__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

6 - Nro 17 Torstaina huhtikuun 29. pnä 2021 .

Virkistysarvot ohjaavat lähimetsien hoitosuunnitelmaa

Poker run-tutkinta valmistui:

Metsien laajempaan luontoarvojen kartoittamiseen ei ole resursseja

(Raasepori) Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta antoi lausunnon lähimetsien hoitosuunnitelmasta joulukuussa ja kommenttien perusteella luonnokseen tehtiin muutoksia. -Meillä on hyvä yhteistyö metsäosaston kanssa, ympäristöpäällikkö Maria Eriksson vakuuttaa. Siinä missä Raaseporin kaupungin metsienhoitoa ohjaa taloudellinen periaate, lähimetsistä taloudellista hyötyä ei tavoitella, vaan hoidon perusteeksi nimetään virkistysarvot. Hoitosuunnitelmassa todetaan, että luonto itsessään ei hoitoa tarvitse, mutta toimenpiteitä tehdään jotta lähimetsät olisivat turvallisia, houkuttelevia, monipuolisia ja helposti saavutettavia. Virkistyksen ohella lähimetsien muiksi arvoiksi luetellaan suojaaminen katseilta ja tuulelta, ilmanlaadun parantaminen sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen kaupunkiekosysteemissä.

Luonnon monimuotoisuus on alisteinen ihmisen luonnosta hakemalle hyödylle. Siinä missä kaupungin metsienhoitoa ohjaa taloudellinen periaate, lähimetsistä ei tavoitella taloudellista hyötyä, vaan hoidon perusteena ovat virkistysarvot. puilla on riittävästi tilaa kasvaa kehityksensä eri vaiheissa niin, että elinvoimaisuus säilyy mahdollisimman pitkään. Vaikka lähimetsiä ei käsitellä massiivisin hakkuin, voidaan metsäalueita menettää kaavoituksen myötä uudisrakentamisen vuoksi. -Sisäistä tiedonkulkua parantamalla vahvistamme yhteistyötä metsä- ja kaavoitusosaston kesken, metsätalo-

Alueita yli tuhat hehtaaria Lähimetsänhoidon yleiseksi tavoitteeksi määritellään puusto, jossa yksittäisillä

KOULUJA JA KURSSEJA SKOLOR OCH KURSER

MAN KAN ANMÄLA SIG NÄR SOM HELST! VOIT ILMOITTAUTUA MILLOIN VAIN!

www.trexo.fi

BIL

MOPED

MC

TRAKTOR

MOPEDBIL/ MÖNKIJÄ

AUTO

MOPO

MP

TRAKTORI

MOPOAUTO/ MÖNKIJÄ

NU ÄVEN C1, C OCH C1E UNDERVISNING HOS OSS! NYT MYÖS C1, C JA C1E OPETUSTA MEILLÄ! 040 705 3099 Prästmossegatan 6 Papinnevankatu 6

Karis/Karjaa

www.trexo.fi Köror/Ajot:

Karis-Ekenäs-Hangö Karjaa-Tammisaari-Hanko

Instagram: trexobilskola

Hitta oss på Facebook Löydä meidät Facebookista

usinsinööri Carl-Johan Jansson lupaa. Puistometsien hoitosuunnitelma koskee yhteensä hieman yli tuhannen hehtaarin alueita, josta 455 hehtaaria sisältyy myös metsäsuunnitelmaan. Lähimetsäalueet ovat erityyppisiä sekä luonnoltaan että historialtaan. Metsälaki, luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä metsäsertifiointikriteerit antavat yleiset puitteet metsänhoidolle, suunnitelmassa kirjataan. Luontohyvinvointi ja lähivihreän myönteiset vaikutukset ihmisten mieleen ja terveyteen on viime vuosina tunnistettu. Koronapandemian myötä suomalaiset ovat etsiytyneet luontoon entistäkin enemmän. Tulevaisuudessa kaupunkien vehreys voi olla merkittävä vetovoimatekijä. Ihmisiä liikuttaa luontoon erilaiset syyt: joku lenkkeilee, toiset ulkoiluttavat koiriaan, jotkut tutkivat luontoa ja jotkut taas keräävät ruokaa. Kaikki tavat nauttia luonnosta ovat yhtä oikeita.

Huomio ekologisiin arvoihin Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnossa kiitellään hoitosuunnitelmaa parannuksena entiseen, ja mainitaan suunnitelman periaatteellisella tasolla pyrkivän moniarvoiseen metsänkäyttöön, jossa huomioidaan ta-

louden ohella myös sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat. Lausunnossa mainitaan liian vähäinen ekologisten arvojen selvitys. Kaupunki on käyttänyt apuna ammattikorkeakoulu Novian opiskelijoita metsien inventointiin. Luontoselvityksiä ja hoitosuunnitelmia on sen sijaan tehty Hagen-Ramsholmen-Högholmenin sekä Hagalund-Stadsfjrädenin luonnonsuojelualueista ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman avustuksella. -Valitettavasti meillä ei ole taloudellisia resursseja tehdä tämänkaltaisia selvityksiä kovin usein tai monella alalla, ympäristöpäällikkö Eriksson harmittelee. Metsätalousinsinööri Jansson uskoo, että metsänhoitajilla on riittävä tietotaito tunnistaa arvokkaita luontokohteita, eikä perinpohjaisille selvityksille siten ehkä välttämättä olisi edes tarvetta. Myös luonnossa liikkuvilla kuntalaisilla on paljon tietoa alueen luonnosta. Luontoharrastajat ovatkin resurssi, kun verorahat eivät riitä. Erityisesti lintuharrastajien vuosikymmenten aikana tekemät havainnot ovat lisänneet ymmärrystä lajeista valtavasti. Omia havaintoja voi ilmoittaa Suomen lajitietokeskukseen nettiosoitteessa laji.fi. -Sitä kautta voimme saada arvokasta tietoa alueen luonnosta, Eriksson kannustaa. -Natalia Teikola

EKENÄS GYMNASTIKFÖRENING rf ordnar PARKJUMPPA i maj, juni och augusti!

Vi satsar på riktig teori och riktiga körtimmar! Panostamme oikeisiin teoria- ja ajotunteihin!

Måndagar kl. 17.30-18.30 i Skepparträdgårdens park med start den 3.5. Varierande träningspass för hela kroppen!

Nu även Svea finansiering hos oss! Betalningstid upp till 36 mån! Nyt myös Svea rahoitus meillä! Maksuaikaa jopa 36 kk!

På grund av begränsat antal platser krävs förhandsanmälan. Om du är intresserad av att komma på parkjumppa vänligen kontakta Cecilia Wikstedt: 045 174 7214 så bjuds du in i en gemensam whatsapp grupp där alla anmälningar inför varje jumppa görs. Om man inte har whatsapp så fungerar det också med vanliga meddelanden.

YRKESKOMPETENSKURSER

Pris: 7 €/gång. Betalas via Mobilepay eller kontant.

Since 1951

Ett eget liggunderlag, bekväma kläder och tossor samt drickaflaska är allt du behöver för att kunna delta!

Epäonnistuminen riskien arvioinnissa (Hanko) Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi kesällä 2020 Poker run-veneilytapahtuman nopeuskokeessa sattuneen vakavan onnettomuuden tutkinnan. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan yleisötapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä oli puutteita. Onnettomuudessa kuoli 12-vuotias lapsi ja loukkaantui kaksi aikuista, kun Itäsataman edustalla ajanut moottorivene suistui yleisöveneiden joukkoon. Onnettomuuden kannalta olennaista olisi ollut tutkinnan mukaan parempi nopeusmittausradan merkintä, paikan valinta, turvaetäisyydet, veneiden katsastusmenettely sekä osallistujien ja yleisön opastus. -Tapahtuman järjestämisessä pitää miettiä, mikä voi mennä pieleen. Tässä tapauksessa suunnitelmia ei ollut tehty ajatuksella, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoo. Nurmen mukaan tapahtuman riskien arviointi viime kesänä oli kohtalaisen täydellinen epäonnistuminen. Nopeusmittauskokeeseen osallistuvien veneiden aiheuttamia riskejä ei ollut huomioitu turvallisuussuunnitelmassa ollenkaan, vaikka se olisi ollut olennaisimpia asioita. Vaatimukset turvallisesta ja vaatimukset täyttävästä tapahtumasta ovat Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kuitenkin tarpeettoman monimutkaiset ja päällekkäiset, mikä voi viedä huomion pois olennaisesta. -Meillä on joukko lakeja, jotka asettavat turvallisuussuunnitteluvaatimuksia tämän kaltaisille tapahtumille. Järjestäjältä vaaditaan

myös asiakirjoja tapahtuman asianmukaista suunnittelua koskien. Poker runin nopeusmittausajoa varten ei ollut kirjallista suunnitelmaa, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Nurmi toteaa. -Vaatimuksia tulee liikaa eri suunnilta, eivätkä viranomaisetkaan tunne kunnolla toistensa valvontamenettelyjä ja vaatimuksia tapahtumien järjestäjille, hän jatkaa. Poliisille tehdyssä ilmoituksessa yleisötilaisuudesta oli useita puutteita ja vanhentuneita tietoja. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palotarkastaja sai tiedon tapahtumasta sattumalta, jolloin selvisi myös, että tilaisuudesta ei ollut jätetty pelastussuunnitelmaa. Onnettomuustutkintakeskus puuttuu kahdella turvallisuussuosituksella turvaetäisyyksiin ja yleisön suojaamiseen suurta liike-energiaa koskevissa tapahtumissa. Lisäksi se suosittelee, että liikenne- ja viestintäministeriö ottaa huomioon liikenteen turvallisuusstrategiassa, vesiliikennelain uudistuksissa ja muissa tulevissa ratkaisuissa trendin, jossa nopeita veneitä on hitaamman liikenteen joukossa yhä enemmän. Asia vaatii aktiivista seurantaa ja mahdollisesti turvallisuutta parantavia toimia. ”Käytännössä vesiliikennelainmuutosten myötä myös tehokkaiden veneiden saatavuus vesiliikenteeseen tulee kasvamaan ja niitä voi ajaa vain vähäisillä merimiestaidoilla varustetut henkilöt”, Onnettomuustutkintakeskus toteaa. Poker run järjestetään Hangossa myös tulevana kesänä, mutta ilman perinteistä nopeuskoetta.

Kaupungilta lähes 160.000 euron avustukset (Raasepori) Kaupunkikehitysjaosto on päättänyt vuoden 2021 kulttuuriavustusten sekä yhdistyksille ja yhteisöille maksettavien avustusten jaosta. Kulttuuriavustuksia jaetaan 122.000 euroa ja yhdistys- ja yhteisöavustuksia lähes 37.000 euroa. Kulttuuriavustuksia haettiin yhteensä 208.000 eurolla aiemmin varatut avustukset mukaan lukien. Yhdistys- ja yhteisöavustuksiin on budjetoitu kuluvana vuonna 50.000 euroa. Kulttuuriavustukset ovat suuruudeltaan 50020.000 euroa ja nyt myönnetyt yhdistys- ja yhteisöavustukset 120-5.000 euroa. Kaikki tuen saajat löytyvät Raaseporin kaupungin kotisivuilta. Kehitysosaston mukaan useimmat tapahtumatukea hakeneet tahot ovat ottaneet koronapandemian huomioon ja hakemuksissa on kerrottu miten ne aikovat toimia, jos

tapahtumaa ei voida toteuttaa suunnitellusti. Tammi-huhtikuussa 2022 järjestettävien tapahtumien hakemuksia voi täydentää joulukuuhun saakka, jolloin myös kyseiset avustukset maksetaan. Kaupunkikehitysjaosto päättää yleisistä toiminta-avustuksista ja enintään 5.000 euron yksittäisistä avustuksista hankkeisiin ja toimintoihin, joilla on laajempaa merkitystä kaupungille. Jaosto päätti maanantaina, että avustusta saavien yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden tulee mainita Raaseporin kaupunki avustuksen myöntäjänä rahojen käyttöön liittyvissä yhteyksissä. Maininnan tai kaupungin logon tulee näkyä myös esimerkiksi julkaisuissa ja ohjelmalehtisissä. Jaosto edellyttää myös, että avustusta saaneet tahot ilmoittavat yleisötapahtumansa kaupungin tapahtumakalenteriin.

mukaan aloittaneiden yritysten Tmääräilastokeskuksen kasvoi prosentin vuo-

taavaan ajanjaksoon. Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 10 prosenttia heinä-syyskuussa 2020 vuotta aiemmasta.

den 2020 loka-joulukuussa verrattuna vuoden 2019 vas-

Profile for Etelä-Uusimaa

EU 17 / 29.4.2021  

EU 17 / 29.4.2021  

Profile for etela

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded