a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

1

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 9 | Week 11 | 2020 | Nummer 1 | www.fishtrend.nl

Onderhandelaarsakkoord Noordzeeoverleg

‘Zuiderzee heeft nog steeds grote invloed op kustbewoners’

Wet arbeidsmarkt in balans: dit zijn de gevolgen!

De rijksoverheid, de energiesector, de visserij, de natuurorganisaties en de brancheorganisatie van zeehavens in het Noordzeeoverleg hebben overeenstemming bereikt over een onderhandelaarsakkoord.

In het boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’ vertelt schrijfster, journalist en historicus Eva Vriend aan de hand van de levensgeschiedenissen van vier Zuiderzeefamilies wat de inpoldering van de Zuiderzee betekent voor de cultuur, de identiteit en de toekomstdromen van mensen.

De regels rond arbeidscontracten en ontslag zijn sinds 1 januari veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. De VNV legt uit wat dit voor visspecialisten betekent.

Lees verder op pagina 6

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 4


2 |

FISHT R E N D

Opvallende groei aantal grote volwassen palingen

Voorwoord

Nepvis Zelf kan ik een lekker stuk vlees of vis enorm waarderen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit een vleesvervanger heb aangeschaft. Geef mij maar een heerlijke Hollandse maaltijd, bestaande uit groenten, aardappelen en vis of vlees. Toch lijken steeds minder mensen hier zo over te denken. Het aantal veganisten in Nederland neemt toe. Volgens recent onderzoek noemt inmiddels één procent van de Nederlanders zich veganist, zo staat op de website van Proveg te lezen. Dat zijn dus bij elkaar zo’n 170.000 veganisten. Twintig jaargeleden waren het er nog maar 16.000. Als veganist kies je ervoor om helemaal geen dierlijke producten te eten, ook geen zuivelproducten, eieren, honing, gelatine of andere voedingswaren die van dieren afkomstig zijn. Daarnaast is volgens ProVeg tussen de 2 en 4,5 procent van de Nederlanders vegetariër. De schattingen kunnen variëren omdat het begrip ‘vegetariër’ in onderzoeken niet altijd duidelijk wordt gedefinieerd. Soms worden bijvoorbeeld deelnemers die aangeven (bijna) nooit vlees te eten aangemerkt als vegetariër, of wordt geen onderscheid gemaakt tussen vegetariërs en mensen die geen vlees maar wel vis eten. Ruim twee derde van de Nederlanders valt onder de noemer flexitariër. Dat hebben ze zelf niet altijd door. Een flexitariër is iemand die één of meer dagen per week geen vlees, vis of vleeswaren eet. Voor veel mensen is zo’n ‘flexibele’ vorm van vegetarisme een pragmatische manier om met hun idealen om te gaan. Voor anderen is het een overgangsperiode naar een vegetarisch of veganistisch dieet. De groep flexitariërs is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ik heb sterk het gevoel dat mensen vooral bezig zijn met het beperken van de vleesconsumptie. Mede vanwege de vele mediaberichten over de klimaatcrisis en de CO2 uitstoot. Naast artikelen over de

viswereld schrijf ik ook veel verhalen over slagers en vleesverwerkers. Ik merk dat veel slagers bezig zijn met het introduceren van vleesvervangers. Ze willen alle doelgroepen blijven bedienen en ook voor vegetarische gezinsleden alternatieven aanbieden, bijvoorbeeld voor op de barbecue. Ook zijn er ondernemers die hybride producten verkopen, die deels uit vlees en deels uit groente bestaan. Naar mijn idee speelt de discussie over het eten van minder dierlijke producten in de vissector in veel mindere mate een rol. Heel verbaasd was ik toen ik een persbericht van Novish onder ogen kreeg. Dit bedrijf wil volgend jaar visalternatieven lanceren op basis van Mycoprotein! Het Novish-team ontwikkelde een textuur om yellow fin tonijn en sashimi zalm na te bootsen. De productie van mycoproteïne zorgt voor een duidelijke en relatief positieve ecologische voetafdruk. Het verbruikt 15 procent minder water in vergelijking met een kilogram vleesproductie en een carbonfootprint van twintig keer kleiner, aldus het bedrijf. Eerlijk gezegd moet ik er niet aan denken. Als ik een tongetje op mijn bord heb liggen, dan proef ik de natuur en denk ik aan de vissers, die hun uiterste best hebben gedaan om deze vis te vangen. Dat verhaal vind ik mooi. En daarnaast vind ik vis ook nog eens ontzettend lekker. Zoiets kun je in mijn ogen niet nabootsen!

Het aantal grote volwassen palingen, of schieralen, die onder andere bij de waterkrachtcentrales bij Maurik en Lith passeren, is sinds 2013 opvallend gestegen. In het seizoen 2019 is de hoeveelheid palingen (in kilo’s gemeten) zelfs bijna verdubbeld. Ook elders in Nederland zagen projectmedewerkers van ‘Paling Over De Dijk’ sterke stijgingen. De palingen waar het om gaat zijn opgevangen bij pompgemalen en waterkrachtcentrales, tussen begin september en eind november. Die periode is het trekseizoen van palingen. Met het project Paling Over De Dijk helpen beroepsvissers geslachtsrijpe palingen voorbij die gemalen en centrales, om te voorkomen dat ze gedood worden door pompen of turbines van deze obstakels. De palingen

trekken daarna naar de Noordzee en zwemmen de oceaan over naar de Sargassozee, het gebied van de Bermudadriehoek. Daar zorgen ze voor jonge palinkjes die over ongeveer een jaar, met honderden miljoenen tegelijk, weer terugkomen aan de Europese kusten. STIJGENDE PALINGSTAND De toename van de grote palingen in rivieren en in andere wateren, wijst mogelijk op een stijgende palingstand, wat ook al werd geconstateerd bij de stijgende hoeveelheid jonge palinkjes aan de Franse kusten (ICES. November 2019). Het project Paling Over De Dijk maakt in 2019 de uittrek van zo’n 9.000 volwassen vrouwtjespalingen mogelijk, elk goed voor miljoenen jonge palinkjes. Het project wordt

Veiling eerste vaatje op 11 juni

Het Nederlands Visbureau organiseert donderdag 11 juni de traditionele veiling van het eerste vaatje haring, waarmee het seizoen van de ‘Hollandse Nieuwe’ officieel wordt ingeluid. De opbrengst van de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gaat dit keer naar Stichting Ambulance Wens. Vanaf vrijdag 12 juni is de Hollandse Nieuwe, vangst 2020, weer overal verkrijgbaar. Ieder jaar organiseert het Nederlands Visbureau in Scheveningen de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe en gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting Ambulancewens. ‘Wij verheugen ons op een

mooie opbrengst van de jaarlijkse veiling voor deze goede doelenorganisatie’, aldus Agnes Leewis, directeur van het Nederlands Visbureau. ‘Stichting Ambulancewens vervult een enorm waardevolle rol in de laatste periode van een mensenleven.

1

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 9 | Week 11 | 2020 | Nummer 1 | www.fishtrend.nl

Samenwerking: Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279

Onderhandelaarsakkoord Noordzeeoverleg

‘Zuiderzee heeft nog steeds grote invloed op kustbewoners’

Wet arbeidsmarkt in balans: dit zijn de gevolgen!

De rijksoverheid, de energiesector, de visserij, de natuurorganisaties en de brancheorganisatie van zeehavens in het Noordzeeoverleg hebben overeenstemming bereikt over een onderhandelaarsakkoord.

In het boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’ vertelt schrijfster, journalist en historicus Eva Vriend aan de hand van de levensgeschiedenissen van vier Zuiderzeefamilies wat de inpoldering van de Zuiderzee betekent voor de cultuur, de identiteit en de toekomstdromen van mensen.

De regels rond arbeidscontracten en ontslag zijn sinds 1 januari veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. De VNV legt uit wat dit voor visspecialisten betekent.

Lees verder op pagina 6

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 4

Uitgever: André Schoppen Tel: 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

Jaargang 9, Week 11, 2020, nr. 1

Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@fishtrend.nl en we zijn ook actief op Twitter via @fishtrend.

Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel iemand die geconfronteerd wordt met een situatie, waar deze stichting een welkome bijdrage kan leveren.’

van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. Jaarlijks mogen we meer dan 2.000 wensen, afgelopen jaar gemiddeld zes per dag, gratis vervullen dankzij de diverse acties en losse donaties. Daarom zijn we enorm blij dat wij dit jaar het goede doel mogen zijn van het Nederlands Visbureau want met deze steun zijn wij in staat weer vele terminaal zieke mensen te kunnen helpen.’ De presentatie van het evenement is dit jaar in handen van de alom bekende televisiepresentatrice Nicolette van Dam. Samen met de veilingmeester streeft ze naar een mooie opbrengst.

LAATSTE WENSEN Kees Veldboer van Stichting Ambulancewens: ‘Met onze stichting is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers dagelijks bezig om gratis laatste wensen te vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp

Colofon

Wendy Noordzij

Meer informatie over FishTrend is te vinden op onze website: www.fishtrend.nl.

gefinancierd door de sector, de overheid, nutsbedrijven en waterbeheerders.

Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar.

Verkoop: André Schoppen Tel: 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 06-20479538

wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@fishtrend.nl Twitter: @visvakkrant Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 Coverfoto: Nederlands Visbureau Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd.

Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd. ISSN: 2213-6193 Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


FISHT R E N D

FSSC publiceert interpretatie document van ISO 22000:2018 Door een samenwerking van KTBA, stichting FSSC en Précon is het interpretatie document voor de ISO 22000:2018 ontstaan. Dit document wordt wereldwijd gebruikt om de normeisen beter te begrijpen. Hierin staat meer diepgang over twee grote veranderingen in de standaard: de ‘High Level Structure (HLS)’ en bepaling van beheersmaatregelen(CCP en OPRP). In juni 2018 is de ISO 22000:2018 uitgekomen. Hierin zijn een aantal grote wijzigingen doorgevoerd: de HLS en bepaling van CCP en OPRP. KTBA hoorde vele vragen over de wijzigingen vanwaaruit het initiatief is ontstaan om een guideline te schrijven. Deze guideline geeft praktische handvaten en een concrete beslisboom die helpt bij het interpreteren van de ISO-norm. Hiermee zal de gehele industrie met 1 systematiek werken voor HACCP. Met deze samenwerking is er dui-

delijkheid met als gevolg een betere borging op voedselveiligheid. KTBA adviseert en ondersteunt producenten en retailers in de levensmiddelenindustrie bij alle kwaliteitsvraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met een sterke visie die nauw de ontwikkelingen in de industrie verbindt is iedere klant klaar voor de toekomst. Met behulp van KTBA wordt er bedrijfszeker ondernomen en is er continuïteit in verhandelbaarheid van producten.

Flynth hoofdsponsor Holland Fisheries Event 2020 De elfde editie van de visserij- en maritieme beurs van Nederland vindt plaats op 2 en 3 oktober 2020 op Urk. Flynth adviseurs en accountants erkent het belang van de vakbeurs en is opnieuw hoofdsponsor van Holland Fisheries Event. Namens de Stichting Visserijdagen Urk, initiator van Holland Fisheries Event, waren voorzitter Klaas Jelle Koffeman en penningmeester René Offenberg aanwezig bij de ondertekening van de sponsor- en samenwerkingscontracten. Auke Hoefnagel, Flynth vestigingsdirecteur Urk-Emmeloord, tekende met plezier en overtuiging het contract: ‘Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de visserij. Wat ons beweegt is het steeds weer bruisende en innovatieve karakter van de sector. Dat willen wij door wederom hoofdsponsor te zijn van Holland Fisheries Event op deze manier ondersteunen.’ Ook deze editie gaat de stichting met plezier de samenwerking aan met Henk de Boer van De Koningshof Party & Events waar voor de vijfde keer de beurs wordt opgebouwd. Samen met De Boer is gekeken hoe de organisatie aan de groeiende vraag kan voldoen. Met de extra paviljoens op de beursvloer van de komende editie kan de organisatie meer dan 115 exposanten ruimte bieden om zich te presenteren.

Kijk op www.holland-fisheries.nl of mail naar info@holland-fisheries.nl.

|

3

SCH18 en ILT vertellen over eerste inspectie C188-certificaat De SCH18 van rederij Jaczon is de eerste Nederlandse kotter die door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gekeurd is voor het nieuwe Work in fishing convention (C188)-verdrag. ‘Nagenoeg alles was in één keer goed. Naast extra administratieve lasten, vergt het weinig aanpassing in de bedrijfsvoering’, vertelt Eric van Linden van Jaczon. ‘Onlangs hebben we officieel het C188-certificaat voor de SCH18 ontvangen.’ Begin december 2019 deed Van Linden een inspectie-aanvraag bij ILenT voor het laten keuren van de SCH18. ‘Onze buitenlandse schepen voldoen al aan het nieuwe C188-verdrag, dus we hadden al enkele ervaring’, vertelt Eric. Alvorens de keuringsafspraak stuurde IlenT het toetsingskader toe. In het toetsingskader staat omschreven waar de kotter aan moet voldoen voor het behalen van het C188-certificaat. ‘Als alle punten van het toetsingskader zijn geregeld aan boord, dan kun je een afspraak inplannen met ILenT’, legt Eric uit. INSPECTIE In december kwam de inspectie langs op de SCH18. ‘De inspectie duurde bij elkaar zo’n drie uur. Hierin liep de inspecteur het toetsingskader bij langs, maar maakte ze ook tijd voor een praatje met de bemanning’, legt Van Linden uit. ‘De rederij en de schipper hadden de inspectie goed voorbereid’, vertelt ILT-inspecteur Marloes Meegdes na afloop van de inspectie. ‘Er lag een speciale map klaar met alle documenten die voor C188 van belang zijn. Van maatschapscontracten, de RI&E, FAL 5 bemanningslijst, verantwoordelijkheidsverdeling, P&I verzekeringsbewijs tot de arbeids- en rusttijdenregistratie. Tijdens de inspectie was de bemanning compleet. De mon-

Ultra hygiënisch design 100% Waterproof (IP69)

sterboekjes met identiteitsbewijs en trainingscertificaten lagen klaar. Doordat alles gereed was verliep de inspectie erg soepel.’ Voornamelijk de arbeids- en rusttijdenregistratie evenals het bijhouden van een actuele bemanningslijst per visreis vergt extra administratie geeft Eric aan. ‘Bij ons ligt dat in handen van de schipper’, aldus Eric. Bepaalde documenten moeten ook ter inzage liggen voor de hele bemanning. ‘Het is bijvoorbeeld een vereiste om de verantwoordelijkheden van de maatschap en de schipper op een zichtbare plaats op te hangen’, zegt Van Linden. Als tip geven zowel Eric als Marloes mee om niet alleen te zorgen dat de documentatie rondom de kotter op orde is, maar ook de diploma’s van de bemanningsleden. ‘Alle vissers moeten ‘Basic Safety Fishery’ hebben en minimaal de schipper en ander aangewezen bemanningslid moet ‘Medical care’ (vaargebied > 30) of Medical First Aid (vaargebied < 30 NM) hebben. Ook als men voor 1 april 2019 bij het KIWA nieuwe vaarbevoegdheid heeft aangevraagd. Wij willen tijdens de inspectie het bewijs van deze trainingen zien’, vertelt de ILT-inspecteur. ‘Daarnaast moeten arbeids- en rusturen bijgehouden worden op een controleerbare manier, de keuze is vrij hoe dat gebeurt.’ Als laatste tip voegt Marloes toe: ‘Als er met vissers van buiten de Europese Unie gevaren wordt, moet er voor de matrozen een tewerkstellingsvergunning zijn afgegeven, behalve als ze extra meegaan en niet deel uitmaken van de minimale bemanning op het bemanningscertificaat ‘Safe Manning Document’. De bemanning op het bemanningscertificaat moet ook gebruikt worden op de FAL 5 bemanningslijst.’

KOSTEN ‘Op dit moment zijn er geen kosten verbonden aan de inspectie omdat het Legesbesluit nog niet is aangepast’, vertelt de inspecteur van ILT. De geldigheid van het C188-certificaat is afhankelijk van de vijfjaarlijkse inspectie. ‘Het eerste certificaat wordt voor een kortere tijd afgegeven. Het certificaat krijgt dezelfde einddatum als het klasse certificaat. Tijdens de vijfjaarlijkse (vernieuwings) inspecties kan dan C188 meegenomen worden’, legt de inspecteur uit. VOOR WELKE KOTTERS? In Nederland moeten de volgende kotters voor medio november 2020 in het bezit zijn van het C188-certifiaat: • Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én die (a) een lengte (L) langer dan 24 meter hebben. • Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én (b) normaliter varen op een afstand van meer dan 200 zeemijlen tot de Nederlandse kustlijn bij laag water. (De schepen die niet in dit gebied vissen/varen, maar wier schip hiervoor wel gecertificeerd is behoren ook toe tot deze categorie) De Nederlandse Vissersbond raadt de kotters aan nu al te beginnen met de aanvraag voor de inspectie bij ILT om zo een overvolle inspectie-agenda te voorkomen en tijdig verzekerd te zijn van het benodigde C188-certificaat. Na de deadline in november 2020 kunnen kotters die niet in het bezig zijn van het C188-certificaat een boete opgelegd krijgen.

ONE STEP AHEAD De J-generatie van Multipond De nieuwe standaard in weegtechnologie. Een ultra hygiënisch design tot in het kleinste detail. Nog beter bestand tegen schuimmiddelen en eenvoudig te reinigen met hogedruk. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions.

P E R F O R M A N C E M E E T S P R E C I S I ON MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com


4 |

FISHT R E N D

Zalmrokerij Van Wijnen introduceert ambachtelijke zalmworst

Zalmrokerij Van Wijnen heeft een nieuw product op de markt gebracht: de ambachtelijke zalmworst.

In de markt is er regelmatig vraag naar nieuwe producten. Echter op gebied van gerookte zalm kun je niet zo heel veel kanten meer op. Van Wijnen is hier wel mee aan de

slag gegaan en heeft gekeken naar de diverse mogelijkheden. Wat zoekt de eindgebruiker, waar kan hij het bij gebruiken, is het duurzaam en vooral de vraag of het al bestaat? Zo ontstond het idee om ambachtelijke zalmworst op de markt te brengen. Dit is heerlijk gekruid product wat voor 95 procent uit zalm bestaat en goed van smaak is. Het product wordt gepocheerd aangeleverd. Daardoor is de bereiding heel gemakkelijk. Tevens zorgt dit voor een juiste houbaarheid. Ideaal om te consumeren bij een stamppot, heerlijk om kort te bakken op een grillplaat of koekenpan en absoluut een product wat niet mag ontbreken op de barbecue. Voor meer informatie vraag bij de visgoothandel of neem contact op met Van Wijnen.

Novish BV introduceert in 2021 visalternatieven op basis van Mycoprotein lijke eiwit uit de gewassen niet wordt gebruikt bij de fermentatie van mycoproteïneen dus wordt bewaard.

De medeoprichters van Novish, Katja Busser en Maiko van der Meer, zijn verheugd aan te kondigen dat de rijzende ster in de Europese markt voor plantaardige visalternatieven in 2021, producten op basis van mycoproteïne introduceert. Het team ontwikkelde uitstekende visalternatieven met medeoprichter Paul den Dulk, een bekende NPD specialist in de wereld voor plantaardige innovaties. Het Novish-team ontwikkelde een textuur om yellow fin tonijn en sashimi zalm na te bootsen. ‘Mycoproteïne was de ontbrekendeschakel in het creëren van de unieke tonijn/ zalm buik textuur. Het verbetert de sappige en gelatineachtige textuur van vette veganistische ‘vis’ in de koude staat, maar helpt ook bij de denaturatie van het plantaardige eiwit tijdens

de verwarming in onze plantaardige visproducten.’ Novish brengt de innovatie in 2021 op de markt. De productie van mycoproteïne door fermentatie zorgt voor een duidelijke en relatief positieve ecologische voetafdruk. Het verbruikt 15 procent minder water in vergelijking met een kilogram vleesproductie en een carbonfootprint van twintig keer kleiner. Mycoprotein wordt geteeld met de koolhydraatfractie van gewassen als fermentatiesubstraat; het proces geeft aanleiding tot een algemene nettowinst in eiwitten. Dit komt omdat het oorspronke-

WAAROM PLANTAARDIGE VIS? Novish helpt klanten om duurzame beslissingen te nemen bij hun keuzes in visproducten. Steeds meer consumenten zijn kiezen bewust voor ecologisch meer verantwoorde mogelijkheden. Consumenten zijn vandaag de dag op zoek naar voeding die gezond is – niet alleen voor zichzelf, maar die ook gezond is voor de planeet. Novish BV is ervaren in de ontwikkelingen productie van plantaardige visproducten. Hiermee kunnen diepvries en koelverse plantaardige vis­producten wereldwijd geleverd worden, die vertrouwd, veilig en duurzaam zijn.

3W Makelaars wederom met goed gevolg gecertificeerd Peter Wortman van 3W Makelaars mag zich de komende vijf jaar weer Gecertificeerd Register Taxateur inventarissen noemen. Hobéon SKO, de certificeringsinstelling, heeft hiertoe positief besloten. De certificeringsinstelling bepaalt elke vijf jaar of een taxateur onafhankelijk, deskundig, maar ook veelvuldig met zijn vakgebied bezig is. Als makelaar maar ook als taxateur op het gebied van alle soorten taxaties in de branche. In deze combinatie is Peter al vele jaren actief en een graag gezien persoon in de vissector. Door constant de marktbeweging en de ontwikkelingen van de verswinkels in de gaten te houden, is hij weer voor de komende vijf jaar verzekerd van deze certificering. Uiteraard kunnen klanten ervan verzekerd zijn dat de Peter Wortman van 3W Makelaars heeft aangetoond te voldoen aan de strengste eisen en normen op het gebied van het taxeren van bakkerijen voor zowel de inventarissen als de onroerende zaak, want Wortman is tevens beëindigd taxateur onroerende zaken. Ook is 3W Makelaars aangesloten en geregistreerd op dit vakgebied volgens de internationale norm ISO/IEC 17024 bij de federatie TMV (Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders) en de VRT (Vereniging Register Taxateurs).

WINKELTAXATIES Dus voor al uw winkeltaxaties onder meer art 960 (verzekeringsdoeleinden) verkoop/koop van de onderneming, huurwaardes en/of fiscale doeleinden bent u bij 3W Makelaars op het juiste adres. Ondanks het feit dat de certificering voor vijf jaar geldig is, moet Peter wel jaarlijks aan zijn verplicht educatieve verplichtingen voldoen, zodat klanten zeker weten dat ze een deskundige taxateur hebben ingehuurd. Ook dient de rapportering aan alle normen te voldoen en juist daarom is het belangrijk om van de diensten van 3W Makelaars gebruik te maken, omdat Wortman de specifieke kennis en kwaliteit bezit om het juiste gedegen en betrouwbare rapport uit te brengen. Al meer dan dertig jaar is hij actief in de sector dus kennis en gedegen vakmanschap te over.

Nieuwsbrief Fish Trend verschijnt acht keer per jaar. Daarnaast willen we lezers van Fish Trend graag middels een nieuwsbrief op de hoogte houden van nieuwste ontwikkelingen. Wilt u ook graag onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan uw naam en e-mailadres door naar redactie@fishtrend.nl.

Onderhandelaarsakkoord Noordzeeoverleg De rijksoverheid, de energiesector, de visserij, de natuurorganisaties en de brancheorganisatie van zeehavens in het Noordzeeoverleg hebben overeenstemming bereikt over een onderhandelaarsakkoord.

Succes voor de tweedejaars opleiding productiemedewerker vis Een zestal deelnemers van de opleiding productiemedewerker versindustrie niveau 2 van ROC Friese Poort locatie Urk heeft het wettelijk verplichte keuzedeel ‘Veiligheid’ van de opleiding succesvol afgerond. Het keuzedeel is door locatie Urk van ROC Friese Poort opgewaardeerd naar een bruikbaar diploma

dat van meerwaarde is voor de studenten die aan het einde van het cursusjaar fulltime aan de slag gaan in de visverwerking. Ook voor hun werkgever heeft het diploma een meerwaarde. Een aantal studenten heeft de keuze gemaakt om niet alleen het diploma ‘Veiligheid’ te behalen, maar ook door middel van een aanvullend

theorie-examen het Bedrijfshulpverlenersdiploma te behalen via het NIBHV. Een werknemer met een BHV diploma is van toegevoegde waarde voor de werkgever, omdat het voor een bedrijf een vereiste is vanuit de Arbo-wet. Bij de ontwikkeling van het keuzedeel ‘Veiligheid’ waren daarom ook werkgevers betrokken.

Vanuit de visserijsector zitten VisNed en de Nederlandse Vissersbond aan tafel bij het Noordzeeoverleg. Zij zitten daar namens de 11 zogeheten ‘visiepartners’. Dat zijn PO Delta Zuid, PO Texel, PO Urk, PO Wieringen, PO West, de Nederlandse Vissersbond, de Garnalenvissersbond, PO RVZ, Vereniging NetVISwerk, Vissersverenigingen Ons Belang en Hulp in Nood. Het onderhandelaarsakkoord is het resultaat van onderhandelingen tussen de ministeries van IenW, EZK, en LNV; de energie-

sector: NWEA, NOGEPA, EBN, TenneT; de NGO’s: Stichting de Noordzee, WNF, Greenpeace, Natuur en Milieu, Vogelbescherming Nederland en de brancheorganisatie Zeehavens. Met dit onderhandelaarsakkoord gaan alle partijen terug naar hun achterbannen. Tot en met 31 maart 2020 hebben alle betrokken partijen de mogelijkheid om het onderhandelaarsakkoord te bespreken met hun leden. De leden vissers zullen op korte termijn op de hoogte worden gesteld van hoe deze consultatie zal plaatsvinden. Het hangt uiteindelijk van de leden af of er wel of geen definitief Noordzeeakkoord komt. Die discussie zal moeten plaatsvinden op basis van zo veel mogelijk feiten en een goed geïnformeerd gesprek.


FISHT R E N D

Jungheinrich’s nieuwste heftruck is game changer Jungheinrich heeft op de persconferentie Innovations & Highlights 2020 zijn nieuwste elektrische heftruck met geïntegreerde lithium-ion accu gepresenteerd: de EFG P30i. De P30i is een krachtige elektrische heftruck in het jasje van een diesel/LPG truck. ‘De EFG P30i is de eerste lithiumion heftruck met de power en het comfort van een verbrander - een game changer in de wereld van heftrucks’, vertelt Christian Erlach, bestuurslid Marketing & Sales van Jungheinrich AG. Het bedrijf verwacht de P30i eind 2021 op de markt te brengen. Voor de EFG P30i heeft Jungheinrich het chassis van zijn nieuwste hydrostaat verder ontwikkeld door de elektrische aandrijving en de lithium-ion techniek in de truck te integreren. Het frame, de cabine en de wielen zijn speciaal ontworpen voor een zware buiteninzet. De harde rubberen bumpers op het contragewicht laten de kracht zien van de P30i.

ERGONOMISCHE WERKPLEK De langere wielas van de P30i en de van het frame losgekoppelde cabine maakt het rijden op een ruwe ondergrond voor de bestuurder comfortabeler en stiller. In de P30i heftruck is de accu niet langer in de vertrouwde accutrog gevestigd, maar geïntegreerd onder de stoel en de voetenruimte – een primeur voor de EFG heftruck. Door de nieuwe plaats van de accu ontstaat er meer bewegings- en beenruimte voor de bestuurder.

De EFG P30i is volledig emissievrij en de uitstoot van fijnstof en roet behoort definitief tot het verleden. De P30i bespaart gedurende zijn gebruiksduur tot wel 52 procent minder CO2 vergeleken met de motor van een verbrander. De lithium-ion accu van de P30i is gemaakt van lithium-ijzerfosfaat, en niet het kobalt, waardoor de truck bijdraagt aan een duurzame en emissievrije toekomst.

Ruim 250 deelnemers uit binnen en buitenland hebben donderdag en vrijdag 16 en 17 januari op Neeltje Jans de zesde schelpdierconferentie bijgewoond. De reacties waren overwegend positief en er is animo voor een vervolg. De beurs was goed bezet met twintig internationale stands. Er was een tiental posters met recente onderzoeksresultaten. In vier sessies is een breed scala aan onderwerpen besproken over kansen en innovaties voor de schelpdiersector Voor de duurzaamheid award 2018/2019 waren er vier genomineerden:

Van Es Verpakking, World of Oysters, Machinefabriek Bakker en Franken Machines en VAM Watertech. De prijs is op donderdag 16 januari uitgereikt door gedeputeerde van Provincie Zeeland JoAnnes de Bat aan Machinefabriek Bakker. Het bedrijf kreeg de award voor de ontwikkeling van een biologisch afbreekbare sok voor mosselhangcultures en mosselzaad invang installaties, die als vervanger dient van katoenen sokken die bij de productie het milieu belasten. Voor verdere informatie zie: www.schelpdierconferentie.com

N TA

“Dankzij Soror frituur ik in no time heerlijke vis voor al mijn klanten”

O

EK

O

S

D • BEZ

D • BEZ

ONS OP

N TA

ONS OP

S

‘De EFG P30i combineert de kracht, robuustheid en rijcomfort van een verbrander met de energiezuinigheid en het emissievrije karakter van een elektrische heftruck. De P30i zet een nieuwe standaard op het gebied van efficiëntie, ergonomie en duurzaamheid. Dit is het begin van het einde van diesel heftrucks’, zegt Erlach.

ARJEN HÖSTER RESTAURANT JOHANNES KOK, HARDERWIJK

EK

5

Zesde editie Schelpdierconferentie groot succes

De truckaandrijving bestaat uit twee elektromotoren. De geïntegreerde lithium-ion accu, die bestaat uit twee modules van elk 25kWh, voorziet de P30i van voldoende kracht voor een drieploegen inzet. De comfortoplader maakt tussentijds laden net zo eenvoudig als het bijtanken van een verbrander, en de hoge voltagetechnologie maakt de P30i zeer geschikt voor de zwaarste buiteninzet. BESTE VAN TWEE WERELDEN De hefsnelheid van de P30i is 25 procent hoger dan andere elektrische heftrucks en de hellingshoek is 33 procent beter dan de klassieke EFG heftruck. De lithium-ion accu bestaat uit twee losse modules, die ervoor zorgen dat de truck lichter, wendbaarder en energiezuiniger is.

|

WWW.DEKUIPERHORECA.NL


6 |

FISHT R E N D

Eva Vriend schrijft: ‘Eens ging de zee hier tekeer’

‘Zuiderzee heeft nog steeds grote Op 28 Mei 1932 om 13.02 werd de Afsluitdijk gedicht. De Zuiderzee werd het IJsselmeer. Deze gebeurtenis verbindt het lot van alle kustbewoners tot op de dag van vandaag met elkaar. In het boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’ vertelt schrijfster, journalist en historicus Eva Vriend aan de hand van de levensgeschiedenissen van vier Zuiderzeefamilies wat zo’n ingrijpende verandering betekent voor de cultuur, de identiteit en de toekomstdromen van mensen. Eva Vriend is opgegroeid in de Noordoostpolder. Haar eerste boek ging over Flevoland. ‘Tijdens lezingen over mijn boek in plaatsen als Spakenburg, Harderwijk en Urk merkte ik aan de ene kant dat de mensen geïnteresseerd waren, maar aan de andere kant dat het niet helemaal ‘hun’ verhaal was. De overheid was er destijds van overtuigd dat de Afsluitdijk Nederland zou opstuwen in de vaart der volkeren. De kustbewoners stonden erbij, keken ernaar en moesten zich zien te redden. Hun Zuiderzee werd IJsselmeer. Voortaan voeren hun botters uit op een zoetwaterplas. De inpoldering heeft grote impact op hen en op hun gemeenschap gehad.’ Het leek haar heel interessant om zich daarin te verdiepen. ‘Ik was heel benieuwd hoe de mensen en hun gemeenschap zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Ik ben veel boeken gaan lezen en merkte dat er nog geen goed integraal verhaal voor een groot publiek was geschreven over de impact van de inpoldering op de kustbewoners en hun gemeenschap. Ik vond het belangrijk dat het verhaal verteld zou worden door de visserijfamilies. Ook moest

Cees van Eekelen met zijn vier zoons die ook visser zijn geworden. Foto: Franciska van EekelenPrins

‘Kustbewoners hechten veel waarde aan vroeger, aan de zee en aan hun familie’ het interessant zijn voor heel Nederland, want de Zuiderzee spreekt bij een breed publiek tot de verbeelding. Vaak zie je dat er over visserijgereedschappen clichébeelden bestaan, zoals klederdracht,

goed kunnen zingen en voetballen en een hoge mate van alcoholconsumptie en drugsgebruik. Ik wilde deze vooroordelen graag in de juiste context plaatsen en waar nodig kantelen.’

VERTELCAFÉS Om zo goed mogelijk te ervaren wat er allemaal speelt in de verschillende visserijgemeenschappen heeft Eva in samenwerking met het Zuiderzeemuseum in tien verschillende plaatsen vertelcafés georganiseerd in de plaatselijke bibliotheek of in een lokaal museum. ‘Van tevoren heb ik een oproep geplaatst in de lokale

Uw klanten houden van paling

Kies bewust, kies ESF !

Consumenten maken bewuste keuzes. Zo ook voor paling die gegarandeerd bijdraagt aan projecten en onderzoeken die de palingstand helpen verbeteren. Bewuste klanten kiezen paling met het blauwe ESF-logo. Vraag daarom vandaag nog een gratis licentie aan via info@dupan.nl. Voor u als verkoper zijn daar geen kosten aan verbonden. Want samen bereiken we zeker een duurzame toekomst voor de paling.

www.dupan.nl

V ra ag e e n g rat i s e s F - l i c e n t i e a a n V i a i n F o @ d u pa n . n l

krant. Ook kon ik vaak gebruik maken van de community van de musea of de bibliotheken. Tijdens de bijeenkomsten heb ik met senioren onder het genot van een kopje koffie en een plaatselijke lekkernij, gepraat over hetgeen de inpoldering voor de families heeft betekent. Zo ontstonden hele mooie gesprekken, die mij hebben geholpen om nog meer gevoel te


FISHT R E N D

|

7

invloed op kustbewoners’ Eva Vriend (1973) is historica en schrijfster. Ze groeide op in de Noordoostpolder. Het nieuwe land (2013), over de ontstaansgeschiedenis van Flevoland, werd genomineerd voor de Brusseprijs en de Libris Geschiedenisprijs. In 2015 verscheen De helpende hand. Sinds 2017 werkt ze aan het interactieve project ‘Oude zee, nieuw leven’, waarvoor ze op mijnzuiderzee.nl vele levensgeschiedenissen van kustbewoners optekende.

krijgen bij het gebied. Ook zorgden de gesprekken ervoor dat ik mij nog beter in deze mensen kon verplaatsen.’ Naar aanleiding van de vertelcafés heeft de auteur vier verschillende gemeenschappen geselecteerd: Wieringen, Spakenburg, Volendam en Urk. ‘Wieringen raakte de eilandstatus kwijt’, verklaart Eva.

‘Volendam is een hele bekende plaats met een rijke visserijtraditie waar je vandaag de dag nog steeds niet omheen kunt. Spakenburg is interessant vanwege het feit dat de mensen daar heel snel de handel in zijn gedoken. Urk is bijzonder omdat veel vissers naar de Noordzee zijn getrokken en omdat de visserij hier nog steeds heel bepalend voor de gemeenschap is.’

REPRESENTATIEVE FAMILIES Uit deze vier visserijplaatsen heeft Eva vervolgens vier families geselecteerd om ‘het grotere verhaal’ te vertellen. ‘Belangrijk daarbij vond ik dat deze families zo representatief waren dat ze het verhaal van meerdere families konden dragen. In Spakenburg heb ik gesproken met Cees Hopman, grondlegger van het installatiebedrijf Heinen en Hopman. Zijn vader en grootvader waren vissers, maar omdat er weinig toekomst meer in de visserij zat, besloot Cees in de zestiger jaren zich op cv-installaties te richten. Inmiddels heeft het bedrijf vestigingen in 27 landen en wereldwijd meer dan 2000 personeelsleden. Ik vind het knap hoe het hem gelukt is om zo’n groot en succesvol bedrijf neer te zetten. Het opvallende is dat hij zijn inspiratie heeft gehaald uit de verhalen van zijn vader en grootvader. Zij konden niet verder met hun bedrijf. Mede daardoor is Hopman enorm gedreven en fanatiek geworden. Toch is duidelijk te merken dat de identiteit van de visserij en de visserijgemeenschap diep in het bedrijf en in de persoon is geworteld. Economisch gezien is het bedrijf modern met producten, die de hele wereld overgaan, maar de identiteit van het bedrijf is

Drie generaties Van Eekelen in de nettenschuur, waar ‘professor’ Cees van Eekelen sr. (midden) nieuwe vangstmethoden uitdoktert. Foto: Franciska van Eekelen-Prins

Cover van het boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’.’

behoudend. Er wordt veel waarde gehecht aan vroeger, aan de zee en aan de familie.’ Zo hebben alle vier de families allemaal hun eigen verhaal. Eva noemt nog een voorbeeld: ‘Hein Schilder is in de jaren dertig een bouwbedrijf gestart in Volendam. Hiermee heeft hij veel Volendammers geïnspireerd om als stukadoor of bouwvakker aan het werk te gaan. Hieruit kun je opmaken dat de gemeenschappen zo sterk zijn, dat de mensen elkaar volgen. Intern is er vaak een sterke competitie, maar onderling gunnen ze elkaar van alles. Ik vergelijk het vaak met de vissers, die elkaar hun beste visstek niet willen vertellen, maar aan de andere kant heel goed samen kunnen werken. Ondanks de competitie is de gemeenschap heel hecht is. Dat is een grote kracht.’ INVLOED Eva was verbaasd in hoeveel invloed de inpoldering van de Zuiderzee, inmiddels bijna negentig jaar geleden, nog steeds heeft op de gemeenschappen en de inwoners. ‘De band met de zee speelt nog steeds een grote rol en er wordt nog altijd veel inspiratie uit het Zuiderzee-verleden gehaald.’ In totaal heeft de schrijfster drie jaar aan het onlangs verschenen boek gewerkt. Inmiddels is het boek verschenen. De reacties zijn heel positief. ‘De families, die in het boek centraal staan, waren heel enthousiast en ontroerd.

winkelmaterialen binnen- & buitenbeleving

‘De band met de zee speelt nog steeds een grote rol en er wordt nog altijd veel inspiratie uit het Zuiderzeeverleden gehaald’ Ook heb ik een goede recensie gekregen.’ Eva hoopt dat ze met het boek veel mensen bereikt. ‘Het gaat over gewone mensen en over inspirerende gemeenschappen, die veel meer zijn dan alleen de clichés die erover bestaan. Ik hoop dat de mensen zich dat na het lezen van dit boek realiseren.’ Tegelijkertijd met het verschijnen van het boek heeft het Zuiderzeemuseum op 14 februari de nieuwe tentoonstelling Zee vol verhalen geopend. Bewoners uit de Zuiderzeeregio van rond 1900 vertellen over hun dagelijkse leven, kleding, huizen en avonturen. Over hun gebruiken en hun feesten. En over hun eeuwige strijd tegen het water, de betekenis van de watersnoodramp in 1916 en de aanleg van de dijk die alles veranderde: de Afsluitdijk.

0182 - 320 167 SCHOONHOVEN

www.vanerkel.nl


8 |

FISHT R E N D

Wet arbeidsmarkt in balans: dit zijn de gevolgen! De regels rond arbeidscontracten en ontslag zijn sinds 1 januari veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. In dit artikel leggen we uit wat dit voor u betekent. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Ook is het voor werkgevers nu

aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. In onderstaande checklist ziet u welke belangrijke veranderingen er zijn sinds 1 januari 2020.

Payrollwerkgevers moeten zorgen dat hun payrollwerknemers vanaf 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als andere medewerkers in uw bedrijf.

Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie Als werkgever betaalt u een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden Sinds 1 januari krijgen uw payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij uw bedrijf. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden Sinds 1 januari moet u oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren. Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk

Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag U moet bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

Mogelijk heeft u bovengenoemde zaken nog niet helemaal op orde. Wij raden u in dat geval aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw accountant en/of administrateur. Komt u er niet uit? Of heeft u extra begeleiding nodig? Neem dan contact op met de Vereniging van Nederlandse ­Visspecialisten via info@visspecialisten.nl.

Baaijens exclusieve verdeler Reich in België Baaijens Industrial Equipment B.V. uit Oss is de exclusieve verdeler van Reich in België. Baaijens is al jaren de vaste partner van Reich voor de verdeling in Nederland. Nu worden de krachten verder gebundeld en het werkgebied van Baaijens uitgebreid naar België. ‘Wij zijn zeer verheugd over de uitbreiding van de samenwerking’, zegt Tom Baaijens. Duurzaamheid en innovatieve oplossingen in productie omgevingen is waar beide firma’s voor staan. Dankzij het brede Reichassortiment kunnen we een zeer groot scala aan systemen aanbieden voor het drogen, roken, koken, bakken, rijpen, koelen en ontdooien voor een grote diversiteit aan producten. Ongeacht of men vleeswaren, vegetarische, vis, convenience of pet food producten veredelen wil. En mocht er geen

geschikte standaardoplossing toepasbaar zijn, ontwikkelen we er samen één!’ Samen met Reich is nu bij diverse relaties een passende oplossing gerealiseerd. Zo maken De Wulf Vleeswaren NV en de Illyria Group BVBA dagelijks gebruik van de Reich rook-, kook- en klimainstallaties. Naast het ontwikkelen, leveren, installeren, training en ingebruikname van de installaties staat Baaijens ook garant voor de service en spare parts leveringen. Daarmee bieden we onze relaties een zo compleet mogelijk pakket. BAAIJENS Baaijens Industrial Equipment (BIE) Is al meer dan 35 jaar actief in de Nederlandse, Belgische en Duitse foodindustrie. Sinds jaar en dag worden door het Nederlandse familiebedrijf kwalitatief hoogwaardige

machines en complete, individueel afgestemde productielijnen aan de foodindustrie geleverd. Het oplossingsgericht meedenken met hun klanten betreffende duurzaamheid en optimale functionaliteit in productieomgevingen staat hierbij centraal. REICH Reich is Duitslands bekendste naam in de markt van de rook-, kook- en klima-installaties. De rooksystemen van Reich staan al decennialang bekent voor constant hoog vakmanschap, de beste productieresultaten en eenvoudige bediening. Ongeacht of men vlees, vis, gevogelte, vegetarische, of andere producten individueel veredelen wil. In het assortiment zijn vandaag de dag de modernste universele rook-, droog-, kook- en bakinstallaties voor iedere bedrijfsgrootte en voor iedere vorm van productie opgenomen.

Fish Column

‘Eens ging de zee hier tekeer’ Nederland is een heel mooi visserijboek rijker: ‘Eens ging de zee hier tekeer’. De schilderachtige stadjes rond het IJsselmeer spreken tot de verbeelding, met hun authentieke gevels, vissersboten en pittoreske havens. Hoewel ze onderling sterk verschillen, is er één gebeurtenis die leven en lot van alle kustbewoners met elkaar verbindt. Op 28 mei 1932 werd de Afsluitdijk gedicht. De overheid was ervan overtuigd dat dit Nederland zou opstuwen in de vaart der volkeren. VAN IJSSELMEER NAAR NOORDZEE De kustbewoners stonden erbij, keken ernaar en moesten zich zien te redden. Hun Zuiderzee werd het IJsselmeer. Voortaan voeren hun botters uit op een zoetwaterplas. Wat betekent zo’n ingrijpende verandering voor de cultuur, de identiteit en de toekomstdromen van mensen, tot op de dag van vandaag? In dit boek staan, voor mij vier bekende, families model voor een bijzondere strijd waarbij uiteenlopende kwesties een hoofdrol spelen. Vier Zuiderzeefamilies staan centraal, uit Urk, Volendam, Spakenburg en Wieringen. De één bleef op het IJsselmeer en de ander ging naar de Noordzee. Dat is nog steeds een afweging. Aan de hand van hun levensgeschiedenissen vertelt schrijfster Eva Vriend een groots verhaal over het houvast dat traditie biedt, de veerkracht die vereist is om vooruit te komen en vissersbloed dat kruipt waar het niet gaan kan. Een must om te lezen en in je boekenkast te hebben om nog eens opnieuw open te kunnen slaan. TREFFEND Het is zo treffend geschreven, dat ik de hoofdpersonen hoor spreken wanneer ze in het boek aan het woord zijn. Over het doorgeven van het familiebedrijf, over de ongelukken en gebeurtenissen wanneer er slechte tijdingen moesten worden gegeven omdat dierbaren op zee waren gebleven. De enorme worstelingen die dat met zich meebrengt, een kruis wat je altijd met je meedraagt. Dat kruis drukt zwaarder en zwaarder naar gelang de neergaande resultaten van het familiebedrijf. Zo herkenbaar en dan niet te denken dat dit alleen in de visserij zo is. Dat is het lot van zelfstandig ondernemen en aan het roer staan van een familiebedrijf waarbij de pater familias de koers uitzet.

ALLES DRAAIT OM DE ZEE Werkelijk alles in deze vier families draait om de zee. Daarnaast in het bijzonder over de visserij. De competitie, zelfs binnen de familie. Altijd de beste willen zijn. Spijt hebben van eerdere beslissingen, maar dat niet willen erkennen. Geld verdienen en geld verspelen, door verkeerde keuzes. De hechte band binnen de gemeenschappen. Verder ontdek je in het boek de oprechte mens achter de visserman. De sterke- en de zwakke punten, want het is opmerkelijk hoe eerlijk men zich blootgeeft om het verhaal ook werkelijk compleet te maken. Het dwingt bij mij respect af. LERING VOOR BELEIDSMAKERS ‘Gezien de mentaliteit der Urker bevolking, die zeer weinig voor verandering van woonplaats gevoelt, en de neiging heeft voorschriften kalm naast zich neer te leggen, zal men er eventueel op bedacht moeten zijn dat een eenvoudige raadgeving of aansporing generlei resultaat zal opleveren en dat het dus noodzakelijk zal zijn een stok achter de deur te houden.’ De Urkers protesteerden fel tegen een gedwongen migratie. Een delegatie boze vissers sprak er persoonlijk over met de minister, die daarop op zijn schreden terugkeerde en het plan op de lange baan schoof. Hoe toepasselijk anno 2020. Buitenstaanders zouden beter moeten leren begrijpen. Geen knollen voor citroenen. Zeg op Urk nooit: ‘Kan niet’. Ze bewijzen het tegendeel. IJSSELMEERVLUCHTELINGEN Vissersgezinnen verhuisden van Lemmer naar Makkum. Daar verhuisden ze soms verder naar Harlingen, nog dichter naar het zoute water en de rijkere visgronden. Zo voelde het in die tijd, IJsselmeervluchtelingen. Gedwee en zonder al te groot protest. Constant op zoek naar het nieuwe manna. We lossen het zelf op was toen de gedachte op Urk. Voor de zoveelste keer, toch? Johan K. Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond


FISHT R E N D

|

9

Visreisverslag: Garnalen vissen op de ST4 af. Samen met Wabe haast ik mij weer naar het dek om de vangst te verwerken. LEKKER GESLAPEN? Voordat ik aan boord stapte had ik de positieve verwachting om elke trek te willen helpen. In de tweede nacht ga ik de mist in. De bel die door merg en been gaat, heeft mij niet wakker kunnen maken. In de ochtend schrik ik wakker. Zodra ik de stuurhut binnenkom, lachen Harmen Wabe me toe: ‘Lekker geslapen?’ Ik heb enorm veel bewondering voor de (garnalen)vissers: elke week hard werken, en bij nacht en ontij.

Eugene Kitsios van de Nederlandse Vissersbond vertrok onlangs met oliepak, reddingsvest en laarzen naar de haven van Stavoren om aan boord te stappen van de garnalenkotter ST4. Kitsios is vanaf januari werkzaam bij de Nederlandse Vissersbond als medewerker Duurzame Visserij & Kwaliteit, waarin hij onder andere zorg draagt voor het MSC Garnalenkeurmerk.

garnalenkotter kan niet ontbreken tijdens de introductie van de werkzaamheden die voornamelijk ten dienste van de garnalenvisserij staan. Daarom stapte Eugene onlangs aan boord van de ST-4 van Harmen Visser. Hieronder vertelt hij over zijn ervaring. ‘Met mijn oliepak, reddingsvest en laarzen in de hand stap ik aan boord van de ST4. Eenmaal aan boord geklommen, vertrekken we al gauw richting de

geluid dat de netten worden opgehaald, wordt mij al gauw duidelijk, schrijft Eugene. ‘Wabe schiet in een seconde in zijn oliepak, terwijl ik sta te prutsen met het gele gewaad. ‘Iedereen heeft er moeite mee in het begin’, zegt Harmen met een glimlach. Eenmaal aan dek gekomen valt het mij meteen op hoe efficiënt het hele vangstproces verloopt. Harmen en Wabe voelen elkaar precies aan, zonder te hoeven communiceren. Ik help mee met het schoonmaken van de vangst en het uitplukken van de schelpjes na het kookproces. Zodra de vangst is verwerkt, duik ik onder de wol. Zo’n anderhalf uur krijg ik de tijd om mijn ogen te sluiten, dan gaat de luidde bel weer

TEGENVALLENDE VANGSTEN Aan boord vertelt Harmen mij meer over de garnalenvisserij. Hij laat me foto’s zien van de vangsten van zo’n anderhalf jaar geleden, waar beide stortbakken helemaal gevuld waren met garnalen. ‘De vangsten van afgelopen weken vallen tegen’, vertelt Harmen. ‘Waar we eerder € 10,- per kilo kregen, is dat nu nog

rond de € 3,-. Soms draaien we dus en week zonder winst, terwijl dit met dezelfde vangst in eerdere tijden niet het geval was. Maar dat weten we als visserman, we blijven een passie voor ons vak hebben.’ WAARDEVOL Vanwege de tegenvallende vangsten en het slechte weer besluiten we een dag eerder weer te varen naar Stavoren. Eenmaal aangekomen worden de gevangen garnalen op de vrachtwagen geladen. Een proces dat snel en efficiënt verloopt. Nadat de vrachtwagen wegrijd, bedank ik

Harmen en Wabe voor de waardevolle garnalenvisreis. Ik heb erg veel geleerd en vond het fantastisch om mee te maken.’ Tekst: Eugene Kitsios

VISwijzer opgenomen in nieuw EKO/Green Key-keurmerk

Eugene volgde de universitaire opleiding Mariene Biologie in Groningen en volgde daarachteraan de master Visserijbiologie in Noorwegen. ‘Mijn hele leven heb ik al een passie voor oceanen, vissen, visserij en de natuur. Vandaar ook mijn studiekeuze. Ik ben blij dat ik mijn specifieke kennis nu ook in de praktijk kan inzetten’, vertelt hij. Een ervaring aan boord van een

Waddenzee. Twee uur later, net na middernacht, is het zo ver. Met schipper Harmen aan het wiel en bemanningslid Wabe op het dek zakken de gieken naar beneden en worden de kuilen overboord geworpen. DE BEL Anderhalf uur later klinkt het geluid van een onaantrekkelijke bel. Het

Green Key en Stichting EKOkeurmerk hebben de handen ineengeslagen om tot een gecombineerd keurmerk te komen voor horecaondernemingen. Het nieuwe EKO/ Green Key-label, waar de VISwijzer in meegenomen is, werd onlangs als eerste aan Gasterij Wasven in Eindhoven uitgereikt tijdens een horecanetwerklunch.

een presentatie te geven over het gebruik van de VISwijzer. De aanwezigen leerden meer over het maken van een juiste viskeuze. Zo werd het belang van het kijken naar de herkomst én de vangst- of kweektechniek benadrukt, die verplicht op de verpakking moet staan. Vervolgens kan op de website www.goedevis.nl of via de VISwijzer-app gekeken worden hoe de vis scoort.

Bij de bijeenkomst was Good Fish Foundation aanwezig om

Door het creëren van het samengevoegde label komen

Smedes helpt je verder in je vak

2300 artikelen voor de visspecialist | Alles voor gebakken vis Logistiek op maat | Smaak Smederij workshops | Margemaker recept-calculatietool | Vitrineadvies | Schoonmaakplan

S medeS F ine F ood | V oltaweg 22 | 3752 lP B unschoten | T 033 - 29 88 454 | e info @ smedesfinefood . nl www.smedesfinefood.nl www.margemaker.nl www.smaaksmederij.com

verschillende visies samen. Zo richt Stichting EKO-Keurmerk zich voornamelijk op duurzame producten, terwijl Green Key zich focust op duurzame bedrijfsvoering en het milieu. Daarnaast moeten horecaondernemers een menukaart hanteren die vrij is van vissoorten die volgens de VISwijzer ‘rood’ scoren, hetgeen betekent ‘liever niet eten’. De samenwerking bespaart horecaondernemers veel tijd, geld en moeite omdat er slechts één audit nodig is.


10 |

FISHT R E N D

Mens ontmoet machine op de salmon bewaken en te verbeteren, wat de winst aanzienlijk kan verhogen’, zegt Gauti Arnarson, Marel Software Product Manager.

Marel heeft op 5 februari voor de negentiende keer de Salmon ShowHow gehouden. Hierbij waren 295 gasten van 145 bedrijven over de hele wereld aanwezig. Gastsprekers, Marel-seminars en productdemonstraties informeerden en inspireerden de bezoekers hoe ze slimmere verwerkingsmethoden en -technologieën kunnen integreren in hun bestaande processen. Zodra de demo-hal op Progress Point werd geopend voor de bezoekers, begonnen de machines te draaien. Messen en waterstralen sneden, robots startten met het verwerken van porties en dozen, scanners controleerden de kwaliteit en software volgde en optimaliseerde alle processen. Het viel gelijk op dat robotica, gegevensbeheer en automatisering in het algemeen nog steeds heel belangrijker zijn voor de industrie. Maar het was ook opvallend hoe de machines en oplossingen consequent zijn ontworpen met de menselijke operators in gedachten; het gaat om samenwerking tussen mens en machine, niet om mensen te vervangen door robots. De trigger voor de ontwikkeling van de indrukwekkende depalletiserende robot was bijvoorbeeld het simpele feit dat het zwaar werk is om grote dozen zalm te verplaatsen en leeg te maken. De oplossing voor het depalletiseren wordt nog steeds ontwikkeld - bijvoorbeeld om het automatisch knippen van dozen te integreren - en is nog niet als te koop vrijgegeven. Hoewel het op het evenement getoonde apparaat al is verkocht door het Noorse visverwerkingsbedrijf Inka AS. Naast het oplossen van de ergonomische uitdagingen van zwaar handmatig tillen, automatiseert en optimaliseert de depalletiserende robot de verwerking van grondstoffen. Hij kan twee dozen tegelijkertijd legen, is hij goedgekeurd voor natte omgevingen en kan hij tegelijkertijd twee lijnen voeden.

EENVOUDIGE OPLOSSINGEN Het verbeteren van de opbrengst is ook een van de belangrijkste voordelen van veel Marel-apparatuur; van FleXicut’s zeer nauwkeurige snede voor zowel pre-rigor als post-rigor portionering tot de krachtige maar eenvoudige nieuwe pinbone-verwijderaar. Deze laatste is ideaal voor kleinere bedrijven die niet de geavanceerdere functies nodig hebben, zoals opgeslagen programma’s en touchscreenbediening. Deze eenvoudigere pinboning-machine trok veel aandacht tijdens demonstraties en het is duidelijk dat de industrie de lancering volgend kwartaal zal verwelkomen.

Een ander geavanceerd concept op het display was de automatische kwaliteitscontrole voor portionering. Met behulp van een QC-scanner detecteert dit apparaat defecten zoals vlekken en ‘vertelt’ de portiersnijder vervolgens hoe het aantal porties van hoge kwaliteit te maximaliseren, bijvoorbeeld door beide kanten van een defect te snijden in plaats van erdoorheen. De QC-scanner speelt ook een rol in een concept van de fileeroplossing. Deze is ontworpen om automatisch alle filets te sorteren die moeten worden bijgesneden. Zo wordt de productie versneld en ‘give away’ verminderd zonder dat ze handmatig gefileerd moeten worden. Door onnodige handma-

Eenvoudige oplossingen vormen vaak een zeer sterke business case, wat zeker geldt voor de handmatige ontharingsoplossing die tijdens de show werd gedemonstreerd. Met behulp van een carrouselachtig platform ontvangen operators de zalm zonder over elkaar te hoeven reiken, en zodra ze de kop van de vis verwijderen, schuiven ze de vis eenvoudig naar voren op een roterend platform onder de carrousel, wat zorgt voor een gestage stroom zalm naar de PaceInfeeder of de buffer voor een fileermachine.

SOFTWARE OPLOSSINGEN Ook bij de Innova software-oplossingen worden de gebruikers als uitgangspunt genomen. Gegevensbeheer is moeilijker te begrijpen dan roestvrij staal, dus de Innovaspecialisten van Marel stonden klaar om de software uit te leggen in termen van specifieke persona’s: welke gegevens een CEO bijvoorbeeld nodig heeft in vergelijking met wat een floormanager nodig heeft om de resultaten te optimaliseren.

Krattenwasunits Krattenwasunits

bv LETS bv

Your Your Yourprofessional professional professionalpartner partner partnerinin incleaningsystems cleaningsystems cleaningsystems

SchuimSchuim- en en desinfectie desinfectie

Er waren twee softwareseminars te zien tijdens het evenement. Hierbij lag de focus op opbrengst en volledige productiecontrole. ‘Opbrengst is een belangrijke motor in de industrie en ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat het iets is waar we allemaal gepassioneerd over zijn. Slechts één procent opbrengstdaling kan de onderste regel aanzienlijk beïnvloeden. Met Innova kunnen bedrijven gegevens verzamelen om de opbrengst te

COMPLEXE ROBOTOPLOSSING Aan de andere kant van het spectrum demonstreerde Marel enkele van de meest complexe, intelligente robotoplossingen in de industrie. Deze omvatten een complete geautomatiseerde en geïntegreerde ladeoplossing met een vast gewicht met behulp van een Robobatcher Flex en een I-Cut 130-portiesnijder. Dit flexibele concept vertoont een zeer hoog gebruik van de zalm, vermindert arbeid op de lijn en produceert een lage weggeefactie voor onze retailproducenten.

Hygiëne-inrichting Hygiëne-inrichting

Al Al bijna bijna 40 40 jaar jaar specialist specialist op op complete complete concept concept van van reiniging! reiniging! www.letsbv.nl www.letsbv.nl -- +31(0)321 +31(0)321 38 38 66 66 00 00

Reiniging Reiniging met met warm warm water water

tige bediening te vermijden, wordt tevens de productiviteit verbeterd. TOEKOMSTIGE ZALMBOERDERIJ In de eerste gastsprekerpresentatie benadrukte Gorjan Nikolik van de Rabobank de belangrijkste ontwikkelingen in de zalmindustrie. Van een geleidelijke stijging van de grondstofprijzen in de afgelopen jaren tot de potentiële impact van onvoorspelbare gebeurtenissen zoals het coronavirus. Nikolik sprak over de impact die een potentiële toename van zalmkwekerijen - zowel offshore als op het land - op de industrie zou kunnen hebben. Ook benadrukte hij hoe moeilijk het is om te voorspellen of de business case voor dit alternatieve aanbod levensvatbaar zal zijn. ‘Als er in de komende vijf jaar een positief scenario is - als! dan zal dit een enorme impact hebben op de zalmindustrie’, zei hij. OPSTAND VAN ROBOTICA In een dubbele presentatie over robotica sprak Kurt Nielsen, directeur voor robottechnologie bij DTI, over het bereik van robotica in verwerking - van eenvoudige ‘cobots’ waarmee mensen gemakkelijk kunnen communiceren, tot zeer intelligente robots die opeenvolgende beslissingen kunnen nemen en complexe bewegingen. Innovation Program Manager bij Marel, Adalsteinn Viglundsson, vertelde vervolgens over het werk dat Marel


FISHT R E N D

ShowHow doet om de robotica voor voedselverwerking verder te ontwikkelen. Robots die elk jaar in de voedingsindustrie worden geïnstalleerd, tellen nu in duizenden, gedreven door hun vermogen om tegemoet te komen aan de behoefte aan flexibiliteit en om uitdagingen zoals arbeidsbeschikbaarheid, ergonomie, voedselveiligheid en hogere opbrengst en efficiëntie aan te gaan. ‘Maar we hebben het niet over 100 procent automatisering, over het verwijderen van de mensen helemaal’, legde Nielsen uit. ‘Robots zijn geen vervanging van mensen, maar een hulpmiddel om de productiviteit van mensen te verbeteren. Het gaat om technologieën voor samenwerking.’

Zowel Nielsen als Viglundsson bespraken het belang van gezamenlijke ontwikkeling van robottechnologie en benadrukten dat de gesprekken ook in directiekamers moeten plaatsvinden, niet alleen op de fabrieksvloer. De concurrentie voor blijven is net zo goed als het hebben van een solide roboticastrategie als het gaat om het hebben van het nieuwste beschikbare speelgoed. RETAILKANSEN De derde en laatste gastspreker, Gonzalo Campos, van Sealed Air Food Care, gaf inzicht in trends en tactieken voor de detailhandel in zalm. Campos zei dat slechts 5 procent van de verse zalm die wordt geproduceerd, in de winkel wordt

verpakt. ‘Dat biedt een zeer grote kans!’ Hij zei dat er meer opties dan ooit tevoren zijn om het aandeel zalmproducten in de winkelmand te vergroten. ‘En het gaat niet langer alleen om gemaksproducten, het gaat om gezond zijn, premium presentatie, eenvoudig te bereiden- zoals magnetronbestendig - en het voldoen aan de vraag van consumenten naar vis, die voor een hogere eiwitopname zorgt.’ DOORLOPENDE TRANSFORMATIE Aan het eind van de Salmon ShowHow getuigde de grote hoeveelheid aan energieke gesprekken in de foyer op Progress Point van het suc-

ces van het evenement. Gasten en Marel-experts bespraken de nieuwe concepten, opkomende technologieën, toekomstige richtingen en wanneer ze elkaar konden ontmoeten om de volgende stappen te nemen. De uitwisseling van gesprekken en visitekaartjes ging tot diep in de avond door, waarbij de meeste aanwezigen ‘s avonds samenkwamen voor een diner. Sigurdur Olason, EVP Marel Fish, sprak de aanwezigen toe: ‘Het was een uitstekende dag en de vooruitgang zal doorgaan dankzij de lopende gesprekken die hier met u, onze klanten, plaatsvinden. Samen veranderen we echt de manier waarop zalm wordt verwerkt.’

| 11

f i s h A C C o u n TA n T s

WP + Btw + OVOB = €€€?! Velen hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om Btw terug te vragen over de in privé aangeschafte zonnepanelen. Maar is er wellicht nog meer aftrek mogelijk? En wat te denken van de nieuwe kleineondernemersregeling? WP + BTW Op 20 juni 2013 oordeelde het Hof van Justitie in de zaak Fuchs dat particulieren met zonnepanelen onder voorwaarden als Btw ondernemer kunnen worden aangemerkt. Hierdoor kunnen zij de Btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. De laatste paar jaar zijn er door Gerechtshoven en de Hoge Raad verrassende uitspraken gedaan over de vraag of door plaatsing van zonnepanelen (het dak van) de woning een extra zakelijke functie gekregen heeft of niet. Een aangedragen argument is namelijk, dat de zonnepanelen niet op zichzelf staan, maar dat ook een groot deel van de woning ten dienste staat aan de zonnepanelen. Hierdoor zou een deel van de Btw op de bouwkosten van de woning aftrekbaar zijn. Voor plaatsing van panelen op bestaande woningen gaat dit niet op, tenzij er sprake is van een reeds bestaand zakelijk gebruik. Inmiddels zijn er diverse uitspraken gedaan over deze kwestie. Een aantal daarvan zijn in het voordeel van de particulier beslist en daarmee lijkt de weg vrij om dit gebruik breder toe te passen. Helaas gooit de Belastingdienst vooralsnog roet in het eten. In de ‘set vragen en antwoorden over Btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen’ is namelijk de volgende passage opgenomen: De Btw op andere kosten dan die van aanschaf en installatie van de zonnepanelen houdt naar de mening van de Belastingdienst geen verband met de Btw belaste leveringen aan het energiebedrijf en is in dit kader niet aftrekbaar. De uitspraken die in het voordeel van de particulier zijn gedaan zien grotendeels op wetgeving, die gold voor 1 januari 2011. Op basis van deze wetgeving bestond volledig recht op aftrek van Btw op de aanschafkosten van de gehele woning bij (deels) zakelijk gebruik, waarbij het privégebruik van de woning werd gecorrigeerd aan de heffingskant. Dat wil zeggen dat belastingplichtigen Btw waren verschuldigd voor het privégebruik van hun zakelijk gebruikte woningen. Op grond van deze uitspraak zou de te claimen Btw op bouwkosten kunnen zijn: (Dakoppervlak zonnepanelen / woonoppervlakte woning + dakoppervlak zonnepanelen) x Btw op bouwkosten woning.

In een uitspraak over een zaak betreffende wetgeving na 1 januari 2011 was het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van oordeel, dat er geen aftrek van Btw bestaat, omdat een rechtstreeks en onmiddellijk verband zou ontbreken tussen de energielevering van zonnepanelen en de aanschaf van het perceel en de bouw van de woning. Tegen deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld. Er zijn namelijk genoeg aanknopingspunten met de uitspraken over situaties voor 2011. OVOB Per 1 januari 2020 is de nieuwe kleine ondernemersregeling van kracht geworden, de zogenaamde Omzet gerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB). Ongeacht de rechtsvorm kan een onderneming kiezen voor de OVOB. Mits de jaaromzet (exclusief Btw) maar beneden de grens van € 20.000 blijft en de onderneming is gevestigd in Nederland. In plaats van een korting op de Btw kan de ondernemer dan kiezen voor een vrijstelling. Dit betekent voor de ondernemer dat er geen Btw-aangifte meer gedaan hoeft te worden, er geen Btw op de factuur in rekening gebracht mag worden, in rekening gebrachte Btw niet aftrekbaar is en deelname aan de OVOB een vrijstelling betekent voor tenminste drie jaar. Het is voor de huidige ondernemers die de oude KOR toepassen maar de vraag of het voordelig is om onder de nieuwe KOR te vallen. Weegt de vrijstelling op tegen de niet aftrekbare voorbelasting? Welke soorten omzet heeft u en moet deze omzet meegenomen worden in de bepaling van de grens van € 20.000?

In sommige gevallen is het beter om alsnog te kiezen voor de ouderwetse Btw-plicht. Particulieren met zonnepanelen worden door de nieuwe OVOB geacht vrijgestelde prestaties te verrichten voor de Btw. Dat kan financiële gevolgen hebben i.v.m. herziening van Btw. Herziening betekent, dat de activa vijf jaar (roerend) of tien jaar (onroerend) gevolgd wordt. Bij overgang van en naar vrijgestelde prestaties betekent dat een deel van de teruggevraagde Btw weer afgedragen moet worden. Speciaal voor de zonnepaneelhouders is er echter een herzieningsdrempel in het leven geroepen van € 500 per jaar. Als de berekende herziening van Btw onder dit bedrag uitkomt, dan hoeft het niet te worden afgedragen. Uitgaande van niet-geïntegreerde (roerende) zonnepanelen en ingang van de OVOB na het jaar van aanschaf, betreft de herziening in de eerste vier jaren na het jaar van aanschaf 1/5 van de investerings-Btw. Hierdoor blijven investeringen tot een jaarbedrag van € 11.904 exclusief Btw buiten de herziening. Maar let op! Wanneer men ook de Btw op de bouwkosten terugvraagt en de fiscus daarmee instemt, zal naar verwachting de herziening ervoor zorgen, dat een groot deel van de Btw terugbetaald moet worden! Immers wordt dan de terugontvangen Btw hoger dan € 500 per jaar. Met het oog daarop moet dus ook een afweging gemaakt worden om wel of niet mee te doen met de nieuwe KOR. €€€?! Wil men niet buiten de boot vallen, dan blijft het voor belastingplichtigen die woningen met zonnepanelen laten realiseren dus zaak om tijdig bezwaar te maken en -indien nodigberoep in te stellen tot de Hoge Raad arrest heeft gewezen. Ook de keuze voor wel of niet kiezen voor de OVOB dient weloverwogen genomen te worden. Uiteraard ondersteunen de adviseurs van Profinis u hier graag bij! Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.


12 |

FISHT R E N D

Cees van Eekelen en zijn kleinzoon Ruben uit Den Oever Deze foto staat afgebeeld in het boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’. Hierin vertelt schrijfster, journalist en historicus Eva Vriend aan de hand van de levensgeschiedenissen van vier Zuiderzeefamilies wat zo’n ingrijpende verandering betekent voor de cultuur, de identiteit en de toekomstdromen van mensen.


FISHT R E N D

| 13


14 |

FISHT R E N D

Visserij uit bezorgdheid over containerramp OOCL Rauma De kottervissers verenigd in de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA) en de Visfederatie reageren bezorgd op het incident waarbij het containerschip OOCL Rauma op 11 en 12 februari 2020 zeven containers verloor boven de Waddeneilanden. ‘Ronddobberende containers hebben een enorme impact op de veiligheid van de kottervissers en

de (inhoud van de) containers zijn hinderlijk en zorgen voor schade en visverlet voor vissers’, meldt Kees van Beveren, voorzitter van CVO Visserij. Zodra de CVO, NOVA en de Visfederatie door Kustwacht Nederland op de hoogte werden gesteld van de overboord geslagen containers, zetten de organisaties het calamiteitenplan voor de demersale visserijketen in werking. ‘Het doel van het calamiteitenplan demersale

visserijketen is het in kaart brengen van de calamiteit en de eventuele gevolgen daarvan op de voedselveiligheid’, vertelt Kees van Beveren. ‘Door nauw contact te onderhouden met de betrokken partijen bij de containerramp, kunnen we gelukkig melden dat er geen middelen in de containers zitten die de voedselveiligheid in het geding brengen. Drie van de containers bevatten papieren rollen, in twee containers zit papieren verpakkingsmateriaal en in twee containers zit melkpoeder.’

GROOT GEVAAR VOOR KOTTERVISSERS Door het stormachtige weer ligt de kottervloot deze dagen aan wal. ‘Dat is een geluk bij een ongeluk. Ronddobberende en/of gezonken containers zijn een groot gevaar voor de kottervissers die in het betreffende gebied voornamelijk op garnalen vissen. De netten van de kottervissers kunnen bijvoorbeeld blijven haken achter (het vuil uit de) containers, met alle gevolgen van dien’, aldus de voorzitter van de CVO. ‘We

houden nauw contact met Kustwacht Nederland, zij lokaliseren de containers en houden de situatie in de gaten. De locaties geven wij door aan de vissers. Helaas moeten wij ze ook adviseren om het gebied vanwege de veiligheid te mijden. Daardoor lopen ze vangsten en dus inkomsten mis. En dat is zuur, ruim een jaar na de containerramp met MSC Zoe’, vertelt Van Beveren. LEREN VAN VOORGAANDE RAMP Dat zo’n containerramp zo snel na de containerramp met het containerschip de MSC Zoe kan gebeuren, verbaast de CVO. Ook de containers van de MSC Zoe sloegen over boord bij onstuimig weer. ‘De containerramp met de MSC Zoe was en is nog steeds een actuele ramp voor de visserij. Naast dat de containerramp destijds voor groot ongemak en onveilige situaties zorgde, vissen onze vissers nog steeds troep uit de containers van de MSC Zoe op. Je mag toch aannemen dat er geleerd is van die ramp en dat de regelgeving omtrent containerschepen die met stormachtig weer in (of in de buurt van) deze vaargeul varen aangescherpt wordt.’ ORGANISATIES De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is een samenwerkingsverband van de zeven producentenorganisaties die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal. Het Nationaal Overleg Visafslagen is een coördinerende organisatie voor elf visafslagen. De Visfederatie is het overkoepelend orgaan voor de handel en verwerking in visproducten.

Visserijregister zoekt vrijwilligers Visserijschepen werden van 1911 tot ongeveer 1975/ 1978 geregistreerd in het Centraal Visserijregister, de burgerlijke stand van visserijschepen. Dit leverde een kaartsysteem op van zo’n 40.000 kaarten. Deze kaarten zijn gescand in 2019, maar de gegevens erop moeten nog gedigitaliseerd worden, zodat deze ook doorzoekbaar zijn. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers! Als de informatie op de kaarten is gedigitaliseerd, kan deze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en worden gekoppeld aan andere informatie. Daarnaast kunnen geïnteresseerden aan de hand hiervan een specifiek schip terugvinden. Dus was één van hun voorvaders visser? Dan kunnen zij binnenkort hem en zijn schip of schepen gemakkelijk opzoeken: via de gedigitaliseerde informatie (data) wordt duidelijk op welke vis hij viste en welk type schip of schepen hij bezat. COMPLETE LEVENSLOOP Het register bevat niet alleen informatie over alle vissersschepen die op de Nederlandse zeeën voeren, maar ook over wat er met deze schepen is gebeurd. Vooral dat laatste is interessant, omdat de levensloop van een schip hierdoor inzichtelijk wordt. Daarnaast kun-

nen we schepen die zijn afgebeeld op foto’s, schilderijen, tekeningen en prenten aan de hand van de informatie koppelen aan registerdata, waardoor ze de beelden meer betekenis geven. Het hele visserijregister met alle ingevoerde gegevens wordt eind 2020 gepubliceerd op www.zuiderzeecollectie.nl. Geïnteresseerden die wollen meehelpen om de oude visserijkaarten te digitaliseren kunnen meer informatie vinden en zich aanmelden op de website: hetvolk. org/projects. SAMENWERKING Museum Vlaardingen en het Zuiderzeemuseum hebben de handen ineengeslagen voor dit project. In dit museum zijn allerlei verhalen te ontdekken over de stad, de regio en de wisselwerking tussen mens en water. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke dorpspanden uit dit gebied. Jong en oud komt hier in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten met een huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee.

Studenten ROC Friese Poort Poort Urk maken kennis met diversiteit van visverwerking

‘Vis wordt steeds waardevoller in de voeding’ luidt het bekende werkethos. De productiemedewerkers in spé werken dan ook vier dagen bij een bedrijf en komen op woensdag naar school (BBL-opleiding). Zij dromen van een baan in de visverwerking of van het overnemen van de rijdende viswinkel van hun vader, maar ook van zelfstandig ondernemer worden.

Heb altijd respect voor mensen, de zee en de natuur!, zo luidt het motto van het visverwerkende bedrijf FishMasters op Urk. Arjan Finke stond voor de groep eerstejaars productiemedewerker vis (niveau

2) studenten van ROC Friese Poort Urk die te gast waren bij het bedrijf. Het doel van dit bezoek was om de toekomstige vakmensen de diversiteit van een visverwerkend bedrijf te laten zien.

‘Vakmanschap staat bij ons centraal in het verwerken en bereiden van onze producten’, zegt Arjan. En laten deze studenten nu ook net aan dat stukje vakmanschap werken voor hun toekomst. Urkers zijn harde werkers, zo

BEVINDINGEN Om de kneepjes van het vak te leren, was een kijkje in de keuken van FishMasters zeer educatief. Finke is trots op FishMasters. ‘Vakmanschap doen wij met een team van gedreven en enthousiaste medewerkers die met ons voorop willen lopen.’ Om te testen of de studenten oog voor detail hebben, kregen zij de opdracht mee om tijdens de rondleiding plus- en verbeterpunten te noteren. Tijdens een evaluatie op het whiteboard kwamen de bevindingen mooi naar voren. Positieve punten: personeel werkt goed en hygiënisch, glutenvrije producten, de mensen zijn er beleefd en vriendelijk, het hergebruik van uitval, de betrokkenheid van het kantoor met de productie en de ontwikkeling van producten.

INVESTEREN IN KENNIS Finke: ‘Hier wordt continue geïnvesteerd in kennis en technologie, waardoor wij in staat zijn om in relatief korte tijd tot unieke oplossingen te komen om kansen in de markt aan te grijpen.’ Waar het volgens de oplettende student wel iets beter kan, is bijvoorbeeld het kastje repareren in de diepvries, de retour/uitval in bakken doen en de verspilling van de kruiden op de grond. Al met al was het een zeer leerzame rondleiding voor de toekomstige medewerkers in de versindustrie. De studenten leren tijdens de opleiding bij ROC Friese Poort efficiënt, hygiënisch en veilig te werken met machines en gereedschappen. Dankzij hen worden alle producten op tijd, nauwkeurig en uitstekend verwerkt. Dit hoeft niet alleen met vis te zijn, maar ook met vlees, groente, fruit of andere levensmiddelen. FishMasters gelooft dat de vis steeds een steeds waardevoller component wordt in de voeding. Door koploper te zijn in het ontwikkelen van klant relevante oplossingen willen zij een significante bijdrage leveren aan de verdere groei van de productgroep; bewerkte visproducten.


FISHT R E N D

Geslaagde Grüne Woche voor Visbureau Duitsland is een belangrijk afzetgebied voor vis. Reden voor het Nederlands Visbureau om aanwezig te zijn op consumentenbeurs de Grüne Woche. Deze jaarlijks terugkerende beurs in Berlijn is hét trefpunt voor de Duitse en internationale agrarische sector en vond dit jaar plaats van 17 tot en met 26 januari. In de Holland hal van de drukbezochte Grüne Woche zijn alle primaire sectoren vertegenwoordigd: zuivel, groente en fruit en vlees. Met een stand van het Nederlands Visbureau kreeg ook de vissector een

| 15

OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP

Ook bestond de gelegenheid om een visreisje te beleven op een viskotter middels een Virtual Reality bril. Deze brillen met mooie filmpjes werden beschikbaar gesteld door belangenorganisatie EMK. VISLAND De officiële opening van de beurs werd traditioneel verricht door de Duitse landbouwminister Julia Klöckner. Zij bezocht als eerste de Holland hal, omdat Nederland het oudste partnerland is. Ze presenteerde zich samen met haar Nederlandse collega, minister Carola Schouten, waar de pers in groten

TE KOOP Visspeciaalzaak gelegen midden in het centrum van Coevorden. Het betreft hier winkel met ruime werkplaats en de bovengelegen woonruimte. De geheel inventaris verkeert in goede staat van onderhoud. Hier wordt een zeer goed rendement gerealiseerd. Dit is een unieke kans voor creatieve en enthousiaste handen. Bel ons gerust voor een afspraak ter plaatse.

TER OVERNAME

TER OVERNAME

TER TER OVERNAME OVERNAME

Perfect ingerichte visspeciaalzaak gelegen op mooie locatie in grote plaats van Gelderland, deze winkel is recentelijk opgestart maar ivm. privé omstandigheden is deze te koop. Geheel verkeert in zeer goede staat van onderhoud en biedt koper nog volop omzet stijgende mogelijkheden. Vlotte overname prijs. Dus bel 3W makelaars voor aanvullende informatie.

Visspeciaalzaak gelegen aan winkelplein te Amersfoort. Inventaris is niet nieuw maar functioneert nog goed, omzet is stijgende dit komt mede dat de winkelpanden allen zijn ingevuld plus dat de nodige werkzaamheden rondom het plein zijn afgerond. Deze winkel biedt voor creatieve handen zeker nog legio mogelijkheden, vlotte overnameprijs. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Visspeciaalzaak omgeving Zaandam gelegen op de kop van winkelcentrum en de parkeervoorzieningen. Ivm gezondheid eigenaar is deze winkel ter overname. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud en zeker voor startende ondernemer een perfecte opstap. Hier liggen best nog mogelijkheden om huidig omzetniveau (welke thans ook best goed is) naar hoger peil te tillen. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61 eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl

Albatros Johannes ontvangt oorkonde

podium. De stand van het Visbureau bood een informatieve foto-expositie over de sector die permanent actief is om een verantwoord product aan te kunnen bieden. Visvakdocenten demonstreerden het fileren van vis, waarbij vooral de gefileerde ‘Matjes’ zorgden voor veel gretige proevers.

getale samenkwam. Beide ministers werden geflankeerd door Frau Antje en haringmeisje Annemiek. De aanwezigheid van het haringmeisje zorgt ervoor dat Nederland niet alleen als ‘Nederland kaasland’ wordt gepresenteerd, maar zeker ook als ‘Nederland visland’ wordt neergezet.

De Scheveningse vishandel Albatros Johannes ontving een oorkonde van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen voor het actief bijdragen aan het geliefd maken van vis uit eigen zee. Johannes Pronk, eigenaar Albatros Johannes, nam de oorkonde in ontvangst van Agnes Leewis, bestuurslid Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Johannes Pronk is al zijn hele leven werkzaam in de visserijsec-

tor. Hij ging ooit een reisje mee vissen met de kotter, maar vond dit niks. De twintig jaar die erop volgde heeft hij op de Scheveningse visafslag gewerkt en is daarna zelf gaan ondernemen in de vis. Sinds 1998 verhandelt hij vis. Dit doet hij op weekmarkten, evenementen en heeft hij ook gedaan via een viswinkel in Hoek van Holland. Die heeft hij niet meer, maar hij heeft onlangs een nieuwe winkel geopend; de Albatros Johannes, aan de West-

Cabaretier Najib Amhali gaat eerste kreeft veilen voor scholingsprojecten in Cambodja met zijn vrouw meer dan veertig jaar geleden zelf twee kinderen uit Thailand adopteerde. Sinds die tijd is het Loontjens’ levenswerk om kansarme kinderen – aanvankelijk in Thailand en nu in Cambodja - via onderwijs een beter bestaan te bieden. Sawasdee geeft hen gratis basisonderwijs en faciliteert ook gericht beroepsonderwijs. Via de opbrengst van de veiling Eerste Oosterscheldekreeft hoopt de stichting extra middelen te ontvangen om een recent opgezette school voor agrarisch beroepsonderwijs in Cambodja verder uit te breiden. Nu is reeds een proefboerderij met rijstbouw, groente- en fruitteelt, veehouderij en visvijvers gerealiseerd, maar de ambities reiken verder. De populaire cabaretier Najib Amhali, die momenteel in de Nederlandse theaters staat met zijn voorstelling ‘Waar was ik?’, gaat op donderdag 26 maart de eerste Oosterscheldekreeft van 2020 veilen. De veiling van de eerste kreeft is traditioneel het startschot voor het seizoen van deze hoog geprezen Zeeuwse delicatesse. De opbrengst gaat dit jaar naar de Stichting Sawasdee

die kansarme kinderen in Cambodja ondersteunt via bijzondere scholingsprojecten. Amhali gaat er alles aan doen een zo’n groot mogelijk bedrag voor Sawasdee bijeen te brengen. Stichting Sawasdee, die haar oorsprong in Zeeland heeft, is al decennialang actief in Cambodja en Thailand. Drijvende kracht achter de stichting is de bevlogen Zeeuwse oud-ondernemer Hector Loontjens, die samen

VEILING OP 26 MAART De veiling van de eerste Oosterscheldekreeft vindt plaats op donderdag 26 maart 2020 in de visafslag van Colijnsplaat. De Oosterscheldekreeft is een van de weinige echte seizoensproducten die Nederland kent. Slechts gedurende 15 weken mag deze Zeeuwse delicatesse gevangen, aangevoerd en verhandeld worden. In 2019 bracht de veiling van de eerste Oosterscheldekreeft 50.000 euro op.

duinweg op Scheveningen. ‘Op de markt willen ze Noordzeevis. Bij de wat ouderen consumenten is dit vanzelfsprekend, maar bij de jongeren wil dit nog wel eens wat moeilijker gaan. Die probeer ik dan altijd te verleiden om toch voor Noordzeevis te kiezen’, aldus Johannes. Met de nieuwe winkel wil Johannes ook meer aandacht besteden aan Noordzeevis. ‘Het is nou eenmaal een mooi product en daar sta ik voor.’

Elbe 33-37 2491 BT DEN HAAG T: +31 (0)70 3271061 F: +31 (0)70 3277642 E: info@smitsuien.nl W: www.smitsuien.nl

Groentegroothandel in NoordScharwoude

1948

Schillen van uien

1976

Specialisatie gesneden uien

1992


16 |

FISHT R E N D

Interessante conclusies tijdens hoorzitting Visserij en Wind op Zee Er is (nog) onvoldoende bekend over de effecten van windenergie op zee op het mariene ecosysteem. Er moet eerst onderzoek worden gedaan naar die effecten voordat de grootscheepse uitrol van windparken op de Noordzee en andere Europese wateren doorgaat. Dat is de conclusie van vissers en wetenschappers tijdens de door Peter van Daalen geïnitieerde hoorzitting in het Europees Parlement. Namens de Nederlandse Vissersbond was Derk Jan Berends aanwezig en doet verslag.

effecten van windenergie op zee. Hij onderscheidt de effecten tijdens de installatie, de exploitatie en de ontmanteling. Door het plaatsen van een windturbine wordt de bodemfauna verstoord. Bodemmateriaal gaat in suspensie en dat heeft effect op de marine-omgeving. Het duurt vijf tot tien jaar om de toestand weer te krijgen zoals die was, legt Ruellet uit. Ook de impact van heien van palen heeft in een straal van vele kilometers negatieve gevolgen op zeezoogdieren. Zij raken verstoord door de geluiden en/of kunnen zwemblaasproblemen

eerste instantie vissen aan, maar de gedachte is dat door gebruik van onder andere opofferingsmaterialen die weer verdwijnen, zo stelt Ruellet. Het gebruik van bellenschermen kan de negatieve effecten van geluid van de constructie van windturbines enigszins verwachten. EFFECT OP GOLVEN Luca van Duren van Deltares (instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond) vertelt in haar presentatie dat effecten van windenergie op zee niet zijn uit te sluiten. De Neder-

windparken van Belwind en Tortelwind – relatief kleine parken – al op 70 kilometer afstand effect hebben op de wind, laat staan op de golven die zorgen voor een gelaagdheid van de bodem. Gelaagdheid gaat de uitwisseling van voeding en zuurstof tegen wat effect heeft op het ecosysteem. Uit Duits onderzoek blijkt dat in een bestaand windpark er sprake is van stratificatie met een duidelijke laag koud en een laag warm water. Windturbines zorgen op modderbodems voor vertroebeling, wat een negatief effect heeft op de groei van algen en dus het ecosysteem. In gebieden waar nu gelaagdheid is kan dat totaal veranderen door het plaatsen van een windpark, omdat er dan juist vertroebeling en vermenging plaats zal vinden. Er ontstaat concurrentie tussen diersoorten die er meer of minder van profiteren. Het (fors) uitbreiden van het aantal windparken kan dus effecten hebben op het ecosysteem. We staan nog in de kinderschoenen voor wat betreft onderzoek naar de effecten. Echter, windenergie gaat erg snel en een voorzorgprincipe zou verstandig zijn. Er zijn alternatieven voor windenergie. Het ecosysteem moet de kans krijgen om zich aan te passen en er moet bijsturing kunnen plaatsvinden als de effecten negatief zijn, zo sluit Van Duren haar presentatie af.

Europarlementariër Peter van Dalen opent de hoorzitting. Meer dan zeventig wetenschappers, journalisten, ambtenaren, vissers en visserijvertegenwoordigers vullen de zaal. De Nederlandse visserijsector is vertegenwoordigd door de vissers van EMK: Job Schot, Dirk Kraak en Jaap Tanis. Pim Visser, Nathanael Middelkoop en Derk Jan Berends zijn namens de kottervisserijorganisaties aanwezig. EFFECTEN WINDENERGIE OP ZEE Mariene bioloog Thierry Ruellet geeft een presentatie over de

krijgen en daardoor gedesoriënteerd raken. Tijdens de exploitatie dient de metaalstructuur beschermd te worden met zogenaamde opofferingsmaterialen (anoden). Cadmium uit die materialen komt (0,002%) in het milieu terecht en dat heeft negatieve effecten op het zeeleven. Electromagnetische velden beperken zich lokaal, maar op het gedrag en de fysiologie van zeezoogdieren heeft dit negatieve effecten. Het effect op vissen en andere mariene organismen is nog niet voldoende onderzocht. Een windpark trekt in

landse overheid heeft een studie uitgevoerd naar de effecten van windenergie op het ecosysteem. Een mariene omgeving is dynamisch en de mens heeft daar invloed op. Windenergie geeft nieuw substraat in en beïnvloed de golven en de bodem. Het heeft ook invloed op de algengroei en daarmee het ecosysteem. Van de kleinschalige processen rondom individuele turbines is al het één en ander bekend, maar over grootschalige windparken is weinig bekend, vertelt Van Duren. Uit satellietbeelden blijkt dat de

EUROPE ENERGIENEUTRAAL Namens de Europese Commissie licht Felix Leinemann het beleid toe. In het kader van de Green Deal heeft wind op zee een topprioriteit, vertelt Leinemann. Europa wil als eerste continent in 2050 energieneutraal zijn. Er is nu 20 GW en 4.000 turbines gerealiseerd in Europa. In 2030 zal dit verviervoudigen conform de doelstellingen van de lidstaten. Er zal dan 25% van de energie uit hernieuwbare bronnen moeten komen. De maritieme ruimte wordt gebruikt om deze energiedoelstellingen te behalen, maar wel met behoud van de rol van de andere functies van de oceaan en zeeën. Nederland, België en Duitsland hebben al maritieme ruimteplannen op basis van de EU-richtlijn, andere lidstaten zijn nog niet zover.

Er dient in iedere lidstaat een open en transparant proces plaats te vinden. De Commissie steunt de lidstaten daarbij. Zo is er een platform wat een gereedschapskist is voor lidstaten. Er is ook steun voor grensoverschrijdende samenwerking zoals een project voor het uitbouwen van windparken op de Noordzee waar 20 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld. Verder is er een expertgroep samengesteld waarin de windenergie, maar ook andere sectoren (visserij), voor zijn uitgenodigd om hierin plaats te nemen. Peter van Dalen benadrukt het belang van deelname aan deze expertgroep. De windenergiesector wordt tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd door Giles Dickson van WindEurope. De huidige capaciteit is 24 GW, wat 2% van het Europese gebruik is. De plannen van de Commissie betekenen een forse toename van windenergie naar 89 GW (2030) en afhankelijk van de scenario’s 230450 GW in 2050. Het aantal parken dat gerealiseerd moet worden zal moeten groeien van 3 GW/jaar in 2021, naar 8 GW/jaar in 2030 en 18 GW/jaar in 2050. KLIMAATVERANDERING Anne-Céline Dragon, beleidsmedewerker van WWF, heeft zelf onderzoek gedaan naar windmolenparken. Dragon wijst op het feit dat er sprake is van klimaatverandering. We zitten ‘al’ 1,5 graden verwijdert van het Akkoord van Parijs. Het waterpeil stijgt behoorlijk snel, aldus Dragon. Volgens haar is klimaatverandering een feit. De belangrijkste impact is de verslechtering van het ecosysteem, wat effect heeft op het bruto nationaal product. We moeten iets doen om de fameuze buffer tegen klimaatverandering – de oceaan – te helpen. Iedereen moet inzien dat we de oceaan moeten respecteren, vindt Dragon. Klimaatneutraal zijn in 2050 betekent voor haar dat de emissie met 90% verlaagd moet worden. Om dat te bereiken moet actie ondernomen worden, waar nog veel onderzoek voor nodig is. Alvast oppert WWF dat de negatieve effecten tijdens opbouw van windparken vermeden worden en er moet volgens Dragon een plan gemaakt worden om de mariene omgeving te beschermen. In 2030 moet dat voor 30% van de aangewezen gebieden (MPA’s) gelden. GEEN INDUSTRIETERREIN Uit de plannen van de Europese Unie blijkt dat 70 procent van de visgebieden wordt volgebouwd met windparken en dus verloren gaan.

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk

T F E W

0527 - 681 726 0527 - 685 239 info@profinis.nl www.profinis.nl

Vierkant achter uw ambitie!

Voor de cijfers achter de vis

Drs. Hein Bakker AA


FISHT R E N D Vissers zijn begaan met de natuur en willen niet dat de Noordzee een industrieterrein wordt. Franse schelpenvissers vrezen ook voor hun visserij. Voor iedere visser op zee, werken er drie aan de wal. Doe eerst goed onderzoek voordat je de zee volbouwt met windmolens. We offeren de natuur op om diezelfde natuur te beschermen. Wat is dan het uiteindelijke resultaat’, vraagt visser Dirk Kraak zich af tijdens de hoorzitting.

Olivier Becquet geeft namens de Franse kleinschalige visserij commentaar. Hij geeft aan dat we niet teveel mogen verspillen voor onze visserij. We voeren nu geen voedseloorlog, maar een energieoorlog. Frankrijk en IJsland hebben de laagste CO2-uitstoot (kernenergie), maar geldt dat ook voor andere lidstaten? De zee is een rijke, maar kwetsbare omgeving, schetst Becquet. De zee leeft en als die wordt aangetast, dan wordt het voortbestaan bedreigd en ook het inkomen van de vissers. Het aantal regels van de overheid rijst de pan uit, maar het leidt nergens toe. Vissers respecteren iedereen, maar dat is omgekeerd niet het geval, zegt Becquet. Projecten voor windenergie worden erdoor gedramd en de wetgeving wordt er zelfs voor aangepast. Het is allesbehalve neutraal. De vissers willen een moratorium op het bouwen van nieuwe windparken op zee; eerst de studies afwachten voordat er verder wordt gebouwd. ‘Wij willen geen compensatie, wij willen blijven vissen. Vissers worden verkeerd geïnterpreteerd als windmolenexploitanten zeggen dat de vissers geen bezwaar hebben tegen windparken, aldus Becquet. JOB SCHOT Tot slot spreekt Job Schot namens de Nederlandse en Belgische vissers. De natuur laat verschillende gezichten zien; de zee geeft en de zee neemt. De windenergie op zee verjaagd onze vis en daardoor komt de visserij in gevaar met als gevolg dat de consument geen verse zeevis meer kan krijgen, vertelt Schot. Hij wijst de aanwezigen op de negatieve effecten van de windmolens op zee tijdens het heien en geluid van de werkende turbines zelf. De electromagnetische velden die de kabels veroorzaken hebben een negatief effect op zeedieren. Rondom de windparken wordt niets meer gevangen zo blijkt uit de ervaring van Schot. Het in zee ‘donderen’ van grote hoeveelheden steen heeft een effect op de zee. Rampen kunnen zich gaan voordoen en hij geeft het voorbeeld van de aanleg van de Deltawerken die hebben gezorgd voor het

vernietigen van een ecosysteem. Hij roept beleidsmakers op om eerst onderzoek te doen voordat verder wordt gegaan met de bouw van windmolenparken op zee. De huidige MER-rappporten en Ospar Verdrag moeten gerespecteerd worden. Het voorzorgsprincipe moet worden gehanteerd. Goede resultaten van het visserijbeleid worden teniet gedaan door de windenergie op zee. We moeten samen zorgen voor een gezonde zee. Wij als vissers doen

dat en willen dat graag met u doen, zegt Schot. Wij waren vissers en zijn vissers en willen dat blijven. Vanuit de zaal komt een vraag: zien vissers nu al dat ze minder vangen? Job Schot zegt dat vissers nu al merken dat er minder gevangen wordt rondom windparken. De opdrukstroom rondom de turbines om aangroei van schelpen en andere flora en fauna te voorkomen, is al schadelijk. Terwijl pulsvisserij verboden is. Het verhaal van WindEurope dat er sprake is van goede samenwerking met vissers is niet de praktijk. De back up van de windenergievoorziening zijn centrales die vier keer zoveel energie nodig hebben om op te starten. Ik kan geen voordelen van windenergie op zee vinden, sluit Schot af.

Lancering Port of Urk Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Bedrijvenkring Urk onthulden wethouder Geert Post en gedeputeerde Jan-Nico Appelman de naam Port of Urk, met bijbehorend logo en website www.portofurk.com. Port of Urk bestaat uit een maritieme servicehaven en een nieuw binnendijks gelegen bedrijventerrein. In totaal wordt er circa 100 hectare aan kavels ontwikkeld voor ondernemers uit de maritieme, vis- en visverwerkende sector en voor overige bedrijvigheid op Urk. Speciaal voor ondernemers die willen groeien. De Engelse pay-off ‘Built to grow’ verwijst naar die groeiambitie. Zo verstevigt Port of Urk de toonaangevende internationale positie van de Urker maritieme- en visindustrie. Want op Urk zit de kennis, de innovatie en het werk. MARITIEME SERVICEHAVEN De haven wordt gerealiseerd door de Provincie Flevoland naar de wens van Urker ondernemers en ondersteund door de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Gemaakt voor topspelers in de maritieme sector. Deze maakhaven richt zich primair op (internationale) maritieme dienstverlening, zoals de (af)bouw van gespecialiseerde schepen, reparatie en onderhoud van (super) jachten, offshore activiteiten en maritieme surveyactiviteiten.

Om de agglomeratiekracht en spin-off van de buitendijkse haven te stimuleren is voor maritiem gerelateerde bedrijven op het bedrijventerrein een aanzienlijke hoeveelheid kavels gereserveerd. Daarnaast geeft de in december ondertekende regiodeal tussen Rijk, provincie en maritieme partners het maritieme cluster nog een extra impuls om deze unieke combinatie van ondernemerszin, innovatie, onderwijs op Urk kracht bij te zetten. De haven biedt daarmee ook kansen om het onderwijs en de arbeidsmarkt aan elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld via het nieuwe technasiumonderwijs en ROC Friese Poort. DOORONTWIKKELING VISCLUSTER Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een ontwikkeling door. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren

| 17

en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is zo uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. In het kielzog van de visserij en de visverwerkende industrie hebben vele andere ondernemers hun kansen gepakt. Het resultaat? Een bloeiende economie op Urk, maar ook een tekort aan bedrijfskavels. Met de vele nieuwe hectaren aan kavels kunnen de Urker én andere ondernemers hun ambities tot groei waarmaken. Planning Naar verwachting wordt eind 2020 het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente is druk bezig met grondverwerving. Recent heeft ze 20 hectare grond van het Rijksvastgoedbedrijf aangekocht. Uitgifte van de eerste bedrijfskavels is verwacht begin 2023. Het bestemmingsplan en de ontwikkeling hebben een looptijd van 20 jaar. Voor de maritieme servicehaven is in juli 2017 het Provinciaal inpassingsplan (PIP) met bijbehorend Milieueffectrapport (MER) vastgesteld door Provinciale Staten. Op 11 december 2019 heeft de Raad van State het inpassingsplan voor de servicehaven op het punt van de stikstofonderbouwing vernietigd. De provincie werkt hard aan het opstellen van een nieuw inpassingsplan.


18 |

FISHT R E N D

B ert -J an R uissen ,

lid van de

V isserijcommissie EP,

stelt zich voor :

‘Brexit is de grootste uitdaging van de komende maanden’ Bert-Jan Ruissen (SGP) is sinds februari officieel lid van de Visserijcommissie in het Europees Parlement. Hiermee neemt Ruissen de plaats in van het Britse ex-Europarlementslid Nosheena Mobarik. ‘Dat is het enige goede wat we aan de Brexit hebben te danken’, grapt Ruissen. Hij stelt zichzelf graag voor en vertelt hij voor welke visserijkwesties hij zich hard wil gaan maken.

U bent schaduwrapporteur voor de controleverordening, wat houdt dat in?

‘Dat betekent dat ik binnen de Visserijcommissie onderhandel over de controlevoorschriften. Dat is een mooie positie om de basis van wet- en regelgeving te vormen. Controle door middel van camera’s is één van de onderwerpen binnen de controleverordening. Zelf ben ik sceptisch over cameratoezicht. Als vissers daarmee willen experimenteren om hun eigen bedrijfsvoering aan te scherpen, dan juich ik dat toe, maar het moet geen ‘big brother is watching you’ worden. Dat werkt

Welke leer moeten wij trekken uit het totaalverbod?

‘Als Nederland hebben we te solistisch gehandeld. We hebben verzuimd om andere sectoren en landen mee te nemen in deze innovatie. Dat is een les voor de toekomst.’ Doordat Nederland een pionier is in innovaties en ontwikkeling, voelt het alsof lidstaten tegen de Nederlandse visserij zijn. Hoe ziet u dat?

‘Andere lidstaten zien ons als een moderne visserij. Daarin bespeur ik zeker weleens jaloezie. Sommige hebben – onterecht in mijn beleving – de neiging om de Nederlandse vissers als grootschalig en industrieel neer te zetten. Zij verheerlijken de kleinschaligheid. Terwijl onze visserijbedrijven voornamelijk familiebedrijven zijn. Er ligt een rol voor mij en andere Nederlandse EP’ers om dat beter inzichtelijk te maken.’

Er komt momenteel ontzettend veel af op de Nederlandse kottervissers, wat kan u als Europarlementariër voor hen betekenen?

‘In het Europees Parlement zitten wij op een belangrijke positie. Op veel terreinen hebben wij medebeslissingsrecht. De Visserijcommissie heeft een signalerende en sturende rol op het gebied van de visserij voor het Europees Parlement. Samenwerking met mijn Nederlandse EP-collega’s in de Visserijcommissie is van groot belang. Dat doe ik door regelmatig strategisch overleg te hebben met onder andere Peter van Dalen en Annie SchreijerPierik.’

om het onderwerp in rustiger vaarwater te krijgen, alvorens we weer een gesprek aangaan over de mogelijkheden.’

ONDERHANDELAARS­ AKKOORD Onlangs is er een onderhandelaarsakkoord gekomen met betrekking tot de toekomst van de Noordzee, hoe kijkt u daar tegenaan?

demotiverend. Ook het wegen van vis bij aanlanding is een onderwerp dat wordt besproken in de controleverordening. De Europese Commissie is daar voorstander van. Ik zal mij daar stevig tegen verzetten. Ik vind het niet van deze tijd om te wegen bij aanlanding als de mogelijkheden daartoe ook op het schip zijn. Kotters uit andere lidstaten lopen daarin achter. Zij moeten eerst hun zaken op orde hebben. De goede moeten niet lijden onder de kwaden.’ KANSEN Welke kansen ziet u voor de visserij in de onderhandelingen met de

Britten?

‘De Brexit is de grootste uitdaging van de komende maanden. Voor juli moet er een akkoord bereikt zijn over de visserij. De onderhandelingsinzet van de EU op het gebied van de visserij is goed: het behoud van toegang tot elkaars wateren. Het wordt stevig onderhandelen, maar ik heb vertrouwen in Barnier.’

Dat resulteert in aangescherpte controles en extra regels. De omgekeerde route, als je het mij vraagt. Wat mij betreft houden we de hele aanlandplicht weer eens tegen het licht. Daar komen zeker mogelijkheden voor, zoals een naderend evaluatiemoment.’ PULSVISSERIJ

De Britten gaven ooit aanzet voor de aanlandplicht, kan die nu ook van tafel?

Ziet u ook kansen voor het ongedaan maken van het totaalverbod voor pulsvisserij?

‘De aanlandplicht is een doorn in het oog. Er komt uitzondering op uitzondering om het enigszins werkbaar te houden en er is weinig begrip voor vanuit de visserman.

‘Het totaalverbod is een triest en onrechtvaardig besluit. Op dit moment moeten we de realiteit onder ogen zien. Het verzet was zo breed en zo hevig. Er is tijd nodig

‘Het is positief dat alle partijen met elkaar aan tafel zijn gaan zitten om te kijken of ze gezamenlijk tot een pakket kunnen komen. Ik begrijp ook dat veel vissers met opgetrokken wenkbrauwen naar de uitkomst van die onderhandelingen kijken. Ik ben niet in de positie om iets over het beschikbaar gestelde bedrag te zeggen, maar ik ben geen fan van de saneringsronde. Sanering is interessant, maar het is wel eenmalig en alleen het visserijbedrijf profiteert ervan. Terwijl sanering van de vloot voelbaar is in de hele keten en daarmee ook in visserijgemeenschappen. Mijns inziens moeten we ons sterk maken voor een toekomstbestendige visserij. De focus moet liggen op het bieden van een werkbare situatie voor de visserman om zijn beroep uit te kunnen oefenen.’ De toenemende aanleg van ­windmolenparken en uitbreiding van natuurgebieden zijn een ­verschrikking voor vissers. Is er een stoppen aan?

De complete betaaloplossing

voor uw onderneming

Het bieden van de juiste betaalmogelijkheden draagt bij aan succesvol ondernemen. Met onze betrouwbare betaalautomaten biedt u uw klanten alle voordelen van contactloos betalen.

‘Die ontwikkeling vind ik zorgelijk. Het inkleden van de gesloten Greendeal ligt bij de lidstaten zelf. Wat wij als EP kunnen doen – en dat doen we ook – is om in beeld te laten brengen wat de consequenties zijn van de aanleg van windparken. Er moet onderzocht worden welke invloed de aanleg van windmolens in zee op de visserij en visbestanden heeft. Peter van Dalen neemt daar het voortouw in. De SGP heeft in het Europees Parlement tegen de uitbreiding van natuurgebieden gestemd. Uiteraard zijn wij voor duurzaamheid en natuur, maar het moet niet doorschieten. Helaas is de resolutie hierover aangenomen, maar het laatste woord is hier nog niet over gezegd.’

Meer nodig dan alleen een betaalautomaat? Check onze complete betaalpakketten voor een vast bedrag per maand op: shop.worldline.nl +31 (0)88 765 70 10 sales-netherlands@worldline.com

Maak snel kennis met onze nieuwste draagbare betaalautomaat de YOMOVA Portable op

shop.worldline.nl

2019-0041 Worldline adv. 210 x 148,5 mm VNV Actueel 8-2019.indd 1

02-08-19 14:25

Wilt u tot slot nog wat meegeven aan de vissers?

‘Wees vooral trots op jullie prachtige beroep. Weet dat de SGP zowel in de Tweede Kamer als in het Europees Parlement de visserij een warm hart toedraagt. Wij zullen er alles aan doen wat in ons vermogen ligt om de visserij in Nederland een mooie toekomst te geven.’


FISHT R E N D

Visbeurs Bremen voltreffer voor Steen F.P.M. De Internationale visbeurs van Bremen was dit jaar voor Steen F.P.M. weer een voltreffer. ‘Ondanks het stormweer hadden we op zondag en maandag toch veel bezoekers op onze stand’, blikt Tom Leuridan terug. Van de bezoekers kwam volgens hem ongeveer 60 procent uit Duitsland. ‘Daarbij ging het zowel om firma’s, die aan kust en aan havens, zoals Bremerhave en Hamburg, liggen als

om als visverwerkers aan de meren. Onze ST591 ontgraatmachine loopt in Duitsland goed bij de forellenkwekers. Er waren ook vrij veel bezoekers uit Rusland. Verder hadden we op onze stand ook bezoekers uit Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië, ­Bulgarije, Roemenië, Litouwen en Nederland. Uit Polen waren er dit jaar minder bezoekers in vergelijking met de vorige keren’, aldus Leuridan, die terugkijkt op een geslaagde beurs.

Seafood Expo Global laatste keer in Brussel De grootse visbeurs ter wereld, Seafood Expo Global / Seafood Processing Global, vindt plaats van 21 tot 23 april voor de laatste keer plaats in Brussels Expo. Vanaf 2021 wordt de beurs in Barcelona gehouden. Drie dagen lang bezoeken tienduizenden visprofessionals van over de hele wereld Seafood Expo Global / Seafood Processing Global om zaken te doen, te netwerken, nieuwe producten te vinden en de win-

Workshop Vis Specialiteiten op ROC De Friese Poort te Urk van den Berg en oud havenmeester Jan van Urk aan onze stand op de Spakenburgse Visbeurs. Na een zeer hartelijk ontvangst heeft Teunissen in de werkruimte één en ander voorbereid, zodat de leerlingen na een korte uitleg direct konden beginnen. ‘Ik had elf leuke recepturen uitgedacht om te maken, alle recepten naast elkaar op de werkbanken gelegd met daarachter de ingrediënten. Op een andere tafel stond al het decoratiemateriaal.’

Martijn Teunissen, Vakadviseur Benelux van AVO Specerijen, reed eind december in alle vroegte naar het prachtige Urk om daar voor de tweedejaars studenten aan de ROC een workshop Vis Specialiteiten te geven.

De openingstijden zijn op dinsdag 21 april en woensdag 22 april van 10.00 tot 18.00 uur en op donderdag 23 april van 10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.seafoodexpo.com/global. ‘Ondanks de vele tractoren op de weg vanwege de boeren staking arri-

Genodigde ondernemers en stakeholders uit het hele land kwamen dinsdag 7 januari samen tijdens de door het Nederlands Visbureau georganiseerde Nieuwjaarsbijeenkomst. Op dit jaarlijks drukbezochte event werd het jaar ingeluid met een gezamenlijke toast. Voorzitter Diek Parlevliet van het stichtingsbestuur sprak over de vissector in brede zin en benoemde 2020 als een ‘sleuteljaar’ voor de vissector.

‘Met alle aankomende veranderingen zullen we ons later herinneren dat dit het jaar was, waarin de omslag begon’, zo stelde hij. Over de activiteiten van het Nederlands Visbureau deed Agnes Leewis vervolgens verslag en blikte vooruit op het komend jaar. Zij benadrukte het belang om, gezien alle ontwikkelingen, als relatief kleine sector met vereende krachten de vissector en zijn mooie producten ‘op de kaart’ te zetten.

groeide het enthousiasme onder de studenten. Er werd mij gevraagd of ze er nog één mochten maken. Het zelfvertrouwen onder de studenten steeg toen docent van den Berg en ik goedkeurend de gemaakte producten met enthousiasme bekeken.’ Samen met de studenten zijn alle gerechten op een schone werktafel gezet. ‘Er werd naar hartenlust gefotografeerd en menig foto werd doorgestuurd naar het thuisfront of naar het schip waar stage wordt gelopen. Namens

veerde ik ruim op tijd op het, volgens docent Van van den Begr, Mooiste Schoolschip van Nederland’, blikt Teunissen terug. Inmiddels is het de tweede keer dat hij voor de tweedejaars studenten een workshop geeft. ‘De contacten tussen het ROC

nende bedrijven van de Seafood Excellence Global awards te ontdekken. Internationale leveranciers tonen tijdens Seafood Expo Global hun nieuwste visproducten aan kopers die supermarkten, restaurants, hotels, cateringdiensten, importeurs, distributeurs en vismarkten vertegenwoordigen. Seafood Processing Global, dat plaatsvindt naast Seafood Expo Global, biedt bezoekers de nieuwste visverwerkingsapparatuur, logistiek, verpakkingstechnologie en services.

‘Sleuteljaar voor de vissector’

| 19

Urk en AVO zijn ontstaan naar aanleiding van een bezoek van docent Jan

GROEIEND ZELFVERTROUWEN Om 12.30 uur was het zover en stond hij voor een groep tweedejaars studenten. ‘Na een korte uitleg over wat we gingen maken, vroeg ik de leerlingen om een recept uit te zoeken en dit te gaan maken. Daarna gingen ze allemaal aan de slag. Waar de één nog voorzichtig was met het maken van een recept waren anderen al een stuk zelfverzekerder. Al snel waren de eerste recepturen klaar en

AVO had ik voor elke student een leuke Goodiebag gemaakt. In het nieuwe schooljaar gaan nog eens een soortgelijke workshop organiseren voor een nieuwe lichting studenten. Inmiddels is dit een jaarlijks terugkerende afspraak in mijn agenda. Ik kom met veel plezier op Urk, in het bijzonder op het Mooiste Schoolschip van Nederland, ROC de Friesche Poort. Het enthousiasme van beide Jannen werkt zeer aanstekelijk.’


20 |

FISHT R E N D

Vissen in het Eems-Dollargebied Garnalenvisser Leo Visser (LO8) gaf onlangs bij de Nederlandse Vissersbond aan dat de wet- en regelgeving omtrent visserij in het Sparregat, wat in het Eems-Dollargebied valt, erg onduidelijk is. De onduidelijkheden speelden nogmaals op toen één van zijn collegavissers op de vingers werd getikt tijdens visserij-activiteiten in het betreffende gebied: hij viel boven de diepte van 6 voet (1,80 meter). De Nederlandse Vissersbond geeft duidelijkheid.

Het Eems-Dollarverdrag is een verdrag tussen Nederland en Duitsland over de samenwerking in de Eemsmonding. De wet- en regelgeving omtrent de visserij in dit gebied, wordt uitgelegd in artikel 41 van dit verdrag. De Nederlandse Vissersbond heeft de grenzen van het EemsDollargebied nogmaals met RVO kortgesloten en in kaart gebracht. De juiste coördinaten zijn ook toegevoegd aan de plotterpakketten. De Nederlandse Vissersbond levert gratis plotterbestanden aan haar leden, waarin o.a. (tijdelijk) gesloten gebieden zijn opgenomen. De plotterkaarten zijn op aanvraag verkrijgbaar in UDB (Quodfish), TRE (Trax) en PTF (MaxSea) formaat. VISSERIJ IN HET EEMSDOLLARGEBIED Allereerst moet men een toestemmingsbewijs hebben omt e vissen in het Eems-Dollargebied. De voorwaarden om een toestemmingsbewijs te ontvangen zijn als volgt:

1.Het vissersvaartuig moet zijn ingeschreven in het Nederlands Visserijregister; 2.Aan het vissersvaartuig moet een visrecht voor de Waddenzee en/of de Eem zijn toegekend, bijvoorbeeld een GK-vergunning, GKBvergunning of een vergunning om met vaste vistuigen in de Eems te vissen. 3.De visser moet woonachtig zijn aan de Eems, binnen het gebied van Norddeich (Duitsland) tot Usquert. (Mocht u voorheen woonachtig zijn geweest in het gebied genoemd bij punt 3, dan kunt u een uitzonderingsverzoek indienen voor een ‘bijzonder toestemmingsbewijs’.) Vissers die in aanmerking komen voor een (bijzonder) toestemmingsbewijs Eems-Dollard en aan de voorwaarden voldoen, kunnen contact opnemen met het secretariaat van Nederlandse Vissersbond.

Hengelo (O), Op strategische winkelcentrumlocatie en zeer gunstig in het kernwinkelgebied, supermarkt etc. buitenwijkcentrum met een diversiteit van branches aanwezig. Uniek ingerichte winkel met een totale oppervlakte van ca. 135 m² winkel, voorwerkruimte, werkplaats, kookafdeling, kantoortje/dagverblijf toilet en magazijn, toonbank, koel en vriescel etc. Huur € 2.325, 97 per maand excl.. Wolvega, TE HUUR of TE KOOP levensmiddelen bedrijfspand, bebouwd ca 1.040 m². Zeer gunstig op industrieterrein gelegen met korte aansluitingen op de snelwegen A32, A6 gehele noorden van het land en de A28. Perceeloppervlakte 2552 m². Bedrijfspand met koel en vriesruimte en geheel geconditioneerd. Huurprijs € 4.167,-- per maand. Uitermate geschikt voor de vis branche. Beuningen, In een gevarieerd winkelcentrum op uitstekende locatie naast de Jumbo supermarkt en een en diverse andere winkels. Strategische locatie. Winkel met voorwerkruimte met achteringang ca. 65 m. De winkel is praktisch opgezet en biedt nog uitstekende mogelijkheden door een te veranderen presentatie.  Royale toonbank wandkoeling complete inrichting, koel en vriescel, etc. Huur € 1.700,-- per maand. Deventer, winkel volledig ingericht met koeltoonbank, koel/diepvriescel gekoeld wandmeubel en totale inrichting, gevestigd in een grote   buitenwijk van Deventer met regionale funktie volledig ingerichte zeer praktische vrijwel nieuwe winkel met alle uitstekend en goed onderhouden apparatuur in de winkel alsmede de werkplaats. Huur € 2.044,48 per maand excl.

Bezoek onze website of stuur een e-mail.

Vraag geheel vrijblijvend de uitgebreide projectinformatie. Telefoon 0342-462739 of info@timmer-makelaar.nl Wij zoeken in opdracht, vanwege de regelmatige vraag, visbedrijven en viswinkels ondernemingen met of zonder omzet derden leveranties (horeca-instellingen, groothandel et cetera.)

WWW.TIMMER-MAKELAAR.NL

Visserijquota voor 2020 bepaald; veel aanwas tong en schol De Europese visserijministers en de Europese Commissie hebben in Brussel een akkoord bereikt over het visserijquotum voor 2020. Voornamelijk tong en schol – belangrijke commerciële soorten voor de Nederlandse vloot - ontwikkelen zich gunstig. Het kabeljauwquotum is drastisch verlaagd. ‘Voor de Nederlandse vloot zijn wij zeer tevreden met het vastgestelde resultaat binnen de mogelijkheden die er zijn’, zegt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. ‘De aanwas van tong en schol is explosief dit jaar. Dat is een zeer goede ontwikkeling voor nu, maar voornamelijk voor de toekomst. Een zetje in de rug die de Noordzeevissers in deze moeilijke periode wel kunnen gebruiken’, aldus Nooitgedagt. De kottervissers hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug met de invoering van de aanlandplicht, een totaalverbod op pulsvisserij, een toename van windmolenparken op de Noordzee en een naderende Brexit. TONG EN SCHOL De onderzoekers van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) constateerden tijdens het jaarlijkse onderzoek naar de omvang van de visbestanden een bovenmatige aanwas van tong en schol. Hierdoor is het quotum voor schol met 17% verhoogd en voor tong is dat zelfs 40%. KABELJAUW EN ZEEBAARS Het vangstquotum voor kabeljauw is drastisch verlaagd met 50% ten opzichte van 2019.

Kabeljauw is een gedeeld bestand met Noorwegen. Deze verlaging zal veel impact hebben op de vloot van vooral het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Naast de verlaging zullen er begin 2019 ook aanvullende maatregelen opgelegd worden. Het zeebaarsbestand krabbelt langzaam op vanuit een dal. Omdat de situatie zorgelijk blijft, is het vangstadvies voor zeebaars ten opzichte van 2019 nauwelijks aangepast. Schepen hebben met 520 kg per 2 maanden iets meer flexibiliteit en ruimte. Lijnvissers mogen 5,7 ton per jaar aanvoeren en staandwantvissers mogen 1.400 kilogram zeebaars aanvoeren. ‘De Nederlandse delegatie heeft gestreden voor het behoud van de gerichte zeebaarsvisserij voor de kleinschalige staandwantvissers. Gelukkig is een beperkte gerichte visserij voor deze groep nog steeds mogelijk’, vertelt Nooitgedagt. MAXIMUM SUSTAINABLE YIELD

Alle visbestanden in 2020 op MSY-niveau bevissen, dat is het doel van de Europese Unie. Maximum Sustainable Yield (MSY) betekent dat een deel van de jaarlijkse aanwas (de rente) van een visbestand mag worden opgevist, terwijl de robuuste omvang van

het paaibestand (het kapitaal) in stand blijft voor de toekomst. Elk jaar brengt ICES naar aanleiding van jaarlijkse onderzoeken een advies uit over hoe een bestand MSY-waardig bevist kan worden. Dit advies speelt een zwaarwegende factor in de besluitvorming over de vangstquota tijdens de Visserijraad. ‘Alleen voor kabeljauw zit er een kleine afwijking ten opzichte van het ICES-advies, alle andere bestanden worden komend jaar op MSY-niveau bevist’, vertelt Nooitgedagt MSC KEURMERK Tussen de Visserijraad door werd er stilgestaan bij de grootste MSC-certificering tot nu toe. In november is een collectieve MSC-certificering afgegeven voor vijftien afzonderlijke bestanden van twaalf soorten, tien vistuigtypes, drie vangstgebieden en 961 schepen. Voor de Nederlandse vloot zijn de twinrig, flyshoot, staand want en boomkor gecertificeerd. De in het certificaat opgenomen soorten zijn: tong, schol, kabeljauw, schelvis, heek, leng, schartong, een deel van de Noorse kreeft, Noorse garnaal, koolvis, lom en wijting. Dit betekent dat bijna de hele Nederlandse kottervloot voldoet aan de eisen van het MSC-keurmerk. In Brussel overhandigde MSC-voorman Hans Nieuwenhuis het MSC-certificaat aan de visserijvoormannen van Duitsland, Denemarken, Zweden en Nederland.

Storytelling op banderol geeft Zeeuws mosselconcept een boost Halverwege 2019 heeft de Zeeuwse schaal- en schelpdierspecialist Vette en Verhaart B.V., een uniek mosselconcept geïntroduceerd, met storytelling van zes Zeeuwse mosselkwekers als uitgangspunt. Met het verhalenconcept wordt een sterke productbeleving gecreëerd. De authentieke avonturen van de kwekers zijn namelijk doortrokken van trots, uitdagingen en vakmanschap. De passie voor het vak komt sterk naar voren, gecombineerd met historische achtergronden en hoe daar de mooiste recepten uit voortkomen. De verhalen, of in ieder geval de intro’s ervan, zijn allemaal te lezen op zes verschillende mosselverpakkingen. Deze verpakkingen worden als totaalconcept bij zeventien Makro-vestigingen verkocht. De volledige verhalen zijn ook op een speciaal hiervoor ontworpen website te lezen. www.zeeuwsemosselkwekers.nl . Kees Vette, verantwoordelijk voor Innovatie en Marketing bij Vette & Verhaart, en tevens bedenker en initiatiefnemer van het concept, vertelt er laaiend

enthousiast over. ‘We hebben het storytelling concept verder doorgetrokken naar onder meer, placemats, tafelkaarten voor restaurants en mosselpannen. Ook zijn er bijpassende - in Zeeland gebrouwen biertjes - aan toegevoegd met etiketten waar ook de storytelling weer op terugkomt. Dat totale plaatje is letterlijk heel goed gevallen bij de zowel de Makro, als ook bij hun horecaklandizie. We hebben de afzet letterlijk zien stijgen.’ BANDEROL Dat de bakken met mosselen van een bedrukte banderol moesten worden voorzien, hoefde Kees niet lang over na te denken. ‘We hadden al goede ervaringen met Bandall banderolleertechniek en de bedrukte banderollen van Speciaaldrukkerij Max Aarts. En juist in dit geval, waarbij storytel-

ling een belangrijke functie heeft, is een banderol ideaal. Wat daar zeker ook in meespeelt is dat er meerdere variabele beelden in één drukgang kunnen worden meegenomen, waardoor een concept als dit kwekersproject gemakkelijk is te realiseren. De 10 cm brede banderol zit keurig en strak om de verpakking en geeft alle ruimte om de boodschap van de kwekers goed tot uiting te laten komen, inclusief recepten en ondersteund fotomateriaal. Daarnaast blijft er nog meer dan genoeg ruimte over voor herkomstinformatie en barcodes en dergelijke. Variabele informatie zoals houdbaarheidsdatum en lotnummers wordt gelijktijdig met het banderolleren op de banderol mee geprint.’ Het mosselkwekerconcept van Vette & Verhaart is een prachtig voorbeeld van Branding by Banding, het unieke en sterke samenwerkingsconcept van Bandall en Speciaaldrukkerij Max Aarts. Voor meer informatie zie: www.brandingbybanding.com.


FISHT R E N D

★ Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs ★ Koel- en vriescellen ★ Airconditioning Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L. Nijverheidstraat 14 | 1135 GE Edam | Telefoon 0299 - 36 47 35 | Fax 0299 - 36 45 15 VO O R ME E R I N FO R MAT I E Z I E O P O N Z E S I T E :

WWW.VEMA-BV.NL

| 21


22 |

FISHT R E N D

Nuttige adressen Accountancy Profinis accountants & adviseurs Tel: 0527 - 681 726 www.profinis.nl Flynth Accountants en Adviseurs, Specialist visserij en visverwerking Tel. 0527 681641 www.flynth.nl Afslagen Danske Fiskeauktioner Tel: 06 - 20390107 www.danskefiskeauktioner.dk Hollandse Visveiling IJmuiden Tel: 0255 - 547000 www.zeehaven.nl Online visveiling Pefa b.v. Tel: 070 - 3588787 www.pefa.com United Fish Auctions Locatie Colijnsplaat, Tel: 0113 - 695383 Locatie Scheveningen, Tel: 070 - 3380660 Locatie Stellendam, Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Visafslag Hollands Noorden Tel: 0223 - 623534 www.visafslag-denhelder.nl Visafslag Lauwersoog BV. Tel: 0519 - 349125 www.visafslaglauwersoog.com Visafslag Urk Tel: 0527 - 689789 www.visveilingurk.nl Yerseke (mosselen) Tel: 0113 - 576066 Zeeuwse Visveilingen Locatie Breskens: Tel: 0117 - 381634 Locatie Vlissingen: Tel: 0118 - 468464 www.zeeuwsevisveilingen.nl Zoutkamp (Noordzeegarnalen) www.goldshrimp.nl Tel: 0595-447150 Apparatuur / automatisering Baaijens Industrial Equipment B.V. Tel: 0412-623056 www.baaijens.nl Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ Delmo Techniek b.v. Tel: 088-8543 900 www.delmo.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040-2530665 www.espera.nl Fri-Jado b.v. Tel: 076 - 5085200 www.frijado.nl GEA Food Solutions Tel. 0492 - 349349 www.gea.com / www.gea-foodsolutions.com Hakvoort Food b.v. Tel: 0527 - 635635 www.hakvoort.nl Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Kramer b.v., Machinefabriek Tel: 0113 - 693010 www.kramermachines.nl Van den Broek Horeca & Slagerijmachines Tel: 06-83208689 www.horeca-slagerijmachines.nl MAREL Food Systems Tel: 0412 - 669911 www.marel.com/benelux Modulo Automatisering B.V. Tel: 0187 - 491126 www.modulo.nl Multipond Benelux BV Tel: 040 - 2628090 www.multipond.nl Murre Techniek b.v. Tel: 0113 - 503080 www.murre.nl Promatec Food Ventures b.v. Tel: 0497 - 330057 www.promatecfoodventures.com Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com RBK Group Tel. 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036 - 5358070 www.reflex-systems.nl Rijn b.v., Machinefabriek van Tel: 071 - 4020700 www.vanrijn.com Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl

Spako kook en rookapparatuur Tel: 049 - 3352183 www:spako.nl STEEN F.P.M. International Tel: 0032-(0)3/665.04.00 www.steen.be Techno Service ‘s-Gravenpolder BV Tel: 0113-312020 www.tsg.nl Tegra Systems Tel. 0228-582780 www.tegrasystems.nl Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Vekrasoft Tel: 0527 - 688 606 www.vekrasoft.nl Verbufa B.V. Tel: 033 - 4554333 www.verbufa.nl VSD Food Machinery Tel: 0546 873032 www.vsd.nl Willems Machinebouw b.v. Tel: 049 - 7387153 www.willemsmachinebouw.nl Bakmeel / coatings Koopmans Foodcoatings Tel: 058 - 2948445 www.koopmansfoodscoating.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Bakovens Florigo Frying Equipment Tel: 0348 - 420138 www.florigo.nl Hegro Holland Tel: 0348-413197 www.hegroholland.nl De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur B.V. Tel: 0297 - 561894 www.dekuiperhoreca.nl QBTEC Tel: 0348 - 475555 www.qbtec.nl Verbufa Tel: 033 - 4554333 ww.verbufa.nl Bedrijfskleding Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl J. Zoetelief BV Tel: 020 - 6246002 www.zoetelief.nl Bedrijfs- / winkelinrichting Doorsidee Tel: 033 - 4700610 www.doorsidee.nl Emondt KMI BV Tel: 055 - 2002999 www.emondt.nl Hakvoort Professional bv 0527-635635 www.hakpro.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hoginox Tel: 0497 - 786810 www.hoginox.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl Koeleffekt Tel: 0345 - 532353 www.koeleffekt.nl Lixero Retail Tel: 0493 - 399279 www.lixero.eu Neodym roestvaststaal Tel. 06-22865507 www.neodym.nl Remmerswaal Retail & Design Tel: 015 - 7370205 www.remmerswaalretaildesign.nl Renselaar Horeca Apparatuur b.v. Tel: 0341 - 256474 www.renselaar.com Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl Vema bedrijfskoeling en winkelinterieur Tel: 0299 - 364735 www.vema-bv.nl Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033 - 4323552 www.3wmakelaars.nl

Bureau de Wit Tel: 036-5367420 www.bureaudewit.nl Craeghs Subsidieadvies Tel: 010 - 243 06 53 www.craeghs.nl De & D Consult Groepsmanager Tel: 06 - 21583390 www.groepsmanager.com/msc Eurofins Food Testing Netherlands Tel: 088-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl Hakvoort Quality Service Tel: 06-46142494 www.hakvoortqualityservice.nl KPI Kwaliteit & Proces Inspecties Tel: 06-14011568 www.kpi-inspecties.nl KTBA Kwaliteitszorg Tel: 0800-5558880 www.ktba.nl IMARES Tel: 0317 - 480900 www.imares.wur.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Junction Communication, producten promotie Tel: 06 - 53353843 www.jcom.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl N&S Quality Consultans b.v. Tel: 0418 - 575859 www.ns-quality.nl PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030 - 6566010 www.precon-food.nl Etikettering EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040 – 253 06 65 www.espera.nl Garnalen Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Goldshrimp Tel: 0595 - 447150 www.goldshrimp.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070-354 75 00 www.highseas.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Kegge Garnalenhandel B.V. Tel: 0255-520396 www.keggegarnalen.nl Klaas Puul b.v. Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Lenger Seafoodsb.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Telson BV Tel: 0595 - 571619 www.telson.nl Verhaagen Garnalenspecialiteiten Tel: 0595 - 447140 www.goldshrimp.nl Haring Culifish BV Tel: 06-12738111 Dulk & ZN b.v. Jac den Tel: 070 - 354 90 90 www.dulk.nl Esser Haringgroothandel en Rokerij Tel: 070 - 3551132 www.esser-scheveningen.nl Haasnoot Vis Tel: 071-1 4090500 www.haasnoot-vis.nl Haring- en visgroothandel Guijt & Hansen BV Tel: 0299-367397 www.guijthansen.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Hoek b.v., Haringhandel A. Tel: 071 - 4023231 www.hoekharinghandel.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl.

Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Ouwehand Visverwerking B.V. Tel: 071 - 4051111 www.ouwehand.com Hygiëne / Reiniging Aclo Tel: 0168 - 326649 www.aclo.nl Aquamar Tel: 0527 - 688336 www.aquamar.nl Bioclimatic B.V. Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Brilliant Group Select Partner van Nilfisk Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Cemex Trescon B.V. Tel: 079-346600 www.cemextrescon.nl Dibo Cleaning Systems NV Tel: 014 - 672251 www.dibo.com Eurosan Tel: 0348-420100 www.eurosan.nl Gom Tel: 010 - 2981144 www.gom.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl Nilfisk 06-28908685 www.nilfisk.com Samond Food Tel: 079-2600097 www.haccpliefhebber.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl Inkooporganisaties Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl Kassa- en Cash systemen Avery Berkel Tel: 035 - 6955055 www.averyberkel.nl Bizerba Nederland Tel: 053 - 4800980 www.bizerba-openworld.com Bos Kassasysstemen Tel: 0166 - 661763 www.bossystemen.nl Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088 4472141  www.safe-express.nl De Ridder & den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 40 555 0 www.digi.eu Eijsink afrekensystemen Tel: 074 - 2505500 www.eijsink.nl Evers Kassasystemen Tel: 073 - 6458110 www.evers-kassasystemen.nl Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. Tel: 030 - 6053001 www.sartorius.com Koelen/vriezen/ isolatie Advanced Food Systems b.v. Tel: 0413 - 247960 www.advancedfreezers.nl AGRO Merchants Urk B.V. Tel: 0527 - 68 6403 www.agromerchants.com. Alaska Bedrijfskoeling Tel: 010-4600181 www.alaskacooling.com Cargo temp Tel: 0252 - 523434 www.cargotemp.nl Cofely Refrigeration BV Tel: 0527-638600 www.cofely-gdfsuez.nl

Coolpack Tel: 033 - 4571982 www.coolpack.nl Dawsonrentals b.v. Tel: 010 - 4952955 www.dawsonrentals.nl Fresko b.v. Tel: 033 - 2990502 www.fresko.nl Frigo Breda b.v. Tel: 076-5937030 www.frigobreda.com Geerlofs Koeltechniek b.v. Tel: 070 - 3192132 www.geerlofs.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Inter Fresh Concepts Tel: 06 - 28483405 www.interfreshconcepts.com Javeko b.v. Tel: 076 - 5720586 www.javeko.nl K.I.M. Nederland b.v. Tel: 055 - 3689191 www.kim-nederland.nl Koeleffekt Tel: 0345-532353 www.koeleffekt.nl Metaflex Doors Europe B.V. Tel: 088-1414900 www.metaflex.nl Nijssen Koeling b.v. Tel: 071 - 5216214 www.nijssen.com Reftrade Tel: 010-4297155 www.reftrade.com Roma Isolatiesystemen b.v. Tel: 0162 - 512012 www.romaned.nl Testo BV Tel: 036 - 5487000 www.testo.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492-555222 www.vekah.nl Weber Koeltechniek b.v. Tel: 071 - 5455656 www.weberkoeltechniek.nl Willemsen Isolatiebouw BV Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl Kruiden / specerijen Avo-Specerijen 0180-531141 www.avo.de Ben the Spiceman Tel: 0314-376802 www.benthespiceman.nl Epos BV Tel: 033-2417190 www.epos-specerijen.nl Hela Thissen b.v. Tel: 077 - 320 42 04 www.hela.nl Intertaste / Degens BV Tel: 078 - 6762344 www.intertaste.eu Jadico Coating Systems b.v. / specerijen Tel: 010 - 4626600 www.jadico.nl Lind Ingredients & Spices Tel: 0546-898282 www.lindingredients.com Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Raps Benelux Tel. 0499-373525 www.raps.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Verstegen Spices & Sauces BV Tel: 010 - 2455100 www.verstegen.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel. 040-2350255 www.dolav.nl Maaltijdcomponenten Bonfait BV 0541-581700 www.bonfait.nl Peka Kroef BV 06-55793816 www.pekakroef.com   Mosselen Adri en Zoon BV Tel: 0113 - 572087 www.adrimossel.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com

Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier Tel: 0113 - 579010 www.krijnverwijs.com Lenger Seafoods b.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Neeltje Jans b.v. Tel: 0111-653451 www.viskwekerijneeltjejans.nl Koninklijke Prins en Dingemanse Tel: 0113 - 572910 www.prinsendingemanse.com Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Vette en Verhaart b.v. Tel: 0113 - 571451 www.qualimer.com Onderhoudsproducten Innotec Tel: 053-4282954 info@innotec.nl Ongedierte bestrijding PCS Europe B.V. 079-3621144 www.pcs-europe.nl Organisaties Brancheorganisatie Garnalen (BOG) Tel: 079-3030310 www.garnalenbo.nl Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel Tel: 036-5409945 www.cvah.nl Combinatie van Beroepsvissers Tel: 070 - 3369613 combinatievanberoepsvissers.nl FoodResult. Marketing based Solutions Tel: 06-21458973 www.foodresult.com Kadergroep Visketen Tel: 06 - 20609831 www.kadergroepvisketen.nl Mosselkantoor Tel: 0113 - 579050 Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) Tel: 06 - 10351193 Nederlandse Vissersbond Tel: 0527 - 698151 www.vissersbond.nl Nederlands Visbureau Tel: 088 - 336 96 55 www.visbureau.nl Producentenorganisatie Mosselcultuur Tel: 0113 - 576066 Schuttelaar & Partners Tel: 070-318 44 44 www.schuttelaar.nl United Fish Auctions Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Tel: 070 - 33699671 www.visspecialisten.nl Versplatform Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) Tel: 070 - 3369676 www.visimporteurs.nl Vereniging van Visspeciaalzaken ‘Visgilde’ Tel: 033 494 74 27 www.visgilde.nl/formule Vis Ned Tel: 0517 - 684141 www.visserij.nl Visfederatie Tel : 079-3030310 www.visfederatie.nl Opleidingen Mulder Training en Opleiding Tel: 0527- 681664 www.muldertrainingenopleiding.nl Prosea Tel: 030 - 2300077 www.prosea.info Roc Friese Poort, locatie Urk Tel: 0527-634900 www.rocfriesepoort.nl/urklange-riet Zilte Academie Zeeland 06-54768239 www.zilteacademiezeeland.nl Opslag Plastibac Tel: 0180-415371 www.plastibac.nl Paling Dil Import Export b.v., Gebr. Tel: 0251-312306 www.dilvis.com www.palingshop.nl


FISHT R E N D Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Foppen paling en zalm Tel: 0341 - 412696 www.foppenpalingenzalm.nl Holland Paling Tel: 023 - 5384393 Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vishandel Klooster b.v. Tel: 0228 - 312769 www.kloosterpaling.nl Koelewijn, Jacob van Jan b.v. Tel: 033 - 2985422 www.jacobvanjan.nl Kraam Palingrokerij b.v., Gebr Kraan Tel: 0527 - 242430 www.gebrkraan.nl Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePaling Tel: 06 - 20035914 www.nevepaling.org Lou Snoek Volendam B.V. Tel: 0299 - 363599 www.mooijer.nl Spakenburg Paling B.V. Tel: 033 - 2988746 www.paling.nl Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226 - 316017 www.palingrokerijvlug.nl Fa. W. van Wijk B.V. Tel: 0184661294 www.vanwijkvishandel.nl www.palingpost.nl Pinnen CCV Nederland 088-2289911 www.ccv.nl Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl Prijskaartjes Toba Card Nederland Tel: 0299-657676 info@tobacard.nl Scherfijsmachines: Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492555222 www.vekah.nl Software Quality Retail Solutions 0299-780885 www.qualityretailsolutions.nl (koel) Transport Daalimpex b.v. Tel: 0251 - 261111 www.daalimpex.com Hoek-Trans b.v. Tel: 071 - 4023231 www.hoek-trans.nl Koeijer Transport b.v., Tel: 0113 - 571377 www.koeijer.com Mulder Transport B.V. Urk Tel: 0527- 681664 www.muldertransport.nl Oldenburger Transport b.v. Tel: 050 - 5028570 www.oldenburgertransport.nl Sanders Heftrucks B.V. Tel: 31 (0)492 - 38 29 19 www.sandersheftrucks.nl Thermo King Transportkoeling b.v. Tel: 010 - 2100666 www.thermoking.nl Veba Meditemp Tel: 0413 - 269300 www.meditemp.com Vebatrans Tel: 0527 - 690943 www.vebatrans.nl Transport- en procesbanden Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl Uien Smit’s Uien Tel: 070 - 3271061 www.smitsuien.nl Vastgoed Makelaar Timmer Makelaar Tel: 0342-462739 www.timmer-makelaar.nl Verkoopwagens: BK Markttrailers BV Tel: 0342 - 417559 www.bkmt.nl Carrosseriefabriek Harderwijk Tel: 0341 - 417914 www.carhar.nl Campa Carrosseriebedrijf Tel: 0343 - 451327 www.campa.nl Carwing BV Tel: 0348 - 402442 www.carwing.nl

Evers Wagenbouw Tel: 033 - 2982786 / 06 - 51408972 www.everswagenbouw.nl InnovaN Trailers BV Tel: 0318-500615 www.innovantrailers.nl Peters Koelwagens b.v. Tel: 0412 - 646960 www.peterskoelwagens.nl Verpakkingen/ verpakkingsmachines

A1-Pack International B.V. Tel: 010 - 4150506 www.a1pack.com Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Brabo-Pack Fresh Food Packaging Tel: 0416 - 333744 www.brabo-pack.nl Conpax verpakkingstechniek Tel: 0487 - 588111 www.conpax.com Delmo Groothandel b.v. Tel: 088-8543 800 www.delmo.nl F&F Verpakkingen Draagtassen en verpakkingen Tel: 0341-430413 www.fenfverpakkingen.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Hevel Vacuum BV Tel: 075-6177637 www.hevel.nl Hordijk EPS-verpakkingen en isolatieproducten b.v. Tel: 075 - 6126800 www.hordijk.nl Multivac BV Tel: 0348 - 436570 www.multivac.nl Niverplast Tel: 0548 - 538380 www.niverplast.com Paardekooper Tel: 0186 - 648222 www.paardekooper.nl Paccor Netherlands B.V. Tel: 088 - 5790900 www.paccor.com Robertpack Industrail & Packaging Equipment BV Tel: 038 - 4652089 www.robertpack.nl Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl Skillpack b.v. Tel: 078 - 6933900 www.skillpack.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smurfit Kappa Specialties Division b.v. Tel: 0475 - 474131 www.smurfitkappa.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Ulma Packaging Tel: 0345 - 623800 www.ulmapackaging.nl Ultrapak Tel: 088 331 0 331 www.ultrapak.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Veriplast Holland Tel: 055 - 5777960 www.veriplast.com Wolters Kunststoffen b.v. Tel: 0547 -386000 www.wolterseurope.com Zwager Techniek BV verpakkingsmachines Tel: 0251-272088 www.zwagertechniek.nl Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Verzekeringen Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl Mercurius NV Tel : 033-2475555 www.mercuriusnv.nl VNV Risk Tel: 030-2848618 www.vnvrisk.nl Visbakolie Haasnoot Vis BV Tel: 070-4090500 www.haasnoot-vis.nl Levo Tel: 0517 - 394141 www.levo.nl

Oliehoorn Tel. 0229-244660 www.oliehoorn.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smilde Foods Tel: 0513 - 639 639 www.smildefoods.nl Visverwerking / groothandel (algemeen) AB Seafood ltd. Tel: 0527-687075 www.abseafood.eu Affish b.v. Tel: 0183 - 303484 www.affish.nl Ant Seafood Tel: 0527 - 687328 www.antseafood.nl As, Versvishandel Jan van Tel: 020 - 5829990 www.janvanas.nl Bakker, b.v., Zeevisgroothandel Tel: 0255 - 514003 www.bakker-vis.nl Bond Seafood Tel: 076 - 5711666 www.bondseafood.com Bos Seafood, visgroothandel Tel: 0527 - 291687 www.bosseafood.nl Brand Seafood BV Tel: 040 - 2811487 www.brand-seafood.nl Crusta B.V. 0527-688758 www.crusta.nl Culimer B.V. Tel: 010 - 4532050 www.culimer.com Dayseaday Fresh & Frozen B.V. Tel: 0527 - 684684 www.dayseaday.com Delgado Import-Export 06-15084880 Dutch Seafoods Tel: 0255 - 519546 www.dutchseafoods.nl Egro Worldwide BV Tel: 030 - 2650000 www.egro.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Fisk Annema Tel: 0511 - 472506 www.annemavis.nl FIX FISCH BV tel: 071 - 4035199 www.fixfisch.nl Frozen Seafood BV Tel: 06-25038024 www.frozenseafood.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Haasnoot Vis BV Tel: 071 - 4090500 www.haasnoot-vis.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070 - 3547500 www.highseas.nl Hoogland Vis Tel: 0229-214874 www.hooglandvis.nl Interseafish B.V. Tel: 0166 - 604040 www.interseafish.com Isola Fish b.v. Tel: 0527 - 685 043 www.isolafish.nl Karel Hoeve IJmuiden B.V. Tel: 0255-546060 www.karelhoeve.nl Kennemer Visgroep Tel: 033 - 2997900 www.kennemervis.nl Klaas Puul b.v Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Koelewijn Seafoods b.v. Tel: 033 - 299 9494 www.koelewijn-seafood.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Koman’s Vishandel B.V. Tel: 0168 - 412422 www.komanvis.nl Konter, Vishandel en palingrokerij Tel: 0527 - 241377 www.konterpaling.nl Koffeman Urker Vishandel b.v. Tel: 0527 - 686039 www.koffeman.nl Landa Conserven/ Landa Seafood Tel: 0164 - 612699 www.landaconserven.nl Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J. Tel: 0255 - 516 357 www.vistransport.nl

Lijster Haring-en Visgroothandel Tel: 0528-266876 Louw Spijkerman Zeevis Tel: 05193 - 49080 www.louwspijkerman.nl Zeevishandel Mercuur Tel: 0255 - 535174 www.mrvis.nl Meij Visgroothandel b.v. Tel: 0299 - 651561 www.meij.nl Mooijer Volendam b.v. Tel: 0299 - 369037 www.mooijer.nl Mulder Transport Tel: 0527-681664 www.muldertransport.nl Neerlandia Urk b.v. Tel: 0527 - 206530 www.neerlandia.com Neptunus b.v. Tel: 053 - 4614055 www.neptunus.nl NorthSeaFood Holland b.v. Tel: 0527 - 689251 www.northseafood.com Ocean Fish B.V. Tel: 0317-428539 www.oceanfish.nl Open Seas B.V. Tel: 013-5053060 www.openseas.nl Ouwehand Visverwerking b.v. Tel: 071-4051111 www.ouwehand.com Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226-316017 www.palingrokerijvlug.nl Parlevliet & Van der Plas b.v. Tel: 071-7890000 www.parlevliet-vanderplas.nl Platvis Holland b.v. Tel: 0299-374375 www.platvis.nl Polaris Visdelicatessen BV Tel: 070-3000088 www.polaris.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Poseidon Food BV Tel: 030 - 8000620 www.poseidon-food.com Rijperaal Palingkwekerij / Rokerij Tel: 0492 - 574444 www.rijperaal.nl

Rodi Zeevishandel Tel: 0527 - 685561 www.rodivis.nl Scanimex Seafood Tel: 076 - 5969330 www.scanimex.nl Schmidt Zeevis Rotterdam b.v. Tel: 010 - 2140673 www.schmidtzeevis.nl Schuitemaker Horeca / Viswinkel b.v. Tel: 071 - 4029798 www.schuitemaker-vis.nl Seafood Connection Tel: 0527 - 687066 www.seafoodconnection.nl Sea Fresh B.V. Tel: 0527 687239 www.seafresh.nl Seafood Parlevliet b.v. Tel: 0255 - 535111 www.seafoodparlevliet.nl Herman Smit & Zoon BV Tel: 010 - 4295339 www.smitstokvis.nl Stoelwinder Vis BV Tel: 058 - 2885656 www.stoelwindervis.nl Sumare Fish b.v. Tel: 071 - 4088888 www.sumarefish.nl Queens Products b.v. Tel: 0315 - 270115 www.vriesversevis.nl Quick Frozen Tel: 0527 - 680000 www.quickfrozen.nl Urk Export B.V. Tel: 0527 - 689689 www.urk-export.nl Van der Lee Seafish BV Tel: 0527-689022 www.vanderleeseafish.com Vishandel Tel Tel: 0255 - 537831 www.vishandeltel.nl Varia Vis Tel: 0527 - 260030 www.variavis.nl Vishandel VD 119 Tel: 0299 - 321118 www.vd119.nl

| 23

W&A Fish BV Tel: 0113-572045 www.wafish.nl Zeevishandel N. Waasdorp Tel: 0255 - 512796 www.waasdorp.nl Zalmrokerij H. van Wijnen Tel: 06-13428803 www.hvanwijnen.nl Wylax International B.V. Tel: 0183 - 301333 www.wylax.nl Zalmhuis Steur BV Tel: 0299 - 651491 www.zalmhuissteur.nl Zwan en Zoon B.V., W. van der Tel: 070 - 3545466 www.vanderzwan.nl Vloeren en wanden AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Rvs Afvoergoten BV Tel: 0299-671237 www.rvs-afvoergoten.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com Webshops Graaggedaan.nl B.V. Tel: 085-7604360 www.graaggedaan.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl Wegen en Meten Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com T Service Tel: 0485-542626 www.tservice.nl Weegservice Nederland Tel: 06-46834672 www.weegservicenederland.nl

De Vismarkt AANGEBODEN: Viswinkel / horecazaak Overname-inventaris In centrum Enkhuizen Prijs: n.o.t 1545 p.m. vast Info: tel: 06 24377603

AANGEBODEN AVG Vloer en Wandtechnieken uit Ochten heeft werk voor u. Door onze sterke groei zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers. Wij maken kunststofvloeren door geheel Nederland. Bel ons op tel: 0344 - 645196

TE KOOP voor de vishandel (markt): diverse markttoeren in Duits Grensgebied ter hoogte van Limburg. Het gaat om: 1 trekkervoertuig (3,5 t), 1 zelfrijder en 2 verkoopwagens met ovens. HAVO See/fischhandel H. Vonderbank tel: 0049 - 177 858 387 havoseefisch@aol.com

De Vismarkt

TER OVERNAME: Viswinkel in de regio Zaanstreek. Prijs n.o.t.k Info: 0640409677

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

uitgave 2 - 2020

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen) n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................ Contactpersoon : ........................................................................................................................................ Adres : ........................................................................................................................................ Postcode : ........................................................................................................................................ Plaats : ........................................................................................................................................ Telefoon : ........................................................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................ Fax of stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Of mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl


Het hele jaar door zijn wij uw FishPartner

Dagvers Geleverd

UW TOTAALLEVERANCIER VOOR DE VISHANDEL

Telefoon 033 - 299 80 10 | www.fishpartners.nl

Profile for Fish Trend

Fish Trend nr 1 2020  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Fish Trend nr 1 2020  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Profile for fishtrend
Advertisement