__MAIN_TEXT__

Page 1

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 7 | Week 28 | 2018 | Nummer 5 | www.fishtrend.nl

5

ICES brengt advies uit over pulstuig

Ierse visspecialisten brengen Visserijsector neemt controle werkbezoek aan Nederland op visafslagen in eigen hand

De onafhankelijke kennisinstelling International Council of the Exploration of the Sea (ICES) heeft een advies gegeven over de ecologische impact van het pulstuig. Hieruit blijkt dat de pulsvisserij in de Noordzee minder negatieve effecten op het zeeleven heeft dan de boomkor.

Een delegatie van Ierse visspecialisten heeft een zesdaags werkbezoek gebracht aan Nederland. Al geruime tijd zijn er nauwe contacten tussen Versplatform en BIM Ireland (de overkoepelde belangenvereniging voor de visbranche in Ierland). Dat heeft geresulteerd in de komst van vier Ierse visspecialisten.

Controle op de juiste maatvoering, kwaliteit en temperatuur van de aangelande vis, maar ook op de naleving van eigen beheermaatregelen voert de visserijsector vanaf nu op de visafslagen zelf uit. De sector neemt de controlerende rol van de NVWA over en breidt deze uit met eigen beheermaatregelen.

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 5

Lees verder op pagina 9


2 |

FISHT R E N D

VOORWOORD

Zeevruchtenfeest Aan de oever van de Oosterschelde is begin juni een reusachtige toren gebouwd van 75 kilo kreeft en krab, 250 kilo schelpen waaronder mesheften, kokkels, vongole en mosselen en 400 oesters. Die dag werd namelijk voor het eerst het Fruit de Mer-seizoen geopend. Het initiatief voor evenement is genomen door Seafarm, marktleider in duurzaam gekweekte tarbot en schaal- en schelpdieren, in samenwerking met ruim twintig collega’s uit de Zeeuwse agri food branche, zoals Neeltje Jans, Oesterbaron, Seaweed Harvest, Zilt E, De Schouwse Palingroker en Wijnhoeve De Kleine Schorre. Deze manier van werken staat symbool voor de toekomst, waarin samenwerking de sleutel is voor groeiende handel op duurzame wijze. Zo is er een interactieve sessie met chefs gericht op het delen van kennis, ervaring en inspiratie over tarbot, schaal- en schelpdieren. Fruits de Mer is een feestelijk verzamelgerecht van de meest verse en mooie schaal- en schelpdieren, geserveerd op ijs, op een plateau. Een Fruits de Mer plateau op tafel staat voor luxe genieten, met een heerlijk glas en natuurlijk het liefste in een zomerse setting die past bij de zilte frisheid van het gerecht. Ook de eerste verse mosselen zijn alweer gesignaleerd. Nog ruim voor de officiële start van het mosselseizoen rolden op 18 juni al de eerste truckladingen met de lekkere schelpdiertjes over de grens. Vanuit het Duitse eiland Sylt hebben de broers Adriaan en Simon Leuschel een grote hoeveelheid mosselen naar Zeeuwse verwerkers vervoerd. De broers zijn erg te spreken over de kwaliteit. De mosselen hebben een visvleesgehalte van dertig procent, hebben nauwelijks pokken, een mooie witte kleur. en een heerlijke smaak, terwijl de mosselen in Nederland in die periode nog niet gereed zijn. Doordat Adriaan en Simon zulke

grote mosselen leveren, kunnen zij het seizoen nu al starten. Het Nederlands hooggerechtshof heeft bepaald dat je na die verwatering en behandeling mag spreken van Zeeuwse mosselen. Maar om alle discussie te vermijden, hanteren de broers de term ‘verse mosselen’ en op de verpakking staat dat ze afkomstig zijn van het Duitse wad. Het Nederlandse mosselseizoen begint later dan gepland. Na het opduiken van de eerste proefmonsters bleek volgens het Nederlands Mosselbureau dat de mosselen nog te klein zijn. Vroeger werden oesters, mosselen en andere zeevruchten pas gegeten als de R in de maand was. Deze traditie is afkomstig uit Frankrijk. In achttiende eeuw waren er zoveel dodelijke voedselvergiftigingen aan het Franse hof dat de koning ingreep. In 1759 bepaalde Lodewijk XV dat fruits de mer alleen nog van november tot april gegeten mochten worden, als het buiten koud genoeg was om ze veilig te vervoeren. Tegenwoordig is dit natuurlijk allang niet meer het geval. Daarom kan de opening van het nieuwe seizoen, in de eerste week van juni, voortaan ieder jaar gevierd worden. Zo is Nederland dus naast de opening van onder meer het kreeften-, mossel-, oester- en haringseizoen een extra zeevruchtenfeestje rijker! Wendy Noordzij

Nederlandse visserijorganisaties open en transparant over pulsvisserij Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op maandag 18 juni samen met de Nederlandse Vissersbond en VisNed een vistrip aan boord van een pulskotter georganiseerd. Circa dertig geïnteresseerden uit heel Europa, waaronder actiegroep BLOOM, stapten in IJmuiden aan boord van de TX-36 om de pulsvisserij met eigen ogen te aanschouwen. BLOOM organiseerde eerder op deze dag nog een breed protest in Europese visserijhavens tegen deze innovatieve vorm van visserij. Het bieden van openheid en transparantie over pulsvisserij is van groot belang. ‘Er worden veel negatieve aantijgingen gedaan over het pulstuig. Wetenschappelijke onderzoeken van de meest gerenommeerde onafhankelijke kennisinstellingen worden door actiegroepen uiterst negatief weggezet. Met de uitnodiging voor een vistrip op een pulskotter hopen wij veel antwoorden te hebben gegeven op de vragen die er zijn’, geeft Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond aan. VISTRIP MET HET PULSTUIG Tijdens de vistrip, die om 17.00 uur van start ging, werd gevist met het pulstuig. Daarbij konden de aanwezigen live zien hoe het tuig werd uitgezet, hoe de platvissen gevangen werden en hoe de vangst werd verwerkt. ‘Tijdens de vistrip werd duidelijk dat de vangst zeer levendig aan boord komt en er puntgaaf uitziet’, vertelt Pim Visser van VisNed.

s trandtent B lue l agoon

amBassadeur

s tichting n oordZeevis Strandtent Blue Lagoon op Scheveningen is ambassadeur geworden van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Op donderdag 21 juni kreeg Peter Ludovici, eigenaar Blue Lagoon, de oorkonde voor het ambassadeurschap uitgereikt. Het strandseizoen startte niet soepel voor Strandtent Blue Lagoon. Vlak voor het seizoen van start ging werd het strandpaviljoen getroffen door een brand die vrijwel alles

verwoestte. Peter Ludovici liet zich niet kisten en door de solidariteit op Scheveningen was Blue Lagoon snel weer opgebouwd. Elke woensdag is er een verse vismarkt op het strandpaviljoen waarbij een ruime keuze aan Noordzeevis te bestellen valt. Het ambassadeurschap van Noordzeevis uit Scheveningen was voor Blue Lagoon dan ook een logische keuze. Peter Ludovici, ‘Als het hier in de zee zwemt, dan moet je het ook hier kunnen eten. Zo simpel is het.’

ONDERLINGE AFSPRAKEN Het pulstuig ligt al maanden onder vuur van enkele activistische milieuorganisaties in samenwerking met groepen van kleinschalige vissers. Zij beweren dat de pulstechniek grote schade aanricht aan het zeeleven en kleine kustvissers hierdoor hun vangsten zien afnemen. ‘Vissers worden tegen elkaar opgezet en uitgespeeld’, stelt Van Tuinen. ‘Wij begrijpen dat er verschillende standpunten kunnen zijn binnen dezelfde beroepsgroep. Daarom streven wij als visserijorganisaties naar overleg en het maken van onderlinge afspraken.’ ‘Het tegen elkaar ophitsen van vissers is een verwerpelijke strategie’, vult Visser aan. Afgelopen jaar zijn door onderlinge afspraken gebieden

COLOFON

5

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 7 | Week 28 | 2018 | Nummer 5 | www.fishtrend.nl

gevrijwaard van puls en met iedere lidstaat wordt een open dialoog gevoerd. WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN Wetenschappelijke onderzoeken van onafhankelijke kennisinstellingen naar het pulstuig, laten veelbelovende resultaten zien op het gebied van de reductie van ongewenste bijvangst, een halvering van het brandstofverbruik en minder beroering van de zeebodem. Daarnaast is in het onlangs uitgebrachte advies van de internationale, onafhankelijke onderzoeksinstelling ICES te lezen dat zij lange termijn gevolgen van het pulstuig op de zeebodem of het zeeleven niet aannemelijk vinden. ‘De discussie van actiegroepen lijkt niet meer te gaan om het pulstuig zelf, maar om de emotie die erbij gemoeid is. Wetenschappelijke onderzoeken worden zonder gene genegeerd of de kop in gedrukt door de actievoerders’, geeft Pim Visser aan. INTERNATIONAL PULSE DIALOGUE MEETING De organisatie van de pulstrip werd een dag voor de ‘International Pulse Dialogue Meeting’ in Amsterdam gehouden. Tijdens deze bijeenkomst, die op dinsdag 19 juni voor de derde keer werd georganiseerd, kwamen wetenschappers, visserijorganisaties, overheden en NGO’s uit heel Europa samen om bijgepraat te worden over de pulstechniek. ‘Actiegroepen zetten pulsvissers in de media neer als fraudeurs en manipulators, maar samen met de wetenschap willen wij helderheid verschaffen en vragen beantwoorden. Dat gebeurt al meerdere jaren in de International Pulse Dialogue Meeting, waar alle betrokken actiegroepen ook van harte welkom zijn’, aldus Pim Vissers van VisNed. TOEKOMST VAN HET PULSTUIG De toekomst van het pulstuig wordt besproken in de zogeheten trilogen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Ministers. In januari stemde het Europees Parlement voor een totaalverbod van de pulstechniek, de Europese Commissie is voor een volledige toelating onder voorbehoud van positieve onderzoeksresultaten en de Raad de inzet beperken tot maximaal 5 procent van de vloot per lidstaat.

ICES brengt advies uit over pulstuig

Ierse visspecialisten brengen Visserijsector neemt controle werkbezoek aan Nederland op visafslagen in eigen hand

De onafhankelijke kennisinstelling International Council of the Exploration of the Sea (ICES) heeft een advies gegeven over de ecologische impact van het pulstuig. Hieruit blijkt dat de pulsvisserij in de Noordzee minder negatieve effecten op het zeeleven heeft dan de boomkor.

Een delegatie van Ierse visspecialisten heeft een zesdaags werkbezoek gebracht aan Nederland. Al geruime tijd zijn er nauwe contacten tussen Versplatform en BIM Ireland (de overkoepelde belangenvereniging voor de visbranche in Ierland). Dat heeft geresulteerd in de komst van vier Ierse visspecialisten.

Controle op de juiste maatvoering, kwaliteit en temperatuur van de aangelande vis, maar ook op de naleving van eigen beheermaatregelen voert de visserijsector vanaf nu op de visafslagen zelf uit. De sector neemt de controlerende rol van de NVWA over en breidt deze uit met eigen beheermaatregelen.

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 5

Lees verder op pagina 9

Jaargang 7, Week 28, 2018, nr. 5 Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar. Samenwerking: Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Hans Sangers Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@fishtrend.nl Twitter: @visvakkrant Cover: WWF/ARK/ onderwaterbeelden.nl Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2213-6193

Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


FISHT R E N D J urie

van den

B erg (NG-1)

over het mooiste aspect van de visserij :

‘Iedere keer de uitdaging aangaan en nieuwe lessen leren’ Juist de seizoensgebondenheid vindt Jurie van den Berg (NG-1) zo mooi aan de visserij. ‘Elk jaar komt alles weer opnieuw voorbij, maar we hebben te maken met moeder natuur, dus geen jaar is hetzelfde. Dat betekent dat je iedere keer opnieuw de uitdaging aangaat en daarin nieuwe lessen kunt leren.’ De 1.350 pk sterke kotter NG-1 ‘Jurie van den Berg’ – 36,2 meter, 1.350 pk, bouwjaar 1979 – ligt voor de nodige kleine en grotere revisiewerkzaamheden aan de kant in Harlingen. Het schip is niet vernoemd naar deze Jurie. De naam is een eerbetoon aan diens vaders

oom. Die Jurie van den Berg stond bekend als één van de beste Noordzeevissers, tot zijn UK-63 ‘Zuiderzee’ in 1976 in de Duitse Bocht verging. De bemanning bestond uit vijf, inclusief de twee zoons van 15 en 17 jaar. Een gebeurtenis die diepe sporen heeft nagelaten in de hechte Urker gemeenschap. Destijds was de Jurie van den Berg die we nu spreken een jongen van vijf. Nu is hij 47, getrouwd en vader van drie dochters van 17, 21 en 24. Naast de liefde voor het vissen en de zee is zijn favoriete tijdsbesteding het gezin. ‘De gebruikelijke dingen in en om het huis. Het weekeinde is daarvoor eigen al te kort.’

het best vaak voor, dat kabels niet of niet goed zijn ingegraven in de bodem. Op die plekken hebben ze wel wachtschepen neergelegd, maar of dat nou de oplossing is…’, aldus Van den Berg. JAARROND VISSEN De visserij draait goed. Jaarrond vist de NG-1 met de puls op tong, tarbot en schol. ‘We zijn tevreden met de vangsten en verdiensten. Wat je wel ziet, is dat de visserij in de winter afneemt. Misschien komt het door het koudere water, waardoor de vis minder goed reageert op de puls’, analyseert Jurie de eigen pulsvisserij van de afgelopen jaren. Op de wezenlijke vraag waarom hij

visserman is geworden, antwoord Jurie lachend: ‘Hahaha, dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. Als kleine

jongen moest en zou ik mee met mijn vader aan boord. Mijn moeder heeft dat geprobeerd af te houden, maar ik was acht jaar toen ik voor het eerst mee mocht. Tijdens die reis ben ik zo zeeziek geweest, dat ik bij mezelf dacht ‘dit wordt ‘m niet’. Maar ja, het zoute bloed kruipt, dus ik ging naar de visserijschool en gaandeweg ben ik over die zeeziekte heen gegroeid.’ MOOI VISSERIJTJE Wat het beroep van visserijman voor hem zo mooi maakt, is het vinden van zijn eigen weg. ‘Ik mag graag wat nieuws proberen, een nieuw bestek. Elke keer is het verrassend wat je aantreft. Het is genieten als we dan een mooi visserijtje hebben. Toch moet je ook weer niet teveel experimenteren, want als je niets vangt verdien je niets. Wijzelf vissen meestal van maart tot juni/juli op de Nederlandse kust en verder westelijk. In de zomer gaan we dan naar de Duitse Bocht en daarna nog noordelijker tot aan Esbjerg, tot aan de 56e breedtegraad. Daarboven mogen we niet vissen met de puls. Als we zo noordelijk gaan, gaan we meestal ‘vissendeweg’ die kant op. Dus niet stomend, maar vissend. Alle vangst is dan mooi meegenomen. Als je stoomt, vang je niets maar verbruik je wel brandstof.’ KEERZIJDE Wat volgens hem het plezier kan wegnemen zijn het soort regels, waarvan zelfs de mensen van de inspectiedienst zeggen ‘we weten ook niet waarom deze regels er zijn, maar we moeten ze nu eenmaal controleren’. ‘Vooropgesteld: regelgeving moet er zijn, maar er zijn nu regels waarvan ik me afvraag wat de bedenkers heeft bezield.’ Sommige regels zijn contraproductief, zowel voor de vissers als voor de visstand. ‘Neem de aanlandplicht. Na een trek heb ik voor 90 procent springlevende vis in de bak. Wat daar aan discards bijzit, daarvan

zal het meeste overleven denk ik. Wij zeggen dan tegen die vis: we komen je een volgende keer wel vangen. Al zou maar 25 procent het overleven, dan is terugzetten nog altijd veel beter dan aanlanden.’ INSPIRATIEBRON Wie is zijn inspiratiebron? ‘Ik ontmoet overal mensen die mij inspireren. Alle goede vissersmannen zijn voor mij een bron van inspiratie. Wat van iemand een goed visserman maakt? Zij die een gezonde, realistische kijk op de

zaken hebben. Mensen met doorzettingsvermogen, maar die ook het inzicht hebben wanneer je doorzet in de verkeerde richting. Kijk, tot 2014 was het moeilijk in de visserij. Zij die in die zware periode hebben doorgezet, verdienen nu een goede boterham. Aan de andere kant verdienen de mensen, die toen het roer om hebben gegooid en iets anders zijn gaan doen evenveel respect.’ BEHOUDEN THUISKOMST Wat zijn de mooiste momenten voor je op zee? ‘We hebben met onze kotter genoeg ervaringen opgedaan om zaken te relativeren. Ik geniet van een visreis met mooie visserijtjes, een ontspannen en gezellige sfeer aan boord, mooi weer helpt dan ook. De mooiste momenten zijn iedere keer weer de weekenden dat je behouden thuis bent gekomen.’ Volgens Van den Berg blijft de visserij altijd wel bestaan en ook dat mensen er goed van kunnen leven. ‘Ik zie volop kansen voor de toekomst. Natuurlijk zal het ene jaar beter zijn dan het andere. Regels moeten er zijn om die toekomst te

gemengde visserij, we zijn geen Noorse kabeljauwvissers.’ VISSERSBOND Van den Berg spreekt lovend over de Nederlandse Vissersbond. ‘In ons bedrijf zijn we echt Vissersbondminded. De Nederlandse Vissersbond staat écht achter de vissers, ook in de jaren van voor 2014. In die moeilijke tijd heeft de Nederlandse Vissersbond altijd het hogere doel voorop gesteld, heeft ze altijd de focus op de visserij gelegd. Ik zou zeggen: ga zo door. Niet teveel boeroepen, maar af en toe als het er echt toe doet scherp van je afbijten, gedoseerd met de vuist op tafel slaan. Veel collega-vissers vinden dat er één belangenbehartiger moet zijn voor de hele visserij, maar ik denk dat twee clubs misschien wel beter werkt. Die houden elkaar scherp. Zo voorkom je navelstaarderij of het ontstaan van een organisatie die zichzelf belangrijker gaat vinden dan de mensen die ze vertegenwoordigt.’

IN H O U D

250 g

Als we het over exact wegen, combineren, mengen, tellen en doseren hebben, dan kunt u

op Multipond rekenen. Tot op één honderdste gram nauwkeurig en in de juiste mix van producten. Multipond bewijst zich al meer dan 60 jaar in het ontwikkelen van multihead weegautomaten voor de levensmiddelenindustrie. Elke sector heeft zo zijn eigen, heel specifieke eisen. Continu innoveren en het bieden van maatwerk stellen ons in staat om zelfs de meest complexe opdrachten uit te voeren.

Boven Zijde 10, Postbus 28024, NL-5602 JA Eindhoven, T +3 1 ( 0 ) 4 0 2 6 2 8 0 9 0 , info@multipond.nl, www.multipond.com

vissector_AD8_130285_195 x 135_Multipond

3

garanderen, regels mogen alleen niet leiden tot onwerkbare situaties. Brussel moet goed blijven nadenken over ons mooie beroep, zodat ze dat niet om zeep helpen. We zouden als visserij vaker mensen uit Brussel moeten meenemen, zodat ze zelf kunnen ervaren hoe mooi ons beroep is. Richting de Nederlandse overheid zeg ik: “Jullie doen je uiterste best om oplossingen te vinden voor de aanlandplicht, maar ik zou echt niet weten hoe ik op een andere manier tong zou kunnen vangen. Tong is nu eenmaal een

Over precisie denken wij nooit te licht

PULS MET WIELEN Inmiddels staat Jurie alweer vijf jaar aan het roer van de vlagkotter, die formeel sinds 1988 als thuishaven Ditzum heeft. NG staat voor Niedersachsen Greetsiel, de deelstaat waar het bedrijf van de familie Van den Berg formeel gevestigd is. Traditioneel werd gevist met de boomkor op schol, maar in 2015 is de kotter omgebouwd voor de pulsvisserij. ‘Wij gebruiken een variant zonder wing, maar met een boom met wielen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat je minder snel achter blootliggende kabels op de bodem blijft haken. De eigenaren van die kabels weten soms niet dat ze die moeten ingraven. In de Duitse Bocht komt

|


4 |

FISHT R E N D

ICES brengt advies uit over pulstuig versus boomkor De onafhankelijke kennisinstelling International Council of the Exploration of the Sea (ICES) heeft een advies gegeven over de ecologische impact van het pulstuig in vergelijking met de traditionele boomkor. ICES concludeert in dit advies, dat specifiek is gericht op de platvisvisserij in de Noordzee, dat pulsvisserij minder negatieve effecten op het zeeleven heeft dan de boomkor. ICES is een onafhankelijke, wetenschapsorganisatie die over de hele wereld actief is met het doen van onderzoeken en uitbrengen van adviezen over onder andere visserij. Op verzoek van Nederland vergeleek ICES de afgelopen maanden de ecologische effecten van het pulstuig en de boomkor. Beide vistuigen worden op de Noordzee gebruikt in

de bodemvisserij op het doelsoort tong, met als (gewenste) bijvangst onder andere schol, schar, griet en tarbot. Het pulstuig geeft zwakke stroompulsen af, de boomkor sleept met wekkerkettingen over de bodem. In beide gevallen schrikt de platvis op en zwemt het net in. MINDER BEROERING De beroering van de zeebodem is verminderd door gebruik van het pulstuig, zo is te lezen in het vandaag uitgebrachte ICES-advies. Dit heeft enerzijds te maken met het lichtere tuig en anderzijds met de kleinere footprint; pulsvissers bevissen een kleiner oppervlak om hetzelfde vangstresultaat als de boomkor te behalen. Tevens brengt het lichtere pulstuig minder letsel aan ongewervelde zeebodemdieren dan de boomkor. Geleidelijke

gevolgen op de zeebodem door gebruik van het pulstuig vindt ICES onwaarschijnlijk, zo zegt de internationale kennisinstelling in hun advies. MEER PLATVISSEN In 2009 zijn de eerste vergunningen voor pulsvisserij afgegeven. Vanaf dat jaartal zijn meer dan tachtig boomkorvissers, voornamelijk in Nederland, omgeschakeld naar het pulstuig. In diezelfde periode is de visserijsterfte in de Noordzee afgenomen en het platvisbestand toegenomen. Dit heeft mede te maken met de algehele vermindering van de visserij-inspanning, zo zegt ICES in hun advies. Daarbij geeft ICES aan dat de algemene tongvangst, zowel gevangen door het pulstuig als de boomkor,

is verbonden aan een jaarlijks door ICES vastgesteld quotum, de zogeheten Total Allowable Catches (TAC). Hierdoor kan er geen overbevissing plaatsvinden. VANGSTSAMENSTELLING De overgang van de boomkor naar het pulstuig heeft de samenstelling van de vangst veranderd, concludeert ICES in hun adviesrapport. Pulsvissers vangen in vergelijking met boomkorvissers meer van het doelsoort tong en minder schol. ICES maakt hieruit op dat dezelfde hoeveelheid tong met het pulstuig kan worden gevangen in minder tijd of met minder visserij-inspanning. Belangrijk onderwerp van discussie in Europa is de schade die het pulstuig zou kunnen aanbrengen aan zeeorganismen. Ook hierin zette ICES de resultaten van het pulstuig

naast die van de boomkor. Hieruit blijkt dat de snelheid waarmee vissen worden verwond waarschijnlijk lager is bij het pulstuig doordat er minder mechanische onderdelen zijn en er met een lagere snelheid wordt gevist. Bij middelgrote kabeljauw is letsel aangebracht door het pulstuig geconstateerd. Daarbij geeft ICES in hun advies aan dat er relatief weinig kabeljauw in de zuidelijke Noordzee zit en het gebruik van het pulstuig de afgelopen jaren niet heeft bijgedragen aan een verandering in de kabeljauwpopulatie in de Noordzee. Ook wijting heeft lichte verwondingen van het pulstuig. ICES zegt in het advies geen extra verwondingen te zien bij tong, schol, schar, zeebaars en ongewervelde dieren. ICES geeft in hun advies aan het onwaarschijnlijk te vinden dat het

zeeleven buiten de visserij om op een later tijdstip nog beïnvloed kan worden door de elektriciteit van het pulstuig. ‘WETENSCHAPPELIJK ADVIES’ ‘De onafhankelijke kennisinstelling ICES heeft een wetenschappelijk advies geschreven dat de vergelijking tussen het pulstuig en de boomkor goed weergeeft. Wij hopen dat dit rapport wordt opgepikt door de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement die op dit moment in het zogeheten triloog een besluit nemen over de toekomst van het pulstuig’, aldus Johan Nooitgedagt, voorzitter bij de Nederlandse Vissersbond.

Koopmans FryLess® zorgt voor betere krokantheid van ovensnacks Koopmans Foodcoatings introduceert dé oplossing voor krokante oven producten met gegarandeerde bite: ‘Koopmans FryLess®. De markt voor krokante ovensnacks groeit gestaag. Niet alleen gebruiken steeds meer consumenten een Airfryer of de oven, ook binnen de foodservice en horeca neemt de vraag naar snackproducten voor ovenbereiding toe. Daarmee groeit ook de uitdaging voor producenten. De verwachtingen van de consument zijn hoog. Waar men bij frituur producten gewend is aan een krokante korst, worden een zelfde krokantheid en mondgevoel verwacht van een oven product. BEWEZEN KROKANTHEID Het nieuwe ovensysteem FryLess® van Koopmans Foodcoatings biedt hiervoor de perfecte oplossing.

Het zorgt voor een krokante, stevige en smaakvolle coating voor oven producten. Het FryLess® oven systeem bestaat uit een innovatieve batter in combinatie met een op de applicatie afgestemde crumb. Uit tests blijkt dat de stevigheid van producten met Koopmans FryLess® duidelijk hoger ligt dan het huidige winkelaanbod oven snacks. VOORDELEN Naast een gegarandeerd krokante

en smakelijke coating, kent Koopmans FryLess® een aantal andere voordelen. Zo is het systeem clean label, kunnen diverse soorten breadcrumbs worden toegepast en kan het systeem eenvoudig ingepast worden in bestaande productielijnen. Ook zorgen de goede smaakeigenschappen ervoor dat er minder zout en kruiding nodig is. Koopmans FryLess® werkt goed op diverse soorten substraat, zoals vlees, vis en vegetarische producten. Koopmans FryLess® is tevens als tempura batter beschikbaar. Koopmans FryLess® wordt gemaakt op basis van de pure graankorrel en is daarmee een clean label oplossing zonder toegevoegde E-nummers.

F i s h A C C O u N TA N T s

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als ondernemer wilt u bezig zijn met uw business. Voor de één is dat vissen, voor de ander is dat de handel. Voor weer een ander is dat de verkoop van vis aan de consument. Waar u absoluut geen tijd voor heeft, zijn conflicten. Met uw leverancier, uw werknemer, de consument, of wie dan ook. Toch lukt het niet altijd om een conflict te voorkomen. Conflicten komen vaak voort uit een verschil van inzicht over de feiten. Standpunten worden ingenomen en verharden zich. En voor u het weet bent u druk met het oplossen van dat ene conflict, waardoor u aan ondernemen, uw business, niet meer toekomt. En dat is jammer. MEDIATION Veel conflictsituaties eindigen voor de rechter. Voor alle partijen is dit niet de meest ideale situatie. U baalt omdat u een conflict heeft, vaak met een partij waarmee u jarenlang prettig samenwerkte. En als u diep in uw (ondernemers)hart kijkt, zou u ook in de toekomst misschien nog graag jarenlang willen samenwerken. Grote kans dat uw tegenpartij ook zo in deze situatie staat. Al laten de dwangbevelen op papier iets anders zien. Uit mijn ruime ervaring als MfN-registermediator kan ik u vertellen dat dit geschetste plaatje waar is. Bij het oplossen van geschillen wordt steeds vaker een MfNregistermediator ingeschakeld. Dit kan zijn bij een geschil tussen werkgever - werknemer, de directie – aandeelhouders, klant- leveranciersverhouding, vraagstukken rondom een bedrijfsovername of fusie, afwikkeling nalatenschappen, bedrijfsopvolging, enz., enz.. WAT DOET DE MFN­ REGISTERMEDIATOR? De MfN-registermediator is een deskundige en onpartijdige bemiddelaar tussen de deelnemers aan de mediation. De belangrijkste taak van de MfN-registermediator is ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de deelnemers goed verloopt. Hierdoor worden machtsverschillen hanteerbaar en wordt wantrouwen voorkomen. Door goed naar elkaar te luisteren, tijdens het spreken, gaan de deelnemers op zoek naar een gezamenlijk doel. Daarbij is het creëren van mogelijkheden veel effectiever dan het zoeken naar het juiste antwoord. Luisteren kan zoveel zeggen. Het geeft inzicht in de gedachten van de andere deelnemers, waardoor eigen inzichten verrijkt kunnen worden. Hierdoor kan wantrouwen worden omgebogen in vertrouwen. Vertrouwen zal de basis zijn onder de toekomstige (handels)relatie.

een gezamenlijk doel, ontstaat een situatie die voor alle deelnemers een win-win situatie oplevert. WANNEER KIEST U VOOR MEDIATION? Mediation werkt het beste wanneer beide partijen bereid zijn om samen vrijwillig naar een oplossing van het conflict te zoeken onder leiding van een onpartijdige en onafhankelijk MfN-registermediator. Bij mediation blijft de beslissing in eigen hand. In tegenstelling tot de rechterlijke of arbitrage procedures, daar beslist de rechter. Doordat de deelnemers de beslissing in eigen hand kunnen houden, geeft mediation over het algemeen duurzame en breed gedragen oplossingen. VOORDELEN Mediation kent vele voordelen. Hier som ik een aantal voordelen op. • Snel • Oplossing in eigen hand • Een herstelde relatie tussen de deelnemers • Goedkoper dan rechtspraak of arbitrage • Zelf bedachte creatieve oplossingen mogelijk • Laagdrempelig en informeel • Duurzame uitkomst WIE KIEST U ALS MEDIATOR? U heeft een conflict en overweegt om deze via mediation te beëindigen. De grote vraag is dan: Wie kiest u als mediator? Deze vraag is niet nieuw. Velen voor u, en ook de rechtspraak worstelden met deze vraag. Daarvoor is het MfNregister. Mediators die voldoen aan zware kwaliteitseisen kunnen zich in schrijven als MfN-registermediator. De mediators die ingeschreven zijn bij Mediatorsfederatie Nederland, mogen deze titel voeren. Het is een door de markt en rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. De MfN-registermediators van Flynth willen graag pal naast u staan in het zoeken naar breed gedragen oplossingen tijdens een mediation. Vaak is meer mogelijk dan u denkt!

Doordat de deelnemers onder deskundige leiding op zoek gaan naar

De schrijver van dit artikel, Gerco van der Spek, is belastingadviseur en MfNregistermediator bij Flynth adviseurs en accountants te Urk, hét advieskantoor voor visserij en aanverwante bedrijven. Wilt u meer informatie? Bel dan met: 088 236 9400 of mail naar: urk@flynth.nl.


FISHT R E N D

Drukbezochte Nationale Haringdag In Bunschoten-Spakenburg, het dorp met het grootste aantal visspecialisten van Nederland, vond woensdag 13 juni de Nationale Haringdag plaats. De Nationale Haringdag is onderdeel van de Nationale Haringcampagne; een consumentencampagne waar de Nationale Haringtest en het Nationale Haringonderzoek ook onderdeel van zijn. Tijdens deze grootste haringparty van Nederland stond alles in het teken van de Hollandse Nieuwe.

Op deze dag vond de Nationale Haringrace plaatst waar ruim 20 klassieke botters de strijd met

elkaar aan aangingen, is symbolisch het ‘eerste vaatje’ haring aan wal gebracht en zijn er ruim 9500

haringen uitgedeeld. De hele dag was het ontzettend druk in het centrum van Bunschoten-Spakenburg. Naast de activiteiten in de VIP-tent met o.a. een haringveiling, waren er ook tal van openbare activiteiten. Zo waren alle musea geopend, waren er muzikale optredens en kon men de Hollandse Nieuwe proeven.

Ierse Visspecialisten brengen werkbezoek aan Nederland

Einde eerste ronde Nationale Haringtest, finalisten bekend!

Een delegatie van Ierse visspecialisten heeft onlangs een 6-daags werkbezoek gebracht aan Nederland. Al geruime tijd zijn er nauwe contacten tussen Versplatform en BIM Ireland (de overkoepelde belangenvereniging voor de visbranche in Ierland) wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de komst van de 4 Ierse visspecialisten.

De verkoop van de Hollandse Nieuwe startte op 13 juni. Dit was tevens de aftrap van de eerste editie van de Nationale Haringtest. Vanaf dat moment was het voor de consument mogelijk om online de haring van de bijna 250 verkooppunten te beoordelen. Op zaterdag 30 juni kwam er een einde aan de eerste ronde en is het voor consumenten niet meer mogelijk om te stemmen.

In vergelijking tussen de twee landen heeft het assortiment in Ierse winkels nog een vrij ‘tradi-

tioneel’ karakter (veel verse vis), terwijl in Nederland inmiddels ook o.a. de kant-en-klaar gerechten & bereide vis een belangrijk onderdeel zijn van het assortiment. In Ierland ziet men de Nederlandse Visdetailhandel als voorbeeld en als

leerzame omgeving. Het Ierse kwartet bracht op maandag een bezoek aan Smedes. Hier hebben zij een rondleiding gehad en hebben ze diverse workshops gevolgd. Aan het einde van de eerste dag werd er een bezoek gebracht aan De Visscher Visspecialiteiten in Amersfoort. Van dinsdag tot en met vrijdag heeft men “meegelopen” bij de Amstelveense visspecialisten; Visspecialist Koning en Volendammer Visspecialist Schilder. Het zelfstandig uitwerken en presenteren van een opdracht, waarin ze een eigen specialiteit moesten bedenken vormde het slotstuk van het werkbezoek. Hierbij werd naast de bereiding ook gelet op zaken zoals presentatie, calculatie, et cetera. Alle betrokken visspecialisten kijken terug op een geslaagde en leerzame week. Vol nieuwe ideeën en inzichten is de Ierse delegatie teruggekeerd naar huis.

|

Tijdens de eerste ronde van de Nationale Haringtest viel het enthousiasme van de deelnemende visspecialisten en de visliefhebbers op. Tienduizenden beoordelingen/stemmen werden tijdens de eerste ronde ontvangen. Een bijzonder mooi resultaat voor de eerste editie van deze nieuwe Haringtest. FINALISTEN PER PROVINCIE BEKEND Na het sluiten van de stemperiode zijn alle beoordelingen verwerkt door de organisatie. Per provincie hebben maximaal 6

winkels of wagens zich voor de 2e ronde geplaatst. Daarin neemt gecertificeerd onderzoeksbureau Mobiel Centre de komende periode een uitgebreid smaakonderzoek af onder consumenten op locatie. De provinciewinnaars worden bekend gemaakt op een groot slotevent in september. DOEL VAN DE NATIONALE HARINGTEST De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) willen consumenten en visspecialisten dichterbij elkaar brengen. VNV en CVAH verwachten met de test het ambacht van de visspecialist te promoten onder een breed publiek.

Meer informatie en een overzicht van de finalisten vindt u op www.nationaleharingtest.nl

5


6 |

FISHT R E N D

Eén op de zeven foodeuro’s besteed aan producten met duurzaam keurmerk Keurmerken voor voeding, die voldoen aan strenge eisen voor duurzaamheid, transparantie en controle in de hele keten laten ook in 2017 weer een flinke groei zien. Inmiddels gaat van elke zeven euro’s, die in de supermarkt aan voeding wordt besteed, er één euro naar producten met zo’n keurmerk. De verkoop in supermarkten van voeding met een keurmerk voor duurzaamheid is in 2017 opnieuw met dubbele cijfers gestegen. De keurmerken realiseren samen een groei van € 830 miljoen (+30 procent) en totaal 3,6 miljard euro in 2017, blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI. De groei zette flink zet door, en was in 2016 ook al 27 procent. De vrees van critici dat de groei in logo’s, merken en keurmerken belemmerend zou zijn voor marktgroei en voor de consument blijkt niet uit de jongste verkoopcijfers. De consument, A-merkleveranciers en supermarkten zijn

steeds vaker op zoek naar meer verantwoorde producten. Goede keurmerken ontzorgen daarbij zowel de consument alsook de fabrikant en retailer. De meerprijs die hiervoor betaald moet worden, blijkt in toenemende mate geaccepteerd te worden en is zowel vraag- als aanbod gedreven. Enerzijds vervangen supermarkten en A-merken reguliere producten voor varianten met een onderscheidend keurmerk (denk aan varkensvlees met Beter Leven keurmerk). Anderzijds kiest de shopper zelf ook steeds vaker bewust voor deze producten. VIS Relatief het vaakst kiezen consumenten voor producten met een keurmerk in de categorie vis. Twee van de drie euro’s wordt in deze categorie besteed aan een duurzamer product met het MSC (wilde vis) of ASC (kweekvis) keurmerk. De productgroep vleeswaren heeft zich in hele korte tijd opgewerkt naar een categorie met een hoog keurmerken-aandeel (van 13 procent vorig jaar naar

35 procent in 2017), m.n. door de groep varkensvlees. Van alle productgroepen is de omzet in keurmerken binnen vleeswaren en vers vlees het snelst gegroeid, respectievelijk 170 procent en 34 procent. Het Beter Leven Keurmerk laat opnieuw de snelste groei zien en is inmiddels met afstand het grootste keurmerk in de supermarkt. Retail IRI Nederland is een vooraanstaande aanbieder van marktinformatie, marktinzichten en consultancydiensten op het gebied van FMCG en Retail. IRI werkt samen met een consortium aan deze Monitor Keurmerken Retail. Dit zijn ASC, Bionext, COV, MSC en Stichting Beter Leven keurmerk. In de Monitor Keurmerken Retail zijn de volgende keurmerken opgenomen: ASC, Beter Leven, Biologisch, Fair Trade/Max Havelaar, MSC, Rainforest Alliance, UTZ, LR en Milieukeur voor alle supermarkten behalve Aldi en Lidl. Er is een keuze gemaakt voor deze onafhankelijk geborgde keurmerken.

RBK G roup

opent vestiging in

Met de oprichting, per 1 juli 2018, van RBK Automation GmbH gaat RBK Group haar FOBIS® ERP software oplossingen aanbieden aan voedselproducerende bedrijven in Duitsland. In Nederland is RBK Group al bijna veertig jaar een begrip in de voedingsindustrie. Met meer dan honderd klanten heeft het zich meer dan bewezen in deze markt.

D uitsland

Samen met Paul Nass, oud directeur van CSB-Systems, wordt nu de stap gemaakt naar Duitsland. Vanuit het nieuwe kantoor in Kleve gaat Paul met zijn meer dan 25 jaar ervaring in de automatisering en de voedselindustrie de innovatieve gebruiksvriendelijke software oplossingen aanbieden. Voor meer informatie zie: www.rbk.nl.

Opening Fruit de Mer seizoen door Herman den Blijker Aan de oever van de Oosterschelde is op woensdag 6 juni het Fruits de Mer seizoen 2018 geopend. Seafarm in Kamperland presenteerde de grootste Fruits de Mer toren van Nederland, waar 250 personen van smulden na de onthulling door top chef Herman den Blijker. De indrukwekkende Fruits de Mer toren bestond uit enorme hoeveelheden van de beste ingrediënten, waaronder alleen al 75 kilo kreeft en krab, 250 kilo schelpen waaronder mesheften, kokkels, vongole en mosselen en 400 oesters. Twee chefs van Schmidt Zeevis uit Rotterdam hebben samen met de specialisten van Seafarm de gasten rechtstreeks van de toren geserveerd.

Proeven is Geloven Nieuw: Oliehoorn Ravigottesaus De stevige en rijkgevulde structuur met verse augurk, ui en kappertjes maken van Oliehoorn Ravigottesaus de ultieme smaakmaker bij visgerechten. Lekker fris en romig van smaak en glutenvrij. Bestel nu uw eerste GRATIS emmer Ravigottesaus via verkoop@oliehoorn.nl of 0229 244 660.

Oliehoorn. Gewoon lekkerder.

De top-chef is een uitgesproken fan van tarbot, de koningin onder de vis, en roemt de kwaliteit van de schelpdieren van Seafarm. Seafarm, marktleider in duurzaam gekweekte tarbot en schaal- en schelpdieren, heeft voor deze inaugurele bijeenkomst de handen ineen geslagen met ruim twintig collega’s uit de Zeeuwse agri food branche zoals Neeltje Jans, Oesterbaron, Seaweed Harvest, Zilt E, De Schouwse Palingroker en Wijnhoeve De Kleine Schorre. GROEIENDE HANDEL Deze manier van werken staat symbool voor de toekomst, waarin samenwerking de sleutel is voor groeiende handel op duurzame wijze. Zo is er een interactieve sessie met chefs

gericht op het delen van kennis, ervaring en inspiratie over tarbot, schaal- en schelpdieren. De opening van het Fruits de Mer seizoen zal jaarlijks in de eerste week van juni op de seizoensgebonden food kalender terugkeren. Fruits de Mer is een feestelijk verzamelgerecht van de meest verse en mooie schaal- en schelpdieren, geserveerd op ijs, op een plateau. Een Fruits de Mer plateau op tafel staat voor luxe genieten, met een heerlijk glas en natuurlijk het liefste in een zomerse setting die past bij de zilte frisheid van het gerecht. ‘R IN DE MAAND’: FRANSE OORSPRONG Het oude gebruik om oesters en mosselen pas te eten als de R komt uit Frankrijk. In 18e eeuw waren er zoveel dodelijke voedselvergiftigingen aan het Franse hof dat de koning ingreep. In 1759 bepaalde Lodewijk XV dat fruits de mer alleen nog van november tot april gegeten mochten worden, als het buiten koud genoeg was om ze veilig te vervoeren.


FISHT R E N D

ARM-25 bewijst belang van adequaat handelen na uitvallen van AIS

De maritieme politie heeft in november 2016 een proces verbaal opgemaakt tegen John Caljouw. Zijn kotter (ARM-25), toen varende op de Noordzee, zond op maandagavond 7 november ineens geen AIS-signaal (Automatisch Idenitificatiesysteem) meer uit. Caljouw kreeg van het Kustwachtvaartuig Zeearend een melding van het niet in werking zijn van zijn AIS-systeem en anticipeerde hier direct op. Zijn adequate handelen leverde hem vrijspraak op. Hij controleerde het AIS-systeem op bijzonderheden, waarna het systeem voor korte duur weer in werking trad. Toen het AIS-systeem weer uitviel, nam Caljouw direct contact op met de installateur. De AIS kon niet op afstand gerepareerd worden, dus maakte Caljouw een afspraak op vrijdag om het systeem te laten repareren. Uiteindelijk bleek het om een technisch mankement te gaan en moest het AIS-apparaat worden vervangen. Enige weken later viel een proces verbaal wegens het niet aan hebben staan van de AIS op de deurmat van Caljouw. Caljouw was het gezien zijn adequate handelen niet eens met het proces verbaal en maakte bezwaar. Afgelopen vrijdag toog Caljouw samen met advocaat Marianne Adema van Adema advocatuur & advies en Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond naar de rechtbank van Amsterdam waar zijn bezwaar na een korte toelichting werd gehonoreerd. GEEN OPZET De officier van Justitie vroeg aan Caljouw of hij op zijn apparatuur in de brug kan zien of zijn AIS het doet. Caljouw gaf aan dat hij andere schepen op zijn plotterscherm kan zien, maar niet zijn eigen kotter. Daarnaast heeft Caljouw zodra hij door had dat hij zelf zijn AIS niet kon repareren, direct contact opgenomen met zijn leverancier. Op de nota van de installateur, die advocate Adema kon voorleggen aan de rechter, stond keurig vermeld dat er op de bewuste maandagavond 7 november 2016 opdracht was gegeven voor de reparatie, wat later vervanging bleek te zijn. Proces-verbalen tegen het niet aan hebben staan van AIS-systemen worden vaker uitgeschreven. Sinds 31 mei 2014 zijn alle vissersvaartuigen langer dan 15 meter verplicht een AIS-systeem operationeel te hebben, primair vanuit veiligheidsoverwegingen. Als de AIS uitstaat is dat verdacht. In het geval van Caljouw voer hij in een legaal visserijgebied. De rechter honoreerde daarom zijn bezwaar omdat Caljouw adequaat handelde en er geen sprake was van opzet en ook niet van nalatigheid bij het uitvallen van zijn AIS.

CONTROLEER DE AIS Caljouw was tevreden met de uitspraak en wil graag de les die

hij hieruit heeft getrokken delen. Controleer regelmatig de AIS op goede werking door bijvoorbeeld andere vaartuigen te vragen of het schip zichtbaar is of via Marine Traffic en handel adequaat op het moment dat er een mankement optreedt; neem onmiddellijk contact op met de leverancier en zorg dat het systeem zo spoedig als mogelijk gerepareerd wordt. En vergeet niet om telefoongesprekken en nota’s met betrekking tot de reparatie van de AIS goed vast te leggen.

|

7

Viswinkel Peter Tol gevraagd voor exclusieve haringparty Viswinkel Peter Tol was bijzonder vereerd met de uitnodiging om deel te nemen aan de Nationale Haring Partij 2018. Hij vertegenwoordigde Volendam op dit chique evenement, waar ruim 800 topgasten elkaar ontmoeten en de komst van de Hollandse Nieuwe vieren. De Nationale Haring Partij is het oudste en meest gerenommeerde netwerkevenement van Nederland. De 57e editie vond plaats op woensdag 20 juni in het romantische kasteel De Haar in Haarzuilens, bij Utrecht. Onder de gasten waren leden van het Koninklijk Huis, ambassadeurs, ondernemers, politici, burgemeesters en promi-

nenten uit de societywereld. Het is een traditionele party die met veel grandeur wordt omlijst. Peter Tol keek ernaar uit: ‘Als je hieraan mag deelnemen, ben je niet de eerste de beste. De organisatie benaderde ons met de vraag, of wij ons vakmanschap willen etaleren door de nieuwe haring te komen serveren. Waarschijnlijk omdat onze zaak in Amsterdam een uitstekende reputatie heeft. Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze vis en hebben zelfs een aparte rijpingskast in de koelcel, waar we haring op constante temperatuur houden. En dat proef je terug in de haring. De gasten van de Haring Partij hebben dat ook zeker gemerkt.’


8 |

FISHT R E N D

Eerste vaatje Hollandse Nieuwe 2018 geveild voor € 78.000,-

men, psychiatrische problematiek, ontwikkelingsstoornissen blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. In samenwerking met diverse jeugdzorgcentra biedt Hulphond Nederland een uniek therapie- en coaching programma waarbij ervaren therapeuten speciaal opgeleide therapie-hulphonden inzetten om deze jongeren meer zelfvertrouwen te laten opbouwen en hun zelfbeeld te versterken.’ BEOORDELING Voorafgaand aan de veiling werd de haring beoordeeld door een panel van deskundigen. Immers, potentiele bieders wilden natuurlijk wel weten waarop ze bieden! Onder leiding van Peter Koelewijn (haringexpert en docent SVO vakopleiding food) keurden Chef Stephan Möllers van restaurant Plantage87 en haringambassadeur 2018 en (haringdeskundige) de eerste nieuwe haring. Het proefpanel was unaniem zeer tevreden over de kwaliteit. Na

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe is 12 juni traditioneel geveild als aftrap van het nieuwe haringseizoen. Samen met tientallen bieders wordt een mooie opbrengst van € 78.000,- bijeengebracht voor het goede doel van dit jaar: Hulphond Nederland. Het laatste bod werd gedaan door Makro en is daarmee de koper van het felbegeerde vaatje. Twee betrokken ambassadeurs van Hulphond Nederland leidden deze middag de veiling van het eerste vaatje haring. Ambassadeur Frits Wester hanteerde de veilinghamer, terwijl ambassadeur Anita Witzier gedurende de veiling de presentatie voor haar rekening nam en de aanwezigen wist te bewegen tot gulle gaven. Beiden zetten zich al jaren in voor dit goede doel. De koper van het eerste vaatje is Makro, die alle andere bieders overtroefde met het allerlaatste bod van €500,- . ‘Ik ben apetrots’, sprak de vertegenwoordiger van Makro, Jan van de Werken.

‘Deze financiële bijdrage zetten wij in voor het therapie- en coaching

afloop van de veiling kregen de bezoekers zelf de gelegenheid de kwaliteit van de eerste Hollandse Nieuwe 2018 te beoordelen. Naast het traditionele haring happen vanaf de staart presenteerde Stephan Möllers de gasten een aantal haringamuses. Daarnaast kon men genieten van smaakcombinaties die

Voor een goed beheerde palingstand! Kies ! bewust

Vraag een gratis licentie aan !

Paling maakt al eeuwen deel uit van de Hollandse cultuur. Natuurlijk moeten wij zuinig zijn op ons erfgoed. Consumenten maken bewuste keuzes. Zo ook voor paling die gegarandeerd bijdraagt aan projecten en onderzoeken die de palingstand helpen verbeteren. Bewuste klanten kiezen paling met het blauwe ESF-logo. Vraag daarom vandaag nog een gratis licentie aan. Voor u als verkoper zijn daar geen kosten aan verbonden.

0317 - 744 085 • info@dupan.nl

START VERKOOP De dag na de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe, op 13 juni, startte de verkoop van de haring in Nederland evenals in België en Duitsland. Ook in het Duitse Hamburg is het seizoen door het Nederlands Visbureau feestelijk ingeluid met een event, waar een gulle gift aan het goede doel Nestwerk werd overhandigd. De initiator van het goede doel Reinhold Beckmann (de bekende sportjournalist en presentator van een late night show) zal zich eveneens richten op kinderen, in dit geval het bieden van kansen aan sociaal achtergestelde jeugd. Voor de verwerking van haring tot maatje moet de haring goed vet zijn en op traditionele wijze gekaakt en gepekeld.

programma voor kinderen. De honden van onze stichting worden van oudsher opgeleid als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar ook jongeren met gedrags- of emotionele proble-

Ook Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie van Hulphond Nederland, is erg blij met het resultaat van de veiling.

www.dupan.nl

onlosmakelijk met haring verbonden zijn: tafelzuren Van Kesbeke, Bols Corenwyn, en de speciale biersoorten van de Nederlandse Brouwers.

Het rijpingsproces resulteert in de echte nieuwe haring. Jaarlijks wordt zo’n 25.000 ton (25 miljoen kilo) haring gebruikt voor de verwerking tot maatje. Dat zijn 180 miljoen haringen. Daarvan worden er 76 miljoen in Nederland gegeten en de Belgen eten jaarlijks ongeveer 14 miljoen haringen. Maar liefst 90 miljoen stuks per jaar vinden hun weg naar Duitsland, waar de haring als Holländischer Matjes zeer populair is. De vangst en verwerking vindt voor het grootste deel in Scandinavië plaats, voornamelijk in het Noorse Egersund en Kalvag als ook het Deense plaatsje Skagen, waarbij de ene helft uit Noorwegen komt en de andere helft in Denemarken wordt aangeland en verwerkt. Een klein gedeelte komt uit Schotland.


FISHT R E N D

Haring percipiëren...

Als werkgever hebt u het beste met uw werknemers voor. Een tevreden werknemer zal zich normaliter immers goed inzetten voor uw onderneming.Van tijd tot tijd zijn er omstandigheden, die een aanpak van u als werkgever vragen. Hoe u dit vervolgens aanpakt, kan van invloed zijn op de belastbaarheid van mogelijke verstrekkingen en/of vergoedingen. Wanneer het buiten warm is kunnen uw werknemers daar last van ondervinden in hun functioneren. Uw werknemers stellen het uiteraard op prijs wanneer u maatregelen treft. Te denken valt aan langere pauzes of een tropenrooster. U kunt er ook voor kiezen om middelen te verstrekken of te vergoeden, die voor de nodige verkoeling zorgen. De Belastingdienst heeft destijds besloten dat het verstrekken van kleine consumpties op de werkplek, zoals koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes, onbelast is. Een verfrissend ijsje kan daar dus ook onder vallen. En met de recente komst van de Hollandse Nieuwe, die overigens ook bij minder warm weer voortreffelijk smaakt, durf ik de stelling aan, dat deze ook onder de tussendoortjes te scharen is. Wanneer u een vergoeding of verstrekking doet, moet u goed opletten hoe u dat doet! Als uw werknemers een aantal dozen ijs bestelt en u vergoedt deze vervolgens, dan is dat niet altijd onbelast. Toepassing van de werkkostenregeling kan uitkomst bieden. HOE ZIT HET OOK ALWEER MET DE WKR? De WKR is in 2011 ingevoerd, maar werkgevers waren pas vanaf 2015 verplicht deze regeling toe te passen. Saillant detail is, dat deze regeling is ingevoerd met de Fiscale vereenvoudigingswet 2010. De WKR wordt door de meeste deelnemers echter niet als een vereenvoudiging ervaren. Onlangs is er een WKR-evaluatierapport verschenen waarbij met mooie bewoordingen (percipiëren!) door het kabinet wordt gesteld, dat het ervaren van administratieve lasten terug te voeren is op de kwaliteit van de door de werkgever gevoerde administratie. Het moet niet gekker worden… Elke vergoeding of verstrekking met een voldoende oorzakelijk verband met de dienstbetrekking is belastbaar loon en zal op de individuele loonstrook van de werknemer verantwoord worden. Binnen de werkkostenregeling kan maximaal

Samen genieten van een heerlijke verantwoorde BBQ dat kan met de producten van Ben the Spiceman. Ben the Spiceman levert al jarenlang een actieve bijdrage aan gezondere voeding. Met ons complete clean label assortiment leveren we mooie onderscheidende producten zoals kruidenmixen, rubs, marinades, functionele additieven en sauzen. Ons clean label assortiment is vrij van van allergenen, msg, kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en fosfaten zonder zout of minder zout.

1,2% van het totale fiscale loon besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit noemen we de vrije ruimte. Er gelden een aantal vrijstellingen: INTERMEDIAIRE KOSTEN Dit zijn kosten, die weliswaar een relatie met het personeel hebben, maar die bij de kosten van het bedrijf horen. Bijvoorbeeld relatiegeschenken of diner kosten van een zakelijke relatie. GERICHTE VRIJSTELLINGEN In de wet zijn een aantal zaken opgenomen die onder voorwaarden belastingvrij mogen worden vergoed of verstrekt, zoals: • Korting op producten uit uw eigen bedrijf • Kosten zakelijke reizen (waaronder woon-werk) per openbaar vervoer of met eigen vervoer • Cursussen, studie en congressen voor zover noodzakelijk voor het werk • Outplacement NIHILWAARDERINGEN Deze vergoedingen en verstrekkingen vallen wel onder de vrije ruimte, maar omdat ze tegen nihil worden gewaardeerd, verkleinen ze de vrije ruimte niet. Te denken valt aan consumpties op de werkplek, die geen deel uitmaken van een maaltijd. Voor consumpties die samen met andere consumpties, deel uitmaken van een maaltijd gelden weer andere regels.

WIST U OOK DAT WE AL VANAF KLEINE HOEVEELHEDEN PRODUCTEN OP MAAT OF PRIVATE LABEL KUNNEN MAKEN?

‘SAMEN NATUURLIJK’

Vlijtstraat 40 | 7005 BN Doetinchem | Telefoon 0314 - 376 802

WWW.BENTHESPICEMAN.NL

Visserijsector neemt controle op visafslagen in eigen hand Controle op de juiste maatvoering, kwaliteit en temperatuur van de aangelande vis, maar ook op de naleving van eigen beheermaatregelen voert de visserijsector vanaf nu op de visafslagen zelf uit. De sector neemt de controlerende rol van de NVWA over en breidt deze uit met eigen beheermaatregelen.

tenorganisaties, de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO). Bij de laatste organisatie zijn alle producentenorganisaties aangesloten die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal. STAP VOORWAARTS De NVWA - die blijft toezien op

EINDHEFFING Wanneer u qua verstrekkingen en/ of vergoedingen minus de vrijstellingen boven de grens van 1,2% van het totale fiscale loon uitkomt, dan betaalt u over het meerdere loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Zaak dus om deze grens goed te bewaken. De WKR blijft een complexe regeling. Percipieert u door de bomen het bos niet meer, laat u dan voorlichten door de loonspecialisten van Profinis! En blijf genieten van de haring…..

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.

9

‘NATUURLIJK’ Ben the Spiceman

F i s h A C C O u N TA N T s

Bij het zien van de titel van deze column, zie ik u in gedachten al naar de Dikke Van Dale grijpen. Ik zal u helpen. Percipiëren betekent zoiets als ervaren of waarnemen. “Zeg dat dan”, hoor ik u al zeggen. Inderdaad! Dezelfde gedachte had ik na het lezen van de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR).

|

De zelfregulering is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de negen Nederlandse visafslagen, de zes producentenorganisaties (regionale samenwerkingsverbanden van vissers) en de organisatie van viskotters varend onder Engelse vlag. De organisatie van de controles en de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Controlecode Handelsnormen die sinds deze maand van kracht is. ‘De code gaat de sector helpen op een grondige en efficiënte manier te voldoen aan de Europese handelsnormen en de eigen beheermaatregelen (zoals uitputting quotum en minimummaat voor aanlanden) die de producentenorganisaties zijn overeengekomen. Het is voor ons als visafslagen en vissers een logische volgende stap om te borgen dat onze Nederlandse vis, schaal- en schelpdieren aan de hoogste internationale kwaliteitsstandaarden voldoen’, zegt Johan van Nieuwenhuijzen en Kees van Beveren, voorzitters van respectievelijk de koepelorganisaties van visafslagen (Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA)) en producen-

naleving van de wet- en regelgeving – is verheugd over de stap voorwaarts die de visserijsector zet. ‘Het sluit aan bij de bredere trend dat sectoren zelfcontrole uitvoeren. Het is een goede ontwikkeling dat de vissector in deze zijn verantwoordelijkheid neemt’,vindt Richard van Buuren, teamleider bij de NVWA. In de visserij worden binnen regionale samenwerkingsverbanden

van vissers - zgn. Producentenorganisaties (PO’s) - veel eigen maatregelen overeengekomen omtrent minimummaat van aanlanden, weekendverboden en quotumuitputting. De naleving maakt nu ook onderdeel uit van de Controlecode Handelsnormen. ‘Ook de onder Engelse vlag varende vissers die zijn aangesloten bij de North Sea Fishermen’s Organisation hebben zich aan de code geconformeerd. Deze groep vertegenwoordigt een groot aandeel van de Nederlandse aanvoer dus extra bijzonder en belangrijk dat zij ook meedoen’, aldus CVO-voorzitter Kees van Beveren. ORGANISATIECONTROLE Op de verschillende visafslagen zijn het afgelopen halfjaar kwaliteitsmedewerkers opgeleid die vanaf heden de dagelijkse controles op onder meer versheid en maatvoering uitvoeren. Ook worden de schepen drie keer per jaar volgens een uitgebreid protocol gecontroleerd. ‘De resultaten worden aan de desbetreffende visser teruggekoppeld, zodat deze ook goed inzage heeft in wat de controleurs vaststellen en hierop eventueel kan anticiperen’, vertelt Johan van Nieuwenhuijzen, die benadrukt dat de Nederlandse visserijsector Europees gezien met de organisatie van de aanlandcontroles een enorme stap voorwaarts maakt. Voor het borgen van de onafhankelijkheid is een extern kwaliteitsbureau (Hakvoort Quality Service) in de arm genomen dat toeziet op de controles en de registratie hiervan. Ook vindt jaarlijks een risico-inventarisatie plaats.


10 |

FISHT R E N D

Officiële start van NAVAIS Met de handtekening van INEA (Innovation & Networks Executive Agency van de Europese Commissie) onder de Grant Agreement, is het project NAVAIS officieel van start gegaan op 1 juni 2018. € 91 miljard en creëert meer dan 500.000 directe en meer dan 400.000 indirecte banen, voornamelijk voor Europese burgers. De wereldwijde concurrentie is hevig en om wereldleiderschap te behouden in complexe, waarde toevoegende en gespecialiseerde schepen moeten Europese scheepsbouwers opmaatgemaakte innovatieve concepten ontwikkelen die efficiënt zijn om te ontwerpen en te bouwen. NAVAIS ontwikkelt een platform gebaseerde modulaire productfamiliebenadering die wordt ondersteund door het geïntegreerde 3DEXPERIENCEbedrijfsplatform. Dit concept zal de

NAVAIS is een meerjarig onderzoeks- en innovatieproject voor de scheepsbouwindustrie. De resultaten van NAVAIS zullen de efficiëntie in ontwerp en flexibiliteit in productienetwerken verhogen. In totaal investeert de Europese Commissie €6,5 miljoen over een periode van vier jaar, gefinancierd uit het Horizon 2020-programma, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie. WAARDE TOEVOEGENDE SCHEPEN De Europese maritieme technologie genereert een jaarlijkse omzet van

efficiëntie van het scheepsontwerp en de flexibiliteit in productienetwerken verhogen. NAVAIS gaat zich specifiek richten op veerboten en multifunctionele werkboten die duurzaamheid integreren in het ontwerp van de schepen. NAVAIS ondersteunt de overdracht van een ‘engineeredto-order’ bedrijfsmodel naar een ‘assemble-to-order’ bedrijfsmodel, dat kortere doorlooptijden van processen, constante kwaliteit, lagere ontwerp- en productiekosten en een betere integratie van de MKBtoeleveringsketen mogelijk maakt. Daarmee kan NAVAIS het concurrentievermogen van de Europese scheepsbouw vergroten.

Tienduizenden jonge palingen voor Kampen In de gemeenten Kampen en Zwartewaterland zijn zaterdag 2 juni zo’n 40.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep, De Goot en het Zwartewater. Dit gebeurde op initiatief van peurvereniging KIJG die hiermee haar tienjarige traditie viert en daarom extra veel geld uittrok om de jonge palingen te financieren.

gemeenten Kampen en Zwartewaterland en de Stichting DUPAN. Met deze uitzet van jonge palingen wordt bijgedragen aan het herstel van de palingstand in Nederland. De peurvereniging bracht via haar leden en door een donatie van De Stadserven Kampereiland e.o. het geld bijeen voor 20.000 palinkjes. Daarnaast ontving de vereniging

Stewardship Fund® het totaal aantal palinkjes verdubbeld tot 40.000 stuks. De leden van de peurvereniging –de peurders – werken nog op geheel traditionele wijze met een peur. Dat is een kluwen wormen, die aan een korte stok in het water wordt gehangen. Doordat palingen zich aan de wormen vastzuigen, kan de peurder palingen met en snelle handbeweging uit het water halen. DUURZAAM KIJG en DUPAN dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. De hoeveelheid paling die KIJG uitzet, is vele malen groter dan er door de twintig actieve leden van de peurvereniging op jaarbasis wordt gevangen. Per saldo hebben zij door de uitzet een positief effect op de palingstand.

Burgemeester van Kampen, Bort Koelewijn (onder, midden) en burgemeester van Zwartewaterland, Eddy Bilder (onder rechts), zetten samen met leden van KIJG jonge paling in het Zwartewater bij Genemuiden. KIJG organiseerde dit natuurproject in samenwerking met De Stadserven Kampereiland e.o., de

een bijdrage van de gemeenten Kampen en Zwartewaterland. De Stichting DUPAN heeft via het Eel

Vanuit het Ganzendiep en De Goot heeft de uitgezette paling de mogelijkheid naar het IJsselmeer te zwemmen. Als de palingen na tien tot vijftien jaar volwassen is kunnen ze van daaruit naar zee zwemmen, richting de Sargassozee. Op die plek zullen ze jongen zorgen, die in de winter en in het vroege voorjaar via de golfstroom weer naar de Europese kusten komen.

OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP TER OVERNAME

TER OVERNAME

TER OVERNAME

TER TER OVERNAME OVERNAME

Perfect ingerichte schitterende visspeciaalzaak gelegen in mooie plaats in Zeeland. Hier liggen nog legio mogelijkheden om huidige omzet naar hoger plan te tillen. Dit vanwege het feit dat de winkel recentelijk is opgestart en alle inventaris je toelacht als je binnenkomt. Dit moet u gezien hebben, Belt u ons gerust voor het maken van een afspraak.

Perfect ingerichte en zeer goed renderende Visspeciaalzaak gelegen in mooie plaats in het Brabantse land, zeer goed omzet niveau alsmede zeer goede mogelijkheden om deze nog verder uit te bouwen, gehele inventaris dateert van 2007 deze winkel is gelegen aan kleine winkelgalerij in een dicht bevolkte woonwijk, concurrentie is ver te zoeken. Bel ons gerust voor meer informatie. eigenaar wil meedenken over de financiering.

Perfect ingerichte en onderhouden visspeciaalzaak, gelegen op mooie locatie te Aalsmeer. diversen sterke medewinkeliers zijn in de directe nabijheid gevestigd. De winkel is van diversen kanten zichtbaar en biedt nog volop mogelijkheden. Nieuwsgierig? Bel gerust onderstaand telefoonnummer en vraagt de projectinformatie op.

Mooie visspeciaalzaak gelegen op A-locatie van mooie plaats in Het Gooi. In de directe omgeving zijn tal van sterke medewinkeliers gevestigd o.a. Albert Heijn, Zeeman, Lidl, Bakker e.d. Gehele inventaris verkeert in goede staat van onderhoud. Zeer geschikt voor creatieve en enthousiaste handen, vriendelijke overname prijs.

U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61 eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl

Fish COLuMN

Wat stille getuigen vertellen... Fort-eiland IJmuiden, ingang Noordzeekanaal naar Amsterdam, ooit onderdeel van de Stelling van Amsterdam, thans prachtig mooi opgeknapt. Het eiland kreeg een nieuwe bestemming: cultureel- en trainingscentrum. Gelukkig is het fort zo rauw gebleven als dat het er honderd jaar geleden uitzag. Het Fort-eiland heeft een indrukwekkende geschiedenis. Heel veel vis kwam daarlangs. ‘HOLLAND OP ZIJN MALST’ Zo vatten tegenstanders van de aanleg van een kanaal hun kritiek samen. Want de vijandige mogendheid kon dan wel heel eenvoudig naar de hoofdstad opstomen. De lobby van Amsterdamse kooplieden vond bij kanalen-koning Willem I echter een gewillig oor. In 1865 ging de eerste spade bij de duinen van Velsen de grond in. De Amsterdamse handelslui kregen hun zin, maar toen koning Willem III in 1876 het Noordzeekanaal in de stromende regen in gebruik stelde, zat het Ministerie van Oorlog met een groot probleem. Hoe moest worden voorkomen dat een indringer via het kanaal Amsterdam aanviel? Het neutrale Nederland achtte het te kostbaar het hele land te verdedigen en ontwikkelde daarom een plan. Een vluchtschans waarop de verdedigers zich konden terugtrekken. Daarvoor werd de Stelling van Amsterdam ontworpen. Een gordel van 135 kilometer met 42 forten en waterbouwkundige werken moest de vijand op afstand houden, totdat een bondgenoot de hoofdstad kwam ontzetten. Het belangrijkste wapen was water, onderwater zetten, wat in twee dagen mogelijk was. De forten verdedigden de hoger gelegen plekken. Wilde dit plan succes hebben dan moest de legerleiding onder alle omstandigheden het waterpeil kunnen beheersen. De sluis bij IJmuiden vormde een zwakke schakel. Als de vijand de sluizen in handen kreeg, kon hij bij lage zeewaterstand het water aftappen. Het Noordzeekanaal, de levensader van Amsterdam, moest tegen elke prijs behouden blijven. Daarom werd voorrang gegeven aan de bouw van een sterk kustverdedigingswerk: Fort IJmuiden werd geboren. In tegenstelling tot de 41 andere burchten van de Stelling van Amsterdam was het Fort IJmuiden een zogenaamd gedetacheerd fort. De vesting moest in staat zijn zelfstandig, zonder de steun van aangrenzende forten, zijn verdediging te voeren. De burcht, die in 1887 gereed was, bood ruimte aan 287 man Korps artillerie. Een bakkerij zorgde onder andere voor de voedselvoorziening. Postduiven hielden contact met de buitenwereld. Telegraafverbindingen zouden het fort kunnen verraden. EERST GEEN EILAND Het hoofdgebouw heeft twee verdiepingen, waar de manschappen en officieren verbleven. Hier lag aan de oostkant een draaibare geschutskoepel met een kaliber van 15 cm. De Duitsers hebben

de koepel in de Tweede Wereldoorlog gesloopt. Aan de zeekant heeft het fort drie verdiepingen. Op de bovenste etage stond een pantserbatterij met vijf wendbare kanonnen van 24 cm kaliber. De eerste twee etages deden dienst als munitieruimte. Hijsinrichtingen waarmee de munitie naar boven werd gehesen, zijn nog steeds te zien. Rond het gebouw lagen lange droge grachten die dienden voor de lichtinval en de verdediging. Aanvankelijk lag het fort nog niet op een eiland. In de jaren twintig bleek de Zuidersluis te klein voor de steeds groter wordende zeeschepen. In 1929 komt de Noordersluis klaar en wordt de duinrichel die het fort met het vasteland verbindt doorgraven voor de aanleg van het Noorderbuitenkanaal. Sindsdien is sprake van het Forteiland. Pas in 1939 wordt op het eiland een schot gelost. Het gemobiliseerde Nederlandse leger probeerde het 24 cm geschut uit. De kanonnen bleken veel te traag te vuren om snel varende oorlogsschepen te kunnen raken en werden afgekeurd. Na de capitulatie neemt de Duitse bezetter het fort op in de AtLantikwall, een verdedigingslinie die zich uitstrekte van de Noordkaap tot de Golf van Biskaje. In de bunker zijn nog muurschilderingen te zien van Duitse manschappen. Na de oorlog ontfermt Rijkswaterstaat zich over het eiland, dat in de jaren zestig met sloop wordt bedreigd. Om schepen met 100.000 t draagvermogen het Noordzeekanaal binnen te krijgen moet de toegang tot de Noordersluis worden verbreed. Rijkswaterstaat haalt aan de noordkant 80 meter van het eiland. Dat valt niet mee want met springgelatine worden de Duitse bunkers met muren van 3,5 meter breed en daken van 4 meter dik laag voor laag afgepeld. HET FORT ZAG ALLES WAT ER AAN VIS PASSEERDE Het eiland leidt vervolgens een kwijnend bestaan. Eind jaren tachtig krijgt de Stelling van Amsterdam echter de status van provinciaal monument. In 1996 zette Unesco de vesting als onderdeel van de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst. Opvoedingswaarde heeft het fort in elk geval al gehad voor de tientallen taakgestraften die zijn ingezet bij de restauratie. De kruimelcriminelen hebben bijvoorbeeld alle puin uit de grachten gehaald. Bedenk verder dat er aan stuurboordzijde miljoenen tonnen vis zijn gepasseerd naar de afslag en naar de koel- en vriescellen van IJmuiden. We staan er soms te weinig bij stil wat stille getuigen allemaal zouden kunnen vertellen…..ook was daar in de vorige eeuw meerdere malen het zicht op de vissersblokkade van de sluizen van IJmuiden. Johan K. Nooitgedagt, Voorzitter Nederlandse Vissersbond


FISHT R E N D

| 11

AVG (privacywet), wat betekent dat voor uw bedrijf? De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden. Deze Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. De wet geldt voor alle bedrijven in de EU, waaronder ook vissersmaatschappen. Kort gezegd moet een persoon weten waar zijn persoonsgegevens geregistreerd staan, weten waarvoor deze gegevens gebruikt worden en makkelijk de persoonsgegevens kunnen laten verwijderen. Denk bij persoonsgegevens aan namen, telefoonnummers, mailadressen, bankgegevens, geboortedata of (beveiligings- en) camerabeelden. Bedrijfsgegevens zoals bedrijfsadressen of vangstregistratie vallen hier niet onder. De AVG gaat voornamelijk over het bewust worden van de wijze waarop u als bedrijf omgaat met persoonsgegevens. In onderstaand artikel vertelt de Nederlandse Vissersbond uitgebreid waar u rekening mee moet houden. Voor het overzicht bij deze de belangrijkste AVG-punten op een rij: • Verzamel alleen persoonsgegevens die u echt nodig heeft en die een wettelijke grondslag hebben. • Maak een ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ aan. • Sluit verwerkersovereenkomsten af met derden die voor u persoonsgegevens verwerken. • Neem maatregelen om een datalek te voorkomen. VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS Onder de AVG mag u persoonsgegevens verwerken als ze een wettelijke grondslag hebben. De AVG ziet de volgende punten als wettelijke grondslag: • Als u persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld telefoonnummers of mailadressen van deelloonvissers, dan moet de persoon daar nadrukkelijk toestemming voor geven. Deze toestemming kan die persoon ook weer intrekken, waarna u verplicht bent om alle gegevens te verwijderen uit uw systeem (en eventueel de persoonsgegevens die u aan derden hebt verstrekt ook te laten verwijderen). • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld uw lidmaatschap bij de Nederlandse Vissersbond. • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het opslaan van gegevens van werknemers voor de loonadministratie, dit is immers nodig voor de belastingdienst. • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen, oftewel: het is een zaak van leven en dood. • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag. Dit is vooral van toepassing op overheden. • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld het waarborgen van de veiligheid. U mag persoonsgegevens alleen gebruiken voor hetgeen waarvoor u toestemming hebt verkregen en niet zonder toestemming doorsturen aan derden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT U? Inventariseer eerst over welke persoonsgegevens u beschikt. Denk hierbij aan maatschapsadministratie, maar ook aan mailboxen of gearchiveerde brieven. Vraag u vervolgens af: heb ik deze gegevens echt nodig? Is het antwoord nee, gooi het dan weg. Elk bedrijf moet een goede reden hebben om de gegevens op te slaan. Telefoonnummers of mailadressen bewaren omdat ze ooit van pas kunnen komen, is geen goed idee. Wees bewust van het zetten van persoonsgegevens op losse datadragers, zoals een USB-stick, omdat deze gemakkelijk kwijtraken. Plaats mailadressen bij mails die naar meer dan één persoon

verstuurd worden altijd in de BCC en zorg dat alle persoonsgegevens beveiligd zijn opgeslagen. Dit betekent sloten op archiefkasten en goede beveiliging op computer(s). REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN Wilt u bepaalde persoonsgegevens, zoals persoonlijke gegevens van deelloonvissers, toch bewaren. Noteer dit dan in een zogeheten ‘Register van verwerkingsactiviteiten’, een voorbeeld daarvan kunt u hier downloaden. Noteer hierin welke gegevens u bewaart, waarvoor de gegevens ingezet worden en hoelang u de persoonsgegevens bewaart na beëindiging van het gegevensdoel.

VERWERKERS­ OVEREENKOMSTEN Met partijen die voor u (persoons) gegevens verwerken, zoals een accountant, moet u een verwerkersovereenkomst afsluiten. In deze overeenkomst staat wat de verwerker met de persoonsgegevens mag doen en dat hij de privacy van die persoon moet beschermen. DATALEK Zijn de persoonsgegevens die u beheert toegankelijk geworden voor onbevoegde personen, bijvoorbeeld doordat de computer of mobiele telefoon waar alle persoonsgegevens op staan gehackt of gestolen is? Dan ziet de AVG dat als een datalek. Als het datalek een risico

is voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, bijvoorbeeld het lekken van deellonen, prestatiebeschrijvingen of betalingsgegevens, dan moet de datalek binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokken personen. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of bedrijven voldoen aan de AVG en kan behoorlijke boetes opleggen. Van groot belang is dus om serieus om te gaan met deze nieuwe wetgeving.

Oranda,

de hoog rendement visbakoven van De Kuiper.

De Kuiper Oranda hoog rendement visbakovens onderscheiden zich door het zeer hoog rendement. Alle visbakketels hebben een rendement tussen de 92,7% en 94,9%. Daarnaast is de capaciteit van de ketels ook bijzonder hoog: vanaf 25 kW. tot 42 kW. Zo is er voor elke situatie, qua capaciteit, een antwoord.

t rendemen meer dan

92,7%

Door middel van een touch screenscherm is de ketel makkelijk te bedienen en kunt u zelf het vermogen regelen. De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur is erin geslaagd al haar visbakketels onder de zwaarste keuringseisen met goed gevolg gekeurd te krijgen. In een persoonlijk gesprek overleggen wij graag wat de mogelijkheden zijn, voor u en voor uw specifieke wensen.

Touwslagersweg 13

3449 HX Woerden

085 - 485 14 66

www.dekuiperhoreca.nl


12 |

FISHT R E N D


FISHT R E N D

| 13

De ‘schokker’ ZL 4 Maria Anna van Adriaan de Visser uit Moerdijk met de ankerkuil. Deze scan is afkomstig van Museum Vlaardingen.


14 |

FISHT R E N D

Eerste Zeeuwse mosselen 2018 afkomstig uit Duitsland De officiële start van het mosselseizoen is nog niet in zicht, maar op 18 juni rolden toch al de eerste truckladingen met de lekkere schelpdiertjes over de grens. Vanuit het Duitse eiland Sylt hebben de broers Adriaan en Simon Leuschel een grote hoeveelheid mosselen naar Zeeuwse verwerkers vervoerd. De broers zijn erg te spreken over de kwaliteit. De mosselen hebben een visvleesgehalte van dertig procent, hebben nauwelijks pokken, een mooie witte kleur. en een

o uwehand

introduceert

Koninklijke Ouwehand introduceert dit jaar rookmaatjes. Dit zijn licht gerookte maatjesharingen, die geleverd worden

r ooKmaatJes

aan visspecialisten. Een heerlijke delicatesse met een verrassende smaakbeleving, aldus het bedrijf.

Op een uitstekende en strategische toplocatie in Capelle a/d IJssel bieden wij een bedrijfspand aan met koel- en vriesruimten, dat zeer geschikt is voor de verwerking van levensmiddelen. Het koel- en vrieshuis omvat een volledig geconditioneerde ruimte van circa 1.300 m² en een groot vrieshuis van circa 2600 m³ (circa 400 m²). De kantoren, magazijnen e.d. bedragen circa 1.175 m² en lenen zich ook voor andere bedrijfsactiviteiten. Voor uitgebreide informatie zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet.

In een dorp tussen Hardenberg en Almelo bieden wij een royaal winkel-woonhuis aan met royale werkruimtes en werkplaats. Het hoekpand is gevestigd op een zichtlocatie langs de provinciale dorpsweg en heeft een groot eigen parkeerterrein. Het pand is uitermate geschikt voor een viswinkel/handel, een cateraar en/of maaltijdenafhaalcentrum et cetera. Graag verstrekken wij op uw verzoek uitgebreide informatie.

Bezoek onze website of e-mail.

Vraag geheel vrijblijvend de uitgebreide projectinformatie. Telefoon 0342-462739 of info@timmer-makelaar.nl Wij zoeken in opdracht, vanwege de regelmatige vraag, visbedrijven en viswinkels ondernemingen met of zonder omzet derden leveranties (horeca-instellingen, groothandel et cetera.)

WWW.TIMMER-MAKELAAR.NL

heerlijke smaak, terwijl de mosselen in Nederland in die periode nog niet gereed zijn. Doordat Adriaan en Simon zulke grote mosselen leveren, kunnen zij het seizoen nu al

starten. Ze leveren de schelpdieren in bigbags aan handelaars in Yerseke. De eerste bodemcultuur mosselen voor het nieuwe seizoen zijn maandag 18 juni in volle vrachtauto’s richting Yerseke vertrokken. Daar worden ze door de diverse leveranciers verwaterd, verwerkt en verpakt te worden, zodat vanaf 19 juni de eerste mosselen besteld en uitgeleverd konden worden.

VERSE MOSSELEN Het Nederlands hooggerechtshof heeft bepaald dat je na die verwatering en behandeling mag spreken van Zeeuwse mosselen. Maar om alle discussie te vermijden, hanteren de broers de term ‘verse mosselen’ en op de verpakking staat dat ze afkomstig zijn van het Duitse wad. Deze mosselen zijn bijna allemaal bestemd voor de Belgische markt. De Belgen zijn fijnproevers, bij hen moet je niet afkomen met kleine mosselen. Daarom kan een seizoen pas starten als er tussen 25 en 27 procent visgewicht in de mossel zit.

Subsidieregeling voor investeringen in apparatuur aan boord opengesteld De subsidieregeling ‘Investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten 2018’ is opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen. Met deze regeling wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen in apparatuur aan boord van vissersvaartuigen. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 27 december worden ingediend. Vanuit deze regeling kan er subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van: een automatische conserveermachine voor langoustines; een automatische kookketel voor garnalen; een spoelsorteermachine met ten minste 6 millimeter spijlwijdte; een scholstripmachine of een slurryijsmachine. Een visserijonderneming kan slechts eenmalig een subsidieaanvraag indienen binnen de gestelde periode, waarbij er wel de mogelijkheid is om voor meerdere onderdelen subsidie aan te vragen. Ook is het mogelijk om als bedrijf voor dezelfde apparatuur subsidie aan te vragen, wanneer u

meer dan één vaartuig in uw bezit heeft. Zo kan een visserijbedrijf dat bijvoorbeeld twee vaartuigen in bezit heeft voor beide vaartuigen subsidie aanvragen voor een automatische kookketel. VAST BEDRAG PER TYPE MACHINE Per type machine is een vast maximumbedrag aan subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het type onderneming (MKB of nietMKB). In de praktijk zullen de meeste visserijbedrijven worden aangemerkt als MKB-onderneming en in aanmerking komen voor de hogere subsidiebedragen. MKB-ondernemingen kunnen 50 procent subsidie aanvragen, niet-MKB-ondernemingen 33,33 procent. VOORWAARDEN De subsidie kan enkel online via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden aangevraagd. Hiervoor dient een visserijonderneming in het bezit te zijn van E-Herkenning. Om gebruik te kunnen maken van de subsidie, moet bij het aanvragen van de subsidie verschillende documen-

ten worden meegezonden. Er is een beperkte subsidie beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de eerste aanvragen ook als eerst worden behandeld. De daadwerkelijke investering, dus de aanschaf en plaatsing van de apparatuur, mag vervolgens pas plaatsvinden nadat de subsidie is aangevraagd en er een ontvangstbevestiging van RVO is ontvangen. Er kan dus niet met terugwerkende kracht subsidie worden aangevraagd voor reeds gedane investeringen. Na het toekennen van de subsidie moet de investering binnen twaalf maanden plaatsvinden. Vervolgens kan op basis van de factuur en de betaling de subsidie worden vastgesteld. De Nederlandse Vissersbond ondersteunt vissers bij het aanvragen van deze subsidie. Wij helpen u graag bij het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag. Bij toekenning van de subsidie kunnen wij u eveneens helpen bij het laten vaststellen van de uiteindelijk te ontvangen subsidie.


FISHT R E N D

CVAH en VNV lanceerden Nationale Haringcampagne 2018 Brancheorganisaties Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) lanceerden gezamenlijk de Nationale Haringcampagne 2018. De Telegraaf Media Groep verbond zich als mediapartner aan dit nieuwe initiatief. In de Telegraaf en magazine Vrij is voor de nodige publiciteit gezorgd. Naast diverse advertenties is er ook aandacht besteed aan de campagne en het product haring middels een lezers-win-actie, culinaire reportage, sfeerimpressies en recepten. Eind 2017 maakten CVAH en VNV (inclusief de Spakenburgse en Volendamse subverenigingen) bekend dat zij bezig waren met de ontwikkeling van een eigen haringcampagne. Zij hebben besloten om de visspecialisten, zowel gevestigd als ambulant, centraal te stellen. De campagne omvat onder meer de Nationale Haringtest, de Nationale Haringdag en het Nationale Haringonderzoek. NATIONALE HARINGTEST Bij de Nationale Haringtest mocht de consument bepalen welke haring werd verkozen tot de lekkerste haring per provincie. Er waren twee rondes. Tijdens de eerste ronde, die op woensdag 13 juni van start ging, konden consumenten via de

website www.nationaleharingtest. nl stemmen op hun favoriete visspecialist. Per provincie plaatsten maximaal zes winkels of wagens zich voor de tweede ronde. Hierin neemt gecertificeerd onderzoeksbureau Mobiel Centre op locatie een uitgebreid smaakonderzoek af onder consumenten. De provinciewinnaars worden bekend gemaakt op een groot slotevent in september. NATIONALE HARINGDAG Op woensdag 13 juni, de dag van de start van de Hollandse Nieuwe, vond in Spakenburg de Nationale Haringdag plaats. Tijdens deze dag draaide alles in het vissersdorp om haring. Het is geweldig evenement geworden. Musea openden gratis hun deuren, er vond een botterrace

plaats op het water waaraan maar liefst twintig schepen deelnamen én de grootste haringparty van Nederland werd gehouden op het Spuiplein in het dorpscentrum van Spakenburg. Tijdens deze feestelijke dag deelden lokale vishandelaren duizenden gratis haringen uit, was er een proeverij van nieuwe haringrecepten en muziek van diverse artiesten . NATIONALE HARINGONDERZOEK Tijdens het slotevent in september publiceren CVAH en VNV de resultaten van het Nationale Haringonderzoek. De gegevens die onderzoeksbureau Mobiel Centre in de tweede ronde van de Nationale Haringtest verzamelt worden gebruikt om een antwoord te vinden op vragen als: ‘Hoe eet de Nederlander zijn haring het liefst?’ en ‘Welke verschillen in smaakvoorkeuren zien we per provincie?’. Ook worden de provinciewinnaars van de Nationale Haringtest bekend gemaakt tijdens dit slotevent.

| 15

OPVOUWBARE TASSEN OP TE VOUWEN TOT EEN KLEIN ZAKJE

✔ HERBRUIKBAAR ✔ STERK POLYESTER MATERIAAL ✔ STANDAARD MATEN / UITVOERINGEN BEDRUKT LEVERBAAR BINNEN 10 WERKDAGEN VANAF 200 STUKS ✔ CUSTOM-MADE OP AANVRAAG VANAF 500 STUKS GA VOOR MEER INFORMATIE OF EEN OFFERTE NAAR WWW.FENFVERPAKKINGEN.NL OF BEL 0341-430413

s tichting v erBreding v isseriJ g oeree -o verFlaKKee :

‘We doen naast De Week van de Goereese Vis nog veel meer’ Stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee (Stichting VVG-O) organiseert dit jaar van 31 augustus tot en met 8 september voor de vijfde keer het succesvolle evenement De Week van de Goereese Vis. Maar het team vrijwilligers uit de vis- en recreatiesector steekt ook veel energie in educatie over de visserij op basisscholen. Stichting VVG-O heeft als doel om de identiteitsgebonden sector visserij van Goeree-Overflakkee, letterlijk en figuurlijk, beleefbaar te maken voor de lokale bevolking, toeristen en recreanten. De organisatie van De Week van de Goereese Vis met de speciale Goereese vismenu’s, het pellen van garnalen bij De Vliedberg en meer valt hieronder, maar ook heeft de stichting meegeholpen met het tot stand komen van de bijzondere expositie ‘Goereese vissers met oorringen’ in het Torenmuseum in Goedereede. EDUCATIE De stichting vindt het belangrijk om de jeugd op Goeree-Overflakkee kennis te laten maken met de visserij: ‘Omdat het stevig is verankerd in de cultuur van het eiland. Maar zeker ook omdat het vandaag de dag nog steeds een belangrijke sector is voor de economie en werkgelegenheid van GoereeOverflakkee. Van scheepswerven en toeleveranciers, het vissersschip, tot de visafslag, vishandel-en winkels aan toe’, vertelt Caroline namens de stichting. De (oud) vissers Cor Lokker, Cees Tanis en Jaap Tanis verzorgen al ruim een jaar op aanvraag vispresentaties op basisscholen voor groep vijf tot en met acht. Met een stapel grote viskisten komen de

mannen de klas binnen. Dat maakt indruk, en helemaal wanneer een van de vissers een grote kabeljauw uit de kist haalt. De klas wordt enthousiast en wil alles weten over de vis, zelfs aanraken en vertellen spontaan welke vissen ze graag lusten. Het hoogtepunt voor de kinderen is het neuzen in de viskist gevuld met visserijspullen als visnetten, boetnaalden, zeekaarten en het mogen aantrekken van echte visserskleding zoals een oliejas- en broek en laarzen.

trakteren. Dat maakt het bezoek tot een heus visfeestje! LESMATERIAAL De stichting gebruikt voor de lagere klassen het gratis lesmateriaal van de kinderboekenreeks Walter & Poes over de visserij, bestaande uit lessuggesties, kleurplaten, woordkaarten, puzzels en meer. Het materiaal kan gratis gedownload worden op www.visserijavonturen.nl. Ook wordt door de stichting gewerkt aan een doorlopende

Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl

Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20Vermeulen 624 60 02 Henk info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl Van Slingelandtplein

5

1051 DD Amsterdam

KLANTGERICHT +31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl

INTEGER

COMPETENT

COÖPERATIE WESTVOORN Dankzij Coöperatie Westvoorn met twee vestigingen in Stellendam en Vlissingen bezit Stichting VVG-O over twee goed gevulde viskisten met o.a. oliegoed, laarzen, visnetten en boetnaalden waarmee (oud) vissers de jeugd kunnen enthousiasmeren voor het vissersleven, de vissector en het eten van vis. En soms treffen we een enthousiaste lokale visboer die de klas wel op een schaal warme kibbelingen wil

leerlijn visserij voor groep één tot en met acht. Twee scholen op GoereeOverflakkee draaien nu proef met het materiaal. De verwachting is dat het komend schooljaar aangeboden wordt aan alle basisscholen op het eiland. De vijfde editie van De Week van de Goereese Vis vindt opnieuw plaats tijdens de eerste week van september. Tijdens deze week vieren we ook de start van het seizoen van de Stellendamse garnaal.

ONZE LABORATORIA:

KWALITEIT

LabCo

CONTACT Eurofins Food Testing Netherlands Tel: +31(0)88 831 00 00 sales-food-nl@eurofins.com www.eurofinsfoodtesting.nl

EUROF-000XX-v01 - Advertentie Fishtrend.indd 1

24-02-17 11:39


16 |

FISHT R E N D

EMK houdt vruchtbaar overleg met ministers De drie Eendracht Maakt Kracht (EMK)-vissers die in Den Haag de ministers Wiebes (EZ) en Schouten (LNV) ontmoetten, houden een ‘goed gevoel’ over aan de gevoerde gesprekken. ‘Het was een kennismaking waar wij een aantal van onze standpunten konden toelichten. Natuurlijk kwam er hier en daar wat emotie bij kijken, maar dat maakt zo’n ontmoeting alleen maar menselijker en waardevoller’, zegt Job Schot, voorzitter van vissersactiegroep EMK. Naast Schot (Z-201, Tholen) waren ook Cor Vonk (TX-1, Texel) en Dirk Kraak (BRA-7, Den Helder) aanwezig. Er is vooral uitvoerig gesproken

over twee specifieke dossiers: de gevolgen voor vissers van de onbegrijpelijke Europese aanlandplicht voor babyvisjes en de bouw van duizenden #windmolens op vruchtbare visgronden, met alle gevolgen van dien. De ministers gaven nadere uitleg en vissers deelden een aantal specifieke ideeën om samen met de overheid naderende problemen uit de weg te gaan. PRAKTIJKMENSEN Schot liet in aanloop naar deze bijeenkomst doorschemeren dat hij er veel waarde aan hecht dat ook actieve vissers zo nu en dan met bewindslieden om de tafel zitten. Vertegenwoordigers van visserijorganisaties leveren goed werk, maar

het is ook waardevol praktijkmensen toe te voegen aan gespreksrondes als ingrijpende transities aan de orde zijn. Vissers zijn wekelijks op zee en ondervinden als eerste aan den lijve wat overheidsbeleid met de bedrijfsvoering en met mensen doet. BRUSSEL Schot: ‘Door beleidsbeslissingen op die manier wat menselijker en praktijkgerichter te maken, voorkom je dat visserijbeleid afstandelijk, technocratisch en ambtelijk wordt. Zeker nu veel visserijbeleid ver weg binnenskamers in Brussel wordt uitgedokterd. Een gesprek zoals gisteren is precies wat nodig is.’ Schot, Kraak en Vonk bedankten de

ministers na afloop voor de uitnodiging en hun inzet en benadrukten blij te zijn met alle politieke steun in de uitdagende tijd die voor hen ligt. De uitnodiging is een gevolg van het recente vissersprotest op 2 juni in Amsterdam. Vlak voor die bewuste dag kwam de uitnodiging om in Den Haag in gesprek te gaan. VISSERIJPROTEST Vissers en hun families onder bewind van actiegroep EMK (Eendracht Maakt Kracht) togen vorige maand massaal naar Amsterdam om daar te protesteren tegen toenemende windmolenparken op zee en de onwerkbare aanlandplicht. Namens de Nederlandse Vissersbond liepen Johan Nooitgedagt,

Derk Jan Berends, Durk van Tuinen en Jacob Snoek mee in de protesttocht die van het IJ, langs het Centraal Station naar de Dam leidde. Zo’n vijftien kotters kwamen met luid getoeter de hoofdstad binnenvaren. Op het IJ stonden naast honderden vissers en visserijgerelateerden ook inwoners en toeristen de vlootschouw te bekijken. Eenmaal aangemeerd werden spandoeken met kreten als ‘Windmolens in zee, een slecht idee’ en ‘Vissers op zee, windindustrie weg ermee’ de lucht ingeheven. Luid toeterend trok de massa via het Centraal Station naar de Dam waar EMK-voorman Job Schot de menigte toesprak en vervolgens met het EMK-bestuur een petitie overhandigde aan Europarlementariër Annie Schreier-Pierik. AANDACHT VRAGEN Met de protestdag, die door de media goed werd opgepikt, wilden vissers de aandacht vragen voor de Europese aanlandplicht, waarbij ondermaatse vis moet worden aangeland, en de toenemende windmolenparken die worden geplaatst op rijke visgronden. ‘Het is belangrijk dat er massaal aandacht wordt gevraagd voor de bedreigingen waar vissers mee kampen’, geeft Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt aan. ‘Door de aanlandplicht die vanaf 1 januari 2019 volledig van kracht gaat zien vissers hun inkomsten afnemen. Tegelijkertijd zien vissers hun rijke visgronden verdwijnen doordat daar enorme windmolenparken -waar zij niet in mogen vissen- worden aangelegd. Vissers zien hun toekomst op zee als sneeuw voor de zon verdwijnen en vooral jongeren vragen zich af of er nog wel toekomst is in de visserij. Die toekomst is er zeker, maar dan moeten er wel mogelijkheden en kansen overblijven’, aldus Nooitgedagt.

Annie SchreijerPierik opent Fisheries Event De achtste editie van Holland Fisheries Event vindt plaats op 5 en 6 oktober 2018 op Urk. Het is dé visserij- en maritieme beurs van Nederland visserijbeurs met een internationaal karakter voor zowel gerenommeerde bedrijven als starters. De opening van de beurs wordt verricht door Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Voor de vierde keer wordt De Koningshof Party & Events in Urk omgebouwd tot beursvloer met zeven zalen en ruimte voor meer dan honderd exposanten uit de visserij – en maritieme sector. Dat is aanzienlijk groter dan de vorige acht edities. Holland Fisheries Events groeit. En dat is nodig om aan de groeiende vraag van bedrijven – uit voornamelijk het buitenland – om zich te presenteren te kunnen voldoen. NIEUW Dit jaar wil de beursorganisatie mogelijkheden bieden voor ook starters in het speciaal daarvoor ingerichte Startup paviljoen. Met mooie stands met zij- en achterwanden en verlichting en voorzien van alle gemakken zoals catering en wifi, maar dan voor een aantrekkelijke ‘startersprijs’. Voor meer informatie zie: www.holland-fisheries.nl.


FISHT R E N D COLuMN

Verpakkingsdesign en zintuigenmarketing Consumenten willen steeds opnieuw verrast en geprikkeld worden. De ultieme customer experience vraagt om een multizintuigelijke ervaring. Die ervaring kun je uitstekend overbrengen via de verpakking. Zintuigenmarketing wordt steeds vaker ingezet en de techniek op dit gebied wordt steeds geavanceerder. Zien, voelen, horen, ruiken én proeven voor een intense klantbeleving. Hierbij is het overigens wel belangrijk dat de verschillende zintuiglijke prikkels congrueren, want anders ontstaat er juist een onaangename ervaring. Je komt ze heel af en toe nog weleens tegen: koffiebekers die naar karton ruiken of houten bestek dat een houtsmaak afgeeft. Ook al is de verpakking nog zo mooi en de inhoud nog zo lekker, de negatieve ervaring zal overheersen. EEN LUST VOOR HET OOG Eerst is het zaak dat je ‘oogcontact’ maakt. Trek de aandacht van de consument met een oogstrelend verpakkingsdesign. Kies bijvoorbeeld voor een opvallende knalkleur of een afwijkende (stans) vorm, zodat je opvalt in het schap en/of onderweg. Retailers pakken steeds meer uit als het gaat om een creatief en onderscheidend verpakkingsdesign. DAT VOELT GOED Speel met textuur. Je kunt het oppervlak van de verpakking bewerken, bijvoorbeeld door middel van embossing (een techniek om reliëf aan te brengen). Sommige materialen hebben van zichzelf een bijzondere textuur, zoals palmblad dat veel gebruikt wordt als materiaal voor disposables. Er bestaat tegenwoordig ook speciale ‘voelbare’ inkt. DAAR ZIT EN LUCHTJE AAN Het is bewezen dat geur de attentiewaarde verhoogt en de aankoopbereidheid stimuleert. Je kunt geur uitstekend toepassen op verpakkingen. Een bekende methode is ‘scratch and sniff’, maar je kunt natuurlijk ook een lekker luchtje toevoegen aan de

geschenkverpakking of verzenddoos. Kledingmerk Scotch & Soda maakt bijvoorbeeld gebruik van een heerlijk geurend vloeipapier. Verkoop je stinkkaasjes? Er is hoop, want wetenschappers hebben een speciale verpakking ontwikkeld die geur neutraliseert. DAT KLINKT! Stiekem een zak chips opentrekken? Door het knisperende geluid van de verpakking word je meteen verraden. Uit onderzoek blijkt[2] dat het geknisper van de zak onze smaak positief beïnvloedt. Je kunt dus geluid toevoegen aan de verpakking door middel van materiaalkeuze. Maar dat geknisper is niet in elke context een meerwaarde. Voor het toevoegen van geluid kun je je daarom beter wenden tot de techniek. Zo ontwikkelde Plato product consultants een wijndoos met geïntegreerd geluid[3]. Meer indirect kun je ook denken aan QR of AR op de verpakking. Zodra je met je smartphone de code scant klinkt er een bijpassend geluid.

Eerste vis- en kookboek gelanceerd met Noordzeevis uit Scheveningen Veel mensen eten zalm of tonijn, maar waarom niet een keer een wijting of een rode poon? Afgelopen woensdag heeft Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, het boek ‘Noordzeevis uit Scheveningen; Scheveningens trots in verhalen en recepten’ in ontvangst genomen. Het boek is gemaakt om Nederlanders kennis te laten maken met bekende en minder bekende vissen uit eigen zee en zo veel meer mensen te laten genieten van deze vissen. In het boek vertellen twintig prominente Hagenaars en Scheveningers, waaronder cabaretier Sjaak Bral, chefkok Robert Siedenburg en voormalig wethouder Karsten Kleijn, over hun link met Scheveningen en vis. Suzanne van der Pijll, bestuurslid stichting Noordzeevis uit Scheveningen en één van de makers van het boek: ‘Met dit boek laten we jong en oud kennis maken met de veelzijdigheid van de vis die de Noordzee biedt. We willen mensen inspireren om in het restaurant of bij de viswinkel ook eens een visje te bestellen uit eigen Noordzee. Een keer wat anders en een lekkere en lokale keuze.’

Burgemeester Pauline Krikke krijgt het eerste boek uitgereikt door Suzanne van der Pijll en Paul Einerhand, Community Manager Stichting Noordzeevis uit Scheveningen.

OOG VOOR LOKALE PRODUCTEN Burgemeester Pauline Krikke nam het eerste exemplaar van het boek in ontvangst: ‘Een mooi initiatief. Ik vind het belangrijk dat we oog hebben voor onze eigen producten. Dat zie ik op steeds meer plekken in de stad, hartstikke goed. Bovendien stimuleren we hiermee de lokale economie. Visserij is traditioneel de sterkste sector van Scheveningen en biedt banen aan 2500 mensen. Ik kom graag en vaak op Scheveningen en de band met de zee en de visserij voel je iedere keer opnieuw.’

nl/kookboek. De fotografie uit het boek is tot en met 7 juli te zien in de Koninklijke Schouwburg en zal in de maanden augustus en september te zien zijn op de boulevard van Scheveningen.

Het boek is te bestellen via www.noordzeevisuitscheveningen.

DAT SMAAKT NAAR MEER! Smaak toevoegen aan een verpakking gaat vooralsnog te ver. Zeker vanuit hygiënisch oogpunt. Het is echter wel zo dat verpakkingsdesign de smaakperceptie van consumenten beïnvloedt. Je eet met je ogen. Indirect kun je dus wel degelijk via de verpakking de smaakpapillen activeren of zelfs beïnvloeden.

Omzet verschuift naar digitaal

Huib Burggraaf, VerpakkingXpert

Omzet zal volgens Shopforce steeds meer en sneller verschuiven naar digitaal. Klanten starten het oriëntatieproces online en klantverwachtingen zijn hoog. De concurrentieslag om de digitale klant is in volle gang. Frictieloos digitaal gemak, bezorgservice, lokale totaalbeleving en digitale lokale marketingcommunicatie zijn onontbeerlijk om te

Iedere twee weken verschijnt er op verpakkingxpert.wordpress.com een blog van Huib Burggraaf over uiteenlopende onderwerpen, met effectief en maatschappelijk verantwoord verpakken als rode draad.

| 17

Bij steeds meer verswinkels groeit de online omzet. Er zijn verswinkels met een digitale omzet van gemiddeld € 2.500,per maand via het Shopforce platform, terwijl actieve promotie nog moet starten.

zorgen dat klanten op beslissende momenten aan jou (blijven) denken. DIGITAAL DUURZAAM DORPSPLEIN Het ‘Digitale Duurzame Dorpsplein’ is een door je grote concurrenten niet-te-kopiëren oplossing om betrokken klanten te creëren die op beslissende momenten ‘lokaal’ denken. Door consistente digitale marketingcommunicatie, uitgevoerd door lokale inwoners die daar goed in zijn.Zelf niet meer bezorgen, maar lokale bezorgers die namens alle ondernemers bestellingen wegbrengen naar klanten. Bestellen én reserveren bij lokale onderne-

mers in de digitale winkelstraat. We starten binnenkort met twee pilots in dorpen in Overijssel. VERSBESTELD.NL De landelijke digitale marktplaatsen, Versbesteld.nl, waar elke lokale aanbieder met een webshop van Shopforce op staat, krijgen binnenkort allemaal een nieuw jasje in de huisstijl van de betreffende marktplaats. De komende maanden zullen gebruikers stap-voor-stap visuele verbeteringen zien in hun online-winkel. Het bestelproces blijft voorlopig identiek.

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk

T F E W

0527 - 681 726 0527 - 685 239 info@profinis.nl www.profinis.nl

Vierkant achter uw ambitie!

Voor de cijfers achter de vis

Drs. Hein Bakker AA


18 |

FISHT R E N D

Roem van Yerseke klaar voor het nieuwe seizoen Er wordt reikhalzend naar uitgekeken: de verse bodemcultuur mosselen uit Zeeland. Bij de gedachte aan dit lekkere, zilte schelpdier loopt bij velen het water in de mond. Het is altijd afwachten wat de natuur gaat brengen, maar de eerste resultaten mogen er zijn, aldus Roem van Yerseke.

is er klaar voor. Het is goed om te weten dat de mosselen er niet alleen prachtig uit zien met hun pokvrije zwarte schelp, maar ze zijn ook nog eens goed gevuld met een mooi blank visje. ‘Het visgewicht is belangrijk’, voegt Martin eraan toe. ‘Het blijft weliswaar een geheim in een kluisje wat pas zichtbaar wordt na het koken van de mossel, maar door middel van kooktesten gedurende het productieproces houden wij het visgewicht nauwlettend in de gaten.’ Ook na de start van het seizoen blijft Roem van Yerseke zich focussen op de toekomst, duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen. ‘Maar vooralsnog wordt het genieten met de pure, verse mossel. Met kwaliteit, service én een traditie van ruim 75 jaar gaat Zeeland’s Roem er weer een mooi mosselseizoen van maken.’

De verse Zeeland’s Roem mossel is er één waar het bedrijf trots op is. ‘Het was nog even spannend of de verbouwing in de productiehal op tijd klaar zou zijn voor de start van het seizoen’, laat bedrijfsleider Martin van Hekke weten. ‘Elk jaar wordt de voortplantingsperiode van de mosselen gebruikt om te

s choon

conForm

investeren in het verbeteren van machines, gebouwen, schepen of andere essentiële zaken die leiden tot het beste eindproduct.’ De afgelopen maanden is er gewerkt aan een verruiming van de hal waar de productielijnen staan. De fabriek en het hele Roem team

haccp- norm

met

t he c lean e Xperience GEEN LASTIGE KLUSSEN MEER De knelpunten binnen de schoonmaakwerkzaamheden in de visbranche zijn met behulp van onze stoomstofzuigers geen lastige klussen meer. Koelribben, roestvrijstaal, vitrines, rubbers en scharnieren, koelcellen en vriezers, bakplaten, frituur, plafonds, vloeren en tegelwerk, randvervuiling, machines en de entree. Alles is sneller, makkelijker en beter te reinigen met de stoomstofzuigers. Naast het gemak brengen de stoomstofzuigers ook diverse besparingen met zich mee op het gebied van tijd, milieu én geld.

The Clean Experience bedient de complete levensmiddelenindustrie met hoogwaardige stoomstofzuigers. Zo ook de bedrijven in de visbranche. TCE is specialist op het gebied van reinigen met stoom. Een professionele stoomreiniger van The Clean Experience heeft een opwarmtijd van slechts enkele minuten. Door de RVS continu boiler kan altijd doorgewerkt worden en de opgewekte temperatuur en stoomdruk is veel hoger. De combinatie van stomen én zuigen in één handeling maakt het gebruik van doeken overbodig. De hitte van de ‘droge’ stoom zorgt ervoor dat de vuilmoleculen losraken van het oppervlak en onschadelijk worden gemaakt. Door de hoge stoomdruk blijft het percentage water ver onder de 10 procent. Vocht en vuil worden opgezogen, waardoor er een droog en

p rovincie Z uid -h olland Tijdens de Dag van de Noordzeevis bij Provincie Zuid-Holland, op 7 juni, werd er extra aandacht geschonken aan Noordzeevis in de lunchroom van het Provinciehuis. Zo stond er tijdens de lunch een informatiestand van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen en was het Seafood Centre aanwezig met een vistafel vol verse Noordzeevis van de Scheveningse visafslag.

Ook stond er een nieuwe burger op het menu, namelijk de Noordzeevis burger. Deze bestaat uit leng, heek,

gedesinfecteerd oppervlak achterblijft. Chemische toevoegingen en reinigingsmiddelen zijn veelal overbodig en u werkt tegelijk conform HACCP-norm.

Wilt u dit zelf ervaren? Neem dan contact op voor een vrijblijvende demonstratie en adviesgesprek van één van de stoomspecialisten van he Clean Experience. Dat kan via een aanvraag op de website www.thecleanexperience.nl.

serveert loKale visBurger

makreel en zeeduivel. De reacties op de innovatieve burger met lokaal gevangen vis waren zeer positief. De Provincie Zuid-Holland is ambassadeur geworden van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen.

Samen met de Stichting zetten zij zich in om vis uit deze korte keten onder de aandacht te brengen. Binnenkort krijgen zij een oorkonde voor hun ambassadeurschap uitgereikt.

Internetpiraterij en visserij Internetpiraterij of cybercrime kent vele verschijningsvormen en bedreigt ook de Nederlandse visserijbedrijven die steeds meer online werken. Welke bedreigingen zijn er, hoe wordt het probleem bestreden en wat kunt u doen voor de digitale veiligheid voor u en uw bedrijf? De Nederlandse economie lijdt jaarlijks 10 miljard euro schade door cybercrime. Dit meldde accountantskantoor Deloitte op basis van een onderzoek naar de schade van digitale misdaad in september vorig jaar. Hoewel middelgrote bedrijven tot nu toe redelijk buiten schot zijn gebleven, is er altijd het risico van een aanval door internetpiraten. Vanwege het belang van internet voor de Nederlandse economie heeft de overheid heeft van de bestrijding van internetcriminaliteit een speerpunt gemaakt. In de begroting voor dit jaar is er extra geld voor gereserveerd en twee weken geleden, op 24 april, heeft minister Grapperhaus de Nederlandse Cybersecurity Agenda bekend gemaakt. Met dit actieprogramma moet Nederland digitaal veilig gemaakt worden. CRIMINELE BENDES Bij cybercrime denken veel mensen aan nerds die voor de lol of als protest een website kraken. Maar tegenwoordig gaat het om criminele bendes die op geld uit zijn. Bijvoorbeeld via het verspreiden van virussen die uw computer gijzelen (ransomware), helpdeskfraude, skimmen (het kopiëren van de chip op een bankpas), identiteitsfraude en bankrekeningfraude (phising). Daarnaast is er het fenomeen van de DDoS-aanval, waarmee onze banken, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst onlangs nog te maken hadden. Het kabinet wil al deze vormen van internetpiraterij effectiever gaan bestrijden door een nauwere samenwerking tussen overheid, politie, burgers en bedrijven. DDOS­AANVAL Een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) houdt in dat een netwerk van computers in één keer heel veel data naar een server gestuurd om die te overbelasten. Het netwerk van computers dat de data stuurt, wordt een botnet genoemd. Dit zijn gehackte computers van onschuldige gebruikers die worden misbruikt om zulke aanvallen uit te voeren. Hoewel kleine bedrijven en particulieren zelf geen directe schade hoeven te ondervinden van zo’n aanval, is het belangrijk dat zij hun apparatuur en netwerken wél tegen deze vorm van misbruik beschermen. Want aanvallen met botnets vormen een mogelijke bedreiging voor ons allemaal. VEILIGHEID AAN BOORD Kotters hebben aan boord een laptop of pc voor onder meer het bijhouden van het e-logboek. Teun de Boer van E-catch: ‘De

logboekgegevens die dagelijks verstuurd worden, zijn beveiligd via encryptie en een beveiligde verbinding. Het risico dat aan boord afgedekt moet worden, is op systeemniveau.’ In feite verschilt dit niet van de situatie thuis of op kantoor. De laptop of computer moet goed beveiligd zijn met een virusscanner, firewall en andere beveiligingsprogramma’s. De belangrijkste tip: schakel een gespecialiseerde ICT-leverancier in en laat deze partij ervoor zorgen dat uw beveiliging goed en up-to-date is. Dat is geen overbodig advies, bemerkt plotterkaarten-specialist Ruben van Beek die werkt voor de Nederlandse Vissersbond: ‘De meeste computers aan boord staan vol met virussen.’ TIPS VAN DE POLITIE Voor bedrijven is het beste advies: laat uw ICT-zaken (uw netwerk, eventueel uw website, internet aan boord) verzorgen door een professionele leverancier. Deze zorgt ervoor dat uw beveiliging up-to-date blijft. Meer gericht op het particuliere thuis-internet biedt de politie op de eigen website veel informatie over wat u kunt doen om cybercrime tegen te gaan. Daar zijn ook de meest praktische tips te lezen: de te nemen acties waaraan menigeen (te) weinig tijd en aandacht besteedt. • Zorg dat uw computer goed beveiligd is en dat u de benodigde updates downloadt en installeert. • Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware, advertentieblockers (apps die advertenties tegenhouden die mogelijk een virus bevatten) en veilige websites. Van veel apparatuur moet bij ingebruikname eerst de beveiliging worden ingeschakeld. • Activeer de passieve beveiliging, gebruik daarvoor sterke en unieke wachtwoorden die u met een speciaal wachtwoordbeheerprogramma kunt opslaan. • Gebruik een goed wachtwoord van minimaal acht tekens, met hoofdletters en kleine letters, cijfers en bijvoorbeeld symbolen als een vraagteken of uitroepteken erin. • Maak een back-up van uw documenten, klik niet op onverwachte linkjes en geef nooit uw inlog- of pincode af.


FISHT R E N D

Ambassade van de Noordzee opgericht De Ambassade van de Noordzee is 1 juni opgericht aan het Lange Voorhout 19 te Den Haag, op basis van het uitgangspunt: de zee is van zichzelf. Vertegenwoordigers presenteerden de Noordzee als onafhankelijke entiteit, als eigen politiek lichaam met zelfbeschikkingsrecht vanaf 2030. Hiermee is de Noordzee vanaf heden een politieke gesprekspartner, met een achterban lopend van Frankrijk tot Noorwegen, van zeebodem tot atmosfeer. Van microscopisch kleine gebruikers als plankton, tot grootgebruikers als mensen en walvissen. Van verstrekkende horizonten en getijden, tot lokale golfslagen en stromingen. De komende twaalf jaar worden de voorbereidingen voor een soevereine Noordzee getroffen en onderhandelingen gevoerd. Op 30 november 1813 kwam aan de Lange Voorhout 19 de tijdelijke regering bijeen. De prins en aanstaande koning Willem I was nog maar net uit Engeland aangekomen en werd hier verwelkomd. Hij zwaaide vanaf het balkon en sprak de verzamelde mensen, een voorhoede van het volk, gloedvol toe. ‘Waarde Landgenooten! Na eene scheiding van negentien jaren, en na zoo vele rampen heb ik het onuitsprekelijk genoegen, dat ik door u zelve eenstemmig in Uw midden worde teruggeroepen.’ Juist op die historische plek is de Ambassade van de Noordzee opgericht. Koning Willem I kwam over zee. Nederlanders leven samen met de zee. Zij verwondert en voedt hen, ooit kwamen zij uit haar voort. UITGANGSPUNTEN BIJ OPRICHTING De deelnemers aan de oprichtingszitting verklaarden, in getuigenis van de griffiers, de Ambassade van de Noordzee te steunen en onderstreepten ook onderstaande uitgangspunten: • De zee is een kwaliteit en waarde op zichzelf, los van de materiële of immateriële behoeften van de mens; • De Ambassade van de Noordzee wil de mens helpen gevoel te krijgen voor het niet-menselijke leven; • De Ambassade van de Noordzee maakt de onzichtbare relaties tussen alle actoren in en rond de Noordzee zichtbaar. Uit gezonde relaties ontstaan kwaliteiten zoals schoonheid, mysterie en gezondheid; • De Ambassade is open en transparant over de besluitvorming die plaatsvindt, en bedrijft politiek met de lange termijn voor ogen (> honderd jaar); • De Ambassade organiseert een juiste balans, en bijbehorende werkprocessen, waarin kunstenaars, wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers en burgers een rol spelen, en elkaar waar mogelijk versterken. Alleen dan zal de politieke stem van de Noordzee werkelijk gehoord worden; • De Ambassade ontwerpt een transparant, geloofwaardig en controleerbaar systeem van representatie van het niet-menselijke. Letterlijke communicatie in het politieke proces is met verreweg de meeste niet-menselijke deelnemers onmogelijk. De vertegenwoordigers zullen dus gebruik moeten maken van menselijke methodes om de belangen van het niet-menselijke in kaart te brengen, via wetenschap, verbeelding en het politieke gesprek. Elke methode, en de onderlinge samenhang, moet nader uitgewerkt worden; • De Noordzee is een menselijk concept en wordt beïnvloed door landen als Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Engeland. Het is niet onlogisch dat in die landen ook Ambassades van de Noordzee worden opgericht. De onderlinge samenhang en vormen van besluitvorming zullen nader bestudeerd worden; • De Ambassade realiseert zich dat een werkelijk duurzame samen-

leving vraagt om een nieuw samenleven. Het ambieert ook een voorbeeldproject te zijn voor een meer inclusieve democratie. OPSTARTFASE Hoe kan de Noordzee het beste vertegenwoordigd worden? En hoe verbeteren we onze relatie met de Noordzee, ten gunste van menselijk en niet-menselijk leven en het leven van toekomstige generaties? Rond

die vragen vonden in april drie voorbereidende en oriënterende zittingen plaats en heeft een honderdtal mensen moties, antwoorden en ideeën aangeleverd. Op basis hiervan zijn de eerste uitgangspunten van de Ambassade van de Noordzee geformuleerd. Geïnteresseerden kunnen de notulen van de zittingen in april hier teruglezen. Iedereen blijft uitgenodigd om via moties op het proces en de inhoud

te reageren. In de Ambassade van de Noordzee wordt bijvoorbeeld gesproken met vertegenwoordigers uit de gas, olie of windmolen industrie, visserij of scheepvaart maar ook met biologen, onderzoekers, kunstenaars, scholieren en andere geïnteresseerden. Eind juni presenteren vertegenwoordigers van de Noordzee een pleidooi, waarin bovenstaande uitgangspunten verder uitgewerkt worden.

Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterij Fonds. Met medewerking van Julia Kantelberg, Anne-Mieke van Strien, Tjallien Walma van der Molen, MuseumGoed, Daan ‘t Sas en vele anderen. Foto: Cleo Campert

INITIATIEFNEMERS EN PARTNERS De Ambassade van de Noordzee is een initiatief van het Parlement van de Dingen en wordt gebouwd door Stroom Den Haag, Stichting De Noordzee, Building Conversation en The Ponies, met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag, CMTABC,

Onze Tonijn! Ja, het is SASHIMI.

EU richtlijn 853/2004 § D1

Uw leverancier voor: filets, loins, saku, toro and burgers

Neem contact op voor meer informatie en vraag naar onze prijzen

Telefoon: +31 2555 14003 | Mail: info@maximaseafood.nl | Web: www.maximaseafood.nl

| 19


20 |

FISHT R E N D

Fish Museum

Foto's: WWF/ARK/onderwaterbeelden.nl

Glasplaat met verhaal Museum Vlaardingen ontving onlangs een schenking uit het Belgische Stabroek, gelegen aan de grens bij Ossendrecht. Het was een geëtste glasplaat met het opschrift 'schipper H. van Roon' en de afbeelding van een schip met op de boeg de tekst 'VL 216'. Nou, dan weten we in Vlaardingen wel om wie en wat het gaat. En daarover valt heel wat te vertellen.

stoomloggers over naar de Visscherij Mij. Vlaardingen (V.M.V.). Henk van Roon werd in 1925 schipper bij de V.M.V. In 1935 commandeerde hij de VL 217. Het was een emotioneel moment voor hem, toen de bezetter dit mooie schip in juli 1940 vorderde om het om te bouwen voor oorlogsdoeleinden. Het ging in september 1941 bij Hoek van Holland verloren.

Henk van Roon (1900-1989) is geen onbekende schipper. Zijn herinneringen heeft hij uitvoerig opgeschreven. Het manuscript van 272 bladzijden (3 delen) bevindt zich in Museum Vlaardingen. Een gedeelte is gepubliceerd door de Historische Vereniging Vlaardingen en zijn oorlogsherinneringen zijn door de Vrienden van Museum Vlaardingen in 2013 gepubliceerd in het boek Brood op het water in WO II. Ook de herinneringen van zijn ook heel bekende broer en schipper en amateurschilder Arie van Roon zijn gepubliceerd.

De haringvisserij kon na mei 1940 niet meer uitgeoefend worden. Henk van Roon werkte aanvankelijk nog een tijd op de schuur van rederij V.M.V./Kwakkelstein, maar voer nadien op baggerschepen en sleepboten om toch aan de kost te komen voor zijn gezin. In Frankrijk raakte hij verzeild in het oorlogsgeweld en werd op D-day per vergissing als krijgsgevangene naar Engeland overgebracht. Uiteindelijk kwam hij als bode te werken bij het Nederlandse ministerie van Gebrandy in Londen. Men kwam er achter dat Henk van Roon visserijervaring had. Hij kreeg de opdracht om de Nederlandse stoomloggerVL 80 Gesina weer geschikt te maken voor de visserij. Het schip door de Duitsers gevorderd, was in handen van de geallieerden gevallen.

De stoomlogger VL 216 Hennie was, met het zusterschip VL 217 Maria Adriana in 1915 gebouwd bij de Rotterdamse werf Rijkee voor rekening van de Visscherij Mij. Callenburg. In 1928 gingen deze

N ieuwe

Vanaf 1947 was Henk van Roon weer schipper op verschillende vissersschepen van rederij Kwakkelstein, die sinds 1939 de directie van de V.M.V. had overgenomen. In 1961 was hij schipper van de VL 216 Hennie, die na dit jaar werd opgelegd om in 1965 gesloopt te worden. Enkele vragen blijven over: Is deze glasplaat bij een bepaalde gelegenheid gemaakt? Sierde hij een deur of raam bij Henk van Roon thuis of op de VL 216? En hoe is het object in Stabroek verzeild geraakt? Wie het weet mag het ons zeggen. Jan P. van de Voort Museum Vlaardingen

In de Noordzee, ten noorden van Schiermonnikoog, is op zo’n 20 meter diepte een uniek natuurherstelproject gestart. In het gebied de Borkumse Stenen is 6.000 kilo Noorse platte oesters geplaatst, onder meer op 3-D geprinte rifstructuren. Het is voor het eerst dat in diepere delen van de Noordzee oesterbanken worden hersteld. Volgens de initiatiefnemers Wereld Natuur Fonds (WNF) en ARK Natuurontwikkeling is herstel van oesterbanken een enorme impuls voor het leven in de Noordzee.

Geëtste glasplaat met de stoomlogger VL 216 Hennie, schipper Henk van Roon, ca. 1960 (Museum Vlaardingen invnr. 10003).

standaard voor een verantwoorde palingsector gepubliceerd

De Sustainable Eel Group (SEG) heeft een nieuwe standaard gepubliceerd voor de palingsector. De standaard is gericht op een verantwoorde visserij, handel en verwerking van Europese paling. De Europese palingstand is de afgelopen decennia sterk gedaald. De sector kan veel doen om de natuurlijke palingstand te verbeteren. Daarnaast bestaat er een aanzienlijke illegale handel in paling vanuit de EU naar Azië. Goed toezicht op en beheer van de palingstand is daarom nodig. In de nieuwe SEG

Standaard zijn daarvoor effectieve maatregelen vastgelegd. BELANGRIJKE STAP Andrew Kerr, voorzitter van de Sustainable Eel Group, zegt dat de publicatie van de nieuwe standaard een belangrijke stap is in de richting van volledig traceerbare en verantwoorde paling voor consumenten: ‘Met de SEG-standaard kunnen bedrijven dat zij verantwoordelijk omgaan met de palingstand en bijdragen aan het herstel ervan. De nieuwe standaard kwam tot stand na een evaluatie- en consultatieperiode van 18 maanden.

Aanleg oesterbank en 3-D geprinte riffen primeur voor Noordzee

Gedurende die tijd werd belangrijke input geleverd door een groot aantal organisaties uit heel Europa. Hierdoor bevat de nieuwe standaard de best mogelijke inzichten voor een verantwoord beheer van de palingstand.’ De SEG-standaard versie 6.0, is ontwikkeld als onderdeel van de aanvraag voor lidmaatschap van de ISEAL Alliance. ISEAL biedt een onafhankelijke certificering en betrouwbaarheid voor duurzaamheidsnormen. SEG bevindt zich nu in de laatste fase voor een Associate ISEAL-lidmaatschap.

Platte oesterbanken kwamen vroeger op grote schaal voor in de Noordzee. Deze schelpdierbanken zijn grotendeels verdwenen door overbevissing, ziektes en koude winters. ‘Oesterbanken zijn hotspots van biodiversiteit. De soortenrijkdom is er maar liefst 60 procent hoger vergeleken met aangrenzende zandige gebieden!’, aldus projectleider Emilie ReuchlinHugenholtz van WNF. ‘Haaien en roggen zetten eieren af op een oesterbank en kleine visjes en garnalen kunnen er schuilen en opgroeien. De banken vormen een belangrijke voedingsbodem voor roofvissen, zeevogels en zeezoogdieren.’ Wereldwijd worden koraal- en oesterbanken hersteld en beschermd vanwege de verhoogde visproductie, waterkwaliteit, bodemstabiliteit en bijdrage die ze leveren aan

t n a t n u o c c a n e e “ik wil .” s r e f j i c n a d t die vérder gaa

Uw doelstellingen en ambities realiseert u met Flynth De adviseurs en accountants van Flynth helpen u graag met het realiseren van uw ambities en doelen. Dat doen we heel bewust met actuele cijfers waarmee u vooruit kunt kijken, met plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening én met heldere prijzen. Een unieke aanpak die in deze dynamische tijd goed aansluit bij de wensen van ondernemers. Onze betrokkenheid maakt van Flynth veel méér dan een advies- en accountantsorganisatie. We zijn uw partner in succes. De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in Urk (088) 236 9400 of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl/visserij.

Naamloos-5 1

17-11-17 13:12

kustbescherming. Tenzij er een bronpopulatie aanwezig is, leert de ervaring dat schelpdierbanken niet uit zichzelf terugkeren. Daarom brengen WNF en ARK in samenwerking met Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy nu op verschillende plaatsen oesters terug; om te leren wat de succesfactoren van actief herstel zijn en daarnaast om wilde platte oesterbanken te ‘kickstarten’. VISSERS EN WINDPARKEN De harde ondergrond van de Borkumse Stenen is volgens ReuchlinHugenholtz heel geschikt voor platte oesters, die hier vroeger ook van nature voorkwamen. Bijzonder aan de pilot is dat de proeflocatie van 1 hectare in samenwerking met vissers is gekozen. In het gebied zal straks vrijwillig niet meer gevist worden. Barbara Holierhoek, Voorzitter Vissersvereniging Hulp in Nood: ‘Nu we als visserij zijn betrokken bij dit project kunnen we meekijken of ondanks of dankzij alle veranderende omstandigheden zoals watertemperatuur en voedselrijkheid in het zeewater dit experiment met de platte oesters gaat lukken. Daar kunnen wij ook van leren.’ Een tweede proeflocatie in het diepe deel van de Noordzee is het Gemini Windpark, vlakbij de Borkumse Stenen, waar 1000 kilo oesters en proefkooien worden geplaatst. Dit is ook meteen de eerste poging op de Noordzee om een oesterbank in een windmolenpark te starten.

NATIONAAL PLAN Reuchlin-Hugenholtz hoopt dat de voorbeeldprojecten de Nederlandse overheid ertoe aanzetten om natuurherstel op de Noordzee op te schalen. ‘Het zou mooi zijn als de overheid het initiatief neemt voor een Nationaal Plan voor Oesterbankherstel. Het gaat hierbij niet alleen om ruimte want juist bodembescherming in de Noordzee is cruciaal om schelpdierbanken een duurzame toekomst te geven. Daarnaast kan de overheid een belangrijke faciliterende rol spelen bij de ontwikkeling van verdienmodellen in nauwe samenwerking met schelpdiersector en bijvoorbeeld de windenergiebranche. Op deze manier kunnen kansen voor aanleg en duurzaam beheer van oesterbanken op zee slim worden benut. Een win-winsituatie!’


FISHT R E N D

| 21

Elbe 33-37 2491 BT DEN HAAG T: +31 (0)70 3271061 F: +31 (0)70 3277642 E: info@smitsuien.nl W: www.smitsuien.nl

Groentegroothandel in NoordScharwoude

Schillen van uien

1948

1976

Specialisatie gesneden uien

1992

★ Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs ★ Koel- en vriescellen ★ Airconditioning Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L. Nijverheidstraat 14 | 1135 GE Edam | Telefoon 0299 - 36 47 35 | Fax 0299 - 36 45 15 V O O R M E E R I N F O R M A T I E Z I E O P O N Z E SI T E :

WWW.VEMA-BV.NL DÉ KRANT ONLINE

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

IS ALTIJD BIJ JE IN DE BUURT

De versverzekeraar uit Nijkerk Als versondernemer zorgt u er iedere dag voor dat uw klanten topkwaliteit producten bij u kunnen kopen. Dat is de basis voor uw succes en een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Experts die weten wat er leeft Mercurius Verzekeringen is marktleider in het verzekeren van versondernemers. Bent u klant bij ons, dan heeft u direct toegang tot een van onze experts, die als geen ander weten wat er in het versbedrijf leeft.

Volg ons ook via twitter @FishTrend

Zij zorgen voor een heldere analyse van uw huidige verzekeringen en geven u advies op maat. U onderneemt, wij ontzorgen Maatwerk leveren voor een scherpe premie met goede voorwaarden is onze specialiteit. Interesse in een kennismaking en een gratis analyse? Bel ons voor een vrijblijvend advies voor uw versbedrijf!

info@mercuriusnv.nl Telefoon 033 - 247 5555

Ga op de PC, laptop of tablet naar

WWW.FISHTREND.NL en lees de volledige versie van Dé krant online

WWW.MERCURIUSNV.NL


22 |

FISHT R E N D

Nuttige adressen Accountancy Profinis accountants & adviseurs Tel: 0527 - 681 726 www.profinis.nl Flynth Accountants en Adviseurs, Specialist visserij en visverwerking Tel. 0527 681641 www.flynth.nl Afslagen Danske Fiskeauktioner Tel: 06 - 20390107 www.danskefiskeauktioner.dk Hollandse Visveiling IJmuiden Tel: 0255 - 547000 www.zeehaven.nl Online visveiling Pefa b.v. Tel: 070 - 3588787 www.pefa.com United Fish Auctions Locatie Colijnsplaat, Tel: 0113 - 695383 Locatie Scheveningen, Tel: 070 - 3380660 Locatie Stellendam, Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Visafslag Hollands Noorden Tel: 0223 - 623534 www.visafslag-denhelder.nl Visafslag Lauwersoog BV. Tel: 0519 - 349125 www.visafslaglauwersoog.com Visafslag Urk Tel: 0527 - 689789 www.visveilingurk.nl Yerseke (mosselen) Tel: 0113 - 576066 Zeeuwse Visveilingen Locatie Breskens: Tel: 0117 - 381634 Locatie Vlissingen: Tel: 0118 - 468464 www.zeeuwsevisveilingen.nl Zoutkamp (Noordzeegarnalen) www.goldshrimp.nl Tel: 0595-447150 Apparatuur / automatisering Baaijens Industrial Equipment B.V. Tel: 0412-623056 www.baaijens.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ Fri-Jado b.v. Tel: 076 - 5085200 www.frijado.nl GEA Food Solutions Tel. 0492 - 349349 www.gea.com / www.gea-foodsolutions.com Hakvoort Food b.v. Tel: 0527 - 635635 www.hakvoort.nl Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Kramer b.v., Machinefabriek Tel: 0113 - 693010 www.kramermachines.nl Van den Broek Horeca & Slagerijmachines Tel: 06-83208689 www.horeca-slagerijmachines.nl MAREL Food Systems Tel: 0412 - 669911 www.marel.com/benelux Modulo Automatisering B.V. Tel: 0187 - 491126 www.modulo.nl Multipond Benelux BV Tel: 040 - 2628090 www.multipond.nl Murre Techniek b.v. Tel: 0113 - 503080 www.murre.nl Promatec Food Ventures b.v. Tel: 0497 - 330057 www.promatecfoodventures.com Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com RBK Group Tel. 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036 - 5358070 www.reflex-systems.nl Rijn b.v., Machinefabriek van Tel: 071 - 4020700 www.vanrijn.com Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl

Spako kook en rookapparatuur Tel: 049 - 3352183 www:spako.nl STEEN F.P.M. International Tel: 0032-(0)3/665.04.00 www.steen.be Techno Service ‘s-Gravenpolder BV Tel: 0113-312020 www.tsg.nl Tegra Systems Tel. 0228-582780 www.tegrasystems.nl Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Vekrasoft Tel: 0527 - 688 606 www.vekrasoft.nl Verbufa B.V. Tel: 033 - 4554333 www.verbufa.nl VSD Food Machinery Tel: 0546 873032 www.vsd.nl Willems Machinebouw b.v. Tel: 049 - 7387153 www.willemsmachinebouw.nl Bakmeel / coatings Koopmans Foodcoatings Tel: 058 - 2948445 www.koopmansfoodscoating.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Bakovens Florigo Frying Equipment Tel: 0348 - 420138 www.florigo.nl Hegro Holland Tel: 0348-413197 www.hegroholland.nl De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur B.V. Tel: 0297 - 561894 www.dekuiperhoreca.nl QBTEC Tel: 0348 - 475555 www.qbtec.nl Verbufa Tel: 033 - 4554333 ww.verbufa.nl Bedrijfskleding Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl J. Zoetelief BV Tel: 020 - 6246002 www.zoetelief.nl Bedrijfs- / winkelinrichting Doorsidee Tel: 033 - 4700610 www.doorsidee.nl Hakvoort Professional bv 0527-635635 www.hakpro.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hoginox Tel: 0497 - 786810 www.hoginox.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl KMI Apeldoorn bv Tel: 055 - 5215833 www.kmi-apeldoorn.nl Koeleffekt Tel: 0345 - 532353 www.koeleffekt.nl Lixero Retail Tel: 0493 - 399279 www.lixero.eu Neodym roestvaststaal Tel. 06-22865507 www.neodym.nl Remmerswaal Retail & Design Tel: 015 - 7370205 www.remmerswaalretaildesign.nl Renselaar Horeca Apparatuur b.v. Tel: 0341 - 256474 www.renselaar.com Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl Vema bedrijfskoeling en winkelinterieur Tel: 0299 - 364735 www.vema-bv.nl Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033 - 4323552 www.3wmakelaars.nl

Bureau de Wit Tel: 036-5367420 www.bureaudewit.nl Craeghs Subsidieadvies Tel: 010 - 243 06 53 www.craeghs.nl De & D Consult Groepsmanager Tel: 06 - 21583390 www.groepsmanager.com/msc Eurofins Food Testing Netherlands Tel: 088-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl Hakvoort Quality Service Tel: 06-46142494 www.hakvoortqualityservice.nl KTBA Kwaliteitszorg Tel: 0800-5558880 www.ktba.nl IMARES Tel: 0317 - 480900 www.imares.wur.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Junction Communication, producten promotie Tel: 06 - 53353843 www.jcom.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl N&S Quality Consultans b.v. Tel: 0418 - 575859 www.ns-quality.nl PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030 - 6566010 www.precon-food.nl Garnalen Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Goldshrimp Tel: 0595 - 447150 www.goldshrimp.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070-354 75 00 www.highseas.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Kegge Garnalenhandel B.V. Tel: 0255-520396 www.keggegarnalen.nl Klaas Puul b.v. Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Lenger Seafoodsb.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Telson BV Tel: 0595 - 571619 www.telson.nl Verhaagen Garnalenspecialiteiten Tel: 0595 - 447140 www.goldshrimp.nl Haring Culifish BV Tel: 06-12738111 Dulk & ZN b.v. Jac den Tel: 070 - 354 90 90 www.dulk.nl Esser Haringgroothandel en Rokerij Tel: 070 - 3551132 www.esser-scheveningen.nl Haasnoot Vis Tel: 071-1 4090500 www.haasnoot-vis.nl Haring- en visgroothandel Guijt & Hansen BV Tel: 0299-367397 www.guijthansen.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Hoek b.v., Haringhandel A. Tel: 071 - 4023231 www.hoekharinghandel.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Ouwehand Visverwerking B.V. Tel: 071 - 4051111 www.ouwehand.com Hygiëne / Reiniging Aclo Tel: 0168 - 326649 www.aclo.nl Amiclean Tel: 06 - 13040377 www.amiclean.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl.

Aquamar Tel: 0527 - 688336 www.aquamar.nl Bioclimatic B.V. Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Brilliant Group Select Partner van Nilfisk Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Cemex Trescon B.V. Tel: 079-346600 www.cemextrescon.nl Dibo Cleaning Systems NV Tel: 014 - 672251 www.dibo.com Eurosan Tel: 0348-420100 www.eurosan.nl Gom Tel: 010 - 2981144 www.gom.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl Nilfisk 06-28908685 www.nilfisk.com Samond Food Tel: 079-2600097 www.haccpliefhebber.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl Inkooporganisaties Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl Kassa- en Cash systemen Avery Berkel Tel: 035 - 6955055 www.averyberkel.nl Bizerba Nederland Tel: 053 - 4800980 www.bizerba-openworld.com Bos Kassasysstemen Tel: 0166 - 661763 www.bossystemen.nl Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088 4472141  www.safe-express.nl De Ridder & den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 40 555 0 www.digi.eu Eijsink afrekensystemen Tel: 074 - 2505500 www.eijsink.nl Evers Kassasystemen Tel: 073 - 6458110 www.evers-kassasystemen.nl Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. Tel: 030 - 6053001 www.sartorius.com Koelen/vriezen/ isolatie Advanced Food Systems b.v. Tel: 0413 - 247960 www.advancedfreezers.nl Alaska Bedrijfskoeling Tel: 010-4600181 www.alaskacooling.com Cargo temp Tel: 0252 - 523434 www.cargotemp.nl Cofely Refrigeration BV Tel: 0527-638600 www.cofely-gdfsuez.nl Coldstore Urk b.v. Tel: 0527 - 68 6403 www.coldstore-urk.nl Coolpack Tel: 033 - 4571982 www.coolpack.nl Dawsonrentals b.v. Tel: 010 - 4952955 www.dawsonrentals.nl Fresko b.v. Tel: 033 - 2990502 www.fresko.nl Frigo Breda b.v. Tel: 076-5937030 www.frigobreda.com

Geerlofs Koeltechniek b.v. Tel: 070 - 3192132 www.geerlofs.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Inter Fresh Concepts Tel: 06 - 28483405 www.interfreshconcepts.com Javeko b.v. Tel: 076 - 5720586 www.javeko.nl K.I.M. Nederland b.v. Tel: 055 - 3689191 www.kim-nederland.nl Koeleffekt Tel: 0345-532353 www.koeleffekt.nl Metaflex Doors Europe B.V. Tel: 088-1414900 www.metaflex.nl Nijssen Koeling b.v. Tel: 071 - 5216214 www.nijssen.com Reftrade Tel: 010-4297155 www.reftrade.com Roma Isolatiesystemen b.v. Tel: 0162 - 512012 www.romaned.nl Testo BV Tel: 036 - 5487000 www.testo.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492-555222 www.vekah.nl Weber Koeltechniek b.v. Tel: 071 - 5455656 www.weberkoeltechniek.nl Willemsen Isolatiebouw BV Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl Kruiden / specerijen Avo-Specerijen 0180-531141 www.avo.de Ben the Spiceman Tel: 0314-376802 www.benthespiceman.nl Epos BV Tel: 033-2417190 www.epos-specerijen.nl Hela Thissen b.v. Tel: 077 - 320 42 04 www.hela.nl Intertaste / Degens BV Tel: 078 - 6762344 www.intertaste.eu Jadico Coating Systems b.v. / specerijen Tel: 010 - 4626600 www.jadico.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Raps Benelux Tel. 0499-373525 www.raps.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Verstegen Spices & Sauces BV Tel: 010 - 2455100 www.verstegen.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel. 040-2350255 www.dolav.nl Maaltijdcomponenten Bonfait BV 0541-581700 www.bonfait.nl Peka Kroef BV 06-55793816 www.pekakroef.com   Mosselen Adri en Zoon BV Tel: 0113 - 572087 www.adrimossel.nl Aquamossel Tel: 0113 - 573330 www.deltamossel.com Delta Mossel b.v. Tel: 0113 - 573330 www.deltamossel.com Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier Tel: 0113 - 579010 www.krijnverwijs.com Lenger Seafoods b.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl

Neeltje Jans b.v. Tel: 0111-653451 www.viskwekerijneeltjejans.nl Koninklijke Prins en Dingemanse Tel: 0113 - 572910 www.prinsendingemanse.com Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Vette en Verhaart b.v. Tel: 0113 - 571451 www.qualimer.com Onderhoudsproducten Innotec Tel: 053-4282954 info@innotec.nl Ongedierte bestrijding PCS Europe B.V. 079-3621144 www.pcs-europe.nl Organisaties Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel Tel: 036-5409945 www.cvah.nl Combinatie van Beroepsvissers Tel: 070 - 3369613 combinatievanberoepsvissers.nl FoodResult. Marketing based Solutions Tel: 06-21458973 www.foodresult.com Kadergroep Visketen Tel: 06 - 20609831 www.kadergroepvisketen.nl Mosselkantoor Tel: 0113 - 579050 Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) Tel: 06 - 10351193 Nederlandse Vissersbond Tel: 0527 - 698151 www.vissersbond.nl Nederlands Visbureau Tel: 088 - 336 96 55 www.visbureau.nl Producentenorganisatie Mosselcultuur Tel: 0113 - 576066 Schuttelaar & Partners Tel: 070-318 44 44 www.schuttelaar.nl United Fish Auctions Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Tel: 070 - 33699671 www.visspecialisten.nl Versplatform Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) Tel: 070 - 3369676 www.visimporteurs.nl Vereniging van Visspeciaalzaken ‘Visgilde’ Tel: 033 494 74 27 www.visgilde.nl/formule Vis Ned Tel: 0517 - 684141 www.visserij.nl Visfederatie Tel : 079-3030310 www.visfederatie.nl Opleidingen Mulder Training en Opleiding Tel: 0527- 681664 www.muldertrainingenopleiding.nl Prosea Tel: 030 - 2300077 www.prosea.info Zilte Academie Zeeland 06-54768239 www.zilteacademiezeeland.nl Opslag Plastibac Tel: 0180-415371 www.plastibac.nl Paling Dil Import Export b.v., Gebr. Tel: 0251-312306 www.dilvis.com www.palingshop.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Foppen paling en zalm Tel: 0341 - 412696 www.foppenpalingenzalm.nl Holland Paling Tel: 023 - 5384393 Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vishandel Klooster b.v. Tel: 0228 - 312769 www.kloosterpaling.nl Koelewijn, Jacob van Jan b.v. Tel: 033 - 2985422 www.jacobvanjan.nl Kraam Palingrokerij b.v., Gebr Kraan Tel: 0527 - 242430 www.gebrkraan.nl


FISHT R E N D

Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePaling Tel: 06 - 20035914 www.nevepaling.org Lou Snoek Volendam B.V. Tel: 0299 - 363599 www.mooijer.nl Spakenburg Paling B.V. Tel: 033 - 2988746 www.paling.nl Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226 - 316017 www.palingrokerijvlug.nl Fa. W. van Wijk B.V. Tel: 0184661294 www.vanwijkvishandel.nl www.palingpost.nl

(koel) Transport Daalimpex b.v. Tel: 0251 - 261111 www.daalimpex.com Hoek-Trans b.v. Tel: 071 - 4023231 www.hoek-trans.nl Koeijer Transport b.v., Tel: 0113 - 571377 www.koeijer.com Mulder Transport B.V. Urk Tel: 0527- 681664 www.muldertransport.nl Oldenburger Transport b.v. Tel: 050 - 5028570 www.oldenburgertransport.nl Thermo King Transportkoeling b.v. Tel: 010 - 2100666 www.thermoking.nl Veba Meditemp Tel: 0413 - 269300 www.meditemp.com Vebatrans Tel: 0527 - 690943 www.vebatrans.nl

www.conpax.com F&F Verpakkingen Draagtassen en verpakkingen Tel: 0341-430413 www.fenfverpakkingen.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Hevel Vacuum BV Tel: 075-6177637 www.hevel.nl Hordijk EPS-verpakkingen en isolatieproducten b.v. Tel: 075 - 6126800 www.hordijk.nl Multivac BV Tel: 0348 - 436570 www.multivac.nl Niverplast Tel: 0548 - 538380 www.niverplast.com Paardekooper Tel: 0186 - 648222 www.paardekooper.nl Paccor Netherlands B.V. Tel: 088 - 5790900 www.paccor.com Robertpack Industrail & Packaging Equipment BV Tel: 038 - 4652089 www.robertpack.nl Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl Skillpack b.v. Tel: 078 - 6933900 www.skillpack.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smurfit Kappa Specialties Division b.v. Tel: 0475 - 474131 www.smurfitkappa.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Ulma Packaging Tel: 0345 - 623800 www.ulmapackaging.nl Ultrapak Tel: 088 331 0 331 www.ultrapak.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Veriplast Holland Tel: 055 - 5777960 www.veriplast.com Wolters Kunststoffen b.v. Tel: 0547 -386000 www.wolterseurope.com

Transport- en procesbanden Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl

Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu

Uien Smit’s Uien Tel: 070 - 3271061 www.smitsuien.nl

Verzekeringen Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl Mercurius NV Tel : 033-2475555 www.mercuriusnv.nl

Pinnen CCV Nederland 088-2289911 www.ccv.nl Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl Prijskaartjes Toba Card Nederland Tel: 0299-657676 info@tobacard.nl Scherfijsmachines: Vekah Koudetechniek Tel: 0492555222 www.vekah.nl Software Quality Retail Solutions 0299-780885 www.qualityretailsolutions.nl

Vastgoed Makelaar Timmer Makelaar Tel: 0342-462739 www.timmer-makelaar.nl Verkoopwagens: BK Markttrailers BV Tel: 0342 - 417559 www.bkmt.nl Carrosseriefabriek Harderwijk Tel: 0341 - 417914 www.carhar.nl Campa Carrosseriebedrijf Tel: 0343 - 451327 www.campa.nl Carwing BV Tel: 0348 - 402442 www.carwing.nl Evers Wagenbouw Tel: 033 - 2982786 / 06 - 51408972 www.everswagenbouw.nl InnovaN Trailers BV Tel: 0318-500615 www.innovantrailers.nl Peters Koelwagens b.v. Tel: 0412 - 646960 www.peterskoelwagens.nl Verpakkingen/ verpakkingsmachines

A1-Pack International B.V. Tel: 010 - 4150506 www.a1pack.com Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Brabo-Pack Fresh Food Packaging Tel: 0416 - 333744 www.brabo-pack.nl Conpax verpakkingstechniek Tel: 0487 - 588111

Visbakolie Haasnoot Vis BV Tel: 070-4090500 www.haasnoot-vis.nl Levo Tel: 0517 - 394141 www.levo.nl Magnesol® - FI & T BV 06-11434414 www.fitnl.com Oliehoorn Tel. 0229-244660 www.oliehoorn.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smilde Foods Tel: 0513 - 639 639 www.smildefoods.nl Visverwerking / groothandel (algemeen) AB Seafood ltd. Tel: 0527-687075 www.abseafood.eu Affish b.v. Tel: 0183 - 303484 www.affish.nl Anova Seafood BV Tel: 073 - 7502000 www.anovaseafood.com Ant Seafood Tel: 0527 - 687328

www.antseafood.nl As, Versvishandel Jan van Tel: 020 - 5829990 www.janvanas.nl Bakker, b.v., Zeevisgroothandel Tel: 0255 - 514003 www.bakker-vis.nl Bond Seafood Tel: 076 - 5711666 www.bondseafood.com Bos Seafood, visgroothandel Tel: 0527 - 291687 www.bosseafood.nl Brand Seafood BV Tel: 040 - 2811487 www.brand-seafood.nl Crusta B.V. 0527-688758 www.crusta.nl Culimer B.V. Tel: 010 - 4532050 www.culimer.com Dayseaday Fresh & Frozen B.V. Tel: 0527 - 684684 www.dayseaday.com Delgado Import-Export 06-15084880 Dutch Seafoods Tel: 0255 - 519546 www.dutchseafoods.nl Egro Worldwide BV Tel: 030 - 2650000 www.egro.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Fisk Annema Tel: 0511 - 472506 www.annemavis.nl FIX FISCH BV tel: 071 - 4035199 www.fixfisch.nl Frozen Seafood BV Tel: 06-25038024 www.frozenseafood.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Haasnoot Vis BV Tel: 071 - 4090500 www.haasnoot-vis.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070 - 3547500 www.highseas.nl Interseafish B.V. Tel: 0166 - 604040 www.interseafish.nl Isola Fish b.v. Tel: 0527 - 685 043 www.isolafish.nl Karel Hoeve IJmuiden B.V. Tel: 0255-546060 www.karelhoeve.nl Kennemer Visgroep Tel: 033 - 2997900 www.kennemervis.nl Klaas Puul b.v Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Koelewijn Seafoods b.v. Tel: 033 - 299 9494 www.koelewijn-seafood.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Koman’s Vishandel B.V. Tel: 0168 - 412422 www.komanvis.nl Konter, Vishandel en palingrokerij Tel: 0527 - 241377 www.konterpaling.nl Koffeman Urker Vishandel b.v. Tel: 0527 - 686039 www.koffeman.nl Landa Conserven/ Landa Seafood Tel: 0164 - 612699 www.landaconserven.nl Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J. Tel: 0255 - 516 357 www.vistransport.nl Lijster Haring-en Visgroothandel Tel: 0528-266876 Louw Spijkerman Zeevis Tel: 05193 - 49080 www.louwspijkerman.nl Zeevishandel Mercuur Tel: 0255 - 535174 www.mrvis.nl Meij Visgroothandel b.v. Tel: 0299 - 651561 www.meij.nl Mooijer Volendam b.v. Tel: 0299 - 369037 www.mooijer.nl Mulder Transport Tel: 0527-681664 www.muldertransport.nl Neerlandia Urk b.v. Tel: 0527 - 206530 www.neerlandia.com Neptunus b.v. Tel: 053 - 4614055 www.neptunus.nl NorthSeaFood Holland b.v. Tel: 0527 - 689251 www.northseafood.com

Ocean Fish B.V. Tel: 0317-428539 www.oceanfish.nl Open Seas B.V. Tel: 013-5053060 www.openseas.nl Ouwehand Visverwerking b.v. Tel: 071-4051111 www.ouwehand.com Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226-316017 www.palingrokerijvlug.nl Parlevliet & Van der Plas b.v. Tel: 071-7890000 www.parlevliet-vanderplas.nl Platvis Holland b.v. Tel: 0299-374375 www.platvis.nl Polaris Visdelicatessen BV Tel: 070-3000088 www.polaris.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Poseidon Food BV Tel: 030 - 8000620 www.poseidon-food.com Rijperaal Palingkwekerij / Rokerij Tel: 0492 - 574444 www.rijperaal.nl Rodi Zeevishandel Tel: 0527 - 685561 www.rodivis.nl Scanimex Seafood Tel: 076 - 5969330 www.scanimex.nl Schmidt Zeevis Rotterdam b.v. Tel: 010 - 2140673 www.schmidtzeevis.nl Schuitemaker Horeca / Viswinkel b.v. Tel: 071 - 4029798 www.schuitemaker-vis.nl Seafood Connection Tel: 0527 - 687066 www.seafoodconnection.nl Sea Fresh B.V. Tel: 0527 687239 www.seafresh.nl

Seafood Parlevliet b.v. Tel: 0255 - 535111 www.seafoodparlevliet.nl Herman Smit & Zoon BV Tel: 010 - 4295339 www.smitstokvis.nl Stoelwinder Vis BV Tel: 058 - 2885656 www.stoelwindervis.nl Sumare Fish b.v. Tel: 071 - 4088888 www.sumarefish.nl Queens Products b.v. Tel: 0315 - 270115 www.vriesversevis.nl Quick Frozen Tel: 0527 - 680000 www.quickfrozen.nl Urk Export B.V. Tel: 0527 - 689689 www.urk-export.nl Van der Lee Seafish BV Tel: 0527-689022 www.vanderleeseafish.com Vishandel Tel Tel: 0255 - 537831 www.vishandeltel.nl Varia Vis Tel: 0527 - 260030 www.variavis.nl Vishandel VD 119 Tel: 0299 - 321118 www.vd119.nl W&A Fish BV Tel: 0113-572045 www.wafish.nl Waasdorp, Zeevishandel N. Tel: 0255 - 512796 www.waasdorp.nl H. van Wijnen Tel: 0180 - 512655 www.hvanwijnen.nl Wylax International B.V. Tel: 0183 - 301333 www.wylax.nl Zalmhuis Steur BV Tel: 0299 - 651491 www.zalmhuissteur.nl

| 23

Zwan en Zoon B.V., W. van der Tel: 070 - 3545466 www.vanderzwan.nl Vloeren en wanden AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Bolidt Tel: 078-6845444 www.bolidt.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Rvs Afvoergoten BV Tel: 0299-671237 www.rvs-afvoergoten.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com Webshops Graaggedaan.nl B.V. Tel: 085-7604360 www.graaggedaan.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl Wegen en Meten Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com T Service Tel: 0485-542626 www.tservice.nl

De Vismarkt GEZOCHT: Zelfstandige visspecialist verantwoordelijk voor totale visafdeling binnen horecagroothandel: inkoop, verwerking, contact met klant. Zie www.egro.nl. Bart Jan Wijsman Tel: 030-265 00 00

AANGEBODEN: Viswinkel plus bovenwoning in het centrum van Winschoten. Geheel te koop. Prijs n.o.t.k. info: 0597-416104 Vishandel Lich-Hindriks v.o.f. Venne 101 9671 EP Winschoten g.hindriks@kpnplanet.nl

AANGEBODEN: Ruimte voor viswinkel of horecazaak, z.g.a.n. Lage huur en overnameprijs. W.C. Schalkwijk, Haarlem, 100.000 inwoners, geen viswinkel in de buurt. Bel voor meer informatie: 06 2601 8050. Vishandel Kes VOF, Contactpersoon: C.J. Kes.

De Vismarkt

AANGEBODEN: Viswinkel/ horecazaak Overname – inventaris compleet In centrum enkhuizen Vraagprijs: 120.000, huurprijs: 1545 p.m vast Info: 06 24377603

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

uitgave 6 - 2018

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen) n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................ Contactpersoon : ........................................................................................................................................ Adres : ........................................................................................................................................ Postcode : ........................................................................................................................................ Plaats : ........................................................................................................................................ Telefoon : ........................................................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................ Fax of stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Of mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl


Het hele jaar door zijn wij uw FishPartner

Dagvers Geleverd

UW TOTAALLEVERANCIER VOOR DE VISHANDEL

Telefoon 033 - 299 80 10 | www.fishpartners.nl

Profile for Fish Trend

Fish Trend nr 5 2018  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Fish Trend nr 5 2018  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Profile for fishtrend
Advertisement