__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

5

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 10 | Week 28 | 2021 | Nummer 5 | www.fishtrend.nl

&FOOD

HYGIëNE DÉ VAKBIJLAGE OP HET GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

ADDICTIVE MEDIA | JULI | 2021 | NUMMER 5

F IE OD S LU & FO C IN NE IAL Ë GI PEC Y S H

Handreikingen voor de startende bakker

‘Ontzorgen visspecialist rode draad hygiënecode’

MAG een worstenbroodje eigenlijk op de post?

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) krijgt regelmatig de vraag van beginnende bakkerijen aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen bij het opzetten van een bedrijf. Het NBC geeft een aantal handreikingen.

De VNV werkt hard aan de nieuwe hygiënecode, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. ‘We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is’, aldus Toos Houwers van de Houwers Groep.

De kans is groot dat ook na de coronacrisis het online bestellen populair blijft. Nu veel mensen er (noodgedwongen) kennis mee hebben gemaakt, is die drempel aanzienlijk verlaagd. Welke waren mag je eigenlijk per post verzenden?

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 9

Seizoen Fruits de Mer weer feestelijk geopend

Visserij geslachtofferd in stemming biodiversiteitsstrategie

VNV faciliteert externe vertrouwenspersoon

Naar de seizoensopening voor Fruits de Mer op 19 en 20 juni werd reikhalzend uitgekeken door vele seafoodfans. Deze vierde editie bewijst dat het event een vaste plek heeft veroverd op de food kalender.

In het Europees Parlement is gestemd over het (niet-wetgevende) initiatiefrapport over de biodiversiteitsstrategie. Het initiatiefrapport is na amendering aangenomen en bevat bedreigende teksten voor de visserijsector.

Inge Van der Kroon - Oosterveen is met ingang van 1 juli door de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) aangesteld als extern vertrouwenspersoon voor bedrijven in de visdetailhandel.

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 7

Lees verder op pagina 9


2

|

FISHT R E N D

Bemanningsvoorschriften op rij

VooRWooRD

Verruimingsvreugd In gedachten zie ik mezelf al zitten op het strand van het Griekse eiland Santorini. Hier heb ik lang naar uitgekeken. We hebben de reis namelijk in augustus 2019 al geboekt en vorig jaar moesten we ‘m vanwege corona een jaar doorschuiven. Maar dit jaar ziet het er gelukkig anders uit. Griekenland staat nu op geel, mijn tweede prik is ruim twee weken voor vertrek gezet en de CoronaCheck-app is klaar voor gebruik. Door alle maatregelen van het afgelopen jaar heb ik meer zin in vakantie dan ooit! En wellicht zijn jullie als visspecialisten of visverwerkers nog blijer met het beëindigen van de lockdown dan ik. De horeca mag weer worden beleverd en klanten mogen weer ter plekke een visje of iets anders lekkers eten. Op dat gebied is er weer volop keuze deze zomer. De Hollandse Nieuwe is weer in het land. Helaas nog steeds zonder grootste veiling, maar de smaak is er zeker niet minder om. Ik heb al menige nieuwe haring gehaald bij Abbinks Visspecialiteiten in Sneek en vind ze weer superlekker. En ook het nieuwe Fruits de Merseizoen is losgebarsten met een feestelijke aftrap aan de oevers van de Oosterschelde. De populariteit van schelpen groeit met dubbele aantallen sinds steeds meer mensen ermee kennismaken. Maar er is meer goed nieuws, want ook de zomeroesters kunnen weer worden geserveerd. Deze zomeroester, die op tafels in de Oosterschelde wordt gekweekt, zijn eerder consumptierijp dan hun soortgenoten die op de bodem van de Oosterschelde en Grevelingen groeien. De oesterkwekers kweken sinds een aantal jaar oesters op tafels, zodat de consument eerder kan genieten van Zeeuwse oesters. De fijne zilte smaak van de zomeroester heeft te maken met het voedselaanbod en temperatuur van het water in de Oosterschelde. Zodra de zomeroesters uit de Oosterschelde zijn opgevist, worden ze bewaard in de Oesterputten in Yerseke. Deze historische Oesterputten staan in verbinding met de Oosterschelde via sluizen. Zodoende worden de oesters in vers zeewater bewaard. Ze bevatten bijna geen vet, heel weinig calorieën en zitten vol proteïne, vitamines en mineralen en zijn daarmee super gezond. Helaas is het niet overal reden tot een feestje. Want hoewel de coronamaatregelen inmiddels versoepeld zijn, geldt dat niet voor alle maatregelen en andere problemen waar de Nederlandse vissers mee te kampen hebben. Vissers leven in zware tijden

Al geruime tijd is het Besluit zeevarenden (1 april 2019) met daarin de gewijzigde bemanningsvoorschriften van kracht. Deze wijzigingen komen voort uit de uitvoering van het internationale STCW F-verdrag. Dit verdrag heeft betrekking op de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst. De Nederlandse Vissersbond krijgt nog steeds veel vragen over de bemanningsvoorschriften. Daarom in het kort de zaken op een rij. De afdeling bemanningszaken ondersteunt de leden van de Nederlandse Vissersbond bij het aanvragen van vaarbevoegdheidsbewijzen, monsterboekjes en erkenning van buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen. Daarnaast wordt de geldigheid van de papieren en certificaten

door een onuitvoerbare aanlandplicht, een pulsverbod, de gevolgen van de Brexit en het verlies van visgebied door nieuwe Natura 2000-gebieden en windmolenparken op zee. Nu dreigen hier ook controleverplichtingen en fulltime cameratoezicht aan boord bovenop te komen. Demissionaire minister Carola Schouten heeft publiekelijk erkend voorstander te zijn van het installeren van camera’s op alle vissersvaartuigen met risico op illegale praktijken en niet alleen die boven een bepaalde lengte. Onder de herziene visserijcontroleverordening van de EU zal ‘risico’ waarschijnlijk worden gedefinieerd op basis van schattingen van illegale teruggooi en criteria zoals doelsoorten en visserijpraktijken, waaronder typen van trawlvisserij. De Nederlandse Vissersbond is vanaf het eerste moment tegen het verplicht gebruik van camera’s aan boord voor controledoeleinden. Dit draagt volgens de organisatie niet bij aan de doelstelling van de aanlandplicht: namelijk het verhogen van de selectiviteit. ‘Om selectieve visserij te bevorderen is onderzoek en innovatie nodig, geen controle op regelgeving die vanaf het eerste moment onuitvoerbaar is voor onze sector’, zegt Durk van Tuinen. Ook tijdens het rondetafelgesprek ‘Naar een duurzame visserij’ tussen Kamerleden en vertegenwoordigers van de visserij, de natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers kwam de innovatie aan bod. ‘Innovatie staat hoog in het vaandel bij de visserij, maar daar heb je wel visgebieden voor nodig en die raken we steeds meer kwijt. Denk daarbij aan een landbouwer zonder land. Dat is gelijk aan een schip zonder roer of een visserman zonder goede visgronden’, aldus Vissersbond-voorzitter Johan K. Nooitgedagt. Laten we hopen dat er ook op dit gebied eindelijk verruimingen plaatsvinden!

met een verloopdatum bewaakt. Ruth Roman is eerste aanspreekpunt voor bemanningen: ‘Vragen over geldigheidsduur van certificaten en welke bemanningsvereisten er nu gelden voor welk vaargebied

zijn vragen die vaak binnenkomen. Denk bijvoorbeeld aan een schip dat in onbeperkt vaargebied vaart en langer dan 45 meter is. Dat zijn 8 of 9 bemanningsleden die allemaal voorzien moeten zijn van het juiste vaarbevoegdheidsbewijs en de daarbij behorende vereiste certificaten.’

TOELICHTING BEMANNINGSVOOR-

Studenten van de SVOvakopleiding food zijn de zee opgegaan om het vissersvak van dichtbij mee te maken. Tijdens de visreis leerden zij over ons voedsel, waar het vandaan komt en hoe het wordt gevangen. Deze leerlingen gaan dat in de praktijk ontdekken en worden vergezeld door een filmcrew van Omroep West. Dit leidt tot een documentaire, geschikt voor het beroepsonderwijs. Stichting Noordzeevis uit Scheveningen is de initiatiefnemer en door de bijdrage van Stichting Initiatief op Scheve-

SCHRIFTEN PER 1 APRIL 2019

Alle vissers dienen in het bezit te zijn van de training Basisveiligheid voor vissers (BS-F) en de medische keuring (geneeskundige verklaring

ningen is het mogelijk geworden. LOKALE VIS MET SCHEVENINGSE JONGEREN

Stichting Noordzeevis uit Scheveningen wil jongeren enthousiast maken voor Noordzeevis uit Scheveningen en wil laten zien hoe lekker en veelzijdig lokale vis kan zijn. Voor jongeren die zich voorbereiden op een werkend leven in de horeca is het essentieel om te weten waar ons voedsel vandaan komt. Zoals docent Jaantje van SVO zegt: ‘Het is een uitgelezen kans voor hen om mee te kunnen op de vissersboot, zo leren ze de praktijk kennen en

5

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 10 | Week 28 | 2021 | Nummer 5 | www.fishtrend.nl

Samenwerking: Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl

&FOOD

HYGIëNE DÉ VAKBIJLAGE OP HET GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

ADDICTIVE MEDIA | JULI | 2021 | NUMMER 5

F D S IE O FO C LU & IN N E IA L G IË P E C S

Handreikingen voor de startende bakker

‘Ontzorgen visspecialist rode draad hygiënecode’

MAG een worstenbroodje eigenlijk op de post?

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) krijgt regelmatig de vraag van beginnende bakkerijen aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen bij het opzetten van een bedrijf. Het NBC geeft een aantal handreikingen.

De VNV werkt hard aan de nieuwe hygiënecode, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. ‘We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is’, aldus Toos Houwers van de Houwers Groep.

De kans is groot dat ook na de coronacrisis het online bestellen populair blijft. Nu veel mensen er (noodgedwongen) kennis mee hebben gemaakt, is die drempel aanzienlijk verlaagd. Welke waren mag je eigenlijk per post verzenden?

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 9

HY

Seizoen Fruits de Mer weer feestelijk geopend Naar de seizoensopening voor Fruits de Mer op 19 en 20 juni werd reikhalzend uitgekeken door vele seafoodfans. Deze vierde editie bewijst dat het event een vaste plek heeft veroverd op de food kalender.

Visserij geslachtofferd in stemming biodiversiteitsstrategie

VNV faciliteert externe vertrouwenspersoon

In het Europees Parlement is gestemd over het (niet-wetgevende) initiatiefrapport over de biodiversiteitsstrategie. Het initiatiefrapport is na amendering aangenomen en bevat bedreigende teksten voor de visserijsector.

Inge Van der Kroon – Oosterveen is met ingang van 1 juli door de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) aangesteld als extern vertrouwenspersoon voor bedrijven in de visdetailhandel.

Lees verder op pagina 7

Lees verder op pagina 9

RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

Jaargang 10, Week 28, 2021, nr. 5

en we zijn ook actief op Twitter via @fishtrend.

Foto: Nederlands Visbureau

dat past uitstekend bij de leerdoelen van onze opleiding.’ Ook Ron Kleijn, bestuurslid van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen is blij met de documentaire. ‘Ik vind het bij uitstek onze taak om de korte Scheveningse keten in beeld te brengen, en wat is er nu mooier dan dat te doen met aankomende koks die er later mee gaan werken.’

voorzitter SIOS, ‘Deze documentaire over het vissen op Noordzeevis geeft inzicht in het sociaaleconomisch potentieel dat de kuststrook duurzaam heeft. Het geeft aandacht aan ambacht, ondernemerschap om onze verse vis op ons bord te krijgen, hetgeen past in de cultuur van Scheveningen. Allemaal waarden die wij als SIOS onderstrepen.’

AANDACHT AAN AMBACHT

De leerlingen werden uitgezwaaid door Ron Kleijn, bestuurslid van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen, toen zij naar zee vertrokken.

SIOS is er om activiteiten en projecten die bijdragen aan de lokale economie op Scheveningen zowel financieel als organisatorisch een setje te geven. Teun van Dijk,

coLoFon

Lees verder op pagina 4

Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@fishtrend.nl

Voor meer informatie zie: www.vissersbond.nl/bemanningsvoorschriften-op-rij/

Studenten leren op zee over Noordzeevis

Wendy Noordzij

Meer informatie over FishTrend is te vinden op onze website: www.fishtrend.nl.

zeevaart). De gezel/matroos dient naast de training Basisveiligheid voor vissers (BS-F) en de medische keuring ook in het bezit te zijn van een monsterboekje en het vaarbevoegdheidsbewijs voor de functie wachtlopend gezel zeevisvaart. De vissers die in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs op basis van het SW6-diploma en wensen de functie van schipper te behouden, dienen naast de training Basisveiligheid voor vissers (BS-F), de medische keuring en het monsterboekje over de training Medische eerste hulp aan boord of Medische zorg aan boord te beschikken. De training Medische eerste hulp aan boord is verplicht voor de functie van schipper binnen het vaargebied I, aldus tot 30 zeemijl. De training Medische eerste hulp aan boord en de training Medische zorg aan boord is vereist voor de functie van schipper voor onbeperkt vaargebied. De vissers die in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs op basis van het SW5-, S4- of het SW4-diploma, dienen naast de vereisten die voor SW6 VBB gelden te beschikken over de training Reddingsmiddelen en Brandbestrijding voor gevorderden.

Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar.

Verkoop: André Schoppen Tel: 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 06-20479538

wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@fishtrend.nl Twitter: @visvakkrant Coverfoto: Crusta Oceans Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd.

Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. ISSN: 2213-6193 Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


FISHT R E N D

Meer onderscheidend vermogen dankzij vernieuwende visopleidingen

|

3

W I N K E L M AT E R I A L E N + BINNEN- EN BUITENBELEVING

info@vanerkel.nl

+31 (0)182-320167

www.vanerkel.nl

Schoonhoven

Duizenden jonge palingen voor Kampen en Genemuiden In de gemeenten Kampen en Zwartewaterland zijn begin juni zo’n 12.500 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep, de Goot en het Zwartewater. Dit gebeurde op initiatief van peurvereniging KIJG. Traditioneel organiseert KIJG dit natuurproject in samenwerking met De Stadserven Kampereiland e.o., de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en de Stichting DUPAN. Met deze uitzet van jonge palingen wordt op geheel vrijwillige basis bijgedragen aan het herstel van de palingstand in Nederland. Goed opgeleide medewerkers maken het verschil in de visspeciaalzaak. Medewerkers die klanten goed kunnen adviseren, creatieve producten bedenken én de juiste vaardigheden in huis hebben, zorgen dat klanten met plezier terugkomen in de zaak. SVO vakopleiding food biedt verschillende mbo-visopleidingen en in september gaat bovendien de nieuwe mbo-opleiding Traiteur van start. SVO is dé vakopleider in food en biedt mbo-visopleidingen op verschillende niveaus: de mbo 2-opleiding Verkoopmedewerker vis, de mbo 3-opleiding Visspecialist en de mbo 4-opleiding Bedrijfsleider vers. Komend schooljaar start ook de nieuwe mbo 3-opleiding Traiteur, bedoeld voor studenten uit alle versbranches. Studenten van SVO combineren werken en leren: ze werken vier dagen en gaan een dag in de week naar school. Wat ze op school leren, kunnen ze meten toepassen in de praktijk. NIEUWE OPLEIDING TRAITEUR

SVO ontwikkelt haar visopleidingen samen met de visbranche, zodat studenten de kennis en vaardigheden leren die de branche nodig heeft. De nieuwe opleiding Traiteur is daar een goed voorbeeld van. Rinus de Rijder, onderwijsmanager bij SVO: ‘De wereld van food is sterk in beweging en de kaders van foodbedrijven vervagen. Slagers verkopen ook vis, visspeciaalzaken bieden ook maaltijden aan. De branche heeft behoefte aan medewerkers met brede kennis en vaardigheden, die op deze ontwikkelingen in kunnen spelen. Onze opleiding Traiteur sluit daar perfect op aan.’

om zich nog meer te onderscheiden. ‘’ Denk aan het uitbreiden van het assortiment en diensten naar verse maaltijden, traiteurproducten of catering’, legt De Rijder uit. ‘Met goed opgeleide mensen kun je deze stap makkelijker maken.’ INNOVATIES IN HET ONDERWIJS

SVO vindt het belangrijk om studenten modern onderwijs te bieden en mee te gaan in de laatste ontwikkelingen. De vakopleider voert innovaties door in haar onderwijs, om studenten te helpen om beter te leren. SVO ontwikkelde bijvoorbeeld een app voor productherkenning voor de opleiding Traiteur. ‘We werken in onze lessen veel met herkenningstafels. De app maakt

productherkenning nog uitgebreider. Welke grondstoffen zitten er bijvoorbeeld in de producten?’

GELD VOOR AANKOOP JONGE VISSEN

De peurvereniging bracht via haar

leden geld bijeen voor de aankoop van de jonge visjes. De Stichting DUPAN heeft via het Eel Stewardship Fund® het totale bedrag verdubbeld tot 5.000 euro. KIJG en DUPAN dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. De hoeveelheid paling die KIJG uitzet, is dan ook vele malen groter dan er door de veertig actieve leden van de peurvereniging op jaarbasis wordt gevangen. TWAALFDE EDITIE

De uitzetdag van peurvereniging KIJG werd dit jaar voor de twaalfde maal georganiseerd. De editie van vorig jaar ging door Covid-19 helaas niet door. De vereniging is blij dat het dit jaar weer mogelijk was.

VIRTUAL REALITY

SVO heeft ook de eerste stappen naar virtual reality gezet. ‘We hebben een virtuele koelcel waar studenten in ‘rond kunnen lopen’’, aldus De Rijder. ‘We organiseren graag excursies naar foodbedrijven, maar dat is niet elke week mogelijk. Via virtual reality kunnen we veel vaker bedrijven bezoeken. Virtual reality is ook een mooie manier om productherkenning te verbeteren. Daarmee kunnen studenten onbeperkt oefenen en toetsen waar ze staan. Leren wordt zo niet alleen leuker, maar ook makkelijker.’

YOUR PRODUCTS ALWAYS IN VIEW Hogere output

Grotere nauwkeurigheid Maximale procesbetrouwbaarheid

Multipond weger met 3D camera’s Multipond weegsystemen houden vanaf nu een waakzaam oog op de productie met het 3D ARGUS camera systeem: voor een automatische, intelligente aansturing van de product flow. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions.

Multipond heeft patent op dit systeem

ONDERSCHEIDEN

De opleiding Traiteur leidt studenten op tot traiteur in de breedste zin van het woord. Ze leren een groot aantal verschillende bereidingstechnieken, bedenken zelf creatieve gerechten en leren ze aantrekkelijk te presenteren en te promoten. Voor visspeciaalzaken biedt dit kansen

P E R F O R M A N C E M E E T S P R E C I S I ON MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com


4

|

FISHT R E N D

Seizoen Fruits de Mer weer feestelijk geopend

Bandall heeft begin dit jaar een nieuwe hypermoderne fabriek in gebruik genomen in Heemskerk. Een belangrijke reden is dat Bandall groeit. Wereldwijd is men op zoek naar oplossingen die leiden tot minder verpakkingsafval en duurzame verpakkingsmethodes en daar kan Bandall een belangrijke bijdrage aan leveren. Daar komt bij dat de vraag naar snelle volautomatische banderolleermachines een behoorlijke vlucht heeft genomen en dat vraagt om ruimte.

ULTRAMODERN EN DUURZAAM

SEAFARM

Om mooi voorbeeld is Vishandel Klooster die momenteel een volautomatische tweekops banderolleermachine in huis heeft voor het labelen van skinpacks. De banderol bevat alle productinformatie , maar zorgt tevens voor een prachtige merkuitstraling. Voorheen gebruikte Vishandel Klooster sleeves, maar banderolleren is sneller en goedkoper.

Als Europees schelpdierenspecialist affineert Seafarm oesters en vangt haar eigen mesheften. Andere schelpen worden elders ingekocht maar verwateren in het pure Oosterschelde bronwater waarover Seafarm beschikt. De bron steekt 70 meter diep en het schoonspoelen met dit bronwater zorgt voor de zacht zilte smaak en voor een 99 procent zandvrije schelp, een van de belangrijkste kwaliteitscriteria bij dit product.

Tot op de dag van vandaag heeft Bandall nog relatief weinig ruchtbaarheid aan de opening van de nieuwe productielocatie gegeven, maar dat heeft puur met de pandemie te maken. Dit heeft wel het voordeel gebracht dat het bedrijf de afgelopen maanden de fabriek gefaseerd heeft kunnen inrichten, zonder deadline van een officiële opening. Finetuning van zowel de productieruimtes als de kantoren is nog steeds in volle gang.

Aan de buitenzijde van de kantoren en bij de entree zorgen grote bewegende houten dwarslamellen voor een optimale stand ten opzichte binnenkomend dag- en zonlicht. De fabriekshal is grofweg verdeeld in drie productieafdelingen; voor onder andere standaard modellen, automaten en specials. Vooral deze laatste twee zitten enorm in de lift. Alles is gericht op flow, efficiency en groei. De productielijnen zijn bovendien van meerdere beeldschermen voorzien, voor het opvragen en bekijken van werktekeningen.

Naar de seizoensopening voor Fruits de Mer werd reikhalzend uitgekeken door vele seafoodfans. Deze vierde editie bewijst dat de seizoensopening van Fruits de Mer een vaste plek heeft veroverd op de food kalender. Vlak na de hangcultuurmosselen die eind mei verkrijgbaar zijn en de veiling van nieuwe haring op 15 juni, was het op 19 en 20 juni 2021 feest aan de oever van de Oosterschelde. Topchef Edwin Vinke creëerde voor de gelegenheid een speciaal gerecht met dry aged tarbot van Seafarm. Tom, Edwin’s zoon en rechterhand bij hun twee sterren Michelin restaurant De Kromme Watergang, serveerde dit exclusieve tussengerecht voor de eerste keer aan de gasten tijdens de seizoensopening. Liefhebbers konden bij Seafarm genieten van een speciaal en zeer compleet Fruits de Mer menu en live muziek. Met dit evenement liet Zeeland zich weer zien als food destination. STIJGENDE POPULARITEIT

De populariteit van schelpen groeit met dubbele aantallen sinds steeds meer mensen kennis maken met een hoog

Bandall Productie B.V. is verhuisd naar een 100 procent energie-neutrale fabriek

opgetast en gevarieerd plateau op ijs, terwijl men thuis in een kwartiertje een pasta met venusschelpen op tafel zet.

De nieuwe fabriek heeft ruim 2500 vierkante meter vloeroppervlak, waarvan circa 500 vierkante meter kantoor. Het gebouw is 100 procent energieneutraal. Warmte-terugwin-installaties zorgen voor warmte in de winter en voor koeling in de zomer. 260 zonnepanelen zorgen voor eigen energievoorziening. Daarnaast is waar mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, recyclebare materialen. Al het houtwerk heeft het FSC-keurmerk.

Het verkoopkantoor van Bandall blijft overigens gewoon in De Meern. En inmiddels zijn er ook eigen vestigingen geopend in ­Amerika, Canada en Duitsland. Voor meer informatie zie: www.bandall.com

Het Zeeuwse familiebedrijf Seafarm houdt zich als tarbotkwekerij dagelijks bezig met ‘the new normal’: de ontwikkeling van kwalitatieve, smakelijke, recirculair gekweekte vis en is daarmee een internationaal voorbeeld van innovatie en echte duurzaamheid. De schelpengroothandel en het populaire Seafarm Restaurant laten het publiek zien, maar vooral proeven van de beste kwaliteitsproducten om op die manier zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met zeevruchten.

ERP | PRODUCTIEPLANNING WAREHOUSE MANAGEMENT | MES WEGEN EN ETIKETEREN | TRACERING RECEPTURENBEHEER | BLOCKCHAIN & IOT

Fast-Solution for Food delaware.pro

delaware-advert-Food-algemeen-214x72.indd 1

08-04-2021 10:58


FISHT R E N D

|

5

Zoeken naar een nieuwe balans op de Noordzee Terwijl Peter van Dalen in de Europese Visserijcommissie een ruime meerderheid haalt voor zijn ontwerprapport over de gevolgen voor de visserijsector van offshore windparken, wordt op nationaal niveau een bijeenkomst georganiseerd over het ‘Programma Noordzee 20222027: naar een nieuwe balans op de Noordzee’. Een Programma waaruit blijkt dat de visserijsector veel aanpassingsvermogen moet hebben, vanwege de vele functies die op de Noordzee een plek krijgen. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ministerie Economische Zaken en Klimaat en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en partijen van het Noordzeeoverleg zijn bij het ‘Programma Noordzee 20222027: naar een nieuwe balans op de Noordzee’ betrokken. Aan een digitale bijeenkomst namen in totaal tweehonderd deelnemers deel, waaronder vertegenwoordigers van de ngo’s, kustgemeenten, visserijorganisaties, vissers, onderzoekers en belanghebbenden vanuit andere functies op de Noordzee. PROGRAMMA BIJEENKOMST

Tijdens de bijeenkomst kwamen veel onderwerpen aan de orde, zoals de grote maatschappelijk opgave van de natuur-, voedsel- en energietransitie. De belangen van de zeescheepvaart, zandwinning, duurzame blauwe economie en ruimtelijke ontwikkeling werden door de deelnemers naar voren gebracht. In het plenaire deel was ook aandacht voor de samenwerking in het Noordzeeoverleg. Tijdens deelsessies is verdiepend ingegaan op bepaalde onderwerpen. Emma Kater-de Boer nam namens de Nederlandse Vissersbond deel aan de deelsessies ‘Ruimtelijke ordening op de Noordzee, incl. aanwijzen windgebieden en ‘Transitie naar duurzame voedselvoorziening’. TOEKOMST VOOR DE VISSERIJ

Tijdens het plenaire gedeelte van de bijeenkomst werd onder andere geschetst hoe de toekomst voor de visserij er uit komt te zien. Dit is in lijn met wat in het Noordzeeoverleg ook op tafel ligt. Nanou Beekman vertelde namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat dit ministerie verantwoordelijk is voor zowel het visserijbeleid als het natuurbeleid. Bij het zoeken naar een nieuwe balans op de Noordzee heeft het Ministerie een kleinere en duurzamere vloot voor ogen. De blijvers zullen zich moeten aanpassen aan de maatschappelijke doelen op het gebied van energie, voedsel en natuur. Tegelijkertijd moet er dan wel een goede boterham te verdienen zijn. Daarnaast noemt Beekman dat het instellen van gesloten gebieden

KAN UW HUISSTIJL WEL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

voor de visserij uiteindelijk een politieke afweging en keuze zal zijn. Aan de andere kant worden er vanuit het Ministerie LNV kansen en mogelijkheden gezien, zoals passieve visserij en aquacultuur binnen windparken en een verduurzaming van de sleepnetvisserij zodat het kan blijven bestaan. ‘Tot op heden komt de kottervisserij er bekaaid af als het aankomt om ondersteuning van de overheid om de slag naar de toekomst met alle maatschappelijke doelstellingen op het gebied van energie, voedsel en natuur te kunnen maken. Dat is ook de reden dat er geen Noordzee akkoord is gesloten met de kottervisserij’, aldus

Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. Tot en met 2030 is er 11 Gigawatt gepland aan wind op zee. In 2022 zullen er routekaarten tot 2030 en 2040 gemaakt worden. Daarna wordt gestart met voorbereidingen voor de kavelbesluiten. In het najaar 2021 komt hiervoor een kabinetsbesluit waarin alle belangen worden afgewogen, ook effecten op ander gebruik zoals visserij, scheepvaart en zandwinning. Niet onbelangrijk is dat onlangs de motie van de D66 is aangenomen om dit jaar nog minimaal 10 GW aan windgebieden aan te wijzen.

VISSEN IN WINDPARKEN NOG ALTERNATIEF

‘Op dit moment is vissen in windparken nog geen alternatief’, zegt Emma de Kater-de Boer. ‘Een onderzoeker van WMR benoemde heel terecht dat om een sector innovatief vermogend te laten zijn, deze wel groot genoeg moet zijn om voldoende veerkracht te blijven houden. Een andere deelnemer tijdens de deelsessie Transitie naar duurzame voedselvoorziening, die betrokken is bij het visserijonderwijs, noemde ook gekwalificeerd personeel daarbij als aandachtspunt. In de huidige situatie zien we dat het lastig is om voldoende gekwa-

lificeerd personeel aan boord te krijgen.’Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 kan iedereen een zienswijze indienen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen, waaronder het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027. De Nederlandse Vissersbond zal haar zienswijze indienen aangaande het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027.

De Riepel 7 8321 MR Urk Dr. lelykade 22-1 2583 CM Scheveningen 0527-688758 info@crusta.nl

Oceans of Possibilities! CrustaOceans al 7,5 jaar de onbetwiste specialist op het gebied van levende Schaal- en Schelpdieren. Exclusief vertegenwoordiger en importeur van zeer gerenommeerde namen als, Norway King Crab, McBride Fishing, Ship's Lobster Pound. CrustaOceans is op zoek naar gedreven, enthousiaste collega’s. Breng jij mee: Inzet, een positieve instelling en ben jij leergierig? Dan zorgen wij voor een interne opleiding! Wij zijn op zoek naar: Locatie Scheveningen -Allround commercieel medewerker, HBO denkniveau Locatie Urk -Allround commercieel medewerker, HBO denkniveau -Allround office medewerker, MBO denkniveau -Allround medewerker interne logistiek, MBO denkniveau -Allround chauffeur koeltransport, Rijbewijs B Wij bieden een mooi salaris en een fijne werksfeer Interesse? Mail naar grietje@crusta.nl


6

|

FISHT R E N D

Karel van den Heuvel vertrekt bij Vereniging van Nederlandse Visspecialisten Operationeel directeur Karel van den Heuvel vertrekt per 1 september 2021 bij de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV). Aanleiding voor het vertrek is zijn aanstelling als commercieel directeur bij het Belgische moederbedrijf van Graaggedaan.nl. Van den Heuvel wordt daar wereldwijd commercieel verantwoordelijk voor de groei van het bedrijf op het gebied van E-commerce voor ambachtelijke verswinkels (waaronder de labels Bakeronline.com en Chocolatiersonline.com). Die nieuwe rol is niet meer te combineren met het werk voor VNV, waar Karel van den Heuvel sinds 2017 betrokken is. Eerst als beleidsadviseur, later

als interim-voorzitter en sinds januari 2020 als operationeel directeur. Voorzitter Adriaan van Moort betreurt het vertrek, maar kijkt met voldoening terug op de samenwerking van de afgelopen tijd: ‘Karel heeft veel voor VNV betekend. In 2019, na de reorganisatie bij Versplatform, moesten we noodgedwongen op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. Dat traject heeft Karel begeleid met als resultaat dat onze vereniging nu op alle gebieden een goede professionele organisatie kent. Er is een stabiele financiële positie en onder zijn leiding hebben zowel de ledencommunicatie als het commerciële netwerk een flinke boost gekregen. Als bestuur zijn we dankbaar voor zijn

bijdrage. We wensen Karel veel succes in zijn nieuwe functie.’ Inmiddels is de zoektocht naar een opvolger gestart. Het bestuur zoekt een ervaren ‘hands-on’ directeur die de functie net als Van den Heuvel op parttimebasis kan invullen. Van Moort: ‘We hebben een profiel opgesteld voor een nieuwe operationeel directeur. Hij of zij is de verbindende schakel tussen het bestuur en andere stakeholders zoals leden, sponsors, andere belangenorganisaties en de media. Het takenpakket is heel divers en dat maakt de functie leuk en uitdagend. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij ons secretariaat via info@visspecialisten.nl en daar het profiel opvragen.’

Werk Arij Pleijsier in Museum Vlaardingen In Museum Vlaardingen is een tentoonstelling te zien van Arij Pleijsier. Deze allereerste overzichtstentoonstelling volgt de kunstenaar van zijn jeugd in Vlaardingen tot aan zijn successen in de Amsterdamse kunstwereld.

kunstenaars in deze tijd om commercieel te denken. Pleijsier groeit uit tot een bekend en zeer ondernemend kunstenaar, met klanten uit de hoogste kringen. Hij schilderde onder meer in 1847 een Vlaardingse haringjager zeilende naar de aan de vleet

Karel van den Heuvel, operationeel directeur van VNV, in gesprek met CVAH-voorzitter Henk Achterhuis en VNV-erelid Wim Jonk tijdens de Visbeurs.

Een Vlaardingse haringjager zeilende naar de aan de vleet liggende haringvloot. Olieverfschilderij door Arij Pleijsier, 1847.

