__MAIN_TEXT__

Page 1

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 8 | Week 24 | 2019 | Nummer 4 | www.fishtrend.nl

4

Seizoen van Zeeuwse Volop promotie voor verkoop hangcultuurmosselen gestart Hollandse Nieuwe bij visspecialist

Nederlandse Vissersbond opent nieuwbouwpand op Urk

Op de Oosterschelde is 22 mei de eerste nieuwe oogst Zeeuwse hangcultuurmosselen boven water gehaald. Een week later waren deze mosselen overal volop verkrijgbaar. De hangcultuurmosselen zijn de eerste van het nieuwe seizoen. Zo’n vijf weken later worden de mosselen van de bodemcultuur verwacht.

De vier ereleden van de Nederlandse Vissersbond, Jurie van de Berg, Leen de Keijser, Huub Tanis en Lubbert Schregardus, hebben het nieuwe kantoor van de visserijorganisatie op Urk feestelijk geopend met het luiden van de scheepsbel. Hiermee werd aangekondigd dat de Vissersbond weer terug is op Urk.

Lees verder op pagina 3

Voor de lekkerste haring gaat u naar uw lokale visspecialist. Met die boodschap treedt de Stichting Promotie Visdetailhandel naar buiten tijdens de Nationale Haringcampagne 2019. Via commercials en winacties wordt er in de aanloop naar de Hollandse Nieuwe en tijdens de verkoop uitgebreid promotie gemaakt.

Lees verder op pagina 5

Lees verder op pagina 18


2 |

FISHT R E N D

Voorwoord

Klokken luiden Als de klok van Arnemuiden Welkom thuis voor ons zal luiden Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis Als een schip op zee gebleven is Wendt het roer, wij komen thuis gevaren Rijk was de buit maar lang en zwaar de nacht Land in zicht en onze ogen staren Naar de kust die lokkend op ons wacht Als de klok van Arnemuiden Welkom thuis voor ons zal luiden Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis Als een schip op zee gebleven is Rijke zee waarvan de vissers dromen Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind Wrede zee, jij hebt zoveel genomen In jouw schoot rust menig trouwe vrind Dit bekende lied is geschreven door E. Paoli. Dat is een pseudoniem voor de in 1892 geboren Amsterdammer Henk Paauwe. Paoli schreef onnoemelijk veel liedjes voor alle bekende en onbekende artiesten in die tijd. Hij was een protestzanger, sneldichter, improvisator, degenslikker, telepaat en geheugenkunstenaar. Hij kon zich op al die beroepen voorbereiden, omdat hij ook een paar jaar als onderwijzer voor de klas heeft gestaan. ‘Het klokje van Arnemuiden’ is vermoedelijk omstreeks 1925 geschreven. Het is heel goed mogelijk dat de schrijver inspiratie heeft geput uit de verschrikkelijke vissersramp die op 18 juli 1924 in de monding van de Westerschelde heeft plaats gevonden, waarbij vijftien vissers uit Arnemuiden en Vlissingen verdronken. De tekst geeft zo mooi de tegenstelling weer tussen de vissers vol passie en het soms opkomend noodlot. Ook bij de opening van de nieuwe locatie en de viering van het 85-jarig bestaan van de Nederlandse Vissersbond werden de klokken (scheepsbellen) geluid.

En ook hierbij was er sprake van zowel passie en vechtlust als tegenslag. Financieel gezien heeft de visserij een gezonde opleving, noemde voorzitter Johan Nooitgedagt aan het begin van zijn speech. ‘Maar op andere fronten zit het zwaar tegen. Vergelijk het met voetballen; voor de rust kun je twee nul voorstaan en na de rust kom je ineens met drie twee achter te staan. Machteloosheid overheerst momenteel.’ Zo staan de vissers voor een aantal voldongen feiten, zoals de Brexit, het pulskorverbod, de aanlandplicht, de wetgeving rond Natura 2000 en de komst van steeds meer windmolenparken op zee. Toch probeert Nooitgedagt de vissers moed in te praten. ‘Met elkaar moeten we een strategie bepalen’, sprak hij. ‘Wat gebeurt er als we in 2021 het wel voor elkaar krijgen om te gaan pulsvissen? En als we de samenwerking met natuurorganisaties aangaan? In plaats van de hele Noordzee te verkrachten met allemaal windmolens, zouden we houdbare coalities moeten maken.’Hij is zich heel bewust van het feit dat er vissers aanwezig zijn, die geen zin hebben om een feestje te vieren. ‘Maar de geschiedenis leert dat er na tegenslagen ook mooie dingen kunnen ontstaan. Daarom moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten om nieuwe ideeën uit te proberen.’ Na de speech kwamen de vier ereleden van de Nederlandse Vissersbond, Jurie van de Berg, Leen de Keijser, Huub Tanis en Lubbert Schregardus, naar voren om de scheepsbel te luiden. En in tegenstelling tot de klokken van Arnemuiden klonk deze bel gelukkig toch nog een beetje feestelijke en vooral hoopvol.

Lichtelijk gespannen voor het hoge bezoek ontvingen vissers Rick Koning en Eric Boersen de delegatie van het ministerie op hun garnalenkotter in Den Helder. ‘Het is voor ons niet alledaags dat de minister bij ons aan boord stapt’, grapt Rick Koning. ‘Het ijs was gelukkig snel gebroken.’ Tijdens het stomen naar het Schulpengat raakten de vissersmannen met minister Schouten, Herman Snijders en de persvoorlichter in gesprek over de garnalenvisserij. ‘Zo vertelden we hoe de markt ervoor staat en waar we tegenaan lopen. Ik vond dat de minister erg

In samenwerking met het ministerie van Economische zaken heeft Stichting DUPAN meer dan driekwart miljoen jonge palinkjes uitgezet in Friesland.

kunnen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

Friese beroepsvissers van netVISwerkverdeelden de ongeveer 770.000 palinkjes over de Friese meren en boezems. Daarmee is een flinke impuls gegeven aan de palingstand. De jonge paling is afkomstig van de Franse kust en is enkele maanden opgegroeid in een Nederlandse kwekerij.

De pootaal wordt uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

goed op de hoogte was van wat er speelt in de garnalensector. Niks was haar onbekend’, aldus Koning. Na de eerste trek gingen ook de handen uit de mouwen. ‘Zodra Eric de netten had geleegd in de bakken, hielpen minister Schouten en Herman Snijders aan boord met de verwerking van de garnalen. Ze hebben geen enkele trek overgeslagen’, blikt Rick terug. ‘Tussen de nachtelijke trekken door hebben ze wel even in de kooi gelegen.’ De volgende dag zetten de vissers de ambtenaren weer af op Texel. Of de delegatie van het ministerie LNV vaker aan boord mogen stappen? ‘Dat zeker. Zulke enthousiaste mensen die niet te beroerd zijn om de handen uit de mouwen te steken en oprechte interesse tonen, die zijn van harte welkom’, glundert Rick. ‘Ik heb ook wel respect voor minister Schouten. Na onze vistrip had ze nog meer werkafspraken staan. Dat doet ze wel even.’

COLOFON

4

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 8 | Week 24 | 2019 | Nummer 4 | www.fishtrend.nl

Seizoen van Zeeuwse Volop promotie voor verkoop hangcultuurmosselen gestart Hollandse Nieuwe bij visspecialist

Nederlandse Vissersbond opent nieuwbouwpand op Urk

Op de Oosterschelde is 22 mei de eerste de nieuwe oogst Zeeuwse hangcultuurmosselen boven water gehaald. Een week later waren deze mosselen overal volop verkrijgbaar. De hangcultuurmosselen zijn de eerste van het nieuwe seizoen. Zo’n vijf weken later worden de mosselen van de bodemcultuur verwacht.

De vier ereleden van de Nederlandse Vissersbond, Jurie van de Berg, Leen de Keijser, Huub Tanis en Lubbert Schregardus, hebben het nieuwe kantoor van de visserijorganisatie op Urk feestelijk geopend met het luiden van de scheepsbel. Hiermee werd aangekondigd dat de Vissersbond weer terug is op Urk.

Lees verder op pagina 3

Voor de lekkerste haring gaat u naar uw lokale visspecialist. Met die boodschap treedt de Stichting Promotie Visdetailhandel naar buiten tijdens de Nationale Haringcampagne 2019. Via commercials en winacties wordt er in de aanloop naar de Hollandse Nieuwe en tijdens de verkoop uitgebreid promotie gemaakt.

Lees verder op pagina 5

Lees verder op pagina 18

Jaargang 8, Week 24, 2019, nr. 4 Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar. Samenwerking: Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

Wendy Noordzij

Minister Schouten mee op garnalenvangst met de TX-42 Het ritme van de visser ervaren, dat wilde minister Schouten samen met Herman Snijders (beleidsmaker visserij) en een persvoorlichter van het ministerie LNV een keer beleven. Dus organiseerde de Nederlandse Vissersbond en VisNed een vistrip aan boord van garnalenkotter TX-42.

Herbevolking ruim driekwart miljoen jonge palingen

Deze herbevolking van de Friese wateren met jonge paling is een effectieve vorm van natuurbeheer. Niet alleen de Friese natuur profiteert ervan. De jonge paling komt in de winter aan bij de Franse en Engelse kust in de vorm van glasaal. Op veel plaatsen hoopt die zich op bij de kustbarrières. Als ze niet worden gevangen, sterft het overgrote deel. Door ze enkele maanden op te kweken tot pootaal, worden ze sterker. Als ze vervolgens worden uitgezet in zoetwater, overleeft een groot deel alsnog. Sinds 2010 wordt aan de Europese kusten een toename van de palingstand gemeten. Maar ook de Nederlandse wateren tonen tekenen van herstel. VERPLICHTING Glasaal wordt meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). De jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoetwater te bereiken waar ze op

PROJECTPARTNERS Dit herbevolkingsproject is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische zaken. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. De uitzet in Friesland is mede mogelijk gemaakt door de Friese beroepsvissers van netVISwerk. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@fishtrend.nl Twitter: @visvakkrant Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds ­stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2213-6193

Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


FISHT R E N D

|

3

Seizoen van Zeeuwse hangcultuurmosselen gestart Op de Oosterschelde zijn 22 mei de eerste touwen met de nieuwe oogst Zeeuwse hangcultuurmosselen boven water gehaald. De mosselen waren een week later overal volop verkrijgbaar. De hangcultuurmosselen zijn de eerste van het nieuwe seizoen. Zo’n vijf weken na de start worden de mosselen van de bodemcultuur verwacht. Bij de officiële opening van het hangcultuurseizoen lieten onder meer de Belgische driesterren-chef Gert de Mangeleer en radio dj Sven Ornelis zich de vers geoogste mosselen goed smaken. In België, en op steeds meer plaatsen in Nederland, wordt altijd reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe hangcultuurmosselen die alom bekend staan om hun volle schelpen. MOSSELEN AAN TOUWEN Het kweken van mosselen aan touwen gaat een stuk sneller dan de in Nederland meest toegepaste techniek van bodemkweek. Hoger in de waterkolom is meer voedsel aanwezig en groeien de mosselen harder. Alleen in Zeeland – in de Oosterschelde - zijn geschikte, beschutte locaties om mosselen aan touwen te kweken. De Vereniging

teren met hangcultuur, omdat er in Nederland toen mosselschaarste heerste. Na jaren van experimenteren werd het een commercieel succes. In de hangcultuur hecht het mosselzaad zich in het water via de stroming vast aan touwen. De kleine babymosselen worden daarna in kousen ‘opgesokt’, waarbij ze in 2 jaar uitgroeien tot volwassen mosselen. hangcultuurmosselen aan boord van de mosselkotter ZZ 4. ‘De Zeeuwse mossel is een uniek zilt

bereiden, bijvoorbeeld in een hete wokpan. Perfect om met smaken te spelen ook. Vandaag kies ik voor een frisse bereiding met champagne, soja, koriander en combava (de schil van citrusvrucht).’

dan het seizoen van de bodemcultuur, en loopt van eind mei tot oktober. Het kweken aan touwen

Er zijn in Nederland negen mosselhangcultuurkwekers. Zij hebben productielocaties in de Oosterschelde. Jaarlijks produceren ze zo’n

bestaat in Nederland iets meer dan 25 jaar. In de jaren negentig begonnen Zeeuwse vissers te experimen-

2 miljoen kilo mosselen. De productie uit de bodemcultuur bedraagt jaarlijks zo’n 50 miljoen kilo.

De Vlaamse radio-dj en kookblogger Sven Ornelis is een fervente mosselliefhebber en was te gast bij de start van het nieuwe hangcultuurseizoen. ‘Elk jaar is het uitkijken naar de nieuwe mosselen. Ik ben aangenaam verrast door deze Zeeuwse hangcultuurmosselen, zo mals én zilt. Ik kook heel graag met mosselen, ze lenen zich tot makkelijke, lekkere én gezonde gerechten. Ik bereid ze klassiek, op de barbecue of verwerk ze in een heerlijke pasta of salade. En dan samen met vrienden aan tafel: dat is genieten!’ van Zeeuwse hangcultuurkwekers brengen hun mosselen onder het streekkeurmerk Zeker Zeeuws op de markt, dat staat voor 100% regionale herkomst.

seizoenproduct waar wij Vlamingen ‘met goesting’ naar uitkijken. Je kan mosselen snel en eenvoudig

HANGCULTUURMOSSELEN Het hangcultuurseizoen start gemiddeld 4 tot 6 weken vroeger

Ultra hygiënisch design 100% Waterproof (IP69)

De Zeeuwse hangcultuurmosselen vinden gretig aftrek in België, Zeeland en de Nederlandse kustplaatsen. ‘Consumenten willen zo vroeg mogelijk mosselen hebben, het liefst als de eerste zonnige dagen zich aandienen’, aldus mosselkweker Jacco Schot. De productie bedraagt echter maar 5 procent van de totale Nederlandse mosselproductie. Hangcultuurmosselen zijn daarmee een echt nicheproduct. ZILT SEIZOENPRODUCT De Belgische driesterren-chef Gert de Mangeleer is ambassadeur van Zeker Zeeuws en bereidde de eerste

ONE STEP AHEAD De J-generatie van Multipond De nieuwe standaard in weegtechnologie. Een ultra hygiënisch design tot in het kleinste detail. Nog beter bestand tegen schuimmiddelen en eenvoudig te reinigen met hogedruk. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions.

P E R F O R M A N C E M E E T S P R E C I S I ON MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com


4 |

FISHT R E N D

K ees H artevelt

uit

K atwijk

heel blij met nieuwe kiosk

‘Alle beschikbare ruimte wordt volledig benut’ ruimte had om mijn vak goed uit te oefenen.’ Die wens is uitgekomen. Op de boulevard van Katwijk prijkt namelijk zijn prachtige, nieuwe, luxe permanente viskiosk, die een echte blikvanger is geworden.

komt, vindt dat er genoeg ruimte is, maar boven had ik best nog wat meer vierkante meters willen hebben. Emondt – KMI heeft echt over alles nagedacht en is tot het uiterste gegaan om de ruimte zo effici-

MOOI EN FUNCTIONEEL Eind vorig jaar ging de bouw van start. De wensen van Kees waren duidelijk. ‘Ik wilde graag een pand met een mooie uitstraling aan de buitenkant en veel functionaliteit aan de binnenkant. Helaas kreeg ik van de gemeente een beperkt aantal vierkante meters ter beschikking. Maar toen ik hoorde dat ik wel een prachtige kelder kon krijgen, werd ik steeds enthousiaster.’

De jongensdroom van Kees Hartevelt, eigenaar van Visspecialiteiten Kees Hartevelt in Katwijk, is uitgekomen. Heel graag wilde hij een mooie, permanente vis­ kiosk op de boulevard van Katwijk realiseren, waarin hij prettig kan werken. De ruimte van de kiosk is door regelgeving van de gemeente beperkt gebleven, maar deze is zo efficiënt ingericht dat de ondernemer dik tevreden is. ‘Echt over alles is nagedacht.’

mocht hij geen vis verkopen.’ Heel graag wilde Kees in de voetsporen van zijn vader treden en zelf een eigen kraam openen. Dat deed hij in 1999. ‘Ik was heel blij met mijn eigen kraam, maar het bleef wel een

De passie voor vis is Kees met de paplepel ingegoten. Als jonge jongen was hij al aan het werk in de viskraam van zijn vader, die ook een standplaats had op de Katwijkse boulevard. ‘Van hem heb ik het vak geleerd. Vanuit zijn bakfiets verkocht hij broodjes haring, garnalen en paling. In het hoogseizoen stond hij een paar maanden per jaar op de boulevard. In de winterperiode

Hygiënische vloeren voor de Vis en zeevruchten industrie Na 1 uur uitharding weer volledig belastbaar Hygiëne en veiligheid, twee beslissende factoren in de vis verwerkende industrie spreken voor Silikal reactieve kunsthars vloeren systemen. Vocht, koude, zouten, zuren, loog noch constante mechanische belastingen zal de geringste negatief effect hebben op een Silikal vloer. Naadloze, monolithische coatings bieden de beste voorwaarden voor absoluut sanitaire vloeren. WELK SILIKAL PRODUCT IS GESCHIKT VOOR EEN VLOER IN DE VIS EN ZEEVRUCHTEN INDUSTRIE? Neem contact met ons op via +31(0)344645196 of info@avgvloeren.nl Wij geven u vrijblijvend professioneel advies.

Industrieweg 16 | 4051 BW Ochten | Telefoon 0344 - 64 51 96 | info@avgvloeren.nl

WWW.AVGVLOEREN.NL

beetje behelpen. Als het stormde moesten we met z’n allen de schotten vasthouden om te voorkomen dat de boel de lucht in zou vliegen. Heel graag wilde ik een permanente viskiosk waarin ik genoeg

Nog steeds is hij heel blij met de benedenverdieping. ‘Aan de ene kant van de kelder hebben we de koel- en vriescel en een ontdooiruimte en aan de andere kant een opslagruimte en een broodjesoven. Alles is heel netjes door EmondtKMI ingepast. We hebben zelfs een ontdooirek van roestvrijstaal. Er is heel veel rekening gehouden met de hygiëne en alles is conform de HACCP-regels.’ Naast de trap is een goederenlift gerealiseerd, waarmee producten naar boven en naar beneden getransporteerd kunnen worden. ‘Echt ideaal’, vindt de ondernemer. Datzelfde geldt voor de handige, ingebouwde sauzenpomp. ‘In de kelder is een rvs-rek geplaatst, dat plaats biedt aan de emmers van drie verschillende sauzen. Deze zijn aangesloten op een aggregaat, die de sauzen naar boven pompt. Dit scheelt niet alleen ruimte in het verkoopgedeelte, maar zorgt er ook voor dat we efficiënter kunnen werken.’

ënt mogelijk in te richten. Om bij minder goed weer een zitgelegenheid binnen te creëren, hebben ze bijvoorbeeld een marmeren barblad gemaakt, waaraan zeven mensen kunnen zitten.’

PRESENTATIERUIMTE De kelder is volgens hem prachtig geworden. ‘Iedereen die beneden

Het bakgedeelte is wel iets groter geworden. ‘We wilden graag een grotere oven, zodat we ons assortiment kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld fish & chips. Ook wilde ik graag een tweepitter om te


FISHT R E N D wokken en grillen. In de nieuwe ruimte kunnen we daardoor bijvoorbeeld onze eigen soep en kroketten maken.’ RUST VOOR HET PERSONEEL Tevens is er een speciaal haringmeubel geplaatst, waar de haring voor het oog van de klant wordt schoongemaakt. ‘We staan nu echt in het zicht te snijden, dus er moet vakwerk worden verricht.’ Bij het haringmeubel is

wel eventjes wennen. Mensen geven hun bestelling door en krijgen vervolgens een nummer mee. Als de bestelling klaar is, wordt dit nummer omgeroepen. Ondanks dit systeem, zorgen we ervoor dat de klant geen nummertje wordt. We besteden nog steeds veel aandacht aan hen en zorgen voor oogcontact.’ PAKKEN EN BAKKEN De presentatieruimte van Hartevelt is kleiner geworden.

Voor de lekkerste haring gaat u naar uw lokale visspecialist! Met die boodschap treedt de Stichting Promotie Visdetailhandel naar buiten tijdens de Nationale Haringcampagne 2019. Dit jaar is RadioNL mediapartner van deze grootschalige campagne. Via commercials en winacties wordt er in de aanloop naar de Hollandse Nieuwe en in de eerste weken van de verkoop uitgebreid promotie gemaakt voor u als visspecialist.

maand maken luisteraars kans op een uitgebreid haringpakket met 50 haringen, Weizen bier en roggebrood. Deze laatste twee items worden beschikbaar gesteld door sponsors van de campagne Hertog Jan en Van der Meulen.

De luisteraars van RadioNL zijn erg betrokken bij hún favoriete Nederlandstalige radiozender en de artiesten die zij er dagelijks horen. Zij zijn gek op alles wat Nederlands is, dus ook op de Hollandse Nieuwe. Naast de commercials die zullen draaien op de momenten dat de zender het beste wordt beluisterd, maken luisteraars via de website van RadioNL kans op mooie prijzen. Deze week kunnen luisteraars plaatsen winnen aan boord van een authentieke botter tijdens de Nationale Haringrace. Later deze

CONTACTLOOS BETALEN Hoofdsponsor van de Nationale Haringcampagne 2019 is Contactloos Betalen. Contactloos Betalen - via de bankpas en de mobiele telefoon – is in korte tijd enorm populair geworden. 60 Procent van de pintransacties gaan al contactloos en het vervangt al veel kleine contante betalingen. Naast de trouwe gebruikers zijn er veel mensen die nog nooit contactloos hebben betaald. Een gemiste kans, want ook voor hen is contactloos betalen een prettige, gemakkelijke en hygië-

|

nische manier van afrekenen. En voor ondernemers is contactloos betalen een uitkomst omdat de kassa-afhandeling sneller is waardoor de kosten van pinnen voor hen verder dalen. De Stichting Promotie Visdetailhandel is daarom erg blij met de samenwerking met de Betaalvereniging Nederland. VISBEURS De Nationale Haringcampagne 2019 kent haar climax tijdens de Visbeurs in Spakenburg op maandag 7 oktober. Aan het eind van de dag worden daar de provinciewinnaars bekend gemaakt van de Nationale Haringtest 2019. Hoofdsponsors van de Visbeurs Fishpartners en Smedes Fine Food dragen dit jaar ook substantieel bij aan de Nationale Haringcampagne. Een mooie geste, die nog eens onderstreept welk belang deze bedrijven hechten aan hun relatie met u als visspecialist. Kortom, vanuit de stichting Promotie Visdetailhandel en de sponsors van de campagne wordt er alles aan gedaan om de verkoop van Hollandse Nieuwe bij viswinkels en visverkoopwagens te stimuleren. Wij wensen u een fantastisch seizoen toe!

exclusively distributed by

een apart broodhoekje geplaatst waar broodjes haring klaargemaakt kunnen worden. ‘Dat soort oplossingen zorgen voor een stukje ontspanning bij het personeel. Onze medewerkers

hoeven nu veel minder heen en weer te lopen. Dat brengt rust.’ Datzelfde geldt voor het nieuwe kassasysteem. ‘Vooral op drukke dagen is dit een uitkomst. Dan kunnen we iedereen veel sneller helpen. Al is het natuurlijk

‘We hadden voorheen 5 meter tot onze beschikking en nu 2,5 meter. We presenteren nog steeds de belangrijkste producten in de vitrine, maar kunnen we niet veel voorraad kwijt. Die plaatsen we op advies van Emondt – KMI in grote lades naast het bakgedeelte.’ Daar moest de visspecialist best even aan wennen. ‘Ik hou van een vitrine vol met handel. Nu ligt een groot deel van het assortiment verborgen in een meubel, maar ik moet eerlijk toegeven dat het wel heel prettig werkt. We hoeven nu veel minder heen en weer te lopen en kunnen direct de vis pakken en bakken.’ De buitenkant van de kiosk is echt een blikvanger geworden. Dat komt vooral door de grote, glazen puien. ‘Het is echt prachtig geworden’, zegt Kees trots. ‘Laatst kregen we een architect uit Haarlem op bezoek. Hij had gehoord dat ons pand heel bijzonder was. Hij kwam even een kijkje nemen en was erg onder de indruk. Ook onze klanten vinden de nieuwe kiosk prachtig. Ze spreken over een verrijking voor Katwijk.’

5 x YES Low density Small family owned farms Remote Arctic locations Natural feeding & farming 100% traceable

5 x NO Antibiotics Chemicals GMO Hormones Additives

Foto’s: Emondt - KMI

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal

w w w.v a r l a k s . n o

5


6 |

FISHT R E N D

Seafarm heeft belangrijke ambitie: ‘Schelpen toegankelijk maken voor iedereen’

Het is nog maar de tweede keer dat het seizoen voor fruits de mer geopend wordt, maar gezien de grote hoeveelheid fans is de tweede week van juni nu al een vast onderdeel op de foodkalender. Het seizoen werd 8 en 9 juni feestelijke gestart met de Fruits de Mer & Fish Feesten.

Europarlementariër Peter van Dalen bewondert innovatieve garnalenvisserij op de WR-289

oesters en vangt haar eigen mesheften. Andere schelpen worden elders ingekocht maar verwateren in het pure Oosterschelde bronwater waarover Seafarm beschikt. De bron steekt 38 meter diep en het schoonspoelen met dit bronwater zorgt voor de zacht zilte smaak en voor zandvrije schel-

Europarlementariër Peter van Dalen informeerde enkele weken geleden naar de mogelijkheden om het leven aan boord van een kotter te ervaren. Onlangs was het zover. Een

Op de spectaculaire locatie van Seafarm, met uitzicht op de Stormvloedkering, genoten gasten van heel veel fruits de mer, aangevuld met specialiteiten zoals Oosterscheldekreeft, oesters, tarbot en kreeftenbisque. De populariteit van schelpen groeit met dubbele aantallen sinds steeds meer mensen kennis maken met de decadentie van een hoog opgetast en gevarieerd plateau op ijs, terwijl men thuis in een kwartiertje een pasta met venusschelpen op tafel zet. Als Europees schelpdierenspecialist kweekt Seafarm haar eigen

delegatie van de Europese ChristenUnie-SGP stapte in een combinatietrip met Wageningen Marine Research en journalisten aan boord van garnalenkotter WR-289.

Vlak voor de Nederlandse kust deed de garnalenkotter twee trekken voor de aanwezigen. Ondertussen stonden schipper Adriaan van Eekelen en diens vader Cees van Eekelen sr. de aanwezigen ter woord. Sinds enkele maanden vriest de WR-289 rauwe Hollandse garnalen in aan boord. Daarvoor heeft de kotter een overdekt verwerkingsdek en vriescapaciteit aan boord. De gesorteerde garnalen worden in bakken van 2,5 kilo verpakt en vervolgens in rekken in het vriesruim geplaatst. Schipper Van Eekelen heeft in nauwe samenwerking met handelsbedrijf Kegge een afzetmarkt in Frankrijk gevonden voor de rauwe garnalen.Tijdens de trekken werd er ook een netinnovatie in het kader van het Innovatieproject selectieve garnalenvisserij Waddenzee uitgevoerd. Tom Bangma was aan boord om data te verzamelen over de werking van het net. Aan stuurboord werd hiervoor een testnet met aan de bovenkant van het paneel wijdere mazen en verderop in het net een grid met spijlen. Het testnet heeft als doel om de platvissen en rondvissen in de garnalenvangst te verminderen. In het testnet bevestigde Bangma camera’s om op een later tijdstip de onderwaterwerking van het net

pen, een van de belangrijkste kwaliteitscriteria bij dit product. Het Zeeuwse familiebedrijf Seafarm houdt zich als tarbotkwekerij dagelijks bezig met ‘the new normal’: de ontwikkeling van kwalitatieve, smakelijke, ecologisch gekweekte vis en is daarmee een internationaal voorbeeld van innovatie. De schelpengroothandel en het populaire Seafarm Restaurant laten het publiek zien, maar vooral proeven van de beste kwaliteitsproducten om op die manier zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met zeevruchten.

Smedes Fish&Chips boxen

Pak die kans!

Ook profiteren van de groei in Fish & Chips verkoop? Zorg voor een opvallende én praktische verpakking. Bijvoorbeeld de speciale boxen van Smedes: n Opvallende Britse krantenopdruk met oranje tintje n Gesloten verpakking van vetvrij papier n Gelijmde boxen dus klaar voor gebruik n Milieuvriendelijk alternatief voor kunststof verpakkingen n Verkrijgbaar in twee formaten

S medeS F ine F ood | V oltaweg 22 | 3752 lP B unschoten | T 033 - 29 88 454 | e info @ smedesfinefood . nl www.smedesfinefood.nl www.margemaker.nl www.smaaksmederij.com

te bestuderen. Het testen van de innovatie aan boord van de WR-289 wekte de interesse van Europarlementariër Peter van Dalen. ‘Het is altijd fijn te zien hoe innovatieve visserij in de praktijk werkt. Het was een prachtige, doch korte, reis op zee waar we een paar trekken meegedaan hebben. Interessant om te zien wat het innovatieve net aan selectieve vangst oplevert; bijvangst van jonge platvis moet immers minder.’ Om het levensverhaal van een garnalenvisser in beeld te brengen met de vele uitdagingen die op dit moment het pad van de vissersman kruisen, stapten een journalist en fotograaf van de Telegraaf aan boord. De publicatie zal naar verwachting in de zomermaanden verschijnen in de zaterdagbijlage van de krant. Aan het eind van de middag zette de WR-289 de passagiers weer af in de haven van IJmuiden. Peter van Dalen bedankte de schippers en bemanning uitvoerig en gaat met een hoofd vol visserijindrukken weer richting Brussel en Straatsburg. ‘Elke keer als ik op een kotter meevaar, realiseer ik mij dubbel zo hard voor wie ik nou daadwerkelijk in de Visserijcommissie van het Europees Parlement sta. Hartelijk dank aan schipper Adriaan van Eekelen, de bemanning van de WR-289 en de Nederlandse Vissersbond. Het was een puike en leerzame reis’, aldus Van Dalen.


FISHT R E N D

Zee-engel en vleet: twee vergeten reuzen uit de Noordzee De Noordzee was vroeger een ongekend rijke wildernis, compleet met grote haaien en roggen. Rond 1900 waren haaien zoals de zee-engel en roggen zoals de vleet hier nog letterlijk kind aan huis. Dit blijkt uitnieuw onderzoek van het Wereld Natuur Fonds en het NIOZ.

organisatie hard nodig. Wereldwijd worden veel haaien- en roggensoorten bedreigd. Een nieuw beleid is dringend nodig, maar ook aan uitvoering van dat beleid nationaal en internationaal mag het niet ontbreken. Eerdere beloftes van de minister voor betere bescherming van haaienen roggen zijn nog niet

© Orknay Skate Trust

De zee-engel en de vleet zwommen beide zo’n 2,5 miljoen jaar geleden al in de Noordzee: er zijn fossiele tanden uit deze tijd gevonden, in de zee bij Scheveningen en in een diepe zandlaag uit het pleistoceen inZeeland. Documenten uit de zestiende tot de negentiende eeuw laten zien dat de zee-engel en de vleet vrij algemeen waren, waarbij de vleet in grotere aantallen rondzwom dan de zee-engel. Vanaf 1900 nemen beide soorten snel in

waargemaakt. WWF stelde al eerder een Haai Five ‘to-do-lijst’ op voor de Minister. KANSEN VOOR RIJKE NOORDZEE Tot nu toe was niet bekend dat grote haaien- en roggensoorten, zoals de zee-engel en de vleet, vlak langs onze Noordzee-kust zwommen. Dat komt doordat we doorgaans informatie van hooguit vijftig jaar geleden gebruiken. Zo kort terugkijken

|

Familiebedrijf Paardekooper is Koninklijk Het is driedubbel feest bij Paardekooper Verpakkingen B.V. De verpakkingsspecialist viert dit jaar het honderdjarig jubileum en ontving woensdag 29 mei het predicaat Koninklijk. De uitreiking werd uitgereikt door de Commissaris van de Koning in Zuid Holland, Jaap Smit, en Bert Wijbenga, locoburgemeester van Rotterdam, in de compleet vernieuwde Paardekooper Store in Rotterdam. Deze Store werd die dag feestelijk heropend. Lyanne Paardekooper, vierde generatie, vertelt: ‘We zijn superblij met deze bekroning op honderd jaar ondernemen. Hiervoor bedanken we natuurlijk al onze (oud)medewerkers en relaties. De titel Koninklijk zullen we met trots dragen.’ NIEUWE NAAM Paardekooper is onderdeel van de PACOMBI GROUP, het toonaangevende familiebedrijf in verpakkingen. De naam PACOMBI GROUP zal

worden omgedoopt in Paardekooper Group. ‘We hebben onze organisatie de afgelopen jaren klaar gemaakt voor de toekomst’, zegt Paardekooper. ‘Ons jubileum én het Predicaat Koninklijk zijn een mooie aanleiding om dit de buitenwereld te laten weten. We bundelen de krachten van de verschillende bedrijven binnen onze groep om onze positie verder te versterken. Met een nieuwe strategie zetten we volop in op innovatieve, duurzame verpakkingsoplossingen.’ De bedrijven Van der Windt Verpakking, PACOMBI HORTI en Depa gaan verder onder de naam Koninklijke Paardekooper. The LCA Centre en Broekhof veranderen niet en blijven zelfstandige entiteiten binnen de Paardekooper Group. ‘We willen in iedere markt vooroplopen als het gaat om duurzame en innovatieve verpakkingsoplossingen. We voegen de expertise van onze diverse bedrijven samen en nemen de leiding in het zetten van duurzame stappen.’

© Ian Burrett

aantal af, blijkt uit vangstrapporten. Dat was het moment dat vissers hun zeilboten voor stoomboten verruilden. In de loop van de twintigste eeuw gaat het steeds sneller bergafwaarts. In de jaren zeventig is de zee-engel uitgestorven in de Noordzee en wordt de vleet nog maar een enkele keer gemeld. DAG VAN DE NOORDZEE Op 15 mei werd de Dag van de Noordzee gehouden. Een dag die het Wereld Natuur Fonds heeft uitgeroepen om extra aandacht te vragen voor de natuur in de Noordzee. En dat is volgens de

geeft een te schraalbeeld van de Noordzee: op dat moment waren deze soorten al grotendeels verdwenen, vooral als gevolg van visserij. Speurwerk in historische bronnen laat zien dat de Noordzee veel rijker was. Grote dieren hoorden er volop bij en vervulden een belangrijke rolin het ecosysteem. De Noordzee was een geschikte paai- en opgroeiplaats voor haaien en roggen en bood deze reuzen een gevarieerd menu van garnalen, krabben, inktvissen en allerhande platvissen. Dat geeft een nieuwe kijk op de kansen voor een rijke Noordzee.

★ Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs ★ Koel- en vriescellen ★ Airconditioning Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L. Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Nijverheidstraat 14 | 1135 GE Edam | Telefoon 0299 - 36 47 35 | Fax 0299 - 36 45 15 V O O R M EER IN F O R M ATIE Z IE O P O N Z E SITE:

WWW.VEMA-BV.NL

n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal

7


8 |

FISHT R E N D

Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) maakt zich hard voor ambulante handelaars onbepaalde tijd kunnen worden afgegeven, en de ondernemers overgeleverd zijn aan de regelgeving van de verschillende gemeentes. Zo kan de geldigheidsduur van de vergunning ineens beperkt worden, wat zorgt voor veel onzekerheid bij de ondernemers. Een standplaats of marktplaats kwijtraken heeft grote financiële gevolgen voor de

teveiling in Zwijndrecht, en als jongetje nam mijn vader me vaak mee. Ik heb dus het veilingwezen van binnenuit meegemaakt. Een prachtige omgeving.’ Ruud van Diermen (SVV) vertelde over de ontwikkelingen in zijn familiebedrijf en gevolgen en onzekerheden van de schaarse vergunningen voor de ambulante handel.

ondernemers omdat daarmee een deel van hun inkomsten verdwijnt, terwijl de kosten gelijk blijven en investeringen gedaan zijn.

SCHAARSE VERGUNNINGEN Onder leiding van Arie Koops gingen verschillende ambulante handelaren met Van Dalen in gesprek en deelden zij hun ervaringen over de schaarse vergunningen. Zo waren er verschillende handelaren die de geldigheidsduur van hun vergunning hadden zien veranderen, waardoor zij zich grote zorgen maakten over het voortbestaan van hun bedrijf.

Lijsttrekker en Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) in gesprek met de handelaren, bestuurders en politici.

Lijsttrekker en Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) bracht 8 mei een bezoek aan Bunschoten-Spakenburg. Door de lokale ChristenUnie en de Spakenburgse Vishandel Vereniging was Van Dalen uitgenodigd om de zorgen van ambulante handelaren te bespreken.

actief in de Visserijcommissie, dus vis(handel en -productie) heeft mijn grote belangstelling.’ Vervolgens zette de groep koers naar vishandel A. de Graaf & Zn

waar Van Dalen in gesprek ging met de ondernemer en uitgebreid de tijd nam om zijn bedrijf te bekijken. De Graaf schetste het probleem voor de ambulante handelaren wanneer de marktvergunningen niet meer voor

ZORGEN ERKEND Van Dalen sprak zijn waardering uit voor het mooie familiebedrijf en het harde werk wat geleverd wordt. Ook erkende hij de zorgen van de ondernemer en gaf aan daar later in de middag verder over te spreken.

Van Dalen werd ontvangen bij Fishpartners door Arie Koops (ChristenUnie Bunschoten), Ruud van Diermen (voorzitter Spakenburgse Vishandel Vereniging) en Walter Koelewijn (vishandelaar en oud-fractievoorzitter ChristenUnie Bunschoten). Als eerste werd een bezoek gebracht aan Fishpartners en werden de verschillende producten uitgebreid bekeken. Van Dalen was onder de indruk van de diversiteit en de mooie kwaliteit van de producten. ‘Ik houd van vis en deze hier zien er prima uit. In het Europees Parlement ben ik heel

Dit gesprek werd gehouden in de Visafslag, waar verhalenverteller Willem Meester eerst een rondleiding gaf en uitgebreid vertelde over de historie van het gebouw en de ontwikkeling van vissers naar vishandelaren. Van Dalen herkende veel van de verhalen: ‘Mijn vader was veilingmeester van de groen-

Voor een goed beheerde palingstand!

Hij vervolgde: ‘Als uit het onderzoek komt dat de regelgeving ongewenste effecten met zich mee brengt voor de ambulante handel, zal ik mij sterk maken om deze in Europa te wijzigen. Ook neem ik contact op met mijn collega’s in Den Haag over de lokale toepassing van de regels want hier moet een duidelijke richting in komen waar alle gemeenten in Nederland zich aan zullen houden.’

Kies ! bewust

www.dupan.nl

Vraag een gratis licentie aan !

Paling maakt al eeuwen deel uit van de Hollandse cultuur. Natuurlijk moeten wij zuinig zijn op ons erfgoed. Consumenten maken bewuste keuzes. Zo ook voor paling die gegarandeerd bijdraagt aan projecten en onderzoeken die de palingstand helpen verbeteren. Bewuste klanten kiezen paling met het blauwe ESF-logo. Vraag daarom vandaag nog een gratis licentie aan. Voor u als verkoper zijn daar geen kosten aan verbonden.

0317 - 744 085 • info@dupan.nl

Ook de verschillende regelgeving per gemeenten zorgt voor onrust, soms wordt de verdeling van de marktplaatsen net een loterij of gaan de plaatsen naar de hoogste bieder. Een ongewenste ontwikkeling. Van Dalen reageerde: ‘Ik wacht even het onderzoek af wat op dit moment door het ministerie gedaan wordt in samenwerking met de CVAH (centrale vereniging van ambulante handelaren) en de universiteit van Leiden, aangezien die resultaten binnen een paar weken bekend worden.’

Deze toezegging was een grote geruststelling voor de aanwezigen en Van Dalen werd hiervoor uitgebreid bedankt door Van Diermen en anderen. Van Dalen: ‘Ik ga mijn uiterste best in Brussel en in Den Haag. En ik wil graag contact met jullie onderhouden over eventuele vervolgstappen. De ambulante handel moet wel een toekomst houden, daar maken we ons sterk voor.’


FISHT R E N D

Gevolgen voor certificering bij overschakelen op de boomkor De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) wijst op de gevolgen van het omschakelen van de puls visserij naar alternatieven zoals de boomkor. Voor de meeste vaartuigen zal worden overgeschakeld op de boomkorvisserij met wekkerkettingen. Een aantal van die schepen zullen vanwege diverse aanpassingen een nieuw certificaat moeten krijgen. Scheepseigenaren ontvangen binnenkort van ILT een brief met daarin tekst en uitleg. In Nederland bestaan drie groepen puls vissers die de komende maanden tot jaren zullen overschakelen op een andere verstechniek, te weten: • Groep 1, 22 vaartuigen die tot 1 juli 2021 mogen blijven pulsen. • Groep 2, 20 vaartuigen die tot 1 januari 2020 mogen blijven pulsen. • Groep 3, 37 vaartuigen, die per 1 juni 2019 moeten stoppen met pulsen. De vaartuigen die behoren tot Groep 3 zullen de komende weken al overschakelen op de boomkorvisserij met wekkerkettingen of de twinrigvisserij. Voor hen geldt de hoogste urgentie om tijdig gecertificeerd te kunnen worden. INSPECTIE VEREIST De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert alleen inspecties uit als er sprake is van veiligheids- of milieurisico’s. De ILT komt dus alleen controleren als het onduidelijk is of het schip na de verbouwing of aanpassing nog: • voldoende stabiel is; • voldoet aan de milieueisen t.a.v. de uitstoot; • veilig is voor de bemanning en de omgeving. GEVOLGEN VAN OVERSCHAKELEN OP DE BOOMKOR Een klein aantal schepen gebruikt momenteel zowel een pulstuig als een conventioneel boomkor-tuig met wekkers. De meeste schepen zullen echter omgebouwd moeten worden. Het kan gaan om de volgende onderdelen: • het pulstuig vervangen door boomkortuig; • het ‘veilig stellen’ van de pulsuitrusting, inclusief bekabeling; • het waterdicht maken van doorvoering door dekken en schotten; • het aanpassen (verhogen) van het motorvermogen in verband met zwaarder boomkortuig. De gevolgen hiervan voor de veiligheid en het milieu van deze aanpassingen kunnen zijn: • negatieve beïnvloeding van de stabiliteit door een zwaarder tuig, hoger motorvermogen; • ongewenste waterinlaat door niet afgesloten kabeldoorvoeringen; • meer uitstoot (emissie) door de motor wat gevolgen kan hebben voor het EIAPP certificaat. Als gevolg daarvan zal de ILT: • een nieuwe set certificaten moeten afgeven in verband met een wijziging van het vermogen; • extra inspecties aan boord moeten uitvoeren, gericht op de:

• stabiliteit, eventueel is een hellingproef nodig; • ‘veilig gestelde’ puls uitrusting. • extra documenten moeten keuren (indien nieuwe situatie afwijkt van oorspronkelijke situatie).

A- Het vaartuig valt onder categorie 1 of 2 en alle vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord. In deze situatie komt de ILT geen inspectie uitvoeren en ontvangt u nieuwe certificaten (als dat nodig is).

EIGEN VERKLARING Om te bepalen of er sprake is van risico’s worden scheepseigenaren verzocht een ‘eigen verklaring’ in te vullen en naar ILT te zenden. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of een inspectie nodig is. Daarbij zijn twee situaties mogelijk:

B- Uw schip valt onder categorie 3. In deze situatie komt de ILT een inspectie uitvoeren en wordt u verzocht contact op te nemen voor het maken van een afspraak.

|

9

SVO ontvangt RIF-subsidie voor Generation Food Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft subsidiegeld toegekend aan SVO vakopleiding food. SVO en haar samenwerkingspartners ontvangen ruim € 820.000,- uit het Regionaal Investeringsfonds mbo voor vernieuwing en versterking van de voltijdsopleidingen Generation Food. Samen met branchepartners VOS fonds, McDonald’s, COV, VNV, ADN, een aantal bedrijven, scholen voor voortgezet onderwijs en hbo-instellingen

werkt SVO de komende jaren verder aan het vernieuwen en versterken van de voltijdsopleidingen Generation Food. De nadruk komt te liggen op innovatie van de opleidingen, professionalisering van docenten, werving en het integreren van betekenisvolle projecten van bedrijven. Bovendien bevat de RIF een onderzoekslijn waarin SVO gaat werken aan hybride producten.


10 |

FISHT R E N D F I S H A C C o U N TA N T S

Belasting betalen!? Binnen de visserij wordt al jaren gebruik gemaakt van een hybride ondernemingsstructuur. Daarbij wordt de visserijonderneming zodanig gestructureerd, dat gebruik gemaakt wordt van de beste elementen van verschillende belastingwetten. Het gaat hierbij met name om een samenspel van de wet vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Door de onderneming goed te structureren valt er veel belasting te besparen. En dat is voor u als ondernemer de eerste winst!! Want u houdt meer geld in uw zak!

HHS gelooft in hygiënisch werken Het hygiënisch betreden van productieruimtes door personeel verzorgt HHS al met de Höcker programma. Om nu ook de productieruimtes zelf schoon te houden volgens de laatste hygiënische standaarden is HHS de samenwerking aangegaan met het Duitse Walter Cleaningsystems. Zo bieden ze de voedingsmiddelenindustrie één aanspreekpunt. Walter Cleaningsystems specialiseert zich al meer dan veertig jaar in reinigingstechniek voor alle omgevingen waar de hoogste mate van reiniging geëist wordt. In de Benelux is Walter geen onbekende meer met vele succesvol geïnstalleerde reinigingssystemen. HHS gaat als distributeur de positie

ging aan. De CN serie wordt op de persluchtleiding en standaard wateraansluiting aangesloten waarna zowel afgespoeld, ingeschuimd als gedesinfecteerd kan worden met 80 tot 130 bar. Met de CNK serie is zelfs de persluchtaansluiting niet meer nodig door een ingebouwde kompressor, tevens kan deze tot 180 bar reinigen.

van Walter verder uitbouwen. ‘Het is de perfecte toevoeging aan het Höcker programma wat we al voeren, beide producenten zijn gericht op kwaliteit en de hoogste mate van hygiëne. Daarbij leveren beide volgens klantwens’, vertelt Egbert Harberink van HHS RVS producten. INDIVIDUELE OPLOSSINGEN Door zowel mobiele als stationaire reinigingsystemen aan te bieden kan HHS met hun nieuwe programma aan alle wensen voldoen. Kenmerkend is dat er altijd gebruik wordt gemaakt van middendruk voor efficiënt gebruik van water, energie en chemie. Het opbrengen van schuim met fijne porieen zorgt voor een hoge mate van reiniging op alle oppervlakken. Alles wordt in eigen huis bij Walter Cleaningsystems ontwikkeld; drukverhogers, chemieverzorging, afnamestations en de benodigde slanghaspels + lansen. MOBIELE REINIGING Om productieruimtes hygiënisch te houden zonder grote aanpassingen biedt HHS met Walter meerdere mogelijkheden qua mobiele reini-

Daarnaast is er een mobiele chemiedoseringswagen welke op de drukwater- en persluchtleiding aangesloten wordt waarna zowel ingeschuimd als gedesinfecteerd kan worden met 1 wagen. OVERAL EN ALTIJD REINIGEN Met de vaste afnamestations van Walter in combinatie met de eigen drukverhogers kan overal en door iedereen gereinigd worden. Afhankelijk van het aantal simultaan te gebruiken afnamestations wordt de drukverhoger geselecteerd, dit kan tot 25 afnamestations met 1 drukverhoger. De maximale bedrijfsdruk loopt van 30 tot 200 bar. Chemie wordt centraal opgeslagen of per afnamestation, zo is er voor iedere locatie en budget altijd een oplossing te creëren.

OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP TER OVERNAME

TER OVERNAME

TE KOOP

TER TER OVERNAME OVERNAME

Visspeciaalzaak gelegen aan winkelplein te Amersfoort. Inventaris is niet nieuw maar functioneert nog goed, omzet is stijgende dit komt mede dat de winkelpanden allen zijn ingevuld plus dat de nodige werkzaamheden rondom het plein zijn afgerond. Deze winkel biedt voor creatieve handen zeker nog legio mogelijkheden, vlotte overnameprijs. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

In de regio Scheveningen, op super locatie gelegen viswinkel met diversen sterke medewinkeliers in directe nabijheid. Winkel is gelegen aan de in/uitgang van groot winkelcentrum aan de ruime parkeerplaats. Hier wordt een zeer goed rendement behaald. Inventaris verkeert in goede staat van onderhoud. Nieuwsgierig? Bel gerust onderstaand telefoonnummer en vraagt de projectinformatie op.

Mooi ingerichte Vis annex traiteur zaak gelegen op super locatie midden in het centrum van Oisterwijk gehele inventaris verkeert in goede staat van onderhoud, Hier liggen nog tal van omzet stijgende mogelijkheden. Winkel is te koop ivm. gezondheid eigenaar. Huur winkel € 2.250,-- per mnd. incl. parkeerplaats en garagebox. Vraag gerust om meer informatie op onderstaand telefoonnummer.

Visspeciaalzaak gelegen op SUPER locatie in overdekt winkelcentrum in het Rijnmond gebied. Inventaris verkeert in perfecte staat van onderhoud en dateert van medio 2017. In deze onderneming wordt een zeer goed rendement behaalt. Winkel ligt tegenover in/ uitgang AH. Naast warme bakker en een keurslager. Nieuwsgierig? Bel gerust onderstaand telefoonnummer en vraagt de projectinformatie op.

U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61 eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl

DE STRUCTUUR In de hybride structuur wordt gewerkt met een BV én een zelfstandige onderneming zoals de VOF of eenmanszaak. Bij een VOF / eenmanszaak bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. De grote voordelen voor deze ondernemers zijn de zelfstandigenaftrek en MKB – winstvrijstelling. Deze vrijstellingen bestaan uit een vast bedrag van ca. € 7.000 plus 14% over al het meerdere. Dit scheelt u duizenden euro’s per jaar aan belasting. Het toptarief in de inkomstenbelasting bedraagt 51,95%. Zodra u uw onderneming inbrengt in een BV structuur, bent u deze vrijstellingen kwijt. De vennootschapsbelasting kent deze niet. U bent wel verplicht om € 45.000 bruto loon aan uzelf uit te betalen, wat dan wel weer aftrekbaar is als bedrijfskosten. Het toptarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 25%. De voordelen van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting combineren we in de hybride structuur. VOORDELEN Het voordeel van de hybride structuur is het feit dat de winstverdeling zodanig vastgesteld kan worden, dat u optimaal gebruik maakt van de belastingwetten. Hierdoor kunt u gebruik blijven maken van de vrijstellingen in de inkomstenbelasting en tegelijkertijd de voordelen van de BV benutten. De hybride structuur kan er zodoende voor zorgen dat de totale belastingdruk voordeliger uitpakt, dan wanneer u de onderneming volledig in de BV of eenmanszaak uitoefent. MAATWERK Wellicht dat u denkt: dit is precies wat ik zoek!! Op deze manier kan ik behoorlijk belasting besparen! Let dan wel op! Het opzetten van deze hybride structuur vraagt om maatwerk. Als onvoldoende aandacht wordt besteed aan het opzetten van deze structuur, kan het voordeel zomaar omslaan in een groot fiscaal nadeel. Belangrijk is dat de manier waarop het vermogen in de BV terecht komt, goed gedaan wordt. De winstverdeling dient passend te zijn en de werkzaamheden die gedaan worden door de BV en u als persoon verdienen aandacht. Tegelijkertijd kan het opzetten van deze structuur gebruikt worden om voor te sorteren op de toekomstige bedrijfsoverdracht. Denk hierbij aan de bedrijfsopvolgingsregeling.

Door te kiezen voor maatwerk, kan de structuur zo opgezet worden dat de aandelen van de BV voor de inkomstenbelasting in box II vallen. TIJDGEEST U leest en hoort de laatste tijd veel over structuren die multinationale ondernemingen zoals Google en Amazon gebruiken om ervoor te zorgen dat de totale belastingdruk zo laag mogelijk is. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van structuren die via allerlei belastingparadijzen lopen. De gedachte zou kunnen opkomen of er hier sprake is van eenzelfde soort structuur. Ik kan u verzekeren dat dit niet aan de orde is. Deze column ben ik begonnen met het refereren aan de hybride structuur, zoals deze toegepast wordt in de visserijsector. Deze structuur is onlangs nog getoetst door de Belastingdienst, waarbij Flynth gemotiveerd heeft aangegeven waarom deze structuur goed van opzet is. De Belastingdienst heeft dit bevestigd. Dat neemt niet weg dat de Belastingdienst geen voorstander is van de hybride structuur. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de aandelen van de BV in de inkomstenbelasting niet in box II thuis horen. Ze horen wel thuis op de ondernemingsbalans van de VOF / eenmanszaak in box I. Het gevolg van deze stelling is dat de totale belastingdruk 64% bedraagt. En dat wilt u niet. Het is daarom ook noodzaak om te zorgen voor een stuk maatwerk. Onlangs heeft de Belastingdienst geprocedeerd over dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem heeft een uitspraak gedaan, waarna het Ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt niet in hoger beroep te gaan. Deze uitspraak was positief voor de belastingplichtige die met maatwerk een hybride structuur had opgezet. Doordat Gerechtshof Arnhem uitspraak heeft gedaan is het nu in de praktijk mogelijk om deze hybride structuur op te zetten. VRAAG HET FLYNTH! Denkt u na over het besparen op de belastingen? Vraag dan een specialist van Flynth of het in uw situatie mogelijk is om een hybride structuur op te zetten. Deze specialist zal samen met u ook nagaan of dit zinvol is en of het beoogde resultaat niet op een andere wijze behaald kan worden. De schrijver van dit artikel, Gerco van der Spek, is belastingadviseur en MfNregistermediator bij Flynth adviseurs en accountants te Urk, hét advieskantoor voor visserij en aanverwante bedrijven. Wilt u meer informatie? Bel dan met: 088 236 9400 of mail naar: urk@flynth.nl.


