a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 11

el monorafiC

Ferrer i la Setmana Tragica: cartes des de Montjuic Joan-Francesc Pont President de la Fundació Ferrer i Guardia des que va ser tancat a finals Aquell fatídic 1909, Francesc d'agost, doncs ha estat totalFerrer era a una cel.la de Montment incomunicat, i es troba juic esperant la mort pel delicte subjecte a tota mena de mised'haver escrit, I'any 1906, per ries per part dels responsables exemple. que I'Escola Moderna de la presó. No se li permet teaspirava a formar intel.ligencies nir ni un centim per comprar un Iliures, responsables, aptes per diari. Chan desposseit del vestit viure en el desenvoluparnent toque portava en ser detingut i no tal de les facultats humanes, fi li permeten servir-se del seu exclusiu de la vida, per haver vestuari, doncs el consideren encoratjat el treball de les socieconfiscat. Diu que I'han vestit tats obreres, lliure pensadores. d'apache (literalment) per humicooperatives, recreatives, cercles d'estudis socials i de les agrupacions liar-lo i per produir-li una mala impressió al jutge, al tribunal i a totes les persones progressives i il.lustrades que existeixen que el vegin. Pero troba forces per reclai es formen amb ansia de combatre I'analfabetisrne mar la seva insostenidor de nocencia i esta Ferrer era a Montjuic esperant la mort segur que el la tradic,ó i refractari al propel delicte d'haver escrit seu advocat la grés. que I'Escola Moderna aspirava provara, raó Entre els a formar intel.ligencies Iliures perla qual pot nornbrosos ter burla de les miseries que corresponsals se li fan. Espera sortir lliure en pocs dies. de Francesc Ferrer i Guardia figura El dia 6 Ferrer li explica a Fabbri que I'anarquista italia Luigi Fabbri (1877el jutge ja ha finalitzat la lectura del su1935). Des de la presó cel.lular, Ferrer mari al seu advocat i que no té cap inculescriu al seu amic tres cartes el 3, el 6 i pació contra ell. Un dels metodes de la el 7 d'octubre de 1909, pocs dies abans instrucció ha estat demanar a tots els de la condemna i de I'afusellament. El dia 3, Ferrer demana al seu amic presoners de Catalunya, uns tres mil, si el coneixien i si havien rebut diners o orque li envii diaris italians que parlin del seu cas, doncs poden interessar al seu dres seves. Cap resposta afirmativa. La advocat [el capita Galceran]. Explica que investigacio també ha inclos interrogatoris la seva petició és molt urgent, per la ima la gent que podia haver estat als llocs minencia del judici. No ha pogut llegir res en els quals es deia que Ferrer havia diri-

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 54  

Centenari Francesc Ferrer i Guàrdia

Espai de Llibertat - núm. 54  

Centenari Francesc Ferrer i Guàrdia

Advertisement