Opgegroeid in een Hollandse stad aan het water staan vooral maritieme onderwerpen in zijn werk centraal. De sterke concurrentie en de verminderde steun van de overheid dwingen

liggende haringvloot. Tegenwoordig is Pleijsier echter voor velen een onbekende naam. Hoogste tijd dus voor een hernieuwde kennismaking, in het museum van zijn geboortestad.

Gezocht: posities van grofvuil onder water De Nederlandse Vissersbond en de Waddenvereniging spraken eerder dit jaar af om situationeel samen te willen werken waar het gaat om afval uit zee te halen. Het gezamenlijke doel staat onomstotelijk vast: we profiteren allemaal het meest van een schone zee.

De vissers in het bijzonder, omdat uit een schone zee alleen maar extra gezonde vis en garnalen kunnen komen. De visserij zet zich hiervoor in via het project Fishing for Litter. In 2019 en 2020 was er een forse toename van de hoeveelheid aangeland afval in de big bags van het Fishing for Litter Programma in Noord-Nederland. Dit had alles te maken met de containerramp met de MSC Zoë. Na deze ramp is de bodem van de Noordzeekustzone gedetailleerd in beeld gebracht. Maar liefst 6000 targets zijn er gevonden, waar mogelijk container of ladingresten liggen.

Mochten vissers deze targets tegen komen, geef de posities door aan ons secretariaat: secretariaat@vissersbond.nl. De Waddenvereniging en partners gaan samen met bergers dit najaar aan de slag om grofvuil uit zee te bergen met het project Clean Up XL.

FISHT R E N D Leuke noviteit te melden? Wij nemen deze graag mee! Mail naar: redactie@fishtrend.nl


FISHT R E N D

|

7

Visserij geslachtofferd in stemming biodiversiteitsstrategie In het Europees Parlement is gestemd over het (niet-wetgevende) initiatiefrapport over de biodiversiteitsstrategie nadat er eerder over het rapport is gedebatteerd. De biodiversiteitsstrategie is een alomvattend lange termijn plan met als doel om de natuur en de achteruitgang van ecosystemen tegen te houden, en te verbeteren waarbij men zich richt op het jaar 2030. Het initiatiefrapport is na amendering aangenomen en bevat bedreigende teksten voor de visserijsector.

beren een analyse te maken hoe er is gestemd op het rapport, en meer specifiek de paragraven over de visserij. Onze Nederlandse Europarlementariërs van SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en JA 21 hebben hun uiterste best gedaan om een acceptabele positie te behouden voor de visserijsector, andere Nederlandse partijen hebben ingestemd. Verder is het opvallend dat er relatief veel Franse vertegenwoordigers ingestemd hebben terwijl die normaliter grotendeels zich achter hun visserijsector scharen.’

Paragraaf 74 richt zich specifiek op de bodemtrawlvisserij waar nagenoeg alle vistechnieken toegepast door de Nederlandse kottervisserij onder kunnen vallen. De paragraaf kenmerkt zich door een brede en op sommige vlakken nog weinig concrete formulering maar het is wel duidelijk dat het voor de kottervisserij zeer bedreigend is. Er wordt specifiek gesproken over het beperken van de bodem(trawl) visserij in kustgebieden. Een exacte definitie van bodem(trawl)visserij ontbreekt nog maar je zou kunnen stellen dat het overgrote deel van de Nederlandse kustvisserij hier onder zou kunnen vallen. Denk aan de visserij met gesleepte tuigen op garnalen en platvis door het kleinere segment kotters, de kotters onder de 24 meter lengte die actief mogen zijn in binnen de 12 mijlszone.

Foto: Nederlands Visbureau

Ontdek nu onze

Plantaardige variaties

EUROPESE VISSERIJ MOET HANDEN INÉÉN SLAAN

Het kan op geen enkele wijze geaccepteerd worden dat de visserij wordt geslachtofferd in deze biodiversiteitsstrategie. Ook binnen de Europese visserij-koepelorganisaties Europeche en EAPO is er al veel aandacht en inzet geweest voor dit dossier maar dat zal de komende tijd alleen maar verder geïntensiveerd moeten worden. De visserijsector zal gezamenlijk en eendrachtig moeten laten zien dat ze zich niet op deze manier uit het veld laten slaan. Hierbij gaat het niet alleen om bodemvisserij want de visserij wordt breder aangepakt. In artikel 76 gaat de aandacht uit naar de pelagische visserij. Het is een bizarre gedachte dat door deze stemming, in een groen georiënteerd Europees Parlement, de visserij, vissers en hun gezinnen worden geslachtofferd. De maat is vol. Nu het initiatiefrapport is aangenomen in het Europees Parlement is het aan de Europese Commissie om het te verwerken in concrete wetsvoorstellen. In hoeverre de aangenomen inhoud van het rapport wordt overgenomen is aan de Europese Commissie. Daarna volgt opnieuw een behandeling in het Europees Parlement, gevolgd door Europese Raad en tenslotte het triloog waarin het drietal standpunten moet worden samengevoegd. Dit proces kan jaren duren waarbij het dus de vraag is in hoeverre de paragraaf 74 zoals nu geformuleerd concreet wordt gemaakt. TERUGBLIK OP STEMMING

De Nederlandse Vissersbond heeft samen met collega visserijorganisaties veel contact gehad met leden van het Europees Parlement om de stemming goed uit te laten pakken. Dat is ondanks de inspanningen niet gelukt. Wederom is er een onrealistisch rapport aangenomen waarbij zonder enige schaamte de visserij lijkt te worden geslachtofferd, aldus de organisatie. ‘We pro-

Vegan Visburger

And more to come....

Vegan Green Tuna

Vegan Vissticks

Ons familiebedrijf is een ervaren specialist op het gebied van het ontwikkelen, produceren en verpakken van de lekkerste producten op basis van plantaardig eiwit.

Henk

Niek-Jan

Peter

Rhodé

Wouter

Ontdek wat Schouten voor u kan betekenen op schoutenfood.com


8

|

FISHT R E N D

Traject ‘toekomstvisie kottervisserij’ van start De start van het traject ‘toekomstvisie kottervisserij’ heeft begin juni in Nieuwegein plaatsgevonden. Vorig jaar werd het advies voor een duurzame kottervisserij, opgesteld door mevrouw Burger, door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer. Nu het startschot is gegeven kan er verder worden gewerkt aan de invulling.

zeeakkoord kan worden gezien als een kader van het traject ‘toekomstvisie kottervisserij’ volgens het ministerie van LNV. Zo geldt dat ook voor de in voorbereiding zijnde saneringsregeling vanuit het zogenaamde BAR (Brexit gelden). De zaken houden verband met elkaar maar zijn losse onderdelen. LNV heeft zich tot doel gesteld om rond de aanstaande jaarwisseling

RUIMTE VOOR INNOVATIE?

De doelstelling van de innovatieagenda is om toekomstperspectief te bieden voor de visserijsector in een Noordzee waar veranderingen plaatsvinden en in de nabije toekomst nog gaan plaatsvinden. Als Nederlandse Vissersbond hebben we veelvuldig aangekaart dat innovatie op het scheepsbouw financieel ondersteund dient te worden, wanneer door de individuele visserijondernemer gewenst in combinatie met een saneringsregeling (in voorbereiding zijnde vanuit de BAR). Echter, er worden al winstwaarschuwingen afgegeven dat bij gebruik van de saneringsregeling er beperkingen kunnen optreden bij een doorstart als visserijondernemer. Als Nederlandse Vissersbond hebben we daar aandacht voor gevraagd en op korte termijn hopen we daarvoor de kaders helder te hebben. Wanneer ‘doorstarten’ in combinatie met een sanering van huidige kotters onmogelijk blijkt voor visserijondernemers zal deze ‘toekomstvisie kottervisserij’ enorm in waarde dalen voor de kottersector.

sfnlwgihgohowhrgohwrg

Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat het traject ‘toekomstvisie kottervisserij’ geen direct verband heeft met het Noordzeeakkoord. Zoals bekend heeft de visserijsector het Noordzeeakkoord niet onderschreven, een meerderheid van de Nederlandse visserijsector is tegen het Noordzeeakkoord. Het Noord-

het traject te hebben uitgewerkt. De ‘toekomstvisie kottervisserij’ wordt opgedeeld in verschillende pakketten, waaronder de innovatieagenda, controle en handhaving en een economische impactanalyse. Iedere Nederlandse PO of visserijorganisatie heeft de mogelijkheid om aan te sluiten bij het proces.

De kracht

Het advies van mevrouw Burger is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/kamerstukken/2020/06/19/ kamerbrief-appreciatie-bij-het-adviesvan-mevrouw-burger-voor-een-duurzamekottervisserij-op-de-noordzee

van on s

Air Products verbetert vriestechnologie voor de voedingsmiddelenindustrie Air Products heeft haar cryogene vriestechnologie verder ontwikkeld, waarbij de efficiëntie en de duurzaamheid centraal stonden. Bij de nieuwe Freshline® High Performance batchvriezer wordt de hoeveelheid vloeibare stikstof, die voor het bevriezen wordt gebruikt, flink verminderd. Air Products speelt met de nieuwe technologie in op de gestage groei van de diepvriessector. Marktonderzoeksbureau Technavio voorspelt in zijn rapport ‘Frozen Food Market in Europe’ voor de periode van 2021 tot 2015 een stijging van de verkoop van diepgevroren voedingsmiddelen van gemiddeld 6 procent per jaar. Dankzij de focus op de gelijkmatigheid en de efficiëntie van het driesproces levert de Freshline® High Performance batchvriezer diepvriesproducten van hoogwaardige kwaliteit. Dat helpt voedselfabrikanten om sneller en efficienter te reageren op de groeiende vraag naar diepvriesproducten. De voedingsmiddelenindustrie hecht bovendien steeds meer waarde aan duurzaamheid en zoekt daarom naar manieren om bedrijfsprocessen te optimaliseren. De vernieuwde vriezer ondersteunt dit streven door de benodigde hoeveelheid vloeibare stikstof te verminderen, die als koelvloeistof gebruikt wordt. Tegelijkertijd is er een betere controle op het hele vriesproces mogelijk.

ambacht

FRESHLINE® HIGH PERFORMANCE

De nieuwe Freshline® High Performance batchvriezer van Air Products is speciaal ontworpen voor het ultrasnel invriezen of koelen van producten. Dat is ideaal voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie of voor bedrijven met snel wisselende productieprocessen. ‘Air Products ontwikkelt al tientallen jaren innovaties voor de voedingsindustrie’, zegt Erik Brandes, Business Development Manager Food bij Air Products Nederland. ‘We zijn ongelooflijk trots op de recente stappen die we hebben gemaakt bij de verbetering van onze vriestechnologie. Uiteindelijk willen we producenten van voedingsmiddelen ondersteunen bij het stroomlijnen en flexibiliseren van hun productieprocessen; zeker in de steeds dynamischer economie. De gelijkmatigheid van het invriezen en de eenvoudige reiniging van de nieuwe batchvriezer zijn grote voordelen. Voor voedingsmiddelenfabrikanten is het belangrijker dan ooit om meer controle over hun productieprocessen te krijgen zodat ze sneller kunnen inspelen op de veranderingen in de markt. De nieuwe technologie biedt veel meer flexibiliteit en helpt producenten bij het inspelen op de voortdurende veranderingen en toekomstige uitdagingen.’ INDUSTRIËLE GASSEN

Air Products is al meer dan tachtig jaar een wereldwijd toonaangevende producent van industriële gassen. Met een sterke focus op energie, milieu en opkomende markten levert het bedrijf industriële gassen, bijbehorende apparatuur en toepassingen aan tientallen bedrijfstakken zoals raffinage, de petrochemische industrie, metaalbewerking, elektronica, productiebedrijven en fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken. Het bedrijf is tevens de voornaamste leverancier van procestechnologie en -apparatuur voor vloeibaar aardgas (LNG) in de wereld. Het bedrijf ontwikkelt, bouwt, bezit en exploiteert een aantal van de grootste industriële gasprojecten ter wereld waaronder gasificatieprojecten die op een duurzame manier overtollig natuurlijk materiaal omzetten naar syngas voor de productie van hoogwaardige energie, brandstoffen en chemicaliën, projecten voor de opvang van koolstoffen en grootschalige koolstofvrije waterstofprojecten die de wereldwijde transport- en energietransitie ondersteunen.

AGenDA SEPTEMBER

7 t/m 9 september Seafood Expo Global en Seafood Processing Global, Barcelona (Spanje) 8 en 9 september Empack. ‘s-Hertogenbosch 20 t/m 22 september Gastvrij Rotterdam, Rotterdam 26 t/m 29 september Taste of Tavola, Kortrijk (België)

Haringweg 39 | Telefoon 033 - 299 80 10

www.fishpartners.nl

OKTOBER

27 en 28 oktober Intrafood, Kortrijk (België)


FISHT R E N D F i s h A c c o u n tA n t s

Verandering van spijs doet eten? De laatste anderhalf jaar is het voor veel mensen op meerdere gebieden een heel bewogen en hectische tijd geweest. Door de coronapandemie zijn veel ondernemingen en individuen financieel gezien in slecht weer terecht gekomen. Gelukkig heeft de overheid diverse steunmaatregelen in het leven geroepen om massaontslagen, faillissementen en leven onder het bestaansminimum te voorkomen. Deze maatregelen zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Ik noem een paar van belang zijnde wijzigingen naar de stand van zaken op 30 juni 2021. TERUGDRAAIEN BIK

Het kabinet wilde met de nieuwe baangerelateerde investeringskorting (BIK), bedrijven stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren. Niet alleen de oppositie in de Tweede Kamer maar ook de Raad van State was behoorlijk kritisch, maar de regeling is uiteindelijk toch ingevoerd. De regeling voorzag in een investeringskorting bij nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen. De berekende korting kon verrekend worden met de verschuldigde loonbelasting. Na gesprekken met de Europese Commissie bleek dat deze geen garantie kon geven dat de BIK geoorloofde staatssteun is. De onzekerheid die daardoor zou ontstaan was voor het kabinet reden om de BIK met terugwerkende kracht in te trekken. Het voor de BIK bestemde budget krijgt een alternatieve aanwending in de vorm van een tijdelijke verlaging van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds. De Awf-premie voor 2021 wordt vanaf 1 augustus 2021 met een ministeriële regeling met 2,36 procentpunt verlaagd. Voor vaste arbeidscontracten van 2,70% naar 0,34% en voor flexibele arbeidscontracten van 7,70% naar 5,34%. Al met al zullen nu meer bedrijven van deze aanpassing profiteren. VERRUIMING EN CONTINUERING TVL

De overheid wil met de Tegemoetkoming Vaste Lasten ondernemingen helpen om hun vaste lasten te kunnen blijven betalen. De TVL is verdeeld over verschillende tijdvakken. Het eerste tijdvak liep van juni tot september 2020. Momenteel is de TVL Q2 2021 nog actief en het kabinet heeft ook besloten tot een TVL Q3 2021. Of er ook een TVL Q4 2021 komt was op 30 juni nog niet bekend. De TVL regeling is behoorlijk verruimd sinds het eerste tijdvak. Heeft uw bedrijf meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020, dan kunt u in aanmerking komen voor 100% subsidie van het verschil tussen de berekende vaste lasten van het omzetverlies. De werkelijke vaste lasten zijn niet bepalend. Het percentage vaste lasten van

Inge Van der Kroon - Oosterveen is met ingang van 1 juli door de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) aangesteld als extern vertrouwenspersoon voor bedrijven in de visdetailhandel. Werkgevers en werknemers uit de sector kunnen kosteloos contact met haar opnemen.

uw onderneming is afhankelijk van de sector waarin u onderneemt. Er is per sector op basis van cijfers van het CBS bepaald welk percentage aan vaste lasten gebruikelijk is in uw sector. Het percentage vaste lasten voor de SBI -code 0311 ‘zee- en kustvisserij’ is bijvoorbeeld vastgesteld op 20%. U dient dan wel minimaal € 1.500 berekende vaste lasten per kwartaal te hebben. Ook nietmkb bedrijven met meer dan 250 werknemers hebben inmiddels toegang tot de TVL. VERLENGING PERIODE UITSTEL VAN

AANLEIDING

BELASTING

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van

VERSOBERING NOW

De vorige wijzigingen zijn positief voor de ondernemers/werkgevers en/of belastingplichtigen. Voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) over het derde kwartaal is een versobering ingevoerd. Met het verdwijnen van de meeste contactbeperkingen en heropenstelling van bedrijven, is een volledig omzetverlies als gevolg van de coronacrisis niet meer te verwachten. In het nieuwe corona steunpakket mag een bedrijf daarom tot 80 procent omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal. Dit betekent dat een bedrijf nog voor maximaal 80 procent van de loonsom een tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale omzetverlies van 20 procent. Daarom wordt het op te geven omzetverlies begrensd. Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.

9

VNV faciliteert externe vertrouwenspersoon voor werkgevers en werknemers

Wist je dat bedrijven verplicht zijn om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting? Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Bij kleine bedrijven, zoals bij veel visdetaillisten, is het lastig een vertrouwenspersoon in de eigen organisatie aan te wijzen. Daarom faciliteert de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) vanaf nu een externe vertrouwenspersoon waar werkgevers en werknemers uit de sector kosteloos contact mee kunnen opnemen.

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen is al eerder opgeschoven naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

|

een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: • agressie en geweld • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten • pesten • discriminatie TAKEN

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben. • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures. • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming. • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator. • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag. • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag. • Het registreren van gevallen

van ongewenst gedrag. • Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht. EVEN VOORSTELLEN

Inge Van der Kroon – Oosterveen is met ingang van 1 juli 2021 door VNV aangesteld als extern vertrouwenspersoon voor bedrijven in de visdetailhandel. Inge heeft jarenlang gewerkt bij een grote rederij in Scheveningen en kent de visbranche daardoor goed. Ze kijkt er naar uit een bijdrage te leveren aan een veilig werkklimaat voor iedereen in de sector. Inge is op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-15665036. Je kunt haar ook appen en/of een afspraak maken om ’s avonds te bellen. VNV adviseert en stimuleert alle werkgevers om de rol van Inge kenbaar te maken onder het personeel!

Grote actie voor groei palingstand in Nederland Op verschillende plaatsen in Nederland zijn op woensdag 26 mei in totaal rond de 500.000 jonge palingen uitgezet. Deze grootschalige actie werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV om de Nederlandse palingstand te vergroten en vormt een onderdeel van het Europese herstelprogramma. De palingen zijn uitgezet in Friesland, in het Zwartewater, het Amstelmeer en in de Kromme Mijdrecht. De palingstand toont een voorzichtig stijgende lijn sinds 2011, na invoering van een herstelplan door de EU. De uitzet van grote hoeveelheden jonge palingen is een van de maatregelen uit dat plan. De groei van de palingstand is meetbaar door de aanwas van jonge paling aan de Europese kusten. De jongen proberen in de winter en het vroege voorjaar via de kusten het zoete water van Europa binnen te komen. De kusten zijn echter vrijwel ondoordringbaar voor de naar schatting 1,5 miljard jonge palingen

die jaarlijks aankomen. Daarom wordt een deel opgevangen voor uitzetprogramma’s in heel Europa. DOORZICHTIGE GLASAALTJES

De honderdduizenden jonge palingen die in Nederland zijn uitgezet, werden opgevangen in de riviermondingen van Frankrijk als geheel doorzichtige glasaaljes. Ze zijn daar op de golfstroom naar toe gedreven, nadat ze 6.000 kilometer verderop in de Sargassozee (Bermudadriehoek) zijn geboren. Vanuit Frankrijk zijn ze naar een Nederlandse

kwekerij gebracht, waar ze enkele maanden in quarantaine verbleven om aan te sterken. Deze wat sterkere jonge paling, die pootaal wordt genoemd, heeft naar verwachting een goede overlevingskans in onze natuur. DRIE MILJOEN JONGE PALINGEN

Dit voorjaar zijn er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet, 2,5 miljoen als glasaal en een half miljoen als enkele maanden oude, wat sterkere pootaal. In totaal rond de 3 miljoen. Bij deze aantallen wordt

in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De uitzetgebieden zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de jongen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de geselecteerde gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen, dat vervolgens na een tot twee jaar weer aan de Europese kusten wordt verwacht.


10

|

FISHT R E N D

Zomeroesters op tafel! De zomer komt eraan en dat betekent dat de zomeroester weer wordt geoogst. Deze zomeroester, die op tafels in de Oosterschelde wordt gekweekt, is eerder consumptierijp dan de oesters die op de bodem van de Oosterschelde en Grevelingen groeien. Traditioneel begint het oesterseizoen half september.

tesse én we zijn er trots op dat deze kweekmethode succesvol is’, vertelt Kees van Beveren, namens de leden van de Nederlands Oestervereniging. Gelukkig zijn de restaurants weer geopend en voor wie thuis blijft deze zomer, hebben we een recepten ontwikkeld waarmee je

VIJF ZOMEROESTER WEETJES

1. Oesters steek je open met een oestermes of een stevig puntig mes. Houd de oesters met één hand tussen een dubbelgevouwen theedoek vast. Steek met het mes in het scharnier tussen de twee schelphelften. Wrik het mes voorzichtig verder tussen de schelpen en maak met een korte

Recept Zomeroesters op Spaanse wijze INGREDIËNTEN VOOR 6 OESTERS:

6 rauwe zomeroesters 1 sjalot ½ dl cava 1 dl room Peper Zout BEREIDINGSWIJZE:

Steek de oesters open en vang het vocht op in een steelpan (leg een zeef op de steelpan om zo alleen vocht te hebben). Doe de oesters op een met zilverfolie beklede ovenschaal.

Snijd de sjalot heel fijn en doe ze in de pan met het oestervocht. Voeg de cava, de room en de peper toe en laat dit tot ¼ inkoken. Giet de cavasaus over de oesters en gratineer de oesters in een voorverwarmde oven op 200 graden voor 5 minuten. De laatste minuut kunt u het grillelement inschakelen om de oester een mooi bruin korstje te geven. Serveer deze oester met een glas cava.

Recept Zomeroesters op Zeeuwse wijze INGREDIËNTEN VOOR 6 ZOMEROESTERS:

6 rauwe zomeroesters 30 cl bruiswater 150 ml hierbas de las dunas 100 gram poedersuiker 1 stuk limoen 20 gram zeekraal als garnering BEREIDINGSWIJZE:

De oester is een 100 procent Zeeuws en supervers product. Dat zorgt voor een lekkere zilte smaak. De oesterkwekers hanteren sinds een aantal jaar een nieuwe kweekmethode door het kweken van oesters op tafels zodat de consument gedurende een langere periode kan genieten van Zeeuwse oesters. De fijne zilte smaak van de zomeroester heeft te maken met het voedselaanbod en temperatuur van het water in de Oosterschelde. Zodra de zomeroesters uit de Oosterschelde zijn opgevist worden ze bewaard in de Oesterputten in Yerseke. Deze historische Oesterputten staan in verbinding met de Oosterschelde via sluizen. Zodoende worden ze in vers zeewater bewaard. OP EN TOP VERS

‘Onze oesterkwekers zorgen voor een op en top versproduct. Wat vandaag uit het water komt, ligt morgen op je bord, of in de winkel. De zomeroester is een echte delica-

toch in vakantiesferen komt. We hebben een Franse en een Spaanse bereiding bedacht, een Italiaanse, een Portugese, Griekse én ook een Zeeuwse. Die mag in het rijtje natuurlijk niet ontbreken’, aldus Van Beveren. ‘De consument zal versteld staan wat er allemaal kan met een rauwe oester. En niet te vergeten, hij is ook heerlijk op de barbecue.’ INSPIRATIE VOOR CONSUMENT

Zeeuwse oesters passen goed in het zomerseizoen. Om de consument te inspireren is 21 juni een campagne op Facebook en Instagram van start gegaan waarbij recepten voorbijkomen die passen bij een zomerse borrel, etentje of barbecue. De recepten zijn gemaakt met ingrediënten uit vijf populaire vakantielanden: Spanje, Portugal, Griekenland, Frankrijk, Italië en tot slot is er ook een heerlijke Zeeuwse bereiding. Voor meer recepten zie: www.zeeuwseoesters.nl/recepten.

draaibeweging de schelp open. Snijd de twee schelpen langs de kier losjes van elkaar. Verwijder de platte schelp en snijd de oesters in de bolle oesterschelpen los. 2. Yerseke is het schelpdierendorp van Zeeland en herbergt een bijzondere plek: de historische oesterputten. Hierin worden opgeviste oesters in vers zeewater bewaard. De putten staan in verbinding met de Oosterschelde via sluizen. De oesters raken hier het zand en slib kwijt door het filteren van het schone water. 3. Alle Zeeuwse oesters zijn MSC gecertificeerd, wat staat voor duurzame visserij: de oesterproductie wordt uitgevoerd met zorg voor de oesterstand en omgeving. 4. De zomeroester is een Zeeuwse creuse en groeit alleen in de Oosterschelde. 5. Oesters bevatten bijna geen vet, heel weinig calorieën en zitten vol proteïne, vitamines en mineralen en zijn daarmee super gezond.

Steek de oesters open en plaats op een serveerschaal. Zorg er voor dat de granité al een dag van te voren gemaakt is om goed te kunnen bevriezen. Meng voor de granité de poedersuiker, limoen rasp, het sap van de limoen, de likeur en het bruiswater. Meng dit

met een garde in een niet te hoge bak. Zet deze bak in de vriezer met een vork en roer elke 2 uur even door. Als de granité begint de bevriezen meng het dan elk uur een keer door tot dat er een mooie schilfer ijs ontstaat. Zoek voor de garnering de mooie kleine takjes zeekraal uit en was deze in koud water. Doe op elke oester een lepel granité en garneer af met wat kleine takjes zeekraal. Serveer dit met een glas hierbas de las dunas en ijsblokjes of maak er een gin tonic variant van.

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk

T F E W

0527 - 681 726 0527 - 685 239 info@profinis.nl www.profinis.nl

Vierkant achter uw ambitie!

Voor de cijfers achter de vis

Drs. Hein Bakker AA


FISHT R E N D n ederLand

pLeit voor caMera ’ s op aLLe

eu- vissersvaartuigen

‘Risico op illegale praktijken’ De demissionaire minister Carola Schouten heeft publiekelijk erkend voorstander te zijn van het installeren van camera’s op alle vissersvaartuigen met risico op illegale praktijken en niet alleen die boven een bepaalde lengte. Onder de herziene visserijcontroleverordening van de EU zal ‘risico’ waarschijnlijk worden gedefinieerd op basis van schattingen van illegale teruggooi en criteria zoals doelsoorten en visserijpraktijken, waaronder typen van trawlvisserij. In antwoord op een parlementaire vraag van de D66-fractie in de Tweede Kamer zei Schouten dat ze voorstander is van ‘een gelijk speelveld tussen vlootsegmenten’ en dat ze van mening is dat ‘er geen verschil is in risico op niet-naleving van de aanlandplicht tussen vaartuigen groter en kleiner dan 24 meter.’ Nederland is de eerste EU-lidstaat die openlijk deze positie aanneemt, en toont daarmee dat het zal aandringen op deze conclusie wanneer eind juni wordt besloten over de toekomst van de EU-verordening inzake visserijcontrole. Steve Trent, CEO en oprichter van de Environmental Justice Foundation (EJF), zei: ‘Ik juich het leiderschap van de Nederlandse minister toe en moedig andere EU-lidstaten aan om te volgen. Schepen van minder dan 24 meter moeten ook worden verplicht om Remote Electronic Monitoring (REM), inclusief camera’s, aan boord te installeren. De verplichte invoering van REM is van cruciaal belang voor de bestrijding van illegale en niet-duurzame visserijpraktijken in de EU, en het is ook nodig om de EU in staat te stellen andere landen op te roepen het gebruik ervan te vereisen. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat de overgrote meerderheid van de legitieme exploitanten die de regels volgen, worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie van diegenen die dat niet doen.’ REM-TECHNOLOGIEËN

Het gebruik van REM in landen over de hele wereld heeft bewezen dat het niet-duurzame, illegale of onethische visserijpraktijken kan bestrijden. De schending van mensenrechten en grove vernietiging van mariene ecosystemen die EJF heeft gedocumenteerd in vissersvloten in alle uithoeken van de wereld, zou sterk worden verminderd als deze technologie optimaal zou worden gebruikt. Samen met andere NGO’s benadrukt EJF hoe REMtechnologieën essentieel zijn om niet-duurzame, wrede en illegale visserijpraktijken, zoals het illegaal teruggooien van vis, het gebruik van dolfijnen als haaienaas, en dwangarbeid in de wereldwijde visserijsector, in te perken. De lidstaten zullen binnenkort een besluit nemen over de toekomstige EU-verordening inzake visserijcontrole. Velen zijn voorstander van camera’s aan boord, maar alleen voor schepen groter dan 24 meter met een hoog risico op niet-naleving van de aanlandplicht - klaarblijkelijk vanwege de veronderstelling dat kleinere schepen geen hoog risico hebben op niet-naleving van de aanlandplicht (die vereist aanlanding van alle gereguleerde commerciële soorten die worden

gevangen, zodat deze kunnen worden verrekend ten aanzien van de aangewezen vangstquota). Het Europees Parlement wil cameratoezicht voor boten boven de 12 meter die een hoog risico lopen op nietnaleving van de aanlandplicht. CAMERA’S VOOR BIJVANGST

Minister Schouten gaf ook commentaar op het gebruik van camera’s voor bijvangst van zeezoogdieren: ‘Dit is een andere doelstelling dan de inzet van camera’s voor controle op de aanlandplicht, maar ook in dit kader bekijk ik de moge-

lijkheden van de inzet van camera’s.’ Nederland neemt daarmee in de onderhandelingen met EUlidstaten een duidelijk standpunt in: Elektronische monitoring op afstand, inclusief camera’s, zou ook verplicht moeten worden op schepen onder de 24 meter. De minister lijkt ook open te staan voor het verplicht stellen van de technologie voor het monitoren van schepen die het risico lopen op bijvangst van gevoelige soorten, zoals dolfijnen.

VISSERSBOND

De Nederlandse Vissersbond is vanaf het eerste moment tegen het verplicht gebruik van camera’s aan boord voor controledoeleinden. ‘Camera’s aan boord ter controle van de aanlandplicht dragen niet bij aan de doelstelling van de aanlandplicht: namelijk het verhogen van de selectiviteit’, zegt Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond. ‘Om selectieve visserij te bevorderen is onderzoek en innovatie nodig, geen controle op regelgeving die vanaf het eerste moment onuitvoerbaar is voor onze sector.’ ONREDELIJKE LASTENVERHOGING

Met de fulltime cameracontrole aan boord vreest de Nederlandse Vissersbond voor een onredelijke lastenverhoging

| 11

voor vissers. Daarnaast is de techniek nog niet bewezen en zijn camerasystemen gevoelig, voornamelijk op vissersvaartuigen die de ruige zee trotseren. Verder strijd de visserijsector al sinds de invoering van de zogenaamde aanlandplicht tegen deze wet- en regelgeving, omdat deze nagenoeg onuitvoerbaar is voor de vissers op zee. Vissers leven in zware tijden door een onuitvoerbare aanlandplicht, een pulsverbod, de gevolgen van de Brexit en het verlies van visgebied door nieuwe Natura 2000-gebieden en windmolenparken op zee. Extra controleverplichtingen en fulltime cameratoezicht aan boord lijken daar nu bovenop te komen.


12

|

FISHT R E N D

De VL.92 Balder over het spoor De VL92 Balder uit 1912 is de laatste nog varende en in originele staat verkerende haringlogger. Afgelopen januari werd de mogelijkheid geïntroduceerd om het schip virtueel te bezoeken en te gaan

varen. Naar aanleiding van dit project is er een prachtige samenwerking ontstaan met de NS. Er is een campagne gestart om de reizigers te informeren over de VL.92 Balder.

Dagelijks zal het schip in een loop voorbij komen op de schermen van NS Onderweg in treinstellen op diverse trajecten in het land. Beleef de Balder online wordt in de week van maandag 31 mei tot en met

h enK s teigstra (zK-46):

Henk is eigenaar van de ZK-46 ‘Zeemeeuw’, een bijna 24 meter lange garnalenkotter gebouwd in 1984. Met zijn twee bemanningsleden vist hij bijna jaarrond op garnalen. ‘Alleen als er weinig garnalen te vangen zijn, stappen wij over op het vangen van vis. Zo kunnen we toch nog wat vangen als er in de garnalenvisserij niet veel te doen is’, vertelt Henk. De 29-jarige Henk woont samen met zijn vriendin in

De YouTube link is: https://youtu.be/OneXrcsXEHc

TOEKOMST

‘Ik ben bang dat de visserij over dertig jaar flink ingeperkt is’

Op vrijdag rijden we de haven van Lauwersoog op. De haven ligt vol met kotters, de laatste garnalen worden nog gelost en iedereen is druk bezig op de kotter. Zo ook op de ZK-46. De Nederlandse Vissersbond gaat aan boord om in gesprek te gaan met schipper en eigenaar Henk Steigstra.

zondag 6 juni tussen 14.00 en 23.59 uur voor het eerst uitgezonden. Daarna is het item de komende zomermaanden periodiek op de schermen zichtbaar. De video is afspeelbaar op de dag nadat hij voor het eerst op de schermen van NS heeft gespeeld.

