen voor een

directe en gelijkmatige overdracht van de rook op de producten. Het resultaat is dat het rookproces met 70 procent wordt ingekort. Dat is een aanzienlijke tijdswinst, waarmee een hogere productiecapaciteit gerealiseerd kan worden, terwijl

de producten precies hetzelfde blijven als bij het traditionele rookproces.

Met het VSD TEC Smoke systeem zijn wij in staat de rookdichtheid en kwa-

liteit te meten en hierdoor kunnen we het rookproces precies afstemmen op de gewenste kleur en smaak. Hierdoor wordt de rook gelijkmatig over de producten verdeeld.

Kijk voor meer informatie op: www.vsd.nl, of neem contact op via tel: 0546-873032 of e-mail: sales@vsd.nl.

| 5 FISH TREND
e lektROstatisCH ROken Met Het Vsd t eC s MOke sYsteeM :

Garum van lokale reststromen

zoals garnalendoppen

Merijn van Berlo en Maarten Bezem, chefs van het succesvolle restaurant Choux in Amsterdam, hebben onder de naam 621 Ferments krachtige natuurlijke smaakversterkers ontwikkeld. Geboren uit een gedeelde passie voor lekker eten en duurzaamheid hebben ze een manier gevonden om voedselverspilling tegen te gaan en tegelijkertijd gerechten een boost te geven.

DE OORSPRONG VAN GARUM

Garum kent zijn oorsprong in het Carthaagse Rijk en werd later een belangrijk ingrediënt van de Romeinen. Overschotten van de visvangst werden met zout ingelegd om in de volle zon te fermenteren. De aanwezige enzymen in de ingewanden van de vis speelden een grote rol in het transformatieproces: de vis werd door die enzymen verteerd en omgezet in een enorm krachtige smaakma-

Na een zoektocht van ruim drie jaar naar de perfecte smaakbalans en het juiste proces zijn vanaf 22 mei de smaken Mushroom (volledig plantaardig) en Beef (Gasconne rund) te koop. Daarnaast zijn ze druk bezig met een variant met zwarte knoflook en een van Hollandse garnalen die later dit jaar zullen volgen.

ker die we tegenwoordig vooral kennen uit de Aziatische keuken: vissaus.

NATUURLIJKE SMAAKVERSTERKERS

In dezelfde geest wordt bij 621 Ferments gewerkt aan natuurlijke smaakversterkers. Zij maken hiervoor gebruik van een productieproces dat ontwikkeld

werd door het Nordic Foodlab en recentelijk vooral bekend is geworden door restaurant Noma. In deze moderne garum variant staat de schimmelcultuur aspergillus oryzae centraal, ook wel bekend als koji die ook aan de basis van wellicht bekendere fermentaties staat zoals miso, saké maar bovenal sojasaus. Door koji toe te voegen aan het fermentatieproces, wordt dezelfde enzymatische werking gecreëerd, net zoals bij de ingewanden van vis maar kan er bovendien nu ook gewerkt worden met totaal andere producten, in dit geval vlees of paddenstoelen maar dus ook kip, garnalen of zeewier.

ALLERGENEN EN TOEVOEGINGEN De garum van 621 Ferments wordt volledig

natuurlijk geproduceerd en is vrij van E-nummers. In tegenstelling tot bijvoorbeeld sojasaus zijn deze smaakversterkers glutenvrij en daardoor ook geschikt voor mensen met glutenintolerantie. De Mushroom variant is ook geschikt voor veganisten.

RESTSTROMEN Garum wordt normaliter gemaakt met A-kwaliteit ingrediënten. 621 Ferments onderscheidt zich hierin door met lokale reststromen te werken. Reststromen worden vaak verwerkt tot diervoeding of, nog erger, weggegooid. Bij 621 Ferments worden deze stromen zorgvuldig geselecteerd en middels een ingenieus proces geüpcycled tot een premium nieuw product: N°621 Garum, de eerste garum van Nederlandse bodem. Hierbij is N°621 een knipoog naar de synthetische smaakversterker E621 die hier niet in, maar die je ook absoluut niet zal missen.

N°621 Garum is te koop via 621ferments.com, Lindenhoff Horeca of bij Vanilla Venture.

Subsidieregeling praktijkleren

Het Ministerie van OCW heeft extra middelen gereserveerd voor de subsidieregeling praktijkleren. Het extra geld is onder meer vrijgemaakt om tegemoet te komen in de stijging van het aantal bbl-studenten in het mbo. Met dit extra bedrag kan het subsidiegeld naar verwachting op een bijdrage van € 2.700,per student blijven staan.

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor leerbedrijven die een mbostudent begeleiden die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit. Tot 15 september 17 uur is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Bekijk de actuele informatie over de subsidieregeling praktijkleren op de website van RVO.

Grote klappen uitgedeeld aan Palingsmokkel in Europa

Een door Europol geleide operatie heeft tussen oktober 2022 en juni 2023 ruim 25 ton illegaal verhandelde glasaal (jonge paling) ter waarde van 13 miljoen euro met bestemming Azië onderschept en 256 arrestaties opgeleverd. Daarmee is een grote klap toegebracht aan georganiseerde misdaadgroepen die zich bezighouden met internationale glasaalhandel. Dat heeft Europol bekend gemaakt.

Stichting DUPAN, waarin de Nederlandse palingsector is verenigd, is blij met de aanhoudende acties van de wetshandhaving in Europa.

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN, vertelt waarom dat belangrijk is voor de sector: ‘De illegale handel in paling is met 100 ton op jaarbasis tot vijf keer groter dan de legale. Ondanks dat er zo’n grote hoeveelheid paling naar Azië verdween, is er sinds 2011 een lichte toename van de palingstand. Dat is te danken aan alle andere maatregelen die in Europa zijn getroffen om de paling te beschermen. Nu er 80% minder paling uit de natuur wordt gevangen, kan het herstel veel sneller verlopen.’

De illegale handel in paling wordt verder bemoeilijkt doordat rond de 90% van de sector inmiddels gecertificeerd is. Deze zogenaamde SEG-certificering zorgt voor transparantie van vangst tot bord, waardoor alleen verantwoord gevangen en verhandelde paling uit goed beheerde bronnen in de winkels terechtkomt.

| 6 FISH TREND C HeFs Van C
Maken natUURlijke sMaakVeRsteRkeR
HOUX
C M Y CM MY CY CMY K [DRUK] Espera - 2020 - Spread Ontwerp - A5 - Concept 1 - Liggend.pdf 1 8-10-2020 10:15:03

Samen genieten van Zeeuws Vakmanschap

Prins & Dingemanse timmert aan de weg om de mossel met vernieuwing van het merk nog sterker op de kaart te zetten. Daarbij is het motto: Samen genieten van Zeeuws Vakmanschap.

Prins & Dingemanse, het A-merk binnen mosselen, ziet het als haar verantwoordelijkheid om de markt verder te vernieuwen en te ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf uitgebreid marktonderzoek gedaan onder verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën, zowel in Nederland als in België. Dit heeft het bedrijf een goed inkijkje in de markt opgeleverd. ‘We weten nu nog beter wat er leeft onder de mosselliefhebbers en potentiële consumenten’, vertelt commercieel manager Werner Postma.

schap. In de verwerkingsfabriek voor verse mosselen is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd door het familiebedrijf. ‘We staan op dit moment weer aan het begin van een nieuw mosselseizoen’, vervolgt Postma. ‘Dat is altijd spannend, maar we hebben er zin in. Met een natuurproduct als verse mosselen kan je tot het laatste moment voor verrassingen komen te staan.

Gelukkig zijn we nu zo ver dat we kunnen stellen dat de kwaliteit er goed uit ziet. De mosselen op onze

percelen zijn enorm gegroeid de afgelopen weken en de schelpen zitten lekker vol vis. En dat is wat we willen voor mosselen die onder Prins & Dingemanse op de markt worden gebracht. De mosselliefhebber moet erop kunnen vertrouwen dat ze met Prins de beste keuze maken.’

VOLLEDIGE MOSSELBOX Veel consumenten realiseren zich volgens Postma niet dat mosselen koken een fluitje van

een cent is, maar het bereiden is makkelijk en snel, waarna je gezellig lang kan tafelen. ‘Om het voor de consument nog eenvoudiger te maken in het hedendaagse jachtige bestaan waarin boodschappen halen veel tijd kost, bestaat de mogelijkheid om een volledige Mosselbox te bestellen met alle ingrediënten voor een volledige mosselmaaltijd, inclusief wijn, voorgerecht, toetje en het gebruik van een mosselpan en bestek (terughaal

en afwasservice).

Het bedrijf ‘AZ BBQ’, dat zich specialiseert in BBQ maaltijdboxen, zocht verse mosselen van de beste kwaliteit voor haar concept ‘seizoensbox’ en heeft daarvoor Prins & Dingemanse benaderd. Daar is Postma heel blij mee. ‘Weer een mooie nieuwe manier om een groot publiek te bereiken met ons gezonde, voedzame en duurzame product en te werken aan vergroting van onze markt en afzet’.

Rekening houdend met de bevindingen van het marktonderzoek is het gehele merk onder de loep genomen. Dat betreft onder meer het logo, het verpakkingsontwerp, het assortiment etc. Postma licht toe: ‘Met deze basis gaan wij de komende periode een nieuwe lijn producten lanceren die aansluit bij onze vernieuwde aanpak. Uit de marktonderzoeken blijkt dat Prins & Dingemanse het enige merk is dat echt leeft onder consumenten. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze merknaam te verstevigen en de productlijn op het gebied van schaal- en schelpdieren richting de toekomst verder uit te breiden.’

TROUWE EN TROTSE KLANTEN

Ook accountmanager Anja de Koeijer, al zo’n 35 jaar in dienst bij Prins & Dingemanse, is blij met deze toekomstplannen en vernieuwingen in de aanpak. ‘Klanten zijn erg trouw aan het merk Prins & Dingemanse en het is goed dat er aandacht wordt besteed aan dit merk, zodat zij dit met trots kunnen blijven voeren. Vooral in België bestaat er eigenlijk maar 1 mosselmerk en dat is ‘Prins’. Maar wij zijn meer dan mosselen alleen en het is goed om een breder assortiment in de markt te kunnen zetten onder ons merk.’

ZEEUWS VAKMANSCHAP

Met bijna 150 jaar ervaring kan het Zeeuwse Prins & Dingemanse met recht spreken van Zeeuws vakman-

| 7 FISH TREND M et P Rins & d inGeManse :

Veiling eerste vaatje zorgt voor megarecord

Op de Visafslag Scheveningen is 22 juni het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild voor maar liefst 159.500 euro. De opbrengst van het eerste haringvaatje, bij elkaar gebracht door tientallen bieders, is dit jaar geschonken aan Voedselbanken Nederland.

Vanaf een tussenstand van een ‘ton voor een tonnetje’ werd de strijd vervolgd door twee partijen. Twee jonge ondernemingen, The FishLovers en Budget Thuis, zorgden voor een zinderende tweestrijd. Hetallerlaatste bod voordat de veilingmeester afhamerde werd gedaan door Budget Thuis, die het vaatje mee naar huis mocht nemen. De eindstand was maar liefst € 159.500,-.

VOEDSELBANK STEUNEN Sebastiaan Rigter, CCO van Budget Thuis reageert: ‘We hebben deelgenomen aan de

veiling van het eerste vaatje haring, omdat we graag de Voedselbanken steunen.’

Meedoen aan dit bekende haringevenement is tevens een knipoog naar hun merkcampagne ‘Alles onder één dak’, waarin haring en ui eerder een hoofdrol kregen. ‘Het idee achter de campagne is gebaseerd op vergelijkingen, waarbij we communiceren dat het heel logisch is al je energie- en telecomdiensten voor thuis gewoon bij één partij te combineren. We gebruiken de haring en ui als metafoor, waarbij de uitjes worden afgehaald bij de ene kraam en de haring bij de andere.’

Martin Haasnoot van The FishLovers laat als sportieve tweede weten: ‘We hebben als startende onderneming uiteindelijk moeten opgeven, maar we zijn heel blij het goede doel op deze wijze te steunen. Ons doel is zoveel mogelijk mensen gezonde

voeding te bieden en daar hoort natuurlijk ook haring bij. Wij willen mensen verse vis laten proeven in het hele land en dat maken wij mogelijk met online bestellingen.’

VANGST 2023

Het keurpanel, bestaande uit haringdeskundigen Rien Motshagen, visspecialist Gamba Seafood, Erik Tas, chef-kok en eigenaar van restaurants ’t Ganzenest en Bij Erik en Hans Fentsahm van de gelijknamige vishandel, gaven hun oordeel over de haring: ‘Hier kunnen wij heel kort over zijn; het was het wachten waard!’

Gerbrand Voerman, voorzitter Nederlandse Haringgroothandelsvereniging en bestuurslid van het Nederlands Visbureau, vertelt: ‘Na een aantal spannende weken, starten we morgen het seizoen met haring die van goede

| 8 FISH TREND
OedselBanken kRijGen €159.500 na zindeRende Finale

kwaliteit is. De consument die vanaf morgen een ‘Hollandse Nieuwe’ gaat happen wordt niet teleurgesteld.’

HARINGPARTIJ

Na afloop van de veiling konden alle bieders en gasten de ‘Hollandse Nieuwe’ proeven tijdens de feestelijke proeverij. Naast het traditionele haringhappen vanaf de staart presenteerde chef-kok Erik Tas en zijn team de gasten een aantal heerlijke haringamuses. Ook kon men genieten van smaakcombinaties die onlosmakelijk met haring verbonden zijn: tafelzuren van Kesbeke, Bols korenwijn en speciale biersoorten van de Haagse brouwer De Kompaan. De haring werd verzorgd door Atlantic.

PARADEPAARDJE

De ‘Hollandse Nieuwe’ draagt het EU-predicaat ‘Gegarandeerde Traditionele Specialiteit’ en mag uitsluitend worden gebruikt voor haring die in de periode van mei van het lopende kalenderjaar wordt gevangen en vanaf de startdatum in datzelfde kalenderjaar tot en met 30 september onder die benaming wordt verkocht. Na deze periode mag alleen nog de naam ‘Hollandse maatjesharing’ worden gevoerd.

Niet alleen in Nederland is de haring in trek, jaarlijks vinden veel maatjesharingen ook hun weg naar Duitse en Belgische consumenten. De visserij op Noordzeevisharing wordt sinds 2006 succesvol getoetst aan de criteria van het duurzaamheidslabel MSC. Van het jaarlijkse haringquotum (dit jaar bijna 400.000 ton, voor 2024 is het onafhankelijk wetenschappelijk advies bijna 520.000 ton) wordt slechts een klein deel, zo’n 25.000 ton gevangen die geschikt is te worden verwerkt tot ‘Hollandse Nieuwe’. Het gaat in totaal om zo’n 180 miljoen haringen, waarvan 90 miljoen in Duitsland worden geconsumeerd en van de andere helft zo’n 75 miljoen in Nederland en 15 miljoen door onze Zuiderburen (België).

Voor meer informatie: www.visrecepten.nl/hollandsenieuwe

Foto’s: Goffe Struiksma Nederlands Visbureau

Ook zin om te happen?

| 9 FISH TREND

Midol levert knowhow voor Loaded Mosselen

dat je er de juiste gekruide rijst in stopt!

LOADED

Uiteindelijk leidde dit ertoe dat er onlangs enkele varianten van gevulde Zeeuwse mosselen zijn geproefd door een professionele panel aan het centrum van smaakonderzoek. De Zeeuwse gevulde mossel viel zeer goed in de smaak. Sindsdien zijn de Loaded Mosselen een feit. Loaded omdat de mossel heerlijk gevuld is en volgens de liefhebbers ook goed vult.

Zo eindigde de lange zoektocht van Midol.

Stemming in milieucommissie

EP resulteert in afwijzing van onrealistische natuurwetgeving

De stemming in de Milieucommissie van het Europees Parlement over het al dan niet verwerpen van de Natuurherstelwet is afgerond. Het wetsvoorstel is verworpen met zowel 44 stemmen voor als tegen, wat hetzelfde betekent als een verwerping, omdat er geen meerderheid vóór is. Dit vormt het startpunt voor de volgende stemmingsronde tijdens de eerstvolgende plenaire sessie in het Europees Parlement in juli.

(plenair) over het wetsvoorstel in juli. Van Tuinen verwacht ondanks de posities van de EP commissies PECH, AGRI en ENVI (milieu) een spannende stemming. Van Tuinen verwacht dat de lobby op volle toeren gaat draaien in deze eindsprint, ook de Europese Commissie zal pogen om de Natuurherstelwet de plenaire stemming te laten overleven.

VOEDSELZEKERHEID

Sinds jaar en dag probeert men een variant van de Zeeuwse mossel te ontwikkelen. Maar pas begin dit jaar kwam er een einde deze zoektocht. Het Mosselbureau vond in Midol de juiste partner en lanceert tijdens de start van het mosselseizoen de Loaded Mosselen.

De in Nederland geproduceerde Turkse gevulde mossel, Midye Dolma, krijgt er een Zeeuwse variant bij. Maar dat ging niet van een leien dakje. Al in 2017 bracht Midol een Turkse mosselvariant op de markt, die op zeer kritische wijze is ontwikkeld met de nodige smaak- en houdbaarheidstesten. Uiteindelijk

geleverd wordt als ingevroren product en vrij snel op het bordje ligt na de juiste opwarmmethode. Er komt geen bereidingswijze meer bij kijken.

SAMENWERKING Vanuit deze werkwijze besloot het Nederlandse Mosselbureau een samenwerking aan te gaan met Midol om een nieuwe mosselvariant te ontwikkelen. Dit bedrijf is als enige in Europa gespecialiseerd in gevulde mosselen. Door deze knowhow heeft Midol alle kennis en ervaring in huis om deze uitdaging aan te nemen. Want een nieuwe mosselvariant vraagt ook om nieuwe eisen; hoe bepaal je de juiste smaak met welke kruiden kook je de

mossel dan uiteindelijk zijn authentieke herkenbare heerlijke Zeeuwse smaak? Want een mossel is ‘maar’ een mossel, zou je denken? Dat klopt, tot-

‘Wij zijn zeer vereerd met de prettige samenwerking met het Nederlandse Mosselbureau en hopen hiermee weer een bijzondere bijdrage te geven aan het eten van de toekomst’, aldus het bedrijf. De eerste loaded mosselen worden medio juli verwacht. Afnemers kunnen contact opnemen met Midol.

Kijk voor meer informatie op: www.midol.nl, of stuur een e-mail naar: info@midol.nl.

Als onderdeel van haar biodiversiteitsstrategie publiceerde de Europese Commissie vorig jaar juni de Natuurherstelwet. Deze wet zou landen bindende doelstellingen geven om aangetaste ecosystemen te herstellen. De verordening zal ongetwijfeld enorme gevolgen hebben voor de land- en bosbouw in de hele EU en talloze visgronden zouden gesloten moeten worden voor hersteldoeleinden.

EFFECTEN NAUWELIJKS IN BEELD De Europese Commissie heeft een impact assessment uitgevoerd waarbij de effecten van de Natuurherstelwet op de primaire producenten in Europa, boeren en vissers, nauwelijks in beeld zijn gebracht. Als gevolg daarvan hebben de landbouwcommissie (AGRI) en de Visserijcommissie (PECH) van het Europees Parlement daarom eerder al het wetsvoorstel met een meerderheid tijdens de stemmingen verworpen. Nu is het dus ook verworpen door de Milieucommissie (ENVI). Van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond / PO Delta Zuid die de stemming in Brussel bijwoonde ‘als al de Milieucommissie van het Europees Parlement het voorstel verwerpt is dat wel een glashelder signaal aan de Europese Commissie om terug te gaan naar de tekentafel’. De volgende stap is de stemming in het hele Europees Parlement

‘Het onrustige debat over de nieuwe milieuwet heeft volgens de sector één ding duidelijk gemaakt. Om aan de behoeften van haar bevolking te voldoen, moet de EU een duidelijk antwoord geven op de fundamentele vraag: hoeveel voedsel moet de EU produceren/importeren en is het verstandig om onze voedselzekerheid toe te vertrouwen aan derde landen?’ zo wordt gesteld in het persbericht van Europêche. Ook zouden we eerst bestaande wetgeving volledig moeten implementeren alvorens aan te vullen met nieuwe wetgeving. De Natuurherstelwet spreekt de successen die behaald zijn door het visserij- en milieubeleid tegen.

KRITISCH

De afwijzing van de Natuurherstelwet in de drie betrokken commissies laat zien dat ook het Europees Parlement kritisch is aangaande de Natuurherstelwet. Leden van het Europees Parlement die de afwijzing steunden, zeiden ja tegen natuurherstel, maar nee tegen slecht doordachte, onrealistische en onuitvoerbare wetgeving die het levensonderhoud van boeren en vissers en de voedselproductie in de EU in gevaar brengt. We hopen dat dit zich ook vertaald tijdens de plenaire stemming over het wetsvoorstel in juli.

Pascal Derksen versterkt het team van IB-Foodmachines

IB Foodmachines heeft per 1 juni een nieuwe kracht binnen zijn muren: Pascal Derksen. Met zijn werkervaring in de voedselindustrie komt Pascal het Sales team versterken als Accountmanager.

Pascal zal zich focussen op de industrieklanten en de merken die hiervoor in aanmerking komen zoals: Maurer-Atmos Middleby GmbH, Borncut, METALQUIMIA, SAU, Ekomex-Pilniak en ThurneMiddleby Ltd, Xucla, en Mainali oplossingen. Samen met het team wil hij de industrie assisteren en inspireren en de juiste oplossingen bieden voor iedere productie.

Pascal is te bereiken op: pascal@food-machines.com en via tel: 06 25 04 34 92.

| 10 FISH TREND d e z eeUwse M Ossel 2.0, een nieUwe sMaakMakeR :

HYGIëNE&FOOD

Zonder goede hygiëne geen goed product

In de bakkerij- en vissector is hygiëne van levensbelang. Jeroen en Trudy Krijgsman hebben een schoon bedrijf bovenaan hun prioriteitenlijst staan. ‘Klanten zien dat we tot het uiterste gaan.’

Lees verder op pagina 5

Een

wetswijziging

gemist, hoe voorkom je dat?

Aanpassingen in regelgeving volgen elkaar snel op. Met de tool Food Law Guide van Précon mis je geen enkele wetswijziging meer op het gebied van bedrijfshygiëne en voedselveiligheid.

Lees verder op pagina 10

Verbeter je rol als verantwoordelijke voor hygiëne

Ben jij binnen het bedrijf hoofdverantwoordelijk voor reiniging en desinfectie? En wil je het hygiëneniveau verder verbeteren? Dan heeft FoodBase een aantal tips.

Lees verder op pagina 11

ADDICTIVE MEDIA | JULI | 2023 | NUMMER 7 DÉ VAKBIJLAGE
HET
OP
GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

Totaalconcept van HAP zorgt voor effectieve verbeterslag in hygiëne

HAP (Hygiëne Afbouw Producten) is gespecialiseerd in de afwerking van wanden, plafonds en vloeren in ruimtes waar hoge hygiëne-eisen van toepassing zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de HACCP-normen waarmee ook de bakkerij- en visbranche te maken heeft.

panelen van HAP ook gemak in de dagelijkse werkroutine. Berkers: ‘De bakker of visspecialist moet na zijn core business zo min mogelijk tijd kwijt

VAST AANSPREEKPUNT OP LOCATIE

Efficiëntie en duurzaamheid in één robuuste vaatwasoplossing

Jels Berkers, directeur van HAP: ‘Iedere bedrijfsruimte heeft zo zijn eigen kwetsbare plekken in hygiëne. Neem bijvoorbeeld een kleine bakkerij. Daar zullen mensen veel moeten schuiven met spullen, waardoor schade aan wanden ontstaat en schoonmaken lastig is. Bij een grote bakkerij is de kans op transportschade weer groot. Overal waar schade ontstaat, kan vuil ophopen.’

Ook plafonds hebben in bakkerijen veel te lijden. ‘Die kunnen vet geworden zijn en een gele verkleuring krijgen’, legt Berkers uit. ‘Ook een oude gevoegde tegelwand kan een broedplaats van bacteriën zijn. Met de HACCP wand- en plafondpanelen voor bakkerijen van HAP, kan al met een geringe bakkerijrenovatie de ruimte worden omgetoverd in een frisse, hygiënische werkruimte.’

Een visverwerker heeft te maken met water, zeewater met veel zout en ook veel schoonmaakwater. ‘Alleen al het feit dat er veel vocht in de ruimte komt, vraagt om

een wandbescherming die hiertegen bestand is. Wij komen veel visverwerkers tegen die van oudsher tegelwanden hebben. Het probleem is dat die continu nat zijn, waardoor de complete achterwand verzadigd is van vocht.’

SCHIMMELVORMING EN CORROSIE

Dit zorgt op den duur voor schimmel- en bacterievorming die bijna niet meer te stoppen is. Berkers vult aan: ‘Bij visverwerkers met stalen sandwichpanelen is corrosievorming weer regelmatig een probleem. Ook hier biedt HAP met haar panelen een hoogwaardig alternatief.’

Naast een hygiënische oplossing, bieden de

zijn aan schoonmaken, terwijl hij daaraan natuurlijk wél hoge eisen stelt. Onze systemen komen aan beide behoeften tegemoet.’

Naast wanden en plafonds, biedt HAP een allin concept aan, inclusief vloeren, stootranden, plinten, bouwkundige, installatie en loodgieterswerkzaamheden. Dit alles kan plaatsvinden binnen nieuwbouw, maar ook bij renovatie of herbouw. ‘Hoe de situatie of wens ook is, wij kunnen eigenlijk altijd een mooie oplossing bieden. We zijn heel flexibel en gaan altijd ter plekke kijken. Zo kunnen we maatwerk aanbieden. Geen bedrijf is hetzelfde, dus zijn onze oplossingen dat ook niet.’

Berkers vindt het daarbij belangrijk om de lijnen kort te houden, zodat de specifieke wensen heel nauwkeurig kunnen worden opgevolgd. ‘Daarom is er voor ieder project een vaste projectleider, die op locatie aanwezig is. Hij kent de wensen en omstandigheden tot in detail en begeleidt het hele proces. We vinden het heel belangrijk om daar iemand voor vrij te maken, niet alleen om de kwaliteit van de oplevering te garanderen, maar ook om een goede vertrouwensband met de opdrachtgever op te bouwen’, legt Berkers uit. Wie HAP over de vloer krijgt in zijn bakkerij of visspeciaalzaak, kan rekenen op snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit. ‘Voorop staat dat onze klanten zo min mogelijk hinder van ons ondervinden. Daarom zijn onze werktijden in overleg, is onze voorbereiding grondig en kunnen we daardoor effectief te werk gaan. We zorgen er bovendien voor dat we de ruimte weer schoon opleveren. De productie kan meteen weer doorgaan.’

BEWUSTWORDING GROEIT

Jels Berkers merkt dat hygiëne steeds hoger op de agenda komt te staan in de foodsector. ‘Natuurlijk stond het altijd al hoog in het vaandel, maar de bewustwording is nog verder gegroeid. De officiële eisen aan voedselveiligheid zijn ook verscherpt en de controle is strikter geworden.’

De bakker of vishandel heeft echter niet meer uren in zijn week gekregen en kampt bovendien met personeelskrapte.

‘Als je bedrijfsruimte dan gewoon piekfijn in orde is, scheelt dat tijd. Onze vloeren, wanden en plafonds zijn heel gebruiksvriendelijk, wat de schoonmaakwerkzaamheden vergemakkelijkt.’

Kijk voor meer informatie op https://hapbv.nl/

RHIMA, leverancier van professionele afwasapparatuur, lanceert een nieuwe versie van haar gevestigde WD-B bandvaatwasmachine. Met nieuwe functies zoals Eco-Flow, Heat-Flow en Auto-Clean biedt deze nieuwe WD-BS serie verbeteringen op het gebied van energie-, water- en chemieverbruik en gebruikersgemak. Daarmee voldoet deze bandvaatwasmachine aan de groeiende behoeften van bedrijven en instellingen voor optimale efficiëntie en duurzaamheid.

eenvoudig worden verwijderd voor de dagelijkse reiniging. Met het nieuwe touch screen display kunnen afwasmedewerkers eenvoudig door de verschillende wasprogramma’s en andere functies navigeren.

CLEAN-RISE

De ‘clean rinse’ bevindt zich in de laatste wastank en spoelt niet alleen het vaatwerk, maar reinigt ook de transportband en zorgt ervoor dat er geen voedseldeeltjes en zeepresten in de laatste naspoelzone komen. Daardoor blijft de machine langer

De Rhima WD-BS bandvaatwasmachines zijn uitermate geschikt voor organisaties waar minimaal drie maaltijden per dag worden geserveerd. Enkele opmerkelijke nieuwe besparingfuncties van deze machine zijn:

schoon en is het wasresultaat beter. De nieuwe versie van de WD-B bandvaatwasmachine is per direct beschikbaar en kan, indien gewenst, op maat worden gemaakt (bijvoorbeeld met extra brede of hoge doorvoer of speciale transportband).

• Eco-Flow: De bij een wasbeurt vrijgekomen warme lucht en energie wordt door een geïntegreerd warmteterugwinningssysteem aan de bovenzijde van de machine opgevangen en gebruikt om binnenkomend koud water te verwarmen, waardoor het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt. Groot voordeel is dat warme lucht niet wordt uitgestoten in de afwasruimte, hetgeen de werkomgeving verbeterd.

• Heat-Flow: Vervolgens gaat het koude water door de HEATFLOW warmtewisselaar (gesitueerd in de voorwastank). Hierdoor wordt de temperatuur van het water in de voorwastank lager dan 35ºC gehouden om te voorkomen dat zetmeel en eiwitten zich aan het vaatwerk hechten.

• Auto-Clean: Automatische zelfreiniging van het warmteterugwinningssysteem

GEBRUIKERSGEMAK

Doordat de achterzijden van de deuren vlak zijn, zijn ze eenvoudig te reinigen. Verder kunnen onderdelen zoals wasarmen en gordijnen

Voor extra besparing en efficiëntie kan de WD-BS bandvaatwasmachine gecombineerd worden met de PRM voorwasmachine.

OVER RHIMA

Rhima is al meer dan 55 jaar toonaangevend leverancier van professionele bedrijfsvaatwasmachines- en systemen met vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland & Singapore. Naast standalone vaatwasmachines levert RHIMA machines en complete installaties voor hospitality, zorg, bedrijfsrestaurants en industrie. RHIMA gaat verder dan de apparatuur alleen; zij adviseert over de optimalisatie van de logistiek in de spoelkeuken. RHIMA staat voor een A+ kwaliteit product, goede services en betrouwbaarheid. Inmiddels zijn er meer dan 20.000 machines in Nederland geplaatst. V

oor meer informatie zie: www.rhima.nl.

2 HYGIëNE&FOOD Jaargang 7, Week 27, 2023, nr. 7 Hygiëne & Food is een uitgave van Addictive Media en een speciale bijlage bij de vakkranten Bakery Next en Fishtrend. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Coverfoto: Emondt - KMI Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker Tel: 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Aranka Klomp redactie@bakerynext.nl Wendy Noordzij redactie@fishtrend.nl Twitter: @bakerynext @visvakkrant Druk: Rodi Media ISSN: 2213-6193 Disclaimer: De Redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.
C olofon
N ieuwe R hima w D-BS B a ND vaatwa S machi N e S
HYGIëNE
Zonder goede hygiëneEen wetswijziging gemist,Verbeter je rol als verantwoordelijke voor hygiëneLees verder op pagina 11
&FOOD

Bakkerijen en visverwerkende bedrijven besteden steeds meer aandacht aan hygiëne. Het is van het grootste belang dat alle schimmels en bacteriën volledig worden gedood. Baaijens biedt hiervoor allerlei UV-C-oplossingen aan. ‘Deze zorgen voor een desinfectie tot wel 99,9 procent. Bovendien is dit een groene oplossing. Je minimaliseert het gebruik van chemicaliën en zodoende spaar je het milieu’, aldus Boy Baaijens Jr.

Baaijens is een familiebedrijf uit Oss.“We zijn al meer dan 75 jaar actief in de voedingsmiddelenindustrie”, vertelt Boy Baaijens, die tot de vierde generatie behoort.“Mijn overgrootvader is het bedrijf gestart. Hij werkte met een aantal vaste leveranciers samen. Inmiddels hebben we deze samenwerking veel verder uitgebreid, waardoor we een heel ruim assortiment bieden. We hebben hele korte lijnen en we zijn flexibel. Zodoende kunnen we snel schakelen om onze klanten, uit onder meer de voedingsmiddelenindustrie, optimaal van dienst te kunnen zijn.”

Sinds enige tijd behoren ook bakkerijen tot de doelgroep.“We bieden

werkt zo goed dat bacteriën en schimmels tot wel 99,9% worden gedood.”

zorgen dat de kiemgetallen zo laag mogelijk zijn.”

Een andere ontwikkeling is de toenemende vraag naar high care ruimtes.“Deze worden steeds vaker toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Ook hierin neemt het gebruik van UV-C toe. Vaak vindt de desinfectie plaats met behulp van chemicaliën en wordt UV-C toegepast om de luchtkwaliteit te verbeteren. De lucht die langs de lampen komt, wordt gedesinfecteerd. Zo voorkom je dat micro-organisme door de lucht circuleren.”

VERDUURZAMING

UV-C-desinfectie, waarin we gespecialiseerd zijn. UV-C is een uitstekende manier om bacteriën en schimmels te voorkomen. Ideaal voor bijvoorbeeld de bakkerij, waar tijdens de rijsprocessen gemakkelijk schimmels kunnen ontstaan.” Maar ook voor de visindustrie is deze desinfectiemethode volgens Baaijens bewezen effectief voor onder meer tijdens het fileren en trimmen en voor transportbanddesinfectie.“Je kunt UV-C zowel toepassen op oppervlaktes, in de lucht en in water. Deze methode

Natuurlijk blijft schoonmaken in de bakkerijen en visverwerkende industrie van zeer groot belang, benadrukt Baaijens. ‘UV-C vormt een extra stap tijdens het proces, waardoor een betere controle op hygiëne ontstaat. Daarnaast kun je UV-C ook gebruiken op momenten dat je niet kunt desinfecteren, bijvoorbeeld als er product op de transportband ligt. Dan kun je niet de complete lijn stilzetten om even schoon te maken. Maar met de UV-C desinfectie kun je er wel voor

Hospamed biedt duurzame, snelle en efficiënte reinigingsoplossing

Verduurzaming wordt steeds belangrijker.“In de verwerkingsruimtes van vleesverwerkende bedrijven moet mes desinfectie worden toegepast. Daarbij worden de messen in water van 82 graden Celsius gesteriliseerd. Wij bieden een andere oplossing: een UV-C-unit waarbij het water maar tot 45 graden verwarmd hoeft te worden. Dat brengt dus een enorme besparing van energie- en gaskosten met zich mee. Wij hebben een unit waar drie messen in passen. Binnen 30 seconden is een gebruikt mes volledig

gedesinfecteerd.”

Nog een voordeel: door UV-C toe te passen, kunnen productiebedrijven besparen op het gebruik van chemicaliën.“UV-C is dus als het ware een groene desinfectie variant. Chemicaliën zijn behoorlijk prijzig. Hiermee kun je niet alleen veel

Klantgerichte bandoplossingen voor al uw behoeften.

Habasit biedt een ruim scala op maat gemaakte proces- en transportbanden aan. We analyseren uw behoeften en bieden innovatieve producten om uw tevredenheid voor elke afzonderlijke toepassing te garanderen.

kosten besparen, maar zorg je ook nog eens voor veel minder milieubelasting.”

TIP

Bedrijven die hun hygiëne nog verder willen verbeteren, raadt hij aan om zelf metingen uit te voeren.“Hiermee breng je de kiemgetallen van de bacteriën in kaart. Als je weet waar de problemen zitten, dan kun je van daaruit naar een oplossing toe werken. Uiteraard kunnen wij productiebedrijven daarbij helpen. Voor ieder probleem hebben wij geschikte apparatuur in huis. Wij maken vrijblijvend een bedrijfsscan.”

Handmatig bakmateriaal wassen, is vanaf nu verleden tijd. Er is nu een oplossing om materiaal in korte tijd volledig schoon te krijgen en dat op een duurzame, betrouwbare en efficiente manier, namelijk met een speciaal door Hospamed ontwikkeld reinigingsmiddel voor bakmaterialen.

Een reinigingsmachine, bijvoorbeeld de Bakkersmaat 2200, met dit middel wordt verwarmd tot 55°C. Hierna gaat het bakmateriaal in bad, waar het reinigingsmiddel van Hospamed zijn werk doet.

KWALITEIT Jessy Lassche van bakkerij van Kampen werkt inmiddels anderhalf jaar met Hospamed en is enthousiast. ‘Een groot voordeel is dat wij nu schoner kunnen werken en dat de ovenwagens veel makkelijker schoon te houden zijn. De kwaliteit en duurzaamheid zijn geweldig, hoewel de werking na verloop van tijd iets minder wordt. Wij zijn echter zeer tevreden over de tijd die dit bespaart bij het schoonhouden van de wagens.’

TIJDSBESPARING

Hij vindt het installeren en gebruiken van de Bakkers-

tank 2200 Hospamed heel eenvoudig. ‘We hebben geen problemen of storingen ondervonden, het is een super apparaat. Nette karren dragen bij aan een nettere werkomgeving en er wordt 1,5 uur per reinigingsbeurt bespaard. Wij zijn gewoon zeer tevreden met de Bakkerstank 2200 Hospamed en ik zou het aan anderen aanbevelen vanwege de voordelen op het gebied van netheid, tijdbesparing en gebruiksgemak.’

Meer informatie? Tel. +31 (0)6 333 144 04 of kijk op www.altijdschoneovenwagens.nl.

Bezoek onze website om uit te vinden hoe u uw proces op een hoger plan kunt tillen en geld kunt besparen.

Transporteer uw ideeën met Habasit.

Habasit Netherlands BV +31 (0)33 247 20 30 socials.bnx@habasit.com www.habasit.nl Habasit – Solutions in motion

3 HYGIëNE&FOOD
EXTRA STAP IN HET PROCES
B aaiJeNS BieDt DeSiNFectieOPLOSSiNGeN met BehuLP vaN uv-c:
‘Desinfectie met sterk geminimaliseerde chemicaliën spaart het milieu’

Integrated Pest Management

Zeker

het bestrijden

is

ligt de focus steeds

op het voorkomen van

Pest Control is al jaren werkzaam volgens Integrated Pest Management (IPM) waarbij wering en habitat management de basis vormen voor het voorkomen van ongedierte. Dat de regels omtrent het gebruik van toxische middelen zijn aangescherpt, heeft ook gevolgen voor het ongedierte in de bakkers- en visbranche. Met onze weringsproducten uit onder andere de Flexi Armour Range voorkomt u dat knaagdieren uw bedrijfsgebouwen binnendringen en voor overlast zorgen. Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Effectieve weringsoplossingen tegen knaagdieren Mail ons info@rentokil.nl Bezoek ons www.rentokil.com/nl/ipm Bel ons 0800 736 8654
nu het gebruik van toxische middelen voor
van knaagdieren
aangescherpt,
meer
ongedierte. Rentokil

‘Zonder goede hygiëne kun je geen goed product verkopen’

Hygiënische snelroldeur EC

Deuren in de voedingsmiddelenindustrie moeten bestand zijn tegen extreme omstandigheden. De ‘EC’ in EFA-SRT® EC van Efaflex staat voor ‘Easy Clean’.

De hygiënische snelroldeur, de Efaflex SRT-Easy Clean, is speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie en extra schone of natte ruimtes. Dankzij de scharnierbare zijkappen en draaibare afdekkappen is deze deur zeer eenvoudig te reinigen. De deur wordt zelfs

aanbevolen door de Duitse Voedsel- en Warenautoriteit. Voor meer informatie: https:// www.efaflex.nl/snelloopdeuren/ serie-r/srt-easy-clean/

OVER EFAFLEX Efaflex is een van de marktleidende producenten van snelle rol- vouw- en spiraaldeuren voor toepassingen binnen en buiten. Het veelzijdige leveringsprogramma kenmerkt zich door de hoogste eindkwaliteit en de innovatieve techniek tot in detail uitgewerkt.

‘Hygiëne vormt de basis van onze winkel. Daar begint het mee’, zegt Jeroen Krijgsman. Samen met zijn vrouw Trudy runt hij een visspeciaalzaak in Hillegom. Ze besteden veel aandacht aan een goede hygiëne. ‘Klanten zien dat we tot het uiterste gaan.’

Jeroen en Trudy Krijgsman hebben hun viswinkel tweeënhalf jaar geleden overgenomen. De manier waarop was best bijzonder, blikt Jeroen terug. ‘We waren al een tijdje op zoek naar een geschikte winkel. Mijn moeder zet op zaterdagmiddag af en toe de frituurpan aan, die ze altijd op een oude krant plaatst. En zo kwam ze een advertentie tegen van een viswinkel die te koop stond. Wij zijn gaan kijken en de locatie sprak ons gelijk aan. Het is een heel succesvol bedrijf in een gezellige winkelstraat met een eigen terrasje. We waren direct enthousiast.’

Een goede hygiëne vinden de ondernemers van groot belang. ‘Als we op dinsdagmorgen starten, dan controleren we eerst of de zaterdagschoonmaak goed is gedaan. We lopen alles nog even na, zoals de ramen en de vloeren. Zowel wat de klanten zien als wat de klanten niet zien. Alles moet op en top zijn.’

SCHOONMAAKLIJSTEN

B eReiLa -S hOP eu :

Bereila is dè specialist in sausdispensers voor het professioneel doseren van sauzen in de snackbar, professionele grootkeuken, bedrijfskantine, tankshop en vele andere locaties waar sauzen gedoseerd worden. En sinds januari beschikt Bereila over een EU-webshop waar dispensers direct besteld kunnen worden.

De familie Krijgsman heeft twee mappen met lijsten: voor de dagelijkse schoonmaak en voor de schoonmaak op zaterdag. ‘De medewerkers vinken telkens de uitgevoerde werkzaamheden af en zetten daar een handtekening en een datum bij. Zo hebben we een goed overzicht en voelen medewerkers zich persoonlijk verantwoordelijk. Als er iets niet goed is, dan kunnen we hen daarop aanspreken.’

Speciale schoonmaakapparatuur wordt niet gebruikt. ‘We gebruiken ijzeren sponsjes en goede schoonmaakmiddelen. Voor de ramen gebruiken wij dasty ruiten en oppervlakte spray met ammoniak ’ Hier gaan de ramen weer van glimmen!

heel positief. ‘We hebben niets te klagen. We hebben een goedlopend bedrijf gekocht. Als we terugkijken, dan zouden we niets anders hebben gedaan.’ Kwaliteit staat in de viswinkel centraal. Er worden onder meer gebakken vers, verse vis, visfilets, ovenschotels, sushi,

De Bereila dispensers onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, hygiëne en lange levensduur. Ze worden ontwikkeld in de eigen fabriek in Bedum en zijn grotendeels vervaardigd uit

roestvaststaal. Dat maakt dat de dispensers van een ongeevenaarde kwaliteit zijn en op bepaalde typen zelfs drie jaar garantie verleend wordt. Naast de eigen dispensers verkoopt Bereila-Shop.eu een aantal submerken, onder meer vanuit moederonderneming Asept.

VISIE

‘Onze klanten verlangen duurzame oplossingen die eenvoudig te bedienen en te onderhouden zijn en voldoen aan alle relevante hygiëne-eisen’, legt Martin Poelhorst namens het bedrijf uit. ‘Wij geloven dat duurzame en efficiënte keukentechniek bijdraagt aan een beter soort ondernemingszin. Bereila levert een bijdrage aan uw business door innovatieve en gebruiksvriendelijke dispensers en fastfoodoplossingen te ontwikkelen.’

BEREILA-SHOP.EU Op Bereila-Shop.eu zijn de verschillende soorten dispensers overzichtelijk weergegeven. Ze kunnen gemakkelijk worden besteld en worden snel geleverd.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op: www.bereila-shop.eu of neem contact op via tel: 050-3012297.

Jeroen en Trudy leren hun medewerkers dat het fijn is om een schone werkplek te hebben. ‘Dat ervaren ze ook zo. Als nieuwe, jonge medewerkers starten, dan laten we zien hoe er schoongemaakt moet worden en leggen we uit dat er ook tussen de werkzaamheden door even een doekje of een sponsje gepakt moet worden.’

OPSTAANDE PLINTEN

Vrij kort na de opening is de winkel verbouwd. Daarbij is ook rekening gehouden met de hygiëne. Jeroen legt uit: ‘Op advies van Emond-KMI hebben we gekozen voor opstaande plinten, zodat er geen water onderdoor kan lopen. Daardoor ontstaan er geen plaatsen waar iets kan broeien en weten we zeker dat alles optimaal schoon is. Voor de verbouwing hadden we deze plinten niet. Om alles goed schoon te maken, moesten we wat voor de muur stond, weghalen. Nu kunnen we dus veel tijd besparen.’

FIJN GEVOEL

Een schone nette winkel geeft de ondernemer een goed gevoel. ‘Terwijl andere winkeliers al naar huis zijn, staan wij nog tot in de late uurtjes te poetsen. Maar het geeft mij een heel fijn gevoel dat passanten zien dat we nog druk bezig zijn en dus echt tot het uiterste gaan om alles goed schoon te maken. Als je niet hygiënisch te werk bent gegaan, dan kun je in mijn ogen geen goed product verkopen.’

TOEKOMST

Het echtpaar ziet de toekomst

• koelmeubels

• koeltoonbanken met plaatkoeling

sashimi, verse broodjes en heerlijke hapjes verkocht. Een van de hardlopers in de winkel is de kibbeling. ‘Klanten komen ervoor terug omdat de kibbeling zo lekker en krokant is. Ook onze pokébowls, maaltijden en verse vis lopen goed. Net als de Hollandse Nieuwe en de slaatjes’, vertelt Jeroen. Deze slaatjes worden in eigen keuken gemaakt. ‘We willen in de toekomst nog meer zelfgemaakte luxe gerechtjes aan ons assortiment toevoegen’, verklapt Trudy. ‘We merken duidelijk dat hier vraag naar is. We nodigen iedereen van harte uit om een lekker visje te komen halen in onze winkel.’

TIPS

‘Maak schoonmaaklijsten en noteer daarop ook de klussen die bijvoorbeeld om de twee weken uitgevoerd moeten worden, adviseert Jeroen Krijgsman. ‘Als je ze niet op de lijst zet, dan blijft het er vaak bij. Op rustige momenten kun je dan een klus van zo’n lijst oppakken.’ Nog een tip: ‘Als we op zaterdag dicht gaan, dan blijf ik altijd eventjes voor mijn winkel staan. Ik kijk naar binnen om te ervaren hoe klanten op zondag en maandag, als we gesloten zijn, onze winkel zien.’

• koeltoonbanken geforceerd gekoeld

• winkelinrichting

• koel- en vriescellen

• klimaatbeheersing

• airconditioning

• im-/export

• 24/7 service

Al bijna 40 jaar een onafhankelijk familiebedrijf met een breed scala aan professionele diensten en producten voor bedrijfkoeling en airconditioning

5 HYGIëNE&FOOD
PROVINCIALEWEG 53 • 4031 JM INGEN • +31 (0)344 68 93 93 • INFO@MIDDENNEDERLAND.NL • WWW.MIDDENNEDERLAND.NL
iSSPeciaLiSt
v
J eROeN K RiJGSmaN :
Dé online-specialist in professionele sausdispensers en doseerapparatuur
-
Foto: Emondt
KMI

Innovi biedt bakkerijreinigingsconcept op maat

Stoomreiniging is een geweldige manier om vet en vuil van machines en andere oppervlakken te verwijderen zonder chemicaliën te gebruiken. Innovi biedt hiervoor een bakkerijreinigingsconcept op maat.

Bakkerijen gebruiken met name droge reiniging, waarbij veel handwerk komt kijken. Stofzuigers, bezems, borstels en schrapers komen eraan te pas om zichtbaar vuil te verwijderen. Een uitdaging bij het schoonmaken in industriële bakkerijen is dat apparatuur en de productieruimten vaak niet ideaal zijn ingericht vanuit hygiëne-oogpunt. Dat maakt het schoonmaken

STEEN

Eenvoudig instelbaar

Multifunctioneel

noodgedwongen des te arbeidsintensiever, omdat het grotendeels droog moet gebeuren.

In een analyse van microbiologische besmettingen in de lucht en op oppervlakken binnen de productieomgeving komen enkele knelpunten naar voren. De peelboards, de borden waarop het deeg ligt, blijken moeilijk schoon te krijgen. Daarnaast zorgen in de rijskasten aanwezige schimmels mogelijk voor besmettingsrisico’s elders in de productieruimte.

STOOMREINIGING

Stoomreiniging is een geweldige manier om vet en vuil van machines en andere oppervlakken te verwijderen zonder chemicaliën te gebruiken. Het is niet alleen effectief, maar ook milieuvriendelijk. Maar stoom doet meer dan alleen reinigen. Het verwijdert ook onaangename geuren en stof. Het is daarmee dé oplossing voor complexe oppervlakken.

REINIGINGSCONCEPT

Bij het Innovi bakkerijreinigingsconcept staat de zorg voor hygiëne op de werkvloer voorop. Innovi begrijpt dat het schoonmaken van de bakkerij geen eenvoudige taak is en daarom bieden wij een op maat gemaakte oplossing om ervoor te zorgen dat uw bakkerij altijd schoon en veilig is.

Bakkerij-ondernemers kunnen bij Innovi kiezen uit verschillende reinigingsmethoden, zoals stoomreiniging, droogijsstralen, stofzuigers en vloerreinigers. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor bakkerijen. Met deze verschillende methoden kunnen specifieke gebieden in het bedrijf worden gereinigd, waaronder ovens, mixers, machines, vloeren, wanden, de rijskast of transportbanden.

EERST ZIEN DAN GELOVEN Bent u op zoek naar een snelle en effectieve manier om uw bakkerij te reinigen en te desinfecteren? Dan is een gratis demo van de Innovi reinigingsoplossingen de perfecte oplossing. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën in droogijs en stoomreiniging, kan de apparatuur en werkruimte grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd zonder chemicaliën te gebruiken.

6 HYGIëNE&FOOD
“Uw innovatieve oplossing voor visverwerking.”
STEEN ST700V
Automatische onthuidmachine
Gegarandeerde hoge kwaliteit Hoge doorvoersnelheid
ST700T
(Diep) Onthuidmachine Tafelmodel

‘Goede hygiëne begint bij de voordeur’

Hygiëne is voor Visspecialiteitenen traiteurszaak Van Oursouw in Tilburg van het allergrootste belang. Samen met hun medewerkers zorgen Frans en Colinda van Oursouw en hun zoon Bram ervoor dat het bedrijf iedere dag brandschoon is. Hiervoor gebruiken ze vaste takenlijsten.

Voordat de familie de luxe viswinkel startte, was Frans van Oursouw inkoper bij de Makro en ISPC.

‘Nadat onze zoon Bram geboren was, wilde ik graag wat meer thuis zijn. Ik besloot mijn eigen viszaak te beginnen en kreeg de kans om dit bedrijf in Tilburg over te nemen.

Het was een heel klein winkeltje en daar hebben we een topzaak van gemaakt. We hebben onze winkel twee keer door Emondt-KMI laten verbouwen tot uiteindelijk dit fantastische resultaat.’

Op aanraden van zoon Bram voegde de familie een paar jaar geleden een nieuw concept toe.

Frans kan het zich nog precies herinneren: ‘Pap’, zei Bram tegen mij, ‘wij moeten met onze tijd meegaan. De mensen willen graag sushi en maaltijden.’ Zijn ouders besloten te luisteren. ‘Wij bieden nu een assortiment dat veel uitgebreider is dan alleen vis en schaal- en schelpdieren. We verkopen zoveel sushi, dat drie medewerkers het de hele dag door maken. Daarnaast hebben we twee koks in dienst die complete maaltijden bereiden, zowel voor-, hoofd- als nagerechten. Die worden heel mooi opgemaakt, zuurstofarm verpakt en gepresenteerd in ons zelfbedieningsmeubel.’

HYGIËNE

Een goede hygiëne is volgens Van Oursouw van cruciaal belang. Dat begint al bij de voordeur. ‘Vaak kun je aan de buitenkant van een winkel al zien hoe het er binnen uitziet. Dat speelt een grote rol bij de keuze van consumenten om wel of niet naar binnen te gaan.’

Bij de meest recente verbouwing in 2020, is volop rekening gehouden met de hygiëne. ‘We hebben er voor gezorgd dat overal afvoergoten zijn en dat alle ruimtes op de waterleiding zijn aangesloten, zodat we alles gemakkelijk schoon kunnen maken.’

De schoonmaakwerkzaamheden zijn heel strikt geregeld. ‘Om vier uur ’s morgens starten we op. De hele dag door wordt er schoongemaakt aan de hand van vaste schema’s. We hebben zowel dagelijkse, als wekelijkse schema’s. Zo zorgen we ervoor dat ieder onderdeel van ons bedrijf onderhanden wordt genomen. In zowel de winkel, als de koelcellen en de werkplaats worden de banken, vloeren, ramen, putten en de rekken helemaal gereinigd.’

Op zaterdag worden de toonbank en wandkoelmeubelen leeggehaald en schoongemaakt en wordt het diepvriesgedeelte gezeemd. ‘Niets wordt vergeten.’

MEDEWERKERS BETREKKEN

‘Iedere medewerker is op de hoogte van onze hygiëneschema’s. Medewerkers die bij ons in dienst komen, beginnen bij de afwas. Vervolgens krijgen ze een interne opleiding om bijvoorbeeld mee te werken in de winkel of om onze koks te helpen.

Iedereen weet welke taken hij of zij moet uitvoeren.’

Hij vervolgt: ‘We hebben geen speciale poetsers in dienst. Er zijn twee jongens voor de afwas, maar desondanks blijft het belangrijk dat iedereen zijn eigen spullen afwast en opruimt. Onze afwasjongens doen ‘s middags de rest van de afwas en maken ook de banken, wanden, het gasfornuis en de afzuigkappen schoon. Zo zorgen we ervoor dat alles steeds gepoetst en opgeruimd blijft.’

De werkzaamheden worden met de hand uitgevoerd. ‘We gebruiken specifieke zepen en ontsmettingsmiddelen, maar hebben geen speciale reinigingsapparatuur. In het verleden hebben we wel eens een stoomapparaat gehad, maar dat was best lastig in gebruik. Bovendien hebben we, doordat alles dagelijks wordt gereinigd, niet te maken met sterke vervuiling.’

Naast een goede hygiëne is natuurlijk voedselveiligheid cruciaal. ‘Wij kopen onze vers vis dagelijks vers in. Door onze ervaring, weten we precies hoeveel we nodig hebben. Onze koks houden op lijsten bij welke producten ze maken en hoeveel ze van welke vissoort gebruiken. Door al deze gemiddelden weten we precies hoeveel we moeten bestellen’, legt Van Oursouw uit. ‘Op zaterdag zijn we voor 95 procent leeg verkocht.’

Van Oursouw raadt collega-visspecialisten aan om met schema’s te werken. ‘Zet op papier welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden en op welke dagen. En zorg dat iedereen zijn eigen ruimte goed schoonhoudt. Bij ons houden de koks hun eigen keuken schoon. En dat geldt ook voor de mannen die de sushi bereiden, de jongens in de werkplaats en de dames in de winkel.’

Geoptimaliseerd reinigen van transportbanden

Het hygiënische Cleaning In Place systeem van Habasit is een nieuwe, probleemloze en efficiënte oplossing voor reinigen ‘on the spot’. Het plugand-play-systeem kan eenvoudig op bijna elke transportband worden geïnstalleerd.

Het reinigen van transportbanden in de voedingsmiddelenindustrie vereist intensieve en tijdrovende processen. CIP-apparaten kunnen het proces optimaliseren, maar producenten van voedsel maken zich vaak zorgen over de uitgebreide aanpassingen die nodig zijn op hun bestaande apparatuur.

De nieuwe hygiënische CIP-unit van Habasit is een eenvoudig te installeren, plug-and-play dat op vrijwel elke bestaande

of nieuwe transportband kan worden geïnstalleerd. Het ultramoderne, hygiënische ontwerp ondersteunt de naleving van de strengste voedselveiligheidsnormen. Alle beweegbare onderdelen zijn hygiënisch afgesloten

en detecteerbaar door inline inspectiesystemen.

KOSTENBESPARING

Deze efficiënte reinigingsoplossing is geschikt voor het vernevelen van reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en schui-

moplossingen en draagt bij aan een lager verbruik van water en deze middelen, wat resulteert in kostenbesparingen op meerdere fronten!

De nieuwe Habasit hygiënische CIP-unit helpt het schoonmaken eenvoudig, efficiënter en milieuvriendelijker te maken door minder water, chemicaliën en energieverbruik. Profiteer van deze eenvoudig te installeren, hygiënisch ontworpen oplossing om grondstoffen te besparen en productietijd te verhogen.

Neem contact op met Tjerk Helfrich om de mogelijkheden voor u te bespreken.

Tel: 033-247 20 30, e-mail: socials.bnx@habasit.com. Voor meer informatie: www.habasit.nl

7 HYGIëNE&FOOD Totaalleverancier van reinigingssystemen voor de voedselverwerkende industrie Vervaardiging in eigen werkplaats, maatwerk mogelijk Betrouwbaar LETS bv Your professional partner in cleaningsystems Het Weerijs 2 8253 PP Dronten +31 (0)321 - 386 600 verkoop@letsbv.nl Besparen door automatisering! v aN O uRSOuw ReGeLt hYGiËNe OP eN tOP
h YGiËNiSche c LeaNiNG i N P Lace SYSteem vaN h aBaSit

i NteGRateD P eSt m aNaGemeNt (iPm):

De standaard in plaagdierbeheersing

Wellicht heb je er al van gehoord: de aanscherping van de regelgeving omtrent IPM Knaagdierbestrijding. Maar wat houdt deze aanpassing precies in en wat betekent het voor jou als ondernemer in de bakkerij- of vissector?

Per 1 januari 2023 is de nieuwe regelgeving omtrent IPM knaagdierbeheersing aangescherpt. De regels omtrent het bestrijden van knaagdieren is aangescherpt om vier redenen:

- Het beperken van het gebruik van chemische middelen.

- Het bevorderen van duurzame knaagdierbeheersing waarbij de nadruk ligt op preventie.

- Het verbieden van toxische middelen tijdens monitoring.

- IPM (Integrated Pest Management) moet de basis zijn van elk plan van aanpak om knaagdieren te bestrijden.

te bestrijden. regelgemiddelen.

De nadruk van deze nieuwe regelgeving ligt bij de bestrijding van knaagdieren op IPM met een minimale inzet van chemische middelen.

WAT IS IPM?

Bij IPM wordt uitgegaan van preventie in plaats van bestrijding door monitoring en habitat management. Er worden altijd eerst niet-toxische of biologische middelen ingezet. De inzet van chemische middelen is beperkt, doelgericht en tijdelijk. Verplichte aandacht voor terreinoverlast op naastgelegen percelen. De klant heeft de plicht om aanbevelingen van de experts op te volgen.

Kortom: de nieuwe regelgeving

Geïnteresseerd in een e-learning over voedselveiligheid?

Een greep uit ons aanbod:

Reiniging en desinfectie

Voedselveiligheid

Food defense en voedselfraude

Listeria monocytogenes

Temperatuurbeheersing in de koelketen

Veilig aan de slag

Ongediertewering en -bestrijding

Voor elk bedrijf en iedere bedrijfsruimte een voedselveilige vloeroplossing

Meer informatie? Ga naar de website: www.preconlearning.nl/trainingen/

schrijft voor dat chemische middelen ter bestrijding van knaagdieren pas mogen worden ingezet als laatste stap in de beheersing van de ongedierteoverlast. Eerst moeten alle beschikbare preventieve en niet-chemische maatregelen zijn ingezet zonder het gewenste effect.

JUISTE VOLGORDE

De juiste volgorde voor handelen is:

1. Monitoring met niet-toxische middelen

2. Preventie maatregelen & Habitat management

3. Niet-chemische bestrijding

4. En als alle bovengenoemde maatregelen niet afdoende zijn, mag er onder voorwaarden chemisch bestreden worden.

NIET-CHEMISCHE MIDDELEN

Naast het werken volgens IPM is ook het ontwikkelen van nieuwe, niet-chemische middelen belangrijk. De Research & Development afdeling van Rentokil heeft al diverse innovatieve middelen ontwikkeld om knaagdieren te weren. Deze zijn uitermate geschikt voor bedrijven in de voedingsmiddelen.

Wil je meer weten wat Rentokil Pest Control voor jouw bedrijf kan betekenen, neem dan contact met Rentokil of kijk op de website: www.rentokil.com/nl.

Aanleg en renovatie van bedrijfsvloeren in de voedingsmiddelenindustrie is specialistenwerk, met hoge hygiëne- en kwaliteitseisen aan zowel de toegepaste materialen, als de uitvoering van het werk. En dat in een vloeiend bouwproces, waarbij alle disciplines letterlijk en figuurlijk naadloos op elkaar aansluiten. Met bijna vijftig jaar ervaring in de voedselindustrie hebben de gespecialiseerde bedrijven van de Ruys Groep al die disciplines in huis.

bedrijfsvoering van ondernemingen in de voedselindustrie. De industrievloeren van de Ruys Groep zijn foodsafe en voldoen aan de diverse eisen zoals HACCP, EHEDG en USDA. Maar ook de belasting door temperatuurschommelingen, chemische invloeden en de antislip voor een veilige werkomgeving zijn belangrijk.

Een functionele vloer die decennia lang onder zware belasting meegaat, blijft daarmee ook het doel van de organisatie. Ruys: ‘Hoe meer eisen aan de

Hendrik Ruys: ‘Bedrijven in de voedselindustrie hebben niet alleen behoefte aan een uitstekende vloer, maar ook naar een goede afwatering en wandbescherming. Daar spelen we met ons totaalpakket op in. We hebben inmiddels al vele honderden vlees- en visbedrijven, groenteverwerkers en brood- en banketproducenten voorzien van onze vloeroplossingen.’

FOODSAFE VLOEREN

Strenge kwaliteitsnormen spelen een essentiële rol bij de

industrievloer worden gesteld en des te ruiger men op de vloer te werk gaat, des te beter komen onze vloeren tot hun recht, zeker op de lange duur.’

DE JUISTE VLOEROPLOSSING

Het liefst denken de adviseurs van de Ruys Groep vanaf de start van een nieuwbouw- en/ of renovatieproject mee over de best passende vloeroplossingen. Onderdeel van het advies is het bepalen van een passend afschotplan, zodat de Ruys Groep een plasvrije werkvloer kan garanderen. ‘Elke vloer heeft zijn specifieke eisen. We denken mee in het gebruikersdoel van de ruimte en daarmee de verwachte vloerbelasting. Zo bekijken we welke bedrijfsvloer het best past en leveren we maatwerk.’

De Ruys Groep biedt met haar totaalpakket naast industriële vloeren ook flexibele vloerovergangen, rvs-wandbescherming en rvs-afwateringssystemen. ‘Op die manier bieden we voor elk bedrijf en iedere ruimte de juiste vloeroplossing’, aldus Hendrik Ruys.

JARENLANGE EXPERTISE

Het bedrijf kenmerkt zich door jarenlange expertise. Ruys licht toe: ‘Luisteren naar de klant heeft altijd centraal gestaan. Zodoende hebben we ons aanbod de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Doordat we door de jaren heen verschillende bedrijven met ieder hun eigen expertise aan onze groep hebben kunnen verbinden, kunnen we echt totaaloplossingen bieden. Bij sommige klanten komen we al meer dan veertig jaar over de vloer.’

Bekijk www.ruysgroep.nl voor meer informatie.

8 HYGIëNE&FOOD
Quality for tomorrow’s best Précon Consulting Group B.V 030-6566010 info@precon.group www.precon.group
• • • • • • •

‘Energiebesparing van bijna 50 procent’

Dawsongroup test momenteel samen met Independent Energy een nieuwe innovatie op de PolarStore: een gecombineerde solarconstructie met een optioneel accupakket. ‘We slaan zo twee vliegen in één klap. We maken een verduurzamingsslag mogelijk voor bedrijven en met de huidige energieprijzen wordt het met de maand interessanter. De energiebesparing gaat al snel richting de 50%’, vertelt Operations Manager Jan de Waard.

Dawsongroup is de eerste speler met deze innovatie op het gebied van mobiele koel- en vriescellen. Het voorstel voor de PolarStore met SolarRoof is samen met Independent Energy uit Haarlem tot stand gekomen, een bedrijf gespecialiseerd in solarprojecten. Dawsongroup werkte meer dan vijf jaar samen met Independent Energy aan deze solar innovatie.

De PolarStore met SolarRoof van Dawsongroup wordt momenteel doorgetest op de locatie in Ridderkerk. ‘Independent Energy heeft een compleet plug & play solar systeem ontwikkeld voor de 10, 20 ft en 40ft PolarStore. ‘Zij hebben het SolarRoof en de constructie hiervan geoptimaliseerd voor onze PolarStore containers en samen met ons deze proef opgezet’, vertelt De Waard, die de hele projectuitvoering namens Dawsongroup Benelux voor zijn rekening heeft genomen.

DOORONTWIKKELD

In de basis lijkt de PolarStore op een koelcontainer (reefer), maar is deze doorontwikkeld voor de stationaire markt, vervolgt hij. ‘De constructie is met vele extra’s uitgerust, denk hierbij bijvoorbeeld aan een insluitalarm, vlakke vloer, nood- en Ledverlichting en eenvoudig te openen deuren. We hebben het hele systeem zo simpel mogelijk proberen te houden in gebruik, zodat iedere klant deze techniek eenvoudig kan inzetten en onderhouden. Daarnaast is de gehele energievoorziening via een app te volgen voor de klant of onderhoudende partij.’

BESPARINGEN

Met gemiddeld 2,5Kw/h opgenomen vermogen, kan in de basis al gesproken worden van een zeer zuinige PolarStore container. De Waard: ‘Met de inzet van onze SolarRoof wordt dit opgenomen vermogen volledig opgevangen. Je kunt in de ontwikkelde app exact zien hoeveel energie je bespaart en terug levert aan de energieleverancier. Op zonnige dagen wekken we zo’n 50 kWh aan energie op, daarvan verbruikt de PolarStore dagelijks rond

de 28 kWh, dus tel uit je winst! Zeker in zo’n warme zomer als dit jaar.’ Een gunstig neveneffect van de zonnepanelen is dat in deze opstelling de vriescel altijd in de schaduw staat. ‘Vaak worden onze vriezers op open terrein geplaatst, of ergens tegen bijvoorbeeld een dock en staan ze dus vol in de zon, maar daar hebben we met deze constructie geen last van.’

TESTEN ZONDER NETSPANNING

De vraag is natuurlijk wat je doet met de overtollige energie,

aldus De Waard. ‘We doen nu testen om de PolarStores zonder netspanning te laten draaien en zien daarbij dat we samen met een accupakket tot maar liefst 90 procent autonoom kunnen draaien. Dit zullen we de komende tijd nog volop door gaan ontwikkelen.’ De Operations Manager Benelux ziet grote mogelijkheden voor de PolarStore met panelen. ‘Leuk om te melden is dat we al verschillende Solar projecten hebben getest voor onder andere de Verenigde Naties. De komende tijd zal uitwijzen voor welke regio deze innovatie het meest geschikt is. Zelf zien we bijvoorbeeld veel mogelijkheden internationaal, denk aan woestijnachtige gebieden waar geen stroom voorhanden is.’

9 HYGIëNE&FOOD Water Mes desinfectie De kracht van natuurlijk zonlicht! De specialisten op het gebied van desinfectie oplossingen d.m.v. UV-C licht. Check de mes desinfectie unit hier! www.baaijensuvc.nl +31 412 623 056 info@baaijensuvc.nl N ieuwe iNNOvatie BiJ D awSONGROuP B eNeLuX : P OLaR S tORe wORDt S OLaR S tORe !

Een wetswijziging gemist, hoe voorkom je dat?

Voor veel levensmiddelenbedrijven is het een uitdaging om alle wijzigingen in relevante wet- en regelgeving over bedrijfshygiëne en voedselveiligheid bij te houden. Het is een tijdrovende klus en wanneer de ondernemer eenmaal achter loopt, is het een hele kluif om alle wijzigingen door te nemen.

Gelukkig kan het ook in een paar minuten, met de tool Food Law Guide,

ontwikkeld door Précon. Met de Food Law Guide staat op één centrale plek een helder en duidelijk overzicht van relevante wetswijzigingen. De wijzigingen zijn door een redactie klaargezet. Hier zit al een belangrijke tijdsbesparing, doordat de redactie dagelijks de bronnen langsloopt op zoek naar wetswijzigingen.

De gebruiker ontvangt wekelijks een attenderingsmail. Door het instellen van een bedrijfs-

specifiek profiel, hoeft de food-ondernemer enkel de relevante wijzigingen door te nemen.

Het is ook mogelijk om per wijziging een beknopte toelichting van de redactie te lezen. Hier zit een volgende tijdsbesparing, doordat de ondernemer aan de hand van de toelichting snel weet waar de wijziging over gaat. Bij elke wet staat wat de algemene strekking is, wat voor soort verplichtingen erin staan en voor wie de wet van toepassing is.

Uiteraard klikt de gebruiker van de Food Law Guide bij elke wijziging en/of wet gemakkelijk door naar de officiële geconsolideerde wetteksten.

ENQUÊTERESULTATEN

JANUARI 2023

Begin dit jaar heeft Précon een enquête gehouden onder alle gebruikers van de Food Law Guide. Op de vraag of zij de tool zouden aanbevelen, scoort de Food Law Guide een dikke voldoende. Gebruikers zijn positief over het systeem en vinden het gemakkelijk in gebruik. De kwaliteit van de berichten wordt hoog beoordeeld en de gebruikers vinden dat zij goed op de hoogte zijn van wijzigingen.

Zij waardeerden vooral dat de Food Law Guide actueel en overzichtelijk is. De toelichting van de redactie en de lay-out van de berichten vindt men helder. Ook de vertaalslag door een Précon- consultant naar wat een wijziging voor de organisatie betekent, scoorde hoog als pluspunt van de tool.

Geïnteresseerd in een proefabonnement op de Food Law Guide? Neem contact op met foodlawguide@precon.group, bel +31 (0)30 - 65 66 010 of kijk op www.precon-food.nl/regulatory-affairs/food-law-guide/

Controlestress

Sinds 1995 zijn horecabedrijven, (sport)verenigingen, buurthuizen, zorginstellingen en alle andere organisaties die voedsel bereiden, behandelen, verwerken en/of verkopen wettelijk verplicht een voedselveiligheidsplan op te stellen, dat gebaseerd is op de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Het zouden mooie scrabblewoorden kunnen zijn, met al die letters met hoge punten, ware het niet dat je bij de Nederlandse variant van het spel geen Engelse woorden mag leggen.

Ik was net twintig en weet nog als de dag van gisteren dat deze wet van kracht werd. Op school moesten we de afkorting ervan uit ons hoofd leren en thuis in de bakkerij kwam er opeens een papierwerk bij van heb ik jou daar.

Dat eerste kan ik nog steeds maar lastig uit mijn mond krijgen, Engels is niet mijn sterkste vak. En dat tweede, daar zijn we door de inburgering van de digitale wereld inmiddels grotendeels van af. Ruim 25 jaar na de invoering van de wet, is HACCP inmiddels heel gewoon geworden. We werken er dagelijks mee en staan er niet vaak meer bij stil.

Waar wetten zijn, moeten controles uitgevoerd worden. Voor wat betreft de hygiëne hebben we daar in Nederland de NVWA voor. Maar je kunt zelf ook jaarlijks een inspectie laten uitvoeren door bijvoorbeeld Foodbase. Wij doen dat ook in ons bakkerijbedrijf, om onszelf scherp te houden.

JE KENT VAST DE LEERCIRKEL VAN MASLOW WEL:

Fase 1: Onbewust Onbekwaam

Fase 2: Bewust Onbekwaam

Fase 3: Bewust Bekwaam

Fase 4: Onbewust Bekwaam

Weet je nog hoe je je voelde wanneer je vroeger op school kwam en ineens onaangekondigd de bus van de schooltandarts op het schoolplein stond? Of wanneer de docent op de middelbare repetitieblaadjes uit deelde en je onverwachts een Schriftelijke Overhoring kreeg?

Stress! Shit! Heb ik wel gepoetst vanochtend? (Terwijl je het altijd of eigenlijk meestal wel doet.) Oh nee…. heb ik wel goed opgelet in de les? (Ik zit niet te wachten op een onvoldoende.)

Datzelfde gevoel krijg ik van een onaangekondigde hygiëne-inspectie. Want het is nooit leuk. Het levert druk en stress op, terwijl

je diep in je hart wel weet dat je zo goed mogelijk volgens de regels probeert te werken.

Maar ja….de inspecteur komt altijd als het 30 graden is en de mussen dood van het dak vallen en jouw koelingen overuren draaien. Wanneer er opeens mieren zijn die zich de rest van het jaar niet laten zien. Wanneer het juist die dag ontzettend druk is in het bedrijf, waardoor voor jouw gevoel niet alles op rolletjes loopt en net op die dag de vloer niet is geveegd. Wanneer je al enkele weken kampt met ziek personeel, geen vervanging kunt vinden en dus tijd te kort komt.

Een goede inspecteur kijkt daar wel doorheen. Hij is er niet om je af te kraken, maar om je advies te geven hoe je het beter kunt doen, en om je een veer in kont te steken daar waar je het heel goed doet. Zodat jij weer gemotiveerd wordt om je aandacht erbij te houden. Om niet te verslappen.

Want dat is eigenlijk wat Maslov zegt en wat het gevaar is van Fase 4: als je Onbewust Bekwaam bent, ligt het gevaar op de loer dat je op de automatische piloot gaat werken en handelen, met als gevolg dat je er niet meer bij na denkt, er niet bewust mee bezig bent en dus verslapt. En dus beland je weer in Fase 1: onbewust onbekwaam. En dat willen we natuurlijk niet.

Daarom is dit katern met Hygiëne als thema zo ontzettend belangrijk. Net als de inspecties van verschillende instanties. Om toch weer even stil te staan bij het belang van een goede hygiëne. Want leuk is het onderwerp allerminst: het is saai, levert ons extra werk op, en

Maar het is broodnodig. Want jij en ik willen toch, net als iedereen, ons voedsel veilig kunnen eten?

10 HYGIëNE&FOOD
soms de nodige stress.
COLUMN l I l T O T A A L I N : V O O R N I E U W B O U W E N R E N O V A T I E VLOEREN, WANDBESCHERMING & AFWATERING
Greetje Schuurmans is samen met haar broer eigenaresse van Bakkerij Schuurmans in Leeuwarden, gestart door haar opa in 1953. Ze vertelt over de dagelijkse beslommeringen op de werkvloer, van bedrijfsvoering tot het wel en wee van medewerkers.

Verbeter je rol als verantwoordelijke voor hygiëne

Als verantwoordelijke voor hygiëne stuur jij medewerkers aan om voedselveilig te werken. Wil je het hygiëneniveau binnen jouw bedrijf verbeteren? Kijk dan eerst eens goed naar jouw rol als verantwoordelijke. Waarom is voedselveiligheid binnen je bedrijf belangrijk? Wat voor voorbeeld geef je collega’s? En hoe motiveer jij hen? FoodBase zet een aantal tips op een rij. Weten waarom je voedselveilig werkt binnen je bedrijf is essentieel voor motivatie, maar ook om gedrag vol te houden. Hoe belangrijker je iets vindt, hoe meer energie jij en je team erin steken. Daarom wil je voor jezelf en je team duidelijk maken waarom voedselveilig werken belangrijk is. Wat is je motivatie? Is het omdat je geen zieke klanten of gasten wil? Werk je voedselveilig om een bezoek van de NVWA te voorkomen? Of omdat klanten tegenwoordig steeds vaker willen weten waar hun voedsel vandaan komt?

ONTDEK JE DRIJFVEER

De ene reden is niet beter dan de andere, maar het is wel belangrijk om te weten wat de reden is. Dat is namelijk je drijfveer. En het helpt je om de voedselveiligheidsdoelen te bepalen. Wil je bezoeken van de NVWA voorkomen? Misschien is je doel dan wel om een hygiëne certificaat te behalen en te behouden.

Tip: Wanneer je weet waarom je aan voedselveiligheid wil werken, dan wil je dit met het hele team communiceren. Zorg daarom dat iedereen in het team het begrijpt en uitdraagt. Want je moet het samen doen. Misschien hebben je medewerkers andere redenen. Dat is helemaal oké en moedig dat ook aan, zolang ze maar een reden hebben om voedselveilig te werken.

voor je oppakt. Bedank diegene daarvoor en vraag na uitvoering van de taak of het goed is gelukt. Zo laat je zien hoe belangrijk je het vindt dat het gebeurt.

COMPLIMENTEER JE TEAM

Complimenten geven is dé manier om iemand zelfvertrouwen te geven. Complimenteer daarom je team regelmatig als ze voedselveilig werken of registraties bijhouden. Met een compliment geef je niet alleen vertrouwen, maar maak je ook duidelijk wat je waardeert. Dit zorgt ervoor dat een medewerker zich gezien voelt en dat draagt bij aan het werkplezier.

Tip: Gebruik ook een compliment bij feedback of kritiek. Wanneer je eerst een compliment geeft en daarna kritiek, voelt het niet alsof je

de contactpersoon voor medewerkers ook deels verantwoordelijk voor het controleren van bijvoorbeeld schoonmaaktaken.

EVALUEER EN CONTROLEER

Het helpt om met enige regelmaat je medewerkers te vragen hoe het werk gaat en of ze nog vragen hebben over voedselveiligheid. Zo creeer je kleine evaluatiemomenten en kom je erachter of alles wat je hebt veranderd, bijdraagt aan voedselveilig werken (en je doel om bijvoorbeeld een certificaat te behalen).

Daarnaast is het belangrijk om zowel registratielijsten en werkzaamheden te controleren. Controleer niet alleen of de registraties/ lijsten zijn ingevuld, maar controleer ook de werkzaamheden. Complimenteer medewerkers, of het hele team, als dit goed gaat. Maar spreek medewerkers of het team ook aan wanneer het niet goed gaat.

Tip: Heb je een medewerker die het leuk vindt om anderen te helpen of begeleiden? Vraag deze dan als aanspreekpunt voor nieuwe medewerkers. Maak hier wel goede afspraken over, zodat vooraf duidelijk is wanneer de medewerker zelf een vraag kan beantwoorden of jou toch beter kan inschakelen.

KENNISNIVEAU VERHOGEN

zelfde schoonmaakmiddel gebruiken. Zorg daarom voor schoonmaakinstructies bij bijvoorbeeld de slagroommachine, koffiemachine of vaatwasser. Maak deze visueel met afbeeldingen. Je kan ook een overzicht van de belangrijkste hygieneregels ophangen op een centrale plek.

BETROKKENHEID VERGROTEN

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus ook je medewerkers. Door drukte vergeet je soms voldoende aandacht aan je medewerkers te schenken. Toch is het belangrijk tijd te reserveren voor hen, al helemaal op het gebied van voedselveiligheid. Schoonmaken en registraties bijhouden zijn nou eenmaal niet de leukste taken en versloffen daarom ook makkelijk.

Wanneer je meer aandacht geeft aan je medewerkers, is de kans groter dat ze betrokken blijven. Aandacht is trouwens geen eenrichtingsverkeer. Je mag ook best wat terugvra-

gen van je team. De beste ideeën komen vaak van medewerkers zelf. Dus bespreek en bedenk samen verbeterpunten op het gebied van voedselveilig werken.

Tip: Bedenk ook samen met je team oplossingen. Het gaat om gedrag van medewerkers zelf en vaak weten ze zelf het beste hoe ze iets kunnen oplossen of voorkomen. Evalueer ook altijd of de gekozen oplossing echt werkt.

VERSTREK HYGIËNEREGELS VOORAF

Als je een medeweker op de eerste werkdag pas vertelt dat het niet is toegestaan om bepaalde sieraden, nagellak of kunstnagels te dragen, dan kan dit direct tot lastige discussies leiden. Wanneer je dit vooraf bespreekt, is dit geen issue meer op de werkvloer.

Leg daarnaast ook vooraf alles uit over veiligheid (ARBO), pauzegedrag, bedrijfskleding etcetera. Herhaal deze regels met regelmaat en spreek medewerkers erop aan als ze toch met nagellak naar het werk komen.

Bedenk ook alvast oplossingen, want het kan soms voorkomen dat iemand vergeet nagellak te verwijderen.

Tip: Zorg bijvoorbeeld dat je ergens nagellakremover hebt staan of dat je extra beschermingsmiddelen hebt zoals een gekleurde waterafstotende pleister voor een piercing. Hierbij moet je dus vooraf nadenken over de risico’s en bedenken wat je in huis moet hebben.

OVER FOODBASE

FoodBase ontzorgt ondernemers in de versbranche met een breed palet aan opvolgbare diensten, van hygiëne-advies tot gebiedsanalyses en trainingen.

Wil je meer weten?

Neem een kijkje op de website foodbase.nl of mail naar: info@foodbase.nl.

Sector bedrijfsschoonmaak is volop in beweging

GOED VOORBEELD DOET VOLGEN

Hoe jij denkt over voedselveiligheid, maar ook wat je doet, heeft invloed op hoe jouw medewerkers naar voedselveiligheid kijken. Als verantwoordelijke heb je namelijk een voorbeeldrol. Wat je zegt en wat je doet, leggen medewerkers onder een vergrootglas. Dat klinkt vervelend, maar dat is het niet. Het betekent namelijk dat jij als verantwoordelijke invloed hebt op het gedrag van je team. En een goed voorbeeld, doet goed volgen. Jouw goede voorbeeld is een krachtige tool om meer uit je team te halen.

Tip: Het komt natuurlijk wel eens voor dat je bijvoorbeeld jouw schoonmaaktaak niet kan uitvoeren of registraties niet kan controleren. Zorg dan dat iemand anders het

alleen oog hebt voor fouten, maar ook voor goede resultaten. Bijvoorbeeld: ‘Bedankt voor het schoonmaken van de koeling. Het ziet er super netjes uit. Ik zag alleen dat je het registratieformulier nog niet hebt ingevuld. Zou je dat nog willen doen? Dank je wel.’

ZORG VOOR EEN CONTACTPERSOON

Zorg dat medewerkers (ook tijdelijke medewerkers) goed begeleid worden en een vast aanspreekpunt hebben. Misschien ben jij dit zelf, maar het kan ook een andere medewerker zijn. Zonder een vast contactpersoon kan een medewerker zich makkelijk verloren gaan voelen en eigen keuzes gaan maken.

Tip: Je hoeft het controleren niet alleen te doen. Maak bijvoorbeeld

Op het gebied van hygiëne gaat het vaak fout door kennisgebrek bij (tijdelijke) medewerkers. Zelf werk je al jaren volgens de regels en is het gewoonte om bij ontvangst van binnenkomende goederen een registratieformulier in te vullen. Daardoor vergeet je makkelijk dat wat voor jou normaal is, niet altijd normaal is voor een (nieuwe) medewerker.

Eén korte uitleg over de hygiëneregels is daarom vaak niet voldoende. Zorg er dus voor dat je duidelijk maakt wat je van medewerkers verwacht, herhaal dit regelmatig en train medewerkers.

Tip: Houd het kennisniveau op peil met een training voedselveiligheid. Dit kan ook met een speelse laagdrempelige manier, zoals een quiz waarmee je de kennis van je medewerkers test. In de vragenlijst verwerk je vragen die voor jouw bedrijf van belang zijn.

Tip twee: Er zijn ontzettend veel regels en je kunt niet voor alles het-

In de afgelopen jaren heeft de sector van de bedrijfsschoonmaak zich flink ontwikkeld. Hygiëne op de werkvloer wordt steeds vanzelfsprekender en efficiënter. Een aantal trends en innovaties op een rij.

DUURZAAMHEID EN

MILIEUVRIENDELIJKHEID

Er is een groeiende focus op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Er zijn nieuwe schoonmaakmiddelen en -technologieën ontwikkeld die minder schadelijk zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG

Er zijn geavanceerdere reinigingsmachines geïntroduceerd die efficiënter en effectiever zijn in het verwijderen van vuil en ziekteverwekkers. Ook zijn er innovaties als robotica en automatisering, waardoor bepaalde taken geautomatiseerd kunnen worden.

VERHOOGDE FOCUS OP

INFECTIEPREVENTIE Met de toename van infectieziekten

en uitbraken zoals de COVID19-pandemie, is er een grotere nadruk komen te liggen op preventie. Er is een stijgende vraag naar desinfectiemiddelen, hygiënische producten en protocollen die de verspreiding van ziekteverwekkers helpen voorkomen.

DIGITALISERING EN DATA-ANALYSE Technologische vooruitgang heeft geleid tot de digitalisering van schoonmaakprocessen en het gebruik van data-analyse. Schoonmaakspecialisten maken gebruik van digitale systemen voor planning, monitoring en kwaliteitscontrole.

TRAINING EN BEWUSTWORDING

Er is een grotere nadruk komen te liggen op training en bewustwording van personeel op het gebied van bedrijfshygiëne. Het belang van goede schoonmaak en correct gebruik van reinigingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds breder erkend. Bedrijven in de foodsector zetten steeds vaker trainingen in om werknemers (verder) op te leiden.

11 HYGIëNE&FOOD

UW SPECIALIST IN HYGIËNISCHE AFBOUWPROJECTEN

Voor afwerking van wanden, plafonds en vloeren in nieuwbouw, renovatie of verbouw van ruimtes met hoge hygiëne-eisen.

Het totaalconcept van HAP met o.a. HACCP wand- en plafondpanelen voorkomt hygiëne problemen en verlicht uw schoonmaakwerk.

Voor betrouwbaar advies op maat, professionele begeleiding, garantie op hygiënenormering en altijd een vast aanspreekpunt

Scherpenbeemd 6G • 5741 TX Beek en Donk • Telefoon 0314 - 39 18 14 • info@hapbv.nl
Scan de QR-code en vraag meteen vrijblijvend uw offerte aan, of kijk op hapbv.nl

ChatGPT over de visdetailhandel

Wat als we ChatGPT vragen om een artikel te schrijven over de ontwikkelingen van de Nederlandse ambachtelijke retailmarkt en dan met name die van de visspecialisten?

Titel: De Opkomst van Ambachtelijke Visspecialisten in de Nederlandse Retailmarkt

In de snel veranderende wereld van de detailhandel heeft de Nederlandse ambachtelijke retailmarkt de afgelopen jaren een opmerkelijke opmars doorgemaakt. Binnen deze markt hebben visspecialisten een bijzondere positie ingenomen. Laten we eens kijken naar de ontwikkelingen binnen de Nederlandse ambachtelijke retailmarkt, met speciale aandacht voor de groeiende populariteit van visspecialisten. De Nederlandse consument is steeds vaker op zoek naar authentieke en hoogwaardige producten. Waar grote supermarktketens een breed scala aan producten aanbieden, kiezen consumenten steeds vaker voor speciaalzaken die gespecialiseerd zijn in bepaalde productcategorieën. Deze trend is vooral merkbaar in de voedselindustrie, waar klanten op zoek zijn naar producten met een unieke smaak, superieure kwaliteit en een verhaal erachter.

CRUCIALE ROL

Binnen de ambachtelijke retailmarkt hebben visspecialisten de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Nederland heeft van oudsher een sterke band met visserij, gezien de geografische ligging en de rijke maritieme geschiedenis. Visspecialisten spelen een cruciale rol in het behouden van deze traditie en het aanbieden van verse, ambachtelijke visproducten aan consumenten.

DUURZAME VIS

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse visspecialistenmarkt is de groeiende vraag naar duurzame vis. Bewuste consumenten zijn steeds meer bezorgd over de impact van visserij op het milieu en de instandhouding van visbestanden. Visspecialisten hebben hierop gereageerd door hun inkooppraktijken aan te passen en te focussen op

duurzame visvangst. Ze werken samen met gecertificeerde leveranciers en organisaties die zich inzetten voor verantwoorde visserijmethoden. Deze inspanningen hebben geleid tot een groter aanbod van duurzaam gevangen vis in de winkels van visspecialisten, waardoor consumenten bewuste keuzes kunnen maken.

UNIEKE WINKELERVARING

Naast duurzaamheid hebben visspecialisten ook geïnvesteerd in het bieden van een unieke winkelervaring. Klantbeleving staat centraal bij deze speciaalzaken. Visspecialisten hebben diepgaande kennis van vissoorten, seizoensgebonden beschikbaarheid en bereidingswijzen. Ze adviseren klanten graag over de juiste viskeuze en delen recepten en kooktips om het beste uit de vis te halen. Klanten worden uitgenodigd om vragen te stellen en kunnen rekenen op persoonlijke service en aandacht.

ONLINE

Hoewel online winkelen een grote impact heeft gehad op de detailhandel, hebben visspecialisten ook hierop ingespeeld. Veel visspecialisten hebben een online aanwezigheid gecreëerd om hun klanten te bedienen. Ze bieden online bestelmogelijkheden, bezorgdiensten en delen informatie en inspiratie via hun websites en sociale media-kanalen. Op deze manier hebben visspecialisten de voordelen van online winkelen omarmd, terwijl ze tegelijkertijd de persoonlijke touch behouden die zo kenmerkend is voor ambachtelijke winkels.

De opkomst van ambachtelijke visspecialisten in de Nederlandse retailmarkt is een veelbelovende ontwikkeling. Ze hebben laten zien dat er een markt is voor hoogwaardige, duurzame en ambachtelijke visproducten. Door de focus op kwaliteit, klantbeleving en duurzaamheid hebben visspecialisten zich weten te onderscheiden en een groeiend aantal consumenten aangetrokken. Met een combinatie van traditioneel vakmanschap en innovatieve benaderingen blijven visspecialisten een belangrijke speler in de Nederlandse ambachtelijke retailmarkt.

Brand Seafood gaat samenwerking aan met Clæver Systems

Visgroothandel Brand Seafood heeft besloten om de samenwerking met Clæver Systems aan te gaan. Door de implementatie van Clæver ERP hebben ze een grote stap in automatisering gemaakt en zijn zij klaar voor toekomstige uitbreidingen.

Brand Seafood werkte hiervoor met meerdere losse systemen. Door gebruik te maken van Clæver ERP is de traceerbaarheid beter inzichtelijk

en is er een goede sturing mogelijk op kostprijzen. In combinatie met de integratie met InOne kan Brand Seafood minder foutgevoelig werken en grote stappen maken in efficiëntie.

BRAND SEAFOOD

Brand Seafood is een moderne visgroothandel en versplatform. Dagelijks ontzorgen zij vele vis- en foodspecialisten in Nederland en België met het leveren van een

nauwkeurig geselecteerd totaalassortiment van vis en visgerelateerde producten.

CLÆVER

Clæver is de toonaangevende automatiseerder voor de visgroothandel en visverwerkende industrie. Met meer dan zeventien jaar ervaring en een brede internationale klantengroep, dé experts in automatisering voor seafood.

| 11 FISH TREND WIJ HUILEN VOOR U www.smitsuien.nl Tijdbesparend · Kwaliteits uien · Lange houdbaarheid Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam
V.l.n.r.: Wouter Haasnoot (Brand Seafood), Tineke Meun (Clæver Systems).

Onderwatermilieu loopt gevaar door scheepsemissies

Volgens een nieuwe studie van Chalmers University of Technology in Zweden vormt de gecombineerde uitstoot van metalen en andere milieugevaarlijke stoffen door schepen een risico voor het onderwatermilieu.

Toen de onderzoekers de verontreinigingsbelasting van deze emissies in vier havens berekenden, bleek dat water dat wordt geloosd door de scrubbers van schepen, die bedoeld zijn om hun uitlaatgassen te reinigen, verantwoordelijk is voor meer dan 90 procent van de verontreinigingen.

‘De resultaten spreken voor zich. Strengere regulering van lozingswater van scrubbers is cruciaal om de verslechtering van het onderwatermilieu te verminderen’, zegt Anna Lunde Hermansson, een doctoraalstudent aan de

afdeling Mechanica en Maritieme Wetenschappen van Chalmers. Traditioneel worden milieurisicobeoordelingen (ERA) van emissies door de scheepvaart gebaseerd op één bron tegelijk. De ERA zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar het risico van koper in aangroeiwerende verven. Maar zoals bij alle industrieën, is de scheepvaart een activiteit met meerdere emissiebronnen.

VERSCHILLENDE

SOORTEN EMISSIES

‘Eén enkel schip is verantwoordelijk voor veel verschillende soorten emissies. Denk hierbij aan grijswater en zwartwater, zoals lozingen van douches, toiletten en afvoeren, aangroeiwerende verf en lozingswater van de scrubber. Daarom is het belangrijk om te kijken naar het cumulatieve milieurisico in havens’, aldus Anna

Snelle oplossing vissterfte bij gemaal IJmuiden

Lunde Hermansson, die samen met collega’s IdaMaja Hassellöv en Erik Ytreberg achter de nieuwe studie zit die de emissies van de scheepvaart vanuit een cumulatief perspectief bekijkt. Een scrubber kan worden omschreven als een reinigingssysteem voor de uitlaatgassen die vrijkomen bij de verbranding van zware stookolie, sinds de jaren 70 de meest gebruikte brandstof in schepen. Hiermee kunnen schepen voldoen aan de eisen die de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in 2020 stelt. Het enige probleem is dat het water niet alleen de zwavel uit de uitlaatgassen opneemt, waardoor het scrubberwater verzuurt, maar ook andere verontreinigingen zoals zware metalen en giftige organische verbindingen. Het verontreinigde waswater wordt dan vaak direct de zee in gepompt.

Dè online-dispenserspecialist voor de Benelux

www.bereila-shop.eu

Gemaal IJmuiden is sinds enkele maanden in het nieuws vanwege de dodelijke werking ervan voor naar schatting zo’n 10.000 trekkende palingen per jaar. Een technische oplossing om het gemaal voor migrerende vissen als paling veiliger te maken is er voorlopig niet. De stichting DUPAN, waarin de beroepssector voor paling is vertegenwoordigd, heeft een goed werkende, tijdelijke oplossing die bewezen werkt: Paling Over De Dijk (PODD).

Beroepsvissers zetten het water voor het gemaal af, vangen vrijwel alle palingen op en laten die voorbij het gemaal weer vrij. Dit jaar, in het trekseizoen van de palingen, kan deze oplossing al uitvoerbaar zijn.

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN kijkt er genuanceerd naar: ‘Veiligheid gaat voor alles. Als zo’n pomp stuk is, dan kun je niet te lang wachten met het vervangen. Vervanging is nu gewoon nodig en uiteraard vinden wij het jammer dat er nog geen visvriendelijk alternatief voor handen is. Maar met ons project Paling Over De Dijk als tijdelijke maatregel kan veel van de schade voor de palingstand worden voorkomen.’

EFFECTIEVE TIJDELIJKE

MAATREGEL

In 2022 werden, bijvoorbeeld, in de Rijn bij Maurik zo’n 10.000 migrerende palingen door middel van PODD onbeschadigd voorbij het stuwcomplex geholpen. De totale sterfte op die plek werd daarmee terug-

De commotie over het gemaal ontstond, toen bleek dat RWS een kapotte pomp gaat vervangen door hetzelfde, voor palingen schadelijke type. Een aantal natuurorganisaties stond direct op hun achterste benen.

gebracht tot ruim onder de 5%. Ook op andere plekken in Nederland werd het project succesvol uitgevoerd. Daarmee is Paling Over De Dijk bewezen effectief als tijdelijke maatregel op belangrijke migratieroutes.

Hoge energiebesparing plus subsidie op een Efaflex snelloopdeur

Deuren in de voedingsmiddelenindustrie moeten bestand zijn tegen extreme omstandigheden. Efaflex levert geïsoleerde snelloop-spiraaldeuren met de hoogste kwaliteit.

De SST-TK-100 -spiraaldeur van Efaflex is de eerste échte 1-deursoplossing voor vriesruimten die zowel de hoogste openings- en sluitsnelheden (opent met 1,5 m/sec.) als de beste isolatiewaarden bereikt. Bovendien is de deur ontworpen voor 2,5 miljoen bewegingen. De complete

deur behaalt een U-waarde van 0,62 W/m2K en de lamellen zelfs een U-waarde van 0,24 W/ m2K. Door het gepatenteerde afdichtingsmechanisme sluit de SST-TK®-100 hermetisch af, en is tot wel 50% besparing mogelijk in de energiekosten. Bijkomend voordeel: deze snelloopdeur staat vermeld op de lijst voor Energie-Investeringsaftrek (EIA) en komt daarmee in aanmerking voor subsidie.

Voor meer informatie zie: www.efa ex.nl

| 12 FISH TREND
A Member of the ASEPT Group
I n d ustrieweg 7a, NL-9781 AC Be dum, Nederland T 0 50-3012297 E i nfo@bereila.nl
s tUdie Van C HalMeRs U niVeRsitY OF t eCHnOlOGY :

Dringende oproep aan Adema en Van der Wal over toekomst garnalenvisserij

De Nederlandse Vissersbond/ PO Delta Zuid heeft een brief gestuurd aan minister Adema en minister Van der Wal om aandacht te vragen voor problematiek rondom stikstof waar de garnalenvisserij momenteel mee te maken heeft.

Alle garnalenvissers moeten individueel drastische keuzes maken voor hun bedrijf voor de aanvraag van de Wnb-vergunning waarvan de effecten nog onzeker zijn. Een steeds groter wordende groep garnalenvissers vraagt zich af of zij überhaupt de komende jaren nog kunnen blijven vissen en overwegen te stoppen met de beroepsmatige visserij.

STIKSTOFBEREKENINGEN

De Nederlandse Vissersbond doet de aanvragen namens alle individuele garnalenvissers voor een nieuwe vergunning op basis van de Wet natuurbescherming, waarbij de individuele garnalenvissers lastige keuzes moeten maken. Het al dan niet investeren in een SCRkatalysator dan wel een nieuwe motor, inclusief SCR-katalysator is daar een van. Daarnaast moet er een keuze gemaakt worden voor een van de verschillende individuele stikstofberekeningen om te voldoen aan de zogeheten ‘stikstoftoets’ en moeten zij kunnen aantonen dat de stikstofuitstoot van hun vissersvaartuig individueel op afgerond 0,00 mol/ha/jaar uitkomt.

Deze keuzes gaan gepaard met vele zorgen welke leven bij garnalenvissers, omdat op voorhand niet duidelijk is wat de (mogelijke) effecten van deze keuzes zullen zijn voor hun toekomst. Daarnaast is er sprake van diverse externe factoren, waar de garnalenvisser zelf geen invloed op heeft, welke bijdragen aan het gevoel van grote onzekerheid over de toekomst. Zo is er het risico van het investeren in een katalysator dat de hoge investeringen niet terug verdiend kunnen worden, gelet op alle onzekerheden waarmee ze te maken hebben. Bovendien zijn banken minder bereidwillig met het oog op de onzekerheid van terugbetaling om een lening te verstrekken aan verschillende garnalenvissers die moeilijkheden ondervinden om de benodigde financiering met eigen middelen rond te krijgen.

GESLOTEN GEBIEDEN

Vele garnalenvissers maken zich grote zorgen over de vraag of er überhaupt nog wel toekomstperspectief is voor hen. Het eerder dit jaar door de Europese Commissie aangekondigde pakket maatregelen ter verduurzaming van de visserijen aquacultuursectoren, waarbij gesproken wordt over een verbod op bodem beroerende visserijen en aanvullende gesloten gebieden die niet meer bevisbaar zullen zijn, baren de garnalenvissers grote zorgen. Als deze plannen doorgevoerd worden, blijft er dan nog voldoende ruimte op zee over om rendabel te kunnen blijven vissen?

Ondanks dat Nederland zich, samen met diverse andere EU-lidstaten, heeft uitgesproken tegen een algeheel verbod op bodem beroerende visserijen, en deze plannen

daarmee nog ter discussie liggen, maken vissers zich – terecht – ernstige zorgen over hun toekomst.

SOLIDE TOEKOMSTPERSPECTIEF

Namens onze garnalenvissers vraagt de Nederlandse Vissersbond met deze brief dringend de aandacht van de betrokken ministers met het verzoek om samen met de sector in gesprek te gaan om voor de groep garnalenvissers welke graag door willen gaan, te werken aan een solide toekomstperspectief.

Anderzijds roept de sector op om

te verkennen welke mogelijkheden er zijn, dan wel te creëren zijn, voor een serieus aantrekkelijke, warme saneringsregeling voor de garnalenvisserij, specifiek voor de groep garnalenvissers die gelet op alle onzekerheden en (financiële) onmogelijkheden wensen te stoppen met de beroepsmatige garnalenvisserij.

| 13 FISH TREND
Foto: Nederlands Visbureau

Nieuwe oogst Zeeuwse hangcultuurmosselen nu

Mosselkweker Jan Bout heeft 8 juni zijn eerste hangcultuurmosselen van het nieuwe seizoen geoogst. Bout en zijn collega’s van de Vereniging van Zeeuwse hangcultuurkwekers moesten dit jaar langer wachten. Het mindere voorjaar vertraagde de groei van de aan touwen gekweekte mosselen. Het geduld werd – dankzij het mooie weer – goed beloond.

‘Wij worden blij van wat wij nu zien, de mosselschelpen zijn goed gevuld, wij meten vleespercentages van 28 procent. Wonderlijk wat een paar dagen zon doet’, aldus Jan Bout die zijn mosselkweeklocaties bij Bruinisse aan de noordkant van de Zeeuwse Oosterschelde heeft. Vanaf vandaag zijn de Zeeuwse hangcultuurmosselen, die goed zijn voor 5 procent van de Nederlandse mosselproductie, overal in België

en Nederland te koop. ‘Als de eerste mosselen zich aandienen, weten wij in België dat de zomer begint’, zegt de Belgische mosselambassadeur Sven Ornelis bij het keuren van de nieuwe oogst.

VOORPREMIÈRE De oogst van de hangcultuurmosselen is de voorpremière van het nieuwe mosselseizoen. Door de kweek aan touwen boven in het

water groeien deze mosselen sneller dan bodemmosselen. Zonlicht zorgt voor een goed voedselaanbod van algen. Een bescheiden vijf procent van de totale Nederlandse mosselproductie komt zodoende nu al beschikbaar voor de consument.

SLIM OMGAAN MET RISICO’S

Als (vers)ondernemer krijgt u te maken met zaken als risico en aansprakelijkheid. Wij helpen u graag slim om te gaan met die risico’s rond uw werknemers, winkel, inventaris en transportmiddelen. We staan bekend om onze betaalbare premies, onze persoonlijke service en snelle hulp bij schades. Wij zijn een familiebedrijf dat zich al 100 jaar inzet voor (vers)ondernemers. Als specialist in uw branche kennen we de specifieke risico’s binnen uw onderneming, de financiële consequenties en

weten we wat u kunt doen om deze risico’s te verkleinen. Hierdoor krijgt u maatwerk, van intakegesprek tot ondernemersadvies tot schadeafhandeling. Met deze service zijn we uniek in de Nederlandse versbranche.

WILT U ZEKER WETEN DAT U DE RISICO’S IN UW ONDERNEMING

ONDER CONTROLE HEEFT?

Neem dan contact op met een adviseur in uw regio. Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

De befaamde Zeeuwse mosselen van de bodemcultuur - 95 procent van het aanbod - hebben nog een paar weken nodig. Het Nederlands Mosselbureau voorziet 5 juli als startdatum voor het bodemseizoen.

ZOMERS GERECHTJE VAN

MOSSELAMBASSADEUR SVEN ORNELIS Ter gelegenheid van de nieuwe oogst van de hangcultuurmosselen bereidde de bekende Belgische radio-DJ, ‘wouldbechef’ en mosselambassadeur Sven Ornelis een zomers gerechtje. ‘Aan mosselen hoef je niet veel te doen, die zijn zo al lekker maar ik heb me voor dit zonnige mosselgerechtje laten

| 14 FISH TREND
www.mercuriusnv.nl • info@mercuriusnv.nl • Telefoon 033 - 247 5 5 5 5 06 - 39 42 73 27 • info@mercuriusnv.nl • Telefoon 033 - 24 75 566 • 06 - 39 42 73 27
U itstekende kwaliteit dankzij week U itstel

overal verkrijgbaar

z eeUwse HanGCUltUURMOsselen

Met CHORizO dOOR

INGREDIËNTEN VOOR

6 PERSONEN:

- 1,5 kilo Hangcultuurmosselen

- 400 gram kerstomaatjes (verschillende kleuren)

- 2 teentjes knoflook

- handje bladpeterselie

- handje dragon

- 50 gram chorizo de bellota

- handje lamsoor

- handje zeekraal

- Olijfolie

- 10 cl Noilly prat

- halve Citroen

- 100 gram oude brokkelkaas

- 50 ml dragonazijn

- handje groene kruiden: basilicum, tijm & rozemarijn

BEREIDINGSWIJZE:

Maak een pistou van tomaat door de cherrytomaatjes te verdelen in 4 en doe dit in een pot of ijzeren mengkom. Snij knoflook fijn in plakjes. Snij een fijne brunoise van chorizo. Voeg

dit alles toe aan de tomaten. Breng op smaak met Fleur de Sel, grove peper, dragonazijn en citroensap. Breng de olijfolie met de groene kruiden naar een kookpunt van 115 graden en giet deze over de pistou van tomaat, look en chorizo. Laat trekken en afkoelen. Verhit een wokpan en voeg de mosselen toe. Blus meteen af met Noilly prat, citroensap en beetje peper. Voeg een stevige pollepel pistou toe aan de massa en wok kort tot de mosselen beginnen te openen. Wanneer de mosselen zo goed als open zijn voeg je de lamsoor en zeekraal toe. Verhit nog kort tot de mosseltjes gaar zijn. Dit vraagt een zeer korte gaartijd. Voeg de grof gehakte bladpeterselie en dragon toe. Schik op het bord. En werk af met de zeste van citroen en een klein handje, fijne oude brokkelkaas.

inspireren door de Spaanse

keuken. Het zilte van de mossel combineer ik met de pittigheid van chorizo. Ik voeg Noilly Prat, kerstomaatjes, zeekraal en lamsoor toe en maak het af met dragonazijn en oude brokkelkaas.’

MSC- en BIO-gecertificeerd. De biologische kweekmethode zorgt dat de biodiversiteit van natuurlijke waterecosystemen in stand blijft.

STREEKKEURMERK ZEKER ZEEUWS Hangcultuurmosselen komen van dichtbij. Alleen in Zeeland – in de Oosterschelde, het Grevelingenmeer en het Veerse Meer – zijn geschikte beschutte

locaties om mosselen aan touwen te kweken. De Vereniging van Zeeuwse hangcultuurkwekers brengt haar mosselen onder het streekkeurmerk Zeker Zeeuws op de markt, dat staat voor 100% regionale herkomst. Jaarlijks produceren de negen leden zo’n twee miljoen kilo mosselen.

Foto’s: Het Nederlands Mosselbureau

BIO-GECERTIFICEERD EIWIT

Mosselen zijn uitzonderlijke

schelpdieren: ze filteren de algen uit het water en zetten deze om naar hoogwaardig eiwit. Het kweken van hangcultuurmosselen gebeurt 100% natuurlijk. Babymosselen (zogenaamd mosselzaad) hechten zich in het water via de stroming vast aan touwen. De mosseltjes worden daarna in een soort kous ‘opgesokt’, zodat ze niet van de touwen vallen. In twee jaar groeien de kleine mosselen uit tot volwassen exemplaren. De Zeeuwse hangcultuurmosselen zijn

Smedes helpt je verder in je vak

smedes f ine food

groothandel voor visspecialisten

2.300 producten

48uurs sneldienst

inspirerende workshops

vitrine-inrichting

smedes food production

premium quality, tradition & innovation

ifs & halal certif icated

easy-to-use batter mixes for food professionals

| 15 FISH TREND RECEPT VAN SVEN ORNELIS
S mede S F ine F ood | V oltaweg 22 | 3752 l P B un S choten | i www S mede SF ine F ood nl

Eerste Zeeuwse mosselen van uitstekende kwaliteit

Onder grote belangstelling zijn 5 juli in de Oosterschelde officieel de eerste Zeeuwse mosselen van het seizoen 2023 van de bodem opgevist. Kenners roemen de kwaliteit, die veel beter is dan vorig jaar.

De Zeeuwse mosselkwekers toonden zich bij de seizoensopening heel gelukkig met de mooie kwaliteit die zij kunnen aanvoeren. ‘Wat we nu aantreffen op onze percelen in de Oosterschelde en op de Waddenzee ziet er prima uit. Veel beter dan vorig jaar’, zegt mosselkweker Jan Schot. De eerste aanvoer bij de Nederlandse Mosselveiling laat al mooie vleesgewichten zien. ‘Kook je een kilo mosselen, dan zit er nu tegen 300 gram visvlees aan. Dat gaat de komende weken alleen maar beter worden.’

jaar oude mosselen die juist nu in 2023 naar de markt gebracht moesten worden.’

Ondanks deze zorgen

LOADED MOSSELEN Om meer mensen aan de mossel te krijgen, zijn ook andere eetmomenten belangrijk. Vorig jaar

BIOLOGISCH

De verwachte aanvoer van mosselen ligt dit seizoen wel lager dan gewenst. Addy Risseeuw, voorman van de Zeeuwse mosselkwekers: ‘Wij hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de schade die de februaristormen van 2022 op onze percelen in de Waddenzee hebben aangericht. Daar lagen de jonge, een half-

kijken ook de Nederlandse beleidsmakers in Den Haag met steeds meer interesse naar de eiwitrijke schelpdieren.

werd al de mosselburger gelanceerd. Nu zijn er de Loaded mosselen, een met gekruide rijst gevulde mossel die je direct uit de

eet je daar gemakkelijk 10 tot 15 gevulde mosselen, want je blijft dooreten’, aldus Ibrahim Bas een Nederlandse-Turk die het Nederlands Mosselbureau meer dan een jaar geleden spontaan belde en vertelde dat de Midye Dolma Nederlandse en Belgische jongeren zeker aan de mossel gaat krijgen.

‘Vreemd genoeg kende niemand uit de mossel-

Vertrouwenspersoon

Als voorzitter van de Nederlandse Vissersbond heb ik geen politieke voorkeuren en kan en wil ik geen persoonlijke standpunten innemen over specifieke politieke kwesties. Ik kan echter wel uitleggen wat het wetsvoorstel, februari 2023 in de Tweede Kamer aan de orde, voor een verplichte vertrouwenspersoon voor elk bedrijf inhoudt. Aan de orde was een door het Kabinet en werkgevers gesteund wetsvoorstel om elk bedrijf te verplichten een vertrouwenspersoon aan te wijzen en dit kwam op lossen schroeven te staan door verzet van de coalitiepartners VVD en CDA. Zij zijn principieel tegen het wetsvoorstel. De Nederlandse Vissersbond heeft al sinds jaar en dag een vertrouwenspersoon aangesteld voor zowel personeel als haar leden.

Van al het dierlijk eiwit is het mariene eiwit van mosselen veruit het minst milieubelastend. Met het oog op een duurzame voedselproductie resulteert dit mogelijk in meer ruimte voor mosselkweek in de toekomst. Steeds meer mosselkwekers hebben naast het duurzaamheidslabel van MSC ook een biologisch SKAL certificaat.

schelp eet. Ideaal op een borrelplank. Een klein gerechtje in de schelp. Het heeft iets van de oester en iets van sushi. De Loaded mossel is de Zeeuwse invulling van de populaire Turkse Midye Dolma. Traditioneel streetfood dat terug te vinden is in de uitgaansgebieden van Turkse kuststreken als Istanbul, Izmir en Bodrum. ‘Op een avond

sector de Midye Dolma’, aldus Tilly Sintnicolaas van het Nederlands Mosselbureau. ‘Wij zijn ons erin gaan verdiepen en hebben onderzocht of ook de Zeeuwse mossel zich hiervoor leent. De Zuid-Europese mossel is namelijk anders. In Nederland en België hebben wij verder uitgebreid consumentenonderzoek gedaan. Ook hebben wij een grote smaaktest – met 40 procent niet-mosseleters - laten uitvoeren door Wageningen Food & Biobased Research. Met goed resultaat. Iedereen bevestigt dat de Loaded mossel lekker is, heel verrassend, een bijzondere eetbeleving. En niet onbelangrijk, het heeft een dooreeteffect.’

Het project kon mede tot stand komen dankzij een financiële bijdrage van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

VERTROUWENSPERSOON Een vertrouwenspersoon is iemand binnen een organisatie die werknemers/ leden ondersteunt en kan begeleiden bij persoonlijke problemen of klachten op het werk, zoals pesten, discriminatie, conflicten, gebrek aan vrijheid, intimidatie en geweld et cetera. Het idee is dat werknemers/leden in vertrouwen kunnen praten met deze persoon en dat de vertrouwenspersoon hen kan helpen bij het zoeken naar een oplossing en eventueel doorverwijzen naar andere hulpverleners. Het wetsvoorstel om een verplichte vertrouwenspersoon in te voeren kan voortkomen uit de wens om werknemers/ leden beter te beschermen tegen ongewenst gedrag of intimidatie op het werk. Het kan ook bijdragen aan het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en het voorkomen van ziekteverzuim als gevolg van stress of andere psychosociale arbeidsbelasting. De VVD en het CDA hebben in het algemeen bezwaren tegen het opleggen van verplichtingen aan bedrijven en organisaties. Het is echter aan de politiek om te beslissen of zij een dergelijk voorstel steunt en om af te wegen welke voordelen en nadelen het heeft. De kern zit hier in de verplichtstelling terwijl het aanstellen van zo’n persoon vandaag de dag gewoon noodzakelijk is om te kunnen zeggen dat er transparant wordt gehandeld. Een soort interne ombudsman om maatschappelijke verantwoording af te kunnen leggen.

MAATSCHAPPELIJKE

VERANTWOORDING

Maatschappelijke verantwoordelijkheid (ook wel bekend als corporate social responsibility of CSR) verwijst naar het gegeven dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen voor de impact van hun activiteiten

op de samenleving en het milieu. Dit betekent dat bedrijven niet alleen winst moeten maken, maar ook moeten streven naar duurzame en ethische bedrijfspraktijken die rekening houden met de belangen van alle belanghebbenden (leden), inclusief werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en de bredere gemeenschap. Maatschappelijke verantwoordelijkheid kan vele vormen aannemen, zoals het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu, het bevorderen van diversiteit binnen het bedrijf, het ondersteunen van de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is en het zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden en beloningen voor werknemers. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, proberen vaak bij te dragen aan een betere wereld door bijvoorbeeld te investeren in duurzame energie, goede doelen en educatieve programma’s. Het idee van maatschappelijke verantwoordelijkheid is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden, omdat steeds meer mensen en organisaties inzien dat bedrijven een belangrijke rol spelen in de maatschappij en dat ze invloed hebben op sociale en milieukwesties. Veel consumenten en investeerders geven de voorkeur aan bedrijven die actief bijdragen aan een betere wereld en streven naar duurzaamheid, en daarom kan maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een belangrijke factor zijn voor het succes van een bedrijf.

NOODZAKELIJK VOOR

CONTINUÏTEIT

De huidige arbeidsmarkt is een situatie waarin er meer vraag is naar arbeid dan dat er aanbod beschikbaar is.

In zo’n situatie hebben we allemaal moeite om geschikte kandidaten te vinden voor openstaande functies en moeten we concurreren om talent aan te trekken en te behouden. Alle goede stappen helpen dan. Onder dwang, zoals wetgeving, gaat echter niet helpen.

| 16 FISH TREND
COLUMN
Johan Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond
FISH

No cure, no pay: de garnalenkotter DZ 51 Gersom

Op 10 januari 1962 voer schipper Gerrit Jansema (31 jaar) en zijn mede-bemanningslid Alie Jansema (20 jaar, geen familie) op de Waddenzee met hun garnalenkotter DZ 51 Gersom. In november 1961 was Gerrit alleen eigenaar van de DZ 51 geworden en had een half jaar eerder een DAFmotor laten aanbrengen, waarmee een snelheid van 6 mijl bereikt kon worden. Het was al een oud scheepje van zo’n 15 m, oorspronkelijk gebouwd als beurtschip in 1923 bij de werf Amels in Makkum. In 1948 verbouwd tot viskotter in Wieringen en via Termunterzijl in Delfzijl terecht gekomen.

Nu visten de Jansema’s ermee op garnalen op de Waddenzee tussen Terschelling en Harlingen, in de Zuid Meep. Het was omstreeks 12 uur toen plotseling het net aan bakboord bleef haken, de achtermast knapte en ook het net aan stuurboord stokte. Daarna brak de giek en het schip werd omgetrokken. Het lag in een minuut op zijn zij.

Schipper Jansema kon de motor niet meer uitzetten. Bij zijn poging om de stuurhut te verlaten, bleef hij met zijn voet achter de deur vastzitten. Pas toen het water binnenstroomde, wist hij zich los te rukken. Hij kon nog juist op tijd een reddingboei en enkele garnalenkisten grijpen om zich daarmee drijvend te houden. Hij kon niet zwemmen. Zij collega wist op de zijkant van het schip te klimmen en zich daar aan de kiel vast te houden.

REDDER IN NOOD

Schipper Steven Koornstra van de HA 13 zag dat de DZ 51 in moeilijkheden was en stoomde er onmiddellijk op volle kracht heen. Juist op tijd kon hij de beide Jansema’s in veiligheid brengen, want de DZ 51 verdween in de golven. Schipper Jansema was zo onderkoeld, dat hij zich bijna niet meer aan de garnalenkist kon vasthou-

den. Hij had een kwartier in het ijskoude water gelegen. Met de TM 17 van schipper Koets zijn de Jansema’s naar Harlingen gebracht.

De DZ 51 lag in een geul van vijf tot acht meter diep water. Het is bekend dat hier in de Zuid Meep veel obstakels liggen, waarschijnlijk afkomstig van neergeschoten vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog. Gerrit Jansema is niet de eerste die hier zijn net verspeelde. Men meent het schip te kunnen lichten.

BERGINGSWERK Na twee vergeefse pogingen van vissers om het schip boven water te krijgen, ondernam het overslagbedrijf Tuinman uit Harlingen een nieuwe poging eind januari. Met het overslagschip Risico en de sleepboten Martje en Waddenzee voer men naar de Zuid Meep. Kikvorsmannen uit Drachten brachten zware kabels aan het wrak, maar deze braken tot tweemaal

toe. Het was de vraag of een nieuwe poging de moeite waard was, want de kosten liepen op. Een laatste poging werd ondernomen door een duikersbedrijf uit Drachten. Met zware kabels werd het wrak verbonden aan een zolderschuit.

Bij stijgend water zou die het wrak omhoog moeten trekken. Dat lukte, maar bij de poging het wrak te verslepen, bleek het nog vast te zitten aan de kor. Helaas verhinderde een opkomende storm de kabels van de kor door te branden. Na de storm bleek de DZ 51 helemaal onder het zand geschoven te zijn; er was geen redden meer aan. Geen berging dus en dan ook geen betaling. No cure, no pay.

Jan P. van de Voort

Bronnen: De Friese Koerier, 11 en 27 januari en 24 februari. De Leeuwarder Courant, 11 januari. Zeeuwsch Dagblad, 11 en 24 januari 1962.

| 17 FISH TREND Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB). Vierkant achter uw ambitie! Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk T 0527 - 681 726 F 0527 - 685 239 E info@profinis.nl W www.profinis.nl Voor de cijfers achter de vis Drs. Hein Bakker AA Telefoon 0515 - 43 21 40 e-mail info@addictivemedia.nl Krant of magazine drukken? Wij zijn Voor al uw drukwerk en meer TSG Industriële Automatisering B.V. Kloosterweg 1a 4421 PV Kapelle Tel. +31 (0) 113 312020 info@tsg.nl / www.tsg.nl Machinebesturing Procesautomatisering Kalibreren C entRaal V isseRijReGisteR
Kaart DZ 51 Gersom in het Centraal Visserijregister. Bron: Zuiderzeemuseum.

Geen lange levertijden, niet inleveren op kwaliteit en met een geringere investering?

ONTDEK DE XUCLA

• Hoogste kwaliteit met lage kostprijs.

• Bekend om zijn lage gebruik in water en zeep.

• Flexibiliteit voor speci eke klantwensen.

ONTDEK DE HAJEK

• Hoge kwaliteit met lage kostprijs.

• Verschillende producten op 1 machine.

• Snelle cyclus voor hoge productie.

ONTDEK DE NOCK

• Hoge opbrengst met weinig afval.

• Laag in onderhoud.

• Hygiënisch en compact.

DE MEER 3, URK +31 (0)85 06 60 247 INFO@FOOD-MACHINES.COM WWW.FOOD-MACHINES.COM VRAAG EEN DEMONSTRATIE AAN