DatacenterWorks #2 (juni) 2022

Page 1

Datacenter works

2 juni 2022

Thema: Next Gen Koeling

Aggreko over ‘the perfect storm’ van duurzaamheid en technologie IDCA plaatst applicatie centraal in Infinity Paradigm

Kennispartners


nieuws • achtergrond • ecosysteem

LuteijnMedia

Whitepaper: Koeling en NextGen l n . s koelinga– Q1 2022 k r o w center

t a d r a a Ga n s o o l e t s o k d a o l n … en dow … g n i l e o K r e p a p de White

Een bundeling van artikelen over koeling en NextGen koeling Inclusief adressenlijst aanbieders van koeling en next gen koeling op pagina 44 DATACENTERWORKS • INFOSECURITY MAGAZINE • CLOUDWORKS • ITCHANNELPRO


Redactioneel

juni 2022

Betere integratie IT en facilitair graag! In deze editie van DatacenterWorks staat een artikel over een datacenter framework waarbij het traditionele onderscheid tussen IT en facilitair geheel is verdwenen. De hyperscalers hebben met zo’n volledig geïntegreerde aanpak van hun datacenters veel succes. Dus waarom doen andere datacenters niet precies hetzelfde? Natuurlijk, een colo heeft geen grip op de IT van klanten. Maar kan daar natuurlijk wel een service van maken. Noem het maar DCIM as a Service dat geïntegreerd kan worden met IT asset management. Of nog mooier: met application delivery manage-

Colofon DatacenterWorks is hét vakblad over de technische infrastructuur van datacenters. DatacenterWorks publiceert dagelijks content op de website, verschijnt wekelijks met een nieuwsbrief en verschijnt periodiek met een magazine.

ment. Want daar gaat het natuurlijk om: de applicatie die met de juiste performance en beschikbaarheid voor gebruikers beschikbaar is. Voor enterprise datacenters is dit natuurlijk ook haalbaar. De grenzen tussen IT en facilitair vervagen sowieso. De Server Idle Coefficient (SIC) die binnen het

UITGEVER & HOOFDREDACTEUR Eric Luteijn eric@luteijnmedia.nl +31 653 510 690

LEAP-project is ontwikkeld is daar ook een mooi voorbeeld van. We kunnen wel proberen het energieverbruik van bijvoorbeeld koelsystemen te verminderen, maar het begint natuurlijk allemaal bij de applicatie. Die draait op een server. Maar hoeveel energie gebruikt die server eigenlijk? Dat kunnen we aan de fabrikant vragen, maar meten is natuurlijk beter. Wat blijkt dan? Heel veel servers gebruiken evenveel energie als ze niets doen (‘idle’ zijn) als wanneer zij een IT workload ‘draaien’. Dat is natuurlijk gek. Want dat is alsof uw auto in de voortuin staat geparkeerd en dan evenveel brandstof verbruikt als wanneer u over de snelweg naar uw vakantiebestemming rijdt. Die server moet dus beter benut worden. Dat kan door beter dan nu het geval is te virtualiseren. Daar is binnen LEAP een handleiding voor ontwikkeld. Deze Happy Flow legt stap-voor-stap uit hoe meer Virtual Machines per server kunnen worden geïnstalleerd. Dat levert energiebesparing op, omdat de IT-afdeling dan minder servers hoeft te kopen. En vaak nog beter: koop in plaats van veel relatief lichte servers, juist een handvol zware servers. Want de SIC leert ons, dat iedere server die we niet aan zetten per definitie energiebesparing oplevert. Dan hebben we het nog niet eens over power management gehad. Kunnen we de processor van de server of enkele cores van die processor in een - zeg maar - slaapstand brengen als er minder IT-werk verzet behoeft te worden? Natuurlijk kan dat. Samen met goed virtualiseren levert dat al gauw 10-15% energiebesparing op. Geen gek voordeel in deze tijden waarin energie(kosten) bovenaan de agenda’s van datacenters staat. IT en facilitair moeten - net als bij de hyperscalers - beter samenwerken. Eigenlijk zouden ze gewoon één datacenterteam moeten vormen. Het meten van de SIC kan daar een belangrijke rol bij spelen. Ineens zien we dan dat als we aan de IT-kant slimmer te werk gaan we aan de infrastructuurkant energie besparen. Laten we alleen niet de fout maken die we bij de PUE hebben gemaakt. Doordat iedereen zelf kon bepalen hoe de PUE werd berekend, werd het appels en peren vergelijken. Voor de SIC hebben we een gestandaardiseerde en liefst gecertificeerde meetmethode nodig. Gelukkig wordt ook daar aan gewerkt.

Eric Luteijn uitgever en hoofdredacteur van DatacenterWorks

Robbert Hoeffnagel lead editor van DatacenterWorks

LEAD EDITOR Robbert Hoeffnagel robbert@datacenterworks.nl +31 651 282 040 COMMUNICATIE EN MEDIA-ADVIES Eric Luteijn eric@datacenterworks.nl +31 653 510 690 WEBREDACTIE Rashid Niamat redactie@datacenterworks.nl VORMGEVING Content Innovators, Den Haag ABONNEMENTEN luteijn@mijntijdschrift.com +31 (0)88 22 666 80 DRUK Veldhuis Media B.V., Raalte DATACENTERWORKS IS EEN UITGAVE VAN LuteijnMedia BV Varenmeent 5 1218 AN Hilversum www.datacenterworks.nl Datacenterworks werkt samen met kennispartners als BICSI, Fiber Carrier Association, Green IT Amsterdam en IT Infra. Kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie. Geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van de redactie. De redactie noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de juistheid van genoemde data en prijzen. Foto-kopie en overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder vermelding van: ‘overgenomen uit DatacenterWorks’, met vermelding van de jaargang en het nummer. Abonnementen kunnen iedere maand ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen, uitsluitend schriftelijk, dienen uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

3 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


inhoud

Datacenter works juni | nummer 2 | 2022

12

Is het tijd voor één framework voor beheren van facilitair én ICT?

18

‘ Datacenters hebben behoefte aan doordachte schaalbaarheid’

4 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

16

‘ Moment dat luchtkoeling niet meer voldoende is komt snel dichterbij’

28

‘ Verstevig urgentie van marketing’


Interview: ‘Een perfecte storm van duurzaamheid en technologie’ en verder 14

Nieuws

15

Blog R&M

22

‘Luchtkoeling kan volledig worden geëlimineerd’

24

Ook datacenters moeten vanaf 2026 Smart Building Ready zijn

26

Energie besparen in het datacenter; prestaties per watt maken het verschil

08 39

Nieuws

40

Verslag DatacenterWorks Expertsessie Next Gen Koeling

30

Productnieuws

42

Bedrijvengids koeling

32

Buitenlands nieuws

44

Blog FCA

36

Agenda

46

Blog BICSI

37

Productnieuws

5 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


Dutch Datacenter Index Over de Dutch Datacenter Index Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen DatacenterWorks en Pb7 Research de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. Het theoretische minimum van de Index is “0”, het maximum “100”. Tot zover zitten de scores ruim boven de 50, het punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden. Zie ook: www.datacentersworks.nl/ddi

Terwijl de wereld van de ene crisis naar de andere holt, groeit de vraag naar datacentercapaciteit stevig door. Colocatie datacenters profiteren volop van de groeiende vraag van cloudbedrijven en de consolidatieslag die gaande is onder enterprise datacenters. Datacenters zijn daarbij vooral op zoek naar het vergroten van het vermogen per vierkante meter.

auteur PETER VERMEULEN, DIRECTEUR VAN PB7 RESEARCH WWW.PB7.NL

62/64

Vraag naar datacentercapaciteit blijft sterk groeien In mei blikken de datacenterbeslissers terug

denk aan high density, steeds meer vermogen

op de periode van november tot en met

vergt.

januari. In vergelijking met de verwachtingen van drie maanden geleden zien we dat

Twaalf-maandelijkse vooruitblik

de gerealiseerde groei vrijwel volledig in lijn

Deze trend wordt doorgezet in de

lag met de optimistische verwachtingen.

twaalf-maandelijkse vooruitblik. Meer

Alleen op het gebied van vierkante meters

datacenters geven aan te groeien, waarbij

in gebruik, bleef de groei marginaal (1 punt)

vooral het vermogen naar verwachting sterk

achter.

zal toenemen.

Als we naar de verschillen tussen enterprise

De DDI stijgt enkele punten tot 68. Bij

en colocatie datacenters kijken, zien we dat

colocatie datacenters neemt de groei zeer

enterprise datacenters iets sneller krompen

sterk toe in de komende 12 maanden. Hoewel

dan verwacht en colocatie datacenters juist

de internationale vraag op een wat lager pitje

iets vaker groeiende activiteiten lieten zien.

is komen te staan, versnellen veel enterprise datacenters hun consolidatieslag.

Versnellen

6 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

Voor de maanden mei tot en met juli

In een deel van de gevallen worden enterprise

verwachten datacenters dat de groei,

datacenters in hun geheel gesloten. En voor

ondanks de naderende zomer, duidelijk gaat

een ander deel wordt het aantal locaties

versnellen. Opvallend is dat vooral het

geconsolideerd naar een kleinere, meer

vermogen naar verwachting relatief snel

efficiënte locatie. In beide gevallen zien we

groeit naar verwachting. Veel oudere

veelal dat een deel van de workloads naar de

datacenters lopen tegen de grenzen aan van

cloud verplaatst en de resterende workloads

de capaciteit, terwijl nieuwe apparatuur,

naar colocatie datacenters.


MANAGEMENT

Mei 2022

Figuur: Dutch Datacenter Index, Mei 2020 – Mei 2022

Bron: Pb7 Research, Mei 2022

nov - jan

feb - april

+ 12 mnd

Vierkante meters in gebruik

58

60

64

Vermogen

64

68

70

Investeringen

62

63

68

Totaal

62

64

68

Colocatie

74

80

86

Enterprise

45

43

43

Bron: Pb7 Research, Mei 2022

7 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


COVERINTERVIEW AGGREKO

‘ Een perfecte storm van duurzaamheid en technologie’ Het is voor datacenters een grote uitdaging om de razendsnelle marktontwikkelingen bij te benen. Tegelijkertijd moet het allemaal bewezen en betrouwbaar zijn. Deze impliciete tegenstelling zorgt voor een behoefte aan nieuwe oplossingen op het gebied van technologische acquisitie. Bij Aggreko, de wereldwijde marktleider op het gebied van tijdelijke fullservice utility-oplossingen, zijn ze volledig op die realiteit ingespeeld.

ZES STAPPEN DIE AGGREKO NEEMT:

1 Identificeer, de klantbehoefte op het gebied van elektriciteit, energieverbruik en duur, in combinatie met de beperkingen op locatie en de mogelijke besparingen

2 Selecteer, het formaat van de apparatuur, hoe het op de locatie past, en verzamel hier al feedback

3 Definieer, voer de eerste tests uit op de Aggreko-locatie in Moerdijk, de brandstofeisen, de aanvoer van brandstof, en maak de

AUTEUR MICHIEL VAN BLOMMESTEIN MICHIEL@LUTEIJNMEDIA.NL

Weinig markten lijken op het eerste gezicht zo productgericht als die voor aggregaten, koeling en andere infrastructurele machinerie. “Dat is bij veel partijen in de markt de

WWW..AGGREKO.COM/NL-NL

norm”, begint Maarten Martens, Product Development Senior Manager van Aggreko.

vergunningen in orde.

4 Voer uit, de installatie en implementeer de brandstofaanvoer

5 Inzet, gebruik de apparatuur en stel deze en de brandstofaanvoer hierna buiten gebruik

6 Samenvatting, evalueer de werking van de

“Maar zo kijken wij er niet naar. Het gaat er

apparatuur en de lessen, en stel de CO2-

nu om de nadruk te leggen op de klantbe-

voetafdruk vast.

hoefte. Het is niet meer zo dat je ze een specifieke generator aanbiedt, het gaat om de integratie van het proces van de klant met onze apparatuur.”

Totaalplaatje Het totaalplaatje dus, met onder meer consultancy en engineering, en dat is waar Aggreko zich de laatste jaren voor datacenters sterk heeft gepositioneerd. Anders dan andere verhuurders beschikt Aggreko over capaciteiten om deze technische projecten op te pakken. Dat is waar het team van Paul Langeweg, Sector Accountmanager Datacenters Benelux, zich in Nederland volledig mee bezig houdt. “Alle aanvragen komen bij mij, en we spreken de taal van de klant”, zegt hij. “We moeten weten wat er

8 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

‘We moeten weten wat er speelt en

terugkoppelen wat we zien gebeuren in de markt’


RUBRIEK | COVERINTERVIEW

Vlnr: Paul Langeweg, Maarten Martens en Guido Neijmeijer

speelt en terugkoppelen wat we zien

“Of als er bijvoorbeeld problemen ontstaan

logistieke operatie heeft. “De oplossingen

gebeuren in de markt. Daar speelt Aggreko

met een bepaalde chiller en het datacenter

worden complexer, maar tegelijkertijd ook

vervolgens op in.” Met bijna 200 depots

zijn redundantie dreigt te verliezen, dan

écht een oplossing. Ook zijn de verhuur-

wereldwijd en overal een dedicated

springen we in”, legt Paul uit. Het gaat

periodes langer dan voorheen. We zitten in

salesteam voor datacenters, zijn de

allemaal volgens een uitgebreid stappenplan

de ‘perfecte storm’ van een ingewikkelde

voelsprieten van Aggreko buitengewoon

(zie kader voor samenvatting). De dienstver-

supply chain, beschikbare componenten, en

gevoelig voor trends. Dat biedt een nauwe

lening is echter nog veel omvattender dan

mankracht.”

synergie met de uitgebreide vloot aan

het lijkt. “Wij kopen dan ook geen producten

apparatuur ( hard & software) die Aggreko

kant en klaar, maar wij stappen naar

Flexibel

ter beschikking stelt.

fabrikanten met de specifieke vraag om

Datacenterbedrijven hebben behoefte aan

producten te ontwikkelen”, zegt Guido

leveranciers die flexibel zijn. Je weet immers

Loadbanks

Neijmeijer, Regional Sector Lead Datacenters

niet wat het volgende jaar gaat brengen.

Voor datacenters levert Aggreko tijdelijke

voor Continentaal Europa. De uitdagingen

Daardoor zijn tijdelijke oplossingen populair-

oplossingen voor stroomvoorziening, tijdens

van de afgelopen jaren hebben ervoor

der dan voorheen. “Verhuur wordt niet meer

de constructie, maar bijvoorbeeld ook

gezorgd dat er nog meer meerwaarde zit

aangegaan voor dagen, maar steeds vaker

apparatuur om te testen zoals loadbanks.

aan het feit dat Aggreko een wereldwijde

voor weken of maanden”, zegt Maarten.

9 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


'Dat zijn niet altijd de goedkoopste

“Datacenters kun je niet verplaatsen, maar wij kunnen dat wel met onze oplossingen.” De inzet is dus altijd daar waar de apparatuur het hardste nodig is. Het zijn trends die

oplossingen. Maar bij vrijwel alle afnemers is de knop om'

extra worden gevoed door de onzekerheid die de oorlog in Oekraïne met zich mee-

apparatuur te huren, is het nu echt need to

drie-vier jaar geleden, dat het nu ook

brengt. Huur verschuift naar langdurig

have geworden. “We lopen daar als grootste

mogelijk is, zegt Maarten. “Als je vanmiddag

gebruik, iets waar Aggreko volgens Maarten

speler wereldwijd in voorop”, zegt hij. “Dat

de laatste schone technologie bestelt, kan je

ook voor is uitgerust.

zijn niet altijd de goedkoopste oplossingen.

verwachten het vrijwel meteen te hebben.

Maar bij vrijwel alle afnemers is de knop om.

De voorraad van biobrandstof en groene

“Daarnaast we beschikken we, gezien onze

Iedereen heeft concrete doelen, dat ze

Methanol is eveneens op orde. De software

omvang en wereldwijde dekking, ook over

bijvoorbeeld voor 2030 of 2050 volledig

knoopt alles aan elkaar, het is allemaal

uiterst gespecialiseerde apparatuur, die voor

duurzaam zijn.” Als voorbeeld noemt Paul

beschikbaar.” De verbrandingsmotoren zijn

andere partijen moeilijk te ontwikkelingen

dat Aggreko al in 2019 de stap heeft

ook geschikt voor alle soorten biobrandstof-

zijn, of dat ze niet kosteneffectief zijn om

gemaakt naar HVO-diesel, en dat ondertus-

fen, waaronder HVO en het in Frankrijk

een voorraad van aan te houden. Voor ons is

sen alle generatoren erop draaien. Maarten

veelgebruikte B100, en ook voor methanol

dat niet zo, want wij kunnen inspelen op de

voegt eraan toe dat het niet anders kan. De

en waterstof zijn generatoren beschikbaar.

wereldwijde behoefte , en er is altijd wel

sector ligt onder een vergrootglas.

Het zijn oplossingen die door de Future Tech-

ergens vraag naar specifieke oplossingen.”

“Datacenters die blijken niet de meest

nologies Group van Aggreko in Moerdijk

Hetzelfde geldt voor onze specieke

groene technologie inzetten, staan niet goed

verder worden verfijnd en ontwikkeld,

datacenter expertise. “Als een consultant net

in de krant. Als je geen duurzame appara-

vertelt Maarten. “Daar sparren we met

een project achter de rug heeft in Ierland,

tuur levert, dan heb je geen business.” Guido

klanten en de markt om te kijken hoe het

dan kan deze ervaring ook worden gedeeld

voegt eraan toe dat de recente discussies in

voor hen kan worden ingezet”, voegt Guido

voor een project elders”, zegt Maarten.

de pers omtrent datacenters een grote rol

eraan toe. De besluitvorming voor de inzet

Tegelijkertijd blijft lokale expertise een

speelt. “Ik denk dat de sector onvoldoende

van zulke technologie is daarmee een stuk

must, met verschillen in wet- en regel-

in staat is geweest om zijn rol over het

eenvoudiger geworden, want het is volgens

geving.

voetlicht te brengen bij het grote publiek”,

Maarten, Guido en Paul bewezen technolo-

zegt hij. “Maar je kunt zien dat ze erg

gie. “De generatoren die wij leveren zijn

Tendens

gemotiveerd zijn om er alles aan te doen om

vervaardigd volgens de strengste regels”,

Een belangrijke tendens die Paul ziet is de

voorop te lopen in het zo groen mogelijk

zegt Paul. “Dat helpt klanten om te voldoen

energietransitie, met een focus op alterna-

bouwen en uitbaten van hun faciliteiten.”

aan de meest strikte emmissie-eisen. Daar

vroeger nice to have was om duurzame

10 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

.

heeft Aggreko al honderden miljoenen in

tieve brandstoffen en renewables. Waar het Het is ook, anders Schone technologie, dan

geïnvesteerd”


T R A I N I N G

Wireshark Training and Tools

KEEP CALM: AND

Wireshark University Certified Training Partner SCOS Software Amsterdam/Hoofddorp offers official Wireshark University courses as the

BE AWARE: PACKETS NEVER LIE Ethical Hacking

NEW

European Wireshark University Certified Training Partner of Gerald Combs, the creator of Wireshark. With more than 1 million downloads of Wireshark per month from Wireshark.org it has become the de facto open source analysis tool.

TCP/IP Analysis and Troubleshooting with Wireshark

Specialized Ethical Hacking techniques, including

This

reconnaissance

recognizing

Government and Security personnel that need to

Indicators of Compromise (IoC), suspicious

develop a set of packet investigation and network

data traffic reconstruction and viewing hidden

optimization techniques through study of the

details. For Red Team, Blue Team and Purple

Networking Protocols using Wireshark and other

Team personnel.

Open-Source Analysis tools.

scanning

and

course

is

designed

for

Networking,

Wireshark Monitor Tool With Allegro Network Multimeter, real-time network traffic and imported PCAPs are intuitively displayed in clearly structured dashboards and statistics pages according to the L2-L7 OSI structure. Network performance issues can easily be identified and any traffic, protocol or connection can be selectively extracted for last Mile analysis with Wireshark.

virtual classroom, on-site or Amsterdam/Hoofddorp

more info: www.scos.training


De hyperscalers hebben al laten zien dat de traditionele scheiding tussen ITmanagement en facilitair beheer weinig zinvol is. Deze scheiding staat een optimaal beheer van het datacenter eerder in de weg dan dat het een verdere verbetering ten goede komt. De in Europa relatief onbekende organisatie IDCA heeft een framework ontwikkeld dat beide disciplines afdekt en de applicatie centraal plaatst.

AUTEUR ROBBERT HOEFFNAGEL ROBBERT@LUTEIJNMEDIA.NL WWW.IDC-A.ORG

Is het tijd voor één framework voor beheren van facilitair én ICT? nen en faciliteren van applicaties. Een

bedrijf of organisatie gebruikt om applicaties

onderscheid tussen facilitair en ICT is dan

te faciliteren zijn opgenomen. Dat concept is

eigenlijk heel onnatuurlijk. Vanaf dag 1

duidelijk aangeslagen. Onze opleidingen en

hebben wij als IDCA het datacenter als één

certificaten zijn op dit concept gebaseerd en

geheel gezien. We praten ook niet over één

zijn erg populair bij onder andere de grote

datacenter, maar over de datacenterinfra-

hyperscalers. Denk dan niet alleen aan

structuur waarin alle faciliteiten die een

Google, Apple of Amazon, maar ook aan grote banken en dergelijke.”

‘De IDCA is opgericht als bundeling van de

IDCA profileert zich nadrukkelijk als een internationale organisatie. Weliswaar opgezet in de Verenigde Staten richten de activiteiten van de International Data Center Authority zich nadrukkelijk op alle landen die hun digitale economie willen ontwikkelen. Daarbij gaat het dus over de volledige digitale infrastructuur van landen. Daarmee dekt men dus de gehele stack af: datacenters, cloud, connectiviteit, cybersecurity en dergelijke. “Het begint wat ons betreft allemaal bij de

kennis en ervaring van experts werkzaam

voor datacenters en

cloud-organisaties die tot de beste van de wereld worden gerekend’

Oude concepten De meeste standaarden, best practices, compliance- en certificeringsprocessen in het datacenter stammen uit het midden van de jaren ‘90. Ze waren destijds bedoeld om de kennis en het bewustzijn van datacenter communities te vergroten, zodat de beschikbaarheid van IT en datacenters ofwel ‘uptime’ verder kon worden verbeterd. Ondanks talloze pogingen om die normen bij te werken en op één lijn te brengen met de realiteit van vandaag, pakken de reeds bestaande normen de onderwerpen die IDCA nodig acht voor de informatietechnologie-industrie niet effectief aan. Zo wordt bijvoorbeeld het Tier-classificatiesysteem gebruikt om individuele datacenterfaciliteiten met elkaar te vergelijken op het gebied

applicatie”, vertelde Mehdi Paryavi, de

van beschikbaarheid, terwijl er nauwelijks

voorzitter van IDCA, onlangs tijdens een

aandacht bestaat voor veel andere factoren

bezoek aan Nederland. “Datacenters dienen

en metingen.

geoptimaliseerd te zijn voor het ondersteu-

De IDCA is opgericht als bundeling van de

12 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


TECHNOLOGIE

zijn verbonden en samenwerken. Het houdt rekening met deze interactie in zijn Grade Level classificatiesysteem dat al deze datacentervoorzieningen als één geheel bekijkt - met als doel het aan de gebruikers leveren van een applicatie. Daarom omvat het Infinity Paradigm dus het gehele applicatie-ecosysteem, waaronder de applicatie, het platform, de compute-capaciteit, de infrastructuur die nodig is voor het daadwerkelijk leveren van de applicatie, de IT-infrastructuur, de facilitaire infrastructuur Figuur 1. IDCA stelt de applicatie centraal als het gaat om digitale infrastructuren. Investeringen in en bijvoorbeeld het beheer van datacentervoorzieningen als koeling of UPS’en dienen een plek te krijgen in de zeven lagen die het framework telt en in onderlinge samenhang beoordeeld te worden.

van de diverse sites, de sites zelf en de topologie (zie figuur 1).

Vergelijking Dit is dus een heel andere aanpak dan we bij veel andere datacenterstandaarden of -classificaties zien. Daar ligt de focus veelal op de beschikbaarheid van één datacenter en soms nog een aanvullende component. In de ogen van IDCA biedt zo’n aanpak niet voldoende om een betrouwbaar beeld te geven van de kwaliteit en de voorzieningen die een datacenter biedt. Immers, de beschikbaarheid van een enkel datacenter in een netwerk van faciliteiten die allemaal betrokken zijn bij het ondersteunen van de applicaties van een organisatie zegt op zich niet zo veel. We willen, zo stelt IDCA, juiste een goed beeld hebben van de totale datacentervoorziening van een organisatie - dus alle faciliteiten gezamenlijk. IDCA noemt dit geheel de datacentertopologie. Figuur 2. Vergelijking van de IDCA-aanpak en enkele andere frameworks.

Anders dan veel andere organisaties kijkt IDCA dus vooral naar de applicatie en het ecosysteem dat nodig is om deze applicatie met de gewenste beschikbaarheid en prestaties aan de gebruikers te kunnen

kennis en ervaring van experts werkzaam

tussen de huidige industriestandaarden

aanbieden. Dat sustainability hierbij

voor datacenters en cloud-organisaties die

afdekt. Het is gericht op efficiëntie op basis

eveneens een belangrijke rol speelt, zal

tot de beste van de wereld worden

van de specifieke behoeften van een bedrijf

duidelijk zijn. Energieverbruik, CO2-voetaf-

gerekend. Denk aan AIG, Apple, LinkedIn,

of organisatie. Dit raamwerk geeft de

druk en bijvoorbeeld afvalstromen dienen

Bloomberg, Microsoft, AWS, Expedia,

zakelijke belanghebbenden in feite de

hierbij echter - net als de rest van de

Nasdaq, Mitre, Comcast, Expedia en

mogelijkheden van effectief ontwerp,

voorzieningen - bekeken te worden over alle

bijvoorbeeld Charles Schwab. Gezamenlijk

planning, bediening, onderhoud en naleving

sites vanwaaruit de applicatie wordt

hebben zij nieuwe standaarden voor de

om optimale statistieken voor beschikbaar-

ondersteund.

cloudinfrastructuur en het datacenter

heid, beveiliging, efficiëntie, capaciteit en

ontwikkeld.

flexibiliteit toe te passen.

Applicatie centraal

Uitgangspunt van het Infinity Paradigm is

framework te vergelijken met die van

IDCA spreekt hier van het ‘Infinity Paradigm’.

dat het moderne datacenter een verzame-

andere organisaties

Dit is een raamwerk dat de leemten van en

ling van sites en faciliteiten is die onderling

In figuur 2 tenslotte is een schema weergegeven dat IDCA hanteert om het eigen

13 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

.


NIEUWS | TECHNOLOGIE

AUTEUR VAN DE REDACTIE

Euralarm publiceert richtlijn voor blussing van lithium-ion batterijen

De Extinguishing Section van Euralarm heeft een richtlijn gepubliceerd

hoeveelheid opgeslagen energie in verschillende energieopslag-

over geïntegreerde brandbeveiligingsoplossingen voor lithium-ion

toepassingen brengen een nieuw soort brandgevaar met zich mee

batterijen. Deze nieuwe Euralarm-leidraad geeft informatie over de

en vormen een uitdaging voor de brandbeveiliging. Essentiële

kwesties in verband met het gebruik van lithium-ion batterijen, hoe

punten bij elk brandbeveiligingssysteem zijn de keuze van het

branden in batterijen ontstaan en hoe ze kunnen worden opgespoord,

meest geschikte middel voor het specifieke gevaar, de lay-out van

beheerst, onderdrukt en geblust. De richtlijn bevat ook richtsnoeren

het systeem, de juiste dosering van het blusmiddel, alsmede een

voor het beheer na een brand. Explosie- en ventilatievraagstukken

correcte installatie, het gebruik van goedgekeurde systemen en

vallen buiten het bestek.

een voortdurend onderhoud door adequaat opgeleid personeel.

De lithium-ion-batterijtechnologie is dé technologie op een groot aantal

De leidraad “Geïntegreerde brandbeveiligingsoplossingen voor

gebieden, waaronder energieopwekking, communicatie, industrie,

lithium-ionbatterijen” is bedoeld als richtlijn voor alle professionals

elektrische voertuigen en vele andere toepassingen. De actieve

die zich bezighouden met brandveiligheid, brandbeveiliging, het

beheersing van de energie die wordt opgeslagen in en onttrokken aan

blussen van branden en brandbestrijding in verband met het

lithium-ionbatterijen ligt aan de basis van hun toenemende populariteit.

gebruik, de opslag of het vervoer van lithium-ionbatterijen.

Mede dankzij het succesvolle ontwerp van dit energieproduct met hoge

Aspecten van consumentenproducten worden in deze leidraad niet

dichtheid, kent de technologie een relatief gering aantal grote inciden-

behandeld.

ten. Actieve controle van de batterijstroom is echter niet voldoende om veiligheidskritieke situaties te voorkomen. Er zijn meerdere beveili-

Het document is bedoeld als algemene leidraad en is geen

gingsmaatregelen nodig om de ernstige gevolgen van een defect in

vervanging voor gedetailleerd advies in specifieke omstandighe-

een lithium-ionbatterij tot een minimum te beperken.

den. Het geeft de huidige inzichten van de industrie weer en zal

Het toenemend aantal lithium-ionbatterijen en de toenemende

worden bijgewerkt naarmate meer informatie beschikbaar komt.

14 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


AUTEUR MICHIEL PANDERS, GENERAL MANAGER EUROPE, REICHLE & DE-MASSARI HTTPS://WWW.RDM.COM/.

Elk jaar brengt R&M alle recente innovaties op het gebied van publieke netwerken, LAN en Datacenters in kaart. Graag deel ik een aantal van onze bevindingen met betrekking tot datacenters.

DATACENTERTRENDS IN 2022 Uitdagingen voor datacenters Voor datacenters breekt een nieuwe fase aan op het gebied van hogesnelheidsdatatransmissie. Zij moeten hun netwerkbeheer verregaand automatiseren om het snel groeiende aantal glasvezelkabels en verbindingen op een betrouwbare manier te kunnen beheren. We zien een migratie naar snellere netwerken en de introductie van 400 en 800 Gigabit-Ethernet. Leveranciers van datacenters moeten zich voorbereiden op drastische veranderingen in de glasvezelinfrastructuur. In serverruimtes en racks moeten bekabeling en connectiviteit steeds verder worden uitgebreid. Ook is er meer vraag naar kant-en-klare oplossingen, vooral voor mid-range en scale-up oplossingen. In veel gevallen is er aan de klantzijde geen aangewezen specialist, waardoor er behoefte is aan deskundige ondersteuning en geïntegreerde oplossingen. Beheer en implementatie van de nieuwste innovatieve optische connectorsystemen spelen ook een belangrijke rol. In racks met steeds meer aansluitingen wordt het werken met kabels steeds lastiger. Daarom komen er steeds meer geprefabriceerde kabelsystemen op de markt. Datacenters die honderdduizenden glasvezelverbindingen in gevoelige bedrijfsomgevingen huisvesten en steeds op nieuwe markteisen moeten inspelen, kunnen niet meer op de traditionele manier worden beheerd. Daarom is het belangrijk geschikte oplossingen te vinden voor geautomatiseerd infrastructuurbeheer.

Andere overwegingen Ik denk dat het van belang is dat bedrijven zoals wij een zo breed mogelijk pakket aan oplossingen kunnen aanbieden. Sommige klanten willen bijvoorbeeld alles in de Cloud plaatsen, terwijl anderen redenen hebben (wellicht juridisch) om de voorkeur te geven aan een on-premise oplossing, of een combinatie van beide. Wat ‘on-premise’ betreft, zijn mensen inmiddels gewend aan cloud-based diensten die ze wanneer nodig direct kunnen activeren, waardoor time to capacity essentieel is. Wanneer een oplossing eenmaal is gespecificeerd, accepteren mensen geen doorlooptijden van maanden - of zelfs weken! Geïntegreerde oplossingen die gemakkelijk kunnen worden uitgebreid (en verplaatst) vormen een belangrijke factor voor het verkorten en garanderen van de time to capacity. Leveranciers moeten hardware kunnen aanbieden, maar ook een breed scala aan monitoring- en beheeroplossingen, alsmede kennis en ondersteuning voor implementatie, exploitatie en optimalisatie. Dit gaat verder dan direct netwerkgerelateerde onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook over het helpen van klanten bij het realiseren van hun MVO- en duurzaamheidsdoelstellingen. Een dergelijke aanpak in combinatie met een breed portfolio maakt het leven voor eindgebruikers

.

eenvoudiger - het wordt gemakkelijker om een volledig geïntegreerde oplossing te specificeren en producten en consulting van één partner te krijgen

15 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


MARCEL VAN DER POL VAN RITTAL OVER DE SAMENWERKING MET ZUTACORE:

‘ Het moment dat luchtkoelin meer voldoende is komt snel Tijdens de DatacenterWorks Expertsessie van mei 2022 is door Marcel van der Pol, Director BU IT bij Rittal Nederland, gesproken over de samenwerking met ZutaCore. In dit artikel legt hij uit waarom dit een logische ontwikkeling is waar ook de Nederlandse markt van kan profiteren.