Zoutkamp. Naast het vissen is Henk in zijn vrije tijd veel te vinden op het voetbalveld. ‘Ik voetbal al sinds mijn vijfde en dat vind ik nog steeds leuk om te doen.’ Als Henk geen visserman zou kunnen worden zou hij toch binnen de sector blijven. ‘Wie weet zou ik wel iets bij de Vissersbond doen. De visserij is gewoon een mooie sector en ik zou niet weten wat ik anders moet doen’, lacht hij. VAN JONGS AF AAN

De visserij zit er bij Henk al van jongs af aan in. ‘Mijn opa was eigenaar van de oude ZK-46 en van kleins af aan ging ik al mee met vissen. Dit vond ik leuk om te doen dus zodoende ben ik eigenlijk in het vak gerold. Na het overlijden van mijn opa heb ik in 2012 zijn kotter overgenomen. De huidige ZK-46

heb ik in 2017 gekocht, dit was de HD-16. Samen met mijn twee bemanningsleden vis ik hiermee op de Noordzee en de Waddenzee.’ Wanneer we vragen naar de kwaliteiten waar een visserman over moet beschikken begint Henk over de negen tot vijf-mentaliteit. ‘Als je de instelling hebt om van negen tot vijf aan het werk te zijn is dit absoluut geen goeie baan voor je. Als het slecht weer is of er is niks te vangen zijn we wel eens vrij, verder vissen we bijna het hele jaar door’, aldus Henk. Het nadeel van de visserij is voor hem dan ook dat je de hele week van huis bent. ‘Je mist wel eens een feestje of een verjaardag maar dat is niet het einde van de wereld. De afwisseling in het werk is gewoon mooi. De ene week ben je hier en de andere week op een compleet ander bestek.’

De visserij over twintig jaar zal volgens Henk verre van hetzelfde zijn. ‘Ik hoop natuurlijk dat het zo blijft en dat ik er zo lang mee door kan gaan als ik zelf wil, maar ik ben bang van niet. We zullen waarschijnlijk over moeten stappen naar andere motoren, bijvoorbeeld waterstofmotoren. Ik denk ook dat er niet veel visgebied overblijft voor ons. Ze sluiten nu al veel gebieden, laat staan over twintig jaar. Ik hoop natuurlijk ook dat mijn kinderen later dit bedrijf door kunnen zetten, maar ik ben bang dat de visserij over dertig jaar flink ingeperkt is en dat is gewoon jammer.’ Als Henk een dag visserijminister zou zijn, dan zou hij zorgen dat er veel meer voor de sector gedaan wordt. ‘Daar merken we nu niet zo veel van. Ik zou bijvoorbeeld minder gebieden sluiten en mij inzetten tegen de windmolenpar-

ken op zee. Toch denk ik ook dat er te veel vissersschepen zijn op zee. Hier zou ik dan een mooie regeling voor maken, zoals de ‘Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee’ van laatst. Het uitkopen van vissers tegen een passend bedrag is volgens mij een prima oplossing. Op deze manier verlaag je de visserijdruk, waarvan ik trouwens niet van overtuigd ben dat het te hoog is. Dat is veel beter dan door gebieden te sluiten.’ De Nederlandse Vissersbond betekent veel voor Henk. ‘De bond regelt super veel op administratief gebied, met al die vergunningen en papieren bijvoorbeeld. Als ik dat zelf zou moeten doen als ik thuis kom in het weekend word ik echt niet blij. Het scheelt voor mij een hele boel werk en zij weten waar ze mee bezig zijn dus het werkt veel beter.’


FISHT R E N D

Seizoen Zeeuwse hangcultuurmosselen geopend

Fish coLuMn

Jagen met behulp van elektriciteit We zien vissen eigenlijk pas echt wanneer ze op ons bord liggen. Wilde vis zwemt in zeeën, rivieren en meren, ver uit het zicht en soms uit het hart. Onze relatie met deze bijzondere wezens gaat veel verder dan roofdier versus prooi. Vanaf het allereerste moment dat schrijfster Helen Scales zich onderdompelde in hun wereld, besefte ze dat vissen mooi, betoverend, complex en opwindend zijn. Jarenlang bestudeerde ze hun ongeziene domein en werd een enthousiaste en toegewijde vissenspotter, een echte ichtyoloog (vissenkenner). Helen Scales, PhD, is een mariene bioloog gevestigd in Cambridge, Engeland. Haar doctoraat omvatte het zoeken naar gigantische, bedreigde vissen in Borneo. GEHEIMEN

In het boek ‘Het oog van de school’ geeft schrijfster Helen Scales alle vissengeheimen prijs. Ze weet deze mooie dieren los te maken van hun reputatie van koudbloedige en soms onherkenbare beesten. Ze zet ze neer als slim, emotioneel en bedachtzaam, als ware superhelden van het onderwaterleven die ons heel veel kunnen vertellen over het leven onder water. Een razend interessant en levendig boek over vissen met prachtige namen en kleuren, over vliegende, kruipende, zingende en dansende vissen, over vissen met handjes, vissen die aan graffiti doen en vissen die met elkaar communiceren door middel van flatulentie (scheetjes). Vissen zijn één van de grootste succesverhalen van het leven op aarde. Ze domineren de oceanen en de zoetwaterbekkens die gezamenlijk meer dan zeventig procent van het aardoppervlak beslaan. Dat komt, gezien het feit dat de oceanen gemiddeld vier kilometer diep zijn, neer op 90 tot 99 procent van alle beschikbare leefruimte – de drukke, krioelende biosfeer. Vissen zijn al honderden miljoenen jaren de baas in deze kolossale watermassa. Al duizenden jaren haalt de mensheid vissen uit het water om ze onze wereld binnen te brengen. Het vangen van vis ter consumptie zit zo diep in ons verankerd dat we vissen naar vis, maar we herten niet naar hert en beren niet naar wilde beren. BIJZONDER

Er is in 2015 in een rivier in Thailand een zoetwaterpijlstaartrog gevangen met een diameter van ruim 2,4 meter. Deze was van kop tot staart vier meter lang. Hij leek op een gesmolten olifant, die daarna tot een bal gekneed was en vervolgens platgestampt. De pijl aan de punt van zijn staart was 38 centimeter lang en zat barstensvol gif. Pijlstaartrog-

| 13

De eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen van het nieuwe seizoen zijn boven water gehaald. Door het koude voorjaar hadden de mosselen een weekje langer nodig dan vorig jaar om gevuld te raken. De Zeeuwse hangmosselkwekers verwachten echter een goede afzet, zeker nu de horeca is heropend.

De hangcultuurmosselen uit de Zeeuwse wateren zijn de eerste mosselen van het seizoen. De mosselen groeien aan touwen bovenin het water, waar het meeste voedsel uit het water te filteren is. Mosselen van de hangcultuur zijn een niche, goed voor 5 procentvan de totale hoeveelheid mosselen die in Nederland wordt gekweekt. Het seizoen

vast aan touwen. De kleine mosseltjes worden daarna in een soort kous ‘opgesokt’, zodat ze niet van de touwen vallen. In de sokken groeien ze in twee jaar uit tot volwassen mosselen. De mosselen filteren in die tussentijd hun voedsel (algen) uit het water. Het kweken van hangcultuurmosselen gebeurt 100 procent natuurlijk, van geen enkel dierlijk eiwit is de voedselafdruk zo laag als van schelpdieren. De Zeeuwse hangmosselen zijn MSC en BIO gecertificeerd. De biologische kweekmethode zorgt dat de biodiversiteit van natuurlijke waterecosystemen in stand blijft. STREEKKEURMERK

gen gebruiken hun wapen enkel ter verdediging en niet, zoals velen denken, om aan te vallen. Op enig moment is schrijfster en wetenschapper Helen Scales op het eiland Rarotonga. Daar zwemmen in de lagune trekkersvissen die het formaat en de vorm hebben van een leeggelopen rugbybal. Hun flanken zijn versierd met subtiele geelen bruintinten. Picasso trekkersvissen worden geboren in hun opvallende verjaardagskostuum dat ze hun hele leven aanhouden. Uit onderzoek blijkt dat vissen hun kleuren zeer effectief inzetten als camouflage om anderen af te schrikken, als waarschuwing en om te sjansen. De soms buitenissige kleurencombinaties van vissen ontstaan omdat de vrouwtjes de voorkeur geven aan bontgekleurde partners. De mannetjes geven hier braaf gehoor aan. Kies mij, kies mij, lijken ze uit te stralen. Bij veel diersoorten is het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje duidelijk te zien. Vrouwtjes zijn door de bank genomen ingetogen en onopvallend, terwijl mannetjes meer in het oog lopen. PULSVISSEN BESTAAN AL HEEL LANG

Het is al duizenden jaren bekend dat er vissen met een bijzondere uitstraling bestaan. In de tijd van de oude Grieken legden artsen al sidderroggen in het bed van barende vrouwen, een remedie om de pijn te verzachten. De oude Egyptenaren haalden siddermeervallen uit de Nijl, die ze naar verluidt gebruikten om mensen met epilepsie te behandelen. De Pruisische ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt zag het verschijnsel van de pulsvis eind van de negentiende eeuw. Honderden andere vissoorten delen dezelfde merkwaardige eigenschap: ze kunnen grote hoeveelheden elektriciteit produceren en vasthouden. Jagen met behulp van elektriciteit is echter iets wat nu alleen vissen kunnen en mogen doen. Johan K. Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond

‘Van mosselen geniet je samen met vrienden en familie. Het feit dat we weer meer samen mogen komen, kunnen we mooi vieren met een heerlijke pot op het terras’, aldus mosselkweker Jan Bout die de eerste hangmosselen bovenhaalde.

z evende s cheLpdier

van de bodemcultuur is 7 juli van start gegaan. SOKKEN

Bij de hangcultuur hechten babymosselen (zogenaamd mosselzaad) zich in het water via de stroming

conferentie in

De stichting Schelpdierconferenties organiseert op 20 en 21 januari 2022 de zevende editie van de internationale schelpdierconferentie, in het Deltapark Neeltje Jans. Onder het voorbehoud dat de covid-maatregelen achter de rug zullen zijn, biedt de conferen-

2022

tie volop mogelijkheden elkaar eindelijk weer eens in levende lijve te ontmoeten. Naast veel ruimte voor informeel contact bestaat het programma uit lezingen, discussies, poster presentaties, pitches en een beurs voor bedrijven en instellingen. Tevens zal tijdens de conferentie de ‘Duurzaamheid award schelpdier-

Corona heeft hernieuwde interesse gegeven aan lokaal geproduceerde streekproducten. Hangmosselen komen van dichtbij. Alleen in Zeeland – in de Oosterschelde, Grevelingenmeer en het Veerse Meer – zijn geschikte beschutte locaties om mosselen aan touwen te kweken. De Vereniging van Zeeuwse hangcultuurkwekers brengt haar mosselen onder het streekkeurmerk Zeker Zeeuws op de markt, dat staat voor 100 procent regionale herkomst. Jaarlijks produceren de negen leden zo’n 2 miljoen kilo mosselen. De productie uit de bodemcultuur bedraagt per jaar zo’n 50 miljoen kilo.

sector 2020/2021’ worden uitgereikt. De conferentie is gericht op de schelpdiersector in binnen- en buitenland. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal. Voor vertaling Engels Nederlands vv wordt gezorgd. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op www.schelpdierconferentie.com.

OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP TER OVERNAME

TER OVERNAME

TER OVERNAME

TER TER OVERNAME OVERNAME

Schitterende visspeciaalzaak gelegen op top locatie van grote plaats in het groene hart. Gehele inventaris alsmede de bouwkundige interieur voorzieningen zijn van recente datum. Deze schitterende visspeciaalzaak is ter overname ivm. gezondheid eigenaar. Huidig omzetniveau is thans ca. € 7.000,-- per week maar is nog steeds stijgende. Deze winkel biedt zeker nog mogelijkheden. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Net over de grens van Duitsland. Perfect ingerichte visspeciaalzaak gelegen aan rand van groot parkeer terrein waaraan tevens 3 grote trekpleisters zijn gesitueerd. Het geheel verkeert in zeer goede staat van onderhoud en biedt nog legio mogelijkheden. Nieuwsgierig? Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Visspeciaalzaak gelegen op goede locatie in het centrum van mooie plaats in de regio Almelo, hier zijn zeker nog mogelijkheden aanwezig om huidige omzetniveau naar hoger plan te tillen, daar eigenaar ook tijd aan zijn neven activiteit moet besteden, inventaris verkeert in goede staat van onderhoud enkel stukken zijn van recente datum. Maak gerust een afspraak met ons om ter plaatse te kijken.

Perfect ingerichte visspeciaalzaak gelegen op mooie locatie in grote plaats van Gelderland, deze winkel is recentelijk opgestart maar ivm. privé omstandigheden is deze te koop. Geheel verkeert in zeer goede staat van onderhoud en biedt koper nog volop omzet stijgende mogelijkheden.

U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61 eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl


14

|

FISHT R E N D

Eerste vaatje Hollandse Nieuwe naar vaccinatiemedewerkers GGD Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe is dinsdag 15 juni aangeboden aan André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, als blijk van waardering namens alle Nederlanders, die in de gelegenheid zijn gesteld een vaccinatie tegen het coronavirus te ontvangen. Bij de vaccinatielocatie Haaglanden luidde het Nederlands Visbureau hiermee én met het aanbieden van vele Hollandse Nieuwe aan de vaccinatiemedewerkers de start van het nieuwe haringseizoen in. Sinds 16 juni is de Hollandse Nieuwe in het hele land verkrijgbaar. Het uitdelen van de nieuwe haring aan vaccinatiemedewerkers vervangt de traditionele veiling van het eerste Vaatje Hollandse Nieuwe. ‘Een traditionele veiling kon voor de tweede maal op rij vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan’, zegt Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau. ‘We hebben ons natuurlijk afgevraagd wat we dan doen om Hollandse Nieuwe te introduceren’, aldus Leewis. ‘Vorig jaar

werd het eerste vaatje Hollandse Nieuwe symbolisch uitgereikt aan Ernst Kuipers en Diederik Gommers als gebaar van dank voor de hardwerkende IC-medewerkers. Nu we ons in Nederland volop in de vaccinatiefase bevinden in deze coronatijd, is de GGD een logische keuze.’ Niet alleen André Rouvoet ontving de Hollandse Nieuwe, maar ook de vaccinatiemedewerkers op verschillende locaties in het land werden getrakteerd. ROMIGE, VETTE HARING

Haringdeskundige Peter Koelewijn gaf als eerste een oordeel over de haring - de vangst van 2021 is opnieuw een gezonde, romige en vette haring – waarna het vaatje met de inhoud werd geschonken.

André Rouvoet namens de GGD: ‘Met trots neem ik graag het eerste vaatje haring in ontvangst namens alle medewerkers die in deze periode bij de GGD’en een onmisbare bijdrage leveren in de bestrijding van dit virus. Dank voor deze mooie en bijzondere erkenning voor ons werk.’ ‘Het is elk jaar weer een spannende wedloop voor de haringvissers en Nederlandse haringgroothandelaren om tijdig de vangst van goede kwaliteit aan land te krijgen, te kunnen kopen en verwerken en om op tijd alle vishandels in Nederland te kunnen beleveren’, zegt Leewis. ‘Men blijft immers afhankelijk van de natuur die moet meewerken voor de kwaliteit en het blijft een kwestie van wilde jacht. De maatjesharing komt deze weken per schip de haven van Noorwegen, Denemarken en Schotland binnen en wordt daar verwerkt voor de Nederlandse handel. Ook dit jaar is de uitdaging aangegaan

om met man en macht voor de eerste verkoopdag woensdag 16 juni, voldoende Hollandse Nieuwe beschikbaar te hebben om het seizoen te kunnen starten. En dat is weer gelukt. We kunnen starten met vette, malse haring. Overigens wordt het overgrote deel van de vangst 2021 nog de komende weken tot ongeveer half juli aangevoerd.’ PARADEPAARDJE

De ‘Hollandse Nieuwe’ draagt het EUpredicaat ‘Gegarandeerde Traditionele Specialiteit’ en mag uitsluitend worden gebruikt voor haring die in de periode van mei van het lopende kalenderjaar wordt gevangen en vanaf de startdatum in datzelfde kalenderjaar tot en met 30 september onder die benaming wordt verkocht. Na deze periode mag alleen nog de naam ‘Hollandse maatjesharing’ worden gevoerd.


&

HYGIëNE DÉ VAKBIJLAGE OP HET GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

FOOD ADDICTIVE MEDIA |   JULI |   2021 |   NUMMER 5

Handreikingen voor de startende bakker

‘Ontzorgen visspecialist rode draad hygiënecode’

MAG een worstenbroodje eigenlijk op de post?

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) krijgt regelmatig de vraag van beginnende bakkerijen aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen bij het opzetten van een bedrijf. Het NBC geeft een aantal handreikingen.

De VNV werkt hard aan de nieuwe hygiënecode, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. ‘We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is’, aldus Toos Houwers van de Houwers Groep.

De kans is groot dat ook na de coronacrisis het online bestellen populair blijft. Nu veel mensen er (noodgedwongen) kennis mee hebben gemaakt, is die drempel aanzienlijk verlaagd. Welke waren mag je eigenlijk per post verzenden?

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 9


2

&FOOD

HYGIëNE

Handreikingen voor de startende bakker Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) krijgt regelmatig de vraag van beginnende bakkerijen aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen bij het opzetten van een bedrijf. De hygiëneregels zijn een belangrijk onderdeel van de opstartfase. Het NBC geeft een aantal handreikingen. Voordat de puntjes op de i kunnen, is het belangrijk bij de gemeente, bij de verhuurder en eventueel verzekering na te vragen of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten op de betreffende locatie is toegestaan. Dit staat in het bestemmingsplan en het huurreglement. Ga ook na of er bijzondere milieuvoorschriften zijn waaraan moet worden voldaan.

volgens HACCP-beginselen moeten werken. Een ondernemer kan met een eigen systeem voor voedselveiligheid werken, maar kan ook gebruikmaken van een goedgekeurde hygiënecode die voor een gehele branche geldig is. KRITISCHE STAPPEN

Wie een brood- of banketbakkerij heeft, kan het beste werken met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Hierin worden kritische stappen voor de bereiding van brood, banket en andere bakkerijproducten besproken. De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB).

Krachtig reinigen met droge stoom

rijk. Denk aan inrichting, persoonlijke hygiëne en het voorkomen van kruisbesmetting. Daarnaast worden de regels voor bedrijfsprocessen, zoals inkoop, bewaren van grondstoffen en halffabricaten en de ontvangst van goederen, duidelijk omschreven. Invoering van de regels draagt bij aan structuur en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel binnen een bedrijf en helpt werknemers scherp te houden. De NVWA controleert bedrijven op naleving van de hygiëneregels. Wie zich er niet aan houdt, kan een waarschuwing of boete krijgen. Voor beiden brengt de NVWA kosten in rekening. Het is dus zaak de regels na te leven.

The Clean Experience (TCE) uit Barneveld is leverancier van krachtige, professionele stoomapparatuur voor bedrijven. Veel klanten binnen de foodsector werken met deze droge stoomtechniek, omdat stoom binnen de HACCP-regels is goedgekeurd als reinigingsmethode.

Er is nagenoeg geen chemie meer nodig, stoom doet het zware werk. Hooguit bij het verwijderen van hardnekkig vet op ovens, afzuigsystemen, bakkerskarren of de frituur, kan een toevoeging van bijvoorbeeld Bio-Clean Power, handig zijn. Dit middel wordt door de stoom versterkt en is goedgekeurd binnen

‘Dry Steam-techniek’, droge stoom dus, is oververhitte stoom in een boiler, waardoor er slechts tussen de 3 en 10 procent vocht wordt gecreëerd. Daardoor kan bijvoorbeeld zelfs binnen een bakkerij, waar men met meel en gisten werkt, veilig worden gereinigd. De inzetbaarheid van een TCEstoomstofzuiger is breed. Stoom desinfecteert direct. Kaasplanken, hakblokken, werkbladen, vitrines, ramen, vloeren, koelcellen en plafonds zijn te reinigen met droge stoom. Het vuil wordt gelijk opgezogen in de vuilwatertank van de machine. Dus niet meer dweilen of werken met doeken.

de voedingsindustrie. TCE leverde al aan onder andere visspeciaalzaken, bakkerijen, chocolaterieën, slagers, kaas- en delicatessenzaken, poeliers en andere winkels in de voedingsindustrie en krijgt enthousiaste reacties op hun stoomzuiger.

DIGITALE VERSIE

De Hygiënecode voor de Brood- en

Wil jij ervaren of droge stoomreiniging iets is voor jouw bedrijf? The Clean Experience geeft vrijblijvende demonstraties op locatie. Bel voor een afspraak met 0342-701205 of kijk op de website: www.thecleanexperience.com. Daar vind je onder het kopje ‘branches’ de specifieke toepassingsmogelijkheden op een rij.

Nooit meer glibberen op de gladde bakkersvloer Herken je dit? Voegen die vol zitten met krenten, chocolade, meel of deegrestjes? BEDRIJFSADVISEUR

Ook inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is noodzakelijk en daarnaast kan de starter zich richten tot de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). De NBOV is de brancheorganisatie voor de ambachtelijke bakkerij en heeft een bedrijfsadviseur in dienst die verder kan helpen bij de opstart of aankoop van een ambachtelijk (banket)bakkersbedrijf. Ieder bedrijf dat met levensmiddelen werkt, dient van de overheid een systeem te hebben waarmee voedselveiligheid wordt gegarandeerd. Deze regels zijn gebaseerd op Europese wetgeving, die stelt dat alle levensmiddelenbedrijven

De Hygiënecode is toepasbaar in bedrijven die vallen onder de sector bakkerij (inclusief chocolaterieën). Hij kan gebruikt worden door alle brood- en banketbakkerijen, markthandelaren en andere bedrijven die producten produceren of verkopen die in deze Hygiënecode worden beschreven en die daarbij werken volgens de in de hygiënecode beschreven processen. ONDERVERDELING

De code heeft verschillende modules. Er is een onderverdeling gemaakt in basisvoorwaarden en processtappen. De basisvoorwaarden voor het gehele proces, vanaf het binnenkomen van de grondstof tot aan de verkoop van het eindproduct, zijn voor ieder bedrijf belang-

Banketbakkerij is te bestellen bij FoodBase (www.foodbase.nl). Een starter kan op het aanmeldingsformulier aangeven dat hij of zij ZZPer is, wanneer dat van toepassing is. Neem bij voorkeur de digitale versie. Daar is sneller in te zoeken. Voor horeca-activiteiten, zoals een lunchroom, is het nodig aanvullend de Hygiënecode voor de Horeca te raadplegen. Kijk hiervoor op de website van Koninklijk Horeca Nederland (www.khn.nl) Alles op een rij voor uw gloednieuwe bedrijf? Registreer het dan ook bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als levensmiddelenbedrijf. Dat kan op www.nvwa.nl.

Colofon

&

HYGIëNE DÉ VAKBIJLAGE OP HET GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

FOOD ADDICTIVE MEDIA | JULI | 2021 | NUMMER 5

Jaargang 5, Week 27 & 28, 2021, nr. 5 Hygiëne & Food is een uitgave van Addictive Media en een speciale bijlage bij de vakkranten Bakery Next en Fish Trend Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl

Handreikingen voor de startende bakker

‘Ontzorgen visspecialist rode draad hygiënecode’

MAG een worstenbroodje eigenlijk op de post?

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) krijgt regelmatig de vraag van beginnende bakkerijen aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen bij het opzetten van een bedrijf. Het NBC geeft een aantal handreikingen.

De VNV werkt hard aan de nieuwe hygiënecode, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. ‘We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is’, aldus Toos Houwers van de Houwers Groep.

De kans is groot dat ook na de coronacrisis het online bestellen populair blijft. Nu veel mensen er (noodgedwongen) kennis mee hebben gemaakt, is die drempel aanzienlijk verlaagd. Welke waren mag je eigenlijk per post verzenden?

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 9

Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker Tel: 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

Redactie: Aranka Klomp redactie@bakerynext.nl Wendy Noordzij redactie@fishtrend.nl

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014

Twitter: @bakerynext @visvakkrant

Druk: Rodi Media

Glij je regelmatig bijna uit omdat de blikken zojuist ingespoten zijn met vet? Ondanks dat er elke dag netjes gedweild wordt, blijft de vloer glad. Misschien wel omdat er net te enthousiast met veel reinigingsmiddel gereinigd wordt. Gelukkig is er goed nieuws: Cleanfix heeft ongetwijfeld dé schoonmaakoplossing op maat voor uw bakkerszaak. Al jaren vinden dit soort onveilige situaties plaats op de bakkersvloer. En telkens zijn de medewerkers van Cleanfix verbaasd dat de vloer nog altijd gereinigd wordt met emmer, sopje en mop. ‘Natuurlijk is dat een prima manier om de boel schoon te houden. Maar efficiënt én hygiënisch werken, dat ziet er naar ons idee anders uit. Veilig en praktisch werken kan echt sneller en beter. Met als bijkomend voordeel minder stress én ergonomisch verantwoord reinigen. Dat lijkt ons voor u een goed vooruitzicht.’

ISSN: 2213-6193

EEN OPTIMAAL ADVIES Disclaimer: De Redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een schrob-/ zuigmachine kan een oplossing zijn, aldus Cleanfix. Maar niet elke bakkerij heeft genoeg ruimte voor zo’n grote schrob-/ zuigmachine. ‘Wellicht goed om te weten dat er tegenwoordig veel maten en oplossingen zijn, die ook prima passen tussen de werktafels en ovens.’ Grote kans dat in het machine-aanbod van Cleanfix dé oplossing voor je bakkerszaak

beschikbaar is. Dit bedrijf levert al jarenlang schoonmaakmachines aan de bakkersbranche, in alle soorten en maten. De medewerkers kennen de markt en kunnen elke bakker op maat adviseren. De Cleanfix-specialisten komen op locatie langs en om samen met de ondernemer te kijken naar de mogelijkheden. ‘De juiste inzet van machine én reinigingsproduct is de sleutel voor een veilige en hygiënische werkvloer. Dan hoef je nooit meer te glibberen! Bovendien zijn er machines die echt tot in ieder hoekje en gaatje komen!’ Voor meer informatie bel of mail naar: 0499-550033 of info@cleanfix.nl.


&FOOD

HYGIëNE

3

Voedselveiligheid is mensenwerk Voedselveiligheid is zo’n onderwerp waar bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie iedere dag mee bezig zijn, van de werkvloer tot aan de directiekamer. Het veilig maken en houden van levensmiddelen is een zaak van iedereen. Of het nu gaat om persoonlijke hygiëne zoals handen wassen en desinfecteren, het schoonmaken van de productieruimtes en machines, of het weren van ongedierte; Al deze onderwerpen zijn even belangrijk.

Soms lijken de procedures wel wat veel en vinden medewerkers het moeilijk om zich er altijd aan te houden. Maar het zijn juist die kleine missers die enorme consequenties kunnen hebben. Als bedrijf en als kwaliteitsafdeling kun je het niet alleen. Je hebt echt de medewerking van alle medewerkers nodig, altijd. DE NORMAALSTE ZAAK

Daarom is het essentieel dat alle medewerkers zich bewust zijn van hun bijdrage aan de voedselveiligheid. Snappen waarom je iedere keer opnieuw je handen

moet wassen, ook al was je maar éven van de afdeling af. Snappen waarom je wéér de lijn moet schoonmaken en desinfecteren, ook al lijkt het zo ook wel schoon. Snappen waarom die deuren, ook al is het warm, écht niet open mogen staan. Samen moet je een cultuur creëren waarin iedereen de regels kent, begrijpt en naleeft. En belangrijker nog, waarin ook de jongste bediende de directeur kan aanspreken als zijn of haar handelwijze niet volgens de regels is. Zo kweek je een cultuur waarin voedselveilig-

heid op de eerste plaats staat en het naleven van de regels de normaalste zaak van de wereld is. DE INVESTERING WAARD

Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. In drukke tijden versloffen de regels en met personeelswisselingen is niet iedereen meteen goed op de hoogte waarom iets op een bepaalde manier gedaan wordt. Dan sluipen foutjes er makkelijk in. En als de één het laat versloffen, dan heeft dat ook zijn weerslag op de ander. Voor je het weet ben je terug bij af. Voedselveiligheid en hygiëne vragen daarom continu aandacht. Dat kost tijd, moeite en geld. Toch levert het veel op als je hierin investeert en de voedselveiligheidscultuur echt ingebakken zit. Tevreden klanten, weinig klachten, geen recalls en moeiteloos door de audit. Het levert echt wat op om hygiëne en voedselveiligheid goed op orde te hebben. Voor grote bedrijven zijn deze investeringen makkelijker op te brengen. In het MKB ligt dit vaak moeilijker. Hoeveel kun je besteden aan de opleiding van medewerkers? Gelukkig zijn daar oplossingen voor. ONLINE IS VEEL MOGELIJK

Het afgelopen jaar heeft online leren een grote vlucht genomen. Thuis of op het werk vanachter de computer een training volgen

is eigenlijk heel prettig én praktisch; of het nu gaat om een klassikale training, een losse e-learningmodule of een combinatie hiervan. Précon heeft veel expertise op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en wet- en regelgeving, en heeft meer dan 25 jaar ervaring. Het helpt niet alleen grote bedrijven, maar juist ook de

vele kleinere en startende bedrijven die Nederland rijk is. Précon Learning biedt een ruim aanbod aan e-learningmodules en klassikale (online) trainingen, ook in abonnementsvorm. Zo kan ieder bedrijf een voedselveiligheidscultuur creëren waar je het verschil mee maakt. Meer weten? Kijk op www.precon.group

FISH PROCESSING MACHINERY ST700TV TABLETOP SKINNING MACHINE

Dankzij de bewezen duurzame kwaliteit van onze producten en diensten streven wij al 60 jaar naar perfectie. Door ons steeds op de wensen en uitdagingen van haar klanten te richten hebben wij doorheen de jaren een uitstekende langetermijnrelatie met onze klanten opgebouwd. Zo is de ST700TV een resultaat van deze samenwerking. Dit handig tafelmodel, in verschillende uitvoeringen beschikbaar, is inzetbaar voor het ontvellen van diverse vissoorten alsook grote fillets. Daarenboven is deze ontveller zowel geschikt voor het fijne als het zware werk.

Veiligheid

Meerdere elektronische veiligheden en de voetpedaal zorgen voor een perfecte controle.

Technologie De meshouder kan verwijderd worden zonder dat men hiervoor gereedschap nodig heeft. Efficëntie

Dankzij het op verschillende hoogtes instelbare mes kan je met dit toestel praktisch alle vissen vellen.

Onderhoud De aan- en uitvoerplaat en het mes kunnen zonder extra gereedschap geopend worden. Daarenboven kunnen zowel mes als uitvoerplaat op deze wijze eenvoudig verwijderd worden. Innovatie

Een volledig nieuw concept dat zich reeds meermaals bewezen heeft.

Ontdek op onze website ook onze andere oplossingen! Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality STEEN WORLDWIDE - F.P.M. INTERNATIONAL NV Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Franseweg 33, 2920 Kalmthout Belgium Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience +32 3Reliable 665 04 Solid 00 | info@steen.be | www.steen.be Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid


4

&FOOD

HYGIëNE

V ISTIKHETMAAR

BIEDT UITGEBREID KENNISDOSSIER

‘Z ORG

VOOR

K WALITEIT ’

Kwaliteit - waar let ik op? Kwaliteitszorg is belangrijk. Ook vissers kunnen er van alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van vis optimaal blijft bij het verwerken. Vistikhetmaar besteedt hier aandacht aan in het dossier ‘Zorg voor Kwaliteit’

(harde grond of zachte grond) en vistechniek. WATERKWALITEIT

De visser is de eerste schakel in de visketen. Zodra de vis aan boord is, begint het verwerkingsproces. In elke stap is het van belang om ervoor te zorgen dat de vis zo vers en veilig mogelijk blijft voor de consument om te eten. Toch zijn er ook omstandigheden die invloed hebben op de kwaliteit en veiligheid van het product voordat de vis aan boord komt. Als visser heb je daar weinig of geen invloed op. Hierbij kun je denken aan: waterkwaliteit, seizoen/voedingsconditie vis (bijvoorbeeld kuitzieke vis), visgronden

Een vis kan al verontreinigd raken voordat hij gevangen wordt, bijvoorbeeld door de waterkwaliteit. De overheid monitort de waterkwaliteit en zal melding maken als er iets niet in orde is. Dit gebeurt ook bij grote ongelukken in visgebieden, zoals bij: het vergaan van schepen met olie of giftige stoffen; lozingen van giftige stoffen vanaf het land en ongelukken met kerncentrales en booreilanden. SEIZOEN/VOEDINGSCONDITIE VIS

Vissen, schaal- en schelpdieren kunnen per seizoen verschillen. Haring verandert gedurende het jaar bijvoorbeeld zo sterk dat men genoodzaakt is om er verschillende producten van te maken. Zo kan

alleen van haring die in mei en juni gevangen wordt maatjesharing worden gemaakt. In die maanden is het vetgehalte boven de 16 procent. Een haring die net kuit heeft geschoten is zo mager dat hij alleen geschikt is voor marinades. Dit geldt ook voor andere vissoorten in de paaiperiode. De vis is tijdens de paaiperiode slechter van kwaliteit, omdat er weinig vlees op de vis zit. Dit is heel duidelijk te zien bij schol in de eerste maanden van het jaar. ‘De vis is mager’ wordt dan gezegd. Handelaren en viswinkels verkopen daarom in die maanden soms geen schol. VANGSTGEBIED

Ook vangstgebieden zijn bepalend voor de kwaliteit van de vis. Het visgebied (waar de vis gevangen wordt) bepaalt in belangrijke

(MAATWERK) HYGIËNEMEUBILAIR

mate de smaak, kleur en structuur. Makreel wordt zowel langs de kust van Nederland als in de noordelijke Noordzee en aan de zuidwest- en westkust van Ierland gevangen. De noordelijke makreel en de Ierse makreel zijn malser en hebben een hoger vetpercentage dan de andere makreel. De bodem van de Noordzee bestaat uit verschillende grondsoorten. Eigenschappen als smaak en kleur van bodemvissen hangen nauw samen met het type bodem. Bij rotsgronden vinden we schelvis, zeewolf, heilbot en koolvis. Deze vissen zullen op een rotsgrond anders smaken dan vis die leeft op slib of een andere zachte bodem. VISTECHNIEK

Om de vis zo vers mogelijk te houden, is het belangrijk dat de vis niet of zo min mogelijk beschadigd wordt tijdens het vangen. Belangrijke aandachtspunten tijdens het vissen zijn: huidbeschadigingen, kneuzingen, verwondingen en stikken. Bij huidbeschadigingen is met name de slijmhuid belangrijk. De slijmhuid is een heldere, gladde slijmlaag die de hele vis bedekt. Deze laag is een beschermlaag voor de vis en houdt bij de dode vis de bacteriën nog vier tot zes dagen buiten het visvlees. Bacteriën bevinden zich op de huid en wachten op een kans om het visvlees binnen te dringen. Bij een beschadigde of kaal geschuurde huid ontstaan er open plekken op de huid, waardoor bacteriën sneller het visvlees binnendringen. Beschadigde vis is minder lang houdbaar en moet apart worden geijsd. HUIDBESCHADIGINGEN

machines, benodigdheden en verpakkingen voor de voedingssector | www.delmo.nl | 088-8543 800 | info@delmo.nl

|

Huidbeschadigingen, maar ook kneuzingen en verwondingen aan vis, zijn met name afhankelijk van de vismethode. Bij de boomkorvisserij ontstaan er vaak kneuzingen, verwondingen en een geschuurde, open huid. Dit komt doordat de vissen in het net in aanraking komen met bodemvuil en stenen, maar ook over de bodem worden gesleept. Bij vismethoden zoals twinrig en flyshoot sleept het net ook over de bodem, maar dan wel veel langzamer waardoor de vis minder snel beschadigd wordt. Bij pelagische vismethoden, zoals de haringtrawl, wordt het net door de waterkolom gesleept waardoor er geen bodemvuil mee komt. Deze technieken zorgen voor mindere beschadigde vissen en dus een betere kwaliteit.

of als er teveel vissen in het net zitten. De vis stikt, waardoor de bloedsomloop stil komt te staan en de afvalstoffen niet meer worden afgevoerd. Gestikte vis bederft sneller dan levende vis omdat: de lijkstijfheid sneller begint en korter duurt; de vis water opneemt en nog niet gestript is, waardoor de bacteriën en enzymen vrij spel hebben; de vis besmet raakt met bodembacteriën. Door het overlijden is de natuurlijke weerstand weg. Soms zijn ook de schubben en slijmhuid weggeschuurd, waardoor die geen bescherming meer bieden. BEHANDELING AAN BOORD

De behandeling van vis tijdens de verwerking aan boord is belangrijk voor de kwaliteit. De beste kwaliteit vis krijg je als deze levend aan boord komt, direct wordt gestript om leeg te bloeden en vervolgens zo snel mogelijk op ijs wordt opgeslagen. Aan boord van een vriestrawler worden de vissen gelijk gekoeld in tanks met koud water en zo snel mogelijk ingevroren. Deze vissen worden dus niet gestript en op ijs gelegd. Ook tijdens de verwerking aan boord kan de vis door allerlei oorzaken beschadigd raken. Bekende voorbeelden zijn: het stoten van de vis bij het legen van de kuil in de opvangbakken; door het gooien met vis; op de vis te stappen/trappen in de opvangbakken (bijvoorbeeld bij het verwijderen van stenen). VIER STAPPEN

Het verwerken van de vangst aan boord van een kotter kunnen we in vier stappen verdelen: sorteren van de vangst; strippen en leegbloeden; spoelen van de vis en het koelen van de vis. Iedere stap in het verwerkingsproces heeft bepaalde handelingen en mogelijke risico’s die van invloed zijn op de kwaliteit en veiligheid van de vis. Deze stappen zullen hieronder verder toegelicht worden. 1. SORTEREN VAN DE VANGST

Het proces aan boord start bij het legen van de kuil in de opvangbak. Een opvangbak is bij voorkeur van RVS of staal in plaats van hout. Dit komt doordat het hout kan splinteren en deze splinters kunnen in de vis terecht komen (fysische besmetting). Uiteindelijk vormen die splinters een gevaar voor de voedselveiligheid van de consument die de vis wil opeten. Nadat de vangst in de opvangbak(ken) is gevallen, wordt de vis via de transportbanden of glijgoot naar de sorteerband geleidt. Vis wordt op bijna alle schepen alleen op soort en maat gesorteerd. Een reden om vissen op soort te sorteren is vanwege de specifieke eigenschappen die bepaalde vissen hebben. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

STIKKEN

HACCP-registratie App met vele extra oplossingen! Alle info vindt u op www.hygienecodeonline.nl

Het stikken van de vis in het net kan ook een nadelige invloed hebben op de kwaliteit. Een vis ademt namelijk door zijn kieuwen. Wanneer deze kieuwen verstopt raken of ergens anders door worden afgesloten, dan krijgt de vis geen zuurstof meer en zal stikken. Dit kan met name gebeuren als er veel zand en modder in de kuil komt

Haaien en roggen moeten gescheiden worden van de rest van de vangst. Roggen produceren namelijk een grote hoeveelheid slijm (ook tijdens hun dood). Dit slijm tast de andere vis aan en geeft bij beginnend bederf al een ammoniakgeur. Bewaar roggen daarom ook gescheiden van de vis bij de opslag in het visruim. Ook haaien worden apart opgeslagen, want haaien hebben een schuurpapierachtige huid die andere vis kan beschadigden. Rode poon, grauwe poon en roodbaars hebben scherpe vinstralen, harde stekels aan de kop en een ruwe huid. Hierdoor kan de andere vis beschadigd raken. Schar


&FOOD

HYGIëNE

en tongschar hebben slijm dat verkleurend werkt op andere vissen. Wijting is een zachte vis. Opslag met andere vissoorten kan voor snelle beschadigingen zorgen aan de wijting.

3. SPOELEN VAN DE VIS

Vis moet na het strippen direct gespoeld worden door de spoelmachine (zie onderstaande afbeelding). De bij het strippen vrijgekomen bacteriën, enzymen, bloed en resten

Wanneer vis opgeslagen wordt in het visruim heeft de lensput extra aandacht nodig. De lensput is een plaats onder in het schip waar zich een mengsel van smeltwater en vuil, soms ook olie of vet, verzamelt. In dit smeltwater zit bloed en slijm waarin veel bacteriën zitten. Die bacteriën kunnen in de lensput zwavelwaterstof vormen. Dit is een gas dat verantwoordelijk is voor de groene verkleuring van vis. Tijdens de reis moet de lensput regelmatig leeggepompt worden. Meestal gebeurt dit automatisch.

werkt gelden over het algemeen de volgende regels: • Alle bemanningsleden dienen beschermende kleding te dragen en houden dit schoon. Er dient een hoofddeksel te worden gedragen die het haar bedekt. De bemanning eet, drinkt en rookt alleen buiten de verwerkings- en opslagruimten. De bemanning dient de handen te wassen en te drogen voordat vis wordt verwerkt, en dient dit in het bijzonder te doen na ieder bezoek aan het toilet.

HYGIËNE TIJDENS EN NA ELKE REIS

• Handschoenen die gebruikt worden voor het be- of verwerken van vis dienen regelmatig gewassen te worden. De bemanning mag niet niezen, hoesten, spugen en neussnuiten over de vis wanneer ermee gewerkt wordt. Er dienen waterproof pleisters (blauwe kleur) gebruikt te worden wanneer er sprake is van en snee of (schaaf)wond. Bemanningsleden dienen de schipper te informeren wanneer zij last hebben van diarree, braken of een andere kwaal die kan leiden tot een verhoogd besmettingsrisico.

Tot slot is ook een goede hygiëne tijdens en na elke reis heel belangrijk. Een goede hygiëne ten aanzien van het schip, de apparatuur, kisten en de mensen die met vis in aanraking komen zijn uitermate belangrijk voor het behoud van de kwaliteit en de veiligheid van de vis. Zorgen voor een goede hygiëne aan boord is een continu proces. Daarbij moet zowel aandacht zijn voor: persoonlijke hygiëne van de bemanning en hygiëne van het schip en de apparatuur. HYGIËNE BEMANNING

Mensen kunnen voedsel besmetten met bijvoorbeeld bacteriën als we onhygiënisch te werk gaan. Daarom is de persoonlijke hygiëne van alle bemanningsleden die helpen bij het verwerken van de vangst van groot belang. Voor iedereen die met kwetsbare producten zoals vis

2. STRIPPEN EN LEEGBLOEDEN VIS

De maag en ingewanden hebben, vooral bij goed doorvoede vis, veel enzymen en bacteriën die bederf kunnen veroorzaken. Als de vis niet gestript wordt, dan zullen de enzymen en bacteriën snel de buikholte aantasten. De maag en darmwand worden dan van binnenuit geperforeerd, waarbij het halfverteerde voedsel samen met de bacteriën en enzymen naar buiten komt en op die manier de buikwand aantasten. Daarna verspreiden ze zich over de andere vissen en tasten ze in hoog tempo ook de kwaliteit van de andere vis aan. Door de vis te strippen wordt de houdbaarheid verlengd. Het bederf kan hierdoor aanzienlijk worden vertraagd. Met het strippen snijdt je ook de aders door, waardoor de vis beter zal leegbloeden. Dit zorgt ervoor dat de vis nog langer houdbaar is en dat de filet later mooi blank van kleur zal zijn. Het strippen van vis moet op een goede manier gebeuren. Ga er niet vanuit dat de achtergebleven ingewanden wel met het spoelen worden verwijderd. Bij het strippen komen darmbacteriën vrij die vervolgens op de stripband terechtkomen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat andere vissen op de stripband besmet worden met deze darmbacteriën. Dit noemt men kruisbesmetting. In een aantal gevallen wordt een vis eerst leeggebloed voor het strippen. Dit doe je bij grote en waardevolle vissen zoals tarbot, griet, kabeljauw of andere grote rondvissen. Ze worden direct na het legen van de kuil uit de opvangbak gehaald. Deze vissen kunnen rood verkleuren als ze niet snel leegbloeden. Verkleurde vissen worden dan op de visafslag apart gehouden en zijn dan veel minder waard.

van ingewanden moeten direct worden afgespoeld. Dit geldt ook voor het aanklevende bodemvuil, zoals zand en slib. Tussen de kieuwen en in de kieuwholte zit ook zand en slib. Dit wordt ook met het spoelen verwijderd. Hoe schoner de vis op het ijs gaat, des te langer is de vis houdbaar. Het is daarbij van belang dat de aanwezige slijmlaag niet wordt verwijderd. Zo kan voorkomen worden dat bacteriën alsnog het visvlees binnendringen. De slijmlaag heeft immers een beschermende functie. 4. KOELEN VAN DE VIS

Na het sorteren, strippen en spoelen moet de vis direct op ijs worden gelegd. Het koelen van de vis heeft als doel om de vis in temperatuur af te laten nemen. Hierdoor kan het bederf worden tegengegaan. Het is dan ook belangrijk dat de vis zo snel mogelijk een temperatuur van 0°C heeft. De temperatuur in het visruim moet tussen de 0°C en 2°C zijn, zodat het ijs langzaam smelt. Het smeltwater stroomt langs de vis, koelt de vis af en hierdoor zal de vis niet uitdrogen. Bij een te lage temperatuur in het visruim smelt het ijs niet. Het heeft dan een isolerende werking en de vis koelt dan niet af. Als de gespoelde vis een tussenopslag krijgt, bijvoorbeeld in een aangebrachte roestvrijstalen tank of toevoerkoker in het visruim, dan moet de vis hierin gemengd en opgeslagen worden met voldoende ijs om snel te koelen. Tijdens het ijzen kan maximaal 40 kg vis in een kist worden gepakt. De vis kan ook direct na het spoelen in het visruim in kisten worden gepakt. In dat geval mag niet meer dan 35 kg vis in een kist opgeslagen worden om nog voldoende ijs toe te kunnen voegen.

HYGIËNE VAN HET SCHIP EN DE APPARATUUR

Op de schepen die nieuw worden gebouwd of opnieuw worden ingericht wordt veel aandacht geschonken aan een gladde afwerking van de wanden, het dek en het plafond, zodat het makkelijk kan worden

5

schoongemaakt. Algemene regel is dat na iedere trek de sorteerband, de manden en het werkdek worden schoongespoeld met water. Aan het eind van de week moet alles, van de opvangbakken tot de ingang naar het visruim, een grondige schoonmaakbeurt hebben met een reinigingsmiddel en eventueel met een bacteriedodend middel. Voor het schoonmaken van de ruimte waar de vis wordt verwerkt (verwerkingsdek) en waar de vis wordt opgeslagen (visruim) dien je rekening te houden met de volgende punten: de grote visresten, graten, koppen, delen van skeletten en orgaanresten verwijderen; de ruimte spoelen met koud water. Reinigen met een reinigingsmiddel en koud of lauw water; de ruimte goed spoelen met koud of lauw water; de ruimte desinfecteren en het desinfecteermiddel wegspoelen, voordat er opnieuw vis wordt verwerkt of opgeslagen. HYGIËNEPLAN

Het kan helpen om een hygiëneplan te maken, waarin duidelijk staat aangegeven hoe en wanneer reiniging dient plaats te vinden en hoe met de persoonlijke hygiëne moet worden omgegaan. Het is belangrijk dat dit plan dan wel wordt nageleefd! Voor meer informatie zie: www.vistikhetmaar.nl Foto’s: Nederlands Visbureau

Doodt virussen │ Desinfecteert │ Zonder chemie │ HACCP │ Veilig │ Allergie & Hygiëne Uw stoomspecialist & adviseur. Unieke warmwater- en droge stoomtechniek. Stomen en zuigen in één handeling. Boilers met hoge capaciteit (8-10 bar druk, temperatuur tot 180 °C). Minimaal gebruik van vocht en chemie. Reinigt conform HACCP-normering. Voor bakkers, ijssalons, slagers, horeca, viszaken et cetera. ✓ Service in eigen beheer. ✓ Milieuvriendelijk. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Altijd advies op maat voor groot- en kleinbedrijf www.tce.nl ─ 0342-701205 ─ contact@tce.nl Vraag een vrijblijvende demonstratie aan.

• koelmeubels • koeltoonbanken met plaatkoeling • koeltoonbanken geforceerd gekoeld • winkelinrichting • koel- en vriescellen • klimaatbeheersing • airconditioning • im-/export • 24/7 service

Al bijna 40 jaar een onafhankelijk familiebedrijf met een breed scala aan professionele diensten en producten voor bedrijfkoeling en airconditioning

PROVINCIALEWEG 53 • 4031 JM INGEN • +31 (0)344 68 93 93 • INFO@MIDDENNEDERLAND.NL • WWW.MIDDENNEDERLAND.NL


6

&FOOD

HYGIëNE

Feiten en fabels over voedselregels Het is niet gek als een bakker soms worstelt met de voedselwetten en -regels die er gelden. Dat zijn er namelijk nogal wat. Vijftien belangrijke fabels en feiten op een rij. Hoeveel heb jij er goed?

die rekening houdt met alle processen in de dagelijkse bakkerijpraktijk. 3 EEN BAKKER MAG GEEN BROOD VAN GISTEREN VERKOPEN

Een veelgehoorde fabel. Een bakker kan brood van de dag

werkers lang haar moeten opbinden of vastzetten, zodat er geen haren in de producten kunnen komen. 5 SIERADEN MOETEN AF TIJDENS DE PRODUCTIE

Ook een feit uit de Hygiënecode. Om ongelukken en besmetting te voorkomen, is het zaak in de productieruimte geen kettingen, armbanden, ringen, oorbellen of horloges te dragen. Oorringen die niet makkelijk zijn uit te doen, kunnen medewerkers bedekken met een haarnetje of een pleister. In de winkel kunt u wat soepeler omgaan met deze regels, door oorbellen, korte kettingen en gladde ringen wel toe te staan.  6 EEN TOILETHANDDOEK IS VERPLICHT

1 DOOR DE AANPASSINGEN IN HET WARENWETBESLUIT MEEL EN BROOD VERANDERT DE ZOUTNORM

Dit een fabel.   Het klopt dat het Warenwetbesluit Meel en brood veranderd is. De veranderingen gaan vooral over de naamgeving van broden. De zoutnorm blijft hetzelfde, namelijk 1,8% op droge stof, en die geldt voor alle basisbroodsoorten, inclusief glutenvrij brood, roggebrood, stokbrood, kleinbrood en brood met andere rijsmiddelen dan gist of zuurdeeg, zoals bakpoeder. 2 HET WERKEN MET DE HYGIËNECODE IS VERPLICHT

Ook dit is een fabel. Een systeem hanteren voor voedselveiligheid op basis van HACCP is verplicht, maar dat hoeft niet de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij te zijn. Een andere goedgekeurde hygiënecode of een eigen systeem hanteren kan ook. Toch kunnen de meeste bakkers het beste uit de voeten met de voor de eigen branche ontwikkelde code,

ervoor prima verkopen, als dat maar duidelijk is voor klanten. Dus niet aanbieden als dagvers! Het is aan te raden dit brood voor een lagere prijs te verkopen. Er zijn zeker klanten die minder vers brood voor een lagere prijs waarderen. Andere manieren om brood van gisteren een nieuwe bestemming te geven zijn hergebruik, zoals paneermeel, doneren aan de Voedselbank of als diervoeding. 4 VERKOOPMEDEWERKERS MOGEN HUN HAAR NIET LOS DRAGEN IN DE WINKEL

Een feit uit de Hygiënecode. Daarin staat onder de noemer ‘Persoonlijke hygiëne’ dat winkelmede-

Goed beschouwd een fabel. De begrijpelijke eis is dat medewerkers hun handen op een hygiënische manier kunnen drogen. Dat kan inderdaad met een handdoek op het medewerkerstoilet, mits die vaak wordt vervangen en gewassen. Papieren handdoekjes zijn een betere oplossing. Daarmee krijgt elke medewerker heel hygiënisch een eigen doekje en hoeft er alleen af en toe navulling te komen.

9 HYGIËNEREGELS GELDEN NIET VOOR WINKELPERSONEEL

Duidelijk een fabel. Hoewel de meeste regels uit de Hygiënecode gaan over het productieproces, is alles wat in de winkel gebeurt een belangrijke laatste schakel. In de code staan aanwijzingen voor bijvoorbeeld de winkeltemperatuur, het schoonhouden van de winkel en het omgaan met bereide producten. 10 ALLERGENENINFORMATIE IS VERPLICHT

Een hard feit. Zijn producten niet voorverpakt, dan kan allergeneninformatie uiteraard niet op de verpakking staan, maar zij moet wel beschikbaar zijn. Allergeneninformatie kan zowel

product schriftelijk of elektronisch bij de hand hebben. Het liefst zo toegankelijk, begrijpelijk en duidelijk leesbaar mogelijk. 11 EEN VAATWASSER WERKT ALTIJD DESINFECTEREND

Helaas een fabel. Niet alle vaatwasmachines bereiken de juiste temperatuur om de vaat te desinfecteren. Wanneer je een schone vaatwasser hebt en hij kan wassen op een minimale temperatuur van 80 graden, kan het wel. 12 MET BELEGDE BROODJES VALT EEN BAKKERIJ ONDER HORECA

Het klinkt misschien logisch, maar het is een fabel. Verkoopt een bakker ook belegde broodjes, dan valt het bewaken van de voedselveiligheid gewoon binnen de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. In die code is hiervoor zelfs een apart proces opgenomen. Het is dus niet nodig om bij verkoop van belegde broodjes nog een andere hygiënecode te hanteren.

7 HONDEN MOGEN DE WINKEL NIET BINNEN

Dit ligt tussen feit en fabel in. De Hygiënecode waarschuwt duidelijk voor het hygiënegevaar van huisdieren. Het Nederlands Bakkerij Centrum geeft het advies te voorkomen dat honden toegang hebben tot ruimten waar levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd of opgeslagen. En om in elk geval blindengeleidehonden en hulphonden toe te laten tot de winkel en de lunchroom. Laat je andere honden niet toe in de winkel, dan is een bakje water buiten een aardig gebaar. 8 OP WAT DAGVERS IS, HOEFT GEEN HOUDBAARHEIDSDATUM

Een feit. Alles wat bedoeld is om binnen 24 uur na bereiding te eten,

schriftelijk als mondeling aan de klant gegeven worden. Via het etiket dus, of op andere wijze. Op het toonbankbordje kan dan staan: ‘de allergenen zijn…’ of ‘vraag het aan onze medewerkers’. Zorg dat verkopers de informatie van elk

13 EEN KRENTENBOL MOET VOLDOEN AAN DE ZOUTNORM

Een feit. De zoutnorm van 1,8% op droge stof geldt voor vrijwel alle basisbroodsoorten, waaronder de krentenbol. De norm geldt niet voor broodsoorten waarin zoute ingrediënten zijn verwerkt. Denk hierbij aan olijvenbrood, kaas-uienkruiers en broodsoorten met spek. 14 EEN BAKKER MAG BROOD KOOLHYDRAATARM NOEMEN

the greenest way to clean

Duplex Turbo Compact en licht (15kg) Veegt, schrobt, zuigt en droogt

Dat dit mag, is een fabel. Wettelijk kun je geen enkel brood ‘koolhydraatarm’ noemen. De kneep zit hem in het ‘arm’. Brood met minder koolhydraten mag u wel verkopen als ‘met een verlaagd koolhydraatgehalte’ of ‘met minder koolhydraten’. En alleen als dat brood minstens 30 procent minder koolhydraten bevat dan een vergelijkbare en gangbare broodsoort.

Vegen

Dé oplossing voor gecompliceerde en sterk vervuilde vloeren     

hoeft niet verpakt te worden. Een houdbaarheidsdatum is dus ook niet nodig. Dat geldt dus voor een groot deel van het bakkersaanbod. Op bewaarproducten vermeld je wel een houdbaarheidsdatum en zo nodig de aanwijzing voor koelen of vriezen.

15 MEELVERBETERAARS HOEVEN NIET OP DE HET ETIKET

Schrobben

Werkt voor én achteruit

Geschikt voor alle soorten vloeren

Zuigen & drogen

Duurzaam, bespaar op water en chemie

Wil je meer informatie over de Duplex Turbo vloerreiniger?  www.innovibv.nl

|

0546 66 07 10

Een laatste fabel. Of de bakker nu zelf meelverbeteraars toevoegt of dat de molenaar dat al deed: ze gelden in heel Europa als ingrediënt in plaats van proceshulpstof. En daarmee horen ze thuis in de ingrediëntendeclaratie, met hun stofnaam of hun E-nummer. In de ingrediëntendatabank SpecsPlaza.nl is deze wijziging doorgevoerd, zodat je de meelverbeteraars voortaan op etiketten van voorverpakte producten kunt vermelden. Bron: NBC.nl


&FOOD

HYGIëNE

Groen Agro Control maakt deel uit van Normec Foodcare Groen Agro Control is begin dit jaar onderdeel geworden van Normec Foodcare. Groen Agro Control is het innovatieve laboratorium voor de gehele levensmiddelenketen dat nieuwe technieken toepasbaar maakt. De diensten bestaan uit routinematige analyses, projectmatig onderzoek en advies. Door de toevoeging van Groen Agro Control aan Normec Foodcare ontstaat een zeer compleet pakket aan microbiologische en chemische analyses, met specialisaties in pesticiden-, residuen- en mycotoxinen onderzoek.

produceren. In de vis-, bakkerij- en andere branches in de hele keten. Elke fase van de keten heeft hier invloed op en kent zijn eigen uitdagingen. Door het samengaan van Groen Agro Control met Normec Foodcare ontstaat een ketenpartner die als totaalaanbieder én specialist een nog betere bijdrage levert aan kwaliteit in de hele foodketen. Michel Witmer, Productmanager Levensmiddelen vertelt: ‘Onze focus is van oudsher gericht op twee centrale thema’s: optimale voedselveiligheid en optimale productie en kwaliteit. De objectieve metingen en specialistisch advies vormen een aanvulling op het brede aanbod aan diensten van Normec Foodcare.

Samen zijn we nog sterker en onze klant profiteert daar direct al van.’ ALLE KRACHTEN GEBUNDELD

Normec Foodcare is ontstaan vanuit een samenwerking tussen toonaangevende laboratoria, testcentra, expertise- en adviesbureaus, inspectie- en trainingsorganisaties in de foodsector. Alle met tientallen jaren ervaring. Het bedrijf is koploper in de hele keten en kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak. Door bundeling van de expertises worden bedrijven geholpen met allerhande vraagstukken en oplossingen op het gebied van onder meer kwaliteit en voedselveiligheid,

laboratoriumonderzoek, smaaktesten, QA-automatisering, flexibele inzet van kwaliteitsmanagers en

keurmeesters, opleidingen en trainingen, risicomanagement en label compliance.

In de hele keten alles onder controle met Normec Foodcare

In de voedingsmiddelenindustrie is het in het kader van voedselveiligheid belangrijk oog te hebben voor contaminanten die bederf tot gevolg hebben of ziek maken. Neem histamine, dit is een biogeen amine (natuurlijk eiwit) dat in voedingsmiddelen voor kan komen (gerookte vis, kaas, ham, of worst) en voor allergische reacties in het lichaam kan zorgen. Het gevolg: hoofdpijn en/of klachten aan maag/ darmstelsel. Histamine en andere aminen worden gevormd door de groei van bepaalde bacteriën en de daaropvolgende actie van hun decarboxylase enzymen op histidine (een veelvoorkomend aminozuur) en andere aminozuren in voedsel, zowel tijdens de productie van een product zoals bepaalde kaassoorten of door bederf van voedingsmiddelen zoals visproducten. Wanneer dit gevaar afkomstig is uit vis, speelt dit met name in tonijn, makreel en bonito.

Ook Listeria monocytogenes is een bacterie die resistent is tegen een vrij zuur milieu en met gemak groeit in een productieomgeving en een gekoelde opslag. Dit is een grote zorg voor visverwerkende en andere productiebedrijven. Laat Normec Foodcare je helpen te voldoen aan de voedselveiligheidscriteria ten aanzien van Listeria monocytogenes. TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE HELE KETEN

Alles is er op gericht dat klanten gezond en veilig voedsel kunnen

Partner in testing, inspection & compliance

normecfoodcare.com | +31 (0)88 848 2020

Improve Quality. Reduce Risk.

7


8

&FOOD

HYGIëNE

N IEUWE

HYGIËNECODE VOOR DE VISDETAILHANDEL VERSCHIJNT IN TWEEDE HELFT VAN HET JAAR

‘Rode draad is het ontzorgen van de visspecialist’ De VNV werkt hard aan de nieuwe hygiënecode, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. De code wordt absoluut geen document met vervelende regels. ‘De rode draad is echt het ontzorgen. We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is en die goede afspraken bevat om een goede kwaliteit van de visproducten te blijven waarborgen’, aldus Toos Houwers van de Houwers Groep.

wordt, in de tweede helft van dit jaar uitkomt.’ De VNV is verantwoordelijk voor de code, benadrukt Van den Heuvel. ‘Wij zouden deze in eigen beheer kunnen uitgeven, maar al snel werd duidelijk dat we dit liever niet doen. Het ontbreekt ons aan tijd en aan de juiste expertise. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een externe partij. Houwers Groep kwam daarbij als beste uit de bus, omdat dit bedrijf in onze ogen uitstekend

ling van de detailhandel. We willen graag visdetaillisten en ambulante handelaren uit diverse regio’s bij de totstandkoming van de code betrekken.’ Toos Houwers, directeur van de Houwers Groep, vindt het heel fijn dat de hele sector bij het maken van de code wordt betrokken. ‘Wij hebben al verschillende branchecodes gemaakt, onder meer voor de ambachtelijke ijsbereiders en de contractcatering. Als Houwers

VERANDERINGEN

De laatste hygiënecode dateert uit 2015 en is in 2014 geschreven, vertelt Van den Heuvel. ‘De klankbord groep is gaan kijken wat er sindsdien allemaal is veranderd, zowel qua werkzaamheden, bereidingswijzen als assortiment. Zeven jaar geleden waren kant-en-klaar producten in opkomst. Nu is dit aandeel veel groter geworden. Datzelfde geldt voor kleine hapjes, amuses en tapas. Deze worden steeds vaker in de viswinkel en visverkoopwagen aangeboden.’ Niet alleen op het gebied van assortiment zijn er veranderingen; ook wat betreft werkwijze, merkt Kees Sloot, één van de leden van de klankbordgroep. ‘Tegenwoordig zijn er steeds meer visspecialisten die zelf vis roken in een steamer. Dat is best een ingewikkeld proces. Hoe doe je dit op een goede manier? Welke temperatuur is er nodig? Daar hebben we met elkaar een flinke tijd over gediscussieerd. Het is heel fijn om het er met een groep professionals uitgebreid over te hebben. Zo zijn we er met elkaar goed uitgekomen.’

‘De NVWA heeft een nieuwe procedure bij het maken van de hygiënecode’, legt Karel van den Heuvel, directeur van de VNV, uit. ‘Daardoor moet eigenlijk de hele code op de schop. Het is een heel tijdrovend proces. We moeten telkens bepaalde processtappen naar de NVWA sturen en vervolgens een reactie afwachten. Daar gaat veel tijd in zitten. Gelukkig zijn alle voorbereidingen intern heel goed en vlot verlopen. De verwachting is dat hygiënecode, die volledig digitaal

bij de sector past. Hun adviseurs kunnen heel goed een doorvertaling maken naar de praktijk.’ KLANKBORDGROEP

Door de samenwerking met de Houwers Groep heeft de VNV bij de totstandkoming vooral de rol gekregen van procesmanager. ‘Wij brengen de juiste partijen bij elkaar. Zo hebben we een werkgroep en een klankbordgroep samengesteld. Daarbij hebben we rekening gehouden met een goede afspiege-

Groep weten wij precies hoe we gevaren in beeld moeten brengen, maar we moeten eerst afwegen welke er voor de vissector van toepassing zijn. Hierbij is de medewerking vanuit de viswereld heel waardevol. Alle kritische punten hebben we op een praktische manier teruggekoppeld naar de sector. Ook hebben onze adviseurs daadwerkelijk meegelopen bij verschillende bedrijven, zodat ze weten wat er gebeurt en er echt een gevoel bij krijgen.’

