Page 1

SPECIAL

GIFTCARDS

D

e cadeaukaartenmarkt kent een geschatte jaaromzet van €900 miljoen. Serieuze business dus. En groeiende. Het rumoer rond de cadeaukaart Plastix van Free Record Shop en het recente faillissement van QINQO, in combinatie met een aantal bevindingen van brancheorganisatie VBIN (Vereniging Betaal Instellingen Nederland), heeft geleid tot het opstellen van een zogeheten ‘position paper’ met als belangrijkste doel: het herstellen van het consumentenvertrouwen. Onder andere door garantstelling voor de verkochte cadeaukaarten en een keurmerk. Ook pleit de organisatie voor aanmelding bij De Nederlandse Bank. Professionalisering van de cadeaukaartenmarkt staat dus centraal. Net als bij veel partijen in deze special. Zo vertelt Martin de Wilde, directeur Nederlandse Vereniging Entertainment Retailers, over de herpositionering, gaat Joost Bakker van Primera in op vooroplopen en cadeaukaarten als budgetcontrole, en verhaalt Sophie Konijnenbelt van Podium Cadeaukaart over de passie voor het vak.

EB201310_COVER GIFTCARD SPECIAL.indd 17

27-9-2013 17:27:16


/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ///////////////////////////////////////// //////////////////////

Cadeaukaartenbranche is toe aan een professionaliseringsslag De cadeaukaartenbranche is op een keerpunt aanbeland. Waar in 2011 papieren cadeaubonnen nog net zo gewoon waren als betaalmiddel, heeft de giftcard deze op de meeste vlakken inmiddels verdrongen. De Nederlandse cadeaukaartmarkt heeft een omvang van tussen de 600 en 900 miljoen euro. Dergelijke bedragen vragen om een professionaliseringsslag, een traject dat nu wordt ingezet. DOOR: EDGAR KRUIZE

D

e cadeaukaartenbranche mag dan enorm groeien, het afgelopen jaar is een aantal zaken boven komen drijven dat het consumentenvertrouwen in een kaart zouden kunnen schaden. Zo meldden landelijke media enkele maanden geleden dat cadeaukaarten een ideaal middel zouden zijn om geld wit te wassen. Prepaid kaarten zijn namelijk anoniem en zodoende kan daar zwart geld op gezet worden, dat vervolgens weer kan worden uitgegeven in retail of online. Daarnaast zijn ze makkelijk mee te nemen naar het buitenland, omdat cadeaukaarten nog niet onder een Europese verordening vallen die mensen verplicht om bij het verlaten of binnenkomen van de EU contante bedragen van meer dan 10.000 euro aan te geven bij de douane. De Nederlandsche Bank onderzoekt momenteel in opdracht van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem deze praktijken. De minister heeft hierbij overigens wel laten weten dat zijn grootste zorgen vooral liggen bij kaarten die in het buitenland worden uit18

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201310_OPENINGSVERHAAL GIFTCARD SPECIAL.indd 18

gegeven, aangezien in Nederland alleen kaarten worden uitgegeven met een saldo van maximaal 250 euro.

Verdampte vergoedingen Het meest in het oog springende was het verdampen van een paar miljoen aan tegoeden van enerzijds de giftproducten van

'Het vertrouwen in cadeaukaarten is van cruciaal belang' Rapport VBIN Cadeaubox (veelal nog ouderwetse papieren bonnen) en anderzijds de Free Record Shop Cadeaukaart. Boze consumenten en een breed uitgemeten verslaggeving in de media rondom deze waardeloos geworden cadeaukaarten en -bonnen was het gevolg. Begin september was er het faillissement van QINQO, waarbij eveneens de tegoe-

den verdampten. In september verscheen tegelijk een artikel in RetailTrends, waarin werd gemeld dat van de cadeaukaarten van de grootste retailers in ons land slechts vijf procent extern gedekt is. Uit het door RetailTrends gepubliceerde onderzoek onder 175 retailers, gepubliceerd onder de naam ‘Cadeaukaartenmarkt een kaartenhuis’, blijkt dat zo`n zestig procent een eigen plastic cadeaubon uitgeeft en slechts een handjevol hierbij een derdenrekening of andere constructie gebruikt om de waarde van de kaart te garanderen.

Consumentenvertrouwen De onzekerheid bij de consument was voor branchevereniging VBIN (Verenigde Betaal Instellingen Nederland) al in juni reden om aan de alarmbel te trekken. De VBIN publiceerde een ‘position paper’ waarin wordt gesteld: “Het vertrouwen in cadeaukaarten is van cruciaal belang. Consumenten moeten het geld dat zij aan een cadeaukaart besteden, onder alle omstandigheden veilig weten. Dit belang ▶

OKTOBER 2013

27-9-2013 14:48:41


SPECIAL

/// / / / ///// / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / /////////////////////////////////////////////////////////

GIFTCARDS

g

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201310_OPENINGSVERHAAL GIFTCARD SPECIAL.indd 19

OKTOBER 2013

19

27-9-2013 14:48:43


VIVE LA FRANCE 22/10 OP DVD & BLU-RAY

DO NOT DISTURB 08/10 OP DVD

GINGER & ROSA 08/10 OP DVD & BLU-RAY

VERKOOP@FILMFREAKS.NL AD EB oktober.indd 1 EB201310_ADVERTENTIES.indd 20

25-09-13 09:31 27-9-2013 12:08:09


SPECIAL

/// / / / ///// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ///////////////////////////////////////// ////////////////////

GIFTCARDS

wordt onderstreept door de recente faillissementen van enkele cadeaukaart-uitgevende instellingen zoals Cadeaubox.nl en de Free Record Shop, waarbij onduidelijk is of de door hen uitgegeven cadeaukaarten ooit nog kunnen worden verzilverd. Dat kan het consumentenvertrouwen schaden.

giftcard alleen binnen een gesloten systeem bruikbaar (bijvoorbeeld betaalkaarten in een concertzaal of in een voetbalstadion), alleen bij een bepaalde keten (zoals de kaart van Free Record Shop), of alleen voor één product (met een Podiumkaart kun je bijvoorbeeld alleen een theaterkaartje kopen),

'De politiek vragen de wet aan te passen, is geen praktische oplossing' Martin de Wilde, VBIN VBIN is van mening dat de uitgevers van cadeaukaarten, ondersteund door wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving daarvan, ervoor moeten zorgen dat het consumentenvertrouwen in cadeaukaarten wordt gewaarborgd.”