AUTEUR RASHID NIAMAT REDACTIE@DATACENTERWORKS.NL WWWDATACENTERWORKS.NL.

Marcel van der Pol van Rittal.

Zoals bekend komt een wezenlijk deel van

De partners Rittal en ZutaCore bieden met

pelen van de hardware in een bad met niet

het stroomverbruik van datacenters en

hun 2-fase Direct Chip Cooling-productassor-

geleidende vloeistof waarschijnlijk de

serverruimtes op het conto van de koeling.

timent nu oplossingen daarvoor. Het nieuwe

bekendste. Het is nadrukkelijk niet de enige

De cijfers verschillen, maar 25 procent met

systeem functioneert volgens het principe

methode. “Onze Duitse moederorganisatie is

uitschieters naar 40 procent worden

van verdampingskoeling en maakt gebruik

een paar jaar geleden beter naar ZutaCore

regelmatig genoemd. Wie op dat verbruik

van de latente energie die vrijkomt bij de

gaan kijken. Dat bedrijf heeft namelijk een

weet te besparen, kan zijn serverruimte

verdamping van koudemiddel (‘Direct

andere oplossing bedacht, een die ons meer

goedkoper exploiteren. Voor colocatie-data-

Contact Evaporative Cooling’).

aanspreekt”, geeft Van der Pol aan.

er meer IT kan worden aangesloten. Meer IT

“Op dit moment zijn in de meeste gevallen

Geen vloeistof in de serverracks

betekent meer klanten en dus omzet.

servers nog te koelen met lucht”, legt Van

De weerstand tegen het introduceren van

centers betekent vrijgekomen vermogen dat

der Pol uit. “Punt is echter dat die situatie op

vloeistof in serverracks is zeer groot. De

Omslagpunt door nieuwe CPU’s

het punt staat blijvend te veranderen. Dat

oplossing van de Rittal/ZutaCore-combinatie

Marcel van der Pol stipt het voorgaande kort

komt omdat de nieuwste generaties CPU’s

is niet de hele server te koelen, maar alleen

aan. Het is goed om te weten wat er nu

en GPU’s aanzienlijk meer warmte (>700W)

de processoren. Dat gebeurt door het

speelt. Belangrijker is volgens hem wat er

gaan produceren. Traditioneel koelen met

vervangen van de bestaande koelvoorzie-

staat te gebeuren.

lucht zal dan niet meer voldoende zijn. Dat

ning op de processoren door die van

weet de hele markt, daarom ook is er zoveel

ZutaCore.

Aanjagers als High Performance Computing

aandacht voor andere methoden van

(HPC), Artificial Intelligence (AI) en Machine

koeling. Die methoden moeten bij voorkeur

Door deze warmtewisselaar wordt geen

Learning (ML) stellen hogere eisen aan het

ook minder stroom verbruiken. Dus er zijn

water gestuurd, maar een bijzondere

processorvermogen, de bezettingsgraad in

de nodige eisen.”

niet-geleidende vloeistof die door de

de computerruimte en de koeling per rack.

Van die andere methoden is het onderdom-

warmte verdampt. De slimmigheid van

16 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


RUBRIEK | TECHNOLOGIE

g niet dichterbij’ ZutaCore is de combinatie van de vloeistof en het ontwerp van de wisselaar. “Zoals Sahar Belkin tijdens de expertsessie via de videoverbinding uitlegde, is de grootste uitdaging bij vloeistofkoeling de chip snel cq direct en over het volledige oppervlak gelijkmatig te koelen”, vertelt Van der Pol. “Dat direct kunnen koelen is zeer belangrijk. Een vertraging van enkele seconden kan al gevolgen hebben, want moderne processoren worden razendsnel zeer heet. Die hoge temperaturen zorgen ook voor vorming van koudemiddelbubbels en die werken als miniisolatoren. Dat is ook ongewenst.”

Alle Rittal serverracks zijn geschikt ZutaCore werkt met een bijzondere vloeistof. Grote bubbels kunnen niet ontstaan. De verwarmde vloeistof gaat ook veel sneller dan water condenseren.

optie de condensor in de deur aan de

vervangen en de aansluitingen te

Daardoor kan de warmte nog sneller worden

achterzijde op te nemen. Die deur is dan

bevestigen. De volgende stap is in ons

afgevoerd.

uiteraard dikker dan de normale deur, maar

Technologie en Trainingscenter in Reeuwijk,

Technisch is dit geen extreem complexe

er blijft meer ruimte in het IT-rack over voor

om daar ook een dergelijke set op te

architectuur, maar Rittal zag daar direct

het plaatsen van IT-hardware.”

stellen.”

bedacht als gesloten systeem met een

Demo-opstelling

Er vroeg bij zijn

condensor van 7HE onderin het serverrack.

Rittal is een joint-venture aangegaan met

Van der Pol sluit zijn uitleg af met het

Die oplossing is goed, maar niet goed

ZutaCore. Dit betekent dat het partnerkanaal

herhalen van de opmerking dat koeling met

genoeg voor sommige klanten. Bij Rittal

via Rittal meer informatie over deze manier

lucht nu nog in de meeste gevallen volstaat.

hebben we ruime ervaring met de levering

van koelen kan krijgen. Informatie is goed,

“Maar het moment dat dit niet meer opgaat,

van serverracks waarin de componenten

maar de oplossing zien en kunnen testen is

komt sneller dan je denkt. Wie nu al ervaring

voor koeling zijn geïntegreerd. De aansluitin-

natuurlijk ook belangrijk. Daarom werkt

opdoet met de gecombineerde oplossing

gen die voor ZutaCore nodig zijn, waren voor

Rittal aan een demo-opstelling. “We kunnen

van Rittal voor de passende serverracks en

ons dan ook erg makkelijk te realiseren.

nu al een werkende demo-set bij een

ZutaCore voor het slimme koelen op de chip

Daarom zijn alle Rittal serverracks geschikt

partner bezorgen, zodat ze kunnen zien hoe

is er vroeg bij, maar het levert wel een

voor de koeling van ZutaCore. We hebben de

makkelijk het is de bestaande koelers te

goede, bruikbare kennisvoorsprong op”

mogelijkheden tot verbetering. “ZutaCore is

17 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

.


DatacenterWorks sprak naar aanleiding van de lancering van het Propelglasvezelplatform met Ken Hall (RCDD NTS) Data Center Solutions Architect bij CommScope over de belangrijkste drijfveren achter de veranderingen in de infrastructuur van de fysieke datalaag van hyperscale en cloud-scale providers.

AUTEUR ROBBERT HOEFFNAGEL WWW.DATACENTERWORKS.NL

KEN HALL (RCDD NTS) DATA CENTER SOLUTIONS ARCHITECT BIJ COMMSCOPE:

‘ Datacenters hebben behoefte aan doordachte schaalbaarheid’

“De afgelopen jaren is er een snelle migratie

levert. De evolutie van ‘four-lane quad’

geweest naar hogere datasnelheden,

ontwerpen naar ‘eight-lane-octal’ ontwer-

voornamelijk vanwege de noodzaak om de

pen heeft de migratie naar 400G, 800G en

capaciteit en reactiesnelheid in datacenters

uiteindelijk 1,6T en meer mogelijk gemaakt.

te vergroten”, vertelt Hall. “Datacenterbe-

De 16-glasvezelconfiguratie die octal

heerders willen profiteren van snellere

technologie ondersteunt, is de primaire

switches met een hogere capaciteit. Om dat

bouwsteen.”

te kunnen doen, moeten ze meer poorten met hogere datasnelheden en meer

Dit zorgt op zijn beurt voor veranderingen in

optische lane counts per poort beschikbaar

netwerktopologieën. Hoe verdeel je al die

stellen. Dit vereist onder andere doordachte

capaciteit zo efficiënt mogelijk, van switch

schaalbaarheid met meer flexibele inzetmo-

naar switch en van switch naar server? Hall:

gelijkheden. Vereenvoudiging en ondersteu-

“We weten dat de trend is om het netwerk

ning van de vereiste ontwerp-, installatie-,

plat te maken door de switch-lagen waar

exploitatie- en migratietrajecten betekent

mogelijk te verminderen. Maar elke use case

dat infrastructuur- en netwerkteams moeten

is anders; daarom is een hoge mate van

samenwerken om ervoor te zorgen dat de

flexibiliteit noodzakelijk. Dat betekent dat er

bekabelingsarchitecturen zijn afgestemd op

een zo groot mogelijk scala aan breakout-

de netwerkconfiguraties.”

opties en interfaces moet worden geboden.

“Wat we bij onze hyperscale en global-scale

Niet alleen de 16-fiber bouwsteen, maar 2-,

klanten hebben ontdekt, is dat ze de juiste

8-, 12- en 24-fiber configuraties die

bouwstenen nodig hebben om een platter

legacy-toepassingen ondersteunen. Dit zijn

netwerk mogelijk te maken - een netwerk

slechts enkele van de vele veranderingen

dat veel betere prestaties en redundantie

die ertoe bijdragen dat de eisen en ontwer-

18 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


TECHNOLOGIE

pen van de huidige hyperscale en cloud-

laties van 8-, 12- en 24-glasvezel van klan-

scale datacenternetwerken een nieuwe

ten. Vier verschillende, maar volledig uit-

vorm krijgen. Wij hebben het Propel-plat-

wisselbare

glasvezelmodules

pijler van Propel stelt datacenterbeheer-

form ontworpen om onze klanten te helpen

vereenvoudigen het ontwerp en de af-

ders in staat hun glasvezelnetwerk sneller

deze uitdagingen eenvoudiger, efficiënter en

stemming tussen netwerktoepassingen

en eenvoudiger in te zetten, te upgraden

eleganter aan te gaan.”

en connector-opties. Alle glasvezelmodu-

en te beheren dan met de huidige oplos-

les passen in één enkel paneelontwerp,

singen. Het paneelontwerp biedt toegang

Hoe zou u Propel omschrijven?

wat upgrades en veranderingen zonder

aan de voor- en achterzijde, waardoor

Propel is een end-to-end, high-speed,

aanpassingen ter plaatse nog eenvoudi-

modules, adapters en kabelassemblies

modulair glasvezelplatform dat, naar onze

ger maakt.

gemakkelijker te installeren en te onder-

Ultra-low-loss prestaties (ULL). Naarmate

houden zijn op plaatsen waar weinig

huidige en toekomstige behoeften van de

netwerken platter worden en verbin-

ruimte is. De polariteit is gestandaardi-

grotere datacenternetwerken van vandaag

dingsafstanden toenemen, zijn ULL opti-

seerd op Enhanced Method B, zodat het

de dag. Het is gebouwd op drie pijlers:

sche prestaties van cruciaal belang voor

niet nodig is modules en assemblages om

Ontwerpflexibiliteit. Propel is het eerste

het leveren van hogesnelheidstransmis-

te draaien. De blades kunnen worden ver-

glasvezelplatform dat 16-vezel MPO-tech-

sies. Propel is voorzien van APC-eindvlak-

wijderd en opnieuw geplaatst, indien no-

nologie bevat, die samen met 8-glasvezel

ken (angle-polished connector) en een

dig, door één engineer. Zoals gezegd, zijn

MPO de bouwstenen vormen voor migra-

eigen systeem voor exacte glasvezeluitlij-

de modules op elke blade volledig verwis-

tie naar 400G, 800G, 1,6T en zelfs 3,2T.

ning dat consistente ULL-signalering - mul-

selbaar en passen de blades in één ge-

Propel ondersteunt ook de legacy-instal-

timode en singlemode - over langere af-

meenschappelijk paneel. Men hoeft dus

mening, het best tegemoet komt aan de

19 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

maten

standen garandeert. •

Efficiënte Dag 1/Dag 2 operaties. De derde


naar 1.6T en, hoogstwaarschijnlijk, generaties die zullen volgen. Het andere wat het doet is helpen met energiebeheer op de switch. Je kunt veel meer capaciteit aan het netwerk leveren met minder stroom per gigabit. Met elke nieuwe generatie switches is de datacapaciteit verdubbeld, maar niet het vermogen dat nodig is voor de switch. Het energieverbruik en de kosten per gigabit worden in de loop der tijd en over de generaties heen steeds efficiënter.

En de ultra-low-loss component. Kunt u daar wat meer over vertellen? “Zeker. Naarmate de datasnelheden geen panelen te verwisselen wanneer

vanuit applicatieperspectief de beperkende

toenemen, is de industrie overgeschakeld

modules worden vervangen. Kabelma-

factor het aantal I/O-poorten (input/output)

van NRZ naar PAM4-codering, waarmee we

nagement is ook eenvoudiger dankzij de

aan de voorkant van de switch is. Ongeacht

vier modulatieniveaus op één glasvezel

verbeterde routing en veilige clips die ge-

de capaciteit in de switch, is er slechts plaats

kregen. Dit verhoogt de transmissiecapaci-

makkelijk op de blade kunnen worden ge-

voor maximaal 32 QSFP/QSFP-DD/OSFP-

teit van de glasvezel, maar bij de hogere

klikt.

poorten aan de voorzijde van een 1RU

snelheden is de gevoeligheid voor return

switch. De vraag is dan: hoe verdeelt u die

loss (of terugkaatsing) hoger. Licht dat naar

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Propel en de andere glasvezelplatforms?

capaciteit vanuit de switch? Toen de

de zender wordt teruggekaatst, werkt als

industrie overging van duplex naar ‘four-

ruis en kan de prestaties beïnvloeden.

pair-quad’ ontwerpen, konden we de native

Verbindingen tussen apparatuur dragen het

“Dat zijn er een paar”, vertelt Hall. “Zeker, de

datasnelheden - of het nu 10G, 25G, 50G of

meest bij tot signaalverlies. Het minimalise-

16-fiber ondersteuning is uniek en loopt

100G was - opsplitsen naar vier afzonder-

ren van deze verliezen betekent dat men

voorop in de markt. Het platform is ook

lijke devices. Met 16-fiber kunnen we nu van

zich moet concentreren op de glasvezelin-

toepassingsspecifiek, zodat klanten hun

die vier-weg breakout naar acht gaan,

terfaces waar luchtspleten, stofdeeltjes of

netwerken gemakkelijk kunnen afstemmen

ongeacht de lane-snelheid, of het nu 25G,

onregelmatigheden in het eindvlakprofiel

op de veranderende eisen binnen hun

50G of 100G lanes zijn, en mogelijk 200G in

kunnen resulteren in aanzienlijk optisch

datacenters. Dat is belangrijk, omdat

de nabije toekomst. Dat is het mooie van de

verlies.”

netwerkteams en infrastructuurteams

octal technologie.”

steeds meer samenwerken. Dan zijn er nog

“Het profiel van het eindvlak is van bijzonder

de verwisselbare modules waarmee men

“De trend naar octaal maakt het mogelijk

belang: als dit niet nauwkeurig is vervaar-

snel en eenvoudig kunt herconfigureren, of

het netwerk ‘platter’ te maken en daarmee

digd, gepolijst en gereinigd, weerkaatst het

men nu vier duplex-poorten nodig hebt voor

het aantal lagen dat nodig is om hetzelfde

optische signaal naar de zender, wat allerlei

een toepassing met 8 glasvezels, acht voor

aantal poorten te leveren, te verminderen.

problemen veroorzaakt. APC-eindvlakken,

16, zes voor 12, of 12 voor 24. Men kan dat

Door het aantal breakouts te verdubbelen,

die al lang worden gebruikt om signaalver-

in het paneel doen zonder enige aanpassing

kan men sommige switch-lagen elimineren,

liezen in single mode-vezels te beheersen,

ter plaatse en zonder panelen te hoeven

zoals bijvoorbeeld top-of-rack (ToR)- en hier-

zijn nu dus ook nuttig voor multimode.

verwisselen.”

bij het als voorbeeld het aantal switches in

Transceivers die gebruik maken van single

een kastrij terugbrengen van acht naar

mode of multimode MPO16 zijn ontworpen

Een ander belangrijk verschil dat soms onder

twee. Bovendien worden de toepassingen

voor APC, net als de trunk-kabels en

de radar blijft, is dat Propel-klanten volledig

van vandaag ontworpen voor 16-glasvezel-

patch-kabels. Naarmate de vraag van

worden ondersteund met CommScope’s

bekabeling. Dus wanneer 400G-, 800G- of

hyperscale en wereldwijde providers

Application Assurance en SYSTIMAX-garantie

1.6T-toepassingen worden geïmplementeerd

toeneemt, wordt MPO8 APC ook steeds

van 25 jaar. Hall: “Dit betekent dat Propel-

met die 16-glasvezelinfrastructuur, wordt

meer een optie. Met APC wordt gereflec-

verbindingen gegarandeerd de toepassingen

100 procent van de switch-capaciteit

teerd licht in de glasvezelmantel en weg van

ondersteunen waarvoor ze zijn ontworpen,

gebruikt. Hetzelfde proberen met een 12- of

zenders geleid, waardoor de beste optische

nu en in de toekomst.”

24-fiber ontwerp impliceert ofwel het

prestaties tussen apparaten worden

combineren van trunks met hydra-assem-

gegarandeerd. Om het optisch terugkeerver-

Hoe heeft u besloten dat het tijd was om 16-fiber MPO-connectiviteit toe te voegen?

blages of mogelijk onbenut laten tot een

lies te minimaliseren en te voldoen aan de

derde van de glasvezels op die poort.“

strenge normen van CommScope voor

“Ten eerste moeten we ons realiseren dat

De 16-glasvezel bouwsteen brengt ons zeker

20 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

ultra-low-loss prestaties, biedt Propel APC-connectoreindvlakken aan die nauw-


TECHNOLOGIE

keurig gepolijst en geassembleerd zijn met

op etiketten aan elk uiteinde. Als u een

kabelassemblies inbegrepen. Adapterpak-

behulp van het state-of-the-art glasvezeluit-

channel aan het testen bent en referentie-

ketten bevatten LC-LC, MPO-MPO en SN-SN

lijningsproces van CommScope. Gefabriceerd

testgegevens van de fabriek nodig hebt,

adapters in dezelfde afmetingen als de vier

in een zeer gecontroleerde en schone

kunt u de QR-code gebruiken om gemakke-

module-opties. MPO trunks en arrays ter

omgeving, helpen ze ULL-prestaties te

lijk toegang te krijgen tot informatie om te

ondersteuning van 8-, 12-, 16- en 24-fiber

garanderen die wereldwijd consistent en

helpen valideren, problemen op te lossen of

toepassingen met LC Uniboot en SN

betrouwbaar zijn.”

te installeren. Dat wordt een grote hulp

kabelassemblages zijn eveneens inbegre-

wanneer timing van belang is.”

pen.

Zullen alle producten in de Propelportfolio vanaf dag 1 beschikbaar zijn?

Vervolgens komen er MPO-MPO conversie-

“Alle Propel-modules, -panelen en -kabelassemblies hebben een QR-code die technici

Hall: “Nee. Vanwege de grote omvang van

cassettes, ruggedized fanouts met MPO-

met hun telefoon kunnen scannen en

het Propel-platform, brengen we het in drie

naar-LC Uniboot-connectiviteit, en extra

toegang krijgen tot een verscheidenheid aan

fasen uit. Bij de lancering hebben we de

paneelopties.

productie-, test- en prestatiegegevens uit

essentiele componenten voor 400G/800G-

het WebTrak-systeem van CommScope. De

toepassingen geïntroduceerd. Dit omvat ons

Daarna komen er nog meer shelf opties en

Propel QR-codes hebben een serienummer

144LC-slidingpaneel in 1U-, 2U- en 4U-for-

onze geïntegreerde imVision-oplossing voor

en zijn aangebracht op modules, adapters en

maat, samen met 8-, 12-, 16- en 24-glasve-

geautomatiseerd infrastructuurbeheer. Dus,

panelen, alsmede op fiber trunk-, patch- en

zel MPO-LC- en MPO-SN-modules. In deze

veel om naar uit te kijken naarmate we

array-assemblages. De QR-code is afgedrukt

fase is ook een reeks adapterpacks en

vorderen met de uitrol”

Kunt u uitleggen hoe de QR-codering werkt?

21 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

modules en array-assemblies, splice

.


Datacenters staan al geruime tijd hevig ter discussie. Lang werden ze gezien als kampioenen van de economische groei en werkgelegenheid. Maar de stemming is onderhand wel omgeslagen. Daarom is het belangrijk dat de branche bij zichzelf te rade gaat en radicale stappen zet in energiebesparing en het teruggeven aan de maatschappij, zo pleit Job Witteman, CEO van iXora. AUTEUR VAN DE REDACTIE WWW.DATACENTERWORKS.NL

JOB WITTEMAN VAN IXORA:

‘ Luchtkoeling kan volledig worden geëlimineerd’ Als geen ander is Job Witteman bekend met

tegen het datacenter in Middenmeer”,

de uitdagingen waar datacenters voor staan.

noemt Witteman. “Ons drinkwater en

Als oprichter van AMS-IX zag hij hoe de

groene stroom zou gesubsidieerd naar

exchange in 20 jaar uitgroeide van twee

Microsoft en Google gaan. Ineens sloeg het

switches met een kabel ertussen naar een

sentiment om.” Het gevolg was onder meer

punt waar zo’n duizend netwerken op zijn

een datacenterstop in de regio Amsterdam.

aangesloten. De jarenlange euforie, zo zag

Daarom is Witteman afgelopen jaar

hij, ebde langzaam weg. “Datacenters vreten

ingestapt bij iXora, een bedrijf dat oplossin-

ruimte en stroom”, verzucht hij. “Omdat ze

gen ontwikkelt voor afgedichte immersie-

luchtgekoeld zijn verbruiken ze extra veel

koeling. Dat doet hij samen met ‘de twee

energie. Toch merk je dat de branche erg

Vincents’: Vincent Houwert, en Vincent Beek,

tevreden is over zichzelf.” Maar hoewel

allebei met achtergrond in de evenementen-

luchtkoeling steeds beter wordt en PUE-

industrie. “Vincent Houwert is het brein

waarden steeds lager uitvallen, is het

achter het product”, vertelt Job. “Hij was

volgens Witteman absoluut nodig om het

actief in de wereld van muziekfestivals. Hij

technologische roer om te gooien. “De een

was bezig met het ontwikkelen van een

maakt gebruik van vrije koeling, de ander

versterker voor concerten. Er was alleen een

van verdamping. Maar altijd geldt dat het

probleem: dat ding zou 2700 graden heet

veel ruimte en stroom gebruikt.”

worden, en daar zijn geen ventilatoren voor. Ik stelde voor om te gaan kijken naar

22 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

Daar komt bovenop dat de maatschappij

immersiekoeling zoals sommige producen-

datacenters een stuk kritischer dan voor-

ten voor datacenters leveren. Hij was

heen tegen het licht houdt. “Dat begon met

helemaal enthousiast, maar het probleem is

het item van Lubach waarin hij ageerde

dat het allemaal open systemen zijn. Dat


RUBRIEK | INTERVIEW

wij bieden is de mogelijkheid het nóg beter te kunnen doen, zonder in te boeten op kwaliteit. Ze kunnen efficiënter worden, kleinschaliger, maar ook warmte afleveren als warm water voor bijvoorbeeld het warmtenet.” Nu kan dat nog niet vanwege wet- en regelgeving, dus er is nog wat werk te verzetten in de politiek, zo ziet hij. “Datacenters kunnen op den duur nutsbedrijven worden.” Op overheidsgebied valt echter nog veel winst te behalen. “Ik was een tijdje terug in de Tweede Kamer om voorlichting te geven aan Kamerleden. Daar werd nog serieus door iemand geopperd dat datacenters grote dozen vol kattenfilmpjes zijn, dus dat het genoeg zou zijn om die kattenfilmpjes te verbieden. Dus nee, er is nog een hoop voorlichting te geven.” Cruciaal voor het verhaal van Job is acceptatie bij datacenters, maar vooral de acceptatie door klanten. “Er is heel veel belangstelling voor de oplossing”, zegt Witteman. “We werken samen met grote partners, waaronder beursgenoteerde bedrijven.” Maar het koelconcept vraagt wel om aanpassingen, waar datacenters niet automatisch happig op zijn. Het is daarom cruciaal dat de klanten er ook echt naar kun je moeilijk vervoeren van terrein naar

vragen. “Daarom is recent ons Experience

terrein.”

Center in Ede open gegaan”, vertelt

Open systemen blijken ook voor datacenters

Witteman. “Daar kunnen klanten zelf op

een beperkende factor. “De bakken staan open en bloot in een ruimte en zijn niet stapelbaar”, legt Witteman uit. “Dat is ruimteverspilling. Bovendien wil geen enkele faciliteit vloeistof in de white space, wat ongelukken kan veroorzaken.” Het idee van

‘Datacenters

moeten nutsbedrijven worden’

afspraak kijken hoe het werkt en hoe zij het zouden kunnen inzetten.” In het Experience Center staan werkende prototypes, want het product zelf is nog niet off-the-shelf verkrijgbaar. “Dit jaar willen we de eerste units aan klanten leveren, en volgend jaar schalen we

een gesloten cassette voor immersiekoeling

flink op.” Voor de financiering kijkt iXora

voor in het 19 inch rack is daarmee geboren.

naar crowdfunding in de vorm van een

“Het is heel compact. Serverbehuizingen, die

STAK.

gericht zijn op luchtkoeling, zijn niet meer nodig. Je bespaart op de ruimte die een

Het product is dus nog heet van de naald.

luchtkoelinstallatie normaliter zou innemen”,

“Je ziet dat de energieprijzen wereldwijd

zegt Witteman. “Zo kun je het hele idee van

door het dak gaan, dus nu is het echt het

luchtkoeling elimineren.”

moment”, vindt Witteman. “Er is ook een rol weggelegd voor de overheid. Als je immers

Want dat is het doel van iXora: luchtkoeling

technologie hebt waarmee 40 procent

volledig vervangen door immersiekoeling.

energie bespaard kan worden, dan kan dat

Andere partijen in deze markt, zoals

uiteindelijk worden verplicht”

Asperitas en Submer, ziet Wittemanvooral als medestrijders en niet als concurrenten. “Datacenters zijn behoudend en erg tevreden over zichzelf”, vindt hij. “Maar wat

23 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

.


Ook datacenters moeten vanaf 2026 Smart Building Ready zijn

Ook datacenters moeten vanaf 2026 Smart Building Ready zijn. Maar waar betekent dat eigenlijk? Bram Schats van Avelution legt het in dit artikel uit. AUTEUR BRAM SCHATS IS WERKZAAM BIJ AVELUTION WWW. AVELUTION.NL

prijs en het te leveren product (installatie).

haar omgeving en ketenbewaking

We leveren op en gaan door naar een

(prestatiemonitoring) mogelijk gemaakt

volgend project. Daarnaast worden maar al

worden. Omdat gebouwinformatie dan

te vaak systemen geïnstalleerd die als silo in

beschikbaar is kunnen we ook extra

het gebouw functioneren en beperkte de

functionaliteiten toevoegen en nieuwe

mogelijkheden tot interactie hebben.

services leveren die een toegevoegde waarde hebben voor de verschillende

Duurzaamheidsambitie

gebruikers in de gebouwen, de zogeheten

Gebouwen zoals datacenters hebben een

Wat je zou willen is dat het gebouw efficient

‘smart building functionaliteiten’.

enorme impact op het gebruik van

functioneert, gezond is en voldoet aan de

grondstoffen, energie en afval, maar ook op

vooraf berekende duurzaamheidsambitie.

Prestatie-monitoring

de organisatie en het welbevinden van

Hiervoor moeten systemen in het gebouw in

Prestatie-monitoring of continuous

mensen. 40% van de CO2-uitstoot

staat zijn om te kunnen interacteren met

commissioning is een proces dat de

wereldwijd is afkomstig van onze gebouwen. 30% van deze gebouwen verspilt energie en de luchtkwaliteit is 4 tot 5 keer slechter dan buiten. Circulariteit, duurzaamheid, gezondheid en digitalisering wordt binnen gebouwen steeds belangrijker. Daarnaast eisen stakeholders steeds meer dat organisaties compliant zijn en er meer grip is op de kernrisico’s.

Kosteneffectieve manier Slimme technologieën en het monitoren van de prestaties in gebouwen kunnen een kosteneffectieve manier zijn om het inzicht in gebouwen te verbeteren en helpen daarnaast bij het creëren van gezondere, comfortabelere en slimme gebouwen met een lager energieverbruik en een lager CO2-effect. Deze transitie lijkt relatief eenvoudig. Het probleem is echter dat het belang om een goede installatie te installeren en te beheren beperkt blijft. Het gaat vaak over de laagste

24 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


MANAGEMENT

Lagenmodel en ketenbewaking binnen gebouwen.

operationele en ‘open’ gegevens van een

- GACS - Binnen het GACS, moeten systemen

van de gebruiker. Hierbij wordt rekening

gebouw in de loop van de tijd, in realtime,

in gebouwen in staat zijn om:

gehouden met gebruiksvriendelijkheid, gezond binnenklimaat en informatie over

bijhoudt, meet en analyseert. Hierdoor kunnen eigenaren van gebouwen hun

• het energieverbruik permanent te

systemen continu met een hoog rendement

controleren, bij te houden, te analyseren en

laten werken, waardoor het energieverbruik

de bijsturing ervan mogelijk te maken;

het energiegebruik. 3. De flexibiliteit van de totale energievraag van een gebouw: het vermogen om in te

en de kosten worden verlaagd en de winst van het bedrijf wordt verhoogd.

• de energie-efficiëntie van het gebouw te

spelen op zowel de actieve, passieve,

Het monitoringssysteem integreert gebouw

toetsen, rendementsverliezen van

impliciete als expliciete

gebonden installaties, systemen en

technische bouwsystemen op te sporen, en

elektriciteitsbehoefte elektriciteitsverbruik

databronnen in één platform en is

de beheerder van de voorzieningen of

(Demand-Response) in relatie tot het

compatibel met vrijwel alle systemen,

technische installaties te informeren over de

netwerk.

applicaties en databronnen.

mogelijkheden om dit te verbeteren;

Het platform analyseert automatisch

• de communicatie met verbonden

en gebruikers van gebouwen bewust maken

processen, transactie- en masterdata

technische bouwsystemen en andere

van de waarde van gebouwautomatisering

middels vooraf gedefinieerde prestatie

apparaten in het gebouw mogelijk te

en elektronische bewaking van technische

indicatoren, waardoor realtime controle

maken. Ook moeten de systemen

bouwsystemen en zou gebruikers

mogelijk is. Dashboards op maat markeren

interoperabel zijn met technische

vertrouwen moeten geven over de

de uitzonderingen op de standaard en

bouwsystemen van verschillende soorten

daadwerkelijke besparingen van die nieuwe

maken zo snel en gedegen handelen

eigendomstechnologieën, toestellen en

verbeterde functionaliteiten.

mogelijk. Uitzonderingen worden

fabrikanten.

De Smart Readiness Indicator zal eigenaren

afgehandeld door het verantwoordelijke bedrijf via aangepaste workflows, waardoor

- SRI - De SRI is een instrument waarmee je

naleving deel uitmaakt van de dagelijkse

in kaart kan brengen in hoeverre gebouwen

gang van zaken.

gereed zijn voor slimme toepassingen. De SRI waardeert gebouwen op drie functies:

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III)

1. Het vermogen om de energie efficiëntie

Ook de overheid is zich bewust van deze

en het functioneren van het gebouw te

uitdaging en heeft wet- en regelgeving

behouden door aanpassing van het

omtrent dit onderwerp beschreven binnen

energieverbruik. Bijvoorbeeld door het

de EPBD III. Aanvullend op deze bestaande

gebruik van energie uit duurzame bronnen.

regeling wordt in 2026 het GACS (Gebouw Automatiserings- en ControleSysteem) en de

2. Het vermogen om de gebruiksmodus aan

SRI (Smart Readiness Indicator) toegevoegd.

te passen om in te spelen op de behoefte

25 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

Het platform analyseert automatisch processen, transactie- en masterdata middels vooraf gedefinieerde prestatie indicatoren.


Energie besparen in het datacenter; prestaties per watt maken het verschil Datacenters zijn de ruggengraat van de digitale economie, maar de exploitatie vereist grote hoeveelheden energie. Zorgvuldig ontworpen datacenters en efficiënte IT-componenten maken computergebruik nog groener. SSD’s spelen hierbij een belangrijke rol.

AUTEUR FREDERIK HAAK, SENIOR MARKETING MANAGER VOOR SSD PRODUCT MARKETING BIJ KIOXIA EUROPE

groeiende energievraag in datacenters. Deze

energie wordt daadwerkelijk verbruikt door

veroorzaakt niet alleen hoge kosten, maar

de IT-systemen.

maakt het ook moeilijk om klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Deze waren in 2020 met 10 miljard kilowatt-

Volgens het Borderstep Institute hebben

uur verantwoordelijk voor het grootste deel

Duitse datacenters vorig jaar al 16 miljard

van het elektriciteitsverbruik van datacen-

kilowattuur verbruikt - een miljard meer dan

ters, maar de hardware van nu is extreem

in 2019.1 De datacenters zijn duidelijk

energiezuinig. Volgens het Borderstep

De voortschrijdende digitalisering en het

efficiënter geworden, zoals bijvoorbeeld de

Institute is het energieverbruik ervan sinds

toenemende gebruik van cloud services

steeds lagere PUE-waarden laten zien. De

2010 met 75 procent gestegen, terwijl de

hebben in de afgelopen paar jaar geleid tot

PUE-waarde zet het totale energieverbruik

prestaties met een factor acht zijn toegeno-

een sterke groei van datacenters. Nieuwe

van een datacenter tegenover de energiebe-

men. De vele technische ontwikkelingen van

datacenters schieten als paddenstoelen uit

hoefte van de datacenter-IT. Dat wil zeggen

IT-producenten hebben hieraan bijgedragen,

de grond, terwijl de bestaande locaties

dat de PUE-waarde laat zien hoe efficiënt de

maar ook strengere wettelijke voorschriften

voortdurend uitbreiden. Het einde is nog niet

basisinfrastructuur is, inclusief koelsystemen

zoals de meest recente Verordening (EU)

in zicht, in het bijzonder omdat het internet

en pompen, UPS-systemen en accu’s. Talloze

2019/424, die bijvoorbeeld een minimum

der dingen (IoT), dat in een stroomversnel-

verbeteringen, zoals geoptimaliseerde

efficiëntieniveau voorschrijft voor voedings-

ling zit, in de komende paar jaar zal leiden

koelingsconcepten, veelvuldig gebruik van

eenheden in server- en opslagsystemen.

tot een echte explosie van gegevens.

restwarmte, krachtiger IT-componenten

Hierdoor zal er nog meer digitale infrastruc-

waarvoor geen extreem lage kamertempe-

tuur nodig zijn.

raturen meer vereist zijn en goed gecoördi-

Meer prestaties met hetzelfde energiebudget

WWW.KIOXIA.COM

neerde stroomtransformators, hebben

De nauwe interactie van de servers,

Een van de keerzijden van deze doorgaans

ervoor gezorgd dat nieuwe datacenters

opslagsystemen en netwerkcomponenten in

positieve ontwikkeling, die nieuwe produc-

vandaag de dag een PUE-waarde van 1,5 of

het datacenter brengt een onderlinge

ten en diensten mogelijk maakt, is de

lager bereiken. Meer dan twee derde van de

afhankelijkheid in het energieverbruik met

26 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


TECHNOLOGIE

zich mee. Toenemende hoeveelheden

blijven, en wanneer ze niet worden gebruikt,

echter in willekeurige toegankelijkheid.

gegevens leiden niet alleen tot een hoger

net zoveel energie verbruiken als harde

Vergeleken met de ongeveer 250 IOPS van

stroomverbruik aan de opslagzijde, maar

schijven. In de gebruiksmodus is het

een typische Enterprise HDD zorgen de 1,4

ook aan de zijde van server en netwerk,

energieverbruik duidelijk hoger dan dat van

miljoen IOPS van de KIOXIA-SDD voor een

omdat de gegevens meestal moeten

HDD’s. Terwijl bijvoorbeeld een PCIe-SSD van

2.400 keer betere energiezuinigheid.

worden verzonden en verwerkt. Alleen in

de vierde generatie van KIOXIA een actief

het geval van gearchiveerde gegevens

energieverbruik van maximaal 21 watt

kunnen de opslagsystemen als onafhankelijk

heeft, is voor een Enterprise-HDD met 7.200

Betere koeling door nieuwe vormfactoren

worden gezien in termen van energiebespa-

omwentelingen per minuut minder dan de

Als gevolg van de hoge prestaties bieden

ring, maar valideringen die gebruik maken

helft vereist.

SSD’s ook voordelen op het gebied van koeling. Het klopt dat voor een SSD van de

van andere IT-componenten worden ook op regelmatige basis uitgevoerd.

Bij deze overweging wordt echter niet

laatste PCIe-generatie een hogere absolute

Datacenter-operators plannen met die reden

gekeken naar de prestatie van secundaire

koelingsvereiste geldt in actieve operatie bij

een bepaald energiebudget per rek, dat

opslagmedia. Met 8 tot 12 watt voorziet de

volledige belasting dan voor een HDD in

wordt verdeeld tussen de afzonderlijke

harde schijf in enkele honderden IOPS,

dezelfde periode. Overdracht van een

gebruikers. Voor applicaties met hoge

terwijl de SSD tot 1,4 miljoen IOPS kan

bestand of een bepaalde hoeveelheid IOPS

geheugenvereisten is het echter belangrijk

bereiken. Dit betekent dat SSD’s bij actief

zou bij de harde schijf echter duidelijk langer

om de efficiëntie van de opslagmedia van

gebruik veel energiezuiniger zijn dan harde

duren en deze zou veel langer moeten

naderbij te bekijken omdat elke watt die

schijven. Ze maken gegevens veel sneller

worden gekoeld, zodat er uiteindelijk een

niet gebruikt hoeft te worden voor de

beschikbaar en hebben daarom een veel

hogere koelingscapaciteit nodig is.

operatie, beschikbaar is voor andere

kortere looptijd, met maximaal energiever-

Daarnaast zijn de allernieuwste Enterprise

systemen in het rek. Door energiezuinige

bruik bij volledige belasting voor een

SSD’s steeds meer afhankelijk van Enterprise

opslagmogelijkheden te gebruiken, kan het

bepaalde werkbelasting. Een KIOXIA CM6

en Datacenter Center SSD-vormfactoren

rek een hoger prestatieniveau bereiken met

brengt bijvoorbeeld gegevens over met

(EDCSFF’s). De flash geheugen-modules van

hetzelfde energiebudget.

6.900 MB per seconde en heeft slechts 72

deze vormfactoren zorgen voor betere

seconden nodig voor een bestand van 500

toegang van de koelluchtstroom dan de

SSD-prestatie compenseert het energieverbruik

GB, wat overeenkomt met 0,4-wattuur met

klassieke vormfactor van 2,5 inch. Hierdoor

een maximaal energieverbruik van 21 watt

kan de restwarmte beter worden afgevoerd,

In theorie is voor SSD’s minder energie

- het werkelijke energieverbruik is iets lager

wat zorgt voor een efficiëntere koeling van

vereist dan voor harde schijven omdat deze

bij sequentiële leesoperaties. Een harde

de steeds krachtigere opslagmedia. Het is

geen mechanische componenten bevatten.

schijf heeft daarentegen ongeveer 28

weer een kleine stap dichterbij het klimaat-

Omdat SSD’s echter bepaalde operaties

minuten nodig om die 500 GB over te

neutraal maken van datacenters in 2030,

moeten uitvoeren, zoals het beheren van

brengen en converteert 4-watturen met een

zoals door de EU wordt vereist

geheugencellen en updaten van geheugen-

energieverbruik van 9 watt - de SSD is tien

statussen zodat deze klaar voor gebruik

keer zo energiezuinig. De echte kracht ligt

27 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

.


AFSCHEIDSINTERVIEW MET JOS RAAPHORST:

‘ Verstevig urgentie van marketing’ Na 40 jaar in de media, neemt Jos Raaphorst afscheid. Als salesmanager bij LuteijnMedia was hij afgelopen jaren verantwoordelijk voor de commerciële relaties van DatacenterWorks, CloudWorks en Infosecurity. En hij speelde vliegende keep bij ITchannelPRO. We blikken met Jos terug op de relatie tussen leveranciers en uitgeverijen.

AUTEUR RENE FREDERICK WWW.DATACENTERWORKS.NL

‘Voorheen het

koffieapparaat,

tegenwoordig social media’

Eigenlijk wilde Jos journalist worden. Daarom

trouwe groep klanten onder leveranciers

was hij begin jaren ‘80 zo verheugd dat hij

van datacenterproducten en -diensten. Dat

zijn dienstplicht mocht vervullen bij de

de tijden zijn veranderd, spreekt voor zich.

afdeling Voorlichting van het Nationaal

“De digitalisering van de media heeft het

Territoriaal Commando in Gouda. Geen

medialandschap totaal versnipperd en een

wortel schieten op de hei, maar generaals

deel van de media is verdampt. De manier

interviewen. Met die ervaring op zak bood

waarop mensen informatie tot zich nemen,

hij zich aan bij de Haagse Courant als

is totaal veranderd. Voorheen had je het

leerling-journalist, maar die had geen plek

koffieapparaat, tegenwoordig social media.”

voor de jongeman uit het Westland. Via het uitzendbureau werd hij acquisiteur van

Nieuwe rol uitgeverijen

Weekblad Suriname want ‘dat is toch ook

Die ontwikkeling heeft tot gevolg dat

media’. Dat baantje was echter van korte

uitgeverijen volgens Jos in toenemende

duur.

mate exclusieve informatie moeten bieden.

Maar verkoop beviel Jos wel en dus nam hij

“In 35 jaar is het verdienmodel opgeschoven

in 1984 zijn eerste stappen in de dynami-

van een lezersmarkt naar een adverteer-

sche draaikolk van IT-uitgeverijen via de

dersmarkt. Dat verandert het verhaal van

salesafdeling van Automatisering Gids (nu

uitgeverijen. Papieren media zijn nu voor

AG Connect). Een lange loopbaan leidde

achtergrondinformatie en interviews. Kort

hem naar Stam Tijdschriften (later Ten

nieuws hoort online, net als overzichten.

Hagen en Stam), Array Publications,

Digitaal kun je veel meer doen met filters,

FenceWorks, Vakbladen.com, Districomm en

selecties en lijsten en daar is belangstelling

LuteijnMedia. Van kaartenbak, Rolodex en

voor. Daar kunnen leveranciers op meeliften.

handgeschreven offertes naar online

Maar alleen als de oplage- en bereikcijfers

CRM-systemen en SEO-websites. “De manier

optimaal zijn en dat kan weer alleen als de

van werken is totaal veranderd maar mijn rol

informatie goed is. Goede content is dus ook

van matchmaker tussen leverancier en hun

het belang van leveranciers. Zij moeten zich

klanten is gebleven.”

daarvan bewust zijn en daar moeten bedrijven dus mee aan de slag.”

DatacenterWorks

28 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

Sinds 2011 vervult hij de rol van matchmaker

Print, online en events

bij DatacenterWorks, CloudWorks en

Met al zijn ervaring heeft Jos dus een

Infosecurity Magazine en de online plat-

uitgesproken mening over verhouding

forms die erbij horen. Zo heeft Jos in tien

tussen uitgevers en leverancier. Zij moeten

jaar relatief stabiel kunnen werken met een

zich volgens hem steeds afvragen hoe


INTERVIEW

'De meeste

leveranciers kunnen

meer bereiken met de

media dan ze nu doen’ zijn de serieuze prospects voor je product. Zo werkt het in alle niches van de IT en telecom.”

Georkestreerde communicatie Het plannen van de communicatie waarin alle uitingen en activiteiten op elkaar aansluiten, is cruciaal voor organisaties. “Laat je zien als leverancier en laat klanten namens jou spreken. Eindgebruikers moeten het nuttig en noodzakelijk vinden om meer te weten over jouw organisatie. Dat kan via websites of seminars zoals die van DatacenterWorks of ITchannelPRO. Leg professionals uit hoe jij hun vak aangenamer maakt. En wat voeg je als leverancier toe aan alle producten van alle andere leveranciers in jouw markt. Vertel het maar.” Vragen naar marketingadvies voor leveranJos Raaphorst

ciers, is natuurlijk preken voor eigen parochie. “Maak een afspraak met uitgeverijen over content en omarm het totaalpak-

vakmensen op de hoogte blijven van

ket. Zorg ervoor dat je verhaal op orde is,

informatie over leveranciers. Veel mensen

maak nieuws en communiceer dit met

googelen en komen dan uit bij een vakblad. “Dat maakt de combinatie van print, online en events waardevol voor leveranciers. Daar is een rol weggelegd voor uitgeverijen”, vindt Jos. “De meeste leveranciers kunnen meer bereiken met de media dan ze nu doen. Bedrijven doen veel ad hoc maar ze moeten consistent over jaren plannen en dit

‘Leg professionals uit hoe jij hun vak

aangenamer kunt maken'

persberichten, wees actief op social media, ga naar events, lever sprekers... Ik noem dat georkestreerde communicatie. Des te groter het orkest, des te mooier de muziek maar ook des te complexer de compositie en het werk van de dirigent. Als je de tijd, capaciteit en expertise van je marketingmanager afroomt, verliest hij zijn waarde als dirigent

uitwerken. Sommige bedrijven zijn al jaren

en heb je geen scherp beeld van je verhaal

partner van DatacenterWorks, communice-

en welke middelen je moet gebruiken. Bij

ren periodiek en gefocust en profileren zich

veel bedrijven kan de urgentie van marke-

als serieuze partij naar de doelgroep. Dat is

ting nog groeien zodat zij de kans grijpen

meer dan een printadvertentie of af en toe

om hun positie in de markt verstevigen”

een banner. Sponsor seminars, nodig relaties uit en dan krijg je daar van ons leads uit. Volg die op. Al zijn het maar 50 mensen, dit

29 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

.


NIEUWS | PRODUCTNIEUWS

AUTEUR VAN DE REDACTIE

Print kabellabels met een smartphone De nieuwe M211-labelprinter van Brady

geïntegreerd. Bovendien kunnen ontwerpen

beoordelen, evenals de bestendigheid van de

Corporation is een licht, robuust en draag-

worden opgeslagen en gedeeld tussen

labelbedrukking tegen vocht, wrijving, hitte,

baar toestel dat zowel gesneden als

collega’s, zowel ter plaatse als op kantoor.

koude, weersinvloeden en dergelijke.

componenten te identificeren. De printer kan

Geteste kwaliteitslabels

De nieuwe M211 labelprinter print tot 300

complexe labels maken die ontworpen,

Vrij uniek voor een instapmodel draagbare

labels met één batterijlading. Toch weegt het

bekeken en geprint worden met een

labelprinter, is de mogelijkheid om zowel op

systeem slechts 0,5 kg en heeft het een

smartphone.

continue als op gesneden labels te printen.

compact ontwerp waardoor het uiterst

Brady biedt gebruikers van de M211 meer

draagbaar is. Tegelijkertijd is de M211 een

De nieuwe M211 labelprinter kan gemakke-

dan 90 verschillende labelcartridges om uit

sterk toestel. Tests wijzen uit dat de kleine

lijk aan elke broekriem worden bevestigd.

te kiezen. Die omvatten labels voor

printer bestand is tegen een val van 1,8 m,

De printer werkt met smartphones via

algemene toepassingen en speciale labels

een belasting van 110 kg en schokken volgens

Bluetooth en wordt aangestuurd door

die zijn ontworpen om specifieke toepassin-

militaire specificaties. Naast het feit dat de

Brady’s Expreslabels-app. Met de app

gen te labelen. Brady beschikt over

M211 geschikt is voor vrijwel elke werkplek,

kunnen snel labels worden ontworpen,

technische fiches met labeltestresultaten die

is hij voorzien van ‘plaats-vergrendel-print’-

bekeken en geprint. Ook kunnen met de app

het hechtingsvermogen op verschillende

labelcartridges die ontworpen zijn voor snelle

gegevens uit spreadsheets worden

soorten vlakke en gebogen oppervlakken

materiaalwissels.

continue labels print om kabels en andere

30 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


Do you think you know everything about Immersion cooling? Then think again!


NIEUWS | BUITENLANDS

AUTEUR VAN DE REDACTIE

Eurofiber biedt samen met Sofico glasvezel aan voor Waalse bedrijven

“We zijn verheugd over dit partnership met

“Dit is het hoogtepunt van een belangrijk

Eurofiber”, zegt Frank Chenot, directeur

project waaraan we snel en goed wilden

Telecom van Sofico. “We zijn er trots op dat

werken, met één cruciale doelstelling voor

we alle bedrijvenparken nu een specifiek

ogen: al onze bedrijvenparken uitrusten met

Eurofiber heeft een partnership

aanbod van glasvezelconnectiviteit kunnen

de beste instrumenten die beschikbaar zijn

aangekondigd met het Waalse Sofico

aanbieden, dat de ontwikkeling van meer

om hen te helpen goed te kunnen

(Société wallonne de financement

concurrentiële producten mogelijk zal maken

presteren”, aldus Willy Borsus, vice-

complémentaire des infrastructures) om als

die beter op onze bedrijven zijn afgestemd.

voorzitter van Wallonië, minister van

eerste operator glasvezelconnectiviteit met

Met dit project draagt Sofico bij tot de

Economie, Onderzoek en Innovatie, Digitale

zeer hoge snelheid aan te bieden aan

economische ontwikkeling van Wallonië

Economie, Landbouw, Ruimtelijke Ordening,

bedrijven in Waalse bedrijvenparken. Dankzij

door zijn connectiviteit aan zeer hoge

IFAPME en Deskundigheidscentra. “Een

deze niet-exclusieve overeenkomst krijgen

snelheid te verbeteren”, besluit de directeur

concurrerende en aantrekkelijke regio is een

ze vanaf deze zomer toegang tot

Telecom van Sofico.

regio die weet hoe zij moet inspelen op de

innovatieve en gediversifieerde diensten die

“Wij zijn zeer blij om een partnership met

behoeften en verwachtingen van haar

door Eurofiber en zijn lokale partners

Sofico te hebben gesloten en bij te dragen

bedrijven. Dit vereist noodzakelijkerwijs de

worden aangeboden.

tot de democratisering van de

installatie en invoering van de modernste

glasvezeltoegang voor KMO’s in Wallonië.

technologieën op het gebied van

Dankzij deze overeenkomst tussen het

Eurofiber zal glasvezelconnectiviteit

connectiviteit. Glasvezel is één van deze

Waalse overheidsbedrijf en de

aanbieden aan KMO’s via zijn lokale ICT- en

oplossingen en ik ben verheugd dat Wallonië

privéonderneming zal Eurofiber Waalse

telecompartners. Onze partners zullen het

met Eurofiber kan rekenen op een partner

bedrijven kunnen aanspreken op basis van

integreren in hun specifieke telecomdiensten

die deze visie en deze overtuigingen deelt.

de door Sofico ter beschikking gestelde

die door KMO’s worden gebruikt. Dit

Zo zullen tegen 2028 naar schatting 4,2

glasvezelinfrastructuur en hen

B2B-partnerschap met Sofico is

miljoen woningen en bedrijven in België op

glasvezelaansluiting met hoge snelheid

complementair met onze investering in

het glasvezelnetwerk kunnen worden

kunnen aanbieden op een voordelige

Unifiber, dat 600.000 Waalse woningen van

aangesloten. Hieruit blijkt hoe belangrijk het

manier.

glasvezel wil voorzien”, zegt Hans Witdouck,

is het tempo in Wallonië te volgen en op te

CEO van Eurofiber België.

voeren”, besluit minister Borsus.

Tegen eind 2024 zal Sofico alle 292 bedrijvenparken in Wallonië kunnen afdekken.

32 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


DATACENTERNIEUWS

Amerikaanse startup wil de gegevens van de aarde opslaan … op de maan

breedbandcommunicatie mogelijk te maken,

Als gevolg van het succes van de edge-data-

wil de startup een revolutie teweegbrengen

centertest van het bedrijf op het Internatio-

in datadiensten en communicatie van de

nal Space Station (ISS) in december 2021, in

grootste satelliet van de aarde, de maan.

samenwerking met Canonical en Redwire, gaat Lonestar nu verder met het bouwen

Als Luxemburg in staat is om een back-up ​​ te

van de eerste van zijn maan-datacenters.

maken van de openbare gegevens van

Lonestar ziet de maan als de ideale locatie

Estland, waarom zouden we dat concept dan

om het high-end segment van de wereld-

niet kunnen uitbreiden en een bedrijf starten

wijde dataopslag-industrie met een waarde

Het bedrijf heeft een contract gesloten om

dat een back-up wil maken van alle

van $200 miljard te bedienen en tegelijker-

geavanceerde servicetests uit te voeren op

gegevens op aarde? Op de maan, wel te

tijd de belangrijkste milieuproblemen aan te

de IM-1-missie van ruimtevaartbedrijf

verstaan.

pakken die worden veroorzaakt door de

Intuitive Machines, die op weg is naar

snelle groei van datacenters over de hele

Marius Hills in de regio Oceanus Procellarum,

wereld.

en vervolgens hun eerste zending via de

Dit moet het idee achter Lonestar Data

IM-2-missie van Intuitive Machines naar de

Holdings zijn. Deze in Florida gevestigde startup heeft aangekondigd dat het een

“Data is de grootste valuta die door de

pool van de maan. Lonestar heeft ook de

reeks datacenters naar het maanoppervlak

mensheid is gecreëerd”, zegt Chris Stott,

nodige spectrumaanvragen ingediend bij de

lanceert. Het heeft contracten getekend

oprichter van Lonestar. “We zijn ervan

ITU.

voor zijn eerste twee missies en voor de

afhankelijk voor bijna alles wat we doen en

bouw van zijn eerste datadiensten-payload.

het is te belangrijk voor ons als soort om op

Skycorp, dat een webserver voor het

te slaan in de steeds kwetsbaardere biosfeer

internationale ruimtestation ISS heeft

Door een platform te bieden voor kritieke

van de aarde. De grootste satelliet van de

ontwikkeld, heeft de opdracht gekregen om

data-infrastructuur en edge-verwerking, en

aarde, onze maan, is de ideale plek om onze

de eerste datacenter te bouwen voor de

door ITU-spectrum te gebruiken om

toekomst veilig op te slaan.”

proof-of-concept-service van Lonestar.

33 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


Amerikaans datacenterbedrijf gebruikt OriginMark voor traceerbaarheid van materiaal

NorthC Datacenters breidt uit in Zwitserland door overname van Netrics

Aligned Data Centers, een Amerikaans

overeenkomst getekend voor de overname

technologie-infrastructuurbedrijf, heeft

van de datacenters en de

OriginMark, een systeem voor het traceren

connectiviteitsdiensten van het Zwitserse

van materialen, geïntegreerd om de

Netrics. Hiermee betreedt NorthC Group de

CO2-footprint van zijn datacenters te

Zwitserse markt. Dit is de tweede

verbeteren. Aligned en zijn klanten kunnen

internationale overname door NorthC Group,

hierdoor de opties voor het terugwinnen en

na de overname vanIP Exchange in

recyclen van materialen voor

Duitsland, in november 2021.

NorthC Group, het grootste regionale datacenterbedrijf van Nederland, heeft een

datacenterapparatuur identificeren. Hierbij wordt de volledige levenscyclus van de

De transactie omvat drie datacenters – twee

apparatuur in kaart gebracht.

in Münchenstein (nabij Basel) en een in Biel – met een totale oppervlakte van 13.000

OriginMark is ontwikkeld door MOLG, een

m2, ruim 7,5 MW aan maximale IT

bedrijf dat zich richt op circulariteit. Het is

stroomcapaciteit en mogelijkheden voor

ontworpen als een open standaard voor

verdere uitbreiding. De datacenters zijn

traceerbaarheid van materialen, waardoor

onderling met elkaar verbonden via een

transparantie en waardeherstel in de

high-speed backbone glasvezelnetwerk en

circulaire economie mogelijk wordt.

hebben een sterke positie rond de regio’s Basel en Biel-Bern

Met OriginMark kunnen ‘embodied’ koolstofgegevens worden berekend op basis

Met deze overname breidt NorthC Group

van het totaal en de oorsprong van

haar groeiende netwerk van regionale

materialen in de afzonderlijke componenten,

datacenters in Noordwest-Europa verder uit

of dat nu een UPS is, een aantal racks van

en kan het bedrijf nu ook klanten bedienen

een klant of een compleet datacenter.

die actief zijn in Zwitserland. Met de

Aligned zal ook samenwerken met zijn

voortzettende digitale transformatie en de

leveranciers om de OriginMark-technologie

ontwikkeling van de cloud, IoT, AI en 5G is

te gebruiken tijdens de bouw van nieuwe

het bedrijf daarmee uitstekend

datacenters en de uitbreiding van bestaande

gepositioneerd om te voorzien in de

infrastructuur.

behoeften van organisaties aan hybride multi-cloudoplossingen, colocatiediensten

Het Aligned Insight-platform stelt het bedrijf

en connectiviteitsoplossingen, allemaal

en zijn partners in staat om de belichaamde

dichtbij de rand van het netwerk (edge

koolstof te identificeren en de circulariteit

computing).

van hun producten te beheren, inclusief generatoren, stroomdistributie-eenheden

Het feit dat NorthC regionaal aanwezig is,

(PDU’s) en UPS-systemen en andere

betekent dat het bedrijf zich kan

componenten in een datacenter.

onderscheiden door een persoonlijke, klantgerichte benadering en het creëren van

Volgens MORG is OriginMark in staat om het

regionale ecosystemen dichtbij de locatie

laagste detailniveau van de componenten in

waar bedrijven werkzaam zijn en hun

activa en producten vast te leggen.

diensten aanbieden aan eindgebruikers. Dit

OriginMark legt ook relaties tussen

vormt het fundament voor langdurige

componenten vast en bouwt schaalbare

relaties met klanten. Deze overname biedt

assemblagehiërarchieën.

NorthC een solide platform om in

34 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


Zwitserland een  toonaangevend regionaal netwerk op te bouwen, vergelijkbaar met haar Nederlandse netwerk van regionale datacenters.

Luxemburg bouwt eerste op QKD gebaseerde kwantumcommunicatie-infrastructuur De Universiteit van Luxemburg heeft de ontwikkeling aangekondigd van een Luxemburgs laboratorium voor kwantumcommunicatie-infrastructuur. Er zal een 5-jarig project

Alexandra Schless, CEO van NorthC: “De

gefinancierd door de Recovery and Resilience Facility van de Europese Unie worden gebouwd

overname van deze drie datacenters en

als onderdeel van het NextGenerationEU-initiatief. Dit is gericht op het bouwen van een

connectiviteitsdiensten is een belangrijke

Luxemburg’s testbed in 2023 voor geavanceerd en toegepast onderzoek op het gebied van

volgende stap in de Europese groeistrategie

quantum key distribution kwantuminternet - een cruciale fase in de volgende generatie

van NorthC Group, na de overname van het

computer- en internetgebruik.

Duitse IPX. Wij zijn verheugd om deze activiteiten en het ervaren team te mogen

Luxemburg wil ‘s werelds belangrijkste communicatieknooppunt blijven dat het de afgelopen

verwelkomen in onze organisatie. Wij zijn

tien jaar is geworden. “Daarom hebben we het op ons genomen, via het wetenschappelijke

van mening dat een platform van regionale

leiderschap van SnT, om de basis te leggen voor de kwantumcommunicatie-infrastructuur van

datacenters met een brede geografische

morgen”, aldus premier en minister van Communicatie en Media, Xavier Bettel. Als een van de

reikwijdte onze klanten de mogelijkheid

kleinste landen van Europa is Luxemburg ook thuisbasis van de gegevensambassade van

biedt om hun redundante infrastructuur te

Estland.

optimaliseren en te profiteren van regionale ecosystemen. Deze overname stelt NorthC

“De LUQCIA-infrastructuur zal onderzoekers van de Universiteit van Luxemburg unieke tools

tevens in staat om voort te bouwen op

geven om cyberbeveiliging te optimaliseren voor de opkomende

enerzijds de uitgebreide

kwantumcommunicatietechnologie”, aldus de rector van de Universiteit van Luxemburg,

glasvezelinfrastructuur en anderzijds de

Stéphane Pallage.

bestaande drie datacenters te integreren in NorthC. Verdere synergie tussen de

Het merendeel van de informatie die we via internet uitwisselen, wordt versleuteld met

datacenters in Zwitserland en de rest van de

behulp van keys. Naarmate computers krachtiger worden, neemt de tijd die een hacker nodig

NorthC-organisatie zal zowel voor onze

heeft om deze versleuteling te doorbreken af. Er is echter een nieuw gebied van

klanten als ook voor de hele groep

cyberbeveiliging, Quantum Key Distribution (QKD) genaamd, dat tot doel heeft onze gegevens

mogelijkheden bieden voor uitbreiding en

beter te beveiligen, zelfs tegen kwantumcomputers.

optimalisatie van ons dienstenportfolio.” Het project - LUQCIA geheten - streeft naar het creëren en implementeren van een ultraveilige communicatie-infrastructuur met behulp van kwantumtechnologie. Er worden minimaal twee geografisch gescheiden locaties aangesloten op de onderzoeksinfrastructuur van LUQCIA. Een terrestrisch netwerk zal de kern van LUQCIA vormen, en vervolgactiviteiten zullen het ruimtesegment integreren.

‘Als Luxemburg in staat is om een back-up te

maken van de openbare gegevens van Estland,

waarom zouden we dat concept dan niet kunnen

uitbreiden en een bedrijf starten dat een back-up wil maken van alle gegevens op aarde?’

35 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


DCW events JUNI

LI-FI CONFERENCE 28 JUNI Locatie: online en Eindhoven https://lificonference.com

SEPTEMBER 16-17 SEPTEMBER

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD COMMUNICATIONS AND DATA CENTERS Locatie: Amsterdam https://waset.org/cloud-communications-and-data-centersconference-in-september-2022-in-amsterdam

OKTOBER 13 OKTOBER

GREEN DATA CENTER CONFERENCE Locatie: Amsterdam Arena https://www.greendatacenters.nl 18-22 OKTOBER

2022 OCP GLOBAL SUMMIT Locatie: San Jose, Californië https://www.opencompute.org/summit/global-summit

NOVEMBER 16-17 NOVEMBER

DATA CENTRE PARIS Locatie: Parijs https://www.datacentreworld.fr DECEMBER 1 DECEMBER

IT INFRA 2022 Locatie: Den Bosch https://fhi.nl/itinfra/

36 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

Events uitgelicht 13 OKTOBER 2022 ONLINE EXPERTSESSIE BEKABELING 24 NOVEMBER 2022 ONLINE EXPERTSESSIE DUURZAAMHEID 22 DECEMBER 2022 ONLINE EXPERTSESSIE VEILIGHEID


NIEUWS | PRODUCTNIEUWS

AUTEUR VAN DE REDACTIE

brengen en, indien nodig, aanpassen om de best mogelijke datauitwisseling te realiseren.

Cloud/SCADA connectiviteit Intelligente netwerken zijn ook nodig om verbinding te maken met cloud-oplossingen of SCADA-systemen. Dit kan door gebruik te maken van SG (Smart Grid) gateways van HMS die zowel energieals industriële veldbusprotocollen ondersteunen, evenals protocollen voor cloud-verbinding. De SG gateways faciliteren centrale controle, evenals remote access voor predictief onderhoud, logging of datavisualisatie met behulp van de i4SCADA-oplossing van WEBfactory, onderdeel van HMS. De

HMS introduceert communicatieoplossingen voor batterijsystemen

SG gateways bieden ook robuuste cybersecurity voorzieningen, zoals een firewall, OpenVPN, TLS versleuteling en gebruikersbeheer. Deze proactieve maatregelen zijn onontbeerlijk voor de bescherming

HMS Networks presenteert verschillende communicatieoplossingen

tegen cyberaanvallen. Ixxat SG gateways verzorgen de communica-

voor de snel groeiende energieopslag markt. Battery Energy Storage

tie tussen energie- en industrieprotocollen, terwijl WEBfactory

Systems (BESS) vereisen communicatiemogelijkheden om onder

i4SCADA een snel aanpasbare datavisualisatie mogelijk maakt.

andere verbinding te maken met batterijen en randapparatuur, te kunnen communiceren met het elektriciteitsnet en systemen op

“We zien een snelgroeiende vraag naar communicatieoplossingen

afstand te monitoren.

voor batterijsystemen nu de hele maatschappij gericht is op duurzamere energiebronnen, zoals wind en zon”, vertelt Alexander

Batterijsystemen bestaan uit batterijcellen die worden gecombineerd

Hess, General Manager bij HMS Business Unit Ixxat. “Communicatie is

tot batterijpakketten, die vervolgens kunnen worden samengevoegd

nodig om BESS-systemen te laten werken en HMS biedt daarvoor

tot containers. De systemen kunnen gebruik maken van nieuwe of

een uitgebreid programma industriële communicatieoplossingen,

gerecyclede batterijen en combineren veel verschillende componen-

waarmee communicatieproblemen in deze systemen kunnen

ten. Om goed te kunnen werken hebben deze grote batterijparken

worden opgelost.”

echter veel communicatiecapaciteit nodig. HMS presenteert nu een uitgebreid pakket communicatie-oplossingen voor dit toepassingsgebied. Aangezien de markt voor batterijen wordt aangevoerd door de auto-industrie, is in veel batterijsystemen CAN de communicatiestandaard. HMS biedt hiervoor via het Ixxat-merk een uitgebreid programma communicatie-oplossingen voor PC-aansluiting, netwerken, lijnextensie, galvanische isolatie en meer. In netwerken en datacenters is de bescherming van componenten cruciaal, zowel tegen externe bronnen (zoals blikseminslag), als tegen systeem gerelateerde problemen (zoals AC/DC ruis). Apparaatbescherming is daarom een must om schade te voorkomen. Batterijsystemen combineren vaak verschillende apparaten uit verschillende bedrijfstakken in één enkele toepassing - batterijen, BMS, PLC’s, branddetectie-units of airconditioning. Om verschillende apparaten te combineren, is het noodzakelijk om verschillende protocollen en netwerkstandaarden met elkaar te verbinden. CAN, Modbus, BACnet, KNX en andere protocollen kunnen eenvoudig worden gekoppeld via gateways die zorgen voor de zo belangrijke data-uitwisseling en tegelijkertijd centrale controle mogelijk maken. Daarnaast kunnen deze gateways de data selectief filteren, in kaart

37 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


Circulaire-it.nl is live Alles over Circulaire IT op één platform

Website met dagelijks nieuws, ontwikkelingen en achtergrondinformatie over Circulaire IT Bedrijvengids met 300+ bedrijfsprofielen; wie is wie? Wekelijkse nieuwsbrief met 10.000+ ontvangers naar IT en telecom channel, management en directies bij het mkb, grootzakelijke markt en overheid 4x per jaar online whitepaper over nieuws en achtergronden Ronde tafel discussies over actuele onderwerpen (online en/of live) Georgia Pro Source Sans Pro c m y k

93,65 65,43 01,25 00,00

c m y k

48,62 02,56 100,0 00,00

Fysieke netwerkevenementen

Circulaire IT

LuteijnMedia LuteijnMedia

Jaarcongres ‘Circulaire IT in Nederland’ op 16 november 2022

Circulaire IT

LuteijnMedia

Samenwerking met kennisinstanties

Circulaire IT nieuws • achtergrond • ecosysteem

Is jouw bedrijf actief op het gebied van Circulaire IT?

LuteijnMedia LuteijnMedia

Circulaire IT nieuws • achtergrond • ecosysteem

Circulaire IT-community

LuteijnMedia

LuteijnMedia

Doe dan mee aan onze volgende bijeenkomst op 29 september. Stuur een mail naar redactie@luteijnmedia.nl

Het meest complete bereik in de IT en Telecom www.luteijnmedia.nl | telefoon +31 653 510 690 www.itchannelpro.nl | www.circulaire-it.nl www.cloudworks.nu | www.datacenterworks.nl | www.infosecuritymagazine.nl & www.infosecuritymagazine.be | www.businessenit.nl redactie@luteijnmedia.nl


NIEUWS | TECHNOLOGIE

AUTEUR VAN DE REDACTIE

Geothermie Nederland brengt aardwarmte in kaart De potentie van aardwarmte is enorm. Ook voor datacenters. Toch bleef de productie van aardwarmte in 2021 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2020. Er werd in 2021 6,4 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd ten opzichte van 6,2 PJ in 2020. Er is in 2021 maar een handvol projecten bijgekomen dat warmte produceert ten opzichte van 2020. 19 nieuwe projecten hebben een SDE-subsidie en willen nog tot productie komen. Voor het merendeel van deze projecten is het nog onzeker of zij tijdig van de grond zullen komen. Zij hebben te maken met vertraagde vergunningverlening of de warmtevraag in de gebouwde omgeving is nog complex. Belangenvereniging Geothermie Nederland pleit daarom voor een verlenging van de realisatietermijn van de SDE voor geothermie naar 6 jaar om te voorkomen dat goede, duurzame projecten niet gerealiseerd worden. In totaal zijn er nog circa 70 projecten die de komende jaren willen starten, mits subsidie, vergunningen en warmtevraag tijdig worden geregeld.

Actie nodig Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: “Er is actie van de overheid en politiek nodig om die projecten die nog steeds in ontwikkeling zijn ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. De sector staat klaar voor een sterke groei maar de afgelopen 2 jaar zijn er geen SDE-subsidies voor geothermie verstrekt. Tientallen projecten staan klaar als het beter gaat met vergunningen en subsidies. Ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie, in de glastuinbouw zelfs voor meer dan 50 procent. Gelukkig krijgen we vanuit de politiek volop steun - wat blijkt uit de moties en amendementen die zijn ingediend bij de wijziging van de Mijnbouwwet - en roepen politici de staatssecretaris en minister op om geothermie op verschillende manieren te steunen. Maar de overheid moet echt versnellen om die potentie voor duur-

basis gelegd om verder op te schalen. Er zijn veel meer

zame warmte - juist nu - te kunnen realiseren.”

putten op veel meer plaatsen nodig om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. Hiermee worden we ook snel

Alternatief voor aardgas

minder afhankelijk van aardgas.

Het gebruik van aardwarmte levert op dit moment een besparing op van meer dan 181 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan het gebruik aan aardgas voor een stad met de omvang van Eindhoven. Dat betekent alles bij elkaar dus nu al een aanzienlijke besparing van de CO2-uitstoot. Deze eerste initiatieven hebben een stevige

39 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

Meer info op https://geothermie.nl


Dinsdag 24 mei vond de DatacenterWorks Expertsessie Next Gen Koeling plaats in het Switch Datacenters in Woerden voor 90 bezoekers toont aan dat het onderwerp leeft. Tegelijk is tijdens de dag duidelijk geworden dat het een lastig onderwerp is waarbij het minder gaat om koeling en meer om de vraag wat er praktisch mogelijk is met de warmte die datacenters en serverruimtes produceren.

Verslag DatacenterWorks Expertsessie Next Gen Koeling AUTEUR RASHID NIAMAT

Na de obligate welkomst woorden van

natuurlijk vaker voorbij!) naast leerzaam ook

organisator, Eric Luteijn nam Edgar van Essen

ietwat ergerlijk. Met betere en oprechtere

commercieel directeur van Switch Datacen-

communicatie was een hoop ophef en

ters het woord. Deels onbedoeld maakte hij

vooral ruis tussen de partijen te voorkomen

Zoals gezegd, ruim 90 bezoekers voor een

direct al duidelijk wat een van de problemen

geweest.

bijeenkomst over koeling, het gebruik van

is van Next Gen Koeling. Het is een makke-

restwarmte van 60 graden Celsius of meer

lijk begrip, maar het is ook veel te breed. Je

Waar Peter ook een sterk punt had was met

en alles wat daarmee samenhangt.

kunt een heel betoog houden over free air,

het kijken naar de arbeidsmarkt. Dat volgde

Bedoeling was te komen tot een gemêleerd

adiabatisch of vloeistofkoeling. Je kunt

na de zaal een de spiegel te hebben

gezelschap en vooral ideeën en kennis

stilstaan bij de koeling van een heel gebouw

voorgehouden over de kijk op techniek en

uitwisselen. Dat is gelukt. Medewerkers van

of van hele serverkasten of individuele

daardoor het minder imago in de samenle-

datacenters en toeleveranciers waren

componenten. En alsof dat nog niet genoeg

ving . Hoe denkt men aan personeel te

makkelijk te bewegen naar Woerden te

is kun je vervolgens uitweiden over de

komen als iedereen spreekt over stroom en

komen. Gebruikers van de datacenters of

manieren om die warmte als apart product

water verslindende lelijke blokkendozen die

dedicated ruimtes zijn gericht benaderd, net

in de markt te zetten om zo van “afval” een

ook nog eens het landschap ontsieren?

als vertegenwoordigers van de publieke

nuttig “grondstof” te maken.

WWW.DATACENTERWORKS.NL

sector en de mogelijke afnemers van de

Na de lunch informeerde Peter Vermeulen

warmte van datacenters.

Peter Sprenkeler Project and program

directeur van PB7 de aanwezigen over de

Kenmerkend voor Nederland is een hoge

manager sustainability (Equinix) koos voor

stand van zaken van de warmteatlas. Dat is

no-show. Die viel per saldo lager uit omdat

een totaal andere benadering. Zijn goede

een weergave van alle punten in Nederland

zonder de verplichte inschrijving vooraf

presentatie was vooral een spiegel voor de

die geschikt kunnen zijn voor koppeling op

meer dan een dozijn bezoekers zich last

datacentersector. Begrippen als conservatief

een warmtenet. Opdrachtgever voor de

minute bij de ingang melden. Voor de

kwamen meermaals voor. Conservatief in de

atlas is de RVO en de tweede editie is recent

organisatie is dat reden het inschrijf- en

kijk op de wereld, het vasthouden aan

opgeleverd. Volgens de analyse van Peter

toelatingsbeleid voor de komende expert-

bouwconcepten die achterhaald zijn en niet

zijn er op dit moment 9 datacenters in

sessies verder aan te scherpen, maar

geschikt voor een goede omgang met

Nederland die in staat zijn warmte af te

daarover zal later nog apart worden

restwarmte. Voor hem was het debacle rond

geven. Op een totaal van 133 gebouwen die

gecommuniceerd.

Zeewolde (die case kwam tijdens de dag

vallen onder de definitie van RVO is dat nog

40 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


EXPERTSESSIE NEXT GEN KOELING

sprak minder over de immersed oplossing van zijn bedrijf. Hij koos meer voor het bredere plaatje. Net als enkele van zijn voorgangers wees hij op de noodzaak in beweging te komen. De laatste spreker van de middag was Ernst Japikse CEO van Ennatuurlijk. Dat is een van de grootste, en tegelijk minste bekende, warmteleveranciers van Nederland. Zijn organisatie is betrokken geweest bij het gefaalde project in Zeewolde. Mede daarom kon ook hij de zaal een goede spiegel voorhouden. Man en paard benoemen, waar gaat het mis en wat kan er beter. Een groot deel van de zaal wist niet dat een warmtenet bedrijf per project een business-

‘Het is duidelijk dat het bij koeling

minder gaat om koeling zelf maar meer om de vraag wat er praktisch mogelijk is met de warmte die datacenters produceren’

case heeft gebaseerd op een terugverdientijd van 15 jaar. Ernst wil daarom wel de zekerheid hebben dat het datacenter ook zolang op die plek staat en de afgesproken hoeveelheid warmte levert. Welk datacenter heeft daar al met het ontwerp en de verbouwingen rekening mee gehouden?

wel erg weinig. Het illustreert wel duidelijk

om complete serverkasten te koelen. Daarbij

Ernst constateerde dat partijen elkaar

waar de we staan: ergens helemaal aan het

maakte hij de opmerking dat ze misschien te

eigenlijk niet kennen, er is dus nog een

begin.

vroeg zijn begonnen. Te ver voor de muziek

lange weg te gaan terwijl de tijd dringt. Hij

uitlopen is, ook met een goede oplossing,

heeft net als andere sprekers uitgesproken

Job Witteman CEO van iXora sprak, uiteraard

niet de manier om een sector in beweging

dat overheidsingrijpen een reële mogelijk-

zonder slides, de zaal daarna toe. Waar

te krijgen. Die opmerking sloot aan op de

heid is.

komen we vandaan, waar staan we nu en

woorden van Peter Sprenkeler.

waar gaan we heen. Ook Job stond stil bij

De DatacenterWorks Expertsessie in

het mindere imago van de sector en de

Rittal kijkt nog steeds naar manier om

Woerden was in meerdere opzichten

gevolgen daarvan. Hij weet als geen ander

servers te koelen. Daarvoor is het de samen-

verhelderend en confronterend tegelijk. Uit

hoe de radertjes van de politiek werken. Zijn

werking aangegaan met Zutacore. Shahar

de vragen en reacties uit de zaal bleek dat

betoog was deels een waarschuwing voor

Belkin EVP Product & Innovation van dat

de aanwezigen begrijpen dat er iets kan en

de aanwezigen, niet alleen de datacenters

bedrijf was de enige spreker die niet in

vooral moet veranderen. Warmte uit een

ook de leveranciers moeten in beweging

Woerden aanwezig was. Via een videover-

datacenter, rekencentrum of serverruimte is

komen. Energie blijven verstoken om te

binding legde hij de werking van de

nuttig en hard nodig voor de verwarming

kunnen koelen en die warmte vervolgens de

Direct-to-chip koeling uit. Een collega van

van kantoren en woningen. Maar de

buitenlucht in sturen is geen model dat nog

hem was in Woerden met een voorbeeld.

onzekerheid is groot.

lang wordt geaccepteerd. Die warmte kan

Het principe is simpel: richt je niet op het

beter worden benut. Dat vergt samenwer-

koelen van een heel rack of hele server. De

De onzekerheid te verkleinen kan door het

king en tussen de partijen die immersed

chips zijn de enige echte bronnen van

delen van kennis, cases en het aangaan van

koeling oplossingen aanbieden is dat

warmte. De CPU voorop, maar dat is niet de

het gesprek met alle stakeholders. Deze

volgens Job al aan de orde.

enige warmtebron op een moederbord. Als

DatacenterWorks Expertsessie is opgezet

je alleen de chips koelt heeft dat als

om precies dat te bereiken. Is dat gelukt? De

Er zijn verschillende manier om de hardware

voordeel dat de vloeistof voor de koeling

reacties zijn positief, maar het kan altijd

in datacenters te koelen. Na het betoog van

ook een hoge temperatuur heeft. Dat maakt

beter.

Job volgde drie presentaties. Marcel Pol

het interessanter voor de businesscase van

Director IT vertelde kort over de oplossingen

restwarmtegebruik.

Natuurlijk werd er uitgebreid nagepraat

die Rittal over de jaren heeft geïntroduceerd

Bertil Brendeke VP Sales EMEA van Submer

tijdens de borrel

41 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

.


Overzicht van leveranciers van koelings DatacenterWorks is het platform voor, door en

thema’s. Door het jaar heen zetten wij in iedere

We hebben ons uiterste best gedaan om zo

over de Nederlandse datacenter-infrastructuur.

editie van DatacenterWorks een afgebakend

volledig als mogelijk te zijn. Mocht u iets missen of

Rond de jaarwisseling zullen wij een complete

thema op een rij in een overzicht zoals hieronder.

anderszins willen opmerken:

Datacentergids publiceren met alle gegevens van

Deze editie stellen we de leveranciers van

mail naar redactie@luteijnmedia.nl .

alle leveranciers uitgesplitst in verschillende

koeloplossingen aan u voor.