Een ander discussiepunt was volgens Sloot de temperatuur van het visbakken. ‘De temperatuur van de olie moet altijd rond de 180 graden liggen, maar hoe warm is dan de kerntemperatuur van de vis? Na onze online vergadering zijn we dit in de praktijk gaan testen. Het benoemen van de juiste kerntemperatuur is heel belangrijk om voedselveiligheidsrisico’s te voorkomen. Maar daarnaast is het ook van belang dat de administratieve taak niet te groot wordt in de praktijk. Anders hou je het als ondernemer niet vol.’

a

l

Jubi ar

b

umja i le

Kost het reinigen u veel tijd?

a r Ju

ubi leumj a rJ

LETS heeft voor u de oplossing!

BIJEENKOMSTEN

Scan me

Bedrijfsweg 33

8251 KK Dronten

Gelukkig is er sinds het opstellen van de eerste code al veel veranderd. ‘Toen we in 1995 begonnen, moesten we echt uitleggen wat voedselveiligheid is. Toen ging het vooral om de regels: wat mag je wel en wat mag je niet doen. Nu gaat het veel meer over kennisoverdracht. Elke wijziging en aanvulling zorgt ervoor dat de code steeds praktischer wordt. Het wordt absoluut geen document met vervelende regels, maar met echte afspraken, die als sector gemaakt zijn om een goede kwaliteit van de producten te borgen. De producten van de visspecialist moeten immers niet alleen lekker, maar ook volledig voedselveilig zijn.’

Van den Heuvel knikt. ‘Voedselveiligheid speelt niet alleen een rol bij de samenstelling en goedkeuring van de code, maar is altijd belangrijk. Consumenten hebben het afgelopen jaar massaal de versspecialist weten te vinden. Om ervoor te zorgen dat ze blijven komen, speelt voedselveiligheid een grote rol.’ Ook Kees vindt het heel belangrijk dat de hygiënecode er is. ‘Het is een goede leidraad. Er wordt gewerkt aan een prachtig document, waarin alles wat de visspecialist doet, is opgenomen.’

Betrouwbaar

40 jaar

VOEDSELVEILIGHEID IS HEEL BELANGRIJK

Juist door alle verplichte administratie en alle regels wordt de code soms als lastig ervaren, is de ervaring van Sloot. ‘Als visspecialist

Vervaardiging in eigen werkplaats ja um

Houwers haakt daarop in. ‘De rode draad van de nieuwe code is echt het ontzorgen. We zijn heel gefocust op de pragmatische inslag. We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is. De hygiënecode voor de slagers is inmiddels afgerond. Hier zagen we nadrukkelijk de registratieplicht verminderen. Dat willen we ook voor de visspecialist realiseren.’

WERKBARE CODE

Totaalleverancier reinigingsconcepten voor de voedselverwerkende industrie

e

doe je vaak dingen, zoals je altijd hebt gedaan. Velen hebben het vak van vader op zoon geleerd. Het is voor veel visspecialisten lastig om het proces te veranderen. Daarom is het belangrijk dat de code niet al te moeilijk is. De nieuwe hygiënecode moet vooral heel werkbaar zijn, zonder teveel administratieve verplichtingen. Dat is ons vakgebied als visspecialist niet.’

+31 - (0)321 - 386 600

verkoop@letsbv.nl

Bij de lancering van de code moeten er bijeenkomsten worden georganiseerd om de visspecialisten van alle veranderingen op de hoogte te brengen, vindt hij. De VNVdirecteur is het helemaal met hem eens. ‘Het houdt niet op bij het uitkomen van de code. Training is heel belangrijk. Daarom gaat de VNV een combinatie van fysieke en digitale bijeenkomsten organiseren. Ook E-learning gaat een rol spelen, zodat mensen ook op afstand gemakkelijk de modules kunnen doorlopen. Visspecialisten die vragen hebben, kunnen altijd contact opnemen. Dat is een permanente uitnodiging.’


&FOOD

HYGIëNE

Mag een worstenbroodje eigenlijk op de post? De kans is groot dat ook na de coronacrisis het online bestellen populair blijft. Nu veel mensen er (noodgedwongen) kennis mee hebben gemaakt, is die drempel aanzienlijk verlaagd. Welke waren mag een bakker eigenlijk per post verzenden of bezorgen? Met koekjes, chocola en andere houdbare producten kan verzenden of bezorgen prima. De vraag is hoe dat met worstenbroodjes, vruchtenflap of producten met banketbakkersroom zit, als het om de voedselveiligheid gaat. Pauline Houtsma, kennisspecialist Hygiëne en wetgeving bij NBC, legt uit: ‘Producten als cake, ontbijtkoek, koekjes, beschuit en chocolade zijn niet-bederfelijk en kunnen prima buiten de koeling bewaard worden. Deze producten per post versturen is geen probleem. Verpak ze wel goed, zodat ze heel bij de klant aankomen.’ BEDERFELIJKE PRODUCTEN

Anders ligt dat voor bederfelijke producten. Hiervoor geldt dat ze gekoeld bewaard en vervoerd moeten worden. Zelfs in rijstevlaai, saucijzenbroodjes en worstenbroodjes - producten die volledig zijn gebakken - kunnen ziekteverwekkende micro-organismen aanwezig zijn die zich bij kamertemperatuur in korte tijd vermenigvuldigen. Houtsma: ‘Vaak is binnen 24 uur al een toename van het totaal kiemgetal te zien. Aan deze producten kun je met het blote oog niets afwijkends zien of ruiken, maar in microbiologisch onderzoek worden wel te hoge waardes gevonden. En daar kunnen klanten ziek van worden.’ Worstenbroodjes, saucijzenbroodjes en andere bederfelijke producten per post versturen zou Pauline Houtsma dus absoluut afraden, omdat het een proces is waarbij je tijd en temperatuur niet kunt beheersen of controleren. ‘Je weet niet hoe lang een product in de post onderweg is en hoe de temperatuur in het product zich ontwikkelt. Gekoelde of diepgevroren producten warmen in de post ongecontroleerd op, terwijl de wet voorschrijft dat het koeltraject beheerst moet zijn.’ GECONTROLEERDE OMSTANDIGHEDEN

Zelfs het werken met (wegwerp) vrieselementen biedt geen gecontroleerd koelproces, want ook die ontdooien en dan stijgt de temperatuur van de snacks. ‘Ik snap heel goed dat bakkers zoeken naar vernieuwende mogelijkheden voor verkoop’, zegt Houtsma, ‘maar gecontroleerde omstandigheden zijn daarbij op grond van de wet absoluut vereist.’  ‘Wat ik wel als goede oplossing zie is bakkers die hun producten  binnen de regio bezorgen, door de brievenbus of aan de deur. Met het juiste consumptieadvies kan dat goed. Dat moet deze bakker natuurlijk wel kunnen organiseren.

Maar daarmee heeft hij of zij er wel volledig grip op dat de producten onder goede condities en binnen de tijd uw klanten bereiken.’ REGELS VOOR ONGEKOELD VERHANDELEN

Bederfelijke producten kunnen gedurende korte tijd buiten de koeling verhandeld worden. De regels die daarbij gelden staan in de Hygienecode voor de Brooden Banketbakkerij. Bederfelijke producten mogen volgens de Warenwet maximaal twee uur ongekoeld worden gepresenteerd, en alleen als ze direct (ter plaatse) geconsumeerd worden. Bijvoorbeeld in een kantine of lunchroom of bij een ‘koffie to go’. Na deze termijn moeten de producten worden weggegooid.

Alle HACCP-registraties onder één knop Het is de toekomst én het biedt gebruiksgemak: papiervrij ondernemen. Steeds meer digitale toepassingen vinden hun weg naar ondernemingen in de foodbranche. Een voorbeeld is de app voor de nieuwe hygiënecode, ontwikkeld door Hygiënecode Online. De app is ideaal voor alle bedrijven die voedsel verwerken, zoals horeca, visspecialisten, slagers en brooden banketbakkers. ‘Het is echt maatwerk’, legt hygiëneadviseur Jeroen van Hassel uit. ‘Alle bedrijven krijgen precies wat ze nodig hebben, maar de app biedt meer, zoals personeelsplanning, urenregistratie, allergenenoplossing, codering en temperatuurbewaking.’ EINDE AAN ZOEKGERAAKTE FORMULIEREN

Aangezien elke ondernemer in de foodbranche, van bakkerij tot visspecialist, verplicht is een voedselveiligheidssysteem bij te houden, is gebruiksvriendelijkheid en efficientie hiervan welkom. Het gebeurt

bij ondernemers regelmatig dat door alle drukke werkzaamheden de HACCP-formulieren vergeten worden of kwijtraken. Mede hierom begon Hygiënecode Online met de ontwikkeling van haar digitale oplossing voor de registratie. Alle registratieverplichtingen zitten in het basispakket van Hygiënecode Online. Zo is ook de temperatuurbewaking direct overzichtelijk in te zien, zodat de gebruiker alle HACCP-formulieren en de temperatuurcontrole bij elkaar heeft in één app. ‘Bovendien biedt de app de mogelijkheid om codeerlabels of complete etiketten te printen’, vertelt Van Hassel, die aangeeft dat de app beschikbaar is in twee talen, namelijk Nederlands en Engels. ‘We willen eventueel ook nog een Franse versie, want Hygienecode Online is eveneens actief in België.’ VRIJBLIJVEND EEN GRATIS PROEFACCOUNT

Hygiënecode Online biedt een

Sommige bederfelijke producten kúnnen langer dan twee uur ongekoeld gepresenteerd worden. Dit geldt echter alleen voor de producten die worden genoemd in de ‘Module ongekoelde presentatie’ van de Hygiënecode en daarvoor is een groot aantal aanvullende voorwaarden vastgesteld. Ook voor saucijzen- en worstenbroodjes is zo’n verlenging mogelijk, maar met een maximum termijn van twaalf uur en het product moet binnen zestien uur nadat het de oven heeft verlaten geconsumeerd zijn. Ook mag de temperatuur (tijdens presentatie/ transport) niet boven de 25 graden Celcius uitkomen. Bron: NBC.nl

Trainingen voor iedereen op elk niveau! Précon biedt een ruim aanbod aan e-learningmodules en klassikale (online) trainingen, ook in abonnementsvorm. Zo kan ieder bedrijf een voedselveiligheidscultuur creëren waar je het verschil mee maakt. Een greep uit ons aanbod: • • • • • •

Voedselveiligheid (HACCP) Reiniging en desinfectie Plaagdieren CCP Metaaldetectie E-weging Omgaan met allergenen

Quality for tomorrow’s best

9

Précon Consulting Group B.V. 030-6566010 info@precon.group www.precon.group

Scan de QR-code voor korting of ga naar www.preconlearning.nl/actie

gratis proefaccount aan voor wie het gemak van de app wil ondervinden. Van Hassel van Hygiënecode Online: Wij denken dat ondernemers het prettig zullen vinden dat zij dankzij de app alles onder één knop hebben zitten. Met het proefaccount kunnen ze de app twee weken vrijblijvend uitproberen.’ HACCP Oplossing B.V., waar Hygienecode Online deel van uitmaakt, is een jong bedrijf dat zich richt op het totaal ontzorgen van ondernemers op het gebied van hygiënevraagstukken. Het biedt overigens meer dan een app voor de hygiënecode en voorziet ook in opleidingen en in allerlei oplossingen, bijvoorbeeld voor temperatuurmetingen. Van Hassel: ‘We helpen startende ondernemers en franchisegevers met het opzetten van bijvoorbeeld handboeken en hygiëneadvies. We willen een totaaloplossing aanbieden voor de complete voedselveiligheid binnen een bedrijf.’ Voor meer informatie: www.hygienecodeonline.nl


10

&FOOD

HYGIëNE

L ETS

ZORGT AL VEERTIG JAAR VOOR GOEDE HYGIËNE IN BEDRIJVEN

‘Elke vervuiling vereist een andere schoonmaakaanpak’ Lets levert al veertig jaar met plezier een bijdrage aan de reiniging in bedrijven. De onderneming ontwerpt, bouwt, installeert en onderhoudt machines voor bedrijfsreiniging, emballage en persoonlijke hygiene. Een goede kennis is daarbij essentieel, want de ene vervuiling is de andere niet. Elke vervuiling vereist een andere schoonmaakaanpak. Zo is de ene vervuiling te reinigen met warm water en de andere juist weer prima met koud water. Is voor de verwijdering lage-, middel- of juist toch hogedruk nodig? Is het gebruik van reinigingsmiddelen wel of niet nodig? En op welke wijze is dit dan gemakkelijk aan te brengen? Zo maar een aantal vragen die soms grondig onderzocht moeten worden voordat een passende oplossing tot stand komt. Daarom voert Lets voor klanten met regelmaat testen uit. WERKWIJZE

Om tot de beste oplossing te komen, komt de Lets-specialist

heeft u als ondernemer dus maar met één partij te maken. De machines zijn zo ontworpen dat de bediening met een minimum aan personeel kan worden uitgevoerd. Met de machines kan op meerdere fronten worden bespaard. De specialisten leggen dit bij de plaatsing graag uit.

naar het bedrijf toe om de situatie te bekijken. De wensen van de ondernemer worden doorgenomen en verschillende mogelijkheden worden besproken. Vervolgens wordt gekeken of de oplossing in een standaard machine of een speciaal ontworpen machine gevonden kan worden. Na overeenstemming wordt een standaard, aangepaste of compleet nieuw ontworpen machine in de eigen werkplaats gebouwd. De experts van Lets testen de machine en stellen deze zo af, zodat de klant het beste rendement eruit haalt. Zo wordt een oplossingen van topkwaliteit geboden!

SERVICE

Om de reinigingsapparatuur optimaal en nagenoeg storingsvrij te laten functioneren, beschikt Lets over een zeer ervaren en uitgebreid serviceteam. Dit team kan het onderhoud uitvoeren en staat in geval van een storing direct paraat om deze te verhelpen. De medewerkers hebben zowel in de servicebussen als in het magazijn onderdelen op voorraad liggen die nodig zijn om de machinestilstand te beperken. Doordat ze bekend zijn met de machines en de apparatuur kunnen ze snel een storing oplossen, de werkzaamheden heel snel hervat kunnen worden. Zo stelt Lets alles in het werk om tot een uitstekend eindresultaat te komen.

PLAATSING

Doordat Lets met eigen installatieteams werkt, kan ook de plaatsing en de aansluiting van de machines worden geregeld. Complete water-, lucht-, gas- en reinigingsleidingen worden verzorgd geheel in rvs. Om de kwaliteit te kunnen garanderen is Lets bv daarom gecertificeerd water- en gas-technisch installateur. Van machine tot plaatsing

ColUMn

Groen resultaat behaald? Behoud ’m met dagelijkse routine

Al jarenlang werken wij samen. Bedankt voor het vertrouwen en het gebruik van onze reinigingsmachines voor een hygiënisch schone vloer!

Team Cleanfix

Heeft u na een inspectie een groene beoordeling behaald? Hartstikke fijn! We zien steeds vaker foto’s terug van het moment dat ‘De Sticker’ op het raam wordt geplakt. Nu u deze groene status in bezit heeft, staat u voor de volgende uitdaging. Namelijk deze beoordeling behouden! BLIJF DE PROCESSEN BEWAKEN

Uw bedrijf en uw medewerkers voldoen aan de basisvoorwaarden en processen. Daarom heeft u het felbegeerde HACCP-certificaat verdiend. Blijf de processen bewaken en blijf uw medewerkers stimuleren. Want als er iets niet in orde is, dan wilt u niet dat dit leidt tot een aangepaste beoordeling. DE DRAAD WEER OPPAKKEN

Waarom we dit zeggen? In de praktijk zien we regelmatig dat ondernemers en medewerkers vervallen in oude gewoonten

en patronen. De voedselveiligheid wordt niet langer optimaal beheerst. Met als mogelijk gevolg: een oranje score. We geven toe: het is soms lastig om elke dag met dezelfde toewijding alle taken uit te voeren. Met name wanneer u al heel lang niet uw bedrijf heeft kunnen runnen zoals u wilt. Bedrijven in de horeca, zoals restaurants, pakken de draad na maandenlange sluiting weer op. Zorgt u, naast alle voorbereidingen op een mooie zomer, ervoor dat u de voedselveiligheid niet vergeet? ZORG VOOR DAGELIJKSE ROUTINE

Maak van de stappen in de hygiënecode uw dagelijkse routine. Zodat u zich, wanneer uw horecabedrijf eenmaal weer op volle toeren draait, in ieder geval geen zorgen hoeft te maken over de groene status. Wilt u er zeker van zijn dat alles volgens de protocollen verloopt, schakel ons dan preventief in.

Deze tekst is afkomstig van Houwers Groep. Houwers Groep is een onafhankelijk inspectiebedrijf op het gebied van voedselveiligheid. Het bedrijf ondersteunt ondernemers die voedselveiligheid zeer serieus nemen en dit goed geregeld willen hebben. Met dertig jaar ervaring is Houwers Groep in staat om bedrijven succesvol te begeleiden naar een groene beoordeling.

WWW.CLEANFIX.NL

Van de grote franchiseorganisatie tot de kleine ondernemer kunnen wij maatwerk leveren. Voor meer informatie zie: www.houwersgroep.nl.


&FOOD

HYGIëNE

Reinigingsoplossing Hospamed nu ook in kleiner formaat beschikbaar

Besparen op (afval)water en tijd bij reiniging Het grondig reinigen van ruimtes en machines is essentieel voor de gezondheid en kwaliteit van de productie. Vaak lijkt iets wel goed schoon te zijn, maar blijft er toch nog vervuiling achter dat een broeihaard kan zijn van bacteriën. Dat werkt het vormen van biofilm in de hand. Om effectief schoon te maken is het aan te raden om met de juiste tools en reinigingsmiddelen te werken. Voor effectieve reiniging zijn vier factoren belangrijk: – Temperatuur – Tijd – Chemie – Mechanische actie.

De Hospamed is nu ook in kleiner formaat van 250 liter verkrijgbaar. Dat maakt de oplossing heel geschikt voor bijvoorbeeld een visrestaurant. Hier worden de rvs pannen, bakplaten en afzuigkapfilters in

Interesse gewekt? De oplossing is gratis te testen in IJmuiden. Voor meer informatie zie ook: www.hospamednederland.nl.

Maatwerk meubilair tot op de millimeter passend Blokvlak Hygiëne Furniture heeft al lange tijd een goede reputatie op het gebied van degelijk en veelzijdig werkmeubilair voor alle toepassingen waarbij hygiëne een rol speelt. Er zijn al veel producten ontwikkeld op basis van vragen uit diverse markten, zoals supermarkten, visverwerkers, slagerijen en grootkeuken, maar er is ook maatwerk voor laboratoria en praktijken voor tandtechniek. Kortom: de markt is zo breed als de pay-off ‘hygiëne furniture’ pretendeert.

Aan de kwaliteit van de producten en die van de toegepaste materialen wordt nooit getornd, die blijft op het hoge niveau waarmee Blokvlak de markt al vijftig jaar bedient. Blokvlak Hygiëne Furniture is een merknaam van de Delmogroep. De productielocatie is gevestigd in Gouda. Standaard werktafels en opbergkasten of kruidenkasten zijn uit voorraad leverbaar. Maar een belangrijk gegeven is dat maatwerk altijd mogelijk is. Hierbij is wens of het vraagstuk van de klant het uitgangspunt voor een creatieve en solide oplossing.

Interesse? Bel 088-8543 900 of mail naar tech@delmo.nl

Volgens de ‘Cirkel van Sinner’ moeten deze factoren in evenwicht blijven voor een optimaal reinigingsresultaat. Vermindering van de ene factor vraagt om compensatie van één of meer andere factoren om hetzelfde reinigingsresultaat te behalen. Het in de juiste balans brengen van deze factoren zorgt

GEZONDER VOOR IEDEREEN

Bij Innovi merkt men helaas dat er bij het reinigen nog te vaak gebruikgemaakt wordt van te veel chemische reinigingsmiddelen. Met alle gevaren van dien voor mens, dier, milieu en materiaal. Het werken in deze chemische dampen is niet

Meer weten over enzymatisch reinigen? Kijk dan op innovibv.nl/duurzamereinigingsmiddelen of bel 0546 66 07 10 voor persoonlijk advies.

Hygiënische vloeren Hygiënische vloeren voor de bakkerijbranche Na 1 uur uitharding weer volledig belastbaar voor de bakkerijbranche Na Na 11 uur uur uitharding uitharding weer weer volledig volledig belastbaar belastbaar HYGIËNISCHE VLOEREN VOOR DE BAKKERIJBRANCHE Op vrijwel alle terreinen in de bakkerijbranche hebben reactieharsvloeren hun bruikbaarheidWat al tientallen jaren HYGIËNISCHE VOOR ook is: reactieharscoaHYGIËNISCHEVLOEREN VLOEREN VOOR Wat ook belangrijk belangrijk is: de debewezen. reactieharscoaEn dat heeft een reden: het materiaaltings vanvan deSILIKAL coating is naadloos, DE houden ook DE BAKKERIJBRANCHE BAKKERIJBRANCHE tings van SILIKAL houden ook probleemprobleemis enininbiedt om die redenen de bij beste voorwaarden Op vrijwel de loos belasting. Opvloeistofdicht vrijwel alle alle terreinen terreinen de bakkerijbranbakkerijbranloos stand stand bij chemische chemische belasting.VeelvulVeelvulvoor een reactieharsvloeren hygiënisch onberispelijke omgang met levensche hun dig met zuren, vetten, che hebben hebben reactieharsvloeren hun bruikbruikdig contact contact metgevoelige zuren, zouten, zouten, vetten, logen logen en genotmiddelen. baarheid alal tientallen of baarheid tientallen jaren jaren bewezen. bewezen. En En dat dat of reinigingsmiddelen reinigingsmiddelen laat laat geen geen blijvende blijvende

Silikal, Mainhausen Silikal, Mainhausen

KLEINER FORMAAT

een enkele beweging gereinigd. Dompelen, even afspoelen en het gereedschap kan direct weer worden ingezet. Ook is de interesse bij barbecuezaken en rokerijen is gewekt. De bedrijven hoeven na aanschaf van de Hospamed de roosters van de verhuurde barbecues niet meer te reinigen en kunnen het schoonmaken ook als service aan bestaande klanten aanbieden bij de aankoop van barbecuebenodigdheden. In rokerijen wordt het rvs gereedschap vies, vettig en bruin van kleur. Met de oplossing van Hospamed verdwijnen deze als sneeuw voor de zon.

gezond voor de medewerkers. Het kan duizelingen en hoofdpijn veroorzaken. Het reinigen met veilige, niet agressieve, ofwel biologische/ enzymatische reinigingsmiddelen is veiliger en gezonder voor alles en iedereen. Enzymatische reiniging neemt minder tijd in beslag met beter resultaat. Doordat de enzymen het vuil ‘knippen’ in wateroplosbare residuen is minder tijd nodig om het los te schrobben. Men kan hier al snel een tijdsbesparing van 70 procent op behalen ten opzichte van traditionele reiniging, waar veel tijd verloren gaat aan het schrobben.

heeft sporen heeft een een reden: reden: het het materiaal materiaal van van de de coacoasporen achter. achter. Besmetting Besmetting van van levensmidlevensmidting delen ting isis naadloos, naadloos, isis vloeistofdicht vloeistofdicht en en biedt biedt delen isis daardoor daardoor nagenoeg nagenoeg onmogelijk. onmogelijk. BAKKERIJ om redenen de voorwaarden voor Tegelijkertijd de om die die redenen de beste beste voorwaarden voor krijgt Tegelijkertijd de vloer vloer buitengewoon buitengewoon goed goed Een vloer in een bakkerij of winkel veel teisisverduren. een met bestand tegen zware een hygiënisch hygiënisch onberispelijke onberispelijke omgang omgang met bestand tegener zware belasting: er ontstaan ontstaan Temperatuurwisselingen bijvoorbeeld wanneer eenbelasting: oven ofer gevoelige en Tevens zelfs belasting gevoelige levenslevensen genotmiddelen. genotmiddelen. Tevens zelfs bij bij hoge hoge mechanische mechanische belasting door door diepvries wordt geopend. Maar de vloer wordt bij het schoonmaken is speciale welke machines, is er er een een speciale uitvoering uitvoering welke zeer zeer machines, heftrucks heftrucks of of zware zware containers containers ook blootgesteld aan water en schoonmaakmiddelen. geschikt voor hoge temperaturen. Dit geen gaten of geschikt vooreen hogeenorme temperaturen. Dit geen gaten of scheuren scheuren die tot hygiëneprohygiëneproEn watisisook belasting voor een vloer is, datdie is tot de zware voor blemen voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld in in rijskasten rijskasten en en rondom rondom blemen zouden zouden kunnen kunnen leiden. leiden. apparatuur in een bakkerij, van de grote ovens tot aan de mixers. bakovens. bakovens. Een Silikal vloer van AVG vloeren is zo sterk dat hij al deze belastingen ALLES ALLES IN IN EIGEN EIGEN BEHEER BEHEER met gemak aan kan. Jarenlang. De AVG De doorgangsvlakken doorgangsvlakken zijn zijn gemakkelijk, gemakkelijk, snel snel AVGVloeren Vloeren voert voert alles alles in in eigen eigen beheer beheer uit uit en zoals en grondig grondig te te reinigen. reinigen. Speciaal Speciaal voor voor de de zoals voorbereiden voorbereiden van van de de ondergrond, ondergrond, ALLES IN EIGEN BEHEER levensmiddelenindustrie levensmiddelenindustrie isis het het een een voordeel voordeel uitvlakken uitvlakken en en repareren repareren van van de de ondergrond ondergrond AVG voert kunnen alles eigen beheer uitaanbrengen zoals voorbereiden dat vloeren en van dat de deVloeren vloeren naadloos naadloos kunneninworden worden en het het aanbrengen van de de vloer. vloer. van de ondergrond, enzorrepareren van de ondergrond en het vervaardigd. Holle schuine vervaardigd. Holle en enuitvlakken schuine hoeken hoeken zoraanbrengen van de gen en bochten OMDAT gen ervoor ervoor dat dat hoeken hoeken envloer. bochten zonder zonder OMDATVLOEREN VLOEREN IN IN DE DE probleem BAKKERIJSECTOR probleem zijn zijn te te reinigen. reinigen. Daardoor Daardoor hebben hebben BAKKERIJSECTOR DE DE HYGIËNETOETS HYGIËNETOETS OMDAT VLOEREN DE BAKKERIJSECTOR DE HYGIËNETOETS kiemen randgebieden MOETEN GEVEN kiemen en en bacteriën bacteriën in in de deIN randgebieden MOETEN DOORSTAAN, DOORSTAAN, GEVEN MOETEN DOORSTAAN, GEVEN WIJ OPLOSSING AAN! ook om WIJ DE ook geen geen nisjes nisjes om zich zich te te nestelen. nestelen. WIJDE DE OPLOSSING OPLOSSINGAAN! AAN!

Silikal, Mainhausen Silikal, Mainhausen

levert. Afhankelijk van hoe vuil de materialen zijn, blijven ze een een bepaalde tijd in de machine. Hospamed is een kosteneffectieve en betrouwbare manier om bakmiddelen te reinigen, die bovendien heel duurzaam is, omdat er chemische middelen worden gebruikt en er per jaar veel water wordt bespaard.

voor grondige reiniging. Wie bij het reinigen gebruikmaakt van de Hydrobox warmwater hogedrukreiniger, die een hoge temperatuur heeft (tot 90 graden), kan tot 80 procent besparen op water. De hoge temperatuur van de Hydrobox heeft een ontvettende en bacterie-/virusdodende (desinfecterende) werking. Daarnaast heeft het reinigen met de Hydrobox ook het voordeel dat men wel tot 80 procent bespaart op chemische reinigingsmiddelen.

Silikal, Mainhausen Silikal, Mainhausen

De reinigingsoplossing van Hospamed is nu ook in een kleiner formaat, van 250 liter, beschikbaar. Daardoor kan de reiniger in steeds meer food-gerelateerde branches worden ingezet. Vroeger focuste het bedrijf zich op bakkerijen, maar nu wordt ook aan restaurants, barbecuezaken en rokerijen geleverd. Hospamed is begonnen met een reinigingsmachine voor ovenwagens. Deze machine, met een inhoud van ongeveer 2.000 liter, wordt gevuld met een speciaal ontwikkeld reinigingsmiddel voor bakmaterialen met dezelfde naam. De Hospamed vloeistof wordt vervolgens in de machine verwarmd, waarna de vervuilde bakblikken, bakvormen, bakplaten of zelfs ovenwagens in ‘bad’ gaan. Daar doet de Hospamed vloeistof het werk. Binnen 10 minuten. De Hospamed is een oplossing, die handmatig wassen overbodig maakt en in korte arbeidstijd perfect en100 procent hygiënische wasresultaten

11

WELK SILIKAL PRODUCT IS GESCHIKT VOOR EEN BAKKERIJVLOER? WELK PRODUCT WELK SILIKALmet PRODUCT ISGESCHIKT GESCHIKT NeemSILIKAL contact ons op IS over welk VOOR VOOREEN EENBAKKERIJVLOER? BAKKERIJVLOER? Silikalproduct geschikt is voor een Neem Neemcontact contactmet metons onsop opover overwelk welk bakkerijvloer via +31(0)344645196 Silikal Silikalproduct productgeschikt geschiktisisvoor vooreen eenbakkerijvloer bakkerijvloer of +31(0)344645196 info@avgvloeren.nl via via +31(0)344645196of ofinfo@avgvloeren.nl info@avgvloeren.nl Wij advies. Wij geven vrijblijvend professioneel advies. Wijgeven gevenuuuvrijblijvend vrijblijvendprofessioneel professioneel advies.

Industrieweg 16 | 4051 BW Ochten - 64 |51 96 | 0344 info@avgvloeren.nl Industrieweg 16 BW -- 64 IndustriewegTelefoon 16 || 4051 4051 0344 BW Ochten Ochten | Telefoon Telefoon 0344 64 51 51 96 96 || info@avgvloeren.nl info@avgvloeren.nl

WWW.AVGVLOEREN.NL


Ongediertebestrijding en -preventie in de 21e eeuw

Monitoren

Optimaliseren

Alarmeren

Zo werkt het: ongediertebestrijding in het digitale tijdperk

PestConnect van Rentokil helpt organisaties in onder andere de bakkersbranche om ongedierte efficiënter en effectiever te bestrijden. Wereldwijd verschijnen regelmatig berichten over organisaties die te maken hebben met knaagdierbesmettingen. Als deze niet goed worden gecontroleerd en bewaakt, kosten deze plagen veel tijd en geld. Uit onderzoek blijkt dat 55% van alle onderzochte bedrijven aangeeft per jaar minstens 1 werkdag te verliezen als gevolg van een ongediertebesmetting en dat bijna 40% van alle besmettingen langer dan twee weken duurt. Het is een probleem dat voor veel frustratie zorgt. Veel organisaties geven aan dat ze regelmatig controles uitvoeren.

Gelukkig is er nu wel een antwoord: Rentokil, marktleider op het gebied van ongediertebestrijding en -preventie, ontwikkelde Rentokil PestConnect. Dit systeem is zo geavanceerd en efficiënt dat het organisaties de mogelijkheid biedt om 24 uur per dag hun locaties te controleren en steeds weer met passende reacties te komen. In combinatie met de conventionele ongediertebestrijdingsmaatregelen is dit een oplossing die ongediertebestrijding misschien wel voorgoed verandert.

Ook worden preventieve maatregelen genomen. Vooral bij voedingsmiddelenbedrijven met hun producten met grote omloopsnelheden, zijn er vaak geen middelen om locaties 24/7 te bewaken zonder dat dit inbreuk heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering.

The Internet of Things (IoT) is het wereldwijde netwerk van apparaten voorzien van elektronica, sensoren en netwerkverbindingen. Het verandert de manier waarop organisaties werken. Onder invloed van het IoT verandert de wijze waarop organisaties zaken regelen; bijvoorbeeld in de logistiek, facility management en industrie. En het gaat snel. Geschat wordt dat dit jaar elke dag bijna 5,5 miljoen nieuwe apparaten in netwerken zullen worden opgenomen. In 2020 werden wereldwijd 20 miljard apparaten met elkaar verbonden. Met PestConnect heeft Rentokil nu deze wereldwijde technologische revolutie volledig toegepast op het gebied van ongediertebestrijding. Het systeem is opgebouwd uit met elkaar verbonden eenheden met infraroodsensoren, signaalversterkers en een controle-unit. De signaalversterkers worden gebruikt om het bereik van het systeem te vergroten, de controle-unit communiceert met de Rentokilserver. Als een muis of rat een eenheid activeert, wordt er een bericht verzonden naar een servicemedewerker van Rentokil om hem/haar op de vangst te wijzen. Het doorslaggevende voordeel van dit systeem is dat de controle 24 uur per dag, 365 dagen per jaar plaatsvindt.

Moderne technologie in combinatie met traditionele expertise

55%

van alle onderzochte bedrijven gaf aan minstens 1 werkdag per jaar te verliezen door een ongediertebesmetting; bijna 40% van de besmettingen duurt langer dan 2 weken.

PestConnect is niet alleen fascinerend door het slimme gebruik van technologie. Als de PestConnectsensoren een alarm activeren, maken servicemedewerkers van Rentokil een beoordeling van de situatie en bezoeken de klantlocatie voor aanpak van het ongedierteprobleem ter plekke. Tijdens dit bezoek onderzoekt de servicemedewerker ook de rest van de locatie op tekenen van aanwezigheid van ongedierte. Vervolgens geeft hij of zij adviezen over preventieve maatregelen om de geïntegreerde ongediertebestrijdingsstrategie zo effectief mogelijk te maken. Al deze informatie wordt vervolgens geregistreerd in myRentokil; een uniek, veilig, online, 24/7-werkend rapportagesysteem waarmee organisaties trends kunnen beoordelen en real-time nieuwe risico’s voor hun bedrijfsprocessen kunnen vaststellen. De grensverleggende partnerschappen die Rentokil heeft met organisaties als Google, PA Consulting Group en Qlik voegen nog meer waarde toe. Zo wordt het in de cloud opererende platform Qlik Sense gebruikt om via PestConnect gegevens te visualiseren en te combineren met gegevens uit andere bronnen – bijvoorbeeld door knaagdiergedrag af te zetten tegen weerpatronen.

Voor meer informatie over Rentokil PestConnect: www.rentokil.com/nl

Rapporteren

Reageren

Het is deze combinatie van menselijke deskundigheid en technische innovatie die klanten volgens Rentokil beter beschermt dan ooit tevoren: “Als wereldleider op het gebied van plaagdierbestrijding zien wij dat onze medewerkers en de kennis die zij hebben voor onze klanten bijzonder belangrijk zijn.” “Ook weten we dat onze klanten op ons vertrouwen om kennis en technologie te ontwikkelen die toonaangevend zijn in de ongediertebestrijdingsbranche. Het is zelfs zo dat onze klanten sinds de oprichting in 1925 altijd op ons gerekend hebben om innovaties te introduceren, nieuwe technologieën te benutten en gebruik te maken van de meest actuele wetenschappelijke doorbraken op het gebied van diergedrag om hun bedrijven beschermd en vrij van ongedierte te houden. Met PestConnect hebben we onze benadering van mensen en innovatie samengebracht. Wij beschermen bedrijven met behulp van slimme en preventieve oplossingen, die plagen stoppen voordat ze zich hebben kunnen ontwikkelen. Dit tot grote opluchting van onze klanten. Ook zijn wij ervan overtuigd dat als dit systeem op wereldschaal zou worden ingezet, dit ons nieuwe gegevens en kennis zal opleveren, waarmee plaagdierbestrijding naar een geheel nieuw niveau getild kan worden.”

Radicale verandering van ongediertebestrijding met Rentokil Pest Control 24/7 bescherming & controle met behulp van sensoren tegen ongediertebesmettingen Snelle reacties door deskundige servicemedewerkers voor het vaststellen van de bron van besmetting en verdere actie Effectieve en snelle vervolgbehandelingen om de invloed op bedrijfsprocessen te controleren en te minimaliseren Gemakkelijk toegankelijke real-time-rapportage die online onmiddellijk de status van een incident aangeeft Aanvullende zekerheid voor auditerende instanties zodat ze zich aan de voorschriften kunnen houden


FISHT R E N D

| 15


16

|

FISHT R E N D

Onderzoek Gastropedia.nl: ‘Viswijzer staat duurzaamheid in de weg’ Consumenten kiezen steeds vaker voor duurzame vis. Keurmerken moeten de consument helpen om bewuste keuzes te maken. Echter, zo blijkt uit zojuist verschenen onderzoek van Gastropedia.nl, kregen diverse vissoorten onterecht een keurmerk, terwijl weer andere vissoorten zónder keurmerk juist duurzaam kunnen zijn.

‘COMMERCIËLE ORGANISATIE’

Rondom keurmerken spelen volgens Gastropedia.nl grote tegenstellingen tussen wetenschappers en NGO’s. Aan de buitenwereld presenteren zij hun bevindingen als feiten, maar al te vaak blijken het gekleurde meningen. Jour-

Een belangrijke raadgevende organisatie voor duurzaamheid van vis, de Good Fish Foundation (de VISwijzer), doet zich voor als officiële instantie, maar is dat niet, zegt De Graaf. ‘Het is in feite een commerciële organisatie die wordt betaald door supermarkten en subsidies. De

verenigingen en functionarissen bij supermarkten en vishandelaren. Hij ontdekte dat het recht op een vrije keus van de consument met voeten wordt getreden. De voorlichting over ‘duurzame vis’ deugt volgens hem niet, omdat er een te groot commercieel belang is bij de beoordeling van vissoorten.

nalist Jaap de Graaf deed tussen oktober 2020 en februari 2021 onderzoek naar de handel en wandel in de wereld van viskeurmerken en interviewde tientallen wetenschappers, NGO’s, branche-

beoordeling of een vis duurzaam is of niet, is subjectief en wordt niet gecontroleerd.’ Nederlandse horecaondernemers en supermarkten gebruiken de VISwijzer bij het bepalen van hun assortiment. Verschillende ondernemingen geven echter aan geen kennis te hebben van de beoordeling en varen dus blind op het oordeel van de Good Fish Foundation. Gerenommeerde internationale organisaties spelen een dubieuze rol. ‘VOORINGENOMENHEID’

Het onderzoek stuit volgens De Graaf op vooringenomenheid bij de beoordeling van bepaalde vissoorten. ‘Wetenschappelijke adviezen worden in de wind geslagen, om

het eigen standpunt over wel-ofniet duurzaam te kunnen handhaven. Zo vindt men wilde zalm niet biologisch en wordt voor paling met publiek geld campagne gevoerd voor de invoering van maatregelen, terwijl er voor die soort al een uitgebreid pakket aan overheidsmaatregelen bestaat en het duurzaam beheer al jaren op orde is.’ Sectoren, wetenschappers en NGO’s streven allemaal naar duurzame visserij, maar in de praktijk staan ze vaak lijnrecht tegenover elkaar. De consument is er niet mee geholpen. Gastropedia vindt dat er eerlijke informatie moet komen over duurzame vis en viskeurmerken. ‘Het mag niet zo zijn dat financieel afhankelijke of commerciële partijen bepalen welke vis consumenten wel of juist niet krijgen voorgeschoteld.’ REACTIE GOOD FISH

Good Fish heeft kennis genomen van het persbericht van Gastropedia en het daarbij horende onderzoek van Jaap de Graaf. ‘Wij betreuren het dat een dergelijk rapport zijn weg kan vinden naar publicatie. Het rapport staat vol met halve waarheden en/of omgedraaide feiten en wij herkennen ons niet in het beeld wat de journalist schetst van onze organisatie. Het is overduidelijk dat dit onderzoek is opgezet om Good Fish in diskrediet te brengen. Waarom? Wij gaan er vanuit dat dit gestuurd wordt door commerciële belangen binnen de palingsector’, aldus de organisatie. De missie van Good Fish is dat er in 2030 geen vis met een rode score – lees ‘ernstig bedreigd of met veel milieuschade gevangen of gekweekt’- wordt gegeten in Nederland. ‘Wij geven als milieuorganisatie samen met het Wereld Natuur Fonds de VISwijzer uit. Daarin wordt een advies gegeven over welke vis wel of niet duurzaam gevangen of gekweekt wordt. Dit advies wordt samengesteld door onafhankelijk experts op het gebied van visserij en viskweek. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en hebben géén commercieel belang bij het advies wat gegeven wordt op de VISwijzer. In andere woorden, wij verdienen niet aan de verkoop van vis die wij als duurzaam erkennen’, aldus de reactie. PALING

Paling krijgt volgens Good Fish een rode score op de VISwijzer want het gaat zeer slecht met de paling. ‘Dit wordt erkend door ICES (International Council for the Exploration of the Sea) én ook staat paling als ernstig bedreigd op de rode lijst van de IUCN. Daarom kiezen chefs, consumenten, supermarkten en ondernemers ervoor om geen paling te (ver) kopen. Goed dat deze doelgroepen bewuste keuzes maken, vinden wij als milieuorganisatie. Áls je vis wilt eten zijn er genoeg vissoorten die wel een goede keus zijn bijvoorbeeld Hollandse haring.’ Dat er geen MSC keurmerk mogelijk is voor de paling komt niet door tekortkomingen in de MSC certificeringsmethode zoals het rapport beweert, maar omdat de paling niet aan de standaarden kan voldoen door de bedreigde status van het bestand, aldus de stichting. ‘De palingsector heeft om die reden zelf een keurmerk in het leven geroepen. Dit keurmerk is nog niet ISEAL-geaccrediteerd (in tegenstelling tot MSC). ISEAL heeft bovendien aangegeven dat het keurmerk deze accreditatie de komende drie jaar niet gaat krijgen.’ Foto: Good Fish


FISHT R E N D

| 17

Guustaaf Hoekstra 25 jaar in dienst bij Lets Commercieel directeur Guustaaf Hoekstra was onlangs 25 jaar in dienst bij LETS BV. Alle collega’s vormden een erehaag en verrasten zo de jubilaris, die niets vermoedend naar zijn werk kwam. Dit werd in het

bijzijn van alle collega’s en naaste familieleden gevierd. Al vele jaren is Hoekstra het gezicht van het bedrijf en wordt hij door collega’s en klanten gewaardeerd voor zijn enorme kennis en toewijding.

Akkoord EU-VK vangstmogelijkheden 2021/2022 Vissers uit de Europese Unie (EU) mogen in 2021 minder rog, tarbot, griet en Noorse kreeft uit de Noordzee halen, maar wel meer tong. Dat blijkt uit het akkoord over de vangstmogelijkheden 2021/2022 van de gemeenschappelijk beheerde vissoorten dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben bereikt.

Directiewissel Lets Bij Lets heeft een directiewissel plaatsgevonden. Guustaaf Hoekstra en Bartelt Leeffers nemen per direct de directietaken over van Johan Leeffers. Johan heeft besloten het rustiger aan te gaan

doen, maar hij blijft nog wel de directie adviseren. Bartelt neemt de rol van operationeel directeur op zich en Guustaaf blijft de commercieel directeur. Samen pakken ze de algemene zaken op.

Voor roggen is er nog wel discussie tussen beide partijen hoe het wetenschappelijk advies moet worden geïnterpreteerd. In totaal zullen er 13 speciale comités bezig gaan om openstaande punten uit te werken, bijvoorbeeld om quotaruilen tussen beide partijen mogelijk te maken. Nu het akkoord er is, gaan beide partijen snel aan de slag om een

het Skagerrak en deze zal dan ook naar boven toe worden aangepast. NIET QUOTASOORTEN

ruilmechanisme op te tuigen. Deze moeten het mogelijk maken dat er gedurende het jaar mogelijkheden zijn voor quotaruilen. Het akkoord benadrukt dat het voor beide partijen enorm van belang is. Vanwege de lange onderhandelingen en de druk van beide kanten heeft men nu tijdelijk afgesproken dat er, vooruitlopend op het zogenaamde ruilmechanisme, op korte termijn al geruild kan worden. We hopen dus snel dat we belangrijke quota, zoals langoustines en roggen naar Nederland kunnen halen.

MAATS EN ONDERMAATS

Het TAC bestaat sinds een aantal jaar een deel uit maats als ondermaats. Het ondermaatse deel is bestemd om aan de aanlandplicht te kunnen voldoen. Hier zijn echter uitzonderingen op en voor deze uitzonderingen is dus geen ‘ondermaats’ quotum nodig en zal dus worden gecorrigeerd, de zogenaamde deductions. Hiervoor hanteerde de EU een andere (minder gunstige) methode dan het VK. Afgesproken is om dit op elkaar af te stemmen. Dit is vooral van belang voor schol uit

Er is een quotum voor non-quota stocks afgesproken. Voor 2021 is dit 42.028 ton in VK-wateren. Over het beheer is nog veel onduidelijkheid. Voor 2021 zal hier niet op gehandhaafd kunnen worden, omdat het jaar al vergevorderd is. Er zal nog veel discussie plaatsvinden over de berekening en uitvoering. Dus als het een pot is voor de EU is; hoe wordt die dan beheert? Ook dit wordt allemaal uitgewerkt in een special comité. Zie: https://www.vissersbond. nl/akkoord-eu-vk-vangstmogelijkheden-2021-2022/ voor de precieze afspraken per soort.

Foto’s: Nederlands Visbureau

Nederlanders bestellen structureel meer versproducten online

Voor meer informatie zie: www.letsbv.nl

Ruim 74 procent van de Nederlanders blijft hun versproducten online bestellen. De versoepelingen die elkaar nu in rap tempo opvolgen brengen daar geen veranderingen in, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van DirectResearch in opdracht van Trunkrs. De belangrijkste reden waarom consumenten hun versproducten zoals brood, groente, fruit, kaas, zuivelproducten en vlees bestellen, is met ruim 48 procent gemak. Op dit moment bestelt bijna de helft van de ondervraagden meerdere keren per maand versproducten bij een gespecialiseerde webshop. Onderzoeksbureau DirectResearch onderzocht in opdracht van Trunkrs de wensen en

ervaringen van consumenten rondom versproducten. Uit het onderzoek blijkt dat de coronacrisis zeker een aanleiding is geweest voor consumenten om hun eerste online versbestelling te doen. Ruim 36 procent geeft aan in 2020 voor het eerst online versproducten besteld te hebben. Toch is gemak de voornaamste reden die consumenten noemen voor het online bestellen van versproducten. TEVREDENHEID

Uit onderzoek blijkt ook dat consumenten zeer tevreden zijn over het bezorgproces van de versproducten. Belangrijkste criteria daarbij zijn volgens de ondervraagden dat producten gekoeld blijven wanneer men niet thuis is op het moment van levering

en dat producten onbeschadigd geleverd worden. Jan Wijn, CEO van Trunkrs herkent de uitkomsten van het onderzoek en noemt het bezorgen van versproducten een specialisme. ‘Het is cruciaal dat verse producten veilig en snel bij de consument arriveren. Dat vraagt om een zorgvuldig en efficiënt bezorgproces waarin

producten maximaal 12 uur onderweg zijn. Als same day delivery specialist bezorgen we dagelijks versproducten bij de consument aan huis. We hebben het afgelopen jaar een forse groei gezien in het aantal versbestellingen en de verwachting is dat deze groei ook het komende half jaar verder zal doorzetten.’


18

|

FISHT R E N D

L everanciers

van

C rusta

aan het woord

‘Alleen de beste krabben en kreeften Crusta brengt haar schaal- en schelpdieren onder in de Crusta Ocean. Dit systeem bevat een state-of-the-art zoutwater verwateringssysteem met een opslagcapaciteit van 500.000 liter en bootst de leefomgeving van de schaalen schelpdieren zo natuurgetrouw mogelijk na. Hierdoor kan topkwaliteit worden geleverd. Voor dit topproduct zijn natuurlijk goede grondstoffen vereist. Daarom werkt Crusta samen met de beste leveranciers ter wereld, zoals Norway King Crab, MC Bride Fishing en Ship’s Lobster. Norway King Crab was in 2009 het eerste bedrijf dat zich volledig focuste op levende koningskrab, zegt Svein Ruud namens het bedrijf. ‘Sindsdien is de hele industrie veranderd. We zien dat steeds meer bedrijven zich nu richten op levende in plaats van bevroren krab. Vanaf 2018 leveren we ook levende langoustines en levende sneeuwkrab.’ Het bedrijf heeft veel tijd gestoken in R&D. ‘We willen zoveel mogelijk kennis in huis hebben. Zowel op het gebied van de biologie van de schaaldieren als de technologie’, licht Svein toe. ‘Door ons specialisme kunnen we het jaarrond de levende dieren overal ter wereld leveren. We vangen de dieren met kleine vissersvaartuigen langs de kust van Finnmark County in het noorden van Noorwegen. Onze vissers houden bij de vangst zoveel mogelijk rekening met het milieu.’ CONTROLE EN SORTERING

De krabben worden levend vervoerd naar de tankfaciliteiten, waar ze worden gecontroleerd en gesorteerd op kwaliteit en grootte. Svein licht toe: ‘Zodra de krabben bij ons bedrijf aankomen, worden

paardje van het bedrijf. ‘Elke krab kan voor 100 procent worden getraceerd naar de werkelijke boot. Dat ze zeer nuttig. Zowel voor het aantonen dat de krab legaal gevangen is als voor het verstrekken van volledige informatie aan de klant.’

complex heeft. Hier worden de schaaldieren tijdelijke opgeslagen voor verdere verzending. ‘Europa kunnen we nu helemaal met de auto bevoorraden’, vertelt Svein trots. ‘Wij werken bij voorkeur nauw samen met geselecteerde partners, zoals Crusta. Dit bedrijf was voor

cycled karton als vervanging voor polystyreen. Dit gebruiken we voor 80 procent van onze verzendingen. Ons doel is uiteindelijk om voor alle zendingen deze milieuvriendelijke verpakkingsoplossing te gebruiken.’ Norway crab beschikt over aparte onderzoeksafdelingen met een laboratorium, zowel bij de verwerkingsfaciliteiten als in onze opslagfaciliteit in Oslo. ‘Een van onze medewerkers is momenteel bezig met een PhD-programma en doet onderzoek naar de opslag en verzending van levende King Crabs. Ook zijn we een project gestart om krabben individueel te volgen. Dat levert waardevolle kennis op. Ons doel is om alle onderdelen van onze keten te blijven ontwikkelen en te verbeteren.’ MCBRIDE FISHING

McBride Fishing is gespecialiseerd in de wereldwijde vangst en verkoop van levende bruine krab en kreeft. De broers Hugh en Peter

ze gecontroleerd, gewogen en voorzien van een uniek ID-nummer. Alleen de beste krabben worden goedgekeurd voor levering als levende krab.’ De geselecteerde krabben worden getagd met een ID-tag, die een 100 procent veilige traceerbaarheid geeft. Een QR-code of een uniek nummer voorziet klanten van unieke informatie over de krab en de visser.’ De track & tracing is volgens hem echt het parade-

TRANSPORT

De krabben worden een paar dagen in tanks bewaard om te acclimatiseren. Vervolgens worden ze klaar gemaakt voor verzending. Tot 2018 gebeurde dit volledig via het luchttransport, maar inmiddels worden alleen de krabben die naar Azië en de VS gaan, nog per vliegtuig verstuurd. ‘We werken aan oplossingen om dit in de toekomst per boot en trein te doen’, aldus Svein. De andere dieren gaan naar Oslo waar het bedrijf een enorm tank-

ons van vitaal belang bij het de overstap van luchtvervoer naar transport per auto.’ NIEUWE VERPAKKINGEN

Duurzaamheid staat bij Norway King crab hoog in het vaandel, benadrukt Svein. ‘We gaan zorgvuldig om met de krabben en doen ons uiterste beste om op alle niveaus rekening te houden met het milieu. Zo hebben we in samenwerking met DS Smith Packaging al een unieke doos ontwikkeld van gere-

McBride behoren tot de vierde generatie. ‘Ons bedrijf heeft veel ervaring. We zijn zeer gefocust op het continue leveren van hoogwaardige krab aan landen in Europa en de rest van de wereld’, vertelt Hugh. ‘We vangen ongeveer 40 ton krab per week (meer dan 2.000 ton per jaar) en vissen van juni tot januari op de Noordzee. Daarna gaan we naar de noordwestkust van Ierland. Daardoor geven we de bestanden ook de tijd om zich weer te herstellen.’ Doordat McBride Fishing al lang bestaat, is er veel kennis en ervaring aanwezig binnen het bedrijf. ‘Deze hebben we gebruikt voor het ontwikkelen van onze speciale Vivier Crabbers. Deze boten zijn gebouwd volgens een extreem hoge standaards eisen en bevatten veel innovatieve functies die de veiligheid van de bemanning vergroten en de vissers in staat stellen om in moeilijke omstandigheden krabben te blijven vangen. Aan boord


FISHT R E N D

| 19

worden goedgekeurd’ staan grote watertanks met een capaciteit van 25 ton waarin we de dieren levend bewaren. Iedere week worden de tanks naar de haven gebracht.’ STRENG SELECTIEPROCES

Door de vangsttechniek en de versheid van de krab kan een zo hoog mogelijke kwaliteit worden geleverd. Maar ook het strenge selectieproces aan boord draagt hieraan bij. ‘Kwaliteit staat bij ons op één’, benadrukt Hugh. ‘Iedere krab wordt gecontroleerd. We hanteren ons eigen maattabel. Normaalgesproken mag je krab van 14 cm aanvoeren, maar wij hanteren een minimum maat van 15 cm. Hiermee dragen

naar speciaal gebouwde vrachtwagens met watertanks. ‘Onze toewijding op het gebied van kwaliteit in alle stadia van de vangst tot en met het transport van krab zorgt ervoor dat we een constant laag sterftecijfer hebben bij onze wereldwijde leveringen.’

TE KOOP OF TE HUUR?

Timmer-Makelaar is ruim 43 jaar de specialist en adviseur voor slagerijen en de gehele vleesverwerkende sector, visbedrijven, poeliers etc. Wij hebben een unieke expertise en kunnen u behulpzaam zijn bij het bepalen van de waarde van uw bedrijf en het verkopen/verhuren van uw bedrijf en onderneming. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Historische Hanzestad, winkel met werkplaats in het winkelkerngebied op aanlooproute naar de A1 locatie van de stad. Thans keurige slagerij met worstmakerij/werkplaats inclusief rokerij etc. Het betreft hier een in zeer onberispelijke staat bevindende winkel met werkplaats e.d. Nader informatie verstrekken wij graag op uw aanvraag.

De broers McBride zijn heel blij met hun vissers én met hun leveranciers. ‘Crusta is voor ons een heel fijne partner waar we al jaren zaken mee doen. Vanuit Crusta worden de krabben naar andere delen van Europa en de rest van de wereld geëxporteerd. Het is een heel fijn bedrijf waar heel efficiënt gewerkt wordt.’

Wolvega, levensmiddelenbedrijfspand, bebouwd ca 1.040 m². Zeer gunstig op industrieterrein gelegen met korte aansluitingen op de snelwegen A32, A6, het gehele Noorden van het land en de A28. TE HUUR € 4.167, = per maand excl. BTW. Eventueel TE KOOP. Uitermate geschikt voor de gehele levensmiddelenbranche.

SHIP’S LOBSTER

Ship’s Lobster Pound houdt zich sinds 1988 bezig met het kopen en verkopen van rode krab en kreeft. Het bedrijf is opgericht door de broers Kirk, Gregory en Joel Nickerson. ‘Doordat we gevestigd zijn in Woods Harbour, Nova Scotia in Canada hebben we het hele jaar door een aanbod van levende kreeften’, vertelt Kirk Nickerson. ‘Onze kreeften komen uit vele havens in de regio. Ze worden rechtstreeks gekocht met vissersboten als ze binnenkomen met hun vangst. Nadat de kreeften zijn overgeladen in onze vrachtwagens, worden ze naar onze klanten vervoerd.’

we ook bij aan de duurzaamheid en de toekomst van het bestand. Alle dieren die te klein zijn, worden binnen 20 tot 30 seconden terug in zee gegooid, zodat ze nog alle overlevingskansen hebben.’ De geselecteerde krabben worden gesorteerd op geslacht, omdat sommige klanten liever alleen de mannetjes en andere juist liever de vrouwtjes willen hebben. ‘We hebben een zeer goed track and trace-systeem. Onze schepen zijn uitgerust met een satelliet. Via internet worden alle vangstgegevens direct doorgegeven aan de mensen op kantoor. Daarbij gaat het zowel om tijdstip van de vangst, het vangstgebied als het geslacht.’ ZEER LAAG STERFTECIJFER

De levende krabben worden vanuit tanks van de boten overgebracht

Kreeften worden vervolgens verpakt volgens de wensen van de klant.’ Daarnaast heeft Ship’s Lobster zich in een nieuw avontuur gestort. Sinds enkele jaren vist SLP met eigen schepen op Red Crab. Na de Japanse en Amerikaanse markten te hebben veroverd, slaan Ship’s Lobster en Crusta de handen ineen om dit unieke product in Europa op de markt te zetten.

Regio Uden/Grave, multifunctioneel levensmiddelenbedrijf, uitermate geschikt vlees-/vleeswaren, vis, groente-/fruit en catering in de ruimste zin. Gelegen in het buitengebied op strategische locatie. Bedrijfspand met mogelijkheid, na goedkeuring van de plaatselijke overheden, tot verkoop aan horeca en particulieren. Ca. 500 m² geconditioneerd met diverse koelcellen en 1 vriescel, perfecte werkruimte/uitsnijderij/worstmakerij. Tevens mogelijkheid voor keuken, bakken, braden en catering. Huurprijs pand met complete koel- en diepvriesinstallaties € 2.700, = per maand excl. BTW.

Vraag geheel vrijblijvend de uitgebreide projectinformatie. Telefoon 0342-462739 of info@timmer-makelaar.nl, www.timmer-makelaar.nl Wij zoeken in opdracht, vanwege de regelmatige vraag, visbedrijven en viswinkels ondernemingen met of zonder omzet derden leveranties (horeca-instellingen, groothandel etc.)

Postbus 133 • 3830 AC Leusden • Telefoon (0342) 46 27 39 info@timmer-makelaar.nl • www.timmer-makelaar.nl

Het bedrijf beschikt over de nieuwste technologie op het gebied van koeling en filtratie. ‘We kunnen inkomend zeewater tijdens warme periodes tot 2 graden Celsius koelen. We hebben ook een buitenbad in een natuurlijke omgeving in Yarmouth, Nova Scotia. Met de opkomst en ondergang van elk getij, wordt het water veranderd en van zuurstof voorzien. De kreeften worden regelmatig gevoerd met natuurlijk aas en als het tijd is om ze te oogsten, wordt een sleepsysteem gebruikt om de kreeften in een groot net te scheppen.’ GEZONDE KREEFTEN VAN TOPKWALITEIT

Het bedrijf verzendt de producten naar Europa, Azië en de Verenigde Staten. Zodra de bestellingen binnen zijn, worden de kreeften gekeurd door geschoold personeel. Kirk licht toe: ‘Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde kreeften van topkwaliteit worden verzonden.

‘Wij als Crusta Oceans zijn buitengewoon trots dat met deze Red Crab in vorm van krabvlees en

kwabklauwen wij Ship’s Lobster mogen vertegenwoordigen in Europa’, zegt Arie Zuurmond.

Smedes helpt je verder in je vak

2300 artikelen voor de visspecialist | Alles voor gebakken vis Logistiek op maat | Smaak Smederij workshops | Margemaker recept-calculatietool | Vitrineadvies | Schoonmaakplan

S medeS F ine F ood | V oltaweg 22 | 3752 lP B unschoten | T 033 - 29 88 454 | e info @ smedesfinefood . nl www.smedesfinefood.nl www.margemaker.nl www.smaaksmederij.com

‘Naast de beste Nova Scotia kreeft hebben we nu ook de beste Red Crab.’


20

|

FISHT R E N D

Uitzonderlijke kwaliteit Zeeuwse mosselen Met een eerste zak vers opgeviste mosselen onder een transportdrone is 7 juli in Yerseke het seizoen van de Zeeuwse bodemcultuurmosselen officieel afgetrapt. De mosselen hadden als bestemming het nieuwe pop-up restaurant Moules /Frites van Sergio Herman in Zeebrugge. Maar ook overal elders in België en in Nederland is de nieuwe oogst Zeeuwse mosselen vanaf nu volop verkrijgbaar.

jaar. De kwaliteit van de mosselen is fenomenaal goed. Wij zien vispercentages van 30 tot 35 procent. Zowel op de Oosterschelde als in de Waddenzee ziet het er goed uit.’ 2020 GOED SEIZOEN ONDANKS CORONA

De kwaliteit aan het begin van het nieuwe seizoen stemt hoopvol voor het doortrekken van de positieve lijn in de afzet in 2020. ‘Ondanks corona zagen wij de afzet bij de

automaat van Nederland in gebruik genomen. De koelautomaat staat direct aan de haven. Rechtstreeks vanaf de kweker zijn hier van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat verse mosselen verkrijgbaar. In België zijn dergelijke mosselautomaten al langer een bekend fenomeen. Ook in het buitengebied in Nederland neemt de populariteit van versautomaten voor bijvoorbeeld asperges, aardbeien en ijs sterk toe. MOSSEL&OESTERBOULEVARD

Naast landelijke mediacampagnes speelt de mosselsector ook in op de groeiende interesse voor lokaal geproduceerde producten. Vanaf 14 juli is vissersdorp Yerseke weer de gehele zomer omgetoverd tot Mossel&Oesterboulevard. Naast dagelijks rondvaarten en rondleidingen, biedt de Mossel&Oesterboulevard daarbij elke woensdag een speciaal programma met onder meer muziek, culinaire wandelingen, foodtrucks, schelpdierentochten voor kinderen en nog veel meer. De Mossel&Oesterboulevard duurt tot en met 29 september. UITBREIDING MOSSELKWEEK 2022

Kenners roemen de uitzonderlijke kwaliteit van de mosselen dit jaar. Liefhebbers kunnen daarbij voortaan ook terecht bij de allereerste mosselautomaat van Nederland in Yerseke zelf. Als onderdeel van de seizoenstart trok Jan Boskamp hier de eerste verpakking verse mosselen uit de muur. Een koud voorjaar, met veel regen afgewisseld met zonneschijn, heeft gezorgd voor een overvloedig voedselaanbod voor de groei van de mosselen. Mosselkwekers, mosselhandelaren en wetenschappers zijn het erover eens dat de huidige kwaliteit van de schelpdieren begin juli sinds mensenheugenis niet is gezien. Mosselkweker Jan Schot licht toe: ‘De natuur verrast ons dit

retail in België en Nederland het afgelopen jaar sterk stijgen. Daarmee kon de gedeeltelijke horecasluiting redelijk gecompenseerd worden. Komende jaren gaan wij gesteund door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij de afzetbevordering verder een stimulans geven. De mossel is een duurzaam, hoogwaardig eiwitproduct met een hele lage voetafdruk dat bovenal lekker is en makkelijk te bereiden. Zowel in Nederland als in België zien wij veel kansen om jongere consumenten te inspireren’, aldus de voorman van de Zeeuwse mosselkwekers Addy Risseeuw. MOSSELAUTOMAAT

Op 7 juli is ook de eerste mossel-

In Nederland zijn zo’n 50 mosselkwekers – met 88 vergunningen die hun activiteiten uitoefenen in de Waddenzee en op de Oosterschelde, beide Natura 2000-gebieden. De jaarlijkse productie bedraagt circa 50 miljoen kilo. Met natuurorganisaties en overheid zijn voor de Waddenzee eind vorig jaar nieuwe afspraken gemaakt om de mosselzaadvisserij af te bouwen en over te schakelen naar mosselzaadinvanginstallaties. Bovendien zijn op de Waddenzee na 25 jaar de bakens van de mosselpercelen letterlijk verzet. De verwachting is dat hierdoor de oogstopbrengst zal toenemen. Ook goed nieuws voor de mosselkwekers is groen licht voor een pilot om in 2022 de mosselkweek uit te breiden in de Zeeuwse Voordelta.