FISHT R E N D

| 11

Noordzee-overleg: kottervisserij wordt hard getroffen door industrialisering Noordzee

j ungHeinricH

wint tiende

De Jungheinrich ETV 216i, ‘s werelds eerste reachtruck met geïntegreerde lithium-ion accu, heeft de IFOY Award in de categorie ‘Magazijntruck van het Jaar’ gewonnen. De Duitse minister van Transport Andreas Scheuer overhandigde de prijs aan Christian Erlach, bestuurslid Marketing & Sales van Jungheinrich, tijdens het prijzengala in de Hofburg in Wenen. De jury, een internationaal gezelschap vakjournalisten, roemt in het juryrapport het uitstekende klantvoordeel en benadrukt dat de integratie van custom-made lithium-ion accu’s in heftrucks een nieuwe generatie heftrucks introduceert. Erlach licht toe: ‘Jungheinrich is wereldwijd de eerste fabrikant die de voordelen van lithiumion technologie doorvoert in het design van zijn trucks. Door de integratie van de accu in het truckontwerp, is de ETV 216i de meest compacte en de best presterende reachtruck in zijn categorie.’ Dankzij het compacte

In Scheveningen vond onlangs een sessie plaats waarbij de stand van zaken van het onderhandelingsproces over de toekomst van de Noordzee werd gepresenteerd. Hierbij was er tevens ruimte om inspraak te leveren door partijen die niet wekelijks aanwezig zijn bij het Noordzee-overleg. De Nederlandse Vissersbond vertegenwoordigt samen met VisNed de visserijsector in het wekelijks geagendeerde onderhandelingsproces. Durk van Tuinen was namens de Nederlandse Vissersbond aanwezig in Scheveningen.

hadden zich verdeeld over de vier groepen, zodat in elke groep de stem van de visserij gehoord kon worden. Durk van Tuinen benoemde in zijn groep dat er mogelijkheden zijn om het verlies van waardevolle visgronden te beperken, maar dan moet er meegewerkt worden door

Voorafgaand aan het overleg in Scheveningen was het mogelijk om deel te nemen aan de schriftelijke consultatie. In deze consultatie konden belanghebbenden overwegingen inbrengen in het Noordzeeoverleg. EMK had gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en bestuurslid Dirk Kraak maakte tijdens het middagprogramma in Scheveningen gebruik van de mogelijkheid om de inbreng toe te lichten.

andere gebruikers op de Noordzee zoals de scheepvaart en defensie.

ifoy a ward

design is de ETV 216i een stuk wendbaarder. De bestuurderscabine biedt veel bewegingsvrijheid en ruim zicht rondom. Dit verhoogt de ergonomie en veiligheid in het magazijn. Door het gebruik van extra contragewicht is het zwaartepunt van de reachtruck verder naar achteren geschoven. Daardoor kan de ETV 216i een nominale last van 1,6 ton tot negen meter heffen - 230 kilogram meer dan vergelijkbare machines, waarbij de hefsnelheid met last met 23 procent wordt verhoogd. OVER DE IFOY AWARD De IFOY Award (International Intralogistics and Forklift Truck of the Year) wordt gezien als de meest belangrijke innovatieprijs binnen de intralogistieke branche. De genomineerden worden geselecteerd door vakjournalisten uit verschillende landen. De finalisten worden vergeleken met hun respectievelijke concurrerende modellen of oplossingen. Sinds 2013 heeft Jungheinrich tien IFOY Awards gewonnen – een record.

KOTTERVISSERIJ WORDT HARD GETROFFEN

In een aangrijpend betoog gaf Kraak aan dat de kottervisserij met gesleepte tuigen hard wordt getroffen dor de industrialisering van de

Noordzee. Kraak benoemde dat in de zaal bijna alle partijen aan de vragende kant zitten als we kijken naar ruimte voor de invulling van hun belangen, terwijl de visserij de rekening gepresenteerd krijgt. Deze rekening werd door Kraak gepresenteerd als ‘vissen op een postzegel’, waarbij duidelijk werd gemaakt dat de kottervloot verdreven wordt van haar visgronden en vissers genoodzaakt zijn om op een steeds kleinere ruimte brood te verdienen. Tijdens de groepssessies werd gevraagd op welke wijze er voor de kottervisserij een acceptabel Noordzee-akkoord kan worden samengesteld. De visserijvertegenwoordigers

GESCHOKT DOOR INGRIJPENDE VERANDERINGEN

Tijdens de pauze en na afloop van de sessie werd door de aanwezige vissers duidelijk verwoord dat de moed in de schoenen zakt na dergelijke bijeenkomsten. Dirk Kraak kon na een overweekse reis deelnemen aan de sessie in Scheveningen, maar gaf aan wederom geschokt te zijn over de duidelijke en ingrijpende veranderingen die men voor ogen heeft op de Noordzee.

Eerste jaarlijkse audit MSC garnalenkeurmerk De eerste jaarlijkse audit van het MSC-garnalenkeurmerk vond 3 en 4 juni plaats. Tijdens deze audit werd gekeken naar de voortgang van de implementatie en uitvoering van de maatregelen waaraan de garnalenvissers uit drie landen zich gecommitteerd hebben om het MSC garnalenkeurmerk te behalen en behouden. De condities waar de garnalenvissers aan moeten voldoen zijn als volgt: • De sector moet zich houden aan het managementplan gericht op duurzame oogst. Zo is op 1 mei 2019 de minimale maaswijdte vergroot naar 24 mm. • Er moet een programma worden ontwikkeld om de impact van garnalenvisserij op bedreigde diersoorten te evalueren.

• Er moet aangetoond worden dat de garnalenvisserij zich houdt aan afspraken met betrekking tot gebieden die gesloten zijn voor de visserij. • Er moet worden aangetoond dat er een systeem is waarin de visserij-intensiteit in alle beviste gebieden in kaart kan worden gebracht om uiteindelijk de impact op de zeebodem te kunnen bepalen. • Er moeten trilaterale afspraken gemaakt worden tussen Nederland, Duitsland en Denemarken over visserijmanagement en besluitvorming. • De drie landen (Nederland, Duitsland en Denemarken) moeten tevens een effectief controle- en handhavingssysteem opzetten. • Er moet een externe beoordeling

komen op het visserijmanagement. VOORTGANG CONDITIES Aan enkele van bovenstaande condities is de afgelopen maanden hard gewerkt, enkele behoeven meer aandacht. Tijdens de audit begin juni kregen stakeholders de kans om input te leveren en vragen te stellen bij de voortgang van de gestelde condities. Namens de Nederlandse garnalenvissers was Daphne de Groot (namens CVO dossierhouder MSC garnalenkeurmerk) aanwezig om de audit te begeleiden en vragen te beantwoorden.

Bekijk deze luxe viswagen op do t/m za bij Winkelcentrum de Vijverhof in Avenhorn Koopmansgoed 1

3771 MJ

Barneveld

Tel.: 0031 (0)342-417559

www.bkmt.nl


12 |

FISHT R E N D


FISHT R E N D

| 13


14 |

FISHT R E N D

Maritieme kennismaking kottervloot UITLEG IN HET INNOVATIECENTRUM Johan Baaij, manager van het Visserij Innovatiecentrum te Stellendam, gaf een rondleiding door de testlocatie. Aan de hand van videomateriaal en netwerk gaf hij een presentatie van de testen die in het innovatiecentrum ten behoeve van de visserij worden uitgevoerd. Voor het testen van nieuwe netten hoeven visserijbedrijven niet naar testlocaties in het buitenland maar kunnen ze terecht in Stellendam. Dat scheelt tijd en kosten. Op die manier stimuleert een eigen testcentrum op de haven de innovatiekracht van de Nederlandse kottervloot.

De Nederlandse maritieme sector bestaat uit een grote verscheidenheid aan bedrijven en beroepsuitoefenaars die werkzaam zijn in de deelsectoren waterbouw, koopvaardij en visserij. Er zijn verschillen maar zeker ook overeenkomsten en daarom is het belangrijk om samen te werken waar dat kan onder andere op het gebied van maritiem onderwijs. De uitwisseling van kennis over de deelsectoren is aanleiding om bij elkaar in de keuken te kijken. Onlangs was dat het geval voor de kottervloot waar vanuit de Stichting Sectorraad Visserij een kennismakingsdag werd georganiseerd. In alle vroegte kwamen de vertegenwoordigers van de koopvaardij, waterbouw, visserij en het maritieme onderwijs bij elkaar in de afslag van Stelllendam. Na een woord van welkom en het nuttigen van een broodmaaltijd werden verschillende kotters in de haven bezocht. Uiteraard werd iedereen gestoken in een veiligheidsvest en -helm. Aan boord van de GO-48 gaf eigenaar Adam Tanis aan de belangstellende uitleg over de instrumenten in de brug en het werk op zee. Veiligheid aan boord was een van de onderwerpen van gesprek. Robin Dekker van de SCH-45 gaf onder grote belangstelling een toelichting op de proef waarmee met een innovatief vistuig met waterstralen op platvis wordt gevist. Het is een mogelijk alternatief voor de pulskor die op termijn verboden is door Brussel. De vertegenwoordigers van de kottervisserij gaven uitleg over de verschillende visserijmethoden die in gebruik zijn. In de afslag werd de weekvangst getoond met een keur aan verschil-

lende vis-, schaal- en schelpdieren, onder andere schol, tong, roggen, zeebaars, wulken, kreeft, schar,

tarbot, griet en wijting. Ook de verkoop in de mijnzaal was onderdeel van het bezoek aan de afslag.

Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl

Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20Vermeulen 624 60 02 Henk info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl Van Slingelandtplein

5

1051 DD Amsterdam +31 20 624 60 02

ven de dikte van de scheepshuid gemeten wordt en afgetekend. In slechts een paar uur tijd kan de droogdok van volledig onder water (-15 meter) naar de droogtoestand worden geheven. Er is ruimte voor twee grote kotters in het dok. IN DE SCHOOLBANKEN Tenslotte werd een werkbezoek gebracht aan de ‘visserijschool’ op Stellendam. Locatiedirecteur Cor van Wijngaarden leidde de bezoekers door de school met veel aandacht voor de praktijkvakken gericht op de nettenmakerij, onderhoud aan machines en installaties. Maar ook konden de bezoekers kennismaken met de schipsimulator. De leerlingen van de ‘visserijschool’ worden breed opgeleid en hebben een vol lesprogramma. ‘Het werkbezoek was zeer geslaagd. Kennis over de kottervisserij en het onderwijs is ruimschoots uitgewisseld en de relaties tussen de verschillende sectoren is verder versterkt. Voor herhaling vatbaar. Dank aan de organisatie, in het bijzonder Johan Baaij, Leon Padmos, Cor van wijngaarden voor hun inzet om deze dag tot een succes te maken’, aldus Derk Jan Berends.

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen info@zoetelief.nl [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

www.zoetelief.nl

Vleesrevolutie Grote ontwikkeling in de vleessector, in het bijzonder voor de hamburger, zorgt er voor dat er disruptief gedrag (ontwrichting) ontstaat. Is dit een voorbeeld voor de vissector? De ervaring is dat dingen die in de agrofoodsector plaatsvinden ook op enig moment doordringen in de vissector. Waarom zou het ook niet zo zijn? Bij het vlees zeggen ze dat de revolutie nu pas echt is begonnen. Een vervanger van vlees bestaat al een tijdje. Dat begon met wat gedoe in de marge, maar het is nu toch wel serieus werk aan het worden. De echte namaak-smaak komt steeds dichterbij op een manier dat mensen al echt denken vlees te eten. Steeds meer restaurants zetten de vervangers van vlees op de kaart. Voorbeeld van de ontwikkeling is dat ‘De Vegetarische Slager’ werd overgenomen door Unilever. Weet u wel: de grote Unilever die met MSC-certificering voorop liep. BIEFSTUK Een lap namaakvlees als vervanger van een runder- of een varkenslapje lukt (nog) niet. Dat zal een kwestie van tijd zijn volgens de kenners. Dat is de reden waarom het nu alleen nog hamburgers, worst of kleine blokjes vlees zijn. Plantaardig vlees is wel de realiteit bij een markt die steeds groter gaat worden. De structuur, sappigheid en het gevoel echt vlees te eten wordt geholpen door de toevoeging van bietensap. Het lijkt echt rood vlees te zijn en daarbij wordt ook de kennis gebruikt van de Wageningse wetenschappers. Probeer het eens te proeven.

Henk Vermeulen

Henk Vermeulen

Een bezoek aan het droogdok van Padmos vond gretig aftrek. Directeur Leon Padmos vertelde in geuren en kleuren over zijn bedrijf en de manier waarop nieuwbouw en onderhoud van vissersschepen door Padmos plaatsvindt. In het drijvende dok in de Binnenhaven van Stellendam stonden op het moment van het bezoek twee kotters onder andere de YE-78 droog en een palingboot. Een mooie gelegenheid om het proces van onderhoud aan schepen toe te lichten. Er werd gedemonstreerd hoe met radiogol-

FISH CoLUMN

n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal

DUURZAAM In dit zogenaamde vlees wordt geen genetisch gemodificeerd gewas gebruikt. De vraag is natuurlijk hoelang dat zal duren. Er zit geen soja in omdat het een slechte naam heeft in relatie tot de wereldwijde ontbossing. De ingrediënten schijnen met name onschuldige erwten, kokosolie en aardappelzetmeel te zijn. ONTWRICHTING VAN DE GEWOONTE Vlees, aardappelen, groente en yoghurt toe. Wie is er niet mee opgevoed? Wat de producenten van de vervangers van vlees nu hebben bedacht is dat zij zich niet richten op de vegetariërs. Zij richten zich nu juist op de vleeseters en leggen hun producten voor de supermarktverkoop in de vleesvakken. Daar moet je immers zijn voor de vleessmaak. De consument die dat wil eten denkt echter ook na over zijn gevoel voor dierenwelzijn, het milieu en gezondheid. Dat is de kracht en dat hebben deze marketeers geleerd van de zuivel die niet van dieren komt maar van

soja of havermelk. Het zijn de alternatieven wanneer je niet van een dier wilt eten. De traditionele zuivelverkoop is in de loop der jaren anders geworden. Vergeet niet dat dit uit oogpunt van allergie aandoening kan zijn. MCDONALDS HAMBURGERKETEN Eerst was er de traditioneel, van vlees, gemaakte hamburger. De standaardkleur in het logo van McDonalds was dus ook rood gekleurd. Later kwam er de visburger bij en langzaam kwam er meer aandacht voor gezonder eten met salades en bedenk de rest er maar bij. De kleur rood uit het logo verdween en tegenwoordig is groen de hoofdkleur geworden. Het oog wil ook wat. DE VEGA-VISBURGER Hoelang gaat het duren dat een textuur en smaak is gevonden die vis kan vervangen? Zou dat mensen hun eetgedrag veranderen omdat die milieu en dierenwelzijn zo hoog in het vaandel hebben? Het begint bij kibbeling en brengt een verschuiving teweeg voor soorten die diepgevroren in containers te Rotterdam worden aangeland. Er komt een dag dat er andere afwegingen worden gemaakt en daarbij zal de wet van behoud van energie een hoofdrol spelen. Hoeveel energie (lees brandstof) kost het om een eenheid benodigde (lekkere of nuttige) voeding te produceren. Ik ben zelf van de scholing dat we daar als producenten nu al op in moeten spelen (#change). Johan K. Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond


FISHT R E N D

Expert BMT gaat met vissers om tafel over schadeafhandeling MSC Zoe Tijdens het Tweede Kamerdebat ‘Vervuiling Waddenzee’ werd duidelijk dat het door MSC -de veroorzaker van de containerramp boven de Waddeneilanden op 2 januari- ingeschakelde expertisebureau BMT om tafel wil met elke visser die een schadeclaim heeft ingediend om tot een redelijke en snelle afhandeling te komen. Daarnaast start binnenkort een pilot ‘Hotspot Net-catching’ voor het gericht vissen op afval afkomstig uit de MSC Zoe containers. Op dit moment zijn er dertig schadeclaims ingediend door vissers die vooral schade hebben geleden aan netten en tuigen door rondzwervend afval of stukken containers. De middag voorafgaand aan het debat ontving minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een bericht van het expertisebureau BMT dat door reder MSC is ingeschakeld. BMT heeft aan minister Schouten laten weten met alle vissers die een schadeclaim hebben ingediend een afspraak te willen maken om tot een snelle en redelijke afhandeling van de schade te komen. AFVAL VISSEN Meerdere malen heeft de Nederlandse Vissersbond de wil van vissers aangegeven om gericht op afval te vissen. Ook daar werd tijdens het debat ‘Vervuiling Waddenzee’ gehoor aan gegeven. Zo vertelde minister Schouten dat er binnenkort een pilot ‘Hotspot Netcatching’ start waarmee vissers de mogelijkheid hebben om te helpen bij het gericht vissen op resten afval afkomstig uit de MSC Zoe containers. Als de pilot wordt opengesteld, kunnen vissers zich hierop inschrijven. Uiteraard is bij deelname aan de pilot een ontheffing van ILT, een schriftelijke opdracht van BMT, een verklaring van de verzekeraar en een weekendontheffing van het ministerie benodigd. Als het zover is, zal de Nederlandse Vissersbond

