Page 1

SPECIAL

Music And Motion

32

Ikaros van Duppen, genremanager Buma/ Stemra en verantwoordelijk voor Music And Motion, spreekt openhartig over de steeds groter wordende rol van multimediacomponisten in een veranderende entertainmentindustrie.

EB201305_COVER BMIM.indd 31

Stellingen

34

Een bijzondere preview van Music And Motion. Entertainment Business legt vijf op het event aanwezige sprekers een aantal stellingen voor over ontwikkelingen, uitdagingen en de toekomst van het vak multimediacomponist.

Sena

39

Al twintig jaar is Sena de partner die op efficiĂŤnte wijze naburige rechten beheert en artiesten en producenten van een billijke vergoeding voorziet. Manager media Chantal Rooke doet uit de doeken wat de toekomst voor Sena gaat brengen.

18-4-2013 17:01:37


/ / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / ///////////////////////////////////////////////////////////////

Buma Music in Motion biedt uniek platform Buma Music In Motion is een niet te missen evenement voor iedereen die met media en muziek te maken heeft. Een ontmoetingsplek om inspiratie op te doen, bij te praten en bijgepraat te worden. Zo wordt het evenement omschreven door Ikaros van Duppen, namens Buma Cultuur een van de drijvende krachten achter Buma Music In Motion. DooEdgar Kruize

Buma Music In Motion registratie en app Voor toegang tot Buma Music In Motion op 16 mei is registratie verplicht. Bij de registratie zijn drankjes en hapjes inbegrepen, alsmede toegang tot de database met adresgegevens van alle aanwezigen. Registraties voor 1 mei vallen onder het ‘early bird’ tarief van €50. Voor aanmeldingen later dan 1 mei wordt €70 gerekend. Voor studenten geldt - op vertoon van studentenkaart en ongeacht de datum van inschrijven – het studententarief van €30. Dit jaar verschijnen er geen papieren programmaboekje of fysieke folders en flyers rondom de Buma Music In Motion conferentie. Wel wordt gebruikgemaakt van de medio april gelanceerde Buma Music in Motion-app. Via de app kunnen bezoekers tijdens het evenement realtime informatie opvragen over de sprekers en de onderwerpen van paneldiscussies. De app is geschikt voor zowel iOS- als Android-toestellen en te downloaden via www.buma-music-in-motion.nl.

32

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_ACHTERGROND BMIM.indd 32

B

uma Music In Motion is als con­ ferentie specifiek gericht op mediacomponisten en producen­ ten en vindt donderdag 16 mei plaats in het Pakhuis Willem De Zwijger in Amsterdam. “Mediacomponisten ver­ dienen meer zichtbaarheid”, aldus Ikaros van Duppen. “Vanuit die gedachte hebben we een evenement neergezet dat niemand die binnen het werkveld van muziek en media opereert mag missen.” De 2012-editie trok zo’n 250 professionals uit enerzijds de reclame-, film-, game- en studiowereld en anderzijds componis­ ten, sounddesigners, audiovormgevers, publishers en andere professionals uit de muziekwereld. Met workshops, keynotes en paneldiscussies over muziekgebruik in de media is Buma Music In Motion hét m ­ oment in het jaar om vakgenoten te spreken en bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in de markt. Van Duppen: “We zijn een jong evenement, dit is de derde editie. Buma Music In Motion wil zeker in dit stadium nog niet de rol van ‘marktplaats’ hebben. Dat kan eventueel later zo groeien, maar het is niet ons uit­ gangspunt. We leggen de focus natuurlijk op netwerkmomenten. De achterliggende gedachte is vooral het praten met elkaar,

het delen van kennis en het neerzetten van een plek waar men elkaar als collega’s on­ gedwongen kan ontmoeten. Zo’n platform is uniek.”

Versterking Op Buma Music In Motion worden in­ houdelijk vier categorieën gedefinieerd: televisie (inclusief jingles), films en do­ cumentaires, reclame en games. Rondom die categorieën wordt het programma ingericht. “Met als overkoepelend thema de nieuwe vormen waarop muziek aan de man gebracht kan worden”, aldus Van Duppen. “Het gebruik van muziek in ­media wordt enerzijds een steeds belang­ rijkere inkomstenbron voor componisten, anderzijds herkennen en erkennen par­ tijen uit de reclame-, game-, televisie- en filmwereld ook steeds vaker de kracht van muziek en zijn ze op zoek naar iets dat hen kan onderscheiden. We merken dat veel componisten die traditioneel alleen voor bandjes en artiesten schreven, ook steeds vaker kijken naar manieren om dit ­breder te trekken. Iets wat tot voor kort nog veel te weinig werd gedaan in de creatieve hoek. Maar het is inmiddels bewezen dat bijvoorbeeld muziek uit commercials een hit kan worden en dat commercials baat

mei 2013

18-4-2013 18:37:04


/// / / / ///// / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /////////////////////////////

SPECIALxxxxx

n

hebben bij het gebruik van een hit. Dat geldt ook voor films of games. De werelden versterken elkaar enorm. Dat uitgangspunt van versterking over en weer is de basis van Buma Music In Motion.”

origineel muziek is ingezet ter versterking van verschillende doeleinden en hoe deze sector leeft. Een mooie staalkaart, waarin te zien is hoe de Nederland op dit gebied ook internationaal duidelijk meetelt.”

Showreel

Ervaringen delen

Waar in het verleden de Buma Music In Motion Awards werden uitgereikt op het evenement, is er nu ruimte ingeruimd voor de vertoning van een uitgebreide showreel met daarin voorbeelden van effectief (prijswinnend) muziekgebruik in televisie, film, campagnes en games. “Er zijn al zoveel awards, wat is nu precies de meerwaarde van zo’n prijs als het doel van je evenement is om mensen te verenigen? We hebben daarom besloten van die prijzen af te stappen en hebben in plaats daarvan de diverse partijen in deze sector - creatievelingen, publishing partijen, reclamebureaus – gevraagd om hun beste werk van het afgelopen jaar in te zenden. In de showreel die we uit dat materiaal samenstellen, zal naar voren komen hoe divers, baanbrekend en

Op de 2013-editie wordt onder meer gesproken door ‘artist brander’ Josh Rabinowitz, die heeft gewerkt met Rihanna, Black Eyed Peas, Natasha Bedingfield, Cyndi Lauper, Macy Gray, Run-DMC en LL Cool J en onder meer betrokken was bij grote campagnes voor Cover Girl, Pantene, Dr. Pepper en Sony Electronics. Daarnaast komt Gary Calamar, music supervisor van tv-shows als Dexter, Six Feet Under, House en True Blood. Sunna Wehrmeijer, componist voor films als Robin Hood, The Grey en Prometheus spreekt, evenals Charles Deenen, de man die de muziek voor de Commodore 64 componeerde. Tenslotte verwelkomt Buma Music in Motion Vidjay Beerepoot, Nederlands componist en win-

naar van een ASCAP Award, en Mark Cameron van Book Track, een service die boekleessoftware van een soundtrack voorziet. Van Duppen: “Mensen die hun verhalen en ervaringen graag delen en die op Buma Music In Motion op een laagdrempelige manier te benaderen zijn voor de bezoekers. Er zit veel ontwikkeling in deze sector, er is een groeiende markt voor componisten die binnen deze voor de buitenwereld vaak onzichtbare wereld geld kunnen verdienen met hun muziek. Een dynamische, soms behoorlijk concurrerende markt ook, waarin zowel ‘eenpitters’ als grote bedrijven hun werk doen. Door de sector bijeen te brengen en hen onderling ervaringen en expertise te laten uitwisselen, hopen we dat het concurrerende – hoewel in iedere branche natuurlijk een natuurlijk onderdeel van de bedrijfsvoering – niet de overhand zal krijgen en het besef ontstaat dat door gezamenlijk op te trekken meer bereikt kan worden. Zodat de sector als geheel de komende jaren zichzelf nog verder zal versterken.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_ACHTERGROND BMIM.indd 33

mei 2013

33

18-4-2013 18:18:52


/ / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / ///////////////////////////////////////////////////////////////

SEMINAR IN VIJF S Wat zijn de ontwikkelingen waar multimediacomponisten tegenaan lopen? Waar gaat het vakgebied heen? Hoe zal de relatie tussen componisten en opdrachtgevers zich ontwikkelen? Het zijn items die op Buma Music In Motion uitgebreid besproken worden. Entertainment Business neemt hierop alvast een voorschot en legt vijf op het event aanwezige sprekers een aantal stellingen voor.

» Charles Deenen (gamecomponist) »G  eert van Gaalen (composer/ sounddesigner) »G  ary Galamar (music supervisor) » Sander van Maarschalkerweerd (composer/sounddesigner) » Josh Rabinowitz (artist brander) Meer over deze personen: www.buma-music-in-motion.nl

1

Het is van cruciaal belang om ervoor te pleiten dat muziek bij gebruik in multimediaproducties niet als een sluitpost maar als een volwaardig onderdeel van het totaalconcept wordt gezien.

Charles Deenen: “Dit standpunt hangt natuurlijk volledig af van het type commercial, programma of film. Is muziek bepalend, dan worden er soms hoge budgetten aan verbonden, soms wel vijftig procent of meer van het budget. Of is het ondersteunend of slechts een ‘vuller’? Er zijn veel te veel com34

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_STELLINGEN BMIM AANGEPAST.indd 34

ponisten, muziekhuizen, licensing deals et cetera die goedkoop aangekocht kunnen worden en zijn er veel composers die graag voor bijna niks werken. Gedurende de laatste twee à drie jaar heb ik aan beide kanten gewerkt; als producent van commercials/ trailers en als composer. We hebben in die periode van 500 tot 750.000 dollar aan muziek voor een commercial gespendeerd. Je kunt gewoon niet als regel zeggen dat muziek altijd een volwaardig onderdeel van het gehele concept wordt.” Geert van Gaalen: “Iedereen is het erover eens dat muziek vijftig procent van de werking van een productie kan zijn. De behoefte aan en betrokkenheid bij muziekbeleving is nog nooit zo hoog geweest. Dat staat in schril contrast met de waarde die aan muziek gekoppeld wordt. Tv-producenten vinden dat muziek (bijna) gratis voor hun productie gemaakt moet worden, want ‘de auteur krijgt al geld van Buma’, om vervolgens via een loze-huls-uitgeverij-constructie een derde van die inkomsten af te romen, maar niet voordat er nog wat schimmige kickbackregelingen getroffen worden. De filmindustrie laat filmmuziek in

het buitenland maken, vanwege taxshelterregelingen die helaas niet in Nederland bestaan. Waardoor een groot deel van het werk wegvloeit. Ook in de reclame-industrie staan budgetten continu onder druk door cost controllers met het argument dat alles goedkoper moet, ‘want het is crisis’. Ondanks al deze ontwikkelingen lukt het ons gelukkig prima om een boterham te verdienen. Als je kwaliteit te bieden hebt, bereid bent hard te werken en hopelijk af en toe wat geluk op je pad treft, gaan er vanzelf deuren open.” Gary Galamar: Ik ben het enorm met deze stelling eens. Te vaak realiseren producers zich niet wat het kost om muziek te licenseren en gaan ze er kostentechnisch pas over nadenken als de bel al in post-productie is en het budget al bijna volledig is opgemaakt. Dat maakt de zaken moeilijk en vooral stressvol voor een music supervisor.” Sander van Maarschalkerweerd: “Ik geloof niet dat het veel zin heeft om hiervoor te pleiten. Vrijwel iedereen zal het met de stelling eens zijn dat muziek een wezenlijk onderdeel van het totaal is. In de praktijk gaat het er echter om hoe verschillende partijen

mei 2013

18-4-2013 14:24:11


/// / / / ///// / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /////////////////////////////

SPECIALxxxxx

F STELLINGEN binnen het creatieve proces met elkaar omgaan. Het is fijn om al vroeg in het project betrokken te worden, maar ik vind het nog veel belangrijker dat er ook echt naar ons geluisterd wordt. Ik geloof dat echt originele ideeën ontstaan door mensen uit verschillende disciplines samen te laten werken. Daarom denk ik dat het verstandig is om iedereen die bij het creatief proces betrokken is even serieus te nemen. En dus ook de muziekspecialisten.” Josh Rabinowitz: “De meest succesvolle toepassingen van muziek in media, vooral in commercials, televisie en film, komen in mijn visie tot stand als het concept en

op hun compositorisch talent bij music supervisors.

Deenen: “Deze instelling is fout, als je het mij vraagt. Als je een schilderij wil kopen, dan ga je ook niet vooraf vragen welke schilders talent hebben. Je kijkt en kiest wat je mooi vindt en vraagt alleen naar talent als je daadwerkelijk een schilderij laat maken. Datzelfde geldt voor muziek. Wil iemand een nummer licenseren, dan gaat men niet vragen hoe talentvol die muzikanten of componisten zijn. In een ‘workfor-hire’-situatie natuurlijk wel, al gaat het zelfs dan het overgrote deel van de tijd niet over het talent, maar meer over de manier

'Te vaak realiseren producers zich niet wat het kost om muziek te licenseren'

3

Zodra je componeert in opdracht dien je er als componist per definitie voor te zorgen dat je artistieke integriteit niet ter discussie komt te staan.

Music supervisor Gary Galamar de muziek elkaar aanvullen en de boel onderling resoneert. Dit kan soms gebeuren als de muziek op het allerlaatste moment wordt toegevoegd, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Muziek zou te allen tijde onderdeel moeten zijn van het volledige creatieve proces om het totale eindproduct tot wasdom te laten komen.”

2

Waar labels focussen op radiopromotie moeten componisten en sound engineers zich vooral richten op het promoten van niet alleen hun composities maar vooral ook

voorkomende gast, die met iedereen door één deur kan. Maar als je niet in staat bent om jezelf en je kwaliteiten te verkopen bij opdrachtgevers, heb je aan al het voorgaande niets.” Galamar: “Ik ben het hier zeker mee eens. Maar componisten hebben daarnaast ook een heel goede agent nodig die hen en hun talent promoot en pitcht bij producers.” Van Maarschalkerweerd: “Zorgen dat je een goed netwerk hebt is voor iedereen zinvol. Zorg dat je in contact komt met de mensen waarvan je vindt dat ze je moeten kennen. Ook daarin moet je creatief zijn. Gevoel voor timing en een beetje zelfkennis is daarbij mooi meegenomen.”

waarop de componist het geluid bij het beeld laat passen, of deze binnen het budget kan blijven en om de rol die hij in het proces inneemt. Die factoren bepalen of een talentvol iemand wel of niet geschikt is voor een opdracht” Van Gaalen: “Je moet je vooral realiseren, dat je én creatief én conceptueel én compositorisch aardig onderlegd moet zijn én een volleerd audio-engineer/producer/ mastering-engineer moet zijn en je weg moet kunnen vinden in allerlei studio's. Onderwijl ben je natuurlijk ook én een computernerd én een getapte, vriendelijke,

Deenen: “Natuurlijk is dit waar. Een componist wordt vanuit alle hoeken geïnspireerd en ideeën stapelen zich in hun hoofd op. Zeker met alle multimedia-uitingen van nu. Zodoende krijg je ook ideeën in je hoofd die eigenlijk van een ander zijn, zonder dat je dit zelf realiseert.” Van Gaalen: “In opdracht componeren is geen vrije, autonome kunst. Je levert een bijdrage aan een project, waar je met diverse mensen aan werkt. Dat kan alleen als je bereid bent je eigen ego opzij te zetten en in dienst te stellen van het geheel. Let wel, alleen je ego. Je persoonlijkheid en

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_STELLINGEN BMIM AANGEPAST.indd 35

mei 2013

35

18-4-2013 14:24:12


interactive

EB201305_ADVERTENTIES.indd 36

18-4-2013 17:37:01


/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////// //////////////////

kwalitatieve waardigheid daarentegen zijn van essentieel belang om te bewaken. Dat is waarom je waarschijnlijk in beginsel de opdracht kreeg.” Van Maarschalkerweerd: “Het is belangrijk dat er heel duidelijke afspraken gemaakt worden bij het aangaan van de opdracht. Dat is het moment waarop duidelijk moet worden of de opdracht bij je past. Later in het proces moet je wel bereid zijn jezelf in dienst te stellen van het grotere geheel. Dat betekent dat je af en toe een keer op je tong zal moeten bijten als er beslissingen genomen worden die jij zelf anders zou nemen als het een soloproject was geweest.” Rabinowitz: “Mediacomposities zijn een

gebied te verbeteren en te behoeden voor dit soort doemscenario's. Als individuele componist is je positie nu vaak wel heel erg zwak en afhankelijk van factoren buiten jouw macht.” Galamar: Dat is een discussie die alles met budgetten te maken heeft. Een productie zou ik dan aanraden om gebruik te maken van goedkope tracks uit een muziekbibliotheek of muziek die zich in het publieke domein bevindt.” Van Maarschalkerweerd: “Zo’n vaart zal het niet lopen, maar ik denk wel dat er steeds meer strategische samenwerkingen ontstaan. Ik kan me voorstellen dat een beginnende band hun track gratis laat plaatsen in

'Muziek voor advertenties en ‘branding’ is binnen enkele jaren net zo groot als traditionele platenlabelmuziek' Artist brander Josh Rabinowitz kunstvorm en hebben in die zin dus artistieke integriteit. Als muziek onder een concept van een ander wordt geplaatst, is het van belang dat de twee samensmelten, en het artistieke kan daarbij een bonus zijn.”

4

Er komt een moment dat producenten van grote films/games/ campagnes componisten en/ of publishers laten betalen om een commerciële track in hun productie te plaatsen.

Van Gaalen: “Als we ons niet organiseren en het vakgebied professionaliseren, waarbij we afspraken maken in hoeverre we ons tegen elkaar uit laten spelen, zie ik het nog gebeuren ook. BCMM is zo'n initiatief, waar juist componisten met elkaar in overleg zijn en gezamenlijk proberen het vak-

een populaire film omdat ze daarmee verwachten een enorme exposure te generen.” Rabinowitz: “Muziek die wordt gegenereerd voor advertenties en ‘branding’ zal binnen enkele jaren net zo groot - of groter - zijn als muziek die vanuit de traditionele labels komt. Dat betekent dat de grenzen steeds verder gaan vervagen en dat enerzijds de producenten van multimedia en anderzijds de componisten daar steeds creatiever mee omgaan.”

5

Door teruglopende traditionele inkomsten richten steeds meer componisten/muzikanten en publishers zich op andere exploitatiestromen, waardoor de concurrentie op gebruik in film, commercials, games en dergelijke sterk toeneemt.

SPECIALxxxxx

Deenen: “Inderdaad, dit is een groot probleem. Het grappige is dat je als producent van commercials en games nog steeds problemen hebt de juiste persoon te vinden. Je weet dat ze talent hebben en kunnen componeren. Maar kunnen ze op tijd leveren? Zijn ze makkelijk om mee te werken? Hebben ze een goede werkinstelling? Dat laatste is een groot probleem in Nederland met al die lange vakanties. Vragen ze een ‘normaal’ bedrag? Je komt vrij snel weer terug op de componisten waar je vaker mee hebt gewerkt.” Van Gaalen: “In de nabije toekomst en eigenlijk nu al gaat het allang niet meer over fysieke dragers, maar om content en de licenties op die content. In het beheren en uitlicenseren van deze rechten over muziek ligt – naast zaken waar multimediacomponisten niet zoveel aan hebben als liveconcerten en merchandise – de enige inkomstenbron. Niet voor niets zie je alle topmensen uit de (uitgeverijen van de) oude platenindustrie zich verdringen om belangrijke posities te bemachtigen op plekken waar besloten en onderhandeld wordt over de rechten van muziek.” Van Maarschalkerweerd: “Dat klopt en dit maakt het werkveld interessanter. Talent dat voorheen wellicht hun neus had opgehaald voor het maken van opdrachtmuziek staat nu te springen. Dat betekent dat het niveau alleen maar hoger geworden is.” Rabinowitz: “De competitie neemt inderdaad hard toe. Wat je ook ziet is dat er nu een groep componisten aan het opkomen is die in het digitale tijdperk geboren is en niets weet over harmonie, compositie et cetera in de traditionele zin. Maar die groep is wel creatief en maakt goed werk. Die groep wordt steeds prominenter en is over tien jaar dominant en alom aanwezig in dit werkveld.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_STELLINGEN BMIM AANGEPAST.indd 37

mei 2013

37

18-4-2013 14:24:13


Muziek zet de toon.

De soundtrack van de film The Bodyguard zorgde er vanaf november 1992 voor dat de bioscoopzalen in binnen- en buitenland maandenlang vol zaten. Ondanks alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft de invloed van muziek in films niet aan kracht ingeboet. Twintig jaar later maakte de titelsong Skyfall van de gelijknamige 007-film een ongekend succes. Muziek zet de toon. En niet alleen in films. De juiste inzet van muziek biedt ook op andere plekken toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld in restaurants, cafĂŠs, winkels, sportscholen en op websites. Sena vertegenwoordigt de rechten van artiesten en producenten wanneer hun muziek in het openbaar klinkt. Al 20 jaar.

Kijk voor meer informatie op sena.nl

EB201305_ADVERTENTIES.indd 38

18-4-2013 17:37:04


/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////// //////////////////

SPECIALxxxxx

Professioneel Sena kijkt over de grenzen heen In de afgelopen twee decennia heeft Sena zich bewezen als partij die op efficiënte wijze naburige rechten beheert en artiesten en producenten van de vergoeding voorziet waar zij recht op hebben. Dit jaar wordt het twintigjarig jubileum gevierd, maar wordt vooral gekeken naar de toekomst, vertelt Chantal Rooke, manager media bij Sena. Door: edgar Kruize

S

ena – voluit Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten – is in 1993 aangewezen door de overheid om op exclusieve basis in Nederland de vergoedingsrechten voor het openbaar maken van muziek te regelen, voortvloeiende uit de in dat jaar in werking getreden Wet op de naburige rechten. “In die twintig jaar is veel veranderd en de aanbodsvormen voor muziek veranderen continue. Met de viering van ons jubileum willen we laten zien hoe we als organisatie zijn gegroeid naar een partij die een substantieel incassovolume weet te bewerkstelligen, met daarbij een hoog doorbetalingspercentage tegen minimale kosten”, aldus Rooke. “Voor de komende jaren ligt de focus op de kernwaarden professionalisering, digitalisering en internationalisering.”

Starters steunen De professionalisering focust zich op verschillende doelgroepen. Enerzijds de gebruikers van muziek. Anderzijds de muzikanten en producenten. “De grote partijen die iets met muziek doen, weten hoe het werkt”, stelt Rooke. “Maar er is ook nog een categorie van partijen die wel muziek gebruiken in hun uitingen of ondernemingen, maar daar nog geen billijke vergoeding voor betalen. De aandacht van Sena gaat in de komende periode vooral ook uit naar dit segment. De aanname dat muziek gratis zou zijn, leeft nog

steeds bij veel mensen. Maar er is een kentering gaande; er komt steeds meer besef dat dit niet zo is en dus ontstaat er meer draagvlak voor de positie van Sena. Anderzijds is Sena actief aan de kant van muzikanten en producenten. Dit onder meer door initiatieven als de Sena Talent Stages op de veertien landelijke Bevrijdingsfestivals en het Sena Muziekproductiefonds waarmee professionele muzikanten een (financieel) steuntje in de rug kunnen krijgen bij het uitbrengen van een muziekopname. Wij zijn er voor de makers en met het oog op de toekomst is het voor ons ook van groot belang onze pijlen niet alleen op de gerenommeerde namen te richten, maar ook op de starters en nieuwe, snelgroeiende spelers in de muziekwereld. Vandaar ook dat we op events als bijvoorbeeld Dancefair, de Muzikantendag on Tour en Buma Music In Motion aanwezig zijn.”

Balans zoeken “Aan de musici en producenten die we vertegenwoordigen hebben we feedback gevraagd over onze dienstverlening. Dat heeft geleid tot actiepunten als de optimalisatie van de toegankelijkheid van de MySena-portal voor het aanmelden van hun werken. Ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum wordt ook het Sena Performers magazine, gemaakt door en bedoeld voor muzikanten, gerestyled. ” Met het oog op de digitalisering, een van de kernwaarden, ligt de focus de komende jaren op het zo breed mogelijk licenseren van de diverse digitale initiatieven. “De ontwikkelingen gaan snel. Wij doen er van onze kant alles aan om vergoedingsmodellen te ontwikkelen die al deze nieuwe exploitatie­ vormen de ruimte tot groeien geven, zodat

er voldoende massa ontstaat. Anderzijds houden we de rechten van de artiesten en producenten die we vertegenwoordigen in het oog. Die balans zoeken we continue en vinden we steeds beter.”

Internationalisering Sena richt zich daarnaast op het buitenland. “Waar we bij lineair muziekgebruik naast Nederlandse ook buitenlandse muzikanten en producenten vertegenwoordigen, is ook het streven om door multiterritoriale online licenties de steeds groter wordende groep gebruikers die grensoverschrijdend actief is te kunnen servicen.” Sena wil zich de komende tijd internationaal meer manifesteren en de banden met zusterorganisaties aanhalen om zo een multiterritoriaal en pragmatisch doorbetalen aan alle rechthebbenden te waarborgen en gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken en draagvlak te creëren om Pan-Europese licenties te kunnen gaan verstrekken Het internet kent immers geen grenzen en de huidige wetgeving geeft een partij als Sena op dit moment zeer beperkte mogelijkheden tot internationale expansie. Maar in de afgelopen twintig jaar is bewezen dat Sena alle digitale ontwikkelingen op de voet volgt en daar met voortschrijdend inzicht naar handelt. Daar blijven we in het belang van onze rechthebbenden de komende jaren ook hard aan doorwerken.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_SENA BMIM.indd 39

mei 2013

39

18-4-2013 14:25:31


EB201305_ADVERTENTIES.indd 40

18-4-2013 17:37:06


// / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////////////////////////

SPECIALXXXXX

BCMM maakt zich sterk voor professionelere branche Als beroepsvereniging die zich inzet om de belangen te behartigen van componisten in diverse disciplines van moderne multimedia, heeft de Beroepsvereniging voor Componisten Multimedia (BCMM) zich de afgelopen jaren enorm op de kaart gezet, Nu is het kwestie van doorontwikkeling, stelt BCMM-voorzitter Johan van der Voet. DOOR: EDGAR KRUIZER

B

BCMM is in 2009 opgericht als belangenvereniging voor multimediacomponisten In korte tijd heeft de beroepsvereniging veel weten te bereiken. Johan van der Voet kijkt daar met gepaste trots op terug, maar stelt tegelijk dat de noodzaak ook hoog was. “In het verleden gold dat voor de productie van muziek voor multimediale doeleinden, televisie, fi lms, theater, commercials en later ook games, een budget was en dat de productiekosten werden vergoed. Additionele auteursrechtelijke inkomsten golden als extraatje voor de componist. In de loop der jaren is daar veel in veranderd. Door hoge mate van concurrentie zijn de budgetten nagenoeg verdwenen en zijn het partijen als publieke omroepen en publishers die mee willen delen in de auteursrechten. De BCMM maakt zich als partij hard voor deze beroepsgroep en heeft in korte tijd behoorlijk wat veranderingen weten te bewerkstelligen.”

hebben we vooral veel kabaal gemaakt”, aldus Van der Voet. “Dat was destijds nodig, maar inmiddels hebben we onszelf vooral laten zien als serieuze partij die druk bezig is met de professionalisering van onze beroepsgroep. Inmiddels hebben we ruim 220 leden – de crème de la crème van de multimediacomponisten is al aangesloten, daar zijn we heel trots op – en zijn we een partij waar men niet meer omheen kan. BCMM is aangesloten bij het Platform Makers, het samenwerkingsverband van de Nederlandse belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars, dat haar invloed in de landelijke politiek heeft en bij de ECSA, de Europese overkoepelende organisatie voor auteurs en componisten. Deze heeft op zijn beurt weer veel invloed in Europa en hier ben ik als BCMM-voorzitter nauw bij betrokken.”

Crème de la crème Onder die behaalde resultaten bevinden zich onder meer de vertegenwoordiging van multimediacomponisten in het bestuur van Buma Stemra, het aankaarten van gedwongen uitgavecontracten bij de NMa, de eerlijke vergoedingen voor multimediacomponisten in het repartietieregelement van Buma Stemra en boven alles het serieus op de kaart zetten van de multimediacomponist. “Toen we in 2009 startten,

JOHAN VAN DER VOET

Industriestandaard De komende tijd staat in het teken van doorpakken, benadrukt Van der Voet. “Het blijft voor ons van belang dat we ook nu nieuwe aanwas in ons ledenbestand blijven houden. Er is steeds meer muziek nodig, vooral in de onlineomgeving, en er komen ook steeds meer multimediacomponisten uit de diverse opleidingen. Hen willen wij bereiken en bewust maken van het feit dat een multimediacomponist een eerlijke vergoeding dient te krijgen voor de werkzaamheden en dat ze zich niet – omdat ze net komen kijken – hoeven laten afschepen met het bijna voor niets werken om een portfolio op te bouwen. Het is een prachtige industrie, waar we met componisten voor fi lm, tv, games, commercials en theater in zitten. Deze moeten we door als collectief naar buiten te treden ook zo mooi houden. Onze insteek om met Buma Music In Motion in zee te gaan, is dan ook het aangaan van de discussie met en over het werkveld op een platform waar alle partijen aanwezig zijn. We hopen dat we binnen Buma Music In Motion de basis kunnen gaan leggen voor een ‘good governance’ overeenkomst, waardoor er aan beide kanten een industriestandaard ontstaat voor muziekgebruik in multimedia. BCMM maakt zich als vereniging sterk voor verdere professionalisering van de branche en gaat daarvoor natuurlijk graag de dialoog aan met alle betrokken partijen.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_BCMM BMIM.indd 41

MEI 2013

41

18-4-2013 18:26:05


MUSIC & SOUND DESIGN I WWW.STUDIODEKEUKEN.NL I 020 6630335

Naamloos-1 1 EB201305_ADVERTENTIES.indd 42

06-07-2009 09:59:42 18-4-2013 17:37:06


/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////// //////////////////

Creativiteit is het kernwoord in Studio De Keuken

SPECIAL

GEERT VAN GAALEN

Creativiteit, conceptuele expertise en de duidelijke ambitie inhoudelijk de beste te worden. Studio De Keuken is in bijna dertien jaar uitgegroeid tot een belangrijke speler op het gebied van geluid en muziek. De groei is er nog lang niet uit, aldus eigenaar Geert van Gaalen. “Als je vol enthousiasme in het vak staat, dwing je uiteindelijk succes af.” DOOR: JEROEN VAN TRIERUM

S

tudio De Keuken is een full-service muziek- en audioproductiebedrijf, gespecialiseerd in toegepaste muziekcompositie en sounddesign voor nationale en internationale reclamebureaus en de televisie- en filmindustrie. "Ons credo is: je gaat met meer ideeën naar buiten, dan waar je mee binnenkwam”, zegt eigenaar Geert van Gaalen. “In Studio De Keuken komen ideeën en allerlei creatieve mensen samen. Denk aan creatievelingen uit de reclame, acteurs, regisseurs en musici. Ik zie Studio De Keuken dan ook niet zozeer als een puur facilitair bedrijf, maar meer als een partner die meedenkt. Onze kracht is de menselijke maat. We verstoppen het creatieve proces niet achter een muur van projectmanagers en producers. We gaan met z’n allen aan tafel zitten en komen met een plan. Heel direct, concreet, handen uit de mouwen en met korte lijnen. En dat garandeert dat je inhoudelijk scherp werk maakt.”

Buitenland Studio Keuken is geen alledaagse naam

voor een geluidstudio. Toch dekt de naam de lading aardig, aldus Van Gaalen. “Wij wilden een nuchtere Hollandsche naam, die je verrast en onthoudt. In een keuken heb je verschillende pannetjes op het vuur en bedenk je steeds met andere ingrediënten een nieuw recept en dat is precies wat wij hier doen met geluid. Daarnaast is de naam een knipoog naar het nummer The Dangerous Kitchen van Frank Zappa. Grappig genoeg bleek de bedrijfsnaam internationaal niet zo handig dus werd Dangerous Kitchen Music de naam voor onze buitenlandse activiteiten als muziekproductiebedrijf en platenlabel.” De aandacht vanuit het buitenland kwam na het winnen van een aantal belangrijke internationale prijzen. In Studio De Keuken staat bijvoorbeeld een prestigieuze Amerikaanse Clio naast de Nederlandse ADCN Lamp, gouden World Medals en gouden ProMax/BDA World Awards. Allemaal gewonnen specifiek voor de muziek. Vorig jaar ontving Studio De Keuken tijdens de tweede editie van Buma Music In Motion ook nog de Industry Award voor beste componist en beste muziekbedrijf.

“Best bijzonder voor zo'n klein Nederlands bedrijfje als De Keuken om ook buiten de landsgrenzen zo op te vallen en dat werpt zijn vruchten af.” Studio De Keuken doet inmiddels zaken in Duitsland, Amerika, Rusland, Polen en Engeland.

Afdwingen Geert van Gaalen voorspelt een zonnige toekomst voor zijn Studio De Keuken. “Natuurlijk zijn er in deze branche genoeg uitdagingen. Ondanks alle financiële perikelen is en blijft kwalitatieve content belangrijk en daar zal goed geluid en bijzondere muziek altijd een belangrijke rol in spelen. De industrie is continu aan het veranderen en als bedrijf moet je daar flexibel mee om kunnen en willen gaan. Stilstaan is geen optie. Het klinkt misschien als een cliché, maar ik geloof echt dat we bij Studio De Keuken geen problemen zien, maar juist kansen. Deze kun je zelf afdwingen als je nuchter blijft, je vak verstaat, hard wil werken en steeds de grenzen opzoekt van wat je kunt en dat met vol enthousiasme doet.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_STUDIO DE KEUKEN.indd 43

MEI 2013

43

18-4-2013 18:51:05


Untitled-29 1 EB201305_ADVERTENTIES.indd 44

4/16/1317:37:08 3:42 PM 18-4-2013


// / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////////////////////////

SPECIAL

Earforce wil niet groter, wel beter Groeien is geen must voor Earforce Geluidsstudio. Het bedrijf, dat in diverse disciplines werkt, heeft wel een duidelijke ambitie: beter worden in wat ze al doen. Eigenaar Reinder van Zalk geeft tekst en uitleg. DOOR: JEROEN VAN TRIERUM

E

arforce is geboren na de overname van Gortsound. Een nieuw begin, een nieuwe naam. Inmiddels is het bedrijf als Earforce dertien jaar actief in de wereld van geluidsnabewerking en toegepaste compositie. Bekende composities zijn onder meer de muziek voor campagnes van Unox, Essent, McDonalds, Dubbelfrisss en Wehkamp. Eigenaar & Media Componist Reinder van Zalk is trots op de combinatie van deze twee disciplines. “Normaal zijn deze van elkaar gescheiden. Wij hebben juist gekozen om geluidsnabewerking en compositie te combineren. Het voordeel is dat je beter in staat bent om er creatief gezien een geheel van te maken en dat je het efficiënt kunt doen.”

en de merkwaarden, moet je in het achterhoofd houden als je de gevraagde muziek componeert.” Van Zalk gelooft niet in goede of slechte muziek, wel in of het past bij het merk. De luisteraar hoort gewoon of de muziek en voice-over de merkwaarden vertegenwoordigen.”

dereen hier heeft is niet om groter te worden, maar om beter te worden in wat we al doen. Zeker in deze tijd waarin ambachtsmannen belangrijk zijn. Bij Earforce werken creatieve professionals die weten wat ze doen en die altijd de nieuwe ontwikkelingen en technologie ontdekken.”

Ambachtsmannen

Inspiratie

Earforce bestaat uit zes vaste medewerkers en een groep freelancers. Volgens Van Zalk is het een bewuste keuze om met een relatief klein team te werken. “Wij hebben onze werkwijze aangepast aan het huidige fi nanciële klimaat. Deze manier van werken zorgt ervoor dat Earforce zwarte cijfers schrijft.” Personeelsgroei of verdere expansie van het bedrijf ziet hij dan ook niet als een ambitie. “Ik zie het niet gebeuren dat wij ineens muziek gaan maken voor bijvoorbeeld games. Als je iets doet, dan moet je dat voelen en dat heb ik bij games niet. De ambitie die ie-

Naast het maken van muziek bij commercials en films is Earforce ook op een ander muzikaal vlak werkzaam. “Ik produceer ook voor verschillende bands en muzikanten”, aldus Van Zalk. “Dat is natuurlijk compleet anders dan het maken van muziek voor opdrachtgevers. Het maken van zowel opdrachtmuziek als autonome muziek werkt inspirerend. En aan inspiratie ontbreekt het mij dus nooit.” Ook is Van Zalk op 16 mei als spreker aanwezig bij Buma Music in Motion. “Al zit ik eigenlijk liever in de studio, het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over het vak.” ◾

Merkwaarden Naast de opdrachten van reclamebureaus ziet Van Zalk sinds een paar jaar een verandering in het soort projecten. “In het verleden werkten wij uitsluitend voor en met de bekende bureaus. Nu werken wij ook met kleinere bedrijven en bedienen we merken soms rechtstreeks. Onze ervaring maakt dat wij iedereen van dienst kunnen zijn. Tevens groeit de onlinemarkt nog steeds en wordt ook daar de behoefte groter aan op maat gemaakte muziek.” Een exacte werkwijze om in opdracht muziek te maken is er niet. “Mensen hebben een aangeboren gevoel voor klanken. Dat,

REINDER VAN ZALK

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_EARFORCE BMIM.indd 45

MEI 2013

45

18-4-2013 18:40:18


MARTINI

IKEA

ANWB

ARTIST: CARO EMERALD SONG: A NIGHT LIKE THIS

ARTIST: EDWARD SHARPE & THE MAGNETIC ZEROS SONG: HOME

ARTIST: CANNED HEAT SONG: GOING UP IN THE COUNTRY

DELTA

SEARS

HERO

ARTIST: BLOF SONG: BETER

ARTIST: KRIS BERRY SONG : LOVE TRIP

MUSIC: THE MISSING SYNC

WIECKSE

GO ON (US TV SERIE)

FOREVER RED

ARTIST: THE RIVAL SONG: TASTING SUNSHINE

ARTIST: CARO EMERALD SONG: A NIGHT LIKE THIS

ARTIST: CARO EMERALD SONG: A NIGHT LIKE THIS

NEW: MUSIC PUBLISHING

SYNC AGENCY

GROWING CATALOGUE WITH SONGS BY: A POLAROID VIEW • KRIS BERRY • CHANNAH • DENNIS KOLEN • LOREN NINE • CARO EMERALD • BEANS & FATBACK • ED STRUIJLAART • NIELS GEUSEBROEK • THE CROWNS

FOR ARTISTS LIKE: KURT VILE • GREG HOLDEN • CAT POWER • SERAFINA STEER • YO LA TENGO • SBTRKT • ESBEN AND THE WITCH • JAMIE LIDELL • GLASS ANIMALS • DEERHUNTER • WARPAINT • HOLY FUCK • ARTLAS SOUND

041113_TMS_Advertentie_A4_CMYK.indd 1 EB201305_ADVERTENTIES.indd 46

WWW.THEMISSINGSYNC.NL

12-04-13 17:59 18-4-2013 17:37:10


/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////// //////////////////

SPECIALXXXXX

The Missing Sync maakt steeds vaker het verschil The Missing Sync produceert, componeert en licenseert al jaren muziek voor bewegend beeld. Sinds enige tijd heeft The Missing Sync ook een publishingtak. Aron van der Ploeg van The Missing Sync stelt dat het bedrijf het daardoor drukker heeft dan ooit. DOOR: EDGAR KRUIZE

T

he Missing Sync behoort middels de intensieve samenwerking met Pennies From Heaven tot de Agents After All-familie en werkt daarbinnen samen met alle partijen die daar ook onder vallen. Onder de vleugels van Pennies From Haven is de afgelopen twee jaar in alle rust een eigen publishingtak neergezet. “We tekenen artiesten wiens muziek we vervolgens onder commercials plaatsen. We hebben daardoor vooral het afgelopen jaar een enorm druk en succesvol jaar gehad met artiesten als Kris Berry, A Polaroid View en Dennis Kolen bijvoorbeeld”, vertelt Van der Ploeg. “Alle werelden waarbinnen we sowieso al werkzaam waren, zijn steeds meer naar elkaar toegegroeid en samengekomen. Muziek van Kris Berry hebben we bijvoorbeeld geplaatst onder een Amerikaanse campagne van Sears en in een episode van tv-show Wigs, we hebben Beans & Fatback weten te plaatsen in een Eileen Fisher-campagne in Amerika, muziek van A Polaroid View is gebruikt voor de teaser van de Veronicaserie Lust, et cetera.’’ Het bekendste voorbeeld is de samenwerking met het team van Caro Emerald, waarmee in opdracht van Martini ‘A Night Like This’ werd gemaakt.

Volledig proces Van der Ploeg bemerkt dat het besef bij campagnemakers de afgelopen jaren is gegroeid dat muziek van enorme toegevoegde waarde kan zijn. “De juiste muziek bij het juiste spotje zetten kan zoveel opleveren. Haal de muziek eens weg onder een commercial en je merkt hoeveel minder de boodschap nog blijft hangen. Wel zie je dat

er nog steeds veel muziek zonder nadenken onder een commercial wordt gezet en dus is er ook veel lelijke muziek te horen. Vaak in de vorm van een ‘soundalike’, terwijl wij liever voor origineel copyright gaan. Voor ons is het elke keer weer een uitdaging om het gevoel dat een klant wil overbrengen in een liedje te vatten.” Waarbij het steeds vaker voorkomt dat The Missing Sync bij het ARON VAN DER PLOEG volledige proces betrokken wordt, aldus Van der Ploeg. raking met veel goede muziek en werk ik “Bij de commercials van bijvoorbeeld Ikea heel graag samen met creatieve mensen die we hebben gedaan, of recent Wieckse om te zien waar we onze krachten kunWitte, zitten we al met het creatieve team nen bundelen. Ik ga vanuit The Missing met het storyboard om tafel, nog voor een Sync dan ook altijd op zoek naar artiesten spot geschoten wordt. Dat levert de beste en componisten met een eigen stijl, die resultaten op. De Ikea-spot, waarbij wij iets toevoegen aan het bestaande aanbod. ‘Home’ van Edward Sharpe vonden, is een Ons internationale netwerk is de afgelopen goed voorbeeld van muziek die niet allen jaren enorm toegenomen met contacten de commercial versterkt, maar uiteindelijk in Duitsland, Spanje, Australië en Japan. ook een hit wordt en los daarvan de consuUit die contacten zijn inmiddels al diverse ment aan Ikea laat denken.” syncs voortgekomen, waaronder onlangs Internationaal netwerk een wereldwijde synch met Carlsberg. Waar het werk van The Missing Sync toen Voor The Missing Sync zit de komende jaVan der Ploeg in 2004 startte nog vrijwel ren juist in de internationale groei de amvolledig bestond uit het op maat compobitie en zoals het nu gaat, ziet het ernaar neren van muziek, is de verdeling tussen uit dat we een tekort aan repertoire gaan compositie en licenties bij bestaande tracks krijgen. Ik besef dat het een luxeprobleem ongeveer gelijkwaardig. “Artiesten staan is, maar we hebben met het oog op die er ook steeds meer voor open”, aldus Van ambitie behoefte aan meer goed repertoire. der Ploeg. “Doordat we hier van alle faciMet onze expertise van wat past en welke liteiten en afdelingen binnen Agents After muziek syncbaar is, kunnen we als schakel All gebruik kunnen maken, kom ik in aanecht verschil maken.” ◾ WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_MISSING SYNC BMIM.indd 47

MEI 2013

47

18-4-2013 16:05:57


Apollo Recording Film Studio

Guy Renardeau

Guy Renardeau, componist en musicus - 1e prijs Doña Infanta Cristina Concours Madrid, Radiopublieksprijs, prijswinnaar Buma Music in Motion Award, 1e prijs Paul Verhoeven Soundtrack Award - studeerde cum laude af aan het Conservatorium van Amsterdam en, ook cum laude (9), aan de internationaal gerenommeerde Hochschule für Musik in Köln (Duitsland). Guy Renardeau past als componist/musicus binnen een traditie van bekende componisten/musici die hun eigen composities live uitvoeren. Hij is een virtuoos en muzikaal gitarist en pianist. Renardeau heeft zich nooit iets aangetrokken van de hokjesgeest in de muziekwereld. Hij componeert, improviseert, speelt klassiek, filmmuziek, pop, rock, dance, jazz, etcetera. Guy Renardeau’s muzikale talenten en gedegen vakkennis ervaren opdrachtgevers van Apollo Recording/Film Studio als een meerwaarde. Op dit moment werkt Guy bij Apollo Studio’s aan een aantal internationale filmproducties. Ook werkt hij aan de prestigieuze CD en DVD filmproductie Memories i.s.m. het Eye Film Institute Amsterdam. http://www.guyren.nl http://www.apollorecordingfilmstudio.tumblr.com e-mail: guyrenardeau@gmail.com

Untitled-1 1 EB201305_ADVERTENTIES.indd 48

16-04-13 16:24 18-4-2013 17:37:12


/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////// //////////////////

SPECIALXXXXX

Apollo Recording/Film Studio is creatieve broedplaats voor talent Guy Renardeau won de eerste prijs op het Doña Infanta Cristina Concours te Madrid, de Radiopublieksprijs en de Buma Music in Motion Award voor zijn soundtrack van de televisieserie Van God Los. Als eigenaar van Apollo Recording/Film Studio gaan zijn werkzaamheden echter breder en als componist is hij breed inzetbaar. DOOR: EDGAR KRUIZE

“H

et is geen makkelijke tijd voor jonge mensen werkzaam in de fi lmindustrie”, vindt Renardeau. “Voor componisten zeker ook niet. Je komt er als partij vaak pas in de post-productie bij en dan zijn de productiebudgetten vaak al bijna op. Door de Belgische tax shelter, zie je veel film makers kiezen voor Belgische partijen. Ook als Nederlandse filmmuziekcomponist zie je de nodige opdrachten zo naar het buitenland gaan. Daarnaast is de Nederlandse filmwereld een enorm ‘ons kent ons wereldje'; mensen die al jaren meedraaien komen makkelijker binnen bij het Filmfonds dan getalenteerde jongelingen.” Voor de componist en studio-eigenaar echter geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. “Creatief zijn, daar gaat het om. Creatief in je werk, maar ook in het flexibel opstellen richting je netwerk, richting opdrachtgevers, het aangrijpen van projecten en jezelf proactief opstellen richting lopende filmprojecten. Plus natuurlijk de grens over kijken. Daar ben ik als fi lmmuziekcomponist druk mee bezig.”

Prijzen Het zichzelf in de kijker spelen, heeft Guy Renardeau al een aantal prijzen opgeleverd. De genoemde Doña Infanta Cristina Prijs, de Radiopublieksprijs, de Buma Music in Motion Award, maar ook de Paul Verhoeven Soundtrack Award 2012, gekoppeld aan de Entertainment Experience die recent een Emmy Award won in Cannes. “Zulke prijzen openen daadwerkelijk deuren. Zo ben ik door de Buma Music in

Motion Award bijvoorbeeld bij de documentaire Laat Me Zweven Voor Heel Even, die de NCRV gaat uitzenden, terechtgekomen. Ik heb de soundtrack gecomponeerd, de instrumenten live ingespeeld en de audiomix is in de Apollo Recording/ Film Studio gedaan. Ik ben aangesloten bij het Independent Film Artists Network en via hen ben ik bij de internationale film Trade terecht gekomen, waarvan de Spaanse co-producer ArteNueve vanwege de naam ‘Paul Verhoeven’ weer deuren geopend heeft gekregen.”

Componeerkwaliteiten Guy Renardeau studeerde cum laude af aan de Hochschule für Musik in Keulen, waar hij nog masterclasses heeft gevolgd bij Karlheinz Stockhausen. “Door hem ben ik geïnteresseerd geraakt in sounds en elektronische invloeden. Ik ben van origine echt een componist en ben daardoor heel breed inzetbaar.” Renardeau werkte onder anderen samen met DJ Kypski, Hans Dulfer, Benjamin Herman, Mauricio Kagel en met het Orchestre National d’Ile de France in Parijs. Hij gaf vele optredens voor radio en televisie en maakte cd’s voor EMI International en Sony Music. Renardeau: “Een project waar ik op dit moment aan werk is een compositie in opdracht van het Filminstituut Eye, een compositie om anderhalf uur aan stomme film van muziek te voorzien. Hiervoor werk ik samen met pianist Ralph van Raat, sopraan Francine van der Heijden en een groep strijkers. Een interessant project, waarbij ik mezelf echt als componist kan laten zien.”

GUY RENARDEAU

Creatieve kruisbestuiving Anderzijds is Renardeau bezig geweest met APOLLO kids, een prentenboekenproject met muziek cd’s en dvd’s voorzien van door Renardeau gecomponeerde eigentijdse kwaliteitsmuziek, geschreven vanuit de belevingswereld van het kind. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter de Apollo Recording/Film Studio in Badhoevedorp. “Een creatieve broedplaats voor muzikaal talent, waarbinnen zowel analoog als digitaal gewerkt kan worden en er ruimte is voor verschillende disciplines. Ik houd me binnen de studio op dit moment vooral bezig met filmmuziek, maar we werken met een team en anderen zijn op dit moment druk met dance of met bandjes. Die kruisbestuiving is enorm inspirerend en ook hier geldt weer dat je door jezelf breed te oriënteren contacten op doet, geïnspireerd raakt en je steeds een stapje verder ontwikkelt. Natuurlijk moet er uiteindelijk wel geld verdiend worden en het is hard werken. Iedereen zet zich daarom tweehonderd procent in, maar het creatieve voert altijd de boventoon en zorgt dat we positief naar de toekomst blijven kijken.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_APOLLO BMIM.indd 49

MEI 2013

49

18-4-2013 17:11:36


BACKOFFICE MUZIEK RECHTEN ADMINISTRATIES MUZIEKUITGEVER (o.a gespecialiseerd in opdrachtmuziek)

CPI behartigt de belangen van creatieve geesten en hun vertegenwoordigers

YOUR CREATIVITY, OUR POWER!

Royalty administratie/ Incasso/Checks

Muziek rechten beheer

Professionele aanpak/ advies/contracten

Hogere inkomsten

BEZOEKADRES CPI B.V. Crown TV & Filmstudio’s van Cleeff kade 15 1431 BA Aalsmeer

TELEFOON +31 (0)297 361 503

WEB

info@copyrightpower.com www.copyrightpower.com

EB201305_ADVERTENTIES.indd 50

18-4-2013 17:37:17


// / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////////////////////////

SPECIALXXXXX

Copyright Power International zorgt voor muziek zonder bijgeluiden Verdien je je brood met het maken, uitvoeren of produceren van muziek? Dan is dát wat je het liefst doet. Al het papierwerk zou je liever uitbesteden, zodat je ontspannen muziek kunt maken... Maar ook zonder inkomsten uit rechten mis te lopen. Copyright Power International is je partner. DOOR: MARTIJN VET

H

et is fantastisch als je muziek in opdracht kunt maken en daarmee je brood kunt verdienen. Helaas komt er die onvermijdelijke administratie bij kijken. Je moet je muziekwerken registreren en declareren, controleren of de afrekeningen van de uitgeverijen, rechtenorganisaties en platenlabels kloppen, je uitstaande rechten in de gaten houden en nog veel meer. En dat terwijl jij je hart wilt volgen en al je energie in de muziek wilt steken. Copyright Power International is een onafhankelijk administratiekantoor back-office voor muziekrechten en een muziekuitgeverij. Het bedrijf richt zich niet alleen op componisten en artiesten, maar ook op muziek-

Award winning De winnaar van de Buma Music in Motion Award 2012, Studio de Keuken, is klant bij Copyright Power International. “Daar zijn wij trots op”, aldus oprichtster Edith Severs.

productiebedrijven en uitgeverijen werkzaam in de (opdracht)muziekbranche op het gebied van radio, televisie, commercials, cd's en optredens. Het kantoor is gespecialiseerd in het afhandelen van het gehele auteurs- en naburig rechterlijke traject inzake organisaties als onder meer Buma/Stemra, Sena en Norma.

Creativiteit Sinds oktober 2012 houdt Copyright Power kantoor in de Crown TV & film studio’s, een plek waar Endemol lang heeft gehuisd. De focus ligt sterk op opdrachtmuziek. Oprichtster Edith Severs: "We kunnen zowel componisten als reclamebureaus op weg helpen met onze diensten." Naast de eerdergenoemde werkzaamheden is haar bedrijf ook in te huren voor het opstellen van basiscontracten, de verzorging van muzieklicenties voor horeca en evene-

menten en het clearen van muziekrechten voor commercials en films. “Verder werken we samen met MBS Benelux. Daardoor kunnen we ook diensten bieden als fi nanciële administratie, onderhandelingen, contracten op maat en bemiddeling.”

Crisis? De muziekwereld verandert in snel tempo, maar de vraag naar opdrachtmuziek blijft. Edith Severs: "Ook in deze tijd van economische crisis mogen we nog niet klagen. We doen veel commercials en inter nationale campagnes. Daar is nog altijd vraag naar. Is er minder geld, dan lopen bestaande campagnes langer, maar worden ze evengoed nog gebruikt." De verdienmodellen in de muziekbranche staan onder druk. Severs hoopt dat Buma samen met de markt blijft werken aan flexibele en creatieve verdienmodellen. "Componisten en tekstschrijvers zijn hun klanten. Daar moeten ze oog voor houden en niet te star mee omgaan. Overigens zie ik de laatste tijd dat het zeker de goede kant uitgaat. Toch zijn er wel uitdagingen, bijvoorbeeld in het geval van muziekgebruik op internet waar de vergoedingen vaak nog mager zijn. We moeten ervoor waken dat niet alleen grote artiesten er wel bij varen, maar ook de media-, opdrachtmuzieken library-componist een faire vergoeding krijgt. ◾

VAN LINKS NAAR RECHTS: CAROLINE DOL, ELLEN HEILIG, EDITH SEVERS, RENSKE SMIT EN ESTHER DE VRIES. WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_COPYRIGHT POWER BMIM.indd 51

MEI 2013

51

18-4-2013 14:49:05


• • • • • •

praktijkgerichte training uitgebreide studio faciliteiten internationale erkenning macbook 1 on 1 programs 54 scholen wereldwijd certificaat | diploma | degree

fun education serious qualification

a rt t s s e s r cou

013 2 y a M 5 m th

amsterda

‘the standard in global creative media education’ Audio - Film - Games - Web - Animation

w w w.sae.edu a m s t e r d a m : 0 2 0 - 6 2 2 8 7 9 0 | r o t t e r d a m : 0 1 0 - 4 11 7 9 5 1

Interface0213-SAE.indd 1 EB201305_ADVERTENTIES.indd 52

4/15/13 1:05 PM 18-4-2013 17:37:19


// / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////////////////////////

SPECIALxxxxx

SAE Institute: opleidingen waar muziek in zit Het van oorsprong Australische SAE Institute is een belangrijke speler op het gebied van media-opleidingen. Oorspronkelijk alleen voor audio-engineers, maar inmiddels richt het opleidingsinstituut zich ook op onder andere digitale filmproductie, interactive gamedesign en elektronische muziekproductie. Door: martijn vet

D

e post rondbrengen of koffie schenken in de studio. Een ­ ­ andere manier om op te klimmen tot sound engineer was er veertig jaar geleden nauwelijks. Bij gebrek aan opleidingen op ­ dit gebied richtte Tom Misner in Sydney de School of Audio Engineering op. Na verschillende vestigingen in Australië maakte het instituut in 1985 de oversteek naar Londen. Inmiddels zijn er vestigingen in 54 landen, op alle continenten. Sinds 1991 is het opleidingsinstituut in Amsterdam actief. In 1997 kwam daar een vestiging in Rotterdam bij. Naast diploma- en degree-opleidingen als Geluidstechniek, Digitale film­ productie, Webontwerp en -ontwikkeling, Crossmedia-communicatie & productie en Interactive gamedesign worden korte cursussen geboden waarin de basisbeginselen van elektronische muziekproductie, home studio-productie en 3D-graphics en animatie aan de orde komen. De diplomaopleidingen bieden de mogelijkheid door te stromen naar een tweede fase, waarin de Bachelor-graad te halen is. De kortere op­ leidingen duren drie tot zes maanden.

Niet voor iedereen "Een allround-opleiding is pure noodzaak in deze veranderende tijden", zegt European pr officer Mehdi Benkirane.

"We leiden ­ studenten bijvoorbeeld op tot audio engineer, wat veel meer omvat dan alleen muziek. Er zijn veel markten waarin deze mensen juist in deze tijd goed terecht­k unnen. Zo is de game-industrie in Nederland al jaren booming en ook de tvwereld is erg groot, met Talpa en Endemol als grootste spelers." Benkirane benadrukt graag dat sound engineering een vak is dat niet voor iedere hobbyist is weggelegd. "De game-industrie is in Nederland bijvoorbeeld heel groot, er zijn maar heel weinig audio engineers die zich ermee bezighouden. Ook de industrie richt zich vooral op de animatie. Het geluid is vaak sluitpost. En dat terwijl geluid volgens sommige experts meer dan de helft van de gamebeleving bepaalt. Loop je in een game over een houten vloer, dan hoort het geluid wezenlijk anders te klinken dan wanneer je over het gras loopt. Dat betekent extra samples en een grotere aanslag op de processorkracht."

Exclusieve studio's Alle opleidingen zijn volgens Benkirane ook bijzonder praktijkgericht. Zo kunnen toekomstige geluidstechnici zelf studio­ tijd boeken om hun vaardigheden aan te scherpen. "De geavanceerde studio's zijn exclusief voor de opleiding en worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt." De toekomst biedt volop kansen. "Vergeet niet

dat de muziekindustrie het afgelopen jaar sinds 1999 weer een groei laat zien. Die is nog bescheiden, maar in Nederland is vooral de groei in digitale muziek fenomenaal. Verder gaat het natuurlijk bergafwaarts met de cd-verkoop, maar vinyl laat juist weer een groei zien. De marketingmanager verwacht de komende tijd veel van licensed usage en sync-deals. Naast nieuwe digitale modellen zijn ook aanvullende verkopen steeds belangrijker. Bij de release van het laatste Beyoncé-album werden 200 typen merchandise gelanceerd. Van ringtones en wallpapers tot pennen en posters. Al deze producten versterken elkaar en bieden onze studenten straks volop werk." ◾

‘Volgens experts bepaalt geluid meer dan de helft van de spelbeleving’ Mehdi Benkirane

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201305_SAE BMIM.indd 53

mei 2013

53

18-4-2013 14:45:34


SUPPORTING TALENT

EB201305_ADVERTENTIES.indd 54

PHOTOGRAPHY BY TORBEN RAUN / WWW.RAUN.NET

FUTURE PRESIDENTS @ THE WHITEHOUSE STUDIOS, AMSTERDAM

18-4-2013 17:37:32

EB / 2013, 05 - Mei / Buma Music In Motion special  

Entertainment Business is dé vakuitgave voor de home- en live-entertainmentbranche.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you