Tweede Kamerleden stellen vragen over duurzame visserij Tweede Kamerleden hebben tijdens een rondetafelgesprek met de titel Naar een duurzame visserij met vertegenwoordigers van de visserij, de natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers vragen kunnen stellen over het thema duurzame visserij. De vertegenwoordigers hebben ieder een standpunten notitie (postition paper), in totaal veertien stuks, ingediend waarover de Kamerleden hun konden bevragen. Aanwezig waren de Kamerleden Wassenberg (PvdD), Valstar (VVD), de Groot (D66), Boswijk (CDA) en Grinwis (CU). Het rondetafelgesprek diende ter voorbereiding op het debat van de Vaste Commissie voor Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit volgende week met demissionair minister Schouten. Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, mocht namens de visserij de aftrap doen. VERSCHILLENDE ASPECTEN

Een greep uit de onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren het niet tekenen van het Noordzee ‘akkoord’ door de visserijsector en het daarmee samenhangende ontbreken van perspectief voor de vissers, het opheffen van blokkades om buitenlandse vissers aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen te kunnen inzetten, de sleepnetvisserij die steeds verder in verdrukking komt, de noodzaak om innovaties de ruimte te geven om visserij mogelijk te houden in de toekomst, de zoektocht naar een alternatief voor pluis, inzetten op

gelijke kansen voor de Nederlandse vissers ten opzicht van hun buitenlands collega’s en dierenwelzijn in de visserij. Het rondetafelgesprek

was live te volgen en is terug te zien op de website van de Tweede Kamer. Vooraf had de Nederlandse Vissersbond het visiedocument ‘Werkt u mee aan toekomstperspectief voor de visserijsector?’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Inspraak betekende dat Johan Nooitgedagt twee minuten de tijd kreeg een vijftal onderwerpen aan deze Kamerleden te presenteren als ‘actuele ontwikkeling en problematiek’. Het eerste onderwerp was het Noordzee Overleg en het niet onderschrijven van het Noordzee Akkoord. Er wordt teveel van de visserijsector gevraagd en we krijgen er te weinig voor terug. De visserijsector wil perspectief. Het gaat er op lijken dat de visserijsector hier unaniem in gaat worden. STIKSTOFDOSSIER

Aansluitend is het stikstofdossier aangestipt. Genoemd is de pilot met de ZK 14 en de samenwerking met Green Shipping. Net als de Gemeente Hollands Kroon verzoeken we de Kamerleden te pleiten voor een overgangstermijn want anders liggen de vissersschepen op enig moment gedwongen stil. Ook het bemanningsprobleem is genoemd, waarbij is uitgelegd dat de er nog steeds geen erkenning is van de Poolse visserijdiploma’s (STCW-F) en dat wordt door de kottereigenaren als een groot probleem ervaren. SANERING ALS TOVERWOORD

Ander onderwerp opgebracht door onze voorzitter is dat sanering blijkbaar het toverwoord is bij de

IJsselmeervissers, Waddenzeevissers en Noordzeevissers. Er is echter ook een grote categorie vissers die graag door willen gaan. Die willen van de overheid toekomstperspectief en ondersteuning daarvoor. Dat is ook nodig om de infrastructuur in de visserijgemeenschappen overeind te houden. Tot slot bracht Nooitgedagt de innovatie aan de orde en zei daarover: ‘Innovatie staat hoog in het vaandel bij de visserij, maar daar heb je wel visgebieden voor nodig en die raken we steeds meer kwijt. Denk daarbij aan een landbouwer zonder land, dat is gelijk aan een schip zonder roer of een visserman zonder goede visgronden.’

WWW.SMITSUIEN.NL


FISHT R E N D

| 21

Gebroeders Rog van de SCH-10 zijn hetze beu Ze klagen niet snel, de mannen van de SCH-10. Maar wat er de afgelopen maanden op hen afkomt, slaat werkelijk alles. Ze zijn de hetze tegen de visserij meer dan beu. De moed zakt ze in de schoenen. Net als bij collega Nico Letsch van de SCH-43.

Cashstroom detailhandel komt weer op gang na lockdown Nu de lockdown is opgeheven komt de cashstroom van de Nederlandse detailhandel duidelijk weer op gang. Dat blijkt uit cijfers van waardetransportbedrijf Smart Safe Company. Duizenden ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf laten weer vaker cash geld ophalen. Bovendien gaat het om grotere bedragen. Daarbij neemt de behoefte aan slimme kluizen, waarmee snel en veilig geld wordt afgestort, sterk toe. Smart Safe Company was voorheen bekend onder de naam RCCS Waardetransport. Doordat geldtransporteur SecurCash begin 2019 omviel, kreeg het bedrijf er honderden winkeliers en grootwinkelbedrijven als klant bij – goed voor zo’n 100.000 ritten op jaarbasis. Ook de werkgelegenheid groeide fors. SLIMME KLUIZEN

Het bedrijf is inmiddels vernoemd naar het handelsmerk: de Smart Safe. Dat is een slimme kluis waarmee ondernemers snel en veilig hun contant geld in de eigen winkel of het horecabedrijf kunnen afstorten. Geld dat wordt afgeroomd is meteen verzekerd en staat de volgende dag op de bankrekening van de winkelier. Winkeliers en horecaeigenaren hoeven niet meer aan het einde van de werkdag met contant geld over straat om het af te storten in een traditionele bankkluis. Van deze Smart Safes zijn er inmiddels enkele duizenden verkocht. Corona zorgde aanvankelijk voor een rem op de verkoop: winkels moesten vorig jaar noodgedwongen dicht als gevolg van de lockdown. Vijftien procent van de Smart Safes was om die reden inactief. Daarbij ontstond angst dat met cash geld het virus kon worden overgedragen. Daarom ging een aantal winkeliers (tijdelijk) over op het pin-onlyprincipe. FORS MEER RITTEN

Van die vrees voor besmetting is

niets meer over, merkt Smart Safe Company. Zeker niet nu uit onderzoek, onder meer van de Duitse Centrale Bank, is gebleken dat de risico’s nihil zijn. ‘Bijna alle kluizen zijn nu weer actief. Daarnaast nam afgelopen maanden de verkoop van onze slimme kluizen weer fors toe’, schetst CEO Matthijs Verhaar. ‘Sinds de versoepelingen is het volume geld dat we verwerken sterk toegenomen. Het ligt nu 50 procent hoger dan in februari.’

Eerst worden ze op twitter door een strandwandelaar als boemannen neergezet, dan komt het Europese Parlement met een stemming waaruit blijkt dat de meerderheid voorstander is van inperking van de bodemtrawlvisserij, waartoe ook de garnalenvisserij behoort, en zeer recentelijk liet minister Schouten weten dat garnalenvissers weg moeten blijven uit de Voordelta. ‘Nog even en we liggen de hele week binnen en dan is het einde verhaal’, aldus Arie Rog, de oudste van de drie broers. EINDE VISSERIJ

Jongere broer Baarthout laat weten dat strandwandelaars totaal geen beeld hebben van wat wij doen. ‘De garnalenvisserij zoals wij die uitoefenen, brengt nauwelijks tot geen schade toe

aan de zeebodem. Een storm veroorzaakt meer ellende. Maar zo’n strandwandelaar zet ons neer alsof we de boel vernietigen. Ik heb er geen woorden voor’, foetert Baarthout. Ondertussen bereidt het Europees Parlement een initiatiefvoorstel voor om stap voor stap de bodemtrawlvisserij te verbannen. Dat betekent het einde van de visserij met sleepnetten. GEEN SURFDORP

Baarthout Rog: ‘En dan te bedenken dat er al eeuwen met sleepnetten op de Noordzee gevist wordt zonder dat dat geleid heeft tot uitroeiing. Nee, de groene golf die door Europa rondgaat, is funest voor de primaire sector waar wij deel van uitmaken. En dan zeggen ze in Den Haag dat de visserij moet blijven.

Terwijl er nu al een verbod is op het vissen met staandwant voor de kust. Scheveningen is nog steeds een vissersplaats en geen surfdorp.’ De laatste weken zijn de vangsten voor de ZuidHollandse kust schraal en vist de SCH-10 vanuit Vlissingen. VOORDELTA

Het is voor de gebroeders Rog belangrijk dat ze niet altijd op dezelfde locatie hoeven te vissen. Immers elders kan het weer beter zijn. ‘We moeten kunnen zwerven anders valt er niets te verdienen.’ Minister Schouten wil dat de garnalenvissers weg blijven uit de Voordelta. De Voordelta is het kustgebied vanaf de Maasvlakte tot ongeveer voor Westkapelle (Walcheren). Toevallig proberen de gebroeders Rog vanuit Vlissingen daar met hun kotter een boterham te verdienen. Kortom onzekere tijden voor de kleinschalige garnalenvissers.

Zo zijn er meer signalen. ‘Het aantal ritten dat we rijden om geld op te halen, is bijvoorbeeld ook flink gestegen. Het volume transporten ligt nu bijna 50 procent hoger dan in februari.’ De waardetransporteur ziet vooral veel verschil bij horecazaken en de kleding- en modebranche. ‘De detailhandel kwam vanaf medio april langzaam weer op gang, toen winkels open mochten op afspraak. Dat zette na de laatste versoepelingen afgelopen maand verder door.’ SMART SAFE COMPANY

Smart Safe Company neemt de cashafhandeling voor ondernemers uit handen. Zij kunnen zich daardoor richten op de kernactiviteit: verkoop of levering van een product op dienst. Het bedrijf was voorheen bekend onder de naam RCCS, opgericht in 2014. Het waardetransportbedrijf is marktleider met Smart Safes: slimme kluizen waarmee ondernemers de bank in hun zaak halen en snel en veilig hun contant geld kunnen afstorten. Via een online portal hebben winkeliers meteen zicht op alle bijschrijvingen en weet het bedrijf wanneer de kluizen opgehaald moeten worden. Smart Safe Company heeft inmiddels duizenden Smart Safes verkocht aan ondernemers in onder meer de horeca-, retail-, supermarkt- en tankstationbranche en groeit inmiddels ook hard in Duitsland. Smart Safe Company biedt ook traditioneel geld- en waardetransport aan.

Stuurman Baarthout Rog van de SCH-10 maakt zich zorgen over alle aantijgingen die vissers te verduren te krijgen. (foto EMK)

WILT U DAAR EEN VERS GESNEDEN UITJE BIJ?

VERS GESNEDEN GELE UIEN, RODE UIEN & SJALOTTEN VAN SMIT’S UIEN GEVEN UW VIS EEN EXTRA BITE!


22

|

FISHT R E N D

Uitbreiding assortiment visvervangers voor Nederlands familiebedrijf Schouten

F i s h A c c o u n ta n t s

Veranderingen en kansen De wereld is in één jaar tijd in rap tempo veranderd en toch ook hetzelfde gebleven. Veranderprocessen zijn versneld of versneld op gang gebracht. Het vraagt van ons allen aanpassingsvermogen en omgaan met veranderingen. In deze column nemen we u mee naar de subsidie praktijkleren, de wondere wereld van belasting op leidingwater en de veranderende BTW regels voor webshops per 1 juli. Biedt u als werkgever begeleiding aan een leerling, student of deelnemer van een beroepsopleiding?

HOE MOET IK BTW AANGIFTE GAAN DOEN VOOR MIJN WEBSHOP?

Na de introductie van haar plantaardige tonijn en vissticks eerder dit jaar, introduceert het Giessense familiebedrijf Schouten Europe nu een ‘Burger zonder Vis’. Door de toevoeging van visvervangers aan haar assortiment biedt Schouten haar klanten wereldwijd de mogelijkheid om naast vleesvervangers ook visvervangers af te nemen. Schouten bevestigt hiermee de internationale voortrekkersrol van Nederlandse bedrijven op het gebied van plant-based vlees- en visvervangers.

Het lukt ons steeds beter om deze specifieke textuur na te bootsen. Natuurlijk is de herkenbare vissmaak ook erg belangrijk. Kloppen deze aspecten niet dan zal de consument waarschijnlijk niet structureel de overstap maken naar plantbased vis.’ VEELBELOVENDE CATEGORIE

Plant-based vis is één van de

BURGER ZONDER VIS

De Burger zonder Vis van Schouten heeft rijst en tarwe als basis en heeft een gewicht van 80 gram. Schouten stelt het product de komende tijd wereldwijd voor aan haar klanten binnen het retail, out-of-home en food industrie kanaal. Het product kan gegeten worden bij de warme maaltijd, bij een salade of op een broodje.

Als u in het schooljaar 2020/2021 een werk- of leerplaats heeft aangeboden, dan heeft u mogelijk recht op de Subsidie Praktijkleren. Het maximale subsidiebedrag per deelnemer bedraagt € 2.700 per schooljaar. Met deze subsidieregeling stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleer plaatsen aan te bieden. De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en dient u achteraf in. Voor deze subsidieaanvraag gaat het dus om het studiejaar 2020/2021. Vanaf 2 juni 2021 is de nieuwe indieningsronde open. Deze loopt t/m 16 september 2021 (17.00 uur). Laat de Subsidie Praktijkleren niet aan u voorbijgaan! Vraag de whitepaper van Flynth aan en kom erachter of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u deze subsidie aanvraagt. BETAALT U OOK TE VEEL BELASTING

Vanaf 1 juli 2021 zijn afstandsverkopen belast in het EU-land van aankomst van de goederen. Dit kan een behoorlijke impact hebben op de administratie van uw webshop. ONE STOP SHOP

Gelukkig hoeft u zich niet in elk EU-land te registeren om daar btw-aangifte te kunnen doen. Vanaf 1 juli 2021 kunt u namelijk gebruik gaan maken van de zogenoemde One Stop Shop (OSS)aangifte. Wanneer u kiest voor een OSS-registratie, kan alle verschuldigde btw bij afstandsverkopen door middel van één OSS-aangifte worden ingediend. U betaalt het totale verschuldigde bedrag voor alle EU-landen in één keer aan de Belastingdienst in het land waar u gevestigd bent. Zij zorgen er vervolgens voor dat de btw is de juiste landen terecht komt.

OP LEIDINGWATER (BOL)?

Commercieel directeur Arjaan van der Giessen van Schouten stelt vast dat er vanuit de vissector steeds meer bedrijven zijn die de ontwikkelingen rondom plant-based nauwgezet volgen. ‘We spreken regelmatig met grote partijen uit de visindustrie die zeer geïnteresseerd zijn in onze producten en de ontwikkelingen op het gebied van plant-based vis. Veel van die bedrijven willen plantaardige opties aanbieden maar weten niet goed hoe dat te realiseren.’ SPECIFIEKE TEXTUUR

Het nabootsen van vis is niet gemakkelijk. Schouten’s R&D Manager Anke van Eijk spreekt over een heel ander proces dan bij het vervangen van vlees. ‘Er komen andere technieken bij kijken, simpelweg omdat de textuur van vis heel anders is dan van vlees.

Wellicht betaalt u te veel Belasting op Leidingwater (BoL). Dit wordt bij u in rekening gebracht door het waterbedrijf. Hoe zit dat?

meest veelbelovende categorieën binnen plant-based food. Dat stelt ProVeg International op basis van het Smart Protein Rapport 2021 dat wordt ondersteund door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Onderzoeksbureau AC Nielsen stelde in de Duitse markt de sterkste groei vast: tussen 2018 en 2020 groeide de plant-based vis categorie met 623 procent tot 1,9 miljoen euro.

EERSTE NEDERLANDSE PARTIJ

Schouten startte in 1990 als eerste Nederlandse partij met de ontwikkeling van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. Het bedrijf vermarkt één van de meest uitgebreide en gevarieerde assortimenten ter wereld en levert haar producten, voornamelijk onder private label, in meer dan 50 landen. Ook ontwikkelt het bedrijf veel producten op basis van klantvraag.

Belasting op Leidingwater (BoL) is een heffing die door de Rijksoverheid wordt opgelegd. De waterbedrijven brengen deze belasting in rekening over het geleverde drinkwater en dragen deze af aan de Belastingdienst. De overheid beoogt hiermee dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater.

Let op: Het is niet mogelijk om via de OSS-aangifte btw uit andere EU-landen terug te vragen. Eventuele buitenlandse btw moet u via een apart teruggaafverzoek terugvragen. De nieuwe OSS-aangifte is vrijwillig. Dit betekent dat u er nog steeds voor kunt kiezen om uw afstandsverkopen direct via de buitenlandse btw-aangifte aan te geven en af te dragen. Dit kan bijvoorbeeld voordelig zijn, omdat u ook btw wilt terugvragen in het andere EU-land.

HEFFINGSMAXIMUM

De hoogte van het tarief van deze belasting is afhankelijk van het aantal m3 dat een verbruiker afneemt. Per 1 januari 2015 wordt slechts leidingwaterbelasting geheven over de eerste 300 m3 per aansluiting, ook wel WOZ-object, per verbruiksperiode van 12 maanden. Niet in alle gevallen wordt echter op een juiste manier rekening gehouden met het heffingsmaximum van 300 m3. Dit kan ertoe leiden dat er te veel BoL bij u in rekening is gebracht. Controleer daarom uw waterrekening over de afgelopen jaren goed! VIJF JAAR

Het te veel in rekening gebrachte van de afgelopen vijf jaar kunt u terugvragen bij het waterbedrijf. Bij sommige waterbedrijven kan dat via een link op de website en bij andere gaat dit per brief. Mocht u er niet uitkomen dan kan Flynth u hierbij helpen. Neem hiervoor contact met ons op.

LET OP: Uw keuze om geen gebruik te maken van de OSSaangifte geldt voor de gehele EU. Het is niet mogelijk om voor ieder EU-land een aparte keuze te maken of u aangifte doet via de OSS of via directe btw-aangifte. De regeling is alles of niets. AANMELDEN UITERLIJK 30 JUNI 2021

Om vanaf 1 juli 2021 gebruik te kunnen maken van de OSS-aangifte moet u zich hiervoor uiterlijk 30 juni 2021 bij de Belastingdienst aanmelden via Belastingdienst Zakelijk. Hiervoor heeft u e-Herkenning niveau 3 nodig. Ook voor de latere indiening van de OSSaangifte heeft u e-Herkenning nodig. Voorlopig lijkt de Belastingdienst nog niet met andere mogelijkheden te komen om aangiften in te dienen, bijvoorbeeld via software van intermediairs of boekhoudpakketten. Ook hier geldt: mocht u er niet uitkomen of heeft u hulp nodig, neem dan contact met ons op.

De schrijver van dit artikel, Gerco van der Spek, is belastingadviseur en MfNregistermediator bij Flynth adviseurs en accountants te Urk, hét advieskantoor voor visserij en aanverwante bedrijven. Wilt u meer informatie? Bel dan met: 088 236 9400 of mail naar: urk@flynth.nl.


FISHT R E N D

Bezoekers spreken vertrouwen uit in Empack Den Bosch 2021 Beursorganisator Easyfairs is klaar voor de eerstvolgende editie van Empack Den Bosch 2021, die op 8 en 9 september plaatsvindt. Vanaf 30 juni zijn evenementen met doorstroom, zoals beurzen en festivals, weer toegestaan. ‘We zijn klaar voor een nieuw seizoen en kijken daar reikhalzend naar uit en dat gevoel delen onze bezoekers ook’, zegt Jeroen van Hooff, CEO van beursorganisator Easyfairs Nederland.

‘We zijn dan ook blij dat veel vooraanstaande spelers hun aanwezigheid weer hebben bevestigd. Voor veel standhouders is de tweedaagse vakbeurs de voornaamste toegangspoort tot de Benelux markt, om nieuwe leads en projecten binnen te halen en om bestaande relaties te onderhouden en verder te verstevigen. Het begin van dit najaar is een interessante periode voor commerciële uitwisselingen en om het aanbod van het nieuwe jaar voor te stellen.’ VEILIGHEID

Rowdy van den Nieuwenhuizen, Head of Content van Empack, stelt een veilige en verantwoorde editie voor zowel bezoekers als exposanten te kunnen organiseren. ‘Het zijn uitzonderlijke tijden en dus wordt het ongetwijfeld ook een ‘bijzondere’ beurseditie. Empack 2021 belooft een evenement te worden waar alle professionals in de verpakkingsindustrie naar uitkijken. Want ondanks alle technologische hulpmiddelen, zoals videoconferenties en chats, blijft de beurs het meest efficiënte platform om innovaties en nieuwe producten voor te stellen en te ontdekken en om succesvolle zakenrelaties te ontwikkelen.’ ONDERZOEK

Easyfairs Nederland heeft in de afgelopen periode een grootschalige enquête gehouden onder 6.000 bezoekers van haar vakbeurzen. Hieruit bleek dat 90 procent van de bezoekers voornemens is om weer beurzen te gaan bezoeken. Bovendien is deze enquête afgenomen voor de persconferentie van 28 mei, waarin bekend werd gemaakt dat de kans groot is dat evenementen vanaf 30 juni weer zijn toegestaan. De verwachting is dat deze bereidheid onder bezoekers na deze persconferentie verder is toegenomen. ‘Deze bereidheid hebben we recentelijk ook specifiek getoetst onder bezoekers van eerdere Empackedities. Maar liefst 97 procent geeft aan de verpakkingsbeurs te willen bezoeken, mits de maatregelen het toelaten. Dit is een fantastisch resultaat, zeker gezien we nu op het gebied van versoepelingen ook sneller stappen weten te maken’, aldus Van den Nieuwenhuizen. OPLEVING VOOR DE SECTOR

Empack 2021 wordt een gelegenheid om klanten en relaties eindelijk weer eens persoonlijk te ontmoeten, onder veilige omstandigheden. Vele exposanten grijpen de vakbeurs aan om de markt te doen heropleven.

Vishandel W. van Wijk: ‘Wij bevelen altijd Noordzeevis aan’ Noordzeevis is echt een kwalitatief goed product. In ons assortiment overheerst Noordzeevis, zegt Willem van Wijk van Visgroothandel W. van Wijk. Daarom ontving hij een oorkonde van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen.

van Henk, Robbin en Willem, ook in het bedrijf. Zij zijn de derde generatie die op de werkvloer rondlopen. De activiteiten van het bedrijf bij de oprichting richtte zich voornamelijk op commissie kopen voor visverwerkende bedrijven.

De vishandel is een familiebedrijf dat opgericht is door Wim van Wijk in 1970. In 1995 is het overgenomen door zijn zoon Henk en inmiddels werken de zonen

DAGVERSE VIS

Tegenwoordig levert het bedrijf ook aan viswinkels, markthandelaren en de horeca. ‘We kopen elke dagverse Noordzeevis op

de visafslag en we weten wat de kwaliteit is. Noordzeevis is echt een kwalitatief goed product. In ons assortiment overheerst Noordzeevis en als klanten om advies vragen, dan bevelen wij dit altijd aan’, aldus Willem van Wijk. Fotobijschrift: Ron Kleijn (rechts) van de Stichting Noordzeevis uit Scheveningen overhandigt de oorkonde aan Willem van Wijk.

De veiligheid van exposanten, bezoekers en partners tijdens Empack is prioriteit nummer een. ‘Om dit te waarborgen en faciliteren volgen we het openingsplan van de overheid, met in achtneming van de dan geldende normen. Het Empack Team staat nauw in contact met de venue, veiligheidsregio en overige instanties die ons op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Deze informatie vertalen we door naar updates die op reguliere basis op onze website en andere kanalen worden gepubliceerd. Sinds vorig jaar heeft Easyfairs Event Support opgericht, een afdeling die zich richt op het volledig ondersteunen van exposanten in de aanloop naar en tijdens hun beursdeelname op Empack. Tot slot is en blijft de bezoekersbeleving een buitengewoon belangrijke factor en we zetten ons volledig in om zo dicht mogelijk bij de beleving van eerder edities te komen’, aldus Van den Nieuwenhuizen.

EMPACK DEN BOSCH

Datum: 8 & 9 september 2021 Locatie: hal 1, 2 en 3 in Brabanthallen ’s-Hertogenbosch Registratie: registratie vooraf is noodzakelijk en is mogelijk vanaf 21 juni 2021 via de website.

t n a t n u o c c a n e e “ik wil ” . s r e f j i c n a d t a a g r e d r é v e di

Uw doelstellingen en ambities realiseert u met Flynth De adviseurs en accountants van Flynth helpen u graag met het realiseren van uw ambities en doelen. Dat doen we heel bewust met actuele cijfers waarmee u vooruit kunt kijken, met plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening én met heldere prijzen. Een unieke aanpak die in deze dynamische tijd goed aansluit bij de wensen van ondernemers. Onze betrokkenheid maakt van Flynth veel méér dan een advies- en accountantsorganisatie. We zijn uw partner in succes. De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in Urk (088) 236 9400 of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl/visserij.

Naamloos-5 1

Van den Nieuwenhuizen licht toe:

| 23

17-11-17 13:12


24

|

FISHT R E N D

Wandelaars op culinaire ontdekkingsreis door de Scheveningse haven Stichting Noordzeevis uit Scheveningen organiseerde maandag 14 juni de eerste horecatour door het havengebied van Scheveningen. Zo’n zestig wandelaars namen deel aan de wandeling en er werd bij diverse restaurants gestopt om een culinair gerecht met Noordzeevis uit Scheveningen in de hoofdrol te proeven. Bekende en onbekende vissoorten die dagelijks op de Scheveningse visafslag binnenkomen zijn hiervoor geschikt.

menukaarten hebben staan. Vanwege de heropening van de horeca organiseerde Stichting Noordzeevis uit Scheveningen de wandeling om deze sector een hart onder de riem te steken. Met ruim zestig wandelaars gingen zij in kleine groepjes langs diverse restaurants voor een culinair hapje met Noordzeevis in de hoofdrol. Vissoorten die op het menu stonden waren welbekenden Scheveningse soorten, zoals schol, makreel en haring. Ook onbekendere soorten

Beekman & Verbeek: ‘Helemaal uit de vis ga je nooit’

ROUTE VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR

De Scheveningse haven is in eerste instantie gegraven voor de visserij. De visserij is niet weg te denken uit de haven, maar tegenwoordig bruist het ook van de bedrijvigheid in andere sectoren. Er valt veel te zien. Zo is er een jachthaven met zeilboten, liggen er onderzoeksschepen, zijn er veel bezienswaardigheden en een hoop restaurants in de haven gevestigd. De route die Stichting Noordzeevis uit Scheveningen heeft ontwikkeld

Het financieel en organisatieadviesbureau Beekman & Verbeek heeft een oorkonde ontvangen van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Edwin Beekman en Barry Verbeek kregen deze overhandigt door bestuurslid Agnes Leewis. Op het eerste gezicht lijkt een financieel- organisatieadviesbureau ver weg te staan van de vis- en foodsector. Toch hebben beide heren tot nu toe reeds een rijke geschiedenis in deze sectoren opgebouwd. Edwin Beekman heeft voor diverse visverwerkende bedrijven in Katwijk en IJmuiden gewerkt en Barry Verbeek werkt, met een korte onderbreking, al jarenlang voor een visgroothandel op Scheveningen en zat een lange periode zelfs bijna dagelijks op de Scheveningse visafslag. ‘Helemaal weg uit de vis ga je nooit’, aldus Barry Verbeek. ‘Ik werk nog steeds met veel plezier

aL

Meer dan zestig organisaties bereiden zich

voor op

In de haven van Scheveningen zitten veel ambassadeurs van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Dit zijn ondernemers die veel met Noordzeevis uit Scheveningen werken en het prominent op hun

zoals wijting en pieterman werden aangeboden. Deze relatief onbekende vissoorten wil de Stichting Noordzeevis uit Scheveningen graag meer op het menu zien staan bij de lokale horeca.

door de haven en het aansluitende dorp kan meegenomen worden bij één van de ambassadeurs en is te downloaden op de website van de stichting; www.noordzeevisuitscheveningen.nl.

Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur De visserij en aquacultuur staan voor een aantal grote uitdagingen en innovatie kan bijdragen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. In het regeerakkoord is € 15 miljoen ter cofinanciering aangekondigd voor innovatie in de visserij. Per 8 juli 2021 wordt uit deze middelen een nieuwe subsidieregeling opengesteld voor innovatieprojecten, in deze regeling zit in totaal €4.500.000,ten behoeve van innovatie gericht op verduurzaming van visserij of aquacultuur.

SUBSIDIABELE KOSTEN

Projectvoorstellen kunnen tot 15 september 2021 worden ingediend, en afhankelijk van het type idee en de indiener is er sprake van verschillende subsidiepercentages. Deze percentages worden verhoogd met 10 procent, indien de subsidieontvanger een mkb-onderneming is. Voor industrieel onderzoek geldt dat de subsidie maximaal 65% van de subsidiabele kosten bedraagt Voor experimentele ontwikkeling

v erspiLLingsvrije w eeK

Samen Tegen Voedselverspilling organiseert van 7 tot en met 13 september 2021 de derde Verspillingsvrije Week. In deze week worden miljoenen Nederlanders geïnspireerd om thuis minder voedsel te verspillen. Meer dan zestig bedrijven en organisaties, van gemeente tot supermarkt, doen nu al mee.

selverspilling toe naar 50 procent minder voedselverspilling in 2030. ‘Alleen samen is duurzame gedragsverandering haalbaar’, zegt Timmermans. ‘Geweldig dat al zoveel partners enthousiast zijn. Aanmelden kan nog steeds! Graag zelfs, want hoe meer partijen meedoen, hoe groter de impact van de Verspillingsvrije Week.’

Als heel Nederland tijdens de Verspillingsvrije Week thuis niets verspilt, levert dat een besparing op van 11,5 miljoen kilo goed voedsel per week. Volgens Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, telt elk kapje brood of overrijp stuk fruit: ‘De meeste Nederlanders zijn gemotiveerd om thuis minder voedsel te verspillen. Toch lukt dat nog niet altijd. In de Verspillingsvrije Week geven we tips en tricks om thuis meer verspillingsvrij te worden.’

FEITEN EN CIJFERS

VERSPILLINGSVRIJE WEEK 2021

Per project kan er maximaal €1.000.000 subsidie aangevraagd worden en moet er minimaal €500.000 aangevraagd worden, het gaat dus om grotere innovatieprojecten met een looptijd tot 31 december 2024 geldt dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt, experimentele ontwikkeling zit dichter tegen commerciële implementatie aan dan industrieel onderzoek. De subsidie bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten, indien de subsidieontvanger een onderzoeksorganisatie is; en het project van belang is voor alle marktdeelnemers in de betrokken sector of subsector.

HULP BIJ AANVRAAG

De openstellingsdatum is 8 juli tot 15 september 2021. Als leden ideeën hebben kan er contact opgenomen worden met de Nederlandse Vissersbond om het voor te bespreken en verder uit te werken. Sinds 8 juli is de website: Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur | RVO.nl | Rijksdienst toegankelijk voor meer informatie.

voor de visgroothandel en ben regelmatig te vinden op kantoor in de mooie tweede haven van Scheveningen.’Na jaren trouwe dienst in de vissector van Scheveningen verruilde Barry de visveiling voor de bloemenveiling. Daar vervulde Barry de rol als financieel directeur bij een bloemengroothandel waarvan Edwin de algemeen directeur was. De samenwerking tussen de twee bleek een schot in de roos en zij besloten om hun ‘know how’ en ervaring aan MKB bedrijven beschikbaar te stellen. ‘Ik ben ook financieel directeur geweest en in die 10 jaar heb ik gave dingen zien gebeuren. Wij willen ondernemers met bedrijven in onder andere de agri- horti- en food( waaronder vis-)sector van groot tot klein en van start up tot scale up ook deze expertise aanbieden. Of dit nou een financiering, groeiplan, bedrijfsopvolging en/of overname betreft, wij zijn staan 24/7 voor ze klaar’, vertelt Edwin Beekman.

Samen Tegen Voedselverspilling deelt zeven dagen lang tips en inspiratie om thuis minder te verspillen via nieuwsbrieven, sociale media en website. Tijdens de week spelen de producten waar thuis de meeste winst op valt te behalen een hoofdrol, namelijk brood, zuivel, groente, fruit, aardappelen en vlees. Ook bedrijven, gemeentes en maatschappelijke organisaties organiseren activiteiten: van kookworkshops en het verspreiden van praktische tools, tot tips in magazines en weekfolders. Basisscholen doen mee met de Smaakmissie Voedselverspilling. En de eerste HBO Challenge Voedselverspilling gaat van start. Kijk voor meer info op www.verspillingsvrijeweek.nl. DE HELFT MINDER VOEDSELVERSPILLING

Een campagne rondom de positieve, verspillingsvrije norm is onmisbaar in de aanpak voor jaarlijks 1 miljard kilo minder voedselverspilling in Nederland. Door de krachten te bundelen, werkt Samen Tegen Voed-

Volgens onderzoek van het Voedingscentrum (2019) verspillen consumenten jaarlijks 34 kilo vast voedsel per persoon. Daarnaast verdwijnt 46 liter drinken per persoon per jaar in de gootsteen of het toilet. De meeste winst is te behalen bij brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen (samen 22 kilo). Vlees valt net buiten de top 5, maar hierbij is het extra belangrijk om verspilling te voorkomen, omdat de productie ervan een grote klimaat-impact heeft. Bekijk hier de infographic Voedselverspilling door consumenten. SAMEN TEGEN VOEDSELVERSPILLING

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling vormt dé beweging waarin alle belangrijke initiatieven en expertise voor een verspillingsvrij Nederland samenkomen en worden versneld. Hierin werken bedrijven uit de hele keten, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties aan Sustainable Development Goal 12.3 van de Verenigde Naties om voedselverspilling met de helft te verminderen in 2030 ten opzichte van 2015. Met een gezamenlijke en systemische aanpak willen we in Nederland jaarlijks 1 miljard kilo voedsel binnen de keten houden. Dragende organisaties van de stichting zijn: Ministerie van LNV, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Meierijstad, Rabobank, Wageningen University & Research en Food Tech Brainport. Voedingscentrum organiseert de Verspillingsvrije Week namens de stichting.


FISHT R E N D

| 25

Verzekeren van uw versbedrijf is maatwerk voor ons! Als versondernemer zorgt u er iedere dag voor dat uw klanten topkwaliteit producten bij u kunnen kopen. Dat is de basis voor uw succes en een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Experts die weten wat er leeft Mercurius Verzekeringen is marktleider in het verzekeren van versondernemers. Bent u klant bij ons, dan heeft u direct toegang tot een van onze experts, die als geen ander weten wat er in het versbedrijf leeft.

Zij zorgen voor een heldere analyse van uw huidige verzekeringen en geven u advies op maat. U onderneemt, wij ontzorgen Maatwerk leveren voor een scherpe premie met goede voorwaarden is onze specialiteit. Interesse in een kennismaking en een gratis analyse? Bel ons voor een vrijblijvend advies voor uw versbedrijf!

★ Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs ★ Koel- en vriescellen ★ Airconditioning

info@mercuriusnv.nl Telefoon 033 - 247 5555

Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L. Nijverheidstraat 14 | 1135 GE Edam | Telefoon 0299 - 36 47 35 | Fax 0299 - 36 45 15 V OOR M E E R I N F OR M A T I E Z I E OP ON Z E S ITE :

WWW.VEMA-BV.NL

FISHT R E N D

FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

5

FISHT R E N D ND & FOO D TRE H NE WS | www.fishtrend.nl 5 FRE SH FIS | Nummer 28 | 2021 Jaargang 10

WWW.MERCURIUSNV.NL

S

| Week

HYGIëNE IJL DÉ VAKB

EDSEL D VAN VO ET GEBIE AGE OP H

voor de Handreikingen bakker startende

(NBC) Bakkerij Centrum Het Nederlands de vraag van beginnende een krijgt regelmatig welke voorwaardenopzetten bakkerijen aan bij het moet voldoen een aantal ondernemer Het NBC geeft van een bedrijf. handreikingen. op pagina 2 Lees verder

HYGIËNE

WORD IEND FISH FR EN WIN

&FOOD ADDICTIVE

MEDIA

| NUMMER 5 | JULI | 2021

F D IE O US FO CL & L IN N E C IA G IË P E S

visspecialist ‘Ontzorgen hygiënecode’ rode draad

nieuwe hard aan de het De VNV werkt in de tweede helft van die hygiënecode hygiënecode, ‘We willen een en werkbaar jaar uitkomt. die zo compleet van de samenstellen aldus Toos Houwers mogelijk is’, Houwers Groep. op pagina 8 Lees verder

MAG een worstenbroodje de post? eigenlijk op

coronacrisis dat ook na de Nu veel De kans is groot populair blijft. mee kennis het online bestellen aanzienlijk mensen er (noodgedwongen) is die drempel per hebben gemaakt, je eigenlijk waren mag verlaagd. Welke post verzenden? op pagina 9 Lees verder

HY

r s de Mer wee Seizoen Fruit end feestelijk geop de Mer op

Fruits sopening voor ken door Naar de seizoen reikhalzend uitgeke dat werd editie bewijst 19 en 20 juni fans. Deze vierde veroverd op de vele seafood vaste plek heeft het event een r. food kalende

Lees verder

op pagina 4

t externe VNV faciliteer ferd in ersoon Visserij geslachtof itsstrategie vertrouwensp een is met ersite Kroon – Oosterv ing van Inge Van der stemming biodiv door de Verenig is es Parlement In het Europe het (niet-wetgegestemd over de biodiversiteitsfrapport over is na amendering t vende) initiatie initiatiefrappor ende teksten voor strategie. Het en bevat bedreig aangenomen de visserijsector.

Lees verder

1 juli teld ingang van (VNV) aanges n in Visspecialisten voor bedrijve Nederlandse wenspersoon als extern vertrou l. de visdetailhande

Lees verder

op pagina 9

op pagina 7

Be Our Fish Friend Dat kan, want nu is er FishTrend, de vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals.Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector vanaf het schip, achter de verwerkingslijn, in de winkel, achter het bureau of thuis vanuit de luie stoel op zit te wachten.

Daarom willen we u als lezer alle ruimte geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, FishTrend staat open voor meedenkende lezers.

EEN KRANT DIE GELOOFT IN VASTE RELATIES

Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. FishTrend wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche.

Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Fish Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 80 euro per jaar (excl. 9% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 8 keer per jaar FishTrend en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

JA, IK WORD ‘FISH FRIEND’ VAN FISHTREND.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

EEN OPEN KRANT MET VERSTAND VAN ZAKEN

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

MAAK KANS OP EEN JOSTO! Als u ‘Fish Friend’ wordt van FishTrend ontvangt u niet alleen 8 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: FishTrend Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@fishtrend.nl

W W W. F I S H T R E N D . N L


26

|

FISHT R E N D

Nuttige adressen Accountancy Profinis accountants & adviseurs Tel: 0527 - 681 726 www.profinis.nl Flynth Accountants en Adviseurs, Specialist visserij en visverwerking Tel. 0527 681641 www.flynth.nl Afslagen Danske Fiskeauktioner Tel: 06 - 20390107 www.danskefiskeauktioner.dk Hollandse Visveiling IJmuiden Tel: 0255 - 547000 www.zeehaven.nl Online visveiling Pefa b.v. Tel: 070 - 3588787 www.pefa.com United Fish Auctions Locatie Colijnsplaat, Tel: 0113 - 695383 Locatie Scheveningen, Tel: 070 - 3380660 Locatie Stellendam, Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Visafslag Hollands Noorden Tel: 0223 - 623534 www.visafslag-denhelder.nl Visafslag Lauwersoog BV. Tel: 0519 - 349125 www.visafslaglauwersoog.com Visafslag Urk Tel: 0527 - 689789 www.visveilingurk.nl Yerseke (mosselen) Tel: 0113 - 576066 Zeeuwse Visveilingen Locatie Breskens: Tel: 0117 - 381634 Locatie Vlissingen: Tel: 0118 - 468464 www.zeeuwsevisveilingen.nl Zoutkamp (Noordzeegarnalen) www.goldshrimp.nl Tel: 0595-447150 Apparatuur / automatisering Baaijens Industrial Equipment B.V. Tel: 0412-623056 www.baaijens.nl Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ delaware Netherlands Tel: 073-6893537 www.dealware.pro/Foodnl Delmo Techniek b.v. Tel: 088-8543 900 www.delmo.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040-2530665 www.espera.nl Fri-Jado b.v. Tel: 076 - 5085200 www.frijado.nl GEA Food Solutions Tel. 0492 - 349349 www.gea.com / www.gea-foodsolutions.com Hakvoort Food b.v. Tel: 0527 - 635635 www.hakvoort.nl Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Kramer b.v., Machinefabriek Tel: 0113 - 693010 www.kramermachines.nl Van den Broek Horeca & Slagerijmachines Tel: 06-83208689 www.horeca-slagerijmachines.nl MAREL Food Systems Tel: 0412 - 669911 www.marel.com/benelux Modulo Automatisering B.V. Tel: 0187 - 491126 www.modulo.nl Multipond Benelux BV Tel: 040 - 2628090 www.multipond.nl Murre Techniek b.v. Tel: 0113 - 503080 www.murre.nl Promatec Food Ventures b.v. Tel: 0497 - 330057 www.promatecfoodventures.com Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com RBK Group Tel. 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036 - 5358070 www.reflex-systems.nl Rijn b.v., Machinefabriek van Tel: 071 - 4020700 www.vanrijn.com Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl

Spako kook en rookapparatuur Tel: 049 - 3352183 www:spako.nl STEEN F.P.M. International Tel: 0032-(0)3/665.04.00 www.steen.be Techno Service ‘s-Gravenpolder BV Tel: 0113-312020 www.tsg.nl Tegra Systems Tel. 0228-582780 www.tegrasystems.nl Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Vekrasoft Tel: 0527 - 688 606 www.vekrasoft.nl Verbufa B.V. Tel: 033 - 4554333 www.verbufa.nl VSD Food Machinery Tel: 0546 873032 www.vsd.nl Willems Machinebouw b.v. Tel: 049 - 7387153 www.willemsmachinebouw.nl Bakmeel / coatings Koopmans Foodcoatings Tel: 058 - 2948445 www.koopmansfoodscoating.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Bakovens Florigo Frying Equipment Tel: 0348 - 420138 www.florigo.nl Hegro Holland Tel: 0348-413197 www.hegroholland.nl De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur B.V. Tel: 0297 - 561894 www.dekuiperhoreca.nl QBTEC Tel: 0348 - 475555 www.qbtec.nl Verbufa Tel: 033 - 4554333 ww.verbufa.nl Bedrijfskleding Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl J. Zoetelief BV Tel: 020 - 6246002 www.zoetelief.nl Bedrijfs- / winkelinrichting Doorsidee Tel: 033 - 4700610 www.doorsidee.nl Emondt KMI BV Tel: 055 - 2002999 www.emondt.nl Hakvoort Professional bv 0527-635635 www.hakpro.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hoginox Tel: 0497 - 786810 www.hoginox.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl Koeleffekt Tel: 0345 - 532353 www.koeleffekt.nl Lixero Retail Tel: 0493 - 399279 www.lixero.eu Neodym roestvaststaal Tel. 06-22865507 www.neodym.nl Remmerswaal Retail & Design Tel: 015 - 7370205 www.remmerswaalretaildesign.nl Renselaar Horeca Apparatuur b.v. Tel: 0341 - 256474 www.renselaar.com Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl Vema bedrijfskoeling en winkelinterieur Tel: 0299 - 364735 www.vema-bv.nl Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033 - 4323552 www.3wmakelaars.nl

Bureau de Wit Tel: 036-5367420 www.bureaudewit.nl Craeghs Subsidieadvies Tel: 010 - 243 06 53 www.craeghs.nl De & D Consult Groepsmanager Tel: 06 - 21583390 www.groepsmanager.com/msc Eurofins Food Testing Netherlands Tel: 088-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl Groen Agro Control Tel: 015-2572511 www.agrocontrol.nl Hakvoort Quality Service Tel: 06-46142494 www.hakvoortqualityservice.nl KPI Kwaliteit & Proces Inspecties Tel: 06-14011568 www.kpi-inspecties.nl KTBA Kwaliteitszorg Tel: 0800-5558880 www.ktba.nl IMARES Tel: 0317 - 480900 www.imares.wur.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Junction Communication, producten promotie Tel: 06 - 53353843 www.jcom.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Normec Group Tel: 073-3030288 www.normecgroup.com PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030 - 6566010 www.precon-food.nl Etikettering EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040 – 253 06 65 www.espera.nl Garnalen Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Goldshrimp Tel: 0595 - 447150 www.goldshrimp.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070-354 75 00 www.highseas.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Hendrikson Shrimping B.V. Tel: 0595-401094 www.hendriksonbv.com Kegge Garnalenhandel B.V. Tel: 0255-520396 www.keggegarnalen.nl Klaas Puul b.v. Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Lenger Seafoodsb.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Verhaagen Garnalenspecialiteiten Tel: 0595 - 447140 www.goldshrimp.nl Haring Culifish BV Tel: 06-12738111 Dulk & ZN b.v. Jac den Tel: 070 - 354 90 90 www.dulk.nl Esser Haringgroothandel en Rokerij Tel: 070 - 3551132 www.esser-scheveningen.nl Haasnoot Vis Tel: 071-1 4090500 www.haasnoot-vis.nl Haring- en visgroothandel Guijt & Hansen BV Tel: 0299-367397 www.guijthansen.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl.

Hoek b.v., Haringhandel A. Tel: 071 - 4023231 www.hoekharinghandel.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Ouwehand Visverwerking B.V. Tel: 071 - 4051111 www.ouwehand.com Hygiëne / Reiniging Aclo Tel: 0168 - 326649 www.aclo.nl Aquamar Tel: 0527 - 688336 www.aquamar.nl Bioclimatic B.V. Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Brilliant Group Select Partner van Nilfisk Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Dibo Cleaning Systems NV Tel: 014 - 672251 www.dibo.com Eurosan Tel: 0348-420100 www.eurosan.nl Gom Tel: 010 - 2981144 www.gom.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl Nilfisk 06-28908685 www.nilfisk.com Samond Food Tel: 079-2600097 www.haccpliefhebber.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl Inkooporganisaties Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl Inzameling gebruikte frituurolie Olthuis Recycling Tel: 0321-381166 www.olthuisrecycling.nl Quatra Tel: 0080020202020 www.quatra.com

Kassa- en Cash systemen Avery Berkel Tel: 035 - 6955055 www.averyberkel.nl Bizerba Nederland Tel: 053 - 4800980 www.bizerba-openworld.com Bos Kassasysstemen Tel: 0166 - 661763 www.bossystemen.nl Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088 4472141  www.safe-express.nl De Ridder & den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 40 555 0 www.digi.eu Eijsink afrekensystemen Tel: 074 - 2505500 www.eijsink.nl Evers Kassasystemen Tel: 073 - 6458110 www.evers-kassasystemen.nl Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. Tel: 030 - 6053001 www.sartorius.com WeightManager Lenstra Informatica Tel + Whatsapp: 088-4466022 www.weightmanager.nl Koelen/vriezen/ isolatie Advanced Food Systems b.v. Tel: 0413 - 247960 www.advancedfreezers.nl

AGRO Merchants Urk B.V. Tel: 0527 - 68 6403 www.agromerchants.com Alaska Bedrijfskoeling Tel: 010-4600181 www.alaskacooling.com Cargo temp Tel: 0252 - 523434 www.cargotemp.nl Cofely Refrigeration BV Tel: 0527-638600 www.cofely-gdfsuez.nl Coolpack Tel: 033 - 4571982 www.coolpack.nl Dawsonrentals b.v. Tel: 010 - 4952955 www.dawsonrentals.nl Fresko b.v. Tel: 033 - 2990502 www.fresko.nl Frigo Breda b.v. Tel: 076-5937030 www.frigobreda.com Geerlofs Koeltechniek b.v. Tel: 070 - 3192132 www.geerlofs.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Inter Fresh Concepts Tel: 0252-340687 www.interfreshconcepts.com Javeko b.v. Tel: 076 - 5720586 www.javeko.nl K.I.M. Nederland b.v. Tel: 055 - 3689191 www.kim-nederland.nl Koeleffekt Tel: 0345-532353 www.koeleffekt.nl Metaflex Doors Europe B.V. Tel: 088-1414900 www.metaflex.nl Nijssen Koeling b.v. Tel: 071 - 5216214 www.nijssen.com Reftrade Tel: 010-4297155 www.reftrade.com Roma Isolatiesystemen b.v. Tel: 0162 - 512012 www.romaned.nl Testo BV Tel: 036 - 5487000 www.testo.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492-555222 www.vekah.nl Weber Koeltechniek b.v. Tel: 071 - 5455656 www.weberkoeltechniek.nl Willemsen Isolatiebouw BV Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl Kruiden / specerijen Avo-Specerijen 0180-531141 www.avo.de Ben the Spiceman Tel: 0314-376802 www.benthespiceman.nl Epos BV Tel: 033-2417190 www.epos-specerijen.nl Hela Thissen b.v. Tel: 077 - 320 42 04 www.hela.nl Intertaste / Degens BV Tel: 078 - 6762344 www.intertaste.eu Jadico Coating Systems b.v. / specerijen Tel: 010 - 4626600 www.jadico.nl Lind Ingredients & Spices Tel: 0546-898282 www.lindingredients.com Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Raps Benelux Tel. 0499-373525 www.raps.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Verstegen Spices & Sauces BV Tel: 010 - 2455100 www.verstegen.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel. 040-2350255 www.dolav.nl Maaltijdcomponenten Bonfait BV 0541-581700 www.bonfait.nl Peka Kroef BV 06-55793816 www.pekakroef.com

Mosselen Adri en Zoon BV Tel: 0113 - 572087 www.adrimossel.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier Tel: 0113 - 579010 www.krijnverwijs.com Lenger Seafoods b.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Neeltje Jans b.v. Tel: 0111-653451 www.viskwekerijneeltjejans.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Vette en Verhaart b.v. Tel: 0113 - 571451 www.qualimer.com Onderhoudsproducten Innotec Tel: 053-4282954 info@innotec.nl Ongedierte bestrijding PCS Europe B.V. 079-3621144 www.pcs-europe.nl Organisaties Brancheorganisatie Garnalen (BOG) Tel: 079-3030310 www.garnalenbo.nl Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel Tel: 036-5409945 www.cvah.nl Combinatie van Beroepsvissers Tel: 070 - 3369613 combinatievanberoepsvissers.nl FoodResult. Marketing based Solutions Tel: 06-21458973 www.foodresult.com Kadergroep Visketen Tel: 06 - 20609831 www.kadergroepvisketen.nl Mosselkantoor Tel: 0113 - 579050 Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) Tel: 06 - 10351193 Nederlandse Vissersbond Tel: 0527 - 698151 www.vissersbond.nl Nederlands Visbureau Tel: 088 - 336 96 55 www.visbureau.nl PO Rousant Garnalenvissersbond Tel: 0595 447168 Producentenorganisatie Mosselcultuur Tel: 0113 - 576066 Schuttelaar & Partners Tel: 070-318 44 44 www.schuttelaar.nl United Fish Auctions Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Tel: 070 - 33699671 www.visspecialisten.nl Versplatform Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) Tel: 070 - 3369676 www.visimporteurs.nl Vereniging van Visspeciaalzaken ‘Visgilde’ Tel: 033 494 74 27 www.visgilde.nl/formule Vis Ned Tel: 0517 - 684141 www.visserij.nl Visfederatie Tel : 079-3030310 www.visfederatie.nl Opleidingen Mulder Training en Opleiding Tel: 0527- 681664 www.muldertrainingenopleiding.nl Prosea Tel: 030 - 2300077 www.prosea.info Roc Friese Poort, locatie Urk Tel: 0527-634900 www.rocfriesepoort.nl/urk-langeriet Zilte Academie Zeeland 06-54768239 www.zilteacademiezeeland.nl Opslag Plastibac Tel: 0180-415371 www.plastibac.nl


FISHT R E N D Paling Dil Import Export b.v., Gebr. Tel: 0251-312306 www.dilvis.com www.palingshop.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Holland Paling Tel: 023 - 5384393 Palingrokerij de Groot Tel: 0341-551253 www.palingrokerijdegroot.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vishandel Klooster b.v. Tel: 0228 - 312769 www.kloosterpaling.nl Koelewijn, Jacob van Jan b.v. Tel: 033 - 2985422 www.jacobvanjan.nl Kraam Palingrokerij b.v., Gebr Kraan Tel: 0527 - 242430 www.gebrkraan.nl Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePaling Tel: 06 - 20035914 www.nevepaling.org Lou Snoek Volendam B.V. Tel: 0299 - 363599 www.mooijer.nl Spakenburg Paling B.V. Tel: 033 - 2988746 www.paling.nl Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226 - 316017 www.palingrokerijvlug.nl Fa. W. van Wijk B.V. Tel: 0184661294 www.vanwijkvishandel.nl www.palingpost.nl Pinnen Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl Prijskaartjes Toba Card Nederland Tel: 0299-657676 info@tobacard.nl Rookkasten Easy-Smoke Rookasten & Rookgeneratoren Tel: 030 – 207 24 25 www.easy-smoke.nl Scherfijsmachines: Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492555222 www.vekah.nl Software Quality Retail Solutions 0299-780885 www.qualityretailsolutions.nl WeightManager Lenstra Informatica Tel + Whatsapp: 088-4466022 www.weightmanager.nl (koel) Transport Daalimpex b.v. Tel: 0251 - 261111 www.daalimpex.com Hoek-Trans b.v. Tel: 071 - 4023231 www.hoek-trans.nl Koeijer Transport b.v., Tel: 0113 - 571377 www.koeijer.com Mulder Transport B.V. Urk Tel: 0527- 681664 www.muldertransport.nl Oldenburger Transport b.v. Tel: 050 - 5028570 www.oldenburgertransport.nl Thermo King Transportkoeling b.v. Tel: 010 - 2100666 www.thermoking.nl Veba Meditemp Tel: 0413 - 269300 www.meditemp.com Vebatrans Tel: 0527 - 690943 www.vebatrans.nl Transport- en procesbanden Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl Uien Smit’s Uien Tel: 070 - 3271061 www.smitsuien.nl Vastgoed Makelaar Timmer Makelaar Tel: 0342-462739 www.timmer-makelaar.nl Verkoopwagens: BK Markttrailers BV Tel: 0342 - 417559 www.bkmt.nl

Carrosseriefabriek Harderwijk Tel: 0341 - 417914 www.carhar.nl Campa Carrosseriebedrijf Tel: 0343 - 451327 www.campa.nl Carwing BV Tel: 0348 - 402442 www.carwing.nl Evers Wagenbouw Tel: 033 - 2982786 / 06 - 51408972 www.everswagenbouw.nl InnovaN Trailers BV Tel: 0318-500615 www.innovantrailers.nl Peters Koelwagens b.v. Tel: 0412 - 646960 www.peterskoelwagens.nl Verpakkingen/ verpakkingsmachines

A1-Pack International B.V. Tel: 010 - 4150506 www.a1pack.com Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Brabo-Pack Fresh Food Packaging Tel: 0416 - 333744 www.brabo-pack.nl Conpax verpakkingstechniek Tel: 0487 - 588111 www.conpax.com Delmo Groothandel b.v. Tel: 088-8543 800 www.delmo.nl Dijkstra Plastics B.V. Tel: 053-5723884 www.rdplastics.nl F&F Verpakkingen Draagtassen en verpakkingen Tel: 0341-430413 www.fenfverpakkingen.nl Fuji Packaging Benelux Tel: 0320-266121 www.fuji-packaging.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Hevel Vacuum BV Tel: 075-6177637 www.hevel.nl Hordijk EPS-verpakkingen en isolatieproducten b.v. Tel: 075 - 6126800 www.hordijk.nl Multivac BV Tel: 0348 - 436570 www.multivac.nl Paardekooper Tel: 0186 - 648222 www.paardekooper.nl Paccor Netherlands B.V. Tel: 088 - 5790900 www.paccor.com Robertpack Industrail & Packaging Equipment BV Tel: 038 - 4652089 www.robertpack.nl Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl Skillpack b.v. Tel: 078 - 6933900 www.skillpack.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smurfit Kappa Specialties Division b.v. Tel: 0475 - 474131 www.smurfitkappa.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Ulma Packaging Tel: 0345 - 623800 www.ulmapackaging.nl Ultrapak Tel: 088 331 0 331 www.ultrapak.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Veriplast Holland Tel: 055 - 5777960 www.veriplast.com Wolters Kunststoffen b.v. Tel: 0547 -386000 www.wolterseurope.com Zwager Techniek BV verpakkingsmachines Tel: 0251-272088 www.zwagertechniek.nl Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Verzekeringen Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl Mercurius NV Tel : 033-2475555 www.mercuriusnv.nl VNV Risk Tel: 030-2848618 www.vnvrisk.nl

Visbakolie Haasnoot Vis BV Tel: 070-4090500 www.haasnoot-vis.nl Levo Tel: 0517 - 394141 www.levo.nl Oliehoorn Tel. 0229-244660 www.oliehoorn.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smilde Foods Tel: 0513 - 639 639 www.smildefoods.nl Visverwerking / groothandel (algemeen) AB Seafood ltd. Tel: 0527-687075 www.abseafood.eu Affish b.v. Tel: 0183 - 303484 www.affish.nl Ant Seafood Tel: 0527 - 687328 www.antseafood.nl As, Versvishandel Jan van Tel: 020 - 5829990 www.janvanas.nl Bakker, b.v., Zeevisgroothandel Tel: 0255 - 514003 www.bakker-vis.nl Bond Seafood Tel: 076 - 5711666 www.bondseafood.com Bos Seafood, visgroothandel Tel: 0527 - 291687 www.bosseafood.nl Brand Seafood BV Tel: 040 - 2811487 www.brand-seafood.nl Crusta B.V. 0527-688758 www.crusta.nl Culimer B.V. Tel: 010 - 4532050 www.culimer.com Dayseaday Fresh & Frozen B.V. Tel: 0527 - 684684 www.dayseaday.com Delgado Import-Export 06-15084880 Dutch Seafoods Tel: 0255 - 519546 www.dutchseafoods.nl Egro Worldwide BV Tel: 030 - 2650000 www.egro.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Fisk Annema Tel: 0511 - 472506 www.annemavis.nl FIX FISCH BV tel: 071 - 4035199 www.fixfisch.nl Frozen Seafood BV Tel: 06-25038024 www.frozenseafood.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Haasnoot Vis BV Tel: 071 - 4090500 www.haasnoot-vis.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070 - 3547500 www.highseas.nl Hoogland Vis Tel: 0229-214874 www.hooglandvis.nl Interseafish B.V. Tel: 0166 - 604040 www.interseafish.com Isola Fish b.v. Tel: 0527 - 685 043 www.isolafish.nl Karel Hoeve IJmuiden B.V. Tel: 0255-546060 www.karelhoeve.nl Kennemer Visgroep Tel: 033 - 2997900 www.kennemervis.nl Klaas Puul b.v Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Koelewijn Seafoods b.v. Tel: 033 - 299 9494 www.koelewijn-seafood.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Koman’s Vishandel B.V. Tel: 0168 - 412422 www.komanvis.nl Konter, Vishandel en palingrokerij Tel: 0527 - 241377 www.konterpaling.nl Koffeman Urker Vishandel b.v. Tel: 0527 - 686039 www.koffeman.nl Landa Conserven/ Landa Seafood Tel: 0164 - 612699 www.landaconserven.nl

Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J. Tel: 0255 - 516 357 www.vistransport.nl Lijster Haring-en Visgroothandel Tel: 0528-266876 Louw Spijkerman Zeevis Tel: 05193 - 49080 www.louwspijkerman.nl Zeevishandel Mercuur Tel: 0255 - 535174 www.mrvis.nl Meij Visgroothandel b.v. Tel: 0299 - 651561 www.meij.nl Mooijer Volendam b.v. Tel: 0299 - 369037 www.mooijer.nl Mulder Transport Tel: 0527-681664 www.muldertransport.nl Neerlandia Urk b.v. Tel: 0527 - 206530 www.neerlandia.com Neptunus b.v. Tel: 053 - 4614055 www.neptunus.nl NorthSeaFood Holland b.v. Tel: 0527 - 689251 www.northseafood.com Ocean Fish B.V. Tel: 0317-428539 www.oceanfish.nl Open Seas B.V. Tel: 013-5053060 www.openseas.nl Ouwehand Visverwerking b.v. Tel: 071-4051111 www.ouwehand.com Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226-316017 www.palingrokerijvlug.nl Parlevliet & Van der Plas b.v. Tel: 071-7890000 www.parlevliet-vanderplas.nl Platvis Holland b.v. Tel: 0299-374375 www.platvis.nl Polaris Visdelicatessen BV Tel: 070-3000088 www.polaris.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Poseidon Food BV Tel: 030 - 8000620 www.poseidon-food.com Rijperaal Palingkwekerij/Rokerij Tel: 0492 - 574444 www.rijperaal.nl

Rodi Zeevishandel Tel: 0527 - 685561 www.rodivis.nl Scanimex Seafood Tel: 076 - 5969330 www.scanimex.nl Schmidt Zeevis Rotterdam b.v. Tel: 010 - 2140673 www.schmidtzeevis.nl Schuitemaker Horeca / Viswinkel b.v. Tel: 071 - 4029798 www.schuitemaker-vis.nl Seafood Connection Tel: 0527 - 687066 www.seafoodconnection.nl Sea Fresh B.V. Tel: 0527 687239 www.seafresh.nl Seafood Parlevliet b.v. Tel: 0255 - 535111 www.seafoodparlevliet.nl Herman Smit & Zoon BV Tel: 010 - 4295339 www.smitstokvis.nl Stoelwinder Vis BV Tel: 058 - 2885656 www.stoelwindervis.nl Sumare Fish b.v. Tel: 071 - 4088888 www.sumarefish.nl Queens Products b.v. Tel: 0315 - 270115 www.vriesversevis.nl Quick Frozen Tel: 0527 - 680000 www.quickfrozen.nl Urk Export B.V. Tel: 0527 - 689689 www.urk-export.nl Van der Lee Seafish BV Tel: 0527-689022 www.vanderleeseafish.com Vishandel Tel Tel: 0255 - 537831 www.vishandeltel.nl Varia Vis Tel: 0527 - 260030 www.variavis.nl Vishandel VD 119 Tel: 0299 - 321118 www.vd119.nl W&A Fish BV Tel: 0113-572045 www.wafish.nl Zeevishandel N. Waasdorp Tel: 0255 - 512796 www.waasdorp.nl Zalmrokerij H. van Wijnen Tel: 06-13428803 www.hvanwijnen.nl

De Vismarkt AANGEBODEN: Viswinkel / horecazaak Overname-inventaris In centrum Enkhuizen Prijs: n.o.t 1545 p.m. vast Info: tel: 06 24377603 AANGEBODEN: AVG Vloer en Wandtechnieken uit Ochten heeft werk voor u. Door onze sterke groei zijn we op zoek naar enthousiaste

nieuwe medewerkers. Wij maken kunststofvloeren door geheel Nederland. Bel ons op tel: 0344 - 645196 TE KOOP: Voor de vishandel (markt): diverse markttoeren in Duits Grensgebied ter hoogte van Limburg. Het gaat om: 1 trekkervoertuig (3,5 t), 1 zelfrijder en 2 verkoopwagens met ovens. tel: 0049 - 177 858 387

Wylax International B.V. Tel: 0183 - 301333 www.wylax.nl Zalmhuis Steur BV Tel: 0299 - 651491 www.zalmhuissteur.nl Zwan en Zoon B.V., W. van der Tel: 070 - 3545466 www.vanderzwan.nl Vloeren en wanden AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Ruys Vloeren B.V. Tel: 055-5335363 www.ruysvloeren.nl Rvs Afvoergoten BV Tel: 0299-671237 www.rvs-afvoergoten.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com Webshops Graaggedaan.nl B.V. Tel: 085-7604360 www.graaggedaan.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl Wegen en Meten Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com T Service Tel: 0485-542626 www.tservice.nl Weegservice Nederland Tel: 06-46834672 www.weegservicenederland.nl Zeegroenten Poleij Zeegroenten Tel: 06-51355574 www.poleijzeegroenten.nl

havoseefisch@aol.com TER OVERNAME: Viswinkel in de regio Zaanstreek. Prijs n.o.t.k Info: 0640409677 TE KOOP: Een mooie viszaak (horeca aanwezig) in het midden van het land. Middenin het centrum van middel grote plaats, met veel toerisme. Buren van grote winkelketens en versspecialisten, gelegen aan een plein met terrassen. Goed verzorgde

inventaris, ruime opstelling voor de klanten, goede omzet en geen personele verplichtingen. Een pracht bedrijf waar veel potentie inzit en de mogelijkheid tot uitbreiden naar horeca en instellingen en catering. Voor info: CH Dijkhuizen Tel: 0318 484523.

De Vismarkt

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

uitgave 6 - 2021

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen) n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................ Contactpersoon : ........................................................................................................................................ Adres : ........................................................................................................................................ Postcode : ........................................................................................................................................ Plaats : ........................................................................................................................................ Telefoon : ........................................................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................ Stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Of mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl

| 27


frying oil, deliver - collect - recycle

Veiliger, efficiënter, netter en sneller frituurolie verversen? Quatra heeft voor iedereen een oplossing! GRATIS OPLOSSINGEN -

Verschillende afmetingen en volumes Zowel binnen als buiten te plaatsen Aflaatpijp en schenken mogelijk Volume-meting, altijd op tijd geleegd Uitvoering met pomp mogelijk (meerprijs) Ophaling middels zuigsysteem, geen tonnen meer door uw zaak PLASTIC TANK

GEAUTOMATISEERDE EN MOBIELE OPLOSSINGEN EFFICIËNT -

Groter volume, minder ophalingen Volume-meting, altijd op tijd geleegd Automatisch olie verversen Efficiëntieverhoging personeel

VEILIG

- Verminderd risico op schade en blessures - Geschikt voor hete olie tot 60°C

UCO CADDY & UCO TANK

Neem contact met ons op via: 00800 20 20 20 20 - sales.nl@quatra.com - quatra.com

Profile for Fish Trend

Fish Trend nr 5 2021  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Fish Trend nr 5 2021  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Profile for fishtrend
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded