Page 1

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 10 | Week 39 | 2021 | Nummer 6 | www.fishtrend.nl

6

Eerste kreeftenbier gelanceerd

Waardevol bezoek aan Bretagne

Janneke Keuning nieuwe directeur VNV

Onder grote belangstelling is onlangs het kreeftenbier van bierbrouwerij Kompaan gelanceerd. In Kompaan’s Thuishaven in de Haagse Binckhorst werden de eerste glazen Lobster Saison Running with Scissors uitgeschonken.

De relatie tussen de Franse en Nederlandse visserijsector verbeteren. Dat was het doel van het werkbezoek aan Franse politici en visserij in het Bretonse SaintBrieuc en Erquy, georganiseerd door Europarlementariër Peter van Dalen.

Janneke Keuning is per 1 september door het bestuur van de VNV aangesteld als de nieuwe operationeel directeur. Keuning, momenteel werkzaam als onderwijsmanager bij SVO Vakopleiding Food, volgt Karel van den Heuvel op.

Lees verder op pagina 6

Lees verder op pagina 6

Lees verder op pagina 11


2

|

FISHT R E N D

Voorwoord

Respect voor de vakman! Tegen vakmensen kijk je op. Als mijn zoontje Arne op straat een politieman of brandweerman ziet staan, dan kijkt hij altijd even om. Met dezelfde verbazing kijkt mijn dochter Elsa toe als de hoefsmid een nieuw hoefijzer smeed voor ons paard. En ook als visspecialist Abbink een harinkje schoonmaakt, wordt er belangstellend toegekeken. Onlangs voerde ik een gesprek met Lex Janssens, die jarenlang voorzitter is geweest van de Commissie Onderwijs van MKB-Nederland VNO-NCW. Hij vertelde hoe belangrijk het is om als ondernemer contact te houden met opleidingsinstellingen. ‘Scholen willen heel graag input van ondernemers. Neem eens contact op, of geef gastles.’ Dat laatste werkt volgens hem heel goed. Janssens is oud-bakker en verzorgde vroeger zelf ook gastlessen op een ROC. ‘Leerlingen hebben respect voor mensen uit het vak’, legde hij mij uit. ‘Van hen nemen ze meestal meer aan dan van de docent.’ Ook voor visspecialisten bieden gastlessen een hele mooie mogelijkheid om leerlingen enthousiast te maken voor het vak. Zo deelt bijvoorbeeld visspecialist Nico Waasdorp uit IJmuiden bij SVO Vakopleiding Food in Rijswijk regelmatig zijn kijk op de viswereld met jongeren die een carrière najagen in de Food. Waaronder dus ook een groep die bewust gekozen heeft voor het vak visdetaillist. Deze laatste groep krijgt ook nog wat extra lessen. Zo leert Waasdorp hen onder meer over het beoordelen van de versheid van het product en het herkennen van soorten. De studenten geeft hij een belangrijke boodschap mee: ‘Veel mensen hebben geen flauw idee wat er allemaal in onze Noordzee rondzwemt. Die kiezen nog te vaak voor kweekvis uit verre landen. Dat kan ik niet echt een duurzame keus noemen. Vis uit de Noordzee is het beste wat er is.’ Zo kun je dus ook als lokale visverkoper een bijdrage leveren aan het onderwijs. Juist in deze tijd is dat heel waardevol, want in de toekomst zal

het steeds moeilijker worden om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Het is dan ook van het grootste belang om de studenten die nu voor een visopleiding kiezen, vast te houden en wellicht ook een nieuwe groep jongeren enthousiast maken om het vak in te gaan. Overigens geldt niet natuurlijk niet alleen voor visspecialisten, maar ook voor vissers en voor medewerkers in andere maritieme sectoren. ROC Friese Poort op Urk biedt een breed scala aan opleidingen aan, zoals visverwerking, binnenvaart, koopvaardij en waterbouw. ‘Wij helpen jonge en volwassen studenten om hun plek te vinden in de maritieme sector van de toekomst’, zegt Gerrit Meinen, locatiemanager van ROC Friese Poort op Urk. ‘Daarbij laten we ook zien dat er meer is dan de visserij. Laat je eens verrassen.’ De opleidingsinstelling werkt samen met het bedrijfsleven aan een Visacademie, die is gericht op meerdere visverwerkingsmethodes en ontwikkelingen zoals de opkomst van fish farms en zeewierkwekerijen. Het is een goede zaak om vanuit de praktijk betrokken te zijn bij het onderwijs. En daarnaast kun je het vak natuurlijk ook tijdens je werkzaamheden promoten. Vertel een kindje eens wat je aan het doen bent, geef een leuk weetje prijs over een bepaalde vissoort, of laat een stukje vis proeven. Ik weet zeker dat dat indruk maakt!

Garnalenvisser Johan Rispens is MSC-ambassadeur

Garnalenvisser Johan Rispens is sinds kort ambassadeur van de Marine Stewardship Council (MSC) in Nederland. Na chefkok Bart van Olphen is hij de tweede ambassadeur van MSC in Nederland. Johan Rispens is trots op zijn ambassadeurschap. ‘Ondanks alle uitdagingen die er zijn, is het nog steeds het mooiste beroep van de wereld en dat wil ik nog jaren blijven doen’, vertelt hij. ‘Visserman zijn is voor mij

een way of life, een roeping. Ik voel mij een rentmeester van de zee. Het is belangrijk dat we in balans met de natuur blijven vissen. Als MSCambassadeur wil ik in gesprek gaan met collega vissers en organisaties om steeds die balans centraal te zetten.’ Hidde van Kersen, programma Directeur MSC Benelux voegt toe: ‘We zijn heel blij met Johan Rispens als MSC-ambassadeur. Hij laat zien hoe betrokken vissers zijn en hun

Colofon

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 10 | Week 39 | 2021 | Nummer 6 | www.fishtrend.nl

6

Samenwerking: Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279

Wendy Noordzij Eerste kreeftenbier gelanceerd

Waardevol bezoek aan Bretagne

Janneke Keuning nieuwe directeur VNV

Onder grote belangstelling is onlangs het kreeftenbier van bierbrouwerij Kompaan gelanceerd. In Kompaan’s Thuishaven in de Haagse Binckhorst werden de eerste glazen Lobster Saison Running with Scissors uitgeschonken.

De relatie tussen de Franse en Nederlandse visserijsector verbeteren. Dat was het doel van het werkbezoek aan Franse politici en visserij in het Bretonse SaintBrieuc en Erquy, georganiseerd door Europarlementariër Peter van Dalen.

Janneke Keuning is per 1 september door het bestuur van de VNV aangesteld als de nieuwe operationeel directeur. Keuning, momenteel werkzaam als onderwijsmanager bij SVO Vakopleiding Food, volgt Karel van den Heuvel op.

Lees verder op pagina 6

Lees verder op pagina 6

Lees verder op pagina 11

Uitgever: André Schoppen Tel: 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

Jaargang 10, Week 39, 2021, nr. 6

Meer informatie over FishTrend is te vinden op onze website: www.fishtrend.nl. Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@fishtrend.nl en we zijn ook actief op Twitter via @fishtrend.

verantwoordelijkheid nemen wanneer het gaat over de Waddenzee en verduurzamen van de sector. Daarnaast is het makkelijker om de impact van duurzaam vissen uit te leggen aan de hand van de praktijk. In de Benelux hebben we met chefkoks Bart van Olphen, Jean sur Mer en Dagný Rós Admuntsdottir al een mooi team van ambassadeurs. Met visserman Johan kunnen we vanuit zijn ervaring het verhaal van boot tot bord vertellen.’

Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar.

Verkoop: André Schoppen Tel: 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 06-20479538

wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@fishtrend.nl Twitter: @visvakkrant Coverfoto: Nederlandse Vissersbond Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd.

Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd. ISSN: 2213-6193 Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


FISHT R E N D

Bijvangstsamplingprogramma garnalenvisserij van start Wageningen Marine Research (WMR) is in samenwerking met Nederlandse garnalenvissers van start gegaan met het wetenschappelijke bijvangstsamplingprogramma garnalenvisserij. Het omvat een driejarig zelfbemonsteringsprogramma waarin bijvangstgegevens worden verzameld door vissers om de de-minimisvoorwaarden in het kader van de aanlandplicht wetenschappelijk te evalueren. Het onderzoek wordt geleid door Wageningen Marine Research (WMR) in samenwerking met Nederlandse garnalenvissers en wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

gevalideerd aan de hand van de gegevens die zijn verzameld tijdens de onderzoeksreizen binnen het project ‘Internationale onderzoekssamenwerking Noordzeegarnaal (IRC Shrimp)’. Tijdens deze onderzoekreizen worden door een waarnemer van WMR bijvangstmonsters uit de vangst verzameld en geanalyseerd. Op deze projectpagina vindt u een uitgebreidere beschrijving van het project “Internationale onderzoekssamenwerking Noordzeegarnaal (IRC Shrimp)”. SCHEPEN WERVEN

Op dit moment wordt er gewerkt aan de samenstelling van de referentievloot. Volgende week kunnen

De garnalenvisserij hoeft op basis van een zogenaamde de-minimisregeling geen commerciële bijvangstsoorten aan te landen onder de aanlandplicht. Om voor de uitzondering in aanmerking te komen, dienen de lidstaten een bemonsterings- en validatieprogramma voor bijvangst uit te voeren. De resultaten uit deze programma’s worden gebruikt om te bepalen of de hoeveelheid bijvangst in de garnalenvisserij onder de bijvangstgrens komt. Deze grens was in eerste instantie 7% en wordt stapsgewijs verlaagd naar 5% in 2022. Op dit moment is de bijvangstgrens 6%.

de garnalenvissers een telefoontje verwachten. In eerste instantie zullen de schepen benaderd worden die reeds betrokken zijn bij de onderzoekreizen binnen het project IRC Shrimp. Daarna kunnen meer garnalenkotters worden benaderd voor deelname. Geïnteresseerden in deelname aan het zelfbemonsteringsprogramma kunnen contact opnemen met de Nederlandse Vissersbond.

De zomer is de meest intensieve periode van het jaar voor de Zeeuwse mosselkwekers. Naast het opvissen van mosselen van het nieuwe seizoen, begint ook de zaadoogst van de invangsystemen op de Waddenzee en Oosterschelde. Helaas valt de zaadoogst wat tegen. Dat komt door aangroei van mosdiertjes op de lijnen, zo meldt de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur. Mosselzaadinvangsystemen worden inmiddels ruim tien jaar gebruikt in Nederland. Van de systemen die in april zijn uitgezet wordt het mosselzaad op dit moment geoogst en overgebracht naar kweekpercelen in de Waddenzee en de Oosterschelde. Die oogstperiode begint in juni en loopt door tot in oktober. ‘De periode tussen juli en oktober is voor ons de meest intensieve periode van het jaar. In juli start het mosselseizoen, dan worden de consumptiemosselen, die dan twee jaar oud zijn, geleverd aan de handel en start de verkoop’, vertelt Mosselkweker Dennis Verschuure. ‘Vanaf augustus beginnen wij ook met het oogsten van het MZI-zaad. Je bent dan de hele dag aan het oogsten, daarna terug om te lossen, dat gebeurt ook vaak ’s nachts. ’s Morgens beginnen we weer heel vroeg. We maken dan toch gauw dagen van 16 uur. Dat duurt zo’n vier à vijf weken. Mijn neef Jos, met wie ik nauw samenwerk, levert in die periode de consumptiemosselen en wij oogsten het zaad. Zo kun je beter doorwerken op één locatie. We liggen negen maanden per jaar met ons schip in Harlingen. We gaan daar op maandagochtend heel vroeg heen en meestal donderdagavond weer naar huis.’ Het oogsten van het mosselzaad gebeurt met een machine, nadat de touwen eerst handmatig lusje voor lusje van de systemen zijn gehaald. ‘Daarna haal je ze door een machine, die de mosseltjes er af borstelt. Daarna gaat het touw

De monsters worden bij aanlanding opgehaald en verder verwerkt door WMR. Naar verwachting zal ieder deelnemend schip, verspreid over de genoemde periode, ongeveer acht zelfbemonsteringsreizen uitvoeren. De gebieden die zullen worden bemonsterd, zijn de Zuidelijke (Nederlandse) Noordzee, de Westkust, de Waddenzee, de Noordzeekustzone en het Duitse Syltgebied. De bijvangstmonsters zullen zoveel mogelijk verspreid over de seizoenen en gebieden worden genomen.

weer in een zak voor de opslag. De boeien blijven nog liggen.’ De mosselen worden direct gelost op een nabijgelegen perceel. ‘Zeker in de zomer als het warm is moet dat zo snel mogelijk gebeuren. Het zijn kleine mosseltjes, dus heel teer. Daarom lossen we die ook op een perceel in de Waddenzee, zodat we er niet eerst 15 uur mee hoeven te varen naar Zeeland.’ De zaadoogst van dit jaar valt tot nu helaas tegen, vertelt Verschuure. ‘De opbrengst is niet goed vergeleken met andere jaren. Het beeld is erg wisselend. Er zit veel aangroei op de lijnen van mosdiertjes. Daardoor zit er minder zaad op de lijnen en krijgen we het er moeilijker af.’ Dat ziet ook collega-kweker Marinus Padmos, die met een ander MZI-

systeem werkt. ‘Bij onze netten is de opbrengst tot wel 40 procent minder. Omdat we de netten minder goed schoon krijgen, moeten we er een extra keer overheen met de oogstmachine wat veel extra tijd kost.’ Dat gaat dit jaar ook niet meer beter worden: de periode van zaadval is voorbij, aldus Dennis Verschuure. ‘Er is gelukkig behoorlijk veel mosselzaad op de bodem, dus we hebben nog een zaadvisserij in het verschiet.’ Na de oogst van het mosselzaad duurt het minimaal twee jaar voor de mosselen consumptierijp zijn. In die tijd worden ze nog een of twee keer verplaatst. Het laatste stadium van hun groei brengen de mosselen veelal door op Zeeuwse kweekpercelen.

W I N K E L M AT E R I A L E N + BINNEN- EN BUITENBELEVING

info@vanerkel.nl

+31 (0)182-320167

www.vanerkel.nl

Schoonhoven

Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam

Henk Vermeulen

+31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl

Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20Vermeulen 624 60 02 Henk

ZELFBEMONSTERINGSPROGRAMMA

In de periode najaar 2021 tot en met de zomer 2023 zullen er een flink aantal zelfbemonsteringsreizen worden uitgevoerd door een referentievloot die representatief is voor de gehele Nederlandse garnalenvloot. Tijdens de zelfbemonsteringsreis wordt de bemanning gevraagd om van twee trekken een bijvangstmonster van 10 liter uit de vangst te nemen en een aantal gegevens (waaronder vispositie, waterdiepte en weersomstandigheden) te noteren.

YOUR PRODUCTS 5 ALWAYS IN VIEW 1051 DD Amsterdam info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl Van Slingelandtplein

Hogere output

Grotere nauwkeurigheid Maximale procesbetrouwbaarheid

Multipond weger met +31 20 624 60 02 3D camera’s

info@zoetelief.nl Multipond weegsystemen houden vanaf nu www.zoetelief.nl een waakzaam oog op de productie met het 3D ARGUS camera systeem: voor een automatische, intelligente aansturing van de product flow. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions.

Multipond heeft patent op dit systeem

P E R F O R M A N C E M E E T S P R E C I S I ON

VALIDATIE

De data en resultaten uit het zelfbemonsteringsprogramma worden

3

Mosdiertjes oorzaak tegenvallende zaadoogst mosselen

DRUKKE OOGSTPERIODE

DE-MINIMIS AANLANDPLICHT

|

MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com


4

|

FISHT R E N D

C hef - koks R onald B ellaart

en

C ees K ramer

kiezen voor

C rusta

vanwege uitstekende kwaliteit

‘Voor ieder product zoeken we de beste leverancier’ Alleen de beste ingrediënten zijn goed genoeg voor veel chef-koks. Daarom kiezen Patron-Cuisinier Ronald Bellaart van restaurant Heren Spyker in Hilversum en Cees Kramer, eigenaar van Restaurant de Boet op Urk, voor de producten van het Urker bedrijf Crusta. Speciaal voor Fish Trend geven ze allebei één van hun heerlijke recepturen prijs.

SALADE VAN RED CRAB

Ook Cees Kramer, die samen met zijn vrouw Zwanie eigenaar is van Restaurant de Boet op Urk, geeft één van zijn recepten prijs. ‘Ik heb gekozen voor een salade van Red Crab met avocadocrème en freekeh, omdat ik de Red Crab van Crusta een geweldig product vindt.’

In de historische Spijkerpandjes aan de gezellige Kerkbrink in Hilversum is sinds 2013 Heren Spyker gevestigd. De Frans-internationale keuken werkt uitsluitend met dagverse en zelfgeselecteerde producten. Voor de schaal- en schelpdieren werkt Patron-Cuisinier Ronald Bellaart sinds 2015 samen met het Urker bedrijf Crusta. ‘Wij nemen veel producten bij Crusta af, zoals coquilles, King Krab, Red Crab, zeeduivel, oesters en vooral heel veel tonijn’, vertelt Ronald. ‘Deze vissoort heeft diverse gradaties en Crusta levert mij prachtige stukken met heel veel smaak. De kwaliteit van de tonijn is zo goed dat ik mijn aandacht vooral kan richten op het garnituur. Doordat de tonijn zoveel smaak heeft, kan ik het gerecht ook wat ‘spicy’ maken door bijvoorbeeld kerrie en rode peper toe te voegen. Het bijzondere is dat de smaak van de tonijn dan nog steeds blijft staan. Dat is in mijn ogen echt uniek.’ COMPLEET EN SUPERVERS ASSORTIMENT

Ook over de met de hand geraapte coquilles is hij heel tevreden. ‘Deze worden rechtstreeks geïmporteerd uit Noorwegen en zijn zo vers dat we ze rauw op het bord van de gast kunnen serveren. De gasten vinden het soms wel even spannend, maar als ze de smaak proeven, dan zijn ze om. De kwaliteit is gewoon

fantastisch. En datzelfde geldt voor het assortiment. Het is compleet en supervers. Ik vind het prachtig om met zulke mooie producten te mogen werken.’ Daarnaast vindt Ronald het heel prettig dat Crusta ook in kleinere delen kan leveren. ‘Daardoor kan ik per week bestellen en heb ik altijd een super verse kwaliteit in huis. Ook vind ik het heel fijn dat de medewerkers van Crusta eerlijk zijn en ‘nee’ durven verkopen als ze niet tevreden zijn over de kwaliteit.’ ALLE SMAKEN IN BALANS

Voor Fish Trend geeft hij het recept ‘Tartaar op basis van de Canadese Red Crab’ prijs. ‘Ik heb voor dit recept gekozen, omdat Red Crab van Crusta echt een heel mooi product is met een zeer fijne structuur. Ik vond het leuk om daar iets mee te doen. Door de wat zoete, volle smaak van de krab heb ik als frisse component mango toegevoegd. De avocado zorgt voor wat vettigheid en de radijs geeft een iets

pittige smaak. Alle verschillende smaken zijn met elkaar in balans. Dit gerecht past uitstekend bij de nazomer.’

R ed C rab

Hij werkt nog niet zo lang met het product Red Crab. ‘Nu ongeveer een maand. Ik ben er flink mee aan het experimenteren en tot nog toe ben ik erg tevreden. Naast de salade van Red Crab heb ik bijvoorbeeld ook een bouillon met Red Crab gemaakt. Verder neem ik bij Crusta onder meer Canadese kreeft, met de hand opgedoken Noorse coquilles en King Crab af. En als Crusta weer iets nieuws in het assortiment opneemt, dan vind ik het leuk om dat uit te proberen. Zo groeien wij met Crusta mee.’ FIJNE SAMENWERKING

Op Urk zijn veel visleveranciers

salade , avocadocrème en freekeh

te vinden. ‘De bedrijven hebben vaak een verschillend assortiment. Wij zoeken voor ieder product de beste leverancier en op het gebied van schaal- en schelpdieren is dat Crusta. Als we een keer een mooie Europese kreeft willen hebben, dan bellen we en dan wordt de kreeft vrijwel direct gebracht. Dat is natuurlijk een zeer fijne samenwerking.’

De schaal- en schelpdieren worden erg door gasten gewaardeerd, merkt hij. ‘We trekken zowel veel zakelijke gasten als toeristen en omdat we op Urk gevestigd zijn, vinden ze het erg leuk om vis en seafood te eten.’

K rab , D it

recept is

BEREIDINGSWIJZE:

- Red Crab vlees aanmaken met citroenmayonaise en bieslook

voor

- De freekeh koken zoals aangegeven en deze aanmaken met crème fraiche, limoenrasp, fijngesneden sjalotje en augurkje

personen

INGREDIËNTEN:

320 gram Canadian Red Crab 1 mango 1/2 avocado 100 gram yoghurt 1 limoen 1 gekookte rode biet 8 blaadjes munt

-De avocado pureren - Opmaak is de freekeh in een stekertje te doen en op de crabsalade plaatsen. Als laatste een dotje avocadocrème met kaviaar af toppen

4

BEREIDINGSWIJZE:

Dit recept is afkomstig van Cees ­Kramer van Restaurant de Boet op Urk.

Hak de krab tot fijne tartaar en maak deze aan met 50 gram yoghurt peper en zout. Snijd de mango in fijne blokjes en breng dit op smaak met peper en zout. Doe de andere 50 gram yoghurt in een bak, hak de munt fijn en voeg deze bij de yoghurt. (Let op! Laat dit 2 uur trekken. Snijd de biet in een gewenste vorm en breng deze op smaak met peper en zout en limoen. Maak de avocado schoon, hak deze tot grove tartaar. Maak hier 4 bordjes van met alle ingrediënten op het bord.

Rode Diepzee Krab De Gezonde en Duurzame delicatesse! Leeft op de ongerepte bodem van de "Scotian Shelf" ten Zuid Westen van Nova Scotia.

Dit recept is afkomstig van Ronald en Bellaart van restaurant Heren Spyker in Hilversum.


FISHT R E N D

Worldline: ‘Vergroot het verkoopbereik met een webshop’ Online verkopen nemen al jaren sterker toe dan winkelverkopen, zeker in bepaalde segmenten. De verschuiving richting online winkelen heeft door corona nog een extra boost gekregen. Een goede reden om een webshop te beginnen, ook naast een fysieke winkel, aldus Worldline. De webshop is een extra verkoopkanaal en voegt veel waarde toe in combinatie met een fysieke winkel, cijfers laten dit zien, benadrukt Worldline. Multi-channelers, ondernemers die naast een fysieke winkel ook hun producten online verkopen, zien een nóg sterkere groei in hun omzet dan ondernemers met alleen een webshop. BUNDEL DE KRACHTEN VAN TWEE VERKOOPKANALEN

Het grote voordeel van een fysieke winkel en iets wat webshops niet hebben, is de mogelijkheid om iets te voelen, ruiken, proeven en te bekijken in de winkel. Maar de ene klant is de andere niet. De één geeft de voorkeur aan het proberen en zien van een product in een winkel, terwijl een ander aan een blik op een website genoeg heeft. Dankzij multichanneling worden alle klanten aangesproken omdat de voordelen van een fysieke winkel worden gecombineerd met het gemak van online winkelen. Door het combineren van de verkoopkanalen worden bovendien meer potentiële klanten bereikt, is in contact blijven met klanten makkelijker en is het eenvoudiger klanten te inspireren. Een webshop is niet alleen een verkoopkanaal. De shop kan worden ingezet als communicatiemiddel, handig omdat veel klanten zich online oriënteren, weet Worldline. START LAAGDREMPELIG

Begin klein met een eenvoudige webshopoplossing om te bepalen of het waarde toevoegt. Een webshop beginnen is laagdrempeliger dan ooit, er is veel webwinkelsoftware beschikbaar waarmee het opzetten van een webshop eenvoudig is. Denk goed na over wat voor een oplossing bij de onderneming past en wie de klanten zijn. Vraag meerdere offertes op om een beeld te krijgen van de mogelijkheden, functionaliteiten en kosten zodat er een goede keuze kan worden gemaakt.

garanties en de beveiliging van gegevens. Bescherm de persoonsgegevens en betaalgegevens van de klanten goed en voorkom dat deze op straat komen te liggen. Zo dient een webshop te voldoen aan de PSD2, de Europese richtlijn voor betaaldienstverlening. En wanneer er (internationale) betaalkaarten worden geaccepteerd moet onder andere worden voldaan aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) zodat kaartgegevens goed worden beschermd. Dit kan met behulp van de leverancier van de betaalpagina goed en snel worden geregeld. Benieuwd hoe u uw (online) activiteiten verder kan professionaliseren met de oplossingen van Worldline? Stuur dan een mail naar salesnetherlands@worldline.com en één van de experts neemt contact op om de mogelijkheden te bespreken. In 2020 is er online ruim 43 procent meer omgezet dan in 2019. Ondernemers met alleen een webshop als verkoopkanaal realiseerden gemiddeld een groei van 35,8 procent. De omzetgroei van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 54,6 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

KAN UW HUISSTIJL WEL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

|

5

ROC Friese Poort Urk biedt breed scala aan opleidingen in de maritieme sector Vroeger gingen jongens met hun vader mee de zee op om het vissersvak te leren. Tegenwoordig moet je daarvoor vaarbevoegdheden en een diploma hebben. Ook de visverwerking, binnenvaart, koopvaardij en waterbouw zijn volop in ontwikkeling. ‘Wij helpen jonge en volwassen studenten om hun plek te vinden in de maritieme sector van de toekomst’, zegt Gerrit Meinen, locatiemanager van ROC Friese Poort op Urk. ‘Daarbij laten we ook zien dat er meer is dan de visserij. Laat je eens verrassen.’ Zo’n zeventig jaar geleden werd de Visserijschool op Urk opgericht. Het leek de Urker vissersgemeenschap verstandig dat de jongeren bredere kennis zouden opdoen dan alleen wat ze op het schip leerden. Op de Visserijschool kregen ze onder meer taal, rekenen en wereldoriëntatie. Later werd bepaald dat je bevoegdheden moest hebben om op een schip te mogen varen en vissen. De Visserijschool ging ook vakken geven als navigatie, scheepswerktuigbouwkunde en belading. Vervolgens kwamen er strengere eisen vanuit de internationale maritieme organisatie en kregen studenten vakken als veiligheid en hygiëne. Voor de kleine Visserijschool werd het steeds lastiger om al die ontwikkelingen bij te benen. Daarom zocht de Visserijschool zes jaar geleden de verbinding met ROC Friese Poort. INVESTEREN IN VISSERIJ-OPLEIDINGEN

Sindsdien is ROC Friese Poort altijd blijven investeren in de visserijopleidingen op Urk. Meinen: ‘Op dit moment zie je in de visserij aandacht voor zaken als duurzaamheid, milieuvriendelijke vismethodes en het omgaan met ontwikkelingen zoals windmolenparken op zee. Dit nemen we nu mee in onze opleidingen. Ook hebben we onlangs onze vaarsimulatoren

vernieuwd, zodat ze voldoen aan de hoogste Europese en internationale standaarden. Veel maritieme scholen zijn de visserijopleidingen aan het afschalen, maar hier op Urk blijven we investeren en groeien. We willen hier gelegenheid bieden om op visserijgebied van mbo naar hbo door te groeien. In de Urker gemeenschap ligt vanuit vroeger een schat aan kennis, die willen we verspreiden. Ook internationaal zijn de ogen gericht op Urk. Wil je iets met ICT dan ga je naar Silicon Valley, wil je iets in de visserij dan ga je naar Urk.’ BREED AANBOD MARITIEME OPLEIDINGEN

‘Tegelijkertijd zien we dat het vissen en de visserij in Nederland kleiner worden én dat er veel interessante andere ontwikkelingen en kansen zijn in de watersector’, zegt Meinen. ‘Daarom bieden we ook opleidin-

gen op het gebied van koopvaardij, binnenvaart en (volgend jaar) waterbouw. Daarnaast werken we samen met het bedrijfsleven aan een Visacademie, die is gericht op meerdere visverwerkingsmethodes en ontwikkelingen zoals de opkomst van fish farms en zeewierkwekerijen. Dankzij dit brede aanbod zijn onze studenten straks klaar voor het werk van de toekomst én kunnen ze helpen om die toekomst vorm te geven.’ ORIËNTEER JE OP DE MOGELIJKHEDEN

Omdat het niet altijd gemakkelijk is om te kiezen, starten studenten op Urk breed en kiezen ze pas later een richting. Meinen: ‘We nodigen iedereen uit om zich te oriënteren op de mogelijkheden. Ook als je nu bijvoorbeeld in de visverwerking werkt en eens iets anders wil leren, ben je welkom bij ROC Friese Poort op Urk!’

Werk maken van je passie

GEMAK, SERVICE, SNELHEID EN EEN

ag

Voor webshops gelden specifieke regels. Controleer goed of aan alle wetten en verplichtingen wordt voldaan, zoals de retourrechten,

meld je aan

fri

l

donderdag 18 november

c

EEN VEILIGE OMGEVING

Ontdek wat je kan leren op ROC Friese Poort Urk

nD e p

ro

Er zijn veel verschillende betaalmethoden. Online is iDEAL in Nederland onmisbaar voor een webshop maar er zijn meer betaalmethoden waardoor het voor meer klanten interessant en eenvoudig wordt om af te rekenen in de webshop. Het bieden van de extra betaalmethoden zoals Bancontact, creditcard, PayPal, incasso of achteraf betalen verlaagt de koopdrempel voor klanten.

Werken in de scheepvaart of visserij?

.n

Zorg dat de webshop op alle apparaten goed werkt en dat in de shop makkelijk te navigeren is. Vermijd slechte of weinig productinformatie, ingewikkelde bestelprocessen, complexe betaalmethodes en lange levertijden, dit zijn echte conversiekillers.

O

GOED GEVOEL

ese p o or

t

koopvaardij | binnenvaart | visserij | visverwerking

4356 Adv ROC FP FishTrend.indd 1

10-09-2021 16:35


6

|

FISHT R E N D

Kreeftenbier zorgt voor bijzonder slot van het Oosterscheldekreeftseizoen Het allereerste kreeftenbier van bierbrouwerij Kompaan zit in de ketel. In Kompaan’s Thuishaven in de Haagse Binckhorst werd half juli in aanwezigheid van burgemeester Jan van Zanen het (experimentele) brouwproces gestart. Het op 15 juli eindigende seizoen van de Oosterscheldekreeft kreeg daarmee een bijzonder slot. De brouwers van Kompaan vervullen met het kreeftenbier een lang gekoesterde, eigen wens. ‘Wij hebben ooit in het Amerikaanse Maine een lobster beer geproefd en bleven met het idee spelen om zo’n bijzonder en uniek bier ook in Nederland te brouwen’, vertelt mede-oprichter Jeroen van Ditmarsch van Kompaan. In samenwerking met United Fish Auctions, die de visafslagen in Scheveningen en Stellendam en de kreeftenafslag in Colijnsplaat exploiteert, wordt dit nu werkelijkheid. Kompaan is begin juli zelf mee de Oosterschelde op gegaan om de laatste kreeften van het seizoen te vangen voor het nieuwe bier. De Haagse burgemeester Jan van Zanen was kort aanwezig bij de start van het brouwproces. Hij

bier met een mooie balans van de zoetigheid van de Oosterscheldekreeft en het kruidige van de Saison. Onder de naam Kompaan Running with scissors - Lobster Saison is het kreeftenbier sinds eind augustus voor iedereen verkrijgbaar.

Kompaan. ‘De Oosterscheldekreeft is een uniek natuurproduct wat wij graag onder de aandacht willen brengen van een breder en jonger publiek. De samenwerking met de succesvolle Haagse bierbrouwers van Kompaan voor een speciaal

Johan van Nieuwenhuijzen van United Fish Auctions was direct enthousiast toen hij hoorde van de plannen van de oprichters van

kreeftenbier is daar een nieuwe manier toe. Ik kan niet wachten om het eerste resultaat te proeven.’

complimenteerde Kompaan met het bijzondere samenwerkingsproject in deze huidige, uitdagende tijden - binnen de Haagse stadsgrenzen van Scheveningen tot de Binckhorst. Hij kijkt uit naar het resultaat over enkele weken. LOBSTER SAISON

De brouw van het kreeftenbier gebeurt volgens een klassieke bierstijl - Lobster Saison - waaraan Kompaan een experimentele twist geeft. De makers streven naar een

Garnalenvisserij Oosterschelde gesloten tot 1 januari 2022

KEEP IT COOL

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de garnalenvisserij in Natura2000-gebied Oosterschelde per direct beëindigd. De vanuit de Wnb-vergunning voor garnalenvisserij voorgeschreven vis-uren zijn volgens het ministerie overschreden, met als gevolg dat de garnalenvisserij binnen het Natura2000gebied Oosterschelde tot 1 januari 2022 verboden is.

KEEP IT FRESH

INTER SORB™

frissere presentatie hygiënisch geen vocht in de verpakking flexibel hanteerbaar

Gekoeld verzenden van verse vis. Het hele assortiment op onze website!

INTERFRESHCONCEPTS.nl

De afgelopen jaren hebben de gezamenlijke PO’s verschillende juridische procedures gevoerd over de visuren zoals opgenomen in de Wnb-vergunning garnalenvisserij. De Nederlandse Vissersbond heeft samen met PO Rousant hoger beroep ingesteld bij de Raad van State, nadat de rechtbank eerder oordeelde dat de besluiten omtrent de visuren door het ministerie voldoende gemotiveerd en zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Partijen zijn in afwachting van de uitnodiging voor een hoorzitting. WIJZIGINGSBESLUITEN

geen lekwater lichter dan scherf-ijs geen opslagproblemen groot contactoppervlak

FLEXIBLE

GEL

ICE PACK

INTER FRESH CONCEPTS BV Jonckerweg 16, 2201 DZ Noordwijk | Nederland T: +31(0)252340687 | M: info@interfreshconcepts.nl

ECOLOGIS VERANTW CH OORDE IJSVERVA NGER

Het ministerie heeft de afgelopen jaren een aantal wijzigingsbesluiten genomen als gevolg van de gevoerde procedures van de sector, waarmee de aantallen visuren zijn verhoogd. Ook volgde er in maart 2019 een brief van het ministerie waarin werd gesteld dat wanneer er meer uren worden gevist dan in de vergunning staan, dit een (tijdelijke) sluiting van één of meer van de vergunde Natura2000 gebieden tot gevolg zou hebben. De visuren in de vergunning zouden als maximum gelden. De PO’s zijn het niet eens met deze uitleg, want in de Wnbvergunning is niets opgenomen over het (tijdelijk) sluiten van

gebieden als er meer uren gevist wordt dan in de vergunning is opgenomen. Naast het direct sluiten van de Oosterschelde voor de garnalenvisserij heeft het ministerie tevens besloten om het aantal visuren voor de Oosterschelde ook in 2022 te reduceren. Het ministerie stelt in haar brief van 23 augustus jl. dat de visuren die er dit jaar teveel zijn gebruikt afgetrokken zullen worden van het beschikbare aantal visuren in 2022 voor de Oosterschelde. Het ministerie beargumenteert haar standpunt door te stellen dat er in 2020 ook sprake was van een overschrijding van het aantal visuren in de Oosterschelde en dat vanuit het voorzorgbeginsel er voldoende grondslag aanwezig is om de in dit jaar te veel gerealiseerde visuren te korten op de beschikbare visuren in dit gebied voor het visjaar 2022. SECTOR BERAADT ZICH OP JURIDISCHE STAPPEN

Ondanks de lopende hoger beroepsprocedure bij de Raad van State blijft de nu door het ministerie afgekondigde sluiting van de Oosterschelde van kracht. De komende weken zullen de gezamenlijke PO’s zich beraden op mogelijke juridische stappen tegen het besluit over de sluiting van de Oosterschelde. De garnalenvisserij op de Oosterschelde is voor een aantal garnalenvissers van groot belang. Bovendien kan de aanpak die het ministerie van LNV nu bezigt een voorbode zijn voor andere gebieden uit de Wnb-vergunning.


FISHT R E N D

Waardevol bezoek aan Bretagne De relatie tussen de Franse en Nederlandse visserijsector verbeteren. Dat was het doel van het werkbezoek aan Franse politici en visserij in het Bretonse Saint-Brieuc en Erquy, georganiseerd door de Nederlandse europarlementariër Peter van Dalen. Verder werd er speciaal aandacht besteed aan de ontwikkeling van een windpark in de baai van Saint-Brieuc dat gebouwd wordt direct naast een Natura 2000-gebied. Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond nam deel aan het werkbezoek namens de Nederlandse kottervisserij natie. Er zijn veel onderwerpen die de Franse en Nederlandse visserijsector binden. Dat was één van de conclusies van het waardevolle werkbezoek. Ondanks spanningen die tussen beide visserijlanden hebben gespeeld en deels nog steeds spelen, is het van groot belang om krachten te bundelen. Een belangrijke aanleiding daarvoor is de Brexit. Het speelveld binnen de Europese Unie is enorm veranderd en de vissers uit de EU hebben daar op een vervelende manier ervaring mee opgedaan. In Saint-Brieuc, een kustplaats nabij de Engelse eilanden Jersey en Guernsey, hebben de vissers daar ook nadrukkelijk mee te maken gehad. De vissers benadrukten dat het effect van de Brexit blijvend zal zijn en de visserij de krachten binnen de EU moet bundelen. WINDMOLENPARKEN OP ZEE

In de baai van Saint-Brieuc wordt gewerkt aan de bouw van een windmolenpark. Het windmolenpark wordt direct naast een Natura 2000-gebied gebouwd. Binnen de vissersgemeenschappen in deze baai is enorm verzet tegen de bouw van het windmolenpark. De Frans/Nederlandse delegatie mocht aan boord stappen bij een Franse visserman om de eerste werkzaamheden aan het windmolenpark te aanschouwen. Bij terugkomst in de haven werd door de Franse vissers met spandoeken, fakkels en rookpotten duidelijk gemaakt wat ze

vonden van de ontwikkeling van het park op voor hun belangrijke visbestekken en vrezen de consequenties voor de natuur. Voor Van Dalen was dit een goede aanleiding om zijn werk, het rapport over ‘windparken op zee’, te presenteren aan de Franse vissers en de aanwezige pers. Het werk van Van Dalen kon uiteraard op steun rekenen van de Fransen.

n egeRen

van uitstekende

n ooRdzeevis

|

7

onBegRiJpeliJk

Vreemde keuze Gezondheidsraad voor kweekvis Nederlandse vissers begrijpen geen snars van het advies van de Gezondheidsraad om twee keer in de week kweekvis te eten. Dat advies geldt voor iedereen maar vooral voor zwangere vrouwen. Een uiterst discutabele keuze want kweekvis van ver is aanzienlijk minder gezond dan Noordzeevis van dichtbij. Het Voedingscentrum heeft de onlangs uitgebrachte voedingsadviezen van de Gezondheidsraad voor zwangeren vertaald naar de praktijk. Het adviseert zwangere vrouwen om voldoende calcium, jodium en ijzer binnen te krijgen en meer vis te eten. Voor vrouwen is de hoofdboodschap om tijdens de zwangerschap zo gezond en gevarieerd mogelijk te eten en drinken. Zo krijgen zij het grootste deel van de benodigde voedingsstoffen binnen. Niet onbelangrijk om te weten wat goed is voor het ongeboren kind. Echter een betutteling die veronderstelt dat kennis over gezond voedsel ontbreekt bij de burger. TILAPIA

‘Twee keer in de week vis eten’, adviseert de Gezondheidsraad. Klinkt aanvankelijk goed en vissers horen dit graag als ook in Nederland op die manier de visconsumptie omhooggetild kan worden.

Foto: W.M. den Heijer

Maar, er zit een addertje onder het gras: ‘Twee keer in de week vis eten verlaagt het risico op vroeggeboorte en het is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen en de ogen van het ongeboren kind. Het gaat om één keer in de week vette vis, zoals zalm, en één keer in de week magere vis, zoals tilapia.’Tilapia is een soort die veelal onder niet al te aantrekkelijke omstandigheden in een ver land gekweekt wordt. MULTINATIONALS

Vissers en handelaren die het bericht hebben meegekregen, vinden het absurd. ‘Het lijkt wel de

omgedraaide wereld en alsof de Gezondheidsraad danst naar de pijpen van grote multinationals’, foetert een visserman die graag ziet dat er meer Noordzeevis wordt gegeten. Ook Arie Kuijt van vishandel Schuitemaker verbaasd zich over de aanbeveling. ‘Voor mij is het een raadsel hoe de Gezondheidsraad met een dergelijk voedingsadvies kan komen.’Tilapia zwemt in zijn eigen uitwerpselen en krijgt continu een lading antibiotica in zijn vijver toegediend. Tilapia kan niet op tegen de gezondheidsvoordelen van het eten van Noordzeevis.

AFSPRAKEN VOOR DE TOEKOMST

Tijdens het tweedaagse werkbezoek hebben de Franse en Nederlandse vertegenwoordigers intensief met elkaar kunnen spreken. Franse Europarlementariër François-Xavier Bellamy, lid van de visserijcommissie van het Europees Parlement, benadrukte dat de krachten moeten worden gebundeld en hij wil daarin bijdragen. ‘Als je ziet dat, nu zeker na de Brexit, de contacten met Frankrijk steeds intensiever en belangrijker worden, dan ben ik blij dat we als Nederlandse Vissersbond een bijdrage konden leveren aan dit werkbezoek’, aldus Durk van Tuinen. Dank gaat uit naar de teams van Peter van Dalen en Annie Schreier-Pierik voor hun werk tijdens en voor de organisatie van dit werkbezoek.

rdplastics.nl


8

|

FISHT R E N D

Verstegen Spices & Sauces geeft startschot voor het Prosperous Farmer Community Programma Samen met de Indiase gezondheidsretailer Source Natural Foods & Herbal Supplements Limited (Sri Sri Tattva) is Verstegen gestart met de Prosperous Farmer Community. Met dit programma investeert de kruidenforma in het verbeteren van ecosystemendoor landbouwmethodes toe te passen die met de natuur werken, in plaats van tegen. Het doel is om zo onder andere het boereninkomen te verbeteren en de CO2-opname te bevorderen.

er meer CO2 opgenomen worden uit de lucht, wordt de biodiversiteit vergroot, ontvangt de boer hogere opbrengsten, worden planten gezonder en is de kwaliteit van de kruiden en specerijen hoger. PROSPEROUS FARMER COMMUNITY

Het Rotterdamse familiebedrijf Verstegen Spices & Sauces is in 2019 gestart met het investeren in agroforestry, het aanplanten van duurzame voedselbossen. Agroforestry is een duurzame landbouwmethode dat ook wel ‘regeneratieve

agroforestry’ wordt genoemd. De focus van deze landbouwmethode ligt op het herstellen van de natuur en de biodiversiteit. Het gebruik maken van verschillende gewassen op één perceel brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo kan

Samen met Sri Sri Tattva gaat Verstegen het aanplanten van duurzame voedselbossen uitbreiden in India. Zo is er onlangs een ceremonie geweest waar de eerste bomen in India geplant zijn voor agroforestry chillies in combinatie met onder

andere mango’s, cashewnoten en bananen. Deze ceremonie is het startschot geweest voor de eerste pilotfase. In deze pilotfase zullen zestien Indiase boeren meer dan drieduizend bomen gaan planten op 8 hectare grond, waar 200.000 chili planten uit groeien. Bij succes, zal er worden opgeschaald. Zowel Sri Sri Tattva als Verstegen hebben de ambitie om met deze manier van ondernemen een betere wereld achter te laten voor de volgende generatie. Deze samen-

werking is dan ook een enorme stap om dit doel te bereiken. Tom Kools, programmamanager - Verstegen Spices and Sauces licht toe: ‘We zijn op een missie om positieve impact te realiseren op de ecosystemen waar we voor onze kruiden en specerijen van afhankelijk zijn. Door het nieuwe programma Prosperous Farmer Community herstellen we samen met onze leverancier de bodemvruchtbaarheid, wordt CO2 vastgelegd en helpen we boerengemeenschappen bij het genereren van extra inkomen.’

s uBsidie BesChikkingen afgegeven vooR veRvolgondeRzoek

w ateRspRaYtuig De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de subsidiebeschikking afgegeven voor vervolgonderzoek naar het Waterspraytuig. Het project Pilot Waterspray voor de tongvisserij, gesubsideerd door het Ministerie van LNV, liep tot 31 maart 2021. Het vervolgproject is aangevraagd binnen het subsidiefonds EFMZV samenwerking Wetenschap en visserij. Het Waterspraytuig krijgt daarmee een vervolg in het project ‘Tuiginnovatie tongvisserij’. In dit project wordt verder geïnnoveerd met het Waterspraytuig om aan het einde van het project een innovatief toekomstbestendig tuig voor de tongvisserij te kunnen presenteren. PROJECT OSW DATA ARME VISBESTANDEN

Ook is voor het project Onderzoekssamenwerking Data Arme Visbestanden (OSW-DAV) een verleningsbeschikking afgegeven door RVO. Het project OSW-DAV heeft diverse innovaties als doel die de visserijsector een nog belangrijkere rol geven in de dataverzameling voor bestandschattingen en deze rol te bestendigen. De dataverzameling betreft een bedrijfssurvey voor tarbot en griet en daarnaast DNA bemonstering en verwantschapsanalyse voor roggen. Deze vormen van dataverzameling zijn eerder al opgezet in OSW 2.0 en OSW 2.1 en moeten worden voortgezet, omdat de verzamelde gegevens alleen gebruikt kunnen worden voor bestandsschattingen als er een tijdserie van minimaal vijf jaar is opgebouwd. De voorgestelde innovaties betreffen de ontwikkeling van materialen en procedures die zowel goed uitvoerbaar zijn voor vissers als ook betrouwbare data opleveren, zodat de wetenschappelijke kwaliteit gewaarborgd word. Dit project is een samenwerking tussen de partijen Wageningen Universiteit, Wageningen Marine Research, VisNed en de Nederlandse Vissersbond.


