__MAIN_TEXT__

Page 1

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, målene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. GRIP basisfagene! GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset

TOVE HAUGSLAND

naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetanse-

voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

TOVE HAUGSLAND

Grunnboken GRIP 3 Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i faget, og dekker kompetansemålene etter 10. trinn i læreplanen. Boken er tydelig delt i fire hoveddeler og er enkel å orientere seg i. Arbeidsboken GRIP 3 Naturfag inneholder oppgaver til naturfag. Eksempler på syrer og baser, organisk kjemi, økologi, naturressurser, biologisk mangfold, arv og miljø, lys og syn, universet og verdensrommet, elektrisitet, energi og fart og akselerasjon.

GRIP 3

emner er: styringssystemer, seksualitet, god helse, stoffer, atomer og grunnstoffer,

GRIP 3 Naturfag ARBEIDSBOK

GRIP digitale ressurser På verkets nettsted finner du GRIP 3 Naturfag som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. I lærerveiledningen finner læreren

Forfatteren Tove Haugsland har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Haugsland har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for unge og voksne og er i dag

Naturfag

supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger som rådgiver og lærer.

PÅ LETT NORSK BOKMÅL

,!7II2B1-acigbh!

BOKMÅL

ISBN 978-82-11-02861-7


Copyright © 2019 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved 1. utgave / 1. opplag 2019 ISBN: 978-82-11-02861-7 Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen Omslagsdesign: Amund Lie Nitter Omslagsillustrasjon: Alicja Gapińska Illustrasjoner: ILLUTYPE og Mateusz Pęk Bilder og andre illustrasjoner: side 292 Utgivelsen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.


FORORD Kjære elev Her er arbeidsboka til GRIP 3 Naturfag. Jeg håper at du finner gode og spennende oppgaver her. Jeg håper at du lærer mye. Det er ekstra viktig å trene mye på nye ord. Du kan øve på ordene hjemme, og du kan lage setninger med ordene hjemme. Kanskje du ikke forstår alt i boka og alle oppgavene. Da må du spørre læreren. Det er veldig viktig å spørre. Ingen spørsmål er dumme. Alle lærer mer når de spør. Lykke til med jobben! Hilsen Tove

Kjære lærer Du er kanskje en av de lærerne som frustrert har prøvd å holde orden på papirer, papirer, papirer? Her kommer løsningen. Jeg har valgt ut de arbeidsarkene jeg mener er viktigst. De andre arbeidsarkene, samt noen få nye, vil dere finne i lærerressursen. Det er mange av dem. Der vil dere også finne «kapittelprøver». I anførselstegn fordi disse kapittelprøvene vanligvis dekker 10–12 sider lærestoff i boka. Jeg mener at det er mer enn nok for våre elever. Jeg håper denne løsningen gjør hverdagen enklere både for dere og for elevene. Lykke til! Hilsen Tove


INNHOLD 1

Kropp og helse...................................................................................................5

STYRINGSSYSTEMENE...........................................................................................................................................................................................6 SEKSUALITET OG KJÆRLIGHET ...................................................................................................................................................................... 26 GOD HELSE............................................................................................................................................................................................................... 51

2

Kjemi ................................................................................................................ 68

STOFFER .................................................................................................................................................................................................................... 69 ATOMER OG GRUNNSTOFFER.......................................................................................................................................................................... 85 SYRER OG BASER ................................................................................................................................................................................................... 99 ORGANISK KJEMI ............................................................................................................................................................................................... 114

3

Biologi ............................................................................................................. 127

ØKOLOGI ................................................................................................................................................................................................................ 128 NATURRESSURSER OG SAMER ..................................................................................................................................................................... 143 BIOLOGISK MANGFOLD .................................................................................................................................................................................. 146 CELLER .................................................................................................................................................................................................................... 152 ARV OG MILJØ ..................................................................................................................................................................................................... 168 CHARLES DARWIN OG UTVIKLINGSLÆREN .......................................................................................................................................... 187 LIVET PÅ JORDA.................................................................................................................................................................................................. 198

4

Fysikk ..............................................................................................................210

LYS OG SYN ........................................................................................................................................................................................................... 211 UNIVERSET ........................................................................................................................................................................................................... 224 VERDENSROMMET UNDERSØKES .............................................................................................................................................................. 236 ELEKTRISITET ...................................................................................................................................................................................................... 242 ENERGI ................................................................................................................................................................................................................... 267 FART OG AKSELERASJON ................................................................................................................................................................................ 282

Bilder og illustrasjoner ................................................................................ 292


1 KR O P P OG HE LS E


NATURFAG – KROPP OG HELSE

STYRINGSSYSTEMENE

Nye ord på sidene 11–14 Finn ordet i teksten før du finner ut hva det betyr. Norsk å trenge energi å reparere et organ et nervesystem et hormonsystem et samspill et signal en sans en celle en informasjon effektiv elektrisk strøm svak en utløper mottar en leder påkjørt samlet en bunt

66 6

NATURFAG

Morsmål

SE SIDENE 11–14 I GRUNNBOKA


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 15–19 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Nye ord på sidene 15–19 Finn ordet i teksten før du finner ut hva det betyr. Norsk

Morsmål

hoveddel sentral perifer ryggmarg behandle å lagre å styre å beskytte hodeskalle

ryggvirvel bark

bevissthet intelligens halvdel helhet balanse å sammenlikne allerede

NATURFAG

7


NATURFAG – KROPP OG HELSE

STYRINGSSYSTEMENE

Nye ord på sidene 20–22 Finn ordet i teksten før du finner ut hva det betyr. Norsk å tolke ryggsøyle

lam automatisk fordøyelsen refleks fingertupp å suge epilepsi impuls å riste operasjon

888

NATURFAG

Morsmål

SE SIDENE 20–22 I GRUNNBOKA


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 24–28 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Nye ord på sidene 24–28 Finn ordet i teksten før du finner ut hva det betyr. Norsk

Morsmål

å styre prosess å abonnere kjertel hormon hypofyse nyre binyre adrenalin utfordring oppmerksom konsentrert oksygen å utvide bukspyttkjertelen diabetes eggstokker testikler kjønnshormoner menstruasjon

NATURFAG

9


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 11–28 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Rett eller galt? Rett

Styringssystemene i kroppen er fordøyelsessystemet og sirkulasjonssystemet. Nervesystemet og hormonsystemet passer på at organene og kroppsdelene i kroppen samarbeider. Nervesystemet er laget av nerveceller. Det er nervecellene som frakter oksygen rundt i kroppen. Vi kan leve uten hjerne. Mennesker kan gjøre ting uten å tenke seg om fordi de har gjort det så mange ganger. De gjør det automatisk. Hormoner er stoffer som blir laget i kjertler. Det er hormoner som forandrer oss fra barn til voksen. Hormoner kommer rundt i kroppen ved hjelp av nervesystemet. Mange nerveutløpere sammen er en nerve. Nervecellene gir beskjed til hjernen om det som skjer utenfor kroppen. Nervesystemet og hormonsystemet jobber bare når vi vil det. Nervecellene gir beskjeder til de andre cellene i kroppen. Nervesignalene går fra nervecelle til nervecelle gjennom synapsene. Nervecellene gir beskjed til hjertet om hva som skjer i kroppen. Nervesystemet og hormonsystemet kan ikke samarbeide. Personer med lite eller ikke noe insulin har en sykdom som heter diabetes. Vi kaller diabetes for sukkersyke.

1010

NATURFAG

Galt


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 11–22 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Nøkkelord – Nervesystemet Finn nøkkelord i avsnittene på sidene 11 til 22 i grunnboka og skriv dem inn i tabellen. Avsnitt/overskrift

Nøkkelord

Styringssystemer Nervesystemet Nervecelle Hvordan er nervesystemet bygd opp? Hjernen Hvordan jobber hjernen? Ryggmargen Det perifere nervesystemet Refleks Epilepsi

NATURFAG

11


NATURFAG – KROPP OG HELSE

STYRINGSSYSTEMENE

Nøkkelord – Nervesystemet Bruk nøkkelordene til å skrive et referat.

1212

NATURFAG

SE SIDENE 11–22 I GRUNNBOKA


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 12–14 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Nerveceller

1 Sett inn disse begrepene på riktig sted:

cellekjerne · kort utløper (dendritt) · lang utløper (akson) · hjelpeceller 2 Hvordan beveger en nerveimpuls seg gjennom nervecellen?

3 Hvilken oppgave har hjelpecellene?

4 Tegn en synapse.

5 Hva er en synapse?

NATURFAG

13


NATURFAG – KROPP OG HELSE

STYRINGSSYSTEMENE

Nervesystemet Beskriv hvordan nervesystemet er bygd opp.

1414

NATURFAG

SE SIDENE 15–20 I GRUNNBOKA


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 15–20 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Nervesystemet – spørsmål 1 Hvilken type celler er nervesystemet bygd opp av?

2 Hvordan kan du kjenne at du har nerveceller i huden?

3 Hvorfor tror du det er viktig at vi kan kjenne smerte?

4 Hvilke oppgaver har nervecellene i kroppen?

5 Hvor er ryggmargen?

6 Hvordan er sentralnervesystemet beskyttet?

7 Hvilken del av nervesystemet er hjernen og ryggmargen?

8 Hva er forskjellen på det somatiske nervesystemet og det autonome nervesystemet?

9 Hvorfor tror du vi kaller nervesystemet for et styringssystem?

NATURFAG

15


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 16–18 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Hjernen Lag spørsmål til svarene. 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hjernen er det viktigste organet i kroppen. 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hjernen er storehjernen, lillehjernen og hjernestammen. 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den er delt i to deler: høyre og venstre hjernehalvdel. 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den styrer bevegelsene våre slik at vi ikke mister balansen. 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den passer på at vi puster, og at hjertet jobber. 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hjernen tar imot informasjon fra sansene våre. 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hjernen lagrer noe informasjon, og den glemmer noe. 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den tar aldri fri, den jobber hele tiden. 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det er fordi lyden er lagret i hjernen.

1616

NATURFAG


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDE 21 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Refleks 1 Forklar hva som skjer når vi stikker oss på en nål, slik som du ser på bildet?

2 Her er noen reflekser. Hvilke tror du vi er født med? Sett kryss. Refleks

Født med

Ikke født med

Suge

Blunke

Sykle Pupillen blir mindre i sterkt lys

Knerefleksen NATURFAG

17


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 12–22 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Nervesystemet – skriv setninger med disse begrepene: Samspill: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nervesystem: --------------------------------------------------------------------------------------------------Signal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nerveimpuls: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Utløper: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Synapse: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Hjelpecelle: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Nerve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sentralnervesystemet: ---------------------------------------------------------------------------------------Hjerne: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ryggmarg: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Det perifere nervesystemet: --------------------------------------------------------------------------------Det somatiske nervesystemet: -----------------------------------------------------------------------------Det autonome nervesystemet: -----------------------------------------------------------------------------Ryggsøyle: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1818

NATURFAG


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 12–22 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Hodeskalle: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Lam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viljestyrt: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Refleks: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATURFAG

19


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 24–28 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Nøkkelord – Hormonsystemet Finn nøkkelord i avsnittene på sidene 24 til 28 i grunnboka og skriv dem inn i tabellen. Avsnitt/overskrift

Hormonsystemet

Hypofysen

Binyrene

Bukspyttkjertelen

Diabetes

Eggstokker og testikler

20 20 20

NATURFAG

Nøkkelord


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 24–28 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Nøkkelord – Hormonsystemet Bruk nøkkelordene til å skrive et referat.

NATURFAG

21


NATURFAG – KROPP OG HELSE

STYRINGSSYSTEMENE

Hormonsystemet

Hva heter disse kjertlene, og hvilke hormoner lager de?

22 22 22

NATURFAG

SE SIDENE 24–28 I GRUNNBOKA


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 24–28 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE Hormonsystemet – Spørsmål 1 Hvordan kommer hormonene rundt i kroppen? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Hva er en kjertel? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Hvilken oppgave har hypofysen? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 Hva heter kjønnshormonene? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Hvilken kjertel lager adrenalin? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 Hvordan kan adrenalinet hjelpe deg i situasjoner som er farlige? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 I hvilken kjertel blir insulin produsert? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Hvorfor er insulin viktig? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATURFAG

23


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 24–28 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

9 Hvorfor fikk ikke så mange mennesker diabetes type 2 før? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Hva er forskjellen på diabetes type 1 og diabetes type 2? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Sett inn det som mangler i tabellen. Kjertel

Hormon

Oppgave

Binyrene

Østrogen

Passe på at det er passelig med sukker i blodet

Testosteron

24 24 24

NATURFAG


NATURFAG – KROPP OG HELSE

SE SIDENE 24–28 I GRUNNBOKA

STYRINGSSYSTEMENE

Hormonsystemet Lag en tekst om hormonsystemet der du bruker disse begrepene: Testosteron

Hormon Hormonsystem Hypofysen Kjertel

Binyrene

Progesteron

Bukspyttkjertelen

Adrenalin Eggstokk

Insulin

Diabetes Testikkel

Østrogen

NATURFAG

25


GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, målene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. GRIP basisfagene! GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset

TOVE HAUGSLAND

naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetanse-

voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

TOVE HAUGSLAND

Grunnboken GRIP 3 Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i faget, og dekker kompetansemålene etter 10. trinn i læreplanen. Boken er tydelig delt i fire hoveddeler og er enkel å orientere seg i. Arbeidsboken GRIP 3 Naturfag inneholder oppgaver til naturfag. Eksempler på syrer og baser, organisk kjemi, økologi, naturressurser, biologisk mangfold, arv og miljø, lys og syn, universet og verdensrommet, elektrisitet, energi og fart og akselerasjon.

GRIP 3

emner er: styringssystemer, seksualitet, god helse, stoffer, atomer og grunnstoffer,

GRIP 3 Naturfag ARBEIDSBOK

GRIP digitale ressurser På verkets nettsted finner du GRIP 3 Naturfag som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. I lærerveiledningen finner læreren

Forfatteren Tove Haugsland har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Haugsland har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for unge og voksne og er i dag

Naturfag

supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger som rådgiver og lærer.

PÅ LETT NORSK BOKMÅL

,!7II2B1-acigbh!

BOKMÅL

ISBN 978-82-11-02861-7

Profile for Fagbokforlaget

Grip 3 Naturfag Arbeidsbok BM (9788211028617)  

Utdrag fra boka Grip 3 Naturfag Arbeidsbok.

Grip 3 Naturfag Arbeidsbok BM (9788211028617)  

Utdrag fra boka Grip 3 Naturfag Arbeidsbok.