Waarde garanderen De wet- en regelgeving in Nederland maakt dat de Wet Financieel Toezicht (Wft) alleen geldt voor uitgevers van cadeaukaarten die zich als ‘elektronisch geld’ kwalificeren. “Dan worden ze een zogenaamde EGI en houdt De Nederlandsche Bank toezicht”, zo legt Martin de Wilde, bestuurslid van de VBIN uit. “Maak je een

dan geldt een vrijstelling. Deze kaarten vallen daardoor niet onder de betreffende wet- en regelgeving en het toezicht van DNB. Hierdoor is er geen garantie dat de waarde van die cadeaukaarten wordt gedekt. De VBIN wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van de branche door iets aan deze situatie te doen.”

Beoogd keurmerk In het ‘position paper’ stelt de VBIN een aantal principes voor. Het belangrijkste is dat VBIN de politiek oproept om alle cadeaukaart-uitgevende instellingen te verplichten zich bij DNB te melden. “DNB kan hen dan als zodanig registreren in hun

openbare registers. Daarmee wordt transparant welke cadeaukaarten in Nederland worden uitgegeven.” Een ander punt dat wordt voorgesteld is dat alle uitgevers van cadeaukaarten voldoen aan een set van ‘self governance principles’ met betrekking tot waarborging van de dekking van de waarde. De Wilde: “Er is 10 september een vergadering geweest van de uitgevende instellingen die lid zijn van VBIN en we hebben onder meer besproken hoe we op dit vlak op relatief korte termijn stappen kunnen zetten. De cadeaukaartenbranche is enorm in ontwikkeling en groeit snel. Dat betekent ook dat er wildgroei kan ontstaan. De branche is toe aan professionaliseringsslag. De politiek vragen de wet aan te passen, is geen praktische oplossing. Dan ben je al snel weer een paar jaar verder. Vandaar dat we hebben gesproken over een keurmerk dat toegekend kan worden aan partijen die bewezen aan de principes voldoen. Dat is iets waar we nu druk mee zijn. De introductie daarvan zal niet meer dit jaar plaats kunnen gaan vinden, er moet veel geregeld worden om dit goed te doen en om het ook naar de consument te communiceren. Maar zo’n keurmerk willen we zeker wel in de loop van 2014 kunnen introduceren.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201310_OPENINGSVERHAAL GIFTCARD SPECIAL.indd 21

OKTOBER 2013

21

27-9-2013 14:48:50


Al meer dan 450 winkels in Nederland

Primera heeft nog plek voor uw prepaid kaart!

Heeft u een interessant concept voor in Primera’s nieuwe prepaid display? Neem contact op via info@primera.nl www.primera.nl PRI_13099_Adv enter business.indd 1 Proceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur Zwart EB201310_ADVERTENTIES.indd 22

...even naar Primera 24-09-13 14:07 27-9-2013 12:08:11


SPECIAL

/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //////////////////////////////////////////////////////// ////

Primera focust op ‘gemaksproduct’

GIFTCARDS

Primera gaat vanaf deze maand cadeaukaarten uit het (home-)entertainment-segment als aparte productgroep in de winkels positioneren. Deze kaarten worden door klanten grotendeels voor eigen gebruik aangeschaft en komen in een opvallende display, waarmee Primera mikt op impulsaankopen. DOOR: EDGAR KRUIZE

P

rimera heeft een aparte ‘spinner’ ontworpen die vanaf deze maand in de winkels is te vinden. Het aanbod in die spinner leent zich volgens assortimentsmanager Joost Bakker bij uitstek voor een aparte plek in de Primera-winkels. “Primera heeft al vroeg ingezien dat cadeaukaarten een productgroep vormen waar een enorme groeipotentie in zit. Wij hebben, sinds we in 2008 met de verkoop van cadeaukaarten zijn begonnen, het direct professioneel aangepakt door heldere communicatie en door de productgroep een prominente plek in onze

kaarten die zich in het home-entertainmentsegment bevinden. Denk aan kaarten voor de iTunes Store, aan een Pathé Thuiskaart, aan prepaid cards voor live-voetbalwedstrijden of aan online games. Bakker: “We verwachten dat er alleen maar meer bij zullen komen. Netfl ix start in Nederland en heeft internationaal al een prepaid card. De verwachting is dat deze ook hier verkrijgbaar zal worden. Daarnaast starten we met de introductie van de spinner tegelijk met de verkoop van de Spotify Gift Card bijvoorbeeld. We zien steeds meer

‘Deze cadeaukaarten gebruiken consumenten voor budgetcontrole’ Assortimentsmanager Joost Bakker winkels te geven. We hebben altijd voorop gelopen in de ontwikkelingen. Primera is in dit productsegment nu marktleider.”

Cadeautje voor de klant Ook als het om nieuwe ontwikkelingen gaat, is Primera erbij. Bakker: “We zien nu ook een enorme ontwikkeling in het segment ‘kaarten voor eigen gebruik’: kaarten die worden gebruikt als substituut voor een creditcard om online aankopen te doen, of kaarten die worden ingezet voor budgetcontrole. Het op een eigen manier positioneren van specifiek deze kaarten, is de volgende stap in die ontwikkeling. En ook hier weer willen we vooroplopen.”

Hoge verwachtingen Onder het aanbod van kaarten zitten veel

nieuwe initiatieven in deze groep kaarten, de markt is enorm in beweging. Met het oog op de toekomst en de verwachte groei in het aanbod, heeft Primera besloten juist deze groep op te pakken en te onderscheiden van het aanbod cadeaukaarten uit de presentatiewand in de winkels.”

Open kaart spelen Bakker stelt dat dit niet betekent dat alle kaarten die in de spinner op de winkelvloer staan straks ook uit van de wand met giftcards zullen verdwijnen. “Natuurlijk is er binnen dit segment ook een groep kaarten die nog steeds als cadeau wordt gekocht. Een iTunes card zal daarom niet snel van die wand verdwijnen. Klanten die een kaart cadeau willen doen, gaan daarvoor echt op pad en lopen in de winkel gericht op

die wand af. Daarom willen we daar een zo compleet mogelijk aanbod blijven aanbieden. Met de spinner mikken we echter op een heel ander publiek. De kaart is een gemaksproduct waar we de consument op willen attenderen. We gaan er heel erg mee op de impuls zitten. En we gaan zeker uitbreiden. Dit jaar, naast de kaarten van Nintendo en PlayStation, misschien ook met Xbox. En Google Play is er ook eentje waar we op wachten. De spinner is ontworpen voor een groot assortiment, dus we kunnen we nog wel even doorgroeien en gaan actief zoeken naar nieuwe partijen en initiatieven die we toe kunnen voegen.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201310_GIFTCARD SPECIAL PRIMERA.indd 23

OKTOBER 2013

23

27-9-2013 14:52:59


UW PARTNER VOOR JOINT PROMOTIONS! Nieuw!

✔ De beste tips voor de leukste dagjes of avondj es uit.

Hét uitjes magazi

ne van Ned erland

Stedentrip

Leeuwarden

UITcetera: Ledenwerfactie

Met de leukste winkelstraat

purper ladies Vrolijke cabaretshow Mmm... wellnessdag in de haMaM

JAARGANG 1 Nr. 1, najaar 2013

1 jaar

voor maar

n.

✔ Jouw kwarta al-update voor de leukste theatervoorstellingen, musicals, evenementen en workshops.

€10

Gratis Nationa + Car Entertainment le

r veel Lekke el! voorde

In september 2013 is een nieuw uitjesmagazine gelanceerd door Bindinc, genaamd UITcetera.

✔ Boordevol kortin g op kaarten en arrang emente

€ €€

t.w.v.

Tjitske Reidinga als ideale vrouw

Stopt autom atisc

h

d

€10

Birgit Schuurman is Anastasia in...

Vijftig

De leukste cadeaukaart voor dvd’s, bol.com, See cd’s, games Tickets, Media en tickets. Markt, Saturn, Inwisselbaar en alle entertai bij Free record nmentwinkels Shop, V&D, in Nederlan game Mania d.

tinten...

Om nieuwe abonnees aan te trekken is een grote ledenwerfactie opgestart, waarbij een wervingskaart in een oplage van 5,4 miljoen via print wordt verspreid. Elke nieuwe abonnee ontvangt een Nationale EntertainmentCard t.w.v. € 10,00 cadeau! de parodie

Bestel op www .uitc

Cover 1

Uitcetera_werfkaart

_SET.indd 37

etera.com/ad of 06-08-13 14:36

bel 0900 - 777

9996

(€ 0.15 p.m.)

08-08-13 16:44

AVRO Bode: Ledenwerfactie De AVRO Bode is in 2010 gerestyled. Om nieuwe leden aan te trekken heeft men een grote ledenwerfactie gedaan. Elke nieuwe abonnee ontving een Nationale EntertainmentCard t.w.v. € 10,00 cadeau! Helemaal in stijl van de nieuwe AVRO Bode.

“De ledenwerfactie in samenwerking met de Nationale EntertainmentCard was geweldig met een gigantische respons, die ver boven de verwachting lag. De actie is zeker voor herhaling vatbaar!” - Pim Osterhaus - Product Manager AVRO Bode

Primera: Is deze cadeaukaart € 100,00 waard? Primera heeft een groot assortiment cadeaukaarten, waaronder de Nationale EntertainmentCard. Om het assortiment groots onder de aandacht te brengen, organiseert Primera jaarlijks een grote najaarscampagne, waarbij de Nationale EntertainmentCard regelmatig partner was. Tijdens de eerste grote printcampagne heeft Primera in 5 printuitgaven (oplage: 2.362.000) een actiepasje van de Nationale EntertainmentCard mee geplakt met daarop een unieke actiecode, waarmee de consument kans maakte op de Nationale EntertainmentCard t.w.v. € 100,00.

“Een zeer succesvolle actie met een respons ruim boven het landelijk gemiddelde, namelijk 20%! De actie heeft ook zijn effect gehad op de reguliere verkoop van de Nationale Entertainmentcard die binnen de actieperiode een procentueel hogere omzetgroei realiseerde dan de meeste andere cadeaukaarten binnen het assortiment van Primera.” - Joost Bakker - Assortimentsmanager Primera

De Nationale EntertainmentCard is de landelijke cadeaukaart voor muziek, film, games en tickets. De Nationale EntertainmentCard is verkrijgbaar bij ruim 3.000 winkels en is inwisselbaar bij alle entertainmentwinkels en See TICKETS in Nederland.

www.nationale-entertainmentcard.nl

NVER_EntertCard_Adv_EntBusiness_210x297.indd 1 EB201310_ADVERTENTIES.indd 24

20-09-13 16:02 27-9-2013 12:08:13


SPECIAL

/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //////////////////////////////////////////////////////// ////

GIFTCARDS

Nieuwe positie voor Nationale EntertainmentCard Met het teruglopen van het aantal verkooppunten van entertainmentproduct, lijkt een giftcard als de Nationale EntertainmentCard misschien overbodig te worden. Niets is echter minder waar, aldus NVER-directeur Martin de Wilde: “De kaart is onverminderd populair, maar we onderzoeken nieuwe manieren om deze besteedbaar te maken.” DOOR: EDGAR KRUIZE

D

e entertainmentbranche is volop in beweging en het bestedingspatroon van de consument verandert. Entertainmentproduct is echter nog immer een populair cadeauproduct en dat betekent ook dat de Nationale EntertainmentCard een gewild artikel is. “Het aantal punten dat aangeeft interesse te hebben om onze giftcard in het assortiment te hebben is groot. We hebben momenteel zo’n 4000 verkooppunten”, vertelt directeur van de Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers, Martin de Wilde. “Op dat vlak is er dus niets aan de hand. Maar de kaart moet natuurlijk wel zijn waarde behouden en dat kan alleen als er genoeg punten zijn waar deze in te wisselen is. Vandaar dat we aan het kijken zijn hoe we de komende tijd de ‘scope’ van de kaart kunnen verbreden.”

Eenvoudig inwisselbaar De Wilde geeft aan dat ondanks alle berichten gemiddeld nog zo’n 75 procent van het geconsumeerde entertainmentproduct fysiek aangeschaft wordt. “De kaart is en blijft dan ook gewoon inwisselbaar bij alle ketens zoals V&D, Free Record Shop, Media Markt et cetera. We kunnen er echter niet aan voorbijgaan dat entertainmentproduct, en met name muziek, ook op heel andere manieren wordt geconsumeerd. Niet alleen digitaal, maar bijvoorbeeld ook door bezoek van concerten en evenementen. Onze kaart is inmiddels al inwisselbaar voor concerten en evenementen waarvoor

SEE Tickets de ticketing doet, en het is niet ondenkbaar dat hier de komende tijd nog andere aanbieders bij zullen gaan komen. Daarvoor zijn we in gesprek met diverse partijen.”

Goede uitstraling De Nationale EntertainmentCard zal binnenkort ook ingezet kunnen gaan worden als betaalmiddel voor ‘micro payments’, zoals digitale downloads. “Wij zijn op dit moment vrij ver met Target Media wat betreft de acceptatie van onze kaart als betaalmiddel voor hun downloadplatform. Dat gaat waarschijnlijk in het vierde kwartaal van start. Betalen met iDeal geeft de consument onevenredig hoge kosten bij digitale downloads en kan dus een drempel zijn. Met een cadeaukaart betalen haalt zo’n

‘Betalen met een cadeaukaart haalt bij consumenten een drempel weg’ Martin de Wilde, directeur NVER drempel weg. Vanwege die ontwikkelingen wordt nu goed gekeken of de kaart zoals deze nu is, qua uitstraling nog wel aan de eisen van de markt voldoet. We zullen in het kader hiervan met een herpositionering en nieuwe vormgeving komen.”

Persoonlijk samenwerken De Nationale EntertainmentCard staat open voor nieuwe partners en voor joint promotions, zo stelt De Wilde. “Zoals we dat nu al doen in samenwerking met Primera of AVRO Kunst en Cultuur bijvoorbeeld. De samenwerking met Klassieke Zaken met een eigen Nationale EntertainmentCard is een ander goed voorbeeld. Wij kunnen voor onze partners de kaart een persoonlijke vormgeving meegeven. Een kaart als deze is uiterst geschikt om een brede doelgroep te bereiken. Dat is ook de reden dat we, in samenwerking met de industrie, in november een heel grote campagne gaan voeren, waar de Nationale EntertainmentCard als middel bij wordt ingezet om de consument te bereiken. Meer informatie hierover zullen we in de loop van oktober naar buiten brengen.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201310_GIFTCARD SPECIAL ENTERTAINMENT CARD.indd 25

OKTOBER 2013

25

27-9-2013 16:10:54


A4_podium_staand_26sept_def*.indd 1 EB201310_ADVERTENTIES.indd 26

9/26/13 8:34 AM 27-9-2013 12:08:17


SPECIAL

/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //////////////////////////////////////////////////////// ////

GIFTCARDS

Sympathiek cadeau met een sociaal tintje De Podium Cadeaukaart van de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek, een stichting met als missie zo veel mogelijk kaartverkoop te genereren voor de sector podiumkunst, is door de speciale vormgeving een leuk cadeau en meer dan alleen een instrument om de sector te bedienen. DOOR: SANDY DRAGUSEL

H

oe meer stoelen en plaatsen er gevuld worden in poppodia en concertzalen, schouwburgen en festivals, hoe blijer Sophie Konijnenbelt, manager Podium Cadeaukaart, wordt. “Je ziet dat mensen die zelf interesse hebben in podiumkunsten de kaart cadeau doen aan bijvoorbeeld hun buurvrouw die nooit een concert of voorstelling bezoekt, maar het misschien wel leuk zou vinden om iets nieuws te beleven. Maar het gaat ook andersom. Mensen vragen de Podium Cadeaukaart bewust als cadeau en gaan hierdoor aantoonbaar vaker uit dan ze zonder deze cadeaukaart zouden doen.” Naast bestaande verkoopkanalen als theaters, Primera, Albert Heijn, ANWB, Uitburo, VVV realiseerde de organisatie een samenwerking met Post.NL, waarmee er in een keer 2700 verkooppunten bijkomen.

Voor iedereen “De Podium Cadeaukaart geeft toegang tot alles wat op de planken staat. De keuze

is aan de consument”, zegt Konijnenbelt. “De kaart is daarom ook zo vormgegeven dat iedereen zich daarin herkent. Een oma moet ermee naar het ballet kunnen, maar

‘We doen ons werk niet om er zelf rijk mee te worden, maar vanuit passie voor het vak’

zo goed mogelijk in de markt zetten, zowel on- als offline”, vertelt Konijnenbelt. De distributiepartners spelen hierin een belangrijke rol en momenteel krijgt de site een complete make-over. “Wij zijn van en voor de podiumkunstensector. We doen ons werk niet om er zelf rijk mee te worden, maar vanuit passie voor het vak. We werken samen met de marketeers uit de sector zodat deze kaart steeds meer een aanvulling wordt op de strategie van het individuele podium. Dat maakt het tot een echte branchekaart.”

Blijven innoveren

Sophie Konijnenbelt, manager Podium Cadeaukaart haar kleinzoon naar een reggaeconcert. Zo is het net zo leuk als iemand naar een kaskraker in Ahoy gaat als naar het jeugdtheater om de hoek. Vorig jaar maakten we twee trailers waarin we van de Podium Cadeaukaart een gigantische toegangsdeur hadden gemaakt. Daar kwamen vervolgens heel diverse artiesten uit als Hadewych Minis, Lucky Fonz III en Peter Faber. Duidelijker kun je het niet zeggen denk ik.” “We blijven de Podium Cadeaukaart

De digitale Podium Cadeaukaart is inmiddels gelanceerd en er wordt hard gewerkt aan een campagne voor de bedrijvenmarkt met het oog op de komende feestdagen. Verder wordt gekeken naar mogelijkheden om Podium Cadeaukaart te koppelen aan merken van individuele podia. “Bovendien hebben we veel tijd gestoken in het koppelen met de verschillende kaartverkoopsystemen in onze branche. Op langere termijn moet de kaart intelligenter worden, zodat we meer data terug kunnen geven aan de sector en podia meer informatie krijgen over hun bezoekers, om hun marketingbeleid daarop af te kunnen stemmen. Een grote technische klus, maar wel eentje die veel meerwaarde gaat opleveren”, concludeert Konijnenbelt. ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201310_GIFTCARD SPECIAL PODIUM CARD.indd 27

OKTOBER 2013

27

27-9-2013 15:38:49


EB201310_ADVERTENTIES.indd 28

27-9-2013 12:08:18


SPECIAL

/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //////////////////////////////////////////////////////// ////

GIFTCARDS

Gift Card als slim cadeau Weinig mensen geven een concertkaartje als cadeau. Enerzijds vanwege de – bij grote evenementen tenminste – relatief hoge kosten, anderzijds omdat zo’n cadeau heel smaakgevoelig is. Om dit te ondervangen heeft Ticketmaster digitale en fysieke varianten van de Gift Card geïntroduceerd. DOOR: EDGAR KRUIZE

D

e Gift Card van Ticketmaster kan als betaalmiddel worden gebruikt voor de aanschaf van een ticket voor de evenementen die Ticketmaster in Nederland als ticketingbedrijf faciliteert. “We hebben natuurlijk een fantastisch aanbod en ook al zijn onze evenementen veelal muziekgerelateerd, ook op ander gebieden als familie- en sportevenementen zijn we vertegenwoordigd. Denk aan een ABN AMRO Tennistoernooi, het Kerstcircus, Cirque du Soleil, Monster Jam, Nitro Circus, paardensport enzovoort”, zo zegt operations manager Angela Wap. “Niet iedereen die iemand een ticket cadeau wil geven, weet exact naar welk evenement de ontvanger zou willen gaan. Dus op die manier is het een slim cadeau, want de keuze ligt bij de ontvanger. Of je geeft iemand een Gift Card als bijdrage voor dure festivaltickets. De mogelijkheden zijn legio.”

Speciale cadeaumomenten De Gift Card van Ticketmaster is in juli vorig jaar gelanceerd. Er zijn promotiecampagnes geweest richting de vaste klanten van Ticketmaster en er is rondom de kaart bannering geweest op cadeaumomenten als Moederdag, Vaderdag en Valentijnsdag. De komende maanden wordt ingezet op pro-

motionele acties rondom kerst. “In december zullen we nog een consumentgerichte mailing met de Gift Card doen en we blijven veelvuldig via bannering op de site de aandacht vragen. Het is duidelijk dat een dergelijk project een aanloopperiode nodig heeft om bij het grote publiek bekend te raken, maar we merken wel degelijk dat de Gift Card bij een steeds groter publiek bekend begint te worden. De Gift Card wordt al fysiek verkocht bij Bruna, Kruidvat en Vomar, en neemt daar inmiddels een aardige plek in tussen het enorme aanbod van allerhande cadeaukaarten die verkrijgbaar zijn. We zien hier ook een zeer duidelijke toename in de verkoop. In november wordt de Gift Card in de winkels van Albert Heijn uitgezet. Dit uitzetten voor retail wordt voor alle Ticketmaster-vestigingen binnen Europa vanuit Engeland geregeld. Wij geven input, maar zij zetten uit.”

Aantrekkingskracht Naast de focus op de consument, zet Ticketmaster met de Gift Card in op de b2b-markt, waar het een gewild product aan het worden is. Wap: “Zo is er een loyaltyprogramma ontwikkeld in samenwerking met LG, waarbij dealers

kunnen sparen voor een bepaald aantal ‘sterren’. Deze gespaarde sterren kunnen omgezet worden in een Gift Card met een bepaalde waarde.” De Gift Card van Ticketmaster is er in fysieke en digitale vorm. In de eerstgenoemde vorm is deze het meest populair, aldus Wap. In een eerdere editie van Entertainment Business stelde Ticketmaster-directeur

‘De Gift Card is een gewild product aan het worden’ Angela Wap, operations manager Ticketmaster Aukina Buining dat de service van het bedrijf de komende tijd meer persoonlijk wordt gemaakt. Vanuit dat oogpunt wordt de E Gift Card-variant aantrekkelijker gemaakt. Wap: “De verwachting is dat de mogelijkheid om de E Gift Card te personaliseren begin 2014 beschikbaar zal zijn, de service wordt op dit moment in het Engeland voor ons ontwikkeld.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201310_GIFTCARD SPECIAL TICKETSERVICE.indd 29

OKTOBER 2013

29

27-9-2013 14:55:02


Cadeaukaarten Nederland B.V. Bezoekadres Soestdijkerstraatweg 21 1213 VP HILVERSUM Postadres Cadeaukaarten Postbus 226 Nederland B.V. 1200 AE HILVERSUM Bezoekadres Soestdijkerstraatweg 21 Contact 1213 VP HILVERSUM T +31 (0)35 - 6729090 F +31 (0)35 - 6729099 Postadres E info@cadeaukaartennl.nl Postbus 226 1200 AE HILVERSUM Bankzaken Bankrekening: NL21INGB0007929392 Contact INGBNL2A T BIC +31 Code: (0)35 - 6729090 nummer: 57200769 F KvK +31 (0)35 - 6729099 nummer: NL852479839B01 E BTW info@cadeaukaartennl.nl

Uw Cadeaukaarten succes begint hier!

www.cadeaukaartennl.nl Bankzaken Bankrekening: NL21INGB0007929392 BIC Code: INGBNL2A KvK nummer: 57200769 BTW nummer: NL852479839B01

Cadeaukaarten Nederland BV biedt Full Service diensten en een kant en klaar pakket

www.cadeaukaartennl.nl

om een cadeaukaart op de markt brengen.

Waarom Cadeaukaarten Nederland B.V.? • Ruim 50 jaar actief in de cadeaukaarten markt via moederorganisatie SNP. • Stabiele organisatie. • Alles in eigen beheer. • Ruime ervaring met de introductie van giftcards en de bijbehorende problematiek. • Hoge kwaliteit tegen scherpe tarieven / fixed fee. • Full service dienstenpakket i.s.m. preferred partners, waaronder technische aansluitingen, ordersystemen, online services, productie cards en POS, logistieke services en service desk.

Het systeem van Cadeaukaarten Nederland BV is sinds 2007 actief op het gebied van het verwerken van cadeaukaart transacties. Inmiddels beschikken wij over een uitgebreid netwerk, waarmee partijen die cadeaukaarten (willen) uitgeven, de mogelijkheid krijgen om snel, professioneel en flexibel hun eigen cadeaukaart in de markt te zetten. Hierbij maken wij, dankzij diverse partnerships, zoveel mogelijk gebruik van de bestaande kassa infrastructuur van de klant. Daarnaast hebben wij in eigen beheer een software oplossing ontwikkeld, welke dienst kan doen als kassa oplossing om cadeaukaarten te verkopen of in te nemen. Klanten VOOR LIEFHEBBERS VAN KLASSIEKE MUZIEK

› www.cadeaukaartennl.nl

Bioscoopbon_Giftcard_Algemeen_86x54mm_10.indd 1

25-06-2013wk26 15:40

T 035 - 6400017

Cadeaukaarten_briefpapier_FC.indd 1 NVER_Cadeaukaarten_Adv_EntBusiness_210x297.indd 1 Cadeaukaarten_briefpapier_FC.indd 1 EB201310_ADVERTENTIES.indd 30

02-04-13 18:10 20-09-13 15:44 02-04-13 18:10 27-9-2013 12:08:19


SPECIAL

/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //////////////////////////////////////////////////////// ////

GIFTCARDS

Cadeaukaarten Nederland zoekt nieuwe markten en klanten Met de kennis en expertise die vanuit de exploitatie van de Nationale EntertainmentCard is opgebouwd, maakt Cadeaukaarten Nederland BV zijn systeem landelijk beschikbaar voor partijen die ook een eigen cadeaukaart willen introduceren. De branche waarin zo’n partij zich begeeft, maakt daarbij niet uit. DOOR: EDGAR KRUIZE

M

et de verkoop van giftcards en cadeaubonnen is in Nederland een bedrag van 1 miljard euro gemoeid, waar dit in 2009 nog dertig procent lager was. Een groeimarkt dus, waar veel partijen in willen stappen. NVER-directeur Martin de Wilde legt uit: “Veel nieuwe partijen hebben geen idee waar men moet beginnen als ze zo’n kaart willen introduceren. Wij hebben die expertise al decennia in huis. Vanuit de papieren Nationale Platenen CD-bon tot – sinds 2007 – de Nationale EntertainmentCard. Wij zijn daardoor een expert op het gebied van het verwerken van cadeaukaarttransacties en stellen die kennis beschikbaar aan de markt.”

Begeleiding Cadeaukaarten Nederland biedt hierbij een full service dienstenpakket aan, waarbij zowel de financiële infrastructuur als de distributie van een kaart uit handen wordt genomen. “Een kant-en-klaar pakket”, zegt De Wilde. “Wij werken al jaren samen met betrouwbare partners op het gebied van logistiek en afhandeling en die goede relatie maakt dat wij nieuwe partijen die iets met cadeaukaarten willen gaan doen heel efficiënt kunnen bedienen. Cadeaukaarten Nederland kan snel, professioneel en flexibel zo’n nieuwe kaart in de markt zetten en daarbij na-

tuurlijk de nodige begeleiding geven in de opstart. Wij merken dat er met name op dat gebied een behoefte is. Wij hebben verstand van het aansluiten van ketens, wij hebben contacten met de Nederlandse Bank wat betreft vergunningen. Er zijn meerdere partij-

‘Een grote groep start-ups denkt dat de cadeaukaartenbusiness ‘big money’ is’ Martin de Wilde, directeur NVER en die de techniek kunnen leveren, maar er zijn maar weinig partijen die het volledige traject efficiënt kunnen begeleiden. En dat doet Cadeaukaarten Nederland.”

Kennis en expertise Een van de partijen die van de diensten gebruik gaat maken, is de Nationale Bioscoopbon. Zij starten in het vierde kwartaal met het gebruik van de infrastructuur van Cadeaukaarten Nederland.

“Dit is een goed voorbeeld van een partij die inziet hoe ons systeem voor hen ingezet kan worden, tevens een partij die weet hoe de markt in elkaar steekt. Er komen dagelijks initiatieven bij en een grote groep denkt onterecht dat de cadeaukaartenbusiness ‘big money’ is. Start-ups die op twintig procent niet-bestede kaarten rekenen in hun businessmodellen. Ondanks de omzetten die ermee worden behaald, is de cadeaukaartenbusiness zeker niet iets waar je in moet stappen om snel veel geld te verdienen. Het is een serviceproduct, dat substantiële investeringen vraagt. Wij hebben de kennis en expertise om serieuze partijen binnen dit segment wegwijs te maken en hen met gebruik van ons systeem aan te sluiten. Die partijen hoeven zeker niet entertainmentgerelateerd te zijn om met ons in zee te gaan. De techniek is in feite voor elke branche inzetbaar. Wij staan open voor alle samenwerkingen, maar zijn ook zelf actief op zoek. Er is nog een aantal papieren bonnen in de markt bijvoorbeeld, die de omschakeling zouden kunnen maken. En er zijn heel regelmatig nieuwe, interessante initiatieven die worden bedacht. Ook daarmee gaan we graag in gesprek.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201310_GIFTCARD SPECIAL CADEAU CARD SERVICE.indd 31