Haccpt Hermometer met

Haccp-

registratie online

Veel foodspecialist zien op tegen alle metingen die gedaan en gelijk ingevuld moeten worden. Door deze opmerking is HACCPoplossing gaan zoeken naar een oplossing. Deze is gevonden in een thermometer die simpel gekoppeld wordt aan het HACCPregistratie systeem. Op de thermometer is af te lezen wat de metingen zijn. Van bereiden terug koelen tot de temperatuur van de koeling. Ondernemers kunnen de metingen doen wanneer het hen uitkomt en door de koppeling worden ze opgeslagen in Hygiënecode Online. Voor meer informatie zie: www.hygienecodeonline.nl

haar leden daarover informeren en assisteren waar nodig. FISHING FOR LITTER Ook het Fishing for Litterproject staat onder druk nu de vissers meer afval aan boord moeten verwerken dan ze lief is. Meerdere Kamerleden stelden hier kritische vragen over. Minister Schouten gaf aan te begrijpen dat de kosten voor het opvissen van afval stijgen door de containerramp. Echter wil het ministerie eerst de kosten verhalen op de veroorzaker van de afval (MSC), alvorens ze zelf de knip trekken. Minister Schouten vindt het wel belangrijk dat het project Fishing for Litter doorgang vindt. Voor 2019 tot 2021 is er een subsidiebedrag van € 90.000,- beschikbaar. Voor 2022 en 2023 is er € 60.000,- ingecalculeerd. ‘Maar’, zei minister Schouten, ‘er komt een evaluatie van het project in 2020. Dan kunnen we met elkaar bezien wat het Fishing for Litterproject betekent en kunnen we kijken naar de hoogte van het bedrag dat beschikbaar is.’ Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vertelde tijdens het debat dat er tot en met 10 mei 2019 in totaal 288 delen van unieke containers zijn geborgen. Het onderzoek om in kaart te brengen waar het afval ligt op de bodem van de Noordzee en Waddenzee loopt nog en zal net zoals de bergingswerkzaamheden binnenkort worden afgerond.

| 15

Nieuwe leden Raad van Toezicht Museum Vlaardingen Twee nieuwe leden treden per 1 juli toe tot de Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen. Hans Versluijs zal de functie van voorzitter bekleden en Susanne Mosmans treedt toe als lid. Yvonne Batenburg, voorzitter van de RvT sinds 2015 en Henk van Beek, lid sinds 2013, treden per 1 juli 2019 af. Met de komst van deze twee nieuwe leden is de RvT weer volledig geëquipeerd om een volgende stap naar een succesvolle toekomst voor het Museum Vlaardingen te zetten. In het vorig jaar verschenen beleidsplan kiest het museum voor de positionering ‘Leven met Water – vroeger, nu en later’. Met mooie tentoonstellingen, een gevarieerd activiteitenprogramma en een breed educatief aanbod verwacht het museum meer bezoekers uit Vlaardingen en daarbuiten te trekken en zo binnen enkele jaren een bloeiende culturele hotspot te worden. Bij deze nieuwe positionering past een divers samengestelde Raad van Toezicht waarin belanghebbenden van binnen en buiten de museumwereld zich herkennen. HANS VERSLUIJS Hans Versluijs is geen onbekende in Vlaardingen. Hij was van 2006 tot 2018 Wethouder Bouwen en Wonen in Vlaardingen. Daarvoor was hij als adviseur en manager ruim 30 jaar betrokken bij een groot aantal veranderingsprocessen in de publieke sector. Hij heeft daarbij diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen vervuld. Hij is enthousiast over de vernieuwende koers die het museum is ingeslagen

met de nieuwe positionering en wil daar graag, als voorzitter van de Raad van Toezicht, een bijdrage aan leveren. Versluijs is van mening dat de locatie van het Museum, tussen binnenstad en metro, geweldige kansen biedt. Het hele gebied wordt de komende tien jaar in oude glorie hersteld tot museumkwartier, inclusief de oude Lijnbaan en een aantal monumentale panden. ‘Een vitaal museum kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Andersom zal deze ontwikkeling de plaats en betekenis van het museum versterken. Dat mes snijdt aan twee kanten’, aldus Versluijs. SUSANNE MOSMANS Susanne Mosmans is minder bekend in Vlaardingen. Zij heeft jarenlange ervaring in internationale managementposities in de voedingssector, met focus op marketing, productinnovatie en communicatie. Na haar studie Internationale Betrekkingen in Groningen startte zij bij Unilever in Rotterdam. Na enkele omzwervingen, waarvan tien jaar bij Mars in Brussel, woont zij sinds 1,5 jaar met haar gezin in de Oostwijk in Vlaardingen. Mosmans heeft een passie voor mooie dingen. Van jongs af aan werd zij door haar ouders meegenomen naar allerlei musea, waardoor al vroeg haar belangstelling voor musea is gewekt. Ze kijkt graag naar kunst, maar ook naar supermarktproducten en manieren om consumenten te verleiden om merken te kopen. Vanuit haar expertise wil zij bijdragen om, samen met het huidige team, van Museum Vlaardingen een prachtplek te maken voor ons verleden, heden en de toekomst.

SCHADE MELDEN De Nederlandse Vissersbond blijft vissers die schade op hebben gelopen oproepen om het schadeformulier in te vullen. Leden die schade aan hun kotter, tuigen of netten hebben door ronddrijvend afval of containers van de MSC Zoe kunnen samen met Egbert van der Tuin van de Nederlandse Vissersbond het schadeformulier invullen.

e s d n Holla Nieuwe i n u j 2 1 f a van Ouwehand Visverwerking B.V. - Postbus 3033 - 2220CA - Katwijk www.ouwehand.com


16 |

FISHT R E N D

Tweede editie Urker VIS Food Festival

Visgerechtjes zoals Flamed Shashimi, Hete Kibb en Scampibowl. Een Meet&Greet met onder meer coiffure Teun, Dick van de Pub en de Youptjoepoma’s uit de tv-serie URK! En visvoetbadjes, vissermanmassages en echte viskunst. Het Urker VIS Food Festival op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni laat vis zien, zoals je het nog nooit hebt gezien!

festivalbezoekers smakelijke en verrassende visvariaties proeven. Naast Flamed Shashimi, Hete

ambachtelijke zalm uit de rookton en nieuwe haring. Ook heel lekker én leuk: zoete verleidingen met een touch of fish! MEET & GREET Extra leuk dit jaar is de Meet&Greet met Urkers uit de SBS6-serie URK! Op zaterdag 15 juni nemen coiffure Teun, duizendpoot Nelie, Dick van de Pub, de Youptjoep-oma’s, visserman Hendrik, trucker Tony Regnerus en de Tweeling plaats op het podium. Tussen 14.00 en 15.00 uur delen zij de leukste anekdotes en ervaringen uit de serie en gaan zij het gesprek aan met het publiek. Natuurlijk is er voor de fans ook ruimte voor een selfie. VISKUNST EN LIVEMUZIEK Naast heerlijk eten en het spotten van bekende Urkers, kunnen bezoekers ook een visvoetbad nemen, een vissermanmassage krijgen of een visje laten vereeuwigen in het haar of op de arm. De kinderen decoreren ondertussen de wall of fishfame met hun eigen gemaakte viskunst, laten zich vermommen als een vis of vermaken zich op het zand-

De tweede editie van het festival op de Dormakade van Urk staat vooral in het teken van food; met nog meer deelnemers dan vorig jaar, is er een nog uitgebreider palet aan verrassende visgerechtjes te vinden. Maar jong en oud kan zich er ook uitstekend vermaken met een uitgebreid cultureel programma. FOODTRUCKS EN STANDS Vanuit maar liefst eenentwintig foodtrucks en stands kunnen

Arie de Graaf en medewerkers maken eigen videoclip Het begon als een grap tijdens de kerstborrel, toen werd het een project en inmiddels is het een unieke videoclip. Arie de Graaf en alle medewerkers maakten met elkaar een unieke videoclip, die op Youtube (https://youtu.be/BnBy1bnTu2U) te bekijken is. Ook de bedrijfsfilm, waar het lied onderdeel van is, is op Youtube te vinden, samen met een ‘making of’ van de clip met allerlei leuke beelden. In de bedrijfsfilm krijgen kijkers een beeld van de werkzaamheden die Arie, zijn zoon Klaas-Jan en de rest van het team uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan het schoonmaken van alle spullen, fileren van haring, inladen, het selecteren van de vis bij Fish Partners en het inkopen van versgerookte makreel en spekbokking bij Palingrokerij Jacob van Jan. Als de verkoopwagen wordt neergezet en in orde wordt gemaakt, kijken de eerste klanten al toe. ‘Het zijn schattige meisjes’, zegt één van hen desgevraagd. ‘Daarom kom ik ook iedere keer weer terug.’ Vervol-

gens zien we dat er vers brood wordt gekocht bij de bakker, die op zijn beurt ook weer klant is bij Arie. AANSTEKELIJK REFREIN Daarna is het zelfbedachte lied te horen. Het refrein klinkt heel aanstekelijk: ‘Onze zaak en onze klanten zijn ons leven. We steeds wat we kunnen en soms meer. We doen ons best, dat weet u best. We staan hier voor u klaar. En dat doen we elke dag opnieuw steeds weer.’ Na het lied zien we Arie bij een grote tank staan. ‘Onze olie, die afkomstig is van LEVO, komt met een vrachtwagen binnen en in deze tank kan 1.000 liter’, legt hij uit. ‘Omdat we zelf vullen hebben we geen afval; geen retourkannen. Onze olie is schoon, supergoed en dus ook nog eens hartstikke duurzaam.’ Iedere dag wordt schone olie gebruikt. ‘Dat zorgt voor een optimaal resultaat.’ Aan het eind van de film stellen Arie, zijn kinderen en alle medewerkers zich voor. Als laatste komt Arie’s kleinzoon in beeld, die het bedrijfsliedje ook uit zijn hoofd kent.

Voormalig betrokkenen uit de Vlaardingse visserij gezocht

Kibb en Scampibowl is er ook Kabeljauw Teriyaki te proberen. Of Flamkuchen el Tonno, Vistaquito’s, Vissalsa.. En natuurlijk

strandje. Livemuziek en cocktails voor de ouders maken het feest compleet. GRATIS ENTREE Het Urker VIS Food Festival vindt plaats op de Dormakade van Urk en wordt mede mogelijk gemaakt door partner ‘Ondernemers van Oud Urk’ en sponsoren. Op vrijdag duurt het festival van 16.00 tot 23.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis. Er wordt gewerkt met munten voor de verkoop van food, dranken en activiteiten. Meer informatie over het festival is te vinden op www.visfoodfestival. nl. Volg @visfoodfestival ook op Facebook, Instagram en Twitter. Foto’s: Wytske van Urk

De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen is op zoek naar voormalig medewerkers en medewerksters uit de Vlaardingse visserij. Bent u in de vorige eeuw tijdens de haringtijd misschien schipper geweest of was u één van de opvarenden of bent u misschien een oud kuiper of een oud boetster of bent u op andere wijze betrokken geweest bij de Vlaardingse visserij en bent u tot nu (nog) niet uitgenodigd voor onze jaarlijkse reünie? Dan is het museum op zoek naar u! De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen organiseert ieder jaar een reünie voor voormalig medewerkers en medewerksters uit de Vlaardingse visserij. Een gezellig samenzijn waarbij volop herinneringen worden opgehaald uit de tijd dat de Vlaardingse visserij nog een hoofdrol speelde. Dit alles onder het genot van een drankje en natuurlijk een haring. DRUKBEZOCHT De bijeenkomsten worden altijd drukbezocht en tijdens de gesprekken vernamen we dat nog niet iedereen die actief is geweest in de Vlaardingse visserij op onze uitnodigingenlijststaat. Daar willen we graag verandering in brengen.

Bent u actief geweest in de Vlaardingse visserij of een aanverwant bedrijf en wordt u (nog) niet uitgenodigd voor onze jaarlijkse reünie dan nodigen we u hierbij van harte uit om dit kenbaar te maken via een e-mailberichtje naar de secretaris van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen via het e-mailadres: vrienden@museumvlaardingen.nl onder vermelding van reünie 2019 waarna we u graag opnemen op onze uitnodigingenlijst. U ontvangt dan alle gegevens over deze reünie, die dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 6 juli in Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade 54 in Vlaardingen.

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk

T F E W

0527 - 681 726 0527 - 685 239 info@profinis.nl www.profinis.nl

Vierkant achter uw ambitie!

Voor de cijfers achter de vis

Drs. Hein Bakker AA


FISHT R E N D

| 17

Voortgang 15 miljoen euro innovatiegeld 15 miljoen euro werd de visserijsector toegezegd in het regeerakkoord uit 2017 van de huidige coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie en D’66. 15 miljoen euro nationaal geld als cofinanciering van een innovatieprogramma visserij. Een mooie toezegging voor een sector die grote innovatie ambities heeft en financiële steun daarbij goed kan gebruiken. Twee jaar later is er nog geen bestemming voor gevonden. Aan Europees subsidiegeld, waar de sector al jaren gebruik van maakt ter ondersteuning van tal van innovatieprojecten, zijn veel regels verbonden. Regels zijn belangrijk want we moeten zorgvuldig omspringen met gemeenschapsgeld maar deze regels kunnen het innovatietraject ook flink vertragen of zorgen voor inefficiënte uitgaven. Bovendien kennen de subsidies hoge administratieve lasten en weinig flexibiliteit, terwijl innovatie een onvoorspelbaar proces is wat juist vraagt om flexibiliteit. KATER UIT HET VERLEDEN De Nederlandse visserijsector loopt nog met een kater rond van het vorige visserijfonds, het Europese Visserij Fonds (EVF), waarbij vele miljoenen aan subsidiegelden niet werden uitbetaald en werden teruggevorderd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), omdat Brussel vond dat Nederland de regels niet goed had gehanteerd. De rechtszaken daarover lopen nog steeds. Samen met de rigiditeit van de regels verklaart het de extreem lage benutting van het Nederlandse aandeel in het huidige Europese Fonds voor Maritieme en Visserij (EFMZV). Eén van de grootste pijnpunten voor de sector is dat inkomstenderving tijdens een onderzoeksreis door een commercieel vissersvaartuig niet vergoed kan worden vanuit de Brusselse subsidiegelden (EFMZV). Een schipper en zijn bemanning werken dus mee aan een onderzoek, ze lopen inkomsten mis omdat een experimenteel net minder goed vangt of omdat kostbare tijd om te vissen niet benut kan worden, maar de compensatie van deze kosten is niet of tot zeer beperkte mate mogelijk. Dit heeft begrijpelijkerwijs een demotiverend effect en leidt tot een lagere sectorparticipatie in onderzoek dan men misschien zou willen. De 15 miljoen euro uit het regeerakkoord zou het antwoord kunnen zijn op de rigide Brusselse regels waardoor het vergoeden van inkomstenderving wel mogelijk is. Op die manier kan innovatie weer worden aangejaagd en daar is de 15 miljoen euro ook voor bedoeld. ONDERSTEUNING Op het moment dat de visserijsector werd geconfronteerd met het definitieve besluit van het Europees Parlement voor een pulsverbod, werd de 15 miljoen euro door het ministerie van LNV aangehaald als middel om de pijn voor de sector te verzachten en steun te bieden om innovatie te blijven voortzetten op zoek naar alternatieven voor de puls. Er is veel geld nodig om het alternatief te ontwikkelen dat zich kan meten met de innovatieve puls. De puls is ook pas na tientallen jaren innoveren tot volle wasdom gekomen. KOMT DAT WEL GOED? Er zijn meer partijen met innovatieve ideeën die aanspraak wil-

subsidieaanvragen kunnen worden ingediend die aan allerlei specifieke regels moeten voldoen. Het gevolg: veel papierwerk, lang wachten, veel brainstormsessies en net niet het budget op het juiste moment hebben wat je eigenlijk nodig hebt om van goede ideeën naar de praktische oplossingen te komen. Je vraagt je daarom af of het wel goed komt met die € 15 miljoen of dat het net als bij het EFMZV subsidiegeld onbenut op de plank blijft liggen terwijl het hard nodig is?

len maken op de 15 miljoen euro nationaal geld. Als Nederlandse Vissersbond stellen we het op prijs dat het ministerie van LNV middelen ter beschikking stelt, alleen blijft wel de vraag of de middelen wel op de juiste wijze bij de sector terecht zullen komen. Het beeld ontstaat dat de 15 miljoen euro keer op keer wordt genoemd maar dat het tot op heden nog niet is bestemd. Het lijkt er op dat het ook moeilijk is voor een nationale overheid om ‘zomaar’ geld uit te geven voor iets wat men belangrijk vindt, al snel tikt Brussel Nederland op de vingers met het argument ‘ongeoorloofde staatssteun’. Dus moeten er openstellingen komen waarvoor

Oranda,

de hoog rendement visbakoven van De Kuiper.

De Kuiper Oranda hoog rendement visbakovens onderscheiden zich door het zeer hoog rendement. Alle visbakketels hebben een rendement tussen de 92,7% en 94,9%. Daarnaast is de capaciteit van de ketels ook bijzonder hoog: vanaf 25 kW. tot 42 kW. Zo is er voor elke situatie, qua capaciteit, een antwoord.

t rendemen meer dan

92,7%

Door middel van een touch screenscherm is de ketel makkelijk te bedienen en kunt u zelf het vermogen regelen. De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur is erin geslaagd al haar visbakketels onder de zwaarste keuringseisen met goed gevolg gekeurd te krijgen. In een persoonlijk gesprek overleggen wij graag wat de mogelijkheden zijn, voor u en voor uw specifieke wensen.

Touwslagersweg 13

3449 HX Woerden

085 - 485 14 66

www.dekuiperhoreca.nl


18 |

FISHT R E N D n ederlandse v issersbond

opent nieuwbouw en viert

85- jarig

bestaan

‘Met z’n allen de schouders De vier ereleden van de Nederlandse Vissersbond, Jurie van de Berg, Leen de Keijser, Huub Tanis en Lubbert Schregardus, hebben het nieuwe kantoor van de visserijorganisatie op Urk feestelijk geopend met het luiden van de scheepsbel. Hiermee werd aangekondigd dat de Vissersbond, die ooit een kantoor had aan de Urker haven, weer terug is op Urk. Het kantoor aan het Spijk 20 is sinds begin van dit jaar in gebruik maar de officiële opening is zo gekozen dat het samenviel met het 85-jarig bestaan van de Nederlandse Vissersbond. Onder de belangstelling van ruim 200 gasten trapte voorzitter Johan Nooitgedagt af met een toespraak waarin hij stilstond bij het verleden en de toekomst van de kottervisserij.

is er’, benadrukt de voorzitter. Ook het pulskorverbod werpt grote schaduwen op het vissermanbestaan. ‘Op dit gebied heeft de emotie het gewonnen in het Europees Parlement. Het is een stom feit en het woord ‘innovatie’ wil je dan liever even niet meer horen.’ Ook de aanlandplicht is inmiddels een vaststaand feit. ‘De pufvisserij werd vroeger verboden. Daarna kregen we boetes als we te kleine vis meenamen en nu worden we beboet als we deze ongewenste gevangen bijvangst niet meenemen. Dat kost extra inspanningen. Net als de wetgeving rond Natura 2000. Je mag niet mag vissen als je niet hebt onderzocht of de visserij impact heeft op het milieu.’ Windmolenparken op zee baren de vissers grote zorgen. ‘In 85 jaar Nederlandse Vissersbond zagen we aankomen dat er een gevecht om de ruimte of zee zou ontstaan. Nu zitten we er middenin. Elke oplossing zal veel pijn gaan doen. Als het kalf verdronken is, dan dempt men de put. Dat geldt voor heel veel aspecten van het huidige visserijbeleid.’ STRATEGIE Wat is de strategie? Deze vraag is volgens Nooitgedagt altijd heel belangrijk. ‘De overheid wil ons faciliteren. Wij moeten die ruimte willen verdienen. Met elkaar moeten we een strategie bepalen. Wat als we in 2021 het wel voor elkaar krijgen om te gaan pulsvissen? En wat als we de samenwerking met natuurorganisaties aangaan? In plaats van de hele Noordzee te verkrachten met

‘Soms zit het mee en andere keren zat het zwaar tegen’, zei Nooitgedagt over 85 jaar Vissersbond. ‘We hebben geboden en verboden gehad en vandaag de dag gaat het vooral om eigen verantwoordelijkheid. Financieel gezien heeft de visserij een gezonde opleving, maar op andere fronten zit het zwaar tegen. Vergelijk het met voetballen; voor de rust kun je twee nul voorstaan en na de rust kom je ineens met drie - twee achter te staan. Machteloosheid overheerst momenteel.’ VOLDONGEN FEITEN Zo staan de vissers voor een voldongen Brexit-feit. ‘De Brexit gaat gebeuren. Het doel van de Engelsen is om de visgronden voor zichzelf te houden en niet te delen. Die zorg

allemaal windmolens, zouden we houdbare coalities moeten maken. Dat hebben we al goed gedaan, maar daar zijn we nooit klaar mee.’ Nooitgedagt is zich heel bewust van het feit dat er vissers aanwezig zijn, die geen zin hebben om het feestje van het 85-jarig bestaan en van het nieuwe pand van de Vissersbond te

vieren. ‘Maar de geschiedenis leert dat er na tegenslagen ook mooie dingen kunnen ontstaan. Daarom moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten om nieuwe ideeën uit te proberen. Die minister wil ons ondersteunen en die hulp die moeten we willen verdienen.’ NETWERKEN EN VIS Tijdens de feestelijke opening en de viering van het 85-jarig jubileum was het goed netwerken voor de gasten en medewerkers van de Nederlandse Vissersbond. Bijpraten met oude bekenden, maar ook nieuwe mensen ontmoeten. Erna Drijver van de TX-29 stak iedereen die in mineur is over het aanstaande pulsverbod, een hart onder de riem door er op te wijzen dat er ook visserij mogelijk is zonder de puls. ‘Moed houden dus, want de visserij is tegenslagen altijd te boven geko-

men. Hieruit spreekt ook de kracht van de visserij.’ Na de opening was er achtergrondmuziek van The Lighthouse Band uit Urk en een lopend buffet langs verschillende eetstalletjes, foodtrucks, met vooral veel vis, schaalen schelpdieren op het menu. Ook de rookkast met vers gerookte


FISHT R E N D

| 19

F I S H A C C o U N TA N T S

productiviteit. Een warmte-terugwin-installatie (WTW) zorgt ervoor dat overal in het pand een optimaal klimaat wordt gecreëerd tegen een zo laag mogelijk verbruik. Een luchtwarmtepomp zorgt ervoor dat er voldoende warmte wordt geproduceerd en op warme dagen juist koeling biedt. Op het dak liggen ruim 100 zonnepanelen die zorgen voor de benodigde elektriciteit van het kantoor. Aan alles is gedacht om er een duurzaam kantoor van te maken. ‘Als je de keuze hebt om traditioneel of duurzaam te bouwen dan is het besluit snel genomen. De extra kosten van duurzaam bouwen zijn relatief laag en je voorkomt dat je steeds meer gaat betalen aan energiekosten. Het is een verstandige investering’, zegt Berends.

paling en zalm ontbrak niet, net als de oesters uit het Waddengebied, geleverd door Jan en Barbara Geertsema. ‘Het was een geslaagde dag voor iedereen en wij zijn oprecht dankbaar voor alle gasten die de moeite hebben genomen om samen met ons dit gedenkwaardige moment te kunnen vieren’, aldus Derk Jan Berends, secretaris van de Nederlandse Vissersbond.

PRETTIG WERKEN Het is prettig werken in het nieuwe kantoor, dat vinden ook Angela van Overbeeke (officemanager) en Peter van den Berg (medewerker projecten en contingentbeheer). ‘Voor mij persoonlijk is het mooiste aan het nieuwe pand dat het echt ‘ons’ pand is. Voorheen huurden wij een pand, het hebben van een eigen pand geeft ons en onze leden een gedegen thuishaven’, aldus Peter. Angela vult aan: ‘Het is fijn om iedereen in onze eigen ontvangstruimte te kunnen verwelkomen, die mogelijkheid hadden we aan het Ecopark in Emmeloord niet. Dat de vergaderruimten ook op de begane grond zijn gevestigd werkt erg praktisch. Het open en transparante karakter van het pand draagt bij aan een prettige werkomgeving, er is veel daglicht en het klimaatsysteem werkt naar tevredenheid.’

DUURZAAM KANTOOR Het nieuwe kantoor op Urk is niet aangesloten op het aardgasnet. Daar is bij aanvang van de bouw heel bewust voor gekozen. Het pand is vanaf de heipalen tot en met het dak voorzien van hoogwaardige isolatie wat tot in het kleinste detail doorwerkt. Het gehele pand is voorzien van LED-verlichting wat niet alleen zorgt voor een laag energieverbruik maar zorgt er ook voor dat het de gebruikers van het pand een optimale verlichting geeft, hetgeen bijdraagt aan de arbeids-

bond s er s is V e s d n la er d e Wij feleciteren degNvan het nieuwe pand! met de openin Postbus 2130 | 8203 AC Lelystad Telefoon 0320 230 300 www.vanwijnen.nl1 23-12-15 10:09 Pagina 1 vacuumzakken.strook.vis_Opmaak

De heilige koe In India zijn koeien heilig. Ze hebben voorrang in de straten. Iedereen gaat voor ze uit de weg. In Nederland kennen we ook een heilige koe: de auto. Dat vervoermiddel is al decennialang onderwerp van ingewikkelde fiscale wetgeving. Voor de overheid is de auto vooral een melkkoe. De bpm op de aanschaf van de auto en accijns op brandstof zorgen voor een behoorlijke bijdrage aan de schatkist. Veel mensen zien auto’s als meer dan een vervoermiddel. Er is soms zelfs een overdreven aandacht voor het hoopje blik op wielen. Een ander mag er niet aankomen en moet er zelfs voor uit de weg gaan. Dat is in fiscaal opzicht vaak ook zo. Een hot issue in de fiscaliteit is nl. de correctie voor het privégebruik auto. Voor de auto van de zaak dient een correctie plaats te vinden voor het privégebruik. En daar ligt voor veel mensen het pijnpunt. Men wil het liefst een zo groot mogelijke bak rijden en alle kosten ten laste van de winst kunnen brengen zonder privébijtelling. Dat illustreert ook het volgende praktijkvoorbeeld. TOCH MAAR BROMMEN? Een collega fiscalist vertelde mij eens over een vraag van haar klant: ik wil een Porsche rijden op de zaak, er ook volop privé mee rijden, maar wil geen bijtelling. Kan jij dat voor mij regelen? Haar advies destijds: laat de auto ombouwen naar een 45 kilometer brommobiel! Geen bijtelling en ook nog eens vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en verplichte apk. Dat was voor die klant niet wat hij gehoopt had. Toch zijn er velen, die dat wel gedaan hebben. Het behoeft geen betoog, dat dit door de overheid sinds 2015 aan strengere eisen onderworpen is. Er verschenen namelijk wel erg veel auto’s met een 45 kilometer sticker achterop, die stiekem toch harder konden rijden. Om in autotermen te blijven: ook deze uitwijkmanoeuvre wordt de pas afgesneden. HOE WERKT HET OOK ALWEER? Ik beperk me tot de hoofdlijnen. Er geldt voor auto’s een privébijtelling voor de inkomstenbelasting en voor de omzetbelasting. Hoofdregel bij beide wetten is dat uitgegaan moet worden van het werkelijke privégebruik. Dat kan alleen als wordt bijgehouden welke gereden kilometers zakelijk of privé zijn. Als kan worden aangetoond dat minder dan 500 kilometer op jaarbasis privé gereden is hoeft geen correctie plaats te vinden. Een (sluitende) kilometeradministratie wordt door de fiscus als voorwaarde gesteld. Ook zijn er diverse digitale hulpmiddelen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de black box. Een belangrijk verschil tussen de bijtelling voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting is, dat woon-werk kilometers voor de omzetbelasting als privé kilometers gelden. Veel mensen willen niets bijhouden. Daarom heeft de staatssecretaris een tegemoetkoming in het leven geroepen in de vorm van een for-

fait. Voor auto’s met een datum eerste tenaamstelling (DET) voor 1-1-2017 bedraagt de standaardbijtelling voor de inkomstenbelasting 25%, daarna 22% van de cataloguswaarde. Als milieumaatregel zijn de afgelopen jaren kortingen op de standaardbijtelling verleend op basis van de CO2-uitstoot. Voor auto’s met een DET vanaf 01-07-2012 mag 60 maanden lang hetzelfde verlaagde bijtellingspercentages toegepast worden. Voor auto’s van voor 01-07-2012 eindigt dit voorrecht uiterlijk 31-12-2018. Voor de omzetbelasting geldt dat bij het ontbreken van een kilometeradministratie er gebruik gemaakt moet worden van een forfait, nl. 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde. 1,5% mag gebruikt worden bij auto’s waar geen Btw op betaald is (margeauto’s) en voor auto’s waarbij minimaal 4 jaar zijn verstreken na het jaar van ingebruikname door de ondernemer. Interessant is de uitspraak van de Hoge Raad uit 2017, die stelt dat de bijtelling in een jaar niet hoger hoeft te zijn, dan de aan dat jaar toe te rekenen en geclaimde Btw aftrek. Voorwaarde is wel, dat dan vijf jaar rekening gehouden moet worden met aanschaf Btw. 2019 De kortingen van de afgelopen jaren op grond van CO2-uitstoot zijn ondertussen danig ingeperkt. Voor auto’s met een DET vanaf 01-01-2019 gelden de volgende categorieën: • 4% voor auto’s zonder CO2-uitstoot. Voor auto’s met een DET in 2019 en 2020 is er een beperking voor de lage bijtelling. De bijtelling van 4% geldt voor deze auto’s tot een cataloguswaarde van € 50.000, voor het meerdere is de bijtelling 22%. Voor waterstofauto’s geldt deze beperking niet. Volgens de huidige plannen vervalt deze lage bijtelling vanaf 2021. • 22% voor alle andere auto’s (jonger dan 15 jaar), inclusief plug-in hybrides, zuinige auto’s, etc. • 35% van de dagwaarde voor auto’s ouder dan 15 jaar (Youngtimer), tenzij ze geen CO2-uitstoot hebben, dan 17%. Indien u vragen heeft over privégebruik auto, neem eens contact met ons op. Wij kunnen u diverse tips geven om bijtelling privégebruik binnen de perken te houden. Gerrit van den Berg RB De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.

Als Uw Vis Echt Belangrijk Is!

www.hevel.nl

eronder steken’


20 |

FISHT R E N D

Gecertificeerde vis blijft in de lift Bijna 75 procent van de visproducten in de Nederlandse supermarkten draagt onafhankelijk duurzaamheids-keurmerk; vooral tonijn in blik laat verbetering zien. Nederlandse supermarkten hebben hun aanbod duurzame gecertificeerde vis verder vergroot. Bijna driekwart (74 procent) van de visproducten draagt in de categorieën vers, diepvries en conserven het MSC- of ASC-keurmerk voor duurzaam gevangen of verantwoord gekweekte vis. Vorig jaar was dat nog 70 procent. Met name in het conservenschap is het aandeel gecertificeerde producten aanzienlijk toegenomen, door vooral een groter aanbod van duurzame tonijn in blik. Bij de diepvriesproducten is een groei te zien voor garnalen en zalm met MSC- en ASC-keurmerk. Dat blijkt uit de analyse ‘Stand in het schap’ van de Marine Stewardship Council (MSC) en de Aquaculture Stewardship Council (ASC). Voor de tweede keer hebben MSC en ASC, samen met de grootste supermarkten en vismerken de Nederlandse visschappen op gecertificeerde producten en het gebruik van deze keurmerken onderzocht. De nieuwe editie gaat over het jaar 2018 en ten opzichte van de vorige editie zijn er twee nieuwe productcategorieën opgenomen; diervoeding en convenience. KEURMERKGEBRUIK STIJGT De verschillen tussen de categorieën diepvries, conserven en

verse vis zijn tot op heden groot. Zo ligt het aandeel MSC- en ASCgecertificeerde vis in het diepvriesschap met 94 procent (vorig jaar 91 procent) en in het versschap met 82 procent (vorig jaar 82 procent) heel hoog, terwijl bij de conserven

Stand in het schap in Nederland

over gecertificeerde vis in de supermarkt

41 procent naar 48 procent gestegen. Er zijn bijna geen huismerk blikproducten, dus dat is vooral te danken aan de inspanningen van de A-merken, die hun aanbod tonijnproducten met MSC-keurmerk met 33 procent hebben uitgebreid en zich samen met hun leveranciers inzetten voor de verdere verduurzaming van de tonijnvisserij. Goede ontwikkelingen vertoont ook de

MSC-keurmerk verkrijgbaar (was 85 procent). Andere soorten zoals koolvis, pangasius en kabeljauw zijn net als vorig jaar 100 procent als MSC- of ASC-gecertificeerd beschikbaar. MEER KEUS DAN OOIT TEVOREN ‘De resultaten laten zien dat de Nederlandse consument meer keus heeft dan ooit tevoren voor verantwoord gecertificeerde vis. Het is veelbelovend om te zien dat het ASC keurmerk op een groeiend

In Nederland wordt veel vis bij de supermarkt

op het aantal gecertificeerde visproducten en

gekocht; het is met zo’n 35% van de totale

het gebruik van keurmerken voor duurzaam

consumptie het grootste individuele

gevangen en verantwoord gekweekte vis.

verkoopkanaal (GFK 2017 en 2018). Daarom

De nieuwe editie van de analyse ‘Stand in

onderzoeken de Marine Stewardship Council

het schap’ gaat over het kalenderjaar 2018

(MSC) en de Aquaculture Stewardship Council

en omvat naast de eerder onderzochte

(ASC) regelmatig samen met de grootste

productcategorieën vers, diepvries en

supermarkten en vismerken* de visschappen

conserven ook diervoeding en convenience.

* Deelnemende supermarkten: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en PLUS. De A-merken die deelnemen zijn Iglo, Queens (beiden diepvries), John West, Princes en Rio Mare (allen conserven) en Fish Tales (conserven en versproducten).

74%

68%

van de vis in de categorieën vers, diepvries en conserven draagt het MSC- of ASC-keurmerk voor duurzaam gevangen of verantwoord gekweekte vis. Vorig jaar was dat 70%.

In het diepvriesschap % van de vis is duurzaam gecertificeerd

94

82

% Bij de verse vis is van de producten met duurzaamheidskeurmerk verkrijgbaar

STIJGENDE TREND:

van de vis in de categorieën vers, diepvries, conserven, diervoeding en convenience draagt het MSC- of ASC-keurmerk voor duurzaam gevangen of verantwoord gekweekte vis.

Duurzame vis voor kat en hond

In de categorie diervoeding draagt % van de producten met vis het MSC- of ASC-keurmerk.

28

% van de garnalen is 86 met MSC- of ASC keurmerk

% Van de zalm draagt het ASC-of MSC-keurmerk

Andere vissoorten zoals koolvis, pangasius en % kabeljauw zijn MSC- of ASC gecertificeerd.

Het aandeel gecertificeerde visconserven is van 41% % gestegen naar

Het aanbod duurzame tonijn in blik met MSC-keurmerk is % toegenomen met

Sushi, diepvries pizza & Co: 76% van de convenienceproducten met vis is onafhankelijk gecertificeerd

verkrijgbaar

48

Het certificeringsprogramma van MSC erkent en beloont duurzame visserijen en helpt de markt voor vis, schaal-, en schelpdieren te veranderen naar een duurzamere basis. Momenteel is 15% van de wereldvangst MSC gecertificeerd. ASC beheert een certificeringsprogramma voor verantwoorde viskweek. Sinds augustus 2012 zijn inmiddels ruim 991 kwekerijen ASC gecertificeerd.

nog steeds minder dan de helft van de producten een keurmerk draagt. Toch is er afgelopen jaar flink vooruitgang geboekt: het aandeel gecertificeerde visconserven is van

97

100

33

Meer weten?

ixtf

categorie diepvries; 86 procent van de garnalen draagt inmiddels het MSC- of ASC-keurmerk (vorig jaar 70 procent). Bovendien is nu 97 procent van de zalm met ASC-of

mijn maatjes zijn mijn maatjes zijn

dulk dulk maatjes maatjes

www.msc.org www.asc-aqua.org

aantal producten terug te vinden is, vooral bij populaire soorten zoals zalm en garnaal’, aldus Maud van den Haspel, ASC Commercial Manager voor Nederland. ‘ASC zal zich samen met leveranciers en retailers blijven inzetten voor een steeds breder gecertificeerd aanbod voor visconsumenten. Zo belonen we viskwekers die mens- en milieuvriendelijk werken en minimaliseren we de impact van de vis, schaalen schelpdieren waar we allemaal zo van houden.’ Naast de drie traditionele productsegmenten werden voor het eerst ook de categorieën diervoeding en convenience onderzocht, waar vis niet het hoofdingrediënt is en het gebruik van keurmerken pas in de afgelopen jaren sterker is ontwikkeld. Vooral de convenienceproducten komen erg goed uit de

bus: het aandeel producten met keurmerk bedraagt maar liefst 76 procent, met name bij sushi, pizza en maaltijden. Vergeleken daarmee staat de categorie diervoeding met een aandeel van slechts 28 procent gecertificeerde producten nog op een aanmerkelijk lager niveau. De trend doet wel vermoeden dat het keurmerkgebruik de komende jaren zal toenemen, net als in de andere segmenten eerder is gebeurd. VISBLIKKEN Over het algemeen geldt dat hoe groter en diverser het visassortiment van een supermarkt is, hoe groter ook de uitdaging is om de producten van een keurmerk te voorzien. Maar er is zeker sprake van zichtbare groei en zowel de deelnemende supermarkten als de A-merken blijven zich inzetten om het aanbod onafhankelijk gecertificeerde vis te vergroten. De grootste winst valt nog steeds te halen in het conservenschap. Dit komt mede doordat met de vangst en het beheer van de in blik verkrijgbare soorten (zoals tonijn en sardine) veel internationale duurzaamheidsuitdagingen gepaard gaan, bijvoorbeeld als het gaat om internationale vangstafspraken. ‘Om een duurzame visconsumptie te bevorderen is het belangrijk de markt en de consumenten-voorkeuren goed te kennen’, aldus Van den Haspel. We hebben de afgelopen weken interessante inzichten verkregen over het gedrag en de wensen van de consument via onze Nationale Tonijn Enquête. Consumenten willen graag duurzaam, maar weten niet altijd hoe. Nu presenteren we de stand van zaken in het supermarktschap en tonen we de vooruitgang die producenten en supermarkten boeken als het gaat om duurzaam gecertificeerde vis’, legt Hans Nieuwenhuis, Program Director Benelux van de MSC, uit. ‘MSC zet zich voortdurend in voor een duurzaam beheer van de visbestanden om samen met de hele visketen ervoor te zorgen dat er genoeg vis in onze oceanen zit, voor de huidige en nieuwe generaties. Voor ons ligt een belangrijke taak waarvoor gelukkig op Wereld Oceanen Dag op grote schaal aandacht wordt gevraagd.’

Nieuw dse e an

M

r

ie

www.dulk.nl www.dulk.nl

de

Haagse wethouder zet zich in voor Noordzeevis

eg

Vo o

en h eid

Ho ll

Daualtjkes re

ge

l

Tel: +31 (0)70 3549090

Wethouder De Mos ziet graag meer vis uit de Noordzee op de Haagse en Scheveningse menukaarten verschijnen. De wethouder, zelf een groot fan Noordzeevis, presenteerde zijn visie tijdens de bijeenkomst van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen op maandag 3 juni.

scheveningen scheveningen

Als het aan hem ligt, dan gebeurt dit zo snel mogelijk. ‘Binnen mijn collegeperiode wil ik dat er in elke Haagse winkelstraat Noordzeevis uit Scheveningen te koop is.’ Mede voor deze gepassioneerde visie om dit streekproduct onder de aandacht te brengen nam wethouder de Mos

namens de Gemeente Den Haag een oorkonde in ontvangst. Op de community bijeenkomst blikte de stichting terug op haar activiteiten van de afgelopen periode en presenteerde zij de plannen voor de toekomst. Zo focust de stichting dit jaar op Haagse en Scheveningse jeugd. Daartoe organiseren zij op Vlaggetjesdag een fotoshoot met een Panorama Mesdag decor aan de Dr. Lelykade. Daarnaast organiseren zij een bijeenkomst die zich focust op jeugd en ouders bij voetbalclub SVV Scheveningen en hebben zij een mascotte ontwikkeld. ‘Schollie’ is de naam van de mascotte, een grote platvis met oranje stippen.


FISHT R E N D CoLUMN

Elbe 33-37 2491 BT DEN HAAG T: +31 (0)70 3271061 F: +31 (0)70 3277642 E: info@smitsuien.nl W: www.smitsuien.nl

Wet Affectieschade ook van belang voor ondernemers Sinds 1 januari 2019 is de Wet Vergoeding Affectieschade van kracht. Dat kan gevolgen hebben voor u als ondernemer. Als een van uw medewerkers door een bedrijfsongeval blijvend letsel oploopt of overlijdt, kunnen naasten of nabestaanden smartengeld eisen. Tot nu toe kon alleen een slachtoffer zelf smartengeld krijgen als hij door een ongeval blijvend letsel opliep. Dat is per 1 januari 2019 veranderd. Nu kunnen behalve het slachtoffer, ook de naasten van het slachtoffer smartengeld krijgen. Naasten zijn partners, (stief)kinderen en ouders. Het smartengeld kan ook aan nabestaanden worden gegeven als het slachtoffer door het ongeval overlijdt. ERKENNING EN GENOEGDOENING

Het idee achter de nieuwe wet is dat naasten en nabestaanden ook geconfronteerd worden met de gevolgen van het ongeval. Uiteraard neemt een schadevergoeding hun verdriet niet weg, maar het biedt wel erkenning en genoegdoening van hun leed. En dat kan bijdragen aan het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis. BEDRIJFSONGEVAL

Als ondernemer krijgt u met de nieuwe wet te maken wanneer een werknemer overlijdt door een gebeurtenis waarvoor u aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval. Of als het slachtoffer ernstig en blijvend

| 21

letsel oploopt. In beide gevallen hebben de naasten recht op een vergoeding. Het schadevergoedingsbedrag is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel en ligt tussen de € 12.500,- en € 20.000,-.

Groentegroothandel in NoordScharwoude

1948

Schillen van uien

1976

Specialisatie gesneden uien

1992

SLACHTOFFERS IN NEDERLAND

Volgens het RIVM krijgen in Nederland jaarlijks meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Er vinden 2300 ernstige ongevallen plaats waarbij sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden. Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Deze cijfers laten weer eens zien hoe belangrijk het is om veilig werken op één te zetten. Vraagt u zich regelmatig af of uw veiligheidsbeleid nog effectief is en of er verbeteringen nodig zijn. GOED VERZEKERD?

Neem contact op met uw verzekeraar om uw risico’s, preventieve maatregelen en mogelijke verzekeringsoplossingen te bespreken. Zij gaan na of uw werkgeversaansprakelijkheid goed verzekerd is en hoe u affectieschade kunt vergoeden. Ook adviseren zij u of een collectieve ongevallenverzekering iets is voor uw bedrijf. Jeroen Bol

Jeroen Bol is Hoofd Buitendienst bij Mercurius / Bakkersbelang, de versverzekeraar van Nederland. www.bakkersbelang.nl.

FISHT R E N D

FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

4

FISHT R E N D ND S & FOO D TRE H NE WS | www.fishtrend.nl 4 FRE SH FIS | Nummer 24 | 2019 Jaargang 8

| Week

WORD IEND FISH FR EN WIN Vissersbond Nederlandse op Urk voor verkoop wbouwpand Volop promotie st opent nieu andse Vissers wse e bij visspeciali n van de Nederl Huub De vier erelede de Berg, Leen de Keijser, Seizoen van Zeeu n gestart Hollandse Nieuw Jurie van u naar uw lokale hebben het ssele gaat bond, te haring t Schregardus, de tie op hangcultuurmo Voor de lekkers die boodschap treedt Tanis en Lubber van de visserijorganisa de de mei de eerste chelde is 22 ltuurmosselen Op de Oosters Zeeuwse hangcu later waren week nieuwe oogst De gehaald. Een boven water overal volop verkrijgbaar. het en deze mossel sselen zijn de eerste van worden hangcultuurmo . Zo’n vijf weken later ht. nieuwe seizoen de bodemcultuur verwac van en de mossel

Lees verder

Met l naar buiten visspecialist. ie Visdetailhande 2019. Stichting Promot ale Haringcampagne in de tijdens de Nationen winacties wordt er tijdens Via commercials Hollandse Nieuwe en de ie gemaakt. aanloop naar uitgebreid promot de verkoop

op pagina Lees verder

r van nieuwe kantoo met het luiden dat de jk geopend aangekondigd Urk feesteli Hiermee werd Urk. scheepsbel. is op weer terug Vissersbond

Lees verder

op pagina 18

5

op pagina 3

Be Our Fish Friend Dat kan, want nu is er FishTrend, de vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals.Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector vanaf het schip, achter de verwerkingslijn, in de winkel, achter het bureau of thuis vanuit de luie stoel op zit te wachten.

Daarom willen we u als lezer alle ruimte geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, FishTrend staat open voor meedenkende lezers.

EEN KRANT DIE GELOOFT IN VASTE RELATIES

Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. FishTrend wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche.

Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Fish Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 70 euro per jaar (excl. 6% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 8 keer per jaar FishTrend en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

JA, IK WORD ‘FISH FRIEND’ VAN FISHTREND.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 6% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

EEN OPEN KRANT MET VERSTAND VAN ZAKEN

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

MAAK KANS OP EEN JOSTO! Als u ‘Fish Friend’ wordt van FishTrend ontvangt u niet alleen 8 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: FishTrend Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@fishtrend.nl

W W W. F I S H T R E N D . N L


22 |

FISHT R E N D

Nuttige adressen Accountancy Profinis accountants & adviseurs Tel: 0527 - 681 726 www.profinis.nl Flynth Accountants en Adviseurs, Specialist visserij en visverwerking Tel. 0527 681641 www.flynth.nl Afslagen Danske Fiskeauktioner Tel: 06 - 20390107 www.danskefiskeauktioner.dk Hollandse Visveiling IJmuiden Tel: 0255 - 547000 www.zeehaven.nl Online visveiling Pefa b.v. Tel: 070 - 3588787 www.pefa.com United Fish Auctions Locatie Colijnsplaat, Tel: 0113 - 695383 Locatie Scheveningen, Tel: 070 - 3380660 Locatie Stellendam, Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Visafslag Hollands Noorden Tel: 0223 - 623534 www.visafslag-denhelder.nl Visafslag Lauwersoog BV. Tel: 0519 - 349125 www.visafslaglauwersoog.com Visafslag Urk Tel: 0527 - 689789 www.visveilingurk.nl Yerseke (mosselen) Tel: 0113 - 576066 Zeeuwse Visveilingen Locatie Breskens: Tel: 0117 - 381634 Locatie Vlissingen: Tel: 0118 - 468464 www.zeeuwsevisveilingen.nl Zoutkamp (Noordzeegarnalen) www.goldshrimp.nl Tel: 0595-447150 Apparatuur / automatisering Baaijens Industrial Equipment B.V. Tel: 0412-623056 www.baaijens.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ Delmo Techniek b.v. Tel: 088-8543 900 www.delmo.nl Fri-Jado b.v. Tel: 076 - 5085200 www.frijado.nl GEA Food Solutions Tel. 0492 - 349349 www.gea.com / www.gea-foodsolutions.com Hakvoort Food b.v. Tel: 0527 - 635635 www.hakvoort.nl Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Kramer b.v., Machinefabriek Tel: 0113 - 693010 www.kramermachines.nl Van den Broek Horeca & Slagerijmachines Tel: 06-83208689 www.horeca-slagerijmachines.nl MAREL Food Systems Tel: 0412 - 669911 www.marel.com/benelux Modulo Automatisering B.V. Tel: 0187 - 491126 www.modulo.nl Multipond Benelux BV Tel: 040 - 2628090 www.multipond.nl Murre Techniek b.v. Tel: 0113 - 503080 www.murre.nl Promatec Food Ventures b.v. Tel: 0497 - 330057 www.promatecfoodventures.com Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com RBK Group Tel. 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036 - 5358070 www.reflex-systems.nl Rijn b.v., Machinefabriek van Tel: 071 - 4020700 www.vanrijn.com Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl

Spako kook en rookapparatuur Tel: 049 - 3352183 www:spako.nl STEEN F.P.M. International Tel: 0032-(0)3/665.04.00 www.steen.be Techno Service ‘s-Gravenpolder BV Tel: 0113-312020 www.tsg.nl Tegra Systems Tel. 0228-582780 www.tegrasystems.nl Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Vekrasoft Tel: 0527 - 688 606 www.vekrasoft.nl Verbufa B.V. Tel: 033 - 4554333 www.verbufa.nl VSD Food Machinery Tel: 0546 873032 www.vsd.nl Willems Machinebouw b.v. Tel: 049 - 7387153 www.willemsmachinebouw.nl Bakmeel / coatings Koopmans Foodcoatings Tel: 058 - 2948445 www.koopmansfoodscoating.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Bakovens Florigo Frying Equipment Tel: 0348 - 420138 www.florigo.nl Hegro Holland Tel: 0348-413197 www.hegroholland.nl De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur B.V. Tel: 0297 - 561894 www.dekuiperhoreca.nl QBTEC Tel: 0348 - 475555 www.qbtec.nl Verbufa Tel: 033 - 4554333 ww.verbufa.nl Bedrijfskleding Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl J. Zoetelief BV Tel: 020 - 6246002 www.zoetelief.nl Bedrijfs- / winkelinrichting Doorsidee Tel: 033 - 4700610 www.doorsidee.nl Emondt KMI BV Tel: 055 - 2002999 www.emondt.nl Hakvoort Professional bv 0527-635635 www.hakpro.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hoginox Tel: 0497 - 786810 www.hoginox.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl Koeleffekt Tel: 0345 - 532353 www.koeleffekt.nl Lixero Retail Tel: 0493 - 399279 www.lixero.eu Neodym roestvaststaal Tel. 06-22865507 www.neodym.nl Remmerswaal Retail & Design Tel: 015 - 7370205 www.remmerswaalretaildesign.nl Renselaar Horeca Apparatuur b.v. Tel: 0341 - 256474 www.renselaar.com Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl Vema bedrijfskoeling en winkelinterieur Tel: 0299 - 364735 www.vema-bv.nl Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033 - 4323552 www.3wmakelaars.nl

Bureau de Wit Tel: 036-5367420 www.bureaudewit.nl Craeghs Subsidieadvies Tel: 010 - 243 06 53 www.craeghs.nl De & D Consult Groepsmanager Tel: 06 - 21583390 www.groepsmanager.com/msc Eurofins Food Testing Netherlands Tel: 088-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl Hakvoort Quality Service Tel: 06-46142494 www.hakvoortqualityservice.nl KTBA Kwaliteitszorg Tel: 0800-5558880 www.ktba.nl IMARES Tel: 0317 - 480900 www.imares.wur.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Junction Communication, producten promotie Tel: 06 - 53353843 www.jcom.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl N&S Quality Consultans b.v. Tel: 0418 - 575859 www.ns-quality.nl PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030 - 6566010 www.precon-food.nl Etikettering EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040 – 253 06 65 www.espera.nl Garnalen Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Goldshrimp Tel: 0595 - 447150 www.goldshrimp.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070-354 75 00 www.highseas.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Kegge Garnalenhandel B.V. Tel: 0255-520396 www.keggegarnalen.nl Klaas Puul b.v. Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Lenger Seafoodsb.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Telson BV Tel: 0595 - 571619 www.telson.nl Verhaagen Garnalenspecialiteiten Tel: 0595 - 447140 www.goldshrimp.nl Haring Culifish BV Tel: 06-12738111 Dulk & ZN b.v. Jac den Tel: 070 - 354 90 90 www.dulk.nl Esser Haringgroothandel en Rokerij Tel: 070 - 3551132 www.esser-scheveningen.nl Haasnoot Vis Tel: 071-1 4090500 www.haasnoot-vis.nl Haring- en visgroothandel Guijt & Hansen BV Tel: 0299-367397 www.guijthansen.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Hoek b.v., Haringhandel A. Tel: 071 - 4023231 www.hoekharinghandel.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Ouwehand Visverwerking B.V. Tel: 071 - 4051111 www.ouwehand.com

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl.

Hygiëne / Reiniging Aclo Tel: 0168 - 326649 www.aclo.nl Aquamar Tel: 0527 - 688336 www.aquamar.nl Bioclimatic B.V. Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Brilliant Group Select Partner van Nilfisk Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Cemex Trescon B.V. Tel: 079-346600 www.cemextrescon.nl Dibo Cleaning Systems NV Tel: 014 - 672251 www.dibo.com Eurosan Tel: 0348-420100 www.eurosan.nl Gom Tel: 010 - 2981144 www.gom.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl Nilfisk 06-28908685 www.nilfisk.com Samond Food Tel: 079-2600097 www.haccpliefhebber.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl Inkooporganisaties Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl Kassa- en Cash systemen Avery Berkel Tel: 035 - 6955055 www.averyberkel.nl Bizerba Nederland Tel: 053 - 4800980 www.bizerba-openworld.com Bos Kassasysstemen Tel: 0166 - 661763 www.bossystemen.nl Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088 4472141  www.safe-express.nl De Ridder & den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 40 555 0 www.digi.eu Eijsink afrekensystemen Tel: 074 - 2505500 www.eijsink.nl Evers Kassasystemen Tel: 073 - 6458110 www.evers-kassasystemen.nl Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. Tel: 030 - 6053001 www.sartorius.com Koelen/vriezen/ isolatie Advanced Food Systems b.v. Tel: 0413 - 247960 www.advancedfreezers.nl AGRO Merchants Urk B.V. Tel: 0527 - 68 6403 www.agromerchants.com. Alaska Bedrijfskoeling Tel: 010-4600181 www.alaskacooling.com Cargo temp Tel: 0252 - 523434 www.cargotemp.nl Cofely Refrigeration BV Tel: 0527-638600 www.cofely-gdfsuez.nl Coolpack Tel: 033 - 4571982 www.coolpack.nl

Dawsonrentals b.v. Tel: 010 - 4952955 www.dawsonrentals.nl Fresko b.v. Tel: 033 - 2990502 www.fresko.nl Frigo Breda b.v. Tel: 076-5937030 www.frigobreda.com Geerlofs Koeltechniek b.v. Tel: 070 - 3192132 www.geerlofs.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Inter Fresh Concepts Tel: 06 - 28483405 www.interfreshconcepts.com Javeko b.v. Tel: 076 - 5720586 www.javeko.nl K.I.M. Nederland b.v. Tel: 055 - 3689191 www.kim-nederland.nl Koeleffekt Tel: 0345-532353 www.koeleffekt.nl Metaflex Doors Europe B.V. Tel: 088-1414900 www.metaflex.nl Nijssen Koeling b.v. Tel: 071 - 5216214 www.nijssen.com Reftrade Tel: 010-4297155 www.reftrade.com Roma Isolatiesystemen b.v. Tel: 0162 - 512012 www.romaned.nl Testo BV Tel: 036 - 5487000 www.testo.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492-555222 www.vekah.nl Weber Koeltechniek b.v. Tel: 071 - 5455656 www.weberkoeltechniek.nl Willemsen Isolatiebouw BV Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl Kruiden / specerijen Avo-Specerijen 0180-531141 www.avo.de Ben the Spiceman Tel: 0314-376802 www.benthespiceman.nl Epos BV Tel: 033-2417190 www.epos-specerijen.nl Hela Thissen b.v. Tel: 077 - 320 42 04 www.hela.nl Intertaste / Degens BV Tel: 078 - 6762344 www.intertaste.eu Jadico Coating Systems b.v. / specerijen Tel: 010 - 4626600 www.jadico.nl Lind en Burg BV Tel: 0546-898282 www.lindenburg.org Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Raps Benelux Tel. 0499-373525 www.raps.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Verstegen Spices & Sauces BV Tel: 010 - 2455100 www.verstegen.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel. 040-2350255 www.dolav.nl Maaltijdcomponenten Bonfait BV 0541-581700 www.bonfait.nl Peka Kroef BV 06-55793816 www.pekakroef.com   Mosselen Adri en Zoon BV Tel: 0113 - 572087 www.adrimossel.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com

Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier Tel: 0113 - 579010 www.krijnverwijs.com Lenger Seafoods b.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Neeltje Jans b.v. Tel: 0111-653451 www.viskwekerijneeltjejans.nl Koninklijke Prins en Dingemanse Tel: 0113 - 572910 www.prinsendingemanse.com Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Vette en Verhaart b.v. Tel: 0113 - 571451 www.qualimer.com Onderhoudsproducten Innotec Tel: 053-4282954 info@innotec.nl Ongedierte bestrijding PCS Europe B.V. 079-3621144 www.pcs-europe.nl Organisaties Brancheorganisatie Garnalen (BOG) Tel: 079-3030310 www.garnalenbo.nl Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel Tel: 036-5409945 www.cvah.nl Combinatie van Beroepsvissers Tel: 070 - 3369613 combinatievanberoepsvissers.nl FoodResult. Marketing based Solutions Tel: 06-21458973 www.foodresult.com Kadergroep Visketen Tel: 06 - 20609831 www.kadergroepvisketen.nl Mosselkantoor Tel: 0113 - 579050 Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) Tel: 06 - 10351193 Nederlandse Vissersbond Tel: 0527 - 698151 www.vissersbond.nl Nederlands Visbureau Tel: 088 - 336 96 55 www.visbureau.nl Producentenorganisatie Mosselcultuur Tel: 0113 - 576066 Schuttelaar & Partners Tel: 070-318 44 44 www.schuttelaar.nl United Fish Auctions Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Tel: 070 - 33699671 www.visspecialisten.nl Versplatform Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) Tel: 070 - 3369676 www.visimporteurs.nl Vereniging van Visspeciaalzaken ‘Visgilde’ Tel: 033 494 74 27 www.visgilde.nl/formule Vis Ned Tel: 0517 - 684141 www.visserij.nl Visfederatie Tel : 079-3030310 www.visfederatie.nl Opleidingen Mulder Training en Opleiding Tel: 0527- 681664 www.muldertrainingenopleiding.nl Prosea Tel: 030 - 2300077 www.prosea.info Roc Friese Poort, locatie Urk Tel: 0527-634900 www.rocfriesepoort.nl/urklange-riet Zilte Academie Zeeland 06-54768239 www.zilteacademiezeeland.nl Opslag Plastibac Tel: 0180-415371 www.plastibac.nl Paling Dil Import Export b.v., Gebr. Tel: 0251-312306 www.dilvis.com www.palingshop.nl


FISHT R E N D Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Foppen paling en zalm Tel: 0341 - 412696 www.foppenpalingenzalm.nl Holland Paling Tel: 023 - 5384393 Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vishandel Klooster b.v. Tel: 0228 - 312769 www.kloosterpaling.nl Koelewijn, Jacob van Jan b.v. Tel: 033 - 2985422 www.jacobvanjan.nl Kraam Palingrokerij b.v., Gebr Kraan Tel: 0527 - 242430 www.gebrkraan.nl Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePaling Tel: 06 - 20035914 www.nevepaling.org Lou Snoek Volendam B.V. Tel: 0299 - 363599 www.mooijer.nl Spakenburg Paling B.V. Tel: 033 - 2988746 www.paling.nl Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226 - 316017 www.palingrokerijvlug.nl Fa. W. van Wijk B.V. Tel: 0184661294 www.vanwijkvishandel.nl www.palingpost.nl Pinnen CCV Nederland 088-2289911 www.ccv.nl Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl Prijskaartjes Toba Card Nederland Tel: 0299-657676 info@tobacard.nl Scherfijsmachines: Vekah Koudetechniek Tel: 0492555222 www.vekah.nl Software Quality Retail Solutions 0299-780885 www.qualityretailsolutions.nl (koel) Transport Daalimpex b.v. Tel: 0251 - 261111 www.daalimpex.com Hoek-Trans b.v. Tel: 071 - 4023231 www.hoek-trans.nl Koeijer Transport b.v., Tel: 0113 - 571377 www.koeijer.com Mulder Transport B.V. Urk Tel: 0527- 681664 www.muldertransport.nl Oldenburger Transport b.v. Tel: 050 - 5028570 www.oldenburgertransport.nl Thermo King Transportkoeling b.v. Tel: 010 - 2100666 www.thermoking.nl Veba Meditemp Tel: 0413 - 269300 www.meditemp.com Vebatrans Tel: 0527 - 690943 www.vebatrans.nl Transport- en procesbanden Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl Uien Smit’s Uien Tel: 070 - 3271061 www.smitsuien.nl Vastgoed Makelaar Timmer Makelaar Tel: 0342-462739 www.timmer-makelaar.nl Verkoopwagens: BK Markttrailers BV Tel: 0342 - 417559 www.bkmt.nl Carrosseriefabriek Harderwijk Tel: 0341 - 417914 www.carhar.nl Campa Carrosseriebedrijf Tel: 0343 - 451327 www.campa.nl Carwing BV Tel: 0348 - 402442 www.carwing.nl Evers Wagenbouw Tel: 033 - 2982786 / 06 - 51408972 www.everswagenbouw.nl InnovaN Trailers BV Tel: 0318-500615 www.innovantrailers.nl

Peters Koelwagens b.v. Tel: 0412 - 646960 www.peterskoelwagens.nl Verpakkingen/ verpakkingsmachines

A1-Pack International B.V. Tel: 010 - 4150506 www.a1pack.com Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Brabo-Pack Fresh Food Packaging Tel: 0416 - 333744 www.brabo-pack.nl Conpax verpakkingstechniek Tel: 0487 - 588111 www.conpax.com Delmo Groothandel b.v. Tel: 088-8543 800 www.delmo.nl F&F Verpakkingen Draagtassen en verpakkingen Tel: 0341-430413 www.fenfverpakkingen.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Hevel Vacuum BV Tel: 075-6177637 www.hevel.nl Hordijk EPS-verpakkingen en isolatieproducten b.v. Tel: 075 - 6126800 www.hordijk.nl Multivac BV Tel: 0348 - 436570 www.multivac.nl Niverplast Tel: 0548 - 538380 www.niverplast.com Paardekooper Tel: 0186 - 648222 www.paardekooper.nl Paccor Netherlands B.V. Tel: 088 - 5790900 www.paccor.com Robertpack Industrail & Packaging Equipment BV Tel: 038 - 4652089 www.robertpack.nl Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl Skillpack b.v. Tel: 078 - 6933900 www.skillpack.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smurfit Kappa Specialties Division b.v. Tel: 0475 - 474131 www.smurfitkappa.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Ulma Packaging Tel: 0345 - 623800 www.ulmapackaging.nl Ultrapak Tel: 088 331 0 331 www.ultrapak.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Veriplast Holland Tel: 055 - 5777960 www.veriplast.com Wolters Kunststoffen b.v. Tel: 0547 -386000 www.wolterseurope.com Zwager Techniek BV verpakkingsmachines Tel: 0251-272088 www.zwagertechniek.nl Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Verzekeringen Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl Mercurius NV Tel : 033-2475555 www.mercuriusnv.nl VNV Risk Tel: 030-2848618 www.vnvrisk.nl Visbakolie Haasnoot Vis BV Tel: 070-4090500 www.haasnoot-vis.nl Levo Tel: 0517 - 394141 www.levo.nl 0Oliehoorn Tel. 0229-244660 www.oliehoorn.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com

Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smilde Foods Tel: 0513 - 639 639 www.smildefoods.nl Visverwerking / groothandel (algemeen) AB Seafood ltd. Tel: 0527-687075 www.abseafood.eu Affish b.v. Tel: 0183 - 303484 www.affish.nl Ant Seafood Tel: 0527 - 687328 www.antseafood.nl As, Versvishandel Jan van Tel: 020 - 5829990 www.janvanas.nl Bakker, b.v., Zeevisgroothandel Tel: 0255 - 514003 www.bakker-vis.nl Bond Seafood Tel: 076 - 5711666 www.bondseafood.com Bos Seafood, visgroothandel Tel: 0527 - 291687 www.bosseafood.nl Brand Seafood BV Tel: 040 - 2811487 www.brand-seafood.nl Crusta B.V. 0527-688758 www.crusta.nl Culimer B.V. Tel: 010 - 4532050 www.culimer.com Dayseaday Fresh & Frozen B.V. Tel: 0527 - 684684 www.dayseaday.com Delgado Import-Export 06-15084880 Dutch Seafoods Tel: 0255 - 519546 www.dutchseafoods.nl Egro Worldwide BV Tel: 030 - 2650000 www.egro.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Fisk Annema Tel: 0511 - 472506 www.annemavis.nl FIX FISCH BV tel: 071 - 4035199 www.fixfisch.nl Frozen Seafood BV Tel: 06-25038024 www.frozenseafood.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Haasnoot Vis BV Tel: 071 - 4090500 www.haasnoot-vis.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070 - 3547500 www.highseas.nl Interseafish B.V. Tel: 0166 - 604040 www.interseafish.com Isola Fish b.v. Tel: 0527 - 685 043 www.isolafish.nl Karel Hoeve IJmuiden B.V. Tel: 0255-546060 www.karelhoeve.nl Kennemer Visgroep Tel: 033 - 2997900 www.kennemervis.nl Klaas Puul b.v Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Koelewijn Seafoods b.v. Tel: 033 - 299 9494 www.koelewijn-seafood.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Koman’s Vishandel B.V. Tel: 0168 - 412422 www.komanvis.nl Konter, Vishandel en palingrokerij Tel: 0527 - 241377 www.konterpaling.nl Koffeman Urker Vishandel b.v. Tel: 0527 - 686039 www.koffeman.nl Landa Conserven/ Landa Seafood Tel: 0164 - 612699 www.landaconserven.nl Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J. Tel: 0255 - 516 357 www.vistransport.nl Lijster Haring-en Visgroothandel Tel: 0528-266876 Louw Spijkerman Zeevis Tel: 05193 - 49080 www.louwspijkerman.nl Zeevishandel Mercuur Tel: 0255 - 535174 www.mrvis.nl Meij Visgroothandel b.v. Tel: 0299 - 651561 www.meij.nl

Mooijer Volendam b.v. Tel: 0299 - 369037 www.mooijer.nl Mulder Transport Tel: 0527-681664 www.muldertransport.nl Neerlandia Urk b.v. Tel: 0527 - 206530 www.neerlandia.com Neptunus b.v. Tel: 053 - 4614055 www.neptunus.nl NorthSeaFood Holland b.v. Tel: 0527 - 689251 www.northseafood.com Ocean Fish B.V. Tel: 0317-428539 www.oceanfish.nl Open Seas B.V. Tel: 013-5053060 www.openseas.nl Ouwehand Visverwerking b.v. Tel: 071-4051111 www.ouwehand.com Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226-316017 www.palingrokerijvlug.nl Parlevliet & Van der Plas b.v. Tel: 071-7890000 www.parlevliet-vanderplas.nl Platvis Holland b.v. Tel: 0299-374375 www.platvis.nl Polaris Visdelicatessen BV Tel: 070-3000088 www.polaris.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Poseidon Food BV Tel: 030 - 8000620 www.poseidon-food.com Rijperaal Palingkwekerij / Rokerij Tel: 0492 - 574444 www.rijperaal.nl Rodi Zeevishandel Tel: 0527 - 685561 www.rodivis.nl

Scanimex Seafood Tel: 076 - 5969330 www.scanimex.nl Schmidt Zeevis Rotterdam b.v. Tel: 010 - 2140673 www.schmidtzeevis.nl Schuitemaker Horeca / Viswinkel b.v. Tel: 071 - 4029798 www.schuitemaker-vis.nl Seafood Connection Tel: 0527 - 687066 www.seafoodconnection.nl Sea Fresh B.V. Tel: 0527 687239 www.seafresh.nl Seafood Parlevliet b.v. Tel: 0255 - 535111 www.seafoodparlevliet.nl Herman Smit & Zoon BV Tel: 010 - 4295339 www.smitstokvis.nl Stoelwinder Vis BV Tel: 058 - 2885656 www.stoelwindervis.nl Sumare Fish b.v. Tel: 071 - 4088888 www.sumarefish.nl Queens Products b.v. Tel: 0315 - 270115 www.vriesversevis.nl Quick Frozen Tel: 0527 - 680000 www.quickfrozen.nl Urk Export B.V. Tel: 0527 - 689689 www.urk-export.nl Van der Lee Seafish BV Tel: 0527-689022 www.vanderleeseafish.com Vishandel Tel Tel: 0255 - 537831 www.vishandeltel.nl Varia Vis Tel: 0527 - 260030 www.variavis.nl Vishandel VD 119 Tel: 0299 - 321118 www.vd119.nl

| 23

W&A Fish BV Tel: 0113-572045 www.wafish.nl Waasdorp, Zeevishandel N. Tel: 0255 - 512796 www.waasdorp.nl H. van Wijnen Tel: 0180 - 512655 www.hvanwijnen.nl Wylax International B.V. Tel: 0183 - 301333 www.wylax.nl Zalmhuis Steur BV Tel: 0299 - 651491 www.zalmhuissteur.nl Zwan en Zoon B.V., W. van der Tel: 070 - 3545466 www.vanderzwan.nl Vloeren en wanden AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Rvs Afvoergoten BV Tel: 0299-671237 www.rvs-afvoergoten.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com Webshops Graaggedaan.nl B.V. Tel: 085-7604360 www.graaggedaan.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl Wegen en Meten Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com T Service Tel: 0485-542626 www.tservice.nl

De Vismarkt AANGEBODEN: Viswinkel/ horecazaak Overname – inventaris compleet In centrum enkhuizen Vraagprijs: 120.000, huurprijs: 1545 p.m vast Info: 06 24377603

AANGEBODEN: Viswinkel / horecazaak Overname-inventaris In centrum Enkhuizen Prijs: n.o.t 1545 p.m. vast Info: tel: 06 24377603

AANGEBODEN AVG Vloer en Wandtechnieken uit Ochten heeft werk voor u. Door onze sterke groei zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers. Wij maken kunststofvloeren door geheel Nederland. Bel ons op tel: 0344 - 645196

De Vismarkt

TE KOOP voor de vishandel (markt): diverse markttoeren in Duits Grensgebied ter hoogte van Limburg. Het gaat om: 1 trekkervoertuig (3,5 t), 1 zelfrijder en 2 verkoopwagens met ovens. HAVO See/fischhandel H. Vonderbank tel: 0049 - 177 858 387 havoseefisch@aol.com

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

uitgave 5 - 2019

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen) n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................ Contactpersoon : ........................................................................................................................................ Adres : ........................................................................................................................................ Postcode : ........................................................................................................................................ Plaats : ........................................................................................................................................ Telefoon : ........................................................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................ Fax of stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Of mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl


HOLLANDSE

NIEUWE Stay young, stay strong!

www.fishpartners.nl

Profile for Fish Trend

Fish Trend nr 4 2019  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Fish Trend nr 4 2019  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Profile for fishtrend
Advertisement