RD Business & Arbeidsmarkt

Page 18

RD Business & Arbeidsmarkt

Bastiaan Stolk

In gesprek met een cliënt

Ander werk kiezen biedt kansen Op zoek naar ander werk? Staar je niet blind op je cv, adviseert loopbaancoach Bastiaan Stolk (34). „In het onderwjs, de zorg en de it-sector is zoveel vraag naar mensen, dat bedrjven liever kjken naar iemands mogeljkheden dan naar zjn diploma.” tekst Dick den Braber, beeld RD, Anton Dommerholt

S

inds het uitbreken van de coronacrisis zjn veel werknemers onzeker over hun baan. Stolk, afwisselend in Gouda en Sliedrecht actief onder de vlag van het landeljke bureau Van Dam Loopbaanbegeleiding, merkt het aan de toegenomen vraag naar coaching. „We zien een heel duideljke trend dat mensen zich heroriënteren op hun huidige werk.” Dit bleek al tjdens de eerste intelligente lockdown, vanaf half maart tot begin juli. „Mensen die in die tjd vanuit huis hun werk deden, gebruikten de uitgespaarde reistjd om met mj in gesprek te gaan. Ze liepen er tegenaan dat de toekomst van hun contract onzeker was en wilden hun ontslag vóór zjn.” Tjdens een loopbaantraject brengt Stolk in pakweg zes gesprekken met zjn klant diens competenties, werkervaring en persoonljke kwaliteiten in beeld. „Dit geeft hem of haar helderheid over de te maken keuzes. Soms bljkt dat mensen helemaal op hun plaats zitten, andere keren zien ze wat beter bj hen

18

zou passen.” De kosten van zo’n traject vallen voor particulieren trouwens mee: bj de belastingaangifte kun je alles boven het drempelbedrag van 250 euro als scholingskosten opvoeren.

Gerichte aanpak Dat mensen vervolgens heel gericht naar een baan op zoek kunnen gaan, levert werkgevers volgens Stolk meer op dan die laatsten vaak doorhebben. „Ik merk vaak dat bedrjven werknemers zonder een duideljke reden hebben aangenomen. De leidinggevende ging dan vooral af op zjn eerste indruk en op het cv (curriculum vitae, levensloop) van de sollicitant. Maar dit zegt niets over de persoon zelf en zjn competenties voor de baan in kwestie. Dat een werknemer vervolgens soms vastloopt in zjn functie, snap ik wel.” In sectoren waar veel vraag is naar personeel, hanteren organisaties veel vaker een gerichte aanpak

zaterdag 14 november 2020