FISHT R E N D V isspecialist K ees V eerman

van

V ishandel

de

|

9

V akman :

‘Florigo levert het meest exclusieve maatwerk’ Tien jaar geleden nam Kees Veerman de viszaak over aan de Hoofdstraat 230 in Velp. Bij de overname was het Florigo visbakfornuis uit 1993 inbegrepen. Het toestel was elektrisch verwarmd en in de tien jaar dat Veerman Vishandel de Vakman aan de Hoofdstraat bezit, is er slechts drie keer een monteur voor het visbakfornuis geweest. Onlangs kwam Veerman voor het besluit te staan om het visbakfornuis uit 1993 in te ruilen voor een nieuw exemplaar. Het was een hele bewuste keuze om te informeren bij Florigo. Dankzij het exclusieve maatwerk dat Florigo kan leveren werd een eilandmodel visbakfornuis ontworpen dat geheel in het interieur opgenomen werd. Precies zoals Veerman dat graag wilde. Het contact met de accountmanager Peter Maters was aangenaam en Veerman voelde zich erg goed geïnformeerd.

gebakken kunnen worden en Veerman slechts één ketel aan hoeft te zetten. Doordat de elektrische ketels

Het hele jaar door een mooie schil kwaliteit Sous vide gegaard Vers en smakelijk Lekker te bereiden in de oven of pan maar ook direct koud te serveren 2 kilo vacuüm verpakking

monteur die ter plaatse de situatie kwam bekijken voordat begonnen werd met de bouw van het visbakfornuis. En ook de monteurs die het toestel geplaatst hebben heeft Veerman als prettig ervaren.

pekakroef.com

peka_inspiration

Peka Kroef

Shopforce webshops van lokale ondernemers groeien in juli met 25,4% Lokale vers- en horecaondernemers met een actieve webshop via het Shopforce local e-commerce platform realiseerden in de maand juli gemiddeld een groei van het aantal online bestellingen van +25,4 procent ten opzichte van juli 2020.

MET HET GEZICHT NAAR DE KLANT

Het grootste voordeel van het nieuwe toestel is voor Veerman en zijn team dat er contact gehouden wordt met de klant en de andere teamleden. Ze staan nu met de rug naar de muur in plaats van met de rug naar de klant of naar de collega’s.

een inhoud hebben van 50 liter blijft de olie goed op temperatuur en beleeft Veerman een hele prettige bakervaring.’ Veerman is daarnaast ook erg tevreden over de kundigheid van de

Ten opzichte van juli 2019 hebben de lokale winkels gemiddeld een groei van +450,7 procent van het aantal online bestellingen gerealiseerd. Het CBS meldt dat de online omzet in juli 11,1 procent hoger is dan in juli 2020. De online omzet van winkels waarvan de

VERSCHUIFBAAR TUSSENSCHOT

verkoop via het internet normaal gesproken een nevenactiviteit is (multi-channelers), groeide met 9 procent. De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in juli 1,2 procent minder omgezet dan in juli 2020. Het verkoopvolume was 0,7 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de speciaalzaken lag 2,3 procent lager en de omzet van de supermarkten was 1 procent lager. Ten opzichte van juli 2019 hebben de winkels in voedingsmiddelen 4,6 procent meer omgezet.

DIGITAL PAYMENTS FOR A TRUSTED WORLD

Het eiland model heeft een doorgeefruimte met warmtelampen waar de gefrituurde producten langer warm kunnen blijven en hierdoor lekker krokant blijft. In de elektrische ketels heeft Veerman gekozen voor een verschuifbaar tussenschot waardoor er twee verschillende producten in één ketel

ALTIJD EN OVERAL EENVOUDIG EN SNEL AFREKENEN Als ondernemer biedt u de beste producten en de beste service aan uw klanten, ook bij het afrekenen. Worldline ondersteunt dit met de acceptatie van betalingen en robuuste, betrouwbare betaalautomaten. Onze oplossingen werken op elk verkooppunt in uw zaak en op de markt, zelfs wanneer de internetverbinding tijdelijk wegvalt. Zo biedt u uw klanten een snelle en veilige aankoopervaring.

2021-0482 Worldline adv. 210 x 148,5 mm Backery Next en Fishtrends (2021).indd 1

Meer service voor u en uw klanten

Met de betaaloplossingen van Worldline speelt u in op de wensen en behoeften van uw klanten en is het volledige betalingsverkeer eenvoudig geregeld via één partij. T 088  765 70 10 E sales-netherlands@worldline.com W pinnen.nl/FT

19-08-2021 16:48


10

|

FISHT R E N D

Extra promotie voor Zeeuwse oesters tijdens de feestdagen Kerst zal dit jaar waarschijnlijk weer in kleinere gezelschappen worden gevierd. De traditionele kersttafel wordt dan veelal vervangen door een feestelijke borrel met een klein, intiemer gezelschap. Of een uitgebreid kerstmenu, omdat de momenten met elkaar bijzonder zijn. De Zeeuwse oesters zijn in beide gevallen een passend product. Daarom start de Nederlandse Oestervereniging een extra promotiecampagne.

STOER EN CHIQUE

Zeeuwse oesters zijn stoer en chique tegelijk. Traditiegetrouw worden ze veel gegeten tijdens de feestdagen. Om de consument te verleiden om ze vooral ook thuis te bereiden start op 10 december een campagne om de thuisconsumptie te stimuleren. Als onderdeel van deze campagne, die wordt ingezet op Facebook, Instagram en YouTube, wordt een winactie gehouden. Op de oestermandjes die uit Yerseke vertrekken zitten actiestickers. Wie bijvoorbeeld een oestermandje bij de visspecialist koopt met daarop de actiesticker maakt kans op een exclusieve lunch op een zandplaat in de Oosterschelde.

Omdat de horeca voorlopig gesloten blijft, is het belangrijk voor de Zeeuwse oesterkwekers en -bedrijven om de thuisconsumptie te stimuleren. Iedereen blijft thuis en er is behoefte aan gezelligheid en een echte kerstsfeer, aldus Jaap de Rooij, secretaris van de Nederlandse Oestervereniging. ‘Wij begrijpen en zien

De Rooij licht toe: ‘De kopers van de winnende oestermandjes kunnen rekenen op een bijzondere beleving, net als het eten van oesters. Zo’n

op en top vers product van dichtbij, daar wil je toch iedereen mee verleiden. Deze campagne voeren we overigens niet alleen. We doen het samen met de visdetailhandel, groothandel en bedrijven die oesters in- en verkopen. Want juist met elkaar kunnen we de Zeeuwse oestersector helpen!’ TOPDRUKTE IN YERSEKE

sfnlwgihgohowhrgohwrg

de noodzaak om nu iets te doen met de feestdagen voor de deur. We willen niet met een overschot aan Zeeuwse oesters blijven zitten uiteraard. In overleg met provincie Zeeland en gemeente Reimerswaal

is er budget vrij gemaakt en gaat op 10 december een promotiecampagne van start om de thuisconsumptie van de Zeeuwse oesters te stimuleren. Speciaal gericht op die feestdagen.’

De decembermaand is dé maand waarin de omzet voor Zeeuwse oesters wordt behaald. Generaties lang wordt er door de kweekbedrijven hard gewerkt om de voorraad oesters naar de verschillende afzetlanden te krijgen. ‘In december zijn de ‘inpakstraten’ hét aanzicht van de Havendijk in Yerseke. ‘Iedereen is zich bewust van het belang voor de kwekers en dat zorgt ook voor een goede, collectieve sfeer’, vertelt De Rooij, namens de leden van de Nederlands Oestervereniging.

a antal

online

voedselveRkopeRs

De kracht

Haringweg 39 | Telefoon 033 - 299 80 10

www.fishpartners.nl

stiJgt snel

van on s

ambacht

Door corona wordt er massaal overgestapt naar online. Het aantal nieuwe webshops in voeding groeide in 2021 het snelst met 39 procent (van 4.660 naar 6.500). Onder de nieuwe online winkeliers zijn er vooral veel voedselverkopers, zoals specialisten in macarons en kaas, zo blijkt uit cijfers van BoldData. Vorig jaar werd al een recordaantal van 13.675 nieuwe webwinkels geregistreerd bij de KvK. In 2021 zet deze trend moeiteloos door. Uit cijfers van BoldData blijkt dat dit jaar maar liefst 10.340 Nederlanders zich inschreven bij de KvK als ‘webwinkel’: een stijging van 17 procent. Nooit eerder steeg het aantal webwinkels zo hard in de eerste twee kwartalen van een jaar. Het totaal aantal komt nu op 72.690 geregistreerde bedrijven als webshops. Bijna al deze nieuwe online ondernemers (83%) bestieren hun webshop vanuit huis. In tien jaar tijd is het aantal als webshop geregistreerde bedrijven met 350 procent gegroeid. Van 13.465 in 2011 naar 72.690 op dit moment. Volgens Daan Wolff van BoldData is het aantal Nederlandse webshops zelfs nog een stuk hoger dan wordt aangegeven in het handelsregister. ‘Er zijn ook bedrijven die in het handelsregister niet geregistreerd zijn als webshop, maar die wel een webshop hebben. 55.699 in totaal. Dit zijn vooral eigenaren van een fysieke winkel die hun producten ook online verkopen. Maar we zien ook fabrikanten, groothandels en zakelijke dienstverleners met een online betaaloplossing voor hun klanten.’


FISHT R E N D

Intelligent Food en Maxima Seafood zetten belangrijke stap in ontwikkelingsproces

VNV-verenigingsupdate najaar 2021 In deze bijdrage van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) lees je meer over de aanstelling van de nieuwe operationeel directeur, de nieuwe cao, het commerciële netwerk en de Visbeurs. Janneke Keuning is per 1 september 2021 door het bestuur van VNV aangesteld als de nieuwe operationeel directeur. Keuning (57) is momenteel werkzaam als onderwijsmanager bij SVO Vakopleiding Food. Daarvoor heeft ze diverse leidinggevende functies

Tijdens een proeverij in de keuken van Kitchen Republic in Amsterdam maakte een select gezelschap kennis met de eerste door chefs ontwikkelde producten met restcoquilles. In aanwezigheid van directeur Martijn Spilt van Maxima Seafood en CEO Junion Hanenberg van IntelligentFood presenteerden chefs Martijn Koeleman van restaurant De Dyck en Mat Buitenlaar van Matz True Food hun geselecteerde producten. Martijn Spilt, directeur van Maxima Seafood uit IJmuiden legt uit: ‘Wij kopen onze wilde coquilles rechtstreeks bij de bron in Japan, Canada en de Verenigde Staten. Het is een exclusief en duur product, dus het moet perfect zijn. Exemplaren met scheurtjes of een afwijkende kleur gaan er bij de verwerking meteen uit. Het gaat daarbij om aanzienlijke hoeveelheden coquilles per jaar. Voor die reststroom zochten wij een bestemming, omdat wij niet van verspilling houden en duurzaamheid belangrijk vinden. De producten die we tijdens de proeverij mochten proberen zijn veelbelovend en bieden perspectief voor deze reststroom.’

MOOIE TOEKOMST VOOR DE SECTOR

Janneke Keuning ziet een mooie toekomst voor de visdetaillisten in Nederland: ‘Met een kwalitatief en breed aanbod van verse vis, gemaksproducten en traiteurproducten kan de visspecialist écht het verschil maken. Ik zie voor VNV een grote rol weggelegd in enerzijds de belangenbehartiging en anderzijds in ledenservices die het ondernemerschap versterken. Ik heb enorm veel zin om hier mijn steentje aan bij te gaan dragen!’

het bijbehorende salaris. Bezoek onze website www.visspecialisten.nl voor meer informatie over de cao-afspraken en het nieuwe functie- en loongebouw. COMMERCIEEL NETWERK

Het sponsornetwerk van VNV blijft groeien. Deze zomer traden Delmo, Deelen Verswaren en Rokerij Jacob van Jan toe als nieuwe sponsors. Op zoek naar een (nieuwe) leverancier? Denk dan zeker aan de bedrijven die onze sector financieel ondersteunen!

de productontwikkeling als positief ervaren heeft’, reageert CEO Junion Hanenberg van IntelligentFood. ‘Alle producten voldeden aan de vooraf gestelde voorwaarden en werden enthousiast beoordeeld door het proefpanel, waarin ook Jan den Heijer, directeur R&D en Michiel Sloff, manager Innovatie van Verstegen Spices & Sauces zitting hadden.’ VOLGENDE ONTWIKKELINGSFASE

Die voorwaarden waren: de producten moesten houdbaar zijn, industrieel produceerbaar en niet concurrerend met verse coquilles. De kwaliteit van de gepresenteerde producten heeft geleid tot de keuze om vier producten verder te ontwikkelen: de sambal, twee van de sauzen en de dumplings. Junion Hanenberg: ‘Met deze concepten gaan we naar de volgende productontwikkelingsfase, waarin produceerbaarheid en marktpotentie centraal staan. In deze fase kunnen ook weer concepten afvallen. De concepten die overblijven gaan weer door naar de volgende fase: het grotere marktonderzoek.’ Het is de bedoeling dat de eerste producten dit jaar gereed zijn.

bekleed in de retail en de voedingsindustrie. Janneke Keuning volgt Karel van den Heuvel op die per 1 september is aangesteld als Global Commercial Director bij het Belgische moederbedrijf van Graaggedaan.nl. VNV-voorzitter Adriaan van Moort is verheugd met de komst van de nieuwe operationeel directeur: ‘Janneke brengt veel kennis en ervaring met zich mee. We zijn ervan overtuigd dat zij de juiste persoon is om de vereniging en de sector de komende jaren naar een nog hoger niveau te brengen.’

NIEUWE CAO

VISBEURS

In juli bereikten VNV en CVAH overeenstemming met CNV vakmensen over een nieuwe cao. Deze cao heeft een looptijd van 3 jaar en kent drie momenten van loonsverhoging (per 1-7-2021 2,5 procent, per 31-12-2021 2 procent en per 1-1-2023 1,5 procent). Belangrijk voor jou als visspecialist is de invoering van een nieuw functie- en loongebouw per 1 januari 2022. Dit betekent dat je dit najaar met je medewerkers in gesprek moet over de nieuwe inschaling van hun functie en

De Spakenburgse Visbeurs is al jaren een begrip. Op één dag ontvangt de Spakenburgse Vishandelsvereniging in samenwerking met VNV duizenden visspecialisten en hun medewerkers. Helaas heeft de organisatie eerder dit jaar moeten besluiten dat er in 2021 als gevolg van alle coronamaatregelen en onzekerheden geen Visbeurs plaats kan vinden. Maar niet getreurd, want de vijftiende Visbeurs is verplaatst naar maandag 3 oktober 2022.

PROEVERIJ MET VERRASSENDE SMAKEN

De serie conceptproducten is de eerste stap in de samenwerking tussen IntelligentFood en Maxima Seafood in de verwerking van de restcoquilles. De proeverij bestond uit een sambal, vijf verschillende sauzen en dumplings, allemaal met coquilles als smaakmaker of ingrediënt. Het eveneens geselecteerde product van chef Esther van Leeuwe werd bij afwezigheid van de maakster gepresenteerd door Martijn Koeleman.

| 11

BertMuller. Muller.Uw Uwkeuken keukenwordt wordter erbeter betervan! van! Bert

‘Ik ben aangenaam verrast door de hoge kwaliteit van de producten en blij dat onze opdrachtgever, Maxima Seafood, de snelheid van KOELING EN DIEPVRIES

HIGHSPEED, BAKE-OFF, CONVECTIE OVEN

VAATWERKSPOELMACHINES

sinds 1898 partner met visie sinds 1898 uwuw partner met visie

Levering, service en onderhoud Zandzuigerstraat 1333 HD Almere Buiten Zandzuigerstraat 60,60, 1333 HD Almere Buiten T 036 536 www.bertmuller.nl T 036 536 7171 40,40, www.bertmuller.nl

VACUMEERMACHINES


12

|

FISHT R E N D

‘I deaal

voor een duurzame opslag van sauzen , kruiden en andere ingrediënten ’

Dijkstra Plastics start met leveren van biobased emmers voor de voedingsmiddelensector Dijkstra Plastics verkoopt kunststofemmers in alle soorten en maten voor zowel food- als non-foodbedrijven. Veel grote en kleine bedrijven in de bakkerijsector maken gebruik van de emmers voor opslag van kruiden, sauzen en andere ingrediënten. ‘Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel’, vertelt commercieel directeur Remy Notten. ‘Zo starten we ook met het leveren van bijvoorbeeld biobased verpakkingen aan de voedingsmiddelensector.’ DIVERSE MATEN Dijkstra Plastics is een familiebedrijf, dat in 1977 is opgericht door Rienk Dijkstra. ‘We zijn gespecialiseerd in kunststof emmerverpakkingen zowel voor foodbedrijven in alle segmenten, als non-food, waaronder verffabrieken’, legt Notten uit. ‘We leveren ronde en vierkante en emmers in allerlei maten. De kleinste emmer is 0,3 liter en de grootste 60 liter.’ Het bedrijf is in de loop der jaren flink gegroeid. ‘We hebben nu 225 personeelsleden in dienst en we hebben twee vestigingen in Haaksbergen en Almelo. We leveren over de hele wereld, maar met name in Europa. Naast Nederland zijn ook Duitsland, Frankrijk, België, Ierland en Engeland voor ons belangrijke afzetlanden. Daarnaast leveren we onder meer aan Australië, de Verenigde Staten en Afrika. We zijn één van de grootste bedrijven in Europa die actief zijn in de productie van kunststofverpakkingsemmers.’ SNELLE LEVERING Dijkstra Plastics is een bekende naam in de verpakkingswereld. ‘We staan bekend om onze uitstekende kwaliteit en hoge leverbetrouwbaarheid. We beschikken over ons eigen

vervoer en kunnen snel leveren. We hebben voor orders vanaf één pallet á 800, 1.000 of 2.000 exemplaren -afhankelijk van de grootte- een standaard levertijd van drie weken, maar mocht de klant de emmers echt eerder nodig hebben, dan kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is.’

‘Granulaatkorrels worden verwarmd en vervolgens in matrijzen gegoten. Deze techniek gebruiken we al heel lang. De grootste ontwikkelingen binnen ons bedrijf vindt plaats op het gebied van efficiency en bedrukking. Wij kunnen heel snel produceren; iedere paar seconden rolt er een nieuwe emmer van de band.’

Daarnaast kunnen kleine aantallen via de webshop van het bedrijf worden besteld. ‘Ondernemers die snel bijvoorbeeld honderd of tweehonderd emmers nodig hebben, kunnen deze gemakkelijk in onze webshop bestellen. Wij kunnen dan vaak al overmorgen leveren. Het gaat daarbij om witte of transparante emmers, die afnemers van hun eigen label of etiket voorzien.’

‘Ook kunnen we bij bestellingen vanaf zo’n 5.000 emmers hele mooie bedrukkingen leveren. We maken gebruik van een label-druktechniek om mooie afbeeldingen met teksten te verwerken. Op dit gebied is alles mogelijk. We kunnen voor een heel mooie marketinguitstraling zorgen en daarnaast is er voor foodbedrijven alle ruimte om qua etikettering aan alle wettelijke eisen te voldoen.’

‘Vroeger werd er neutraal tegen kunststoffen en plastic aangekeken, maar nu is er veel meer druk op deze grondstoffen komen te staan. Wij maken gebruik van granulaat van polypropyleen. Dit product is afkomstig van de chemische industrie. Het materiaal is 100 procent recyclebaar. Kunststof is sinds de Tweede Wereldoorlog in opkomst en het wordt voor veel verschillende producten gebruikt.’

DUURZAAMHEID De allerbelangrijkste ontwikkeling is duurzaamheid, benadrukt Notten.

Dat komt vooral vanwege de vele voordelen: kunststof is licht, goedkoop, goed te vormen en geschikt

EFFICIENCY De kunststofemmers worden vervaardigd door middel van een spuitgietproces. Notten licht toe:

voor vele toepassingen. Notten: ‘Het nadeel van kunststof is dat het niet goed uit zichzelf kan verdwijnen als je het laat slingeren. Het blijft achter in de natuur en komt in onze oceanen terecht.’ Dijkstra Plastics voelt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om de duurzaamheid van kunststof verder te verbeteren. ‘Daar zijn we ook druk mee bezig. In onze fabriek wordt zo energiezuinig mogelijk gewerkt. We investeren in innovatieve machines om zo min mogelijk energie te gebruiken. Onze emmers worden vervoerd in extra lange LZV-Ecocombi vrachtwagens, zodat we zoveel mogelijk producten tegelijk kunnen transporteren. Verder maken we zoveel mogelijk gebruik van gerecyclede materialen, vooral op het gebied van verfemmers en andere emmers voor non-food toepassingen. In de voedingsmiddelenindustrie mag er geen gebruik worden gemaakt van gerecyclede kunststoffen.’ BIOBASED VARIANT Voor deze branche heeft Dijkstra Plastics een andere oplossing in ontwikkeling: ‘We kunnen een biobased granulaat van natuurlijke oorsprong gebruiken, zoals van koolzaadolie of tallolie. Deze laatste is een restproduct van de bomenindustrie in Scandinavië. Van het hout worden papiervezels gemaakt. Bij de productie blijft het restproduct tallolie, een harssoort, over. Daar kunnen onze leveranciers granulaat van maken.’ Dit werkt volgens Notten net zoals als bij groene stroom op basis van het massa balans principe. ‘Als jij voor groene stroom kiest, dan komt er niet iemand een apart kabeltje bij jou aanleggen. Van de totale hoeveelheid stroom wordt door de leverancier van stroom een gedeelte duurzame stroom opgewekt, waardoor de energieleverancier kan zeggen dat jouw stroom ‘groen’ is.’ Zo werkt het ook met biobased granulaat. Notten: ‘Onze leverancier van kunststofgranulaat voegt deze biobased restproducten, zoals koolzaadolie, aan de bestaande basisgrondstoffen toe. Om dit principe van massa balans mogelijk te maken zijn wij sinds kort ISCC gecertificeerd. Door deze certificering kunnen wij de duurzaamheid en CO2 reductie van onze producten aantonen.’ CO2-REDUCTIE Vanaf 2050 mag er vanwege de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs helemaal geen aardolie meer worden gebruikt voor het vervaardigen van kunststoffen. ‘Daar zijn we nu al druk mee bezig door aan de non-food bedrijven zoveel mogelijk gerecyclede kunststoffen te leveren. Voor de voedingsmiddelenbranche zetten we sinds kort in op biobased kunststoffen.’ Dat zorgt voor een enorme verlaging van de CO2-uitstoot, weet hij. ‘Voor iedere kilo kunststof die verbrand wordt, komt er 1,8 kilo CO2 vrij. Daardoor is bij deze nieuwe duurzame varianten een forse besparing aan broeikasgassen mogelijk.’


FISHT R E N D Dat sluit ook aan bij de wensen van de verpakkingssector. ‘De verpakkingsindustrie van nu en de toekomst heeft behoefte aan duurzame verpakkingen en betrouwbare relaties, die bijdragen aan het circulair maken van verpakkingsoplossingen. Als

vooraanstaand producent van kunststof verpakkingsemmers, realiseren wij voor onze relaties op de meest innovatieve en duurzame wijze, toekomstbestendige oplossingen voor elke verpakkingsbehoefte.’

f I S H A C C o U n TA n T S

Gebruikelijk loon update De gebruikelijk loonregeling zorgt regelmatig voor discussie met de belastingdienst. In de wet zijn een aantal richtlijnen opgesteld, maar daar kan onder voorwaarden van afgeweken worden. Het kwam in het verleden vaak voor, dat een directeur groot aandeelhouder (dga) zich een laag salaris toekende om dit aan te vullen met een aanzienlijke dividenduitkering. Daarmee was een tarief voordeel te behalen. Mede daarom is de gebruikelijk loonregeling in het leven geroepen. WAT ZEGT DE WET? De wet geeft als richtlijn dat het in een kalenderjaar genoten loon ten minste moet worden gesteld op het hoogste bedrag van: - a. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; - b. het hoogste loon van de andere werknemers van de BV of met de BV verbonden lichamen - c. € 47.000 (2021) TEGENBEWIJSREGELING Een dga kan onder omstandigheden een lager salaris dan € 47.000 hanteren. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling.

Nieuw streekproduct Wiedenvis In de Weerribben-Wieden vond eind juni de introductie plaats van het nieuwe streekproduct Wiedenvis. De drie beroepsvissers in het natuurgebied de Weeribben-Wieden, Stefan Lok, Wout van de Belt en Jan Piek, hebben de handen ineengeslagen om de visserij in het gebied verder te verduurzamen. Hun vis is vanaf nu herkenbaar voor horeca en consument, als een gewaarmerkt, ambachtelijk streekproduct: Wiedenvis. Voor paling wordt er gevist onder de vlag van het Eel Stewardship Fund® (ESF). Albert Jan Maat, voorzitter van het Platform Duurzame Ambachten en bestuurslid van DUPAN, overhandigde de vissers het ESF-certificaat. ‘Dit certificaat

garandeert dat een deel van de opbrengst van de paling besteed wordt aan verantwoord beheer van de palingstand in Nederland en de rest van Europa’, aldus Albert Jan Maat. DUURZAME AMBACHTEN

Wethouder Marcel Scheringa van de gemeente Steenwijkerland, benadrukte het belang van het behoud van duurzame ambachten in het gebied: ‘De mensen die dit gebied vroeger hebben gevormd, weten als geen ander hoe je het beheer zo inricht, dat het ook voor volgende generaties behouden blijft. Ambachten als visserij, rietteelt en de bouw van punters (traditionele platbodemboten) horen daarbij.’

| 13

Het loon mag in de volgende gevallen op een lager bedrag gesteld worden: - U maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 47.000. U stelt dan het loon op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. - U maakt aannemelijk dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam. U stelt het loon op 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 47.000. TIJDELIJKE GOEDKEURING VANWEGE CORONA Vanwege de aanhoudende financiële effecten van de coronacrisis is ook voor 2021 een goedkeuring verleend om het gebruikelijk loon op een

evenredig lager bedrag vast te stellen bij een omzetdaling van minimaal 30 procent over heel het jaar 2021 ten opzichte van de omzet over heel het jaar 2019. Voor deze goedkeuring gelden de volgende drie voorwaarden: 1. De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lager gebruikelijk loon. 2. Als de aanmerkelijkbelanghouder feitelijk meer loon heeft genoten, geldt dat hogere loon. 3. Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019, 2020 of 2021 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten. In 2021 dient u bij gebruikmaking van de goedkeuring de volgende berekening toe te passen: Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C. (Als B/C kleiner dan of gelijk aan 0,70 is.), waarbij: A = het gebruikelijk loon over 2019 B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021 C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019 In 2020 dient u voor de berekening voor B en C uit te gaan van de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020 voor B en 2019 voor C.. SALARIS IS DOOR DE BV NIET OP TE BRENGEN

Wanneer de BV in een structureel dusdanig slechte financiële situatie verkeert dat deze een salaris van € 47.000 niet kan opbrengen, mag er een lager gebruikelijk loon gebruikt worden. Een slecht draaiende BV kan in die situatie immers niet onbeperkt loon betalen, omdat hiermee het voortbestaan in gevaar kan komen. De bewijslast ligt bij de dga. PARTTIME DIENSTVERBAND Een parttime dienstverband kan een omstandigheid zijn waarmee een lager salaris aannemelijk kan worden gemaakt. Het gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat de omstandigheid dat een dga slechts een paar uur per maand in de BV werkt op zich geen reden is om een lager gebruikelijk loon in aanmerking te

nemen. Het is dus niet een kwestie van een pro-rata berekening. Er zullen meer argumenten aangevoerd moeten worden om een salaris lager dan € 47.000 vast te mogen stellen. Indien de omvang van de werkzaamheden zo gering is dat hier een gebruikelijk loon van minder dan € 5.000 aan kan worden toegekend, kan het opnemen van het salaris geheel achterwege blijven. Dit betekent echter niet dat een bedrag lager dan € 5.000 zonder inhouding van loonheffing kan worden opgenomen! BELEGGINGS-, PENSIOEN- EN STAMRECHT-BV’S Bij beleggings-, pensioen- en stamrecht-BV’s kan, indien de werkzaamheden zich beperken tot louter vermogensbeheer, voor het dga salaris aangesloten worden bij de tarieven van vermogensbeheerders. De staatssecretaris heeft dat in een besluit van 22 mei 2001 aangegeven. Dit is zeker aannemelijk indien het beheer van de middelen uit handen is gegeven aan een vermogensbeheerder en de werkzaamheden van de dga zich beperken tot het incidenteel contact opnemen met deze vermogensbeheerder. START-UPS Vanaf 1 januari 2017 geldt een versoepeling van de gebruikelijk loonregeling wanneer u voor startups werkt. U mag in dat geval het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dat laatste moet u aannemelijk maken. Kort gezegd komt het erop neer, dat wanneer uw BV voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter wordt aangemerkt, dat u dan van deze regeling gebruik kunt maken. U mag de start-upregeling maximaal drie jaar toepassen. Daarna geldt weer de hoofdregel. Uit het voorstaande blijkt dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het lager vaststellen van het gebruikelijk loon. De specialisten van Profinis staat u graag terzijde indien u hulp op dit gebied nodig heeft.

Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.

Bron: DUPAN

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk

T F E W

0527 - 681 726 0527 - 685 239 info@profinis.nl www.profinis.nl

Vierkant achter uw ambitie!

Voor de cijfers achter de vis

Drs. Hein Bakker AA


14

|

FISHT R E N D

e mma k ateR - de B oeR

Reist mee met

uk 239

op het

iJ sselmeeR

WET NATUURBESCHERMING

‘We moeten voor het voortbestaan van de IJsselmeervisserij vechten’

Emma Kater-de Boer aan boord van de UK 239.

verdrietig om te horen, dat deze jonge zoons het moeilijk voor kunnen stellen dat hun beroep nog toekomst heeft op het IJsselmeer. Het beroep wordt hen steeds meer onmogelijk gemaakt. Het is weer tijd om te halen. Ik probeer te helpen met het ontstrikken van de vis uit de netten. En hoewel ik erin slaag af en toe een vis te bevrijden, is mijn bijdrage gering want de bekwaamheid van de bemanning is voor mij maar moeilijk na te streven. De vis wordt vrijwel moeiteloos uit het net verwijderd door Jelle of zoon Jacob. Auke zorgt ervoor dat het net bij het halen al wordt schoon gespoeld en begeleidt de vangst naar het dek. De doelsoort is snoekbaars, en daar doen we een paar mooie trekken van. Al met al kon er deze visreis een goede 150 kilo snoekbaars en een kistje rode baars op de IJsselmeerafslag worden gezet. WINDPLAN BLAUW

Op vrijdagochtend gaan om zes uur de touwen los van de UK 239 ‘Leendert sr’. De IJsselmeerkotter manoeuvreert zich de haven van Urk uit. Voor vier uur vanmiddag moeten de staande netten weer binnen zijn. Emma Kater-de Boer van de Nederlandse Vissersboord klom aan boord voor een reisverslag.

wel erg moeilijk gemaakt. Het IJsselmeervisserijbedrijf van Hakvoort bezit twee kotters. De UK 239 en de gloednieuwe UK 238. Stiekem had ik gehoopt dat we met de nieuwe kotter uit zouden varen. Maar voor het binnenhalen van staande netten wordt de UK 239 gebruikt, omdat deze daar een vergunning voor heeft. Volgend jaar hoopt Hakvoort dit ook met de nieuwe UK 238 te kunnen doen.

je de wind aantrekken. Van tevoren waarschuwde iedereen me voor zeeziekte. Ik probeer er tijdens de reis niet aan te denken, hopend dat ik er zo geen last van krijg. En met succes, want ik blijk er geen last van te krijgen. Vrij snel komen we aan bij het eerste bestek. Auke laat me het rode lijntje zien op de AIS waar de staande netten zijn uitgezet. Deze zullen we als eerste binnen halen.

Samen met zijn zoons Auke en Jacob bevindt Jelle Hakvoort zich nog bijna iedere dag op het IJsselmeer. Op zijn veertiende met zijn vader meegegaan en inmiddels op 67–jarige leeftijd nog steeds IJsselmeervisser. Zo hopen ook zijn zoons het bedrijf voort te zetten. Echter wordt dit vooruitzicht hen

AANTREKKENDE WIND

PERSPECTIEF VOOR

Tijdens de stoom naar buiten kondigt Rijkswaterstaat het weerbericht voor het IJsselmeer af. In de middag zal de wind meer opzetten van windkracht 4 naar 6 uit het zuidzuid-westen. Naar de bestekken toe is het water nog wel kalm, maar naarmate de ochtend vordert voel

IJSSELMEERVISSERS

Onder de stoom passeren we verschillende collega-vissers en windmolens. Auke wijst me de positie van het toekomstige Windpark Blauw aan tussen de haven van Flevokust (Lelystad) en de Ketelbrug. Dit windpark gaat bestaan uit 61 grote windturbines (4 MW/turbine, 248 meter hoog) die de huidige 74 kleinere gaan vervangen. Daarvan komen in zee twee rijen van 12 turbines te staan, 24 in totaal. Na de realisatie van het windpark is het voor beroepsvisserij vrij toegankelijk. Dat geldt ook voor andere windparken in het IJsselmeergebied.

IJsselmeervissers moeten iedere paar jaar een nieuwe Wnb-vergunning aanvragen. Windparken worden onverhoeds neergeplaatst en lijken zonder moeite meerjarige vergunningen te krijgen, terwijl het iedere aanvraag voor de IJsselmeervissers maar weer afwachten is of een nieuwe vergunning zal worden afgegeven en onder welke voorwaarden. De eisen die aan de IJsselmeervissers worden gesteld zijn bijna niet meer haalbaar. Ze mogen nog maar met een fractie van hun netten vissen van de overheid en hebben al veel visgebieden moeten inleveren om te mogen blijven vissen. Dat doet pijn en de vissers hopen dat het een keer genoeg is met al die beperkingen. GECOMPLICEERDE REGELS

Hakvoort is altijd bereid om beleidswerkers mee te nemen aan boord, zodat ze de praktijk kunnen zien. Regelgeving wordt vanachter een bureau gemaakt, waarbij er geen zicht is op de praktijk van het beroep. De praktijk laat zien dat elke trek anders is. De ene keer heb je geluk dat er veel in zit, een andere trek op hetzelfde bestek maar een andere dag, stelt je teleur. En dat is de praktijk. Bovendien wordt vergeten dat er van een bedrijf meerdere gezinnen met kinderen moeten leven. Vanaf een bureau is regelgeving theoretisch wel kloppend te maken, maar in de praktijk blijken de regels vaak onuitvoerbaar en gecompliceerd. Wat zouden IJsselmeervissers hier graag verandering in zien. Onder de stoom naar huis wordt het dek weer opgeruimd en schoon geschrobd. Na het lossen op de IJsselmeerafslag wordt de kotter afgesloten en vertrekken we weer naar huis. Ik bedank Jelle en hij sluit

Tijdens het stomen en het brood eten in het vooronder ontstaan de gesprekken over de situatie waarin de IJsselmeervisserij zich bevindt. Met twee zoons aan boord wordt ook gesproken over het perspectief voor de IJsselmeervissers. Het is

OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP TER OVERNAME

TER OVERNAME

TER OVERNAME

TERTE OVERNAME KOOP

Visspeciaalzaak gelegen op mooie locatie van grote winkelstraat te Beverwijk. Deze winkel ligt aan het begin van de winkelstraat met op loopafstand het station, kantoren en bedrijven. In deze winkelstraat zijn plaatselijke en landelijke bekende staande ketens vertegenwoordigd. ivm. veranderde ambities deze winkel ter overname. Elk serieus voorstel zal door verkoper in overweging worden genomen.

Schitterende visspeciaalzaak gelegen op top locatie van grote plaats in het groene hart. Gehele inventaris alsmede de bouwkundige interieur voorzieningen zijn van recente datum. Deze schitterende visspeciaalzaak is ter overname ivm. gezondheid eigenaar. Huidig omzetniveau is thans ca. € 7.000,-- per week maar is nog steeds stijgende. Deze winkel biedt voor creatieve handen zeker nog mogelijkheden. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Ter Overname net over de grens van Duitsland perfect ingerichte visspeciaalzaak gelegen aan rand van groot parkeer terrein waaraan tevens 3 grote trekpleisters zijn gesitueerd. Het geheel verkeert in zeer goede staat van onderhoud en biedt nog legio mogelijkheden. Nieuwsgierig? Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Mooi ingerichte Vis annex traiteur zaak gelegen op super locatie midden in het centrum van Oosterbeek gehele inventaris verkeert in goede staat van onderhoud, Hier liggen nog tal van omzet stijgende mogelijkheden. Winkel is te koop ivm. gezondheid eigenaar. Huur winkel € 1.995,-- per mnd. incl. parkeerplaats. Vraag gerust om meer informatie op onderstaand telefoonnummer.

U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61 eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl

Ik vertel ook dat we bij de Vissersbond in gesprek zijn geweest met het Windplan Blauw en dat er een rustgebied voor de fuut tussen de dijk en het windpark wordt aangelegd, als compensatie (‘mitigatie’) voor de verstoring ten gevolge van de windturbines. In deze zone is scheepvaart tussen 1 augustus en 31 maart niet toegestaan. Hoe ironisch eigenlijk: een futenrustgebied binnen een windpark!

af met de woorden: ‘Volgende keer ga je met de nieuwe mee!’. Dit staat hier nu zwart op wit en hoop ik zeker na te kunnen komen! Het was mijn eerste keer aan boord van een IJsselmeerkotter. Wat een mooie visserij om te zien en mee te maken! Een visserij voor wiens bestaan we moeten vechten!


FISHT R E N D

Vishandel de Jager ambassadeur van Noordzeevis uit Scheveningen Nico de Jager van de gelijknamige Vishandel in Wateringen staat al zijn hele werkende leven tussen de vis. ‘We stimuleren onze klanten om vissen te eten die in het seizoen zijn. Is het er bijvoorbeeld even niet, dan adviseren we een ander visje uit de Noordzee’, vertelt hij. Voor het bijdragen aan het geliefd maken van Noordzeevis uit Scheveningen kreeg hij een oorkonde uitgereikt.

de Dr. Lelykade op Scheveningen en sloot na verloop van tijd aan bij zijn vader in de winkel. Sindsdien is er een hoop veranderd. Vishandel de Jager is uitgegroeid tot een begrip in Wateringen en er staat een enthousiast en gepassioneerd team achter de toonbank. Gedurende die periode heeft Noordzeevis altijd een prominente plek in het assortiment gehad. ‘Mijn favoriete vissen om te eten zijn wilde zeebaars, kabeljauw en tong wanneer ze in het seizoen zijn.’ Voor het geliefd maken van Noordzeevis ontving Nico de Jager, samen met Dennis Rog, een oorkonde van oorkonde van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen.

Shell zet broodje kreeft in de spotlight De markt voor ‘on the go’ groeit. Daarnaast wil de consument zichzelf verwennen met luxere en lokale producten. Daarom zet Shell de Hollandse Helden in de spotlight en geeft daarmee gehoor aan deze trend. Vanaf 18 augustus staat een broodje kreeft bij alle Shell-bakkerijlocaties in Nederland op het menu. Dit exclusieve broodje maakt deel uit van het Hollandse Heldenassortiment en is slechts tijdelijk verkrijgbaar. Het broodje - geïnspireerd

keuken heeft genoeg te bieden en willen we graag onze Hollandse Helden een podium geven’, aldus Kees van Wezel, manager foodservice & coffee bij Shell Retail voor de Benelux en Frankrijk. OER-HOLLANDSE PRODUCTEN

door de Amerikaanse lobsterroll - is rijkelijk gevuld met stukken kreeft in een frisse citroen kruidenmayonaise geserveerd met verse spinazie. ‘Wij willen met de intro-

ductie van het broodje kreeft voldoen aan de vraag naar meer luxe producten en willen met een wisselend assortiment onderscheidend blijven in de markt. De Hollandse

Het broodje kreeft maakt onderdeel uit van het Hollandse Helden themaassortiment met daarin oer-Hollandse producten zoals een broodje ossenworst, broodje halfom (lever en pekelvlees), haring, poffertjes en een Hollands Bakkie (met stroopwafel).

De vader en ooms van Nico de Jager liepen al voor de tweede wereldoorlog rond met een haringkar door de straten van Wateringen. Tijdens de oorlog was er geen handel, maar na de oorlog pakte de familie de taak om de Wateringenaren van verse vis te voorzien weer op zich. De gemeente stelde in de jaren vijftig een winkel beschikbaar aan de vishandelaren en sinds 1956 is Vishandel de Jager gevestigd in het Wateringse. Nico, eigenaar vishandel de Jager, wist na de middelbare school niet wat hij wilde doen. Uiteindelijk is hij, tegen het advies van zijn moeder in, toch de vis in gegaan. Hij begon als visinkoper bij De Dukdalf, een visrestaurant aan

l aatste

kans vooR

BiJzondeR uitstel van Betaling BiJ

B elastingdienst Ondernemers uit de detailhandel die door corona hun belastingen niet kunnen betalen, kunnen alleen deze maand nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Alle belastingen waarvoor op of na 1 oktober 2021 aangifte wordt gedaan, moeten weer op tijd worden betaald. Het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling kan eenvoudig met een digitaal formulier via de site van de Belastingdienst. Tot en met 30 september hoeven ondernemers de belastingen waarvoor ze bijzonder uitstel hebben, niet te betalen. Ze krijgen hier een ruime betalingsregeling voor. Vanaf 1 oktober 2022 start de betalingsregeling voor de belastingschuld die zij hebben opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. Ze betalen de belastingschuld dan af in vijf jaar. Ondernemers die bijzonder uitstel hebben en in oktober 2021 aangifte doen, wordt aangeraden om goed te kijken wat de tijdvakken zijn waarover ze voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moeten doen, maar ook weer op tijd moeten betalen. Kijk voor de meest actuele informatie over het bijzonder uitstel van betaling op: www.belastingdienst.nl/ bijzonderuitstel.

ARJEN HÖSTER RESTAURANT JOHANNES KOK, HARDERWIJK

“Dankzij Soror frituur ik in no time heerlijke vis voor al mijn klanten” #staystrong

| 15

WWW.DEKUIPE HO ECA.NL


16

|

FISHT R E N D

Vissers protesteren massaal tegen windmolenparken Een vloot van bijna zestig kotters heeft half augustus bij de Afsluitdijk geprotesteerd tegen de gigantische uitrol van windmolenparken. ‘De visserij moet wijken voor kolossale windturbines en ze zijn niet volgens Europese richtlijnen op het gebied van milieu-impactinschatting geplaatst’, aldus voorzitter Dirk Kraak van actiegroep EMK.

molenparken op de Noordzee. Er blijft geen ruimte meer over om te vissen’, aldus Martijn van den Berg, die veel tijd stak in het organiseren van de demonstratie.

Zowel garnalenkotters, IJsselmeerkotters en kleine Noordzeekotters

Hij vraagt zich terecht af of vissers nog wel mogen vissen en of

waren van de partij. ‘Wij moeten het veld ruimen voor gigantische wind-

hun zonen het beroep kunnen voortzetten. Volgens vissers hebben windmolens op zee bovendien een enorme impact op het mariene milieu. Zij vinden de verhalen over biodiversiteitstoename van de energiesector pure bullshit. ‘En omdat de overheid weet dat die gehaktmolens


FISHT R E N D

niet milieuvriendelijk zijn, stelt de overheid elders op zee ter compensatie een natuurreservaat in, waar wij ook niet mogen komen. Dus worden we zo dubbel gepakt’, zo verwoordde een garnalenvisser het. VUIL SPEL

Normaliter vindt er een milieueffectrapportage (MER) plaats alvorens ergens wordt begonnen aan een groot project op zee of

op het IJsselmeer, maar ook aan wal. De risico’s van de effecten op het milieu moeten voorafgaand in kaart gebracht worden. Na grondig spitten met enkele deskundigen is Dirk Kraak van de vissersactiegroep EMK erachter gekomen dat al die windmolenparken zijn geplaatst zonder een goede nulmeting en zonder te onderzoeken welke gevolgen er zijn voor de visstand. ‘Dus zijn ze niet conform de

Europese richtlijnen neergezet. Er wordt een vuil spel op hoog niveau gespeeld’, aldus Kraak. MILIEUCLUBS

Voorts zijn vissers verbaasd waarom milieuclubs zich niet druk maken over de industrialisering van het IJsselmeer. Er zijn plannen om kolossale pontons met zonnepanelen in het IJsselmeer en op zee te verankeren,

Die belemmeren echter de planktonproductie die zo belangrijk is voor de zuurstofvoorziening op aarde. Bovendien staat plankton aan het begin van de voedselketen en is daarom belangrijk voor al het leven in zee. De houding van Greenpeace, het Wereldnatuurfonds en andere milieuclubs is voor vissers onbegrijpelijk. Foto: W.M. den Heijer

| 17


18

|

FISHT R E N D

IntelligentFood strijdt tegen food waste door kennis te delen De doelstelling van IntelligentFood is voedselverspilling tegengaan door van reststromen nieuwe innovatieve producten te maken. Het bedrijf heeft al verschillende partners om met elkaar de restsromen te verwaarden. Om impact te maken is het van belang kennis te delen met andere MKB bedrijven. Daarom is Junion Hanenberg, CEO van IntelligentFood, begin dit jaar gestart het het schrijven van zijn visie om voedselverspilling te verminderen. Dit doet hij niet alleen, maar met co-auteur Annemarie Oord. De titel: ‘Zo onderneem je circulair in food - Op de weg naar een duurzame

RESTROMEN NIET LAKKELOOS VERKOPEN

samenleving’. Door zijn visie en kennis op te tekenen in een boek wil hij anderen motiveren dezelfde modellen en technieken te gebruiken. Een belangrijke schakel in de voedselverspillingsproblematiek, is de verspilling bij productiebedrijven. Volgens schattingen van de The Food and Agricultural Organization, een onderdeel van de Verenigde Natis, wordt wereldwijd 14 procent

van alle voedselverspilling veroorzaakt bij voedselproductiebedrijven en het transport daar naar toe. Dit is moeilijk te onderzoeken. Bedrijven zijn helaas niet scheutig met het delen van dit soort informatie. Wie loopt ermee te koop dat ze duizende kilo’s voedsel weggooien omdat dat goedkoper is? Imagoschade is één van de belangrijkste oorzaken voor bedrijven om dit soort informatie geheim houden.

De uitgever van dit boek, Noordhoff Business, heeft Junion Hanenberg gevraagd een lezing te geven over het onderwerp foodwaste. Op het Grootste kennisfestival van Nederland dat op 16 september in Deventer heeft plaatsgevonden, vertelde Junion zijn visie over hoe je MKB bedrijven kunt motiveren om hun reststromen niet klakkeloos aan diervoederbedrijven te verkopen (Wat door de VN ook als verspilling wordt gezien). Het nieuwste anti foodwaste concept waar IntelligentFood zich mee bezig houdt, is het ontwikkelen van een duurzaam kerstpakket. Want

ook met kerst wordt er bij de consumenten, een andere belangrijke schakel in de voedselverspillingsproblematiek, meer dan gemiddeld voedsel verspild. ‘’We’willen consumenten een duurzamere manier bieden om voedsel te consumeren door ze te verrassen met een kerstpakket waarin veel producten zitten op basis van reststromen’’, zegt Junion Hanenberg. DUURZAME KERSTPAKKETTEN

Deze Kerst kan er impact worden gemaakt met de kerstpakketten van IntelligentFood, want helaas wordt er in Nederland met kerst veels te veel voedsel verspild. De helft van de Nederlanders koopt teveel eten in met kerst. Als gevolg daarvan wordt voor €124 miljoen aan eten weggegooid. ‘Wij zijn de HelloFresh van de Kerstpakketten’, legt Hanenberg uit. ‘Onderzoek wijst uit dat families die met HelloFresh boxen koken gemiddeld 22 procent minder voedsel verspillen. Kerst en Oud & Nieuw is bij uitstek de tijd waarin er lekker en veel wordt gegeten, dus ook een moment waarop veel verspilling kan worden tegengegaan. Dat moment willen wij benutten om voedselverspilling op een positieve manier onder de aandacht te brengen.’

GOED VERHAAL PAKKET

De Kerstdozen van IntelligentFood en friends bestaan volledig uit producten uit onder meer reststromen die er op gericht zijn om voedselverspilling tegen te gaan. Al die producten hebben hun eigen, unieke verhaal: samen vormen die verschillende verhalen één goed verhaal. De pakketten bevatten een selectie uit de volgende producten: Olijfolie met gerookte paling- of makreelsmaak van reststromen van visverwerkende bedrijven van Intelligent Food, siroop met citrus-basilicumsmaak van gered fruit van de Roze Bunker en Rotterdamsche Confituur en Twisted jams. Deze jams worden liefdevol gemaakt door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt van gered fruit. Daarnaast bevatten de pakketten kruidenthee van kruiden geplant tussen de gewassen van boeren om biodiversiteit te bevorderen van Wilder Plant, gedroogde fruitsnacks gemaakt van gered fruit van Better Bite, dooreetkoekjes gemaakt van restdeeg uit de bakkersindustrie van Intelligent Food, Smokey ketchup van The Ketchup Project, Moyee Coffee en Seamore. Dit laatste product is gemaakt van duurzaam geoogst zeewier rechtstreeks uit de Atlantische Oceaan. Voor meer informatie zie: www.intelligentfood.nl


FISHT R E N D

Tijdelijk vaarverbod vanwege realisatie Windpark Blauw in het IJsselmeer Rijkswaterstaat stelt vanwege de veiligheid van het scheepvaartverkeer een tijdelijk vaarverbod in voor de realisatie van Windpark Blauw langs de IJsselmeerkust tussen de haven van Flevokust te Lelystad en de Ketelbrug. Het verbod gaat in de periode januari-april 2022 in en duurt tot uiterlijk 31 december 2023. De Nederlandse Vissersbond (PO IJsselmeer) heeft met Rijkswaterstaat en Windpark Blauw afgesproken dat beroepsvissers onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen van het vaarverbod. Windpark Blauw bestaat uit 61 grote windturbines (4 MW/turbine, 248 meter hoog) die de huidige 74 kleinere gaan vervangen. In totaal wordt er jaarlijks 250 MW aan geproduceerd wat gelijk staat aan het jaarlijkse huishoudelijk verbruik van 1 miljoen Nederlanders. De 28 turbines van het windpark Irene Vorrink langs de IJsselmeerdijk en de bijbehorende kabels worden gedemonteerd.

In zee komen twee rijen van 12 turbines, 24 in totaal, te staan langs de IJsselmeerdijk tussen de haven van Flevokust (Lelystand) en de Ketelbrug. FUTENRUSTGEBIED

Onderdeel van windpark Blauw is de aanwijzing van een rustgebied voor de fuut als mitigatie voor de verstoring ten gevolge van de windturbines. Het rustgebied betreft een zone in het IJsselmeer langs de IJsselmeerdijk indicatief tussen de Maximacentrale en de Ketelbrug met een breedte van 300 m. In deze zone is scheepvaart tussen 1 augustus en 31 maart niet toegestaan. In het rustgebied wordt bovendien door de aanleg van onderwaterstructuren, geprobeerd om een kwaliteitsimpuls aan het gebied te geven, waardoor de voedselbeschikbaarheid voor viseters en benthoseters wordt vergroot. Ten behoeve van een robuuste uitvoering van de mitigerende maatregel wordt deze impuls toegepast in de vorm van de toepassing van 200 rifballen die in 8 clusters op een aantal locaties

| 19

uit te voeren. Indien binnen een deel van het werkgebied geen werkzaamheden plaatsvinden en de nautische veiligheid van het scheepvaartverkeer niet in het geding is, is toegang tot (het desbetreffende deel van) het werkgebied voor beroepsvissers en werkverkeer voor de zandwinning in het Molenrak mogelijk (bron: Rijkswaterstaat). Goed overleg tussen de beroepsvisserij en de initiatiefnemer Windpark Blauw is van groot belang. Er zal een aanmeldprocedure worden opgesteld waar beroepsvissers die in het gebied willen vissen zich aan dienen te houden. De Nederlandse Vissersbond heeft inmiddels goed contact met Windpark Blauw. In het najaar zal er een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden voor betrokken IJsselmeervissers. TOEGANG NA REALISATIE

worden aangelegd (bron: Pondera consult). TOEGANG TIJDENS DE BOUW

Om de nautische veiligheid van het scheepvaartverkeer in het gebied waar werkzaamheden plaatsvinden te garanderen wordt een werkgebied ingesteld. Het werkgebied zal voor overig scheepverkeer worden afgesloten

middels werkbetonning voorzien van toptekens. Ook wordt de vaste doorgang onder de Ketelbrug afgesloten. De werkbetonning zal tussen januari en april 2022 worden aangelegd en blijft liggen tot uiterlijk 31 december 2022.

Na de realisatie is het windpark voor de beroepsvisserij vrij toegankelijk. De Nederlandse Vissersbond (PO IJsselmeer) heeft dit vooraf kunnen bedingen. Dat geldt overigens ook voor andere windparken in het IJsselmeergebied (Windpark Fryslân en Windpark Urk).

Alleen beroepsvisserij en zandwinning hebben ontheffing om in het gebied hun werkzaamheden

Waasdorp geeft colleges vis in Rijswijk Nico Waasdorp verkoopt via zijn viswinkel aan de haven in IJmuiden, zijn groothandel voor de horeca en online ontzettend veel verschillende vissoorten. Maar Waasdorp staat ook regelmatig voor de klas college te geven. Daar maakt hij studenten enthousiast voor vis uit de Noordzee. Bij SVO Vakopleiding Food in Rijswijk draaft Nico Waasdorp vaak op om zijn kijk op de viswereld te delen met jongeren die een carrière najagen in de Food-sector, waaronder dus ook een groep die bewust gekozen heeft voor het vak visdetaillist. Waasdorp kent als geen ander de viswereld en is zelf ook een liefhebber van vis, vooral uit de Noordzee. Hij is niet voor niets bestuurslid van Noordzeevis uit IJmuiden. ‘Veel mensen hebben geen flauw idee wat er allemaal in onze Noordzee rondzwemt.

Die kiezen nog te vaak voor kweekvis uit verre landen. Dat kan ik niet echt een duurzame keus noemen’, aldus Waasdorp. TRAININGEN

Zijn leerlingen legt hij ook uit dat vis uit de Noordzee het beste is wat er is. Waasdorp zit aan de havenkant en heeft dus ook nog wat meegekregen van de manier van vissen. Al die kennis deelt hij graag met jongeren die in Rijswijk een opleiding volgen. Diegenen die gekozen hebben voor een baan in de vis krijgen verschillende trainingen in onder andere het beoordelen van de versheid van het product, herkennen van soorten en nog veel meer. Allerlei beoordelingsaspecten van de sensorische keuring komen aan de orde. Voorts zijn er diverse masterclasses mogelijk die expliciet ingaan op specifieke onderwerpen.

Verpakkingen nodig in kleine aantallen? Bezoek onze webshop!

Ontvang je 20% korting als FishTrend lezer bij onze webshop! Gebruik de code DijkstraTrend bij je bestelling.

shop.rdplastics.nl Nico Waasdorp (zittend) met vijf studenten van de Stichting Vakopleiding Food. Foto W.M. den Heijer


20

|

FISHT R E N D

C ees p ost (uk-176):

‘Visserman ben én blijf je voor altijd’ doen. En dan kom ik toch weer terug op de wijze raad van mijn vader; bewaar je rust en behoudt deze.’

bij te zijn en mijn vrouw te kunnen helpen in de dagelijkse dingen. Het opvoeden van de kinderen kun je maar één keer doen en daar ben ik dan ook graag bij.’

VOLDAAN NAAR HUIS

Cees Post is een 51 jarige visserman uit het vissersdorp Urk. Hij is eigenaar en schipper van de 34 meter lange UK-176 ‘Verwachting’. Samen met zijn vier bemanningsleden vist Cees met de boomkor op tong, schol, griet en tarbot. ‘We hebben met dit schip nog een tijdje gepulst, maar dat is er nu jammer genoeg over en uit,’ vertelt Cees. Vrije tijd en hobby’s heeft Cees niet echt, vertelt hij. ‘Uiteraard ben ik ook graag thuis bij mijn vrouw en 6 kinderen. Wij hebben een van onze kinderen op jonge leeftijd verloren dus ik wil mijn andere kinderen zo veel als mogelijk zien opgroeien. Verder is orgelspelen echt een uitlaatklep voor mij.’

ALLES OP ZIJN TIJD

Op de vraag wat Cees van zijn vader heeft geleerd, valt hij even stil. ‘Mijn vader is vorig jaar overleden op 91-jarige leeftijd en ik mis hem echt heel erg. Ik heb zo ontzettend veel van hem geleerd maar ik denk dat het toch het belangrijkste is om ergens een grens te leggen. Je legt je ziel en zaligheid al in je werk maar hoe ver laat je het gaan. De tekst die dit het beste beschrijft vanuit de bijbel is voor mij ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’. Mijn vader stond binnen de vloot bekend om zijn ‘alles op zijn tijd’ instelling. Bewaar je rust en behoud dit, laat je niet gek maken door de ander. Dat egoïsme binnen

Het allermooiste van de visserij is voor Cees de vrijheid. ‘Als ik op zee vaar ben ik ook maar een jager. Ik zal mijn eigen koers moeten bepalen om aan het eind van de week thuis te komen met een goede vangst. Daarbij vindt ik de verrassing en de uitdaging ook een mooie kant. Het gevoel dat je gewoon naar huis gaat op vrijdag en echt iets hebt gedaan in plaats van dat je met je tas je kantoor uit loopt. Het gevoel van voldoening als je op vrijdag naar binnen vaart om te lossen is gewoon een goed gevoel.’ Er komen natuurlijk ook nadelen kijken bij de visserij. Voor Cees is het grootste nadeel het missen van zijn familie. ‘Met zes kinderen gebeurt er natuurlijk zoveel thuis. Af en toe

DE VOLGENDE GENERATIE

merk ik gewoon aan mijzelf dat ik te veel mis en als het kan blijf ik dan een weekje thuis bij mijn vrouw en kinderen. Gewoon om er weer even

zijn antwoord hij vrij duidelijk; het proberen te creëren van een eenheid binnen de visserij. ‘Ik vind het jammer dat alles altijd groter en meer moet worden. Hier bedoel ik mee qua PK’s en continu zwaarder wordende visserijmethoden. Ik denk dat als we op deze manier doorgaan met de ruimte die overblijft op de Noordzee we alles, inclusief ons zelf, kapot maken. Zo worden er voor iedereen verschillende belangen gecreëerd en dat is niet goed. Door bijvoorbeeld zeedagen in te stellen, in plaats van het af te laten hangen van een landelijk quotum, kun je naar mijn idee rust en regelmaat tussen én voor vissers creëren. Wat ik ook meteen zou doen is een poging om het vertrouwen tussen de visserij, de minister en de overheid proberen te herstellen. Dit is op het moment simpelweg onvoldoende en dit is voor een mooi voortbestaan van de visserij toch wel echt nodig.’

EENHEID IN DE SECTOR

Op de vraag wat Cees zou doen als hij een dag minister zou mogen

de sector is er al, dit moet je jezelf niet over laten nemen’, vertelt Cees. VISSERMAN VOOR ALTIJD

‘Van jongs af aan wist ik al dat ik de kotter van mijn vader over wilde nemen. Als ik nu hoor dat jongens van 22 of 23 nog niet weten wat ze willen doen vind ik dat maar gek. Ik wist het meteen al.’ Hij zou niets anders willen doen. ‘Als ik nu zou moeten wisselen van beroep zou ik toch op het water willen blijven. Een sleepboot of iets dergelijks zou mij dan wel leuk lijken. Ik heb er alleen de papieren niet voor en dat vormt toch wel een drempel. Maar visserman ben én blijf je voor altijd. Een visserman moet van zijn vak houden, als je dit puur en alleen voor het geld doet moet je het niet

FAST-Solution for Food ERP | Productieplanning | Warehouse management |

Mes | Wegen en etiketeren | Tracering | Recepturenbeheer | Blockchain & iot | Kwaliteitsbeheer

De Nedaerlandse Vissersbond brengt voor Cees altijd het gevoel dat hij welkom is. ‘Zij zijn er altijd om je te helpen, maakt niet uit waar mee. Dit heeft er voor gezorgd dat ik mij hier altijd welkom heb gevoeld. Zij houden ons goed op de hoogte van alles wat er gebeurd in de visserij en waarschuwen ons op tijd voor eventuele knelpunten en andere maatregelen.’

Expert in Vis-automatisering delaware.pro/foodnl

delaware-advert-Vis-specifiek-210x145.indd 2

De opvolging van zijn bedrijf ziet er voor Cees in principe goed uit. Eén van zijn zoons vaart nu al mee met de kotter en een ander komt nu net van school af. Toch is het voor de schipper een zorgelijk puntje. ‘Ik probeer mijn beide zoons het ook realistisch in te laten zien. Ze halen nu zo veel mogelijk papieren om toch flexibel te kunnen blijven. Niemand weet hoe het er over twintig jaar aan toe gaat in de visserij. Ik leef gewoon met de week en uiteindelijk is God degene die alles bestuurt.’

18-06-2021 13:26


FISHT R E N D

| 21

Scheveningen biedt inspiratie tijdens S&P Food Tour ’21 In Scheveningen vond eind augustus de S&P Food Tour plaats. Onder het genot van een drankje en een hapje liepen de deelnemers langs de verschillende collega’s van Schuttelaar & Partners die verspreid stonden door de haven van Scheveningen. Naast bijpraten met relaties uit de voedselindustrie, konden de deelnemers hier meer leren over de voedseltransitie. Zo werd gesproken over het belang van biologisch voedsel, werden innovatieve voedingsmiddelen bekeken en vis uit de Noordzee geproefd.

de deelnemers iets leren over de geschiedenis van de visserij in Scheveningen. Paul legde daarnaast uit dat tegenwoordig 90 procent van de vis uit Scheveningen geëxporteerd wordt en niet in Nederland wordt gegeten. Noordzeevis uit Scheveningen zet zich daarom in voor een menukaart met meer vis uit de Noordzee. Uiteraard konden de deelnemers die Noordzeevis dan ook direct proeven. BIJZONDERE LOCATIE

Aan boord van zeilschip de IJsvogel, een maxi 1300, vertelde oprichter Marcel Schuttelaar over de bijzondere locatie waar deze wandeling plaatsvond. ‘De mooiste haven van Nederland, want met vijf minuten ben je met de boot op open zee.’ De haven is bij uitstek een industriegebied en daar zijn bewoners en watersporters, zoals de Jachtclub Scheveningen, te gast. Dat neemt niet weg dat Scheveningen volgens Marcel het mekka van het wedstrijdzeilen moet worden van

Schuttelaar & Partners (S&P) ziet biologische voeding als één van de vele paden naar een duurzamere wereld. Suzanne van der Pijll sprak met de deelnemers over het biologische aanbod in de supermarkt en over wat haalbaar is voor Nederland op het gebied van biologische voeding. De Snackbar van de Toekomst verzorgde hierbij een hapje en een drankje. José van den Driessche is deskundig op het gebied van nieuwe voedingsmiddelen. Zij sprak over de vele manieren waarop S&P nieuwe voedingsmiddelen stimuleert en bedrijven ondersteunt om hun nieuwe producten op de markt te brengen. Ook konden de deelnemers aangeven wat zij zelf in de toekomst graag op hun bord zouden hebben liggen. Worden dat insecten, algenolie, zeewier of toch kweekvlees? LEVEND ZUIVELPAK

Naast het grote levende zuivelpak vertelde Ynske van Zundert over de bijdrage aan de Nederlandse zuivelindustrie. Ze besprak de vele manieren waarop de zuivelindustrie kan verduurzamen, bijvoorbeeld door te voldoen aan de eisen van On The Way To Planet Proof, meer biodiversiteit op het bedrijf of het veevoer aan te passen. Ook het zuivelpak stond er niet voor niks. Schuttelaar & Partners ondersteunt namelijk ook een campagne over het op de juiste manier weggooien van zuivelpakken.

SMART FOOD ALLIANCE

De Smart Food Alliance verbindt verschillende partijen in de voedselindustrie met elkaar. Casper Zulim de Swarte legde uit dat bedrijven zo kunnen samenwerken aan een gezond en duurzaam voedselsysteem. Ook waren er producten te zien van bedrijven uit de Smart Food Alliance. Glas, blik, karton of toch plastic? Verpakkingsexpert Karel van den Brink gaf uitleg over de meest duurzame voedselverpakkingen. Daarnaast lichtte hij de duurzame voedselverpakkingsroute van Schuttelaar & Partners toe. Er werd stevig gediscussieerd over de verschillende verduurzamingsmo-

gelijkheden. De deelnemers wandelden met nieuwe inspiratie over hun eigen verpakkingen verder. DUURZAAM ZEEWIER

Bij de North Sea Farmers kon iedereen de verschillende toepassingen van het duurzame zeewier zien en proeven. Lotte Bronswijk en Nienke

Meijer legden uit wat zij doen om deze innovatie aan te jagen en partijen binnen de sector te verbinden. Daarna liepen de deelnemers door met een zakje zeewierchips in de hand. Bij Paul Einerhand van Noordzeevis uit Scheveningen konden

de lage landen. Marcels droom als het gaat om de haven? Dat ieder kind op de basisschool in Den Haag/Scheveningen een keer de zee opgaat, want de stad vanaf het water beschouwen en je overgeven aan de krachten van eb en vloed, golfdeining en de wind zijn een hele bijzondere ervaring. Het rondje door de Scheveningse haven was helemaal af met een klein tochtje op een rib boot. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Tessel Kans, via foodtransition@schuttelaar.nl.


22

|

FISHT R E N D

I nterview

voorzitter

M osselconvenant J an B onjer :

‘Wat er tot nu toe is gerealiseerd door de sector is een prestatie van formaat’ Jan Bonjer is sinds 1 augustus de nieuwe voorzitter van het Mosselconvenant. Hij is de opvolger van Hans Alders, die deze functie vanaf de start van het convenant in 2008 vervulde. Bonjer heeft een boeiend cv: hij werkte onder meer bij Vogelbescherming Nederland, was tot vorig jaar hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad en stapte van daaruit over naar de functie van dijkgraaf bij Waterschap Hollandse Delta. Hoe kwam je bij het mosselconvenant terecht?

‘Ik ben opgegroeid in het agrarische Warmond, aan de Kagerplassen, en van jongs af aan betrokken bij melkveehouderij, tuinderij, bollenteelt en zoetwatervisserij. Als verslaggever bij NRC Handelsblad heb ik veel geschreven over de Noordzeevisserij. Ik maakte onder meer de periode van de visserijfraude mee, waardoor ik veel contact had met het ministerie van LNV. Ik had goed contact met Gerrit Braks, die toen minister van LNV was. Hem heb ik in de jaren tachtig vaak mogen interviewen, onder andere over de akkerbouwacties die toen speelden. Ik ben veel op pad geweest met Noordzeevissers, sprak regelmatig met bestuurders als Ben Daalder en Johan Nooitgedagt. Ik vond de sector interessant. En ik woon in Zeeland, op Schouwen-Duiveland, weet veel over Zeeland en heb alle ontwikkelingen rond de Oosterschelde goed gevolgd. Als directeur van Vogelbescherming Nederland heb ik veel te maken gehad met de schelpdiervisserij. De schelpdiervissers hebben me voorgedragen als voorzitter van het convenant, vanuit het Zeeuwse netwerk.’

Voel je je thuis in de natuur?

‘Ik voel me thuis in natuurbescherming, maar ook bij landbouw en visserij. Tussen schelpdiervisserij en natuurbescherming was eerst sprake van polarisatie. Nu werken partijen binnen het convenant con-

structief samen. Heel belangrijk dat dit zo blijft. Er is al een reductie van 35 procent bereikt, dat is een grote stap vooruit. En alle innovatie die de sector met mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) laat zien: dat wijst op een duidelijk plan, een marsroute.

Daarmee is er een hele reële kans dat we het uiteindelijke doel, volledige overgang naar MZI-zaad, gaan realiseren. Dat is een prestatie van formaat. Er is sinds 2008 een hele route afgelegd. Daarom ben ik er zeker van dat de partijen in staat

zijn om ook die 100 procent binnen te halen. In juli 2022 moet de stap naar 50 procent en in juli 2026 naar 65 procent worden gezet. Ik realiseer me dat de sector voor enorme investeringen staat en de natuurbeschermingsorganisaties zijn begrijpelijk ongeduldig omdat het aanvankelijke doel: de bodemmosselzaadvisserij in 2020 te beëindigen, niet is gehaald. Ik zou partijen willen oproepen: blijf aan tafel zitten en blijf volhouden. Laten we kijken hoe we met elkaar die route af kunnen leggen naar een


FISHT R E N D heel mooi eindresultaat. Ik hoop deze opdracht tot een goed einde te brengen, waardoor we in de komende jaren ecologie en economie op een goede manier kunnen combineren en stappen kunnen zetten die duurzaam zijn voor de natuur en voor de sector.’ BIJZONDERE SECTOR

Wat zou daarbij beter kunnen?

‘Ik denk dat de partijen in het convenant iets meer zouden kunnen uitdragen dat dit een heel bijzondere sector is. Mosselen zijn een supernatuurlijke, zuivere eiwitbron. Het enige wat eraan te pas komt zijn zon, zee en algen. Dat is een ideale eiwittransitie, mooier kun je het niet verzinnen! Dat bijzondere mag best wat meer aandacht hebben. Beleidsmakers, politiek en samenleving zouden zich bewuster kunnen worden van dit mooie kweekproces, wat we al zo lang hebben. Zeker met de MZI’s erbij is het een hele mooie vorm van eiwitproductie. Als nieuwkomer met frisse blik denk ik: we hebben hier een pareltje van een sector, kunnen we ons daar iets meer van bewust zijn? In de Voordelta is sprake van enige kweek van mosselen. Er gaan nu experimenten komen met het invangen van mosselzaad. Het is heel belangrijk om verder te onderzoeken wat de Voordelta als alternatief gebied voor de mosselsector kan betekenen. De impuls van de overheid daarvoor zou robuuster mogen zijn. Daar liggen kansen. Er gebeurt wel wat, er zijn hoopgevende beginnetjes. Maar met name in de Voordelta kan veel meer gebeuren op korte termijn. Dergelijke innovaties zou je als overheid met kracht moeten stimuleren.’

van de supermarkten. Het is nu een ongezond onderdeel van de hele keten. Zeker voor de jonge doelgroep is het belangrijk dat ze in de supermarkt op positieve wijze in aanraking komen met mosselen. Dat zou op een normale manier met een normale profit moeten worden doorontwikkeld. Ik ben er van overtuigd dat duurzaamheid voor de mosselsector hand in hand moet gaan met een positief toekomstperspectief. Daar zijn de convenantspartijen ook van doordrongen en dat moet zo blijven.’ KENNISMAKINGSRONDE

Je hebt onlangs kennisgemaakt met een paar bedrijven. Hoe beviel die kennismaking?

‘Heel veel gebeurde tot nu toe digitaal, helaas. Binnenkort ga ik een dag varen op het Wad, daar verheug ik me op. Ik wil ook de onderzoekswereld goed leren kennen en ontdekken hoe zij naar kansen kijken. Ik heb het LEI rapport opgevraagd. Ik ken het ministerie van Economische zaken en klimaat (EZK) goed, maar moet mijn kennismaking met LNV verversen. Ik ben nu net begonnen met een echte kennismakingsronde: Ik was op Yerseke op stap met secretaris Addy Risseeuw en voorzitter Edie Engels

neem mijn petje af voor hoe besluiten genomen worden en hoe men binnen een familiebedrijf op een goede manier tot beslissingen komt. Om goed voeling te houden met de

INKOOPMACHT RETAIL

Hoe kijk je naar de sector?

‘Dit is een hele mooie traditionele sector met krachtige familiebedrijven. Die bedrijven zijn sterk aan het consolideren. Ik vind het knap van die familiebedrijven hoe ze kijken naar de toekomst en hoe ze heel ingewikkelde beslissingen nemen, ook bij opvolging, om dingen voor hun bedrijf goed te regelen. Een zorgelijk punt vind ik de enorme inkoopmacht van de retailsector, die daarmee duurzame visserij en landbouw in de wielen rijdt. De retail zet de sector op een nietmaatschappelijke manier onder druk. De retail is een heel belangrijk consumentenkanaal dat als deel van de keten aandacht verdiend. Ik hoop dat de sector een vuist in kan maken tegen de inkoopmacht

| 23

van de Producentenorganisatie. We zijn op bezoek geweest bij een kweker en een handelsbedrijf. Ik

sector zal ik me de komende jaren regelmatig bij kwekers en andere convenantpartners melden. Zo

werk ik graag, om te horen waar de pijnpunten zitten en goed contact te onderhouden.’

onderdeel van een groter geheel: de binnenlandse voedselproductie.’ TAAIE OPDRACHT

Hoe zie je je rol als voorzitter van het convenant?

Hoe ga je je verder in de sector verdiepen?

‘Naast het voorzitten van het bestuurlijk overleg zie ik mezelf als verkenner. Ik wil mijn voelsprieten goed bij alle betrokken partijen houden om te kijken: waar liggen de kansen en benutten we die ten volle? Dat is in feite journalistiek werk: je contacten en bronnen goed onderhouden en daar je voordeel mee doen. Ik kom als dijkgraaf en toezichthouder onderwijs veel in Den Haag. Vanuit dat overzicht zal ik ook kijken waar de kansen liggen. Ik vind het mooi om LNV zo weer op het netvlies te krijgen. De mosselsector zit met een paar grote transities: mosselzaad, stikstof en CO². Over het hele (werk)terrein van LNV is duurzaamheid nog vele jaren het grote thema. Daarin kunnen we heel veel van de ervaringen van andere sectoren leren. Dus niet alleen binnen LNV, maar ook in het bredere beleidsveld liggen veel leerpunten. De schelpdiersector is

‘Ik ga me inlezen en ik ga op pad. Je weet nooit wat je daarbij tegenkomt. Als dijkgraaf heb ik ook contact met mensen als Louise Fresco en Cees Veerman, voorheen voorzitter van Natuurmonumenten. Ik ken hem ik uit mijn FD-tijd. Hen zal ik ook vragen hoe zij tegen deze transitie aankijken. En ik ga mijn netwerken inzetten. Ik denk dat de natuurbeweging meer waardering op zou kunnen brengen voor biologische mosselen. En hopelijk komt er ook meer waardering vanuit de schelpdiersector voor serieuze natuurorganisaties. Daar kan ik mijn netwerk goed voor benutten. Het is een taaie opdracht, voor alle betrokkenen. Ik zal iedereen aanmoedigen de blik te richten op het einddoel. Dat gaat bloed, zweet en tranen kosten en nog een flink aantal jaren duren, maar het eindresultaat is het meer dan waard.’


24

|

FISHT R E N D

Noordzeevisman maakt eerste reis op OD-17

Mundi Technology: ‘Minimaliseer productiefouten met volledige controle en inspectie’

Paul Einerhand van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen heeft zijn eerste echte zeereis erop zitten. In de vroege morgen van vrijdag 27 september arriveerde de boomkorkotter OD-17 van rederij Jaczon aan de loskade van de visafslag. Schipper Sijmen Kuijt vond dat ie zich kranig had gehouden tijdens de reis.

de mesheftenvisser KG-8, waarbij hij freelance-onderzoeker Willem Ment den Heijer hielp met het bemonsteren van de vangst. Te weinig om bij zijn presentaties onder de paraplu van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen iets zinnigs te kunnen vertellen over het leven op zee. Aan boord van de OD-17 deed Paul veel nieuwe indrukken op.

Mundi Technology heeft haar assortiment uitgebreid met het volledige productgamma van FT System. Deze apparatuur helpt om producten nog specifieker te controleren en te inspecteren.

terecht bij FT System en zij hebben unieke oplossingen voor controle en inspectie ontwikkeld. Producten en verpakkingen zijn tot op de millimeter nauwkeurig te controleren en inspecteren.’

Een tochtje van Den Helder naar Oudeschild met de TX-1 was drie jaar geleden zijn eerste ervaring aan boord van een kotter. Daarna volgde vorig jaar vanuit de Neeltje Jans een kort reisje met

NIKS VOOR STADSMENSEN

Productielijnen draaien op volle toeren en producten razen over de transportband met een ongelofelijke snelheid. Dat proces mag niet verstoord worden door productiefouten. Mundi Technology is in de Benelux de marktleider voor technische oplossingen op het gebied van lasercoderen en controle- en inspectiesystemen. Met de modernste lasers wordt per product een houdbaarheidsdatum en batchcode gemarkeerd. Daarnaast is het mogelijk om met controlewegers, metaaldetectoren en x-ray zeer nauwkeurig producten te analyseren. De paparatuur van FT System helpt om producten nog specifieker te controleren en te inspecteren.

Hiervoor zijn de machines uitgerust met hoge resolutie vision en andere moderne technieken. ‘Bijvoorbeeld laserspectrofotometrie technologie om contactloos lekkage van gasvormige stoffen te detecteren bij MAP-verpakkingen. Per product is uitgebreide inspectie mogelijk op het gebied van vorm, sluiting, gewicht, vulniveau, etiket, code of drukverschil. Met als doel het minimaliseren van productiefouten en verbeteren van de productkwaliteit.’

‘Met zo’n visreis vallen de incidentele bezoekjes aan de Scheveningse visafslag in het niet’, zegt de Noordzeevisman, zoals hij zich noemt. Paul had niet ver-

wacht dat het zo zwaar zou zijn. ‘Die mannen moeten echt bikkelen. Je hebt de juiste mentaliteit nodig om voor het beroep van visserman te kiezen. Maar ik kan nu al vertellen dat het niks voor stadsmensen is. Die zouden al na een dag omvallen.’ Hij vindt overigens dat vissers veel meer respect verdienen dan wat ze nu krijgen. Einerhand: ‘Ik heb geen trek gemist. Onder de bak en in het visruim geholpen. Er ging een wereld voor mij open.’

Paul Einerhand aan dek met links Henry Kroon en rechts schipper Sijmen Kuijt. Foto W.M. den Heijer

GEGARANDEERDE PRODUCTIEKWALITEIT

‘Wij zijn continu op zoek naar manieren om onze klanten nog beter te ondersteunen’, vertelt Remco van Zijl, Productmanager controle & inspectie bij Mundi Technology. ‘Op technologisch gebied zijn er prachtige ontwikkelingen gaande. Zo kwamen wij

Uw klanten houden van paling

Kies bewust, kies ESF ! Consumenten maken bewuste keuzes. Zo ook voor paling die gegarandeerd bijdraagt aan projecten en onderzoeken die de palingstand helpen verbeteren.

www.dupan.nl

Dankzij deze toevoeging profiteren alle klanten van nog betere controle en inspectie van hun producten. Van Zijl: ‘Deze systemen zijn namelijk inzetbaar voor alle branches. Of het nu gaat om dranken, voeding, industrie, cosmetica of farmacie, wij hebben altijd de beste oplossing. Is er iets niet in orde tijdens het productieproces? Dan wordt het product uitgestoten, terwijl de productie verder niet onderbroken of verstoord wordt.’ Meer informatie over controle en inspectiesystemen is te vinden op de website www.mundi-technology.com.

Bewuste klanten kiezen paling met het blauwe ESFlogo. Vraag daarom vandaag nog een gratis licentie aan via info@dupan.nl. Voor u als verkoper zijn daar geen kosten aan verbonden. Want samen bereiken we zeker een duurzame toekomst voor de paling.

NOG BETERE CONTROLE

MARTIN KRUITHOF ** De Lindenhof Restaurant Hotel Lodge in Giethoorn

PALING PATRON 2020/2021

V RA AG E E N G RAT I S E S F - L I C E N T I E A A N V I A I N F O @ D U PA N . N L

WWW.SMITSUIEN.NL


FISHT R E N D fISH ColUMn

Het ERP systeem voor de FOOD ontwikkeld door specialisten!

‘Crisis en controle’ Tijdens mijn bootvakantie heb ik het boek ‘Crisis en controle’ gelezen van Tjibbe Joustra. Joustra heb ik meegemaakt als voormalig topambtenaar van het Ministerie van LNV. Boze boeren, opstandige vissers; alles kwam voorbij. In de ruim veertig jaar dat Tjibbe Joustra als bestuurder in de publieke sector werkzaam was, maakte hij crisis na crisis mee. Je zou zeggen dat deze man alles heeft meegemaakt. Een biografie vindt hij pretentieus – ‘ik ben Churchill niet’. Memoires klinkt te romantisch. Beschouwingen zijn het. BORRELINGEN

Landbouworganisaties spreken over het Kremlin als ze het over zijn Ministerie hadden. Ik denk dat dit voor vissers niet anders was. Het Ministerie was een wereld op zich in die jaren, het dwong heel veel respect af, zeg maar gerust een landbouwbolwerk. In 2002 zwaaide Joustra na 25 jaar af als secretaris-generaal. Hij was begonnen op het moment dat ik in de visserij startte als voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. We delen dus het één en ander. Het borrelde aan alle kanten: melkquota, visquota, het mestbeleid, het was extreem onrustig. Er kwam een wijziging van het beleid en dat was voor ambtenaren, boeren en vissers een cultuurshock. Het was toch altijd hun Ministerie geweest. Met name het Landbouwschap heeft veel macht gehad en dat was te verklaren want velen waren daar hun carrière begonnen. Joustra tekent op: “Signalen dat de regels in de praktijk verre van rechtvaardig uitpakten, leidden niet tot een ander beleid”. QUOTAPERIKELEN

Voor de visserij was het niet anders. Er mochten toen 75 kisten kabeljauw per week worden aangeland. De praktijk was dat er achter de visafslag meer dan soms 800 kisten kabeljauw werden aangeland. Dat was de mentaliteit, omdat het beleid als onrechtvaardig werd gezien. Er werd een oogje dichtgeknepen, omdat ook de ambtenaren nauwe contacten met de visserij onderhielden en ze wilden géén conflicten. Joustra zegt nu dat hij eerder had moeten ingrijpen en destijds realiseerde hij zich dat niet zo. De rest is geschiede-

| 25

Uw oplossing voor automaaseringsvraagstukken!

nis. Er kwam een commissie Eversdijk (prominent Zeeuws CDA Kamerlid). ‘Good old’ Minister Braks (ook CDA) moest actie ondernemen en dan zou het allemaal wel goed komen. Braks was Minister van 1980 tot 1990 met slechts twee onderbrekingen. BRAKS WERD HET SLACHTOFFER

Het kwam echter helemaal niet goed: visserijblokkades, kotters de Waterweg op, de sluis van IJmuiden werd geblokkeerd en ga zo maar door. Het werd gewelddadig op verschillende havens. Confrontaties tussen AID en de vissers. Er was grote twijfel over de onderbouwing van de quota. Joustra beschrijft het nauwgezet. Niet het landbouw-, maar het visserijdossier deed Minister Braks de das om. Jan van Zijl (PVDA) was de man die de kat de bel aan bond, maar zijn inzet was volgens mij een eerlijk en rechtvaardig verhaal. Uiteraard zag Joustra het met lede ogen aan en de visserijsector met hem, want hij was de hoogste ambtenaar van minister Braks. Onvermijdelijk was het temeer de gedane waarschuwingen van de visserijvoormannen door LNV niet serieus werden genomen. HET ZWALUWSTAARTPROJECT

Eén van de springende punten bij LNV was dat er door het Ministerie op grote schaal sprake was van intimidatie. Hier suggereert Joustra onbekend mee te zijn in zijn boek, ofwel een gebrek aan reflectie te tonen. Ik heb het namelijk aan den lijve ondervonden gedurende de hoorcommissies Visserij ten tijde van de affaire ‘visserijfraude’ in die jaren. Visserijvoormannen werden zelfs door de Minister President als onwetend in een kwaad daglicht gezet om de handelingen van het Ministerie vooral vrij te pleiten. Een hoge ambtenaar zei mij in de wandelgangen m’n gehele carrière kapot te maken wanneer ik de hoorcommissie van de Tweede Kamer de waarheid zou vertellen. Hoezo intimidatie? Daarna kwam het zwaluwstaartproject met als boodschap ‘de luiken moeten open gegooid worden’. JOUSTRA BETREURT

Wat ik wel hartgrondig met Joustra eens ben: Hij zegt in zijn beschouwingen dat het bij

een branchevereniging lastig is om voldoende geld te vergaren voor innovatie. Er is geen geld voor nieuwe initiatieven. Hij legt daarbij ook een lijn met de toenmalige Productschappen. Het nodige onderzoek is daardoor bemoeilijkt. De Nederlandse Vissersbond is nooit voorstander geweest van de afschaffing, maar die strijd hebben we helaas verloren. Neemt niet weg dat de Productschapen wel fors gemoderniseerd moesten worden, dat verwijt kunnen we onszelf maken. Voor het overige betreurt Joustra de snelle wisselingen van functies bij de overheid. Hierdoor verdwijnt teveel kennis en geheugen bij de departementen. Dat is naar mijn mening zeer herkenbaar. REGELGEVING ZONDER (H) ERKENNING

Topper van Joustra in dit boek, is: ‘Nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen doet een beroep op de redelijkheid’. En ja, dan worden adviezen hier en daar wat minder nageleefd, maar de bruto-opbrengst is, denkt Joustra, groter dan het afdwingen van gedrag met strenge regels. ‘Regelgeving verleidt mensen om zich af te zetten’. Deze woorden van Tjibbe Joustra zouden zomaar een zin kunnen zijn uit een leerboek ‘Veranderingsmanagement in de visserij’. Johan K. Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond

0570 680100 INFOORBK.NL WWW.RBK.NL

HHS breidt uit met hun rvs kasten programma

schappen zijn hier volledig dicht gelast en zijn verdiept zodat eventuele lekkage niet in de omliggende ruimte terecht kan komen. MAATWERK

Of er nu kleding, gereedschappen of producten opgeslagen moeten worden, HHS biedt een passende oplossing met hun rvs kasten. Veranderende wensen en eisen vanuit de markt zorgen ook voor nieuwe oplossingen in het programma. Waar het idee van een kast vaak is om spullen en producten achter deuren op te bergen krijgt HHS steeds meer vraag naar kasten voorzien van doorzichtige deuren. Idee hierachter is dat zonder een kast te openen toch inzichtelijk is wat erin ligt en in welke hoeveelheid. In de RVS deuren wordt hiervoor gebruik gemaakt van slagvaste kunststof ruiten. Wat begon als een maatwerk product voor één klant is nu als standaard oplossing in het programma opgenomen. Ook voor de opslag van chemie is een nieuwe lijn opgenomen. De uitneembare

Of het nu gaat om nieuwbouw of een bestaande situatie het is altijd de kunst zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Met het brede standaard programma biedt HHS veel oplossingen, toch is het ook steeds vaker maatwerk wat naar de klant gaat. Wouter Harberink is sinds juni dit jaar verantwoordelijk voor maatwerk bedrijfsinrichting binnen HHS. Hij legt uit: ‘Omdat wij ons enkel richten op rvs producten praten we niet over enorme massaproductie van het standaard programma. Een maatwerk kast heeft dan ook niet standaard een hogere prijs, efficiëncy van de ruimte zorgt echter juist voor een veel gunstigere oplossing.’ Voor meer informatie zie: www.h-hs.nl.

WILT U DAAR EEN VERS GESNEDEN UITJE BIJ?

VERS GESNEDEN GELE UIEN, RODE UIEN & SJALOTTEN VAN SMIT’S UIEN GEVEN UW VIS EEN EXTRA BITE!


26

|

FISHT R E N D

Zeist verwelkomt urban sushi-restaurant Sushi San Een heerlijk avondje uit in een eigentijds Japans restaurant waar je kunt kiezen uit classics én nieuwe creaties van een bekende chef. Vanaf begin oktober is het zover, dan kunnen Zeistenaren aan de Panweg terecht in het nieuwe urban sushi-restaurant Sushi San. De zaak is uniek ingericht met een combinatie van modern design en traditionele Japanse elementen zoals grote houten kolommen, rijstpapieren lampen en tekeningen van koi karpers. Hier genieten straks zowel kleine als grote gezelschappen van een exclusief all you can dine concept. Zeist heeft er een nieuwe horecahotspot bij: vanaf oktober dineer je bij Sushi San aan de Panweg met vrienden, familie of collega’s in een intieme setting. Eigenaar Nyls Wang kijkt uit naar de opening van zijn zaak. ‘Zeist is een mooie gemeente en ik wil gasten hier heel graag kennis laten maken met ons moderne all you can dine sushi restaurant. Bij ons kun je onbeperkt en

betaalbaar genieten van een eigentijdse Japanse keuken, en staat tegelijkertijd service en kwaliteit hoog in het vaandel’, vertelt ze.

Het restaurant is ingericht met natuurlijke materialen zoals eikenhout, natuursteen en veel glas. Ook werkten de interieurontwerpers van Horeca Sfeermakers met strakke vormen en een moderne stijl. De urban sfeer wordt gecreëerd door het gebruik van grote hangplanten en bomen. Deze combinatie zorgt ervoor dat de intieme sfeer in Sushi San wordt gewaarborgd. Zo valt het nauwelijks op dat

deze zaak wel 275 gasten binnen en 90 gasten buiten kan verwelkomen. Een ander bijzonder element aan Sushi San, is het all you can dine

de menukaart af. Zijn liefde voor kwalitatieve producten en verse ingrediënten zijn duidelijk terug te zien. Zo wordt er gewerkt met wagyu beef, truffel en kwalitatief hoogstaande sashimi. Dit authentieke rauwe visgerecht, bereidt met frisse smaken en verse kruiden, is één van de specialiteiten van de chef. Hierover zegt hij: ‘Ik houd van ingrediënten als yuzu en lime. Met frisse zuren kun je de smaken van de gerechten omhoog brengen. Dat kan bijvoorbeeld erg goed bij zalm, zeebaars en sintjakobsschelpen. Daarnaast houd ik erg van gegrild vlees, zoals ossenhaas qubes met

sake-sojasaus van de teppanyaki. Of mijn favoriet; beef tataki met een yuzu ponzu saus.’ Voor visliefhebbers zijn er ook bijzondere creaties, zoals geflambeerde zeebaars met een crème van uien, avocado en komkommer. Naast deze prachtige gerechten, vind je ook genoeg klassiekers op de kaart, zoals de California roll, spicy crispy ebi roll, hotbowls en spicy prawns. Op de drankenkaart worden gasten ook weer verrast door een combinatie van klassiekers en nieuwe producten. Zo is er keuze uit mooie cocktails, Japanse speciaalbieren en streekbieren en bijzondere Japanse whisky’s.

concept (exclusief drankjes). Voor een vaste prijs per gast mogen er elke ronde vier gerechtjes worden besteld. Er is een maximum aantal rondes, afhankelijk van het no spillingsbeleid. Zo presenteert Sushi San een originele vorm van all-you-can-eat. SIGNATURE DISHES EN KLASSIEKERS

Het talent en het enthousiasme van de - nu nog mysterieuze – chef straalt van

ROBOTS IN DE BEDIENING

Sushi San is de nieuwste populaire dinerbestemming voor iedereen uit de wijde omtrek. Wie van kwalitatieve Japanse sushi houdt, een gastvrije bediening met aandacht én een moderne kijk op horeca, is hier zeker aan het juiste adres. Eigenaar Nyls Wang heeft namelijk nóg iets bijzonders toegevoegd aan de restaurantbeleving. Ze zijn één van de eerste zaken in Nederland die hun bediening laat ondersteunen door robots. ‘De robots zullen niet onze medewerkers gaan vervangen maar juist ondersteunen zodat onze medewerkers extra service en aandacht aan de gasten kunnen geven.’ De robots krijgen een eigen persoonlijke naam en vormen zo onderdeel van het Sushi San-team. Zo wordt een avondje Sushi San een unieke ervaring.

Engelse overheid sleept Greenpeace voor de rechter om illegale keiendumping

Small Business FOOD, Quality Makes Software the Difference

hét softwarepakket voor de foodsector!

De Marine Management Organisatie (MMO), de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het beheer van de Engelse wateren, heeft de milieuorganisatie Greenpeace UK en haar directeur John Sauven, voor de rechter gedaagd vanwege het illegaal dumpen van grote keien in de Engelse wateren bij Brighton. De eerste zitting vond op 31 augustus 2021 plaats. Johan Sauven hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd. Of het zover komt is de vraag. Er wordt flink druk uitgeoefend op de Engelse overheid om de aanklachten te laten vallen. GREENPEACE SPEELT VOOR EIGEN RECHTER

Tegra Systems is leverancier, importeur en producent van industriële weeg- en etiketteerapparatuur. Naast de verkoop van standaardproducten en standaardsystemen, staan we internationaal bekend om onze maatwerkoplossingen

Voedingsmiddelen Het etiketteren van voedingsmiddelen is streng geregeld in de warenwet. Voedselveiligheidsnormen verplichten u gebruik te maken van een metaaldetectiesysteem. Naast metaaldetectiesystemen levert Tegra Systems ook productinspectiesystemen, zoals X-Ray- en visionsystemen en checkwegers met e-merkregistratie. De systeemonderdelen van Tegra Systems sluiten allemaal op elkaar aan. Omdat we de software zelf programmeren, bent u ervan verzekerd dat alle onderdelen feilloos met elkaar communiceren. Wij leveren software op het gebied van orderverwerking, traceabillity, etiketteren, voorraadbeheer en facturatie.

Quality Makes the Difference Tegra Sys tems B.V. | Hande ls we g 7 | 1693 AZ We r v e rs hoof T +31 (0)228 5827 80 | E info@tegr as ystems.nl | www.tegrasy s tems .nl

In de Engelse wateren zijn verschillende beschermde natuurgebieden, de zogenaamde Marine Protected Areas (MPA’s), ingesteld, waarin onder voorwaarden gevist mag worden. Lees hierover meer in ons artikel visserij in Engelse natuurgebieden. Greenpeace denkt daar anders over en probeert met het dumpen van grote keien en het wegsturen van vissers uit de beschermde natuurgebieden, voor eigen rechter te spelen. Greenpeace wil de sleepnetvisserij verbieden. Dat ze daarmee het werk van vissers, die op legale wijze hun brood verdienen, in levensgevaar brengen dan wel benadelen boeit de activisten niet. De Engelse overheid (MMO) verwijten ze dat ze te

weinig doet om de natuur te beschermen. TIJD VOOR LEGALE ACTIE

Niet alleen vissers zijn de illegale handelingen van Greenpeace UK beu, ook voor Engelse volksvertegenwoordigers en politieke bestuurders is de maat vol. De MMO heeft Greenpeace en haar directeur aangeklaagd. Het is nu aan de rechter om daarover te beslissen. Het zal nog wel enige tijd duren voordat er een uitspraak komt maar het is in ieder geval positief dat de Engelse overheid er alles aan doet om illegale praktijken van Greenpeace te beteugelen. Dat het niet eenvoudig is om een juridisch proces tegen milieuactivisten te beginnen blijkt wel uit de pogingen om de verantwoordelijke minister Eustice te dwingen om de aanklachten te laten vallen. De inzet van de zogenaamde Celebrities (bekende mensen) wordt daarbij niet geschuwd. ‘Celebrities including Stephen Fry and Ranulph Fiennes, who signed their names on boulders, have penned an open letter to Mr Eustice, urging him to cease prosecution.’ (bron: www. yorkshirepost.co.uk). De zaak is aangehouden tot 2 december 2021 en zal waarschijnlijk in juni 2022 worden voortgezet.


FISHT R E N D

Empack doet oude tijden herleven in ’s-Hertogenbosch De editie van Empack en Logistics & Automation op 8 en 9 september 2021 in Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch is een feit. Een succesvol verlopen editie, laat organisator Easyfairs weten. ‘In een woord geweldig’, reageert Rowdy van den Nieuwenhuizen, Head of Marcom en Content bij Easyfairs. ‘Het is voorbij gevlogen en we kijken met trots terug op weer een fysieke editie sinds lange tijd. Het geluid van draaiende machines en het geroezemoes zullen bij velen als muziek in de oren hebben geklonken. We hebben ontzettend genoten van het enthousiasme en optimisme van zowel bezoekers, partners als exposanten, velen van hen hebben de beursvloer met een grote glimlach verlaten.’

De verpakkingsbeurs vond voor het eerst plaats in het najaar, de symbolische aftrap van het nieuwe beursseizoen van 2021 in Nederland. Normaal gesproken vinden de edities plaats in het voorjaar. Van den Nieuwenhuizen: ‘Dit jaar waren alle ogen op ons gericht, omdat iedereen razend benieuwd was hoe een van de eerste B2B-vakbeurzen in Nederland zou gaan verlopen. Na zo’n lange pauze is het weer even wennen en aftasten, maar op veel vlakken liep het soms nog beter dan we normaal gewend zijn. Exposanten en bezoekers hadden zich goed voorbereid, daar zijn wij hen zeer dankbaar voor. Al tijdens de beurs en ook na afloop ontvingen we veel enthousiaste en positieve feedback van exposanten. Met name de bezoekerskwaliteit werd vaak genoemd en geroemd. We kijken hiermee terug op een succesvolle, maar bovenal een historische editie.’ ENTHOUSIASME OVER SUCCESVOLLE EDITIE

Naast een beursvloer met meer dan 250 exposanten, die groots hadden uitgepakt, was er een enorme

belangstelling voor de kennissessies in de theaters. Onderwerpen die uitgebreid aan bod kwamen waren de reductie van CO2, voedselveiligheid en kunststof verpakkingen, ontwikkelingen omtrent de nieuwe SUP-richtlijn en de inzet van hernieuwbare materialen. ‘Met sprekers van Heineken, Albert Heijn, McDonald’s, Next Level Development, Technische Universiteit Eindhoven en Slimstock waren de theaters op veel momenten tot de laatste stoel bezet, dat is toch fantastisch. Na afloop van de sessies was er ruimte voor interactie en daar werd volop gebruik van gemaakt’, laat Van den Nieuwenhuizen weten. De presentaties en opgenomen livesessies zijn te vinden op www.empack.nl.

| 27

Eurofins realiseert in recordtempo Covid-19 testlocaties

KICKSTART SUCCESVOL ONTVANGEN

Beide beursdagen werden voor het eerst afgetrapt met een kickstart in het speciaal ingerichte Back-toBusiness terras. Op woensdagochtend 8 september 2021 lanceerde KIDV zijn nieuwste tool: de Sustainable Packaging Compass. Panelleden Cor Waringa (Heineken), Siem Haffmans (Partners for Innovation), Esther Reynders (deSter) en Niels van Marle (KIDV) met moderator Maartje Knaap (KIDV) trokken veel aandacht. De tweede beursdag gingen Joost Lip (Bunzl Nederland), Stijn Bartelink (Mission Reuse van Enviu) en Sanne Westra (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) onder leiding van Arie Hooijmeijer (Paper Innovator) met elkaar in gesprek over Single-Use Packaging(Plastics). Een gesprek waarbij al snel duidelijk werd dat alle tafelgasten helemaal niet tegenover elkaar staan, maar het roerend met elkaar eens zijn: plastic is op zichzelf helemaal niet slecht en de keten moet samenwerken om tot duurzame en circulaire oplossingen te komen. EMPACK 2022

De belangrijke content die beiden vakbeurzen brachten, samen met de oplossingen die exposanten bieden, maakten een bezoek aan Empack en Logistics & Automation zeer effectief. Van den Nieuwenhuizen: ‘De beurzen voelde weer als van ouds. Je merkt aan alles en iedereen dat het live ontmoeten gemist is. Ik zeg ‘dit smaakt naar meer’ en we hopen iedereen terug te zien op onze nieuwe locatie, Evenementenhal Gorinchem, op 5, 6 en 7 april in 2022. Uiteraard zijn we er in 2023 weer in Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.’

Om miljoenen reizigers veilig en makkelijk te laten reizen heeft Eurofins Clinical Diagnostics op een groot aantal goed bereikbare locaties nieuwe testcentra geopend. Ook wordt de mobiele coronatestbus extra ingezet. Eurofins biedt nu op ruim 1.000 testlocaties in Europa reizigers de mogelijkheid om zich te laten testen en daardoor veilig en makkelijk te kunnen reizen.

pen zes weken zijn er ongeveer vijfhonderd testlocaties verspreid over twintig Europese landen aan het netwerk toegevoegd. SLIM NETWERK

Eurofins kan inmiddels bogen op een slim netwerk van testlocaties verspreid over onder andere veertig

in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de zogenoemde ‘drivethrough-testlocaties’ geopend. In zeehavens zoals Southampton, Athene en Barcelona kan getest worden voor reizen op cruiseschepen. Deze testlocaties vormen een aanvulling op het bestaande netwerk van Eurofins.

en de ontwikkeling van IT-oplossingen om snelle doorlooptijden voor testresultaten te kunnen blijven garanderen. Het Eurofins COVID-19 web portal waarop alle COVID-19 informatie beschikbaar is en waarop testafspraken kunnen worden gemaakt is beschikbaar in 19 talen. Voor het

INVESTEREN IN LAB

maken van een afspraak voor een test in Nederland kan ook de website www.jouwcoronatest.nl gebruikt worden.

Ondanks de stijgende vaccinatiegraad in Nederland blijft het testen op Covid-19 noodzakelijk om mogelijke broedplaatsen voor varianten van het virus tegen te gaan en zo de pandemie onder controle te houden. Dit is extra belangrijk door het toenemend aantal internationale vlieg- en reisbewegingen. De komende periode wordt het testlocatienetwerk nog verder vergroot om een zo breed mogelijke dekking te realiseren. De afgelo-

luchthavens en dertig grote treinstations zoals Brussel-Zuid en Parijs Roissy. Op verschillende belangrijke toegangswegen naar luchthavens

CAPACITEIT EN IT

Eurofins blijft investeren in het vergroten en verder verbeteren van laboratoriumcapaciteit

Smedes helpt je verder in je vak

2300 artikelen voor de visspecialist | Alles voor gebakken vis Logistiek op maat | Smaak Smederij workshops | Margemaker recept-calculatietool | Vitrineadvies | Schoonmaakplan

S medeS F ine F ood | V oltaweg 22 | 3752 lP B unschoten | T 033 - 29 88 454 | e info @ smedesfinefood . nl www.smedesfinefood.nl www.margemaker.nl www.smaaksmederij.com


28

|

FISHT R E N D

Joost Deurloo is Nederlands enige Kampioen Oestersteken Op de oesterputten van Krijn Verwijs Yerseke B.V. heeft voor de achtste keer het Premier Nederlands Kampioenschap Oestersteken 2021 plaatsgevonden. Van de elf aangemelde deelnemers, werd uiteindelijk na verschillende rondes Joost Deurloo uit Bruinisse Nederlands Kampioen Oestersteken 2021. De tweede en derde plaats waren voor respectievelijk Peter Oreel van Dé Zeeuwse Oestermannen en Manuela Kriekaard van Aqua Triton, de enige vrouwelijke deelneemster. De vakkundige jury bestond uit Caroline Verwijs (van Krijn Verwijs Yerseke B.V.), Wouter Kik (van restaurant Codium uit Goes) en DP Arkenbout (van Brasserie de Vluchthaven uit Bruinisse).

Zij hebben de deelnemers beoordeeld op het openen van de oesters. Zo waren er pluspunten te verdienen wanneer de oester volledig geopend en consumptie gereed was. Wanneer het oestervlees beschadigd was of er gruis/ schilfers achtergebleven waren, ontving de deelnemer minpunten. Bij een gelijk aantal punten was de snelste tijd doorslaggevend. Notaris Robert Zonnevylle uit Zierikzee heeft toezicht gehouden op het verloop van de wedstrijd. De elf kandidaten moesten in de eerste ronde in zo een kort mogelijke tijd 30 stuks Platte Oesters op correcte wijze weten te openen. Na het oestersteken werden alle aanwezigen voorzien van overheerlijke oesterhapjes. Foto’s: Balthasar Roessingh


FISHT R E N D

| 29

Verzekeren van uw versbedrijf is maatwerk voor ons! Als versondernemer zorgt u er iedere dag voor dat uw klanten topkwaliteit producten bij u kunnen kopen. Dat is de basis voor uw succes en een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Experts die weten wat er leeft Mercurius Verzekeringen is marktleider in het verzekeren van versondernemers. Bent u klant bij ons, dan heeft u direct toegang tot een van onze experts, die als geen ander weten wat er in het versbedrijf leeft.

Zij zorgen voor een heldere analyse van uw huidige verzekeringen en geven u advies op maat. U onderneemt, wij ontzorgen Maatwerk leveren voor een scherpe premie met goede voorwaarden is onze specialiteit. Interesse in een kennismaking en een gratis analyse? Bel ons voor een vrijblijvend advies voor uw versbedrijf!

★ Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs ★ Koel- en vriescellen ★ Airconditioning

info@mercuriusnv.nl Telefoon 033 - 247 5555

Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L. Nijverheidstraat 14 | 1135 GE Edam | Telefoon 0299 - 36 47 35 | Fax 0299 - 36 45 15 V OOR M E E R I N F OR M A T I E Z I E OP ON Z E S ITE :

WWW.VEMA-BV.NL

FISHT R E N D

FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

6

FISHT R E N D ND & FOO D TRE H NE WS | www.fishtrend.nl 6 FRE SH FIS | Nummer 39 | 2021 Jaargang 10

WWW.MERCURIUSNV.NL

S

| Week

WORD IEND FISH FR EN WIN

ier

Eerste kreeftenb gelanceerd

is onlangs het belangstelling an Onder grote uwerij Kompa van bierbro in Thuishaven kreeftenbier In Kompaan’s de eerste gelanceerd. orst werden s g with Scissor de Haagse Binckh Saison Runnin glazen Lobster . honken uitgesc

Lees verder

op pagina 6

ing Janneke Keun VNV teur nieuwe direc

ek

Waardevol bezo aan Bretagne

de Franse en verbeDe relatie tussen visserijsector aan Nederlandse het werkbezoek het doel van e Saintteren. Dat was visserij in het Bretons rleen Franse politici georganiseerd door Europa Brieuc en Erquy,van Dalen. mentariër Peter

Lees verder

op pagina 6

ber g is per 1 septem Janneke Keunin van de VNV aangesteld g, door het bestuur directeur. Keunin ger operationeel onderwijsmana als de nieuwe werkzaam als volgt Karel van den momenteel iding Food, bij SVO Vakople Heuvel op.

Lees verder

op pagina 11

Be Our Fish Friend Dat kan, want nu is er FishTrend, de vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals.Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector vanaf het schip, achter de verwerkingslijn, in de winkel, achter het bureau of thuis vanuit de luie stoel op zit te wachten.

Daarom willen we u als lezer alle ruimte geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, FishTrend staat open voor meedenkende lezers.

EEN KRANT DIE GELOOFT IN VASTE RELATIES

Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. FishTrend wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche.

Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Fish Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 80 euro per jaar (excl. 9% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 8 keer per jaar FishTrend en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

JA, IK WORD ‘FISH FRIEND’ VAN FISHTREND.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

EEN OPEN KRANT MET VERSTAND VAN ZAKEN

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

MAAK KANS OP EEN JOSTO! Als u ‘Fish Friend’ wordt van FishTrend ontvangt u niet alleen 8 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: FishTrend Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@fishtrend.nl

W W W. F I S H T R E N D . N L


30

|

FISHT R E N D

Nuttige adressen ACCOUNTANCY

Pekaar & Partners Tel: 0118-637680 www.pekaar.nl Profinis accountants & adviseurs Tel: 0527 - 681 726 www.profinis.nl Flynth Accountants en Adviseurs, Specialist visserij en visverwerking Tel. 0527 681641 www.flynth.nl AFSLAGEN

Hollandse Visveiling IJmuiden Tel: 0255 - 547000 www.zeehaven.nl Online visveiling Pefa b.v. Tel: 070 - 3588787 www.pefa.com United Fish Auctions Locatie Colijnsplaat, Tel: 0113 - 695383 Locatie Scheveningen, Tel: 070 - 3380660 Locatie Stellendam, Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Visafslag Hollands Noorden Tel: 0223 - 623534 www.visafslag-denhelder.nl Visafslag Lauwersoog BV. Tel: 0519 - 349125 www.visafslaglauwersoog.com Visafslag Urk Tel: 0527 - 689789 www.visveilingurk.nl Yerseke (mosselen) Tel: 0113 - 576066 Zeeuwse Visveilingen Locatie Breskens: Tel: 0117 - 381634 Locatie Vlissingen: Tel: 0118 - 468464 www.zeeuwsevisveilingen.nl Zoutkamp (Noordzeegarnalen) www.goldshrimp.nl Tel: 0595-447150 APPARATUUR / AUTOMATISERING

Baaijens Industrial Equipment B.V. Tel: 0412-623056 www.baaijens.nl Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ delaware Netherlands Tel: 073-6893537 www.dealware.pro/Foodnl Delmo Techniek b.v. Tel: 088-8543 900 www.delmo.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040-2530665 www.espera.nl Fri-Jado b.v. Tel: 076 - 5085200 www.frijado.nl GEA Food Solutions Tel. 0492 - 349349 www.gea.com / www.gea-foodsolutions.com Hakvoort Food b.v. Tel: 0527 - 635635 www.hakvoort.nl Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Kramer b.v., Machinefabriek Tel: 0113 - 693010 www.kramermachines.nl Van den Broek Horeca & Slagerijmachines Tel: 06-83208689 www.horeca-slagerijmachines.nl MAREL Food Systems Tel: 0412 - 669911 www.marel.com/benelux Modulo Automatisering B.V. Tel: 0187 - 491126 www.modulo.nl Multipond Benelux BV Tel: 040 - 2628090 www.multipond.nl Murre Techniek b.v. Tel: 0113 - 503080 www.murre.nl Promatec Food Ventures b.v. Tel: 0497 - 330057 www.promatecfoodventures.com Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com RBK Group Tel. 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036 - 5358070 www.reflex-systems.nl Rijn b.v., Machinefabriek van Tel: 071 - 4020700 www.vanrijn.com Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl

Spako kook en rookapparatuur Tel: 049 - 3352183 www:spako.nl STEEN F.P.M. International Tel: 0032-(0)3/665.04.00 www.steen.be Techno Service ‘s-Gravenpolder BV Tel: 0113-312020 www.tsg.nl Tegra Systems Tel. 0228-582780 www.tegrasystems.nl Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Vekrasoft Tel: 0527 - 688 606 www.vekrasoft.nl Verbufa B.V. Tel: 033 - 4554333 www.verbufa.nl VSD Food Machinery Tel: 0546 873032 www.vsd.nl Willems Machinebouw b.v. Tel: 049 - 7387153 www.willemsmachinebouw.nl BAKMEEL / COATINGS

Koopmans Foodcoatings Tel: 058 - 2948445 www.koopmansfoodscoating.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl BAKOVENS

Florigo Frying Equipment Tel: 0348 - 420138 www.florigo.nl Hegro Holland Tel: 0348-413197 www.hegroholland.nl De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur B.V. Tel: 0297 - 561894 www.dekuiperhoreca.nl QBTEC Tel: 0348 - 475555 www.qbtec.nl Verbufa Tel: 033 - 4554333 ww.verbufa.nl BEDRIJFSKLEDING

Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl J. Zoetelief BV Tel: 020 - 6246002 www.zoetelief.nl BEDRIJFS- / WINKELINRICHTING

Doorsidee Tel: 033 - 4700610 www.doorsidee.nl Emondt KMI BV Tel: 055 - 2002999 www.emondt.nl Hakvoort Professional bv 0527-635635 www.hakpro.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hoginox Tel: 0497 - 786810 www.hoginox.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl Koeleffekt Tel: 0345 - 532353 www.koeleffekt.nl Lixero Retail Tel: 0493 - 399279 www.lixero.eu Neodym roestvaststaal Tel. 06-22865507 www.neodym.nl Remmerswaal Retail & Design Tel: 015 - 7370205 www.remmerswaalretaildesign.nl Renselaar Horeca Apparatuur b.v. Tel: 0341 - 256474 www.renselaar.com Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl Vema bedrijfskoeling en winkelinterieur Tel: 0299 - 364735 www.vema-bv.nl DIENSTVERLENING

3W Makelaars Tel: 033 - 4323552 www.3wmakelaars.nl

Bureau de Wit Tel: 036-5367420 www.bureaudewit.nl Craeghs Subsidieadvies Tel: 010 - 243 06 53 www.craeghs.nl De & D Consult Groepsmanager Tel: 06 - 21583390 www.groepsmanager.com/msc Eurofins Food Testing Netherlands Tel: 088-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl Groen Agro Control Tel: 015-2572511 www.agrocontrol.nl Hakvoort Quality Service Tel: 06-46142494 www.hakvoortqualityservice.nl KPI Kwaliteit & Proces Inspecties Tel: 06-14011568 www.kpi-inspecties.nl KTBA Kwaliteitszorg Tel: 0800-5558880 www.ktba.nl IMARES Tel: 0317 - 480900 www.imares.wur.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Junction Communication, producten promotie Tel: 06 - 53353843 www.jcom.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Normec Group Tel: 073-3030288 www.normecgroup.com PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030 - 6566010 www.precon-food.nl ETIKETTERING

EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040 – 253 06 65 www.espera.nl GARNALEN

Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Goldshrimp Tel: 0595 - 447150 www.goldshrimp.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070-354 75 00 www.highseas.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Hendrikson Shrimping B.V. Tel: 0595-401094 www.hendriksonbv.com Kegge Garnalenhandel B.V. Tel: 0255-520396 www.keggegarnalen.nl Klaas Puul b.v. Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Lenger Seafoodsb.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Verhaagen Garnalenspecialiteiten Tel: 0595 - 447140 www.goldshrimp.nl HARING

Culifish BV Tel: 06-12738111 Dulk & ZN b.v. Jac den Tel: 070 - 354 90 90 www.dulk.nl Esser Haringgroothandel en Rokerij Tel: 070 - 3551132 www.esser-scheveningen.nl Haasnoot Vis Tel: 071-1 4090500 www.haasnoot-vis.nl Haring- en visgroothandel Guijt & Hansen BV Tel: 0299-367397 www.guijthansen.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl.

Hoek b.v., Haringhandel A. Tel: 071 - 4023231 www.hoekharinghandel.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Ouwehand Visverwerking B.V. Tel: 071 - 4051111 www.ouwehand.com Aclo Tel: 0168 - 326649 www.aclo.nl Aquamar Tel: 0527 - 688336 www.aquamar.nl Bioclimatic B.V. Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Brilliant Group Select Partner van Nilfisk Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Dibo Cleaning Systems NV Tel: 014 - 672251 www.dibo.com Eurosan Tel: 0348-420100 www.eurosan.nl Gom Tel: 010 - 2981144 www.gom.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl Nilfisk 06-28908685 www.nilfisk.com Samond Food Tel: 079-2600097 www.haccpliefhebber.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl

AGRO Merchants Urk B.V. Tel: 0527 - 68 6403 www.agromerchants.com Alaska Bedrijfskoeling Tel: 010-4600181 www.alaskacooling.com Cargo temp Tel: 0252 - 523434 www.cargotemp.nl Cofely Refrigeration BV Tel: 0527-638600 www.cofely-gdfsuez.nl Coolpack Tel: 033 - 4571982 www.coolpack.nl Dawsonrentals b.v. Tel: 010 - 4952955 www.dawsonrentals.nl Fresko b.v. Tel: 033 - 2990502 www.fresko.nl Frigo Breda b.v. Tel: 076-5937030 www.frigobreda.com Geerlofs Koeltechniek b.v. Tel: 070 - 3192132 www.geerlofs.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Inter Fresh Concepts Tel: 0252-340687 www.interfreshconcepts.com Javeko b.v. Tel: 076 - 5720586 www.javeko.nl K.I.M. Nederland b.v. Tel: 055 - 3689191 www.kim-nederland.nl Koeleffekt Tel: 0345-532353 www.koeleffekt.nl Metaflex Doors Europe B.V. Tel: 088-1414900 www.metaflex.nl Nijssen Koeling b.v. Tel: 071 - 5216214 www.nijssen.com Reftrade Tel: 010-4297155 www.reftrade.com Roma Isolatiesystemen b.v. Tel: 0162 - 512012 www.romaned.nl Testo BV Tel: 036 - 5487000 www.testo.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492-555222 www.vekah.nl Weber Koeltechniek b.v. Tel: 071 - 5455656 www.weberkoeltechniek.nl Willemsen Isolatiebouw BV Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl

INKOOPORGANISATIES

KRUIDEN / SPECERIJEN

HYGIËNE / REINIGING

Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl INZAMELING GEBRUIKTE FRITUUROLIE

Olthuis Recycling Tel: 0321-381166 www.olthuisrecycling.nl Quatra Tel: 0080020202020 www.quatra.com KASSA- EN CASH SYSTEMEN

Avery Berkel Tel: 035 - 6955055 www.averyberkel.nl Bizerba Nederland Tel: 053 - 4800980 www.bizerba-openworld.com Bos Kassasysstemen Tel: 0166 - 661763 www.bossystemen.nl Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088 4472141 www.safe-express.nl De Ridder & den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 40 555 0 www.digi.eu Eijsink afrekensystemen Tel: 074 - 2505500 www.eijsink.nl Evers Kassasystemen Tel: 073 - 6458110 www.evers-kassasystemen.nl Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. Tel: 030 - 6053001 www.sartorius.com WeightManager Lenstra Informatica Tel + Whatsapp: 088-4466022 www.weightmanager.nl KOELEN/VRIEZEN/ ISOLATIE

Advanced Food Systems b.v. Tel: 0413 - 247960 www.advancedfreezers.nl

Avo-Specerijen 0180-531141 www.avo.de Ben the Spiceman Tel: 0314-376802 www.benthespiceman.nl DEGENS TASTEMAKERS Solina Netherlands BV Tel. 010 – 462 66 00 www.degens.eu Epos BV Tel: 033-2417190 www.epos-specerijen.nl Hela Thissen b.v. Tel: 077 - 320 42 04 www.hela.nl Jadico Coating Systems b.v. / specerijen Tel: 010 - 4626600 www.jadico.nl Lind Ingredients & Spices Tel: 0546-898282 www.lindingredients.com Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Raps Benelux Tel. 0499-373525 www.raps.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Verstegen Spices & Sauces BV Tel: 010 - 2455100 www.verstegen.nl

Peka Kroef BV 06-55793816 www.pekakroef.com MOSSELEN

Adri en Zoon BV Tel: 0113 - 572087 www.adrimossel.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier Tel: 0113 - 579010 www.krijnverwijs.com Lenger Seafoods b.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Neeltje Jans b.v. Tel: 0111-653451 www.viskwekerijneeltjejans.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl ORGANISATIES

Brancheorganisatie Garnalen (BOG) Tel: 079-3030310 www.garnalenbo.nl Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel Tel: 036-5409945 www.cvah.nl Combinatie van Beroepsvissers Tel: 070 - 3369613 combinatievanberoepsvissers.nl FoodResult. Marketing based Solutions Tel: 06-21458973 www.foodresult.com Kadergroep Visketen Tel: 06 - 20609831 www.kadergroepvisketen.nl Mosselkantoor Tel: 0113 - 579050 Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) Tel: 06 - 10351193 Nederlandse Vissersbond Tel: 0527 - 698151 www.vissersbond.nl Nederlands Visbureau Tel: 088 - 336 96 55 www.visbureau.nl PO Rousant Garnalenvissersbond Tel: 0595 447168 Producentenorganisatie Mosselcultuur Tel: 0113 - 576066 Schuttelaar & Partners Tel: 070-318 44 44 www.schuttelaar.nl United Fish Auctions Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Tel: 070 - 33699671 www.visspecialisten.nl Versplatform Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) Tel: 070 - 3369676 www.visimporteurs.nl Vereniging van Visspeciaalzaken ‘Visgilde’ Tel: 033 494 74 27 www.visgilde.nl/formule Vis Ned Tel: 0517 - 684141 www.visserij.nl Visfederatie Tel : 079-3030310 www.visfederatie.nl OPLEIDINGEN

Dolav Benelux Tel. 040-2350255 www.dolav.nl

Mulder Training en Opleiding Tel: 0527- 681664 www.muldertrainingenopleiding.nl Prosea Tel: 030 - 2300077 www.prosea.info Roc Friese Poort, locatie Urk Tel: 0527-634900 www.rocfriesepoort.nl/urk-lange-riet Zilte Academie Zeeland 06-54768239 www.zilteacademiezeeland.nl

MAALTIJDCOMPONENTEN

OPSLAG

KUNSTSTOF PALLETBOXEN

Bonfait BV 0541-581700 www.bonfait.nl

Plastibac Tel: 0180-415371 www.plastibac.nl


FISHT R E N D PALING

VERKOOPWAGENS:

Dil Import Export b.v., Gebr. Tel: 0251-312306 www.dilvis.com www.palingshop.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Holland Paling Tel: 023 - 5384393 Palingrokerij de Groot Tel: 0341-551253 www.palingrokerijdegroot.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vishandel Klooster b.v. Tel: 0228 - 312769 www.kloosterpaling.nl Koelewijn, Jacob van Jan b.v. Tel: 033 - 2985422 www.jacobvanjan.nl Kraam Palingrokerij b.v., Gebr Kraan Tel: 0527 - 242430 www.gebrkraan.nl Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePaling Tel: 06 - 20035914 www.nevepaling.org Lou Snoek Volendam B.V. Tel: 0299 - 363599 www.mooijer.nl Spakenburg Paling B.V. Tel: 033 - 2988746 www.paling.nl Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226 - 316017 www.palingrokerijvlug.nl Fa. W. van Wijk B.V. Tel: 0184661294 www.vanwijkvishandel.nl www.palingpost.nl

BK Markttrailers BV Tel: 0342 - 417559 www.bkmt.nl Carrosseriefabriek Harderwijk Tel: 0341 - 417914 www.carhar.nl Campa Carrosseriebedrijf Tel: 0343 - 451327 www.campa.nl Carwing BV Tel: 0348 - 402442 www.carwing.nl Evers Wagenbouw Tel: 033 - 2982786 / 06 - 51408972 www.everswagenbouw.nl InnovaN Trailers BV Tel: 0318-500615 www.innovantrailers.nl Peters Koelwagens b.v. Tel: 0412 - 646960 www.peterskoelwagens.nl VERPAKKINGEN/VERPAKKINGSMACHINES

Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl

A1-Pack International B.V. Tel: 010 - 4150506 www.a1pack.com Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Brabo-Pack Fresh Food Packaging Tel: 0416 - 333744 www.brabo-pack.nl Conpax verpakkingstechniek Tel: 0487 - 588111 www.conpax.com Delmo Groothandel b.v. Tel: 088-8543 800 www.delmo.nl Dijkstra Plastics B.V. Tel: 053-5723884 www.rdplastics.nl F&F Verpakkingen Draagtassen en verpakkingen Tel: 0341-430413 www.fenfverpakkingen.nl Fuji Packaging Benelux Tel: 0320-266121 www.fuji-packaging.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Hevel Vacuum BV Tel: 075-6177637 www.hevel.nl Hordijk EPS-verpakkingen en isolatieproducten b.v. Tel: 075 - 6126800 www.hordijk.nl Multivac BV Tel: 0348 - 436570 www.multivac.nl Paardekooper Tel: 0186 - 648222 www.paardekooper.nl Paccor Netherlands B.V. Tel: 088 - 5790900 www.paccor.com Robertpack Industrail & Packaging Equipment BV Tel: 038 - 4652089 www.robertpack.nl Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl Skillpack b.v. Tel: 078 - 6933900 www.skillpack.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smurfit Kappa Specialties Division b.v. Tel: 0475 - 474131 www.smurfitkappa.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Ulma Packaging Tel: 0345 - 623800 www.ulmapackaging.nl Ultrapak Tel: 088 331 0 331 www.ultrapak.nl Van Es Verpakking Tel: 0113-571559 www.vanesverpakking.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Veriplast Holland Tel: 055 - 5777960 www.veriplast.com Wolters Kunststoffen b.v. Tel: 0547 -386000 www.wolterseurope.com Zwager Techniek BV verpakkingsmachines Tel: 0251-272088 www.zwagertechniek.nl

UIEN

VERLICHTING

PINNEN

Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl PRIJSKAARTJES

Toba Card Nederland Tel: 0299-657676 info@tobacard.nl ROOKKASTEN

Easy-Smoke Rookasten & Rookgeneratoren Tel: 030 – 207 24 25 www.easy-smoke.nl SAUSDISPENSERS

Apparatenfabriek Bereila bv Tel: 050-3012297 www.Bereila-shop.eu SCHERFIJSMACHINES:

Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492555222 www.vekah.nl SOFTWARE

Quality Retail Solutions 0299-780885 www.qualityretailsolutions.nl WeightManager Lenstra Informatica Tel + Whatsapp: 088-4466022 www.weightmanager.nl (KOEL) TRANSPORT

Daalimpex b.v. Tel: 0251 - 261111 www.daalimpex.com Hoek-Trans b.v. Tel: 071 - 4023231 www.hoek-trans.nl Koeijer Transport b.v., Tel: 0113 - 571377 www.koeijer.com Mulder Transport B.V. Urk Tel: 0527- 681664 www.muldertransport.nl Oldenburger Transport b.v. Tel: 050 - 5028570 www.oldenburgertransport.nl Thermo King Transportkoeling b.v. Tel: 010 - 2100666 www.thermoking.nl Veba Meditemp Tel: 0413 - 269300 www.meditemp.com Vebatrans Tel: 0527 - 690943 www.vebatrans.nl TRANSPORT- EN PROCESBANDEN

Smit’s Uien Tel: 070 - 3271061 www.smitsuien.nl VASTGOED MAKELAAR

Timmer Makelaar Tel: 0342-462739 www.timmer-makelaar.nl

Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu VERZEKERINGEN

H&R Verzekeringen Tel: 06-51016148 www.hnrv.nl

Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl Mercurius NV Tel : 033-2475555 www.mercuriusnv.nl VNV Risk Tel: 030-2848618 www.vnvrisk.nl VISBAKOLIE

Haasnoot Vis BV Tel: 070-4090500 www.haasnoot-vis.nl Levo Tel: 0517 - 394141 www.levo.nl Oliehoorn Tel. 0229-244660 www.oliehoorn.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smilde Foods Tel: 0513 - 639 639 www.smildefoods.nl VISVERWERKING / GROOTHANDEL (ALG)

AB Seafood ltd. Tel: 0527-687075 www.abseafood.eu Affish b.v. Tel: 0183 - 303484 www.affish.nl Ant Seafood Tel: 0527 - 687328 www.antseafood.nl As, Versvishandel Jan van Tel: 020 - 5829990 www.janvanas.nl Bakker, b.v., Zeevisgroothandel Tel: 0255 - 514003 www.bakker-vis.nl Bond Seafood Tel: 076 - 5711666 www.bondseafood.com Bos Seafood, visgroothandel Tel: 0527 - 291687 www.bosseafood.nl Brand Seafood BV Tel: 040 - 2811487 www.brand-seafood.nl Crusta B.V. 0527-688758 www.crusta.nl Culimer B.V. Tel: 010 - 4532050 www.culimer.com Dayseaday Fresh & Frozen B.V. Tel: 0527 - 684684 www.dayseaday.com Delgado Import-Export 06-15084880 Dutch Seafoods Tel: 0255 - 519546 www.dutchseafoods.nl Egro Worldwide BV Tel: 030 - 2650000 www.egro.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Fisk Annema Tel: 0511 - 472506 www.annemavis.nl FIX FISCH BV tel: 071 - 4035199 www.fixfisch.nl Frozen Seafood BV Tel: 06-25038024 www.frozenseafood.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Haasnoot Vis BV Tel: 071 - 4090500 www.haasnoot-vis.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070 - 3547500 www.highseas.nl Hoogland Vis Tel: 0229-214874 www.hooglandvis.nl Interseafish B.V. Tel: 0166 - 604040 www.interseafish.com Isola Fish b.v. Tel: 0527 - 685 043 www.isolafish.nl Karel Hoeve IJmuiden B.V. Tel: 0255-546060 www.karelhoeve.nl Kennemer Visgroep Tel: 033 - 2997900 www.kennemervis.nl Klaas Puul b.v Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Koelewijn Seafoods b.v. Tel: 033 - 299 9494 www.koelewijn-seafood.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Koman’s Vishandel B.V. Tel: 0168 - 412422 www.komanvis.nl

Konter, Vishandel en palingrokerij Tel: 0527 - 241377 www.konterpaling.nl Koffeman Urker Vishandel b.v. Tel: 0527 - 686039 www.koffeman.nl Landa Conserven/ Landa Seafood Tel: 0164 - 612699 www.landaconserven.nl Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J. Tel: 0255 - 516 357 www.vistransport.nl Lijster Haring-en Visgroothandel Tel: 0528-266876 Louw Spijkerman Zeevis Tel: 05193 - 49080 www.louwspijkerman.nl Zeevishandel Mercuur Tel: 0255 - 535174 www.mrvis.nl Meij Visgroothandel b.v. Tel: 0299 - 651561 www.meij.nl Mooijer Volendam b.v. Tel: 0299 - 369037 www.mooijer.nl Mulder Transport Tel: 0527-681664 www.muldertransport.nl Neerlandia Urk b.v. Tel: 0527 - 206530 www.neerlandia.com Neptunus b.v. Tel: 053 - 4614055 www.neptunus.nl NorthSeaFood Holland b.v. Tel: 0527 - 689251 www.northseafood.com Ocean Fish B.V. Tel: 0317-428539 www.oceanfish.nl Open Seas B.V. Tel: 013-5053060 www.openseas.nl Ouwehand Visverwerking b.v. Tel: 071-4051111 www.ouwehand.com Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226-316017 www.palingrokerijvlug.nl Parlevliet & Van der Plas b.v. Tel: 071-7890000 www.parlevliet-vanderplas.nl Platvis Holland b.v. Tel: 0299-374375 www.platvis.nl Polaris Visdelicatessen BV Tel: 070-3000088 www.polaris.nl

Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Poseidon Food BV Tel: 030 - 8000620 www.poseidon-food.com Rijperaal Palingkwekerij/Rokerij Tel: 0492 - 574444 www.rijperaal.nl Rodi Zeevishandel Tel: 0527 - 685561 www.rodivis.nl Scanimex Seafood Tel: 076 - 5969330 www.scanimex.nl Schmidt Zeevis Rotterdam b.v. Tel: 010 - 2140673 www.schmidtzeevis.nl Schuitemaker Horeca/Viswinkel b.v. Tel: 071 - 4029798 www.schuitemaker-vis.nl Seafood Connection Tel: 0527 - 687066 www.seafoodconnection.nl Sea Fresh B.V. Tel: 0527 687239 www.seafresh.nl Seafood Parlevliet b.v. Tel: 0255 - 535111 www.seafoodparlevliet.nl Herman Smit & Zoon BV Tel: 010 - 4295339 www.smitstokvis.nl Stoelwinder Vis BV Tel: 058 - 2885656 www.stoelwindervis.nl Sumare Fish b.v. Tel: 071 - 4088888 www.sumarefish.nl Queens Products b.v. Tel: 0315 - 270115 www.vriesversevis.nl Quick Frozen Tel: 0527 - 680000 www.quickfrozen.nl Urk Export B.V. Tel: 0527 - 689689 www.urk-export.nl Van der Lee Seafish BV Tel: 0527-689022 www.vanderleeseafish.com Vishandel Tel Tel: 0255 - 537831 www.vishandeltel.nl Varia Vis Tel: 0527 - 260030 www.variavis.nl Vishandel VD 119 Tel: 0299 - 321118 www.vd119.nl

De Vismarkt AANGEBODEN: Viswinkel / horecazaak Overname-inventaris In centrum Enkhuizen Prijs: n.o.t 1545 p.m. vast Info: tel: 06 24377603 AANGEBODEN: AVG Vloer en Wandtechnieken uit Ochten heeft werk voor u. Door onze sterke groei zijn

we op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers. Wij maken kunststofvloeren door geheel Nederland. Bel ons op tel: 0344 - 645196 TE KOOP: Voor de vishandel (markt): diverse markttoeren in Duits Grensgebied ter hoogte van Limburg. Het gaat om: 1 trekkervoertuig (3,5 t), 1 zelfrijder en

W&A Fish BV Tel: 0113-572045 www.wafish.nl Zeevishandel N. Waasdorp Tel: 0255 - 512796 www.waasdorp.nl Zalmrokerij H. van Wijnen Tel: 06-13428803 www.hvanwijnen.nl Wylax International B.V. Tel: 0183 - 301333 www.wylax.nl Zalmhuis Steur BV Tel: 0299 - 651491 www.zalmhuissteur.nl Zwan en Zoon B.V., W. van der Tel: 070 - 3545466 www.vanderzwan.nl VLOEREN EN WANDEN

AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Ruys Vloeren B.V. Tel: 055-5335363 www.ruysvloeren.nl Rvs Afvoergoten BV Tel: 0299-671237 www.rvs-afvoergoten.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com WEBSHOPS

Graaggedaan.nl B.V. Tel: 085-7604360 www.graaggedaan.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.n WEGEN EN METEN

Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com T Service Tel: 0485-542626 www.tservice.nl Weegservice Nederland Tel: 06-46834672 www.weegservicenederland.nl ZEEGROENTEN

Poleij Zeegroenten Tel: 06-51355574 www.poleijzeegroenten.nl

2 verkoopwagens met ovens. tel: 0049 - 177 858 387 havoseefisch@aol.com TER OVERNAME: Viswinkel in de regio Zaanstreek. Prijs n.o.t.k Info: 0640409677 TE KOOP: Een mooie viszaak (horeca aanwezig) in het midden van het land. Middenin het centrum van middel grote plaats, met veel toerisme. Buren van grote

De Vismarkt

winkelketens en versspecialisten, gelegen aan een plein met terrassen. Goed verzorgde inventaris, ruime opstelling voor de klanten, goede omzet en geen personele verplichtingen. Een pracht bedrijf waar veel potentie inzit en de mogelijkheid tot uitbreiden naar horeca en instellingen en catering. Voor info: CH Dijkhuizen Tel: 0318 484523.

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

| 31

uitgave 7 - 2021

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen) n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : Contactpersoon : ........................................................................................................................................ Adres : ........................................................................................................................................ Postcode : ........................................................................................................................................ Plaats : ........................................................................................................................................ Telefoon : ........................................................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................ Stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Of mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl


Uw topproducten verdienen Marel Met een innovatieve convenience lijn van Marel creëert u kwalitatieve eindproducten. Onze machines zijn gebaseerd op meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van further processing. Uw eindproduct is ons uitgangspunt.

marel.com/fish-value-added

PF21_AD_018_Coated Whitefish_265x400_NL.indd 1

Marel biedt oplossingen voor: • Vormen • Paneren • Frituren • Garen

3-6-2021 10:34:45


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.