OKTOBER 2013

31

27-9-2013 15:40:34


te koop bij ruim 6.000 locaties

RERE SST TAAU URA RA

NT N

T EAAUU CCAADDE

ionale e at

S

ELLNES

tspannen

Een on

n

Y&W BEAUT

E

NATIONAL

ng

verrassi

:10 13 11 15-08-

Beauty

t duizen keuze ui

1 r.indd

lie

S regu

ess_PA

& Welln

ukaart ea

ook cad -b

ok den e-bo

s

E-DBEAOUKOAAKRT CA

:53 13 09

20-09-

M BEAUTY&PARFU

WONEN&

ZO

ng

Een mooie verrassi

Een inspirere

e-Book

1

.indd

kaart LT

cadeau

nde verrassi

SHOES&AC CESSORIES

ndd 1

PAS regulier.i Beauty & Parfum_

Een modie

ng

16-08-13 14:30 onen & Zo

_PAS_111

2 1

uze verrassi

ng

Shoes & Ac

cesories_

PAS.indd

20-07-12

rrassing

kvolle ve

Een smaa

14:42

1 17-08-12

14:50

Voor vragen over ons cadeaukaarten assortiment en / of een mogelijke samenwerking, kunt u contact opnemen met DIDIX via 020- 774 98 45 of Cadeaukaarten@didix.nl Didix adv bioscoopkaart_keuze1.indd 1 EB201310_ADVERTENTIES.indd 32

26-09-13 27-9-2013 12:08:2215:24


SPECIAL

/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //////////////////////////////////////////////////////// ////

GIFTCARDS

Didix richt pijlen nu ook op Europese markt Sinds de oprichting in 2009 is Didix uitgegroeid tot marktleider in de Nederlandse cadeaukaartenmarkt. Het portfolio omvat diverse cadeaukaarten, waaronder de zeer succesvolle BioscoopCadeau en RestaurantCadeau kaarten. Coo Erik Jan Vlek over de ambities van het in Amsterdam gevestigde Didix. DOOR: SANDY DR AGUSEL

“O

ns doel is overduidelijk: we willen onze positie in de Nederlandse markt verder versterken en de activiteiten binnen Europa uitbreiden”, zegt Erik Jan Vlek, coo van Didix. Waterland, een onafhankelijke participatiemaatschappij die ondernemers terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities, is dan ook de perfecte partner voor de ambitieuze doelen van Didix. “Waterland is een partner die ondernemers een krachtige positie geeft in de zich snel ontwikkelende internationale concurrentieslag”, legt Vlek uit. “We werken aan twee kanten: verstevigen aan de consumentenkant én aan de acceptantenkant. We hebben heel nauw contact met alle retailers binnen Europa en versterken daar ons netwerk via partners, en ook via eigen activiteiten, zodat de verkoop goed geregeld is. Ons doel is om een geweldige ervaring voor de eindgebruiker te creeren, maar tegelijkertijd ook toegevoegde waarde te blijven bieden aan onze acceptanten, zodat zij door de samenwerking een directe stijging in hun omzet kunnen boeken.”

Europa De markt voor giftcards groeit nog heel sterk in Nederland. “We zien dit jaar ook weer een groei van 40% in de markt”, vertelt Vlek. “Door onze eigen sterke groei willen we de slag maken naar andere Europese markten.” Eerste stappen richting België en Zwitserland, waar ze hetzelfde succesvolle concept toepassen als in Nederland, zijn gezet. Daarnaast kijkt Didix ook naar Engeland en Duitsland. “Dit zijn potentiële grote markten waar we ons willen vestigen. De producten kunnen per markt verschillen, maar in eerste instantie willen we ons focussen op bioscopen en restaurants, omdat we daarin het meeste succes in Nederland behaald hebben.”

Nederland Naast de vestiging op andere Europese markten staat het behouden van de toppositie op de Nederlandse markt centraal. “In de afgelopen jaren is er een aantal bedrijven op de markt gekomen dat snel wil groeien en niet echt een duurzame onder-

neming wil opbouwen. Didix daarentegen gaat voor een kwalitatieve aanpak. “We hebben er door de samenwerking met Waterland voor gekozen om compliant te zijn, iets dat bijzonder is in deze branche.” Didix vindt het belangrijk om zekerheid en kwaliteit uit te stralen, zodat partijen rustig met ons in zee kunnen gaan”, aldus Vlek.

Digitale markt Naast de fysieke kaarten, die bij alle grote retailers verkrijgbaar zijn, is Didix van plan om retailers en klanten meerwaarde te bieden en extra omzet te genereren door de activiteiten uit te breiden in de richting van digitaal en mobiel. “Als je in Groningen woont en niet op het verjaardagsfeest van een vriend in Maastricht kunt komen, is het leuk als je via de mobiel toch een wens met een klein maar hoogwaardig cadeautje kunt sturen, dat hij of zij in de buurt kan inwisselen.” Met deze strategie loopt Didix verder op concurrenten vooruit en profiteren consumenten en acceptanten in gelijke mate. “Centraal staat een volmaakte customer experience”, besluit Vlek. ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201310_GIFTCARD SPECIAL DIDIX.indd 33

OKTOBER 2013

33

27-9-2013 15:51:45


EB201310_ADVERTENTIES.indd 34

27-9-2013 12:08:27


SPECIAL

/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //////////////////////////////////////////////////////// ////

GIFTCARDS

Boeien, binden en behouden In een exclusieve samenwerking met The Entertainment Group was Crystal Promotions nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe cadeaukaart Thuisbioscoopcadeau, en lanceren ze op korte termijn gezamenlijk de Videoland-cadeaukaart. DOOR: SANDY DR AGUSEL

C

rystal Promotions heeft een distributeursovereenkomst gesloten met The Entertainment Group, waardoor het bedrijf exclusief verantwoordelijk is voor de zakelijke markt van de drie grootste videoabonnement-platformen van Nederland: Videoland, Movie Max Online en MeJane. “Omdat The Entertainment Groep zich met name focust op de consument, kunnen wij van directe toegevoegde waarde zijn met onze focus gericht op de zakelijke markt”, vertelt Michaël Aschman, mede-eigenaar van Crystal Promotions. “Dit maakt dat we allebei veel voordelen kunnen halen uit onze samenwerking.”

Cadeaukaarten voor kerst Filmkijken is in Nederland al jaren vrijetijdsbesteding nummer één en video-on-demand is dé trend binnen de fi lmindustrie. Crystal Promotions heeft een groot netwerk binnen de retail en b2b-branche. “De zakelijke markt is inmiddels al goed op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden, waardoor we ons op korte termijn echt focussen op de retail. Wij zijn de enigen die zich zowel op zakelijk- als op winkelvloerniveau focussen op video-on-demand, waarbij we tevens veruit het grootste aanbod binnen de Benelux kunnen bieden. Ook bij het aantal devices waar je de fi lms op kunt bekijken zijn we leidend: de platformen worden standaard aangeboden op veel smart-tv’s, Blu-ray-spelers,

spelconsoles, tablets en via verschillende websites. We hanteren scherpe condities voor de retail, en voor de b2b-sector kunnen we soms nog een stapje verder gaan met producten binnen loyaltyprogramma’s, en programma’s gericht op gesloten communities, waar we ons pro-

‘We leveren niet alleen een leuke premium, maar denken mee met klanten en prospects’ Michaël Aschman, mede-eigenaar van Crystal Promotions ductaanbod gericht op video-on-demand kunnen aanbieden.” Crystal Promotions verwacht dat de Thuisbioscoopcadeau- en de Videolandcadeau-kaarten, waarmee de consument voor een vast bedrag per maand onbeperkt fi lms kan kijken, nog voor de kerst beschikbaar zullen zijn bij grote landelijke retailketens.

Meer dan films Aschman was Filmpromoties, tingbureau dat de fi lmbranche.

voorheen eigenaar van een full-service markezich volledig richtte op Sinds 1 september heeft

hij zijn krachten gebundeld met Crystal Print, al ruim 20 jaar een belangrijke speler op de markt van promotioneel textiel, premiums en relatiegeschenken. “De synergie tussen beide partijen was enorm, waardoor we nu gezamenlijk de naam Crystal Promotions aanhouden. Zo richten we ons niet alleen op videoon-demand of dvd-promoties, maar kunnen we ook intern promotionele T-shirts drukken ter ondersteuning van een fi lm, of jassen leveren voor de crew van een fi lmploeg. Als full-service promotiebureau richten we ons op vernieuwende, exclusieve en marktonderscheidende concepten. Dankzij de 48-uursservice kunnen we snel handelen. Ook focussen wij ons op tailormade relatiegeschenken. We verwachten door deze fusie een heel sterke basis te hebben om ons te onderscheiden van de rest van de markt.” De ambitieuze strategie van Crystal Promotions luidt ‘boeien, binden en behouden’. “We leveren dus niet alleen een leuke premium, maar willen meedenken met klanten en prospects. We gaan een dialoog aan met de klant om samen een effectief concept te ontwikkelen, waarbij we er rekening mee houden waar zij zakelijk naartoe willen met hun merchandise, niet alleen morgen, maar ook nog over drie jaar. Door dit soort open communicatie kom je samen met de klant op een level waar je echt kunt sparren en een langetermijnsamenwerking aan kunt gaan”, zegt Aschman. ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201310_GIFTCARD SPECIAL CHRYSTAL.indd 35

OKTOBER 2013

35

27-9-2013 15:41:56

▶◾


presentatoren kalender

Nicolette Kluijver Mart Smeets Dione de Graaff

www.stichtinghoofdzaak.nl

Kalender_final.indd 1

Ivo Niehe Wilfred Genee Hanneke Groenteman

Matthijs van Nieuwkerk

Myrna Goossen

Suzanne Bosman

Albert Verlinde

Jack van Gelder

Astrid Joosten

Nicolette Kluijver

Ivo Niehe

20-09-13 15:47

‘Een gewoon gezicht is echt niet zo normaal als u denkt’ Mart Smeets

Wilfred Genee

Twaalf populaire presentatoren zetten zich met Stichting Hoofdzaak Presentatoren Kalender 2014 in voor de ‘anders’ uitziende medemens. Dione de Graaff Hanneke Groenteman De prachtige fotografie van fotograaf Michel Campfens laat naast de twaalf presentatoren ook twaalf kinderen/volwassenen met een craniofaciale afwijking zien. Daarnaast bevat de kalender inspirerende verhalen van moedige patiënten. En laten presentatoren zich van een minder bekende, kwetsbare kant zien.

www.stichtinghoofdzaak.nl

der_final.indd 1 Maker stichting hoofdzaak.indd 36 36 EB201310_ADVERTENTIES.indd

De kalender wordt op 14 oktober a.s. gelanceerd in de Schouwburg Het Park in Hoorn met een benefietconcert van Liesbeth List en haar 6-mans band met gastoptredens van Ivo Niehe en Maarten Heijmans. Kaarten zijn verkrijgbaar via hetpark.nl. Er zijn tevens aantrekkelijke VIP-arrangementen voor de zakelijke markt.

Matthijs van Nieuwkerk

Myrna Goossen

Suzanne Bosman

Albert Verlinde

Voor meer informatie: www.stichtinghoofdzaak.nl, stichtinghoofdzaak@gmail.com

Jack van Gelder

Astrid Joosten

26-09-13 17:33 27-9-2013 12:08:30

20-09-1

EB / 2013, 10 - Oktober / Giftcards & Prepaid special  
EB / 2013, 10 - Oktober / Giftcards & Prepaid special