Datacenter Immersion & DLC Koeling

Land

Telefoon

Web

Asperitas

Nederland

+31 88 960 0000

www.asperitas.com

DCX

Polen

+48 ​ ​818​ ​228​ ​500

www.dcx.eu/

GRC - Green Revolution Cooling

Verenigde Staten

+1 512 692 8003

www.grcooling.com

Iceotope

Verenigd Koninkrijk

+44 1142 245 500

www.iceotope.com/

Ixora

Nederland

+31 85 88 70 545

http://ixora.eu

Liquid Stack

Verenigde Staten

+1 508 231 4675

www.liquidstack.com/

LiquidCool Solutions

Verenigde Staten

+1 866 530 0101

www.liquidcoolsolutions.com/

Midas Immersion cooling

Verenigde Staten

+1 512 518 2121

www.midasimmersion.com

Submer

Spanje

+34 93 220 2855

www.submer.com

Sustainable Data Farming, SDF

Nederland

+31 641 558 030

www.sustainabledatafarming.nl

TMGcore

Verenigde Staten

+1 469 541 1337

www.tmgcore.com/

Zutacore

Israël

+972 52 7504 010

www.zutacore.com/

Datacenter koeling en lucht management

Land

Telefoon

Web

Addi-Cool Ventilatie

Nederland

+31 78 6912 670

www.addi-cool.nl

Air Systems

België

+32 348 929 82

www.airsystems.be

Air@Work

Nederland

+31 20 260 08 63

www.airatwork.com

AirFlo Cooling Technologies

Verenigde Staten

+1 918 585 5638

www.aircooltech.com

APAC

Nederland

+31 30 241 6850

www.apac.nl

AQ Group

Nederland

+31 88-1233455

www.aqgroup.nl/

Auerhaan Klimaattechniek

Nederland

+31 320 286 181

www.auerhaan-klimaattechniek.nl/

Blockheating

Nederland

+31 647 041 000

www.blockheating.com

Clima & Partners

België

+32 346 602 20

www.climaenpartners.be/

Cloud & Heat Technologies

Duitsland

+49 351 479 367 00

www.cloudandheat.com/

Sta je niet in de lijst,

Condair

Nederland

+31 20 70 582 75

www.gitis.geveke.nl

stuur dan een

Conpro Condensor Bescherming

Nederland

+31 78 621 3851

www.conpro.nl

CoolAir Nederland

Nederland

+31 299 405 296

www.coolairnederland.nl

Coolworld Rentals

Nederland

+31 416 688 088

www.coolworld-rentals.com/nl

DataCenter Infra Solutions

Nederland

+31 13 505 6262

www.dc-is.nl

De Wit Datacenterkoeling

Nederland

+31 33 760 0217

www.dewitdatacenterkoeling.nl

brengt aan het eind

Dekker Cool

Nederland

+31 615 586 224

www.dekker.cool

van dit jaar een

Duraflow

Nederland

+31 85 235 2350

www.duraflow.nl/

complete Datacenter

ebm-papst Benelux

Nederland

+31 49 250 2900

www.ebmpapst.nl

Ecocooling

Verenigd Koninkrijk

+44 1284 810586

www.ecocooling.co.uk

Engineered Fluids

Verenigde Staten

+1 877 358 4377

www.engineeredfluids.com

monitoring en DCIM,

Excool

Verenigd Koninkrijk

+44 1527 492750

www.excool.com

koelen, UPS en

FläktGroup Netherlands

Nederland

+31 10 - 235 06 06

www.flaktgroup.com/

energie, kabelma-

GeoComfort

Nederland

+31 575 441 186

www.geocomfort.nl

Georg Fischer, GF Piping Systems Nederland

Nederland

+31 578 678 222

www.georgfischer.nl/

Geotherm Energy Systems

Nederland

+31 33 247 0030

www.geotherm.nl

email naar eric@luteijnmedia.nl met je details

DatacenterWorks

Gids uit. Met hierin de overzichten van leveranciers van:

nagement, duurzaamheid en veiligheid.

Sta je| NUMMER niet in de lijst, stuur dan een email naar eric@luteijnmedia.nl met je details 42 | DATACENTERWORKS 2 | 2022


oplossingen

Datacenter works

Datacenter koeling en lucht management

Land

Güntner

Duitsland

IBK Groep

Nederland

+31 30 638 0000

www.ibkgroep.nl

ICS Cool Energy Benelux

Nederland

+31 88 258 2580

www.icscoolenergy.com/nl/

Incooling

Nederland

+31 40 209 4237

www.incooling.com/

Installect

Nederland

+31 33 2465858

www.installect.nl

Klimax

Nederland

+31 73-6124742

www.klimax.nl

KSB

Nederland

+31 20 4079800

www.ksb.nl

KTS Koeltechnisch Bureau Schreurs

Nederland

+31 85 401 0329

www.kts.nl

Lennox Benelux

Nederland

+31 33 247 1800

www.lennoxemea.com/nl/

Low Speed Ventilation

Nederland

+31 33 455 37 37

www.lowspeedventilation.com

Lubron Waterbehandeling

Nederland

+31 162 426 931

www.lubron.eu/

Menerga Klimaattechnologie

Nederland

+31 71 301 2412

www.menerga.com/nl/

Minkels

Nederland

+31 413 311 100

www.minkels.com

Munters Netherlands

Nederland

+31 88 404 9000

www.munters.com/nl/

Nedair

Nederland

+31 38 337 08 33

www.nedair.nl

Novenco

Nederland

+31 10 524 24 24

www.novenco-building.com/

Novochem

Nederland

+31 30 602 1533

www.novochem.aquaprox.com

Optimal Thermal Solutions

Nederland

+31 35 632 1751

www.ots-eu.com

Pathema

Nederland

+31 13 782 0201

www.pathema.nl/

Recupair

Nederland

+31 162 434 222

www.recupair.nl

Reduses

Nederland

+31 33 246 6551

www.reduses.nl

Rittal

Nederland

+31 316 591 911

www.rittal.nl

Saia Burgess Controls Benelux

Nederland

+31 31 182 54 31 54

www.saia-pcd.nl/

Schneider Electric IT Business

Nederland

+31 23 512 4124

www.schneider-electric.nl

Skawen

Zweden

+46 702 263 293

www.skawen.com/nl/

Sound Energie

Nederland

+31 53 740 0360

www.soundenergy.nl

Stulz Groep

Nederland

+31 20 545 1111

www.stulz.nl

T&S Klimaattechniek

Nederland

+31 348 422 952

www.t-en-s.com/

Tate

Verenigde Staten

+1 (410) 799-4714

www.tateairflow.com

Teracool

Verenigde Staten

+1 617 905 5757

www.teracool-llc.com

Thermica Service

Nederland

+31 73 6133 330

www.thermica.com

Tizzin

Nederland

+31 621 293 429

www.tizzin.com

Trane Netherlands

Nederland

+31 356039300

www.hetiseentrane.nl/

TTM Benelux

Nederland

+31 85 082 5530

www.ttm-benelux.nl

UniCool

Nederland

+31 88 603 4603

www.unicool.nl

Vertiv

Nederland

+31 76 578 1600

www.vertiv.com/en-emea

WCoolIT

Nederland

+31 638 092 235

www.wcoolit.com/

Weiss Technik Nederland

Nederland

+31 344 670 419

www.weiss-technik.nl

Western Airconditioning

Nederland

+31 33 247 7800

www.western.nl

Ziehl-Abegg Benelux

Nederland

+31 735 947 000

www.ziehl-abegg.com/nl/

43 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

Telefoon

Web www.guentner.com


BLOG

AUTEUR ANDREW VAN DER HAAR IS DIRECTEUR VAN DE FIBRE CARRIER ASSOCIATIO E INFO@FIBERCARRIERS.NL W HTTPS://WWW.FIBERCARRIERS.NL

Samenwerken is beter dan monopolistisch gedrag. De Fiber Carrier Association (FCA), brancheorganisatie voor de glasvezelsector, brengt dit al lange tijd bij meerdere instanties in kaart. Maar uit een onlangs gepubliceerd artikel (woensdag 6 april) in het NRC, blijkt dat het toch lastig is om een goede balans te vinden tussen marktwerking en regulering.

GRENZEN EN EFFECTEN REGULERING ZIJN VOOR GLASVEZELSECTOR EN DAT In het artikel staat dat T-Mobile bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Nederlands toezichthouder op het gebied van o.a. telecom, een klacht heeft ingediend over de tarieven van toegang bij KPN om hun diensten te kunnen leveren.

Prijsverschillen in diverse regio’s voor dezelfde dienst Volgens het artikel hanteerde KPN verschillende tarieven in diverse regio’s. Dit komt vanwege het aantal glasvezelaansluitingen in de regio’s. Het NRC meldt dat onvoldoende transparantie omtrent deze prijsverschillen de grootste boosdoener is. Zo kon het dus gebeuren dat iemand op basis van zijn of haar woonplaats meer moest betalen voor dezelfde dienst. Dit bevordert het niet om gebruik te maken van elkaars netwerk. Als FCA zien we dit probleem ook. Het lastige aan deze kwestie is dat er vanwege mededingingen ook geen onderlinge prijsafspraken mogen worden gemaakt. Dat gaat namelijk tegen het basisprincipe van marktwerking in: het stimuleren van innovatie en prijsvoordeel voor consumenten door een evenredige prijs.

Vastrechtvergoeding De vraag waarom er verschillende tarieven zijn, is niet het probleem. Het is wél handig dat de prijzen uniform zijn. In meer sectoren worden uniforme prijzen gebruikt. De verzekeringsbranche doet dit bijvoorbeeld met verzekeringen voor auto’s. Hier hebben ze ook andere tarieven voor gebieden waar ogenschijnlijk minder schade is. Bovendien gaat de klacht van T-Mobile niet zozeer over de internetdienst. Het is belangrijk om te weten dat het hier gaat over de inhuur van de capaciteit op de vezel; de transportcapaciteit. Er wordt weleens de vraag gesteld waarom 1 gigabit internet bij partij A, goedkoper is dan bij partij B. Dit kan te maken hebben met de vastrechtvergoeding die bedrijven onderling rekenen, maar vaak zit het prijsverschil vooral in de gehele dienstverlening. Het artikel in het NRC heeft het duidelijk over de vastrechtvergoeding.

Stagnatie aansluitingen door regulatie en ophef Er is nog een andere belangrijke vraag die gesteld moet worden wat betreft de regulering en beeldvorming: hoe zorgen we ervoor dat het aantal aansluitingen voor consumenten en datacenters niet stagneert? De negatieve publiciteit rond het te bouwen datacenter van Meta, het

44 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


KUNNEN DESASTREUS ACENTERS moederbedrijf van Facebook, in Zeewolde draagt daar niet aan bij. Door de ontstane ophef, vooral over het verkeerde beeld wat wordt geschetst over het stroomgebruik, besloot Meta toch de plannen voor het datacenter in de koelkast te zetten. De Eerste Kamer had daarvoor minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening opgeroepen om geen grond te verkopen aan Meta. Ook de nieuwe gemeenteraad wilde alles doen om de bouw stop te zetten. En dat terwijl eind 2021 de vorige gemeenteraad juist nog had ingestemd met de bouwplannen.

Schade voor glasvezelsector en datacenters De sector weet dat datacenter-aansluitingen niet hetzelfde zijn als het aansluiten van een bedrijf of consument. Het gaat hierbij vaak over een veelvoud van beschikbare vezels. Stagnatie in de aanleg van huisaansluitingen kan daarom ook een negatief gevolg hebben voor de sector die vanuit het datacenter content aanbiedt. Doordat Meta nu door de druk vanuit de politiek en publieke opinie de bouwplannen gepauzeerd heeft, loopt de glasvezelsector ook schade op. Een nieuw te bouwen datacenter levert voor de sector opdrachten op. Er zou door de komst van het datacenter een veelvoud van aansluitingen worden gerealiseerd. Deze connectiviteit zorgt er ook voor dat er meer backbone verbindingen komen naar gebieden die nu niet veel verbindingen hebben. Er ontstaat dan natuurlijkerwijs een ecosysteem, omdat bedrijven zich om zo’n techreus gaan vestigen. Het Meta-voorbeeld laat daarom duidelijk zien dat regulering van de datacentersector nu al directe schade oplevert. De indirecte schade

.

blijft altijd gissen, maar ik denk dat deze wel groter is dan menigeen denkt

45 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022


TECHNOLOGIE

advancing information technology systems

VRAAG NAAR MEER KENNIS EN DCDC’S Volgens meerdere onderzoeken, onder andere van Mordor Intelligence, blijft de wereldwijde datacentermarkt de komende jaren gestaag doorgroeien. Als gevolg daarvan neemt ook de behoefte toe aan meer kennis voor het ontwerpen en installeren van datacenters, oftewel de vraag naar gecertificeerde BICSI DCDC’s en installateurs. Als het aan de begin dit jaar nieuw aangestelde EMEA Regional Director Gautier Humbert ligt gaat BICSI daar actief invulling aangeven met onlangs geupdate manuals en opleidingen. Begin februari is Gautier Humbert RCDD officieel voor twee jaar aangesteld als nieuwe BICSI EMEA Regional Director, na vorig najaar gehouden bestuursverkiezingen voor een aantal regio’s. De volledige EMEA-regio is nog onderverdeeld in de districten Mainland Europe, Middle East & Africa en UK & Ireland, met elk een District Chair. Aan Humbert de taak om het aantal leden, activiteiten en het opleidingenaanbod in deze regio verder uit te breiden. Hiervoor was hij ruim zeven jaar BICSI’s District Chair voor Mainland Europe, terwijl Humbert al meer dan vijftien jaar bij Legrand werkt als Standards Coordinator, Digital Infrastructure en Business Development Manager. Menno van de Veen RCCD en Manufacturing Infrastructure IS Manager bij Amgen blijft als Benelux Country Chair voor BICSI de lokale contactpersoon.

8ste editie ITSIMM

en updates in de ITSIMM en het internationale

tie eind september in Las Vegas meer vorm,

Installateurs die hun kennis willen verdiepen

BICSI’s opleidingenaanbod voor installateurs is

gerelateerd aan het overkoepelende thema

en verbreden voor internationale klanten

te vinden op bicsi.org.

‘Leading the Future for the Connected World’. Een andere middel om leden te helpen hun

kunnen dat onder andere doen met behulp van de nieuwe 8ste editie van BICSI’s

Conferenties en publicaties

kennis te onderhouden zijn de publicaties die

Information Technology Systems Installation

Eind mei organiseert BICSI voor het eerst een

BICSI uitgeeft, zoals het ICT Today kwartaal-

Methods Manual (ITSIMM). Deze vormt tevens

conferentie in samenwerking met de National

magazine. De huidige editie gaat onder

de basis van de eveneens vernieuwde

Electrical Contractors Association (NECA) in de

andere over de ontwikkelingen en uitdagin-

installateursopleidingen en de examens van

Verenigde Staten. Ook dit initiatief is gericht

gen van hoge snelheid datacenters, terwijl in

BICSI sinds eind april. Het 1072-pagina’s dikke

op het uitbreiden van de kennis bij installa-

de derde editie van 2022 intelligente

installatiehandboek is volledig geactualiseerd

teurs voor het correct aanleggen en testen

technologieën centraal staan. Niet-leden

voor de laatste ontwikkelingen op het gebied

van communicatie-infrastructuren waaraan

kunnen ook alleen een abonnement op deze

van koper- en glasvezelbekabeling. Meer

steeds hogere eisen worden gesteld. Verder

BICSI-publicatie met diepgaande technische

informatie over de belangrijkste uitbreidingen

krijgt het programma van de najaarsconferen-

artikelen afsluiten

46 | DATACENTERWORKS | NUMMER 2 | 2022

.


GET SMART Intelligente verdelers voor inzicht in verbruik, trends & onderhoud.

PowerLogic HeatTag Revolutionaire preventieve signalering t.b.v. brandpreventie.

PowerLogic PowerTag Realtime power monitoring tot op componentniveau.

Cloud-based oplossingen voor realtime: • Energiemeting • Schakelen op afstand • Thermografie • Load management • Vlamboogdetectie • Statusmeldingen

Eenvoudige connectiviteit ingebouwde LoRaWAN gateway voor 15 cloudconnected sensoren.

Koppeling met uiteenlopende Energy Dashboards & Gebouw Beheer Systemen.

Digital Panel Master Certified by

+31 348 420 540

smart@ei-woerden.nl

www.ei-woerden.nl


Delta UPS - Ultron Family

DPS Series 300-1200 kVA

The Ultimate MW Power Protection with Uncompromising Power Performance and Reliability •Ultra Compact Design Industry-leading power density and smallest footprint •Excellent Performance AC-AC efficiency of up to 96.5% and 99% in ECO mode for marked energy cost savings •Ultimate Availability Supports up to 9.6 MW power capacity with parallel redundancy and expansion up to 8 units •Proactive Detection of Key Components Uses state-of-the-art microprocessor technology for proactive self-detection of key components

Delta EMEA

Delta Power Solutions

www.delta-emea.com | www.deltapowersolutions.com The power behind competitiveness