ExTe Magasin 03|2018

Page 1

N R 3 / 2 018

E XTEMAGAS I N N Y H E T E R F R Å N VÄ R L D E N S L E D A N D E T I L LV E R K A R E AV L A S T B A N K A R O C H A U TO M AT I S K A S PÄ N N A R E

C

EX

R

CO

SINCE 1 8

NCEPT

GO

H

E

98

WE

INVENT

ED

T

VILL DU LÄSA MAGASINET ONLINE? GÅ IN PÅ EXTE.SE

G

A

T

SECURI N E

KONTAKTA OSS; TELEFON 0651-175 00 ELLER MAIL SALES@EXTE.SE OCH BERÄTTA VAD DU BEHÖVER. EXTE MAGASIN | 1


KJ E LL JON SSON V D E XT E

VÄRLDENS VIRKESÅKARE VERKAR VARA PÅ SITT BÄSTA HUMÖR

Redan i förra numret av ExTe Magasin förutspådde jag att efterfrågan på våra produkter skulle närma sig rekordnivåer. Nu kan jag konstatera att det blir så. Gick det på högvarv då, kan jag bara säga att nu snurrar det ännu fortare. Mängder av order kommer in, inte bara från Sverige. Alla världens virkesåkare verkar vara på sitt allra bästa humör och ger oss i ExTe ett stort förtroende. Självklart är det framför allt något positivt. Alla medarbetare har fullt upp, och vi söker hela tiden personal till produktionen. En annan positiv effekt är att vi tvingas tänka till ordentligt när det gäller våra rutiner och arbetssätt. Vad kan vi göra enklare utan att gena, utan att tumma på kvalitets- och säkerhetskrav. Baksidan av det extrema högtrycket är att kunder får vänta lite längre på sina produkter. Men trots allt ligger vi just nu på 95% leverans inom utlovad tid, vilket vanligtvis ligger på sex veckor. Jag både ser och förstår att våra återförsäljare upplever samma situation. Under vinterhalvåret är det inga mässor som kräver vår närvaro. Vi får mer tid att ta hand om våra kunder på ett mer personligt och individuellt sätt. Det ger oss också möjlighet att göra mer tillsammans med kunderna, inte minst att ha åkerier som våra gäster i Färila. När det gäller kundrelationer är det väldigt tillfredsställande att se hur vi behåller en mycket stark position.

Företaget som hjälpt oss med undersökningar alla år konstaterar att vi ligger extremt högt. I år lägger vi 120 år av framgångsrik verksamhet bakom oss. Nu bygger vi för nya framgångar. Vi har flera nya produkter på gång. Just nu går de för fullt ute på vintertester, för att vara klara för lanseringar under andra halvåret 2019.

I stridens hetta kommer man inte alltid ihåg att uppskatta medarbetarna för all tid, både ordinarie och övertid, de lägger ner på att göra bra jobb. Men jag vill bara säga att det är en stor förmån att få omge sig med alla kompetenta, kreativa och lojala medarbetare. I samförstånd med våra kunder löser vi de flesta problemen och skapar tillit till varandra. Jag känner mig positiv inför 2019.

Men låt oss nu först gå till en välförtjänt julvila med god mat och umgänge med nära och kära. Vi ses 2019

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Kjell Jonsson, VD

DE SENASTE NYHETERNA FRÅN EXTE facebook.com/ exte.sweden

TNINGAR GENOM MÄ FLER LT SER VI AT T AL S R KE BESÖ OS DIGI TALT 2 | EXTE MAGASIN

Vill du snabbt veta vad som händer i ExTes (och din) värld får du alltid de senaste nyheterna på Facebook eller på www.exte.se. På vår web hittar du även det aktuella ExTe Magasinet.

@exte_sweden


EXTES SÄKERHETSARBETE UPPSKATTAS För att bibehålla effektiviteten och säkerheten i transporter måste ett ständigt utvecklings- och förändringsarbete pågå. Detta gäller speciellt basnäringar som skog och stål men också många andra industrier med stora godsflöden.

Regelbundet träffas tillverkare och leverantörer av lastsäkringsprodukter för att dela med sig av erfarenheter, idéer samt nationella föreskrifter kontra EU-direktiv. I början av november anordnade SAGIT (Säkring Av Gods I Trafik) en lastsäkringskonferens. Och när det handlar om lastsäkring finns förstås ExTe med. Utgångspunkten för att jobba med lastsäkring är att undvika skador på människor, gods och fordon. Roger Larsson som ansvarar för ExTes produktutveckling presenterade hur ExTe arbetar med utveckling av produkternas

säkerhet. Just vid det här tillfället var det fokus på stakar. Genom datasimuleringar och så kallade FEM-analyser får man en god uppfattning om konstruktionens hållfasthet. – Dessutom genomgår produkterna bland annat dynamiska-, statiska- och vibrationstester innan de släpps till praktiska tester, berättade Roger. – Det är uppenbart att vi ligger helt rätt. Vi fick mycket beröm för hur vi arbetar med säkerhetsfrågor, säger Roger.

EXTE MAGASIN | 3


DET FINNS INGA GENVÄGAR – BARA HÅRT ARBETE. I Torrskog med postadress Bengtsfors finns Fredrikssons åkeri – ett familjeföretag med alla ingredienser, Niklas Fredriksson med mor, far och en syster. Det var pappa Bele Fredriksson som startade åkeriet med sin första Scania 1968. Idag – 50 år senare – har åkeriet fyra timmerbilar, en grusbil, en lastmaskin och en bergtäkt. Åkeriet omsätter ca 20 milj kr med hyfsade resultat. – Det finns inga genvägar och hemligheter, säger Niklas. Det är hårt arbete som gäller. Då kommer resultaten. Att Niklas är en hejare på att lasta med kran har kanske inte så stor betydelse för resultaten. Men icke desto mindre blev han svensk mästare i kranlastning 1986, 1988, 1989 och 1996. 4 | EXTE MAGASIN

Tyngdpunkten i företagets verksamhet ligger förstås på virkestransporter. – Vi är medlemmar i VSV Frakt och får våra uppdrag därifrån. Det är transporter för Andersson Skog, Munksjö och Vida Skog och det fungerar väldigt bra för oss, säger Niklas. Niklas har en filosofi. När någonting fungerar väldigt bra finns det ingen anledning att byta till något annat bara för att det är annorlunda. – Därför är det ExTes bankar som gäller. Vi har alltid haft ExTe på


”Niklas har en filosofi. När någonting fungerar väldigt bra finns det ingen anledning att byta till något annat bara för att det är annorlunda”

ekipagen. Nu har vi ExTes A9-bankar på alla bilar och släp. Framför allt är det kvaliteten och driftsäkerheten som avgör, tycker Niklas. Bankarna har en teknisk stabilitet och stakarna behåller rätt lutning genom åren. Dessutom är det väldigt enkelt att byta förslitningsdelar, t ex glidklackar. Vi har en väldigt bra relation med ExTe. Det är aldrig några problem om vi behöver byta ut någon komponent. Vi har ju dessutom nära till en påbyggare, säger Niklas. Niklas trivs med att vara virkesåkare, mycket jobb, men

också stor frihet. – Vi har ju både pojkar och flickor i familjen, som är intresserade av verksamheten. Ett par av grabbarna har kört timmerbil några år. Just nu testar en av dem hur det är att köra skotare. Jag hoppas verkligen att barnen ser alla fördelar med att vara virkesåkare och tar över när det är dags, säger Niklas.

EXTE MAGASIN | 5


MARKNADSUNDERSÖKNING

EN BEKRÄFTELSE PÅ ATT ÅKARE OCH PÅBYGGARE GILLAR DET VI GÖR. Med hjälp av marknadsundersökningar försöker företag fånga upp vad deras kunder tycker om företaget och dess produkter. Så gör många andra företag och så gör även ExTe. Riktigt intressant blir det när man kan jämföra resultaten över ett antal år. Hur ser utvecklingen ut? Har kundernas uppfattningar om oss och våra produkter förändrats? Är ExTe fortfarande den klart ledande aktören i branschen?

6 | EXTE MAGASIN


MARKNADSUNDERSÖKNING

Sedan 2006 har ExTe genomfört regelbundna marknadsundersökningar bland virkesåkare och påbyggare på den svenska marknaden för att klarlägga vilket varumärke man redan har och vilka uppfattningar som finns omkring varumärket. Eller som någon sa: Att förvalta ett varumärke är som att segla. Vet man inte sin position, kan man inte nå sin destination. Marknadsundersökningen ger helt enkelt viktigt underlag för att identifiera områden där man skulle kunna expandera, och vilka väsentliga faktorer som måste förbättras med kundens ögon. Resultaten av årets undersökning är överlag väldigt positiva. ExTe behåller sin mycket starka position i medvetandet hos både åkare och påbyggare. Nära 80% av åkarna är ganska eller mycket positiva till ExTe, och ligger långt över närmaste konkurrent. Bland påbyggarna är resultaten ungefär desamma. När det gäller kännedom om ExTes produkter ligger inte helt oväntat A-bankarna i topp. En total dominans med 70%. Även bland påbyggarna dominerar kännedomen om A-serien. Kunskapen om övriga produkter är av naturliga skäl betydligt större än hos åkarna. En slutsats kan vara att ExTe bör bli bättre på att presentera övriga produkter för framför allt åkarna. Åkarnas användning av ExTes produkter ligger på över 70%, en siffra som har ökat stadigt sedan första mätningen 2006. Närmaste konkurrent hamnar på 25%. Åkarna uppfattar i hög grad ExTe som ett företag i framkant med stor förmåga att ta till sig förändringar samt skapa standardiserade och kundanpassade produkter. Påbyggarnas uppfattningar stämmer med åkarnas men är ännu starkare.

I undersökningen identifieras även vilka krav åkarna ställer på leverantören. Det är många krav och de viktigaste är: • Lätt att få tag på reservdelar • Bra garanti på produkterna • Lätt att komma i kontakt med • Hög servicenivå • Högsta produktkvalitet • Bra på att hantera reklamationer • Lyssnar på åkarnas behov • Mycket högt säkerhetstänkande • Brett heltäckande sortiment • Lätthanterliga produkter • Leveranssäkerhet • Har bra inblick i åkarnas verksamhet På samtliga punkter motsvarar ExTe åkarnas krav. – Självklart är vi väldigt glada för de positiva uppfattningar åkare och påbyggare har om oss, säger ExTes VD Kjell Jonsson. Men vi slår oss inte till ro. Verkligheten förändras i allt snabbare takt och vårt mål är förstås att fortsätta vara kreativa, innovativa och lyhörda så att åkarna och påbyggarna även i fortsättningen känner förtroende för oss.

ExTe 80%

Övriga 20%

Andelen nöjda åkare och påbyggare

EXTE MAGASIN | 7


MARKNADSUNDERSÖKNING

För att kunna utveckla ett varumärke måste man veta vilket varumärke man redan har. Vet vi inte vilka uppfattningar
som redan finns, kan vi inte heller påverka dem.

DET SOM GÄLLER I SVERIGE SPRIDER SIG TILL ANDRA MARKNADER. Sverige är ExTes hemmamarknad. Våra svenska åkare är de första att få tillgång till nya produkter och intressanta tillbehör. Och de timmerbankar som svenska åkare tycker är bra brukar gå hem även på andra marknader. Inte minst på den europeiska marknaden är det väldigt tydligt. A- och D-bankar är populära i hela Mellaneuropa. På sommarens stora mässor i Tyskland, Österrike, Frankrike och Polen blev det tydligt. De allra flesta virkesekipagen som deltog i mässorna var utrustade med ExTes bankar.

8 | EXTE MAGASIN


HJÄLP OSS ATT BYGGA OM VÅR HEMSIDA

Många åkare och påbyggare hämtar både teknisk och annan information om produkter från branschtidningar och hemsidor.

Det bekräftas i den marknadsundersökning vi genomförde under året. Vi kommer därför att bygga om vår hemsida och fokusera ännu mer på tekniken och de fördelar våra produkter skapar både för montering och funktion. För att det ska bli riktigt bra vill vi gärna ha din hjälp. Vilken information vill du kunna hämta från ExTes hemsida? Om du jämför med idag, vad är det du saknar? Har du idéer och synpunkter är vi tacksamma om du berättar vad du tycker. Skicka ett mail till sales@exte.se

AUTONORDIC

®

HAR DU FLAKBIL? VI HAR CARGO FLEXI!

Har du, eller tänker du skaffa flakbil? Ska du köra både sågat virke och andra typer av gods? Då är Cargo Flexi absolut något för dig. Finessen med Cargo Flexi är att hylsor monteras i flaket. Stakarna kan sedan enkelt flyttas om beroende på vilket gods du för tillfället ska transportera. Hylsan finns i två storlekar – 80 och 112 mm i diameter – med innermått 63 respektive 91 mm. De lätta aluminiumstakarna finns i hela längder eller som delbara stakar.

INTRESSERAD?

Skicka ett mail till sales@exte.se och ange att du vill bli kontaktad angående Cargo Flexi. Du kan även ringa oss på 0651-175 00. EXTE MAGASIN | 9


NÄR EXTE-CUPEN ÄR SOM BÄST.

GOD MAT, BANDY OCH TREVLIG SAMVARO Genom ExTe-Cupen ger ExTe sitt stöd till bygdens stora bandyintresse. Förmodligen skulle hela Ljusdalsbygden på något sätt kännas fattigare utan de intensiva dygnen som bandycupen pågår.

ExTes Jenny Eklund lotsar besökarna runt i fabriken.

För ExTe innebär Cupen även ett utmärkt tillfälle att bjuda in kunder och samarbetspartners. I år var Kilafors VD Carina Jakobsson, Mikael Henriksson, säljare, samt ytterligare några medarbetare och kunder med under första dygnet. Det blev en lång dags färd mot natt, åtminstone för de riktigt bandyfrälsta som såg nattmatchen mellan Ljusdals BK och AIK. LBK vann, dock inte hela Cupen. Som så många gånger tidigare var det ett lag från Ryssland som tog hem segern. ExTe delade ut bucklan till vinnarna Vodnik. Men innan nattens äventyr var det verkstadsvisningar både hos ExTe och Trux. Frågan är ändå om inte äventyret på Kåtmyrabanan var dagens höjdpunkt. Åtminstone för Emil Persson, chaufför på PP Åkeri och åkaren Anders Andersson, VD på Ulf Anderssons Åkeri. Båda var vinnare i tävlingar som ExTe 10 | EXTE MAGASIN

arrangerat bl a på Elmia samt bandybolls-bollning i ExTes utställningshall. Priset? En hisnande, magut- och invändande upplevelse tillsammans med Robin Larsson i hans rallycrossbil. På kvällen blev det bandy och mat på Ljusdals IP. Och där fanns även en annan sann bandyentusiast, Tomas Edström från Edströms Åkeri i Åsele. Även om han kanske helst ville glömma de personliga minnena från bandyarenan. Vid sidan av arenan hade Anders Andersson ställt upp en Kilaforsvagn. När dagen grydde var alla nöjda, glada och trötta. Men för ExTefolket var det bara att lägga in en högre växel. En ny dag med lokala åkerier inbjudna på mat, bandy och trevlig samvaro i ExTes och Trux trailers. Bland annat underhöll Emma Svensson med mycket uppskattad sång och musik.


780070 – KANSKE ÅRETS VIKTIGASTE JULKLAPP ExTe har under flera år gett bidrag i arbetet mot cancer. Vi stödjer Barncancerfonden och även Rosa Bandet i samarbete med Forankra. Nu till jul har du som är virkesåkare chansen att hjälpa till. Ska du ändå skaffa nya spännband. Köp våra rosa. Då får du inte bara en säker lastförankring. Du gör en god gärning och bidrar till forskningen omkring den sjukdom som drabbar urskiljningslöst. Du beställer Rosa banden enklast via mail; sales@exte.se, eller telefon; 0651-175 00. Vid beställning ska du ange produktnummer 780070. Vi säljer banden i paket om 6 st. för 1200:-. Styckevis kostar banden 220:-

VÄLKOMMEN MED DIN BESTÄLLNING

LJUSARE TIDER När vintermörkret faller är det hög tid att tänka på ljuset. För att se bättre och synas tydligare i trafiken. TILLVERKADE I ALUMINIUM FÖR LÅG VIKT • UNIK DESIGN MED AIRFLOW-PROFIL • FÄRDIGLACKERAT FRÅN FABRIK

www.trux.se

info@trux.se

+46 (0)10-483 89 90

EXTE MAGASIN | 11


JÄTTEKUL OCH JÄTTEJOBBIGT – En sådan här orderingång har jag aldrig upplevt tidigare, säger en lätt stressad Magnus Johansen, ExTes produktionschef. Det är inte bara svenska åkare som vill ha våra produkter. Det rasar in ordrar från hela världen. Jättetryck helt enkelt.

– Självklart är det här otroligt positivt för oss. Det visar att virkesåkare faktiskt över hela världen har ett grundmurat förtroende för oss och våra produkter. – Vi försöker parera så gott vi kan. Inte alltid lätt. Ta bara en sådan sak som svetstråd. Vi gör av med 35 ton per år. Nu är svetstråd en bristvara i hela landet. ExTe söker nya medarbetare till produktionen – framför allt svetsare. Men det är inte lätt. Hela Sverige ropar efter svetsare. Det är klart att alla i produktionen upplever att det är jobbigt. Samtidigt ser man ju ändå det positiva i att företaget är intressant på marknaden. – Trots trycket i produktionen var leveranssäkerheten högre än jag trodde när jag kollade. Vi har ett mål att 97% av leveranserna ska nå kund inom avtalad leveranstid. Nu ligger vi på 95 %. Det betyder en genomsnittlig leveranstid på sex veckor. Inte så illa om man jämför med andra, konstaterar Magnus.

12 | EXTE MAGASIN


I

RAMSELE VAR DET JULAFTON REDAN I MITTEN AV SEPTEMBER.

Lastbilsträffen i Ramsele blir bara bättre och bättre. Här får åkare med olika inriktningar visa upp sina absolut snyggaste ekipage. I år var de fler än någonsin – 320 välpolerade, extrautrustade och många med extremt snygga motivlackeringar. Utan tvekan lite julafton för alla trots att det bara var september.

Hemligheten bakom Lastbilsträffen är den enkla och mysiga stämning som arrangörerna lyckats skapa, tror ExTes Jenny Eklund. Det var en himla massa åkare och alla verkade stortrivas. De går omkring och tittar och får inspiration, myser och träffar kompisar. En glad och trivsam stämning helt enkelt. Det fanns även en separat avdelning med virkesekipage. – En anledning till varför vi deltar i Lastbilsträffen. Ramsele ligger en bit upp i Jämtland. Och ju längre norrut man kommer i landet desto vanligare är våra S-bankar helt i stål. Med långa transportavstånd är det ännu intressantare att ha bankar som lastar mer virke, konstaterar Jenny. Därför väljer många åkare våra S-bankar. Alla jag träffade verkade nöjda med bankarna.

EXTE MAGASIN | 13


JA PA N

PÅ VÄG UPP ÄVEN I JAPAN 2007 bildade makarna Naoko och Saturo Kira sitt företag Forest Technique. Sedan 2010 är de återförsäljare för ExTe. Men de arbetar även med ren skoglig entreprenörsverksamhet som avverkning och framkörning av virke. Akishima är en mycket välkänd mässtad ca 1,5 timmars körning väster om Tokyo. Här kan man hitta mässor om det mesta. Men nu var det skogen det handlade om. I ett fint område i stadens utkanter genomfördes en skogsmässa där ExTes Per Jonasson deltog tillsammans med återförsäljaren Forest Technique. – Det finns ett stort intresse för våra produkter, helt klart, konstaterar Per Jonasson. Vår återförsäljare är duktig

på att lyfta fram de fördelar våra produkter erbjuder. Inte minst säkerheten och den enkla hanteringen. På mässan var det framför allt D7-bankar, snabblåsstakar och TU-spännare som visades upp. – Vi har en positiv utveckling på i stort sett alla marknader, och det gäller även den japanska marknaden. Jag har inga siffror på vår marknadsandel men försäljningssiffrorna talar sitt tydliga språk. Vi är på väg uppåt, säger Per Jonasson.

Ett riktigt snyggt D7-ekipage i japansk tappning.

Naoko Kira visar ExTes C60 snabblåsstake för intresserade kunder. Beroende på typen av gods, virke eller något annat, kan stakarna snabbt och enkelt flyttas om mellan hylsorna i flaket. >

< ExTes D7-bankar med stommar i stål och stakar i aluminium är både robusta och smidiga. Spännare som automatiskt spänner efter när lasset sätter sig under transport är lika intressanta i Japan som i Sverige. Här är det Saturo Kira som demonstrerar spännarens funktion. > 14 | EXTE MAGASIN


AU S T R A L I E N

HÄR GÄLLER E12 OCH TU Så långt ner man kan komma i Australien finns åkeriet ANC. Vi befinner oss i Victoria, en av sex delstater. Från Melbourne är det ungefär tre timmar med bil. ANC är ett åkeri som transporterar virke. Och här är det ExTes E12-bankar och TU-spännare som gäller, bekräftar verkstadschefen Jackson, när han visar runt på åkeriet. ANC Forestry. Här är det ingen tvekan om vad som gäller. E12 och TU.

Look up and live. Här tar man lastsäkring på allvar. En lite annorlunda montering av TU. Kanske för att man är på undersidan av klotet. En TU-spännare – nymonterad på en flakbil.

N YA Z E E LA N D

DET FINNS TEKNISKA LÖSNINGAR PÅ ALLT

Vi kan inte undgå att visa ett par bilder från Nya Zeeland. Av skatteskäl lyfter man upp vagnen på släpet. Färre hjulaxlar på vägen ger lägre skatt. Notera hur enkelt och smart man löst infällningen av ExTe-stakarna i flaket. Knappt så att de syns. Men det fungerar och fyller sin funktion. Den andra bilden visar hur man väldigt smart monterat TU-spännaren invändigt på ekipaget.

EXTE MAGASIN | 15


NU HAR VI

120 ÅRS ERFARENHET O SKÖNT ATT HA MED SIG NÄR VI SKA HANTERA NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR.

När verksamheten mer eller mindre går på konstant högtryck är det inte lätt att samtidigt tänka i nya banor, att till och med vara visionär i sina tankar. Ändå är det just det som skapat ExTes stora framgångar. Dagens timmerbankar och för den delen även ekipage har som idéer funnits med i drygt 100 år. Visst har de utvecklats och förfinats men i grunden är det samma koncept nu som när det började. I det avseendet är 2018 inget annat än början på en ny lång period av kreativt tänkande och hårt arbete. Tror vi att timmerbankar kommer att se lika ut eller ens finnas om 100 år? För den som tvivlar är det dags att hitta nya spår.

16 | EXTE MAGASIN

Och det är precis vad vi i ExTe försöker göra. En liten glimt av framtiden ser vi redan i form av Com 90 kompletterad med hyttlösa kranar. Där finns embryon till nya digitala lösningar. För att vi idag och nästa dag ska spåra rätt måste de här tankarna finnas med oss. Successivt närmar vi oss det vi idag kanske tror är utopier. Vi satsar också på att utveckla de marknader där det fortfarande finns stora potentialer för våra standardprodukter. Vi tänker mer i termer av olika koncept för lastsäkring och transporter. Och framför allt – vi tror på framtiden.


CH KUNSKAP E

NG

C

R

EX

A

T

SECURI

SINCE 1 8

NCEPT

GO

CO

1898-2018 1898 – Den småländske smeden Axel Edvard Sandstedt slår sig ner i Färila. Hans smedja kommer att lägga grunden för en världsledande koncern. 1900-10 – Produkter för jordbruket tillverkas på beställning. Efter några år även i serieproduktion. 1910-talet – Allt virke körs ut med häst och släde eller vagn till sjöar och vattendrag för flottning.

H

E

98

1920-talet – De första timmerbankarna för lastbilar utvecklas. 1930-talet –Den gamla smedjan förändras till en modern mekanisk industri. 1940-talet – Satsningen på vägsladdar blir en storsäljare. 1950-talet – De första wirekranarna kommer och riktiga stommar och stakar krävs på ekipagen, inte minst ur säkerhetssynpunkt. Under parollen ”Största lasset! Största säkerheten!” lanseras bankar på en växande marknad. 1960-talet – Konkurrensen hårdnar. Men när ExTe-banken lanseras tar expansionen fart. Den patenterade Excenterlösningen för Teleskopstakar gav idén till företagets nya namn – ExTe. Med excenter blev det möjligt att steglöst ställa in stakarnas höjd. . Företaget växer och flyttar in i nya lokaler. Årtiondets stora succe är utvecklingen av System 144. Bankarna är ExTes mest sålda någonsin och de efterfrågas fortfarande på många marknader. >

EXTE MAGASIN | 17

WE

INVENT

ED

T


E

C

EX

R

CO

SINCE 1 8

NCEPT

•

GO

H

E

98

WE

INVENT

ED

T

18 | EXTE MAGASIN

NG

A

T

SECURI


fortsättning ... 1970-talet – Uppmärksamheten är stor när ExTe presenterar den första aluminiumbanken. Ökade säkerhetskrav ledde till utvecklingen av den el-hydrauliska buntspännaren ExTeMatic, som blev en stor framgång. 1976 flyttar ExTe in i nya lokaler på den plats där den första smedjan låg. Exporten ökar och ExTe börjar delta i internationella mässor. 1980-talet – Nu utvecklas en komprimeringsbanke som 20 år senare ger upphov till ExTes mest avancerade timmerbanke – Com 90. En ny spännare – ExTe Luftman – med automatisk efterspänning konstrueras. ALU 300-serien och kombinationsbanken ExTe 100 blir nya storsäljare. ExTe inför testrutiner för alla sina produkter. 1990-talet – Den nya kombinationsbanken C-serien blir mycket populär hos åkarna. Expansionen på internationella marknader fortsätter. 1997 presenterar ExTe den nya Com 90-banken. Fjärrstyrd och med helt överlägsna tekniska lösningar. 1999 genomförs den första Skogs-transportmässan i Färila. ExTe är drivande. Mässan flyttas till Ljusdal och utvecklas till Nordens största Skogstransportmässa. 2000-talet – Kreativa idéer, yrkesskicklighet, hög kvalitet, genomtänkt design och säkerhet är egenskaper som åkarna förknippar med ExTe i flera marknadsundersökningar. Den nya generationen kombinationsbankar – E-serien – blir en ny stor framgång för ExTe. Som ett svar på viktdiskussioner lanserar ExTe 2005 världens lättaste timmerbankar – A-serien. Bankarna blir åkarnas favoriter och efterfrågan överträffar alla prognoser. 2007 övertar ExTe fabrikslokaler i direkt anslutning till det egna fabriksområdet. 2010-18 – Den nya automatiska spännaren – TU – lanseras. 2016 inleds en successiv förnyelse av produktionsanläggningarna. Vid årsskiftet 2017/2018 började ExTes Trygghetsgaranti gälla för produkter levererade i Sverige. Garantin som gäller fyra år från leveransdatum är helt unik i branschen, och har mött stor uppskattning i åkarleden. 2018 – pågår utvecklingen av nya produkter och bearbetningen av internationella marknader för fullt.

EXTE MAGASIN | 19


Sverige porto betalt

Tack för att ni delar med er

I år snurrar hjulen fortare än någonsin. Och det är er förtjänst. Tack för alla idéer. Tack för alla synpunkter. Och framför allt tack för det stora förtroende ni visar oss. Det ger oss både inspiration och glädje. Den glädjen vill vi skicka vidare till barn som drabbas av sjukdom. Vi vill gärna tro att en gåva till Barncancerfonden skapar nytt hopp. Vi på ExTe önskar alla virkesåkare, chaufförer, påbyggare och övriga samarbetspartners en riktigt

God jul och ett Gott Nytt År

I ÅR STÖTTAR VI BARNCANCERFONDEN OCH SKÄNKER HOPP TILL ALLA DE BARN OCH FAMILJER SOM DRABBATS AV DET OFATTBARA. VILL DU LÄSA MAGASINET ONLINE? GÅ IN PÅ EXTE.SE

KONTAKTA OSS: TELEFON 0651-175 00 ELLER MEJL SALES@EXTE.SE OCH BERÄTTA VAD DU BEHÖVER.