EB Live oktober 2023

Page 84

IN2EVENT

‘We willen de industriestandaard voor eventmanagement worden’ In2event is het all-in-one digitaal hoofdkwartier voor evenementenorganisaties. Na het succes in Nederland zet het bedrijf het vizier op het buitenland. Mede-eigenaar Sjoerd Staal en sales- en accountmanager Ingrid Spijkerman over de markt en de toekomstplannen van het bedrijf. “Waar we nu staan is nog maar het begin.” DOOR: JEROEN VAN TRIERUM

I

n2event werd negen jaar geleden opgericht. Inmiddels is het een bekende en vertrouwde naam in de evenementenbranche. Het bedrijf werkt samen met veel organisaties en faciliteert op jaarbasis tussen de 300 en 400 evenementen. In de afgelopen jaren zijn er miljoenen tickets vanuit het platform verzonden. Na twee jaar stilstand door corona maakte In2event een vliegende herstart en bleef groeien. Dit ging zo snel dat het bedrijf genoodzaakt was te verhuizen. Ingrid Spijkerman: “Dat was echt nodig. We groeiden uit onze jas. In het oude kantoor was het soms net een kippenhok waar sales, development en marketing allemaal in één ruimte zaten. Daarnaast was er meer plek nodig om de toekomstplannen van het bedrijf te realiseren. Daar heb je een groter

team voor nodig, maar er waren simpelweg geen werkplekken meer. Vorig jaar december zijn we verhuisd naar een historisch pand in Gorinchem. In één klap kregen we vijf keer zoveel ruimte. Inmiddels is het team uitgebreid naar 13 mensen en is de verwachting dat er voor het eind van het jaar nog twee à drie nieuwe mensen bijkomen.” Sjoerd Staal: “Dat is nodig, want we zijn constant bezig met het innoveren van ons platform, met nieuwe features en functionaliteiten. Alles wat we aanbieden wordt door ons eigen team ontwikkeld.” In2event werkt nu vooral binnen de muzieken festivalbranche, maar er zijn ook samenwerkingsverbanden met verschillende zakelijke evenementorganisaties. Staal: “Dat is een markt die andere features

nodig heeft dan onze bestaande klantengroep. Om daarop in te spelen passen we ons platform aan en breiden het nog verder uit. Je moet dan denken aan ‘branded experience’ en white label-mogelijkheden.” Spijkerman vult aan: “In2event is vol in beweging en groeit flink. Er staan volgend jaar nog een aantal mooie deals op stapel. Waar we nu staan is nog maar het begin.”

De wereldwijde industriestandaard In2event is op weg om naam te maken als internationale speler. “Je ziet dat de Nederlandse markt onderhand verzadigd is”, legt Staal uit, “en dat er nog een mooie opening ligt voor grote nieuwe klanten over de grens. In het buitenland staat eventmanagement nog in de kinderschoenen. In de landen om ons heen, denk aan Duitsland en Engeland, kunnen de nodige stappen gezet worden als het gaat om eventmanagement en het automatiseren of digitaliseren van de backoffice. Wij kunnen die organisatoren daarbij helpen. De eerste stappen om in het buitenland voet aan de grond te krijgen, zetten we in Europa, maar het is de ambitie om een wereldwijde speler te worden. Wij willen dat In2event binnen vijf jaar de wereldwijde industriestandaard is op het gebied van eventmanagement.”

Service en voordelen

INGRID SPIJKERMAN

84

OKTOBER 2023

EBLIVE202310_In2Event.indd 84

SJOERD STAAL

De werkzaamheden van In2event zijn talrijk. Het bedrijf doet bijvoorbeeld ook aan ticketing. Vanuit het platform worden dagelijks parkeertickets, cateringbonnen, accreditatie, en natuurlijk toegangstickets voor crew, gast, vrijwillger en pers verstuurd. Dit doet het bedrijf voor een breed scala aan

WWW.EBLIVE.NL

10/6/2023 4:45:17 PM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.